Page 1

ACORD DE CESSIÓ  D’acord  amb  la  present  normativa  la  Biblioteca  Horta‐Can  Mariner  autoritza  l’ús de la Sala d’Actes a :    NOM DE L’ENTITAT  ADREÇA    TELÈFON  Correu‐e    NOM REPRESENTANT  ADREÇA    TELÈFON  Correu‐e    DATA DE L’ACTE  HORARI (inici/fi)  AFORAMENT  MÀXIM  PREVIST    OBSERVACIONS                             

                     

(Continuar darrera si és necessari)


Amb aquesta petició s’adjunta fotocòpia del DNI del sol∙licitant.    Per tal de fer efectius aquests compromisos, l’entitat, grup o col∙lectiu, i en el  seu nom el representant assignat, signa aquest document en data               RESPONSABLE DE LA CESSIÓ      DIRECTOR/A DE LA BIBLIOTECA    Nom complet:                                          Nom complet:       Signat :            Signat :           

Formulari per la cessió de la Sala d'Actes de la Biblioteca Horta-Can Mariner  

Formulari per la demanda de cessió de la Sala d'Actes Pep Montanyès de la Biblioteca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you