Page 1

PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE. PLANUL DE ACȚIUNI AL BM PENTRU ANUL 2016


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” se implică în realizarea Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 din 26.06.2014, aprobat de Guverul R. Moldova, prin organizarea şi desfăşurarea unor diverse activităţi cu publicul orientate spre educarea, informarea şi sensibilizarea societăţii precum şi spre prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. În acest sens, pe parcursul anului 2016, BM va organiza o gamă variat ă de lecţii publice, mese rotunde, discuţii/dezbateri, prezentări de carte, întâlniri cu specialişti, concursuri, ore de lectură, zile de informare şi nu în ultimul rând expoziţii şi reviste bibliografice atât în format tradiţional cât şi electronic. Ianuarie 1. Concurs de eseuri: Tinerii contra traficului de fiinţe umane (Filiala N. Titulescu); 2. Expoziție de documente: Apără-ți viața, libertatea și demnitatea! (Filiala „Maramureș”); 3. Expoziție de documente: Traficul de ființe umane – un fenomen global (Filiala „L. Ukrainka”); Februarie Concurs de desene: O lume mai bună, o lume mai frumoasă (Filiala N. Titulescu); Discuţie/dezbatere: Ce ştim despre traficul de fiinţe umane? (Filiala „Târgoviște”); Discuție/dezbatere: Noțiunea de trafic de ființe umane (Filiala Codru); Discuție/dezbatere: Traficul de ființe umane – cunoaștere și înțelegere. În colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” (Filiala „Centrul Academic Eminescu”); 5. Discuţie/dezbatere: Traficul de fiinţe umane – o nouă formă de sclavie (Filiala A. Russo); 6. Discuție/dezbatere: Этика общения в социалных сетях (Filiala „L. Ukrainka”); 7. Expoziţie de carte: Traficul de persoane – o problemă socială (Filiala „TârguMureș”); 8. Lecţie publică: Modalităţi de combatere a traficului de fiinţe umane. Invitat Alic Clefos, lector superior universitar, colonel de poliţie (Filiala „O. Ghibu”); 9. Prezentare de publicații: Traficul de ființe umane – pericolul contemporaneităţii (Filiala „Maramureș”); 10. Vizionarea filmului „Gruparea” (Filiala „A. Mickiewicz”); 11. Vizionarea spectacolului „Oameni ai nimănui”, autor Dumitru Crudu, poet şi dramaturg (Filiala „Ștefan cel Mare și Sfânt”); 1. 2. 3. 4.

Martie 1. Concurs de desene: Spune NU traficului uman (Filiala Traian”); 2. Discuție/dezbatere: Riscul de a deveni victimă (Filiala „Maramureș”); 3. Discuţie/dezbatere: Soarta adolescentelor traficate în baza vizionării filmului artistic „Lilya 4-ever” o coproducție suedezo-daneză, realizată în 2002 de regizorul Lukas Moodysson (Filiala „Târgoviște”); 4. Discuție/dezbatere: Traficul de fiinţe umane. Situația în cazul femeilor (Filiala N. Titulescu); 5. Discuţie/dezbatere: Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar tu (Filiala „A. Mickiewicz”); 6. Medalion literar-artistic: O femeie fericită e o femeie protejată (Filiala N. Titulescu);


7. Prezentare de carte: Contracararea traficului de ființe umane (Filiala V. Bielinski); 8. Vizionarea filmelor și materialelor video tematice: Oameni noi, vechi suferințe (Filiala „L. Ukrainka”); 9. Vizionarea filmului artistic „Lilya 4-ever” o coproducție suedezo-daneză, realizată în 2002 de regizorul Lukas Moodysson (Filiala „Centrul Academic Eminescu”); 10. Vizionarea spectacolului „Oameni ai nimănui”, autor Dumitru Crudu, poet şi dramaturg (Filiala „O. Ghibu”); 11. Masă rotundă: Securitatea comunicării pe Internet (Filiala „L. Rebreanu”); Aprilie Bидеоурок: Осторожно – Торговля людьми (Filiala A. Russo); Concurs de eseuri: Fiinţele umane nu au preţ (Filiala „A. Mickiewicz”); Discuție/dezbatere: Cine pot fi victime ale traficului de ființe umane (Filiala Codru); Expoziţie virtuală: Traficul de fiinţe umane – un fenomen global (Filiala „TârguMureș”); 5. Lectie publică: Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane: tendinţe şi perspective (Filiala „Maramureș”); 6. Lecție publică: Traficul de ființe umane și egalitatea genurilor. În colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Invitat Ludmila Oleinic, specialist (Filiala „Ovidius”); 7. Masă rotundă: Căile de soluționare a problemei traficului de ființe umane. Invitat Marin Postu, avocat (Filiala „O. Ghibu”); 8. Oră de lectură: Citim din broșurile cu tematica traficului de ființe umane (Filiala N. Titulescu); 9. Vizionarea filmului artistic „Lilya 4-ever” o coproducție suedezo-daneză, realizată în 2002 de regiorzul Lukas Moodysson (Filiala „A. Mickiewicz”); 10. Discuție/dezbatere: Ce stim despre traficul de ființe umane (Filiala M. Drăgan); 11. Discuţie/dezbatere: Ce este traficul de fiinţe umane (Filiala „L. Rebreanu”); 1. 2. 3. 4.

Mai 1. Concurs de desene pe asfalt: Stop traficului de ființe umane (Filiala N. Titulescu); 2. Discuție/dezbatere: Cine sunt victimele traficului de ființe umane (Filiala „A. Mickiewicz”); 3. Lecție publică: Răspunderea penală pentru traficul de fiinţe umane (Filiala A. Russo); 4. Masă rotundă: Traficul de persoane – sclavia modernă. În colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” (Filiala „Centrul Academic Eminescu”); 5. Poster: Traficul de ființe umane – un pericol ce mă privește (Filiala „Biblioteca Publică de Drept”); 6. Prezentare de carte: Consiliul Europei: Acţiune împotriva traficului de fiinţe umane (Filiala „Târgu-Mureș”); 7. Zi de informare: Nu traficului de ființe umane! (Filiala „Maramureș”); 8. Lecţie publică: Sunt informat, deci nu sunt traficat (Filiala „L. Rebreanu”); Iunie 1. Atelier de creație: O inimă pentru toate victimele traficului de ființe umane (confecționarea unei inimi mari din mărgeluțe) (Filiala N. Titulescu); 2. Vizionarea filmelor și materialelor video tematice: Omul nu e marfă (Filiala „Maramureș”);


Iulie 1. Discuție/dezbatere în baza vizionării unui film documentar cu tematica fenomenului traficului de ființe umane (Filiala N. Titulescu); 2. Oră de lectură: Traficul de fiinţe umane din Moldova: fenomen şi crimă (materiale mass-media) (Filiala A. Russo); August 1. Concurs de desen: Стоп трафик (Filiala „L. Ukrainka”); Septembrie 1. Atelier de creație: Un vers de încurajare pentru victimele traficului de ființe umane. Cenaclul literar-artistic „Picături Poetice” (Filiala N. Titulescu); 2. Concurs de eseuri: Noi suntem împotriva traficului de fiinţe umane (Filiala A. Russo); 3. Discuție/dezbatere: Cauzele fenomenului traficului de fiinţe umane (Filiala N. Titulescu); 4. Discuție/dezbatere: Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (Filiala Traian”); 5. Expoziție virtuală: Tendințe în evoluția traficului de ființe umane (cadrul legislativ și normativ național) (Filiala „Biblioteca Publică de Drept”); 6. Întâlnire cu procurorul Viorel Ciobanu: despre legile privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. În colaborare cu Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane (Filiala „Centrul Academic Eminescu”); 7. Lecție publică: Factorii violentei in familie si sfaturi de prevenire (Filiala „Maramureș”); 8. Lecție publică: Traficul de persoane – sclavia erei modern (Filiala „A. Mickiewicz”); 9. Masă rotundă: Ce știm și ce trebuie să știm despre traficul de ființe umane (Filiala „Ștefan cel Mare și Sfânt”); 10. Prezentare slide-show: Informație și asistență pentru combaterea traficului de ființe umane (Prezentarea instituțiilor care oferă informații și ajutor persoanelor traficate) (Filiala „O. Ghibu”); 11. Revistă bibliografică: Traficul de persoane – o problemă socială (Filiala „TârguMureș”); 12. Lecţie publică: ONG – un partener experimentat (Filiala „L. Rebreanu”); Octombrie 1. Activitate multimedia: Stop traficului de persoane! (Filiala M. Drăgan); 2. Atelier cu părinții: Copilul tău și siguranța on-line. În colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” (Filiala Codru); 3. Cercetare ştiinţifică (chestionar): Profilul socio-economic al potenţialelor victime ale traficului de femei (Filiala „Târgu-Mureș”); 4. Concurs de desen: Traficului de fiinţe umane – NU! (Filiala „Maramureș”); 5. Concurs de desen: Tu nu esti marfă (Filiala „Transilvania”); 6. Concurs de eseuri: Dacă te supui fără voie, ești sclav; Dacă te supui cu voie, ești servitor (P. Syrus) (Filiala „Centrul Academic Eminescu”); 7. Concurs de eseuri: Tu poți avea o viață fără frică! (Filiala „A. Donici”); 8. Concurs de eseuri: Viitorul meu (Filiala „Maramureș”);


9. Concurs de postere: Exploatarea ucide suflete (Filiala „A. Mickiewicz”); 10. Conferință: De la egal la egal. În colaborare cu Centrul Republican de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane. Invitat: pedagog- psihologul Lilia Gorceag (Filiala „Centrul Academic Eminescu”); 11. Discuție/dezbatere: Ce înseamnă trafic de ființe umane (Filiala M. Costin); 12. Discuție/dezbatere: Ce trebuie să cunoaștem despre traficul de ființe umane (Filiala Codru); 13. Discuție/dezbatere: Cine pot fi victime ale traficului de ființe umane (Filiala M. Costin); 14. Discuţie/dezbatere: Cum sunt recrutaţi oamenii din Republica Moldova în traficul de fiinţe umane? (studiu de caz) (Biblioteca Centrală); 15. Discuţie/dezbatere: Despre traficul de copii (Filiala „Târgoviște”); 16. Discuție/dezbatere: Dreptul la o viaţă decent (Filiala „Maramureș”); 17. Discuție/dezbatere: Impactul fenomenului traficul de fiinţe umane în societate (Filiala N. Titulescu); 18. Discuție/dezbatere: Minorii nu trebuie să fie exploataţi (Filiala „Maramureș”); 19. Discuție/dezbatere: Modalități de combatere a fenomenului traficului de persoane (Filiala „L. Ukrainka”); 20. Discuție/dezbatere: Nu te lăsa păcălit! (Filiala „M. Ciachir”); 21. Discuție/dezbatere: Și tu poți deveni victimă! (Filiala „Transilvania”); 22. Discuție/dezbatere: Traficul de ființe umane – „sclavia timpurilor moderne“: ce măsuri ia Uniunea Europeană pentru combaterea fenomenului (Filiala „M. Ciachir”); 23. Discuție/dezbatere: Traficul de fiinţe umane prin intermediul tehnologiilor informaționale. În colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” (Filiala „Centrul Academic Eminescu”); 24. Discuție/dezbatere: Traficul de fiinţe umane: mit sau realitate (Filiala „Maramureș”); 25. Elaborarea materialelor promoționale: Instituții antitrafic din Moldova (Filiala „Biblioteca Publică de Drept”); 26. Expoziţie de artă (pictură, fotografie, modele 3D, sculpturi). În parteneriat cu Secretariatul Permanent Comitetul Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din RM (Biblioteca Centrală); 27. Expoziție de documente: Fii informat: nu, traficul de ființe umane! (Filiala „Transilvania”); 28. Expoziţie de documente: STOP – traficului de ființe umane (Biblioteca Centrală); 29. Expoziţie de documente: Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de ființe umane (Filiala „Târgoviște”); 30. Expoziție de fotografii: Traficul de ființe umane (Filiala „A. Donici”); 31. Expoziție virtuală: Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de ființe umane (Filiala „Biblioteca Publică de Drept”); 32. Flash-mob: Nu traficului de ființe umane! (Filiala „Transilvania”); 33. Flash-mob: Prevenim traficul de ființe umane (Distribuirea pliantelor pe care vor fi scrise sfaturi pentru a nu deveni victime ale traficului de ființe umane) (Filiala „O. Ghibu”); 34. Flash-mob: STOP traficul de persoane! (Filiala „A. Mickiewicz”); 35. Intâlnire cu reprezentantul Inspectoratului de poliție Rîșcani, Andrei Roșca. Discuție: Tipuri de trafic (Filiala „M. Ciachir”); 36. Întâlnire cu un voluntar de la un ONG specializat în lupta contra traficului de fiinţe umane (Filiala N. Titulescu); 37. Lecție publică: Nu sclaviei, sub orice formă. În colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Invitat Ludmila Oleinic, specialist (Filiala „Ovidius”);


38. Lecţie publică: Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Tendinţe şi perspective (Filiala „A. Donici”); 39. Lecție publică: Riscul de a deveni victimă a traficului de ființe umane (Filiala „Biblioteca Publică de Drept”); 40. Lecţie publică: Tendințele în materie de trafic în continuă schimbare sau nu?! Invitat special din cadrul Secretariatului Permanent Comitetul Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din RM (Biblioteca Centrală); 41. Lecție publică: Traficul de fiinţe umane în contextul drepturilor omului (Filiala „Maramureș”); 42. Lecție publică: Traficul de persoane – tema zilei!, susţinută de Ludmila Croitoru, jurist, mediator juridic (Filiala „Alba Iulia”); 43. Masă rotundă în baza studiului „Ce spun 24 de femei traficate” (Filiala „Târgoviște”); 44. Masă rotundă: Eforturile depuse de Stat / Guvern pentru a preveni traficul de fiinţe umane în RM (Biblioteca Centrală); 45. Masă rotundă: Traficul de persoane – formă modernă de sclavie (Filiala „TârguMureș”); 46. Masă rotundă: Traficul de persoane, prevenire, combatere, protecţie (Filiala „Transilvania”); 47. Masă rotundă: Traficul uman şi legea (Filiala „L. Rebreanu”); 48. Oră de lectură: Ce trebuie să cunoaștem despre traficul de ființe umane (Filiala M. Costin); 49. Oră de lectură: Luptă împotriva traficului de fiinţe umane (Filiala M. Costin); 50. Oră de lectură: Statutul persoanelor traficate (Filiala V. Bielinski); 51. Prezentare de publicații: Probleme stringente ale societăţii (Filiala „Maramureș”); 52. Prezentarea cărții „A șaptea kafana” de Dumitru Crudu, Nicoleta Esinencu şi Mihai Fusu (Filiala „Ștefan cel Mare și Sfânt”); 53. Realizarea posterului: Traficul de ființe umane în contextul drepturilor omului (Filiala „A. Donici”); 54. Revistă bibliografică: Uniunea Europeană pentru combaterea fenomenului traficul de ființe umane (Filiala „M. Ciachir”); 55. Vizionarea filmelor și materialelor video tematice: Consecințele traficului uman (Filiala Traian”); 56. Vizionarea filmelor și materialelor video tematice: Dreptul la protecție legală pentru fiecare persoană traficată (Filiala „Transilvania”); 57. Vizionarea filmelor și materialelor video tematice: Stop trafic Moldova (Filiala M. Costin); 58. Vizionarea filmelor și materialelor video tematice: Trafic de copii (Filiala M. Costin); 59. Vizionarea filmelor și materialelor video tematice: Traficul de fete (Filiala „L. Ukrainka”); 60. Vizionarea filmelor și materialelor video tematice:: Povestea unei traficante (Filiala M. Costin); 61. Vizionarea filmului „Arrivederci” de Valeriu Jereghi (Filiala „Ștefan cel Mare și Sfânt”); 62. Vizionarea filmului „Торговля людьми”, режиссер Кристиан Дугуа, США (Filiala A. Russo); 63. Vizionarea filmului documentar „Calea ruşinii” (Filiala „M. Ciachir”); 64. Vizionarea spectacolului „Ultima kafana”. Discuții în baza spectacolului. În colaborare cu Centrul Republican de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (Filiala „Centrul Academic Eminescu”); 65. Zi de informare: Demnitatea ta e în mâinile tale – păstreaz-o! (Filiala „Maramureș”);


66. Zi de informare: Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (Filiala „A. Mickiewicz”); Noiembrie 1. Discuție/dezbatere: Traficul și cauzele lui fundamentale (Filiala „A. Mickiewicz”); 2. Discuţie/dezbatere: Жертвы трафика: кто они? (Filiala A. Russo); 3. Masă rotundă: Pericolele și consecințele traficului de ființe umane (Filiala „Biblioteca Publică de Drept”); 4. Prezentare de carte: „Singure în faţă sorţii” de Stella Enachii (Filiala „Târgoviște”); 5. Discuție/dezbatere: Nu traficului de ființe umane (Filiala M. Drăgan); 6. Discuţie/dezbatere: Carta ONU, Constituţia OIM, Convneţia UNESCO, Constituţia OMS şi Constituţia FAO – împotriva traficului uman (Filiala „L. Rebreanu”); Decembrie 1. Întâlnire cu un avocat care prestează servicii de asistență juridică garantată de stat victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane (Filiala „Biblioteca Publică de Drept”).

Profile for Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE.  

PLANUL DE ACȚIUNI AL BM PENTRU ANUL 2016.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE.  

PLANUL DE ACȚIUNI AL BM PENTRU ANUL 2016.

Advertisement