Raport 2016

Page 1

Biblioteca Municipală B.P. HASDEU

RAPORT 2016


1 SUMAR Mesaj REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE. PRIORITĂȚI Chișinău ̵ comori ascunse: surprindem arhitectura și viața urbană (580 de ani de la prima atestare a Chișinăului) Fortificarea Catalogului online ̵ tehnologizare sustenabilă a Sistemului Informațional de Gestiune a Activității SERVICII DE BIBLIOTECĂ REŢEAUA BIBLIOTECILOR. STAREA EDIFICIILOR DEZVOLTAREA ŞI COMUNICAREA COLECŢIILOR UTILIZAREA BIBLIOTECII Utilizatori. Vizite Utilizarea resurselor documentare Utilizarea resurselor informaționale Cultura informației BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ONLINE Servicii web Paginile web www.hasdeu.md, www.pll.md, lomonosovka.hasdeu.md Echipamentul tehnologic ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE CERCETARE Activitatea științifică Cercetarea bibliografică Cercetarea de marketing PROMOVAREA IMAGINII ACTIVITĂŢI CU PUBLICUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Personalul Conferirea categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci Formarea profesională Diplome, distincții GESTIUNEA FINANCIARĂ PROPUNERI PENTRU ACTIVITATEA DIN 2017 ANEXE Programul Conferinței anuale Programul Colocviilor de vară Indicatori de performanță Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în resursele electronice

2 7 19 23 28 29 44 47 52 58 64 81 85 87 94 97 99 107 140 142 143 152 157 159 162 163 164 168 190


2

MESAJ Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a căutat mereu să cultive, să inspire şi să provoace curiozitatea chişinăuienilor. Aşa credem noi, o echipă de 351 de bibliotecari, că este modul în care construim generaţii de chişinăuieni. La cei 580 de ani ai oraşului Chişinău, biblioteca a iniţiat şi a dezvoltat, servicii diversificate, apreciate şi chiar premiate. Anul 2016, a fost în cheia obiectivelor Chişinău – comori ascunse: surprindem arhitectura şi viaţa urbană (dedicat celor 580 de ani de la prima atestare a Chişinăului); Fortificarea OPAC, pliat pe tehnologizarea sustenabilă a Sistemului Informaţional de Gestiune a Activităţii, şi Livrarea serviciilor inteligente pentru comunităţi durabile, axate pe nevoile membrilor comunităţii. În funcţie de obiectivele strategice, dar şi de cele anuale, au fost formulate o agendă şi un program, demonstrând preocuparea sporită a bibliotecii pentru comunitate. Ce ne-am propus pentru a ne renaşte şi a bucura de o popularitate în creştere? Ei bine, ne-am propus să ne ambiţionăm, în mod special pentru „rebranduirea” serviciilor, testarea a noi concepte şi produse, dar şi să promovăm intens şi să dăm șfoară-n ţară prin toate mijloacele posibile de comunicare, inclusiv prin reţelele sociale despre gama de servicii ale bibliotecii. Astfel, anul 2016 a adus Bibliotecii Municipale agitaţie şi oportunităţi de diversificare a serviciilor, posibilităţi de a experimenta proiecte noi şi provocatoare. Cele peste 50% din populaţia urbei înscrise la bibliotecă confirmă valoarea şi importanţa bibliotecii pentru comunitatea chişinăuiană. Menţinerea principalilor indicatori de performanţă din bibliotecă, conecşi numărului de utilizatori, denotă implicare asiduă a bibliotecarilor de a atrage noi segmente de utilizatori, dar şi a livra oferte cât mai diverse de servicii. Totuşi, vizitele, fiind în diminuare, impun biblioteca să-şi amplifice relaţia cu utilizatorul, descoperindu-i şi cunoscându-i mai profund preferinţele şi necesităţile, şi percepţia lui asupra bibliotecii moderne. Studiul realizat, prin organizarea Cafenelelor publice, dar şi vizitele desfăşurate la Biblioteca Judeţeană din Brăila, susţinută de Programul Novateca, în Polonia, Finlanda, Ukraina, România etc., a oferit oportunitatea de a cunoaşte practica de livrare a serviciilor moderne şi oferirea bunelor practici pentru implementarea cu succes a Planului schimbării privind implementarea serviciilor moderne de bibliotecă. Peste 80 de servicii au reuşit a fi iniţiate, remodelate, furnizate prin intermediul celor 27 de filiale. Unele au demonstrat utilitate şi valoare pentru comunitate, altele au surprins prin tehnologiile moderne, altele au fost atractive prin modul de invitaţie la cunoaştere. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, incluse în Agenda ONU 2030 au adus o contribuţie substanţială la dezvoltarea modalităţilor de implicare a bibliotecilor publice în crearea serviciilor moderne. Filialele, prin participarea la diversele instruiri, au găsit soluţii inteligente pentru a conecta şi a asigura membrilor comunităţii un mod sănătos de viaţă; platforme de educaţie, inclusiv cea


3 juridică; prin asigurarea egalităţii de gen; incluziunii sociale şi celei digitale; e-guvernare, precum şi dezvoltarea abilităţilor creative, de cultură şi de recreere. Prezenţa bibliotecii în cadrul Târgului Partenerilor Bibliotecii „Creăm punţi spre dezvoltare: biblioteca modernă”, organizat de programul Novateca şi Ministerul Culturii al R. Moldova, a demonstrat experienţa pozitivă şi bunele practici veritabile ale bibliotecii în arealul bibliotecilor publice din ţară, a inspirat şi a pregătit bibliotecarii să livreze mai profesionist serviciile. Bibliotecile din Chişinău au fost pline de însemnătate comunităţii noastre, deoarece au oferit servicii bazate pe tehnologii, constituite pe arii rezultate din interesele comunitare. Taraba serviciilor moderne, organizată la 19 octombrie, a fost locul unde s-a setat cadrul de conectare între biblioteci şi comunitate, bibliotecari şi parteneri, într-un spaţiu care a permis a fi descoperite potenţialul serviciilor pe care le poate oferi o bibliotecă modernă. Implicarea cu dedicaţie, creativitate din partea bibliotecarilor ne-a permis să conturăm isteţ următorii paşi împreună în 2017 pentru a avea servicii şi mai atractive pentru comunitate. Punctul de plecare pentru 2016 a fost elaborarea şi lansarea serviciului BiblioTur: descoperim Chişinăul altfel, finanţat şi susţinut de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Considerată ca fiind una din cele mai semnificative realizări, conexe marcării celor 580 de ani ai Chişinăului, aceasta a conectat chişinăuianul la cunoaşterea mai bine a urbei prin parcurgerea itinerarelor şi a celor mai importante 55 de obiective turistice (monumente şi locuri istorice ale oraşului). În contextul priorităţii, o contribuţie creativă, susţinută de Departamentul „Memoria Chişinăului”, au fost cele două concursuri de videoproiecte (poveşti digitale): Oraş frumos pe nume Chişinău şi Strada bibliotecii mele. Poveştile digitale, având la bază genul documentar de prezentare, a evidenţiat spiritul creativ, dar şi inteligent, al bibliotecarilor. Elaborat într-o manieră interactivă şi complexă, serviciul estival Rucsacul de vacanţă, prin implicarea fiecărei filiale, a fost apreciat cu locul I la Concursul Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii, organizat de Biblioteca Naţională a RM în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a VI-a, obţinând şi un premiu bănesc, oferit de Ministerul Culturii. Serviciul a fost un prilej de a descoperi potenţialul bibliotecilorfiliale şi de a aduce noi oferte pentru utilizatori în perioada estivală. Clubul de expertiză în domeniul voluntariatului, organizat de Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” în parteneriat cu BM şi finanţat de Programului Novateca, a antrenat mai mulţi voluntari, pe diverse segmente tematice: Voluntariatul 50; Voluntariatul în situaţii de urgenţă; Voluntariatul pentru biblioteci; Voluntariatul religios; Voluntariatul susţinut de angajator, care au permis bibliotecii să întemeieze ideea de a lansa în viitor grupuri de voluntari, dar şi să justifice biblioteca ca instituţie-gazdă pentru iniţiative de voluntariat. Deşi în scădere, diversitatea activităţilor pentru public s-a manifestat prin 9301 activităţi sociale, culturale accentuate pe promovarea şi valorificarea potenţialului informaţional al bibliotecilor-filiale.


4 Implicarea bibliotecii ca membru activ al reţelei Novateca a fost extrem de importantă în 2016, foarte complexă şi deloc uşor de realizat. Componentele acestei abordări au implicat schimbări din interior, dar şi din exterior. Astfel, şansa reală adusă prin intermediul Programului Novateca, dotarea cu a câte două computere a 11 biblioteci şi a câte patru tablete a cinci biblioteci pentru copii, inclusiv a câte o imprimantă pentru fiecare dintre acestea, a oferit o şansă reală de ajustare şi reanimare a serviciilor de bibliotecă. Pe termen scurt au fost salvate nişte mijloace financiare (circa 182 175 lei), pe termen lung a fost asigurată fortificarea competenţelor bibliotecilor şi consolidarea procesului de dezvoltare profesională în cadrul Bibliotecii Municipale. Cert este că reţeaua de biblioteci publice chişinăuiene va contribui esenţial prin oferta de servicii datorită tehnologiilor şi competenţelor obţinute prin instruirile beneficiate pentru o participare mai activă la viaţa socială, culturală şi economică a comunităţii. Anul 2016 a fost anul marcării a 25 de ani de la deschiderea Bibliotecii „Transilvania”, instituţie care a devenit – în timp – un reper esenţial al oraşului, nu doar în privinţa vieţii culturale, ci chiar a texturii urbane concrete, deoarece aici au reuşit să se dezvolte servicii moderne, iar reuşitele bibliotecii au atins culmi pe măsura nobleţei şi anvergurii implicaţiilor celor care au contribuit la crearea, deschiderea şi ulterior dezvoltarea acesteia. În aceeaşi cheie, a marcat şi Biblioteca „Maramureş”. Solidarizarea celor 27 de filiale a fost prin contribuirea la îmbunătăţirea accesului la informaţie pentru public, excelând în extinderea numărului de unităţi reflectate în catalogul electronic partajat al BM. Circa 70% din întreaga colecţie a BM a reuşit a fi oglindite prin implicarea echipei de bibliotecari. Rezultatele în anul de referinţă pot fi considerate semnificative, astfel 11 filiale sunt gata pentru a fi implicate în implementarea reală a Modulului Circulaţie, iar pentru realizarea obiectivului din Strategia Bibliotecii Municipale – de oferire a accesului utilizatorilor la colecţia integrală a bibliotecii, va fi necesar un efort mai consistent din partea bibliotecarilor, mizând că disponibilitatea integrală a documentelor va fi posibilă în 2017, ca an aniversar. Prin intermediul Departamentului studii şi cercetări, s-a reuşit asigurarea dimensiunii activităţii ştiinţifice, axându-se pe încurajarea şi motivarea activităţii de cercetare în structurile BM soldându-se cu apariţia lucrărilor: Doctori în drept, Prelucrarea informaţiei: manual pentru bibliotecile publice; Leo Butnaru: Biobibliografie; Nicolae Esinencu. Viaţa şi opera literară (ca) într-o carte; Ion Holban – între fizică, poezia ştiinţei şi proza vieţii: Biobibliografie. Prin organizarea activităţilor de mentoring sau coaching în filialele, prin activităţile de instruire organizate de departament, dar şi prin susţinerea CNEPB, departamentul a reuşit să stimuleze, să inspire, să motiveze bibliotecarii pentru inovare. Impactul şi evaluarea constantă a serviciilor bibliotecii, constituie o condiţie indispensabilă a oricărei instituţii. Spre finele anului 2016 biblioteca a realizat cu suportul voluntarului Zakharia Boudhar (Casablanca, Maroc) sondajul on line Părerea ta contează, bazat pe opiniile şi sugestiile utilizatorului virtual, cu scopul


5 îmbunătăţirii serviciilor prestate, a calităţii produselor noastre, dar şi a dezvoltării ei de ansamblu. Deşi chestionarul a fost plasat timp de trei luni pe pagina web a BM, a cumulat doar 36 de răspunsuri. Furtuna economică prin care a trecut Biblioteca Municipală în 2016 – din cei 31 424 300 de lei alocaţi pentru 2016 s-au permis cheltuirea a doar 18 321 306 lei, ponderea majoră fiind alocările pentru personal de 14 367 729 lei – s-a soldat cu tergiversarea mai multor iniţiative ce ţin de achiziţii de carte, dotări cu tehnologii, reparaţii etc. Situaţia achiziţiilor este departe de a fi ideală. Numărului de achiziţii din acest an şi numărul de eliminări efectuate nu au redus indicele de înnoire a colecţiilor, în anul 2016 mărindu-se până la 65 de ani, ceea ce ne subliniază dotarea scăzută a colecţiilor. Lipsa Colecţiei Professional BM, care prevedea volumele Programe de lectură. Manual pentru bibliotecari; Animaţia cu publicul. Suport didactic pentru bibliotecarii din bibliotecile publice; revizuirea Manualului de identitate, dar şi netipărirea revistei BiblioPolis, au fost influenţate de alocările minime pe segmentul editare. În ultimii ani, se observă un decalaj mare între cerinţele bibliotecii moderne, dar şi ale utilizatorilor şi bugetul mic alocat de Primărie. Din acest motiv este nevoie de iniţiative de advocacy mai insistente în dialog cu autorităţile locale. Miza pentru 2017 va reprezenta liantul care va lega comunitatea şi guvernarea locală la diverse niveluri de responsabilităţi, iar prin oferta de servicii bune vor fi un prim punct de contact cu comunitatea. Consider că şi printr-o campanie de promovare, dedicată celor 140 de ani ai BM, oportunităţile, oferite de bibliotecile-filiale, vor sublinia importanţa vitală pentru dezvoltarea comunităţilor Pentru a putea contribui cât mai eficient la realizarea acestor deziderate, fiecare filială va trebui să-şi regrupeze forţele şi posibilităţile, să-şi definească priorităţile proprii. Avem nevoie de competenţe, pentru a asigura bunul mers al lucrurilor. Consider că breasla noastră a bibliotecarilor este gata pentru prosperare. Avem un Centru de Excelenţă ce poate să ne asigure cunoştinţe solide, poate oferi competenţe necesare specialiştilor care vor decide viitorul bibliotecilor, se vor implica în proiecte îndrăzneţe pentru dezvoltarea profesiei, pentru constituirea unei cariere cu ascensiune. Inovaţia şi dorinţa de schimbare a ofertei de servicii pe care biblioteca le oferă comunităţilor vor aduce plusvaloare serviciilor Bibliotecii Municipale transformând-o într-o bibliotecă de top. Cred că în ediţiile ulterioare ale campaniilor Biblioteca „B.P. Hasdeu” zâmbeşte, Săptămâna Creativităţii şi inovaţiei și Ne vedem la bibliotecă vor predomina instrumentele pentru a motiva, a inspira şi a susţine zâmbetul, ca element al culturii instituţionale, dar şi ca strategii de promovare şi loializare a utilizatorilor, inclusiv de apropiere firească profesională, competenţă, creativitate, inventivitate şi profesionalism în raport cu membrii comunităţii. Esenţialul acesta ar fi: trebuie să explorăm creativitatea şi să îndrăznim din ce în ce mai mult. În fond, ceea ce a condus bibliotecile până în prezent nu le garantează şi viitorul. Însă rezolvările se află în mâinile tuturor celor care au citit vreodată o carte.


6 Aţi fost generoşi în activităţi, deşi cu mai puţine resurse. Tocmai de aceea vă sunt recunoscătoare pentru atitudinea de care aţi dat dovadă de a diversifica serviciile, de a rezolva probleme. A fost un an extrem de intens, poate cel mai intens în perioada aceasta de tranziţie, dar s-a realizat cu succes. Aşa că anul s-a încheiat, aş spune, în forţă şi are şanse să ne clădească o poziţie în accesiune şi în 2017. Mariana HARJEVSCHI, director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”


7

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE. PRIORITĂȚI CHIŞINĂU – COMORI ASCUNSE: SURPRINDEM ARHITECTURA ȘI VIAȚA URBANĂ (580 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului) Anul 2016 a fost un an deosebit pentru Chişinău – capitala Republicii Moldova, care a marcat jubileul de 580 de ani de la prima atestare documentară. Cu această ocazie, pe parcursul anului, în filialele BM „B.P. Hasdeu” au fost organizate şi desfăşurate numeroase activităţi: conferinţe, lansări şi prezentări de carte, mese rotunde, discuţii / dezbateri, întâlniri cu personalități, ore de lectură, concursuri de erudiție, concursuri de videoclip. Spre atenția cititorilor au fost expuse expoziții de carte tradiţionale, virtuale s.a. Procesul de familiarizare virtuală a utilizatorului, privind trecutul şi prezentul Chişinăului, a fost oferit prin intermediul reţelelor de socializare, precum postările pe bloguri, Facebook, Flickr. Prioritatea anului Chişinău – comori ascunse... a fost primordială şi pentru Departamentul „Memoria Chişinăului”. Activitatea DMC în anul 2016, în comparaţie cu anii aniversari precedenţi, a fost productivă şi s-a remarcat prin diversificarea activităţilor culturale şi informaţionale, precum şi prin realizarea unor proiecte şi iniţiative noi. Chişinău – 580: Departamentul „Memoria Chişinăului” La începutul anului 2016 a fost elaborat un plan comun la nivel de BM „Chişinău – 580”, care a inclus cele mai importante, mai interesante şi mai inovative acţiuni ale BM „B.P. Hasdeu” în vederea promovării patrimoniului local. Una din cele mai semnificative realizări în 2016, a fost elaborarea şi implementarea proiectului BiblioTur: descoperim Chişinăul altfel, finanţat şi susţinut de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. După aprobarea proiectului a început procesul de realizare: elaborarea planului de acţiuni; stabilirea intinerarelor şi a celor mai importante 55 de obiective turistice (monumente şi locuri istorice ale oraşului); elaborarea conceptului privind materialele promoţionale, confecţionarea costumelor de epoca, elaborarea textelor cu privire la obiectivele turistice etc. Toţi bibliotecarii-ghizi au participat la cursuri de instruire (noţiuni generale, utilizarea tabletei, Instagram). Lecţiile teoretice au fost continuate cu o activitate practică – excursiemodel prin centrul orașului, ghidată de profesorul Ion Pirojoc. Înainte de fiecare excursie, ghizii au fost testaţi prin excursia-test. A fost realizat primul ciclu de excursii cu cinci itinerare la care au participat 68 de elevi.


8 Acest proiect a fost promovat în campania Ne vedem la bibliotecă prin elaborarea unui promoclip (în colaborare cu DTI) – BiblioTur: descoperim Chişinăul altfel. În contextul priorității anului 2016, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a organizat pentru prima dată două concursuri de videoproiecte (povești digitale) cu genericile: Oraş frumos pe nume Chişinău şi Strada bibliotecii mele. Participanţii concursului au găsit diverse modalități de a descrie și a reflecta asupra acestor teme prin realizarea poveştilor digitale în genul documentar. Pentru amatorii neprofesionalişti rezultatele sunt bune – 4209 vizualizări. La concursuri au participat 13 filiale şi Departamentul „Memoria Chişinăului” cu 27 de videoproiecte. Totaluri: Pentru concursul Oraș frumos pe nume Chișinău au fost prezentate 13 proiecte video: Biblioteca Centrală (locul I), Departamentul „Memoria Chișinăului” (locul II), CAIE (locul III), filialele „Transilvania”, „A. Mickiewicz”, „I. Mangher” (menţiune), filialele Traian, „L. Rebreanu”, „A. Donici”, „Alba Iulia”, M. Costin (participare). Pentru concursul Strada bibliotecii mele au fost prezentate 14 proiecte video: „I. Mangher” (locul I), BPD (locul II), „A. Mickiewicz”, „Ovidius” (locul III), filialele „Târgu-Mures”, „H. Botev” (menţiune), Biblioteca Centrală, filialele N. Titulescu, „Transilvania” CAIE, „Târgoviște”, Arte „Tudor Arghezi”, „A. Donici”, „L. Rebreanu” (participare). Conferinţa Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european La sfârşit de iunie, la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu” s-a desfăşurat conferinţa cu genericul Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european cu ocazia a 170-a de la naştere, organizată de DMC. Pentru conferinţă au fost elaborate: planul de acţiuni, programul la conferinţă, invitaţii pentru participanţi, un poster, un videomaterial, culegerea de articole Carol Schmidt – 170, expoziţii de carte, de documente, de materiale promoţionale etc. Posterul cu imaginea Chişinăul vechi şi cele două expoziţii (Carol Schmidt – primar al Chişinăului 1877-1903: documente de arhivă, fotografii, materiale promoţionale şi Carol Schmidt – un ctitor al Chişinăului modern: cărţi despre ilustrul primar) au introdus participanţii în atmosfera timpurilor de odinioară. Evenimentul aniversar a început cu depunerea de flori la bustul lui Carol Schmidt de către Ulrike Knotz, Ambasador al Republicii Federale Germania în RM, Artur Michalski, Ambasador al Republicii Polone în RM, dr. Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu”, Iurie Colesnic, cercetător, istoric, scriitor. Conferinţa, moderată de directorul general, Mariana Harjevschi, şi de cercetătorul Iurie Colesnic, a debutat cu prezentarea în premieră a videoproiectului – Un primar al Chişinăului readus în actualitate: moştenirea lui Carol Schmidt, elaborat de DMC. Cu un cuvânt de salut către participanţi s-a adresat Ulrike Knotz, Artur Michalski şi


9 dr. Ghеorghe Postică, viceministru al Culturii din Republica Moldova. Au fost invitaţi şi au prezentat comunicări istorici, cercetători pentru care personalitatea lui Carol Schmidt a constituit o temă de cercetări, studii. O surpriză plăcută a acestei conferinţe a fost prezenţa în sală a Tatianei Ianuşevskaia, fiica finei de botez a Tatianei Schmidt, fiica lui Carol Schmidt. La Conferinţă au fost prezenţi membrii Comunităţii germanilor „Einigkeit” din municipiul Chişinău. Participanţii la conferinţă s-au delectat cu momente muzicale susţinute de elevii Liceului Republican de Muzică „S. Rahmaninov”. În cadrul conferinţei s-a propus crearea Muzeului lui Carol Schmidt şi reîntoarcerea numelui (Carol Schmidt) străzii pe care a locuit fostul primar al capitalei noastre. Procesul de cercetare, identificare şi promovare a patrimoniului cultural a continuat prin elaborarea ghidului enciclopedic Chișinău: bulevarde, străzi, piețe şi a studiului Chişinăul teatral. Imaginea orașului în spectacole. Pe parcursul anului colaboratorii DMC au continuat munca asupra Bibliografiei Municipiului Chişinău (2011-2014) şi, în paralel, au redactat biobibliografiile personalităţilor locale, elaborate de filialele BM şi bibliotecile publice din RM (Ion Holban – între fizică, poezia științei și proza vieții (BC, DMC), Leo Butnaru (DMC) şi Zidind iubire, a urcat în icoană: Mitropolitul Antonie Plămădeală (BP Hânceşti, DMC). Pe parcursul anului s-a continuat dezvoltarea colecţiei Chişinău prin lărgirea şi achiziţionarea produselor filatelice, precum şi a altor produse cu subiectul Chişinău. Colaboratorii DMC au participat la conferinţele organizate de BM şi alte instituţii de profil cu comunicări, prezentări legate de tematica Chişinăului. Anul 2016 a fost marcat şi de aniversarea a 20-a de la fondarea CID „Chişinău”, actualul DMC. Către această dată a fost elaborat un videomaterial Departamentul „Memoria Chişinăului” – 20 de ani, în cadrul căruia au fost prezentate cele mai importante evenimente din activitatea departamentului, precum şi colaboratorii care au activat pe parcursul anilor şi care activează în prezent. Chişinău – 580: cercetarea patrimoniului local Activitatea de cercetare bibliografică s-a desfăşurat practic pe parcursul întregului an. În pofida faptului că în 2016 nu toate bibliografiile au fost editate, procesul de elaborare nu a fost stagnat. 1. Departamentul „Memoria Chişinăului” (DMC) a continuat proiectul de cercetare, identificare şi promovare a patrimoniului cultural al oraşului nostru – ghidul Chișinău: străzi, bulevarde, piețe (redactarea, elaborarea indexurilor auxiliari: Străzile Chişinăului şi Străzi vechi şi noi, Referinţe bibliografice). Această lucrarea a fost un suport pentru proiectul nou Enciclopedia interactivă a bulevardelor, străzilor și piețelor din Chişinău, prin care este continuată activitatea de identificare, cercetare şi promovare a patrimoniului cultural al capitalei. Voluntarul AISEC Nacho Bujan (Spania), o bază de date a ghidului enciclopedic Străzi, bulevarde,


10 pieţe ale Chişinăului, care include informație detaliată despre toate străzile, piețele, parcurile cu indicarea transportului, adreselor utile etc. A fost elaborată interfața pentru bibliotecari şi incluse 350 de străzi din 793. 2. Ca continuare a imaginii Chişinăului în diverse creaţii (literatură, pictură, muzică), DMC a realizat pentru prima dată o lucrare deosebită – Chișinăul teatral. Imaginea orașului în spectacole (autor Larisa Ungureanu, dr. în st. artelor). Această cercetare despre imaginea Chișinăului în spectacole de teatru, a fost realizată pentru prima oară în Republica Moldova. Cercetarea s-a desfășurat pe mai multe căi: studierea repertoriului teatrelor care au activat pe teritoriul RM; lecturarea pieselor, semnate de dramaturgii autohtoni; consultarea materialelor informaționale din cadrul DMC (biobibliografii, enciclopedii, Bibliografia Naţională a RM); consultarea colecţiilor Bibliotecii Naționale, îndeosebi, colecțiile publicațiilor periodice; precum și prin discuțiile purtate cu actorii-veterani ai teatrului, mărturiile cărora au servit ca document, cu dramaturgii care au scris piese despre Chișinău sau locuiesc în Chișinău. 3. Culegerea de articole Carol Schmidt – 170 de ani a fost realizată cu prilejul aniversării de la naşterea lui Carol Schmidt, primar al oraşului Chişinău în perioada anilor 1877-1903. Accesul la informaţia despre Carol Schmidt este realizat prin această culegere în format electronic, care cuprinde 75 de texte integrale: articole şi studii din cărţi, din ediţii periodice, resurse electronice etc. despre cel mai longeviv primar al Chişinăului. 4. Calendarul Chişinăul în date şi evenimente 2017 a fost realizat în contextul aniversării celor 580 de ani ai orașului, a împlinirii celor 20 de ani de activitate a Departamentului „Memoria Chișinăului” şi a aniversării a 140-a a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Calendarul scoate la lumină date și personalități importante din istoria urbei. Ediţia include 681 de informaţii despre personalități care îşi marcheză aniversările, evenimente, date istorice şi curiozități legate de orașul Chișinău. 5. Elaborarea volumului Chişinăul nostru şi brazda neutării, autor Iurie Colesnic, se află în proces de machetare. 6. În cadrul Săptămânii creativităţii, DMC a realizat un infografic Strada „Chişinău” pe harta lumii, care a avut o mare rezonanţă pe reţelele de socializare şi în presa locală. Au fost identificate 50 de oraşe din opt ţări în care există o stradă cu numele „Chişinău”. În anul 2016 echipa Departamentului „Memoria Chișinăului” a plasat pe blogul Chişinau, oraşul meu în total 293 de postări care au acumulat 105 436 de vizualizări. Postările s-au referit la: prioritatea anului 2016 – Chișinău – 580; aniversări 2016; proiectul BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel; concursurile Oraș fumos pe nume Chișinău și Strada bibliotecii mele; 300 de doleanțe ale utilizatorilor bibliotecii pentru primarul de Chișinău. Analiza blogului şi paginii Facebook: vezi capitolul Biblioteca digitală.


11 Prioritatea anului Chişinău – 580 a fost reflectată şi pe blogurile filialelor BM. Pe blogul Ebraika a fost deschisă pagina Chișinăul meu în limbile română și rusă (scriitorii evrei despre Chișinău), iar pe blogul Knafaim – o rubrică permanentă Прогулки по улицам Кишинева, care a acumulat un număr record de vizualizări. Pe blogul filialei M. Costin a fost deschisă rubrica Кишинев-580. Filialele au postat 515 articole pe care le-au vizualizat 53 241 de utilizatori. Total DMC + filialele: 821 de postări cu tema Chişinău care au însumat 159 677 de vizualizări. Activități pentru public Aniversarea a 580-a de la atestarea oficială a oraşului Chişinău a fost un bun prilej de a aduce un omagiu capitalei, de a reveni încă o dată la trecutul istoric, arhitectural şi cultural al acestui oraş. Astfel, diversitatea activităților pentru public s-a manifestat prin activităţi culturale accentuate pe promovarea şi valorificarea patrimoniului chişinăuian: Conferinţe 1 / 90 Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european – 170 de ani de la naștere (Departamentul „Memoria Chişinăului”) Mese rotunde 14 / 350 Biserica din lemn din Chișinău – cea mai veche din Moldova!; Cele mai importante obiective din sectorul Râșcani; Bulevardele capitalei noastre; Arcul de Triumf – mândria orașului Chișinău („Târgu-Mureș”), Chișinăul între legendă și realitate; Chișinău – metropolă europeană („Transilvania”), Chișinăul încărcat de istorie („Târgoviște”), Chişinăul istoric în viziunea tineretului bulgar de azi („H. Botev”), Chișinăul anilor ‘30 (CAIE). Întâlniri cu scriitori, oameni de artă 18 / 751 Paulina Zavtoni, Igor Rusu, Vladimir Cobasnean, Nicolae Bălţescu („A. Mickiewicz”), avocatul Roger Gladei („O. Ghibu”), dansatoarea Angela Dendiu; creatoarea de modele Natalia Rahmistriuc; Andrei Burac; Elena Ețcu, Galina Maleca, Vitalie Toderașcu, Georgel Chiruc, Ion Costaș (Biblioteca Centrală), jurnalista Zinaida Gurscaia („L. Ukrainka”), Spiridon Vangheli, Mihai Cimpoi, Vlad Mircos („Târgu-Mureș”), Mihail Coca („A. Donici”), Tudor Ciobanu, Teodor Candu („Ovidius”). Serate literar-muzicale 9 / 416 Meine Lieblingastadt – pe urmele germanilor chişinăuieni (Biblioteca Centrală), Свет в ладонях – Кишинев („M. Ciachir”), Orașul meu, iubite, Chișinău! (N. Titulescu), Еврейский городской романс: поет С.Фарбер; Барды Кишинева поют о городе („I. Mangher”), Chişinău oraşul visurilor („L. Rebreanu”). Lansări de carte 2 / 139


12 O altă istorie a Chişinăului. „Chişinău în inima mea” de L. Bujor („O. Ghibu”), Sara Şpitalnic: Patru vieţi („I. Mangher”). Prezentări de carte 86 / 1298 Мой Кишинев; Chișinăul nostru necunoscut de Iurie Colesnic; Chișinăul în literatură de I. Colesnic; Chișinăul și chișinăuienii; Кишинев, Каролина Стайкова; Энциклопедия Кишинев; Chișinăul ascuns de Lică Sainciuc; Chișinău de Amadeo Carrocci; Biserica Sfîntul Ierarh Nicolae din Chișinău de Dinu Poștarencu; Chișinău ̵ capitala Moldovei de Iurie Raileanu (V. Bielinski, „Târgu-Mureș”), Chișinău: album de artă fotografică de Amedeo Carrocci; Chișinăul meu; Buiucani. File din istoria satului și a sectorului de Valeriu Nemerenco, Centrul istoric al Chișinăului („Târgoviște”), Arborii seculari din Chişinău de Georghe Postolachi, prezentări de documente: Bibliografia municipiului Chişinău, Chişinău în literatură („L. Rebreanu”), Chișinăul meu; Chișinăul nostru necunoscut; Chișinăul în imagini; Chișinăul în amintire de I. Colesnic. („Transilvania”, „Maramureș”), Republica Moldova: album în trei limbi; Chișinăul în pictură; „Kishinev” in Black and White de Amedeo Carrocci („O. Ghibu”), Chișinăul în pictură (filiala de Arte „T. Arghezi”), Chișinăul din inima noastră de I. Colesnic (N. Titulescu, „Târgu-Mureș”) Aleea clasicilor de Călina Trifan („Târgu-Mureș”). Concursuri 50 / 868 Literare-artistice: Cunoaște-ți orașul tău (N. Titulescu). De desene: Chişinău – oraşul meu iubit (Biblioteca Centrală), Strada mea din Chişinău („Alba Iulia”), Oraș cu dragoste de neam („Transilvania”), Toamna în Chișinău (V. Bielinski), Eu nu shimb pe nimic, Chișinăul meu cel mic (N. Titulescu). De creație: Îmi iubesc oraşul; Oraşul şi arhitectura lui (M. Drăgan), Desenăm Chișinăul; Chișinăul multicolor (Târgovişte), Штрихи к портрету города (A. Russo). De erudiție: Chișinău – oraș iubit („Ștefan cel Mare și Sfânt”), Cât de bine îți cunoști capitala? („TârguMureș”) Raritățile istorice ale Chișinăului; Образы родного города; Из истории Кишинева (M. Costin) Ce știu și ce nu știu despre orașul meu (A. Russo), Chişinău – Ce? Unde? Când? (Traian), Chișinău – comori ascunse – 580 de ani. (V. Bielinski), Ce? Unde? Când? despre Chișinău (Traian), Oraș frumos pe nume Chișinău; Strada bibliotecii mele („Ovidius”), Ce cunosc eu despre Chișinău (A. Russo, „Transilvania”). Cunoaștem Chișinăul: Cunoaștem Chișinăul? Străzile sectorului Ciocana („Transilvania”), Chişinău – orașul meu iubit!; Chişinău: trecut, prezent şi viitor (Arta „T. Arghezi”), Cunoști străzile Chișinăului? („A. Donici”), Знаете ли вы историю еврейской общины Кишинева („I. Mangher”), Chişinăul – oraşul viitorului; Chişinăul de ieri şi de azi; Felicitare pentru Chișinău („A. Mickiewicz”), Chişinău, vreau să te cunosc! („M. Ciachir”) Мой край родной, струна души моей; Улочки – шкатулочки; Городок ты мой столичный, небольшой, на вид – отличный! („L. Ukrainka”) Chișinăul în palmă; Descoperim cele mai interesante clădiri


13 din Chișinău („Maramureş”) Cum îmi cunosc orașul (Codru); Ghid de călătorie în Chișinău; Ce? Unde? Când? („Ştefan cel Mare şi Sfânt”). De eseuri: Chișinăul – 580 de ani (V. Bielinski) Oraș din poveste, altul mai frumos nu este (N. Titulescu). De fotografii: Surprindem frumusețile Chișinăului (N. Titulescu), Chișinăul în palmă: descoperim cele mai interesante clădiri din Chișinău („Maramureş”). Activitate ludică / jocuri 8 / 92 Chișinău: scurt istoric („Ştefan cel Mare şi Sfânt”), Ghicește clădirile din Chișinău („Târgu-Mureş”), Violoniștii moldoveni vestiți („A. Donici”), Iubit oraș - Chișinău („Ştefan cel Mare şi Sfânt”). Activitate multimedia 40 / 711 В объективе – любимый город! („Lesia Ukrainka”), След в истории Кишинева: А. Бернардацци, Кишинев на семи холмах (M. Costin), Давай пройдем по городу пешком; Monumente istorice din Chișinău (A. Russo), Orașul Chișinău în epoca modernă, Chişinău în secolul XIX („O. Ghibu”), film documentar despre Chișinău (N. Titulescu), Călătorii virtuale prin orașul drag („Transilvania”), Cinematografele din Chişinău (M. Drăgan), Prin muzeele Chișinăului („A. Donici”), Chișinău – orașul meu; Strada Lech Kaczynski, Chişinăul meu cel mic („A. Mickiewicz”), Ninge pe strada Creangă cu frunze de platani („Târgoviște”), Arta vizuală: Chișinău în filmele pentru copii, Strada Grădinilor („T. Arghezi”) Călătorii virtuale prin orașul drag („Transilvania”). Discuţii / dezbateri 136 / 2489 Locurile sfinte din capitală Biserica „Înălțarea Domnului”, Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”; Teatrul „Luceafărul”; Teatrul pentru copii „Licurici”; Biserica „Sf. Treime”; Teatrul dramatic rus „A. Cehov”; Carol Schmidt primar al Chișinăului (A. Donici), Болгарский след на карте Кишинева; Славные люди славного города; История города в воспоминаниях современников; Strada bibliotecii „Hristo Botev” – bd. Grigore Vieru; „Путешествие по незнакомым улицам родного города” cu clubul „Lotosul de aur” („H. Botev”), Personalităţi chişinăuiene („Târgoviște”), Прогулка по Кишиневу: спорт в городе; Vizităm muzeele Chişinăului; Chişinăul evreiesc; Дома С. Берлянда в Кишиневе; Почта Кишинева: старые письма; Конеферма Будешты; Библиотека им. И.Мангера – 25 лет кишиневскому сообществу; Именитые евреи-кишиневцы: М. Хазин – писатель; Кишинев – воспоминания о первой школе; Именитые евреикишиневцы: Ю. Хармелин – руководитель Театра „С улицы Роз” („I. Mangher”), File din istoria sectorului Ciocana; Pagini din istoria Chișinăului („Transilvania”), Исторический центр Кишинева – его судьба (M. Costin), Cele mai frumoase monumente de cultură: Washington & Chişinău. În cadrul proiectului „Fashion & Culture”; Dialoguri urbane: Vă simţiţi în siguranţă? (Biblioteca Centrală), Chișinăul nostru necunoscut; Porțile


14 sfinte; Gheorghe Mustea – un vlăstar de mare valoare; Simbolurile or. Chișinău (Codru) Consideraţii istorice asupra apariţiei Chişinăului (filiala de Arte „Tudor Arghezi”) Cunoaştem locurile inedite ale Chişinăului; „Chișinău – comori ascunse: surprindem arhitectura și viața urbană (580 ani de la prima atestare a Chișinăului) („L. Rebreanu”), Chişinăul pe unda copiilor („A. Mickiewicz”), Biblioteca Municipiului Chişinău (M. Drăgan), Despre monumente dispărute, Istorii in imagini... printre străzile Chișinăului („Maramureş”), Ce știu eu despre strada pe care locuiesc (N. Titulescu), Excursie prin sectorul Botanica (Traian). Expoziţii de fotografii / pictură 8 / 215 Chişinăul diferit („L. Rebreanu”), Celebrităţi chişinăuiene („O. Ghibu”), Chişinău mon amour (filiala de Arte „T. Arghezi”), Your Chisinău is MY Chisinau („A. Mickiewicz”). Traininguri 4/ 19 Изготовление открытки с видами Кишинева (în Microsoft Publisher) („L. Ukrainka”), Cum realizăm un videoclip (filiala de Arte „T. Arghezi”) Tinere talente din cartierul Poșta Veche, Chişinău – 580 ani; Personalităţi din cartierul Poşta Veche, Ana Palade, profesoară de chimie („L. Rebreanu”). Master-class 4 / 42 Кишинев в изделиях из глины; Моя улица; Кишинев глазами детей („I. Mangher”), Toamnele la Chişinău, Floristica („M. Ciachir”). Recital de poezie 6 / 100 Odă Chișinăului (Traian, „A. Donici”), Cu dor de Chișinău; Un vers pentru orasul meu (N. Titulescu). Lecţii 45 / 796 Chişinău: istorie, tradiţie şi memorie; Chișinăul poetic; Reconsiderațiile orașului Chișinău; Operele artiștilor plastici despre Chișinău (filiala de Arte „T. Arghezi”), Portetele de altădată ai Chișinăului („A. Donici”), Turul oraşului Chişinău pentru traducători; Biblioteca – parte a orasului Chişinău (Biblioteca Centrală), Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală – cel mai Vechi Muzeu din Republica Moldova („A. Mickiewicz”), Nicolae Sulac – interpret de muzică populară (1936-2003) („Ştefan cel Mare şi Sfânt”), Chişinău – oraş al tinereţii („L. Rebreanu”), Descoperim Chișinăul prin intermediul bibliotecii („Târgovişte”), Немецкий Кишинев: географический экскурс; Кишинев: исторический экскурс; Aportul oamenilor de cultură evrei la valorificarea Chişinăului; Соломон Берлянд - лидер еврейской общины Бессарабии; Потерянный мир Бессарабского местечка: Кишинев; Территория вечных ценностей: Кишинев; Семья Халфин; Улица Харлампиевская. Кишинев; Евреи в названиях улиц и на улицах Кишинева; Хозяйственная и религиозная жизнь евреев; Кишинева вчера и сегодня; Кишиневские еврейские кладбища; Кишинев многонациональный („I. Mangher”); Mediul ambiant al Chișinăului; Modalităţi de petrecere a timpului liber în Chişinău („O. Ghibu”), Листая страницы летописи нашего города; Время оберегать камни (история и


15 судьба еврейских захоронений Кишинева); Загадки нашего города; Культурная жизнь Кишинева в 2040 гг. ХХ века („H. Botev”). Ateliere 10 / 101 de pictură: Chișinău- oraș iubit (Codru); de creaţie: Surprize pentru orașul Chișinău (N. Titulescu), Кишинев глазами ребенка; Домино Кишинев – 580 („L. Ukrainka”), Croşetăm iniţialele oraşului Chişinău (I); (II), Peisajul meu – Chişinău („Ştefan cel Mare şi Sfânt”). Ore 64 / 1039 de instruire: Cunoaște Chișinăulș@ CAIE; Cunoaștem Chișinăul pas cu pas@CAIE (CAIE), de lectură: N. Sklifosovski – chirurg, profesor; Кишинев – зеленый город на семи холмах (M. Costin), N. Esinencu. Sosire la Chișinău; Gh. Vodă. Odă Orașului Chișinău; Dumitru Matcovshi. Chișinău; Localitățile Republicii Moldova. Sectorul Buiucani, Chișinău Mărturii documentare din cartea „Localitățile Republicii Moldova” G. Vieru. „Chișinău oraș de vis” din cartea „Chișinăul în literatură”; Dumitru Matcovschi. „Chișinău” din cartea „Chișinăul în literatură”; Владимир Лазарев. Песня о моем городе; L. Deleanu. Oraș în noapte. (Chișinăul în literatură); P. Zadnipru. Povața. Cartea Chișinăul în literatură; I. Țurcanu. Mi-ești drag. Cartea Chișinăul în literatură; Renata Verejanu. Oamenii capitalei; Иван Батрачкин. Утренняя панорама Кишинева (V. Bielinski), Arhitectura: Arcul de Triumf din Chișinău, Bisericii „Sf. Panteleimon” din Chişinău – 125 de ani; Здесь Пушкин бывал....; Simbolurile Chișinăului; „Кишинев-любимый город молодости” (С. Тома, Я. Райбург) (A. Russo), Legenda Chișinăului (Codru, M. Drăgan), Inima Moldovei – Chișinăul; Legenda râului Bâc; Chișinăul în literatură (N. Titulescu), Chișinăul meu cu floare la rever („Ovidius”), Istoria Catedralei şi Clopotniţei; Legenda Chişinăului (Traian, M. Drăgan, CAIE, Codru, N. Titulescu), Chişinău, oraşul meu natal („Alba Iulia”, „I. Mangher”), Chișinăul și chișinăuienii; Chișinăul în literatură („Târgovişte”), Читаем стихи и этюды о Кишиневе, Мой город, Мой белый город („I. Mangher”), Chișinău-i colț de rai („Ştefan cel Mare şi Sfânt”), Chişinău – 580 de ani de istorie (CAIE), Chișinău, oraș frumos sub soare...; Chișinăul de altădată; Chișinăul meu cu umeri dalbi („Ovidius”) Cinematografele din Chişinău; Chişinăul în versuri (M. Drăgan), Cei şapte porumbei (Poveste populară italiană) („L. Rebreanu”) Citim versuri despre Chişinău („O. Ghibu”), Misterele Chișinăului de G. Bogza (Codru); informaționale: Chișinău istoric (A. Russo); de pictură: Chișinăul – vara (N. Titulescu). Medalion literar artistic 6 / 104


16 Orașul natal în versuri și proză; Capitala ţării – sursă de inspiraţie pentru scriitorii de ieri şi de azi; Chişinăul nostru necunoscut (autor Iurie Colesnic) (A. Russo), Читаем стихи украинских поэтов о Кишиневе („L. Ukrainka”), Chișinăul literar (M. Costin). Cursuri de limbi străine 2 / 48 Chişinău ca un loc istoric şi cultural; Chișinău – oraș istoric și cultural („Ştefan cel Mare şi Sfânt”). Excursii 30 / 246 BiblioTur – descoperim Chişinăul altfel (DMC) (5 excursii), Klik: Istoria Chişinăului pentru cei care vor s-o cunoască („M. Lomonosov”) (6 excursii), Rătăcind prin Chisinau: excursii ghidate („Ovidius”) (5 excursii), Excursii prin Chișinăul „evreiesc” („I. Mangher”) (14 excursii). Excursii virtuale 14 / 162 Bibliotecile Chişinăului; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău („Alba Iulia”), Locurile sfinte din capitală – Biserica „Înalțărea Domnului”; Locurile sfinte din capitală – Biserica „Duminica tuturor Sfinților” („A. Donici”); Excursia „Chişinăul evreiesc” („I. Mangher”) În total 558 activităţi cu 10 344 participanţi. Activităţi informaţionale şi bibliografice Ziua bibliografiei: Chişinău – oraşul sufletului meu. La 26 noiembrie filialele BM „B.P. Hasdeu” au desfăşurat Ziua bibliografiei cu genericul unic Chişinău – oraşul sufletului meu: Ziua bibliografiei locale. Tema a fost corelată cu prioritatea anului BM – Chişinău – comori ascunse: surprindem arhitectura și viața urbană. Pe parcursul zilei au fost organizate 249 de activităţi informaţional-bibliografice consacrate oraşului Chişinău la care au fost prezenţi 1773 de utilizatori. În cadrul activităţilor informaţional-bibliografice desfăşurate în această zi s-au evidenţiat: expoziţiile de carte, prezentarea blogului Chişinău, oraşul meu, revistele şi bibliografice, consultaţiile informaţionale. Zile de informare (15) DMC a propus de a se desfăşura concomitent în toate filialele BM două zile de informare la 15 iulie (Ziua atestării documentare a oraşului) şi repetat la 12 octombrie (Hramul oraşului) pe tema priorităţii anului. Pe parcursul anului filialele au organizat şi au desfăşurat şi alte zile de informare: Chișinău în file de carte („Ovidius”), Laudă ţie, străbun Chişinău, Chisinaul ieri şi azi („M. Ciachir”), Personalități chișinăuiene („A. Mickiewicz”), Chișinău – oraș de inspirație (literatură, pictură, muzică) („L. Rebreanu”), Oraşul Chişinău, primele atestări documentare, Chişinău – istorie, tradiţie şi memorie (filiala de Arte „T. Arghezi”); Мой край родной, струна души моей! („L. Ukrainka”), s.a. Reviste bibliografice (36)


17 Chișinăul în filele cărților („A. Mickiewicz”), Chișinăul pe raftul de carte; Chișinăul meu de altădată („Ovidius”) Chișinăul ieri și azi, Personalități chișinăuiene în bibliografiile BM („M. Ciachir”), Scriitorii evrei despre Chișinău („I. Mangher”), Celebru arhitect – Alexandru Bernardazzi („Transilvania”), Ediții noi despre Chișinău; Chișinăul cercetat și descoperit de Iurie Colesnic; Edificii culturale chișinăuiene; Personalități chișinăuiene (CAIE), Кишинев – город читающих, Кишиневскими книжними тропами („L. Ukrainka”). Lecţii bibliografice (32) Teme: Prezentarea blogului „Chișinău, orașul meu”, Serviciului de bibliotecă „BiblioTur: descoperim Chișinăul altfel”, Surse informaționale despre Chișinău”, „Chişinăul virtual” ș.a. Liste bibliografice (12) Chişinăul în istorie („Maramureş”) Chișinău, oraș istoric („Stefan cel Mare şi Sfânt”); Membrii Sfatului Țării în colecția „Chișinău” (DMC); „Viaţa muzicală a Basarabiei” (DMC) 17 iulie – Ziua atestării documentare a Chișinăului (DMC), Mape tematice Chișinău – comori ascunse’’ („Ştefan cel Mare şi Sfânt”); Cunoaștem Chișinăul@CAIE. Buletin informativ (1) Date memorabile ale Chişinăului. 1918-2017 pentru Banca Naţională (a fost depistate 60 de date) (DMC). În total 344 de activităţi. Servicii Implementarea serviciului nou Rătăcind prin Chișinău: excursii ghidate (5 excursii) (implementat după vizita de studiu în Brăila), Filiala „Ovidius”. Serviciul a fost inițiat pentru cei interesați de istoria orașului și cei care vor să cunoască mai bine orașul drag. S-a recurs la o metodă mai puțin obișnuită și anume – prin intermediul excursiilor organizate. Inaugurarea unui nou serviciu Chișinăul pe unda istoriei („Transilvania”). Acesta va include activităţi cu o diversitate de teme cu periodicitatea o dată pe săptămână: prezentări de carte, recitaluri de poezie, întâlniri cu personalităţile sectorului Ciocana, istoria străzilor, bibliotecilor din cartier, expoziţii de carte. Pentru promovarea priorităţii anului Chişinău – 580 de ani Filiala „L. Rebreanu” a lansat Proiectul Bibliotecile – cele 27 de minuni ale Chişinăului. Scopul este de a familiariza cititorul din sectorul Poşta Veche cu bibliotecile din alte sectoare ale Chişinăului şi pentru a promova mai eficient Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, am elaborat 23 de poveşti digitale, cu un număr de 8982 de vizualizări, plasate în YouTube, la


18 date de omagiere şi chiar ca surprize. Acest proiect va fi prelungit şi în anul 2017, când ca prioritate – la nivel local – se vor marca 140 de ani de la fondarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Serviciul cultural-educaţional: Klik: Istoria Chişinăului pentru cei care vor s-o cunoască (Filiala „M. Lomonosov”) (6 excursii), destinat celor care vor să studieze istoria şi architectura capitalei Republicii Moldova: elevilor, studenţilor, funcţionarilor, pensionarilor. Scopul serviciului: cunoașterea istoriei și arhitecturii Chișinăului. Impactul serviciului: studierea și cunoașterea patrimoniului spiritual și cultural. În cadrul acestui serviciu au avut loc şase manifestări. Serviciul cultural-educaţional. Excursia Chişinăul evreiesc presupune o studiere prealabilă a documentelor legate de istoria orașului, monumentelor arhitecturale atât din fondul bibliotecii, cât şi din alte surse: biblioteci din republică, arhive, colecţii private etc., precum şi căutarea informaţiei pe internet. În baza materialelor, informaţiilor selectate au fost pregătite o serie de conversaţii, videoprezentări, excursii pe diverse aspecte istorice ale evreilor din Chişinău. A fost elaborat traseul excursiei. Excursia Chişinăul evreiesc se desfășoară atât realmente – 14 / 85 pers., cât şi în mod virtual – 10 / 102 pers. Excursia virtuală este prezentată în formatul PowerPoint. În anul aniversar pentru Chişinău, DMC au propus filialelor BM de a aduna doleanțe ale utilizatorilor adresate primarului Chişinăului – 580 de mesaje pentru primar: Ce-și doresc chișinăuienii? Lasă un mesaj pentru primarul de Chișinău! Au fost colectate 300 de mesaje cu caracter atât pozitiv, cât şi negativ, care au fost însumate într-un album şi transmise primarului. Utilizatorii au adresat doleanţele către primar în speranța de a vedea orașul nostru mai frumos, mai curat, mai atractiv pentru chişinăuieni şi oaspeţi. Ei îşi doresc un oraş frumos, cu case confortabile și străzi curate, cu parcuri și fântâni, bazine, obiective sportive, biblioteci moderne cu cărți noi etc. Conceptul de a aduna 580 de mesaje nu s-a realizat, deoarece unele din filiale ca: CAIE, N. Titulescu, „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Traian, „L. Ukrainka”, BPD, „Maramureş”, M. Drăgan, „Transilvania”, „T. Arghezi”, „M. Ciachir” nu au îndeplinit sarcina dată. Filiala „L. Rebreanu” a participat separat la această iniţiativă cu proiectul Dacă aş fi primar de Chişinău. În holul bibliotecii pe panou cititorii au avut posibilitatea de a lăsa 180 de mesaje anonime. S-au aventurat mai mult copiii pentru că li s-a oferit şi lor posibilitatea de a participa la rezolvarea problemelor comunităţii, inclusiv şi a cartierului Poşta Veche. Scopul a fost de a colecţiona cerinţele pe care le are populaţia, dar şi încurajarea copiilor spre o liberă exprimare în public. De asemenea, o prioritate a fost sensibilizarea cetăţenilor privind rezolvarea problemelor locale, sociale, ecologice etc.


19 Decada Oraşul meu, 4-14 octombrie La Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” se desfăşoară anual, la 4-14 octombrie Decada Chişinău, oraşul meu. Multitudinea de activităţi prilejuite de acest eveniment s-a axat pe informaţii despre trecutul şi prezentul Chişinăului, fapte interesante din istoria capitalei, personalităţile chişinăuiene ce au contribuit şi contribuie la dezvoltarea Chişinăului de ieri şi de azi, instituţii aniversare, monumente arhitecturale etc. În total au fost organizate 177 de activităţi (2015 – 256), la care au participat 3142 de persoane (2015 – 6306). Constatăm că pe parcursul Decadei Oraşul meu majoritatea activităţilor desfăşurate nu au avut acel impact impunător din anul precedent. În pofida faptului că acest an a fost aniversar pentru Chişinău, numărul activităţilor desfăşurate în această perioadă a fost mult mai mic. Aceasta se explică prin faptul că Decada a coincis cu Săptămâna Bibliotecii Municipale, în cadrul căreia s-au desfăşurat multe activităţi la nivelul de BM, la care au fost implicate toate filialele (conferința Obiectivele de dezvolare durabilă...; Laboratorul interactiv (rezultatele activității științifice),Taraba serviciilor moderne). Biblioteca Centrală, filialele de Drept şi „Alba Iulia” nu s-au inclus în cadrul Decadei. La Filiala „Târgovişte” s-a desfăşurat o singură manifestare.

FORTIFICAREA CATALOGULUI ONLINE – TEHNOLOGIZARE SUSTENABILĂ A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚII Biblioteca Municipală consideră că accesul la cunoștințe este vital pentru public, comunitate, din acest considerent lucrând împreună, filialele și departamentele, contribuie la asigurarea accesului la colecția integrală a bibliotecii capitalei. Iar un catalog electronic bine organizat, funcționabil are un rol important în acest context pentru că oferă vizibilitate bibliotecilor. Al doilea an consecutiv prioritară rămâne activitatea legată de dezvoltarea catalogului electronic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. În anul 2016 au fost întreprinse măsuri care contribuie la îmbunătățirea accesului la informație pentru public. Toate filialele BM și trei departamente împreună au extins CE partajat al BM și la 1.01.2017 acesta include 852 526 de exemplare, 235 068 de titluri, ceea ce reprezintă 70% din fondul total al BM. Diagrama de mai jos ilustrează tempoul cu care s-a dezvoltat catalogul electronic al bibliotecii – în fiecare din cei trei ani colecția se mărea în medie cu 270 000 de exemplare.


20 Dinamica înregistrărilor în CE 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

235068 178544 155060 310070

852526

561392

2014

2015 exemplare

2016

titluri

Pe parcursul celor doi ani din 27 de filiale ale BM, șapte au finalizat procesul de evidență a fondului în CE, ceea ce a permis implementarea în ele a Modulului Circulație. Din tabelul de mai jos se observă că, din cele 20 de filiale rămase:  3 filiale au prelucrat 95-98% din fond;  9 se află la nivelul de 70-87% de realizare a obiectivului propus, fapt ce le va permite în lunile ianuariefebruarie să implementeze Modulul Circulație, care va facilita procesul de împrumut, oferind bibliotecarilor posibilitatea de a utiliza mai mult timp pentru comunicarea cu utilizatorii prin intermediul serviciilor, activităților organizate;  8 filiale au prelucrat numai 40-50% din colecție, din diferite motive: a) insuficiența de personal în filială, b) implicarea în diferite activități, c) neorganizarea procesului, d) specificul fondurilor, în mare parte unic și necatalogat de filială în anii precedenți, e) mărimea fondului unor biblioteci și existența în colecție a unor documente, care trebuiau să fie evaluate din punctul de vedere al uzurii fizice și morale.

Filiala

Fond la 1.01.2017 Exemplare executate %

„A. Mickiewicz”

26126

25526

98%

„L. Ukrainka”

17283

16924

98%

„H. Botev”

20797

19772

95%

„Stefan cel Mare”

32473

28350

87%

„Transilvania”

61885

52122

84%

„Ovidius”

40679

32762

81%

„Târgoviște”

43406

34099

79%

Codru

41157

32201

78%

V. Bielinski

26475

19801

75%

M. Drăgan

32699

22721

69%

„M. Ciachir”

22917

15547

68%


21 „O. Ghibu”

55207

34031

62%

Traian

29207

17829

61%

„L. Rebreanu”

29816

18080

61%

A. Russo

25600

14611

57%

„A. Donici”

31663

16222

51%

„I. Mangher

52937

25709

49%

„T. Arghezi”

67092

31670

47%

„M. Lomonosov

119171

52545

44%

Depozit A. Cosmescu 23606

7668

32%

Depozit V. Alecsandri

7339

21%

35733

Aceste date demonstrează că în anul de referință 11 biblioteci (7 în 2015) au deschis accesul online la colecții. Ca suport în procesul de disponibilizare a colecției prin barcodarea exemplarelor au fost: a) trainingurile pe subiecte legate de funcționarea modulelor, procese concrete; b) atelierele profesionale (ședințe la filiale pentru a discuta problemele legate de funcționalitatea SI; ședințe lunare ale catalogatorilor, la care se discutau probleme legate de crearea vedetelor de subiect, completarea câmpurilor pentru anumite tipuri de documente); c) consultații la faţa locului, în filiale, oferite de redactorii CE, catalogatorii DMI și la distanță, prin intermediul poștei electronice, a mesageriei Facebook; d) articole pe subiecte speciale, destinate catalogatorilor și bibliotecarilor, publicate pe pagina Fabrica vedetelor de pe blogul Infolibrarius, creată și susținută de Evelina Bocancea. Activitatea filialelor pe acest segment a fost monitorizată, au fost analizate și discutate problemele apărute, efectuate vizite pentru a le soluționa. Datele din tabelul de mai jos ilustrează efortul celor peste 80 de bibliotecari din 27 de filiale și trei departamente, care contribuie la dezvoltarea sistemului informațional. Nr. de înregistrări create 57 754 Nr. de înregistrări îmbunătățite 90 227 Nr. de exemplare barcodate 670 637 Nr. de înregistrări analitice 9292 Nr. de înregistrări de autoritate create, îmbunătățite 22 934 Nr. total de înregistrări în catalog 852 526 Nr. total de titluri 231 896 Nr. de ore lucrate, consacrate CE 1970


22 Nr. de bibliotecari implicați Nr. de traininguri, consultații pentru bibliotecari Nr. de traininguri, consultații pentru utilizatori Nr. de utilizatori unici OPAC Nr. de biblioteci ce utilizează modulul Circulație Nr. de împrumuturi prin modulul Circulație Nr. de utilizatori noi Nr. de utilizatori activi Nr. de seriale înregistrate

83 37 / 420 7764 16 041 9 268 480 12 815 167 214 307

Sistemul Informațional de Gestiune a Activității bibliotecii Sistemul Informațional al BM a ajuns la etapa utilizării tuturor modulelor, ceea ce permite să se efectueze în: 1. Modulul Achiziții: – evidența intrărilor documentelor noi, gestionarea borderourilor, gestionarea ieșirilor documentelor și a transferului intern, gestionarea bugetului pentru achiziții, gestionarea propunerilor pentru achiziții. 2. Modulul Seriale: – evidența edițiilor periodice abonate de bibliotecă. 3. Modulul Utilizatori: – înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor, evidența plăților pentru carduri pierdute, cărțile nereturnate la timp. 4. Modulul Catalogare: – crearea noilor înregistrări, redactarea înregistrărilor existente. 5. Modulul Fișiere de autoritate: – crearea și redactarea înregistrărilor de autoritate. 6. Modulul Circulație: – împrumutul documentelor (eliberare și returnare) la domiciliu și în sala de lectură, prelungirea împrumutului, rezervarea documentelor, evidența restanțierilor. 7. Instrumente: – crearea listelor de utilizatori, moderarea comentariilor, etichetelor (tags), gestionarea exemplarelor în cazul transferului de documente sau a eliminării documentelor din colecție, crearea listelor de barcode, gestionarea listelor de inventar per filială, per localizare, per cotă, per exemplar, necesare în cazul verificării colecțiilor, gestionarea noutăților, citatelor, care apar în OPAC. 8. Modulul Rapoarte:


23 – utilizarea și analiza datelor statistice la capitolele: Achiziții, Catalogare, Inventare, Utilizatori, Circulație, OPAC. 9. Modulul OPAC – acces la documentele din colecția BM. Toate aceste module au permis automatizarea practic a tuturor proceselor tehnologice legate de activitatea bibliotecarului. Pe parcursul anului au fost semnalate probleme privind utilizarea modulului Circulație, probleme de ordin organizatoric și de colectare a statisticii. Informaticianul, responsabil de administrarea SI, a găsit soluții pentru a colecta datele conform cerințelor față de indicatorii de performanță, ca împrumut de documente la domiciliu, în sala de lectură, împrumutul serialelor. Au fost efectuate, de asemenea, și lucrări legate de mărirea performanței sistemului, necesare pentru a oferi bibliotecilor acces rapid la date. Concluzii Rezultatele anului 2016 pot fi considerate satisfăcătoare – la sfârșitul anului de referință încă 11 filiale sunt gata pentru implementarea Modulului Circulație, iar pentru realizarea obiectivului din Strategia Bibliotecii Municipale – de oferire a accesului utilizatorilor la colecția integrală a bibliotecii, va fi necesar un efort din partea catalogatorilor şi a bibliotecarilor, iar disponibilitatea totală a documentelor va fi posibilă în trimestrul II al anului 2017.

SERVICII DE BIBLIOTECĂ Anul 2016 a fost o provocare pentru echipa BM în ceea ce privește identificarea, îmbunătățirea și implementarea serviciilor noi şi moderne care să răspundă nevoilor comunității pe care o servește. Noua abordare a survenit la îndemnul programului Novateca prin elaborarea Planului de schimbare a serviciilor de bibliotecă. În acest sens, un grup de bibliotecari, au efectuat o vizită de studiu la Biblioteca Județeană „Panait Istrati” din Brăila, grație programului Burse de călătorie Novateca, unde au avut ocazia să descopere diversitatea serviciilor pe care le poate oferi o bibliotecă modernă, să-și îmbogățească experiența, să obțină noi idei privind oferirea serviciilor. De asemenea, bibliotecarii au beneficiat de instruiri oferite de Novateca în cadrul Centrului Național de Excelență pentru Bibliotecari şi Cafenele publice organizate de BM cu genericul Servicii noi de bibliotecă găzduite de filialele: „H. Botev”, M. Costin, CAIE. Serviciile moderne au fost prezentate la Taraba serviciilor moderne, organizată în premieră de BM, și la Târgul Partenerilor Bibliotecii „Creăm punți spre dezvoltare: biblioteca modernă”, organizat de programul Novateca și Ministerul Culturii al R. Moldova.


24 Astfel, cele 27 de filialele ale Bibliotecii Municipale și-au extins și reorganizat activitățile conform tendințelor de cerere din comunitate, au inițiat și au replicat servicii de bibliotecă, axate pe următoarele domenii: ● educație (în diverse domenii: pedagogie, sănătate, economie, juridică etc.): dezvoltarea abilităților creative (ateliere de creaţie): Albinuța; Micii genii („Ștefan cel Mare”); Caleidoscopul creativității (Traian); CreatART; DigiArtSpace / DigiArt Eminescu (CAIE); Createur („Maramureș”); Cutiuța cu idei („M. Ciachir”); Gărgărițele; Miniart pentru pici (Codru); Învățăm să croșetăm; Quiling – tehnica spiralării hârtiei („A. Donici”); Kobzarik; В’язалочка („L. Ukrainka”); Meșterițele (N. Titulescu); Micii creatori (V. Bielinski); Miracol; Copilăria în culori („Ovidius”); Paleta fermecată; Vino să creezi şi să te recreezi („L. Rebreanu”); Reciclare creativă („A. Mickiewicz”); Studioul de artă plastică; Studioul de ceramică; Tabăra de creație („I. Mangher”); Studioul de creație (M. Drăgan); Красота своими руками („M. Lomonosov”); Bijuterii originale pentru femei speciale; Clubul tinerilor fotografi („O. Ghibu”); 3Doodler Summer („Transilvania”); dezvoltarea abilităților de exprimare și comunicare (arta vorbirii, arta oratorică, bune maniere): Arta vorbirii (filiala de Arte „T. Arghezi”); Bunele maniere – stil și imagine („M. Ciachir”); Clubul oratorilor (Biblioteca Centrală); Clubul „Să fim mai creativi” („I. Mangher”); Mister Etiket (A. Russo); Politețea de zi cu zi („Transilvania”); Să vorbim și să scriem corect românește („Târgoviște”); studierea limbilor: Engleza pentru toți („Ștefan cel Mare”); Studierea limbii bulgare („H. Botev”); orientarea în carieră (scrierea CV şi scrisorilor de motivare): Tinerii și cariera („L. Rebreanu”); susținerea pregătirii temelor pentru acasă: Cinema BOOK; Opera solicitată contează (CAIE); Clubul Smart Physical Approach – SPA Approach / Clubul liceenilor olimpici (Biblioteca Centrală); Tema pentru acasă („M. Ciachir”); dezvoltarea gândirii și logicii (jocuri de societate, jocuri logice, jocuri de dame şi şah): Jocul de dame – gimnastică pentru minte (M. Drăgan); Laboratorul șahului („Transilvania”); Studioul de șah („I. Mangher”); Rocada mică („Ovidius”) În lumea șahului (CAE); Игротека („L. Ukrainka”); dezvoltarea abilităților de lectură (Ora poveștii ș.a.): Întâlnire cu povestea (A. Russo); Micii exploratori ai cărții („Maramureș”); Ora poveștilor („Ovidius”; „I. Mangher”; „Târgu-Mureș”); Skazoterapia (M. Costin); educarea modului sănătos de viață: Clubul „Modul sănătos de viață” („I. Mangher”); Sănătatea e în mâinile tale (Traian); ProSănătate; Ter@pia cărții / incluziune socială („Maramureș”); Trăistuța sănătății (N. Titulescu); Здравушка („M. Lomonosov”); educarea cetățenilor privind utilizarea serviciilor de e-Guvernare (folosirea serviciilor e-guvernare): e-Guvernare („L. Rebreanu”); educaţia în diverse domenii (psihologie, ecologie, știință, juridică ș.a.): Atenție la trafic; Tineri, Rebeli, Ambițioși; Ludoteca; Caleidoscopul naturii („Transilvania”); Consultații de mediere „Pro Bono”; Lex expres (BPD); Investește în tine; Laboratorul de cercetări („O. Ghibu”); Mămici de weekend („Maramureș”); Micii cercetători ecologiști („Ovidius”); PhotoVoice („L. Rebreanu”);


25 Educația sexuală în rândul adolescenților; Învățăm să ne motivăm (Biblioteca Centrală); Cunosc lumea pas cu pas (V. Bielinski); @rt@cercet@re (CAIE); Do-re-mi (N. Titulescu); BiblioSOS; Biblioteca verde (Traian); ● cultură și recreere (activități culturale, sociale, divertisment etc.): culturale: Cenaclul „Magia cuvântului” (Biblioteca Centrală); Cenaclul literar „Cuvântul” („Târgoviște”); Cu scriitorii români devii faimos; Devoratorii de cărți („Ștefan cel Mare”); Dialoguri intergeneraționale (CAIE); Universul cărții evreiești / extramuros; Muzeul patrimoniului cultural al evreilor din Moldova; Biblioteca vine la tine / incluziune socială / extramuros („I. Mangher”); Clubul de dezbateri „Bartolomeu Anania”; Tabăra de lectură și agrement; Biblioteca vine la tine / extramuros („Alba Iulia”); O carte pentru tine („A. Mickiewicz”); Adevărul istoric (Biblioteca Centrală); istorie locală (excursii în oraşul Chișinău): BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel (Departamentul „Memoria Chișinăului”); Chișinăul evreiesc („I. Mangher”); Klik. История Кишинева („M. Lomonosov”); Rătăcind prin Chișinău („Ovidius”); teatru: Teatrul de păpuși „Bibliopicii” („Târgoviște”); Teatrul de păpuși pe degete „Spiridușii” (N. Titulescu); Teatrul de umbre („L. Rebreanu”); cinema: CinemaPark („H. Botev”); Cinemateca în bibliotecă („I. Mangher”); Cinemagia („A. Mickiewicz”); Clubul cinefililor (filiala de Arte „T. Arghezi”); divertisment: Clubul cantautorilor „Tovarișci ghitara”; Clubul odesiților din Chișinău; Salon „Fialki po sredam”; Clubul „Erudit” („I. Mangher”); Gagauzlar icin hepsi / Totul despre găgăuzi („M. Ciachir”); Болгарские праздники и традиции („H. Botev”); Сопілка Молдови („L. Ukrainka”); Curioșii; Micii europeni („Târgoviște”); Ingenioșii; Roata minunilor („Ștefan cel Mare”); Bibliotec@ostașii „În pas cadențat pe calea cunoașterii” („A. Mickiewicz”); ● incluziune digitală (utilizarea tehnologiilor informaționale): КомпьюТЕРРА для пенсионера („M. Lomonosov”); Învățăm să creăm povești digitale („Târgoviște”); ● informaționale: Bibliopoșta / incluziune socială ; Infoteca / incluziune socială („A. Mickiewicz”). Taraba serviciilor moderne Toate serviciile sus-menționate au fost prezentate publicului chișinăuian în cadrul Tarabei serviciilor moderne, organizată în premieră de BM, în luna octombrie, în contextul aniversării a 139-a de la fondare, sub umbrela Campaniei naţionale Ne vedem la bibliotecă. Taraba serviciilor moderne a informat utilizatorii despre serviciile din diferite domenii destinate diverselor categorii de vârstă, prin dialoguri cu bibliotecarii prestatori, prezentări, ateliere creative, expoziţii, precum și prin activitățile interactive Biblioteca posibilului: scena inovațiilor de bibliotecă. Cu această ocazie a fost lansat și noul serviciu, implementat de Departamentul „Memoria Chişinăului”: BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel.


26 Pentru bibliotecarii activi au fost organizate concursurile Cel mai frumos stand amenajat, câștigat de filialele: locul I – „Maramureş”; locul II – „Târgovişte”; locul III – „Ovidius”, și Cea mai convingătoare prezentare, câștigătoare au fost filialele: locul I – Biblioteca Centrală; locul II – N. Titulescu; locul III – „Târgovişte”. La Tarabă au participat invitați de la Ambasada SUA în Republica Moldova, Direcția cultură a Primăriei Municipiului Chișinău, Asociația Bibliotecilor din Ucraina, Programul Novateca, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” din Brăila, bibliotecari şi utilizatori. Vizitatorii Tarabei au luat cunoștință de cele mai bune practici de bibliotecă, cu cele mai inovative servicii furnizate de filialele BM, care evoluează odată cu necesităţile și solicitările utilizatorilor, în ritm cu dezvoltarea tehnologiilor moderne. Noile servicii confirmă eficiența şi evoluția bibliotecilor într-o societate a progresului şi a transformărilor. Voluntariat În anul 2016, la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” activitatea de voluntariat a luat amploare, reușind să mobilizeze peste 40 de voluntari, locali şi internaţionali – Zakharia Boudhar (Casablanca, Maroc) și Nacho Bujan (Santiago de Compostela, Spania). Pentru a conștientiza activitatea de voluntariat în dezvoltarea comunitară şi a o promova, BM a participat la mai multe traininguri de iniţiere în domeniul cetățeniei active, care au avut drept scop transferul de cunoștințe şi bune practici de acțiuni civice. Un impact aparte a avut proiectul Al treilea spațiu al comunității, iniţiat de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Fundația „Progress” din România şi sprijinit financiar de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în cadrul Programului „MATRA”, Biblioteca Publică de Drept devenind una din cele şase biblioteci din R. Moldova incluse în listă pentru implementarea lui. Scopul proiectului este formarea de cetățeni activi și amenajarea unor spații inovative, moderne, realizate prin design participativ în cadrul bibliotecii, cu acces liber pentru toți membrii comunității – „cuiburi ale democrației”, spații de întâlnire și dezbatere cetățenească, ce vor încuraja deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de inițiativă pentru soluționarea acestora. Coordonatorul Proiectului de la BPD, Feodosia Braga, a participat în calitate de formator la trei sesiuni, desfăşurând cursuri de instruire la bibliotecile raionale din Ungheni, Leova şi Hânceşti. De asemenea, bibliotecarii au participat la atelierele Clubului de expertiză în domeniul voluntariatului, care a cuprins mai multe teme: Voluntariatul 50; Voluntariatul în situații de urgență; Voluntariatul pentru biblioteci; Voluntariatul religios; Voluntariatul susținut de angajator, organizate de Asociaţia „Tinerii pentru


27 dreptul la viaţă” în parteneriat cu BM și finanțat de Programului Novateca; la Academia de vară a tinerilor bibliotecari Voluntariatul în procesele de modernizare a bibliotecilor sub egida Programului Novateca, la care bibliotecarii Maria Burcovshii şi Feodosia Braga au prezentat cu comunicări. Ca urmare, BM a încercat să ofere oportunităţi calitative de implicare a cetăţenilor de orice vârstă în beneficiul comunităţii prin atragerea voluntarilor în activităţi, care de care mai diverse, prezentând experienţe pozitive, împărtăşind idei, instruind şi descoperindu-se pe ei înşişi. Activităţi de management şi marketing: - crearea bazei de date Chişinău, străzi, bulevarde, pieţe; - cercetarea online Părerea ta contează! - procesul de barcodare (filiala de Arte „T. Arghezi”); - acţiuni de promovare („Transilvania”); Activităţi cu publicul: - desfăşurarea şi eficientizarea serviciilor: Miniart pentru pici (Codru); Miracol („Ovidius”); Arta vorbirii (filiala de Arte „Tudor Arghezi”); Bijuterii originale pentru femei speciale („O. Ghibu”); Studiem engleza („Ştefan cel Mare”); Lectura la tine acasă („L. Rebreanu”); - master-classuri: Floristica; Face Paiting (picturi pe faţă); Quiling („M. Ciachir”); Озеленим библиотеку вместе („L. Ukrainka”); - organizarea de evenimente: Semper idem Henryk Sienkiewicz, consacrat aniversării a 170-a de la nașterea scriitorului polonez Henryk Sienkiewicz, şi minispectacolul Quo vadis, ce a impresionat mult publicul prezent, dar și pe Excelența sa, Ambasadorul Poloniei în RM, Artur Michalski („A. Mickiewicz”); - Campania Ambasadorii lecturii („A. Mickiewicz”); - conducători ai cercurilor, cluburilor, studiourilor („I. Mangher”); - organizarea expoziţiilor tinerilor pictori („L. Ukrainka”). Concluzii Realizările obţinute de filiale ne demonstrează că serviciile de voluntariat adaugă valoare activităţii de bibliotecă, profesiei de bibliotecar, comunității şi ne revine misiunea de a dezvolta, a încuraja şi a promova în continuare voluntariatul prin activități de diseminare a rezultatelor, de instruire, de consultanță.


28

REȚEAUA BM. STAREA EDIFICIILOR Reţeaua Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” este alcătuită din 27 de filiale, cu diverse specializări, şi cuprinde întregul teritoriu al oraşului Chișinăului. Structura BM „B.P. Hasdeu” este următoarea: ● Biblioteca Centrală – include Sala de carte germană, Sala de carte engleză, Colecţia „Moştenire” şi trei biblioteci-puncte de împrumut (V. Alecsandri, A. Cosmescu, Gh. Madan); ● 9 filiale deschise în parteneriat cu biblioteci judeţene din România – „Ștefan cel Mare”, „Alba Iulia”, „O. Ghibu”, „Maramureș”, „Ovidius”, „Târgoviște”, „Transilvania”, „L. Rebreanu”, „Târgu-Mureș”; ● 3 biblioteci specializate – Biblioteca de Arte „T. Arghezi”, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Biblioteca Publică de Drept; ● 6 filiale ale minorităţilor naţionale – „I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, „M. Lomonosov”, „M. Ciachir”, „A. Mickiewicz”; ● 2 filiale pentru adulţi – M. Costin, Codru; ● 6 filiale pentru copii – Traian, N. Titulescu, A. Russo, M. Drăgan, V. Bielinski, „Al. Donici”; ● 4 servicii specializate – Serviciul redacția revistei „BiblioPolis”, Serviciul editorial; Serviciul resurse umane; Serviciul mentenanță; ● 6 subdiviziuni specializate cu funcții metodologice – Managementul resurselor infodocumentare; „Memoria Chișinăului”, Dezvoltare și monitorizare, Tehnologia informației, Studii și cercetări, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Bugetul auster nu a permis realizarea mai multor activități de menținere a spațiilor. Pe parcursul anului au fost lichidate avariile de energie electrică (Filiala „M. Ciachir”, N. Titulescu), canalizare (punctul de împrumut A. Cosmescu, Filiala A. Russo), energie termică (filialele „Târgu-Mureș”, „M. Lomonosov”), scurgeri de apă din cauza vecinilor din blocurile locative, unde sunt amplasate majoritatea bibliotecilor (filialele „Transilvania”, „L. Ukrainka”, „I. Mangher”, Biblioteca Centrală). La filialele „Transilvania”, „Ovidius” și „Târgoviște” au fost instalate suporturi pentru drapele, iar la Filiala „A. Mickiewicz” – reparată viziera. La Filiala „L. Rebreanu” din cauza apelor reziduale a început să se deplaseze clădirea, iar holul să se coboare în subsol. Muncitorii au intervenit operativ consolidând holul, evacuând din zonă mesele, scaunele. A fost constituită Comisia în componența reprezentanților Direcției cultură și specialiștii de la Pretura sectorului Râșcani pentru a elabora un plan de acțiuni privind întărirea clădirii. Filiala „M. Lomonosov” a primit prescripție sanitară pentru stoparea activității în legătură cu starea sanitară nesatisfăcătoare. O reparație cosmetică s-a realizat la Filiala V. Bielinski.


29 Cele mai multe implicări ale muncitorilor au fost la capitolul: deteriorarea ielelor, robinetelor, sistemului de WC, uzura scaunelor și ușilor de la intrare, asamblarea mobilierului, montarea și demontarea contoarelor de apă pentru verificare, instalarea și / sau schimbarea lămpilor, prizelor. La toate filialele au fost executate lucrări de împământare a energiei electrice. La Centrul Academic Internațional Eminescu a fost achiziționat mobilierul, iar la Filiala „Târgoviște” reparată fațada și instalată firma. Lucrările la Biblioteca Publică de Drept nu s-au finisat din cauza litigiilor între Direcția construcții capitale a Primăriei Municipiului Chișinău și antreprenorul (executantul) obiectului. Reparațiile capitale la Filiala „I. Mangher” și la Biblioteca Centrală, precum și cele curente planificate nu s-au efectuat. Toate filialele dispun de planșe cu programul de activitate actualizat în conformitate cu Manualul de identitate, au fost instalate indicatoare spre filialele cu acces dificil și pictograme Fumatul interzis, Atenție! Pericol electric. De asemenea, de două ori pe an au fost achiziționate mărfuri de uz gospodăresc și rechizite de birotică, materiale pentru desfășurarea atelierelor de creativitate și creație, suporturi pentru expoziții și materiale promo.

DEZVOLTAREA ŞI COMUNICAREA COLECŢIILOR Activitatea de dezvoltare a colecţiilor constituie o preocupare prioritară a bibliotecii, deoarece de aceasta depinde în mare măsură funcţionalitatea şi contribuiţia ei la dezvoltarea societăţii informaţionale. În cursul anului 2016, Tehnologia managementului infodocumentar (TMI), având rolul de furnizor şi mediator de informaţii între comunitatea celor care le produc şi a celor care le utilizează, a desfăşurat următoarele activităţi: 

depistarea, selectarea şi achiziţionarea diferitor categorii de documente necesare organizării în condiţii

optime a activităţii de informare, documentare şi lectură a comunităţii; 

analiza, selectarea și monitorizarea Propuneri pentru achiziții în catalogul electronic;

completarea colecţiei prin donaţii primite de la autori, persoane fizice, organizaţii;

prelucrarea integrală a documentelor prin efectuarea operaţiunilor de catalogare, clasificare şi indexare

în regim automatizat în catalogul electronic al bibliotecii; 

casarea documentelor în catalogul electronic;

participarea la procesul de dezvoltare a catalogului electronic prin deplasarea în filiale;

implicarea în procesul de verificare a documentelor în filiale;

întocmirea actelor de transfer intern și de casare;


30 

colaborarea cu alte organizații;

promovarea intrărilor noi prin organizarea expozițiilor virtuale informative și tematice. Pentru a ne informa despre producţia editorială existentă am apelat la: edituri, saloane şi târguri de

carte, furnizori de carte, autori, mass-media etc. Metodele prin care s-a realizat dezvoltarea colecţiilor au fost: contractul direct cu editurile şi cu diverse firme care se ocupă cu comerţul de carte; organizarea licitaţiilor publice. TMI a organizat și a desfășurat o licitaţie publică pentru achiziţia de carte şi una pentru abonarea ediţiilor periodice. Au fost selectate şi achiziţionate cărţi pentru proiectele şi programele de lectură lansate şi desfăşurate de BM: 

Chişinăul citeşte: - Arta refugii, autor Paul Goma; - Kinderland, autor Liliana Corobca; - Când părinții nu-s acasă, autor Miroslava Metleaveva.

Bătălia cărţilor: lista cărților pentru copii (11-14 ani): http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-

shelves.pl?viewshelf=132&sortfield=title, lista cărților pentru adolescenți (15-18 ani ) http://opac.hasdeu.md/cgibin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=133&sortfield= Au fost procurate titluri de carte premiate la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ed. a XX-a: 1.

Partole, Claudia. Prietenul meu Elenis... sau cum m-am făcut scriitoare – 50 ex.

2.

Codreanca, Lidia. Lumea antică – 30 ex.

3.

Unamuno, Miguel de. Abel Sánchez – 30 ex. Concomitent cu procesul de achiziţie am desfăşurat şi activităţi de comunicare a acestora, precum şi a

unor donaţii parvenite din diferite surse, sub formă de expoziţii virtuale. În total, au fost organizate şi plasate pe pagina Facebook şapte expoziţii. Personalul TMI a acordat pe parcursul anului consultaţii filialelor referitor la: 

procesul de barcodare;

evidenţa ediţiilor periodice în catalogul electronic;

modalităţi de căutare a publicaţiilor în catalogul electronic;

întocmirea proceselor verbale de casare a literaturii;

evidenţa colecţiilor în RMF şi RI.


31 Analiza intrărilor: tip de documente, domenii, limbă Scopul dezvoltării colecţiilor este de a pune la dispoziţia comunităţii deservite o gamă largă de materiale în diferite formate şi cantităţi suficiente pentru a satisface nevoile informaţionale. Acest obiectiv nu a fost complet realizat. Cauza principală a fost distribuirea cu întârziere, nesatisfăcătoare şi neritmică a resurselor financiare aprobate prin buget în raport cu diversitatea nevoilor informaţionale ale utilizatorilor şi cu producţia editorială curentă. Totodată, creşterea preţurilor la producţia editorială a condus implicit la scăderea posibilităților financiare de completare a fondului bibliotecii. În procesul de achiziţie, făcându-se o selecţie riguroasă, s-a încercat, pe cât de posibil, echilibrarea cererii informaţionale a utilizatorilor cu oferta bibliotecii. În anul 2016 au fost prelucrate şi fac parte din colecţia BM – 18 535 ex. Structura intrărilor noi după tipul publicaţiilor este următoarea: 

cărţi – 16 125 ex.;

publicaţii seriale – 1618 ex.;

documente de muzică tipărită – 19 ex.;

documente electronice – 754 ex. (480 ex. – DVD; 274 ex. – CD);

documente audio – 2 ex.;

alte documente – 17 ex. Cărţi Doc. electronice electronice

Anul

Total

Cărţi

Publicaţii seriale

Doc. de muzică tipărită

Doc. AV

2016

18 535

16 125

1618

19

2

754

0

17

2015

47 481

38 801

6622

310

0

1464

65

219

2014

48 666

41 988

4580

409

5

1064

599

21

Alte

Restricţiile bugetare au avut un impact negativ asupra achiziţiilor, intrările noi micşorându-se cu 28 946 ex. faţă de anul anterior. În funcţie de tipul documentelor, în structura achiziţiei au prevalat cărţile, ediţiile periodice şi documentele electronice. În comparaţie cu anul 2015 se observă o scădere a numărului de cărţi – cu 22 676 ex. şi a documentelor de muzică tipărită – cu 291 ex., publicaţiile seriale – cu 5 004 ex., documentele electronice – cu 710 ex. şi alte documente – cu 202 ex. Este cunoscut faptul că un punct forte al ediţiilor periodice este actualitatea informaţiei. Luând în calcul acest fapt, BM abonează anual ediţii periodice din Republica Moldova, Federaţia Rusă şi România. Astfel, au fost abonate 153 de titluri în 522 ex., din ele: 103 titluri – reviste; 50 de titluri – ziare; 85 de titluri fiind în limba română. Numărul lor este foarte mic şi nu acoperă îndeajuns interesele de informare, cercetare, educaţie sau recreere ale comunităţii deservite.


32 În anul acesta în colecţiile bibliotecii au intrat 14 ex. de piese filatelice cu tematici diferite, prin ele fiind promovate valorile istorice şi culturale. Aceste materiale reprezintă evenimente deosebite din istoria mun. Chişinău; personalităţi istorice şi de cultură; construcţii şi monumente de patrimoniu. Acest tip de publicaţii fac parte din categoria alte documente. Precizăm că în acest an, la fel, datorită alocaţiilor bugetare tot mai restrictive, s-a pus accentul pe achiziţionarea a cât mai multor titluri din oferta editorială în detrimentul numărului de exemplare, astfel în acest an în colecţiile bibliotecii au intrat 6 445 titluri (4 674 – titluri noi), cu 529 titluri mai puțin decât în anul precedent (2015 – 6 974 titluri).

91

442 2% 203 564 1%

0%

9

910 5% 1830 2082 4%

4%

821.135.1.09

823 4% 1413 1342 3%

3%

821.135.1

4586 25% 16827 16801 35%

35%

82.09

97 1% 432 583 1%

1%

82/89

20% 3732 10547 21%

22% 10231

80/81

291 2% 1053 1389 3%

2%

794/799

56 0% 152 96 0%

0%

7/793

1294 7% 2609 1947 4%

5%

65

63 0% 300 279 1%

1%

63

130 1% 388 828 2%

1%

61

145 1% 360 520 1%

1%

6/69

357 2% 1470 935 2%

3%

5

497 3% 1277 1553 3%

3%

39

101 1% 118 238 0%

0%

37

152 1% 750 833 2%

2%

3/36

2411 13% 3006 2797 6%

6%

2

118 1% 318 489 1%

1%

1

448 2% 618 1306 3%

1%

0

1882 10% 4126 3537 7%

9%

Total intrări

18535 100% 47481 100% 48666 100%

2014

2015

2016

Anul

Structura intrărilor noi pe domenii

Analizând structura intrărilor noi pe domenii, cele mai multe publicaţii sunt din literatura română (4 586 ex.) şi literatura universală (3 732 ex.), cea din urmă fiind însă în descreştere în ultimii trei ani, dar totuşi rămân a fi cele mai complete domenii din colecția totală. Deşi în procesul de achiziţie sau selectat documente şi din celelalte domenii ele sunt însă într-un număr mai mic, deoarece din multitudinea ofertelor noi oferite de edituri sunt puţine publicaţii care ar corespunde şi ar fi în concordanţă cu aspiraţiile utilizatorilor, cu cerinţele vieţii social-economice ale acestora.


33

Limba poloneză

Limba ucraineană

Limba găgăuză

Limba ivrit, idiş

3093

1721

392

148

159

117

12

18

0

191

100%

17%

9%

2%

1%

1%

1%

0%

0%

-

1%

47481 40028

5973

815

280

168

80

9

66

30

0

32

100%

13%

2%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

-

0%

48666 37513

6400

3354

494

156

26

442

65

1

0

215

100%

13%

7%

1%

0,4%

0%

1%

0%

0%

-

0,6%

68% 84% 77%

Alte limbi

Limba bulgară

18535 12684

Limba română

Limba franceză

2014

Limba germană

2015

Limba engleză

2016

Total intrări

Anul

Limba rusă

Structura intrărilor noi după limbi

Referitor la structura lingvistică a colecţiilor putem menţiona că:  publicaţiile în limba română au constituit 68% din totalul intrărilor, fiind într-un număr mai mic faţă de anul precedent;  publicaţiile în limba engleză, germană, bulgară, poloneză și din alte limbi sunt în creştere faţă de anul precedent, ca urmare a donațiilor primite pe parcursul anului. Intrări noi în filiale – 2016 Filiale și subdiviziuni al BM Biblioteca Centrală Departamentul „Memoria Chișinăului” Departamentul tehnologia managementului infodocumentar Centrul Național de Excelență Profesională a Bibliotecarilor Oficiu schimb şi rezervă Sala de carte germană „Transilvania” „O. Ghibu” „Ovidius” „Târgovişte” „Târgu-Mureş” „Alba Iulia” „Maramureş” „Ştefan cel Mare”

total (exemplare) 2553 219 2 69 727 0 949 659 842 1261 592 460 568 429

% 13,8 1,2 0 0,5 3,9 0 5,1 3,5 4,5 6,8 3,2 2,5 3 2,3


34 „L. Rebreanu” CAI Eminescu BP de Drept Filiala de Arte „T. Arghezi” „A. Mickiewicz” „M. Lomonosov” „I. Mangher” „L. Ukrainka” „H. Botev” „M. Ciachir” Codru Cornului M. Costin „A. Donici” M. Drăgan V. Bielinski N. Titulescu Traian A. Russo Total

435 1106 710 884 526 1132 552 193 750 424 319 0 424 234 271 441 290 258 256 18 535

2,3 6 3,8 4,8 2,8 6,1 3 1 4 2,3 1,7 0 2,3 1,3 1,5 2,4 1,6 1,4 1,4 100%

Completarea colecţiilor BM s-a efectuat prin organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice, achiziţia publicaţiilor prin cererea ofertelor de preţuri, precum şi prin donaţiile primite de la persoane fizice şi numeroase organizaţii. Au fost achiziţionate titlurile necesare pentru desfăşurarea programului de lectură Chişinăul citeşte, concursului Bătălia cărţilor. S-au procurat publicaţiile noi ale scriitorilor autohtoni; titlurile expuse de utilizatori pe site-ul bibliotecii, în rubrica Propuneri pentru achiziţii; titluri premiate la diferite concursuri, târguri şi saloane de carte atât din ţară, cât şi din afara ţării.


35 Sursele de completare Sursa de completare Procurate: - Bugetul destinat achiziţiei - Editate de BM „B.P. Hasdeu” Total procurate Donaţii Schimb de carte Transfer interbibliotecar Total

Anul 2016 Exemplare Suma (lei)

Anul 2015 Exemplare Suma (lei)

3004 ex. 600 ex. 3 604 ex 11 328 ex. 571 ex.

297 042,58 12 491,00 309 533,58 782 182,77 15 925,89

33 016 3302 36 318 10 419 723

1 941 219,84 110 030,00 2 051 249,84 637 148,65 23 807,84

1414 ex.

70 690,00

21

179,17

18 535 ex.

1 178 332,24

47 481

2 712 385,50

Din totalul de patru licitaţii planificate a fost organizată doar o cerere a ofertelor de prețuri, trei din ele fiind anulate, cauza fiind reducerea resurselor financiare ca urmare a situaţiei politice şi economice a ţării. Cererea ofertelor de preţuri Denumirea operatorului economic G.E. „Litera A.V.N.” SRL „Moldpresa grup” SRL IP Editura ARC Editura „Știința” „Prut Internațional” SRL Total

Titluri / exemplare 72 tit. / 1017 ex. 147 tit. / 1230 ex. 7 tit. / 84 ex. 7tit. / 86 ex. 55 tit. / 1368 ex 288 tit. / 3785 ex.

Valoarea ofertei(lei) 114 217,00 139 355,95 4070,00 13 092,00 140 638,01 411 372,96 lei

La licitaţia publică pentru abonarea la ediţii periodice din Republica Moldova, România şi Franţa, Federaţia Rusă şi Ucraina pentru anul 2017 au participat doi agenţi economici, dar câștigător a fost desemnat doar un singur agent economic. Licitaţia publică (ediţii periodice) Denumirea operatorului economic „Moldpresa grup” SRL

Total

Titluri / exemplare Lotul 1: 66 tit. / 298 ex. Lotul 2: 60 tit. / 103 ex. Lotul 3: 63 tit. / 128 ex. 189 tit. / 529 ex.

Fondul total a BM „B.P. Hasdeu” la 1.01.2017 constituie 1 205 408 ex.

Valoarea ofertei(lei) 90 515,00 93 825,00 89 216,00 273 556,00 lei


36 După tipul documentelor Anul

Total

Cărţi

Publicaţii seriale

1 ianuarie 2017

1205408 100% 1214682 100% 1180173 100%

1 110 821 92% 1 116 695 92% 1 041 093 88%

31853 3% 35424 3% 78559 7%

1 ianuarie 2016 1 ianuarie 2015

Doc. de muzică tipărită 30445 3% 30426 3% 30131 3%

Doc. AV

Doc. electronice

Alte

15019 1% 15108 1% 15108 1%

664+14549 1% 664+14323 0% 13458 1%

2057 0% 2042 1% 1824 0%

Comparativ cu anul 2015 coeficientul procentual după tipul documentelor a rămas același, fără schimbări semnificative.

91 16471 1% 16364 16234 1%

1%

9 54686 5% 54878 53532 5%

5%

821.135.1.09 37341 3% 36684 35557 3%

3%

821.135.1 274636 23% 274710 260218 22%

23%

82.09 25863 2% 26575 26201 2%

2%

82/89 334506 28% 342483 338271 29%

28%

80/81 37968 3% 38244 37555 3%

3%

794/799 8847 1% 9132 9152 1%

1%

7/793 101369 8% 100664 98751 8%

8%

65 7772 1% 7833 7556 1%

1%

63 11020 1% 11069 10708 1%

1%

61 18887 2% 19156 18821 2%

2%

6/69 27127 2% 28326 27083 2%

2%

5 52640 4% 52694 52051 4%

4%

39 6531 1% 6537 6470 1%

1%

37 20039 2% 20573 20052 2%

2%

3/36 69559 6% 68919 66179 6%

6%

2 15526 1% 15591 15361 1%

1%

1 22507 2% 22331 21808 2%

2%

0 62042 5% 61919 5% 58014 5%

Total 1205408 100% 1214682 100% 1179574 100%

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Anul

După domenii

Structura fondului de carte după conţinut, de asemenea, nu a înregistrat modificări esenţiale, procentul din toate domeniile rămânând acelaşi comparativ cu anul 2015. Fiind o bibliotecă publică se păstrează tendinţa


37 ca literatura beletristică să fie nu mai puţin de jumătate din fondul total şi care la rândul ei este cea mai solicitată de utilizatorii bibliotecii.

01.01.2015

100%

61%

34%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1214682

736890

423791

17293

9587

7463

4565

1567

4544

1511

2590

4881

100%

61%

35%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1180173

697071

430558

16478

9328

7297

4485

1558

4478

1481

2590

4849

100%

59%

36%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Alte limbi

5034

evreiască

2590

Limba

1523

găgăuză

3312

Limba

1675

ucraineană

4635

poloneză Limba

7588

Limba

9268

Limba bulgară

18912

franceză

412586

Limba

738285

germană

1205408

Limba

Limba engleză

01.01.2016

Limba rusă

01.01.2017

Limba română

Anul

Total

După limbi

Structura fondului după limbi a înregistrat modificări nesemnificative. Ponderea publicațiilor în limba română fiind de 61% ca și în anul precedent. În limba rusă fiind depistată o scădere de 1%, dar în limba engleză o majorare de 1 %. Donaţii şi cărţi cu autografe După cum am menţionat, o sursă importantă şi considerabilă de completare a colecţiilor au fost donaţiile particulare, precum şi cele parvenite de la diferite organizaţii, fundaţii şi instituţii de stat. Volumul total al donaţiilor primite pe parcursul anului au fost de 12 946 de documente în sumă de 733 532,61 lei. Cele mai mari donaţii de carte pe care le-am primit au fost din partea: Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Fundația „Dignitas” și Corpul Păcii din R. Moldova. Ministerul Culturii a contribuit cu o donație de carte de 1 805 ex. pentru Biblioteca „ B.P. Hasdeu” și filialele ei. În afară de aceasta, Ministerul Culturii a mai donat cărți și pentru suburbiile municipiului Chișinău, care au fost repartizate de noi. Fundaţia „Dignitas”, organizație nonguvernamentală, nonprofit, continuă proiectul Demnitate prin cultură, care a avut ca obiectiv principal, donația de carte pentru comunitățile rurale din Republica Moldova, pentru instituțiile de cercetare și cultură din Chișinău. În anul curent am primit o donaţie de carte în număr de 1 260 ex.


38 Voluntarii Corpului Păcii din R. Moldova au contribuit la completarea fondului Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu o donație de cărți educaționale în limba engleză în număr de 1 280 ex. Filialele, create în parteneriat cu bibliotecile din România, au primit pe parcursul anului donaţii de la: 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj – 182 ex. („Transilvania”);

Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin – 13 ex. („Transilvania”);

Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” – 50 ex. („Târgoviște”). Filiala „Hristo Botev” în parteneriat cu biblioteca din Bulgaria a primit o donație de carte de la Biblioteca

Regională „Aprilov-Palauzov” din Gabrovo ( 87 ex. ) La fel, prin relaţiile de parteneriat, fondurile BM au fost completate cu donaţii primite din partea Ambasadei Franței (71 ex.), Ambasadei Italiei (170 ex.) pentru Filiala „Târgoviște”, Ambasadei Poloniei (121 ex.) pentru Filiala „A. Mickiewicz”, toate având sediile în Republica Moldova. Ţinem să menţionăm şi donaţiile parvenite de la diferite instituții și organizații din Republica Moldova (2 132 ex.). Donaţiile primite din partea persoanelor fizice şi a autorilor constituie 3 540 ex. în sumă de 149 565,44 lei. O mare parte din aceste cărţi sunt însoţite de autograful donatorilor, care, de regulă, au fost protagoniştii unor activităţi organizate de biblioteci. Astfel, pe parcursul anului, în colecţiile bibliotecii au intrat 271 cărţi, care conţin dedicaţiile şi autografele unor persoane atât din ţară, cât şi din România, 231 ex. fiind în limba română, 20 ex. – în limba rusă şi 20 ex. – în alte limbi. Toate cărțile primite cu autograf au fost luate la evidența în catalogul electronic. Propuneri pentru achiziții Pentru a fi mai aproape de utilizatori, a analiza și a înțelege mai rapid cerințele și necesitățile acestora, a fost implementat un nou serviciu în catalogul electronic. Propuneri pentru achiziți, oferă posibilitate utilizatorilor să acceseze și să informeze bibliotecarului dorințele sale, analizând propunerile, s-a depistat că utilizatorii îşi doresc mai multe titluri noi apărute din: beletristică, cărți motivaționale, despre Chișinău, precum și din alte domenii. Sunt cazuri când o parte din titluri, deşi într-un număr mic de exemplare, sunt deja în colecţiile bibliotecii. De aceea, datorită situaţiei, la momentul dat, o modalitate de creştere a potenţialului informaţional al bibliotecii ar fi constituirea unui sistem de împrumut interbibliotecar eficient şi efectiv. În anul 2016 numărul propunerilor este de 390, dintre care 261 au fost acceptate pentru procurarea ulterioară, iar 128 sunt deja în filiale. TMI a reușit să îndeplinească propunerile a 17 utilizatori: – Russo, Andreea. Amintiri din viitor; – Harkness, Deborah. Cartea vieții; – Cipileagă, Vitalie. De vorbă cu Emma;


39 – Tudose, Maria Cristina. Eu sunt femeie; – Yousofzai, Malala. Eu sunt Malala. Verificarea colecțiilor Conform planului, verificarea fondului urma să aibă loc în următoarele filiale: „Târgu-Mureș”, „M. Lomonosov”, N. Titulescu, M. Costin, Traian și Biblioteca Publică de Drept. A început procesul de verificare a colecției „M. Lomonosov”, dar nu a fost finisat, cauza fiind fondul mare de publicații și numărul mic de angajați. Este preconizată finisarea pentru anul viitor. Celelalte filiale urmează să verifice fondul în anul următor. S-a efectuat verficarea colecției în Sala de carte germană (4820 ex.) din motivul schimbărilor de personal, și în Filiala Cornului (23 515 ex.) din cauza înstrăinării localului. Rezultatele procesului de verificare: Denumirea filialei Sala de carte germană Filiala Cornului

Fondul total 5475 23 515

Fondul lipsă 655 5642

Fondul de facto 4820 17 652

Casarea documentelor Achiziţia şi eliminarea sunt activităţi absolut necesare, părţi ale unui program de dezvoltare a colecţiilor. Motivaţia principală pentru care s-a apelat la eliminarea unor documente din colecţiile BM a fost determinată de uzura morală şi fizică, dar, totodată, au fost casate şi publicaţiile pierdute de utilizatori. În total, în cursul anului, au fost casate 27 748 ex. în valoare de 155 704,60 lei. Ieșiri după tipul publicațiilor

Anul

Total

Cărţi

Publicaţii seriale

Doc. de muzică tipărită

Doc. AV

Doc. electronice

Cărţi electronice

Alte

2016

27 809

21 999

5189

0

91

528

0

2

100%

79%

19%

0%

0%

2%

0%

0%


40

91

337 1%

9

1120 4%

821.135.1.09

166 1%

821.135.1

4661 17%

82.09

618 2%

82/89

11709 42%

80/81

567 2%

794/799

233 1%

7/793

3%

853

65

124 0%

63

179 1%

414 1%

61

1556 6%

6/69

551 2%

5

39

121 0%

37

686 2%

3/36

1771 6%

2

183 1%

1

272 1%

0

1759 6%

Total ieșiri

27748 100%

2016

Anul

Ieșiri după domenii

Limba franceză

Limba bulgară

Limba poloneză

Limba ucraineană

Limba găgăuză

2016

711

23

89

9

1244

6

38

100%

0%

3%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

40%

52%

Alte limbi

Limba germană

102

Total ieșiri

Anul

Limba rusă

27809 11289 14298

Limba română

Limba engleză

Ieșiri după limbi

Numărul total de ieșiri (27 809 ex.) reprezintă: publicațiile uzate fizic (15 794 ex.), uzate moral (1 109 ex.), transferul intern (1 414 ex.), nerestituite de utilizatori (961ex.), edițiile periodice (5 189 ex.) și alte cauze (3 342 ex.). În afară de aceasta au fost casate edițiile periodice (5 189 ex.) primite în anul 2011. Expoziții virtuale În anul 2016, în rețelele de socializare au fost prezentate următoarele expoziții virtuale: 1.

Donații BM:

Voluntarii Corpului Păcii – 74 ex.; Cartea bună – lume adună! – 52 ex.; Cartea bună ne adună – 55 ex.; Cărțile nu au nicio vârstă – 70 ex.; Prin lectură spre cultură – 15 ex.; Voluntarii Corpului Păcii – 50 ex.; 2.

Achiziții noi BM:

Mari poeți, mari opere, mari actori; La taifas cu cartea nouă;


41 Schimbă-ți gândirea și poți schimba lumea; Cărți Mari pentru cei Mici; Chișinăul aniversar – 580; Zâmbiți, vă rog – carte nouă; Dacă vă place să citiți o să citiți; Cărțile nu au vacanță. SIGA – Catalogare TMI contribuie la participarea fortificării Catalogului OPAC. Cu acest scop o parte din angajații TMI au efectuat vizite pe parcursul anului în următoarele filiale: „Transilvania”, „Ștefan cel Mare”, „Maramureș”, V. Belinski, „Târgoviște”, „O. Ghibu”, Traian, BP de Drept, „M. Lomonosov”, „Alba Iulia”, Codru, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, CAIE, unde au fost redactate și catalogate retrospectiv 96 164 ex. Concluzii Pentru a cunoaşte care este calitatea colecţiilor, gradul de învechire a acestora, precum şi valoarea resurselor infodocumentare puse la dispoziţia utilizatorilor, trebuie să ştim care este rata de înoire a colecţiilor, cea recomandată de IFLA/UNESCO fiind de 7-10 ani. Situaţia reală este departe de a fi ideală. Numărului de achiziţii din acest an şi numărul de eliminări efectuate nu au redus acest indice, în anul 2015 el fiind de 25,6 ani, iar în 2016 rata de înnoire a fondului mărindu-se până la 65 de ani, ceea ce ne vorbeşte despre calitatea scăzută a colecţiilor. În ultimii ani, se observă un decolaj mare între cerințele în creștere ale utilizatorilor și bugetul mic alocat de Primărie. Din acest motiv este nevoie de o selectare riguroasă a publicațiilor. Filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” după categorii la 1.01.2017: ● categoria 4 (10001-100000 vol.): filialele: „Transilvania”, „O. Ghibu”, „Ovidius”, „Târgovişte”, „TârguMureş”, „Alba Iulia”, „Maramureş”, „Ştefan cel Mare”, „L. Rebreanu”, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Biblioteca Publică de Drept, filiala de Arte „T. Arghezi”, „A. Mickiewicz”, „I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, Cornului, Codru, „M. Ciachir”, M. Costin, „A. Donici”, M. Drăgan, V. Bielinski, N. Titulescu, Traian, A. Russo; ● categoria 5 (100001-500000 vol.): Biblioteca Centrală şi Filiala „M. Lomonosov”.


42


43


44

UTILIZAREA BIBLIOTECII I. UTILIZATORI Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” este o structură infodocumentară care îşi adaptează în permanenţă activitatea în consonanţă cu necesităţile şi aşteptările utilizatorilor, oferind comunităţii chişinăuiene un număr mare de produse şi servicii specifice exigenţelor de informare, de dezvoltare a personalităţii şi de educaţie permanentă. Cele peste 50% din populaţia urbei înscrise la BM sunt un raţionament confirmativ al valorii şi importanţei bibliotecii pentru comunitate. Interpretarea evidenţei numerice ne permite să observăm micile diferenţe, de la an la an, ai principalilor indicatori de performanţă din bibliotecă. Așadar, pe parcursul anului 2016, BM şi-a mărit numărul utilizatorilor înscrişi cu 12 815 de persoane noi, ajungând la sfârşit de an la cifra de 338 684, utilizatorii activi reprezentând 167 214.

Utilizatori total Utilizatori activi Utilizatori sub 16 ani Utilizatori noi

2015 325 869 167 374 39 431 17 608

2016 338 684 167 214 36 766 12 815

Diferenţa neglijabilă dintre utilizatorii activi de doar 160 demonstrează că aceştia chiar dacă beneficiază de alternative multiple de informare şi documentare, rămân fideli BM graţie creşterii gradului de vizibilitate prin promovarea permanentă a serviciilor şi activităţii acesteia, a creşterii şi diversificării colecţiilor, a experienţei şi competenţelor acumulate de bibliotecari. Intelectuali Muncitori Studenţi Elevi Preşcolari Pensionari Şomeri Alte categorii

2015 25 567 8 689 41 748 55 625 7 522 7 571 8 485 12 167

2016 26 964 8 878 41 763 55 952 6 586 6 738 8 552 11 781


45 Nici în acest an nu au intervenit mari schimbări în configuraţia utilizatorilor. Doar categoria Intelectuali a crescut cu un procent, graţie Bibliotecii Publice de Drept, care şi-a extins cu mult numărul utilizatorilor, dar şi a priorităţii anului Chișinău – comori ascunse: surprindem arhitectura și viața urbană (580 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului), ce a adunat la mai multe filiale personalităţi din diverse domenii. Devotaţi au rămas elevii cu 33% şi studenţii cu 25% şi putem emite ipoteza că această constantă se datorează numărului variat de oferte propuse acestor segmente, dar şi dorinţei lor de cunoaştere, de studiu, de aprofundare a competenţelor, de relaxare. Structura utilizatorilor după vârstă Vârsta Sub 16 ani 16 – 25 ani 26 – 40 ani 41 – 62 ani Peste 62 ani

2015 39 431 52 893 48 229 18 564 8 257

2016 36 766 51 044 52 233 19 022 8 149

Conform criteriului de vârstă, majoritatea fac parte din grupul persoanelor de 26-40 de ani (52 233) care după statutul ocupaţional ar corespunde intelectualilor, muncitorilor, şomerilor, ceea ce înseamnă că aceste categorii frecventează biblioteca pentru a se instrui, a-şi schimba treapta în ierarhia profesională sau a deprinde noi îndeletniciri. De asemenea, a sporit şi numărul persoanelor cu vârsta între 41 şi 62 de ani, care graţie serviciilor gratuite de internet, a organizării cursurilor de limbi străine, a oferirii unor servicii de sănătate, de socializare consideră biblioteca locul unde mereu găseşti cu ce să-ţi ocupi timpul, să faci schimb de idei şi să iniţiezi noi proiecte. Structura utilizatorilor după naţionalitate Români Ruşi Alte naţionalităţi

2015 136 633 18 126 12 615

2016 136 539 17 899 12 776

Nici în structura utilizatorilor după naţionalitate nu au survenit schimbări esenţiale. Deşi activează mai multe filiale ale minorităţilor naţionale, care îşi orientează utilizatorul spre cunoaşterea istoriei, tradiţiilor, obiceiurilor fiecărei etnii, şi în aceste biblioteci subiecţii majoritari sunt românii, demografic constituind majoritatea în comunitatea chişinăuiană.


46

Sex feminin Sex masculin

2015 105 728 61 646

2016 104 565 62 649

Indicatorii de gen denotă o diferenţă majoră între persoanele de sex feminin şi cele de sex masculin care folosesc serviciile bibliotecii. Utilizatorii de sexul feminin (63%), ca şi în anii precedenţi, sunt mai numeroşi decât utilizatorii de sexul masculin (37%). Această dublă diferenţă se explică prin faptul că bărbaţii se informează sau citesc chiar mai mult pe suport electronic, pe când femeile, mai sensibile fiind ele preferă mai mult lectura tradiţională – mai sentimentală, mai contemplativă, mai reflexivă, mai curioasă, la care poţi reveni, medita, visa. În concluzie, putem afirma cu certitudine că comunitatea locală conştientizează rolul bibliotecii ca principala sursă de documentare şi formare, iar noi trebuie să răspundem necesităţilor ei prin adaptarea noilor tehnologii la cerinţele lor, prin inovaţii, prin dezvoltarea serviciilor moderne şi combinarea cu cele clasice. II. VIZITE directe la BM Un indicator principal care distinge gradul de utilizare a unei biblioteci este numărul de vizite. În anul 2016 acesta însumează cifra de 1 618 673, cu 87 516 de intrări mai puţine decât în anul precedent. Această diminuare este consecinţa micşorării numărului de ore deschise pentru public din diverse motive: lipsa angajaţilor şi a managerilor („Alba Iulia”, „Târgu-Mureş”, A. Russo, M. Drăgan), condiţii nefavorabile de muncă pe timp de iarnă (filiala de Arte „T. Arghezi”), barcodarea colecţiei („M. Lomonosov”). Vizita directă Consultarea şi împrumutul documentelor Participanţi la vizite colective Participanţi la programe, activităţi culturale și zile de informare

2015 1 706 189 1 485 236 37 881

2016 1 618 673 1 435 174 33 084

183 072

150 415

Concomitent, s-a pus accent pe diversificarea şi modernizarea serviciilor în scopul activităţilor de instruire a utilizatorilor, iar consecinţă a acestora este numărul mai redus de activităţi culturale, care a diminuat şi numărul de participanţi la ele – de la 183 072 de persoane la 150 415; numărul vizitelor ghidate în scădere cu 4 797 şi descreşterea nesemnificativă a numărului de vizite pentru utilizarea serviciilor tradiţionale de consultare sau împrumut al publicaţiilor. E necesar de menţionat, însă, că utilizatorii BM sunt în mare parte


47 persoane tinere care folosesc cu lejeritate mijloacele moderne de informare şi lectură, precum e-readerele, ebookurile, Wikipedia, Google ş.a., accesând, astfel, biblioteca de la distanţă. Concluzii Trăind şi activând în epoca internetului şi a informaţiilor dobândite pe cale virtuală, biblioteca trebuie să-şi amplifice relaţia cu utilizatorul, descoperindu-i şi cunoscându-i mai profund preferinţele şi necesităţile, percepţia lui asupra bibliotecii moderne. Iar biblioteca la rându-i trebuie să-şi lărgească gama de servicii care să-i contureze corect viziunea asupra vieţii, să-i formeze un comportament adecvat, să faciliteze accesul la universul cultural şi, nu în ultimul rând, să-i ofere posibilitatea de a-şi petrece util timpul liber, jucându-se frumos şi creativ, dezvoltându-şi abilităţile combinând teoria cu practica.

UTILIZAREA RESURSELOR DOCUMENTARE Dimensiunea şi caracterul enciclopedic al colecţiei BM cuprinde mărturii ale existenţei şi evoluţiei în timp a documentelor semnificative şi valoroase din toate domeniile de cunoaştere, care corespunde perfect cu necesităţile şi preferinţele utilizatorilor. În 2016 au fost împrumutate, în sălile de lectură şi la domiciliu, 3 752 012 unităţi pe diferit suport, baza constituind-o documentele tipărite.

Publicaţii Muzică seriale tipărită

Baze de date

Cărţi electronice

33 129 0,8%

3 918 0,08%

125 510 2,5%

59 069

27689

9675

84 746

1,6%

0,7%

0,3%

2,3%

Anul

Împrumut total

Documente Documente AV grafice

Cărţi

2015 %

4 831 954 100%

3 772 940 78%

737 215 15,2%

23 043 0,6%

136 199 2,8%

2016

3 752 012

3 024 769

526 544

19 520

%

100%

80,6%

14%

0,5%

În comparaţie cu anul precedent au fost consultate cu 1 079 942 de documente mai puţine, iar cauza este extinderea varietăţii de gadgeturi, mărirea numărului de ereadere în rândul populaţiei, majorarea numărului de site-uri care pun gratuit la dispoziţie acces la cărţi în format electronic, exodul populaţiei şi, nu în ultimul rând, achiziţia scăzută a noilor publicaţii. Cu toate tehnologiile existente în acest an lectura cărţilor tipărite a depăşit 80 de procente. Majoritatea cititorilor bibliotecii sunt elevii şi studenţii care vin să lectureze de voie, de nevoie din programa şcolară, dar nui putem neglija din analiza noastră nici pe cei de vârsta a treia, cărora nu le-a dispărut pasiunea de o viaţă – lectura din plăcere. Aceştia mai vin la bibliotecă şi pentru a citi ediţiile periodice, dornici de a fi informaţi la zi şi


48 neavând posibilitatea materială de a procura ziare sau reviste, dar nici acces la internet. Tinerii şi adolescenţii se folosesc de variantele online ale numeroaselor ediţii periodice şi tocmai de aceea publicaţiile seriale s-au micşorat cu 1,2%. Lectura pe suport electronic s-a micşorat în acest an şi reprezintă doar 1,6%. Argumentele plauzibile sunt: documentele electronice disponibile sunt învechite, o parte nu se deschid, numărul insuficient de stații de lucru pentru utilizatori, lipsa tabletelor performante pentru a descărca e-book, deteriorarea a trei din patru eReadere la BC, dar şi faptul că fiecare al doilea cetățean are un dispozitiv cu conexiune la internet şi poate obţine informația necesară fără a se deplasa la bibliotecă. Împrumutul după domenii Deţinând statut de instituţie publică şi posedând un fond de carte universală, BM pune la dispoziţia utilizatorului documente din diferite domenii ale cunoaşterii. Consultarea lor este direct proporţională vârstei, statutului ocupaţional, opţiunilor de lectură, iar estimarea lor ne demonstrează preferinţe vizibile doar în zona literaturii artistice: universale, cu 27% şi celei române cu 20%.

După conținut

Total împrumut 2016

100%

0

264175

7%

1

126405

3,3%

2

51733

1,3%

3/36

398353

11%

37

79164

2%

39

61104

1,6%

5

116920

3%

6/69

101854

2,7%

61

81335

2%

63

28838

1%

65

46228

1,2%

7/793

108262

2,8%

794/799

41501

1,0%

80/81

96450

2,6%

82/89

999808

27%

82.09

65205

1,8%


49 821.135.1

756387

20%

821.135.1.09

97061

2,6%

9

136221

3,6%

91

95008

2,5%

Total

3 752 012

100%

La modul global, solicitările se îndreaptă spre beletristica obligatorie din programa şcolară şi universitară, citită de elevi şi studenţi, dar şi către lectura din plăcere, aceasta din urmă fiind provocată de petrecerea timpului liber util şi plăcut de alte categorii de populaţie: pensionari, persoane casnice, şomeri. Anual literatura artistică îşi consolidează poziţia şi graţie programului de lectură Chişinăul citeşte, al concursului Bătălia cărţilor sau al Rucsacului de vacanţă, care prin activităţile organizate în cadrul lor, a expoziţiilor, a personalităţilor invitate şi a dezbaterilor literare promovează nu numai cărţile incluse, dar şi alte titluri, alţi autori, provocând participanţilor curiozitatea de a le lectura. Alte domenii la care se apelează mai des sunt ştiinţele sociale şi generalităţile. Predilecţiile utilizatorului pentru documente cu un larg spectru de orientări sociale: sociologie, politică, relaţii internaţionale reflectă tendinţele unei societăţii moderne spre care tindem cu toţii. În domeniul ştiinţe sociale sunt incluse şi majoritatea publicaţiilor seriale, în special, ziarele din care, în acest an electoral, utilizatorii din toate filialele, fiind şi cetăţeni activi, au preferat să se informeze despre ceea ce se produce în plan politic, economic şi social. Datele statistice la acest capitol sunt complementate de consultările de la BPD care, graţie fondului specific de publicaţii, oferă acces la el specialiştilor în domeniu, studenţilor, propunându-le subiecte ce ţin de cercetare, subiecte din curricula universitară, precum şi necesităţi în domeniul legislaţiei, practicii judiciare, actualizărilor legislative pentru întreaga comunitate, inclusiv persoanelor de vârsta a treia cu noi informaţii despre: pensie, plăţile comunale, privilegii legate de transport, întrebări legate de moştenire sau donarea imobilului etc. O mare parte din utilizatori se îndreaptă spre generalităţi, un domeniu extins, cu secţiuni referitoare la cunoaştere şi comunicare, conducere şi organizare, schimbări în domeniul tehnicii şi al calculatoarelor, viitorul ştiinţei şi implicit al bibliologiei şi biblioteconomiei, al culturii şi civilizaţiei. Aici întâietatea o deţin enciclopediile şi dicţionarele, care reprezintă captivante lucrări, în care informațiile sunt prezentate detaliat, clar, accesibil, aranjate tematic, astfel oferind o imagine completă asupra lumii înconjurătoare. De menționat, colecțiile: Enciclopedii vizuale, Prima mea enciclopedie, Enciclopedia pentru toți copiii, Enciclopedia ilustrată a copiilor, Distrează-te și învață cu prima ta enciclopedie, Descoperă lumea, Enciclopedii pentru tineri, Enciclopedia


50 enigmelor istoriei, care, însoţite de fotografii și de ilustrații viu colorate, manifestă interes şi satisfac curiozităţile diverselor categorii de cititori. Prezenţa în colecţia bibliotecii a unor titluri de anvergură contribuie şi la distribuirea împrumutului după locul unde este consultat documentul: în săli de lectură sau la domiciliu.

Total 3 752 012

Sala de lectură 1 927 330

Domiciliu 1 824 682

100%

51,4%

48,6%

Din tabel distingem diferenţa de doar 2,8% dintre aceste două modalităţi de împrumut, care este în avantajul sălilor de lectură, explicabil prin faptul că filialele posedă doar câte un exemplar din cele mai solicitate cărţi şi bibliotecarii nu prea le împrumută acasă pentru a evita nemulţumirea cititorilor, prin numărul nelimitat de publicaţii consultate în săli de lectură, prin oferirea bazelor de date şi a publicaţiilor seriale. Împrumutul după limbi Împrumutul în limba română rămâne dominant şi în acest an, cu 71%, aşa cum se consideră şi majoritatea utilizatorilor, dar și componenţei fondului de carte. Total 2016 3 752 012 100%

Limba română

Limba rusă

2 658 510 71%

913 642 24,3%

Limba engleză Limba germană Limba franceză Alte limbi 85 234 2,3%

23 760 0,6%

20 215 0,5%

50 651 1,3%

Nivelul împrumutului în limba rusă rămâne aproape constant, iar cel în limba engleză s-a majorat cu contribuţia Centrului de carte în limba engleză de la BC, dar şi a filialelor BPD, CAIE, „I. Mangher”, „Târgovişte”, „Ştefan cel Mare”, unele iniţiind servicii de studiere a limbii engleze. Împrumutul publicaţiilor periodice În anul de referinţă lectura presei a fost supusă unei drastice diminuări, de la 737 215 de împrumuturi a ajuns la 526 544. E adevărat că publicul chișinăuian are acces la o cantitate impresionantă de date şi informaţii prin internet, că majoritatea publicaţiilor periodice au variante on-line, dar motivul principal este, totuşi, diminuarea numărului de titluri abonate, care a numărat cifra de 153, comparativ cu cele 374 din 2015. Pe parcursul anului cititorii au optat pentru ziarele de actualităţi, reviste-magazin, publicaţii cu informaţii sportive, medicale, istorice, geografice şi, nu în ultimul rând, literare. Spre exemplificare, Jurnal de Chişinău,


51 Timpul, Săptămîna, Universul pedagogic pro, Literatura şi arta, VIP Magazin, Ioana, Moldova, Zdorovie, ValeaValentina,Vokrug sveta solicitate de către adolescenţi și adulți. Copiii au fost atraşi de Amic, Alunelul, Barbie, Prințese, Puișorul curios, Журнал сказок, Читайка, ale căror texte informative şi antrenante au avut un important rol educativ, de stimulare a memoriei şi lărgirea sferei de cunoştinţe. Pasionaţii de presă sunt îndeosebi persoanele casnice şi pensionarii, fie că nu au bani pentru a le cumpăra sau nu utilizează mijloacele electronice, aceştia vin zilnic la bibliotecă şi iau legătura directă cu actualitatea, cu evenimentele importante, cu subiectele relevante. Împrumutul interbibliotecar Serviciul de împrumut interbibliotecar este utilizat cu scopul de a reduce numărul cerinţelor neonorate. Astăzi informaţia poate fi găsită, fără prea mari eforturi, cu ajutorul tehnologiilor moderne, însă sunt utilizatori care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele într-un anume domeniu sau să se documenteze mai profund, apelând la acest instrument de împrumut. Făcând un bilanţ al anului 2016, conchidem diminuarea numărului de documente solicitate. Astfel, utilizatorii noştri au avut acces la 108 publicaţii din alte biblioteci, iar biblioteca noastră a răspuns solicitanţilor din alte instituţii în număr de 499, îndeosebi, cărţi din bibliografia şcolară sau pentru organizarea diverselor expoziţii mai ample. Mai intens au folosit acest serviciu filialele: „Ovidius”, „O. Ghibu”, „Târgu-Mureş”; CAIE, filiala de Arte „T. Arghezi”, care a scanat şi a expediat documente de muzică tipărită pentru cadrele didactice din România, Universitatea de Arte „George Enescu”. Concluzii Pentru a rămâne relevante, bibliotecile îşi asumă tot mai multe responsabilităţi, creează servicii noi, implementează tehnologii de informare şi comunicare fără de care o bibliotecă nu mai poate activa eficient, dar cartea şi lectura, indiferent de format, trebuie să rămână în centrul tuturor activităţilor. Utilizatorul de astăzi este un public exigent, cu gusturi selecte, dar şi cu posibilităţi diverse de informare şi documentare. Biblioteca trebuie să-i captiveze prin oferte educaţionale şi culturale adaptate particularităţilor individuale şi vârstei, prin punerea la dispoziţia lor în termeni rezonabili a cărţilor de top sau cele promovate pe social-media, prin a ţine cont de doleanţele lor. Resursele documentare necesare, solicitate şi nesatisfăcute sunt din domeniile: psihologie, știinţe sociale: sociologie, recensământ, medicină alternativă: ayurveda, arta şi arhitectura Moldovei, economie,


52 management, educaţie, învăţământ: instruire prin jocuri cognitive, drept, publicaţii de ultimă oră necesare condiţiei esenţiale pentru a reuşi în viaţă. Achiziţionarea noilor documente, precum şi efortul depus pentru implementarea serviciilor moderne de bibliotecă, organizarea activităţilor culturale inedite, menținerea parteneriatelor de succes, vizibilitatea bibliotecii în mediul virtual, accesibilitatea utilizării spațiilor pentru diverse întruniri vor fi raţionamentul principal în favoarea cărţii, instrumentul prioritar şi mijlocul de formare a conştiinţei, de dezvoltare personală şi spirituală. UTILIZAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE Tranzacţii de referinţe Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor şi cererilor de informare ale utilizatorilor, bibliotecarii de referinţă oferă utilizatorilor diverse informaţii: bibliografice, factografice şi de orientare în spaţiul informaţional, vizitând biblioteca sau prin intermediul serviciilor electronice (Întreabă bibliotecarul; Bibliosesam chat). Anul 2016 s-a caracterizat printr-un număr scăzut de referinţe bibliografice – 34 828 (dintre care 15 422 – referinţe; 19 406 – referinţe direcţionale), înregistrând o diminuare cu 13 721 de referinţe la nivel de reţea faţă de anul 2015 (48 549). Această diminuare a numărului de referinţe are mai multe explicaţii (din rapoartele filialelor): 1) selectarea riguroasă a tranzaicţiilor de referinţă, fiind alese cele mai interesante întrebări; 2) frecventarea bibliotecii de utilizatori pentru participarea la activităţi culturale; servicii noi ca: utilizarea tabletei, calculatorului, jocurilor de societate și mai puțin pentru a solicita cartea; 3) lipsa de timp (a bibliotecarului) şi repetarea din an în an a aceluiași tip de referință. Lecțiile individuale și în grup au ca impact utilizatori informați care știu să consulte singuri OPAC-ul de la domiciliu; 4) utilizarea activă a internetului de către utilizatori din cauza lipsei informației necesare în documentele tipărite; 5) numărul real al referinţelor este mult mai mare, decât numărul înregistrărilor în soft, fiind neintroduse toate referinţele; 6) softul Biblioreferințe necesită perfecționare; 7) accesul liber la raft, care permite utilizatorului să se orienteze singur în fondul de documente; evidența şi înregistrarea selectivă a referințelor (se înregistrează cele mai complicate); 8) creșterea numărului de utilizatori care lucrează individual, fară a avea nevoie de consultația bibliotecarului. Cele mai interesante şi mai complicate referinţe bibliografice: -

Viaţa muzicală a Basarabiei în sec. XIX (pentru aspiranta din Sankt -Petersburg);


53 -

Cel mai fierbinte lac din Eurazia;

-

Chipul mamei în literatură;

-

Scriitori care au abordat în operele lor cel mai des tematica naturii;

-

Poeţi din literatura contemporană care au descris în operele lor copilăria;

-

Articolul lui M. Gorki despe pogromul de la Chişinău;

-

Localitatea unde a fost fotografiat prima dată M. Eminescu;

-

Inventatorul batistei;

-

Преодоление страхов;

-

История римского амфитеатра;

-

К третьей годовщине Майдана;

-

О самых известных женщинах Украины. Filiale

Biblioteca Centrală CAIE Filiala „A. Donici” Filiala „A. Mickiewicz” Filiala „A. Russo” Filiala „Alba Iulia” Filiala de Arte T. Arghezi” Filiala „M. Ciachir” Filiala Codru Biblioteca Publică de Drept Filiala „H. Botev” Filiala „I. Mangher” Filiala „L. Rebreanu” Filiala „L. Ucrainca” Filiala M. Costin Filiala M. Drăgan Filiala „M. Lomonosov” Filiala „Maramureş” Filiala N. Titulescu Filiala „O. Ghibu” Filiala „Ovidius” Filiala Traian

Referinţe bibliografice 2213 731 226 508 215 229 168 442 195 2208 611 405 128 383 282 248 425 271 298 1853 2335 12

Direcţionale 5924 1100 261 143 435 177 221 222 87 1727 643 151 113 323 976 192 1463 287 1113 667 245

Total 2016 8137 1831 487 651 650 406 389 664 282 3935 1254 556 241 706 1258 440 1888 271 585 2966 3002 257

Total 2015 9584 2743 479 696 1088 825 648 1218 531 4283 913 1114 552 744 1328 372 2570 553 810 4416 3220 1858


54 Filiala „Transilvania” Filiala „Târgovişte” Filiala „Târgu-Mureş” Filiala V. Bielinski Filiala „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Total

33 336 172 495

1069 693 60 2 1112

1102 1029 232 2 1607

2996 922 522 366 3198

15422

19406

34828

48 549

Analizând datele din tabel, putem observa că toate filialele BM (cu excepţia filialei V. Bielinski) s-au încadrat în procesul de introducere a referinţelor în softul Biblioreferinţe. Dar, practic la toate filialele s-a înregistrat o descreștere a numărului de referinţe față de anul precedent. A crescut numărul de referinţe numai la filialele „H. Botev”, M. Drăgan, „Târgovişte”, iar la unele filialele numărul referinţelor bibliografice sunt exagerate (BC, „Ovidius”, „O. Ghibu”, BPD).

După cum observăm din graficele de mai sus, din cele patru tipuri de referințe predomină referinţele tematice, fiind urmate de referinţele de adresă, de precizare, Chişinău şi factografice. Datorită aniversării a 580-a a Chişinăului, referinţele tematice la subiectul Chişinău au crescut (262) (97 în 2015). Printre resurse informaţionale utilizate de bibliotecarii BM, în anul 2016 utilizarea catalogului electronic (OPAC) s-a plasat pe locul II ca şi în anul trecut – 2 854 (3714 în 2015). Utilizarea internetului (1244) are o pondere mai mică în comparaţie cu anul 2015 (1795).


55 Clasificarea referințelor după limbi, practic nu s-a schimbat pe parcursul ultimilor ani, predominând în limba română. Dar observăm că a crescut numărul de referinţe în limbile bulgară şi găgăuză. Interesele utilizatorilor pe domenii nu variază mult de la an la an, în 2016 cele mai solicitate domenii au fost: beletristica, dreptul, istoria, psihologia, medicina. Informarea utilizatorului Baza de date Analitică În 2016 descrierea analitică a fost efectuată numai de colaboratorii DMC şi Biblioteca Publică de Drept. Au fost descrise analitic 778 de articole din 18 ediţii periodice (DMC) şi 201 (29 ediţii periodice) (BPD). În total 979 de articole analitice. Bazele de date Jurist, HeinOnLine, bazele locale ale BM În 2016 BPD a pus la dispoziţia utilizatorului: LexExpert Solicitanții serviciului sunt studenții instituțiilor universitare și utilizatorii bibliotecii, care sunt instruiţi și consultații privind modalitățile de obținere a documentelor de la instituțiile de stat, semnăturile electronice, modalitățile de plată on-line, accesarea bazelor de date juridice. Serviciul include câteva module, care funcționează paralel și includ instruiri individuale și în grup până la 6 persoane, în cadrul cărora se utilizează tehnici și subiecte ce țin de: 

utilizarea bazelor de date juridice (Jurist, EBSCO, HeinOnLine, iDrept, legislația CSI);

utilizarea

serviciilor

electronice

(e-Gov),

oferite

de

instituțiile

statului

pe

PW

http://www.servicii.gov.md și http://www.egov.md, modalitățile de semnare și achitare electronică și pașii de solicitare a acestor servicii prin intermediul tehnologiilor electronice. Baze de date Accesibilitatea serviciilor electronice şi digitale ale oficiului „e-resurse” a BPD au favorizat creşterea numărului de vizitatori, dornici să utilizeze resursele informaţionale de profil juridic, în special, bazele de date: Jurist, Practica Judiciară, EBSCO, IDrept.ro, Legislaţia CSI etc., dar şi alte surse electronice, disponibile în BPD (4 024 de accesări). Specificăm că pe durata anului 2016 bazele de date nu au fost disponibile în permanenţă, astfel, din motive tehnice sau financiare acestea au avut acces limitat – Legislaţia CSI care în prima parte a anului 2016 a fost funcţionabilă, însă în a doua jumătate a anului aceasta nu a fost accesibilă pentru utilizatori; baza de date HeinOnLine de asemenea, nu a fost disponibilă. Este important de menţionat faptul că serviciile oficiului „eresurse” au fost utilizate activ de către vizitatori, în special, un mare succes au avut bazele de date de profil


56 juridic, cele mai accesate şi solicitate au fost Moldlex-ul, EBSCO şi baza de date IDrept.ro etc. Necesitatea acestor baze de date este dictată de cererea comunităţii juridice, precum şi a persoanelor interesate în scopuri informative. Liste bibliografice, buletine informative, mape tematice Cu fiecare an popularitatea listelor bibliografice este în scădere. Numai DMC şi unele filiale elaborează liste bibliografice. În anul 2016 au fost elaborate în total 68 de liste bibliografice. Cele elaborate au fost întocmite conform planului de activitate şi priorităţilor anului, a datelor remarcabile şi a celor mai frecvente solicitări: în ajutorul procesului de învăţământ, la îndeplinirea temelor de acasă etc. Tematica listelor bibliografice nu este variată: Membrii Sfatului Țării în Colecția „Chișinău”; Viaţa muzicală a Basarabiei; 17 iulie – Ziua atestării documentare a Chișinăului, Chişinăul în istorie Chișinău, oraș istoric; Ștefan cel Mare – seamăn pe lume nu are; Vladimir Beșleaga – Om al Cetății; Versuri despre Chișinău; Despre tine, Chișinău!; Iarna prin nămeţi revine; Poeziile lui Mihai Eminescu cu şi pentru copii; Grigore Vieru prietenul copiilor; Creativitate și inovație; Chișinău, comori ascunse; Scriitori evrei despre Chișinău; Eminesciana 2016 în colecţia CAIE; Alocaţiile sociale; Drepturile copilului; Încasarea daunelor materiale, Tema corupţiei; Comercializarea cu amănuntul; Tema amnistiei; Cadastrul bunurilor imobile; Protecţia consumatorului; Drepturile omului; Prevenirea şi combaterea violenţei în familie; Traficul de fiinţe umane. Buletine informative: La Filiala „I. Mangher” informarea utilizatorilor despre achiziţiile noi pe tematica evreiască s-a efectuat prin intermediul buletinelor informative „Intrări de carte evreiască în Bibliotecă în anul 2015 şi în primul semestru al anului 2016 ”(varianta electronică și tipărită) care au inclus 114 şi respectiv 39 de titluri de documente şi „Lista publicaţiilor periodice, intrate în Bibliotecă pe parcursul anului 2016”. Buletinele informative conțin descrierea bibliografică, adnotarea și coperta documentului. Buletinele au fost postate pe pagina blogului Ebraika (ebraika.ru). În 2016 Filiala N. Titulescu a elaborat pentru prima dată buletine informative pentru copii într-o formă originală şi atractivă: Fiți alături de Biblioteca NicolaeTitulescu; Biblioteca cel mai bun prieten; Mai frumoasă decât floarea… Mape tematice. Pe parcursul anului au fost create următoarele mape tematice noi: Eutanasia, Controlul judiciar, Darea de mită şi de luarea de mită, Delapidarea averii străine (BPD), Chișinău – comori


57 ascunse (Ştefan cel Mare şi Sfânt ). Restul mapelor existente în filiale au fost completate. Activităţi bibliografice Zile de informare, reviste bibliografice Ziua de informare reprezintă o formă a asistenţei informaţionale şi o activitate importantă de informare a publicului despre colecţiile de documente pe care le deţine biblioteca. Pe parcursul anului 2016 s-au organizate 124 de zile de informare, la care au participat 6 005 utilizatori. Toate filialele BM au organizat concomitent două Zile de informare: la 15 iulie (Ziua primei atestării documentare a oraşului) şi, repetat, la 12 octombrie (Hramul oraşului) pe tema priorităţii anului. Zile de informare privind noile intrări diminuează din an în an din cauza numărului scăzut al achiziţiilor noi. Exemple de Zile de informare tematice, organizate de BM în 2016: Biblioteca – centru de informare, cultură și educație; Meleagul meu, orașul Chișinău; Psihologia zi de zi; Să cunoaștem lumea împreună; Personalități Chișinăuiene; Stil de viață sănătos; День периодики „Журнальная карусель”; Secrete de sănătate; Enciclopedii pentru toţi; Recomandări pentru lectura în vacanţă; Siguranța pe internet; Ziua tuturor Sfinților în Polonia; Ziua tehnologiilor informaționale; 1 decembrie – Ziua Națională a României; 1 decembrie – Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA; Psihologia – știința minţii și a comportamentului; Medicina – conservarea și restabilirea sănătății; Sociologia – o știință a societății; Comunicarea – procesul de construire a relaţiilor; Cărţi despre viaţa şi activitatea poetului A. Puşkin în cadrul „Maratonului puşkinian” etc.


58 CULTURA INFORMAŢIEI Tranzacţii de instruire (lecţii, consultaţii) Formarea competenţelor informaţionale şi bibliografice, educarea tehnologică a utilizatorilor prin intermediul lecţiilor şi consultaţiilor bibliografice rămâne a fi unul din obiectivele de bază ale activităţii unei biblioteci. În acest an una din priorităţile BM a fost Fortificarea catalogului – tehnologizare sustenabilă pentru Sistemul Informațional de Gestiune a Activității. Ca şi în anul trecut, în 2016 instruirea utilizatorilor privind accesarea OPAC şi căutarea informaţiei a fost la un nivel satisfăcut. În acest scop, marea parte a tranzacţiilor de instruire oferite de biblioteci s-au axat pe Catalogul electronic al BM şi, în special, pe modulul OPAC. Astfel, în toate filialele au fost organizate în total 16 342 tranzacţii de instruire:


59 Filiala

Bibliografice Informaţionale Tehnice

Total

Biblioteca Centrală

927

1661

912

3500

BP de Drept

1182

901

113

2196

Filala V. Bielinski

0

0

0

0

Filiala „A. Donici”

7

3

3

13

Filiala „A. Mickiewicz”

135

118

144

397

Filiala „Alba Iulia”

76

43

2

121

Filiala Centrul Academic Internațional Eminescu

390

487

36

913

Filiala „H. Botev”

383

302

327

1012

Filiala „I. Mangher”

77

29

2

108

Filiala „L. Rebreanu”

28

44

30

102

Filiala „L. Ukrainka”

44

127

57

228

Filiala „M. Ciachir”

17

26

0

43

Filiala „M. Lomonosov”

188

652

158

998

0

0

0

0

Filiala „O.Ghibu”

215

919

0

1134

Filiala „Ovidius”

322

505

88

915

Filiala „Ştefan cel Mare și Sfânt”

375

268

195

838

Filiala „Târgovişte”

224

240

164

628

Filiala „Târgu-Mureş”

10

16

15

41

Filiala „Transilvania”

0

979

48

1027

Filiala A. Russo

122

162

51

335

Filiala Codru

12

11

5

28

Filiala de Arte „T. Arghezi”

35

136

43

214

Filiala M. Costin

386

403

0

789

Filiala M. Drăgan

105

101

18

224

Filiala N. Titulescu

271

190

50

511

Filiala Traian

20

7

0

27

5551

8330

2461

16 342

Filiala „Maramureş”

Total


60 Dacă în anul 2015 a avut loc o creştere a datelor în comparaţie cu anul 2014, în 2016 se observă o scădere bruscă a tranzacţiilor de instruire. În anul 2016 BM „B.P. Hasdeu” a organizat 16 342 de tranzacţii de instruire (în 2015 – 22 896), cu o scădere de 6554. Aproape jumătate din numărul de tranzacţii de instruire – 7794 au fost oferite la tema priorităţii anului Integrarea în Catalogul electronic partajat al BM şi numai 164 pe tema orientării în spațiul internet. Exemplu: la Filiala „M. Lomonosov” pe parcursul anului a activat Serviciul cognitiv cu orientare socială CompuTerra для пенсионера: cursuri de studiere a calculatorului pentru începători de vârsta a treia (32 de lecţii pentru cinci grupuri). Ziua bibliografiei: Chişinău – oraşul sufletului meu La 26 noiembrie 2016, filialele BM „B.P. Hasdeu”, cu susţinerea metodică a DMC, au desfăşurat Ziua bibliografiei cu genericul unic: Chişinău – oraşul sufletului meu. Tema a fost corelată cu prioritatea anului a BM Chişinău – comori ascunse: surprindem arhitectura și viața urbană (580 de ani de la prima atestare a Chișinăului)”. Filiala BPD a ales cea de-a doua prioritate a anului: Fortificarea catalogului..., iar Filiala „M. Lomonosov” a ales tema: Biobibliografiile editate: Ce sunt şi pentru ce sunt utilizate? Pe parcursul zilei au fost organizate 271 de activităţi informaţional-bibliografice, la care au fost prezenţi 1 773 de utilizatori. În cadrul activităţilor informaţional-bibliografice desfăşurate în această zi s-au evidenţiat: expoziţiile, consultaţiile, prezentarea blogurilor, revistele bibliografice, lecţiile bibliografice... Ziua bibliografiei a fost promovată: pe site-ul BM „B.P. Hasdeu”, pe blogurile şi paginile de Facebook ale filialelor BM.


61


62


63


64

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ONLINE SERVICII WEB Anul 2016 a fost marcat printr-un șir de evenimente în care au fost scoase în evidență subiecte legate de tehnologiile informaționale. A devenit o tradiție ca Colocviile de vară să fie axate pe cele mai actuale probleme, inovații, care pot fi utilizate în biblioteci. În secolul 21 bibliotecă se asociază nu numai cu cartea, dar și cu activități legate de dezvoltarea personalității copiilor și a adolescenților, inclusiv și prin jocuri. Ediția 2016 (7-8 iunie) a abordat un subiect interesant și s-a desfășurat sub genericul „Joacă inteligent - Gaming la bibliotecă”. În cadrul evenimentului bibliotecarii și invitații au făcut cunoștință cu jocurile în bibliotecă din comunicările prezentate de Mariana Harjevschi, director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Arena jocurilor în bibliotecă: distracție și învățare); aplicațiile mobile pentru copii, elaborate de specialiștii din Republica Moldova prezentate de Adrian Cociu, CEO, www.oriplay.com (Creat în Moldova. Jocuri pe dispozitive mobile pentru toate vârstele); experiența Filialei „Transilvania” prezentată de Tatiana Donțu (Cunoaștem lumea prin joc). Experiența în utilizarea jocurilor pentru divertisment și învățare STEAM ̵ Science Technology Engineering Arts Math, prezentată de Tamara Țurcan, director, Centrul de Resurse Americane; Natalia Andreev, asistent, CRA; demonstrația Clubului de robotică a Centrului republican pentru copii și tineret Artico Florin Cazac, coach ARTICO și echipa (Și roboții pot veni la bibliotecă). Conferința IT organizată de Programul Novateca și BM „B.P. Hasdeu” în zilele de 24-25 noiembrie 2016 a pus accentul pe subiecte, populare printre cei pasionați de tehnologii informaționale, care au un loc bine definit în biblioteci. La eveniment au participat 29 de persoane din 30 de biblioteci publice din rețeaua Novateca. În cadrul conferinței bibliotecarii au facut cunoștință cu Vlogging; Animația grafică și Hackathon (ca eveniment). În urma experienței acumulate la conferință bibliotecile au făcut primele tentative în crearea produselor. Fililalele BM, care au fost echipate cu tablete („A. Donici”, M. Drăgan, „A. Russo”, N. Titulescu și Traian) în luna octombrie 2016, cu ajutorul aplicației Flipaclip și a altor programe, într-o formă distractivă și modernă, au dezvoltat imaginația și spiritul creativ al copiilor, care au avut posibilitatea să învețe noțiuni elementare de creare a animației. Fiecare copil a învățat să deseneze un nouraș, o floricică, desene mai simple, băieții preferând să deseneze mașinuțe sau ceva mai mult legat de tehnică. Aceste primele încercări vor fi transformate în servicii pentru cei interesați în 2017. În cadrul Tarabei serviciilor moderne din 19 noiembrie 2016 și al Târgului partenerilor bibliotecii Creăm punți spre dezvoltare: Biblioteca Modernă, organizat de Programul Novateca şi Ministerul Culturii al RM, din 3 decembrie 2016, au fost prezentate servicii bazate pe tehnologii, cea mai populară fiind 3D Summer a filialei


65 „Transilvania”, aplicația Să ne cunoaștem orașul al Departamentului „Memoria Chișinăului”, care permite cu ajutorul unui QR cod să acceseze cele mai cunoscute locuri din oraș, precum și Ce cunoaștem despre Chișinău, utilizându-se aplicația online. În anul 2016, în perioada octombrie-noiembrie, am beneficiat de ajutorul voluntarului Nacho Rodríguez Buján (Spania) care a creat o bază de date a străzilor Chișinăului, bazată pe materialele ghidului Chișinău: străzi, bulevarde, piețe, elaborat de Departamentul „Memoria Chișinăului”, până la finele anului de referință fiind incluse 350 de străzi din totalul de 793. UTILIZAREA MEDIILOR SOCIALE Cel mai important rol în viața contemporană îl deţin astăzi, incontestabil, noile tehnologii și internetul. Majoritatea utilizatorilor au acces la internet și, desigur, mereu sunt în căutare de diverse informații, iar lipsa timpului și simplitatea căutării și găsirii informației îi determină să apeleze mereu la mediile sociale. La moment, mediile sociale sunt cel mai important mijloc de comunicare și informare, ceea ce impune și prezența instituțională a bibliotecii în mediul online. Mediile sociale oferă bibliotecii oportunitatea de a comunica instantaneu informaţia despre instituţie, de a oferi informații relevante pentru toate categoriile de utilizatori; de a promova servicii și oferte; de a educa uitilizatorul; de a extinde și a dezvolta relații de colaborare cu utilizatorul, precum și de a contribui la formarea şi menţinerea imaginii bibliotecii. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” o face prin intermediul celor trei site-uri, 41 de bloguri, 31 de pagini instituționale, șase grupuri pe Facebook, 22 de conturi pe YouTube, 18 conturi pe Flickr, Picassa, cinci conturi pe Twitter, șapte ̵ pe Slideshare, șase pe Pinterest și două pe Instagram, câte un cont instituțional pe Twitter, Slideshare, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Google+ și Instagram. Interacțiune pe mediile sociale în 2016 Vizite blog Postări blog Pagini vizualizate blog

738401 4616 893095

Prieteni Facebook

59287

Aprecieri Facebook

99919

Interacțiuni Facebook

39 838 982

Comentarii Facebook

6342

Postări YouTube

862


66 Vizualizări YouTube

Postări Flickr

279743

4819

Vizualizări Flickr

90080

Prieteni Twitter

1089

Interacțiuni Twitter Postări (tweets)

Interacțiuni Pinterest Aprecieri Pinterest

35966 1463

17875 7634

Prieteni Google+

10958

Interacțiuni Google+

25147

Interacțiuni Slideshare

56796

Descărcări Slideshare

231

Acești indicatori marchează o creștere practic pe toate mediile sociale, în afară de bloguri și Flickr, care au înregistrat o scădere în comparație cu 2015, ceea ce permite să apreciem activitatea pe mediile sociale satisfăcătoare. BLOGURI Putem afirma că blogurile filialelor BM constituie un vector considerabil în sistemul de comunicare și informare al bibliotecii, ceea ce atrage un flux mare de utilizatori, interesați de activitățile și colecțiile bibliotecii, de informații referitoare la Chișinău și chișinăuieni (curiozităţi din istoria şi viaţa contemporană a capitalei, fotografii de epocă, străzile orașului, arhitectura, monumente, instituții, primari ai capitalei etc.), de informații privind personalități notorii. Drept argument ne servesc cele 4616 (4854 – 2015) de postări pe bloguri în anul de referință, vizualizate de 893 095 (913 216) de ori, iar numărul de vizite unice ajungînd la 738 401 (800 946 – 2015). În comparație cu anul 2015 este înregistrată o scădere a indicatorilor: vizite – cu 62545, postări – cu 238, iar vizualizări – cu 20121, care este motivată de migrarea a 14 bloguri pe platforma Wordpress. Recuperarea persoanelor interesate de conținuturile blogurilor respective necesită timp, crearea unor cuvintecheie relevante pentru regăsirea informației.


67 Analizând datele din Tabelul nr. 1, observăm că cele mai active bloguri potrivit numărului postărilor sunt: 1) Biblioteca „Ovidius” în dialog cu comunitatea – articole postate cotidian, 119 vizite per postare; 2) Biblioteca „Onisifor Ghibu” – 134 de vizite per postare; 3) Biblioteca „Liviu Rebreanu” – 64 de vizite per postare; 4) Ebraika – 83 de vizite per postare; 5) Chișinău, orașul meu – 181 de vizite per postare, 360 de vizuălizari per postare. Tabelul nr. 1 Bloguri

Vizite

Postări

Vizualizări

Biblioteca „Ovidius” în dialog cu comunitatea

43644

389

45517

Biblioteca „Onisifor Ghibu”

41532

309

42137

Biblioteca „Liviu Rebreanu”

19862

308

24530

Ebraika

24446

294

29160

Chișinău, orașul meu

53234

293

105436

Ne întâlnim la Biblioteca „Ştefan cel Mare”

1580

255

7350

Centrul Academic Internaţional Eminescu

55634

214

59142

Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”

15971

209

23665

BiblioCity

45749

169

49617

Biblioteca Nicolae Titulescu

43420

167

45691

3374

156

3740

Ora povestilorCAE

65267

155

67513

Biblioteca „Miron Costin”

11626

151

13112

bibliografii@CAIE

21342

125

22448

Transilvania la Chișinău

29651

115

29811

2921

113

4184

Knafaim

13039

100

15459

mIcAmIc (Biblioteca „Transilvania”)

17938

96

18022

Biblioteca Traian

22798

94

22021

3731

78

6341

Biblioteca „Mihail Ciachir”

Biblioteca Publică „Alexandru Donici”

Biblioteca „Lesia Ukrainka”

Filiala „Ovidius” are un bun ritm de publicare a informațiilor cu caracter informativ, în mare parte enciclopedic, ceea ce explică coeficientul scăzut de vizualizări, pentru că practic toată informația respectivă poate fi găsită pe internet. Următoarele trei filiale oferă utilizatorilor în cea mai mare parte informații despre activitatea bibliotecii, iar blogul Ebraika – informații despre resursele bibliotecii și activitățile informaționale.


68 Topul celor mai populare 20 de articole de pe blogurile BM se prezintă în următoarea ordine: Nr.

Bloguri

Conținut

Vizualizări

1

BiblioCity

Covalenco, Victoria. Подготовка к юбилею

2722

2

Chișinău – orașul meu

Spitalul de Urgență, în prezent Institutul de Medicină

836

Urgență 3

Regatul spiridușilor

Cartea săptămânii: Pasărea albă a copilăriei mele,

795

autor Ion Druţă 4

mIcAmIc

Cărțile jubiliare ale anului 2016

588

5

Ebraika

„И посмеюсь я горьким смехом” (И.Губерман, 80

572

лет) 6

Biblioteca „L. Rebreanu”

Întâlnire cu Octavian Ţîcu – Serviciul „Tinerii şi

562

cariera” 7

Centrul Academic

Invitație la spectacolul Râsu-plânsul românesc

553

Internațional Eminescu 8

Ebraika

A. Robot – poetul singurătății

486

9

Biblioteca „L. Rebreanu”

1 decembrie – Ziua Naţională a României cu poeta

484

Vera Crăciun 10

Chișinău – orașul meu

„Gill do Brasil” – уникальный ресторан

460

11

EBRAIKA

Лекарство от хандры

446

12

Chișinău – orașul meu

Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău

402

13

Biblioteca Centrală a BM

Concursul naţional de poezie Dor de Bacovia

377

„B.P. Hasdeu” 14

Biblioteca A. Donici

HIV SIDA nu mi se poate întâmpla tocmai mie

352

15

Biblioteca A. Russo

Chișinău 580. Cunoaște-ți și iubește-ți orașul (ciclu de

351

articole) 16

Polonistica

Игнатий Красицкий – поэт и религиозный деятель

336

17

Centrul Academic

Râsul-plânsul românesc un eveniment maratonic

323

Internațional Eminescu 18

Polonistica

Polonă sau poloneză?

321

19

Biblioteca A. Russo

Звери и птицы на каждой странице (Е.Чарушин,

321

115 лет со дня рождeния) 20

Regatul spiridușilor

Alexandru Donici – 210 ani de la naştere

314

Conform celor mai populare 20 postări de pe bloguri, delimităm rata (în %) a preferințelor utilizatorilor pentru subiectele abordate în articole.


69

25

25 20

Activități ale bibliotecii

20

Personalități Prioritatea Promovarea (viața și anului colecției de activitatea) (Chișinău – 580 bibliotecă ani; Cultura Web)

5

5

Aniversări ale filialelor

Divertisment, educație, instruire

Din tabelul de mai sus remarcăm că în topul celor mai populare postări au intrat articolele plasate pe blogurile: BiblioCity; Chișinău – orașul meu; Regatul spiridușilor - blogul pentru copii al Filialei „Târgu-Mureș”; mIcAmIc – Blogul Filialei „Transilvania”; Ebraika - Blogul Filialei evreiești „I. Mangher” cu articolele dedicate celor 25 de ani de la înființarea Bibliotecii „Lesia Ukrainka”; scriitorului Ion Druță, postarea unui fragment din lucrarea Pasărea albă a copilăriei mele, care a reușit să trezească interesul cititorilor pentru această carte; Cărțile jubiliare ale anului 2016; viața și opera scriitorului I. Guberman, la 80 de ani. Conform criteriului numărul de vizite unice constatăm că în topul blogurilor se află: 1) Ora poveștilor CAIE; 2) Centrul Academic Internațional Eminescu; 3) Chișinău – orașul meu; 4) BiblioCity; 5) Biblioteca „Ovidius” în dialog cu comunitatea.

Tabelul nr. 3 Bloguri

Vizite

Postări

Vizualizari

Ora poveștilor CAIE

65267

155

67513

Centrul Academic Internațional Eminescu

55634

214

59142

Chișinău – orașul meu

53234

293

105436

BiblioCity

45749

169

49617

Biblioteca „Ovidius” în dialog cu comunitatea

43644

389

45517

Biblioteca Nicolae Titulescu

43420

167

45691

Regatul spiridușilor „Târgu-Mureş”

42993

61

45216


70 Biblioteca „Onisifor Ghibu”

41532

309

42137

Transilvania la Chișinău

29651

115

29811

Chișinăul Muzical

25606

33

43229

Ebraika

24446

294

29160

Biblioteca „Alba Iulia”

24383

76

28611

Biblioteca Traian

22798

94

22021

bibliografii@CAIE

21342

125

22448

Biblioteca „Liviu Rebreanu”

19862

308

24530

Biblioteca Publică „Târgu-Mureș”

18414

46

20296

mIcAmIc, Biblioteca „Transilvania”

17938

96

18022

Filiala„ Maramureş”

17845

8

29881

Polonistica

16655

65

16684

Biblioteca Centrală a BM „B. P. Hasdeu”

15971

209

23665

Conform criteriului vizualizări, blogurile Chișinău – orașul meu, urmat de Ora poveștilor CAIE, Centrul Academic Internațional Eminescu, BiblioCity, Biblioteca Nicolae Titulescu se bucură de popularitate, dovadă, fiind datele din tabelul nr. 4. Tabel nr. 4 Bloguri

Vizite

Postari

Vizualizari

Chișinău, orașul meu

53234

293

105436

Ora poveștilor CAIE

65267

155

67513

Centrul Academic Internațional Eminescu

55634

214

59142

BiblioCity

45749

169

49617

Biblioteca Nicolae Titulescu

43420

167

45691

Biblioteca „Ovidius” în dialog cu comunitatea

43644

389

45517

Regatul spiridușilor „Târgu-Mureş”

42993

61

45216

Chișinăul Muzical

25606

33

43229

Biblioteca „Onisifor Ghibu”

41532

309

42137

Filiala „Maramureş”

17845

8

29881

Transilvania la Chișinău

29651

115

29811

Ebraika

24446

294

29160

Biblioteca„ Alba Iulia”

24383

76

28611

Biblioteca „Liviu Rebreanu”

19862

308

24530

Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”

15971

209

23665

bibliografii@CAIE

21342

125

22448


71 Biblioteca Traian

22798

94

22021

Biblioteca Publică „Târgu-Mureș”

18414

46

20296

mIcAmIc (Biblioteca „Transilvania”)

17938

96

18022

Polonistica

16655

65

16684

Analizînd datele statistice privind utilizarea blogurilor BM, conchidem că 2016 a fost un an în care cele 41 de bloguri au continuat să ofere utilizatorilor informații relevante utilizatorilor săi, fiecare rămânând fidel tematicii alese, analizând, redactând și dezvoltând conținuturile cu noi rubrici, pagini, în corespundere cu tendințele actuale. 14 bloguri au trecut pe platforma de blogging Wordpress, ceea ce va facilita administrarea și suportul lor. O problemă rămâne să fie crearea cuvintelor-cheie exacte, relevante pentru regăsirea informației publicate și, respective, mărirea vizitelor pe bloguri. Acest aspect va fi subiectul atelierului profesional și al trainingurilor, care vor fi organizate în 2017. FACEBOOK Analizând conținuturile postărilor de pe cele 31 de conturi Facebook, constatăm următoarele rezultate: 59 287 de prieteni (cu o creștere de 422 – 2015), 99 919 de aprecieri ale paginilor, 39 838 982 de interacțiuni, 6342 de comentarii, 19 766 de distribuiri. La toate categoriile se înregistrează o creștere a indicatorilor, cea mai mare fiind creșterea interacțiunilor (moduri în care utilizatorii reacţionează la postările din pagină: clickuri, reacții) – cu 30 521 692, în comparație cu 2015, ceea ce confirmă interesul față de informația postată de biblioteci. Conținutul postat de filialele BM poate fi clasificat în felul următor: 1) Activități ale bibliotecii – 63%; 2) Aniversări ale filialelor – 9 %; 3) Divertisment, educație, instruire – 9 %; 4) Promovarea colecției de bibliotecă – 9 %; 5) Personalități (viața și activitatea) – 5 %; 6) Prioritatea anului (Chișinău – 580 de ani; Cultura Web) – 5 %. Din punctul de vedere al genderului, în medie, 80% femeile și 20% bărbații, de vârsta 18-24 (24%), 2544 ani (34%) au vizitat paginile bibliotecilor. Din acești utilizatori 84% de femei și 16% de bărbați de vârsta 2534, 35-44, 45-64 ani au interacţionat cu pagina, apreciind, comentând sau distribuind postări. Topul celor mai populare 20 de articole de pe paginile de Facebook ale BM:


72 Nr. Filiala

Postare

Interacțiuni tip

1.

„Târgu-Mureş”

La 81 de ani de la nașterea marelui poet Grigore Vieru

6418

link

2.

„Târgu-Mureş”

Există doar trei lucruri pe care le poți face cu o femeie

4188

link

3.

„Târgu-Mureş”

Participaţi la sondajul efectuat de bibliotecă şi aflaţi care

4120

stare

3618

link link

sunt cele mai îndrăgite personaje feminine din literatură! 4.

„Târgu-Mureş”

Vai, ce frumos! (Un restaurant, construit într-o bibliotecă)

5.

„Târgu-Mureş”

Cărţi propuse la Bătălia cărţilor care au fost ecranizate!

2612

6.

„L. Rebreanu”

Gheorghe Danilescu – artist emerit

1739 foto

7.

CAIE

Traianus, omul cu două duminici

1737 link

8.

„L. Rebreanu”

Vacanţa la bibliotecă

1370 foto

9.

„L. Rebreanu”

Între noi fetele – întâlnire cu Liliana Calancea

1286 foto

10. N. Titulescu

Paleta culorilor

1262 foto

11. CNEPB

Rezultatele săptămânii creativității

1234 foto

12. DMC

Вот такая композиция во дворе типичной

1227 foto

кишиневской пятиэтажки. Улица Христо Ботева 13. N. Titulescu

Chişinăul citeşte

1212 foto

14. CNEPB

Jubileul Lidia Kulikovski

1156 foto

15. I. Mangher

Прогулки по улицам Кишинѐва

1127 link

16. CNEPB

Academia de vară

1127 foto

17. N. Titulescu

O poveste de Crăciun

1095 foto

18. L. Rebreanu

Cu eServicii la Târgul partenerilor – 2016

1069 foto

19. DMC

La Chișinău s-a deschis prima cafenea-librărie

1058 link

„Bestseller” Postările Filialei „Târgu-Mureș” au provocat interes, oferind informații despre cărți, comunicînd cu utilizatorul, examinînd preferințele sale. Postările filialelor „L. Rebreanu” și N. Titulescu se referă la activitatea bibliotecii, iar albumele de fotografii ale CNEPB ilustrează activitatea profesională, DMC și filiala „I. Mangher” abordează tema Chișinăului. După tipul postărilor se evidențiază materialele fotografice – 64%; urmate de informația distribuită de pe boguri, site-uri – 22%; publicațiile video – 12 % și postări pe pagină – 2%.


73

Din cele șapte grupuri de pe Facebook cinci sunt deschise, două prezintă informații profesionale legate de activitatea rețelei – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și Povești digitale – o platformă de comunicare, de discuții și aprecieri ale creațiilor, care în majoritate rămîn închise și necesită să fie publicate pe YouTube. Grupurile Creativi și inventivi și Biblioteca Hasdeu zâmbește au apărut cu ocazii speciale – de Săptămîna creativității și a Zîmbetului și rămîn să fie foarte populare. Statisticile demonstrează că rețeaua socială Facebook este cea mai populară dintre instrumentele de comunicare online. Din punctul de vedere al calității concludem, că interacțiunea în majoritatea cazurilor se rezumă la dialogul între filiale, între colegi. YOUTUBE Biblioteca Municipală este prezentă pe YouTube pe 27 de canale create de filialele sale. Popularitatea YouTube-ului este evidentă – în anul de referință colecția de materiale video create de bibliotecă s-a completat cu 862 de clipuri (pentru comparație 804 în 2015), vizualizate de 279743 de ori (276 454 – 2015), ceea ce reprezintă 325 de vizualizări per clip. Conform analizei statistice, remarcăm că filialele A. Russo, „M. Ciachir” și „Maramureș” nu au realizat proiecte video din următoarele considerente: lipsa echipamentului necesar pentru filmare, personal neinstruit, spațiu neatragator (A. Russo, „M. Ciachir”).


74 După numărul de vizualizări în top se află Filiala Traian, care continuă se ofere utilizatorilor virtuali înregistrări ale poveștilor, precum și activitățile pentru copii organizate. Ea este urmată de Filiala „M. Lomonosov”, care după numărul de clipuri, în mare parte muzicale, dar și de la ședințele Сlubului „Klik”, și după numărul de vizualizări demonstrează convingător că activitățile sale prezintă un interes constant pentru utilizatorii fideli ai bibliotecii. Filiale

Postări Vizualizări

Traian

57

122719

„M. Lomonosov”

73

32669

Filiala de Arte „T. Arghezi”

32

31404

138

14699

Biblioteca Centrală

35

13128

„Transilvania”

85

12738

„A. Mickiewicz”

2

10615

„L. Rebreanu”

49

8465

„I. Mangher”

6

5578

„Târgu-Mureş”

7

2992

CAIE

În 2016 au fost publicate 862 de video proiecte (povești digitale) cu divers conținut privind activitățile bibliotecii. Analizînd dinamica postărilor plasate pe canalul Youtube din tabelele de mai jos, menționăm că cele mai active filiale în anul 2016 sunt: CAIE –138 de postări, „Transilvania” – 85 de postări și Biblioteca „M. Lomonosov” – 73 de postări, și în 2015 aceleași filiale care erau în top: „Transilvania” – 160 de postări, „M. Lomonosov” – 107 de postări și CAIE – 96. Filiala Traian „M. Lomonosov” Filiala de Arte „T. Arghezi” CAIE Biblioteca Centrală „Transilvania” „A. Mickiewicz” „L. Rebreanu”

2016 Postări Vizualizări 57 122719 73 32669 32 31404 138 14699 35 13128 85 12738 2 10615 49 8465

2015 Postări Vizualizare 75 124 687 107 33 202 21 26 061 82 16 251 160 14 267 96 13 007 9 11 686 7 11 672


75 „I. Mangher” „Târgu-Mureş”

6 7

5578 2992

75 67

4 172 1 638

Topul celor mai vizualizate postări de pe YouTube în 2016: Filiale

Denumire

Vizualizari

„Târgu-Mureş”

Dansuri la bibliotecă: Hip Hop dont STOP!

1535

Filiala de Arte O călătorie spre centrul pământului, J. Verne „T. Arghezi” Traian Cântec de primăvară, Grigore Vieru

1173

BP de Drept

Armenească - Strada bibliotecii mele

427

Traian

Cine poate ști oare ce ar fi, dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii?

390

Codru

Ziua Independenței

378

DMC

Prioritatea BM „B.P. Hasdeu” – Chișinău, 580 de ani de la prima 314

456

atestare documentară M. Costin

Встреча с Кишиневом

301

Traian

Am o căsuță mică ( cântec pentru copii)

282

BP de Drept

Lansare de carte – Mihai Corj. Sunt un simplu cetățean. Prin știință și 272 credință spre adevăr

„Transilvania”

Strada bibliotecii mele – bulevardul Mircea cel Bătrîn

265

M. Costin

Любимые книги зарубежных писателей

261

Codru

9 mai – Ziua Biruinței

226

N. Titulescu

Strada bibliotecii mele

221

„H. Botev”

Strada Bibliotecii „Hristo Botev – bd. Grigore Vieru

200

BM

Străzi-cheie în istoria Chişinăului

200

M. Costin

Любимые книги извесьных людей

198

„L. Rebreanu”

Personalităţi din cartierul Poşta Veche. Chişinău 580 de ani, Ana 193 Palade, profesoară de chimie

„A. Mickiewicz”

Strada care-și creează istoria

192

„L. Rebreanu”

„Rucsacul de vacanţă” la Biblioteca „Liviu Rebreanu”

182


76 Deși în topul filialelor cu cele mai multe postări în 2016 sunt – CAIE, „Transilvania” și Biblioteca „M. Lomonosov” în tabelul de mai sus observăm că niciuna din ele nu se bucură de popularitatea postărilor. Motiv ar putea servi insuficiența promovării sau lipsa interesului publicului. În contextul priorităţii anului 2016 Chişinău – comori ascunse: surprindem arhitectura și viața urbană (580 de ani de la prima atestare a Chișinăului), Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a organizat concursurile de video proiecte (povești digitale) cu genericul: Oraş frumos pe nume Chişinău și Strada bibliotecii mele, care au acumulat cele mai multe vizualizări. FLICKR Un canal de informare important, care permite promovarea activităţii bibliotecii în lumea virtuală, este Flickr. Pentru o mai bună comunicare cu utilizatorii, acest canal a fost utilizat de filialele: Biblioteca Centrală, CAIE, M. Costin, „A. Donici”, N. Titulescu, filiala de Arte, „Târgu-Mureș”, „O. Ghibu”, „L. Rebreanu”, Traian. Pe parcursul anului de referință pe conturile filialelor BM pe Flickr au fost publicate și sistematizate 4819 de imagini, vizualizate de 90080 de vizitatori online, indicatorii, în comparație cu 2015, fiind în descreștere. Ca motiv poate servi posibilitatea de a publica imagini pe rețele sociale ca: a) Facebook; b) Pinterest; c) Instagram; d) Twitter. Filiale

Postări Vizite

BC

778

29565

Traian

362

10888

CAIE

580

8992

„O. Ghibu ”

153

7894

„L. Rebreanu”

101

3619

„Târgu-Mureș”

176

1892

N. Titulescu

311

987

M. Costin

85

847

„A. Donici”

58

630

Din tabelul de mai sus observăm că filialele: Biblioteca Centrală – 778; CAIE – 580; Traian – 362; N. Titulescu – 311 au postat cele mai multe fotografii pe Flickr pe diverse teme și au acumulat cele mai multe vizualizări. Biblioteca centrală a publicat 35 de albume cu 778 de fotografii, care reflectă activități organizate la nivel de filială și rețea, vizualizate de 29565 vizitatori. CAIE a postat 580 de fotografii cu 8 992 de vizualizări.


77 Cele mai populare albume au fost: Eminescu-i nemurire: comemorarea poetului la CAE; Ne vedem la bibliotecă. Pentru promovarea activităţii Bibliotecii Traian, prin intermediul imaginilor foto, au fost postate 362 fotografii. Fotografiile au fost ordonate în albume şi au fost descrise, pentru o vizionare mai plăcută: ce activitate, la ce bibliotecă, cine a participat, ceea ce a făcut posibilă regăsirea lor de utilizatori și 10 888 de vizualizări. Filiala „O. Ghibu” a publicat 153 albume de fotografii, mai puţine decât în 2015, dar vizualizările au înregistrat o creștere considerabilă în 2016. Din postările Filialei N. Titulescu s-au bucurat de succes postările despre Nocturna bibliotecilor; La mulți ani, Sofia; Programul Novateca. PINTEREST Rețeaua socială Pinterest a fost dezvoltată cu noi seturi de imagini despre activitățile și noile servicii ale BM. Pe Pintereset sunt prezente filialele: „O. Ghibu”, „Ovidius”, „Transilvania”, „A. Mickiewicz” și Departamentul „Memoria Chișinăului”, CAIE, BM. În total, pe Pinterest au fost înregistrate 17875 de interacțiuni și 7634 de aprecieri, ce indică o mărire considerabilă în comparație cu 2015 (4 823 de interacțiuni și 190 de aprecieri). Analizînd conținutul albumelor și pinurilor plasate pe Pinterest, observăm că utilizatorii sunt interesați de subiectele cu privire la: gaming, design în biblioteci, poeziile lui Mihai Eminescu, inovații și sărbători. Cele mai populare albume create pe Pinterest în 2016 sunt: Citim Eminescu de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 480 aprecieri cu 42 pinuri (imagini); Trolleybook-ul la Valea Trandafirilor de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 418 aprecieri cu 476 pinuri; Inovații de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 316 aprecieri cu 10 pinuri; Bibliotecari de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 197 aprecieri cu 20 pinuri; Citim Eminescu – lectură continuă de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 177 aprecieri cu 107 pinuri. Din filialele prezente pe Pinterest active sunt doar: Filialele „I. Mangher” – 170 de pinuri, „O. Ghibu” – trei albume; CAIE – opt albume și Departamentul „Memoria Chișinăului” cu – șapte albume publicate. Din tabelul de mai jos observăm că pe conturile filialelor în total au fost înregistrate 3045 de vizite și 165 aprecieri. Datele prezentate ne permit să observăm că cel mai vizualizat și mai apreciat profil a fost cel al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (48 de panouri cu peste 1000 de imagini publicate), urmat de Filiala „I. Mangher”, iar temele abordate pe contul Pinterest sunt: activitățile organizate de bibliotecă, profesia de bibliotecar, inovații, universul cărții, cultura evreilor în Republica Moldova, personalități notorii ale poporului evreu și activitățile bibliotecii. Analizând postările de pe profiluri remarcăm că nu toate imaginile (pin) sunt structurate după teme, iar unele nu sunt descrise sau nu sunt clare.


78 SLIDESHARE Platforma online de publicare a comunicărilor în formă de prezentări Slideshare continuă să fie utilizată atât pentru partajare de experiența profesională, cât și pentru promovarea resurselor informaționale. În total, în anul de referință pe contul instituțional au fost publicate trei prezentări (2015 – 35), vizualizate de 22 768 de vizitatori (2015 – 47 179) și 118 de descărcări (2015 – 90). Cea mai vizualizată postare plasată pe contul Slideshare a bibliotecii în 2016, fiind prezentarea Arena jocurilor în bibliotecă: distracție și învățare în cadrul colocviilor de vară cu genericul Joacă inteligent – Gaming la bibliotecă, organizat în perioada 7-8 iunie 2016 la BM „B.P. Hasdeu”, care a acumulat 190 de vizualizări; o descărcare și două distribuiri pe mediile sociale. Cele mai vizualizate postări în 2016 din anii precedenți plasate pe cont sunt: •

Descriere bibliografică. Referințe bibliografice – 1 516 vizualizări; două distribuiri pe mediile sociale;

Cercetarea sociologică – 1 157 de vizuălizări; 22 de distribuiri (în cadrul Săptămânii ușilor deschise la Filiala „Ovidius”, Departamentul dezvoltare și comunicare a organizat un master-class cu tema Organizarea unei cercetări sociologice);

Scrisoare – 1 093 de vizualizări; două distribuiri (prezentare: Mesajul scris – „carte de vizită” în consolidarea brandului BM. Corespondenţa şi cererea: structură şi conţinut);

Terapie prin lectură: proiect pentru stimularea lecturii (la Biblioteca „O. Ghibu”) – 632 de vizualizări; patru distribuiri;

Metoda Focus-grup. Indicaţii practice la BP de Drept – 501 vizualizări; patru distribuiri. Din 27 de filiale pe Slideshare sunt active doar filialele: de Arte „T. Arghezi”, „L. Rebreanu”,

„A. Mickiewicz”, „Alba Iulia”, „Transilvania”, BPD, „O. Ghibu”, V. Belinski, Ovidius și Departamentul „Memoria Chișinăului”. Au fost publicate 47 de prezentări și vizualizate de 56796 de vizitatori, pentru comparație în 2015 erau înregistrate 35 de prezentări (2014 – 35), vizualizate de 47 179 de vizitatori. Acest instrument util nu este utilizat la maximum, prezentările, făcute nu întodeauna sunt publicate, promovate, distribuite. Filiale

Postări Vizite

Filiala de Arte 1

Descărcări

509

0

329

0

„T. Arghezi” „A. Mickiewicz” 3 „Alba Iulia”

6

3697

0

BM

3

22768

118


79 DMC

1

148

0

„L. Rebreanu”

7

624

0

„Transilvania”

1

303

0

56796

231

47

Din tabelul de mai sus observăm că cele mai multe vizualizări (22768) a acumulat, în 2016, contul Slideshare a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – în total trei postări și 118 descărcări. Iar cele mai populare publicații sînt postate de filialele „Alba Iulia”, „L. Rebreanu” și de Arte „T. Arghezi”, după cum se vede din tabelul de mai jos: Filiale „Alba Iulia”

Publicații Vizualizări Cum se face o carte? Lecţie bibliografică 1290 ilustrată „Săptămâna creativităţii şi inovaţiei ” „Alba Iulia” Scriitori români ilustraţi 623 „Alba Iulia” Chișinău – comori ascunse 610 „L. Rebreanu” Miroslava Mitleaeva – poetă, prozatoare, 571 eseistă și traducătoare din Republica Moldova De Arte „T. Arghezi” Muzica tipărită a compozitorului V. Zagorschi 509 „Alba Iulia” Sfatul ţării declară unirea 464 „Alba Iulia” De-ale aventurii şi nu numai 409 „L. Rebreanu” „Am înţeles că un om poate avea totul neavând 402 nimic şi nimic având totul” (M. Eminescu) TWITTER În anul 2016 contul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a înregistrat 1089 de utilizatori activi, care au citit 1463 de postări pe diverse teme și s-au înregistrat 35966 de vizualizări. Utilizatorii au fost interesați de următoarele postări: •

Programul Chișinăul citește 2016 BM utilizatorii să participe la selectarea cărților, prin sondajul http://bibliotecamunicipala.polldaddy.com/s/chisinau1 – 752 de vizualizări;

Un nou serviciu pentru utilizatorii Bibliotecii Centrale – Filmul de vineri. Vă aşteptăm cu mare drag!... http://fb.me/8qOnOG4VE – 261 de vizualizări;

Să începem noul an, 2016, cu cartea pe genunchi. Astăzi avem ca invitat pe poetul Gheorghe Grâu, http://fb.me/7CabpgF0q – 237 de vizualizări;

Excelența Sa Ambasadorul Republicii Polonia la Chișinău, Dl. Artur Michalski – poezia Ce e amorul – 195 de vizualizări;


80 •

OCLC prints last library catalog cards: http://www.oclc.org/news/releases/2015/201529dublin.en.html#.WGKATNBLTng.twitter … – 136 de vizualizări.

Numărul vizualizărilor ne demonstrează că utilizatorii sunt interesați de conținutul, care se plasează pe contul Twitter al bibliotecii și este o sursa eficientă de informare pentru cititori. Acest lucru îl vedem și din conturile active ale filialelor: „A. Mickiewicz”; „Alba Iulia”; de Arte „T. Arghezi”; CAIE și „I. Mangher”. Filiale „A. Mickiewicz” De Arte„ T. Arghezi” „Alba Iulia” „I. Mangher” CAIE Total

Vizualizări Postări Persoane interesate 19223 85 121 3364 125 182 1571 307 275 2883 254 288 11170 362 386 382111 1133 1252

Conform tabelui, observăm că în total pe conturile de Twitter ale acestor filiale au fost plasate 1133 de postări sau anunțuri. Cele mai multe postări au fost create de CAIE – 362, la fel și cele mai multe persoane interesate de conținut – 386. Cele mai multe vizualizări (19223) are Filiala „A. Mickiewicz”, care a reușit să atragă pe cititorii săi cu conținut interesant. Pe Twitter au fost plasate evenimente dedicate scriitorilor polonezi, expoziții cu diverse teme, activități culturale. Concluzii: Se observă o stabilitate evidentă și incontestabilă a markerilor de performanță a serviciilor electronice, care se manifestă, în primul rând, printr-o creștere pe unele segmente, confirmată prin impactul apreciativ al postărilor, dar și prin indicatori cantitativi – numărul de postări, numărul de utilizatori și vizitatori virtuali. Deși tot atât de stabile sînt și aspectele legate de interacțiune: comentarii, aprecieri, ele trebuie să fie analizate și discutate – poate în acele puține comentarii se află răspunsul cât de bune sau mai puțin bune sunt serviciile oferite de bibliotecă.


81

PAGINILE WEB www.hasdeu.md, www.pll.md, lomonosovka.hasdeu.md În anul de referință site-ul BM a înregistrat următorii indicatori: Anul

Vizite unice

Sesiuni

Pagini vizualizate

2016

34592

56886

136092

2015

35126

55500

142712

Comparând datele respective cu anul 2015, observăm o diminuare a vizitelor unice, a paginilor vizualizate și o creștere a numărului de sesiuni. Cele mai vizitate pagini de pe site-ul BM :

Cea mai mare pondere o au Pagina principală (35%), paginile Filiala (31%) și Bloguri (6%), urmate de Activități (6%), Informații despre bibliotecă (6%), concursul Bătălia cărților (2%) etc. Luând în considerație faptul că pagina principală oferă informații despre ultimele știri, evenimente, putem să concludem că anunțurile despre activitățile organizate de filialele BM sînt cele mai accesate materiale de pe site. În anul de referință, accesările paginilor Despre bibliotecă, Utilizarea bibliotecii, Activități, Resurse electronice se află la același nivel în comparație cu anul 2015. Aceste date constante relevă mai multe aspecte: acest gen de informații este necesar în cazul când utilizatorul vrea să se adreseze la bibliotecă. Din numărul total de sesiuni, 53% reprezintă sesiuni noi, celelalte 47% se referă la utilizatorii, care au revenit pe site. Acest raport indică gradul de corespundere a informației oferită de site utilizatorilor.


82 Accesările pe site au fost efectuate de pe rețelele sociale sau de pe site-urile, care urmăresc informația publicată de bibliotecă, fac referire la informația de pe hasdeu.md. Sursa

Nr. de sesiuni

%

opac.hasdeu.md

553 (21.06%)

com.google.android.googlequicksearchbox

261

(9.94%)

md.kompass.com

112

(4.27%)

share-buttons.xyz

100

(3.81%)

diez.md

80

(3.05%)

uptime.com

75

(2.86%)

point.md

72

(2.74%)

keywords-monitoring-your-success.com

50

(1.90%)

semia.md

50

(1.90%)

Sesiunile realizate prin intermediul rețelelor sociale: practic toate accesările site-ului de pe mediile sociale revin Facebook-ului, care marchează o creștere în raport cu 2015. O creștere de vizite pe site semnalează și Google+, Tumblr, Twitter, Vkontakte. Medii sociale Sesiuni 2015 Facebook Blogger

%

4350 88.49 510 10.37

Sesiuni 2016

%

4,705 91.84% 303

5.91%

Google+

18

0.37

39

0.76%

Tumblr

13

0.26

32

0.62%

Twitter

9

0.18

15

0.37

VKontakte

9

0.18

10

0.20%

LinkedIn

4

0.08

7

0.14%

Pinterest

1

0.02

6

0.12%

SlideShare

1

0.02

5

0.10%

WordPress

1

0.02

1

0.02%

84% (90% în 2015) din vizite au fost efectuate de pe calculatoare, dispozitivelor mobile (tablete, telefoane mobile) le revin 16% (10 % în 2015). Schimbarea balanței în direcția dispozitivelor mobile, deși încă minimă, nu este neașteptată, reieșind din tendințele actuale.


83 Site-ul BPD www.pll.md, se află în perioada de restructurare. La moment, posibilitățile paginii web sunt depăşite din punct de vedere tehnic și din aceste considerent informația se actualizează în măsura necesităților. PW a fost accesată din peste 80 de țări ale lumii. În 2016 au fost 37 de articole din cele mai populare sînt:

În perioda 1.01.2016-31.12.2016 impactul PW este:

42350 2016

14631 17791

vizualizări

vizite

sesiuni

Pagina web a Filialei „M. Lomonosov”, nefiind actualizată în a doua jumătate a anului 2016, a atras numai 3211 (2015 – 3723) de vizitatori unici, care au vizualizat paginile de 9162 (2015 – 15 192) de ori. Concluzii În anul de referință vizitele unice pe site au diminuat, ceea ce impune necesitatea creării unui plan de măsuri de promovare a informației de pe pagina web, de completare a informației solicitate de utilizatori, de asigurare a informării prin intermediul lecțiilor de instruire a utilizatorilor, de evaluare lunară a tuturor indicatorilor de utilizare a site-ului, în vederea elucidării punctelor slabe și fortificării lor.


84 E-conținuturi În 2016 colecția de documente electronice, elaborate și digitizate de bibliotecă nu s-a mărit esențial, completîndu-se cu opt documente digitale, publicate pe ISSUU, fiind digitizat numai un document din colecția specială a Bibliotecii centrale Arhiva istorică a României (563 p.). Documentele electronice au fost vizualizate de 2391 de utilizatori și au fost descărcate nouă titluri. În anul 2016 cele mai vizualizate titluri au fost:

2 200 vizualizări • 2 like-uri • 7 descărcări

1 428 vizualizări • 3 like-uri • 7 descărcări

546 vizualizări • 1 like • 2 descărcări

Din datele de mai sus putem trage cоncluzia că utilizatorii sunt interesați de publicațiile bibliotecii, cele mai solicitate publicații fiind revista BiblioPolis, o sursă importantă de informații profesionale, manualul Literatura română, o sursă de informații necesare în procesul de studii și Presa basarabeană, un catalog de referință pentru cei care studiază istoria locală. Continuă să fie utile utilizatorilor și bibliografiile: Seghei Pojar şi Două fenomene ale culturii naționale: Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul „Joc”, elaborate de Biblioteca Municipală, precum și lucrările dedicate orașului Chișinău, semnate de Iurie Colesnic. Conform statisticilor de pe issuu.com, în 2016, au fost plasate 165 (157 în 2015) de documente, fiind înregistrate 23172 de vizualizări, 57911 de impresii, 116 de distribuiri, 41 de aprecieri şi 41 de fani. Concluzii Colecția digitală a bibliotecii continuă să se dezvolte, completându-se cu publicații noi digitizate sau digitale. Analiza solicitărilor utilizatorilor, a identificat necesitatea de a oferi cărți în format electronic. Diminuarea numărului de vizite, distribuirile insuficiente sunt condiționate de informarea insuficientă a utilizatorilor referitor la aceste oferte ale BM, prin diferite metode – instruirea utilzatorilor, utilizarea materialelor promoționale.


85 ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC În anul 2016 infrastructura tehnologică a BM a rămas la nivelul anului 2015 din punctul de vedere al achizițiilor echipamentului din surse bugetare. Parcul de tehnică s-a înnoit cu cinci calculatoare, 24 de tablete, cinci MFU din proiectele finanțate de Ambasada SUA în RM și Programul Novateca. Pentru reparațiile curente au fost achiziționate și schimbate detaliile: bloc de alimentare, mouse, switch, keyboard, HDD, USB flash, USB hub și cablu HDMI. În urma evaluării stării tehnice a echipamentului, efectuate în 2014, au fost perfectate procese verbale de casare a calculatoarelor (44), copiatoarelor (1) și scanerelor (1) învechite fizic de la 20 de filiale. În total, la 1 ianuarie 2017, în gestiunea filialelor BM se află: 311 (304 – 2015; 244 – 2014 ; 260 – în 2013) de calculatoare, din care 243 sunt conectate la internet, (45 – 2016; 53 – 2015) de imprimante, dintre care 30 de dispozitive multifuncționale (imprimantă, xerox, scaner), 11 (12 – 2015) scanere și 16 (17 – 2015) proiectoare, 38 de tablete, cinci ereadere. Utilizarea calculatoarelor în filiale Din totalul de 311 calculatoare: posturi de lucru pentru utilizatori – 52 (45 – 2015); posturi de lucru pentru bibliotecari – 163 (178 - 2015); posturi de lucru pentru instruirea bibliotecarilor – 20; neutilizabile – 32 nefuncționale și 44 pregătite spre casare. Din numărul total de calculatoare, 163 fiind posturi de lucru pentru bibliotecari, deci – un calculator la 1,74 unități de personal. În anul de referință numărul de posturi de lucru pentru utilizatori a crescut cu nouă (9) unități, BM oferă utilizatorilor posibilitatea de a folosi resursele bibliotecii la 54 de calculatoare (45/54/58), dintre care 54 sunt conectate la internet, în 16 filiale (11/12/16): ▪ 17 stații de lucru – Biblioteca Centrală cu acces la resursele electronice, OPAC, rezervarea calculatorului; ▪ 10 stații de lucru − BPD cu acces la baze de date juridice, OPAC; ▪ 5 stații de lucru – Filiala „Târgoviște” cu acces la resursele electronice, OPAC; ▪ 3 stații de lucru – Filiala „Ovidius”; ▪ 2 stații de lucru – filialele „M. Lomonosov”, „Alba Iulia”, „Transilvania”, „A. Mickiewicz”, „L. Rebreanu”; ▪ 1 (una) stație de lucru – filialele „H. Botev”, Codru, CAIE, „A. Donici”, A. Russo, M. Drăgan, N. Titulescu, Traian. La dispoziția utilizatorului fiind cinci MFU, 29 tablete pentru utilizatori la 13 filiale, nouă tablete pentru instruirea bibliotecarilor, cinci ereadere. Stațiile de lucru (54) destinate utilizatorilor au asigurat accesul la resurse pentru 36 378 de utilizatori.


86 Biblioteca Centrala

Posturi de lucru utilizatori 11137 6203

BPD 2928 2977

Transilvania 0

Târgovişte Ovidius L. Rebreanu

10

CAE M. Lomonosov Codru A. Mickiewicz Alba Iulia Traian A. Donici H. Botev 0

8261

2904 1303 1749 1159 1422 810

738 775 711 28 657 486 475 211 181 0 84 0 60 290 18

Târgu-Mures

15331

2127

2015 8000 201610000 12000 14000 16000 18000 2000 4000 6000

Aceasta reprezintă o creștere în raport cu 6 204 de sesiuni. Analiza disponibilității posturilor de lucru, destinate utilizatorilor bibliotecii, demonstrează o creștere la filialele Biblioteca Centrală, BPD, „Transilvania”, „Ovidius”, „L. Rebreanu”, Codru, „Târgoviște”, CAIE și o descreștere explicată prin starea fizică a calculatoarelor la filialele „H. Botev”, „Alba Iulia”, „A. Mickiewicz”, „Târgu-Mureș”, „M. Lomonosov”. Intrarea unor filiale în programul Novateca va fi în beneficiul utilizatorilor, dar nu va rezolva insuficiența stațiilor de lucru: în 2016 un post de lucru revine la un număr de 3 019 utilizatori activi. Au devenit obișnuite zonele WiFi în filiale, care oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa resursele de internet, a comunica cu prietenii, partenerii pe dispozitive personale: laptopuri, telefoane mobile, tablete. Pe parcursul anului 2016 s-a înregistrat un număr de 34 139, ceea ce reprezintă o dublare a numărului de utilizatori care vizitau biblioteca pentru a beneficia de această facilitate. Concluzie Parcul de mașini, 310 de unități, din care 22,5% sunt nefuncționabile, 39% – învechite (capacitate de lucru joasă), nu corespunde așteptărilor utilizatorilor. Asigurarea unei activități eficiente pe restul de 38,5% de calculatoare în condițiile actuale, când practic toate procesele tehnologice în bibliotecă se bazează pe utilizarea tehnologiilor, este dificilă, în lipsa unor achiziții noi de echipament. Numărul de posturi de lucru demonstrează o insuficiență constantă atât pentru utilizatori, cât și pentru bibliotecari. Mărirea cu nouă unități pentru utilizatori nu soluționează necesitățile. Asistența tehnică


87 Asigurarea activităților de asistență tehnică a echipamentului, aflat în gestiunea filialelor și departamentelor BM, a fost efectuată de colaboratorii Departamentului tehnologia informației, folosind aplicația Trello pentru gestionarea problemelor, în baza cererilor de suport tehnic înregistrate de filiale în fișierul Asistența tehnică de pe Google drive. Pe parcursul anului au fost efectuate peste 230 de operații (pentru comparație 252 de zile lucrătoare) de: 1.

Instalare / reinstalare echipament – Administrație, CNEPB, Biblioteca Centrală, „H. Botev”,

„L. Ukrainka”, „A. Mickiewicz”, „Ștefan cel Mare și Sfânt”, „O. Ghibu”, „Târgoviște”, „Transilvania”. 2.

Reinstalare soft / sisteme operaționale – „Transilvania, „Ștefan cel Mare și Sfânt”, CAIE, V. Bielinski,

Sediul central. 3.

Conectări periferii.

4.

Profilaxie (actualizare antivirus, ștergere cash, history etc.) / adaptare soft: „Ovidius”.

5.

Diagnosticare echipament / profilaxie (aspirare praf).

6.

Schimb de piese.

7.

Rețele (configurare, extindere, schimb de cabluri, conectore).

8.

Setarea filtrelor de internet.

9.

Asigurarea suportului tehnic la activități – „Târgoviște”, Biblioteca Centrală, „Transilvania”.

10. Administrare servere BM. Concluzie Problemele parțial se datorează stării calculatoarelor, precum și lipsei unei atitudini corecte față de echipament, programele instalate pe calculator, în unele cazuri colaboratorii nu știu cum să se folosească de ele, nu scanează calculatoarele cu ajutorul programelor antivirus, nu triază informația acumulată, așteaptă ca acest lucru să-l efectueze inginerul de la DTI. Unele din problemele sus-menționate au fost rezolvate parțial prin intermediul Teamviewerului și ieșiri pe teren la filialele respective.

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE CERCETARE ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ Planul de acțiuni pentru anul 2016 al Departamentului studii și cercetări a fost alcătuit în așa fel ca să contribuie la îmbunătățirea situației, asigurând în continuare, dimensiuni şi adâncimi evolutive activităţii ştiinţifice a BM axându-se pe: (1) inovarea şi eficientizarea coordonării, monitorizării, consilierii activităţii de cercetare la nivelul de reţea a BM; (2) încurajarea şi motivarea activităţii ştiinţifice în structurile BM (servicii,


88 departamente, filiale); (3) consolidarea şi dezvoltarea continuă a culturii cercetării atribuind mai multă atenţie asupra modului în care angajaţii BM înţeleg conceptul de activitate științifică, cercetare la BM şi educarea culturii ştiinţifice şi de cercetare a noilor veniţi prin activităţi speciale organizate de DSC; (4) organizarea unor activităţi de mentoring sau coach-ing în filialele care nu înţeleg pe deplin rolul şi locul activităţii ştiinţifice în munca lor; (5) modelarea legăturii între activitatea ştiinţifică cu activitatea de zi cu zi a bibliotecarilor prin activităţile de instruire organizate de DSC; (6) stimularea, inspirarea, motivarea bibliotecarilor pentru inovare şi (6) susţinerea pe linia de plutire a revistei BM BiblioPolis, asigurându-i calitate conţinutală şi echilibru tematic şi de gen a materialelor. Obiectivele asumate au fost respectate şi realizate cu responsabilitate. Rezultatele activităţii ştiinţifice ale anului de referinţă au demonstrat prezenţa culturii ştiinţifice, culturii cercetării la BM şi filiale asigurând, astfel, același ritm alert al cercetării, aceeași diversitate de subiecte, forme şi metode de cercetare, de studii elaborate şi publicate – cercetări bibliografice, studii de caz, cercetări sociologice, literare şi biblioteconomice. S-au produs proiecte, activităţi ştiinţifice, s-au tipărit lucrări, articole ştiinţifice etc. Anul 2016 iese în evidenţă prin lucrările finisate şi editate ca: 1. Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011. Dicţionar enciclopedic / Silvia Antufiev, Mihai Taşcă; coord. : Mariana Harjevschi ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică de Drept ; Editura Cartea Juridică – Chişinău : S. n., 2016 (Tip. „Lexon-Prim”). – 708 p. 2. Ion Holban – între fizică, poezia ştiinţei şi proza vieţii : Biobibliografie / Inst. de Dezvoltare a Soc. Informaţionale, Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Centrală ; alcăt. : Margareta Cebotari ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Chişinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2016. – 160 p. – ISBN 978-9975-3124-2-4. 3. Goian, Natalia. Prelucrarea informaţiei : Manual pentru bibliotecile publice : [în vol.] / Natalia Goian ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2016 (CEP USM). – ISBN 978-9975-71-840-0. Vol. 1. – 2016. – 124 p. – ISBN 978-9975-71-841-7. 4. Leo Butnaru : Biobibliografie (1967-2004) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania” ; red. bibliogr. : Taisia Foiu, Nadejda Cecoi ; lector : Zinovia Marchitan-Butnaru. – Iaşi : TipoMoldova, 2016. – Col. „Opera omnia”. 5. Nicolae Esinencu. Viaţa şi opera literară (ca) într-o carte / concept şi elaborare: Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar; bibliografie selectivă: Margareta Cebotari; tehnoredactare: Aurelia Galiţchi-Staci. – Iaşi : TipoMoldova, 2016. – 346 p.


89 6. Raţă, Valeriu. Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : (cronici, consemnări, recenzii) / Valeriu Raţă ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; coord. : Lidia Kulikovski ; pref. : Vlad Pohilă ; coperta : Valeriu Herţa ; machetare : Ion Vârlan ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chişinău : [S.n.], 2016. – 332 p. – ISBN 978-9975-128-78-0. Alte lucrări:  BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; dir. fondator : dr. conf. univ. Lidia Kulikovski ; dir. : Mariana Harjevschi ; red.-şef : Vlad Pohilă. – 2002. – Chişinău : Ed. „Tehnica-Info”, 2016; 4 volume (machetate în format PDF);  Buletinul Mihai Eminescu. În acest an a fost tipărit un număr special în care a fost pus în dezbatere volumul lui Lucian Boia Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea şi desfacerea unui mit, în care autorul îşi propune să demonstreze că cultul lui Eminescu este o catastrofă existenţială care a ameninţat şi continue să ameninţe cultura românească. În ajun de Congresul Mondial al Eminescologilor, la inițiativa domnului academician Mihai Cimpoi, a fost editat acest număr special al Buletinului Eminescu care inserează câteva articole polemice ce dovedesc lipsa de consistenţă a acestei abordări subiectiviste. În această ediție specială au fost tipărite opiniile: acad. Mihai Cimpoi. Lucian Boia şi schemele demitologizării; prof. universitar Theodor Codreanu. Un Roller al eminescologiei; prof. universitar Adrian Dinu Rachieru. Reîntoarcerea la Eminescu; prof. Universitar Nicolae Georgescu. Lucian Boia: o oală într-un car de oale. Centrul Academic Internaţional Eminescu şi-a adus contribuţia difuzând aceste materiale pe blog şi oferindu-le celor interesaţi să citească Buletinul tipărit în biblioteca noastră în ajun de Congres pentru a participa la dezbateri. A fost organizată ediţia a II-a a Săptămânii creativităţii şi inovaţiei, cu impact considerabil asupra activităţii bibliotecilor. Au participat activ filialele, departamentele (raportul detaliat vezi în BiblioPolis, 2016, nr. 2. Biblioteca Municipală a aderat la Mişcarea mondială pentru creativitate şi inovaţie / World Creativity and Inovation Week, care se desfăşoară, în fiecare an, în perioada 15-21 aprilie. Săptămâna creativităţii şi inovaţiei la BM „B.P. Hasdeu” e la a doua ediţie la care au participat 20 de filiale şi trei departamente. Scopul Săptămânii creativităţii şi inovaţiei, ediţia 2016, de a mobiliza, a incita bibliotecarii să facă activitatea sa, timp de o săptămână, altfel, creativă, inovativă, de a-şi transforma biblioteca într-un mediu creativ, implicând utilizatorii în activităţi inovative. Articolul scoate în evidenţă, comentând, concluzionând, rezultatele autoevaluării efectuată de înşişi participanţii la SCI. Sunt rezultate revelatoare: Săptămâna creativităţii şi inovaţiei 2016 s-a dovedit o strategie bună de a provoca bibliotecarii să scoată la iveală aptitudinile, talentele, sentimentele lor distincte, pe care nici nu bănuiau că le au. SCI a oferit libertatea de a experimenta idei şi lucruri noi şi de a se autoevalua, a fost o şcoală a creativităţii şi inovaţiei. Bibliotecarii au înţeles că educaţia profesională pentru inovaţie este cheia viitorului.


90 Dacă creativitatea este inteligenţa care se distrează, în acelaşi scop, de stimulare şi de dezvoltare a creativităţii, DSC a organizat şi a manageriat:  campania „Biblioteca «B.P. Hasdeu» zâmbeşte”, unul din obiectivele căreia a fost consolidarea şi armonizarea echipei, crearea stării de bine, precondiţie obligatorie pentru schimbarea şi inovarea activităţii;  activităţi de instruire orientate pe inovaţie, schimbare, modernizare;  sporirea numărului de articole ştiinţifice publicate de către angajaţii BM şi numărul de articole ştiinţifice publicate în revista BiblioPolis. Tematica cercetărilor asumate pentru 2016 a declanşat o amplă activitate de documentare la lucrările: Managementul evenimenţial pentru bibliotecari, Metode de cercetare în infodocumentare, Disecarea cărţilor (recenzii, consemnări, prefeţe, postfeţe) de Vlad Pohilă (DSC); Revista „Luminătorul”, bibliografie analitică („Maramureş”); Bulevardele, străzile, pieţele municipiului Chişinău, enciclopedie (Departamentul „Memoria Chişinăului”); Dicţionarului enciclopedic al doctorilor în drept din Republica Moldova (BPD); Bibliografia municipiului Chişinău, trei volume, care au fost finisate în 2016. Laboratorul de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu” joacă un rol important în activitatea biblioteconomică a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” şi al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Astfel, în anul 2016 au continuat promovarea personalităţilor culturale (scriitori, oameni de artă etc.) prin volumul antologic Eugen Cioclea… locuiesc în fiinţa necunoscută…, concept, elaborare: Vitalie Răileanu; coordonator: Lidia Kulikovski, dr. conf. universitar; tehnoredactare: Tatiana Braicov; volumul de exegeze literare Ion Vatamanu – scriitor al existenţei, concept, elaborare, antalogare Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar; coordonator Lidia Kulikovski, dr. conf. universitar; bibliografie Margareta Cebotari; tehnoredactare Liuba Muntean; bibliografia Nicolae Esinencu – fulminantă performanţa literară, coordonator Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar; alcătuitor Margareta Cebotari. Departamentul „Memoria Chişinăului” a desfăşurat o vastă activitate de cercetare biblioteconomică: - Chişinăul teatral. Imaginea oraşului în spectacole (aut.: Larisa Ungureanu, dr. în st. artelor), completată cu referinţe bibliografice. Cercetarea s-a desfăşurat pe mai multe căi: studierea repertoriului teatrelor care au activat pe teritoriul RM; lecturarea pieselor, semnate de dramaturgii autohtoni; consultarea materialelor informaţionale din cadrul DMC (biobibliografii, enciclopedii, Bibliografia Naţională a RM); consultarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale, îndeosebi, colecţiile publicaţiilor periodice; precum şi discuţiile purtate cu actorii-veterani ai teatrului, mărturiile cărora au servit ca document, dar şi cu dramaturgii care au scris piese despre Chişinău sau care locuiesc în Chişinău;


91 - culegerea de articole Carol Schmidt – 170 de ani, realizată cu prilejul aniversării de la naşterea lui Carol Schmidt, primar al oraşului Chişinău în perioada anilor 1877-1903. Departamentul „Memoria Chişinăului” a hotărât să faciliteze accesul la informaţia despre Carol Schmidt prin realizarea acestei culegeri în format electronic, care cuprinde 75 de texte integrale: articole şi studii din cărţi, din ediţii periodice, resurse electronice etc. despre cel mai longeviv primar al Chişinăului; - Calendarul Chișinăul în date și evenimente 2017, realizat în contextul aniversării celor 580 de ani ai oraşului, a împlinirii celor 20 de ani de activitate a Departamentului „Memoria Chişinăului” şi a aniversării a 140-a a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Calendarul scoate la lumină date şi personalităţi importante din istoria urbei. Ediţia include 681 de informaţii despre personalităţi-jubiliare, evenimente, date istorice şi curiozităţi legate de oraşul Chişinău; - sub auspiciile şi în cadrul DMC s-a elaborat volumul Chişinăul nostru şi brazda neutării, autor Iurie Colesnic. Biblioteca „M. Lomonosov” contribuie cu almanahul poetic Под пряным небом Кишинева: Chişinău în literatura artistică. Bibliotecile „Transilvania” şi „Iţic Mangher” au elaborat monografii despre bibliotecile respective la aniversarea de 25 de ani: „Biblioteca „Transilvania”, ca litania, ca litania…” şi Un sfert de secol al Bibliotecii – Centru Cultural „Iţic Mangher”. Anul 2016 a fost un an cu multe evenimente, aniversări, date remarcabile, comemorări care s-au regăsit în simpozioane, conferinţe, colocvii, lecţii publice, dezbateri, mese rotunde, lansări de carte, prezentări de publicaţii ş.a. Bibliotecile filiale şi Sediul Central au organizat evenimente ştiinţifice care au suscitat interes sporit din partea participanţilor: un exemplu poate fi Biblioteca „O. Ghibu” – un simpozion şi nouă conferinţe la care au participat 548 de participanţi. Exemplificăm prin câteva titluri: Teoria lingvistică a lui Eugen Coşeriu pe înţelesul tuturor (95 de ani de la naştere; în parteneriat cu Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca, România) şi Poezia basarabeană – valori şi confluenţe; O nouă ipostază a operei lui G. Rodari a avut loc în Săptămâna culturii italiene în Republica Moldova. În parteneriat cu World Alliance for Religions Peace Summit a fost organizată conferinţa cu genericul: Binele şi răul! În parteneriat cu Asociaţia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie a fost organizată conferinţa cu genericul: Instruirea profesorilor de limbă engleză. În colaborare cu Fundaţia „Ancora Salvării” a fost organizată conferinţa: Problemele senzorial-perceptive şi de comunicare în autism. Se evidenţiază în acest an Biblioteca „Transilvania”: cu două simpozioane şi şapte conferinţe ştiinţifice:


92 Nr. Titlul conferinţei / simpozionului / colocviului În colaborare cu crt. / mesei rotunde / dezbaterii 1. Simpozion: O. Goga – sufletul Ardealului LT „Gaudeamus” 2. Simpozion: Basarabia – Transilvania repere BM „B.P. Hasdeu”; culturale BJ „O. Goga”, ClujNapoca 3. Conferinţă: Neculce – o personalitate marcantă LT „Gaudeamus” a culturii vechi 4. Conferinţă: M. Sorescu de la Bulzeşti către lume LT „Gaudeamus” 5. Conferinţă: In memoriam: Alexandru Boldur / LT „Gaudeamus” 130 de ani de la naştere 6. Conferinţă: L. Damian – scriitorul şi intelectualul LT „Gaudeamus” / 30 de ani de la trecerea în nefiinţă 7 Conferinţă: Lansarea Programului „Bătălia BM „B.P. Hasdeu” cărţilor”, ediţia II 8 Conferinţă: Conştiinţa universală – Mircea LT „Gaudeamus” Eliade 9 Conferinţă: A. Boldur. Istoria Basarabiei. În 2 LT „Gaudeamus” vol.

Data 01.04.16 29.08.16

Nr. de participanţi 60 60

(5.02.16)

60

19.02.16 29.02.16

60 100

18.03.16

80

24.03.16

40

22.04.16

50

20.05.16

80

S-au organizat mai multe, în comparaţie cu anul trecut, lecţii publice care au avut loc ca evenimente singular sau în cadrul serviciilor noi, al cluburilor şi cenaclurilor. Au excelat bibliotecile „Onisifor Ghibu”, „Transilvania”, Biblioteca publică de Drept, „M. Lomonosov”, de Arte „T. Arghezi”, „Hristo Botev”, „Adam Michiewicz”, Biblioteca Centrală, CAIE şi altele. Încurajăm şi apreciem activitatea ştiinţifică desfăşurată, susţinută de către Biblioteca „Hristo Botev”, care în acest an s-a intensificat considerabil şi s-a orientat pe specificul filialei. Rămâne preocupată de cercetare, promovare și comunicare a științei Filiala „A. Mickiewicz”, identificând informații privind activitatea polonezilor cunoscuți, renumiți, oameni de știință și comunicând rezultatele pe blog, în cadrul rubricii Urme poloneze de valoare. Rămânând ancorată în cercetarea temei Polonezii Chişinăului, a continuat accentuând rolul polonezilor în dezvoltarea Chişinăului istoric – scriitori, savanţi, actori, constructori, cântăreţi, medici. Revista de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis, instrumentul BM de comunicare ştiinţifică profesională a rămas doar în format electronic (PDF), a publicat rezultate ale activităţii ştiinţifice şi cercetărilor susţinute de bibliotecarii ei la rubricile Studii şi cercetări, Teorie şi practică, File de istorie, Cartea de specialitate; Recenzii şi consemnări, Impresii de lectură ş.a. În cele patru numere apărute în 2016 au fost publicate 200 (în 2015 – 158) de materiale de biblioteconomie, ştiinţe ale informării, istorie, cultură, literatură etc. dintre care 133 (125 în 2015) cu caracter ştiinţific (studii, rezultatele cercetărilor, articole teoretice, recenzii, sinteze, comentarii pe marginea lucrărilor şi activităţii de comunicare a ştiinţei) ceea ce constituie 62% în 2016.


93 Anul 2016 nu a înregistrat titluri fundamentale biblioteconomice, decât manualul Organizarea informaţiei (DSC, N. Goian), tematicile biblioteconomice au fost abordate în 102 articole. Referitor la cercetarea biblioteconomică menţionăm că tematica s-a regăsit în producţia ştiinţifică a anului 2016, dar se vor materializa în volumele tipărite în 2017. Tematicile biblioteconomice au fost abordate în 122 de articole (din totalul de 200 de articole ştiinţifice) ale angajaţilor BM. Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu” rămâne, în continuare, spaţiul atractiv pentru cercetarea studenţilor. În baza activităţii BM au fost realizate cinci teze de master. Articolele angajaţilor BM au fost publicate (cu tematici biblioteconomice) în revistele de specialitate sau editate de instituţii infodocumentare din ţară şi străinătate: în revista de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis; Septentrionales (BJ, Baia Mare), Revista ABRM, Studia Universitatis. Ser. „Ştiinţe sociale” (Chişinău). Comentariile, eseurile au fost publicate în Contrafort, Zona literară, Metaliteratura, Plumb, Literatura şi arta, Timpul şi în reviste din străinătate. Încă un aspect pozitiv al anului 2016: a sporit considerabil activitatea de comunicare a ştiinţei. Bibliotecile au comunicat rezultatele ştiinţei prin activităţi ca expoziţiile tradiţionale şi virtuale; prin reviste bibliografice, orale şi virtuale; prin concursuri de erudiţie; prin lansări de carte (enciclopedii, dicţionare, manuale, bibliografii, monografii, tratate ştiinţifice etc.). Această dinamizare a activităţii de comunicare şi promovare a ştiinţei o atribuim efortului Departamentului studii şi cercetări care a orientat, a incitat şi a provocat bibliotecarii la activitate prin propuneri, sugestii, concursuri. Acest aspect a fost prezent în toate bibliotecile reţelei BM şi realizat cu profesionalism. Anul 2016 poate fi considerat anul intensificării comunicării ştiinţei. S-a impus, în anul de referinţă, prin activizarea preocupării de cercetare şi ştiinţă Filiala „A. Mickiewicz”. Preocuparea de cercetare, promovare și comunicare a științei la filială o putem înscrie sub un generic luat din titlul unei expoziții de carte științifică: Știința este magia care funcționează, pe care au organizat-o. Au identificat informații privind activitatea unor polonezi cunoscuți, renumiți, oameni de știință au postat articole despre ei pe blog, în cadrul rubricii Urme poloneze de valoare: Kazimierz Funk –biochimistul polonez care a introdus termenul de vitaminг; Ludwik Lejzer Zamenhof – polonezul care a inventat limba esperanto; Jan Karski – polonezul care a încercat să oprească Holocaustul ș.a. Cercetarea temei Polonezii Chişinăului a continuat accentuând rolul polonezilor în dezvoltarea Chişinăului istoric –scriitori, savanţi, actori, constructori, cântăreţi, medici. Feedbackul activităţii ştiinţifice se reflectă şi se măsoară prin numărul de recenzii sau impresii de lectură pe marginea lucrărilor publicate sau a materialelor despre activităţile ştiinţifice organizate de BM. Revista BilioPolis a publicat 37 de recenzii la cartea de specialitate, la volume ştiinţifice din alte domenii. BM a înregistrat rezultate foarte bune la promovarea activităţii ştiinţifice. Anul de referinţă înregistrează un număr


94 impunător de 148 de articole (în 2016 – 97 de articole) care reflectă rezultatele cercetării şi a activităţilor ştiinţifice, despre participările angajaţilor noştri la conferinţe cu comunicări; despre evenimentele ştiinţifice organizate pe parcursul anului. Departamentul studii şi cercetări a organizat activităţi de instruire a bibliotecarilor în scopul încurajării implicării mai active în activitatea ştiinţifică şi de cercetare, obţinerii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare organizării acestor preocupări. A propus angajaţilor un ciclu de instruire nonformală. Eşecuri Alături de succesele şi rezultatele pozitive evidenţiate, analizate şi evaluate, anul 2016 raportează şi unele eşecuri: nu s-au finisat lucrările preconizate să apară în colecţia Professional BM care prevedea volumele Programe de lectură. Manual pentru bibliotecari; Animaţia cu publicul. Suport didactic pentru bibliotecarii din bibliotecile publice; revizuirea Manualului de identitate ş.a. Acestea au fost incluse în Planul de editare 2017. Concluzii şi recomandări Cercetarea, după premisele şi rezultatele înregistrate în 2016 şi raportate la datele anului 2015, rămâne acelaşi semn distinct al activităţii de prezervare a prezentului şi de valorificare a trecutului chişinăuian. Numărul, în creştere, al temelor de cercetate, al tipurilor de lucrări ştiinţifice, activităţilor ştiinţifice şi numărul mare de articole ştiinţifice publicate în BiblioPolis, numărul mai mare de articole ştiinţifice scrise de angajaţii BM atestă această afirmaţie. Cele expuse, evidenţiate, identificate, ilustrate şi analizate s-au transpus în acţiuni de realizare şi îmbunătăţire a segmentului ştiinţific BM sporindu-i permanent valoarea socială, culturală şi imaginea. CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ Activitatea de cercetare bibliografică s-a desfășurat practic pe parcursul întregului an. În pofida faptului, că în 2016 nu toate bibliografiile au fost editate, procesul de elaborare nu a fost stagnat. DMC a continuat proiectul BM de cercetare, identificare şi promovare a patrimoniului cultural al orașului nostru prin finisarea ghidului Chișinău: străzi, bulevarde, piețe (redactarea finală, elaborarea indexurilor auxiliari: Străzile Chişinăului şi Străzi vechi şi noi, Referinţe bibliografice). Ca continuare a imaginii Chişinăului în diverse creații (literatură, pictură, muzică), DMC a realizat pentru prima dată o lucrare deosebită – Chișinăul teatral. Imaginea orașului în spectacole (autor Larisa Ungureanu, dr. în studiul artelor). Această cercetare despre imaginea Chișinăului în spectacole de teatru, a fost realizată pentru prima oară în Republica Moldova. Cercetarea s-a desfășurat pe mai multe căi: studierea


95 repertoriului teatrelor care au activat pe teritoriul RM; lecturarea pieselor, semnate de dramaturgii autohtoni; consultarea materialelor informaționale din cadrul DMC (biobibliografii, enciclopedii, Bibliografia Națională a RM); consultarea colecțiilor Bibliotecii Naționale, îndeosebi, colecțiile publicațiilor periodice; precum și discuțiile purtate cu actorii-veterani ai teatrului, mărturiile cărora au servit ca document, dar și cu dramaturgii care au scris piese despre Chișinău sau care locuiesc în Chișinău. DMC a elaborat culegerea de articole Carol Schmidt – 170 de ani, care a fost realizată cu prilejul aniversării de la naşterea lui Carol Schmidt, primar al oraşului Chişinău în perioada anilor 1877-1903. Departamentul „Memoria Chişinăului” a hotărât să faciliteze accesul la informaţia despre Carol Schmidt prin realizarea acestei culegeri în format electronic, care cuprinde 75 de texte integrale: articole şi studii din cărţi, din ediţii periodice, resurse electronice etc. despre cel mai longeviv primar al Chişinăului. DMC a continuat calendarul Chişinăul în date şi evenimente 2017, care a fost realizat în contextul aniversării celor 580 de ani ai orașului, a împlinirii celor 20 de ani de activitate a Departamentului „Memoria Chișinăului” şi a aniversării a 140-a a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Calendarul scoate la lumină date și personalități importante din istoria urbei. Ediția include 681 de informaţii despre personalități jubiliare, evenimente, date istorice şi curiozități legate de orașul Chișinău. Volumul Chişinăul nostru şi brazda neutării, autor Iurie Colesnic, se află în proces de machetare. Biblioteca Centrală pentru prima dată a elaborat biobibliografia Ion Holban – între fizică, poezia științei și proza vieții în pateneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Acest studiu bibliografic a fost realizat cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naşterea omului de ştiinţa Ion Holban. Lucrarea cuprinde 615 înregistrăti bibliografice. Laboratorul de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu” În cadrul serviciului Laboratorul de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu”, în 2016 au fost editate: o bibliografia Nicolae Esinencu – fulminantă performanţa literară, coordonator Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar; alcătuitor Margareta Cebotari; o volumul antologic Nicolae Esinencu. Viaţa şi opera literară (ca) într-o carte, concept şi elaborare: Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar cu o bibliografie selectivă de Margareta Cebotari. o antologia Eugen Cioclea… locuiesc în fiinţa necunoscută… concept, elaborare: Vitalie Răileanu; coordonator: Lidia Kulikovski, dr. conf. universitar; tehnoredactare: Tatiana Braicov; o volumul de exegeze literare Ion Vatamanu – scriitor al existenţei, concept, elaborare, antologare: Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar; coordonator Lidia Kulikovski, dr. conf. universitar; bibliografie Margareta


96 Cebotari. Filiala BPD a lansat Dicţionarul enciclopedic Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011. Lucrarea include 367 de articole consacrate personalităţilor cu titlul de doctor și doctor habilitat în drept. Fiecare articol cuprinde date biografice și o bibliografie selectivă a publicaţiilor știinţifice. În lucrare au intrat numele persoanelor născute în Republica Moldova, care au obţinut gradul știinţific de doctor în drept sau de doctor habilitat în drept, numele persoanelor cu gradul știinţific de doctor în drept obţinut în alte state, dar care au activat în RM, şi numele persoanelor cu gradul de doctor în drept, care s-au născut în alte state, dar au activat (sau activează) în RM. Filiala „M. Lomonosov” a lucrat asupra biobibliografiei Poeta Ala Korkina, lucrarea se redactează şi se pregăteşte pentru a fi editată; biobibliografia Nicolai Savostin, patriarh al literaturii ruse în R. Moldova, se află în proces de elaborare; almanahul poetic Под пряным небом Кишинева: Chişinău în literatura artistică, se află la etapa de finisare; bucletul Цветов живые голоса : ilustraţiile floristice ale membrilor clubului „Diana” pentru poeziile scriitoarei Valentina Costişar. Filiala „I. Mangher” a continuat calendarul Date memorabile ale calendarului evreiesc 2017: Oameni. Evenimente şi au lucrat asupra culegerii Un sfert de secol al Bibliotecii – Centrul Cultural „Ițic Mangher”. Filiala „Maramureş” a finisat bibliografia Luminătorul, care conţine peste 5000 de descrieri bibliografice. În perioada de referinţă s-a lucrat în continuare la redactarea textului și a indexurilor auxiliare. Departamentul „Memoria Chişinăului” a acordat ajutor metodic și bibliografic BP raionale „ÎPS Antonie Plămădeală” din Hâncești la elaborarea biobibliografiei selective Zidind iubire, a urcat în icoană: Mitropolitul Antonie Plămădeală (1926-2005). Prezenta biobibliografie este consacrată Mitropolitului Antonie Plămădeală, ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, teolog, istoric, scriitor, savant de origine basarabeană. Cuprinde publicaţiile despre viaţa şi activitatea Mitropolitului Antonie Plămădeală, adunate din colecţiile Bibliotecii Publice Raionale Hânceşti „ÎPS Antonie Plămădeală”; Bibliotecii Publice din satul de baştină Stolniceni şi din arhiva personală a Mitropolitului Antonie Plămădeală, prezentată de fratele său Mihai, care locuieşte la Bucureşti. Lucrarea însumează 328 de surse. Filiala „L. Ukrainka” elaborează bibliografia Ucrainenii în literatura și cultura Moldovei – pe moment lucru este temporar suspendat.


97 CERCETAREA DE MARKETING Din perspectiva managerială, impactul şi evaluarea periodică a produselor, serviciilor oferite utilizatorilor constituie o condiţie în perfecţionarea şi reorganizarea activităţii de bibliotecă. Calea unor posibile îmbunătăţiri este cercetarea de marketing, care propune mai multe modalităţi: sondaje, observaţii, focus grupuri etc. În 2016 BM a realizat cu suportul voluntarului Zakharia Boudhar (Casablanca, Maroc) sondajul on line Părerea ta contează bazat pe opiniile şi sugestiile utilizatorului virtual cu scopul îmbunătăţirii serviciilor prestate, a calităţii produselor noastre, dar şi dezvoltării ei de ansamblu. Instrumentul utilizat a fost chestionarul, care plasat timp de trei luni pe pagina web a BM a cumulat 36 de răspunsuri. Utilizatorii au raportat care sunt cele mai utilizate medii de căutare şi regăsire a informaţiei, care sunt tipurile de postări preferate, cât de importante sunt serviciile oferite şi cum ar trebui ele îmbunătăţite. Caracteristica generală a eşantionului: 15 persoane cu vârsta de 15-30 ani, 13 persoane – 31-45 ani şi câte 2-3 din alte categorii, 23 – femei, 13 – bărbaţi; după statutul social: intelectuali – 12, muncitori – 9, studenţi – 8, elevi – 2. Principalele constatări: majoritatea respondenţilor sunt cititori ai BM de peste doi ani, frecventează cu regularitate filialele săptămânal şi utilizează biblioteca în primul rând pentru a împrumuta şi consulta cărţi, apoi pentru a citi presa curentă şi mai apoi participarea la evenimente şi activităţi. Cel mai des utilizatorii se informează despre activitatea bibliotecii accesând pagina web, Facebook-ul sau în discuții cu bibliotecarii, pledând pentru servicii tradiționale, precum şi cele moderne prioretizând: accesul la internet, instruiri în utilizarea tehnologiilor modern şi promovarea pe social-media, iar postările preferate sunt expoziţiile, anunţurile despre evenimente şi pozele. Este de remarcat interesul sporit faţă de activităţile culturale, dar cu preferinţe speciale: m-ar motiva întâlnirile cu scriitorii, cu oamenii de cultură din societate, cu organizatorii de evenimente, care să-și promoveze ideile în acest mod, mi-ar plăcea să vin la evenimente motivaționale, la care să învăț de la specialiști lucruri utile, la tot ce s-ar petrece interesant şi educativ, informativ, inovativ: ateliere de creație, utilizarea noilor tehnologii informaționale, crearea aplicațiilor pentru telefoanele mobile etc. La întrebarea cum ar fi posibil de îmbunătăţit serviciile prestate de bibliotecă respondenţii au solicitat: oferirea mai multor cărți moderne pe care cititorii ar putea să le împrumute pe un termen mai mare, achiziţionarea mai multor ediţii periodice, organizarea a mai multor activități și mai multă informație despre acele activități, revizuirea termenului de împrumut, crearea fiecărui utilizator un cont unic pe site-ul bibliotecii unde ar putea vedea ce cărți are împrumutate, care e data limită de returnare şi posibilitatea de a face o cerere de prelungire a termenului. O idee bună ar fi ca biblioteca să recomande „Cartea lunii”, care să fie una nouă,


98 foarte populară pe piață şi cu un număr suficient de exemplare. Nu au fost lipsă şi unele critici: mai multă linişte, acordarea a unei mai mari atenții utilizatorului, comunicarea mai loaială cu utilizatorul. În mare parte feed-backul virtual coincide cu doleanţele, preferinţele utilizatorilor reali, pe care uşor le identificăm prin metoda observaţiei şi pe cât e posibil încercăm să le rezolvăm. În acelaşi timp, administraţia bibliotecii depune efort pentru a asigura calitatea servirii şi satisfacţia utilizatorului, aplicând mai multe modalităţi de identificare a comportamentului faţă de el, prezentarea ofertelor şi cum face faţă provocărilor. În acest sens, studenţii anului III de la Facultatea de Sociologie şi asistență socială, Universitatea de Stat din Chişinău au realizat studiul Calitatea prestării serviciilor de bibliotecă în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” folosind metoda Clientul misterios, aplicată în 12 filiale. Cercetarea a permis surprinderea realităţii de facto şi, prin urmare, evaluarea obiectivă a deservirii utilizatorilor de către bibliotecari. Această metodă, presupune un tip de observare personală, disimulată, directă şi naturală, cu un grad mai mare sau mai mic de structurare, implicit: nivelul de deservire, promovarea serviciilor de bibliotecă, stabilirea contactului cu utilizatorii, gestionarea situaţiilor dificile, identificarea lacunelor. Constatările sunt îmbucurătoare şi ne demonstrează că oricât de dificilă nu ar fi situaţia, bibliotecarul îi face faţă cu profesionalism, cu promptitudine, îl direcţionează corect pe utilizator, explicându-i clar şi accesibil unde să caute sursele: în baza de date sau la raft. Atitudinea bibliotecarului în timpul comunicării cu utilizatorul este amabilă, încercând să găsească soluţii pentru orice situaţie. Bibliotecarii sunt în pas cu tendinţele actuale de tehnologizare, iar bibliotecile se impun prin aspectul de instituţie de cultură cu atmosferă caldă, plăcută, primitoare, chiar dacă încăperea nu a fost supusă modernizării. S-au depistat şi unele lacune, care scad din atractivitatea bibliotecii şi se pierde liantul cu utilizatorul pentru a-l fideliza, de care administraţia va ţine cont în activitatea ulterioară: ne obişnuinţa ca bibliotecarul să mulţumească utilizatorului pentru serviciul accesat, şi nu i se propune să revină la bibliotecă ori de câte ori are nevoie; ne informarea despre activităţile sau manifestările organizate de către alte filiale ale Bibliotecii Municipale: conferinţe, lansări de carte etc. Iar portretul unui bibliotecar din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a fost creionat astfel: o persoană cu experienţă de muncă. Această experienţă îi determină profesionalismul muncii şi lipsa de anxietate la situaţii inedite, dificile sau mai puţin plăcute. Ştie să gestioneze orice fel de situaţie. Este o persoană comunicabilă, amabilă, deschisă, te ascultă cu atenţie şi este prezent atunci când îi ceri ceva. Acest lucru este un pic mai diminuat la bibliotecarii tineri. Atunci când îi soliciţi ceva, bibliotecarul te ajută, îţi explică clar ceea ce trebuie să faci. Dar numai atât. Alte detalii, dacă ai nevoie, trebuie să i le ceri. Nu poţi să-l corupi, dar dacă-l prinzi într-o situaţie incertă, poţi să-l păcăleşti, intrând cu alt permis în sală.


99 Bibliotecarul din cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu este mai conservatorist în munca pe care o depune. Ştie mai puţin să se „vândă,” să se facă atractiv, să se lase căutat. Acesta se încadrează perfect în mediul bibliotecii, purtând haine decente şi curate. Bibliotecarul BM Îşi merită din plin numele de «arhitect al informaţiei»”.

PROMOVAREA IMAGINII În scopul promovării şi menţinerii unei imagini pozitive, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, în anul ce s-a scurs, a realizat un complex de servicii şi activităţi pentru a fideliza şi consolida încrederea utilizatorului în diversitatea şi calitatea ofertelor, a spori vizibilitatea, a creşte flexibilitatea şi adaptarea la tendinţele de dezvoltare a comunităţii. De-a lungul activităţilor desfăşurate constant în toate filialele, prioritare au fost cele de difuzare a informaţiilor cu privire la oferta culturală şi educaţională, de dezvoltare a parteneriatelor eficiente, de reflectare a diverselor surse tradiţionale şi social-media. Comunicarea permanentă cu utilizatorii s-a realizat prin mijloace tradiţionale: plasarea la panourile informaţionale din interiorul bibliotecilor a variatelor afişe, flayere, reguli de înregistrare a utilizatorilor, de acces la servicii, agenda activităţilor culturale. Un impact pozitiv asupra utilizatorului l-au avut şi semnele de carte, pliantele, cărţile poştale, posterele mesajul şi designul cărora le-a captat atenţia, i-a incitat la lecturi, i-a motivat să utilizeze din plin serviciile bibliotecii. Un avantaj pentru bibliotecari a fost instruirea privind utilizarea programului Microsoft Publisher, care le-a permis să-şi manifeste creativitatea şi capacităţile estetice. Majoritatea materialelor au promovat programele de lectură Chişinăul citeşte şi Bătălia cărţilor, însă abundenţa lor s-a remarcat la Taraba serviciilor. O campanie inedită de promovare a fost lansată de programul Novateca Ne vedem la bibliotecă! cu scopul de a informa cetățenii despre oportunitățile oferite de bibliotecile publice, devenite instituții vitale pentru dezvoltarea comunităților. Pe durata desfășurării campaniei (septembrie – noiembrie 2016) toate bibliotecile au fost invitate să adere şi să participe activ la concursuri, demonstrând că sunt cele mai bune, cele mai ingenioase, cele mai eficiente. Biblioteca Municipală s-a raliat acestei iniţiative şi chiar în ziua lansării toate filiale au schimbat poza cover a paginilor de Facebook, au plasat posterele publicitare în locurile cele mai vizibile, iar toate activităţile


100 organizate şi desfăşurate în această perioadă (1472 la număr) au fost reunite sub umbrela campaniei Ne vedem la bibliotecă! şi mediatizate pe bloguri (350 de postări) şi pe Facebook (928 de postări). Incitante au fost şi cele trei concursuri propuse la care am participat: „Cea mai frumoasă aranjare a intrării în bibliotecă”, „Biblioteca în 90 de secunde” (concurs video), „Cea mai activă bibliotecă în presa locală”, la ultimul obţinând premiul II. O experienţă frumoasă pentru BM a fost organizarea în premieră în cadrul acestei campanii a Tarabei serviciilor la care au participat 24 de filiale, fiecare exteriorizându-şi cele mai inovative şi mai ingenioase servicii (vezi şi compartimentul Servicii). Diferite au fost şi activităţile complexe de promovare la Zilele bibliotecilor, îndeosebi ale celor aniversare: „Transilvania”, „Maramureş”, „L. Ukrainka”, Codru, „I. Mangher”, Traian, M. Drăgan, BPD, în cadrul cărora acestea s-au remarcat prin diversitate şi creativitate. O suită de activități culturale, informaționale, profesionale şi de promovare au avut loc la Filiala „Transilvania” cu prilejul celor 25 de ani de la fondare. Activități culturale – 12 cu participarea a 970 persoane:  Expoziție de artizanat: Obiecte din colecţiile personale ale bibliotecarilor din Cluj-Napoca şi Chişinău;  Expoziție de obiecte cu diferite tehnici „Din creația copiilor”;  Flash Mob: „Fii alături de Biblioteca „Transilvania”;  Prezentarea noului serviciu de bibliotecă „3Doodler Summer” ;  Moment aniversar: O bibliotecă simbolizând o țară, 25 de ani de la fondarea Filialei „Transilvania”  Simpozion: Basarabia – Transilvania: repere culturale;  Vernisaj de pictură: „Culorile cu oglinzile ochilor, cu bătăile inimii, cu dragostea tainică pentru ele ...”, Eleonora Romanescu, Artist al Poporului, Maestru Emerit în Artă din Republica Moldova;  Prezentarea donației de carte de la BJC „Octavian Goga”;  Prezentarea albumului Omagiu în timp: 25 ani ai Bibliotecii „Transilvania”;  Prezentarea filmuleţului O carte numită „Transilvania” (filmuleţe-interviuri acordate, la aniversarea a 25-a de către prieteni şi cititori fideli ai bibliotecii noastre);  Spectacole: 3 – Maria Iliuț, Artistă a Poporului, interpretă de muzică populară; Ansamblul Școlii de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca; Ansamblul coral „Voci transilvane”, conducător Vasile Corogan;  Duplex profesional: Integrarea profesională a noilor bibliotecari. Alte mijloace tradiţionale de semnalizare a ofertelor şi serviciilor unui public mai larg au fost prezenţele BM în cadrul mai multor emisiuni radio şi TV. În total au fost realizate în jur de 100 de reportaje radio şi 130 de emisiuni TV. O susţinere considerabilă am avut-o din partea următoarelor posturi TV locale: Jurnal TV (Deşteptarea, Acasă devreme, Jurnalul orei 19:00); Moldova 1 (Mesager, Bună dimineaţa, Cine vine la noi?,


101 Abraziv, Cuvintele credinţei, Svitanok, Russkii мir, Гагаузский очаг, Cultura azi, Portrete în timp), Prime (Primele ştiri, Prima oră) Publika TV (Publika News, Vox Publika, În prim-plan) Acasă TV Moldova (O seară perfectă) şi internaţionale: TV RTR, TVR Cluj (Cultură). De asemenea, şi posturile de radio au fost un suport în promovarea evenimentelor organizate în incinta Bibliotecii Municipale. Cele mai multe emisiuni radio au fost realizate la următoarele posturi locale. Radio Chişinău; Vocea Basarabiei (Viaţa cărţilor); Radio Moldova (Dialoguri literare, Ora copiilor, Matinal de week-end, Convorbiri literare, Renaştere. Вiдрождення; Profiluri literare); Naţional FM (Matinal Naţional); Radio Europa Liberă (Agenda culturală); Radioul universitar (Unda liberă); Radio România. Filialele care s-au remarcat au fost „A. Mickiewicz”, „O. Ghibu”, BC, CAIE, acordând interviuri de la diverse activităţi atât angajaţii bibliotecii, cât şi participanţii, implicit utilizatorii. În spaţiul virtual informaţii şi poze din cadrul serviciilor şi al evenimentelor au fost transmise prin pagina web, bloguri şi reţele de socializare proprii, precum şi prin prisma numeroaselor portaluri de ştiri. Circa 560 de postări au reflectat echitabil, pozitiv, dar şi constructiv activitatea noastră. Printre portalurile locale care au oferit sprijin major au fost: diez.md, allfun.md, moldpres.md, civic.md, zugo.md, stiripozitive.md, locals.md, noi.md, ziarulnational.md, jurnal.md, adevarul.ro, dorledor.info, 2x2.md. Pe plan internaţional (103 de postări) biblioteca, de asemenea, a câştigat acoperire pozitivă şi consistentă în mass-media. Principalele portaluri din România care au mediatizat evenimentele realizate în parteneriat sunt: icr.ro, agerpres.ro, rgnpress.ro, mesagerul.ro, romaniidinjurulromaniei.ro, timpromanesc.ro. Cele mai promovate evenimente organizate de Biblioteca Municipală au fost: programul Chişinăul citeşte, concursul de lectură Bătălia cărţilor, Săptămâna uşilor deschise, Taraba serviciilor, dar şi întâlnirile cu personalităţile din domeniul culturii. La conturarea imaginii şi promovarea activităţii contribuie mult şi presa scrisă. Cele 376 de articole, scrise de către ziarişti sau angajaţii bibliotecii au oglindit cele mai importante servicii, programe de lectură, manifestări culturale, îndemnând publicul chişinăuian să-şi descopere talentele, să-şi dezvolte abilităţile, să-şi petreacă util şi relaxant timpul liber în biblioteci. Cele mai multe articole au fost publicate în ziarul şi revista editate de BM: Ecoul Eminescu (25) şi BiblioPolis (148), iar alte publicaţii care ne promovează intens activităţile sunt: Literatura şi arta – 54 de articole, Timpul – 14, Univers pedagogic pro – 13; Florile dalbe – 12, Руcское слово – 9, iar conform criteriului lingvistic 345 sunt în limba română, iar 31 în limba rusă. Construirea şi promovarea imaginii bibliotecii se realizează cu succes prin stabilirea unor parteneriate cu instituţii similare, dar şi cu alte grupuri interesate – comunitate, parteneri sociali, ONG-uri, integrând cerinţele acestora în strategiile de management ale bibliotecii, în definitivarea priorităţilor, în iniţierea serviciilor.


102 Asemenea acţiuni durabile, utile comunităţii BM le dezvoltă, în primul rând, cu aliaţii de încredere: şcolile, liceele, grădiniţele şi instituţiile superioare de învăţământ. Dar pentru a valorifica puterea tehnologiilor moderne, a aduce numeroase beneficii publice sunt necesare idei inovatoare, creative care pot fi oferite de organizaţii neguvernamentale, instituţii de interes public, din sănătate, poliţie, agenţii pentru ocuparea forţei de muncă şi altele. În anul de referință, biblioteca a mai încheiat încă câteva protocoale de colaborare cu repercusiuni benefice asupra utilizatorilor: Programul „Novateca” The Global Libraries Program în Moldova; Centrul de Guvernare Electronică a Republicii Moldova (Filiala „L. Rebreanu”); Asociația Obștească de Voluntariat „Do Good” (Filiala „Maramureș”); Centrul Național în domeniul Drepturilor Omului (CNADO); Asociaţia „Femeile Avocate din Republica Moldova”; Asociația „Lista Poporului” (BPD); Școala de Arte din Ialoveni (Filiala „A. Mickiewicz”); Клуб „Формат 15Х4” Библейское общество („M. Lomonosov”); Clubul „Smart Pshisical Approach” (Clubul liceenilor olimpici) (BC); Organizaţia Creştină „Viaţa Nouă” şi Organizaţia „Pro Valoare” (Filiala „Onisifor Ghibu”); Centrul pentru Promovarea Artelor tradiționale Decorative Japoneze MANEKI NEKO (Filiala „Tвrgoviєte”). Caracterul important al parteneriatelor la dezvoltarea noilor servicii de bibliotecă a condus la organizarea la Chişinău, în premieră, al primului Târg al Partenerilor Bibliotecilor cu genericul „Creăm punți spre dezvoltare: biblioteca modernă”, organizat de Programul Naţional Novateca şi Ministerul Culturii al RM. La acest eveniment important au participat Departamentul „Memoria Chişinăului” cu proiectul BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel şi câteva filiale, prezentând noile servicii axate pe incluziune digitală, educaţie, cultură: „Transilvania” cu 3Doodler Summer şi Atenţie la trafic; „Maramureş” – ProSănătate; „L. Rebreanu” – eGuvernare; „Târgovişte” – Teatrul de păpuşi BIBLIOPICII. Cei prezenţi la eveniment au fost entuziasmați să descopere serviciile oferite de biblioteci promiţând informarea publicul-ţintă cărora li se adresează, contribuind, astfel, la mărirea numărului celor care vor frecventa biblioteca, făcând-o mai vizibilă şi mai importantă. Concluzii Sporirea interesului şi a atitudinii pozitive faţă de locul şi rolul bibliotecii în comunitate se obţine prin utilizarea în ritm constant a tuturor instrumentelor promoţionale, iar transferul de informaţii trebuie să provoace atitudine favorabilă şi să asigure fidelitatea utilizatorilor. Numai interacţiunea şi colaborarea dintre diverse instituţii pot atinge mai uşor un scop comun – desfăşurarea de activităţi cultural-educative, de instruire şi dezvoltare umană şi socială şi mediatizarea lor în mijloacele media tradiţionale şi virtuale.


103


104


105


106


107

ACTIVITĂȚI CU PUBLICUL La Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizarea activităţilor este unul dintre cele mai vechi servicii pentru public. Desfășurarea programelor de lectură şi activităţilor culturale, permanente sau ocazionale, dedicate anumitor date remarcabile sau evenimente, au obişnuit publicul chişinăuian să participe la conferinţe, colocvii, seminare şi traininguri, lecţii publice, discuţii şi dezbateri tematice, serate literare, mese rotunde, concursuri, spectacole literar-artistice etc. Grupul-ţintă căruia i se adresează este extrem de divers şi cuprinde toate vârstele şi categoriile socioprofesionale: copii, tineri, adulţi, pensionari; elevi, studenţi, intelectuali; dezavantajaţi, precum şi reprezentanţi ai vieţii social-culturale. Pentru a răspunde orizontului de aşteptare, în anul de referinţă, Biblioteca Municipală a devenit locul în care s-au produs diverse activităţi: au fost promovate şi lansate noi titluri de carte, s-au creat noi cluburi de interese, şi-au dat întâlnire cele mai notorii personalităţi chişinăuiene şi nu numai. O bună parte din ele au fost racordate la priorităţile anului: Chişinău – comori ascunse: surprindem arhitectura şi viaţa urbană (580 de ani de la prima atestare a Chişinăului), Chişinăul citeşte (pentru cele trei categorii de cititori: copii, adolescenţi şi adulţi), Concursul de lectură Bătălia cărţilor, Săptămâna Creativităţii şi inovaţiei; Săptămâna Biblioteca „Hasdeu” zâmbeşte şi noului serviciu estival Rucsacul de vacanţă. Filialele care au excelat în organizarea activităţilor cu publicul sunt reflectate în următorul tabel: Topul activităţilor cu publicul per filiale Filiala „I. Mangher” Biblioteca Centrală „M. Lomonosov” „L. Rebreanu” „Transilvania „Ştefan cel Mare” „Ovidius” „H. Botev” CAI Eminescu V. Bielinski

Cantitate 1520 551 517 323 322 322 240 238 227 227

Participanţi 21173 22074 9283 5769 9086 4403 3989 6468 9692 3190

Atelierele de creaţie s-au bucurat de cea mai mare popularitate în rândul utilizatorilor, urmate de orele de lectură, discuţii / dezbateri, traininguri şi instruiri, prezentări de publicaţii etc., după cum ilustrează topul activităţilor redat în tabelul ce urmează:


108 Topul activităţilor cu publicul după formă Activităţi după formă

1738 917 906 512

19584 15770 15921 14652

Participanţi per eveniment 18 10 27 21

490 383 297 287 272 237

9730 7928 8058 2932 4863 3943

20 28 17 17 11 17

Cantitate

Atelier de creaţie (master-class) Oră de lectură Discuţie / dezbatere Alte activităţi: saloane, târguri, festivaluri, traininguri etc. Prezentare de publicaţii Lecţie publică Concurs (de erudiţie, de creaţie etc.) Activităţi ludice; jocuri de societate Oră de studiere a limbilor Vizionarea filmelor artistice şi materialelor video tematice

Participanţi

O deosebită atenţie în organizarea activităţilor se acordă parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ: grădiniţe, licee, universităţi etc., centrelor comunitare pentru copii şi tineret, centrelor de zi pentru persoane cu dizabilităţi, Uniunii Scriitorilor din Moldova, Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, Uniunii Teatrale din Moldova, Uniunii Veteranilor, Academiei de Ştiinţe a Moldovei ş.a. Departamentul dezvoltare şi monitorizare a urmărit permanent activităţile desfăşurate de cele 27 de filiale ale BM, elaborând sinteze periodice de programe şi proiecte, promovându-le pe pagina de Facebook a BM şi în grupuri de interese. Noul serviciu estival Rucsacul de vacanţă a fost apreciat cu locul I la concursul Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii, organizat de Biblioteca Naţională a RM în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a VI-a, obţinând şi un premiu bănesc oferit de Ministerul Culturii. În anul 2016 au fost organizate 7 005 activități cu publicul în care au fost implicaţi 150 415 chişinăuieni (în medie 21,47 persoane per activitate), cu 955 activităţi mai puţin ca în anul 2015 (7960 activităţi; 183 072 participanţi). Activităţile cu publicul desfăşurate la Biblioteca Municipală reprezintă modul perfect pentru a petrece util timpul pentru toate categoriile de utilizatori. Programul de lectură Chişinăul citeşte, ediţia a XIII-a Al XIII-lea an consecutiv, programul de lectură Chişinăul citeşte, încurajează lectura şi propune comunităţii titluri recent editate ale scriitorilor autohtoni care acoperă toate categoriile de vârstă, orientând cititorul spre valori literare şi artistice.


109 Pentru 2016 au fost selectate cărţile: Când părinţii nu-s acasă de Miroslava Metleaeva (pentru copii); Kinderland, autor Liliana Corobca (segmentul adolescenţi), iar adulţii au avut posibilitatea să cunoască şi să aprecieze opera celui mai mare scriitor disident român – Paul Goma, citind Arta refugii. De menţionat afinitatea tematicii abordate în cărţile propuse în această ediţie care transmit acelaşi mesaj, reflectând drama şi bucuriile copiilor basarabeni, doar că în diferite dimensiuni, copilăria fiind cea mai importantă etapă din viaţa omului. Sunt cărţi cu subiecte sensibile ce ating inima oricui. Conferinţa de lansare a avut loc la 10 februarie 2016 la Biblioteca Centrală cu participarea scriitoarei Miroslava Metleaeva, criticilor literari Aliona Grati, dr. hab. conf. univ. şi Mircea V. Ciobanu care au comunicat aspecte referitoare la cărţile incluse în program, au provocat la lectură, au răspuns la întrebările adresate de reprezentanţii mass-media prezenţi la eveniment. Cărţile lecturate pe parcursul celor XII ediţii ale programului au

fost

expuse

într-o

expoziţie

creativă

(detalii

despre

lansare

vedeţi

la

adresa:

https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=970050096424350). Pe parcursul întregului an, pentru informarea chişinăuienilor şi promovarea cărţilor, au fost realizate diverse acţiuni: recomandări individuale, plasarea anunţurilor, elaborarea materialelor promoţionale, expoziţii de carte, plasarea informaţiilor pe bloguri şi reţele de socializare, invitaţii la lectură prin poşta electronică, activităţi culturale: întâlniri cu autorii Liliana Corobca şi Miroslava Metleaeva, mese rotunde, discuţii / dezbateri, ore de lectură, înscenarea unor fragmente, prezentări de carte. Romanul Arta refugii de Paul Goma (Chişinău, Editura „Cartier”, 2015 / categoria adulţi), un roman autobiografic, care reflectă drama unui copil basarabean refugiat după cel de-al doilea război mondial şi mărturiseşte despre o copilărie zguduitoare şi tristă, a stârnit emoţii controversate în rândurile cititorilor: unii au rămas profund frapaţi de limbajul savuros, firesc, neforţat, de stilul redării, descrierea tulburătoare a conţinutului, tematica abordată; altora – tocmai acest limbaj neobişnuit le-a făcut lectura dificilă. Nina Corcinschi, dr. în filologie, conferenţiar universitar, a răspuns cu drag invitaţiilor la întâlnirile cu cititorii, ajutându-i să înţeleagă cât mai bine mesajul cărţii. Conferinţa de totalizare a avut loc la Filiala „Alba Iulia” şi a fost moderată de Dumitru Crudu. Tonul dezbaterii asupra cărţii Arta refugii l-a dat acad. Mihai Cimpoi, critic literar, care s-a referit la vasta creaţie a lui Paul Goma, accentul fiind pus pe această „carte-document, o carte-mărturie, cu oameni adevăraţi şi întâmplări reale”. Scriitorul Leo Bordeianu a susţinut ferm că acesta ar trebui să fie studiat şi în şcoală. Romanul Arta refugii a reuşit să trezească emoţii, să atingă coardele sufletelor ale mai multor chişinăuieni, să înţeleagă mai profund drama ruperii de locurile natale. Prin includerea acestei cărţi în programul Chişinăul citeşte BM a reuşit să-l „aducă acasă” pe Paul Goma, cel puţin prin lectură.


110 Romanul Kinderland de Liliana Corobca, considerat unul dintre cele mai de succes romane ale anului, care abordează o temă de actualitate pentru multe ţări – copiii rămaşi singuri după plecarea părinţilor la muncă peste hotare, a trezit emoţii triste şi dureroase pentru că mulţi dintre cititori s-au regăsit în acest roman, mai toţi având fie părinţi, fie bunici plecaţi, fie acum, fie la un moment dat şi cunosc toate experienţele descrise de autoare pe propria lor piele. Lucia Ţurcanu, dr. în filologie, critic literar, a provocat cititorii la o discuţie fructuoasă, matură, afectivă, sensibilizantă, tristă chiar, cu multă înţelegere a problemei abordate. În cadrul discuţiilor în baza cărţii elevii au exprimat părerea de a le recomanda politicienilor, dar şi tinerilor care nu sunt afectaţi de acest fenomen trist din societatea noastră, să citească acest roman şi să ia o atitudine. Cititorii din Chişinău au avut parte de o întâlnire deosebită cu Liliana Corobca, desfăşurată la Filiala „Onisifor Ghibu” în cadrul căreia autoarea a povestit cu sinceritate despre scrierea romanului, a răspuns la toate întrebările şi a mulţumit organizatorilor pentru includerea cărţii în program. La întâlnire au participat criticii literari: Mircea V. Ciobanu şi Lucia Ţurcanu, scriitorul Emilian Galaicu-Păun. Conferinţa de totalizare a avut loc la Biblioteca Centrală în cadrul căreia adolescenţilor li s-a oferit posibilitatea de a comunica prin Skype cu autoarea romanului – Liliana Corobca. Participanţii şi-au expus punctul de vedere prin mici eseuri, alegând cu grijă cuvintele şi argumentând logic ideile. Liliana Rotaru, coordonatoarea ONG-ului Copil, comunitate, familie, în comunicarea sa Efectele migraţiei a accentuat importanţa familiei în viaţa copiilor. Aceasta a propus participanţilor să aducă argumente pro şi contra migraţiei moldovenilor peste hotare. Adolescenţii au fost foarte activi menţionând beneficiile, dar şi laturile negative ale fenomenului migraţiei. Studentele de la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova au aplicat metoda „pălăriilor gânditoare” pentru a discuta problematica romanului. Pălăria albastră a vorbit despre structura romanului, pălăria roşie – despre emoţii, pălăria galbenă – despre optimism, pălăria verde – despre ideile romanului, iar pălăria albă a trebuit să se arate neutră faţă de trăirile personajelor. Irina Guşan, reprezentanta Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului a accentuat faptul că cel mai important mijloc de a păstra vie relaţia copii-părinţi rămâne a fi comunicarea. Cristaina Racu, asistenta socială a ONG-ului Concordia a atins inimile celor prezenţi printr-o uimitoare poveste de viaţă a doi copii care au trăit momente dificile, dar care totuşi se bucură în prezent de asistenţă parentală profesionistă. Sceneta prezentată de cititorii filialei N. Titulescu a exprimat dorul copiilor faţă de părinţii plecaţi. Prin activităţile desfăşurate cititorii au descoperit o altă lume a copiilor plină de drame, cu un viitor incert, în care singurul vis este întoarcerea părinţilor acasă. Subiectul cărţii, a sensibilizat cititorii, făcându-i să înţeleagă rolul primordial al părinţilor în viaţa fiecăruia.


111 Cartea Când părinţii nu-s acasă de Miroslava Metleaeva, prin însuşi titlul incitant, a stârnit o curiozitate în rândul copiilor, provocându-i la lectură. Istorioarele descrise au pus în discuţie tema copilăriei fericite fără internet.. În cadrul întâlnirilor cu micii cititori, autoarea le-a dezvăluit că personajele din carte sunt însăşi copii ei, de aceea multe întâmplări, evenimente sunt momente din viaţă. Copiii s-au adunat în jurul M. Metleaeva interesaţi şi entuziasmaţi de modul de viaţă al copiilor altei generaţii, care nu aveau telefoane mobile, tablete şi alte tehnologii moderne. Cartea a fost citită, discutată, desenată, înscenată cu mult interes de către copii. Ei au menţionat că aceasta le-a plăcut mult şi părinţilor şi buneilor deoarece descrie aspecte ale copilăriei lor. La conferinţa de totalizare, desfăşurată la Centrul Academic Internaţional Eminescu, au participat cei mai activi cititori din filialele BM şi scriitorul Iulian Filip care a vorbit despre creaţia poetei, traducătoarei şi prozatoarei Miroslava Metleaeva, accentuând, că este o cercetătoare cu o putere de voinţă şi de muncă de invidiat, un traducător excelent prin cunoaşterea şi pătrunderea în miezul mesajului oricărui text. Participanţii sau pregătit minuţios pentru această întâlnire: au prezentat diferite scenete inspirate din nuvelele cărţii, au adresat întrebări la care autoarea a răspuns cu plăcere. Cu un program interesant au venit şi cei de la filialele CAIE, „Ovidius” şi N. Titulescu. Filiala „L. Rebreanu” şi „M. Lomonosov” au elaborat împreună cu cititorii cartea Impresii de lectură pe marginea cărţii „Când părinţii nu-s acasă”, autor Miroslava Metleaeva, în care şi-au scris impresiile, cartea fiind înmânată autoarei. Conferinţele de bilanţ au permis cititorilor să se expună, să-şi exprime opiniile, să acorde întrebări autorilor, criticilor literari, scriitorilor. Filiala „I. Mangher” a fost prezentă în programul Chişinăul citeşte cu două lucrări: Мой любимый король Карол II, autor Alexandr Vasserman – o poveste de dragoste a Regelui Carol al II-lea şi Elena Lupescu, care a frapat toată Europa şi a supravieţuit tuturor circumstanţelor, bârfelor şi piedicilor – pentru publicul adult, şi Беги, мальчик, беги, autor Uri Orlev – care povesteşte despre drama copiilor evrei ascunşi în timpul Holocaustului. Pentru promovarea cărţilor au fost organizate ore de lectură, discuţii, iar la final a fost organizată o conferinţa literară la care participanţii au fost prezenţi cu opinii şi recenzii în baza cărţilor. Impact În anul de referinţă, în cadrul programului Chişinău citeşte au fost organizate 378 de activităţi cu publicul, care au întrunit 7152 de participanţi; cărţile propuse spre lectură au fost citite de către 3637 de persoane. Activităţile au fost intens promovate pe blogurile şi reţelele de socializare ale filialelor – 160 postări, care au adunat 26 405 de vizualizări unice; 819 participanţi la program au avut posibilitatea de a se întâlni cu autorii cărţilor şi critici literari în cadrul a 13 de activităţi.


112 Prezentăm mai jos câteva gânduri şi trăiri ale cititorilor noştri:  „E foarte multă istorie în acest roman al lui Paul Goma! O istorie „mare” – adică, fapte, evenimente despre cel de-al Doilea Război Mondial, o perioadă de grele încercări nu doar pentru intelectualitatea basarabeană, dar şi pentru toţi locuitorii ei, la fel ca şi pentru ardeleni etc. Şi o istorie „mică” ne prezintă aici Paul Goma – istoria diverşilor oameni, care încearcă, zi de zi, să înfrunte ostila istorie „mare”, oameni care învaţă, poate, cea mai importantă istorie – acea a rezistenţei, a demnităţii. Şi „arta refugii” până la urmă, e o artă a demnităţi, a umanului. Eroul central – copilul – se maturizează sub ochii cititorului; el, la fel ca alţi oameni – personaje din roman, e nevoit să înfrunte grele situaţii, lipsuri, dar cea mai grea lovitură a destinului, desigur, a fost cauzată de arestarea părinţilor săi. Va învăţa şi cititorul acestui roman să lupte, să-şi înfrunte destinul, când e ostil; să priceapă că istoria îl „face” pe om, dar şi omul poate s-o influenţeze. Este extrem de important să însuşească această lecţie de istorie scrisă de pământeanul nostru de la Mana-Vatici-Orhei, Paul Goma, căci, se pare, istoria continuă să ne joace nouă festă, basarabenilor, „servindu-ne” – ba crize interminabile, ba incertitudini şi „surprize” electorale... „Nu plânge!”, sunt sigură, ne-ar îndemna maestrul Paul Goma pe fiecare în parte, cititorii şi admiratorii săi.” Nina Slutu-Soroceanu, scriitoare  „Romanul Arta refugii de Paul Goma este unic atât prin tema bine formulată şi prezentată, cât şi prin cuvintele noi formate de către autor. Romanul diferă de alte opere prin felul în care cuvintele noi formate sunt atât de bine aranjate în text, încât ai spune că sunt cuvinte vechi şi locul lor chiar este acolo unde le-a aranjat autorul. Crearea cuvintelor noi îl face pe Paul Goma special şi deosebit de contemporanii săi. Interesant este faptul că autorul creează nu doar cuvinte, ci şi îmbinări de cuvinte, ba chiar si frământări de limbă. Datorită cuvintelor romanul devine mai interesant în timpul lecturii, devine mai viu, mai colorat, chiar dacă abordează o temă ce şi-a lăsat amprenta chiar şi până în zilele de azi. Daniela Nagară, Liceul Teoretic „Gaudeamus”  „Şi eu am cunoscut astfel de copii. În satul Vărzăreşti, baştina mamei mele, am întâlnit copii abandonaţi de părinţii plecaţi peste hotare. În cazul lor fericit, părinţii ulterior au luat copiii cu ei. Cartea Kinderland de Liliana Corobca a fost o lectură interesantă pentru mine şi foarte utilă, ea mi-a amintit că trebuie preţuită orice clipă petrecută alături de familia mea.” Iulia Guţu, Liceul Teoretic „Nicolae Sulac”


113  „Am admirat această naraţiune (Kinderland de Liliana Corobca) deoarece este pe deplin adevărată. Este adevărat că părinţii pleacă tot pentru copiii lor, pentru că aceştia să aibă o situaţie de trai mai bună, însă ei le lasă un gol pe dinăuntru. Lăsaţi singuri acasă ei se maturizează mai devreme şi-şi pierd copilăria. Banii trimişi de părinţi le oferă şansa la o viaţă decent, fără grija zilei de mâine, însă ei nu pot înlocui grija şi dragostea pe care părinţii le-o oferă copiilor când sunt alături de ei.” Cosmina Cainarean, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”  „Mă întrebam ce-aş face fără tehnologiile moderne? Fraţii Nik şi Irka din cartea„Când părinţii nu-s acasă de Miroslava Metleaeva, m-au ajutat să înţeleg că trebuie să ai timp să descoperi lumea din jurul tău, că poţi să zbori pe lună cu un zmeu, că albinele cu florile se-ntâlnesc, că greierii în noapte cu stelele vorbesc...” Patricia Arazov, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”  „Când părinţii nu-s acasă de Miroslava Metleaeva este o carte care miroase a copilărie şi respiră bucuria copilăriei! Lecturând-o, te ataşezi, pentru că te determină să-ţi aminteşti de senzaţii, mirosuri, activităţi pe care le-ai îngropat în memorie pe termen lung asemenea unei madeleine proustiene. Copilăroasă în povestire şi în modul onest de exprimare, micile detalii ne fac să ne dăm seama, noi, adulţii, cât suntem lipsiţi de lirism. Nu pot fi transmise prin cuvinte trăirile şi senzaţiile din cele 74 de pagini, dar pot fi impregnate cuvintele cu miros şi gust de căpşuni, flori de liliac, struguri verzi de marchiză, cartofi copţi... Această carte este un amalgam de mirosuri care-ţi desfată simţul olfactiv. Când părinţii nu-s acasă te surprinde prin onestitate, prin desenarea unor întâmplări cu acurateţe şi emoţie, iar aceasta te înduioşează. Îţi aminteşte de zâmbetele de fericire ale vârstei care costau un abonament la Luna-Park, o ghicitoare spusă prietenilor la lumina lumânării, o călătorie în timp împreună cu personajele lui Mark Twain... Miroslava Metleaeva reuşeşte să ne transpună în lumea inocenţei, în secolul de aur, cum spunea Tolstoi, iar această întoarcere în timp este extraordinară, reprezentând o călătorie într-o lume, unde dăinuie sinceritatea, unde toată lumea e a ta, unde pretutindeni este loc de cânt şi joc. Lilia Ciobanu, profesoară, Liceul Teoretic European; Grigore Ciobanu, Liceul „Mihai Viteazul”


114 Concursul de lectură Bătălia cărţilor (ediţia a II-a) Pentru că s-a bucurat de succes la prima ediţie, iar copiilor şi tinerilor li s-a părut interesant, BM a continuat concursul Bătălia cărţilor, iniţiat în anul 2015 în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj. Cea de-a doua ediţie s-a derulat în perioada martie-octombrie 2016. În concurs au fost incluse următoarele cărţi: pentru secţiunea copii (11-14 ani) – Betsy şi Napoleon de S. Rabin; Când mă vei întâlni de R. Stead; Ivanhoe de W. Scott; Kira-Kira de C. Kadohata; Micul lord Fauntleroy de F.H. Burnett; Toporişca de G. Paulsen; Micuţele doamne de L.M. Alcott; Cartea prietenului meu de A. France; Hobbitul de J.R. Tolkien; O călătorie spre centrul pământului de J. Verne; pentru secţiunea adolescenţi (15-18 ani) – Belzhar de M. Wolitzer; Mincinoşii E. Lockhart; Oraşe de hârtie de J. Green; Un alt fel de fericire M. Levy; Delirium de L. Oliver; Cioburi de stele de A. Kaufman; În sălbăticie de J. Krakauer; Contele de Monte-Cristo de A. Dumas; Oscar şi Tanti Roz de E.-E. Schmitt; Numele trandafirului de U. Eco. În cele 21 de filiale ale BM, participante la concurs, s-au înscris 369 doritori de a intra în competiţie: 223 de copii şi 146 de adolescenţi. În semifinală au intrat 55 de copii şi 26 de adolescenţi, care au citit toate cele 10 cărţi şi au completat pentru fiecare dintre ele fişa de lectură. Cei mai mulţi semifinalişti au reprezentat filialele: „Transilvania” – 12 (9 copii / 3 adolescenţi), „A. Donici” – 11 (7 copii / 4 adolescenţi) şi Centrul Academic Internaţional Eminescu – 10 (6 copii / 4 adolescenţi) – elevi ai instituţiilor de învăţământ: L.T. „I. Creangă”, L.T. „D. Alighieri”, L.T. „S. Haret”, L.T. „M. Eliade”, L.T. „M. Berezovschi”, L.T. „Mircea cel Bătrân”, L.T. „M. Eminescu”, L.T. „N. Iorga”, L.T. „L. Deleanu”, L.T. „Gh. Asachi”, L.T. „O. Ghibu”, L.T. „Iulia Hasdeu”, L.T. „M. Marinciuc”, L.T. „Grătieşti”, Liceul cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slabă ş.a. Unii dintre competitori au participat şi la prima ediţie, devenind adevăraţi ambasadori ai lecturii. După evaluarea Fişelor de lectură, în finale au ajuns 24 de participanţi – câte 12 pentru fiecare categorie. Finalele au cuprins: dezbaterea Convinge-mă să citesc, în cadrul căreia concurenţii şi-au susţinut cartea preferată şi au răspuns la întrebări pe marginea cărţilor citite adresate de juriu, dar şi de public, şi un top al cărţilor, rezultat din voturile copiilor şi adolescenţilor înregistrate în carnetele de lectură. Pledoariile pentru cartea preferată au fost originale, argumentate şi convingătoare. Juriul, format din: dr. Mariana Harjevschi, director general, BM „B.P. Hasdeu”; Vlad Pohilă scriitor, ziarist, publicist, redactor-şef al revistei BiblioPolis; dr. conf. Victoria Fonari, poetă, membru al Uniunii Scriitorilor din RM; Maria Pilchin, cercetător literar, poetă, membru al Uniunii Scriitorilor din RM, au apreciat percepţia textului literar, profunzimea şi originalitatea pledoariilor finaliştilor, desemnând Cititorul anului 2016


115 pentru fiecare categorie de vârstă: copii (11-14 ani) – Andreea Lupan (L.T. „Mihai Eminescu”) – care a recomandat cartea Micuţele doamne de Louisa May Alcott; adolescenţi (15-18 ani) – Anastasia Bezrucico (L.T. „M. Eminescu”) care a recomandat cartea Delirium de Lauren Oliver. Ambele finaliste sunt cititoarele Centrului Academic Internaţional Eminescu. Au mai fost acordate premii pentru: Cea mai bună Fişă de lectură – Ghenadie Certan (L.T. „M. Berezovschi” / Filiala „Transilvania”); Cea mai bună Fişă de lectură pentru Cartea anului – Nicoleta Talmazan (L.T. „N. Iorga” / Filiala CAIE); Cea mai bună pledoarie – Mihai Cubreacov (L.T. „L. Deleanu” / Filiala „Alba Iulia”) – categoria copii. La segmentul adolescenţi premiile au mers către: Alina Pisarenco (L.T. „I. Creangă” / Filiala „A. Donici” ) – Cea mai bună Fişă de lectură; Constantina Gâlcă (L.T. „N. Iorga” / Filiala CAE) – Cea mai bună Fişă de lectură pentru Cartea anului; Veronica Untilă (L.T. „Dante Alighieri” / Filiala „Târgovişte”) – Cea mai bună pledoarie. Prin votul participanţilor la concursul de lectură Bătălia cărţilor, Cartea anului 2016 la segmentul copii a fost aleasă Toporişca de Gary Paulsen; la secţiunea adolescenţi – Contele de Monte-Cristo de Alexandre Dumas. Toţi cei 81 de semifinalişti au primit diplome din partea BM, iar finaliştii – premii băneşti acordate de Primăria Municipiului Chişinău, rucsacuri şi tricouri oferite de partenerul concursului – Programul Novateca. La 14 aprilie 2016, Concursul de lectură Bătălia cărţilor a întrunit la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Cititorii anului 2015 din Chişinău şi Cluj-Napoca. Finaliştii chişinăuieni şi clujeni şi-au împărtăşit impresiile despre cărţile citite, au pus în discuţie diverse aspecte ale concursului: lista titlurilor / autorilor, organizarea finalelor, promovarea concursului, jurizarea ş.a., au venit cu idei şi propuneri de îmbunătăţire. Premianţii clujeni au avut posibilitatea de a vizita cele mai atractive obiective turistice din Chişinău. De asemenea, Biblioteca Municipală şi-a onorat promisiunea, organizând, în luna iunie 2016, pentru finaliştii primei ediţii a concursului o excursie în oraşul Cluj-Napoca. Câştigătorii „războiului” unde au avut ocazia să viziteze diverse obiective turistice precum şi cele mai frumoase locuri din oraş. Aceştia au fost: Cristian Musteaţă (LT „Grătieşti”), Elena Marinescu (LT „Gheorghe Asachi”), Andreea Janga (LT „Dante Alighieri”), Nicoleta Druţă (LT „Spiru Haret”), Adrian Nastas (LT „Ion Creangă”), Gabriela Ciolacu (LT „Ion Creangă”). Şi în acest an, concursul Bătălia cărţilor a reuşit să provoace la lectură zeci de copii şi adolescenţi, recomandând cărţi care nu doar îmbogăţesc cultura generală, cultivă gustul pentru lectură, ci schimbă viziunea asupra vieţii. Impresii despre program:  „Vreau să vă invit să participaţi la acest concurs, fiindcă veţi avea multe de învăţat şi nimic de pierdut. Datorită concursului Bătălia cărţilor, am început să îndrăgesc lectura. Totodată, participând, poţi trăi toate


116 sentimentele posibile şi imposibile. Înveţi să-ţi stăpâneşti emoţiile, să vorbeşti clar şi să-ţi exprimi corect gândurile. De asemenea, îţi pui la încercare forţele şi afli unde te poziţionezi în comparaţie cu ceilalţi. Pentru mine personal, acest concurs a fost cea mai frumoasă experienţă pe care am trăit-o vreodată, de aceea aş vrea să le mulţumesc organizatorilor şi moderatorilor care au făcut posibilă desfăşurarea acestui minunat eveniment.” Andreea Lupan (Cititorul anului, secţiunea copii)  „După părerea mea, concursul Bătălia cărţilor este o adevărată aventură prin lumea lecturii. Când am aflat pentru prima dată despre această competiţie, ideea, de a citi 10 cărţi într-o perioadă de timp, m-a captivat. Completarea fişelor de lectură era ceva nou pentru mine, dar ceva ce mă făcea mai atentă în timpul lecturii şi îmi oferea mai mult suport pentru gândire după finalizarea unei cărţi. În pofida faptului că erau doar 10 romane, pot afirma cu siguranţă că fiecare îşi merita locul în lista cărţilor şi, de aceea, mi-a fost foarte dificil să aleg un singur roman pe care să-l recomand în finală publicului. După fiecare carte citită pofta de lectură sporea, iar ultimul roman din listă, odată finalizat, mi-a adus în acelaşi timp atât tristeţe, cât şi profundul sentiment că am făcut un pas corect şi sigur spre marea Lume a Cărţilor. Sunt recunoscătoare acestui concurs pentru că m-a învăţat „să citesc”, organizatorilor pentru oportunitatea de a gusta cărţi bune şi juriului pentru încrederea acordată.” Anastasia Bezrucico (Cititorul anului, secţiunea adolescenţi) Programul estival Rucsacul de vacanţă (ediţia I, 13.06-14.08.2016) Pentru sezonul estival 2016, BM „B.P. Hasdeu” a dat start unui nou program pentru copii, adolescenţi, dar şi pentru toţi cei interesaţi – Rucsacul de vacanţă –, care s-a desfăşurat de la 13 iunie până la 14 august 2016 în toate cele 27 de filiale concomitent. În fiecare zi a săptămânii chişinăuienii au avut parte de activităţi inedite care s-au axat pe următoarele tematici: Luni a fost Ziua lecturii: s-a citit în voce tare proză, poezie, dramaturgie, texte de cultură generală etc. Marţi a fost Ziua tehnologiilor informaţionale, zi în care doritorii au fost instruiţi în utilizarea aplicaţiilor, crearea poveştilor digitale, ABC-ul calculatorului etc. Ziua de miercuri a fost consacrată creativităţii: atelierelor de pictură, literatură, dans, muzică, hand-made, croşetare, reciclare; bune maniere, arta culinară, make-up etc. În ziua de joi – Ziua provocărilor – participanţii au fost provocaţi la discuţii / dezbateri în baza cărţilor citite sau ecranizate. Ziua de duminică a fost dedicată în totalitate jocurilor: de societate, pe calculator, şah, dame,


117 integrame, puzzle etc. Varietatea tematicilor a fost orientată spre satisfacerea tuturor necesităţilor utilizatorilor, astfel încât să-şi petreacă vara într-un mod cât mai deosebit. Atelierele de creaţie (177 de activităţi) s-au bucurat de cea mai mare priză la utilizatori. Bibliotecarii şi copiii şi-au dat frâu liber fanteziei, organizând ateliere de culinărie, bune maniere, desen, reciclare, lucru manual: croşetare, modelare; s-au întrecut în arta mărgelitului; au realizat lucrări, utilizând diverse materiale: seminţe, scoici, cereale ş.a. Filiala „O. Ghibu” a experimentat pictura pe apă; Filiala „A. Donici” – pictura pe sticlă; Filiala Codru – desenul în cărbune. De menţionat, în acest context, atelierele care au avut continuitate pe parcursul întregului program: „Albinuţa” („Ştefan cel Mare”), „Miracol” („Ovidius”), „Vino să creezi şi să te recreezi” („L. Rebreanu”). Orele de lectură (174 de activităţi) s-au situat pe locul doi în topul preferinţelor ocupaţiilor participanţilor, cititul în voce fiind o predilecţie pentru toţi. La întâlnirile cu copiii au fost invitaţi să citească scriitori şi personalităţi: Titus Ştirbu, Leo Butnaru („Transilvania”); Spiridon Vangheli, Mihai Cimpoi, Constantin Bostan („Târgu-Mureş”); Lidia Hlib („H. Botev”); Adela Vasiloi, Ion Cuzuioc, Inessa Saulova (CAIE); Mihai Vâlcu („A. Mickiewicz”); Vlad Grecu („Ovidius”); Larisa Ungureanu („Ştefan cel Mare”); Vladimir Coroleţchi, Ecaterina Deleu (Traian). Pentru utilizatorii virtuali Filiala „O. Ghibu” a desfăşurat Ore de lectură on-line la care au citit din creaţia proprie scriitorii: Nicolae Spătaru (https://youtu.be/AVzGbH-whkM), Titus Ştirbu (https://youtu.be/jm09Yegen1Y), Nicolae Popa (https://youtu.be/9CTiFZKwfEM), Vitalie Răileanu

(https://www.facebook.com/biblioteca.onisiforghibu/videos),

Irina

Nechit

(https://youtu.be/-

A04DocdRGc), Denis Chirtoacă (https://youtu.be/vfS9q5NDPtk), Vlad Zbârciog (https://www.facebook.com/biblioteca.onisiforghibu/videos/920906088031528/). În mare vogă au fost Jocurile (146 de activităţi), participanţii fiind antrenaţi în jocuri de societate, de logică, de cuvinte, dame, şah, puzzle, integrame, domino, rebusuri, jocuri la calculator şi în aer liber. Cele mai multe dintre discuţiile / dezbateri (din cele 112 activităţi) au fost provocate de cărţile din Programul Bătălia cărţilor: O provocare pentru toţi a fost Ziua tehnologiei informaţiei (100 de activităţi). Participanţii au învăţat utilizarea Microsoft Word în realizarea temelor pentru acasă; crearea conturilor pe Skype şi reţelele de socializare; prelucrarea imaginilor în Photoshop; crearea materialelor în Microsoft Publisher, utilizarea catalogului electronic al BM. La Filialele „Ovidius” şi M. Drăgan participanţii au fost instruiţi privind utilizarea tabletelor. La Filiala „Ştefan cel Mare” utilizatorii, ajutaţi de voluntari, au avut posibilitatea de a-şi perfecţiona cunoştinţele la limba engleză. La Filiala „A. Mickiewicz”, în fiecare zi de miercuri, pentru copii a fost desfăşurat Cinematograful în bibliotecă. Filialele „Târgovişte”, „Transilvania”, „L. Rebreanu”; de Arte „T. Arghezi” au


118 învăţat

participanţii

la

program

creeze

poveşti

digitale,

utilizând

diverse

tehnici:

(https://www.facebook.com/filiala.targoviste/videos/1748901658728883/. O nouă formă de promovare a cărţii, lecturii şi bibliotecii a fost abordată în cadrul Orei confesiunii şi Orei expertului la care au fost invitate personalităţi din diverse domenii, specialişti din diverse profesii care şiau împărtăşit istoriile de succes, au povestit despre cărţile care i-au marcat: Filiala „Alba Iulia” a avut-o ca invitată pe Alina Dobzeu, medic la Centrul Medical „Prosano”; Filiala Titulescu – pe Luminiţa Suveică, medicşef la Centru de Sănătate Publică din Chişinău şi pe Mihaela Damian, actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”; Biblioteca Centrală a realizat o serie de interviuri cu scriitorul Victor Prohin; publiciştii Alexandru Ganenco şi Tudor Ţopa; scriitorul şi istoricul Iurie Colesnic; artistul plastic Sava Mihailicenco; cunoscutul meşter-cizmar Valentin Frunze; arhitectul Veaceslav Vatamaniuc; medicul farmacist Valentina Grebincea; bloggeriţa Leanka Chokolate – interviuri plasate în mediul on-line care au înregistrat multe vizualizări (https://vechisirare.wordpress.com/2016/07/29/ora-expertului-o-forma-de-promovare-a-cartii-si-bibliotecii/). Toţi invitaţii au menţionat că fără carte nu poţi deveni o personalitate, nu poţi deveni un bun specialist, indiferent în ce domeniu activezi. Pentru buna desfăşurare a Programului au fost implicaţi peste 50 de voluntari: copiii, studenţi, profesori, pensionari, casnici, specialişti din diverse domenii: licee, universităţi, societăţi, organizaţii, centre de creaţie, ONG-uri: Societatea „Prosvita – Taras Şevcenco” din R. Moldova; Fundaţia de Binefacere a Pictorilor Profesionişti şi Meşterilor Populari Ucraineni „Вiдродження” din R. Moldova; Organizaţia Internaţională de Voluntariat „Projects Abroad”; ONG „Pentru Viaţă”; Centrul de Creaţie „Curcubeu”; centrele comunitare pentru copii şi tineret „Buburuza” şi „Florile dalbe”; Centrul Medical „ProSano” ş.a. care au coordonat atelierele de hand-made, desen, modelaj, aplicaţie, croşetare ş.a., au creat poveşti digitale, au ajutat la desfăşurarea activităţilor. Ca rezultat al acestei colaborări filialele „Alba Iulia”, de Arte „T. Arghezi”, „Maramureş”, „TârguMureş”, „Transilvania” au stabilit parteneriate noi, cele mai multe (5) fiind realizate de Filiala „H. Botev”. Vizibilitatea

şi

accesibilitatea

programului

au

fost

asigurate

de

calendarul

google

(http://hasdeu.md/activitate-rucsacul-de-vacanta-2209/), plasat pe pagina web a BM, astfel încât orice persoană interesată să-şi aleagă atelierul la care să participe, iar informaţiile despre activităţile desfăşurate, plasate pe reţele de socializare, fiind grupate prin utilizarea hashtag-ului ‪#‪rucsaculdevacanta‪. Rucsacul de vacanţă a finalizat cu petreceri la care au fost invitaţi toţi participanţii. Festivitatea a cuprins multă distracţie cei prezenţi fiind premiaţi cu diplome: http://bibliotecaovidius.blogspot.md/2016/08/adiorucsacul-de-vacanta-pana-la-noi.html);https://www.facebook.com/filiala.targoviste/videos/1761631117455937/); https://www.facebook.com/dogotaril/posts/1832435153643631.


119 În cadrul Programului Rucsacul de vacanţă au avut loc 791 de activităţi la care au participat 8315 de persoane. Cărţile au fost promovate prin intermediul a 193 de expoziţii de carte în format tradiţional şi virtual. Activităţile desfăşurate au avut o vizibilitate mare în spaţiul online. Au fost plasate peste 1600 de postări pe blogurile şi reţelele de socializare ale filialelor Bibliotecii Municipale. Rucsacul de vacanţă a adus Bibliotecii Municipale 1279 de utilizatori noi. Cel mai mare impediment pentru buna desfăşurare a programului a fost insuficienţa materialelor necesare pentru activităţi. Sperăm că la următoarea ediţie vom fi mai asiguraţi cu cele necesare. O apreciere importantă a venit din partea Bibliotecii Naţionale a RM, Rucsacul de vacanţă fiind menţionat cu locul I la concursul Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii, organizat în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a VI-a, obţinând şi un premiu bănesc oferit de Ministerul Culturii. Programul a avut rezonanţă în mass-media: presa scrisă – Filiala „Ovidius” (4 articole); Filiala „Centrul Academic Internaţional Eminescu” (2 articole); Filiala „H. Botev” (1 articol); emisiuni radio – Filiala „Centrul Academic Internaţional Eminescu” (2 reportaje); Filiala „Ovidius” (1 reportaj); emisiuni TV – Filiala „A. Mickiewicz” (2 emisiuni); Filiala „Maramureş” (1 emisiune); Filiala „Târgu-Mureş” (1 emisiune), totodată având o acoperire mare şi în mediul portalurilor de ştiri. Activităţile Rucsacului de vacanţă au contribuit la redescoperirea lecturii, la cunoaşterea tehnologiilor moderne, la dezvoltarea creativităţii şi gustului estetic, la formarea abilităţilor de comunicare, la stimularea gândirii logice, la acumularea de noi experienţe. Oferta estivală a BM „B.P. Hasdeu” pentru chişinăuieni a fost întâmpinată cu bucurie. Şi copiii şi părinţii acestora au fost mulţumiţi şi satisfăcuţi de timpul petrecut în această vară la Biblioteca Municipală. Feedbackul colectat de la participanţii la activităţile desfăşurate în biblioteci sau părinţii copiilor implicaţi este o recunoaştere a efortului, aprecierea creativităţii bibliotecarilor noştri:  „Sunt foarte recunoscătoare că bibliotecile nu doar funcţionează vara, dar oferă ocazia de a ocupa copii în timpul vacanţei în activităţi utile” (dna Vera, mama Ariadnei);  „Mi-au plăcut mult de tot activităţile organizate la bibliotecă pe parcursul verii. Mi-am făcut noi prieteni, am citit atâtea cărţi şi m-am învăţat să confecţionez diverse lucruri interesante, pe care le pot face cadou părinţilor şi prietenilor” (Victoria Lungu, elevă, „Târgu-Mureş”);  „Datorită rucsacului am devenit mai bogată, pentru că am mai multe cunoştinţe şi mai mulţi prieteni. Mulţumesc! ” (Helis Bassma, eleva, N. Titulescu);  „Vă mulţumim mult pentru activităţile interesante pe care le organizaţi. Copiii vorbesc cu multă plăcere acasă despre timpul petrecut la bibliotecă” (părinte, „A. Mickiewicz”);  „Mulţumim pentru ceea ce faceţi pentru copiii noştri” (D. Fiştic, părinte, „Alba Iulia”);


120  „Frumoasă iniţiativă a BM, filiale, ca părinte am fost satisfăcut de acest program” (Viorica Sîrbu, Arte „T. Arghezi”). Rucsacul de vacanţă a fost soluţia perfectă pentru vacanţa copiilor şi tinerilor. Iniţiativa comunitară Citim Eminescu! Ediţia a II-a a iniţiativei comunitare Citim Eminescu! din anul curent, organizată în contextul Zilei Naţionale a Culturii, a adunat în jur de 2000 de admiratori ai operei marelui Eminescu, care au venit la Biblioteca Centrală a BM să citească versuri sau pasaje din proză, să recite, să cânte versurile, să asculte în interpretarea altora creaţii eminesciene, să vizioneze expoziţia de fotografii 100 de imagini pe urmele lui Mihai Eminescu, fotografii realizate de Vasile Şoimaru, publicist, fotograf, om politic şi ampla expoziţie de carte Paşii poetului pe Terra. Sala special amenajată a ajutat participanţii să se pătrundă de atmosfera poeziei eminesciene şi să simtă importanţa a ceea ce se întâmplă. Versul eminescian a răsunat în limbile: română, engleză, franceză, cehă, ucraineană, rusă, bulgară spaniolă. Printre cei uniţi de poezia şi marele talent eminescian s-au regăsit personalităţi publice, oameni de cultură, tineri studioşi, elevi, copii de la grădiniţe, simpli orăşeni: acad. Nicolae Dabija, scriitor; acad. Valeriu Matei, director, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu“, Chişinău; Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Polonia în RM, dl Artur Michalski; Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Cehe în RM, dl Jaromir Kvapil; Ela Mikhelson, Public Affairs Coordinator, Ambasada SUA în Moldova; Tatiana Potâng, pedagog, politician; Arcadie Suceveanu, scriitor, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova; Maria Şleahtiţchi, critic literar; Dumitru Crudu, scriitor; Sergiu Bezniţchi, prezentator; Igor Guzun, jurnalist, scriitor; Cleopatra Stratan, interpretă; Ilie Văluţă, muzician, compozitor; Ion Daghi, pictor; Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, director DGETS; Vlad Zbârciog, scriitor; Maria Pilchin, cercetător ştiinţific; Paulina Zavtoni, Artistă a Poporului, actriţă; Maria Orlov, jurist; Mihail Taşcă, jurist; Andrei Viziru, jurnalist; Maria Podlesnaia, colaborator Casa-Muzeu „Alexandr Puskin”; Vasile Căpăţână, scriitor; Elena Tamazlâcaru, scriitor, jurnalist; Victoria Fonari, scriitoare; Lidia Grosu, poetă; Ion Coşeru, actor; Ana Bunescu-Leanca, actriţă; Viorica Nagacevschi, poetă, notar; Ludmila Laşcionova, preşedintele Comunităţii ruse din Republica Moldova; Sandu Aristin Cupcea, actor; Dumitru Gabura, editor; Ion Cuzuioc, scriitor; Alexandra Tkacenko, poetă; Svetlana Dermenji-Gurgurov, Catedra Limbă şi comunicare, UPS „Ion Creangă”; Liliana Dolgan, profesor Facultatea de Litere, USM; Teresa Moran, voluntar din Spania; Oleg Carp, jurnalist; Ansamblul etnografic bulgar „Vyglence” ş.a. Alături ne-au fost diverse instituţii de cultură şi învăţământ: Ambasada SUA în Moldova; Ambasada Republicii Cehe în Moldova; Uniunea Scriitorilor din Moldova; Ministerul Justiţiei; Direcţia Generală Educaţie,


121 Tineret şi Sport; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; Şcoala de Muzică „E. Doga”; Şcoala de Arte „A. Stârcea”; Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie; LT „Spiru Haret”; LT „Prometeu-Prim”; LT „Pro Succes”; LT „Ion Creangă”; LT „Dante Alighieri”; LT „Mircea cel Bătrân; LT „Mihai Marinciuc”; LT „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”; LT „Ginta Latină”; Gimnaziului „Nicolae H. Costin” ş.a. Pozele de la activitate le puteţi urmări în galeria foto la adresa: (https://www.facebook.com/pg/BMBpHasdeu/photos/?tab=album&album_id=956124594483567). Această acţiune comunitară demonstrează încă o dată considerabila putere a cărţii şi culturii, în general, şi a operei lui Eminescu, în special. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” s-a implicat în realizarea Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (aprobat de Guvernul R. Moldova, din 26.06.2014, pentru anii 20142016), prin organizarea şi desfăşurarea unor diverse activităţi cu publicul orientate spre educarea, informarea şi sensibilizarea societăţii, precum şi spre prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. În acest sens, pe parcursul anului 2016, BM a organizat o gamă variată de lecţii publice, mese rotunde, discuţii / dezbateri, prezentări de carte, întâlniri cu specialişti, vizionarea filmelor şi materialelor tematice, concursuri, ore de lectură, zile de informare şi, nu în ultimul rând, expoziţii şi reviste bibliografice în format tradiţional electronic, desfăşurate atât în incinta filialelor, cât şi extramuros. Activităţile au fost orientate spre publicul-ţintă cu vârsta între 14 şi 25 de ani. La tema dată au fost organizate şi desfăşurate 129 de acţiuni, unele în parteneriat cu Centrul Internaţional „La Strada” şi Centrul Naţional al Activiştilor în domeniul Drepturilor Omului, la care au participat 2219 persoane, după cum urmează: activităţi cultural-educative: 96 / 2019 participanţi; activităţi bibliografice: 5 / 95 de participanţi; activităţi de informare: 3 / 105 participanţi; expoziţii de carte: 25. Lecţii publice (10 activităţi / 307 participanţi): Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane: tendinţe şi perspective („Maramureş”); Răspunderea penală pentru traficul de fiinţe umane (A. Russo); Pericolele şi consecinţele traficului de fiinţe umane (BPD); Cunoaştem Linia Fierbinte („L. Rebreanu”); mese rotunde (6 activităţi / 245 de participanţi): Securitatea comunicării pe internet a adolescenţilor („L. Rebreanu”); Traficul de fiinţe umane – sclavie modernă (CAIE); Căile de soluţionare ale traficului de fiinţe umane („O. Ghibu”); discuţii / dezbateri (34 de activităţi / 637 de participanţi): Traficul de fiinţe umane: copiii în situaţie de risc (A. Russo); Spune NU violenţei şi traficului de persoane în rândul copiilor; Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar tu! („A. Mickiewicz”); Ai grijă cu cine stai de vorbă; Copilul şi siguranţa pe NET (Codru); Dreptul la o viaţă decentă; Traficul de fiinţe umane în contextul drepturilor omului („Maramureş”); ore de lectură (2 activităţi / 23 de


122 participanţi): Statutul persoanelor traficate – din cartea Contracararea traficului cu fiinţe umane (V. Bielinski); Ce trebuie să cunoaştem despre traficul de fiinţe umane (M. Costin); vizionarea filmelor artistice şi materialelor video la tema dată (18 activităţi / 327 de participanţi): Торговля людьми, режисѐр Кристиан Дугуа, США (A. Russo); Spectacolul Oameni ai nimănui, autor Dumitru Crudu („Ştefan cel Mare”; „O. Ghibu”; „A. Donici”); Gruparea; Lilya 4-Ever, regizor: Lukas Moodysson („A. Mickiewicz”); Povestea unei traficante (M. Costin); Oameni noi, vechi suferinţe / Люди новые, страдания старые, документальный фильм („L. Ukrainka”); concursuri (11 activităţi / 124 de participanţi): Noi suntem împotriva traficului de fiinţe umane (A. Russo); Ascult – dar verific; Traficul uman şi legea („L. Rebreanu”); Spune Nu traficului uman (Traian); O lume mai bună, o lume mai frumoasă! (N. Titulescu); ateliere de creaţie / realizarea posterelor (2 activităţi / 58 de participanţi): Traficul de fiinţe umane în contextul drepturilor omului („A. Donici”); O inimă pentru victimele traficului de fiinţe umane (N. Titulescu); traininguri (2 activităţi / 54 participanţi): STOP traficului de fiinţe umane („A. Mickiewicz”); Căile de soluţionare a problemei traficului de fiinţe umane („O. Ghibu”); spectacole (1 activitate / 15 participanţi): O femeie fericită e o femeie protejată (N. Titulescu); flash-moburi (1 activitate / 18 participanţi): Prevenim traficul de fiinţe umane („O. Ghibu”); expoziţii de fotografii (1 activitate / 37 participanţi): Traficul de fiinţe umane (A. Donici); campanii de informare (2 activităţi / 98 participanţi): Părinţii, copiii – nu traficului („L. Rebreanu”); Nu traficului de fiinţe umane! („Maramureş”); reviste bibliografice (5 activităţi / 95 de participanţi): Contracararea traficului cu fiinţe umane („M. Ciachir”); Бытовое насилие и трафик людей – социальные проблемы общества („L. Ukrainka”); zile de informare (3 activităţi / 105 participanţi): Demnitatea ta e în mâinile tale – păstreaz-o! („Maramureş”); Siguranţa pe internet („A. Mickiewicz”); expoziţii de carte (25 activităţi / 268 de doc.): Apără-ţi viaţa, libertatea şi demnitatea! („Maramureş”); Traficul de persoane – o problemă socială („Târgu-Mureş”); Traficul de fiinţe umane – un fenomen global („L. Ukrainka”); Ziua europeană împotriva traficului de persoane („A. Donici”). Alte activităţi la nivel de reţea Ziua mondială fără tutun şi Ziua internaţională fără fumat Anual, pe data de 31 mai, Organizaţia Mondială a Sănătăţii marchează Ziua mondială fără tutun, iar a treia zi de joi a lunii noiembrie, la iniţiativa Consiliului Naţional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului – Ziua internaţională fără fumat, sloganul propus pentru anul 2016 fiind Moldova liberă de fumul de tutun. BM „B.P. Hasdeu” a aderat printr-o serie de evenimente în scopul descurajării fumatului şi sensibilizării populaţiei referitor la riscurile consumului de tutun, evidenţierii efectelor benefice ale renunţării la fumat asupra organismului.. La tema dată au fost organizate şi desfăşurate 28 de acţiuni (14 activităţi cultural-educative la care au participat 275 de persoane şi 14 expoziţii de carte): lecţii publice (3 cu 102 participanţi): Fumatul celor de


123 lângă tine te poate ucide („Târgu-Mureş”); Profesioniştii de sănătate împotriva fumatului („Alba Iulia”); Impactul fumatului asupra sănătăţii cu sloganul: „Moldova liberă de fumul de tutun” (Biblioteca Centrală); mese rotunde (2 cu 42 de participanţi): Adolescenţii şi fumatul: efectele nocive ale fumatului („Alba Iulia”); Fumatul – duşmanul sănătăţii tale (Alba Iulia); discuţii / dezbateri (6 cu 72 de participanţi): Fumatul – un viciu demodat sau în vogă? („Maramureş”); Cum să renunţăm la fumat; Lăsatul de fumat prin metoda voinţei (Codru); prezentări de carte (2 cu 46 de participanţi): Droguri concomitente alcool, tutun, cafea – factori de risc, autor C. Stavros („Târgu-Mureş”); În sfârşit, nefumător: metoda uşoară a lui Allen Carr, autor Carr Allen („TârguMureş”); concurs (1 cu 13 participanţi): Daunele fumatului (Codru); expoziţii de carte (14 expoziţii, 257 documente): Sănătatea-valoare multidimensională a prezentului şi viitorului („Maramureş”); Fumatul şi riscurile acestuia („Târgu-Mureş”); Spuneţi Nu tutunului („Alba Iulia”); Fumuri şi... fumuri („A. Donici”); Cum să renunţăm la fumat (Codru). Ziua memoriei Cu prilejul Zilei memoriei, Zi de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova şi victimelor acestui conflict, marcată la 2 martie, Biblioteca Municipală a organizat, în memoria celor căzuţi pe câmpul de luptă în războiul de pe Nistru, 28 de acţiuni (18 activităţi cultural-educative la care au participat 382 de persoane şi 10 expoziţii de carte): Întâlnire cu Vlad Grecu, autorul volumului Unde-s zeii popoarelor învinse („Ovidius”); Să nu uităm...: întâlnire cu Natalia Murzin – văduva eroului Boris Vasili Murzin, căzut în conflictul de pe Nistru (Codru); concurs de desene: Hulubaşii păcii (N. Titulescu); oră educativă: 2 martie – Ziua memoriei combatanţilor R. Moldova („Ştefan cel Mare”); Cunoaştem trecutul pentru a crea viitorul („L. Rebreanu”); masă rotundă: Din cătuşile Transnistriei (N. Titulescu); prezentare de carte: O viziune din focarul conflictului de la Dubăsari, autor Vlad Grecu („Alba Iulia”); oră de lectură: Eroii nu mor niciodată (Traian); discuţii / dezbateri: Despre urgiile războiului de pe Nistru, invitat Andrei Viziru, ziarist şi combatant, cavaler al ordinului Ştefan cel Mare şi Sfânt („O. Ghibu”); Zile triste de neuitat („N. Ciachir”); Un moment de reculegere (Traian); Să fie pace pe pământ (N. Titulescu); Диаспоры – залог поддержания целостности государства или источник нестабильности в обществе? („L. Ukrainka”); expoziţie de fotografii: 24 de ani de la războiul de pe Nistru („O. Ghibu”); vizionarea filmului documentar: Războiul de pe Nistru („M. Ciachir”); audierea spectacolului radiofonic Fata care a început să vorbească („Ştefan cel Mare”); expoziţii de publicaţii: Expoziţie a ziarului de război „Patria”, organ al Comitetului Executiv Dubăsari, anii 1992-1993 – din colecţia personală a combatantului, ziaristului Ion Borş („Ovidius”); În memoria eroilor pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova / anii 1991-1992 (Biblioteca Centrală); În memoria eroilor... (Codru); Transnistria – pământ al durerii („Ovidius”); Veşnicia clipelor de glorie („Târgu-Mureş”); Украинцы Молдовы за нерушимость границ


124 („L. Ukrainka”); expoziţie virtuală de carte: Mărturisirea tragediei de pe Nistru („Ovidius” / http://bibliotecaovidius.blogspot.md/2016/03/expozitie-virtuala.html/). Ziua internaţională a tineretului (10 noiembrie) Ziua internaţională a tineretului la BM a inclus diverse activităţi organizate în scopul de a promova şi susţine potenţialul creativ şi intelectual al tinerilor. Evenimentele organizate au marcat importanţa tineretului ca parte a schimbării societăţii în care trăim: lecţii publice: Modul sănătos de viaţă („Maramureş”); Modalităţi de petrecere a timpului liber în Chişinău („O. Ghibu”); discuţii / dezbateri: Tinerii se implică în eradicarea sărăciei şi realizarea consumului şi producţiei sustenabile („L. Rebreanu”); Ni-i visul zbor de pasăre măiastră, moderator Zina Izbaş, prezentator („Ovidius”); Discriminarea minorităţilor sexuale: pro sau contra (Biblioteca Centrală); Молодежь и книга. Точки соприкосновения (A. Russo); lansare de carte: Reflecţii asupra căutării sinelui în eseu. Valery şi Yourcenar: vocaţia cunoaşterii mens in spiritus, autor Carolina Dodu-Savca (Biblioteca Centrală); expoziţie de fotografii: Польша – взгляд из Молдовы / lucrările elevilor de la Liceul Teoretic „Academician K. Sibirski” („A. Mickiewicz”); masă rotundă: Tineretul şi schimbarea („Transilvania”); vernisaj de pictură: Tineri şi talentaţi / lucrările tinerilor de la Centrul de Creaţie „Ghiocel” („Transilvania”); training: Stereotipuri de gen (Biblioteca Centrală); master-class: Бархатная осень, бархатная я (oră de frumuseţe („M. Ciachir”); spectacol literar-muzical: Bucuria este fântâna tinereţii, susţinut de elevii Colegiului de Muzică „Ştefan Neaga” („Centrul Academic Internaţional Eminescu”). Activităţi ştiinţifico-literare Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu diverse instituţii: Uniunea Scriitorilor din Moldova; Academia de Ştiinţe a RM; Muzeul Naţional de Literatură Română „M. Kogălniceanu”, Institutul de Filologie al AŞM; Cercul Academic „Constantin Brâncoveanu”; Institutul Cultural Român din Chişinău; Centrul de Sănătate Publică din Municipiul Chişinău; Federaţia Internaţională de Diabet; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport; Centrul Naţional Anticorupţie; Asociaţia „Promo-LEX”; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală; Centrul de Asistenţă şi Protecţie de Fiinţe Umane; Centrul Internaţional La Strada ş.a. O premieră absolută a fost organizarea videoconferinţei ştiinţifice Alexandru Hâjdău – viaţa şi opera la care au participat Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Biblioteca Publică din Cernăuţi şi Muzeul de Istorie din Hotin (azi Ucraina), constituind un triunghi video informaţional-ştiinţific.  simpozioane: De la trecutul istoric la perspectiva istorică: 27 martie 1918 – 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România; Lirica sacră între creaţie şi martiraj (Biblioteca Centrală); Eminescu, poet naţional şi


125 universal ; Eminescu: drumul către Demiurg (CAIE); Basarabia şi eliberarea Bulgariei („Hristo-Botev”); Mircea Eliade, ediţia a XXI-a („O. Ghibu”); Basarabia – Transilvania: repere culturale; Octavian Goga – sufletul Ardealului („Transilvania”);  conferinţe: Creativitate şi inovaţie: abilităţi creative necesare inovatorilor în devenire („A. Mickiewicz”); Lumea prin prisma filmului de animaţie polonez; Protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor (de Arte „Tudor Arghezi”); Un neam de cărturari celebri – familia Hasdeu; Alexandru Hâjdău – viaţa şi opera; Semnificaţia tradiţiilor şi obiceiurilor populare din ţările lumii; B.P. Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice şi filologice; Obiectivele de dezvoltare durabilă; Un succesor al lui Ion Creangă – Moş Trifan Baltă; Ce este fericirea la Aristotel, Mareşalul Antonescu în istorie şi istoriografie; Emil Loteanu – între regie şi poezie; Mitropolia Basarabiei – adevăr şi continuitate (Biblioteca Centrală); Activitatea Asociaţiei Tinerilor Avocaţi – totaluri şi perspective; Femeile avocate în sistemul justiţiei R. Moldova (BPD); Mihai Eminescu – străjer al limbii române; Mihai Eminescu şi hispanismul (CAIE); Bibliotecile publice, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ, parte integrantă în funcţionarea sistemului de comunicare ştiinţifică şi promovarea accesului deschis la informaţie în spaţiul Republicii Moldova; Scriitorul George Coşbuc: multidimensionalitate şi originalitate în timp; Modalităţi de valorizare a resurselor comunităţii la ora de istorie şi educaţie civică. Studiu de caz: Biblioteca; Prozatorul Liviu Rebreanu: filosofia vieţii şi nemuririi („L. Rebreanu”); Declararea Independenţei Bulgariei (1908); Rolul scrisului slav bulgar în răspândirea ortodoxismului în Moldova şi Valahia („Hristo Botev”); Personalităţi notorii ale Basarabiei; Teoria lingvistică a lui Eugen Coşeriu pe înţelesul tuturor; Poezia basarabeană – valori şi confluenţe; Problemele senzorial-perceptive şi de comunicare în autism („O. Ghibu”); Ionel Teodoreanu – rapsod ce întinereşte subiectele cu apă vie („Ovidius”); Ioan Neculce – personalitate marcantă a culturii vechi; M. Sorescu de la Bulzeşti către lume; Liviu Damian – scriitorul şi intelectualul; Mircea Eliade – conştiinţa universală („Transilvania”);  lecţii publice: Afectarea ochilor în diabet zaharat; Intoxicaţii şi otrăviri; Riscurile fumatului pentru sănătate: beneficiile renunţării la fumat, crearea mediilor libere de tutun; Dezvoltarea culturii politice sau cum sa nu fim manipulaţi de politicieni si mass-media; Google-ochelarii pentru copiii cu autism; Securitatea informaţiei în Republica Moldova: Provocări şi soluţii; Rolul părinţilor în menţinerea şi generalizarea achiziţiilor şi abordarea comportamentelor-problemă; Perspective de dezvoltare a tineretului în Moldova (Biblioteca Centrală); Drepturile de azi ale cetăţenilor de mâine („A. Russo”); Completarea formularului de adresare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Aplicarea Legii 121 în Republica Moldova; Prevederile Codului muncii R. Moldova în aplicare (BPD); Noi interpretări ale operei lui Mihai Eminescu (CAIE); Hristo Botev – erou şi poet al Bulgariei; Секреты полноценной жизни; 27 января – День памяти жертв Холокоста („Hristo-Botev”); Kišinevskoe getto: istoriâ, kotoruû nel΄zâ zabyt; Poterânnyj mir bessarabskogo mestečka: Kišinev; Kišinevskie


126 evrejskie kladbiŝa; Holocaustul în Moldova; Aportul oamenilor de cultură evrei la valorificarea Chişinăului („I. Mangher”); ONG – un partener experimentat („L. Rebreanu”); Istoria poporului ucrainean; Tradiţiile şi obiceiurile ucrainenilor din Moldova („Lesea Ukrainka”); Жизнь и творчество Михая Эминеску; Я памятник себе возвиг…; Аз Буки Веди: у истоков славянской письменности; А. Пушкин в Молдавии; Русский историк Николай Михайлович Карамзин; О смысле жизни ( „M. Lomonosov”); Viaţa ta e în pericol – NU consumului de droguri; Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane: tendinţe şi perspective („Maramureş”); Cancerul – inamicul public numărul unu; Înţelegând cine suntem („O. Ghibu”);  colocviu: George Topârceanu în amintirile contemporanilor (CAIE);  mese rotunde: Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni – 270 de ani de la naştere; Educaţia sexuală – o necesitate; Depăşirea limitelor şi cunoaşterea de sine; Optimizarea procesului de învăţământ pentru profesori şi elevi; Monumentul celor trei martiri – restabilirea adevărului istoric; Emil Loteanu între regie şi poezie; Trecutul istoric al Germaniei în opera lui Bernhard Schlink (Biblioteca Centrală); Pericolele şi consecinţele traficului de fiinţe umane; BPD – centru de cercetare şi evaluare a vieţii juridice din Republica Moldova; Medierea – metoda alternativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă; Respectarea drepturilor asigură respectarea obligaţiilor (BPD); Chişinăul anilor 30; Umbrele noastre tac – Sufletele ţipă; Informat, deci protejat (în baza filmului „Culorile”); Constantin Brâncuşi: portretul-autoportret; Cartea mea preferată poate fi şi a ta (CAIE); Ден на Съединението – честит празник!; In memoriam istoricului-bulgarist Constantin Poglubco (1936-1983); Parteneriatul între bulgarii din Polonia şi Moldova; Да знаем добре родния си език; Evaluarea activităţii profesorilor bulgarişti din RM; Учимся читать содержание детского рисунка; Voluntariat prin vocaţie („Hristo Botev”); Zigmund Freud – psihiatru şi psiholog austriac; Marcel Proust – scriitor, critic, reprezentant al modernismului în literatură; Ziua Internaţională a memoriei victimelor Holocaustului („I. Mangher”); Siguranţa pe internet a datelor personale; Securitatea comunicării pe internet a adolescentelor; Eşti tânăr creează-ţi viitorul („L. Rebreanu”); Biblioteca şi partenerii săi; В содружестве наций („Lesea Ukrainka”); M. Ciachir – persoană proeminentă a Basarabiei; Versuri şi creaţii de Grigore Vieru; Poezia găgăuză basarabeană; Poetul chemat de cuvinte – Ianoş Turcanu („M. Ciachir”); М. В. Ломоносов – ученый, поэт, мыслитель („M. Lomonosov”); Din cătuşele Transnistriei; Idealul creator al lui Nicolae Titulescu (N. Titulescu); Biblioteca „Onisifor Ghibu” – trecut, prezent şi viitor; Spaţiul Schengen – pericolul de a fi suspendat; Problemele Republicii Moldova; Conflictul dintre Azerbaidjan şi Armenia; Summitul de pace al Alianţei Mondiale a Religiilor; Fapte bune vs fapte rele în viziunea religiilor lumii („O. Ghibu”); Sistemul educaţional în Marea Britanie („Ovidius”); Tineretul şi schimbarea; Traficul de persoane, prevenire, combatere, protecţie („Transilvania”).


127  discuţii / dezbateri: Dialoguri urbane: Vă simţiţi în siguranţă?; Incluziunea copiilor cu dizabilităţi în şcolile cu program normal; Cele mai frumoase monumente de cultură: Wasington & Chişinău; Vaccinarea populaţiei – un ajutor sau o calomnie?; Posibilităţi de dezvoltare a unei culturi civice de performanţă; Educaţia sexuală – privilegiu sau necesitate; Discriminarea minorităţilor sexuale – pro sau contra (Biblioteca Centrală); Mihai Eminescu în context universal; Mihai Eminescu – pedagog şi revizor şcolar; Tradiţii şi obiceiuri de iarnă în familia Eminovici; Traficul de fiinţe umane – cunoaştere şi înţelegere; File de istorie: Destinul tragic al Frăţiei „Sf. Alexandru Nevski”; Măria sa Cartea (CAIE); Mi-i visul zbor de pasăre măiastră; Ce este, în viziunea lor, tinereţea („Ovidius”); Republica Moldova – un sfert de veac de la proclamarea Independenţei („A. Donici”); Tendinţe actuale de modernizare a justiţiei civile; Dreptul de autor în prisma legislaţiei americane; Drepturile consumatorilor şi nu numai; Drepturile copilului la momentul actual în R. Moldova; Noi tendinţe în domeniul dreptului în cazurile incapacităţii de muncă; Consecinţele juridice a eventualei demisii a Guvernului; Carenţele acordului de asociere; Neutralitatea – art. 11 al Constituţiei RM; Perspectivele mişcării protestatare; Neutralitatea permanentă a RM; Carenţele justiţiei moldoveneşti; Lichidarea statalităţii moldoveneşti soluţie sau catastrofă; Învăţământul este oare baza corupţiei în RM?; Încălcările în sistemul educaţional; Corupţia în sistemul de învăţământ; Aspectul juridic al sistemului bancar din R. Moldova; Statalitatea Moldovei; Alegerile prezidenţiale; Reforma justiţiei; Drepturile electoratului; Rolul mass-media în formarea opiniei publice; Clase şi partide politice în R. Moldova; Cerinţele minime necesare unui lider naţional; Preşedintele RM – garant al Constituţiei (BPD); Čistyj organizm put΄ k dolgoletiû; Femeia în operele scriitorilor; Purim v evrejskih obŝinah mira; Sportivnye kompleksy Kišineva; Biblioteka im. I. Mangera – centr kul΄turnoj žizni evrejskoj obŝiny; Diaspora rumynskih evreev v Izraile (I. Mangher); Диаспоры – залог поддержания целостности государства или источник нестабильности в обществе?; Если бы я был президентом („Lesea Ukrainka”); Cele mai renumite filme de Emil Loteanu „Gingaşa şi tandra mea fiară”, „Anna Pavlova”, „Şatra” („M. Ciachir”); Монастыри района Кэлэраш; Căile de dezvoltare a R. Moldovei („M. Lomonosov”); Particularităţile impozitului pentru lux în RM. Aspecte actuale şi viitoare; Cum creştem capacitatea analitică, organizatorică şi competiţională a dezbaterilor („O. Ghibu”); Locurile memorabile ale oraşului Chişinău; Un mod sănătos de viaţă; Chişinăul şi chişinăuienii (N. Titulescu); Cum ne comportăm în viaţa de zi cu zi; Respectă-i pe cei din jur!; Să rămânem manieraţi; Cartea izvor de cunoştinţe; Apariţia şi dezvoltarea naturii vii pe Terră; Misterele naturii; Impactul omului asupra naturii vii („Transilvania”). Activitatea expoziţională Promovarea valorilor artistice prin susţinerea artiştilor consacraţi şi încurajarea tinerelor talente constituie o formă de activitate culturală care familiarizează vizitatorii BM cu opere de artă prin vernisarea


128 expoziţiilor de pictură, grafică, desene, fotografii, artizanat, hand-made, floristică ş.a., contribuind, astfel, la lărgirea orizontului de cultură al utilizatorilor prin mijloacele de expresie plastică. În anul de referinţă la BM s-au desfăşurat:  expoziţii de pictură şi grafică: Culorile cu oglinzile ochilor, cu bătăile inimii, cu dragostea tainică pentru ele..., autor Eleonora Romanescu, Artist al Poporului, Maestru Emerit în Artă din Republica Moldova („Transilvania”); Din albumul iernii, autor Teodor Stratulat; Eroii preferaţi din poveşti, lucrările copiilor Centrului Republican pentru Copii şi Tineret „ARTICO”, coordonator Teodor Stratulat („Maramureş”); Rânduri pictate, care reprezintă eroii din operele scriitorului Henryk Sienkiewicz, lucrările elevilor Şcolii de Arte din or. Ialoveni; Ambiguitatea lumii, lucrările elevilor Şcolii de Arte „A. Şciusev”, profesor Ludmila Bouroş („A. Mickiewicz”); Chişinău, mon amur, lucrările elevilor Colegiului de Arte Plastice „A. Plămădeală”, ce a reprezentat portrete ale personalităţilor din ştiinţă şi cultură din Chişinău: Vlad Olărescu, Mircea Oţel, portrete ale profesorilor colegiului ş.a. La vernisare au fost prezenţi artiştii plastici E. Cojocaru, V. Dohotaru, cineastul Pavel Bălan ş.a. (de Arte „T. Arghezi”); Colinele moldave, autor Mihai Şerbu; Din valurile vremii, autor Ion Jabinschi (CAIE); Alice în ţara minunilor (grafică), autor Violeta Zabulica („Ovidius”); expoziţii personale ale autorilor: Emil Cojocaru, Leşcu Elena, Anastasia Sidorenco, Eleonora Romanescu, Lebediuc Paula, Ştefan Popa, Sergiu Câşlari; expoziţii de grup din colecţii particulare ale plasticienilor: Mihai Grecu, Dumitru Peicev, Cristian Cojocari, Oleg Cojocari, Dumitru Ciolacu, Alexei Titarciuc; Design compoziţional decorative, autor Ştefan Popa; Ferestrele EU-lui: Portret. Caricatură. Modelaj artistic – 31 de lucrări ale copiilor Centrului de Creaţie Tehnică pentru copii, sectorul Râşcani şi Liceului Teoretic „Waldorf”, conducător Mihai Şeremet („Transilvania”); Oraşul meu din albe flori de piatră, expuse 21 de picturi ce reflectă clădiri, instituţii şi străzi din Chişinău; Lumina nu vine din lumină, ci din întuneric – autor Valeria Paladi, Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală” („L. Rebreanu”); Выставка работ молодых художников, лауреатов Республиканского конкурса молодежи, третьекурсников Республиканского Художественного Училища „Александр Пламадялэ”: Дарьи Ивановой, Вилены Мафтей, Кармен Кречун и Марии-Эолы Чеколтан („M. Lomonosov”); Luminile şi umbrele Acaselor, autor Iulian Filip; Maluri de Prut, 12 tablouri ale tinerilor pictori, participanţi la concursul de identificare a celei mai reuşite imagini care să ilustreze vinul Maluri de Prut, lansat de Vinăria „Purcari”; Expoziţie de pictură, autor Valentina Brâncoveanu, artist plastic; Dialog în trei, autor Lidia Furtună (Biblioteca Centrală);  expoziţii de desene: Morcovelul lui Vlad Grecu în Regatul ciupercilor, autor Vlad Grecu, deseneilustraţii la cartea Morcovel („Ovidius”); Zdravstvuj, zimuška-zima; Leto krasnoe prišlo, nam vesel΄e prineslo („I. Mangher”); Конкурс рисунка по сказке Льюиса Кэрролла „Алиса в Стране Чудес” („L. Ukrainka”); Descoperă culorile, autor A. Davidenco („Târgu-Mureş”);  expoziţie de lucrări în acuarelă: Culorile copilăriei, autor Paula Lebediuc-Ilinca („Transilvania”);


129  expoziţie de icoane: Expoziţie de icoane bizantine, autor Vladimir Afanasiu („Ovidius”); Вышивка икон бисером народного мастера Ирины Кройтор („M. Lomonosov”);  expoziţii de fotografii: YOUR Chişinău is MY Chişinău, 90 de poze semnate de 24 de fotografi de diferite etnii şi vârste ce reprezintă oraşul Chişinău prin prisma apartenenţei lor etnice, organizată în parteneriat cu Organizaţia HOMO Universalis Generation; Польша – взгляд из Молдовы, ce reflectă Polonia văzută de basarabeni, realizată de elevii şi profesorii LT „K. Sibirschi”, coordonator Aurelia Andrieş; Polonia vestimentară, ce reflectă costumul popular polonez din diverse regiuni ale ţării („A. Mickiewicz”); Grigore Vieru – o viaţă de poet în imagini inedite; Monumente ale naturii din R. Moldova; Războiul de pe Nistru, cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la tragicul conflict armat; Biblioteca „Onisifor Ghibu” în imagini – 25 de ani de la fondare; Celebrităţi basarabene, vernisată în cadrul Decadei Chişinău, oraşul meu; Talentul nu ia mită („O. Ghibu”); Oraşul în palmă („Maramureş”); Andrei Viziru – vânătorul de imagini; Imn Luceafărului, autor Andrei Viziru (CAIE); Biblioteca „Transilvania” – 25 ani de la fondare („Transilvania”); Chişinăul diferit, 27 de fotografii care reflectă diversitatea statutului social al populaţiei chişinăuiene, donaţie a ONG-ului Tineretul şi universul („L. Rebreanu”); Evrejskij Kišinev, in memoriam A. Calinenco, arhitect şi pictor autohton („I. Mangher”); Irepetabile clipe de splendoare şi mister, autor Andrei Viziru; Mihai Eminescu – 100 de paşi ai poetului pe Terra, autor Vasile Şoimaru; Grădina sufletului meu de Liliana Chisari; Mister Ignis – o istorie italiană; Polonezii în Moldova, autor Mateusz Mularski; Viaţă de câine..., proiect susţinut de Comisia Europeană şi Asociaţia Obştească pentru Protecţia Animalelor Fără Adăpost ALGA; Expuse? Portretele femeilor puternice; Fericirea – scopul universal al omenirii, selecţie de fotografii şi aforisme pe tema fericirii ale poetului, scriitorului şi filozofului contemporan Sri Chinmoy; Pe urmele lui B.P. Hasdeu, autor Vasile Şoimaru (Biblioteca Centrală);  expoziţie de arte aplicate: Веселые аппликации, выставка новых работ мастера прикладных искусств Анны Бигот („M. Lomonosov”);  expoziţii hand-made: Pe aripile primăverii cu mărţişoare din fibre vegetale (mărţişoare din pănuşă), realizată de Natalia Cangea, meşter popular, or. Criuleni („Ovidius”); Руками создана красота; Фантазии полѐт и рук творенье („L. Ukrainka”);  expoziţii de floristică: Inspiraţie, autor Valentina Miroliubova, meşter popular, membru al Clubului de floristică „Diana” („A. Mickiewicz”); Vin Floriile cu soare şi Soarele cu Florii, lucrările copiilor de la Şcoala auxiliară-internat nr. 5 („Ovidius”);  expoziţie de artizanat: Obiecte din colecţiile personale ale bibliotecarilor din Cluj-Napoca şi Chişinău („Transilvania”);  tablouri în tehnica Quilling: Fantezii florale, autor Diana Bragarenco (CAIE)


130  expoziţie de picturi brodate: Doruri albe, autor Albina Dumbrăveanu, broderie realizată după tabloul Mâini, de Albrecht Dürer („Ovidius”);  pictură pe sticlă: lucrări-vitralii executate de elevii Centrului de Excelenţă în Construcţii, specialitatea design interior („Ovidius”);  expoziţie de stampe a Asociaţiei Internaţionale a Artelor Plastice IAA-AIAP UNESCO, autori: I. Boldesco, D. Voronina, V. Herţa, I. Hristici, L. Kozhokar, M. Verlan, N. Koreakina, Gh. Vrabie, O. Cojocari, I. Cârmu, O. Şevcenco, V. Reaboi („Transilvania”). Clubul Impresii din viaţă şi cărţi În cadrul Clubului Impresii din viaţă şi cărţi, coordonat de Svetlana Vizitiu, au avut loc întâlniri cu personalităţi din diverse domenii: scriitori, artişti plastici, actori, medici, jurnalişti, pedagogi, muzicieni, interpreţi, prezentatori printre care Elena Eţcu, Octavian Ţâcu, Veronica Herţa, Vitalie Toderaşcu, Georgel Chiruc, Angela Dendiu, Galina Maleca, Natalia Pintea, Lana Claire, Tatiana Scripa, Oxana Barbu, Irina Staver, Silviu Fusu, Rusalina Russu, Violeta Bujor-Popovici, compozitorul Constantin Rusnac, Victoria Ursu, Vasile Vizitiu. Actualii şi foştii protagonişti ai Clubului au sporit colecţia bibliotecii prin donaţii de carte. Printre ei s-au regăsit: Iulian Ciocan, Victor Cobzac, Mariana Ţaranu, Radmila Popovici, Cristina Costov, Camelia Rădulian, Tatiana Scripa, Lana Claire, Elvira Cemortan-Voloşin. Nocturna bibliotecilor Ediţia 2016 a Nocturnei bibliotecilor a aşteptat utilizatorii cu diverse oferte: lecturi în voce din creaţii proprii, concursuri de poezie, proiecţii de filme, spectacole, discuţii, ateliere de creaţie, întâlniri cu scriitori, scenarişti, compozitori, jocuri de societate, expoziţii ş.a. şi s-a desfăşurat sub umbrela campaniei de comunicare Ne vedem la biblioteca organizată de programul Novateca. Concurs de poezie proprie Poetry Slam, ediţia a II (Biblioteca Centrală); lansarea filmului documentar Pe meleaguri cantemirene. Invitaţi: Arcadie Plăcintă, producător; Ion Borş, scenarist; Vlad Mircos, compozitor („Ovidius”); seară literar-artistică: Sub clar de lună... Invitaţi: Arcadie Suceveanu, poet, eseist, ziarist; Nina Corcinschi, critic şi istoric literar; Teo Chiriac, poet, eseist, prozator; Silvia Goteanschi, poetă; Denis Chirtoacă, actor, poet („O. Ghibu”); teatru de păpuşi pe degete; miniaturi umoristice („Târgovişte”); jocul socialdistractiv: MAFIA; jocuri de societate („A. Mickiewicz”); expoziţie de grafică Cercului de pictură şi grafică; master-class: Desenăm în 3D („Transilvania”); Confecţionarea pompoanelor decorative din şerveţele de hârtie (V. Bielinski); Resuscitarea cărţilor (Traian); Рукам – работа, сердцу – радость (A: Russo); masă rotundă: Chişinăul anilor 30. Invitată Miroslava Metleaeva, scriitoare, ziaristă (CAIE); В содружестве наций


131 („L. Ukrainka”); variaţiuni muzicale la pian cu Alexandru Bujac; expoziţii de pictură: Colinele Moldave – lucrările elevilor de la Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală” (CAIE); Lumina nu vine din lumină ci din întuneric, lucrările Valeriei Paladi, Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală” (L. Rebreanu); expoziţie handmade: Artă şi pasiune – lucrări confecţionate în cadrul clubului „Origami” („A. Donici”); lectură publică din creaţie proprie: Moni Stănilă, Fraţii Vakulovski, Dumitru Crudu, Nicolae Spătaru, Vitalie Răileanu ş.a. („Ştefan cel Mare şi Sfânt”); lectură în voce: Мой Кишенев: портрет кишинѐва глазами горожан разных эпох и времѐн (M. Costin); vizionarea şi discuţia filmului O călătorie spre centrul pământului, realizat în baza cărţii cu acelaşi titlu de Jules Verne (M. Drăgan); Doi ani de vacanţă, realizat după romanul cu acelaşi titlu de Jules Verne („L. Rebreanu”); Oraşe de hârtie, ecranizat în baza cărţii cu acelaşi titlu de John Green (N. Titulescu); Avocatul (BPD); Девственная природа Болгарии в полной красе, film documentar, 2014 („H. Botev”); teatru de umbre: Pokémonul în căutarea cărţii („L. Rebreanu”); prezentare de carte: Arta refugii de Paul Goma (Traian); discuţie / dezbatere: Cartea mea înainte de somn (Traian); spectacol muzical-artistic în interpretarea Ansamblului Etnofolcloric „Въгленче”, conducător artistic Ana Pagur („H. Botev”); lecturile Şabatului în ajun de Roş-ha-Şana, 3-4 octombrie – Anul Nou Evreiesc 5777 conform calendarului ebraic („I. Mangher”). Alte activităţi – festivaluri, saloane:  Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a adus un omagiu Marelui Poet al neamului românesc – Grigore Vieru, organizând, în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a VIII-a, medalionul literar-artistic Acum şi în veac. La eveniment au fost prezenţi Raisa Vieru, soţia poetului Grigore Vieru; Filomena Corbu, director, Editura Princeps Multimedia; scriitorii Daniel Corbu şi Viorel Boldiş; Emilian Marcu din Iaşi; Claudia Balaban, directorul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creanga” din Chişinău. Activitatea a fost moderată de scriitorul, publicistul, traducătorul Vlad Pohilă care a evocat personalitatea poetului, menţionând cât de mult era iubit de toţi Grigore Vieru. Maria Pilchin, critic literar, poetă, a relatat despre Grigore Vieru – traducător din autori universali. Scriitorul Daniel Corbu a prezentat cartea Alb de Viorel Boldiş deţinătorul Premiului „Grigore Vieru”, care la rândul său a recitat poezia Frate Grigore dedicată poetului G. Vieru, iar scriitorul Emilian Marcu – poezia Doină dedicată poetului G. Vieru. Maria Augustina Hâncu, poetă, traducătoare, a prezentat cartea Antologie de poezie românească din Moldova în versiunea spaniolă, traducere Maria Hâncu, unde sunt incluse şi versurile marelui Vieru. Poezia viereană a răsunat în limbile: engleză, franceză, spaniolă şi italiană. Momentul artistic a fost susţinut de utilizatorii BM din instituţiile: LT „Dante Alighieri”; LT „Miguel de Cervantes”; LT „Principesa Natalia Dadiani”; LT „Mihai Eminescu”; Academia


132 de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Cei prezenţi au avut posibilitatea de a viziona ampla expoziţie de carte Grigore Vieru – poetul valorilor esenţiale: Mama, Graiul, Ţara, documente din colecţia BM „B.P. Hasdeu”;  Sala de lectură Germană, în colaborare cu Ambasada Germaniei în R. Moldova, a prezentat cele mai interesante titluri din colecţia de carte pentru copii în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XX-a. Evenimentul s-a desfăşurat la Centrul Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO;  Filiala „A. Mickiewicz” a participat, în cadrul Festivalului culturii polone „Polska Wiosna w Moldawii” cu o bogată expoziţie de cărţi polone din diverse domenii: istorie, artă, cultură, geografie; o expoziţie de carte dedicată scriitorului polonez Henryk Sienkiewicz, laureat al Premiului Nobel, dar şi cu un stand de fotografii ce reflectă activitatea bibliotecii. De asemenea, Filiala „A. Mickiewicz” a fost prezentă cu o expoziţie de carte reprezentativă, dar şi cu materiale promoţionale ce redau activitatea filialei în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XX-a;  Filiala „Hristo Botev” a participat la Festivalul Etniilor din Republica Moldova cu expoziţia de carte: Български литературен и културен център – Библиотека „Христо Ботев”;  Filiala „M. Lomonosov” în parteneriat cu Centrul culturii ruse a organizat Festivalul Cartea anului, desfăşurat tradiţional la sfârşit de an. În cadrul festivalului a avut loc trecerea în revistă a cărţilor editate în limba rusă în 2016, expoziţii de carte, activităţi muzicale şi literare;  filialele „M. Lomonosov”, „Lesea Ukrainka”, „Hristo Botev”, „Mihail Ciachir” au participat cu expoziţii de carte dedicate istoriei scrisului slavon la Festivalul cărţii slavone, desfăşurat în cadrul Săptămânii scrisului slavon;  Filiala „O. Ghibu”, în colaborare cu Colegiul Politehnic din Chişinău, a organizat Festivalul Republican de poezie şi eseu „Floarea omenirii” cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru (1935-2009) şi un desant poetic cu scriitorii europeni: Charles Ducal (Franţa), Jan H. Mysjkin (Belgia), Bas Kwakman (Olanda), Alexandru Cistelecan, Doina Ioanid, Ion Pintea, Ioan Mureşan (România), Nicolae Spătaru, Emilian Galaicu-Păun (Republica Moldova) în cadrul Festivalului Internaţional „Primăvara Europeană a Poeţilor”, ediţia a VI-a;  Filiala „I. Mangher” a desfăşurat, în perioada 23-24 octombrie, ediţia a XX-a a Festivalului Cărţii Evreieşti. În această perioadă s-a organizat: conferinţele literare de totalizare ale programului Chişinăul citeşte, lecţii publice, excursii în bibliotecă, ateliere de creaţie în ceramică, discuţii / dezbateri, lansări de carte, concursuri de desene, videoprezentări, expoziţii de carte, prezentarea blogurilor Ebraika şi Knafaim. Partenerii Festivalului: Institutul Iudaika al AŞ RM, Uniunea Scriitorilor ruşi din Moldova, LT „Matei Basarab”, Comunitatea evreiască din RM, Centrul de zi „Iehuda”; Centrele „Hesed” şi „Kedem”.


133 Practica studenților și masteranzilor 2016 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” devine tot mai atractivă pentru studenți și masteranzi în vederea exercitării practicii de specialitate. În anul de referință 12 studenți și șase masteranzi au dobândit cunoștințe şi competenţe, completând caracterul pragmatic al conținutului formativ al disciplinelor cuprinse în planul de învățământ. Standardele educaționale prevăd formarea competențelor profesionale aplicative, care pot fi obținute nu doar în cadrul orelor practice, de laborator, dar şi prin realizarea stagiilor de practică. Practica studenților (4) și masteranzilor (2) de la Facultatea limba și literatura străină, Universitatea de Stat din Moldova, a contribuit la îmbunătățirea competențelor de traducere: exprimarea concisă, claritatea expunerii; aprofundarea cunoștințelor socioculturale prin informații despre serviciile și ofertele bibliotecii, precum şi despre terminologia adecvată domeniului infodocumentar. În cadrul practicii, studenții și masteranzii au tradus în scris texte din limba engleză în limba română despre servicii moderne, au întocmit un glosar din 150 de termeni biblioteconomici. Studenții (2) de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice au studiat folclorul, datinile și tradițiile românești, au organizat activități pentru utilizatori. Iar studenții (6) de la Departamentul comunicare și teoria Informării, Universitatea de Stat din Moldova, au studiat politica de achiziție a documentelor, procesul tehnologic al documentelor, politica de verificare a colecțiilor și de prezervare a resurselor infodocumentare, au elaborat liste de publicații destinate achiziției, prelucrarea tehnică a documentelor achiziționate, au analizat Sistemul Informațional de Gestiune a Activității. Masteranzii (3) de la Facultatea Sociologie și Asistență Socială, programul de master Sondaje de opinie, marketing și publicitate, Universitatea de Stat din Moldova, au studiat cercetările de marketing realizate de Biblioteca Municipală, au elaborat un proiect de cercetare în baza tezei de master, au identificat instrumentele de cercetare cantitativă și calitativă. Iar masteranda de la Facultatea Științe ale Educației, specialitatea Psihologia comunicării și resurse umane, Universitatea de Stat din Moldova, a studiat cultura instituțională a Bibliotecii Municipale, fișele de post ale personalului de specialitate, a elaborat un interviu de angajare, a identificat climatul motivațional și nevoile de formare profesională a angajaților. Curriculumul integrat al stagiilor de practică reprezintă instrumentul de bază privind formarea competențelor, deprinderilor şi abilităților profesionale aplicative ale studenților / masteranzilor. Suplimentarea cunoștințelor acumulate la ore, laboratoare şi practice permit atât cunoașterea complexă a specificului activității de bibliotecă, cât și promovarea Bibliotecii Municipale.


134


135


136


137


138


139


140

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE PERSONALUL Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statelor de personal, aprobate de Consiliul Municipal Chişinău. Urmare a optimizării numărului de posturi, la începutul anului 2016 statele de personal numărau 425 posturi. Personal

Din numărul personalului bibliotecari

cu studii superioare

cu studii medii

Total

în echivalent norme întregi

total

în echivalent norme întregi

total

din care de specialitate

total

din care de specialitate

425

425

351

351

319

176

32

3

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” dispune de resurse umane capabile să facă faţă oricăror provocări şi exigenţe ale timpului. Serviciile şi ofertele infodocumentare ale BM „B. P. Hasdeu” şi a filialelor din subordine, în anul de referinţă, au fost realizate de 351 bibliotecari. Ponderea mare a femeilor (90%) din totalul angajaţilor Bibliotecii Municipale poate fi explicată şi prin specificul locurilor de muncă care, tradițional, pot fi considerate feminine. Vârsta medie a bibliotecarilor fiind de 30 – 40 ani. Pentru asigurarea serviciilor şi pentru îmbunătăţirea calităţii acestora, în anul 2016 au fost organizate şi desfăşurate concursuri de ocupare a unor funcţii de conducere şi de execuţie vacante sau temporar vacante, respectându-se legislaţia în vigoare. Însă pentru a menţine un personal competitiv şi a atrage noi specialişti calificaţi, e necesar de asigurat acestora condiţii mai bune de muncă şi o remunerare motivatoare, decentă. Motivarea insuficientă a personalului a contribuit la creşterea considerabilă a fluctuaţiei cadrelor, ceea ce constutuie una din cele mai sensibile probleme ale Bibliotecii Municipale, provocînd serioase impedimente în realizarea misiunii şi a obiectivelor prioritare ale bibliotecii. Pe parcursul anului 2016 au fost angajate 134 persoane, din care 78 bibliotecari. În perioada de referinţă au demisionat, au fost concediaţi şi au fost eliberaţi din funcţie 79 de salariaţi, din care 54 bibliotecari. Situaţia creată rezultă din diverse motive: • plecarea peste hotarele ţării în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit; • lipsa motivaţiei financiare; • schimbarea locului de trai;


141 • starea sănătăţii; • atingerea vîrstei de pensionare etc. Evaluările realizate în 2016 au arătat că, în fond, gradul de satisfacţie al personalului BM “B.P. Hasdeu”, în plan profesional, este destul de înalt, practic la toate poziţiile, cu excepţia nivelului salariului, care este unul destul de demotivant. Acest fapt condiţionează o nemulţumire în rândul salariaţilor, ceea ce afectează simţitor motivarea muncii şi, prin urmare, competitivitatea instituţiei. În acest context, pentru creşterea motivării muncii, sporirii creativităţii şi inovaţiei în activitatea profesională a angajaţilor, se cere o ajustare a sistemului de remunerare a muncii, inclusiv o creştere graduală a salariilor angajaţilor în corespundere cu efortul şi nivelul calităţii muncii depuse. Biblioteca Municipală face tot posibilul pentru menţinerea unui climat instituţional favorabil pentru avansarea profesională a angajaţilor. Salariaţii sunt motivaţi pentru dezvoltarea personală şi formarea continuă. Cu concursul Secţiei Formare Continuă a Universităţii de Stat din Moldova, au fost organizate Cursuri specializate de scurtă durată Bazele biblioteconomiei şi știinţelor informării, în volum de 75 de ore, pentru angajaţii BM „B.P. Hasdeu”, care nu au absolvit studiile superioare în domeniul biblioteconomic, în perioadele19-31.03.2016 (20 angajaţi) şi în 16 – 21.11. 2016 (19 angajaţi). Frecventarea şi absolvirea acestui curs a contribuit atît la creşterea nivelului profesional al angajaţilor cît şi la sporirea competitivitatăţii Bibliotecii Municipale. Biblioteca Municipală are în componenţa sa cel mai mare număr de doctori în ştiinţă – 6, şi 1 doctor habilitat, iar absolvenţi ai studiilor superioare ciclul II, masterat – 40. Biblioteca de asemenea susţine tinerii care îmbină munca cu realizarea studiilor la ciclul I, II şi III. Politica de resurse umane din cadrul BM „B.P. Hasdeu” este axată pe menţinerea şi dezvoltarea potenţialului uman, fie prin promovarea profesională a personalului sau prin atragerea unor specialiști de înaltă calificare din exterior.


142 CONFERIREA CATEGORIILOR DE CALIFICARE PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI Evaluarea competențelor şi pregătirii profesionale în vederea certificării categoriei de calificare a personalului de specialitate din biblioteci a fost realizată în conformitate cu Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, aprobat prin Ordinul nr. 17 al Ministrului Culturii din 5.02.2015 în temeiul Hotărârii Colegiului Ministerului Culturii nr. 1 din 30 decembrie 2014, al Legii cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar, nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, art. 29 pct. (2). În anul 2016, Comisiei municipale de atestare i-au fost depuse 18 dosare: Categoria I

Categoria II

conferire

confirmare

conferire

confirmare

2

5

7

4

Bibliotecarii s-au implicat conștient şi responsabil în procesul de atestare, prezentând dosarele conform rigorilor stipulate în regulament. Comisia municipală de atestare a stabilit reușitele profesionale, potențialul intelectual, inovațional și creativ al personalului de specialitate, a apreciat calitatea serviciilor prestate. Pe parcursul anului cu părere de rău au plecat 18 bibliotecari cu categorii de calificare, din care trei cu gradul superior, trei cu gradul întâi și 12 cu gradul doi. Patru persoane au venit în echipa noastră cu gradele de calificare: trei cu gradul doi, un bibliotecar cu gradul întâi. La 1 ianuarie 2017 personalul de specialitate a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” deține următoarele categorii de calificare: Gradul superior

33

Gradul I

65

Gradul II

73

TOTAL

171

Astfel, 49% din personalul de specialitate posedă categorii de calificare. Biblioteca Municipală încurajează și susține bibliotecarii privind certificarea competențelor, creând condiții relevante și echitabile de dezvoltare profesională, asigurând concordanţa între calitatea serviciilor infodocumentare prestate de personalul de specialitate din biblioteci şi retribuirea muncii acestuia.


143 FORMAREA PROFESIONALĂ „Cine doreşte progres, trebuie să investească în formare şi dobândirea de noi capacităţi, ACUM.” Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) în anul 2016 a devenit locul care transformă bibliotecarii, locul care încurajează, motivează, susţine şi dezvoltă. În anul de referinţă Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari a fost acreditat de Ministerul Educaţiei, prin Ordinul nr. 1101 din 20 februarie 2016, să presteze formarea profesională continuă a bibliotecarilor. A fost selectat câştigător în competiţia Programului de dezvoltare a Centrelor Regionale de Excelenţă şi a fost ales ca Centru Coordonator al Centrelor regionale de Excelenţă Profesioanală din raioanele Teleneşti, Orhei, Bălţi, Căuşeni, Cahul, Cedîr-Lunga, cu specializarea în prestarea serviciilor de formare pe segmentul inovaţiilor şi oferirea de servicii de formare pentru membrii comunităţii specifice bazate pe inovaţii. Raioanele arondate Centrului sunt Hânceşti, Străşeni, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Nisporeni şi bibliotecile publice din suburbiile or. Chişinău: Codru; Cricova; Durleşti; Sângera; Vadul lui Vodă; Vatra; Băcioi; Bubuieci; Budeşti; Ciorescu; Coloniţa; Condriţa; Cruzeşti; Dumbrava; Ghidighici; Grătieşti; Stăuceni; Tohatin; Truşeni. Activităţi de instruire pentru centrele regionale de excelenţă şi raioanele arondate: Atelierul Cum elaborăm documentele curriculare pentru acreditare în domeniul formării; participare la master-class: Metodologia organizării Orei poveştilor; Laborator interactiv şi Taraba serviciilor organizate în cadrul Zilelor BM „B.P. Hasdeu”. Au fost organizate reuniuni profesionale care au oferit cunoştinţe şi au iniţiat discuţii bazate pe inovaţii: Cafeneaua publică „Servicii noi”. Viitorul bibliotecii sunt serviciile noi de bibliotecă, graţie cărora s-a încercat să se reordoneze sistemul vechi de activitate. Cel mai important rezultat al Cafenelei a fost, cunoaşterea exactă a bibliotecarilor ce vor face şi când vor face. Bibliotecarii au conştientizat că trebuie să schimbe modelul de activitate existent; şi au fost motivaţi la schimbări tot mai rapide. În continuare în agenda Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” rămâne o prioritate oferirea serviciilor noi comunităţii chişinăuiene. Precum CNEPB are ca scop formarea profesională continuă a bibliotecarilor şi este specializat în prestarea serviciilor de formare, pe segmentul inovaţiilor. Aşadar, în anul 2016 s-au desfăşurat cursuri noi cu tematici diferite:  Scrierea proiectelor, Formare facilitatori. Ca rezultat al acestor cursuri s-au format: bibliotecari designer de proiect şi bibliotecari facilitatori;  cursul BiblioTur – descoperim Chişinăul altfel, a avut ca premisă formarea de bibliotecari-ghizi ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Astfel, au fost pregătiţi 11 ghizi-bibliotecari, care organizează excursii pietonale gratuite pe cinci itinerarii turistice;


144  a fost organizată a doua rundă de Formare formatori pentru bibliotecarii BM. De asemenea, la acest capitol al cursurilor inovative, BM a organizat:  Săptămâna instruirii nonformale în toate filialele, implicând trainerii BM formaţi la CNEBP;  prima ediţie a Forumului formatorilor BM „B.P. Hasdeu” la care s-a discutat despre planificare, rezultatele fiind sinteza contribuţiilor individuale şi instituţionale, educarea comunităţii, dificultăţi şi aspectul formativ al serviciilor prestate de biblioteci;  Campania Biblioteca „B.P. Hasdeu” zâmbeşte – precedată de Kick – off meeting Biblioteca zâmbeşte. Pe reţelele Facebook a fost creat un Grup pentru a susţine Campania Biblioteca „B.P. Hasdeu” zâmbeşte”, pentru a motiva, a inspira şi a susţine zâmbetul, ca element al culturii instituţionale, ca strategie de interacţiune şi fidelizare a utilizatorilor, ca strategie a schimbării BM. Campania a demonstrat solidaritate profesională, competenţă, creativitate, inventivitate şi profesionalism;  a fost creat grupul „Traineri «Hasdeu»” fiind o platformă de discuţii profesionale, referitoare la noul rol al bibliotecarului, cel de trainer / formator, facilitator, moderator, animator.  filialele „Liviu Rebreanu” şi „Biblioteca Publică de Drept”, prin formatorii Natalia Ghimpu, Stela Goreaci şi Tatiana Găină, au fost acreditate de către Centrul de Guvernare Electronică, cu scopul de a instrui şi a oferi asistenţă cetăţenilor şi mediului de afaceri, privind utilizarea serviciilor electronice. Biblioteca Municipală susţine consecvent instruirile pentru bibliotecari, coordonate de către departamentele din subordine: Barcodarea colecţiei; Circulaţia documentelor, Liste bibliografice, Utilizarea tabletelor în bibliotecă, Instagram, istorii de succes, Advocacy pentru bibliotecari. De altfel, instruirile cu tematica: Catalogul electronic – cuvinte-cheie şi Catalogul electronic – tipuri de căutare s-au înscris perfect în prioritatea BM Fortificarea Catalogului OPAC – tehnologizare sustenabilă pentru Sistemul Informaţional de Gestiune a Activităţii. Tot aici, putem spune că mult solicitata instruire, privind utilizarea programului Microsoft Publisher s-a desfășurat cu succes. Bibliotecarii au învățat cum să creeze diplome, cărţi de vizită, pliante, anunţuri, fluturaşi. A continuat instruirea bibliotecarilor de la bibliotecile din suburbii: Băcioi, Brăila, Budeşti, Codru, Cricova, Cruzeşti, Ghidighici, Goianul Nou, Grătieşti, Hulboaca, Stăuceni, Tohatin, Truşeni, Vadul lui Vodă, Vatra prin cursuri aplicative, oferite de formatorii O. Andreev şi I. Tutun; sesiuni de informare, ateliere participative privind vizitele de studiu. A cincea ediţie a tradiţionalelor Colocvii de vară cu genericul Joacă inteligent – Gaming la bibliotecă, au reflectat subiecte precum: Arena jocurilor în bibliotecă – distracţie şi învăţare; Jocuri pe dispozitive mobile pentru toate vârstele; Interactivitate şi curiozitate prin joc; Cunoaştem lumea prin jocul educativ; Experienţe ale STEAM-ului în biblioteci: experienţe şi Cluburile de robotică la bibliotecă. Evenimentul a fost organizat în


145 parteneriat cu Centrul de Resurse Americane din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova şi Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico”. La aceste instruiri au participat peste 60 de bibliotecari din or. Chişinău şi zonele arondate. Participanţii au fost antrenaţi în următoarele activităţi nonformale: comunicări formative, dezbateri interactive, experimenţe distractive, precum micul dejun. Pe parcursul anului 2016, filialele au organizat diverse acţiuni de formare profesională, deja devenite tradiţionale: consultaţii personale şi în grup, ore practice, lecturi, discuţii şi dezbateri pe marginea unor articole şi informaţii ce ţin de servicii şi programe noi: 

instruirea profesională la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” se realizează conform unui program

special al bibliotecii în cadrul biroului de muncă sub forma unor dezbateri ce se concretizează în teme: Managementul timpului; Identitatea şi rolul angajatului în echipă; Delegarea sarcinilor – o şansă a promovării salariaţilor; Familiarizarea cu mediu instituţional al angajatului. Dialoguri profesionale: Ora bibliotecarului a avut următoarele teme: Filiala de Arte „Tudor Arghezi” – suport informaţional pentru comunitatea locală, Managementul carierii, Fişa postului, Lucru în echipă, Integrarea în catalogul electronic, Barcodarea colecţiei, Tranzacţiile, Blogurile şi reţelele sociale, Planificarea serviciilor de bibliotecă, Promovarea instituţiei, Indicatorii de performanţă. Pe parcursul anului bibliotecarii filialei au fost instruiţi 32 ore de către A. Vîntu şi A. Moldovanu.  regulamentul intern al Filialei „Târgovişte”; Ce documente conţine portofoliul bibliotecii, bibliotecarului şi al utilizatorului. Servicii noi pentru copii şi tineri la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca; Scrierea proiectelor, Sistemul de biblioteci din Finlanda; Reţeaua de informatizare de la Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu”; Lectura o experienţă fără sfârşit, Blogul – instrument eficient de informare şi comunicare în bibliotecă, Conferinţele satelit şi aniversare ale ABRM – Biblioteca Publică din Buzău, Crearea poveştilor digitale la bibliotecă; Pledoarie pentru profesia bibliotecarului;  elaborarea programelor Поделись игрушкою своей, Игры, в которые играли наши родители, Поколение ru. против курения!, Подари открытку, изготовленную своими руками au fost temele instruirii în cadrul Filialei „L. Ukrainka”;  instruirea profesională în cadrul Bibliotecii „Maramureş” s-a efectuat sistematic. Procesul de formare sa realizat prin studierea materialelor (regulamente, instrucţiuni, politici) prin activitatea cotidiană de serviciu, şedinţe operative, şedinţe speciale. Şedinţele organizate periodic au avut la bază următoarele subiecte: Indicii de performanţă (12 ore); Biblioteca în spaţiul virtual (12 ore); Analiza activităţilor culturale (6 ore); Raportul de activitate: analiză, structurare,elaborare (10 ore); Instrucţiuni noi (2 ore); Securitatea muncii (4 ore). O formă de comunicare profesională prin care se discută şi se analizează subiectele comune între colegii de breaslă sunt duplexurile profesionale:


146  duplex profesional Mentoratul – modalitate eficientă de pregătire şi de integrare profesională a noilor bibliotecari. A fost organizat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „O. Goga”, iar o incursiune pe tema dată, au făcut M. Harjevschi, director general, BM „B.P. Hasdeu”, S. Stanca, director, Biblioteca Judeţeană „O. Goga”, Cluj-Napoca, şi S. Floruţău, bibliotecar-formator la BJ „Octavian Goga” Cluj. A fost prezentată comunicarea Integrarea profesională a noilor bibliotecari: perspective oferite, după care a urmat Cafeneaua culturală, la care au fost aplicate în practică cunoştinţele acumulate în urma dezbaterilor la temele: Identificarea nevoilor de integrare profesională; Metode de integrare; Formatorul / mentorul / lectorul: calităţi, competenţe, experienţă; Evaluarea programului de integrare profesională, a competenţelor dobândite, precum şi a impactului instituţional;  duplex profesional Dialog despre biblioteca modernă şi comunitatea, ABRM & BM. CNEPB a dezvoltat parteneriate:  atelierele Voluntariatul pentru biblioteci, Voluntariatul religios, Voluntariatul susţinut de angajator, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” şi Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova. Acestea au avut ca scop colectarea de idei şi recomandări din partea participanţilor care deţin expertiză în domeniile respective. Recomandările vor fi promovate pentru a facilita colaborarea cu societatea civilă;  cursul Bootcamp GirlsGoIT – o iniţiativă comună a UN Women Moldova, Centrului de Guvernare Electronică, Novateca şi TEKEDU. A avut drept scop stimularea capacităţii de antreprenor şi de inovare în Republica Moldova prin abilitarea tinerelor cu competenţe digitale şi IT. Programul de 12 săptămâni de dezvoltare web a celor cinci fete le-a oferit ocazia să cunoască lumea IT-ului şi să se dezvolte personal în cadrul acestui program. Produsul final al echipei a fost Site-ul BookIT, care generează cărţi online pentru copii unde copilul este eroul principal a unei povesti;  proiectul Exquisite Academy cu Academia de feminitate, care reprezintă o iniţiativă şi a avut drept scop, dezvoltarea fetelor şi femeilor din societatea noastră, prin promovarea eleganţei, feminităţii şi individualităţii;  cursurile online: Mastering the Chemical Information, Professional Writing and Communication in Science cu Philadelphia în parteneriat cu Moldova AID;  trainingul Traficul de fiinţe umane, Moldova ATIP, Nexus, Corpul Păcii;  proiectul Al treilea spatiu al comunitati, cursul Cetăţenie activă, implementate de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în parteneriat cu Fundaţia „Progress”.


147 Prezenţa în comunitatea profesională Bibliotecarii Bibliotecii Municipale participă activ la dezvoltarea domeniului infodocumentar. Ca membri ai comisiilor, secţiunilor, grupurilor de lucru şi se implică la realizarea sarcinilor, promovând experienţele BM. Un aspect deosebit în activitatea Bibliotecii Municipale este parteneriatul eficient cu programul Naţional Novateca şi IREX. În total au fost furnizate şi găzduite de Centrul de Excelenţă 15 activităţi: două runde de Formare formatori pentru bibliotecarii din centrele regionale de excelenţă dintre care Dezvoltarea curriculumului pentru activităţi de training; Reuniune de orientare pentru centrele regionale de excelenţă profesională; Reuniunea formatorilor; două runde de training Educaţia mediatică pentru bibliotecari; patru ateliere de follow-up: pentru formatori şi Servicii noi de bibliotecă; traininguri Servicii noi de bibliotecă şi Biblioteca modernă; două instruiri privind tehnologiile informaţionale pentru profesorii de limba franceză Filieres bilingues; trainingul Academia de vară a tinerilor bibliotecari. În cadrul Programului Novateca, angajaţii Bibliotecii Municipale au beneficiat de instruire la trainingurile: Formare de formatori; Atelier de instruire în advocacy, Activităţi complementare de advocacy; Educaţia mediatică pentru bibliotecari; Reuniunea formatorilor; Servicii noi de bibliotecă, Managementul tabletelor; Conferinţa IT; Hackatton despre vlogging; follow-up Liderism în advocacy; Advocacy pentru bibliotecari; atelierele Managementul schimbării, Coalizare şi advocacy pentru îmbunătăţirea politicilor publice; Dezvoltarea curriculumului pentru activităţi de training; Tabăra de vară pentru tinerii bibliotecari; Aplicaţii pe tablete. Bibliotecarii de la BM au fost formatori pentru colegii din Republica Moldova. Ei au susţinut: cursuri de iniţiere în profesie Bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării; cursuri de formare profesională de scurtă durată (Ungheni, Leova, Călăraşi, Bălţi), formatori M. Harjevschi, T. Coşeri, L. Kulikovski; atelierul Metodologia de aplicare a „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii”, T. Coşeri; Servicii e-Guvernare – N. Ghimpu (Dubăsari). Bibliotecarii au participat la acţiuni de instruire organizate la nivel naţional: 1) Biblioteca Naţională a Republicii Moldova: - Forumul cercetătorilor din Sistemul Naţional de Biblioteci, comunicare Cercetarea în domeniul biblioteconomic. Direcţii şi tipologii, L. Kulikovski; - Simpozion ştiinţific Anul bibliologic – un sfert de veac de solidaritate profesională; - atelier follow-up Sistemul online de raportare a datelor; T. Coşeri; - Conferinţa Biblioteconomică Internaţională: Rolul Bibliotecii Naţionale în era digitală; - Clubul biblioteconomiştilor Bibliotecarul între carte şi lectură, servicii şi infrastructură, comunicare: Aptitudini pentru bibliotecarul modern, E. Butucel;


148 - trainingul Formarea formatorilor Utilizarea sistemului on-line de colectare, sistematizare, raportare a statisticii de bibliotecă, T. Coşeri; - conferinţa Modernizarea bibliotecilor publice – motorul dezvoltării durabile a comunităţilor, comunicare: Aplicaţia „Să ne cunoaştem oraşul”, G. Bulduma; - Forumul Managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci Implicarea bibliotecilor în promovarea şi realizarea obiectivelor globale – 2030; - atelier Elaborarea strategiei Bibliotecilor publice din RM; 2) Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă”: - masa rotundă Promovarea cărţii şi lecturii copiilor: perspective de colaborare; - Conferinţa internaţională: Cartea pentru copii şi lectura copiilor: tendinţe, abordări moderne, perspective de colaborare, comunicare: Povestea digitală – o metodă simplă şi un instrument de lucru eficient în bibliotecă, L. Juc; - trainingul Managementul tabletelor; - atelierul de Follow-up la trainingul Managementul tabletelor în bibliotecile pentru copii; - trainingul Servicii noi de bibliotecă; - conferinţa-sesiune de orientare Start pentru bibliotecile pentru copii; 3) Departamentul Informaţional Biblioteconomic al ULIM: - Symposia Investigatio Bibliotheca, Biblioteca din învăţământ: dinamism, acces, dezvoltare, transformare, comunicare Contribuţia activelor intangibile la sinergia instituţională, T. Coşeri; - seminarul metodologic Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine; - simpozionul cu participare internaţională Valorificarea experienţelor didactice, interculturale şi lingvistice în sistemul educaţional universal. Au fost prestate comunicări cu temele: Noi provocări ale mileniului III pentru bibliotecile naţionale, V. Răileanu; Eminescu în circuitul internaţional, E. Dabija; Spaţiul virtual de comunicare şi conixiunile şi bibliotecile universitare, N. Ghimpu; Parteneriat constructiv în promovarea operei eminesciene la CAIE, E. Dabija. 4) Universitatea de Stat din Moldova: - Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională: Integrare prin cercetare şi inovare, comunicare Rolul echipei în cultura instituţională, T. Coşeri; - cursul Bazele biblioteconomiei; 5) ASEM, USM, UTM:


149 - Conferinţa de totalizare a Proiectului Tempus Modern Informations Services for Improvement Study Quality; 6) Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: - Conferinţa ABRM Satelit, Biblioteci naţionale şi publice, Mediul online – spaţiu de dialog cu comunitatea, comunicări: Comunicarea prin imagini: cum să pui în valoare biblioteca prin intermediul dimensiunii vizuale, M. Harjevschi; Inteligenţa socială, factor-cheie a succesului bibliotecii în era digitală, L. Kulikovski; Hai pe net: enciclopedia interactivă a bulevardelor, străzilor şi pieţelor din Chişinău, T. Foiu; - Conferinţa Satelit: Bibliotecile şcolare pentru viitor: schimbare, modernizare, competenţe în dezvoltare, comunicare Provocările generaţiei Millennials pentru biblioteci, M. Harjevschi; - Conferinţa ABRM Satelit, Biblioteci universitare şi specializate, comunicare Deschidere şi credibilitate, M. Harjevschi; - Conferinţa ABRM Satelit, Bibliotecile din învăţământul profesional tehnic: Cultura informaţiei şi a învăţării – componentă indispensabilă a procesului educaţional: rolul bibliotecilor; - Conferinţa naţională ABRM Bibliotecile dezvoltă comunităţile; - proiectul Al treilea spaţiu al comunităţii, cursul Cetăţenie activă; - Brifing – lansarea proiectului În obiectiv advocacy, comunicare: Proiectul „În obiectiv advocacy pentru biblioteci”, T. Coşeri; 7) Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului Municipal Chişinău: - atelierul Puterea lecturii în avansarea dialogului intergeneraţional, comunicări: Proiectul „În obiectiv advocacy pentru biblioteci”: profil, livrabile şi impact, Principiile calităţii în structurile infodocumentare, T. Coşeri; Filiala „Hristo Botev”: conexiune culturală şi educaţională a comunităţii chişinăuiene, A. Olărescu; Departamentul „ Memoria Chişinăului”: promovarea şi valorificarea patrimoniului local, C. Tricolici; 8) Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”: - conferinţa naţională Educaţia privind drepturile omului. Drepturile copiilor: Obiective, realizări şi finalităţi, comunicare Bibliotecile publice centru de educaţie alternativă, cazul Filialei „Liviu Rebreanu”, N. Ghimpu; 9) E-Government Center Moldova: - programul de instruire e-ambasador; - trainingul Servicii e-comunitate; - Forumului internaţional pentru inovaţie Inovaţii în guvernare; 10) Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”: - atelierele Voluntariatul pentru biblioteci, Voluntariatul religios, Voluntariatul susţinut de angajator;


150 11) Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova: - atelier în cadrul proiectului Dialog intercultural în Moldova; - conferinţa naţională Proiectul „Dialog intercultural în RM. 2010-2016”, comunicare Biblioteca – centru comunitar de incluziune multiculturală, A . Olărescu; 12) Biblioteca publică Crihana Veche, Cahul: - atelierul de follow-up cu scopul de replicarea Serviciului digitalizarea istoriei locale, comunicare, DMC: Promovarea şi valorificarea patrimoniului local (practici de succes despre digitalizarea istoriei locale la BM „B.P. Hasdeu), T. Foiu; 13) Biblioteca publică „T. Isac”, Criuleni: - Conferinţa de orientare Start pentru bibliotecile din raion, comunicare: Excelenţă prin educaţie nonformală: training, coaching etc., E. Cebotari; 14) Biblioteca publică „M. Sadoveanu”, Străşeni: - Conferinţa de orientare Start pentru bibliotecile din raion, comunicare, CNEPB – Excelenţă prin educaţie nonformală, M. Harjevschi; 15) AGEPI: - simpozion ştiinţifico-practic anual cu lecturi AGEPI, ed. a XVIII-a: Probleme actuale ale protecţiei, respectării şi valorificării PI, instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniu, prezentare: Rolul bibliotecilor prin prisma Tratatului de la Marrakesh, M. Harjevschi; 16) GirlsGo IT: - forumul anual; 17) Centrul Internaţional de Training şi Dezvoltare în domeniul educaţiei evreieşti (CITPD): - seminarele Izucenie tradiţii prazdnika Şavout; Sărbătorile Purim, Pesah, Hanuka; 18) Uniunea Coregrafilor din RM: - seminar republican: Folclorul coreografic „Bogăţia neamului”, comunicare: Bibliografia „Maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul Joc”, A. Olărescu. Cunoaşterea experienţei internaţionale permite Bibliotecii Municipale să fie la curent cu toate tendinţele din domeniu. În acest an bibliotecarii au participat la următoarele acţiuni de instruire: 1) Bucureşti, România – vizită de studiu, M. Harjevschi; 2) Lvov, Ucraina – vizită de studiu; M. Harjevschi, L. Kulikovski, A. Vîntu; 3) Kiev, Ucraina – Forumul internaţional Biblioteca pe harta oraşului, comunicare Forme netradiţionale în activitatea bibliotecii publice, L. Kulciţcaia; 4) Arad, România – festival de literatură, D. Crudu;


151 5) Mureş, România – conferinţa BiblioPublica, M. Harjevschi, L. Pînzari; 6) Brăila, România – simpozion naţional Mijloace moderne de a atrage publicul în bibliotecă, comunicare BM „B.P. Hasdeu” – instituţia care inspiră, A. Nosatâi, L. Juc; 7) Iaşi, România – Festivalul Internaţional de poezie „G. Vieru”, comunicare Un autograf dorit de la Grigore Vieru, E. Dabija; 8) Helsinki, Finlanda – vizită de studiu, O. Andreev; 9) Anvers, Belgia – festivalul de literatură Felix Poetry Festival, D. Crudu; 10) Galaţi, Braşov, Cluj-Napoca, România – E. Cebotari, I. Tutun; 11) Bucureşti, România – vizită de studiu, M. Harjevschi; 12) Brăila, România – vizită de studiu, 35 de participanţi; 13) Kielce, Polonia – Conferinţa Sienkiewicz – tekst, lectura, spolecxna praxis, O. Andreev, S. Gumeni, comunicare Activitatea bibliotecii de cultură şi literatură polonă „A. Mickiewicz”, O. Andreev; 14) Lvov, Ucraina – Forumul Internaţional 2016 Biblioteca modernă într-o lume în proces de schimbare, comunicare Город и его культурное наследие: традиционные и новые направления деятельности современной библиотеки, T. Foiu; 15) Buzău, Vâlcea, Vrancea, România – vizită de studiu, S. Gumeni; 16) Bucureşti, România – atelierul Activităţi interculturale şi interactive în biblioteci, L. Munteanu, E. Osipov, A. Badiur; 17) Galaţi, Braşov, Cluj-Napoca, România – vizită de studiu, M. Harjevschi; 18) Ruse, Bulgaria – atelier Perfecţionarea bibliotecarilor, E. Osipov; 19) Bulgaria, vizită de studiu – cursuri de studiere a limbii bulgare, A. Olărescu. Nivel de învăţare

Biblioteca Municipală

Naţional

Internaţional

Acţiuni de instruire

659

54

26

Bibliotecari instruiţi

251

62

57

Comunicări

20

21

8

Biblioteca

2016

2015

Acţiuni de instruire

739

783

Bibliotecari instruiţii

251

172

Comunicări

49

51


152 Concluzii În anul de referinţă 251 de bibliotecari au beneficiat de instruiri la 739 de acţiuni de formare profesională (91 în cadrul Bibliotecii Municipale; 568 în cadrul filialelor; 54 la nivel naţional; 26 – la nivel internaţional). Participarea a fost activă: s-au susţinut 49 de comunicări şi intervenţii – 20 în cadrul bibliotecii; 21 la nivel naţional şi 8 la nivel internaţional. În comparaţie cu anul 2015 s-a diminuat cu 44 numărul activităţilor de instruire; cu 50% a crescut numărul de bibliotecari care au beneficiat de instruiri la nivel internaţional, graţie Programului Novateca. DIPLOME, DISTINCȚII Pe parcursul anului 2016, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a implementat și a dezvoltat servicii, oferte capabile să satisfacă cerințele informaționale și așteptările evolutive ale chișinăuienilor. Activitatea de succes s-a realizat cu efortul și competența personalului care a contribuit substanțial la vizibilitatea instituției. Rezultatele sustenabile au fost apreciate prin 300 de diplome. Cele mai reprezentative au fost: 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 5 (Savela Starciuc, Ana Bațmanov, Aliona Nosatîi, Svetlana

Javelea; Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii pentru Programul estival Rucsacul de vacanță, organizat în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediția a VI-a); 

Ministerul Educației al Republicii Moldova – 2 (Oxana Andreev, Irina Tutun);

Programului Novateca, Concursul Cea mai activă bibliotecă în presa locală (locul II) – 1;

Medalia „Mihai Eminescu” – 1 (Natalia Ghimpu);

Festivalului Anatol Codru – poetul şi cineastul, pentru volumul Singur printre ape, Vitalie Răileanu – 1;

Titlul de Poet al Iaşilor (Vitalie Răileanu) – 1;

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret – Cartea surpriză Vrabia din geantă de Dumitru

Crudu; 

Premiul Național GALEX Cel mai bun promotor al cărții și lecturii (Dumitru Crudu) (Biblioteca Națională

a Republicii Moldova) – 1; 

Omul anului (Revista „VIP Magazin”) - 1 (Dumitru Crudu)

Primăria Municipiului Chișinău – 1 (Filiala „Transilvania”);

Pretura sectorului Buiucani – 1 (Filiala „L. Ukrainka”);

Pretura sectorului Ciocana – 8 (Filiala „Transilvania”);

Pretura sectorului Centru – 1 (Biblioteca Publică de Drept);

Direcția generală educație, tineret și sport a Primăriei Chişinău – 1 (Filiala „Ovidius”);


153 

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova – Concursul Cel mai bun bibliotecar al anului (Mila

Șeremet, Liliana Juc); Concursul Cele mai reușite lucrări în domeniul bibliologiei și științei informării – 6; diplome de lider – 2 (Stela Moraru, Liuba Muntean); 

Radio Moldova – 1 (Filiala „Ovidius”);

Gala TV Moldova 1 – Bloggerița anului (Svetlana Vizitiu)

Consiliul Județean Caraș-Severin (România) – 1 (Filiala „Transilvania”);

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” (Cluj, România) – 7 (Filiala „Transilvania”);

Comunitatea Ucrainenilor în Republica Moldova – 2 (Filiala „L. Ukrainka”, Filiala „M. Lomonosov”);

Ambasada Ucrainei din Republica Moldova – 1 (Filiala „L. Ukrainka”);

Ambasada Franței în Republica Moldova – 1 (Filiala „A. Mickiewicz”);

Comunitatea femeilor ucrainene din Moldova – 1 (Filiala „L. Ukrainka”);

Societatea „Prosvita – Taras Șevcenco” – 1 (Filiala „L. Ukrainka”);

Fundația de binefacere a pictorilor profesioniști, meșterilor populari ucraineni „Вiдроджуння” – 1

(Filiala „L. Ukrainka”); 

Asociația Tineretului ucrainean „Zlagoda” – 1 (Filiala „L. Ukrainka”);

Comunitatea „Petru Movilă” – 1 (Filiala „L. Ukrainka”);

Biroul Relații Interetnice – 2 (Filiala „L. Ukrainka”, Filiala „I. Mangher);

Mitropolia Basarabiei – 2 (Filiala „Târgoviște”);

Universitatea Liberă Internațională – 2 (Elena Dabija);

Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret – 3 (Filiala „A. Mickiewicz”, Sala de lectură

germană, Biblioteca Centrală); 

Școala de Arte Ialoveni – 1 (Filiala „A. Mickiewicz”);

Editura „Zorio” – 4 (Filiala „Ovidius”, Filiala „M. Ciachir”);

Editura „Literatură Copii” – 2 (Filiala „Ovidius”);

Centrul Comunitar pentru Tineri cu Dizabilități – 1 (Filiala Traian);

Diplomă de Ambasador al Culturii Păcii – 2 (CAIE, Filiala „H. Botev”);

Unitatea militară 1001 – 5 (Filiala „L. Rebreanu”);

Premiul ziarului „Literatura și arta” – 1 (Natalia Ghimpu);

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 220.


154


155


156


157

GESTIUNEA FINANCIARĂ Activitatea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a fost dependentă de sursele financiare alocate de Consiliul Municipal Chișinău. Pentru anul 2016 au fost distribuiţi de la buget 31 424 300,00 lei. Pe parcursul anului s-au efectuat modificări, astfel suma a devenit de 27 796 300,00 lei, ceea ce a condus la micșorarea necesităţilor. S-au cheltuit de facto 18 321 306,00 lei. Ponderea majoră a cheltuielilor o constituie personalul – 14 367 729,00 lei, urmată de plata pentru căldură, energie electrică, achiziţionarea resurselor infodocumentare, chiria spațiului Filialei „O. Ghibu”, mobilier și echipament. Ambasada Poloniei în Republica Moldova a donat 11 000,00 lei pentru spațiul copii al Filialei „A. Mickiewicz”, iar Societatea Culturală Ucraineană din Republica Moldova a asigurat Filiala „L. Ukrainka” cu o colecție de jocuri de masă în sumă de 993,00 lei.


158

Articol 111 112 116/01 135/33 113/01 113/03 113/04 113/06 113/11 113/13 113/17 113/18 113/19 113/21 113/22 113/27 113/29 113/30 113/34 113/35 113/45 113/47 114/02 242 243

TOTAL

Articol nou 211110 212100 212210 222110 336110 222130 318110 222220 222400 331110 222500 222500 222300 222600 222910 222990 318110 222940 222210 222140 222190 222990 222970 222720 316110 311120 222980 314110 337110

Descifrare Salariu Asigurare medicală Fondul social Concedii medicale Energie electrică Rechizite, mentenanță, consumabile Căldura Abonare, achiziţie de carte Telecom Întreţinere transport Reparaţii curente Reparaţii utililaj Chirie Instruire profesională Servicii editoriale Contoare Pază Servicii informaţionale Apă, canalizare Salubritate Manifestări culturale Comision bancar Deplasări Mobilier, echipament Reparaţii capitale Servicii poștale Tehnică Materiale de construcție

Aprobat 15 925 500 3 419 800 643 000 26 000 650 000 1 000 000 1 800 000 3 900 000 120 000 20 000 40 000 1 000 000 100 000 650 000 20 000 250 000 20 000 30 000 150 000 130 000 140 000 35 000 245 000 10 000 100 000 1 000 000

31 424 300

Modificat 12 276 500 2 823 600 552 500 45 000 1 000 000 1 000 000 2 152 700 3 000 000 130 000 20 000 60 000 1 600 000

Cheltuit 11 221 958 2 581 455 529 486 34 830 650 000 253 378 807 055 542 368 77 785 12 000 25 618 107 930

650 000 20 000 250 000

526 056

150 000 130 000 140 000 35 000 290 000 11 000 50 000 1 000 000

20 385 87 189 85 370 23 538 140 658 8 735 22 624 439 130

10 000 300 000 100 000 27 796 300

622 99 374 6 000 18 321 306

17 762


159

PROPUNERI PENTRU ACTIVITATEA DIN 2017 Propuneri pentru fondatori (Direcţia cultură, Consiliul Municipal Chişinău): 1. Susţinerea următoarelor demersuri:  a aproba alocaţii bugetare pentru menţinerea în funcţiune a BM, inclusiv sprijinirea în organizarea licitaţiilor şi concursurilor de oferte pe parcursul anului pentru: achiziţii de carte, abonarea ediţii periodice şi baze de date, procurarea echipamentului, procurarea mobilei, dezvoltare profesională;  a aproba alocaţii bugetare suplimentare pentru reparaţii curente şi capitale, menţinerea bibliotecii într-o stare bună; pentru birotică etc. 2. Extinderea parcului de echipamente tehnice pentru filialele Bibliotecii Municipale prin proiecte finanţate de la buget. 3. Susţinerea parteneriatelor, proiectelor, activităţii şi programelor BM desfăşurate cu parteneri de peste hotare, programul Novateca. 4. Negocierea prevederilor incluse în Convenţia colectivă de ramură pentru domeniul culturii:  art. II, p. 16, lit. b) – să prevadă, de comun acord cu sindicatul, mijloace financiare în mărime de cel puţin 0,15 % din fondul de retribuire a muncii salariaţilor, pentru utilizarea în scopul organizării activităţilor culturale şi sportive;  art. XIII, p. 59 – să garanteze organizarea examenului medical al salariatului înainte de încheierea contractului individual de muncă şi examenele medicale periodice pe parcursul acţiunii contractului individual de muncă, în conformitate cu actele aprobate de organele ocrotirii sănătăţii;  art. XIII, p. 60 – să aloce mijloace financiare pentru efectuarea acţiunilor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă în mărimile prevăzute în contractul colectiv de muncă. 5. Negocierea Contractului colectiv de muncă. Propuneri pentru factorii de decizie (Ministerul Culturii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Parlamentului RM): 1. Susţinerea bugetelor administraţiei publice locale privind alocarea cotei stabilite de Guvern, per locuitor, la achiziţia de carte. 2. Revizuirea sau elaborarea noilor normative pentru bibliotecile publice: împrumut per bibliotecar; vizite per bibliotecar, numărul de ore de relaţii cu publicul ş.a. (a se vedea Regulamentul-cadru cu privire la bibliotecile publice, 2003). 3. Elaborarea unor normative de dotare tehnologică a bibliotecilor publice (un minimum indispensabil activităţii în contextul tehnologizat actual).


160 4. Revizuirea normelor şi termenelor de păstrare în bibliotecă a echipamentului învechit fizic şi introducerea procedurii de schimb şi upgrade a echipamentului o dată în trei-cinci ani. 5. Instituirea unui fond (financiar) pentru susţinerea editării publicaţiilor metodologice necesare dezvoltării bibliotecilor publice. Propuneri pentru forurile profesionale (Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Consiliul Naţional de Biblioteconomie):  Încurajarea şi facilitarea parteneriatelor internaţionale în domeniului biblioteconomic pentru susţinerea vizitelor de documentare, schimbului de experienţă.


161


162


163


164 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - 2016 A. CONTEXTUL BIBLIOTECII

2016

2015

Cheltuieli total populaţia ţintă per populaţia ţintă

18 321 306 681 100 26,9

23 418 000 678 200 34,5

Cheltuieli total pentru achiziţii din donaţii din buget per utilizator per populaţia ţintă % cheltuieli pentru achiziţii

1 275 900 733 532 542 368 7,6 / 3,2 1,9 / 0,8 7% / 3%

3 163 248 637 148 2 526 100 18,9 / 15,1 4,6 / 3,7 13,5% / 10,8%

Cheltuieli pentru manifestări culturale, evenimente per utilizator % cheltuieli pentru manifestări culturale

140 658

99 900

0,84 0,8%

0,60 0,4%

Cheltuieli total per utilizator total înscrişi

54,1

71,9

11 993 733 532

637 148

425 0,002 0,6 1,4 14 367 729 78,4%

436 0,003 0,6 1,5 15 861 900 67,7%

Venituri (sponsorizări) proiecte mici donaţii de carte echipament, tehnologii alte venituri B. PERSONALUL BIBLIOTECII Personal per utilizator per 1000 locuitori per 2300 locuitori cheltuieli pentru personal % cheltuieli pentru personal


166 Bibliotecari cu studii superioare cu studii superioare de specialitate normă întreagă per utilizator per 1 000 locuitori per 2 300 locuitori

351 319 176 351 0,002 0,5 1,2

353 324 190 353 0,002 0,5 1,2

Bibliotecari atestaţi grad superior grad I grad II

171 33 65 73

174 34 67 73

Comunicări

49

51

Bibliotecari instruiți

251

172

Acţiuni de formare profesională

739

704

C. PUNCTE DE SERVIRE. ORE DE FUNCŢIONARE Număr de biblioteci

27

28

10 599,0 0,06 2 122

10 730,3 0,06 2 092

55

59

77 532 / 75 642

82 316 / 80 356

298 / 288

293 / 283

Utilizatori înscrişi total

338 684

325 869

Utilizatori noi

12 815

17 608

Utilizatori activi

167 214

167 374

Utilizatori înscrişi ca % din populaţie

49,7%

48%

Utilizatori activi ca % din populaţie

24,6%

24,6%

Utilizatori per bibliotecar

476

474

Cost per utilizator activ

109, 57

140,0

1 618 673 10 5 620 21 4 612 2,4

1 706 189 10 6 029 21 4 833 2,5

738 401

800 946

Spaţiu total per utilizator locuri pentru utilizatori Timp mediu de funcţionare pe săptămână ore total anual/ore deschise pentru public zile total anual/zile deschise pentru public D. UTILIZAREA BIBLIOTECII

Intrări per utilizator activ per zi per oră per bibliotecar per capita Vizite virtuale


166 Cost per intrări

11,32

13,72

52

45

0,03%

0,03%

nr. de calculatoare per 1 000 locuitori

0,08

0,06

MANIFESTĂRI CULTURALE total din care expoziții

9 301 2 296

11 143 3 183

Rata de prezenţă la manifestări culturale şi evenimente % din vizite cost per participant

144 410

183 072

8,9% 0,97

10,7% 0,54

376

466

3 752 012

4 831 954

ECHIPAMENT Staţii de lucru public % staţii de lucru public per utilizator

Articole în presă ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR total împrumut direct per utilizator activ per zi per oră per bibliotecar per capita

3 687 634 22 12 804 49 10 506 5

Împrumutul electronic

22 13 028 50 10 689 5

4 738 685 28 16 744 59 13 424 7

64 378

29 17 074 60 13 688 7

93 269

Împrumut per vizită

2,3

2,3

2,8

2,8

Cost per document împrumutat

5,0

4,9

4,9

4,8

TRANZACŢII DE REFERINŢE total

34 828

48 549

referinţe per utilizator

0,2

0,3

referinţe per bibliotecar

99,2

137,5

TRANZACŢII DE INSTRUIRE total

16 342

22 896

acţiuni de instruire per utilizator

0,1

0,1

acţiuni de instruire per bibliotecar

46,6

64,9

1 205 408

1 214 682

Titluri adăugate stocului per utilizator per capita

4 674 0,03 0,007

4 940 0,03 0,007

Exemplare adăugate stocului per utilizator per capita

18 535 0,1 0,03

47 481 0,3 0,07

4,0

9,6

E. ACHIZIŢIA DOCUMENTELOR. COLECŢII Documente (stoc) total (ex.)

Exemplare adăugate per titlu adăugat


167 Colecţii (ex.) cărţi ediţii periodice documente AV documente de muzică tipărită documente electronice alte documente: hărţi, atlase, tablouri manuscrise

1 110 820 31 853 15 019 30 445 15 213 2 057 1

1 116 694 35 424 15 108 30 426 14 987 2 042 1

Exemplare în stoc per utilizator

7,2

7,3

Exemplare în stoc per capita

1,8

1,8

714 901

730 585

Titluri total per utilizator

4,3

4,4

Titluri total per capita

1,0

1,1

Exemplare în stoc per titlu

1,7

1,7

Rata de înnoire a stocului (ani)

65,0

25,6

Titluri total

Circulaţia colecţiei

3,0

3,1

4,0

4,0


168 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă 2016 1. Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011. Dicţionar enciclopedic / Silvia Antufiev, Mihai Taşcă; coord. : Mariana Harjevschi ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică de Drept ; Editura Cartea Juridică – Chişinău : S. n., 2016 (Tip. „Lexon-Prim”). – 708 p. 2. Ion Holban – între fizică, poezia științei și proza vieții : Biobibliografie / Inst. de Dezvoltare a Soc. Informaționale, Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Centrală ; alcăt. : Margareta Cebotari ; ed. îngrijită de Maeiana Harjevschi ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Chișinău : Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2016. – 160 p. – ISBN 978-9975-3124-2-4. 3. Goian, Natalia. Prelucrarea informației : Manual pentru bibliotecile publice : [în vol.] / Natalia Goian ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova. – Chișinău : S. n., 2016 (CEP USM). – ISBN 978-9975-71-840-0. Vol. 1. – 2016. – 124 p. – ISBN 978-9975-71-841-7. 4. Leo Butnaru : Biobibliogr. (1967-2004) / Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu”, Filiala “Transilvania” ; red. bibliogr. : Taisia Foiu, Nadejda Cecoi ; lector : Zinovia Marchitan-Butnaru. – Iaşi : TipoMoldova, 2016. – p. – Col. „Opera Omnia”. 5. Nicolae Esinencu. Viaţa şi opera literară (ca) într-o carte / concept şi elaborare: Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar; bibliografie selectivă: Margareta Cebotari; tehnoredactare: Aurelia Galiţchi-Staci. – Iaşi : Tipo Mpldova, 2016. – 346 p. 6. Rață, Valeriu. Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : (cronici, consemnări, recenzii) / Valeriu Rață ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; coord. : Lidia Kulikovski ; pref. : Vlad Pohilă ; coperta : Valeriu Herța ; machetare : Ion Vârlan ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chișinău : [S.n.], 2016. – 332 p. – ISBN 978-9975-128-78-0. 7. Rață, Valeriu. Cu Dumnezeu în fiecare zi : (poezii creștine) / Valeriu Rață ; pref. : Iurie Colesnic ; postf. : Octavian Moșin ; red. : Vlad Pohilă. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 230 p. – ISBN 978-9975-128-68-1. 8. Răileanu, Vitalie. Străin printre ape : [versuri] / Vitalie Răileanu ; pref. : Maria Pilchin. – Iaşi : Junimea, 2016. – p. – ISBN 978-973-37-1964-9. 9. Zidind iubire, a urcat în icoană: Mitropolitul Antonie Plămădeală : (1926-2005) : biobibliogr. / Bibl. Publică Raională “ÎPS Antonie Plămădeală”, Hînceşti ; alcăt. : Larisa Suleimanov ; red. bibliogr. : Claudia Tricolici ; lector : Valeriu Raţă. – Chişinău : S.n., 2016. – 146 p. – ISBN 978-9975-84-019-4. 10. BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; dir. fondator : dr. conf. univ. Lidia Kulikovski ; dir. : Mariana Harjevschi ; red.-şef : Vlad Pohilă. – 2002. – Chișinău : Ed. „Tehnica-Info”, 2016 Vol. 60, Nr 1. – p. – (Serie nouă). 11. Vol. 61, Nr 2. – p. – (Serie nouă). 12. Vol. 62, Nr 3. – p. – (Serie nouă). 13. Vol. 63, Nr 4. – p. – (Serie nouă). Ediții periodice


169 14. Afteni, Oxana. Biblioteca te așteaptă : [despre prezentarea serviciilor noi de bibliotecă organizată la BM “B.P. Hasdeu” ] / Oxana Afteni, Daniela Bortă // “a” mic. – 2016. – Nr 12. – P. 11. 15. Afteni, Oxana. Pasiunea copilăriei : [serviciu de confecţionare a origami, organizată la Filiala Traian ] // “a” mic. – 2016. – Nr 5/6. – P. 13. 16. Andreev, Oxana. De ziua ta, Polonia! : [despre Ziua bibliotecii] // Jutrzenka. – 2016. – În curs de apariție. 17. Andreev, Oxana. Fericirea este întotdeauna acolo unde o găseşte omul : [eveniment onsacrat marelui scriitor polonez Henryk Sienkiewicz cu genericul Semper idem (mereu acelaşi) – Henryk Sienkiewicz, dedicată aniversării a 170-a de la naşterea celui care a fost primul – în Polonia – laureat al Premiului Nobel pentru literatură, desfășurat la Filiala „A. Mickiewicz”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 18. Andreev, Oxana. Maraton de Ziua bibliotecii : [despre Ziua bibliotecii] // Jutrzenka. – 2016. – În curs de apariție. 19. Aristin-Cupcea, Sandu. Pe drumul descoperirii de sine… : [Ora poeţilor celeşti ediţia a VI-a, Ora George Cojbuc la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Florile dalbe. – 2016. – Nr 14. 20. Arseni, Larisa. Chișinăul citește o carte, citește Kinderland : [despre lansarea programului de lectură Chișinăul citește o carte] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Febr. (Nr 2). – P. 3. 21. Arseni, Larisa. Ne cheamă muza : [despre deschiderea salonului muzical-literar cu genericul Ne cheamă muza] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Noiem. (Nr 11). – P. 1. 22. Arseni, Larisa. 150 de ani de poezie semnată Eminescu // Ecoul Eminescu. – 2016. – Iun. (Nr 6). – P. 3. 23. Arseni, Larisa. Reflecții asupra prelegerii – Eminescu în noi interpretări : [prelegerea publică susținută de acad. Mihai Cimpoi la CAIE] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mar. (Nr 3). – P. 1-2. 24. Arseni, Larisa. Suflet curat, de limba română înfiat : [întâlnirea cu lingvistul Ion Melniciuc la CAIE] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Apr. (Nr 4). – P. 2-3. 25. Bibliografie dedicată maestrului Vladimir Curbet și ansamblului „Joc” : [lansarea volumului biogr. Două fenomene ale culturii naționale : maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul „Joc”, la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2016. – 7 febr. – P. 8. 26. Biblioteca – o punte de acces spre o lume nouă : [Campania de sensibilizare a comunității „Ne vedem la bibliotecă!”, organizată de Ministerul Culturii în parteneriat cu programul „Novateca”. În această campanie au participat și bibliotecile publice din Chișinău] // Moldova. – 2016. – Sept.-Oct. – P. 12-15. 27. Bobotrân, Olesea. Adio, rucsacul de vacanță Suflet curat, de limba română înfiat : [întâlnirea cu lingvistul Ion Melniciuc la CAIE] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Apr. (Nr 4). – P. 2-3. 28. Bobotrîn, Olesea. Primul ecou al operei eminesciene în Rusia : [prezentare de carte] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Iun. (Nr 6). – P. 3. 29. Borş, Ion. Opreşte clipa! (Dialog cu scenaristul-bibliotecar Ion Borş) / consemnare : Nina Soroceanu // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 176-177. 30. Borș, Ion. Un oaspete drag la biblioteca „Ovidius” – scriitorul Petre Crăciun de la București / Ion Borș, Liuba Ciobanu // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 81-85. 31. Bortă Daniela. Ce gust are școala?: [despre ziua ușilor deschise pentru preșcolarii de la grădinițele din sectorul Botanica,organizatăla Liceul Teoretic Traian ] / Daniela Bortă, Oxana Afteni // “a” mic. – 2016. – Nr 9. – P. 9. 32. Bortă, Daniela. Matematica distractivă : [o oră distractivă de matimatică, organizată la Filiala Traian] // “a” mic. – 2016. – Nr 4. – P. 9. 33. Bortă, Daniela. Matematica-i un joc : [despre o oră distractivă de matimatică, organizată la Filiala Traian] // Florile dalbe. – 2016. – Nr 10. – P. 4.


170 34. Bortă, Daniela. O floare pentru tine! : [aniversarea reviste “Florile dalbe” organizată la Filiala Traian] // Florile dalbe. – 2016. – Nr 12. – P. 4. 35. Bortă, Daniela. Traversăm cuminte : [despre respectarea regulilor de circulație, organizată la Liceul Teoretic Traian] / Daniela Bortă, Oxana Afteni // “a” mic. – 2016. – Nr 3. – P. 9 ; Florile dalbe. – 2016. – Nr 7. – P. 3. 36. Bortă, Victoria. Ce va CITI Chișinăul în acest an? Noul program de lectură produs de o bibliotecă din capitală : [lansarea programului de lectură Chișinăul citește o carte, ediția 2016, la BM „B.P. Hasdeu”] // Ziarul Național. – 2016. – 9 febr. – P. 17. 37. Bortă, Victoria. Un eveniment dedicat unei personalități românești va avea loc la o bibliotecă din capitală : [serata de creație dedicată lui Marin Sorescu, desfășurată la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // Ziarul Național. – 2016. – 14 febr. – P. 17. 38. Boss, Sam. Intersecţia dintre proiectare şi cultură: noua bibliotecă Guangzhou şi relaţia ei cu oraşul / trad. : Galina Tartacovschi // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 66-72. 39. Braga, Feodosia. Biblioteca publică de drept – 15 ani de contribuții la informarea juridică a comunității // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 79-80. 40. Braicov, Tatiana Chişinău în inima mea de Leonid Bujor – istorie şi suflet : [lansarea volumului cu acelaşi titlu la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 150-151. 41. Braicov, Tatiana. Finala concursului de poezie Ringul poeților – 2016 [desfăşurat la Bibl. “Onisifor Ghibu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 128-1130. 42. Braicov, Tatiana. Poezia face dragostea mai dragoste, dorul mai dor, inima mai inimă… : [recital de poexie desfășurat la Filiala „Onisifor Ghibu”, în colaborare cu elevii Liceului Teoretic „Vasile Vasilache”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 93-95. 43. Braicov, Tatiana. Prima întâlnire a scriitoarei Liliana Corobca cu cititorii de la baștină // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 108-110. 44. Braicov, Tatiana. Spre înălţimile literaturii: Călătorind pe aripi de înger : [lansarea cărţii scriitorului contemporan Igor Volniţchi Călătorind pe aripi de înger (Chişinău, Ed. „Estetini”, 2016), Biblioteca „Onisifor Ghibu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 45. Brânzan, Maria. Agenda de duminică a Cenaclului literar – creștin Cuvântul al mănăstirii Sf. Ap. Andrei : [desfășurarea Cenaclului la Filiala „Târgovişte”] // Izvorul credinței. – 2016. – Iun. (Nr 6). – P. 4. 46. Brânzan, Maria. Doamne, încă nu ne-am dus, mai avem ceva de spus… : [ședința Cenaclului literarcreștin Cuvântul în incinta Filialei „Târgovişte”] // Izvorul credinței. – 2016. – Noiem. (Nr 11). – P. 6. 47. Brânzan, Maria. După o mică vacanță de vară : [desfășurarea Cenaclului literar – creștin Cuvântul la Filiala „Târgovişte” ] // Izvorul credinței. – 2016. – Sept. (Nr 9). – P. 4. 48. Burn, Debra. Biblioteca Grove în calitate de exemplu – o bibliotecă „verde” în sensul unui permanent anganjament comunitar: realizarea aşteptărilor şi promovarea parteneriatelor / trad. : Diana Ţurcanu ; coord. : Aglaia Iepure // BiblioPolis. – Vol. 63, Nr 4. – P. 74-81. 49. Butucel, Elena. Modernizarea bibliotecilor publice: metode specifice în crearea serviciilor de bibliotecă // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 34-37. 50. Capița, Ludmila. Biblioteca „Transilvania”, la un sfert de secol de activitate în numele culturalizării // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 51. Capița, Ludmila. Lectura – un remediu eficient contra plictiselii unor adolescenți : [serviciul Adolescentul de promovare a lecturii la Filiala „Transilvania” a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 63-67.


171 52. Catan, Cristina. Constelaţia Steliana Grama : [medalionul lit. – Cometa sihastră a poeziei Steliana Grama, consacrată împlinirii a 10 ani de la trecerea în eternitate a scriitoarei, desfăşurat la Bibl. “Onisifor Ghibu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 147-149. 53. Cătană, Vera. Emil Loteanu – între regie și poezi : [Conferința Emil Loteanu – între regie și poezie consacrată aniversării a 80-a de la nașterea regizorului desfășurată la BM „B.P. Hasdeu” în cadrul cenaclului Magia cuvântului moderat de Victoria Fonari] // Făclia. – 2016. – 11 noiem. – P. 12. 54. Cătană, Vera. Poezia și redescoperirea mitică în noua monografie a Victoriei Fonari : [recenzie la cartea Proiecții ale mitului în creația lui Victor Teleucă, Leo Butnaru și Arcadie Suceveanu, aut. : Victoria Fonari] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 210-213. 55. Căpiță, Ionel. Botezul celor patru : [lansarea celor patru cărți: Cântecul cu aripi frânte; Izvoditorul de tâlcuri subtile. Introspecția unui festival de umor; Tradiție și spiritualitate în civilizația cinegetică; Nicolae Sulac. Rapsod al plaiului moldav toate semnate de Tudor Colac, la filiala „Transilvania”] // Literatura și arta. – 2016. – 21 iul. – P. 4 ; BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 99-101. 56. Cebotari, Margareta. Iulian Filip, omul mereu însetat de frumos, și-a „cântărit” creația sa // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 100-103. 57. Chestionar LA. Cu ce sentimente vă despărțiți de anul 2015? Ce așteptări de la anul 2016 : [Ninela Caranfil despre Biobibliografia Artista dorurilor noastre – Ninela Caranfil] // Literatura și arta. – 2016. – 7 ian. – P. 2. 58. Chiriac, Cristian. Patrimoniul cronicarului Ioan Neculce – 270 ani din ziua trecerii în lumea celor drepți : [conferința cu același titlu desfățurată în cadrul Salonului de Lectură „Ceaiul de la ora patru”] // Timpul. – 12 febr. – P. 22. – (Cultură). 59. Chirilă, Maria. Editorii lui Eminescu : [prezentarea volumului Din misterele literaturii române, aut. : N. Georgescu] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mai (Nr 5). – P. 2-3. 60. Chirilă, Maria. Eminescu văzut de armeni : [prezentarea volumulelor traduse în limba armeană din colecția de documente CAIE] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Apr. (Nr 4). – P. 4. 61. Chirilă, Maria. Influiența franceză și Eminescu : [prezentarea volumului Eminescu și cultura franceză, aut. : I.M. Rașcu] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mar. (Nr 3). – P. 3. 62. Cinci interviuri despre lectură, carte, bibliotecă [se aminteşte BM “B.P. Hasdeu”] / consemnare : Alexandru Lebedev // BiblioPolis. – 2016. – vol. 63, Nr 4. – P. 169-175. 63. Ciobanu, Liuba. Povestea fetelor venite din poveste : [voluntarele de la Filiala “Ovidius”] / Liuba Ciobanu, Ion Borş // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 133-135. 64. Ciobanu, Valerian. Cărți foarte bune în primele zile de toamnă : [desfășurarea lansării de carte Destăinuiri deasupra Carpaților de Valerian Ciobanu în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2016, la Filiala „Târgovişte” ] // Literatura și arta. – 2016. – 22 sept. – P. 8. 65. Ciurca, Aliona. Societatea rămâne intolerant față de femeile decidente : [lansarea expoziției mobile „Expuse? Portretele femeilor puternice”, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // Ziarul de gardă. – 2016. – 11 aug. – P. 15. 66. Codreanu, Elena. Majoritatea bibliotecarilor activează în prezența unor factori nocivi : [despre condițiile de muncă a bibliotecarilor și salarizarea acestora vorbește Elena Butucel prim vice-director al BM „B.P. Hasdeu”] // Vocea poporului. – 2016. – 5 febr. – P. 4. 67. Colesnic, Iurie. Necesitatea de rădăcini : [Mihail Ciachir] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. . 68. Colesnic, Iurie. O lecție care trebuie însușită : [despre cartea deputatului Veaceslav Untilă „Lecția de politică” lansată la 15 iunie 2016, în cadrul Filialei „Onisifor Ghibu” a BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2016. – 24 iun. – P. 13.


172 69. Colesnic, Iurie. Un autor în căutarea de sine [Valeriu Rață] // Rață Valeriu. Cu dumnezeu în fiecare zi. – Chișinău, 2016. – P. 5-7. 70. Colesnic, Iurie. Un om al cărții – Iosif M. Parhomovici [profesor, istoric] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 175-178. 71. Coșeri, Tatiana. Lansări de carte la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” [în perioda 27 augustu – 2 septembrie 2016] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 1 sept. – P. 8. 72. Coşeri, Tatiana. Proiectul In focus Advocacy: profil, livrabile și impact : [Proiectul In focus Advocacy implementat de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova cu suportul financiar al IREX Moldova și Programul Novateca] // ABRM Info. – 2016. – Iun.-Iul. (Nr 1).– P. 2. 73. Coșeri, Tatiana. Rolul echipei în cultura instituțională // Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională. Științe socioumanistice: Vol 1 : Rezumate ale comunicărilor, 28-29 sept.m, 2016. – Chișinău : CEP USM, 2016. – P. 281-285. 74. Crudu, Dumitru. Dimitrie; Cel mai greu : [poezii] // Poeţi basarabeni contemporani. – Chişinău, 2016. – P. 132-134. 75. Crudu, Dumitru. Critică, poezie și actualitate // Ziarul Național. – 2016. – Nr 14. – P. 17. 76. Crudu, Dumitru. Șerpii și șerpoaicele lui Nicolae Spătaru // Contrafort. – 2016. – Nr 1/2. – P. 5. 77. Cum să faci servicii de bibliotecă foarte bune? Linii directoare privind furnizarea serviciilor în bibliotecile publice din Anglia pentru deținătorii portofolii în consiliile locale / trad. : Lidia kulikovski // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 59-61. 78. Cuzmin, Olga. O serată literar-muzicală la Biblioteca „Liviu Rebreanu” : [o serată literar-muzicală “La sfat cu Ion Creangă” la Filiala “Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 1 mar. – P. 3. 79. Cuzuioc, Ion. Omul cu două duminici : [lansarea volumelor lui Traian Vasilcăula CAIE] // Literatura și arta. – 2016. – 13 oct. (Nr 41). – P. 7. 80. Dabija, Elena. Anatol Codru – un îndrăgostit de Eminescu și de piatră : [In memoriam: 80 de ani de la naşterea poetului şi cineastului Anatol Codru] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 173-175. 81. Dabija, Elena. Dialoguri eminesciene constructive on-line : [activitatea CAIE pe rețelele de socializare cu cititorii pe temele care le abordează biblioteca] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Iul. (Nr 7). – P. 1-2. 82. Dabija, Elena. Eminescu : [prezentarea manuscrisului Eminescu Omul văzut de contemporani: Note de lectură de Georgescu-Vîște] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Apr. (Nr 4). – P. 1-2. 83. Dabija, Elena. Fenomenul Eminescu : [Eminesciana 2016, la CAIE] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 130-135. 84. Dabija, Elena. Noutăți editoriale eminesciene [în colecția de carte a Centrului Academic Eminescu, a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 109-117. 85. Dabija, Elena. „Patria începe acasă” : [prezentarea volumului Patria în opera lui Grigore Vieru] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Febr. (Nr 2). – P. 1-2. 86. Dabija, Elena. Prietenie constructivă pe Facebook : [despre prietenie pe Facebook cu poeta Aurora Ciuca] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Iul. (Nr 7). – P. 3. 87. Dabija, Elena. Spre Chișinău : [prezentarea volumului Neamul românesc în Basarabia, aut. : Nicolae Iorga] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mar. (Nr 3). – P. 2-3. 88. Dabija, Elena. Start Rucsacului de vacanță la CAIE : [startul programului la CAIE și donația de carte făcută de familia Jantoan] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Iun. (Nr 6). – P. 1-2. 89. Dabija, Elena. Tot Pământul e o piatră suferindă de dor : [comemorarea poetului Anatol Codru la Muzeul Național de Istorie a Moldovei dedicată aniversării de 80 de ani de la naștere] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mai (Nr 5). – P. 1-2.


173 90. Dodu-Savca, Carolina. Invitaţie lirică – La marginea absolutului // Au bord de l’absolut – de Victoria Fonari : [recenzie la volumul cu acelaşi titlul] // Literatura şi arta. – 2016. – 8 dec. – P. 4. 91. Dumitru Crudu poate devein “Poetul European al Libertăţii” : [scriitorul a fost selectat printer cei opt finalişti] // Timpul. – 2016. – 9 dec. – P. 24. 92. Edwards, Julie Biando. Comunitar centrate: 23 motive pentru care biblioteca ta este locul cel mai important din localitate / Julie Biardo Edwards, Melissa S. Rauseo, Kelley Rae Unger ; trad. : Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 21-28. 93. Feldman, Sari. Transformarea profesiei bibliotecare (Recrutarea celor mai buni și mai strălucitori oameni în biblioteconomie) / Sari Feldman, Hallie Rich ; trad. : Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 29-32. 94. Filip, Iulian. Lidia Kulikovski – destin și caracter // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 66-68. 95. Frişcu, Alexandru Horaţiu. Scopul: ieșirea din noapte : [despre volumul Cu Dumnezeu în fiecare zi, aut. : Valeriu Raţă] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 216. 96. Foiu, Taisia. Conferința comemorativă Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar European [consacrată a 170 de ani de la nașterea lui Carol Schmidt, desfășurată la Biblioteca Centrală și organizată de Departamentul „Memoria Chișinăului”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 102-104. 97. Fonari, Victoria. Abisul eminescian în paletacromatic a lui Ion Daghi // Cronica veche. – 2016. – Nr 7/8. – P. 20. 98. Fonari, Victoria. Absolutul eminescian în paleta cromatică a lui Ion Daghi // Literatura și arta. – 2016. – Nr 34/35. – P. 8. 99. Fonari, Victoria. Amprentele de respirație a pietrei în lirica lui Anatol Codru // Gând românesc. – 2016. – Nr 10 (280). – P. 97-100. 100. Fonari, Victoria. Armonia imposibilului // Gând românesc. – 2016. – Nr 6 (288). – P. 108-112. 101. Fonari, Victoria. Armonia imposibilului; Vidul tăcerii; Și anticii ceia cu legile lor oratorice; Pictură; Sarea pasiunii // Rotonda Valahă. – 2016. – Nr 3. – P. 47-48. 102. Fonari,Victoria. Cuvânt e-n tot; Rugă; Strigătul Tăcerii în Pustiu; Fizică ezoterică; Tămâie; Printre elicele imperativelor cotidiene; Plimbare pe soare // Răducan Puiu. Veniți de luați lumină (versuri). – Băile Olănești, 2016. P. 154-161. 103. Fonari, Victoria. Firmamentul noțional în galeria lecturilor // Feed Back : Revistă de experiment literar. – 2016. – Nr 3/4. – P. 15-17. 104. Fonari, Victoria. Imaginarul poeziei feminine: coerența cercetării universalului : [recenzii la volumele Imaginarul poeziei feminine. O secțiune de aur, aut. : Georgeta Adam și Europeana. O istorie succintă a secolului al douăzecilea, aut. : Patrik Ouředník] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 201-203. 105. Fonari, Victoria. În zodia poeziei // Gând românesc. – 2016. – Nr 3 (285). – P. 116-117. 106. Fonari, Victoria. Magma culturală și chirurgia ghilotinei // Luceafărul de dimineață. – 2016. – Nr 9. – P. 18. 107. Fonari, Victoria. Mitul ontologic al nunții în lirica lui Anatol Codru // Codru Anatol. Mitul personal. – Chișinău, 2016. – P. 81-84. 108. Fonari, Victoria. Multiculturalismul de pe harta memoriei sinelui // Scriptor. – 2016. – Nr 9/10. – P. 7576. 109. Fonari, Victoria. Nicolae Esinencu și alchimia fericirii: între Cronos și Eros // Nicolae Esinencu – viața și opera (ca) într-o carte. – Iași, 2016. – P. 143-153. 110. Fonari, Victoria. Nucul din fața casei : [publicistică] // Literatura și arta. – 2016. – 14 ian. – P. 8. 111. Fonari, Victoria. Poezia la Iași 2016 – o componentă esențială a Festivalului Internațional al Educației // Făclia. – Nr 3 (3422). – P. 3.


174 112. Fonari, Victoria. Răspunsul de la Lenore lui Edgar Poe. Ninge probabil din ură. Macrameu din umbre. Timpul se oprește-n poezie // Gând românesc. – 2016. – Nr 9 (279). – P. 137-140. 113. Fonari, Victoria. Strigătul rozelor din Tăcerea albastră : [recenzie la volumul Tăcerea albastră, aut. : Mariana Moga] // Literatura și arta. – 2016. – 6 oct. – P. 8. 114. Fonari, Victoria. Poezia la Iași – fragmentarium de jurnal, 26-28 mai 2016 : [un eveniment desfășurat sub egida Festivalului Internațional al Educației] // Literatura și arta. – 2016. – 16 iun. – P. 6. 115. Fonari, Victoria. Treptele interpretării imaginarului: de la clasificări la libertatea înțelegerii // Gând românesc. – 2016. – Nr 7 (289). – P. 135-140. 116. Fonari, Victoria. Virgil Dergaci și sensurile haosului rațional // Gând românesc. – 2016. – Nr 2 (284). – P. 123-126. 117. Fonari, Victoria. Zborul pedagogic al Elenei Țau // Făclia. – 2016. – Nr 26/27 (3425/3426). – P. 1. 118. Gabor, Ana. Aici cartea e la ea acasă… : [Filiala „Transilvania” a BM „B.P. Hasdeu” la 25 de ani de activitate] // Timpul. – 2016. – 26 aug. – P. 16-17. 119. Galiţchi-Staci, Aurelia. O întâlnire literară cu scriitorul Vladimir Beşleaga // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. ? 120. Ghimpu, Natalia. Realizările Serviciului e-Guvernare la Fililala “Liviu Rebreanu” // Biblioteca noastră: buletin de ştiri Navateca. – 2016. – Iun. – P. 4. 121. Ghimpu, Natalia. Săptămâna Open Access Week : [Săptămâna Internațională a Accesului Deschis2016 cu genericul Deschiși pentru acțiune, ed. a IX-a, desfășurată la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 24 noiem. – P. 8. 122. Grigorescu, Grigore. Ultimul mareşal sacrificat pentru că şi-a iubit poporul : [Conf. Şt. Mareşalul Antonescu în istorie şi istoriografie, desfăşurată la Biblioteca Centrală a BM “B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 167-168. 123. Grosu, Lidia. Alexandru Plăcintă: pedagog, pictor, poet, profesor [la 65 de ani de la naştere] // Făclia. – 2016. – 13 mai. – P. 3. 124. Grosu, Lidia. Anotimpurile simțurilor omenești : [rec. la volumul Sub aripa tăcerii, aut. : Doina Dabija] // Literatura și arta. – 2016. – 25 febr. – P. 4. 125. Grosu, Lidia. Chemându-și țara prim mama… Ileana : [lansarea cărții Mama mea, Ileana mea, aut. : Zina Izbaș, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // Literatura și arta. – 2016. – 9 iun. – P. 5. 126. Grosu, Lidia. George Coşbuc sărbătorit la Chişinău. Mereu această memorie trează la esenţe sau în dialog cu George Coşbuc : [reflectă conferinţa organizată la Biblioteca Liviu Rebreanu cu ocazia omagierii scriitorului român din Bistriţa-Năsăud] // Gând românesc revistă de cultură, ştiinţă şi artă. – 2016. – 5 sept. – P. 8-13. 127. Grosu, Lidia. „Vinovatul de... de iubire”, George Călin [scriitor și poet] // Literatura și arta. – 2016. – 4 febr. – P. 5. 128. Grosu, Lidia. Setea de expansiune a trăirii : [recenzie la volumul Departe Aproape, aut. : Nina SchițcoCăpățină] // Literatura și arta. – 2016. – 21 apr. – P. 7. 129. Gumeni, Svetlana. Bibliopoșta – o cale simplă spre informare : [serviciu nou de biblioteca la filiala „A. Mickiewicz”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 131-132. 130. Gumeni, Svetlana. O nouă vizită, noi practici şi oportunităţi pentru modernizarea bibliotecilor : [bibliotecari din Rep. Moldova prin intermediul programului Novateca în vizită de lucru la bibliotecile din România] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 131. Gumeni, Svetlana. Suntem bibliotecari, deci suntem lideri! : [participarea bibliotecarilor la tabăra de vară au devenit lideri în comunitate, și-au dezvoltat abilităţile în domeniul inovaţiei, tehnologiilor


175 informaţionale, mobilizării comunitare și creării de noi parteneriate susţinuţi de Programul Novateca] // ABRM Info. – 2016. – Aug. (Nr 2). – P. 3. 132. Gumeni, Svetlana. Şi bibliotecile pot avea ambasadori! : [despre campania Ambasadorii lecturii, desfășurată de Biblioteca polonă „Adam Mickiewicz”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. . 133. Guzun, Olga. O șezătoare literar-muzicală [La sfat cu Ion Creangă] la Biblioteca „Liviu Rebreanu” // Univers pedagogic pro. – 2016. – 10 mar. – P. 3. 134. Harjevschi, Mariana. Activitatea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova în perioada 20122016 // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 90-103. 135. Harjevschi, Mariana. Bucuria serendipității aduce idei : [descoperiri științifice întâmplătoare, idei noi, inovații: cazul BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 11-14. 136. Harjevschi, Mariana. Despre puterea exemplului : [vizita de documentare la Biblioteca Naţională a României și Biblioteca Metropolitană „M. Sadoveanu” din București] // ABRM Info. – 2016. – Aug. (Nr 2). – P. 4. 137. Harjevschi, Mariana. 2015 – anul unor realizări vizibile [Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 52-55. 138. Harjevschi, Mariana. Despre puterea exemplului : [vizita de documentare la Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Metropolitană „M. Sadoveanu” din Bucureşti] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. . 139. Harjevschi, Mariana. În şase biblioteci vor fi create spaţii speciale pentru practicarea cetăţeniei active : [inclusiv la Filiala de Drept a BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2016. – 26 sept. 140. Harjevschi, Mariana. Mesaj dedicat Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret [2016] // Regatul cărților: Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret (1997-2016). – Chișinău, 2016. – P. 15. 141. Harjevschi, Mariana. 18-25 ianuarie : [interviu cu Mariana Harjevschi, director general al BM “B.P. Hasdeu”] / consemnare : Valentina Ursu // Jurnal săptămânal la EUROPA LIBERĂ. – Chişinău, 2016. – P. 5558. 142. Harjevschi, Mariana. Prefaţă // Doctori în drept din Republica Moldova : dicţ. enciclopedic. – Chişinău, 2016. – P. 3-4. 143. Harjevschi, Mariana. Taraba serviciilor de bibliotecă [desfăşurată la Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 50-59. 144. Harjevschi, Mariana. Un dialog cu impact : [vizita bibliotecarilor din Rep. Moldova la bibliotecile din România prin intermediul Programului Biblionet și Novateca] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 31-34. 145. Harjevschi, Mariana. Ziua lui Eminescu și Ziua Culturii Naționale : [alocuțiune ținută pe 15 ianuarie 2016 la deschiderea manifestării culturale Citim Eminescu! la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 126-127. 146. Harti, Vera. Chișinău oraș frumos… : [prezentarea volumului Chișinăul meu] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mai (Nr 5). – P. 3. 147. Harti, Vera. Eminescu în templul spiritului uman – BIBLIOTECA : [locul bibliotecii și lecturii în familia Eminovici] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mai (Nr 5). – P. 3. 148. Harti, Vera. Patrie… [prezentarea cărții Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mai (Nr 5). – P. 4. 149. Herța, Valeriu. [Mesaj dedicat Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret 2016] // Regatul cărților: Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret (1997-2016). – Chișinău, 2016. – P. 30. 150. Holban, Ioan. Grosu Lidia : [repere bibliogr.] // Holban Ioan. Un dicţionar al scriitorilor români contemporani. – Iaşi, 2016. – Vol. 4. – P. 287-296.


176 151. „Impresii de viață” cu un actor : [întâlnirea actorului Vitalie Todirașcu, actor la Teatrul Naț. „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu publicul de la Biblioteca Centrală] // Ziarul național. – 2016. – 19 febr. – P. 17. 152. Ineluş. O zi de poveste : [Ziua Internaţională a Copiilor desfăşurată la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Florile dalbe. – 2016. – Nr 23/24. 153. Ioanid, Doina. Festivalul internaţional Primăvara Europeană a Poeţilor, ediţia a VI-a [desfăşurată la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Observator cultural. – 2016. – Nr 825. 154. Isac, Lidia. Lidia Isac: “Dacă visaţi la ceva, nu încetaţi să munciţi pentru ca acel ceva să devină realitate” : [interviu cu Lidia Isac] / consemnare : Marina Damaschin // “a” mic. – 2016. – Mai-Iun. – P. 53. 155. Jioară, Mariana. Un mod de a iubi patria prin cultură : [preotul-poet Ioan Pintea director Biblioteca Județeană "George Coșbuc" Bistrița-Năsăud în vizită la Filiala “Liviu Rebreanu” a BM "B.P. Hasdeu"] // Literatura şi arta. – 2016. – 22 dec. – P. 4. 156. Josu, Nina. „Eminescu s-a impus în ultimul timp ca poet național al tuturor românilor” : [Congresul Mondial al Eminescologilor, ed. a V-a, desfășurat la AȘM și Centrul Academic Eminescu] // Literatura și arta. – 2016. – 8 sept. – P. 4. 157. Juc, Liliana. Biblioteca este locul unde orice vis poate fi îndeplinit : [teatru de p[pu;I la Filiala „Târgoviște”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 158. Juc, Liliana. Povestea digitală – o metodă simplă şi un instrument de lucru eficient în bibliotecă : [cazul Filiala „Târgoviște” a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 159. Kulikovski, Lidia. Activitatea științifică și de cercetare în anul 2015 la BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 55-61. 160. Kulikovski, Lidia. Orientare spre cultura serviciilor : (Rezultatele chestionării participanților la Cafeneaua publică „Transformăm activitatea în servicii”) // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 15-30. 161. Kulikovski, Lidia. Săptămâna creativității și inovației 2016: Autoevaluare și evaluare cu comentarii [la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 11-20. 162. Leahova, Irina. Bibliotecarii și cărțile, afectați de aceleași probleme : [afecțiunile profesionale relatează Liuba Ciobanu, director Filiala „Ovidius” a BM „B.P. Hasdeu”] // Vocea poporului. – 2016. – Ian. – P. 4. 163. Lecția de viață : [lansarea cărții Lecția de politică (culegere de articole), semnată de către politicanul Veaceslav Untilă, eveniment organizat în cadrul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”] // Timpul. – 2016. – 17 iun. – P. 18. 164. Lefebvere, Madeleine. Biblioteca, oraşul şi posibilităţi infinite: proiectul Universităţii Ryerson, centrul de învăţare pentru studenţi / trad. : Natalia Cojoharenco // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 82-89. 165. Lenz, Helene. Ineditd΄auteur : Dumitru Crudu Une vieille de onzeans : [piesa O bătrână de unsprezeceani, de DumitruCrudu] // Recherches. – 2016. – Nr 16. – P. 167-177. 166. Lisii, Cristina. Cristina Lisii: “CarieraMea un ghid de informare şi orientarea profesională pentru elevi” : [interviu cu iniţiatorul platformei CarieraMea, Cristina Lisii] / consemnare : Marina Damaschin // “a” mic. – 2016. – Oct. – P. 19. 167. Livădaru, Ala. Dor de versul vierian : [valorificarea operei lui Grigore Vieru la Școala Profesională nr. 2 în parteneriat cu Filiala „Târgovişte”] // Făclia. – 2016. – 26 febr. – P. 4. 168. Livădaru, Ala. Grigore Vieru – Omul și Poetul : [valorificarea operei lui Grigore Vieru la Școala Profesională nr. 2 în parteneriat cu Filiala „Târgovişte”] // Literatura și arta. – 2016. – 26 febr. – P. 6. 169. Livădaru, Ala. Reunirea – la ordinea zilei : [despre Simpozionul Istoric Primăvara Unirii] // Literatura și arta. – 2016. – 17 mar. – P. 3. 170. Manole, Lilia. „Râsu – Plânsu românesc – un eveniment maratonic! : [maratonul poetic al poetului gorjean Laurian Stănchescu] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Iun. (Nr 6). – P. 2 -3.


177 171. Mihail, Dinu. Cine duce-n mâini o carte e un om și jumătate // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 172-174. 172. Mihail, Dinu. Cum am făcut cunoștință cu Evgheni Evtușenko // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 225-227. 173. Mihail, Viorel. Igor Volniţchi: „Călătorind pe aripi de înger” : [lansarea cărții cu același titlu, la Filiala „Onisifor Ghibu” a BM „B.P. Hasdeu”] // Săptămîna. – 2016. – 5 aug. – P. 4. 174. Mîrza, Tatiana. Nocturna bibliotecilor la Filiala „Onisifor Ghibu” // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 106-108. 175. Mîrza, Tatiana. Leonard Tuchilatu – unul dintre cei mai subtili poeți români din Basarabia : [viaţa şi activitatea] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 43-45. 176. Morari, Elena. Traficul de persoane – o problemă socială (analiza chestionarului) : [chestionarul a fost realizat de către bibliotecara de la Filiala „Târgu-Mureș”, au fost chestionați utilizatorii și bibliotecarii BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 177. Moraru, Alexandru. Bogdan Petriceicu Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice și filologice (Conferință științifică la Biblioteca Centrala a BM „B.P. Hasdeu”, 26 februarie 2016) // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 142-146. 178. Moraru, Alexandru. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Pod video Cernăuţi-Chişinău-Hotin: Alexandru Hîjdău – viaţa şi opera // BiblioPolis. – 2016. – În curs de apariţie. 179. Moraru, Alexandru. Conferința științifică Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie [desfășurată la Biblioteca Centrală, a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 134-138. 180. Moraru, Alexandru. Mihai Eminescu: maraton poetic de excepție [Citim Eminescu la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 127-131. 181. Moraru, Stela. Impresii de neuitat : [participarea la atelierul de instruire Coalizare & Advocacy pentru îmbunătăţirea politicilor publice, susţinut de Daniela Draghici (România) în cadrul Programului Novateca] // ABRM Info. – 2016. – Iun.-Iul. (Nr 1). – P. 3. 182. Movilă, Lica. Alexei Mateevici, poetul dorurilor noastre : [medalionul lit.-artistic desfăşurat la Bibl. „Onisifor Ghibu”, dedicat poetului Alexei Mateevici] // Florile dalbe. – 2016. – Nr 17. 183. Movilă, Lica. „Frumos în noi e faptul căutării” Mircea Elide : [Manifestare cultural ştiinţific „Mircea Eliade” ediţia XXI ] // Florile dalbe. – 20016. – Nr 20. 184. Movilă, Lica. Nu avem dreptul să uităm : [ed. I-a a Galei lecturilor organizată de Bibl. „Onisifor Ghibu” în parteneriat cu LT „Mircea Eliade”] // Florile dalbe. – 2016. – Nr 6. 185. Movilă, Lica. O întâlire în lumea copiilor : [întâlnirea scriitoarei Claudia Partole cu cititorii Filialei „N. Titulescu”] // Florile dalbe. – 2016. – 19 mai. – P. 4. 186. Movilă, Lica. Ştefan cel Mare în literatura română : [ed. II a Galei lecturilor organizată de Bibl. „Onisifor Ghibu” în parteneriat cu LT „Mircea Eliade”] // Florile dalbe. – 2016. – Nr 23/24. 187. Munteanu, Liuba. Coalizare și advocacy: lecţii învăţate : [participarea la atelierul de instruire Coalizare & Advocacy pentru îmbunătăţirea politicilor publice, susţinut de Daniela Draghici (România) în cadrul Programului Novateca] // ABRM Info. – 2016. – Iun.-Iul. (Nr 1). – P. 4. 188. Munteanu, Liuba. Conferinţa finală a programului Chişinăul citeşte – romanul Kinderland de Liliana Korobca [desfăşurată la Biblioteca Centrală a BM “B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 60-62. 189. Munteanu, Liuba. Nicolae Esinencu – poetul modern : [In memoriam] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 56-58.


178 190. Nagară, Daniela. Scrisoarea săptămânii: Se mai citește... : [despre programul de lectură Chișinăul citește, cărțile și evenimentele incluse de acesta în 2016, desfășurate la BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2016. – 25 noiem. – P. 4. 191. Nedelcea, Tudor. Congresul Mondial al Eminescologilor. Chișinău, 3-4 sept. 2016 : [este menționat CAIE] // Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2016. – 16-22 sept. (Nr 33). – P. 8 ; Literatura și arta. – 2016. – 15 sept. (Nr 37). – P. 4. 192. Negară, Daniela. Salonul de Lectură „Ceaiul de la ora patru” în vizită la Biblioteca „Transilvania” : [discuții referitoare la cartea Când părinții nu-s acasă de Miroslava Metleaeva, din cadrul programului de lectură „Chișinău citește”] // Timpul. – 2016. – 6 mai. – P. 24. 193. Nosatîi, Aliona. Cartea animată unește popoare : [proiect realizat de ONG-ul „Kids Art” şi Filiala “Nicolae Titulescu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 137-138. 194. Olărescu, Angela. Aleea domnitorilor : [poezie] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 248. 195. Olărescu, Angela. Biblioteca „Hristo Botev” : [versuri] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 196. Olărescu, Angela. Conferinţa ştiinţifică Declararea independenţei Bulgariei (1908) : [desfăşurată la Filiala „Hristo Botev”] / Angela Olărescu, Ivan Duminica // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 197. Olărescu, Angela. Lansarea cărții Poetul dintre milenii de Renata Verejanu [la Filiala „Hristo Botev”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 110-111. 198. Olărescu, Angela. Manifestări științifice dedicate scrisului și culturii slave : [desfășurate la Filiala „Hristo Botev”, a BM „B.P. Hasdeu”] / Angela Olărescu, Ivan Duminică // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 91-93 ; Revista de Etnologie şi Culturologie. – Chişinău, 2016. – Vol. XIX. 199. Olărescu, Angela. Poetul Dintre Milenii [Renata Verejanu] // Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu : Ed. a 3-a, 2016 : (Antologie). – Chişinău, 2016. – P. 183-186. 200. Olărescu, Angela. Studiem limba bulgară : [implementat serviciul „Studiem limba și literatura bulgară” la Filiala “Hristo Botev”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, 4. – P. 136. 201. Olărescu, Angela. Şcoala de vară din Gabrovo, Bulgaria : [vizita de lucru a dna Angela Olărescu, directorul Filialei „Hristo Botev”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 202. Olărescu, Angela. Un „Mărțișor științific” la biblioteca „Hristo Botev” : [simpozionului științific a fost Basarabia și eliberarea Bulgariei, fiind dedicat celor 138 de ani de la eliberarea Bulgariei de sub dominația Imperiului Otoman] / Angela Olărescu, Ivan Duminică // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 89-92. 203. Omul săptămânii: Lidia Kulikovski, bibliotecară, doctor în științe pedagogice // Timpul. – 2016. – 4 mar. – P. 4. 204. Onciu, Parascovia. Belzhar de Meg Wolitzer : [prezentarea volumului] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 214-216. 205. Oprea, Bianca-Maria. Urcuş spre înviere: În memoriam Înalt Preasfinţitului Antonie Plămădeală : [lansarea biobliografiei Zidind iubire, a urcat în icoană dedicată Mitropolitului Antonie Plămădeală, aut. : Larisa Suleimanov ; red. bibliografic : Claudia Tricolici ; lector : Valeriu Raţă] // Literatura şi arta. – 2016. – 22 dec. – P. 6. 206. Pârlea-Conovali, Veronica. Mareşalul Alexandru Averescu – trecut, prezent şi viitor… // Făclia. – 2016. – Nr 37. 207. Petrencu, Anatol. „Caznele” Valeriei Florea-Dascăl : [lansarea volumului Caznele, aut. : Valeria Florea-Dascăl, la Filiala „Târgu-Mureș”] // Ziarul de gardă. – 2016. – 17 mar. – P. 9. 208. Pilchin, Ivan. Traducerea ca o compensare istorică : [interviu cu traducătorul Ivan Pilchin] / consemnare : Vitalie Răileanu // Scriptor. – 2016. – Nr 11/12. – P. 50-52. 209. Pilchin, Maria. Adrian Lesenciuc: „Cartea de apă. Cu Borges privind râul” // Metaliteratură. – 2016. – Nr 1. – P. 116-118.


179 210. Pilchin, Maria. „Ardelencele” şi bovarismul psihanalizabil // Scriptor. – 2016. – Nr 3/4. – P. 57-60. 211. Pilchin, Maria. Aura Maru şi poezia lui Homo Viator // Revista literară. – 2016. – Nr 1. – P. 11. 212. Pilchin, Maria. Castelul de apă // Contrafort. – 2016. – Ian.-Febr. – P. 8. 213. Pilchin, Maria. Ce planuri şi aşteptări aveţi pentru/ de la anul 2017 (ancheta revistei) // Luceafărul de dimineaţă. – 2016. – Nr 12. – P. 13. 214. Pilchin, Maria. Cizmele de cauciuc şi demisia din comoditate: Republica Moldova – cădere fără sfârşit? (Chestionarul revistei) // Contrafort. – 2016. – Noiem.-Dec. – P. 12. 215. Pilchin, Maria. Debutul literar între demarare şi derapare // Familia. – 2016. – Nr 6. – P. 97-99. 216. Pilchin, Maria. „Ereticul răstignit” – omul ca avangardă sau erezia ca necesitate // Scriptor. – 2016. – Nr 9/10. – P. 82-85. 217. Pilchin, Maria. Femeia pătată; o scrisoare pierdută pentru tata; femeia răstignită; frumosul meu naufragiat : [versuri] // Familia: rev. – 2016. – Iun. (Nr 6). – P. 79-80. 218. Pilchin, Maria. Homo sacer sau cum poţi fi şi tu un sacrificat // Scriptor. – 2016. – Nr 1/2. – P. 121-123. 219. Pilchin, Maria. Între Eros şi Thanatos: mişcări pe contrasens // Luceafărul de dimineaţă. – 2016. – Nr 2. – P. 7. 220. Pilchin, Maria. Jorge Luis Borges în receptarea poeţilor basarabeni de azi // „Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii”, Materialele Conferinţei internaţionale, Chişinău, 12 martie, 2016, USM. – Chişinău, 2016. – P. 199-205. 221. Pilchin, Maria. Literatura-amibă. Eseu despre autorul interriveran // Zona literară. – 2016. – Nr 9/10. – P. 17-19. 222. Pilchin, Maria. Nicolae Spătaru şi creanga de aur a satului românesc bucovinean // Hyperion. – 2016. – Nr 4/6. – P. 75-77. 223. Pilchin, Maria. Noli tangere circulor meos! // Contrafort. – 2016. – Sept.-Oct. – P. 10. 224. Pilchin, Maria. Omul de argilă. Din discursul ţinut la masa rotundă „Et c’est assez, pour le poéte, d’être la mauvaise conscience de son temps?”, Salon du Livre, Paris, 20 martie 2016 // Revista literară. – 2016. – Nr 5. – P. 18. 225. Pilchin, Maria. Teo Chiriac şi „ruperea raţiunii în patru părţi egale” // Familia. – 2016. – Nr 3. – P. 6876. 226. Pilchin, Maria. Umar Timol: poezia iubitei şi Fast Poetry : [pref.] // Timol U. 52 de fragmente pentru iubită. – Iaşi, 2016. – P. 5-9. 227. Pilchin, Maria. Xenologii marine ale aproapelu : [pref.] // Răileanu Vitalie. Străin printre ape. – Iaşi, 2016. – P. 5-11. 228. Pîslaru, Natalia. Biblioteca publică – partener de încredere : [întâlnire cu Inga Lunden, bibliotecar, exdirector al Departamentului Cultură și al Bibliotecii Municipale al or. Stokholm, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 14 apr. – P. 2. 229. Pîslaru, Natalia. Modalităţi de valorizare a resurselor comunităţii la ora de istorie şi educaţie civică. Studiu de caz: biblioteca : [prezentarea Catalogului electronic şi promovarea Săptămânii Open Access Week la Filiala “Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 24 iun. – P. 6. 230. Pîslaru, Natalia. Singură cu mine, romanul de debut al Marinelei Lungu : [lansat la Biblioteca Centrală a BM „B.P.Hasdeu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 27 oct. – P. 8. 231. Pohilă, Vlad. Adevărul despre noi, rostit cu 22 de ani în urmă, în faţa a circa 400 de scriitori din peste 30 de ţări : [file din istorie] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 232. Pohilă, Vlad. Admirabilă îngemănare a talentului muzical cu iubirea de neam şi ţară : [virtuozul clarinetist Simion Duja, artist emerit, profesor universitar, şeful Catedrei instrumente populare de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P.


180 233. Pohilă, Vlad. Admirabilă sensibilitate și maturitate adolescentină : [Mariana Dumitraș, debut la BiblioPolis] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 235. 234. Pohilă, Vlad. Basarabenii au multiple talente (Gînduri despre o carte pe cît de solidă, pe atît de singulară despre performanțele umane ale Basarabiei de ieri și de azi) : [recenzie la volumul Cartea de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova, aut. : Denis Roșca] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 196-201. 235. Pohilă, Vlad. Cartea, ca un mod fericit de a dăinui în profesie și în viața spiritual : [Lidia Kulikovski, directorul Departamentului studii și cercetări al BM, la 65 de ani de la naștere] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 62-65. 236. Pohilă, Vlad. Citesc, deci, exist!… : [editorial] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 7-10. 237. Pohilă, Vlad. Daniel V.[oloșciu] nu vrea să plece de acasă, dar… : [publicistică] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 176-179. 238. Pohilă, Vlad. Despre plăcerea de a prezenta publicului cititor o carte : [editorial] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 7-10. 239. Pohilă, Vlad. Din nou despre lecturi… : [editorial] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 240. Pohilă, Vlad. Devenirea unei importante biblioteci, așa cum o văd angajații ei // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 189-193. 241. Pohilă, Vlad. Editorial // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 242. [Pohilă, Vlad]. Evadări literare la răscruce de secole şi milenii [Eugenia Bulat, poetă și publicistă] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. . – Semnat : V. Prisăcaru. 243. Pohilă, Vlad. Debut editorial tardiv, dar extrem de semnificativ (Şi care, cu regret, a fost şi ultima carte a autoarei nonagenare…) : [recenzie la volumul Amintirile unei nonagenare. Călătoriile mele, scriitorii mei, aut. : Antoneta Ralian] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 244. Pohilă, Vlad. Mișcarea cultural de la Biblioteca Municipală în retrovizorul lui Valeriu Rață : [pref.] // Rață Valeriu. Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Muncipale „B.P. Hasdeu”. – Chișinău, 2016. – P. 3-6 ; BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 191-194. 245. Pohilă, Vlad. Ochiul care aduce emoții purificatoare : [fotograful Mihai Potârniche, la 65 de ani] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 77-79. 246. Pohilă, Vlad. Polifonia de creaţie a Miroslavei Metleaeva // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 247. Pohilă, Vlad. Prinos credinței strămoșești și plaiului natal : [impresii de lectură: monografia Țâplești. File din istoria satului și a bisericii, aut. : Ioan Lisnic, protoereu] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 218220. 248. Pohilă, Vlad. Un braşovean, cel mai mare grafician din lume [Friedrich von Bömches] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 178-181. 249. Popa, Zinaida. Întâlniri de suflet la Biblioteca Târgu Mureș : [Conferința de totalizare a programului de lectură Chișinăul citește o carte – 2015 desfășurat anual de BM „B.P. Hasdeu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 7 ian. – P. 2. 250. Popenco, Ana. Zece adevăruri spuse de Dumitru Crudu // Vip magazine. – 2016. – Noiem. 251. Premiile concursului național cele mai reușite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomieiși științei informării (ediția 2015) [în același context și publicațiile BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 68-69. 252. „Primul pas spre o carieră în democrație” : [seminarul interactiv din cadrul clubului Arta diplomației, desfășurat la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // Funcționarul public. – 2016. – Iun. (Nr 14). – P. 5-6. 253. Rață, Valeriu. Album monografic apreciat la gradul superlativ : [recenzie la volumul Ansamblul folcloric „Hora”: 50 de ani de istorie în imagini, aut. : Vasile Șoimaru] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 206210.


181 254. [Raţă, Valeriu]. Angela Olărescu face biblioteca să fie mai frumoasă şi mai atractivă... // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 158-159. 255. Rață, Valeriu. Aurul Basarabiei și al Republicii Moldova : [lansarea volumului Cartea de Aur a Basarabiei și Republicii Moldova, aut. : Denis Roșca] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 86-90. 256. Rață, Valeriu. Conferința științifică internațională 75 de ani de la dezrobirea Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța – 22 iunie 1941 [desfășurată la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 139-147. 257. Rață, Valeriu. Cu Eminescu în suflet și în gînd : [Elena Dabija, directorul CAIE la aniversare] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 79-83. 258. Rață, Valeriu. Două cărți noi își iau zborul spre inima cititorului : [lansarea volumelor Raptul, nordul Bucovinei și Ținutul Herța din 28 iunie 1940 și Ansamblul folcloric „Hora”. 50 de ani de istorie în imagini, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 103-107. 259. Rață, Valeriu. 20 de strofe despre ce este un bibliotecar : [versuri] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 70-71. 260. Rață, Valeriu. 27 martie 1918 – o zi istorică astrală, mereu vie în conștiința basarabenilor // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 96-99. 261. Raţă, Valeriu. E comoara noastră cea de cutezanţă : [versuri dedicate Elenei Căldare-Roşca, directoarea filialei „Alba Iulia”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 157. 262. Rață, Valeriu. Elogiu unui… elogiu : [recenzie la volumul Elogiu lecturii, aut. : Vlad Pohilă] //BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 189-195. 263. Rață, Valeriu. Fizicianul Ion Holban și-a lansat biobibliografia : [la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 94-98. 264. [Raţă, Valeriu]. Gânduri de alinare : [in memoriam Victor Kulikovski] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 224. 265. Rață, Valeriu. La braț cu filosofia și… poezia : [lansarea volumului de versuri Surprize: Dragostea mea e natura, natura mea e dragostea, aut. : Grigore Vasilescu, dr hab.în filozofie, prof. univ.] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 105-108. 266. Rață, Valeriu. Marele valorificator al folclorului coregrafic maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC” // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 84-89. 267. [Raţă, Valeriu]. Ne mîndrim că e vivace : [versuri pentru Angela Olărescu] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 159 268. [Raţă, Valeriu]. Nu mai este printre noi Victor Kulikovski : [in memoriam] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – 224. 269. Raţă, Valeriu. O crimă abominabilă a autorităţilor comuniste din România: „experimentul piteşti” : [recenzie la volumul Experimentul Piteşti – reeducarea prin tortură, aspecte privind represiunea în regimurile dictaturilor comuniste: simpozion internaţional, ediţia a XV-a, Piteşti, 25-27 septembrie 2015] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 195-202. 270. Rață, Valeriu. Opiniile politice ale lui Victor Știr – Miza pe nimic : [recenzie la volum] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 204-207. 271. Rață, Valeriu. Pentru totdeauna director de onoare : [Lidia Kulikovski, directorul Departamentului studii și cercetări al BM, la 65 de ani de la naștere] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 70-74. 272. Rață, Valeriu. Poetul Ianoş Țurcanu şi-a sărbătorit aniversarea a 65-a la BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 273. Rață, Valeriu. Sociologul Anton Golopenția despre problemele tineretului // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 33-39.


182 274. Raţă, Valeriu. S-a stins din viaţă Ion Borş, omul bun dedicat culturii : [in memoriam] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 221-223. 275. Raţă, Valeriu. Satul Izbişte îşi înveşniceşte istoria : [lansarea volumului Izbişte – satul izvoarelor (vol. I, Chişinău, 2016), aut. : Eduard Gherciu, la Biblioteca Centrală a BM “B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 152-154. 276. Raţă, Valeriu. Să-i fie amintirea luminoasă : [in memoriam Ion Borş] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 223. 277. Rață, Valeriu. 75 de ani de la dezrobirea Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutul Herța – 22 iunie 1941 // Literatura și arta. – 2016. – 7 iul. – P. 7. 278. Raţă, Valeriu. Tudor Ţopa și generația lui „de sacrificiu” :[recenzie la volumul Generaţia mea de sacrificiu] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 124-127. 279. Răileanu, Elena. ADN-ul poporului nostru : [eveniment consacrat sărbătorii naţionale Limba Noastră cea Română, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 280. Răileanu, Elena. Veniţi la bibliotecă, cutia cu medicamente pentru sufletul nostru : [programul Rucsacul de vacanţă, desfășurat în perioada estivală la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 281. Răileanu, Vitalie. Cartea, biblioteca și omul – Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 68-70. 282. Răileanu, Vitalie. Călătorind pe aripi de înger – un nou roman psihologic de Igor Volnițchi : [recenzie] // Literatura și arta. – 2016. – 29 sept. – P. 5 ; BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. . 283. Răileanu, Vitalie. Corina Popescu – poeta care-şi confesează temperamentul // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P.184-185. 284. Răileanu, Vitalie. Cratima interiorizării în poemele Mariei Popescu. // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. . 285. Răileanu, Vitalie. Destine în lumina poeziei Marinei Popescu // Revista literară. – 2016. – Nr 3/4. – P. 11. 286. Răileanu, Vitalie. Galina Martea şi visul împlinit prin poezie // Literatura şi arta. – 2016. – Nr 31. – P. 5. 287. Răileanu, Vitalie. Iulian Filip – arhitectul cuvintelor între cuvinte… // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 229-231 ; Filip Iulian. Aripi şi rădăcini. – Iaşi, 2016. – P. 605-610. 288. Răileanu, Vitalie. Ianoș Țurcanu și Universul versurilor despre mare : [recenzie la volumele de versuri Omul mării (Grafema Libris, Chișinău 2007) și Omul mării revine (Grafema Libris, Chișinău 2015), aut. : Ianoș Țurcanu] // Literatura și arta. – 2016. – 21 iul. – P. 5. 289. Răileanu, Vitalie. „Interioritatea Labirintului sufletesc în romanul Călătorind pe aripi de înger (cronică literară) de Igor Volniţchi” // Literatura şi arta. – 2016. – Nr 38. – P. . 290. Răileanu, Vitalie. În dialog, despre Literatura universal, cu Ivan Pilchin // Revista Scriptor. – 2016. – Nr 11/12. – P. 50-52. 291. Răileanu, Vitalie. Între Poezia unei generaţiei şi Generaţia unei poezii : [recenzie la volumul A. Burlacu. „Poeţii şi trandafirul”. Chişinău, 2015] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 179-180. 292. Răileanu, Vitalie. Lumina din Fereastra poemelor Zinei Bivol : [recenzie la volumul de versuri] // Revista Hyperion. – 2016. – Nr 4/6. – P. 195. 293. Răileanu, Vitalie. Neuitatul meu profesor Anatol Ciobanu // Literatura şi arta. – 2016. – Nr 15. – P. 6. 294. Răileanu, Vitalie. Nicolae Esinencu – Omul scriitor // Revista Hyperion. – 2016. – Nr 4. – P. 18-22. 295. Răileanu, Vitalie. Nicolae Spătaru – călător prin stele // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 296. Răileanu, Vitalie. Noi exerciţii literare // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 180-182.


183 297. Răileanu, Vitalie.Oamenii(-iile) satului Duda : [pref.] // Matcovschi Dumitru. Duda. – Chişinău, 2016. – P. 5-7. 298. Răileanu, Vitalie. [Prefaţă] // Postolachi Veronica. Ecouri mitologice în lirica basarabeană. – Chişinău, 2016. – P. 2-3. 299. Răileanu, Vitalie. Profunzimea exercițiilor de identitate literară : [recenzie la volumul Exerciții de identitate, aut. : Elena Țau, Chișinău, 2015] // Literatura și arta. – 2016. – 7 apr. – P. 5. 300. Răileanu, Vitalie. Puterea discretă a profesorului [Nicolae Silistraru] // Literatura și arta. – 2016. – 10 noiem. – P. 7. 301. 302. Răileanu, Vitalie. Răzvan Voncu şi critica literară contemporană // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 185-187. 303. Răileanu, Vitalie. Senzualitatea poemelor din petale şi pietre : [recenzie la volumul Pietre din petale, de Tatiana Afanas-Creciun] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 304. Răileanu, Vitalie. Senzualitatea poemelor din petale şi pietre : [pref.] // Afanas-Creciun Tatiana. Petale din pietre. – Chişinău, 2016. – P. 2-3. 305. Răileanu, Vitalie. Scriitorul oboist : [În loc de necrolog, Nicolae Esinencu] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 224. 306. 307. Răileanu, Vitalie. Sursa interioară a poemelor lui José Eduardo Degrazia : [recenzie la volumul de versuri Geometria iubirii, aut. : José Eduardo Degrazia,la solicitarea unui cititor al Filialei „Onisifor Ghibu”] // Literature și arta. – 2016. – 21 apr. – P. 5. 308. Răileanu, Vitalie. Timpul N.[icolae] E.[sinencu] : [versuri] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 224. 309. Răileanu, Vitalie. Un panoramic al aparițiilor editoriale (VIII) : [recenzii la volumele: Poeții și trandafirul, aut. : Alexandru Burlacu; Exerciții de identitate, aut. : Elena Țau; Să ne păstrăm coloana vertebrală, aut. : Steliana Grama; Sțngele cuvântului, aut. : Crina Popescu; Poeții români de azi (I), aut. : Răzvan Voncu; Geometria iubiri, aut. : José Eduardo Degrazia] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 179-188. 310. Răileanu, Vitalie. Un panoramic al aparițiilor editoriale (X) : [recenzii la volumele Călătorind pe aripi de înger, aut. : Igor Volnițchi și Ultimul nu va stinge lumina, aut. : Marina Popescu] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 311. Răileanu, Vitalie. Un panoramic al aparițiilor editoriale (IX). Prozatorul Nicolae Spătaru – călător prin suflete… // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. 185-188. 312. Răileanu, Vitalie. Un panoramic al aparițiilor editoriale (XI) : Poezia lui Anatol Codru – o lume brăzdată de itinerariile sufletului // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 188-190. 313. Răileanu, Vitalie. Un poet brazilian editat la Chişinău – José Eduardo Degrazia. // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 187-188. 314. Răileanu, Vitalie. Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu” sub semnul prestării istoriei / Vitalie Răileanu, Tatiana Braicov et al. // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. . 315. Republica Moldova are speranța la un viitor mai bun : [masa rotundă cu tema Economia Poloniei în raport cu situația politică desfășurată la Filiala „Onisifor Ghibu” cu participarea Asociația Elevilor Diplomați] // Vocea poporului. – 2016. – 26 aug. – P. 12. – (Semnat : Cor. V.P.) ; Timpul. – 2016. – 26 aug. – P. 12. 316. Roibu, Mihaela. Poeziile lui ne încălzesc sufletele : [medalionul lit.-artistic desfăşurat la Bibl. „Onisifor Ghibu”, dedicat poetului Traian Vasilcău] // Florile dalbe. – 2016. – Nr 4.


184 317. Roşca Natalia. Cărţile sunt drumurile vieţii noastre –prezentarea volumelor semnate de Onisifor Ghibu, Albert Labarre, Martin Seymour Smith // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. ? 318. Rotaru, Tatiana. Festivalul animației : [aespre activitatea culturală cu genericul Hiroshima - orașul Păcii și al Animației dedicată Festivalului Internațional al Filmului de Animație Hiroshima 2016, ed. XVI-a, la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 3 noiem. – P. 8 ; Literatura şi arta. – 2016. – 3 noiem. – P. 8. 319. Rusu, Tudor. Din inimă, despre Chişinău, într-o tulburătoare carte a lui Leonid Bujor : [Lansarea volumului Chişinău în inima mea, aut. : Leonid Bujor, la Filiala „Onisifor Ghibu” a BM „B.P. Hasdeu”] // Făclia. – 2016. – 16 dec. – P. 6. 320. Salarizarea, în atenţia Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură : [pe marginea subiectului s-a pronunţat şi Elena Butucel, preşedinta Comitetului sindical unit al organizaţiei primare din cadrul Direcţiei cultură a municipiului Chişinău, prim vice-director al BM „B.P. Hasdeu”] // Vocea poporului. – 2016. – 16 dec. – P. 12. 321. Să cunoaştem mai mult Germania şi poporul ei : [lansarea volumului Să ştim mai mult despre nemţi (Chişinău, Editura „Universul”, 2016) de Nicolae Cojocaru, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 322. Sîrbu, Vera. Din colecția editorială eminesciană : [prezentarea volumului Intratextualitatea în opera lui Mihai Eminescu, de Virginia Blaga] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Febr. (Nr 2). – P. 4. 323. Sîrbu, Vera. Eminescu pe care îl cunoaștem mai puțin : [selecție de informație despre Mihai Eminescu mai puțin cunoscută publicului larg] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Febr. (Nr 2). – P. 4. 324. Sîrbu, Vera. Mihai Eminescu: De-oi trăi în veci pe lume/De-oi muri în vecinicie : [revistă bibliografică despre viața lui Eminescu] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Iun. (Nr 6). – P. 4. 325. Sîrbu, Vera. Mihai Eminescu : Ipotești sau realitatea poeziei : [prezentarea volumului Ipotești sau realitatea poeziei, aut. : Valentin Coșereanu] // Ecoul Eminescu. – 2016. – Mar. (Nr 3). – P. 4. 326. Scobioală, Genoveva. Conferinţă de bilanţ: Arta refugii de Paul Goma : [în cadrul programului Chişinăul citeşte] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 226. 327. Stănilă, Moni. Salutări lui Troţki : [despre cartea Salutări luiTroţki de Dumitru Crudu] // Timpul. – 2016. – 5 aug. – P. 14. 328. Stimpovschii, Doina. „Chișinăul citește” în 2016 : [lansarea programului de lectură la BM „B.P. Hasdeu”] // Adevărul Moldova. – 2016. – 11 febr. – P. 4. 329. Școala de arte din Cluj, prezentă la Chișinău, la evenimentele dedicate sărbătorilor naționale : [Zilele Bibliotecii „Transilvania” – 25 ani] // Făclia de Cluj. – 2016. – 6 sept. – (Cultură). 330. Şcolnic, Victoria. Lnsarea a două cărţi şi a unui blog la BM “B.P. Hasdeu” : [dublă lansare de carte: prima se intitulează Alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (publicistică, 2016), iar cea de-a doua Cu Dumnezeu în fiecare zi (poezii creştine, 2016), aut. : Valeriu Raţă] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 139-146. 331. Școlnic, Victoria. Soarele – punct de reper în calea de dezvoltare a adolescentului : [lansarea volumului Adolescentul merge după soare. Ghid de dezvoltare personală, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 29 sept. – P. 4. 332. Școlnic, Victoria. O poezie ce se ancorează deplin în contemporaneitate : [recenzie la cartea Cu Dumnezeu în fiecare zi, aut. : Valeriu Rață] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 333. Ședrea, Elena. Descoperim și explorăm Colecția Hasdeulogie [a BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 137-142. 334. Șeremet, Mila. Informat, deci înarmat! : [proiectul Atenție la trafic!, în parteneriat cu Școala primară nr. 83 „Grigore Vieru”, cu participarea elevilor clasei a II-a, îndrumați de diriginta dna Regina Stolearenco și


185 Inspectoratul Național de Patrulare, delegat Uliana Catan, inspector superior la Filiala „Transilvania”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 37-41. 335. Sicorschi Dina. Diversitatea expoziţiilor – punctul de atracţie al Bibliotecii „Onisifor Ghibu” // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 61, Nr 2. – P. ? 336. Șoimaru, Vasile. Competitiv în ştiinţa economiei, temerar în creaţia literară : [Dumitru Moldovanu, economist, profesor universitar, istoric şi scriitor, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe] / Vasile Șoimatru, Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 62, Nr 3. – P. 337. Tamazlâcaru, Elena. Alexandru Burlacu, Poeții și trandafirul : [rec. la volumul cu același titlu] // Literatura și arta. – 2016. – 4 febr. – P. 4. 338. Tamazlâcaru, Elena. A mai căzut o stea... [In memoriam artistul plastic Tudor Braga] // Literatura şi arta. – 2016. – 8 dec. – P. 6. 339. Tamazlâcaru, Elena. Artistul cu dor de țară care ne trebuie... : [in memorian compozitorul Valentin Dânga] // Literatura și arta. – 2016. – 21 iul. – P. 8. 340. Tamazlâcaru, Elena. Baletul „Spartacus” – în premieră eroică : [în cadrul Festivalului Internațional de operă și Balet Maria Bieșu, ed. XXIV] // Literatura și arta. – 2016. – 15 sept. – P. 6. 341. Tamazlâcaru, Elena. Caleidoscop de primăvară : [evenimentele politice din Rep. Moldova] // Literatura și arta. – 2016. – 26 mai. – P. 5. 342. Tamazlâcaru, Elena. Cântec, dor și alinare : [prezentarea discului DVD cu acelși titlu a interpretului Nicolae Paliț] // Literatura și arta. – 2016. – 5 mai. – P. 1. 343. Tamazlâcaru, Elena. Clădiri și amintiri: date și speranțe… : [vernisajul expoziției de fotografie Valorile prezentului prin prisma trecutului. Clădiri și amintiri și prezentarea biobibliogr. Vladimir Axionov la AMTAP, se menționează cu luare de cuvînt în cadrul evenimentului Mariana Harjevschi, director general BM „B.P. Hasdeu”] // Literatura și arta. – 2016. – 7 ian. – P. 6. 344. Tamazlâcaru, Elena. Din spaţiul celor 1001 de nopţi... : [expoziţia artiştilor plastici din spaţiu Ţărilor din Golf, vernisată la Sala de Expoziţii „Constantin Brâncuş”] // Literatura şi arta. – 2016. – 22 dec. – P. 8. 345. Tamazlâcaru, Elena. Discuție la Clubul Istoricilor [desfășurat la Biblioteca Centrală, invitat special Anatol Petrenco] // Literatura și arta. – 2016. – 10 mar. – P. 3. 346. Tamazlâcaru, Elena. Dublul Eurowision – optimism național : [publicistică] // Literatura și arta. – 2016. – 10 mar. – P. 2. 347. Tamazlâcaru, Elena. Eminescu mereu, mereu actual… : [recital-maraton Citim Eminescu, ediția a II-a desfășurat la BM „B.P. Hasdeu”] // Literatura și arta. – 2016. – 21 ian. – P. 8. 348. Tamazlâcaru, Elena. Excelența Sa Vladimir Curbet, Excelența Sa Ansamblul „Joc” : [lansarea volumului biogr. Două fenomene ale culturii naționale : maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul „Joc”, la BM „B.P. Hasdeu”] // Literatura și arta. – 2016. – 18 febr. – P. 6. 349. Tamazlâcaru, Elena. Florin Piersic – „minunea blondă” a optimismului național // Literatura și arta. – 2016. – 3 mar. – P. 6. 350. Tamazlâcaru, Elena. Geometria iubirii, José Eduardo Degrazia și nepoții lui Pitagora : [recenzie la volumul cu același titlu] // Literatura și arta. – 2016. – 15 sept. – P. 5. 351. Tamazlâcaru, Elena. Gravitația prăpastiei : [lansarea scurtmetrajului O dată poate fi și ultima dată…, la filiala „Alba Iulia” a BM „B.P. Hasdeu”] // Literatura și arta. – 2016. – 16 iun. – P. 6. 352. Tamazlâcaru, Elena. Într-o seară de mai orchestra cânta… : [maestrul Gheorghe Mustea la ceas omagial] // Literatura și arta. – 2016. – 26 mai. – P. 6. 353. Tamazlâcaru, Elena. Leonardo da Vinci, contemporanul lui Ștefan cel Mare… : [Expoziția de Inventică și Artă Da Vinci la Muzeul Național de Istorie a Moldovei] // Literatura și arta. – 2016. – 14 apr. – P. 1.


186 354. Tamazlâcaru, Elena. Literatura și arta, Ștefan Florescu și trăistuța sufletului de cititor : [publicistică] // Literatura și arta. – 2016. – 30 iun. – P. 6. 355. Tamazlâcaru, Elena. Mereu Pe urmele lui Orfeu… : [recenzie la cartea Pe urmele lui Orfeu, aut. : Nicolae Dabija] // Literatura și arta. – 2016. – 29 sept. – P. 5. 356. Tamazlâcaru, Elena. „Muguri de iubire”, mugurii Unirii : [vernisarea expoziției „Muguri de iubire” de Galina Vieru, la Filiala „Alba-Iulia” a BM „B.P. Hasdeu”] // Literatura și arta. – 2016. – 7 apr. – P. 8. 357. Tamazlâcaru, Elena. Născuți într-o bibliotecă… : [Cuvinte de felicitare pentru Elena Căldare-Roșca, directoarea Filialei „Alba Iulia”, a BM „B.P. Hasdeu”, la frumoasă aniversare] // Literatura și arta. – 2016. – 6 oct. – P. 7 ; BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 155-156. 358. Tamazlâcaru, Elena. Ochiul al treilea, generație eminesciană : [comemorarea poetului M. Eminescu] // Literatura și arta. – 2016. – 14 ian. – P. 5. 359. Tamazlâcaru, Elena. Profanarea sacrului sau Floriile cu vuvuzele… : [publicistică] // Literatura și arta. – 2016. – 28 apr. – P. 1. 360. Tamazlâcaru, Elena. Sărbătorile efemere și veșnicele problem… : [despre vizita la Iași, la Teiul lui Eminescu și la bustul lui Grigore Vieru] // Literatura și arta. – 2016. – 8 sept. – P. 2. 361. Tamazlâcaru, Elena. Sfatul Țării-2 – Conferință de presă : [publicistică] // Literatura și arta. – 2016. – 3 mar. – P. 3. 362. Tamazlâcaru, Elena. Șfatul Țării – o experiență parlamentară de unicat : [prezentarea cărții Chișinăul nostru necunoscut, aut. : Iurie Colesnic] // Literatura și arta. – 2016. – 24 mar. – P. 5 363. Tamazlâcaru, Elena. Sfatul Țării-2 – pe calea europeană spre reîntregirea României : [publicistică] // Literatura și arta. – 2016. – 11 febr. – P. 2. 364. Tamazlâcaru, Elena. Socoteala… și morala : [publicistică] // Literatura și arta. – 2016. – 25 febr. – P. 8. 365. Tamazlâcaru, Elena. Strănepot al lui Ion Inculeț : [prof. de istorie Veaceslav Inculeț] // Literatura și arta. – 2016. – 17 mar. – P. 2. 366. Tamazlâcaru, Elena. Teatrul Nottara la Chișinău : [Teatrului Nottara din București în turneu la Chișinău] // Literatura și arta. – 2016. – 21 apr. – P. 6. 367. Tamazlâcaru, Elena. Tudor Zbârnea și discursul său artistic… // Literatura și arta. – 2016. – 28 ian. – P. 6. 368. Tamazlâcaru, Elena. Valeriu Turea și „Portugalia, țara dorului răsare” : [lansarea volumului cu același titlu, la Muzeul Național de Istorie] // Literatura și arta. – 2016. – 28 iul. – P. 4. 369. Tamazlâcaru, Elena. Vocația omeniei și prieteniei [a scriitorului Vasile Căpățină] // Literatura și arta. – 2016. – 12 mai. – P. 5. 370. Tofan, Eugenia.„Prin eminescu ne-am descoperit limba, alfabetul, istoria și țara” : [Congresul Mondial al Eminescologilor, ed. a V-a, desfășurat la AȘM și Centrul Academic Eminescu] // Literatura și arta. – 2016. – 8 sept. – P. 4. 371. Țapoc, Vasile. De ce-i stimăm pe nemți? : [lansarea volumului scris de dr în filosofie Nicolae Cojocaru, Să știm mai mult despre nemți, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”, moderator Vlad Pohilă] // Făclia. – 2016. – 7 oct. – P. 7. 372. Ţâgănaş-Pântea, Elvira. Duminică de suflet la “Liviu Rebreanu” : [spectacol musical-artistic cu prilejul aniversării a noua de la fondare] // Univers pedagogic pro. – 8 dec. – P. 4. 373. Ţurcanu, Nelly. Nevoile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile din Republica Moldova // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 8-37.


187 374. Ungureanu, Larisa. Arta de a convețui sau cum să rămâi om în orice situație : [noua premieră a Teatrului „Eugene Ionesco”, Arta convețuirii după piesa Zeul carnagiului de Yasmina Reza] // Literatura și arta. – 2016. – 17 mar. – P. 6. 375. Ungureanu, Larisa. Final de stagiune la Chișinău : [despre premierile teatrale care au avut loc la teatrele din Chișinău] // Literatura și arta. – 2016. – 19 mai. – P. 6. 376. Ungureanu, Larisa. Vladimir Halipli – scriitorul marilor iubiri // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 220-224. 377. Vişnevschi, Stela. O perspectivă a lecturii prin ochii unui intelectual din Arta refugii lui Paul Goma : [se menţionează Filiala “Târgovişte”] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 63, Nr 4. – P. 228. 378. Vîntu, Aliona. 11-17 iulie 2016 : [interviu cu Aliona Vîntu, directoarea Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”] / consemnare : Valentina Ursu // Jurnal săptămânal la Europa Liberă. – Chişinău, 2016. – P. 227229. 379. Volum biobibliografic dedicat maestrului Vladimir Curbet : [lansarea volumului biogr. Două fenomene ale culturii naționale : maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul „Joc”, la BM „B.P. Hasdeu”] // Moldova suverană. – 2016. – 9 febr. – P. 4. 380. Zelinschi, Angela. Copiii de la grădiniţa “Dumbrăvioara” la Biblioteca “Liviu Rebreanu” : [despre omagierea lui Mihai Eminescu] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 21 ian. – P. 8. 381. Zelinschi, Angela. Lansarea proiectului „Modul sănătos de viață – factor determinant al sănătății” [la Filial „Liviu Rebreanu” a BM „B.P. Hasdeu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 7 apr. – P. 8. 382. Zelinschi, Angela. Lumea copiilor în sufletul Lidiei Grosu : [întâlnirea copiilor de la Grădinița nr. 160 cu scriitoarea Lidia Grosu, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2016. – 12 mai. – P. 12. ***** 383. Андреев, Оксана. Semper Idem: Генрик Сенкевич : [о мероприятии посвященном 170-летию со дня рождения польского поэта Генрика Сенкевича] // Jutrzenka. – 2016. – № 6/7. – С. 20-22. 384. Большова, Ольга. Не „датская” работа : [о деятельности Правозащитной славянской организации „Вече”, в т.ч. о конф. в Минске, в которой принимала участие М. Щелчкова, дир. „Ломоносовки”] // Руcское слово. – 2016. – № 2 (22 янв.) – С. 8. 385. Бородаев, Вячеслав. „Кто кончил жизнь трагически, тот – истинный поэт…” : [о лит.-муз. вечере памяти Н. Рубцова в „Ломоносовке”] // Pacificus.md. – 2016. – 26 марта. – С.3. 386. Бородаев, Вячеслав. Актуальная повесть актрисы : [о творч. вечере Корнелии Шанцевой в б-ке им. М. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2016. – № 12 (27 мая). – С. 2. – Майский фейерверк событий. 387. Бородаев, Вячеслав. В „Ломоносовке” звучал сакс. И не только… : [об очеред. заседании лит.муз. клуба „Элегия” в б-ке] // Эксперт новостей. – 2016. – № 13(3 июня). – С. 5. – Эксперт недели. 388. Бородаев, Вячеслав. В горнице его светло… : [о вечере памяти поэта Н. Рубцова в „Ломоносовке”] // Эксперт новостей. – 2016. – № 6 (4 марта). – С.3. 389. Бородаев, Вячеслав. Клуб книголюбов традициям верен : [об очеред. заседании клуба Universul в „Ломоносовке”] // Эксперт новостей. – 2016. – № 8 (1 апр). – С. 10. 390. Бородаев, Вячеслав. Пять лет с „Вдохновением”! : [о одноим. творч. вечере клуба в Ломоносовке] // Эксперт новостей. – 2016. – № 18 (5 авг.). – С.14. 391. Бородаев, Вячеслав. Такие разные „Заметки гипертоника” : [о презентации одноим. кн. Юрия Чугуевского в б-ке им. Ломоносова] // Pacificus.md. – 2016. – 27 апр. – С.4. – Книжные новинки.


188 392. Виноградов, Александр. Улицу Кишиневскую можно найти даже в Казахстане, в Киргизии и в Сибири!: Муниципальная библиотека им. Б.П. Хашжеу составила карту кишиневских улиц в разных городах мира // Комсомольская правда. – 2016. – 16 мая. – С. 1. 393. ВячБор. Если КЛИКнет рать святая… : [о юбилейн. заседании Клуба любителей истории Кишинева в б-ке им. М. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2016. – № 2 (22 янв.). – С. 16. 394. Искимжи, Татьяна. Библиотека им. Ицика мангера – сегодня : [25 de ani de la fondarea bibliotecii] // BiblioPolis. – 2016. – Vol. 60, Nr 1. – P. 41-49. 395. История двух кишиневских памятников: [о заседании КЛИКа в РЦНК, посвящ. истории памятников Пушкину и Александр II] // Руcское слово. – 2016. – № 8 (4 марта) – С. 4. 396. Маслоброд, Сергей. „Через Вас выражалась и наша душа” // Русское поле. – 2016. – №1(15). – C. 93-98. 397. Объявление о выставке картин С. Сулина „Мой детский Кишинев” в б-ке им. Ломоносова // Экономическое обозрение. – 2016. – № 1. – 15 янв. – С.23 ; № 2. – 22 янв. – С.31. 398. Олэреску, Анжела. Болгарский язык в тренде : [директор б-ки „Христо Ботев”, Анжела Олэреску, расказывает о большом спросе на изучение болгарского языка] // Аргументы и факты. – 2016. – 17 авг. – С. 12. 399. Памяти главного книголюба : [Е.И. Рожко, пред. гор. Клуба книголюбов «Universul», в т.ч. воспоминания о мероприятиях с его участием в „Ломоносовке”] // Эксперт новостей. – 2016. – № 5 (25 февр.). – С. 10. 400. „По следам оборванной песни” : [вечер памяти татар. поэта Мусы Джалиля в РЦНК, в т. ч., упоминание о выставке кн., представл. „Ломоносовкой”] // Руcское слово. – 2016. – № 6 (19 февр.) – С.1, 8. 401. Подлесная, Марина. Пушкин глазами детей : [о выставке дет. рисунков из фондов музея в г. Большие Вяземы, в т. ч., представл. на Пушкин. марафоне в „Ломоносовке”] // Руcское слово. – 2016. – № 3 (29 янв.) – С. 15. 402. Положение о конкурсе презентаций „Я и книга” : [среди организаторов – б-ка им. Ломоносова] // Руcское слово. – 2016. – № 16 (29 апр.) – С.15. – Подписано : Оргкомитет. 403. „Поляки Молдовы” теперь в Кишиневе : [в столичной б-ке Б.П. Хашдеу открылась выстовка польского фотографа Mateusz Mularski „Поляки Молдовы”] // Труд-7. – 2016. – 7 апр. – С. 3. 404. Про енотов – и не только : [о встречах дет. писательницы Анны Гончаровой с читателями, в т.ч. в Ломоносовке] // Руcское слово. – 2016. – №15(22 апр.) – С. 8. 405. Рыцарь культурного образа: светлая память [Е.И. Рожко, пред. гор. Клуба книголюбов „Universul”, в т.ч. упоминание мероприятий в „Ломоносовке”] // Руcское слово. – 2016. – № 6 (19 февр.) – С.15. 406. С „Талисманом” в библиотеку : [о презентации одноим. кн. Ольги и Вячеслава Бородаевых в „Ломоносовке”] // Эксперт новостей. – 2016. – № 15 (8 июля). – С. 15. – Подписано: Наш корр. – Презентация книги. 407. Серегина, Александра. „Душа хранит” : [о вечере памяти поэта Николая Рубцова в б-ке им. Ломоносова] // Руcское слово. – 2016. – №2(22 янв.) – С. 9. 408. Тихова, Надежда. Бесарабски българи усъвършенстваха българкия В ТУ : [vizita de studiu în baza proiectului „Studierea limbii bulgare a bulgarilor basarabeni” la Școala de vară din Gabrovo, Bulgaria, a grupei din Rep. Moldova, se vorbeşte despre Şcoala duminicală inclusă în activitatea Bibliotecii „Hristo Botev”] // 100 Вести. – 2016. – 1 авг. – С. 8. 409. Умберто Эко заменить нельзя : [ответы на вопрос „Есть ли в наше время место литературе?”, в т.ч. ответ М. Щелчковой, дир. „Ломоносовки”] // Эксперт новостей. – 2016. – №5(25 февр.). – С. 1.


189 410. Шварц, Валерий. Тишина : стихи [упоминание о творч. вечере Валерия Шварца в б-ке им. Ломоносова] // Pacificus.md. – 2016. – № 1. – 13 февр. – С. 4. 411. Шеховцова, Наталья. „Мал золотник, да дорог!” : [о презентации кн. Ольги и Вячеслава Бородаевых „Талисман” в б-ке им. Ломоносова] // Pacificus.md. – 2016. – № 4 (15 июля). – С. 4. – Книжные новинки. 412. Щелчкова, М. „Аукаемся Пушкиным” : [Пушкин. марафон памяти поэта в б-ке им. Ломоносова] // Руcское слово. – 2016. – № 6 (19 февр.) – С.14. 413. Юнко, Александра. „Ломоносовка”: сегодня и всегда : [о новом сезоне в работе клубов при б-ке им. Ломоносова] // Русское слово. – 2016. – № 35 (30 сент.). – С. 7.


190 BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU” ÎN RESURSELE ELECTRONICE www. acasatv.md 1. Un nou eveniment de caritate, pentru fotografa Elena Mocrii! Afla cum poti sa o ajuti pe tanara diagnosticată cu leucemie acută – VIDEO : [Mai multe despre evenimentul de caritate ce se va desfășura în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://acasatv.md/article/o-searaperfecta/un-nou-eveniment-de-caritate-pentru-fotografa-elena-mocrii-afla---1361191.html . – Accesat: 18.02.2016. www.accent.tv 2. Omul puternic – în noul roman al lui Igor Volnițchi: : [Scriitorul Igor Volniţchi a lansat noul roman „Călătorind pe aripi de înger”. Lansarea a avut loc miercuri la biblioteca „Onisifor Ghibu” din capitală / reporter Ludmila Apostol, durata 01΄55΄΄] .– Acces internet: http://a-tv.md/md/index.php?newsid=20149. – Accesat: 03.08.2016. www.agerpres.ro 3. Documentar: 80 de ani de la nașterea scriitorului Marin Sorescu la [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu" din Chișinău se va organiza, o manifestare muzical-literară dedicată lui Marin Sorescu ]. – Acces internet: http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/02/19/documentar-80-de-ani-de-la-nastereascriitorului-marin-sorescu-07-51-16 . – Accesat: 19.02.2016. 4. COMUNICAT DE PRESĂ Poduri de carte - promovarea literaturii române în Basarabia : [25 mai 2016, ICR Chișinău și Biblioteca Municipală 'B.P. Hasdeu' organizează lansarea de carte 'Zavera îngerilor' în prezența autorului, scriitorul Mihail Soare”]. – Acces internet: http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/05/23/comunicat-de-presa-icr-chisinau-17-14-35 . – Accesat: 23.05.2016. www.agora.md 5. Un nou eveniment caritabil pentru fotografia Elena Mocrii: „Make a wish for Ellene” : [Desfășurat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://agora.md/stiri/16468/un-nou-evenimentcaritabil-pentru-fotografa-elena-mocrii-make-a-wish-for-ellene . – Accesat: 16.02.2016. 6. Noile oportunități oferite de biblioteci, prezentate la „Taraba serviciilor moderne”: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a desfășurat în premieră „Taraba serviciilor moderne”]. – Acces internet: http://agora.md/stiri/23633/noile-oportunitati-oferite-de-biblioteci--prezentate-la-taraba-serviciilor-moderne . – Accesat: 20.10.2016. www.agrotvmoldova.md 7. Știri Agro TV. [reportaj de la Clubul „Impresii din viață și cărți”, a organizat recent în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”] / reporter Violeta Scrișu; durata 02΄23΄΄. – Acces internet: http://agrotvmoldova.md/au-purtat-iei-cu-mandrie#. – Accesat: 21.01.2016. 8. Târguri și expoziții. [Clubul „Impresii din viață și cărți”, a organizat recent în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, un eveniment cu genericul „Purtăm ie cu mândrie”, dedicat portului tradițional moldovenesc] / realizator Violeta Scrișu; durata 29΄05΄΄. – Acces internet: http://agrotvmoldova.md/purtamie-cu-mandrie-0 . – Accesat: 24.01.2016. www.akzente.md 9. Prezentare de carte: Pur şi simplu să plec. Evadarea copiilor cu autoarea UTE Schaeffer: [Evenimentul se va DESFĂȘURA LA Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Access internet: http://www.akzente.md/limba-germana/43-evenimente-2016/91-prezentarea-c-r-ii . – Accesat: 02.07.2016. www. allevents.in


191 10. Lansarea biobibliografiei Ion Holban - între fizică, poezia ştiinţei şi proza vieţii : [Ediție îngrijită: Mariana Harjevschi, dr. în științe ale informării și comunicării. Activitatea se va desfășura la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://allevents.in/chisinau/lansarea-biobibliografiei-ion-holban%C3%AEntre-fizic%C4%83-poezia-%C5%9Ftiin%C5%A3ei-%C5%9Fi-prozavie%C5%A3ii/805931386209786 . – Accesat: 20.06.2016. 11. Lansare de carte Sinergie socială : [detalii despre cartea Sinergie socială. Activitatea se va desfășura la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: https://allevents.in/chisinau/lansarede-carte-sinergie-social%C4%83/1004483243002800 . – Accesat: 09.07.2016. 12. Prelegere filosofică : Importanța filosofiei în Renaștere: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu BM „B.P. Hașdeu”, vă invită la prelegerea filosofică IMPORTANȚA FILOSOFIEI ÎN RENAȘTERE] . – Acces internet: https://allevents.in/chisinau/prelegere-filosofic%C4%83importan%C8%9Ba-filosofiei-%C3%AEn-rena%C8%99tere/889762547813736 . – Accesat: 23.07.2016. 13. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu BM „B.P.Hașdeu” (Biblioteca Centrală), vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară"]. – Acces internet: http://allevents.in/chisinau/prelegere-filosofic%C4%83-artacomunic%C4%83rii-%C8%99i-armonia-interioar%C4%83/285422985144439. – Accesat: 24.09.2016. 14. Conferinţă: Emil Loteanu - între regie şi poezie: [Conferinţă dediacată aniversării 80-a de la naşterea actorului, regizorului, scenaristului, poetului și scriitorului Emil LOTEANU ( 6 noiembrie 1936 - 18 aprilie 2003). Activitatea se va desfășura la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://allevents.in/chisinau/conferin%C5%A3%C4%83-emil-loteanu-%C3%AEntre-regie-%C5%9Fipoezie/159345777862776 . – Accesat: 03.10.2016. 15. Conferința literară în baza cărții „Arta refugii” de Paul Goma: [Conferinţă dedicată scriitorului Paul Goma, în baza cărții „Arta refugii”. La eveniment vor participa: acad. Mihai Cimpoi; dr. Nina Corcinschi, director adjunct al Institutului de Filologie; dr. Aliona Grati, critic şi istoric literar; bibliotecari, profesori, cititorii cărții din toate filialele BM. Activitatea va avea loc la 22 noiembrie 2016, începând cu ora 14.00 la Filiala „Alba Iulia” (str. Alba Iulia nr. 202).]. – Acces internet: http://allevents.in/chisinau/conferin%C8%9Baliterar%C4%83-%C3%AEn-baza-c%C4%83r%C8%9Bii-%E2%80%9Earta-refugii%E2%80%9D-de-paulgoma/1304535889580624 . – Accesat: 03.10.2016. 16. Lansare de carte Suflet Rătăcit de V. Cebotari: [Iubitorii de literatură sunt invitați miercuri ,7 decembrie, ora 18:00 la Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu” la lansarea cărții ,, Suflet Rătăcit " de Victoria Cebotari.] . – Acces internet: http://allevents.in/chisinau/lansare-de-carte-suflet-r%C4%83t%C4%83cit-de-vcebotari/1008062205970307 . – Accesat: 07.12.2016. 17. Prelegere filosofică Feng Shui și Căutarea Armoniei: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu BM „B.P.Hașdeu” ( Biblioteca Centrală), vă invită la prelegerea filosofică: FENG SHUI ȘI CĂUTAREA ARMONIEI] . – Acces internet: https://allevents.in/chisinau/prelegere-filosofic%C4%83-feng-shui-%C8%99i-c%C4%83utareaarmoniei/698338663646999 . – Accesat: 10.12.2016. www.allfun.md 18. Lansarea cărții „Bolnavă de Dor” : [invitație la BM ”B.P. Hasdeu”. Poeta Ecaterina Beschier Recitaluri de poezie]. – Acces internet: http://allfun.md/article/48040?date=2016-02-26 . – Accesat: 29.02.2016. 19. Seminar: "Scurt, Clar și Cuprinzător despre Acordul de Asociere": [Evenimentul va avea loc la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://allfun.md/article/48519?date=2016-03-24. – Accesat: 24.03.2016. 20. Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova: [Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), invită la evenimentul festiv de serbare a "Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova" la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://allfun.md/article/49260?date=2016-04-22. – Accesat: 22.04.2016. 21. Lansare de carte: "Sinergie Socială”: [va avea loc pe data de 9 iulie la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.allfun.md/article/50435?date=2016-07-09. – Accesat: 09.07.2016. 22. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu BM „B.P.Hașdeu” (Biblioteca Centrală), vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și


192 armonia interioară"] . – Acces internet: http://allfun.md/article/50553?date=2016-08-27 . – Accesat: 27.08.2016. 23. "Poezia Irinei Staver": [Poezia Irinei Staver la Clubul de elite Impresii din viaţă şi carţi va avea loc pe data de 19 iulie la BM „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://www.allfun.md/article/49408?date=2016-0719. – Accesat: 17.09.2016. 24. Violeta Bujor-Popovici: "A fi profesor e o vocaţie": [Partener-media: Blogul Impresii din viata si carti/ Svetlana Vizitiu Partenerii evenimentului: Clubul de elite "Impresii din viata si carti"; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . - Acces internet: http://allfun.md/article/50638?date=2016-10-04.- Accesat: 04.10.2016. www.allmoldova.com 25. Scriitorul Ianoș Țurcanu a lansat două cărți chiar de ziua sa de naștere: [Cu prilejul aniversării a 65-a a scriitorului Ianoş Ţurcanu, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a organizat un adevărat eveniment cultural artistic. În cadrul acestuia a avut loc lansarea volumului de aforisme „Clopote de sticlă ”, dar şi a cărţii pentru copii „Dansul florilor”. De asemenea, au fost prezentate două CD-uri cu muzică compusă pe versurile poetului.]. – Acces internet: http://www.allmoldova.com/ro/news/scriitorul-ianos-turcanu-a-lansatdoua-carti-chiar-de-ziua-sa-de-nastere . – Accesat: 26.07.2016. 26. O tarabă a serviciilor moderne de bibliotecă a avut loc în premieră la Chișinău: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din capitală a organizat astăzi în premieră „Taraba serviciilor moderne” de bibliotecă]. – Acces internet: http://www.allmoldova.com/ro/news/o-tabara-a-serviciilor-moderne-de-biblioteca-a-avut-locin-premiera-la-chisinau . – Accesat: 19.10.2016. www.amintiriamintiri.wordpress.com 27. ”Cu satul în suflet prin mări și oceane”, autor Vasile Vizitiu: [Lansare de carte la BM ”B.P.Hasdeu” . Impresii din viata si carti] . – Acces internet: https://amintiriamintiri.wordpress.com/2016/09/05/cu-satul-insuflet-prin-mari-si-oceane-autor-vasile-vizitiu/ . – Accesat: 05.09.2016. www.argumentul.info 28. Volum biobibliografic dedicat maestrului Vladimir Curbet, lansat la Chişinău : [Cartea „Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul Joc” lansată la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://argumentul.info/2016/02/07/volum-biobibliografic-dedicat-maestrului-vladimir-curbetlansat-la-chisinau/. – Accesat: 05.02.2016. 29. Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru” va avea loc l a Chișinău: [Programul va continua cu medalionul literar-artistic „Acum și în veac”, organizat de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”] . – Acces internet: https://argumentul.info/2016/05/18/festivalul-international-de-poezie-grigore-vieru-va-avea-loc-la-chisinau/. – Accesat: 18.05.2016. www.argesplus.ro 30. Dan Badea. Scriitorul argeșean Mihail Soare, lansare de carte la Chișinău. [Organizatorii evenimentului - Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău și Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”]. – Acces internet: http://www.argesplus.ro/scriitorul-argesean-mihail-soare-lansare-de-carte-lachisinau/ . – Accesat: 01.06.2016. www. argumentul.info 31. Fostul purtător de cuvânt al lui Filat a LANSAT un nou roman - „Călătorind pe aripi de înger”: [Scriitorul şi jurnalistul Igor Volniţchi a lansat „Călătorind pe aripi de înger”. Evenimentul a avut loc în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din capitală, acolo unde au venit prietenii autorului, inclusiv oameni politici, jurnaliști, scriitori și admiratori ai lui Volnițchi, fost purtător de cuvânt al premierului Vlad Filat. ]. – Acces internet: https://argumentul.info/2016/08/04/fostul-purtator-de-cuvand-al-lui-vlad-filat-uimeste-lumealiterara/. – Accesat: 04.08.2016. www.arhiva românilor.blogspot.md


193 32. Conferința științifică „Mareşalul Antonescu în istorie şi istoriografie” : [ lucrările Conferinţei Ştiinţifice desfășurate la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: https://istoricimarisimici.wordpress.com/2016/05/06/conferinta-stiintifica-de-exceptie-maresalul-antonescuin-istorie-si-istoriografie/ . – Accesat: 06.05.2016. 33. Sergiu Munteanu. Antonescu în propaganda sovietică: mit și realitate : ”[materialele conferinței Antonescu, desfășurate la BM „B.P. Hasdeu” (Biblioteca Centrală) ]. – Acces Internet: http://ro.arhivus.wordpress.com/ . – Accesat: 09.07.2016. www.asm.md 34. La Mulți Ani, Ianoș Țurcanu – „omul care te salută cu o carte”: [Biblioteca Municipală „B.P.Hașdeu” a găzduit, la 26 iulie curent, un eveniment aniversar deosebit al unei personalități marcante a vieții literare, culturale și publice din Republica Moldova - Ianoș Țurcanu. ]. – Acces internet: http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=7491&new_language=0 . – Accesat: 27.07.2016. www.a-tv.md 35. Городские диалоги "Чувствуете ли вы себя в беЗопасности?" : [eveniment organizat la BM „B.P. Hasdeu”] / durata 01:19:38. – Acces internet: http://atv.md/index.php?newsid=14084. – Accesat: 28.01.2016. www.basarabia.md 36. Programul de lectură „Chișinăul citește”: Cele trei cărți pentru anul 2016 : [Lansarea a avut loc la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.basarabia.md/programul-de-lecturachisinaul-citeste-cele-trei-carti-pentru-anul-2016/. – Accesat: 11.02.2016. http://beta.deschide.md 37. Crudu, Dumitru. Rușine. Au ocupat Moldova 1 și au intrat în direct: [Online] . – Acces internet: http://beta.deschide.md/ro/news/editorial/23592/Dumitru-CRUDU--Ru%C8%99ine-Au-ocupat-Moldova-1%C8%99i-au-intrat-%C3%AEn-direct.htm . – Accesat: 20.01.2016. 38. Crudu, Dumitru. Cine sunt cei care răpesc tinerii ziua în amiaza mare: [Online]. – Acces internet: http://beta.deschide.md/ro/news/editorial/23483/Dumitru-CRUDU--Cine-sunt-cei-care-r%C4%83pesctinerii-ziua-%C3%AEn-amiaza-mare.htm . – Accesat: 20.01.2016. 39. Crudu, Dumitru. Asta nu e revoluția mea: [Online] . – Acces internet: http://beta.deschide.md/ro/news/editorial/23548/Dumitru-CRUDU--Asta-nu-e-revolu%C8%9Bia-mea.htm . – Accesat: 21.01.2016. www.bibliocity.blogspot.md/ 40. Andreiciuc, Tatiana. Болгарский след на карте Кишинева // BiblioCity. – 2016. – 11 aprilie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/blog-post_11.html . – Accesat: 05.01.2016. 41. Bacaliuc, Lucia. Rucsacul cel ce ne-a asigurat vacanţa cu de toate // BiblioCity. – 2016. – 23 august. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/rucsacul-cel-ce-ne-asigurat-vacantacu.html .– Accesat: 05.01.2016. 42. Bacaliuc, Lucia. Amintiri din copilărie // BiblioCity. – 2016. – 21 decembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/12/amintirile-copilariei.html .– Accesat: 05.01.2016. 43. Bacaliuc, Lucia. Discutăm ce se întâmplă, „când părinții nu-s acasă” // BiblioCity. – 2016. – 21 septembrie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/discutam-ce-se-intampla-candparintii.html .– Accesat: 05.01.2016. 44. Bacaliuc, Lucia; Viscantene, Ana. Vrăjiți de poveștile sfătosului Creangă // BiblioCity. – 2016 . – 14 noiembrie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/vrajiti-de-povestile-sfatosuluicreanga.html .– Accesat: 05.01.2016.


194 45. Barabaș, Larisa. Болгарская библиотека „Христо Ботев” и ее услуги пользователям города // BiblioCity. – 2016. – 21 octombrie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/blogpost.html .– Accesat: 05.01.2016. 46. Barabaș, Larisa. Загадки нашего города // BiblioCity. – 2016. – 1 aprilie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/blog-post_1.html .– Accesat: 05.01.2016. 47. Barabaș, Larisa. Новые исторические материалы о знатном роде бессарабских болгар – Увалиевых (III) // BiblioCity. – 2016. – 20 august. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/iii.html . – Accesat: 05.01.2016. 48. Barabaș, Larisa. Новые исторические материалы о знатном роде бессарабских болгар – Увалиевых (II) // BiblioCity. – 2016. – 19 august . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/ii.html . – Accesat: 05.01.2016. 49. Barabaș, Larisa. Новые исторические материалы о знатном роде бессарабских болгар – Увалиевых // BiblioCity. – 2016. – 18 august . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/blog-post.html . – Accesat: 05.01.2016. 50. Barabaș, Larisa. Премьера книги - „Relațiile moldo-bulgare: istoria și cultura” // BiblioCity. – 2016. – 19 martie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/relatiile-moldo-bulgare-istoriasi.html . – Accesat: 05.01.2016. 51. Barabaș, Larisa. Холокост – олицетворение человеческих страданий // BiblioCity. – 2016. – 5 aprilie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/blog-post_5.html . – Accesat: 05.01.2016. 52. Barabaș, Larisa. Этнофестиваль „Единство через многообразие” – 2016 // BiblioCity. – 2016. – 19 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/2016.html . – Accesat: 05.01.2016. 53. Borș, Ion. Cu rucsacul vacanței, ignorând ploaia, am venit la întâlnire la Biblioteca „Ovidius”. Biblioteca și noi // BiblioCity. – 2016. – 14 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/cu-rucsacul-vacantei-ignorand-ploaia-am.html . – Accesat: 05.01.2016. 54. Borș, Ion. Despre războiul transnistrean, la Biblioteca „Ovidius”, din prima sursă // BiblioCity. – 2016. – 1 martie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/despre-razboiul-transnistreanla.html . – Accesat: 05.01.2016. 55. Borș, Ion. Rucsacul vacanţei şi Ianoş Ţurcanu au ajuns la Biblioteca „Ovidius” // BiblioCity. – 2016. – 10 iunie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/rucsacul-vacantei-si-ianos-turcanuau.html . – Accesat: 05.01.2016. 56. Braicov, Tatiana. „Călătorind pe aripi de înger” de Igor Volniţchi // BiblioCity. – 2016. – 4 august . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/calatorind-pe-aripi-de-inger-de-igor.html . – Accesat: 05.01.2016. 57. Braicov, Tatiana. Binele şi răul în viziunea religiilor lumii // BiblioCity. – 2016. – 29 iunie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/binele-si-raul-in-viziunea-religiilor.html . – Accesat: 05.01.2016. 58. Braicov, Tatiana. Deschiderea Zilelor Bibliotecii „Onisifor Ghibu” // BiblioCity. – 2016. – 18 mai. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/deschiderea-zilelor-bibliotecii.html . – Accesat: 05.01.2016. 59. Braicov, Tatiana. Mircea Eliade şi spiritualitatea românească // BiblioCity. – 2016. – 4 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/mircea-eliade-si-spiritualitatea.html . – Accesat: 05.01.2016. 60. Braicov, Tatiana. Serviciul „Investeşte în tine!” Tipuri de personalitate după Myers-Briggs // BiblioCity. – 2016. – 24 noiembrie . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/serviciulinvesteste-in-tine-tipuri-de.html . – Accesat: 05.01.2016. 61. Caldare, Elena. Ziua bibliotecii „Alba Iulia” - pe urmele istoriei: trecut, prezent, viitor // BiblioCity. – 2016. – 29 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/ziua-bibliotecii-alba-iulia-peurmele.html . – Accesat: 05.01.2016.


195 62. Capița, Ludmila. Întâlnire cu scriitorul Alexandru Plăcintă // BiblioCity. – 2016. – 5 decembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/12/intalnire-cu-scriitorul-alexandru.html . – Accesat: 05.01.2016. 63. Capița, Ludmila. Poet ajuns la vârsta înţelepciunii // BiblioCity. – 2016. – 22 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/poet-ajuns-la-varsta-intelepciunii.html . – Accesat: 05.01.2016. 64. Catan, Cristina. Lansarea cărții: „Lecţia de politică" de Veaceslav Untilă // BiblioCity. – 2016. – 17 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/lansarea-cartii-lectia-de-politica-de.html . – Accesat: 05.01.2016. 65. Cebanu, Victoria. Copilăria în culoare, un serviciu la Biblioteca „Ovidius” // BiblioCity. – 2016. – 10 noiembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/copilaria-in-culoare-un-serviciula.html . – Accesat: 05.01.2016. 66. Cebanu, Victoria. La Biblioteca Ovidius „Vin Floriile cu Soare și Soarele cu Florii” // BiblioCity. – 2016. – 22 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/la-biblioteca-ovidius-vinfloriile-cu.html .– Accesat: 05.01.2016. 67. Cebanu, Victoria. Un medalion pe ploaie // BiblioCity. – 2016. – 14 mai. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/un-medalion-pe-ploaie.html . – Accesat: 05.01.2016. 68. Cebanu, Victoria; Bacaliuc, Lucia. Chișinău cu floare la rever // BiblioCity. – 2016. – 6 octombrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/chisinau-cu-floare-la-rever.html . – Accesat: 05.01.2016. 69. Cioban-Gamarța, Lilia. Biblioteca şi Bibliotecarul // BiblioCity. – 2016. – 22 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/biblioteca-si-bibliotecarul.html . – Accesat: 05.01.2016. 70. Ciobanu, Liuba. O săptămână cu Rucsacul de vacanţă la Biblioteca „Ovidius” // BiblioCity. – 2016. – 29 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/o-saptamana-cu-rucsacul-de-vacantala.html . – Accesat: 05.01.2016. 71. Cîssa, Lidia. Anotimpul odihnei active// BiblioCity. – 2016. – 1 august. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/anotimpul-odihnei-active.html . – Accesat: 05.01.2016. 72. Cîssa, Lidia. Chișinăul în amintiri // BiblioCity. – 2016. – 17 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/chisinaul-in-amintiri.html . – Accesat: 05.01.2016. 73. Cîssa, Lidia. Lectura - cea mai frumoasă aventură // BiblioCity. – 2016. – 24 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/lectura-cea-mai-frumoasa-aventura.html . – Accesat: 05.01.2016. 74. Cojoharenco, Natalia. „Un suflet adolescentin – Ionel Teodoreanu” // BiblioCity. – 2016. – 24 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/un-suflet-adolescentin-ionelteodoreanu.html . – Accesat: 05.01.2016. 75. Cojoharenco, Natalia. Un „împărat” la Biblioteca „Ovidius” // BiblioCity. – 2016. – 18 mai . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/un-imparat-la-biblioteca-ovidius.html .– Accesat: 05.01.2016. 76. Cojoharenco, Natalia; Borş, Ion. Pe urmele istoriei - membrii Sfatului Țării // BiblioCity . – 2016. – 6 noiembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/pe-urmele-istoriei-membriisfatului.html . – Accesat: 05.01.2016. 77. Cojoharenco, Natalia; Borş, Ion. Rătăcind prin Chișinău, ne cunoaștem pe noi înșine // BiblioCity. – 2016. – 10 octombrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/ratacind-prin-chisinaune-cunoastem-pe.html . – Accesat: 05.01.2016. 78. Covalenco, Victoria. Подготовка к юбилею // BiblioCity. – 2016. – 1 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/blog-post.html . – Accesat: 05.01.2016. 79. Covalenco, Victoria. Территория хорошего настроения // BiblioCity. – 2016. – 17 noiembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/blog-post.html .– Accesat: 05.01.2016. 80. Don-Ciobanu, Lilia. Designerul naturii – Omul // BiblioCity. – 2016. – 19 decembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/12/designerul-naturii-omul.html . – Accesat: 05.01.2016.


196 81. Donțu, Tatiana. Învățăm bunele maniere // BiblioCity. – 2016. – 22 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/invatam-bunele-maniere.html . – Accesat: 05.01.2016. 82. Donțu, Tatiana. Muzica culorilor // BiblioCity. – 2016. – 14 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/muzica-culorilor.html . – Accesat: 05.01.2016. 83. Donțu, Tatiana. Salutul, o obligație sau bun simț? // BiblioCity. – 2016. – 18 noiembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/salutul-o-obligatie-sau-bun-simt.html . – Accesat: 05.01.2016. 84. Ghimpu, Natalia. Fondul de Replicare a Serviciilor de Bibliotecă cu „e-Servicii "// BiblioCity. – 2016. – 12 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/fondul-de-replicare-serviciilorde.html . – Accesat: 05.01.2016. 85. Grigore Vieru în spațiile Bibliotecii „Ovidius” // BiblioCity. – 2016. – 17 februarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/02/grigore-vieru-in-spatiile-bibliotecii.html . – Accesat: 05.01.2016. 86. Grosu, Lidia. Poetul Mihai Eminescu – lecţie de cultivare a patriotismului // BiblioCity. – 2016. – 16 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/poetul-mihai-eminescu-lectie-de.html . – Accesat: 05.01.2016. 87. Gumeni, Svetlana. Suntem bibliotecari, deci suntem lideri! // BiblioCity. – 2016. – 27 august. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/suntem-bibliotecari-deci-suntem-lideri.html .– Accesat: 05.01.2016. 88. Gumeni, Svetlana.O nouă vizită, noi practici și oportunități pentru modernizarea bibliotecilor! // BiblioCity. – 2016. – 3 octombrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/o-noua-vizitanoi-practice-si.html . – Accesat: 05.01.2016. 89. Gurițanu, Eugenia. Farmacia verde // BiblioCity. – 2016. – 29 noiembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/farmacia-verde.html .– Accesat: 05.01.2016. 90. Gurițanu, Zinaida. Plantele în viața noastră // BiblioCity. – 2016. – 27 octombrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/plantele-in-viata-noastra.html . – Accesat: 05.01.2016. 91. Ischimji, Tatiana. Дни Библиотеки им. Ицика Мангера // BiblioCity. – 2016. – 3 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/blog-post.html . – Accesat: 05.01.2016. 92. Ischimji, Tatiana. Еврейские имена в книге „Cartea de aur а Basarabiei și a Republicii Moldova” // BiblioCity. – 2016. – 9 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/cartea-de-aurbasarabiei-si-republicii.html . – Accesat: 05.01.2016. 93. La Biblioteca „Ovidius”, Brăduțul de Crăciun a fost decorat cu jucării confecționate de copii! // BiblioCity. – 2016. – 23 decembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/12/labiblioteca-ovidius-bradutul-de.html . – Accesat: 05.01.2016. 94. Mîrza, Tatiana. Cărţi pentru zile de lectură confesivă… // BiblioCity. – 2016. – 14 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/carti-pentru-zile-de-lectura-confesiva.html . – Accesat: 05.01.2016. 95. Moldovanu, Anastasia. 75 de ani de învățământ artistic superior în Republica Moldova // BiblioCity. – 2016. – 15 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/75-de-ani-de-invatamantartistic.html . – Accesat: 05.01.2016. 96. Moldovanu, Anastasia. Școala de coregrafie din Republica Moldova. Dansul popular // BiblioCity. – 2016. – 1 iulie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/07/scoala-de-coregrafie-dinrepublica.html . – Accesat: 05.01.2016. 97. Moldovanu, Anastasia. Un jubileu nedeclarat. 52 de ani de activitate în folosul comunității a Bibliotecii de Arte „T. Arghezi”, filială a BM „B.P. Hasdeu” // BiblioCity. – 2016. – 22 august. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/un-jubileu-nedeclarat-52-de-ani-de.html .– Accesat: 05.01.2016. 98. Moraru, Stela. Cine nu știe trecutul - nu știe nici viitorul // BiblioCity. – 2016. – 20 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/cine-nu-stie-trecutul-nu-stie-nici.html . – Accesat: 05.01.2016.


197 99. Motricala, Liudmila; Caldare, Elena. Tête-à-tête cu poetul // BiblioCity. – 2016. – 1 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/tete-tete-cu-poetul.html . – Accesat: 05.01.2016. 100. Muntean, Liuba. O întâlnire de suflet cu scriitorii europeni // BiblioCity. – 2016. – 2 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/o-intalnire-de-suflet-cu-scriitorii.html . – Accesat: 05.01.2016. 101. Olărescu, Angela. Contribuţia bulgarului Hristofor Kirov la dezvoltarea Chişinăului // BiblioCity. – 2016. – 5 mai. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/contributia-bulgarului-hristoforkirov.html . – Accesat: 05.01.2016. 102. Olărescu, Angela. Decada „Chişinău, oraşul meu” la Filiala „Hristo Botev” // BiblioCity. – 2016. – 16 octombrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/decada-chisinau-orasul-meu-lafiliala.html .– Accesat: 05.01.2016. 103. Olărescu, Angela. Dmitrii Mincov – un bulgar la cârma Chişinăului (1850-1854; 1857-1864) // BiblioCity. – 2016. – 24 august. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/08/dmitrii-mincovun-bulgar-la-carma.html . – Accesat: 05.01.2016. 104. Olărescu, Angela. Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu // BiblioCity. – 2016. – 11 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/festivalul-international-de-poezie.html .– Accesat: 05.01.2016. 105. Olărescu, Angela. O nouă lansare de carte la Biblioteca „Hristo Botev” // BiblioCity. – 2016. – 3 noiembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/o-noua-lansare-de-carte-labiblioteca.html . – Accesat: 05.01.2016. 106. Olărescu, Angela. Vizita la Muzeul Național „Hristo Botev” Kalofer, Bulgaria // BiblioCity. – 2016. – 5 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/vizita-la-muzeul-national-hristobotev.html . – Accesat: 05.01.2016. 107. Olărescu, Angela. Zilele Scrisului şi Culturii Slave la Biblioteca „Hristo Botev” // BiblioCity. – 2016. – 2 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/zilele-scrisului-si-culturii-slave-la.html . – Accesat: 05.01.2016. 108. Olărescu, Angela. Ziua Bibliografiei la Filiala „H. Botev”, ediția 2016 // BiblioCity. – 2016. – 30 noiembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/ziua-bibliografiei-la-filiala-hbotev.html . – Accesat: 05.01.2016. 109. Olărescu, Angela. Ziua Bibliotecii „Hristo Botev” // BiblioCity. – 2016. – 7 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/ziua-bibliotecii-hristo-botev.html . – Accesat: 05.01.2016. 110. Roșca, Natalia. Săptămâna Culturii Italiene în Republica Moldova // BiblioCity. – 2016. – 2 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/saptamana-culturii-italiene-in.html . – Accesat: 05.01.2016. 111. Roșca, Natalia. Summit-ul de Pace a Alianţei Mondiale a Religiilor // BiblioCity. – 2016. – 19 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/summit-ul-de-pace-alianteimondiale.html . – Accesat: 05.01.2016. 112. Sicorschi, Dina. Diversitatea expoziţiilor – punctul de atracţie al Bibliotecii „Onisifor Ghibu” // BiblioCity. – 2016. – 20 mai. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/diversitateaexpozitiilor-punctul-de.html . – Accesat: 05.01.2016. 113. Sicorschi, Dina. Modalităţi de combatere a traficului de fiinţe umane // BiblioCity. – 2016. – 25 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/modalitati-de-combatere-traficuluide.html . – Accesat: 05.01.2016. 114. Sicorschi, Dina. Noi activităţi în Biblioteca „Onisifor Ghibu” // BiblioCity. – 2016. – 18 iunie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/noi-activitati-in-biblioteca-onisifor.html . – Accesat: 05.01.2016. 115. Spătaru, Doina. Biblioteca prieten devotat al cititorului sau un loc de recreere? // BiblioCity. – 2016. – 21 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/biblioteca-prieten-devotatal.html . – Accesat: 05.01.2016. 116. Spătaru, Doina. Opera druțiană cunoscută prin prisma lecturii la concursul cognitiv - educativ „Cu Ion Druță devii faimos" // BiblioCity. – 2016. – 3 mai. – Acces internet:


198 http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/opera-drutiana-cunoscuta-prin-prisma.html . – Accesat: 05.01.2016. 117. Staci, Valeria. De la cultura niponă spre cea basarabeană // BiblioCity. – 2016. – 27 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/de-la-cultura-nipona-spre-cea.html . – Accesat: 05.01.2016. 118. Șeremet, Mila. Evităm pericolele străzii // BiblioCity. – 2016. – 11 noiembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/evitam-pericolele-strazii.html . – Accesat: 05.01.2016. 119. Șeremet, Mila. Integrarea profesională a noilor bibliotecari// BiblioCity. – 2016. – 1 septembrie – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/integrarea-profesionala-noilor.html . – Accesat: 05.01.2016. 120. Șeremet, Mila. În cabinetul psihologului // BiblioCity. – 2016. – 26 octombrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/in-cabinetul-psihologului.html . – Accesat: 05.01.2016. 121. Șeremet, Mila. Preveniți și reușiți // BiblioCity. – 2016. – 28 ianuarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/01/preveniti-si-reusiti.html .– Accesat: 05.01.2016. 122. Șeremet, Mila. Viețuitoarele pe cale de dispariție în Republica Moldova // BiblioCity. – 2016. – 22 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/vietuitoarele-pe-cale-de-disparitie-in.html . – Accesat: 05.01.2016. 123. Tincu, Aurelia. Cartea, cea mai de preț comoară a omenirii // BiblioCity. – 2016. – 19 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/cartea-cea-mai-de-pret-comoara-omenirii.html . – Accesat: 05.01.2016. 124. Ungureanu, Larisa. Ce spun femeile despre războiul de pe Nistru? // BiblioCity. – 2016. – 4 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/ce-spun-femeile-despre-razboiul-depe.html . – Accesat: 05.01.2016. 125. Vrabie, Daniela. Serviciul 3Doodler summer // BiblioCity. – 2016. – 8 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/serviciul-3doodler-summer.html . – Accesat: 05.01.2016. 126. Vrabie, Daniela. Cuvintele ce te pot vindeca // BiblioCity. – 2016. – 17 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/cuvintele-ce-te-pot-vindeca.html .– Accesat: 05.01.2016. 127. Vrabie, Daniela. Jurnalul unui adolescent // BiblioCity. – 2016. – 18 februarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/02/jurnalul-unui-adolescent.html .– Accesat: 05.01.2016. 128. Vrabie, Daniela. Lecția de azi, profesia de mâine // BiblioCity. – 2016. – 20 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/lectia-de-azi-profesia-de-maine.html . – Accesat: 05.01.2016. 129. Vrabie, Daniela. Masca // BiblioCity. – 2016. – 21 decembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/12/masca.html . –Accesat: 05.01.2016. 130. Vrabie, Daniela. Provocările adolescenței // BiblioCity. – 2016. – 20 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/provocarile-adolescentei.html . – Accesat: 05.01.2016. 131. Vrabie, Daniela. Visul unui adolescent // BiblioCity. – 2016. – 20 mai. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/visul-unui-adolescent.html . – Accesat: 05.01.2016. 132. Vrabie, Diana. Vârsta libertății, dar și a responsabilității // BiblioCity. – 2016. – 2 decembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/12/varsta-libertatii-dar-si.html . – Accesat: 05.01.2016. 133. Zelinschi, Angela. „Modul sănătos de viață – factor determinant al sănătăţii” - proiect lansat la Filiala „Liviu Rebreanu” // BiblioCity. – 2016. – 30 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/modul-sanatos-de-viata-factor.html . – Accesat: 05.01.2016. 134. Zelinschi, Angela. Lumea culorilor cărţii Lidiei Grosu // BiblioCity. – 2016. – 28 aprilie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/04/lumea-culorilor-cartii-lidiei-grosu.html . – Accesat: 05.01.2016. 135. Праздник Cвятого Лазаря в болгарской Библиотеке „Христо Ботев" // BiblioCity. – 2016. – 1 mai. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/05/c.html .– Accesat: 05.01.2016.


199 136. Spătaru, Doina. 11 ani de spirit cultural și educațional la Biblioteca „Ştefan cel Mare” : [Zilele Bibliotecii] // BiblioCity. – 2015. – 8 dec. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2015/12/11-anide-spirit-cultural-si.html. – Accesat: 20.01.2016. 137. Șeremet, Mila. Preveniți și reușiți : [proiectul „Atenție la trafic”, desfășurat la Biblioteca „Transilvania”]// BiblioCity. – 2016. – 27 ianuarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/01/preveniti-si-reusiti.html . – Accesat: 28.01.2016. 138. Grigore Vieru în spațiile Bibliotecii „Ovidius” : [Spectacolul literar - artistic „Mai simplu decât iarba nu pot fi”] // BiblioCity. – 2016. – 16 februarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/02/grigore-vieru-in-spatiile-bibliotecii.html . – Accesat: 17.02.2016. 139. Vrabie, Daniela. Jurnalul unui adolescent : [Activitate în cadrul serviciului „Adolescentul” la filiala „Transilvania”] // BiblioCity. – 2016. – 16 februarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/02/jurnalul-unui-adolescent.html . – Accesat: 18.02.2016. 140. Veste bună! Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari câștigător al Programului de Dezvoltare a Centrelor Regionale de Excelență : [În urma procesului de evaluare a formularelor de aplicare transmise de către bibliotecile publice raionale, municipale și orășenești, a fost selectat Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari.] // BiblioCity. – 2016. – 23 februarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/02/veste-buna-centrul-national-de.html . - Accesat: 23.02.1016. 141. Borș, Ion. Despre războiul transnistrean, la Biblioteca „Ovidius”, din prima sursă : [întîlnirea scriitorului Vlad Grecu cu elevii Centrului de Excelență în Construcții la Biblioteca „Ovidius”] // BiblioCity. – 2016. – 1 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/despre-razboiul-transnistreanla.html. – Accesat: 01.03.2016. 142. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” - instituție autorizată pentru instruire profesională continuă a adulților : [Prin Ordinul nr. 124 din 19 februarie 2016, Ministerul Educatiei al Republicii Moldova a autorizat provizoriu Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, pentru instruire profesională continuă a adulților, aprobând planul de învățământ și curricula pe discipline în domeniul de formare „Științe ale informării”] // BiblioCity. – 2016. – 19 februarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/biblioteca-municipala-bp-hasdeu.html . – Accesat: 02.03.2016. 143. Ischimji, Tatiana. [Дни библиотеки им. И.Мангера] . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/blog-post.html?spref=fb . – Accesat: 03.03.2016. 144. Ischimji, Tatiana. ДНИ БИБЛИОТЕКИ им. Ицика МАНГЕРА : [Zilele Bibliotecii „I. Mangher”] // BiblioCity. – 2016. – 2 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/blog-post.html . – Accesat: 03.03.2016. 145. Consultații publice: Proiectul Legii cu privire la biblioteci: [Ministerul Culturii inițiază începând cu 2 martie 2016 consultarea publică a proiectului de Lege cu privire la biblioteci] // BiblioCity. – 2016. –2 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/consultatii-publice-proiectul-legii-cu.html . – Accesat: 04.03.2016. 146. Ungureanu, Larisa. Ce spun femeile despre războiul de pe Nistru? : [Ziua Memoriei, 2 martie, a fost consemnată la Filiala Târgoviște prin prezentarea cărții Femeia în zonele de conflict. Istoria verbală] // Bibliosyty. – 2016. –2 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/ce-spun-femeiledespre-razboiul-de-pe.html . – Accesat: 04.03.2016. 147. Olărescu, Angela. Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu : [Festivalul Internaţional de poezie – Renata Verejanu organizat și găzduit la Biblioteca „Hristo Botev”] // BiblioCity. –2016. – 29 februarie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/festivalul-international-de-poezie.html . – Accesat: 11.03.2016. 148. Donțu, Tatiana. Muzica culorilor : [prezentarea expoziţiei personale a pictorului Emil Cojocaru la fil. „Transilvania”] // BiblioCity. –2016. – 14 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/muzica-culorilor.html . – Accesat: 14.03.2016.


200 149. Moldovanu, Anastasia. 75 de ani de învățământ artistic superior în Republica Moldova : [ O serie de evenimente comemorative au evoluat în zilele 25-26 noiembrie la Chişinău, fiind organizate de (AMTAP)] // BiblioCity. –2016. – 15 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/75de-ani-de-invatamant-artistic.html . – Accesat: 15.03.2016. 150. Vrabie, Daniela. Cuvintele ce te pot vindeca : [la Filiala „Transilvania” s-a defășurat atelierul de lectură din cadrul Serviciului „Adolescentul” cu tematica Jocuri de cuvinte în grup și individual, cu participarea liceenilor de la Liceul Teoretic „C. Negruzzi”, îndrumați de profesoara de limba și literatură română dna Virginia Chirița] // BiblioCity. –2016. – 17 martie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/03/cuvintele-ce-te-pot-vindeca.html . – Accesat: 17.03.2016. 151. Ischimji, Tatiana. Еврейские имена в Золотой книге Д.Рошки: [O презентации книги Д. Рошки. Cartea de Aur a Basarabiei și Republicii Moldova]. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/cartea-de-aur-basarabiei-si-republicii.html . – Accesat: 09.06.2016. 152. Moraru, Stela. Cine nu știe trecutul - nu știe nici viitorul [resursă electronică] : [despre atelierul de creație Viitorul Chişinăului în viziunea copiilor].– Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/06/cine-nu-stie-trecutul-nu-stie-nici.html?spref=fb . – Accesat: 20.06.2016. 153. Coșeri, Tatiana. Start proiect „Al treilea spatiu al comunitatii”: [lansarea proiectului „Al treilea spaţiu al comunității”] // BiblioCity. – 2016. – 1 septembrie. – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/start-proiect-al-treilea-spatiu-al.html. – Accesat: 01.09.2016. 154. Coșeri, Tatiana. Noile oportunități oferite de biblioteci, prezentate la „Taraba serviciilor moderne” [Evenimentul este organizat în cadrul campaniei de informare „Ne vedem la bibliotecă!”, cu susținerea programului Novateca] . – Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/search?q=.+Noile+oportunit%C4%83%C8%9Bi+oferite+de+biblioteci,+pre zentate+la+%E2%80%9ETaraba+serviciilor+moderne%E2%80%9D . – Accesat: 20.10.2016. 155. Barabaș, Ludmila. Болгарская библиотека „Христо Ботев” и ее услуги пользователям города.- Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/blog-post.html . – Accesat: 28.11.2016. 156. Borș, Ion; Cojoharenco, Natalia. Rătăcind prin Chișinău, ne cunoaștem pe noi înșine [despre serviciul „Rătăcind prin Chișinău”, excursii prin Chișinău] .Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/ratacind-prin-chisinau-ne-cunoastem-pe.html . – Accesat: 28.11.2016. 157. Braicov, Tatiana. Serviciul „Investeşte în tine!” Tipuri de personalitate după Myers-Briggs .- Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/serviciul-investeste-in-tine-tipuri-de.html . – Accesat: 28.11.2016. 158. Donțu, Tatiana. Învățăm bunele maniere despre serviciul „Politețea de zi cu zi”] .- Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/invatam-bunele-maniere.html.– Accesat: 28.11.2016. 159. Kovalenko, Victoria. Территория хорошего настроения [despre serviciul nou Игротека] .- Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/blog-post.html. – Accesat: 28.11.2016. 160. Șeremt, Mila. Evităm pericolele străzii [despre serviciul „Atenție la trafic”] .- Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/11/evitam-pericolele-strazii.html . – Accesat: 28.11.2016. 161. Șeremet, Mila. În cabinetul psihologului [despre serviciul„Tineri, rebeli, ambițioși” ] .- Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/10/in-cabinetul-psihologului.html . – Accesat: 28.11.2016. 162. Vrabie, Daniela. Lecția de azi, profesia de mâine [despre serviciul„Tineri, rebeli, ambițioși”] . Acces internet: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2016/09/lectia-de-azi-profesia-de-maine.html . – Accesat: 28.11.2016. www. Bibliocarti.com


201 163. Lansare antologie de autor "Zavera îngerilor" : [Antologia “Zavera îngerilor“, de Mihail Soare va fi lansată miercuri, 25 mai 2016, orele 16:00 la Biblioteca Municipală B.P]. – Acces internet: http://bibliocarti.com/lansare-antologie-de-autor-zavera-ingerilor/ . – Accesat: 20.05.2016. www.blogogo.md 164. Vasile Vizitiu. Lansare de carte la BM ”B.P.Hasdeu”: [Lansare de carte ”Cu satul în suflet prin mări şi oceane” organizată în cadrul Sediului Central al Bibliotecii Municipale ”B.P.Hasdeu”]. – Acces internet: http://blogogo.md/c/vasile-vizitiu . – Accesat: 10.10.2016. 165. Omul care schimbă oamenii: [Victoria Ursu la Clubul ”Impresii din viaţă şi cărţi” organizat în cadrul Sediului Central al Bibliotecii Municipale ”B.P.Hasdeu”] . – Acces internet: https://fileviatasicarti.wordpress.com/2016/11/15/omul-care-schimba-oamenii-victoria-ursu-laclubul-impresii-din-viata-si-carti/ . – Accesat: 15.11.2016. www.Blogosfera.md 166. Lansare de carte „Sinergie socială” : [detalii despre cartea Sinergie socială. Activitatea se va desfășura la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Access internet: http://blogosfera.md/view-post-v352752-0-romana.html . – Accesat: 09.07.2016. Canal 2 167. Istoria ansamblului ”Joc”, în file de carte: [cea de-a 85-a aniversare a artistului Poporului, Vladimir Curbet, la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Haşdeu”]. – Acces internet: http://www.canal2.md/news/istoria-ansamblului-joc-file-de-carte_38090.html . – Accesat: 05.02.2016. 168. Biblioteci moderne, mai mulţi cititori: [Timp de patru ani, peste 800 de biblioteci din ţară au devenit mai atractive pentru cititori. Minunea s-a produs graţie programului de susţinere „Novateca”.] . – Access internet: http://www.canal2.md/news/biblioteci-moderne-mai-multi-cititori_57001.html . – Accesat: 09.12.2016. Canal 3 169. Bibliotecile Moldovei, mai atractive pentru cititori graţie programului de susţinere „Novateca”: [Pe parcursul a patru ani peste 850 de biblioteci din ţară au devenit mai atractive pentru cititori graţie programului de susţinere „Novateca”.] . – Access internet: http://www.canal3.md/ro/news/bibliotecilemoldovei-mai-atractive-pentru-cititori-gratie-programului-de-sustinere-novateca . – Accesat: 10.12.2016. 170. Emisiune din 12 decembrie 2016. Reportaj Video: [Ne Vedem la Bibliotecă. Primul târg al partenerilor de bibliotecă] . – Acces internet: https://www.facebook.com/ne.vedem.la.biblioteca/videos/1213000065454750/ . – Accesat: 12.12.2016. http://www.carieramea.com/ 171. Lansarea cărții „Dezbracă-mă de griji și dor”: [Lansarea va avea loc la Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu pe data de 21 decembrie 2016]. – Acces internet: http://www.carieramea.com/lansarea-cartiidezbraca-ma-de-griji-si-dor/ . – Accesat: 21.12.2016. www.chisinau.md 172. De Ziua Culturii, sub semnul lui Eminescu : [programul activităților organizate de BM: la Filiala „Onisifor Ghibu” va avea loc lansarea cărții „Păstorul solitar sau naiul lui Vasile Iovu” de Rodica Iancu; la Biblioteca Centrală – lectura continuă „Citim Eminescu!”]. – Acces internet: http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=14223. – Accesat: 14.01.2016. 173. Lansarea Programului de lectură ”Chişinăul citeşte” : [program lansat de BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=14408 . – Accesat: 09.02.2016. www.chisinaucentru.md 174. Programului de lectură ” Chişinăul citeşte” [Biblioteca Municipală propune spre lectura comunității chişinăuiene]. – Acces internet:


202 http://chisinaucentru.md/?pag=activitati&id=bb8746d917447ca3b0bca4c61dfea430&p=1 09.02.2016.

.

Accesat:

www.civic.md 175. Paierele, Oxana. Iniţiativă comunitară. Citim Eminescu : [eveniment organizat de BM „B.P. Hasdeu”, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii]. – Acces internet: http://www.civic.md/arhiva/30986-initiativacomunitara-citim-eminescu.html . – Accesat: 14.01.2016. 176. Prelegere filosofică „Fehg Shui și căutarea armoniei”: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: FENG SHUI ȘI CĂUTAREA ARMONIEI] . – Acces internet: http://www.civic.md/instruiri/35174-prelegere-filosofica-fengshui-si-cautarea-armoniei.html . – Accesat: 04.12.2016. 177. Prelegere filosofică Nikola TESLA „Despre geniu și înțelegerea naturii”: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: NIKOLA TESLA. Despre geniu și înțelegerea naturii] . – Acces internet: http://www.civic.md/stiri-ong/35175prelegere-filosofica-nikola-tesla-despre-geniu-si-intelegerea-naturii.html . – Accesat: 04.12.2016. http://www.civicportal.ro/ 178. Prelegere filosofică „Nicola Tesla. Despre geniu și înțelegerea naturii” : [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: „Nicola Tesla. Despre geniu și înțelegerea naturii”] . – Acces internet: http://www.civicportal.ro/stiri-ong/35175-prelegerefilosofica-nikola-tesla-despre-geniu-si-intelegerea-naturii.html . – Accesat: 04.12.2016. www.commons.wikimedia.org 179. Fotografie de grup cu cei prezenți la întâlnirea cu Generalul Ion Costaș: [Întâlnire cu personalități "Ion Costaş, primul Ministru al Apărării al RM: Conflictul transnistrean - un război nedeclarat" Biblioteca Centrală] . – Acces internet: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotografie_de_grup_cu_cei_prezen%C8%9Bi_la_%C3%AEnt%C3 %A2lnirea_cu_Generalul_Ion_Costa%C8%99_(25172405960).jpg . – Accesat: 02.03.2016 180. Generalul Ion Costaș, primul Ministru al Apărării al RM alături de jurnalista: [Întâlnire cu personalități "Ion Costaş, primul Ministru al Apărării al RM: Conflictul transnistrean - un război nedeclarat" Biblioteca Centrală] . – Acces internet: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Generalul_Ion_Costa%C8%99,_primul_Ministru_al_Ap%C4%83r %C4%83rii_al_RM_al%C4%83turi_de_jurnalista_Zina_Izbas_(25467990065).jpg . – Accesat: 02.03.2016. 181. Eveniment cultural-artistic „Ianoș Țurcanu – 65”: [imagini de la eveniment. BM „B.P. Hasdeu”]. – Accesinternet: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imagini_de_la_eveniment_(28274226404).jpg?uselang=rmy . – Accesat: 03.09.2016. www.culturalife.com 182. Poeta Corina Bezdîga va lansa cartea ”Bolnavă de Dor” la sfârșitul acestei luni: [evenimentul de lansareva avea loc la BM „B.P. Hasdeu”, ora 17.30]. – Acees internet: http://www.cultartlife.com/2016/02/poeta-corina-bezdiga-va-lansa-cartea.html . – Accesat: 04.02.2016. 183. O întâlnire de suflet cu autorii Julia Wolf & Bogdan Coșa va avea loc la Biblioteca Municipală „B.P. hasdeu” [evenimentul va avea loc în două limbi]. – Acces internet: http://www.cultartlife.com/2016/02/ointalnire-de-suflet-cu-autorii-julia.html . – Accesat: 07.02.2016. 184. La Biblioteca „B.P. Hasdeu” va avea loc o lansare de carte dedicată Maestrului Vladimir Curbet și Ansamblului ”Joc” : [studiu istorico-bibliografic dedicat aniversării a 85-a a Artistului Poporului director artistic, prim-maestru de balet al Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” şi aniversării a 70-a a acestui colectiv]. – Acces internet: http://www.cultartlife.com/2016/02/la-biblioteca-bp-hasdeu-vaavea-loc-o.html. – Accesat: 03.02.2016.


203 185. Un Catalog al publicațiilor poetului Iulian Filip va fi lansat la Chișinău. [evenimentul de lansare a unui Catalog al publicaţiilor lui Iulian FILIP, poet, scriitor, dramaturg şi folklorist la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.cultartlife.com/2016/02/un-catalog-al-publicatiilor-poetului.html . – Accesat: 16.02.2016. 186. O lansare de carte deosebită va avea loc la Biblioteca ”B.P.Hașdeu”. Află AICI detalii! [Pe data de 15 septembrie, toți doritorii de a participa la un eveniment deosebită sunt invitați la Biblioteca ”B.P.Hașdeu”]. – Acces internet: http://www.cultartlife.com/2016/08/o-lansare-de-carte-deosebita-vaavea.html . – Accesat: 31.08.2016. 187. Vino la Bibliotecă și descoperă Chișinăul altfel în cadrul unui nou serviciu!: [Pe data de 19 octombrie 2016, ora 12:00, la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” se va desfășura în premieră ”Taraba serviciilor moderne”]. – Acces internet: http://www.cultartlife.com/2016/10/vino-la-biblioteca-sidescopera.html . – Accesat: 18.10.2016. 188. O seară de colinde cu genericul „Crăciunul vine din inimă”, pentru toți oamenii cu inimă mare: [În preajma Sărbătorilor de iarnă, pe data de 23 decembrie, în incinta Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, va avea loc o seară de colinde, cu genericul „Crăciunul vine din inimă”] . – Acces internet: http://www.cultartlife.com/2016/12/o-seara-de-colinde-cu-genericul.html . – Accesat: 19.12.2016. http://cspchisinau.md/ 189. Invitaţie la eveniment, 17 noiembrie 2016”: [La 17 noiembrie curent, Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chişinău va organiza în Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu” activităţi de informare, comunicare şi sensibilizare a populaţiei, privind riscurile fumatului pentru sănătate, beneficiile renunţării la fumat, crearea mediilor libere de fumul de tutun.] . – Acces internet: http://cspchisinau.md/?p=640 . – Accesat: 17.11.2016. http://curaj.tv 190. Maraton de lecturi publice din #Eminescu la Biblioteca Hasdeu : [inițiativa comunitară Citim Eminescu!] / reporter Oleg Brega; durata 02΄35΄΄. – Acces internet: http://curaj.tv/traditii/maraton-de-lecturipublice-din-eminescu-la-biblioteca-hasdeu/. – Accesat: 15.01.2016. 191. Sunteți în siguranță în spațiile publice? Dialoguri Urbane : [eveniment organizat la BM „B.P. Hasdeu”] / reporter Viorica Tataru; durata 48΄48΄΄. – Acces internet: http://curaj.tv/vocea-strazii/sunteti-insiguranta-in-spatiile-publice-vox-dialoguriurbane/ . – Accesat: 28.01.2016. http://deschide.md 192. Crudu, Dumitru. Eu nu am să mă alătur campaniei NuMăTem: [online] . – Acces internet: http://www.deschide.md/ro/stiri/editorial/103/Dumitru-CRUDU--Eu-nu-am-s%C4%83-m%C4%83al%C4%83tur-campaniei-NuM%C4%83Tem.htm . – Accesat: 28.08.2016. 193. Crudu, Dumitru. Limba română: o experiență personală: [online] . – Acces internet: http://deschide.md/ro/stiri/editorial/270/Dumitru-CRUDU--Limba-Rom%C3%A2n%C4%83-Oexperien%C8%9B%C4%83-personal%C4%83.htm . – Accesat: 31.08.2016. 194. Crudu, Dumitru. Patimi electorale moldovenești: [online] . – Acces internet: http://deschide.md/ro/stiri/editorial/446/Dumitru-CRUDU--Patimi-electorale-moldovene%C8%99ti.htm . – Accesat: 05.09.2016. 195. Crudu, Dumitru. Candidații la alegerile prezidențiale și KGB-ul: [online] . – Acces internet: http://deschide.md/ro/stiri/editorial/482/Dumitru-CRUDU--Candida%C8%9Bii-la-alegerilepreziden%C8%9Biale-%C8%99i-KGB-ul.htm . – Accesat: 06.09.2016. 196. Crudu, Dumitru. Afganii care s-au întors. Afganii care nu au mai venit acasă: [online] . – Acces internet: http://deschide.md/ro/stiri/editorial/566/Dumitru-CRUDU--Afganii-care-s-au-%C3%AEntorsAfganii-care-nu-au-mai-venit-acas%C4%83.htm . – Accesat: 08.09.2016. 197. Crudu, Dumitru. Ucideți-l ce mai stați! : [online] . – Acces internet: http://www.deschide.md/ro/stiri/editorial/716/Dumitru-CRUDU--Ucide%C8%9Bi-l-ce-mai-sta%C8%9Bi!.htm . – Accesat: 13.09.2016.


204 198. Crudu, Dumitru. Tatăl meu l-a pus încă o data pe fugă pe un tip care voia să mă bată: [online] . – Acces internet: http://deschide.md/ro/stiri/editorial/908/Dumitru-CRUDU--Tat%C4%83l-meu-l-a-pus%C3%AEnc%C4%83-o-dat%C4%83-pe-fug%C4%83-pe-un-tip-care-voia-s%C4%83-m%C4%83bat%C4%83.htm . – Accesat: 19.09.2016. 199. Crudu, Dumitru. A dispărut Valentin Pavlovici : [online] . – Acces internet: http://deschide.md/ro/stiri/editorial/1227/Dumitru-CRUDU--A-disp%C4%83rut-Valentin-Pavlovici.htm . – Accesat: 27.09.2016. 200. Crudu, Dumitru. O muscă în biroul președintelui socialiștilor moldoveni : [online] . – Acces internet: http://deschide.md/ro/stiri/editorial/1259/Dumitru-CRUDU--O-musc%C4%83-%C3%AEn-biroulpre%C8%99edintelui-sociali%C8%99tilor-moldoveni.htm . – Accesat: 28.09.2016. 201. Crudu, Dumitru. Holocaustul din satul Cetăreni: [online] . – Acces internet: http://deschide.md/ro/stiri/editorial/1673/Dumitru-CRUDU--Holocaustul-din-satul-Cet%C4%83reni.htm . – Accesat: 10.10.2016. www.diez.md 202. Lebedev, Alexandru. Zece ore de lectură eminesciană la Biblioteca Municipală Hasdeu : [Initiativa comunitară Citim Eminescu! la cea de-a II-a ediție]. – Acces internet: http://diez.md/2016/01/14/zece-orede-lectura-eminesciana-la-biblioteca-municipala-hasdeu/. – Accesat: 14.01.2016. 203. Gîrneț, Alina. Programul Zilei naționale a culturii la Biblioteca Municipală : [orarul evenimentelor culturale organizate în mai multe filiale ale Bibliotecii]. – Acces internet: http://diez.md/2015/01/14/programul-zilei-nationale-a-culturii-la-biblioteca-municipala/. – Accesat: 14.01.2016. 204. Mașcauțan, Angelina. Recomandări de evenimente pentru vineri, 15 ianuarie : [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează, al doilea an consecutiv, lectura publică a operei eminesciene]. – Acces internet: http://diez.md/2016/01/15/recomandari-de-evenimente-pentru-vineri-15-ianuarie/. – Accesat: 15.01.2016. 205. Lebedev, Alexandru. Participați la un experiment grafologic de Ziua Internaţională a Scrisului de Mână : [evenimentul va avea loc în sala mare a Bibliotecii „B. P. Hasdeu”] – Acces internet: http://diez.md/2016/01/18/participati-la-un-experiment-grafologic-de-ziua-internationala-a-scrisului-demana/. – Accesat: 18.01.2016. 206. Demidenco, Victor. Recomandări de evenimente pentru joi, 21 ianuarie : [clubul „Impresii din viață și cărți”] – Acces internet: protagonista Elena Etcu – „Purtam ie cu mândrie!”, la Biblioteca Centrală http://diez.md/2016/01/20/recomandari-de-evenimente-pentru-joi-21-ianuarie/. – Accesat: 20.01.2016. 207. Lansare de carte despre două fenomene ale Culturii Naționale – Maestrul Curbet și Ansamblul „JOC” : [Evenimentul este organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” în colaborare cu Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc”]. – Acces internet: http://diez.md/2016/02/03/recomandaride-evenimente-pentru-prima-zi-de-joi-din-februarie/. – Accesat: 02.02.2016. 208. Demidenco, Victor. Recomandări de evenimente pentru prima zi de joi din februarie : [prezentarea colecției Drept electoral: Ediții noi, donate de Centrului de Instruire continuă în Domeniul Electoral, la Biblioteca Publică de Drept]. – Acces internet: http://diez.md/2016/02/03/recomandari-deevenimente-pentru-prima-zi-de-joi-din-februarie/. – Accesat: 03.02.2016. 209. Guțu, Elena. Petrece timpul liber citind, vino la „Chișinăul citește” : [lansarea programului va avea loc la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://diez.md/2016/02/09/petrece-timpul-liber-citind-vino-lachisinaul-citeste/. – Accesat: 09.02.2016. 210. Lebedev, Alexandru. 10 evenimente la care puteți merge duminică, 21 februarie [la BM „B.P. Hasdeu”, va avea loc un eveniment de caritate în susținerea fotografei Elena Mocrii, diagnosticată cu leucemie acută]. – Acces internet: http://diez.md/2016/02/20/10-evenimente-la-care-puteti-merge-duminica21-februarie/ . – Accesat : 20.02.2016. 211. Gîrneț Alina. Recomandări de evenimente însorite pentru marți, 23 februarie : [Protagonistul Clubului de elite „Impresii din viață și cărți” de marți este Octavian ŢÎCU, Cercetător-coordonator, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Conferenţiar Universitar, Facultatea de Istorie şi Filosofie,


205 Universitatea de Stat din Moldova. Activitatea va avea loc la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet http://diez.md/2016/02/23/recomandari-de-evenimente-insorite-pentru-marti-23-februarie/ . – Accesat: 23.02.2016. 212. Cember, Olesea. 20 de evenimente la care să mergi de Dragobete, sărbătoarea iubirii la români [întâlnire cu autorii Julia Wolf & Bogdan Coșa la Biblioteca Hasdeu]. – Acces internet: http://diez.md/2016/02/24/recomandari-20-de-evenimente-la-care-sa-mergi-de-dragobete-sarbatoareaiubirii-la-romani/. – Accesat: 24.02.2016. 213. Guțu, Elena. 10 recomandări de evenimente pentru joi, 10 martie. Chisinau Toastmasters Meeting : [la Bilbioteca Municipală „B. P. Hașdeu” va avea loc o nouă întâlnire a clubului ”Toastmasters”] . – Acces internet: http://diez.md/2016/03/09/10-recomandari-de-evenimente-pentru-joi-10-martie/ . – Accesat: 09.03.2016. 214. La ce evenimente mergem marți, 5 aprilie: [Vernisaj de fotografii: Polonezii din Moldova ... de fotografii „Polonezii din Moldova”, autor Mateusz Mularski. Activitatea se va desfașura la Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu] . – Acces internet: http://diez.md/2016/04/04/la-ce-evenimente-mergem-marti-5aprilie/ . – Accesat: 04.06.2016. 215. Guțu, Elena. Seminarul: „Educația sexuală – un privilegiu sau o necesitate” : [Ce este educația sexuală în opinia ta? Ai nevoie de educație sexuală în școală sau nu? Cum crezi, care este impactul și beneficiile acesteia?. Activitatea se va desfașura la ora 15:30, Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu]. – Acces internet: http://diez.md/2016/06/15/recomandari-de-evenimente-pentru-ziua-de-joi-16-iunie-2016/ . – Accesat: 15.06.2016. 216. Guțu, Elena. Cum să lansezi o afacere Efectiv și Eficient. [la ora 16:30 la Biblioteca Onisifor Ghibu]. – Acces internet: http://diez.md/2016/06/22/recomandari-de-evenimente-pentru-o-zi-calduroasa-dejoi-23-iunie-2016/ . – Accesat: 22.06.2016. 217. Guțu, Elena. Instruire în dezbateri la Biblioteca Municipală Hașdeu: [instruire în dezbateri, să înveți ce sunt dezbaterile, ce reprezintă un argument și cum construim un argument pro sau contra”]. – Acces internet: http://diez.md/2016/06/29/recomandari-de-evenimente-pentru-joi-30-iunie-2016/ . – Accesat: 29.06.2016. 218. Gîrneț, Alina. Poduri de Dor cu poeta europeană Camelia Radulian și cantautorul Dan Pantiș : [la Bilbioteca Municipală „B. P. Hașdeu” va avea loc lansarea cărții „OGLINZI”, de Camelia Radulian, din orașul Craiova, România,”]. – Acces internet: http://diez.md/2016/07/11/evenimente-la-care-va-putetidistra-marti-12-iulie/ . – Accesat: 11.07.2016. 219. Portretele femeilor puternice: [Pe 28 iulie, la ora 18:30, va avea loc inaugurarea expoziției mobile în Biblioteca Municipală P.B. Hașdeu, bd. Ștefan cel Mare, care va fi însoțită de o discuție, ce va face lumină din diferite puncte de vedere asupra prognozelor și viziunilor privind participarea civilă a tinerelor femei din Republica Moldova]. – Acces internet: http://diez.md/2016/07/23/portretele-femeilor-puterniceexpozitie-si-discutii-despre-participarea-civila-tinerilor-femei-din-moldova/. – Accesat: 23.07.2016. 220. Expuse? Portretele femeilor puternice: [Pe 28 iulie, în incinta Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu a fost inaugurată expoziția mobilă “Expuse? Portretele femeilor puternice” cu participarea tinerelor femei din Republica Moldova]. – Acces internet: https://botanvictoria.wordpress.com/2016/07/31/expuse-portretelefemeilor-puternice/. – Accesat: 31.07.2016. 221. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu "Biblioteca Centrală" B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară". Evenimentul are loc sâmbătă 24 septembrie 2016, cu începere de la ora 15:00 la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu.]. – Acces internet: http://diez.md/2016/09/23/recomandari-de-evenimentepentru-24-septembrie-cea-mai-curata-sambata-din/ . – Accesat: 24.09.2016. 222. Noapte albă la bibliotecile din țară. [În seara de 30 septembrie mii de entuziaști au luat cu asalt bibliotecile, pentru a participa la „Nocturna Bibliotecilor 2016”]. – Acces internet: http://diez.md/2016/10/01/foto-noapte-alba-la-bibliotecile-din-tara-cluburi-literare-si-party-la-nocturnabibliotecilor-2016/. – Accesat: 01.10.2016. 223. Descărcă gratuit cărți electronice pe tablete sau telefoane mobile folosind „e-Raftul Tău”: La 6 octombrie, programul Novateca, în parteneriat cu compania Bestseller, au lansat proiectul comun „e-Raftul


206 Tău”la BM „B.P. Hasdeu”. – Acces internet: http://diez.md/2016/10/06/descarca-gratuit-carti-electronicepe-tablete-sau-telefoane-mobile-folosind-e-raftul-tau/. – Accesat 06.10.2016 224. Ne vedem la bibliotecă să descoperim istoria Chișinăului prin Tabăra Serviciilor Moderne: [BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel, un nou serviciu implementat de Departamentul „Memoria Chișinăului”, va fi lansat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” miercuri, 19 octombrie 2016, ora 12:00. Proiectul este o ocazie pentru tineri, adolescenți de a cunoaște şi a descoperi istoria orașului Chișinău şi este finanțat prin programul de granturi pentru democrație, oferit de Ambasada SUA în Republica Moldova]. – Acces internet: http://diez.md/2016/10/12/ne-vedem-la-biblioteca-sa-descoperim-istoriachisinaului-prin-tabara-serviciilor-moderne/ . – Accesat: 12.10.2016. 225. Lansarea romanului „Singură cu mine” de Marinela Lungu: [Lansarea va avea loc la Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu pe data de 13 octombrie 2016]. – Acces internet: http://diez.md/2016/10/12/recomandari-de-evenimente-pentru-o-zi-ploiasa-de-joi-13-octombrie-2016/ . – 12.10.2016. 226. Se lansează BiblioTur – Descoperim Chișinăul altfel. [urmează să fie lansată miercuri 19 octombrie la ora 12:00 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Proiectul este o inițiere în scopul salvgardării, dar și promovării datelor, cunoștințelor inedite referitoare la oraș și locuitorii acestuia prin intermediul materialelor cu caracter general]. – Acces internet: http://diez.md/2016/10/18/se-lanseaza-bibliotur-descoperimchisinaul-altfel-o-platforma-ghid-al-capitalei-si-locuitorilor-ei/ . – Accesat: 18.10.2016. 227. Noi oportunități oferite de biblioteci! O tarabă a serviciilor moderne de bibliotecă a avut loc în premieră:[ Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” a desfășurat în premieră „Taraba serviciilor moderne”]. – Acces internet: http://diez.md/2016/10/19/foto-noi-oportunitati-oferite-de-biblioteci-o-tabara-serviciilormoderne-de-biblioteca-avut-loc-premiera-la-chisinau/ . – Accesat: 19.10.2016. 228. Dacă vrei să-ți dezvolți cunoștințele de limbă franceză, alătură-te unui club francofon pentru tineri: Discuție publică: Codul Consumatorului. [Centrul Național al Activiștilor în domeniul Drepturilor Omului (CNADO) îți oferă oportunitatea de a fi membru al unui club inedit în Republica Moldova – Le Club Francophone de la Jeunesse, luni, 24 octombrie 2016, la Biblioteca Publică de Drept (str. Armenească, 42]. – Acces internet: http://diez.md/2016/10/22/daca-vrei-sa-ti-dezvolti-cunostintele-de-limba-francezaalatura-te-unui-club-francofon-pentru-tineri/ . – Accesat: 22.10.2016. 229. Recomandări de evenimente la care ai putea sa mergi joi, 3 noiembrie 2016 : [Conferinţă dediacată aniversării 80-a de la naşterea actorului, regizorului, scenaristului, poetului și scriitorului Emil LOTEANU ( 6 noiembrie 1936 – 18 aprilie 2003). Conferinţa: “Emil Loteanu – între regie şi poezie” va avea loc la ora 13:30 la BM “B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://diez.md/2016/11/02/recomandari-de-evenimente-lacare-ai-putea-sa-mergi-joi-3-noiembrie-2016/ . – Accesat: 23.10.2016. 230. Masă rotundă: Filmul de animație moldovenesc: [Vineri, 28 octormbrie la Biblioteca de Arte va avea loc masa rotundă: Hiroshima oraşul păcii şi al animaţiei dedicată Festivalului Internaţional de Film de Animaţie HIROSHIMA 2016] . – Acces internet: http://diez.md/2016/10/27/recomandari-diez-cele-maiinteresante-evenimente-la-care-sa-mergi-vineri-28-octombrie/ . – Accesat: 27.10.2016. 231. Cele mai interesante evenimente la care sa mergi vineri, 28 octombrie: [La Biblioteca de Arte – Filiala BM “B.P. Hasdeu” va avea loc masa rotundă: Hiroshima oraşul păcii şi al animaţiei dedicată Festivalului Internaţional de Film de Animaţie HIROSHIMA 2016 (ediţia a VI-a) unde a fost prezentat Filmul de animaţie moldovenesc de către dr. Violeta Tipa] . – Acces internet: http://diez.md/2016/10/27/recomandari-diez-cele-mai-interesante-evenimente-la-care-sa-mergi-vineri-28octombrie/ . – Accesat: 27.10.2016. 232. Mediul online – spațiu de dialog cu comunitatea la ora 10:00 la Biblioteca Hașdeu: [O zi pe care ai putea să o petreci la bibliotecă, acolo unde ai putea să afli mai multe informații despre mediul online] . – Acces internet: http://diez.md/2016/11/02/recomandari-de-evenimente-la-care-ai-putea-sa-mergi-joi-3noiembrie-2016/ . – Accesat 02.11.2016. 233. Conferinţă: Emil Loteanu – între regie şi poezie la ora 13:30 la Biblioteca Hașdeu: [conferinţă dediacată aniversării 80-a de la naşterea actorului, regizorului, scenaristului, poetului și scriitorului Emil LOTEANU ( 6 noiembrie 1936 – 18 aprilie 2003)]. – Acces internet: http://diez.md/2016/11/02/recomandaride-evenimente-la-care-ai-putea-sa-mergi-joi-3-noiembrie-2016/ . – Accesat: 02.11.2016.


207 234. Recomandări de evenimente la care ai putea sa mergi joi, 3 noiembrie 2016 : [Conferinţă dediacată aniversării 80-a de la naşterea actorului, regizorului, scenaristului, poetului și scriitorului Emil LOTEANU ( 6 noiembrie 1936 – 18 aprilie 2003). Conferinţa: “Emil Loteanu – între regie şi poezie” va avea loc la ora 13:30 la BM “B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://diez.md/2016/11/02/recomandari-de-evenimente-lacare-ai-putea-sa-mergi-joi-3-noiembrie-2016/ . – Accesat: 03.11.2016. 235. Bătălia cărților: Cine sînt tinerii pasionați de lecturăn care concurează pentru titlul „Cititorul anului”: [Sâmbătă și duminică la biblioteca municipală „B.P. Hasdeu” va avea loc finala concursului de lectură „Bătălia cărţilor”. În cadrul acesteia tinerii cu vârstele cuprinse între 11 și 18 ani vor lupta pnru titlul „Cititorul Anului 2016”.] . – Acces internet: http://diez.md/2016/12/02/batalia-cartilor-cine-sunt-tinerii-pasionati-delectura-care-concureaza-pentru-titlul-cititorul-anului/ . – Accesat: 02.12.2016. 236. O tînără își lansează o carte la biblioteca Hasdeu în scopuri caritabile. Veniți să o lecturați: [La 21 decembrie 2016, Lucia Brainstorm vă invită la lansarea primului său volum de poezii „Dezbracă-mă de griji și dor” la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://diez.md/2016/12/13/o-tanara-se-va-lasa-dezbracatala-biblioteca-hasdeu-scopuri-caritabile-veniti-sa-o-vedeti/. – Accesat: 13.12.2016. http://www.djibnet.com/ 237. Expoziție de Carte "Martirii Independenței": [Întâlnire cu personalități "Ion Costaş, primul Ministru al Apărării al RM: Conflictul transnistrean un război nedeclarat" Biblioteca Centrală] . – Acces internet: http://www.djibnet.com/photo/moldova/expoziie-de-carte-martiriiindependenei-25441857786.html . – Accesat: 02.03.2016. 238. Copilărie, dulce copilărie... : [Prezentare de modă: Colecția Lia Fia pentru fete deștepte și cochete în incinta BM „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://www.djibnet.com/photo/lansare/copilrie-dulcecopilrie-26203757586.html . – Accesat: 03.04.2016. www.2x2.md 239. Antonovici, Angela. Elena Ețcu: tradiții noi – adevărata artă! „Purtăm ie cu mândrie” : [eveniment dedicat portului tradițional moldovenesc, în incinta BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://2x2.md/elena-etcu-traditii-noi-adevarata-arta-purtam-ie-cu-mandrie/. – Accesat: 17.01.2016. 240. Spătaru, Cornelina. Participanții s-au redescoperit prin scris la evenimentul „Scrisul de mână azi” : [eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Scrisului de Mână, în incinta BM „B. P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://2x2.md/participantii-s-au-redescoperit-prin-scris-la-evenimentul-scrisul-de-mana-azi/. – Accesat: 23.01.2016. 241. Plamadeala, Felicia. Platforma Urbană te invită la o dicuție publică despre securitatea cetățenilor : [sesiune din cadrul discuțiilor publice – Dialoguri Urbane va avea loc în incinta BM „B. P. Hadeu”]. – Acces internet: http://2x2.md/platforma-urbana-te-invita-la-o-dicutie-publica-despre-securitatea-cetatenilor/. – Accesat: 24.01.2016. www.25.md 242. Vizitiu, Vasile. Lansare de carte la BM ”B.P.Hasdeu” : [Lansare de carte ”Cu satul în suflet prin mări şi oceane”» – martorul evenimentului organizat în cadrul Sediului Central al Bibliotecii Municipale ”B.P.Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.25.md/stire-bloguri-vasile-vizitiu-lansare-de-carte-la-bm-b-p-hasdeu . – Accesat: 10.10.2016. www.dmpdc.md 243. Întâlnire cu folcloristul Tudor Colac :[Lansarea a patru cărți semnate de etnologul, folcloristul și cercetătorul științific – Tudor Colac la Filiala Transilvania]. – Acces internet:http://dmpdc.md/intalnire-cufolcloristul-etnologul-si-cercetatorul-stiintific-tudor-colac/ . – Accesat: 22.06.2016. www.ea.md


208 244. Un nou eveniment caritabil pentru Elena Mocrii: „Make a wish for Ellene” : [organizatorii evenimentului caritabil desfășurat la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://ea.md/un-nou-evenimentcaritabil-pentru-elena-mocrii-make-a-wish-for-ellene/ . – Accesat: 16.02.2016. 245. Noile oportunități oferite de biblioteci, prezentate la „Taraba serviciilor moderne”: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a desfășurat în premieră „Taraba serviciilor moderne”]. – Acces internet: http://ea.md/noile-oportunitati-oferite-de-biblioteci-prezentate-la-taraba-serviciilor-moderne/ . – Accesat: 20.10.2016. https://en-us.fievent.com 246. Masa rotundă tradițională, consacrată Zilei internaționale a drepturilor omului - Respectarea obligațiilor asigură respectarea drepturilor: [Locul desfășurării Filiala „Biblioteca Publică de Drept”] . – Acces internet: https://en-us.fievent.com/e/respectarea-obliga-iilorasigura-respectarea-drepturilor/5740288 . – Accesat: 13.12.2016. 247. Respectarea obligațiilor asigură respectarea drepturilor, Tuesday, 13. December 2016, Chisinau: [Locul desfășurării Filiala „Biblioteca Publică de Drept”] . – Acces internet: https://enus.fievent.com/e/respectarea-obliga-iilor-asigura-respectarea-drepturilor/5740288 . – Accesat: 13.12.2016. www.ecofm.md 248. Roșca, Olivia. Lansarea cărții „Adolescentul merge după soare”: [locul desfășurării BM „B.P Hasdeu”]/ Reportaj audio 6:41. – Acces internet: http://www.ecofm.md/index.php/stiri/item/311-audiolansarea-cartii-adolescentul-merge-dupa-soare . – Accesat: 16.09.2016. https://en.m.wikipedia.org 249. Generalul Ion Costaș susținând un discurs pentru comemorarea eroilor căzuți în confruntările de pe Nistru: [Întâlnire cu personalități "Ion Costaş, primul Ministru al Apărării al RM: Conflictul transnistrean un război nedeclarat" Biblioteca Centrală, 02.03.2016] . – Acces internet: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Generalul_Ion_Costa%C8%99_sus%C8%9Bin%C3%A2nd_un_discurs _pentru_comemorarea_eroilor_c%C4%83zu%C8%9Bi_%C3%AEn_confrunt%C4%83rile_de_pe_Nistru_(2 5100446319).jpg . – Accesat: 02.03.2016. https://es-mx.fievent.com 250. Prelegere filosofică Feng Shui și Căutarea Armoniei, sábado, 10. diciembre 2016, Chisinau: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: FENG SHUI ȘI CĂUTAREA ARMONIEI, care va avea loc, sâmbătă 10 decembrie 2016, ora 15:00-17:00] . – Acces internet: https://esmx.fievent.com/e/prelegere-filosofica-feng-shui-i-cautarea-armoniei/5624873 . – Accesat: 10.12.2016 www.eventos.com 251. Prelegere filosofică : Importanța filosofiei în Renaștere: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică IMPORTANȚA FILOSOFIEI ÎN RENAȘTERE]. – Acces internet: http://45.55.210.55/es/eventos/10931072/izmir-icin-rap-vakti-prelegerefilosofica-importan-a-filosofiei-in-rena-tere. – Accesat: 23.07.2016. www.etrigg.com 252. Prelegere filosofică : "Importanta filosofiei in Renastere": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: Importanta filosofiei in Renastere. Evenimentul are loc sâmbătă 23 iulie 2016, cu începere de la ora 15:00-17:00, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Chișinău, Sala mică de lectură.] . – Acces internet: https://etrigg.com/event/prelegere-filosofica-importanta-filosofiei-in-renastere/26597049/ . – Accesat: 23.07.2016.


209 253. Prelegere filosofică : "Depășirea limitelor și cunoașterea de sine": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: Depășirea limitelor și cunoașterea de sine, după cartea ”Pescărușul Jonathan Livingstone”, de Richard Bach. Evenimentul are loc sâmbătă 13 august 2016, cu începere de la ora 15:00-17:00, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Chișinău, Sala mică de lectură.]. – Acces internet: https://etrigg.com/event/prelegere-filosofica-depasirea-limitelor-si-cunoasterea-de-sine/26597048/ . – Accesat: 13.08.2016. 254. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară". Evenimentul are loc sâmbătă 24 septembrie 2016, cu începere de la ora 15:00 la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Chișinău, Sala mică de lectură.]. – Acces internet: https://etrigg.com/event/prelegere-filosofica-arta-comunicarii-si-armoniainterioara/26597047/ . – Accesat: 24.09.2016. www.europalibera.org 255. Șapte zile din viața unei bibliotecare : [înregistrare/articol Jurnalul săptămânal cu Mariana Harjevschi.] / reporter Valentine Ursu, durata 05΄24΄΄. Acces internet: http://www.europalibera.org/content/article/27505713.html . – Accesat: 21.01.2016. 256. Șapte zile din viața unei bibliotecare : [Jurnalul săptămânal cu Mariana Harjevschi]. – Acces internet: http://www.europalibera.org/content/article/27505713.html. – Accesat: 23.01.2016. 257. Lansare de carte: „La un pas de sine” [ lansarea cărţii „La un pas de sine” de Sergiu Botezatu şi ilustrată cu picturile în vin şi cafea ale jurnalistului Vasile Botnaru la BM BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.europalibera.org/media/photogallery/27574262.html . – Accesat: 26.02.2016. 258. Conferințe publice la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” : [Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” din Chișinău, continuă organizarea conferințelor publice consacrate unor personalităţi importante ale istoriei şi culturii române. - 17 martie, ora 17.00, la Biblioteca Publică Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău prelegerea „Alexandru Robot - poetul somnului singurătăţii” (la 100 ani de la naştere), susţinută de scriitorul Ion Mânăscurtă. - 29 martie, ora 17.00, la Biblioteca Publică Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău - prelegerea publică „Un succesor al lui Ion Creangă - moş Trifan Baltă” (la 140 ani de la naştere), susţinută de scriitorul Ion Mânăscurtă]. – Acces internet: http://radioromaniacultural.ro/conferinte_publice_la_biblioteca_nationala_a_republicii_moldova_si_bibliotec a_municipala_bphasdeu-46083 . – Accesat 15.03.2016. 259. Lidia Kulikovski: „Novateca a avut rol transformator, a schimbat mentalități, lumea s-a debarasat de stereotipuri”: [Un interviu cu fosta directoare a Bibliotecii „Bogdan Petriceicu Hașdeu”; durata:3:19]. – Acces internet: http://www.europalibera.org/a/28063407.html . – Accesat: 19.10.2016. https: fievent.com 260. Prelegere filosofică : Importanța filosofiei în Renaștere: [ Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică IMPORTANȚA FILOSOFIEI ÎN RENAȘTERE]. – Acces internet: https://enau.fievent.com/e/prelegere-filosofica-importan-a-filosofiei-in-rena-tere/ . – Accesat: 23.07.2016. www.fileviatasicarti.wordpress.com 261. Vitalie Todirascu la Clubul de elite ”Impresii din viata si carti”: [Evenimentul a avut loc la BM ”B.P.Hasdeu” . Impresii din viata si carti] . – Acces internet: https://fileviatasicarti.wordpress.com/2016/03/10/vitalie-todirascu-la-clubul-de-elite-impresii-din-viata-sicarti/ . – Accesat: 10.03.2016.


210 262. ”Cu satul în suflet prin mări și oceane”, autor Vasile Vizitiu: [Lansare de carte la BM ”B.P.Hasdeu” . Impresii din viata si carti] . – Acces internet: https://fileviatasicarti.wordpress.com/2016/09/04/cu-satul-in-suflet-prin-mari-si-oceane-autor-vasile-vizitiu/ . – Accesat: 04.09.2016. 263. Întâlnire cu Natalia Rahmistriuc: Creatoare de modele și un model de viață: [Evenimentul a avut loc la BM ”B.P.Hasdeu” . Impresii din viata si carti] . – Acces internet: https://fileviatasicarti.wordpress.com/tag/biblioteca-municipala-b-phasdeu%E2%80%8B/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F . – Accesat: 15.11.2016. 264. Retrospectiva 2016: Clubul de elite ”Impresii din viaţă şi cărţi”: ”: [Evenimentul a avut loc la BM ”B.P.Hasdeu” . Impresii din viata si carti] . – Acces internet: https://fileviatasicarti.wordpress.com/tag/vitalie-todirascu/ . – Accesat: 19.12.2016. www.fipala.com 265. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară". Evenimentul are loc sâmbătă 27 august 2016, ora 15:00-17:00, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Chișinău, Sala mică de lectură.]. – Acces internet: http://fipala.com/zumba-i-ostergravar-3-8/5061515 . – Accesat: 27.08.2016. www.flacaratv.md 266. Roşca, Denis a lansat „Cartea de AUR…” şi la Chişinău – 1800 personalităţi : [ la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău, a fost lansată „Cartea de AUR a Basarabiei și a Republicii Moldova”, scrisă de Denis Roşca]. – Acces internet: http://flacaratv.md/denis-rosca-a-lansat-cartea-de-aursi-la-chisinau-1800-personalitati-basarabene-din-toata-lumea.html . – Accesat: 20.05.2016. 267. Colega Zina Izbaş şi-a lansat noua carte de versuri ,,Mama mea, Ileana mea”:[lansarea a avut loc la BM „B.P. Hasdeu”]/ reporter Silvia Hodorogea. – Acces internet: http://flacaratv.md/colega-zina-izbas-sia-lansat-noua-carte-de-versuri-mama-mea-ileana-mea.html . – Accesat: 07.06.2016. 268. Scriitorul Victor Dumbrăveanu comemorat AZI la cinci ani de la înălţarea la Hristos: [Evenimentul de comemorare a scriitorului Victor Dumbrăveanu, care va avea loc astăzi, 2 decembrie 2016, orele 16.00, la Biblioteca municipală B.P. Hasdeu] . – Acces internet: http://flacaratv.md/scriitorul-victor-dumbraveanucomemorat-azi-la-cinci-ani-de-la-inaltarea-la-hristos.html . – Accesat: 02.12.2016. https://www.flickr.com 269. Ion Costaș despre "Transnistria 1990-1992: Cronica unui război "nedeclarat": Întâlnire cu personalități "Ion Costaş, primul Ministru al Apărării al RM: Conflictul transnistrean - un război nedeclarat" Biblioteca Centrală, 02.03.2016. – Acces internet: https://www.flickr.com/photos/hasdeu/25468001875 . – Accesat: 02.03.2016. 270. Copilărie, dulce copilărie... | Prezentare de modă: [Prezentare de modă: Colecția Lia Fia pentru fete deștepte și cochete. Evenimentul are loc sâmbătă 20 martie 2016, ora 15:00-17:00, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu]. https://www.flickr.com/photos/44932328@N05/25624931054 . – Accesat: 03.04.2016. 271. Fotografii documentare realizate în Moldova de către Mateusz Mularski: [Vernisaj de fotografii "Polonezii în Moldova" / Autor Mateusz Mularski. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Centrală]. https://www.flickr.com/photos/hasdeu/26207130261 . – Accesat: 06.04.2016. www.haibun.md 272. Evenimente literare la care să mergi într-o seară de toamnă târzie ... : Lansare de carte „Suflet rătăcit” de V.Cebotari: [lansarea a avut loc la BM „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://haibun.md/evenimente-literare-la-care-sa-mergi-intr-o-seara-de-toamna-tarzie/ . – Accesat: 07.12.2016.


211 www.heyevent.co.za 273. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară"]. – Acces internet: http://heyevent.co.za/event/zblw2lybuwgo2a/prelegere-filosoficaarta-comunicarii-si-armonia-interioara . – Accesat:24.09.2016. www.hotnews.md 274. Un volum biobibliografic dedicat maestrului Vladimir Curbet a fost lansat la Chişinău : [Cartea Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc” ” a fost lansată la BM „B. P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://hotnews.md/articles/view.hot?id=33786. – Accesat: 06.02.2016. 275. Peste 800 de biblioteci publice din R. Moldova vor oferi gratuit cărţi electronice: [Proiectul „e-Raftul tău” a fost lansat de Programul „Novateca” în parteneriat cu Compania „Bestseller” la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău] . – Acces internet: http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=37310 . – Accesat: 06.10.2016. www.icr.ro 276. Omagiu lui Marin Sorescu la Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” din Chişinău : [evenimentul va marca cei 80 de ani de la naşterea şi 20 de ani de la moartea lui Marin Sorescu]. – Acces internet: http://icr.ro/pagini/omagiu-lui-marin-sorescu-la-biblioteca-municipala-bphasdeu-din-chisinau-1527. – Accesat: 18.02.2016. wwv.idsi.md 277. Lansare de carte ”Ion Holban-între fizică, poezia științei și proza vieții. Biobibliografie”: [lansarea de carte dl dr. Ion Holban - ”Ion Holban-între fizică, poezia științei și proza vieții. Biobibliografie” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://idsi.md/lansare-de-carte-ion-holban-intre-fizica-poeziastiintei-si-proza-vietii-biobibliografie . – Accesat: 20.06.2016. 278. Conferința: Obiectivele De Dezvoltare Durabilă - Conectare, Implicare şi Sustenabilitate: [În cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, a avut loc Conferința: OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ - CONECTARE, IMPLICARE SI SUSTENABILITATE] . – Acces internet: http://idsi.md/conferinta-obiective-de-dezvoltare-durabila-biblioteca-hasdeu. – Accesat 17.10.2016. 279. Conferinţă: Mitropolia Basarabiei - Adevăr Și Continuitate: [24 de ani de la recunoașterea REACTIVĂRII Mitropoliei Basarabiei de către Biserica Ortodoxă Românească. Activitatea se va desfășura la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://idsi.md/idsi_tv . – Accesat: 21.12.2016. Idsi.asm.md 280. Conferința: Obiectivele De Dezvoltare Durabilă - Conectare, Implicare şi Sustenabilitate: [17 octombrie, ora 10.00, în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, a avut loc Conferința: OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ - CONECTARE, IMPLICARE SI SUSTENABILITATE. Evenimentul a avut drept scop punerea în discuţie rolul bibliotecilor şi a parteneriatelor în contextul implementării celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă stabilite prin Agenda Mondială 2030]. – Acces internet: http://idsi.asm.md/conferinta-obiective-de-dezvoltare-durabila-biblioteca-hasdeu . – Accesat: 17.10.2016. www.independent.md 281. 166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu : [programul evenimentelor organizate la BM: Inițiativa comunitară „Citim Eminescu!”] – Acces internet: http://independent.md/166-de-ani-de-la-nastereapoetului-mihai-eminescu/#.VqnCsNR97cs. – Accesat: 15.01.2016. www. Infomarket.md


212 282. Noile oportunități oferite de biblioteci, prezentate la „Taraba serviciilor moderne” : [Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” a desfășurat în premieră „Taraba serviciilor moderne”, cu scopul de a prezenta comunității cele mai inovative servicii furnizate de bibliotecile publice, care astăzi reprezintă spații dinamice și vitale pentru dezvoltarea comunității. Evenimentul este organizat în cadrul campaniei de informare „Ne vedem la bibliotecă!”, cu susținerea programului Novateca.]. - Acces internet: http://infomarket.md/ro/infomarket/Noile_oportuniti_oferite_de_biblioteci_prezentate_la_Taraba_serviciilor_ moderne . – Accesat: 19.10.2016. www.infomoldova.net 283. Descoperă capitala Moldovei: Ce poți face gratuit în Chișinău: [Serviciul, inițiat de Biblioteca Municipală ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, face parte din campania ”Ne vedem la Bibliotecă”, desfășurată prin programul Novateca, finanțat de SUA]. – Acces internet: http://infomoldova.net/descopera-capitala-moldovei-ce-poti-face-gratuit-in-chisinau/ . – Accesat: 19.10.2016. http://infoprut.ro 284. Modiga, Iulia. Ziua Scrisului de Mână, marcată în premieră în Rep. Moldova : [eveniment de promovare a scrisului de mână într-o manieră corectă, în sala mare a Bibliotecii „B. P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://infoprut.ro/42718-ziua-scrisului-de-mana-marcata-in-premiera-in-rep-moldova.html. – Accesat: 18.01.2016. 285. Modiga, Iulia. Conferințe publice despre personalități ale istoriei și culturii române, organizate la Chișinău [Evenimentele organizate de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet http://infoprut.ro/43389-conferinte-publice-despre-personalitati-ale-istorieisi-culturii-romane-organizate-la-chisinau.html . – Accesat 16.03.2016. www.infotag.md 286. Библиотека B.P.Hasdeu Запустила кампанию «Кишинев Читает» [нацеленную на приобщение абонентов к чтению книг современных молдавских авторов]. – Acces internet: http://www.infotag.md/m9_culture/217965/. – Accesat: 10.02.2016. 287. Scriitorul Igor Volnițchi a lansat un nou roman: [scriitorul Igor Volniţchi a lansat noul roman „Călătorind pe aripi de înger”. Lansarea a avut loc miercuri la biblioteca „Onisifor Ghibu” din capitală]. – Acces internet: http://www.infotag.md/culture-ro/228983/. – Accesat: 04.08.2016. www.ipn.md 288. Biblioteca Municipală a lansat programul „Chişinăul citeşte” : [despre lansarea programului]. – Acces internet: http://www.ipn.md/ro/societate/74689. – Accesat: 10.02.2016. 289. Conferenţiarul Nicolae Cojocaru ne ajută „Să ştim mai mult despre nemţi”: [lansarea a avut loc la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” , durata 03΄18΄΄] . – Acces internet: http://www.ipn.md/ro/societate/79177. – Accesat: 24.09.2016. 290. Kulikovski, Lidia: Ieşiţi la vot, oameni buni: [Directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, Lidia Kulikovski - convingerea ca votul fiecăruia contează] . – Acces internet: http://www.ipn.md/ro/politica/80293 . – Accesat: 16.11.2016. https://issuu.com 291. Calendar Chisinau 2016.Chisinau in date si evenimente: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: https://issuu.com/bibliotecahasdeu/docs/calendar_chisinau_2016 . – Accesat: 27.01.2016. 292. Autorizarea Centrului Național de Excelență Profesionala pentru Bibliotecari, BM„B.P. Hasdeu”: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: https://issuu.com/bibliotecahasdeu/docs/autorizarea_centrului_na__ional_de_ . – Accesat: 02.03.2016.


213 293. Ecoul Eminescu, februarie 2016 by Centrul Academic Eminescu: [Liliana Corobca Kinderland; Miroslava Metleaeva Când părinţii nu-s acasă] . – Acces internet: https://issuu.com/centrulacademiceminescu/docs/ecoul_eminescu_februarie_2016 . – Accesat: 09.03.2016. 294. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. [ Lecţie publică: Modalităţi de combatere a traficului de fiinţe umane. .... Lecţie publică: ONG – un partener experimentat la Filiala „L. Rebreanu”; ...] . – Acces internet: https://issuu.com/bibliotecahasdeu/docs/traficul..._plan_2016_revazut_fin-c . – Accesat: 17.03.2016. 295. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. [Vizionarea spectacolului „Oameni ai nimănui”, autor Dumitru Crudu, poet şi dramaturg la Filiala „O. Ghibu”] . – Acces internet: https://issuu.com/bibliotecahasdeu/docs/traficul..._plan_2016_revazut_fin-c . – Accesat: 17.03.2016. 296. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. [Discuție/dezbatere: Riscul de a deveni victimă la Filiala „Maramureș”] . – Acces internet: https://issuu.com/bibliotecahasdeu/docs/traficul..._plan_2016_revazut_fin-c . – Accesat: 17.03.2016. 297. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. [Masă rotundă: Căile de soluționare a problemei traficului de ființe ... Evenimentul a avut loc la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu ] . – Acces internet: https://issuu.com/bibliotecahasdeu/docs/traficul..._plan_2016_revazut_finc – Accesat: 17.03.2016. 298. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. [Vizionarea materialelor video tematice: Stop traficul de ființe umane... Evenimentul a avut loc la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu ] . – Acces internet: https://issuu.com/bibliotecahasdeu/docs/traficul..._plan_2016_revazut_fin-c – Accesat: 17.03.2016. 299. Noua Acropola - Ikebana si armonia dintre om si natura: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: " Ikebana si armonia dintre om si natura ". Evenimentul are loc sâmbătă 20 martie 2016, ora 15:00-17:00, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Chișinău, Sala mică de lectură.]. – Acces internet: http://diez.md/2016/03/20/recomandari-de-evenimente-pentru-duminica-20-martie/ . – Accesat: 20.03.2016. 300. Raport 2015 by Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: https://issuu.com/bibliotecahasdeu/docs/2015_raport.compressed . – Accesat: 24.03.2016. 301. Ecoul Eminescu, noiembrie 2016: [Conferință despre cartea „Kinderland”, autor Liliana Corobca la filiala „Centrul Academic Eminescu”] . – Acces internet: https://issuu.com/centrulacademiceminescu/docs/ecoul_noiembrie_2016 . – Accesat: 01.12.2016. https://it.eventeri.com 302. Nikola TESLA. Despre geniu și înțelegerea naturii, Chisinau, domenica, 11. dicembre 2016: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: NIKOLA TESLA. Despre geniu și înțelegerea naturii] . – Acces internet: https://it.eventeri.com/g/nikola-tesla-despre-geniu-i-in-elegerea-naturii-evento/8307098 . – Accesat: 11.12.2016. www.jc.md 303. Consultare publică: Drumuri 2017 – Jurnal de Chişinău: [Miercuri, 21 decembrie 2016, JURNAL de Chişinău a organizat o consultare publică în cadrul căreia au fost discutate prevederile proiectului bugetului municipal pentru 2017 în domeniul reparaţiei, modernizării şi întreţinerii drumurilor municipal. Dezbaterile au avut loc la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://www.jc.md/consultare-publicadrumuri-2017-3/ . – Accesat: 29.12.2016. www.jurnal.md 304. Astăzi va fi organizat un eveniment de caritate pentru susţinerea Elenei Mocrii, tânăra diagnosticată cu leucemie : [evenimentul se va desfăşura în incinta Bibliotecii Municipale ”B.P.Hasdeu”]. –


214 Acces internet: http://www.jurnal.md/ro/social/2016/2/21/astazi-va-fi-organizat-un-eveniment-de-caritatepentru-sustinerea-elenei-mocrii-tanara-diagnosticata-cu-leucemie/ . – Accesat: 21.02.2016. www.jurnaltv.md 305. Bună dimineaţa: [Despre actorul şi regizorul Gheorghe Urschi] interviu: P. Zavtoni / durata 3′00" . – Acces internet: http://jurnaltv.md/ro/news/2015/7/22/un-film-care-trezeste-semne-de-intrebare-10143118/ . – Accesat: 17.01.2016. 306. Deșteptarea : [Teste de bac, explicate de olimpici la BM „B.P. Hasdeu” ] / reporter Victoria Sakharova; durata 02΄52΄΄. – Acces internet: http://www.jurnaltv.md/ro/news/2016/1/26/teste-de-bacexplicate-de-olimpici-10187482/ . – Accesat: 26.01.2016. 307. TVRMoldova :[Programul Chişinăul citeşte, ediţia a XIII-a] . – Acces internet: https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/1764114520483193/ . – Accesat: 10.02.2016. 308. Deșteptarea : [Elena Mocrii continuă lupta pentru viaţă] / reporter Victoria Sakharova; durata 03΄02΄΄. – Acces internet: http://jurnaltv.md/ro/news/2016/2/22/elena-mocrii-continua-lupta-pentru-viata10194092/ . – Accesat: 22.02.2016. 309. Despre Târgul bibliotecilor și partenerii sai: [Mariana Harjevschi Directorul Biibliotecii Municipale B.P. Hasdeu la #JurnalTV despre Târgul bibliotecilor și partenerii sai #nevedemlabiblioteca.] .– Acces internet: https://www.facebook.com/veranda.jurnaltv/photos/pcb.630273383819182/630275317152322/?type=3&the ater . – Accesat: 06.12.2016. 310. Acasă devreme : Expoziţie de culoare la B.P. Hasdeu [despre expoziţia de pictură „Dialog în 3” de Lidia Furtună]. – Acces internet: http://www.jurnaltv.md/ro/news/2016/9/2/explozie-de-culoare-la-b-phasdeu-10239440/ . – Accesat: 23.12.2016. www.jutrzenka.md 311. Excelența sa, Ambasadorul Poloniei în RM, Artur Michalski: [La 11 noiembrie, anul curent, biblioteca de cultură și literatură polonă „A. Mickiewicz” și-a sărbă- torit cea de-a noua aniversare. O zi senină de toamnă, care a adunat la bibliotecă multă lume bună: Excelența sa, Ambasadorul Poloniei în RM, Artur Michalski; directorul BM „B.P. Hasdeu”, Mariana Harjevschi; reprezentanți ai diasporei; elevi, profesori, bibliotecari, cititori etc.] . – Acces internet: http://www.jutrzenka.md/201612/jutrzenka_2016_12.pdf . – Accesat: 11. 12.2016. www.kankan.md 312. O tânără de 26 de ani din Moldova va lansa o carte EROTICĂ: ”E despre mine și bărbații care miau marcat viața”: [la Biblioteca Centrală]. – Acces internet: http://kankan.md/o-tanara-de-26-de-ani-dinmoldova-va-lansa-o-carte-erotica--e-despre-mine-si-barbatii-care-miau-marcat-viata---69341.html. – Accesat: 02.02.2016. 313. Cartea EROTICĂ a moldovencei Corina Bezdîga va fi lansată la sfârșitul acestei luni! Cât va costa: [Prezentarea cărții ”Bolnavă de dor” va avea loc pe 26 februarie, de la ora 17:30, la Biblioteca ”B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://kankan.md/cartea-erotica-a-moldovencei-corina-bezdiga-va-fi-lansata-lasfarsitul-acestei-luni-cat-va-costa---69972.html . – Accesat: 12.02.2016. www.libertv.md 314. Furdui, Nicolae. Vezi cum a avut loc lansarea catalogului de publicații ale lui Iulian Filip : [Evenimentul a fost realizat și organizat de către Biblioteca Națională „B. P. Hașdeu” în colaborare cu Cenaclul literar-artistic „Miercurea pe la chindii” ]. – Acces internet: http://libertv.md/divertisment/vezicum-a-avut-loc-lansarea-catalogului-de-publica%C8%9Bii-ale-lui-iulian-filip . – Accesat: 18.02.2016. 315. Emoţii şi dor la evenimentul de lansare a cărții "Bolnavă de dor" de Corina Bezdîga : [evenimentul organizat la BM ”B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://libertv.md/actualitati/emo%C5%A3ii-%C5%9Fi-dor-


215 la-evenimentul-de-lansare-a-c%C4%83r%C8%9Bii-bolnav%C4%83-de-dor-de-corina-bezd%C3%AEga . – Accesat: 28.02.2016. 316. Coragau, O. Programul estival „Rucsacul de vacanţă” este în plină desfăşurare : [Evenimentul a fost realizat și organizat de către Biblioteca Națională „B. P. Hașdeu ]. – Acces internet: http://libertv.md/social/programul-estival-%E2%80%9Erucsacul-de-vacan%C5%A3%C4%83%E2%80%9Deste-%C3%AEn-plin%C4%83-desf%C4%83%C5%9Furare . – Accesat: 06.07.2016. www.locals.md 317. Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu lansează ediția XIII-a a Programului de lectură „Chișinăul citește” : [prezentarea programului]. – Acces internet: http://locals.md/2016/biblioteca-municipala-b-phasdeu-lanseaza-editie-xiii-a-a-programului-de-lectura-chisinaul-citeste/. – Accesat: 10.02.2016. 318. Start unui nou program estival RUCSACUL DE VACANȚĂ la BM Hasdeu http://locals.md/2016/biblioteca-municipala-b-p-hasdeu-da-start-unui-nou-program-estival-rucsacul-devacanta/. – Accesat: 14.06.2016. 319. PREZENTAREA CĂRȚII: «PUR ȘI SIMPLU SĂ PLEC. EVADAREA COPIILOR: [activitatea se va desfășura la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” ]. – Acces internet: http://locals.md/2016/prezentarea-cartii-pur-si-simplu-sa-plec-evadarea-copiilor/ . – Accesat: 01.07.2016. 320. PRELEGERE FILOSOFICĂ: IMPORTANȚA FILOSOFIEI ÎN RENAȘTERE: [ Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică IMPORTANȚA FILOSOFIEI ÎN RENAȘTERE ]. – Acces internet: http://locals.md/2016/prelegere-filosofica-importanta-filosofiei-in-renastere/. – Accesat: 23.07.2016. 321. PRELEGERE FILOSOFICĂ: ARTA COMUNICĂRII ȘI ARMONIA INTERIOARĂ: [ Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică ARTA COMUNICĂRII ȘI ARMONIA INTERIOARĂ]. – Acces internet: http://locals.md/2016/prelegere-filosofica-arta-comunicarii-si-armonia-interioara/. – Accesat: 24.09.2016. 322. Taraba Serviciilor moderne: [Miercuri, 19 octombrie 2016, #nevedemlabiblioteca Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, începând cu ora 12.00, la „Taraba serviciilor moderne”, desfăşurată în premieră, cu scopul d e a prezenta comunităţii cele mai inovative servicii furnizate, care fac bibliotecile spaţii dinamice, vitale şi importante pentru dezvoltarea şi transformarea comunităţii ]. – Acces internet: http://locals.md/2016/taraba-serviciilor-moderne/ . – Accesat: 19.10.2016. www.madein.md 323. „Purtăm ie cu mândrie!” – un eveniment dedicat portului tradițional moldovenesc : [Elena Ețcu – protagonista clubului „Impresii din viață și cărți”, organizat la Biblioteca Centrală]. – Acces internet: http://madein.md/news/evenimente/purtam-ie-cu-mandrie-un-eveniment-dedicat-portului-traditionalmoldovenesc. – Accesat: 12.01.2016. 324. „Purtăm ie cu mândrie!” – un eveniment dedicat portului tradițional la Biblioteca Hasdeu : [Elena Ețcu – protagonista clubului „Impresii din viață și cărți”, organizat la Biblioteca Centrală, galerie foto de la eveniment]. – Acces internet: http://madein.md/news/evenimente/purtam-ie-cu-mandrie-un-evenimentdedicat-portului-traditional-la-biblioteca-hasdeu-foto. – Accesat: 22.01.2016. 325. Prezentarea noii colecții primăvară-vară Lia Fia pentru copii: [Pe 3 aprilie, la Biblioteca Hașdeu, va avea loc a treia ediție a evenimentului “Sărbătoarea fetelor deștepte și cochete” organizat de Eumama]. https://madein.md/news/evenimente/sarbatoarea-fetelor-destepte-si-cochete-editia-a-iii-a . – Accesat: 31.03.2016. 326. O nouă ediție a sărbătorii fetelor deștepte și cochete: [ Pe data de 11 decembrie, în incinta Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, va avea loc a 4-a ediție a Sărbătorii fetelor deștepte și cochete]. – Acces internet: https://madein.md/news/evenimente/sarbatoarea-fetelor-destepte-si-cochete-editia-a-iv-a . – Accesat: 06.12.2016.


216 www.mamaplus.md 327. În bibliotecile vor fi instalate "e-rafturi" cu cărţi electronice: [Programul "Novateca", în comun cu librăria online "Bestseller", a lansat la Biblioteca municipală "B.P.Haşdeu" proiectul "e-Raftul Tău"]. – Acces internet: http://mamaplus.md/posts/13584/ . – Accesat: 07.10.2016. www.mazarini.wordpress.com 328. Cu Doamna Lidia Kulikovski prin sălile Bibliotecii Municipale Hasdeu : [Film VIDEO cu Doamna Lidia Kulikovski] / reporter Alexandru Moraru, durata 06΄34΄΄. Acces internet: https://mazarini.wordpress.com/2016/02/21/cu-doamna-lidia-kulikovski-prin-salile-bibliotecii-municipalehasdeu/ . – Accesat: 21.02.2016. 329. Conferință științifică „B.P. Hasdeu” în lumina noilor cercetări istorice și filologice : [program]. – Acces internet: https://mazarini.wordpress.com/2016/02/23/aviz-conferinta-stiintifica-b-p-hasdeu-in-luminanoilor-cercetari-istorice-si-filologice-program/ . – Accesat: 23.02.2016. 330. Conferința științifică Hasdeu moderată de Alexandru Moraru (partea I) : [Film. Conferința științifică Hasdeu]/ reporter Alexandru Moraru; durata 54΄27΄΄. – Acces internet: https://mazarini.wordpress.com/2016/03/06/conferinta-stiintifica-hasdeu-moderata-de-alexandrumoraru-26-02-2016/ . – accesat 06.03.2016. 331. Alexandru Moraru Film. Conferința științifică Hasdeu (partea II) : [Film. Conferința științifică Hasdeu]/ reporter Alexandru Moraru; durata 1:16:18. – Acces internet: https://mazarini.wordpress.com/2016/03/06/conferinta-stiintifica-hasdeu-moderata-de-alexandru-moraru26-02-2016/ . – Accesat 06.03.2016. LANSAREA VOLUMULUI 14 LOCALITĂŢILE REPUBLICII MOLDOVA Cartea include 1600 de sate și orașe (VIDEO)/ durata 8:15. [cel de-al 14-lea volum, care a fost lansat miercuri, la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: https://mazarini.wordpress.com/2016/10/06/lansarea-vol-14-localitatile-republicii-moldova-bibliotecahasdeu-5-10-2016/ . – Accesat: 06.10.2016. 332. LANSAREA VOLUMULUI 14 LOCALITĂŢILE REPUBLICII MOLDOVA Cartea include 1600 de sate și orașe (VIDEO)/ durata 8:15. [cel de-al 14-lea volum, care a fost lansat miercuri, la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: https://mazarini.wordpress.com/2016/10/06/lansarea-vol-14-localitatilerepublicii-moldova-biblioteca-hasdeu-5-10-2016/ . – Accesat: 06.10.2016. 333. Conferința științifică: Un neam de cărturari celebri – familia Hasdeu [Film VIDEO cu Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România]/ durata 16΄23]. – Acces internet: https://mazarini.wordpress.com/2016/10/26/conferinta-stiintifica-un-neam-de-carturaricelebri-familia-hasdeu/ . – Accesat 26.10.2016. www.mbc.md 334. Se lansează o nouă platformă-ghid a Chișinăului: [Platforma se va numi „BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel” și va fi lansată oficial pe 19 octombrie, în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”]. – Acces internet: http://mbc.md/rom/news/social/se-lanseaza-o-noua-platforma-ghid-achishinaului/ . – Accesat: 18.10.2016. mc.gov.md 335. A fost lansată bibliografia Maestrului Vladimir Curbet și a Ansamblului “Joc”: [în incinta Bibliotecii Municipale “B.P.Hajdeu” a avut loc lansarea cărții „Două fenomene ale culturii naționale: Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul “Joc]. – Acces internet: http://www.mc.gov.md/ro/content/fost-lansata-bibliografia-maestrului-vladimir-curbet-siansamblului-joc. – Accesat: 02.05.2016. http://m.deschide.md 336. Efervescenţă culturală de ziua lui Mihai Eminescu, la Chişinău : [la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” va avea loc lectura continuă „Citim Eminescu”]. – Acces internet: http://m.deschide.md/ro/news/cultura/23300/Efervescen%C5%A3%C4%83-cultural%C4%83-de-ziua-luiMihai-Eminescu-la-Chi%C5%9Fin%C4%83u.htm. – Accesat: 15.01.2016.


217 m.noi.md/md 337. Biblioteca „B.P. Hasdeu” a lansat Programul „Chișinăul citește” : [desfășurat în toate filialele pe parcursul lunilor februarie-decembrie]. – Acces internet: http://www.noi.md/md/news_id/78563 . – Accesat: 11.02.2016. http://mitropoliabasarabiei.md/ 338. Conferinţa „Mitropolia Basarabiei – Adevăr şi Continuitate”(VIDEO): [Marţi, 20 decembrie 2016, la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Haşdeu” s-a desfăşurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, Conferinţa „Mitropolia Basarabiei – Adevăr şi Continuitate”]. – Acces internet: http://mitropoliabasarabiei.md/conferin%C5%A3a%E2%80%9Emitropolia-basarabiei-%E2%80%93-adev%C4%83r-%C5%9Ficontinuitate%E2%80%9Dvideo . – Accesat: 20.12.2016. http://moldovanews.md 339. Марьяш, Илья. Презентация новых книг прошла в культурном центре имени Мангера [resursă electronică] : [авторы И. Грек и Е. Брик] . – Acces internet: http://moldovanews.md/24102016/kultura/136491.htm. – Accesat: 25.10.2016. Moldova9.com 340. Taraba serviciilor moderne” prezintă noile oportunități ale bibliotecilor din țară: [Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” a desfășurat în premieră „Taraba serviciilor moderne”, cu scopul de a prezenta comunității cele mai inovative servicii furnizate de bibliotecile publice, care astăzi reprezintă spații dinamice și vitale pentru dezvoltarea comunității. Evenimentul este organizat în cadrul campaniei de informare „Ne vedem la bibliotecă!”, cu susținerea programului Novateca]. – Acces internet: http://moldova9.com/2016/10/19/taraba-serviciilor-moderne-prezinta-noile-oportunitati-ale-bibliotecilor-dintara/ . – Accesat: 19.10.2016. http://moldova.siguez.com/ 341. Conferință literară în baza cărții Arta refugii, autor Paul Goma: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” invită la Conferința literară în baza cărții „Arta refugii”, autor Paul Goma din cadrul Programului „Chișinăul citește”, ediția a XIII-a. La eveniment vor participa: acad. Mihai Cimpoi; dr. Nina Corcinschi, director adjunct al Institutului de Filologie; dr. Aliona Grati, critic şi istoric literar; bibliotecari, profesori, cititorii cărții din toate filialele BM.] . – Acces internet: http://moldova.siguez.com/chisinau/biblioteca-alba-iulia/conferina-literar-inbaza-crii-arta-refugii-de-paul-goma?thfvhsuajg . – Accesat 22.11.2016. www.moldovenii.md 342. Se lansează „BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel”: [Descoperim Chișinăul altfel prin BiblioTur – o platformă și o resursă relevantă pentru comunitatea chișinăuiană despre Capitală, care va fi lansat astăzi 19 octombrie la ora 12:00 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu"]. – Acces internet: http://moldovenii.md/md/news/view/taxon/67/id/25250 . – Accesat: 19.10.2016. www.moldpress.md 343. Reporter: N. Roibu; Ed.: M. Jantovan. Un volum biobibliografic dedicat maestrului Vladimir Curbet a fost lansat la Chişinău : [cartea „Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc” a fost lansată la BM „B. P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.moldpres.md/news/2016/02/05/16000985. – Accesat: 05.02.2016. 344. Reporter: N. Roibu; Ed.: L. Alcază. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a lansat programul de lectură „Chişinăul citeşte”, ediţia a XIII-a : [scopul programului promovarea şi încurajarea lecturii ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă a chişinăuienilor]. – Acces internet:


218 http://www.moldpres.md/news/2016/02/10/16001116. Galerie foto: http://www.moldpres.md/photoshop/view/id/409/. – Accesat: 10.02.2016. 345. Reporter: N. Roibu; Ed.: A. Răileanu. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a lansat ediţia bibliografică a scriitorului Iulian Filip : [lansarea ediţiei bibliografice „Iulian Filip între cărţile şi părţile sale. Cîntar prealabil”]. – Acces internet: http://www.moldpres.md/news/2016/02/17/16001375. – Accesat: 17.02.2016. 346. Reporter: N. Roibu. O carte despre refugiaţii stabiliţi în Germania a fost lansată la Chişinău : [O carte despre refugiaţii stabiliţi în Germania a fost lansată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.moldpres.md/news/2016/07/01/16005350. – Accesat: 01.07.2016. 347. Reporter: N. Roibu Scriitorul Ianoş Ţurcanu a lansat două cărţi şi două CD-uri: [La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din capitală a avut loc astăzi lansarea volumului de aforisme „Clopote de sticlă” şi a cărţii pentru copii „Dansul florilor” de scriitorul Ianoş Ţurcanu, la cea de-a 65-a aniversare. Tot aici au fost prezentate CD-urile „Iubiri nemuritoare” (romanţe) şi „Casino”(muzică uşoară) cu piese scrise şi interpretate pe versurile omagiatului]. – Acces internet: http://moldpres.md/news/2016/07/26/16006029. – Accesat: 26.07.2016. 348. Evenimentul de lansare a proiectului comun „e-Raftul Tău”: [La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din capitală a avut loc lansarea proiectului comun „e-Raftul Tău”, în parteneriat cu compania Bestseller, Programul „Novateca” ]. – Acces internet: http://www.moldpres.md/news/2016/10/06/16007935 . – Accesat: 06.10.2016. 349. Roibu, N. O tabără a serviciilor moderne de bibliotecă a avut loc în premieră la Chișinău: [La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din capitală a avut loc astăzi taraba serviciilor moderne. Campania presupune lansarea a mai mult de 800 de activităţi şi servicii moderne de bibliotecă: acces gratuit la internet, servicii online, instruiri şi seminare tematice, activităţi pentru copii, evenimente locale, comunicare şi petrecerea timpului liber]. – Acces internet: http://moldpres.md/news/2016/10/19/16008268 . – Accesat: 19.10.2016. 350. Scriitorul Victor Dumbrăveanu a fost comemorat la 5 ani de la trecerea în eternitate: [La Biblioteca municipală ”B. P. Hasdeu” din Chişinău a avut loc ieri seară medalionul literar-artistic ”DOR de Victor Dumbrăveanu”, consacrat regretatului scriitor la 5 ani de la trecerea în eternitate.] . – Acces internet: http://www.moldpres.md/news/2016/12/03/16009638 . – Accesat: 03.12.2016. www.momentul.info 351. În premieră la Chișinău: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din capitală a organizat astăzi în premieră „Tabăra serviciilor moderne” de bibliotecă]. – Acces internet: http://momentul.info/2016/10/19/inpremiera-la-chisinau/ . – Accesat: 19.10.2016. www.news.yam.md 352. Start programului estival „Rucsacul de vacanță” : [Comunicate de presă ]. –Acces internet: http://news.yam.md/ro/story/4559604 . – Accesat: 18.06.2016. 353. Scriitorul Ianoş Ţurcanu a lansat două cărţi şi două CD-uri: [La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din capitală a avut loc astăzi lansarea volumului de aforisme „Clopote de sticlă” şi a cărţii pentru copii „Dansul florilor” de scriitorul Ianoş Ţurcanu, la cea de-a 65-a aniversare]. – Acces internet: http://news.yam.md/ro/story/4694841. – Accesat: 26.07.2016. 354. O nouă lansare de carte de la Igor Volniţchi : [Călătorind pe aripi de înger” este titlul romanului scriitorului Igor Volniţchi, la Biblioteca „Onisifor ]. – Acces internet: http://news.yam.md/ro/story/4721725. – Accesat: 03.08.2016. 355. „e-Raftul Tău” - aplicaţia care îţi permite să descarci gratuit cărţi electronice: [Vizitatorii celor peste 800 de biblioteci publice din reţeaua programului Novateca vor avea posibilitatea să descarce gratuit cărţi pe dispozitivele electronice, folosind aplicaţia „e-Raftul Tău”, lansată ieri la Biblioteca Municipală „BogdanPetriceicu Hasdeu”]. – Acces internet: http://trm.md/ro/social/e-raftul-tau-aplica-ia-care-i-i-permite-sadescarci-gratuit-car-i-electronice/!F. – Accesat: 07.10.2016.


219 356. „Taraba serviciilor moderne” prezintă noile oportunități ale bibliotecilor din țară: [Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” a desfășurat în premieră „Taraba serviciilor moderne”, cu scopul de a prezenta comunității cele mai inovative servicii furnizate de bibliotecile publice, care astăzi reprezintă spații dinamice și vitale pentru dezvoltarea comunității. Evenimentul este organizat în cadrul campaniei de informare „Ne vedem la bibliotecă!”, cu susținerea programului Novateca]. – Acces internet: http://moldova9.com/2016/10/19/taraba-serviciilor-moderne-prezinta-noile-oportunitati-ale-bibliotecilor-dintara/ . – Accesat: 19.10.2016. 357. Prelegere filosofică ”Nikola Tesla. Despre geniu și înțelegerea naturii” # Civic.md: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: NIKOLA TESLA. Despre geniu și înțelegerea naturii] . – Acces internet: https://news.yam.md/ro/story/5140991 . – Accesat: 04.12.2016. 358. Consultare publică: Drumuri 2017 – Jurnal de Chişinău: [Miercuri, 21 decembrie 2016, JURNAL de Chişinău a organizat o consultare publică în cadrul căreia au fost discutate prevederile proiectului bugetului municipal pentru 2017 în domeniul reparaţiei, modernizării şi întreţinerii drumurilor municipal. Dezbaterile au avut loc la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: https://news.yam.md/ro/story/5194403 . – Accesat: 05.12.2016. 359. Consultare publică: Drumuri 2017 – Jurnal de Chişinău: [Miercuri, 21 decembrie 2016, JURNAL de Chişinău a organizat o consultare publică în cadrul căreia au fost discutate prevederile proiectului bugetului municipal pentru 2017 în domeniul reparaţiei, modernizării şi întreţinerii drumurilor municipal. Dezbaterile au avut loc la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: https://news.yam.md/ro/story/5250285 . – Accesat: 19.12.2016. www.noi.md 360. Popescu-Para, Alina. Biblioteca „B.P. Hasdeu” a lansat Programul „Chișinăul citește” : [desfășurat în toate filialele pe parcursul lunilor februarie-decembrie]. – Acces internet: http://www.noi.md/md/news_id/78563#close . – Accesat: 11.02.2016. 361. Se lansează o nouă platformă-ghid a Chișinăului: [Platforma se va numi „BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel” și va fi lansată oficial pe 19 octombrie, în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”] . – Acces internet: http://www.noi.md/md/news_id/92714 . – Accesat: 18.10.2016. www.noua-acropola.ro 362. Noua Acropola - Ikebana si armonia dintre om si natura: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: " Ikebana si armonia dintre om si natura ". Evenimentul are loc sâmbătă 20 martie 2016, ora 15:00-17:00, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Chișinău, Sala mică de lectură.]. – Acces internet: http://www.noua-acropola.ro/ikebana-si-armonia-dintre-om-si-natura/ . – Accesat: 20.03.2016. www.norocTV 363. Programul informativ ACTUAL din 21 octombrie 2016: [Secvențe video de la Cafeneaua publică ”Bulliyngul în școală” la filiala A. Mickiewicz]. – Acces internet: https://www.noroc.tv/emisiuni/programul_informativ_actual/21-102016/programul_informativ_actual_din_21_octombrie_2016/ . – Accesat: 21.10.2016. www.novateca.md 364. Descărcați Cărți folosind „e-Raftul Tău”.[ La 6 octombrie, programul Novateca, în parteneriat cu compania Bestseller, au lansat proiectul comun „e-Raftul Tău” ]. – Acces internet: http://novateca.md/ro/stiri/item/1024-descarcati-carti-folosind-e-raftul-tau . – Accesat: 06.10.2016. 365. „Taraba serviciilor moderne” prezintă noile oportunități ale bibliotecilor din țară: [Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” a desfășurat în premieră „Taraba serviciilor moderne”, cu scopul de a prezenta comunității cele mai inovative servicii furnizate de bibliotecile publice, care astăzi reprezintă spații dinamice


220 și vitale pentru dezvoltarea comunității.]. – Acces internet: https://news.yam.md/ro/story/5001843 . – Accesat: 19.10.2016. 366. „DOR de Victor Dumbrăveanu” – reportaj TV de la serata de comemorare a scriitorului: [La Biblioteca municipală „B.P.Hasdeu” din capitală a avut loc Medalionul literar „DOR de Victor Dumbrăveanu”, prilejuit şi de aniversarea a 70 de ani de la naşterea Maestrului Literaturii]. – Acces internet: https://news.yam.md/ro/story/5192360 . – Accesat: 05.12.2016. www.ntv.md 367. Новости НТВ Молдова : [Reportaj de la lansarea programului de lectură „Chișinăul citește”, lansat la BM „B.P. Hasdeu”] / reporter Natalia Vlasova; min. 21΄45΄΄, durata 02΄05΄΄. – Acces internet: http://ntv.md/ru/index.php?newsid=143. – Accesat: 10.02.2016. www.odoras.md 368. Make a wish for Ellene : [eveniment de caritate în susținerea fotografei Elena Mocrii, diagnosticată cu leucemie acută, se va desfășura la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://odoras.md/articole/hot/activitati-de-weekend-20---21-februarie-2016.– Accesat: 16.02.2016. 369. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară". Evenimentul are loc sâmbătă 24 septembrie 2016, ora 15:00-17:00, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Chișinău, Sala mică de lectură.]. – Acces internet: http://www.odorash.md/articole/evenimente/activitati-de-weekend-24-25-septembrie/ . – Accesat: 24.09.2016. http://onlinemoldova.md 370. Ziua Naţională a Culturii şi ziua de naştere a lui Eminescu! Programul evenimentelor din Chişinău : [inițiativa comunitară Citim Eminescu! Organizat la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://onlinemoldova.md/ro/vse-novosti/ziua-nationala-a-culturii-si-ziua-de-nastere-a-lui-eminescuprogramul-evenimentelor-din-chisinau/. – Accesat: 15.01.2016. www.orasulmeu.md 371. Dialoguri urbane „Vă simțiți în siguranță?”: [discuție publică despre securitatea cetățenilor, care va avea loc pe data de 28 ianuarie, începând cu ora 17:00, în incinta Bibliotecii Municipale B. P. Hașdeu]. – Acces internet: http://orasulmeu.md/dialoguri-urbane-va-simtiti-in-siguranta/. – Accesat: 26.01.2016. 372. Workshop pe tema proiectelor internaţionale online: [Evenimentul are loc vineri, 18 noiembrie, de la orele 15:00 până la orele 17:00, în incinta BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://orasulmeu.md/oportunitati-de-participare-proiecte-educationale-online/ . – Accesat: 18.11.2016. http: orasulmeuchisinau.wordpress.com 373. Bibliografia Municipiului Chișinău 1999-2004 : [Ediția cuprinde 4030 de descrieri bibliografice, efectuate în urma cercetăriii și examinării a peste 100 titluri de ediții periodice abonate de BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/02/17/bibliografia-municipiuluichisinau-1999-2004/ . – Accesat: 17.02.2016. 374. Donație de carte oferită de chișinăuianul Mihail Coca : [donație de carte din partea dlui Mihail Coca, inginer, jurnalist, pasionat de istoria orașului Chișinău pentru BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/03/12/donatie-de-carte-oferita-de-chisinauianul-mihailcoca/ . – Accesat 12.03.2016. 375. Oraş frumos pe nume Chişinău: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează un Concurs de clipuri (povești digitale) cu genericul: Oraş frumos pe nume Chişinău.] Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/05/05/oras-frumos-pe-nume-chisinau/. – Accesat: 05.05.2016.


221 376. Conferința aniversară dedicată primarului Carol Schmidt: [Conferința aniversară „Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european – 170 de ani de la naștere”]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/06/24/conferinta-aniversara-carol-schmidt-un-primar-alculturii-un-primar-european-170-de-ani-de-la-nastere/. – Accesat: 24.06.2016. 377. Kate Panetti – un bibliotecar american la Chișinău: [la Filiala „Transilvania - o întâlnire între bibliotecarii din Moldova și bibliotecara americană pentru copii Kate Panetti, Carver County Library, Minnesota (USA)]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/06/30/kate-panetti-unbibliotecar-american-la-chisinau/. – Accesat: 30.06.2016. 378. Comemorare de suflet la Biblioteca Municipală: Conferinţa omagială Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european: [ Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” omagiu„cel mai ilustru primar” al Chişinăului – Carol Schmidt (1846-1928)]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/07/05/comemorare-de-suflet-la-biblioteca-municipalaconferinta-omagiala-carol-schmidt-un-primar-al-culturii-un-primar-european/. – Accesat: 05.07.2016. 379. BiblioTur – Descoperim Chișinăul altfel: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” anunță lansarea proiectului BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/09/19/bibliotur-descoperim-chisinaul-altfel/. – Accesat: 19.09.2016. 380. Foiu, Taisia. Cercetăm, valorificăm, promovăm patrimoniul cultural al Chișinăului: activitatea de cercetare 2015-2016: [totalurile activităţii de cercetare bibliografică din ultimii doi ani]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/10/18/cercetam-valorificam-promovam-patrimoniul-culturalal-chisinaului-activitatea-de-cercetare-2015-2016/. – Accesat: 18.10.2016. 381. BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” anunță lansarea proiectului BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel, implementat de Departamentul „Memoria Chișinăului”]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/09/19/bibliotur-descoperim-chisinaul-altfel/ . – Accesat: 19.10.2016. 382. Premierea participanților la Concursurile dedicate Chișinăului:[ Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, a organizat două concursuri de clipuri (povești digitale) cu genericul: Oraş frumos pe nume Chişinău şi Strada bibliotecii mele]. – Acces internet: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2016/11/10/evaluarea-concursului-intr-un-cadru-festiv/. – Accesat: 10.11.2016. http://osearaperfecta.protv.md 383. Acasă TV : S-a dezbrăcat în faţa oamenilor într-o bibliotecă din capital. Nu s-a dezbrăcat de haine, ci de griji şi dor: [lansarea volumului „Dezbracă-mă de griji şi dor” de Lucia Brainstrom]. – Acces internet: http://osearaperfecta.protv.md/sa-dezbracat-in-fata-oamenilor-intr-o-biblioteca-din-capitala---1723821.html . – Accesat: 23.12.2016. http://parohiaclimauti.com/ 384. Conferinţa „Mitropolia Basarabiei – Adevăr şi Continuitate": [Marţi, 20 decembrie 2016, la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Haşdeu” s-a desfăşurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor] . – Acces internet: http://parohiaclimauti.com/index.php/9-evenimente/13-conferinta-mitropolia-basarabiei-adevar-sicontinuitate . – Accesat: 20.12.2016. www.pl.md 385. „Lecția de politică” - carte lansată de deputatul Veaceslav Untila, vicepreședintele PL : :[Lansare de carte la Filiala „O.Ghibu”]. – Acces internet: http://www.pl.md/libview.php?l=ro&idc=78&id=6720&t=/Presa/tiri/Lectia-de-politica-carte-lansata-dedeputatul-Veaceslav-Untila-vicepreedintele-PL . – Accesat: 15.06.2016.


222 https://plus.google.com 386. Programul Chişinăul citeşte: [Filiala Liviu Rebreanu în colaborare cu Filiala Mihail Lomonosov a elaborat o carte cu opiniile copiilor despre cartea propusă spre lectură - Când părinții nu-s acasă autor Miroslava Metleaeva] . – Acces internet: https://plus.google.com/116430211697211190735 . – Accesat: 11.02.2016. www.prime.md 387. Ziua Naţională a Culturii şi Ziua lui Mihai Eminescu. Programul evenimentelor din Chişinău : [La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” va avea loc lectura continuă „Citim Eminescu”]. – Acces internet: http://www.prime.md/rom/news/cultura/item30296/. – Accesat: 14.01.2016. www.privesc.eu 388. Transmisiune Live : Dialoguri urbane cu tema „Vă simțiți în siguranță?” : [eveniment organizat la BM „B.P. Hasdeu”] / durata 01:27:38. – Acces internet: https://www.privesc.eu/Arhiva/65342/Dialoguriurbane-cu-tema--Va-simtiti-in-siguranta--. – Accesat: 28.01.2016. 389. Transmisiune Live : Lansarea cărții „Bolnavă de Dor”, de Corina Bezdîga : [eveniment organizat la BM „B.P. Hasdeu”]/ durata 01:10:05. – Acces internet: www.privesc.eu/arhiva/65818/Lansarea-cartii-Bolnava-de-Dor---de-Corina-Bezdiga . – Accesat: 26.02.2016. 390. Lansarea cărții „Adolescentul merge după Soare”: [difuzat pe www.ulim.md]. – Acces internet: https://www.privesc.eu/arhiva/68848 . – Accesat: 15.09.2016. 391. Transmisiune Live: Evenimentul de lansare a proiectului comun „e-Raftul Tău”: [în direct evenimentul de lansare a proiectului „e-Raftul Tău” la BM „B.P. Hasdeu”] / durata 50:49. – Acces internet: https://www.privesc.eu/arhiva/69293 . – Accesat: 06.10.2016. www.promotime.md 392. „Bolnavă de dor” a îmbolnăvit inimile cititorilor! Corina Bezdîga şi-a lansat volumul cu versuri îndrăzneţe : [Foto, Video de la evenimentul lansat la BM „B.P. Hasdeu”]/ reporter Ecaterina Beschier; durata 03΄40΄΄. – Acces internet: http://promotime.md/bolnava-de-dor-a-imbolnavit-inimile-cititorilor-corinabezdiga-si-a-lansat-volumul-cu-versuri-indrazete-foto-video/ . – Accesat: 27.02.2016. 393. În ajun de Crăciun, Lucia Brainstorm aduce magie prin lansarea volumului de poezii ”Dezbracă-mă de griji și dor”: [Pe 21 decembrie 2016, in incinta BM „B.P. Hasdeu” va avea loc lansarea primului meu volum de poezii „Dezbracă-mă de griji și dor”.] . – Acces internet: http://promotime.md/in-ajun-de-craciunlucia-brainstorm-aduce-magie-prin-lansarea-volumului-de-poezii-dezbraca-ma-de-griji-si-dor/ . – Accesat: 12.12.2016. www.prospect.md 394. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu "Biblioteca Centrală" B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară"]. – Acces internet: http://www.prospect.md/ro/events/diverse/arta-comunicarii-siarmonia-interioara.html . – Accesat: 27.08.2016. www.protv.md 395. Simbioza între pictură și poeme. Tablourile în vin și cafea ale jurnalistului Vasile Botnaru pot fi admirate și în cartea de versuri ”La un pas de sine”, lansată de Sergiu Botezatu : [organizată la Biblioteca Centrală ”]. – Acces internet: http://protv.md/stiri-despre/sergiu+botezatu . – Accesat: 25.02.2016. 396. Simbioza între pictură si poeme. Tablourile în vin si cafea ale jurnalistului Vasile Botnaru pot fi admirate si in cartea de versuri “La un pas de sine”, lansata de Sergiu Botezatu – VIDEO : [organizată la Biblioteca Centrală]. – Acces internet: http://mobi.protv.md/stiri/social/simbioza-intre-pictura-si-poemetablourile-in-vin-si-cafea-ale---1369061.html . – Accesat: 25.02.2016.


223 www.prime.md 397. Primele știri : [despre lansarea cărții „Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul Joc”] / reporter Liuba Maxim; durata 01΄28΄΄. – Acces internet: http://www.prime.md/rom/news/social/item31219/. – Accesat: 05.02.2016. www.privesc.eu.md 398. Lansarea cărții „Adolescentul merge după Soare”: [difuzat pe www.ulim.md]. – Acces internet: https://www.privesc.eu/arhiva/68848 . – Accesat: 15.09.2016. 399. Evenimentul de lansare a proiectului comun „e-Raftul Tău”[Evenimentul de lansare a proiectului comun „e-Raftul Tău la BM „B.P. Hasdeu ”]. – Acces internet: https://www.privesc.eu/Arhiva/69293/Evenimentul-de-lansare-a-proiectului-comun--e-Raftul-Tau- ./ durata 50:49. – Accesat: 06.10.2016. https://pt-br.fievent.com 400. Lansare de carte Suflet Rătăcit de V. Cebotari, Quarta, 07. Dezembro 2016, Chisinau: [Iubitorii de literatură sunt invitați miercuri ,7 decembrie, ora 18:00 la Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu la lansarea cărții ,,Suflet Rătăcit " de Victoria Cebotari.] . – Acces internet: https://pt-br.fievent.com/e/lansare-de-cartesuflet-ratacit-de-v-cebotari/5527874 . – Accesat: 07.12.2016. www.publica.md 401. Salarii mărite pentru bibliotecari: [despre mărurea salariilor în biblioteci până la 30 %] / durata 49:58. – Acces internet: http://www.publika.md/emisiuni/tara-lui-dogaru_391_video_4538191.html#gallery. – Accesat: 24.08.2016. 402. Salariile bibliotecarilor, muzeografilor și a angajaților din cultură ar putea crește: [Salariile bibliotecarilor, muzeografilor, dar şi a angajaților centrelor de cultură şi creaţie ar putea fi majorate cu până la 30 la sută] / durata 2:14. – Acces internet: http://www.publika.md/salariile-bibliotecarilor-muzeografilor-sia-angajatilor-din-cultura-ar-putea-creste_2720891.html#ixzz4YZcEfu3o . – Accesat: 24.08.2016. 403. Programul "Novateca" a modernizat peste 800 de biblioteci din întreaga ţară: [Peste 850 de biblioteci din ţară au devenit, în ultimii patru ani, mai atractive pentru cititori datorită programului "Novateca"] . – Acces internet: http://www.publika.md/programul-novateca-a-modernizat-peste-800-debiblioteci-din-intreaga-tara_2838721.html . – Accesat: 10.12.2016. www. puterea.info.md 404. A fost lansată o carte despre Vladimir Curbet : [Cartea „Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc” a fost lansată la Biblioteca municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău]. – Acces internet: http://puterea.info/?p=12261. – Accesat: 06.02.2016. 405. Un deputat liberal a lansat o carte despre politică : [Lansare de carte la Filiala „O. Ghibu” a BM „B.P. Hasdeu]. – Acces internet: http://puterea.info/?p=16354 . – Accesat: 16.06.2016. 406. Moldovenii vor avea acces gratuit la o bogată bibliotecă virtuală: [Evenimentul s-a desfăşurat la BM „B.P. Hasdeu” ,în cadrul campaniei naţionale „Ne vedem la bibliotecă”, care se desfăşoară în perioada septembrie-noiembrie a.c. în cele peste 800 de biblioteci publice din reţeaua „Novateca”]/ durata 50:49. – Acces internet: http://puterea.info/?p=20433#more-20433 . – Accesat: 07.10.2016. www.realitatea.md 407. Astăzi marcăm 166 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Programul evenimentelor de comemorare a poetului : [evenimente culturale vor fi organizate și la Biblioteca Municipală]. – Acces internet: http://www.realitatea.md/astazi-marcam-166-de-ani-de-la-na-terea-lui-mihai-eminescu-programulevenimentelor-de-comemorare-a-poetului_32866.html. – Accesat: 15.01.2016.


224 408. Acțiune de succes! Voluntarii americani din Moldova donează cărți bibliotecilor din capitală : [BM „B.P. Hasdeu” se numără printre beneficiari]. – Acces internet: http://www.realitatea.md/ac-iune-de-succesvoluntarii-americani-din-moldova-doneaza-car-i-bibliotecilor-din-capitala-foto_33325.html. – Accesat: 22.01.2016. 409. Programul de lectură „Chișinăul citește” a fost lansat. Care sunt cele trei cărți propuse pentru anul 2016: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu" a lansat programul de lectură „Chişinăul citeşte”. Astfel, în perioada februarie-noiembrie, în toate filialele Bibliotecii municipale „B. P. Hașdeu” vor fi organizate activităţi pentru a îndemna publicul să citească. ]. – Acces internet: http://www.realitatea.md/programul-delectura-chi-inaul-cite-te-a-fost-lansat-care-sunt-cele-trei-car-i-propuse-pentru-anul-2016_34376.html. – Accesat: 11.02.2016. 410. Make a wish for Ellene” - un nou act de caritate pentru susținerea Elenei Mocrii. Unde va avea loc : [Un nou act de caritate va fi organizat astăzi pentru susținerea fotografei Elena Mocrii, diagnosticată cu leucemie acută. Evenimentul va avea loc în incinta Bibliotecii B.P. Hașdeu din centrul capitalei ]. – Acces internet: http://www.realitatea.md/make-a-wish-for-ellene-un-nou-act-de-caritate-pentru-sus-inerea-eleneimocrii-unde-va-avea-loc_34913.html . – Accesat: 21.02.2016. 411. Poezia lui Grigore Vieru, elogiată azi la Chișinău. A VIII-a ediției a Festivalului de Poezie, inaugurată azi în capitală. VIDEO: [Programul festivalului a continuat cu medalionul literar-artistic organizat la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și cu simpozionul științific „Grigore Vieru în posteritate”]. – Acces internet: http://www.realitatea.md/poezia-lui-grigore-vieru--elogiata-azi-la-chisinau--aviii-a-editiei-a-festivalului-de-poezie--inaugurata-azi-in-capitala--video-_39405.html. – Accesat: 19.05.2016. 412. Lecţia de politică” - o nouă carte lansată de liberalul Veaceslav Untila în ziua în care este omagiat : : [Lansare de carte la Filiala „O. Ghibu” a BM „B.P. Hasdeu]. – Acces internet: http://www.realitatea.md/--lectia-de-politica------o-noua-carte-lansata-de-liberalul-veaceslav-untila-in-ziua-in-care-esteoamgiat_40837.html . – 15.06.2016. 413. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Fundaţia „Progress” din România organizează conferinţa de presă privind lansarea proiectului „Al treilea spaţiu al comunităţii” (VIDEO) / durata 54:22. [conferinţa de presă privind lansarea proiectului „Al treilea spaţiu al comunităţii”, la BM „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://www.realitatea.md/live-asociatia-bibliotecarilor-din-republica-moldova-si-fundatiaprogress-din-romania-organizeaza-conferinta-de-presa-privind-lansarea-proiectului-al-treilea-spatiu-alcomunitatii_45860.html . – Accesat: 28.09.2016 414. A fost lansat cel de-al 14-a volum al Enciclopediei „Localităţile Republicii Moldova”! Cartea include 1600 de sate și orașe (VIDEO)/ durata 2:53. [cel de-al 14-lea volum, care a fost lansat miercuri, la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.realitatea.md/a-fost-lansat-cel-de-al-14-a-volum-al-enciclopediei---localitatile-republicii-moldova-----cartea-include-1600-de-sate-si-orase--video-_46293.html . – Accesat: 06.10.2016. 415. Primul Târg al Partenerilor Bibliotecilor, desfășurat la Chișinău. Organizatorii dezvăluie secretele bibliotecilor modern: [Proiectul Novateca a fost implementat cu succes în țara noastră. Peste 800 de activități noi și servicii moderne in Bibliotecile publice din Moldova.] http://www.realitatea.md/primul-targ-al-partenerilor-bibliotecilor--desfasurat-la-chisinau--organizatoriidezvaluie-secretele-bibliotecilor-moderne--galerie-foto-_49591.html . – Accesat: 09.12.2016 www.rgnpress.ro 416. Marele poet național al românilor Mihai Eminescu serbat la Chișinău : [Activități culturale organizate de BM „B.P. Hasdeu” cu ocazia Zilei Naționale a Culturii] . – Acces internet: http://www.rgnpress.ro/rgn_14/categorii/politic/20416-marele-poet-naional-al-romanilor-mihai-eminescuserbat-la-chiinu-.html . – Accesat: 15.01.2016. http://saptamina.md/ 417. CIORNEI Vsevolod Povestea şi succesul: [Omagiu directorului de onoare al BM „B.P. Hasdeu”, dr. Lidia Kulikovski, la 65 de ani.] . – Acces internet: http://saptamina.md/pub/2016/12/povestea-sisuccesul.html . – Accesat: 02.12.2016.


225 http://signedevents.com 418. Conferința literară în baza cărții „Arta refugii”, autor Paul Goma: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” invită la Conferința literară în baza cărții „Arta refugii”, autor Paul Goma din cadrul Programului „Chișinăul citește”, ediția a XIII -a, la Biblioteca „Alba Iulia”]. – Acces internet: https://signedevents.com/moldova/chisinau/conferin%C8%9Ba-literar%C4%83-%C3%AEn-bazac%C4%83r%C8%9Bii-%E2%80%9Earta-refugii%E2%80%9D-de-paul-goma/ . – Accesat: 22.11.2016. http://sputnik.md 419. Vineri, 15 ianuarie, ziua în care se împlinesc 166 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, în capitala Moldovei au loc mai multe acţiuni culturale dedicate acestui eveniment : [la BM „B.P. Hasdeu” va avea loc inițiativa comunitară Citim Eminescu!] . – Acces internet: http://sputnik.md/moldova/20160115/4138922.html. – Accesat: 15.01.2016. stefancelmarebm.wordpress.com 420. Atelier de croșetare manuală „Albinuța”: [La data de 12 septembrie in cadrul atelierului de croșetare „Albinuța”, care s-a desfasurat la Filiala Stefan cel Mare al BM „B. P. Hadseu”, s-a lucrat la crearea unui model de animăluț pentru al îmbrăca pe un pix sau pe un creion] . – Acces Internet: https://stefancelmarebm.wordpress.com/2016/09/13/atelier-de-crosetare-manuala-albinuta/ . – Accesat: 13.09.2016. 421. Atelier de croșetare manuală „Albinuța” : Jucării pentru accesorii: [Pe 19 septembrie, participantele de la Cercul de croșetare Albinuța și-au propus să croșeteze un obiect mic] . – Acces Internet: https://stefancelmarebm.wordpress.com/2016/09/21/atelier-de-crosetare-manuala-albinuta-jucarii-pentruaccesorii/. – Accesat: 21.09.2016. www.stiripozitive.eu 422. Lectura publică a operei lui Mihai Eminescu la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează, al doilea an consecutiv, lectura publică a operei lui Mihai Eminescu]. – Acces Internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=2392&t=/StiriPozitive/Comunicate-de-presa/Lectura-publica-a-operei-lui-Mihai-Eminescu-la-Biblioteca-Municipala-BPHasdeu/. –Accesat: 11.01.2016. 423. Maratonul de 10 ore al lui Eminescu la Biblioteca Municipală „B. P. Hadseu”[ inițiativa comunitară Citim Eminescu!]. – Acces Internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=31&id=2403&t=/Evenimente/Cultura/Foto-Maratonul-de-10ore-al-lui-Eminescu-la-Biblioteca-Municipala-B-P-Hadseu. – Accesat: 15.01.2016. 424. Scrie ceva de mână și îți zic câte ceva despre tine : [Ziua Internațională a Scrisului de Mână, în incinta Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”] – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=33&id=2411&t=%2FEvenimente%2FSocietate%2FFotoScrie-ceva-de-mana-si-iti-zic-cate-ceva-despre-tine. – Accesat: 23.01.2016. 425. Smatrix Academy – proiect dedicat tuturor elevilor dornici de a se afirma în societate : [lansarea activității Smatrix Academy în incinta Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu”]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=33&id=2423&t=/Evenimente/Societate/Smatrix-Academyproiect-dedicat-tuturor-elevilor-dornici-de-a-se-afirma-in-societate. – Accesat: 25.01.2016.


226 426. Lansarea Programului de lectură „Chişinăul Citeşte”: [Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” invită reprezentanții mass-media la evenimentul de lansare a Programului de lectură „Chişinăul Citeşte” ]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=2451&t=/Stiri-Pozitive/Comunicatede-presa/Lansarea-Programului-de-lectura-Chisinaul-Citeste/. Accesat: 09.02.2016. 427. Invitație media: 25 martie 2016, Biblioteca B.P.HASDEU | Atelier de confecționare și prezentare a cărților senzoriale, handmade: [Cartea senzorială!” este îndemnul unor autoare de cărți senzoriale și al organizatorilor unui atelier de confecționare și prezentare a cărților senzoriale, handmade, găzduit de Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=2536&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-depresa/Invitatie-media-25-martie-2016-Biblioteca-BPHASDEU-Atelier-de-confectionare-si-prezentare-acartilor-senzoriale-handmade/. – Accesat: 22.03.2016. 428. MÂNA pe CARTE | Citește, descoperă și simte cartea! Cartea senzorială: [ Mai multe mămici s-au adunat astăzi, 25 martie, la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” pentru a prezenta altor mămici și tătici curioși ce este o carte senzorială ]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=33&id=2545&t=/Evenimente/Societate/MANA-pe-CARTECiteste-descopera-si-simte-cartea-Cartea-senzoriala/. –Accesat: 25.03.2016. 429. Evenimentul Stiripozitive.eu & Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” „MÂNA PE CARTE”: dosar de presă: [Atelierul de confecționare și prezentare a cărților senzoriale, handmade, cu genericul „MÂNA pe CARTE” organizat de Stiripozitive.eu & Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a fost o noutate pozitivă pentru presă și un eveniment plin de inspirație pentru tinerii părinți]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=33&id=2553&t=/Evenimente/Societate/EvenimentulStiripozitiveeu-Biblioteca-Municipala-B-P-Hasdeu-MANA-PE-CARTE-dosar-de-presa/. – Accesat: 29.03.2016. 430. Maria Ursachi este bunica care confecționează cărți senzoriale pentru copiii mici [Maria Ursachi este una din creatoarele cărților senzoriale din Moldova, care a fost prezentă la atelierul de confecționare și prezentare a cărților senzoriale, handmade, cu genericul „MÂNA pe CARTE”, care a avut loc la Biblioteca Municipală „B.P Hașdeu” pe data de 25 martie]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=15&id=2558&t=/Lucruri/Stil-de-viata/Maria-Ursachi-estebunica-care-confectioneaza-carti-senzoriale-pentru-copiii-mici/. – Accesat: 31.03.2016. 431. Cărțile create de Tatiana Susan Zanfirov pot fi citite și recitite de orcine: [Cărțile create de Tatiana Susan Zanfirov au fost prezentate în cadrul unui atelierul de confecționare și prezentare a cărților senzoriale, handmade, cu genericul „MÂNA pe CARTE”, care a avut loc la Biblioteca Municipală B.P Hașdeu]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=15&id=2588&t=/Lucruri/Stil-deviata/Cartile-create-de-Tatiana-Susan-Zanfirov-pot-fi-citite-si-recitite-de-orcine/. – Accesat: 12.04.2016. 432. Doina Cernavca: „M-am lăsat de jurnalism în favoarea creării cărților senzoriale pentru copii!” : [Cărțile senzoriale create cu mult drag de tânăra mămică Doina Cernavca au ajuns în diferite colțuri ale lumii și la BM B.P Hasdeu]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=16&id=2683&t=/Lucruri/Timp-liber/Foto-Doina-CernavcaM-am-lasat-de-jurnalism-in-favoarea-crearii-cartilor-senzoriale-pentru-copii/. – Accesat: 11.05.2016. 433. Premieră națională: mii de „lecții”- cadou pentru copii : [ Cartea „Ce e bine și ce-i rău” a fost lansată oficial pe data de 24 mai, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău]. – Acces internet: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=2732&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-depresa/Premiera-nationala-mii-de-lectii-cadou-pentru-copii/. – Accesat: 25.05.2016. 434. Start programului estival „Rucsacul de vacanță” : ”[perioada de desfășurare ]. – Acces Internet: http://stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=2795&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-de-presa/Startprogramului-estival-Rucsacul-de-vacanta . – Accesat: 14.06.2016. 435. LANSAREA PROIECTULUI „DONEZI-CONTEZI”: [lansarea oficială, care va avea loc la data de 3 septembrie 2016, începând cu ora 11:00, în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P.Hașdeu”]. –Acces internet:


227 http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=2955&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-depresa/LANSAREA-PROIECTULUI-DONEZI-CONTEZI/. – Accesat: 25.08.2016. http://stiri24.md 436. 166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Programul evenimentelor publice [organizate și la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://stiri24.md/166-de-ani-de-la-nasterea-poetului-mihaieminescu-programul-evenimentelor-publice/. – Accesat: 15.01.2016. www.suntpărinte.md 437. Un nou trend în lumea picilor și a mămicilor – cărți„e-Raftul Tău” - aplicaţia care îţi permite să descarci gratuit cărţi electronice: [Vizitatorii celor peste 800 de biblioteci publice din reţeaua programului Novateca vor avea posibilitatea să descarce gratuit cărţi pe dispozitivele electronice, folosind aplicaţia „eRaftul Tău”, lansată ieri la Biblioteca Municipală „Bogdan-Petriceicu Hasdeu”]. – Acces internet: http://trm.md/ro/social/e-raftul-tau-aplica-ia-care-i-i-permite-sa-descarci-gratuit-car-i-electronice/!F. – Accesat: 07.10.2016. 438. Cărțile senzoriale: [În cadrul unui atelier de confecționare și prezentare a cărților senzoriale, care sa desfășurat la Biblioteca Municipală „B.P.Hașdeu”, Anna Comendant a demonstrat mamelor prezente cum poate fi confecționată o pagină senzorială]. – Acces internet: http://suntparinte.md/un-nou-trend-in-lumeapicilor-si-a-mamicilor-cartile-senzoriale/ . – Accesat: 08.04.2016. Sunttata.blogspot.md 439. Atelierul de confecționare a cărților senzoriale. Vezi cum a fost! : [Atelierul MÂNA pe CARTE organizat de Stiripozitive.eu și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: – http://sunttata.blogspot.md/2016/03/atelierul-de-confectionare-cartilor.html . – Accesat: 26.02.2016. www.timpul.md 440. La Chișinău va fi serbată Ziua Culturii, sub semnul lui Eminescu: [Pe parcursul zilei de 15 ianuarie 2016, între orele 10.00-20.00, la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" va avea loc lectura continuă "Citim Eminescu".]. – Acces internet: http://www.timpul.md/articol/la-chiinau-va-fi-serbata-ziua-culturii-sub-semnullui-eminescu-86179.html. – Accesat: 15.01.2016. 441. Bibliografie dedicată maestrului Vladimir Curbet şi ansamblului „Joc” : [lucrarea „Două fenomene ale culturii naţionale: Maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc” a fost lansată la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://m.timpul.md/articol/bibliografie-dedicata-maestrului-vladimir-curbet-si-ansamblului-joc87668.html. – Accesat: 07.02.2016. 442. Omul săptîmânii: Lidia Kulikovski, bibliotecară, doctor în științe pedagogice : [mesaj de felicitare] . – Acces internet: http://www.timpul.md/articol/omul-saptamanii-lidia-kulikovski-bibliotecara-doctor-in-tiinepedagogice-89296.html . – Accesat: 08.03.2016. 443. Maestrul Grigore Rusu a împlinit 80 de ani: [lansarea cărții - Cea de-a 80-a aniversare, la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” din capitala] . –Acces internet: http://www.timpul.md/articol/maestrulgrigore-rusu-a-implinit-80-de-ani-91276.html . – Accesat: 16.04.2016. 444. Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, la Iaşi şi Chişinău[medalionul literar-artistic „Acum şi în Veac”, organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.timpul.md/articol/festivalului-international-de-poezie-grigore-vieru-la-iasi-si-chisinau--92577.html. –Accesat: 13.05.2016. 445. Festivalul de poezie ”Grigore Vieru” continuă la Chișinău: [medalionul literar-artistic „Acum şi în Veac”, organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.timpul.md/articol/festivalul-de-poezie-grigore-vieru-continua-la-chiinau-92793.html. – Accesat: 19.05.2016. 446. Veaceslav Untilă a lansat cartea „Lecţia de politică” : [lansarea cărții la filiala O. Ghibu a BM „B.P. Hasdeu” ]. –Acces internet: http://www.timpul.md/articol/veaceslav-untila-a-lansat-cartea-lectia-de-politica94111.html . – Accesat: 16.06.2016.


228 447. Cea mai veche bibliotecă de carte românească din R. Moldova a marcat 25 de ani de la înfiinţare: [Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a organizat astăzi, la Filiala „Transilvania” din capitală, momentul aniversar „O bibliotecă simbolizînd o țară” - festivitate de omagiere la cei 25 de ani de la fondarea acestei filiale, prima bibliotecă de carte românească din R. Moldova]. – Acces internet: http://www.timpul.md/articol/cea-mai-veche-biblioteca-de-carte-romaneasca-din-r--moldova-a-marcat-25de-ani-de-la-infiintare--97004.html. – Acces internet: 30.08.2016. 448. Cititorii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” despre Programul „Chișinăul citește”: [Se mai citește…Unul dintre aceste proiecte este „Municipiul citește o carte”, care se desfășoară anual și e organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.timpul.md/articol/se-maicitete%E2%80%A6-100737.html . – Accesat: 30.11.2016. www.timpulromanesc.ro 449. Știri: Expoziţii şi conferinţe culturale româneşti în bibliotecile din Rep. Moldova : [pe 17 martie, ora 17.00, la Biblioteca Publică Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău, scriitorul Ion Mânăscurtă va susţine prelegerea „Alexandru Robot – poetul somnului singurătăţii”; 29 martie, ora 17.00, la Biblioteca Publică Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău prelegerea publică „Un succesor al lui Ion Creangă – moş Trifan Baltă”]. – Acces internet: http://timpromanesc.ro/expozitii-si-conferinte-culturale-romanesti-inbibliotecile-din-rep-moldova . – Accesat: 16.03.2016. www.tribuna.md 450. Galerie foto: veaceslav untilă a lansat cartea „lecţia de politică” : [Lansarea cărții la filiala „O. Ghibu” a BM „B.P. Hasdeu” ]. – Acces internet: http://tribuna.md/2016/06/15/galerie-foto-veaceslav-untila-alansat-cartea-lectia-de-politica/ . – Accesat: 15.06.2016. 451. Platon, Adrian. Galerie foto // Scriitorul igor volnițchi a lansat noul său roman „Călătorind pe aripi de înger”: [Scriitorul şi jurnalistul Igor Volniţchi a lansat astăzi noul său roman „Călătorind pe aripi de înger”. Evenimentul a avut loc în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din capitală. Acesta este al treilea roman al scriitorului, dar, totodată, a şasea sa carte.]. – Acces internet: http://tribuna.md/2016/08/03/galerie-fotoscriitorul-igor-volnitchi-a-lansat-noul-sau-roman-calatorind-pe-aripi-de-inger/. – Accesat: 03.08.2016. www.trm.md 452. Mesager : [Ziua Naţională a Culturii, marcată printr-o serie de manifestaţii] / durata 01΄13΄΄ . – Acces internet: http://trm.md/ro/cultura/ziua-nationala-a-culturii-marcata-printr-o-serie-de-manifesta-tii/. – Accesat: 15.01.2016. 453. Art Club : [interviu cu Elena Dabija, director Centrului Academic Eminescu, despre activitatea Filialei] / prezentator Valentina Cecoltan min. 01΄15΄΄durata 09΄20΄΄– Acces internet: http://trm.md/ro/artclub/art-club-emisiune-din-30-ianuarie-2016-ru/. – Accesat: 30.01.2016. 454. Mesager : [reportaj de la lansarea cărții „Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi ” la BM „B.P. Hasdeu”] / reporter Silvia Hodorogea; durata 02΄38΄΄. – Acces internet: http://trm.md/ro/cultura/a-fost-lansata-o-bibliografie-dedicata-maestrului-vladimir-curbet-si-ansamblului-joc/. – Accesat: 05.02.2016. 455. Mesager : [lansarea a ediţiei a XII a programului de lectură „Chişinăul citeşte”] / reporter Silvia Hodorogea; durata 02΄27΄΄. – Acces internet: http://trm.md/ro/cultura/a-fost-lansata-o-noua-edi-tie-aprogramului-de-lectura-chisinaul-citeste/. – Accesat: 10.02.2016. 456. Telejurnal : [lansarea Programului „Chișinăul citește”] / reporter Natalia Ciumac; durata 02΄24΄΄. – Acces internet: https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/vb.1587903308104316/1764114520483193/?type=2&theat er. – Accesat: 10.02.2016. 457. Iulia Dubceac. A fost lansată o nouă ediție a programului de lectură „Chișinăul citește” : [ În cadrul evenimentului au fost anunţate cele trei cărţi pe care Biblioteca Municipală le propune spre lectura


229 comunităţii chişinăuiene în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a programului ]. – Acces internet: http://trm.md/ro/cultura/a-fost-lansata-o-noua-edi-tie-a-programului-de-lectura-chisinaul-citeste/ . – Accesat: 10.02.2016. 458. Program pentru vorbitorii de limba rusă: Almanah literar. Interviu cu scriitorul Dumitru Crudu / Realizator Ludmila Scebnev. – Acces internet: http://trm.md/ru/spatiul-culturii/spatiul-culturii-din-16februarie-2016/?p=1 . – Accesat: 16.02.2016. 459. A fost lansată cartea „Iulian Filip: între cărțile și părțile sale: Cântar prealabil” : [ noutate editorială vine să completeze biblioteca de carte despre scriitorul şi omul de ştiinţă Iulian Filip. La Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ]. – Aces internet: http://www.trm.md/ro/cultura/a-fost-lansata-cartea-iulian-filipintre-cartile-si-partile-sale-cantar-prealabil/ . – Accesat: 17.02.2016. 460. TV Мoldovа 1: [Emisiunea «Svitanok» la 17.02 despre poetesa Lina Kostenko] . – Acces internet: http://trm.md/ro/svitanok/svitanok- din-17-februarie-2016/; . – Accesat: 17.02.2016. 461. O nouă acțiune de susținere a fotografiei Elena Mocrii, organizată la Chișinău : [donații de caritate pentru Elena Mocrii desfășurat la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/social/o-nouaac-tiune-de-sustinere-a-fotografei-elena-mocrii-organizata-la-chi-sinau/ . – Accesat: 22.02.2016. 462. Mesager : [întâlnire cu Liliana Corobca, autoarea cărții „Kinderland” la biblioteca „Onisifor Ghibu”] / reporter Silvia Hodorogea; durata 02΄02΄΄. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din24-februarie-2016/ . – Accesat: 24.02.2016. 463. Ziua Internațională a limbii materne a fost sărbătorită la Chișinău : [eveniment organizat la Biblioteca Centrală . În cadrul evenimentului a fost lansată cartea de poezii „La un pas de sine” de Sergiu Botezatu]. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/cultura/ziua-internationala-a-limbii-materne-a-fostsarbatorita-la-chi-sinau/ . – Accesat: 25.02.2016. 464. Mesager : [Eroii căzuţi în conflictul armat de pe Nistru, comemoraţi în mai multe localitatati din tara. Implinirea a 24 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru. Eveniment organizat la Biblioteca Centrală.] / reporter Svetlana Cojocaru. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/embed-uri/eroii-cazuti-in-conflictularmat-de-pe-nistru-comemorati-in-mai-multe-localitati-din-tara-reportaj-mesager/ . – Accesat: 02.03.2016. 465. TV Мoldovа 1:[Emisiunea «Svitanok» la 16.03 despre prezentarea expoziţie de pictură de Nelea Georguţan] . – Acces internet: http://trm.md/ro/svitanok/svitanok- din-17-martie-2016/; . – Accesat: 17.03.2016. 466. Bună dimineaţa! : [Interviu cu Vitalie Răileanu, despre cele mai bune cărţi ale anului 2015] . – Acces internet: http://trm.md/ro/moldova1/incepe-ziua-cu-buna-dimineata/ . – Accesat: 24.03.2016. 467. Cultura azi (ora 17:15) : [Vitalie Răileanu în dialog cu Nina Corcinschi şi Maria Pilchin despre poezia lui Andrei Ţurcanu]. – Acces internet: http://trm.md/ro/cultura-azi/cultura-azi-emisiune-din-21februarie-2016/ . - Accesat: 24.03.2016. 468. Cultura azi (ora 17:15) : [Vitalie Răileanu în dialog cu Nina Corcinschi şi Maria Pilchin despre poezia Zinei Bivol]. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/cultura-azi/cultura-azi-emisiune-din-24-ianuarie2016/?p=2 . – Accesat: 24.03.2016. 469. Radio “Renaştere” 31.03. 2016 – despre sărbătoarea „Ziua uşilor deschise” Filialei “L. Uкrainкa” 25 лет на страже родного слова . – Acces internet: http://trm.md/ro/renastere/renastere- din -31-martie 2016/ . – Accesat: 31.03.2016. 470. TV Мoldovа 1: [Emisiunea „Svitanok” la 06.04 - rеpоrtаjul despre aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea bibliotecii] . – Acces internet: http://www.trm.md/ro/svitanok/svitanok-din-06-aprilie-2016/ . – Accesat: 06.04.2016. 471. Citeşte, descoperă şi simte cartea! Cartea senzorială. Interviu cu Mariana Harjevschi, directorul Bibliotecii municipale „B.P. Haşdeu” din Chişinău . – Acces internet: http://www.trm.md/ro/matinalnational/matinal-national-din-11-aprilie-2016-partea-i-a/ . – Accesat: 11.04.2016. 472. TVMoldova1:[Maestrul Grigore Rusu la cea de-a 80 aniversare] ştiri / durata 3′00 . – Acces internet: www.trm.md/ro/cultura/ . – Accesat:14.04.2016.


230 473. TVMoldova1:[Distinsul actor şi regizor, profesor universitar şi istoric teatral Grigore Rusu] ştiri / durata 3′00". – Acces internet: www.trm.md/ro/keywords/?key=%20Grigore%20Rusu . – Accesat:16.04.2016. 474. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XX-a. [Interviu cu Mariana Harjevschi, directorul Asociaţiei Bibliotecarilor din RM] . – Acces internet: http://trm.md/en/matinal-de-weekend/matinal-de-week-end-din-16-aprilie-2016/. – Accesat: 16.04.2016. 475. Interviu cu Mariana Harjevschi, director al Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu” . – Acces internet: http://trm.md/ru/casa-radio/casa-radio-din-18-aprilie-2016/ . – Accesat: 18.04.2016. 476. Cultura azi (08.05.2016, ora 17:10) : [ Vitalie Răileanu despre Nicolae Esinencu – in memoriam...]. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/cultura-azi/cultura-azi-emisiune-din-8-mai-2016/ . – Accesat: 03.06.2016. 477. Cultura azi (ora 17:15) : [Braicov Tatiana cu un recital de poezie, în cadrul festivităţii de omagiere a poetului Grigore Vieru] . – Acces internet: http://www.trm.md/ro/cultura-azi/cultura-azi-emisiune-din-14februarie-2016/ – Accesat: 03.06.2016. 478. TV Мoldovа 1:[Emisiunea «Svitanok» la 08.06 despre seară literar-artistică Диалог культур во времени и пространстве] . – Acces internet: http://trm.md/ro/svitanok/svitanok- din-08-iunie-2016/; . – Accesat: 08.06. 2016 479. Radio “Renaştere”:[Prezentarea cărţii „Дорога на Лемківщину” і „Слід на землі” S.Lozinski] . – Acces internet: http://trm.md/ro/renastere/renastere- din -16-iunie - 2016/ . – Accesat: 16.06. 2016 480. Moldova 1. Emisiunea Sub același cer: [Despe evenimentul în memoria scriitorului polonez Semper idem – Henryk Sienkiewicz ] . – Acces internet: https://trm.md/ro/sub-acela-i-cer/sub-acelasi-ceremisiune-din-23-iunie-2016/ /din min. 8.14 . – Accesat: 23.06. 2016. 481. „Rucsacul de vacanţă.” Program estival la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Interviu cu Mariana Harjevschi, director general . – Acces internet: http://trm.md/ro/matinal-national/matinal-national-din-4-iulie2016-partea-i-a/ . – Accesat: 04.07.2016. 482. Programul estival „Rucsacul de vacanță” este în plină desfășurare : [Programul estival „Rucsacul de vacanţă”, la filiala „Ovidius” desfăşurare]. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/social/programulestival-rucsacul-de-vacan-ta-este-in-plina-desfa-surare/ . –Accesat: 06.07.2016. 483. „Fata cea mută a început să vorbească” de Dumitru Crudu. Radio Moldova (2013) / Redactor Alexandru Roşu. . – Acces internet: http://trm.md/ru/teatru-la-microfon/teatru-la-microfon-din-9-iulie-2016/ . –Accesat: 09.07.2016. 484. Cultura azi (ora 17:10) : [Zilele Bibliotecii “Onisifor Ghibu” în dialog cu scriitorii Charles – Ducal (Franţa), Jan H. Mysjkin (Belgia) şi Ioan Mureşan (România)] – Acces internet: http://trm.md/ro/culturaazi/cultura-azi-emisiune-din-5-iunie-2016/ – Accesat: 15.07.2016. 485. Bună dimineața: [Întîlnire cu Oxana Andreev – șef filială A. Mițkiewicz a Bibliotecii Municipale Hasdeu] / emisiunea „Bună dimineața”; durata 08΄50΄΄. – Acces internet: http://trm.md/ro/buna-dimineaa/buna-dimineata-emisiune-din-19-iulie-2016-partea-i-a/. Accesat: 19.07.2016. 486. Iulia Dubceac. Scriitorul Ianoș Țurcanu a lansat două cărți chiar de ziua sa de naștere: [lansarea a avut loc la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/cultura/scriitorul-ianos-turcanu-alansat-doua-carti-chiar-de-ziua-sa-de-nas-tere/ . – Accesat: 26.07.2016. 487. "Fata cea mută a început să vorbească" de Dumitru Crudu: . – Acces internet: http://trm.md/ro/teatru-la-microfon/teatru-la-microfon-din-7-august-2016/?p=1 . – Accesat: 07.08. 2016. 488. Radio “Renaştere” 14august – [Întîlnirea cu scriitoarea S.Lozinski în biblioteca] . – Acces internet: http://trm.md/ro/renastere/renastere- din -14-august- 2016/ . – Accesat: 14.08.2016. 489. Radio “Renaştere” 25 august – Cu Ucraina în inimă : [Scriitoarea S.Lozinski către Ziua îndependenţei a Ucrainei] . – Acces internet: http://trm.md/ro/renastere/renastere- din -25-august- 2016/ . – Accesat: 25.08.2016. 490. Emisiunea “Cultura Azi”. Teatru la microfon : [Fata cea mută a început să vorbească de Dumitru Crudu] / Responsabil Maria Ghindă . – Acces internet: http://www.trm.md/ro/teatru-la-microfon/teatru-lamicrofon-din-11-septembrie-2016/?p=1 . – Accesat: 11.09.2016.


231 491. Bună dimineața: [Cu cei mai fideli utilizatori ai bibliotecii] . – Acces internet: http://www.trm.md/ro/buna-diminea-a/buna-dimineata-emisiune-din-12-septembrie-2016-partea-i-a/ /din min. 42.00 . – Accesat: 12.09.2016. 492. Cine vine la noi: [Despre Nocturna Bibliotecilor 2016, care va avea loc la 30 septembrie, cu Mariana Harjevschi, director BM „B.P. Hasdeu”] / durata 10:00 . – Acces internet: http://trm.md/en/cine-vine-la-noi/cine-vine-la-noi-emisiune-din-27-septembrie-2016/. Accesat: 27.09.2016. 493. Bună dimineața: [Despre vizita de studiu în Polonia] . – Acces internet: http://trm.md/ro/bunadiminea-a/buna-dimineata-emisiune-din-28-septembrie-2016-partea-i-a/ /din min. 37.20 . – Accesat: 28.09.2016. 494. Ecaterina Naconecinîi A fost lansat un nou volum al enciclopediei „Localitățile Republicii Moldova”: [Lansarea volumului a avut loc la Biblioteca municipală ,,Bogdan Petriceicu Haşdeu'” din Chişinău]. – Acces internet: http://trm.md/ro/cultura/a-fost-lansat-un-nou-volum-al-enciclopediei-localitatile-republiciimoldova/ . – Accesat: 05.10.2016. 495. Cultura azi (13:15) : [Emisiunea – În dialog cu critecul literar Nina Corcinschi despre creaţia poetică a Lidiei Codreanca.] – Acces internet : http://trm.md/ro/cultura-azi/cultura-azi-emisiune-din-07-august-2016/ – Accesat : 06.10.2016. 496. Cultura azi (ora 17:15) : [Emisiunea –Interviu cu Marcel Gherman] – Acces internet : http://trm.md/ro/cultura-azi/cultura-azi-emisiune-din-28-august-2016/ – Accesat : 06.10.2016 497. Ecaterina Naconecinîi „e-Raftul Tău” - aplicaţia care îţi permite să descarci gratuit cărţi electronice: [aplicaţia „e-Raftul Tău”, lansată la Biblioteca Municipală „Bogdan-Petriceicu Hasdeu”]. – Acces internet: http://trm.md/ro/social/e-raftul-tau-aplica-ia-care-i-i-permite-sa-descarci-gratuit-car-i-electronice/ . – Accesat: 07.10.2016. 498. Chișinăuienii, invitați să descopere capitala cu BiblioTur: [Noi servicii informaţionale pentru utilizatorii bibliotecilor publice vor fi prezentate miercuri, 19 octombrie, la Biblioteca Municipală ,,B. P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://trm.md/ro/afis/chisinauienii-invitati-sa-descopere-capitala-cu-bibliotur/ . – Accesat: 17.10.2016. 499. Despre Expoziția YOUR Chișinău is MY Chișinău, dedicată capitalei noastre:/ minutul 33.30 [Despre Expoziția YOUR Chișinău is MY Chișinău, Oxana Andreeev, șef filiala „Adam Mickiewicz” ]. – Acces internet: http://trm.md/ro/buna-diminea-a/buna-dimineata-emisiune-din-19-octombrie-2016-partea-i-a/ . – Accesat: 19.10.2016. 500. Casa Radio din 19 octombrie 2016 (min. 05:00): [Proiectul „e-Raftul tău” lansat de Programul „Novateca”. Intreviu cu Evan Tracz, director „Novateca” ]. – Acces internet: http://www.trm.md/ro/casaradio/casa-radio-din-19-octombrie-2016/. – Accesat: 19.10.2016. 501. Serviciile oferite de biblioteci, promovate în cadrul unui eveniment inedit: [La Biblioteca Municipală ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău a demarat astăzi o acţiune de prezentare a celor mai inovative servicii furnizate de filialele bibliotecii. Acţiunea poartă denumirea „Tabăra serviciilor moderne” şi este parte a campaniei naţionale „Ne vedem la bibliotecă!”]. – Acces internet: http://trm.md/ro/social/serviciile-oferitede-biblioteci-promovate-in-cadrul-unui-eveniment-inedit/ . – Accesat: 19.10.2016. 502. Emisiune din 19 octombrie 2016: [Reportaj despre Expoziția foto YOUR Chișinău is MY] . – Acces internet: http://trm.md/ro/buna-diminea-a/buna-dimineata-emisiune-din-19-octombrie-2016-partea-i-a/ /din min. 33.30. – Accesat: 19.10.2016. 503. Bună dimineața de Wekend. Emisiune din 22 octombrie 2016. Partea I-a: [Bibliotur – serviciu nou la BM „B.P. Hasdeu”]/minutul 49. – acces internet: http://trm.md/ro/buna-dimineata-de-weekend/bunadimineata-de-weekend-emisiune-din-22-octombrie-2016-partea-i-a/. – Accesat: 22.10.2016. 504. Program pentru vorbitorii de limba rusă: Radio Moldova la 86 de ani : [Almanah literar. Interviu cu scriitorul Dumitru Crudu] / Realizator Ludmila Scebnev. – Acces internet: http://trm.md/ro/spatiulculturii/spatiul-culturii-din-25-octombrie-2016/ , – Accesat : 25.10.2016.


232 505. Cultura azi (ora 17:15) : [Emisiunea – În dialog cu prozatorul Igor Volniţchi pe marginea romanului „Călătorind pe aripi de înger”.] Acces internet : http://trm.md/ro/cultura-azi/cultura-azi-emisiune-din-02octombrie-2016// , – Accesat : 27.10.2016. 506. Cultura azi (ora 17:15) [Emisiunea – Lecturi din noul volum de versuri „Străin printre ape”, lansat în Biblioteca „Onisifor Ghibu” în Noaptea Bibliotecilor.] .- Acces internet : http://trm.md/ro/cultura-azi/culturaazi-emisiune-din-9-octombrie-2016/ . – Accesat : 27.10.2016. 507. Ne vedem la Bibliotecă" la emisiunea „Bună Dimineaţa" , TRM din 8 noiembrie 2016: [Serviciile noi in biblioteca].- Acces internet: http://trm.md/…/buna-dimineata-emisiune-din-11-noiembrie-2…/. – Accesat : 08.11.2016. 508. Liviu Gulica Bună Dimineaţa. Emisiune din 11 noiembrie 2016. Partea a I-a: [Cu drag despre Polonia!Wesołego Dnia Niepodległości! Biblioteca Adam Mickiewicz.] . – Acces internet: http://trm.md/ro/bunadiminea-a/buna-dimineata-emisiune-din-11-noiembrie-2016-partea-i-a/ din minutul 41.34. – Accesat: 11.11.2016. 509. Ziua Independenței a Poloniei la Biblioteca „A. Mickiewicz” . – Acces internet: http://trm.md/…/buna-dimineata-emisiune-din-11-noiembrie-2…/ . - Accesat: 11.11.2016. TV Мoldovа 1: [Emisiunea «Svitanok» la 16.11 - despre Filiala “L. Uкrainкa”] . – Acces internet: http://trm.md/ro/svitanok/svitanok- din-16-noiembrie-2016/; . – Accesat: 16.11.2016. 510. Bună Dimineaţa. Emisiune din 18 noiembrie 2016. Partea a II-a: [Momente frumoase de la ziua Bibliotecii Adam Mickiewicz ] / din minutul 26.40]. – Acces internet: http://trm.md/en/buna-diminea-a/buna-dimineata-emisiune-din-18-noiembrie-2016-partea-a-ii-a/ . – Accesat: 18.11.2016. 511. Servicile Filialei „L. Ukrainka”. – Acces internet: http://www.trm.md/ru/renastere/renastere-din-15septembrie-2016/?p=4 . – Accesat: 18.11.2016 . 512. Puzzle Maraton la Biblioteca polonă. –. Acces internet: http://trm.md/…/buna-dimineata-emisiunedin-18-noiembrie-2…/ .- Accesat: 22.11.2016. 513. Târgul partenerilor bibliotecii, desfăşurat în premieră la Chişinău: [Târg al partenerilor bibliotecii cu genericul „Creăm punţi spre dezvoltare: biblioteca modernă”. Evenimentul, organizat de Programul „Novateca”, are misiunea de a prezenta cele mai inovative servicii, dar şi de a sensibiliza partenerii privind necesitatea susţinerii financiare a iniţiativelor lansate de către bibliotecile publice] . – Acces internet: http://trm.md/ro/cultura/targul-partenerilor-bibliotecii-desfa-surat-in-premiera-la-chi-sinau/ . – Accesat: 09.12.2016. 514. Primul târg al partenerilor de bibliotecă „CREĂM PUNȚI SPRE DEZVOLTARE: [BIBLIOTECA MODERNĂ” a prezentat cele mai inovatoare servicii si a sensibilizat partenerii privind necesitatea sustinerii a initiativelor lansate de catre bibliotecile publice] . – Acces internet: http://trm.md/ro/mesager/mesager-din09-decembrie-2016/ . – Accesat: 09.12.2016. 515. O batrână de 11 ani” de Dumitru Crudu. Regia artistică - Nelly Cozaru. Anul înregistrarii 2014 / Redactor Ludmila Alexei: . – Acces internet: http://trm.md/ro/teatru-la-microfon/teatru-la-miicrofon-din-18decembrie-2016/. – Accesat: 18.12.2016. 516. Bună dimineața: [Despre Crăciunul sărbătorit la bibliotecă] . – Acces internet: 2016 http://trm.md/ro/buna-diminea-a/buna-dimineata-emisiune-din-23-decembrie-2016-partea-i-a/ /din min. 41.15 . – Accesat: 23.12.2016. 517. Cultura azi (ora 17:15) [Vitalie Răileau în dialog cu Lidia Kulikovski despre viaţa ca într-o bibliotecă]. – Acces internet: http://trm.md/ro/cultura-azi/cultura-azi-emisiune-din-3-aprilie-2016/ – Accesat: 28.12. 2016. 518. Cultura azi ( ora 17:15) : [Emisiunea, red. Lidia Popodneac – Simpozion Anatol Codru, poet al timpului – despre originalitatea poeziei lui Anatol Codru.]. Acces internet: https://trm.md/ro/culturaazi/cultura-azi-emisiune-din-04-decembrie-2016/?p=4/ Accesat : 28.12.2016.


233 519. Art Club. Emisiune din 31 decembrie 2016: [invitata emisiunii Elena Dabija, Filiala de Centrul Academic Internațional Eminescu, despre Caleidoscop de Anul Nou cu felicitări muzicale. Tradiţii vechi şi noi. Noutăţi din cultura europeană. Pagină muzicală] / din minutul 2:57 . – Acces internet: http://trm.md/ro/art-club/artclub-emisiune-din-31-decembrie-2016/ . – Accesat: 31.12.2016. www.tv7.md 520. Cotidian : [Biblioteca „B.P. Hasdeu” a publicat o carte despre legendarul ansamblu „Joc” şi conducătorul artistic Vladimir Curbet] / durata 01΄28΄΄ – Acces internet: http://tv7.md/ro/cultura/bibliotecahasdeu-a-publicat-o-carte-despre-legendarul-ansamblu-joc-si-curbet/. – Accesat: 05.02.2016. http://unica.md/ 521. CASTING! Căutăm modele la „Sărbătoarea fetelor deștepte și cochete”: [Unica.md și Lia Fia organizează pe data de 11 decembrie o adevărată sărbătoare pentru copii, în incinta Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu] . – Acces internet: http://unica.md/mama-si-copilul/dezvoltarea-copilului/casting-cautam-modele-la-sarbatoarea-fetelordestepte-si-cochete-editia-iv/ . – Accesat: 05.12.2016. 522. Asociația obștească „CONCORDIA” invită copiii și adulții la o seară de colinde ,,Crăciunul vine din lumină”!: [Asociația obștească „CONCORDIA. Proiecte sociale” invită toți doritorii la o seară magică, în care copiii vor încălzi inimile cu colinde și vor bucura privirea cu obiecte pentru decor de sărbătoare, meșterite cu mânuțele lor talentate, special pentru a aduce spiritul Crăciunului în casele fiecăruia în incinta Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu] . – Acces internet: http://unica.md/mama-si-copilul/dezvoltarea-copilului/asociatiaobsteasca-concordia-invita-copiii-si-adultii-la-o-seara-de-colinde-craciunul-vine-din-lumina/ . – Accesat: 12.12.2016. unimedia.info 523. Viața cărților : [Interviu cu Mariana Harjevschi – vizita la Biblioteca Națională din România] / realizator Emilia Ghețu. Înregistrat: 02.02.2016. 524. Noile oportunități oferite de biblioteci, prezentate la „Taraba serviciilor moderne”: [Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” a desfășurat în premieră „Taraba serviciilor moderne”, cu scopul de a prezenta comunității cele mai inovative servicii furnizate de bibliotecile publice, care astăzi reprezintă spații dinamice și vitale pentru dezvoltarea comunității]. – Acces internet: http://unimedia.info/stiri/noileoportunitati-oferite-de-biblioteci--prezentate-la-taraba-serviciilor-moderne-121709.html . – Accesat: 21.10.2016. 525. Zeci de biblioteci naționale și-au prezentat cele mai inovatoare servicii la primul lor târg: [Evenimentul „Creăm punți spre dezvoltare, biblioteca modernă”, se înscrie în campania națională de sensibilizare privind bibliotecile publice: „Ne vedem la bibliotecă!”, lansată în luna septembrie 2016.] . – Acces internet: http://unimedia.info/stiri/galerie-foto-Zeci-de-biblioteci-naionale-i-au-prezentat-cele-maiinovatoare-servicii-la-primul-lor-targ124575.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss#.WErAoI9Jp2Y.facebook . – Accesat: 09.12canal2.md.2016. vechisirare.wordpress.com 526. Aviz: Un neam de cărturari celebri – Familia Hasdeu (Conferiță științifică): [Programulconferinței științifice „Un neam de cărturari celebri – Familia Hasdeu”]. – Acces internet: https://vechisirare.wordpress.com/2016/10/10/aviz-un-neam-de-carturari-celebri-familia-hasdeu-conferintastiintifica/ . – Accesat: 10.10.2016. vocea Basarabiei.md


234 527. Viața cărților: [invitata emisiunii Angela Olărescu, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”, despre cartea „Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc” a fost lansată la BM „B. P. Hasdeu”] / realizator Emilia Ghețu. Înregistrat: 12.01.16. 528. Roibu, Nicolae. Profesorul și publicistul Vasile Șoimaru a lansat o carte despre Ansamblul folcloric „Hora” : [La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” recent a avut loc lansarea cărţii profesorului, publicistului şi fotografului Vasile Şoimaru „Ansamblul folcloric „Hora”. 50 de ani de istorie în imagini”]. – Acces internet: http://www.voceabasarabiei.net/site/article/7152 . – Acces internet: 26.01.2016. 529. Viața cărților: [Interviu cu Elena Dabija, directorul Centrul Academic Eminescu și Miroslava Metleaeva, scriitoare] / realizator Emilia Ghețu. Înregistrat 19 ianuarie. 530. Viața cărților: [Interviu cu Vitalie Răileanu despre cărțile BM, bibliografiile realizate la Filiala „Onisifor Ghibu”] / realizator Emilia Ghețu. Înregistrat 26.01.16. 531. Roibu, Nicolae. Un medallion literar-artistic dedicat lui Alexei Mateevici a avut loc la Chișinău : [ Evenimentul s-a desfășurat la Biblioteca „Onisifor Ghibu” cu titlul „Alexei Mateevici – poetul limbii noastre”]. – Acces internet: http://www.voceabasarabiei.net/site/article/7194 . – Accesat: 30.01.2016. 532. Roibu, Nicolae. Un volum bibliografic dedicate maestrului Vladimir Curbet a fost lansat la Chișinău :[ La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din capitală a fost lansată cartea „Două fenomene ale culturii naţionale: maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc”]. – Acces internet: http://www.voceabasarabiei.net/site/article/7271 . – Acces internet: 10.02.2016. 533. Roibu, Nicolae. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a lansat programul de lectură „Chişinăul citeşte” : [scopul programului promovarea şi încurajarea lecturii ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă a chişinăuienilor]. – Acces internet: http://www.voceabasarabiei.net/site/article/7289. –Accesat: 12.02.2016. 534. Roibu, Nicolae. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a lansat ediţia bibliografică a scriitorului Iulian Filip [lansarea ediţiei bibliografice „Iulian Filip între cărţile şi părţile sale. Cîntar prealabil”]. – Acces internet: http://www.voceabasarabiei.net/site/article/7320. –Accesat: 18.02.2016. www.vocea tinerilor.md 535. „Make a wish for Ellene” – eveniment de cartitate : [un eveniment de caritate se va desfășura la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://voceatinerilor.md/article/make-a-wish-for-ellene---eveniment-decartitate-478.html. – Accesat: 17.02.2016. www.ziarelive.ro 536. Noile oportunități oferite de biblioteci, prezentate la „Taraba serviciilor”: [„B.P. Hașdeu" a desfașurat in premiera „Taraba serviciilor moderne", cu scopul de a prezenta comunitații cele mai inovative servicii furnizate de bibliotecile publice, care astazi reprezinta spații dinamice și vitale pentru dezvoltarea comunitații]. – Acces internet: http://www.ziarelive.ro/stiri/noile-oportunitati-oferite-de-biblioteci-prezentatela-taraba-serviciilor-moderne.html . – Acces internet: 21.10.2016. www.ziarelive.ro 537. Noile oportunități oferite de biblioteci, prezentate la „Taraba serviciilor”: [„B.P. Hașdeu" a desfașurat in premiera „Taraba serviciilor moderne", cu scopul de a prezenta comunitații cele mai inovative servicii furnizate de bibliotecile publice, care astazi reprezinta spații dinamice și vitale pentru dezvoltarea comunitații] . – Acces internet: http://www.ziarelive.ro/stiri/noile-oportunitati-oferite-de-biblioteci-prezentatela-taraba-serviciilor-moderne.html . – Accesat: 21.10.2016. www.ziarul național.md 538. Munteanu, Galina. Mihai Eminescu, comemorat astăzi la Chişinău : [despre evenimentele organizate de BM – Inițiativa comunitară „Citim Eminescu!”]. – Acces internet: http://www.ziarulnational.md/eminescu-comemorat-la-chisinau/. – Accesat: 15.01.2016. 539. Bortă, Victoria. Ce va CITI Chișinăul în acest an? Noul PROGRAM de lectură, propus de o bibliotecă din capitală : [Lansarea Programului de lectură „Chişinăul citeşte” la BM „B.P. Hasdeu”] . – Acces


235 internet: http://ziarulnational.md/ce-va-citi-chisinaul-in-acest-an-noul-program-de-lectura-propus-de-obiblioteca-din-capitala/. – Accesat: 09.02.2016. 540. Fostul purtător de cuvânt al lui Filat a LANSAT un nou roman - „Călătorind pe aripi de înger”: [Scriitorul şi jurnalistul Igor Volniţchi a lansat „Călătorind pe aripi de înger”. Evenimentul a avut loc în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din capitală, acolo unde au venit prietenii autorului, inclusiv oameni politici, jurnaliști, scriitori și admiratori ai lui Volnițchi, fost purtător de cuvânt al premierului Vlad Filat. ]. – Acces internet: http://www.ziarulnational.md/fostul-purtator-de-cuvant-al-lui-filat-a-lansat-un-nou-roman/. – Acces internet: 04.08.2016. www.zoomit.md 541. Lansare proiect „Donezi-Contezi”: [lansarea oficială, care va avea loc la data de 3 septembrie 2016, începând cu ora 11:00, în cadrul Bibliotecii Municipale ,,B.P.Hașdeu’’]. – Acces internet: http://zoomit.md/lansare-proiect-donezi-contezi/ . – Accesat: 25.08.2016 www.zugo.md 542. Putregai, Elena. Inițiativă marca Biblioteca „B. P. Hasdeu”. Apreciază cărțile lecturate în cadrul proiectului „Chișinău citește” : [sondaj – cărți care merită să fie incluse în anul 2016 în Program]. – Acces internet: http://zugo.md/article/sondaj-%7C-marca-biblioteca-„b.-p.-hasdeu”:-apreciază-cărțile-lecturate-încadrul-proiectului-„chișinăul-citește”.htm. – Accesat: 07.01.2016. 543. Astăzi a fost lansată cea de-a XIII-a ediție a Programului de lectură „Chișinăul citește” [la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://zugo.md/article/foto%E2%94%82ast%C4%83zi-a-fostlansat%C4%83-cea-de-a-xiii-a-edi%C8%9Bie-a-programului-de-lectur%C4%83%E2%80%9Echi%C8%99in%C4%83ul-cite%C8%99te%E2%80%9D.htm . – Accesat: 10.02.2016. 544. Corina Bezdîga și-a lansat prima carte din carieră: „Să o citiți așa cum este. Să nu căutați alte răspunsuri” : [foto de la lansarea de carte „Bolnavă de dor” a autoarei Corina Bezdîga care a avut loc la BM „B.P. Hasdeu”]. – Acces internet: http://zugo.md/article/foto---corina-bezdiga-si-a-lansat-prima-carte-dincariera---sa-o-cititi-asa-cum-este--sa-nu-cautati-alte-raspunsuri-.htm . – Accesat: 27.02.2016. 545. Butuc, Cristina. Femeile puternice din Republica Moldova, arătate lumii pentru a inspira prin intermediul unei expoziții: [foto de la Expoziția „Expuse? Portretele femeilor puternice” care a avut loc la BM „B.P. Hasdeu”] . – Acces internet: http://zugo.md/article/foto---femeile-puternice-din-republica-moldova-aratate-lumii-pentru-a-inspira-prin-intermediul-unei-expozitii_13601.htm . –Accesat: 29.07.2016. 546. Butuc, Cristina. Un ghid cu sfaturi practice și exerciții de autodezvoltare pentru adolescenți a fost lansat la Chișinău: [Biblioteca „B.P.Hasdeu” a găzduit în după amiaza zilei de joi, 15 septembrie, lansarea cărții „Adolescentul merge după Soare”, un ghid de dezvoltare personală / foto]. – Acces internet: http://zugo.md/article/foto---un-ghid-cu-sfaturi-practice-si-exercitii-de-autodezvoltare-pentru-adolescenti-afost-lansat-la-chisinau_14778.htm . – Accesat: 16.09.2016. 547. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară". Evenimentul are loc sâmbătă 24 septembrie 2016, ora 15:00-17:00, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Chișinău, Sala mică de lectură.]. – Acces internet: http://zugo.md/article/ce-faci-in-acest-weekend-tomnatic--zugo-iti-recomanda-10-evenimenteinsorite-la-care-merita-sa-mergi_14909.htm . – Accesat: 24.09.2016. 548. Conferinţă: Emil Loteanu - între regie şi poezie. [Conferinţă dediacată aniversării 80-a de la naşterea actorului, regizorului, scenaristului, poetului și scriitorului Emil Loteanu ( 6 noiembrie 1936 - 18 aprilie 2003). Evenimentul are loc joi 3 noiembrie 2016, ora 13:15 - 15:30, la Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu] . – Acces internet: http://zugo.md/article/cum-iti-petreci-prima-saptamana-din-noiembrie-zugo-iti-sugereaza-10-evenimente-deosebite_15545.htm . – Accesat: 01.11.2016. 549. „Dezbracă-te de griji și dor” la lansarea volumului de poezii a tinerei Lucia Brainstorm: [Lucia Brainstorm este o tânără scriitoare care vă invită să luați o doză de lectură la lansarea primul său volum de poezii. Cartea se numește „Dezbracă-mă de griji și dor” și va fi lansată pe 21 decembrie, ora 18:00, la


236 Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”.] . – Acces internet: http://zugo.md/article/-dezbraca-te-de-griji-si-dor-la-lansarea-volumului-de-poezii-a-tinerei-lucia-brainstorm_16166.htm . – Accesat: 11.12.2016. www.wherevent.com 550. Lansare de carte „Sinergie socială” : [detalii despre cartea Sinergie socială. Activitatea se va desfășura la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Access internet: http://www.wherevent.com/detail/Stefan-Popov-Lansare-de-carte-Sinergie-Sociala . – 09.07.2016 . – Accesat: 09.07.2016. 551. Prelegere filosofică : "Arta comunicării și armonia interioară": [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu "Biblioteca Centrală" B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: "Arta comunicării și armonia interioară"]. – Acces internet: http://www.wherevent.com/detail/Noua-Acropola-ChisinauPrelegere-filosofica-Arta-comunicarii-%C8%99i-armonia-interioara. – Accesat: 27.08.2016. 552. Nikola TESLA. Despre geniu și înțelegerea naturii, Chisinau, domenica, 11. dicembre 2016: [Asociația Culturală Noua Acropolă în parteneriat cu Biblioteca Centrală B.P.Hașdeu, vă invită la prelegerea filosofică: NIKOLA TESLA. Despre geniu și înțelegerea naturii] . – Acces internet: http://www.wherevent.com/detail/Noua-Acropola-Chisinau-Nikola-TESLA-Despre-geniu-%C8%99iin%C8%9Belegerea-naturii . – Accesat: 11.12.2016. 553. O seară de colinde „Crăciunul vine din inimă”: [Asociația obștească „CONCORDIA. Proiecte sociale” vă invită să petreceți o seară magică, vineri 23 decembrie la Biblioteca municipală B.P. Hașdeu, alături de copiii CONCORDIA care vă vor încălzi inimile cu colinde și vă vor bucura privirea cu obiecte pentru decor de sărbătoare, meșterite cu mânuțele lor talentate special pentru a aduce spiritul Crăciunului în casele fiecăruia] . – Acces internet: http://www.wherevent.com/detail/AO-CONCORDIA-Proiecte-O-seara-de-colinde%E2%80%9ECraciunul-vine-din-inima%E2%80%9D . – Accesat: 23.12.2016. http://whotalking.com/ 554. Generalul Ion Costaș, primul Ministru al Apărării al RM alături de jurnalista Zina Izbas: [Întâlnire cu personalități "Ion Costaş, primul Ministru al Apărării al RM: Conflictul transnistrean - un război nedeclarat". Eveniment petrecut la Biblioteca Centrală] . – Acces internet: http://whotalking.com/flickr/Jurnalista . – Accesat: 02.03.2016. https://www.youtube.com 555. Angela Antonovici. Despre expoziția YOUR Chișinău is My Chișinău dedicată capitalei noastre:/ / din minutul 1:25 [La Biblioteca Adam Mickiewicz] . – Acces internet: https://www.youtube.com/watch?v=EZynsZmfxB4 . – Accesat: 14.10.2016. 556. Бессарабский губернатор Павел Иванович Федоров: Лекция Зинаиды Матей и Владимира Тарнакина в Российском центре науки и культуры 26 октября 2016 https: . – Acces internet: www.youtube.com/watch?v=cmQ8pJW8FeA . – Accesat: 26.10.2016. 557. Conferinţă: Mitropolia Basarabiei - Adevăr Și Continuitate: [24 de ani de la recunoașterea REACTIVĂRII Mitropoliei Basarabiei de către Biserica Ortodoxă Românească. Activitatea se va desfășura la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”]. – Access internet: https://www.youtube.com/watch?v=W3i6Wn0XlSQ . – Accesat: 20.12.2016.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.