Raport 2012

Page 1


2

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE

4

REŢEAUA BIBLIOTECILOR. STAREA EDIFICIILOR

10

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU” – 135 DE ANI DE TRADIŢIE ȘI INOVAŢII

11

DEZVOLTAREA ȘI COMUNICAREA COLECŢIILOR

18

UTILIZAREA BIBLIOTECII

20

UTILIZATORI. VIZITE

20

UTILIZAREA RESURSELOR

22

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ONLINE

32

INFORMATIZARE. ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

38

ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ

41

CERCETAREA BIBLIOTECONOMICĂ

41

CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ

44

CERCETARE DE MARKETING

46

ACTIVITĂŢI CU PUBLICUL

52

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

75

GESTIUNEA FINANCIARĂ

85

PROPUNERI pentru 2013

86

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

86

ANEXE

90

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

CUPRINS


3

Acronime: BM – Biblioteca Municipală BPD – Biblioteca Publică de Drept CNH – Centrul Naţional de Hasdeulogie CID „Chișinău” – Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” CAIE – Centrul Academic Internaţional Eminescu CIE – Centrul de Informare Europeană CEP BM – Catalogul Electronic Partajat al Bibliotecii Municipale SIGA – Sistemul Informaţional de Gestiune a Activităţii ABRM – Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova PW – pagina web

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Deutscher Lesesaal – Centrul de Informare și Documentare German

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


4

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE În anul de referinţă Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a urmat consecvent Strategia de dezvoltare 2008-2017 organizându-și activitatea pe priorităţile strategice asumate: 1. Carte, lectură, studiu și cultură. 2. Biblioteca – serviciu public comunitar. 3. Tinerii – prioritatea Chișinăului. 4. Biblioteca digitală. Managementul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, în 2012, a fost orientat și concentrat pe efortul și mobilizarea echipei spre schimbare, inovarea proceselor și produselor; spre promovarea identităţii unice a BM și consolidarea unei imagini puternice în comunitate și în domeniul profesional. În anul 2012 BM și-a propus să realizeze: a) sporirea considerabilă a vizibilităţii și prezenţei comunitare și profesionale; b) formarea capacităţii, la angajaţii BM, de a actualiza și de a reînvia propria istorie a BM, a filialei în c) utilizarea elementelor de Marketing 3.0 ca posibilităţi de a restaura încrederea utilizatorilor, a chișinăuienilor în BM; d) extinderea programelor de lectură pentru toate grupurile sociale de chișinăuieni; implicarea mai multor actori comunitari în demersul de susţinere a lecturii municipale; e) modernizarea activităţii BM prin implementarea Sistemului de Gestiune a Activităţii BM; f) calibrarea efortului colectiv pentru finisarea Catalogului Electronic Partajat al BM; g) constituirea repozitoriului BM; h) asigurarea suportului metodologic și educaţional necesar dezvoltării capacităţii inovaţionale a BM; i) constituirea Centrului de formare continuă la BM „Campusul Cunoștinţelor”; j) modernizarea bibliotecilor-filiale (redesign, signaj). Realizări care au adus BM garanţii ale succesului: 1. MANAGEMENT  Susţinerea unui management democratic, participativ, constructiv.  Diversificarea formelor și metodelor de învăţare activă: un nou format de instruire profesională „Colocvii de vară”, metoda interactivă Lecţia săptămânii, Lecţia zilei, rubrica Lecturi pentru manageri, instituită pe blogul profesional al BM http://infoprof.blog.com/lecturi-pentru-manageri/, conferinţe ale personalităţilor notorii din domeniu, sesiuni de întrebări și răspunsuri, talk-show, abordarea

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

care lucrează (către aniversarea a 135-a a BM) ;


5 subiectelor noi: vizibilitate, revitalizare, comunicare prin postere și spoturi, cercetarea prin metoda focus-grup în sprijinul bibliotecilor, atragerea și loializarea utilizatorilor.  Aplicarea teambuilding-ului în managementul formării echipelor.  Asigurarea asistenţei metodologice pentru bibliotecile din suburbiile municipiului Chișinău.  Vizita Președintelui Republicii Polonia Bronisław Komorowski și a Președintelui Republicii Moldova Nicolae Timofti la Filiala „Adam Mickiewicz”.  Extinderea bugetului operaţional: proiectul „Sala de documente audio digitale” (Filiala „I. Mangher”), proiectul „Library Standsup for Legal Knowledge: Ispiring, Empowering!” (Biblioteca Publică de Drept).  Utilizarea modelului experienţial de atragere și loializare a utilizatorilor (Filiala „I. Mangher”).  Parteneriate benefice: Institutul „Fraţii Golescu pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni’’; Asociaţia de cultură și umanitate „Viaţa de pretutindeni” (Arad, România); Editura „Viaţa Arădeană”, Editura „Dacia XXI”, Cluj-Napoca, România; Editura „Biblioteca Bucureștilor”; Societatea culturală „Pasărea Phoenix”; Ambasada Niponă în Republica Moldova; Asociaţia Moldo-Japoneză pentru Culturală și Tineret, Sport și Mass-media a Parlamentului RM; Academia de Știinţe din Moldova, Institutul de Filologie (Sectorul de Literatură Contemporană), Muzeul de Istorie Literară „Mihail Kogălniceanu”; Asociaţia nonguvernamentală „Falun Dafa”, Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie din Moldova, Compania Publică „Teleradio-Moldova”, Centrul „Mihai Eminescu” (Bârlad, România), Primăria Dumbrăveni (Vaslui, România), Compania „McDonald´s”, filiala Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova, Centrul post instituţional „Vatra”, Organizaţia Projects Abroad, Spitalul pentru copii „V. Ignatenco”, Teatrul Municipal de Păpuși „Guguţă”, Serviciul Protecţiei Civile și Situaţiilor Excepţionale al MAI al RM, Muzeul Naţional de Arheologie și Istorie a Moldovei; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei (MNAM), Primăria Miroslovești (jud. Iași, România); Consiliul Judeţean Alba.  Implicarea în organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului „Hai în gașca voluntarilor” prin organizarea Șezătoarei voluntarilor. Incluziunea socială prin voluntariat în parteneriat cu Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu dizabilităţi, Coaliţia Voluntariat.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Civilizaţie, Asociaţia de Prietenie Japonia-Moldova; Comisia pentru Cultură, Educaţie, Cercetare,


6 2. SERVICII, PROGRAME, FACILITĂŢI  Disponibilizarea spaţiilor pentru interesele de grup ale utilizatorilor.  Desfășurarea Programului „Lecturile verii” prin o nouă formulă: BiblioParc – Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” (Filiala „O. Ghibu”), bd. Mircea cel Bătrân (Filiala „Transilvania”), promovarea programului prin diverse materiale promoţionale inscripţionale.  Organizarea Laboratorului de cercetare literară și bibliografică (Filiala „O. Ghibu”), Atelierului de creaţie „Vlad Ioviţă”, Programului O editură pe lună, Programului Dacă e joi, vine un scriitor pentru copii la noi, Școala de creativitate Writing, Cenaclului de dramaturgie „Noii Barbari” (Filiala „Ștefan cel Mare”); Taberei de vară ACTIV (Filiala „Maramureș”).  Participarea la proiectul Caravana cărţii în parteneriat cu Liceul Teoretic „Petru Rareș” și Editura „Gens Latina” din Alba Iulia, România (Filiala „Alba Iulia”).  Inaugurarea Clubului Poeţilor desculţi, clubului „Multiculturalism” (Filiala „O. Ghibu”); clubului „Diaspora”, clubului literar-muzical „Fialki po sredam”, serviciului psihologic „Aviv” (Filiala „I. Mangher”), clubului „Artă și cultură în univers” (CAIE), clubului „Psihologia familiei” (Filiala de „Debate Euroclub” (Centrul de Informare Europeană), clubului „La sfat cu Măria Sa Poezia” (Filiala „Alba Iulia”), Lectoriului ortodox, Lectoriului istoric (Filiala „M. Lomonosov”), clubului „Vraja cuvântului” (Filiala „Ovidius”).  Extinderea activităţilor pentru dezvoltarea creativă a chișinăuienilor: master-class „Broderie cu dantelă”, master-class „Quilling – lucrul manual artistic cu hârtia” (Filiala de Arte „T. Arghezi”); atelier de creaţie „Meșterul de dantele” (Filiala „O. Ghibu”); atelier de creaţie „Meșteriţele” (Filiala N. Titulescu).

3. RESURSE INFORMAŢIONALE 

Diversificarea și îmbunătăţirea colecţiilor;

Sporirea numărului de documente electronice: 2 508;

Tranzacţii de referinţe: 16 366;

Tranzacţii de instruire: 6 841;

Înregistrări în catalogul electronic: 355 158 exemplare, 196 541 titluri. 4. RESURSE UMANE

Creșterea numărului de magiștri – 32.

Instruirea continuă a personalului: 523 acţiuni la nivel intern, 37 – la nivel naţional, 15 – la nivel internaţional.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Arte „T. Arghezi”), clubului de discuţii libere „EUROpragmaticii”, clubului de dezbateri europene


7 

Creșterea numărului de comunicări: 108 la nivel intern, 41 – în comunitatea biblioteconomică, 15 – la nivel internaţional.

Implementarea formatului nou de comunicare-poster.

Abordarea creativă, ludică și interactivă a procesului de instruire.

Externalizarea acţiunilor de instruire care nu pot fi acoperite de formatorii BM.

Sporirea numărului de bibliotecari membri ai comisiilor și secţiunilor de profil din Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: 18.

Distincţii, aprecieri, recunoașterea meritelor: 68. 5. CERCETARE

 Cercetarea biblioteconomică – 8 subiecte cercetate în baza activităţii BM de către studenţii USM.  Cercetare bibliografică – 14 lucrări elaborate, 9 tipărite.  Cercetare istorico-literară – 11 lucrări elaborate, 9 tipărite.

6. PROMOVARE 

Promovarea în reţele sociale.

Extinderea numărului de bloguri.

Prezenţa în mass-media: 663 în mass-media tipărită, 430 – la radio, TV.

Editarea și îmbunătăţirea calitativă și cantitativă a conţinutului revistei BiblioPolis.

Diseminarea rezultatelor, proiectelor în comunitatea biblioteconomică.

Implementarea concursurilor de creativitate pentru bibliotecari: Carte și bibliotecă: lucrări manuale, Concurs de postere, Cel mai profesionist blog, Cel mai creativ blog, Concurs de videoclipuri.

Diversificarea formelor de promovare: Ghidul utilizatorului, Codul serviciilor, 90+ motive de a utiliza Biblioteca Municipală (pliant), Semn că orice chișinăuian se poate baza pe noi (semn de carte cu magnet), Informează-te la BM (steguleţ), carneţele, pixuri, creioane, Agenda-plan, stickere și videoclipuri, plasate în rute de maxi-taxi ale transportului urban de pasageri.

Servicii Issuu: 34 publicaţii, 900 vizualizări, 105 943 aprecieri.

Servicii Calameo: 4 publicaţii, 297 cititori.

Site-urile de publicare a imaginilor – Flickr și Picasa: 7 636.

YouTube: 671 postări, 112 757 vizualizări.

Promovarea BM la emisiunea televizată „Cultura azi” (autor de proiect și prezentator – Vitalie Răileanu), promovarea publicaţiilor de către bibliotecari la emisiunea radiofonică „Convorbiri literare” (Filiala „Ștefan cel Mare”).

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

 Cercetare de marketing – 8 focus-grupuri.


8 EXTINDEREA ACCESULUI LA INFORMAŢIE ȘI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR Servicii Biblioteca Municipală în 2012 a oferit, a diversificat, a extins și a îmbunătăţit servicii și facilităţi după cum urmează: o acces liber la toate documentele din colecţie; o consultarea documentelor în săli amenajate pentru studiu; o împrumut de documente în alte formate la domiciliu (CD, DVD, video, audio documente); o împrumut interbibliotecar (intern și extern); o rezervări de titluri solicitate pentru un anumit timp; o rezervări de calculatoare (prin telefon, prin e-mail, on-line); o prelungirea termenului de împrumut, inclusiv online, prin telefon și e-mail; o servicii extramuros: servirea la domiciliu a persoanelor dezavantajate, vizite la spitale, aziluri, case pentru copii; o servicii comunitare pe pagina web; servicii web (Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Digg, Delicious, Pinterest, bloguri);

o consultarea publicaţiilor electronice pe CD-uri sau DVD-uri; o

acces gratuit la internet;

o

acces la internet prin Wi-Fi;

o programul informaţional Ziua bibliografiei; o utilizarea modulului de evidenţă a referinţelor – BiblioReferinţe; o asistenţă informaţională in situ și online Întreabă bibliotecarul; o cercetări bibliografice tematice, furnizarea de informaţii faptice; o realizarea de bibliografii, biobibliografii, e-bibliografii; o reviste și prezentări bibliografice, zile de informare, liste bibliografice în format tradiţional și electronic; o acces la catalogul electronic; o consultarea bazelor de date – Jurist (legislaţia RM); Practica judiciară (jurisprudenţa CSI și a RM); Legalis.ro (legislaţia și jurisprudenţa României); EBSCO (articole în limba engleză din ediţii periodice internaţionale); HeinOnline (baza de date ce conţine reviste juridice publicate de cele mai prestigioase universităţi americane, europene, inclusiv cele editate de barourile de avocaţi); Legislaţia CSI; Oxford Dictionary; Cambridge Journals; Monitorul de Chișinău; o asistenţă în identificarea publicaţiilor în cataloage și baze de date; o educarea culturii informaţiei în vederea utilizării tehnologiilor de regăsire a informaţiilor, resurselor; RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

o


9 o vizite colective (excursii) în bibliotecă; o reuniuni știinţifice și culturale, întâlniri cu personalităţi din diferite domenii; o saloane și expoziţii de carte (tradiţionale și virtuale); o obţinerea gratuită a carnetului de cititor (card electronic) unic, valabil pentru cele 30 de filiale din reţeaua BM; o propuneri pentru achiziţii online; o manifestări culturale online; o grupul Impresii de lectură (recomandări, dezbateri despre cărţi);copierea și imprimarea materialelor din colecţie; o utilizarea calculatorului în scopuri personale; o folosirea boxei de restituire a cărţilor, instalată la intrarea exterioară în bibliotecă; o oferirea serviciilor în toate filialele în week-end (duminica);

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

o servicii de lectură 7/7 zile la Sediul Central.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


10

REŢEAUA BIBLIOTECILOR. STAREA EDIFICIILOR Reţeaua de 30 de filiale cu diverse specializări, permite o abordare mai largă a conceptului Biblioteca – centru comunitar, cuprinzând întreaga hartă a Chișinăului. Reţeaua Bibliotecii Municipale nu a fost modificată: 6 filiale pentru adulţi – „V. Alecsandri”, „Al. Cosmescu”, M. Costin, Gh. Madan, Cornului, Codru; 6 filiale pentru copii – Traian, N. Titulescu, A. Russo, M. Drăgan, V. Bielinski, „Al. Donici”; 6 filiale ale minorităţilor naţionale – „I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, „M. Lomonosov”, „M. Ciachir”, „A. Mickiewicz”; 9 filiale deschise în parteneriat cu România – „Ștefan cel Mare”, „Alba Iulia”, „O. Ghibu”, „Maramureș”, „Ovidius”, „Târgoviște”, „Transilvania”, „L. Rebreanu”, „Târgu-Mureș”; 3 biblioteci specializate – Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Biblioteca Publică de Drept; 6 servicii specializate – Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Centrul de Hasdeulogie, Cercetări, Serviciul redacţional; 6 departamente cu funcţii metodice – Achiziţie. Evidenţă. Prelucrare; Organizarea colecţiilor; Relaţii cu publicul; Marketing; Automatizare. Informatizare; Servicii speciale pentru persoane dezavantajate. Unităţile de structură cu diverse specializări permit o mai bună valorificare a informaţiei specializate și conferă atractivitate, calitate și eficienţă structurii organizaţionale. Din 34 de localuri administrate și întreţinute de BM – unul este construit cu destinaţie specială; 30 sunt adaptate, 28 de sedii sunt proprii, două spaţii închiriate (filialele „O. Ghibu” și M. Drăgan). Din 30 de localuri care găzduiesc filiale, opt necesită reparaţie capitală, iar 11 filiale necesită reparaţie parţială. Pe parcursul anului au fost efectuate reparaţii parţiale la filialele: „A. Donici”, Maramureș, Traian, N. Titulescu, A. Russo, H. Botev, Biblioteca Publică de Drept, Centrul Academic Internaţional Eminescu. Spaţiile administraţiei au fost reparate și remobilate. În luna august a început reparaţia capitală a Sediului Central, a extinderii subsolului BPD și a Filialei „Târgoviște” S-a extins numărul filialelor care au fost remobilate: „A. Donici”, „Ovidius”, N. Titulescu. Un impediment pentru buna funcţionare a fost lipsa meselor pentru staţiile de lucru pentru utilizatori și personal în unele filiale. Filiala de Arte „T. Arghezi” necesită mobilier specializat, iar Filiala „I. Mangher” reparaţie capitală. Situaţiile de avarie au fost lichidate la timp pentru a asigura un mediu agreabil de studiu și cercetare.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Centrul de Informare și Documentare German, Centrul de Informare Europeană, Serviciul Studii și


11

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU” – 135 DE ANI DE TRADIŢIE ȘI INOVAŢII Anul 2012 a însemnat pentru Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” aniversarea a 135-a de la înfiinţare. Estimând evoluţia, schimbarea ei instituţională, sintetizăm că astăzi BM este o instituţie infodocumentară reprezentativă la nivel local, naţional și internaţional. Itinerarul parcurs de BM a fost unul ascendent, mereu angrenat în

procese și proiecte

biblioteconomice de dezvoltare, de modernizare și de inovare. Printre direcţiile centrale se numără, în primul rând: viteza de implementare a schimbărilor tehnologice; creșterea continua a numărului de canale de comunicare; sporirea calităţii serviciilor; organizarea inovativă a activităţilor și a evenimentelor culturale; atitudinea profesionistă a angajaţilor. Acest complex a sporit, fără doar și poate, importanţa socială a BM și a făcut-o cunoscută și apreciată drept instituţie cu certe valenţe formative, educaţionale, culturale, dar și una dintre primele biblioteci care acceptă și implementează provocările și inovaţiile. Genericul 135 de ani de tradiţie și inovaţii, utilizat pe parcursul anului în toate formele și metodele de activitate a avut ca scop creșterea vizibilităţii și îmbunătăţirea percepţiei comunitare și sociale. Toate revigorare a lecturii, de regândire a acţiunilor. Reinventând modele și procese noi de lucru, preocuparea principală rămâne grija faţă de utilizator. Mesajul adresat publicului chișinăuian prin toate mijloacele de promovare, prin activităţi și servicii a fost unul de unitate a reţelei, de loializare și fidelizare a utilizatorului. Campania de promovare a logoului corporativ pe parcursul întregului an în toate filialele a finalizat cu Ziua de branding, zi care a dat startul celor mai importante evenimente consacrate aniversării. În această zi s-au pus în discuţie cu experţi în domeniu, colegi din alte biblioteci, dar și cu utilizatori, în cadrul colocviului Imaginea bibliotecii inside și outside, toate metodele și formele utilizate pentru o vizibilitate mai largă, mai extinsă și mai clară. Definit ca un proces de totalizare a metodelor de comunicare, de interacţionare cu utilizatorul brandul nostru instituţional contribuie la creșterea notorietăţii bibliotecii, la recunoașterea ei, la fidelizarea utilizatorilor. Dezvoltarea unei relaţii durabile și solide între bibliotecă și utilizator s-a pus în discuţie în cea de-a doua zi, unde s-au căutat soluţii pentru a spori atașamentul lui faţă de instituţia noastră și a-l face să conștientizeze că biblioteca contează pentru el. Prin conferinţa Modelul experienţial de atragere și loializare a utilizatorilor, susţinută de directorul general dr. Lidia Kulikovski, s-a atenţionat încă o dată asupra unor modalităţi inovative de a spori valoarea socială a instituţiilor infodocumentare, asupra modalităţilor de îmbunătăţire, reinventare și restructurare a activităţii într-o bibliotecă, asupra metodelor de convingere și atragere a utilizatorilor. Un loc aparte i-a fost consacrat pregătirii profesionale, comportamentului, tacticii și strategiei bibliotecarului.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

activităţile programului aniversar au pus în discuţie probleme profesionale de dezvoltare a domeniului, de


12 Dezbaterea postconferinţă Recâștigarea și loializarea utilizatorilor a confirmat importanţa problemei, avantajele bibliotecii asupra formării intelectuale a individului, oportunitatea de diversificare a suportului infodocumentar, noi standarde de servire, diverse modalităţi de socializare ș.a. Dovadă că BM pune în prim-plan utilizatorul, iar acesta simte că părerea și preferinţele lui contează este și numărul mare de felicitări, cuvinte frumoase adresate bibliotecii și angajaţilor pe bloguri și diferite reţele de socializare. Aceste mijloace electronice au fost utilizate din plin în acest an cu scop informaţional, dar și de promovare. Fiecare filială a avut posibilitatea instantaneu să exteriorizeze cele mai ample și importante evenimente, să provoace vizitatorii la dialog, iar comentariile constructive să le folosească la dezvoltarea activităţii și la racordarea bibliotecii și a serviciilor, la necesităţile comunităţii. Filialele cu cele mai multe, mai ample și diverse postări sunt: „Ștefan cel Mare”, „I. Mangher”, „Transilvania”. Despre relevanţa blogurilor, a reţelelor de socializare și a problemelor abordate s-a discutat în cadrul talk-show-ului, organizat de BM în premieră. Participanţii, comunitatea biblioteconomică și cea a bloggerilor, au pus în discuţie problemele cu care se confruntă bibliotecile, încercând să găsească și soluţii de implementare a mai multor elemente din Biblioteca 3.0, bazate pe crearea de conţinuturi. necesar utilizatorului, și-a regândit și reorganizat o nouă viziune asupra paginii web, special pentru a eficientiza și a optimiza procesul de căutare și informare, îmbunătăţindu-i conţinutul. S-a ţinut cont de aspectul estetic și ușor manevrabil, de o mai bună organizare, de instrumente de navigare mai eficiente. Dovadă a aprecierii efortului este numărul aproape dublu faţă de anii precedenţi a vizitelor web – 838 779. Atât în cadrul întrunirilor, precum și la alte acţiuni cu caracter promoţional din reţea, au fost concepute și distribuite mai multe tipărituri cu însemnele bibliotecii, cu serviciile oferite, cu îndemnul de a utiliza BM, de a avea încredere și a se baza pe noi. În context amintim de: Ghidul utilizatorului, Codul serviciilor, 90+ motive de a utiliza Biblioteca Municipală (pliant), Semn că orice chișinăuian se poate baza pe noi (semn de carte cu magnet), Informează-te la BM (steguleţ), carneţele, pixuri, creioane ș.a. Au întregit preocupările noastre de branding expoziţiile de fotografii:135 de imagini cu autori, cititori, bibliotecari... de Vasile Șoimaru din Scuarul de la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt și cea expusă (135 de poze) la Filiala „Transilvania”, precum și expoziţiile de publicaţii editate pe parcursul anilor de BM, prezentate și promovate de toate filialele în cadrul a 30 de expuneri cu peste 50 din cele mai reprezentative titluri cu genericul Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – o instituţie indispensabilă comunităţii. Pentru prima dată s-au utilizat cu succes forme noi de promovare: Agenda-plan (cuprinde săptămânal cele mai importante evenimente ce urmau să se desfășoare în filiale pe parcursul anului), stickere, plasate în câteva rute de maxi-taxi ale transportului urban de pasageri, și videoclipuri (bibliotecarii au realizat 27 de filmuleţe despre BM). Videoclipurile au fost plasate pe YouTube și au acumulat 6 083 de vizualizări din totalul de 112 488. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

BM, fiind o instituţie în continuă schimbare și implementare a tot ce este nou, ușor accesibil și


13 Un nou început într-o etapă superioară de desfășurare a activităţilor de instruire a fost prilejuit de implementarea inedită a unei forme de prezentare, dar și de promovare, utilizată insistent în săptămâna aniversară – Lecţia zilei. Postarea ei pe pagina web a bibliotecii la compartimentul Informaţii profesionale http://infoprof.blog.com ne-a permis exteriorizarea și îndemnul la dezbateri asupra problemelor prioritare. Pentru asigurarea dezideratului de a se afla în serviciul comunităţii, Biblioteca Municipală încearcă mereu noi modalităţi de comunicare cu utilizatorii

în scopul creșterii gradului lor de educaţie prin

cunoaștere și creaţie. Un astfel de procedeu s-au dovedit a fi și concursurile, care atrag cititorii / utilizatorii bibliotecii indiferent de tematica lor (concurs literar, intelectual, de desene, de artizanat etc.) constituind, astfel, o comunitate a lor, unde au posibilitatea de comunicare, de a-și dezvolta spiritul de echipă, de competiţie, de motivaţie. Această tehnică de marketing este foarte utilă în fidelizarea utilizatorilor existenţi și atragerea altora noi. Cu ajutorul lor biblioteca își promovează produsele și serviciile, dar și cărţile din domeniile respective. Biblioteca Municipală organizează mai multe concursuri de creativitate, care pun în valoare talentul, îndemânarea, ingeniozitatea utilizatorilor participanţi și oferă posibilitatea de afirmare. Aceștia sunt să obţină și niște recompense. Astfel, BM contează pe un impact cât mai larg: să contribuie, și pe această cale, la cultivarea dragostei pentru valori perene ca limba maternă, cartea, lectura, artele figurative, cultura. Pe lângă tradiţionalul concurs de caligrafie Biblioteca Municipală – 135 ani în acest an Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a realizat în premieră Concursul de creativitate handmade pentru bibliotecari și utilizatori Carte și bibliotecă: lucrări manuale, consacrat, bineînţeles, tot aniversării. La concurs au participat 34 persoane / utilizatori din diferite sectoare ale capitalei și doar patru bibliotecari cu lucrări în tehnicile: papier mache, împletitul cu mărgele, croșetare, grafică, pictură, argila polimerică – toate acestea fiind expuse la Filiala „Onisifor Ghibu” în cadrul expoziţiei Fantezii aniversare. Aceste acţiuni de socializare și de modelare a fiinţei umane s-au încetăţenit și consolidat în activitatea BM prin mai multe forme și metode interactive apreciate de beneficiari. Bibliotecarii au mai avut posibilitatea să-și pună în valoare și munca lor de cercetare în cadrul Concursului de postere. Cele 30 de postere-comunicare și 18 postere-proiect au confirmat potenţialul bibliotecarilor noștri la implementarea formelor inovative de comunicare și promovare, punându-și în valoare capacitatea de sintetizare a unui mesaj, aptitudinile și ingeniozitatea, creativitatea și imaginaţia, dorinţa de a populariza și a consolida imaginea bibliotecii noastre. O altfel de promovare a Bibliotecii au demonstrat-o bibliotecarii care s-au înscris la Concursul de videoclipuri și cel al blogurilor. Aici și-au demonstrat competenţele și abilităţile unui bibliotecar 2.0, dar și cunoașterea mai multor aplicaţii care marchează existenţa web 2.0, confirmând odată în plus profesionismul, flexibilitatea, predispunerea lor spre schimbare – toate pentru a fi mai aproape de utilizator, pentru a-i comunica serviciile și ofertele, pentru a-i satisface nevoile în permanentă evoluţie. Clipurile cele RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

mereu puși într-o continuă competiţie, care le permite să se autoevalueze, să se evidenţieze, și de ce nu,


14 mai reușite au fost ale filialelor: „L. Rebreanu”, „A. Donici”, Traian, N. Titulescu. Concursul de bloguri s-a desfășurat pe două categorii: Cel mai creativ blog (filialele: „Ștefan cel Mare”, „I. Mangher”, „Maramureș”) și Cel mai profesionist blog (Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”, Filiala de Arte „T. Arghezi”, Centrul de Informare Europeană). Valoarea muncii lor a fost apreciată de jurii de specialitate, care le-a oferit atât bibliotecarilor, cât și utilizatorilor-concurenţi premii. Acest „exerciţiu de creaţie” confirmă funcţia de culturalizare a bibliotecii, creându-i bibliotecarului, dar și utilizatorului condiţii de susţinere și realizare. Demonstrând rolul bibliotecii ca centru comunitar și de coeziune socială. Pe viitor intenţionăm să extindem această modalitate de confirmare a creativităţii și inovativităţii prin organizarea a altor concursuri, cum ar fi: Cel mai utilizat serviciu web, Cea mai accesată postare, Cel mai reușit parteneriat etc. Pentru a realiza multiple și diverse acţiuni educaţionale și culturale și a implica întreaga comunitate, pentru a valoriza biblioteca ca spaţiu al dialogului permanent, al învăţării continue BM a urmat și a extins o colaborare activă cu instituţii similare (de învăţământ, asociaţii de creaţie) și societatea civilă. Pe parcursul anilor BM a reușit să stabilească mai multe parteneriate cu diferite instituţii, dar și cu personalităţi lui Scriitorul, editorul, profesorul, societatea civilă – partenerii bibliotecii în formarea și consolidarea deprinderilor de lectură ale cetăţenilor, unde s-a pus în discuţie importanţa unor astfel de colaborări și pe viitor. Pentru promovarea culturii cărţii și a lecturii în rândul cititorilor bibliotecii au primit Trofeul Cel mai bun partener profesori, bibliotecari școlari, preoţi, directori de muzee, edituri, reprezentanţi ai mass-mediei ș.a. Trofeul Cel mai bun donator s-a acordat editurilor „Gunivas”, „Magna Princeps”, „Bibliotheca” (România), Fundaţiei Cărţii, precum și persoanelor particulare (acad. Mihai Cimpoi, Valeriu Pasat, A. Lupescu), care au contribuit substanţial la dezvoltarea și diversificarea colecţiilor. În contextul parteneriatului semnalăm organizarea în premieră a unor discursuri publice ţinute de personalităţi deosebite din diverse domenii, pentru care cartea și biblioteca reprezintă valori spirituale și educaţionale de necontestat. Invitaţii speciali – scriitorul Mihail Vakulovski; jurnalistul, prezentatorul de televiziune Cristian Tabără; criticul și istoricul literar, acad. Mihai Cimpoi; directoarea Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea dr. Teodora Fîntînaru; renumitul bibliograf Ion Șpac, oameni de certă valoare au transformat întâlnirile într-un dialog al cunoașterii și relevaţiei. Experienţele fundamentale expuse au fost o încercare comună de a găsi soluţia optimă în revigorarea lecturii, în dimensiunea ei spirituală, în receptarea ei pentru modificarea percepţiei despre lume, înţelegerea culturii ca un mod de viaţă. Un parteneriat aparte a construit BM cu mijloacele de informare în masă, care a devenit pentru BM un instrument principal al vizibilităţii. În acest an aniversar activitatea multiaspectuală a instituţiei noastre a fost reflectată în mai multe ziare și reviste, locale și internaţionale. Spaţiu de afirmare ne-a fost oferit de către: Timpul (116), Literatura și arta (60), Univers Pedagogic Pro (23), Florile dalbe (20), Capitala (8), iar

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

și specialiști din domenii diverse. În acest an de bilanţ respectiva activitate s-a sintetizat în cadrul colocviu-


15 per total numărul prezenţelor este de peste 650. În premieră, despre activitatea BM, s-a scris în Curtea de Argeș, Curier agricol, Actualitatea hunedoreană, Curicul ortodox, Zona specială, Gând românesc ș.a. BM a fost pe parcursul anului un subiect important și pentru mass-media audio-vizuală, oglindindune activitatea în 450 de emisiuni și reportaje, conectându-ne astfel la întreaga societate. Emisiuni radio – 255; TV – 195. Cele mai multe, și cele mai ample, informaţii s-au produs în săptămâna aniversară, în care am informat chișinăuienii despre succesele și realizările noastre în beneficiul lor, dar s-au mediatizat destul de intens și cei 10 ani ai revistei BiblioPolis, precum și primul Congres mondial al eminescologilor, cu genericul A-l cunoaște pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii..., manifestare organizată în scopul promovării operei eminesciene, dar și cu prilejul împlinirii a 70 de ani ai acad. Mihai Cimpoi, reputat critic și istoric literar, eminescolog și eseist. Bibliotecarilor BM le aparţin 370 de prezenţe. De asemenea, activitatea bibliotecii a fost oglindită și în circa 570 resurse electronice, majoritatea (520) le aparţin, la fel, angajaţilor bibliotecii. În context, amintim de revista electronică Bibliounivers, un parteneriat reușit între Filiala „Ștefan cel Mare” și Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” din Focșani, pe paginile căreia au publicat mai multe filiale ale Activitatea BM a fost reflectată plenar și în publicaţia de specialitate a bibliotecii BiblioPolis. În 2012 revista BiblioPolis a împlinit 10 ani de la fondare. Cu ocazia acestui eveniment la Sediul Central s-a desfășurat Conferinţa cu genericul BiblioPolis – produs profesional, cultural și de imagine al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Startul evenimentului a fost dat de personalităţi în domeniu, care au vorbit argumentat despre deschiderea spre lume a revistei, despre evoluţia demersului știinţific al ei, despre utilitatea în comunicare și instruire. Despre deschidere și solidaritate profesională a revistei s-a vorbit, s-a scris. Cu această ocazie s-a elaborat și se află în curs de apariţie bibliografia celor 45 de numere ale revistei. De asemenea, s-a realizat CD-ul Florilegiu bibliofil aniversar, autor – redactorul V. Raţă, și un breviar bibliografic online: Bibliografiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” prezentate în revista „BiblioPolis”. Evenimentul a fost întregit de patru expoziţii ample: două de publicaţii – Revista „BiblioPolis” la un deceniu și Cărţi recenzate și prezentate la „BiblioPolis”, iar două au fost postere de dimensiuni mari – Personalităţi despre care s-a scris la „BiblioPolis” și Personalităţi care au scris la „BiblioPolis. Participanţilor la Conferinţă li s-au oferit: numărul recent, câte o pungă și un carneţel cu genericul: BiblioPolis – 10 ani. Persoanelor implicate plenar la apariţia revistei, atât angajaţi, cât și colaboratori din afară, li s-a oferit Trofeul Mărul contribuţiei. Precum și în anii precedenţi, în 2012 BiblioPolis a continuat să apară trimestrial, dar cu un volum în continuă creștere. Astfel, au apărut patru numere de revistă cu următoarea paginaţie: vol. 42 (nr. 1) – 202 p.; vol. 43 (nr. 2) – 220 p.; vol. 44 (nr. 3) – 222 p.; vol. 45 (nr. 4) – 225 p (în total peste 60 coli de autor). Pe parcursul anului s-au menţinut rubricile consacrate Editorial (Vl. Pohilă); Studii și cercetări (L. Kulikovski, E. Butucel, N. Ţurcan, L. Sava, N. Rusu, A. Moldovanu, S.O. Adeyoyin, Ch. Rooney-Browne, G. Vitiello, RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

BM.


16 M.-Ch. Jacquinet ș.a.); Teorie și practică (T. Coșeriu, H. Anghelescu, L. Corghenci, M. Harjevschi, G. Scobioală, C. Tricolici, M. Șcelcicova, O. Coblean ș.a.); Viaţa filialelor (E. Caldare, V. Răileanu, L. Cugut, C. Mamaiscaia, D. Mămăligă ș.a.); Manifestări culturale (R. Rogac, V. Raţă, E. Dabija, L. Bulat, N. SlutuSoroceanu, T. Gorincioi ș.a.). Au trezit interes pentru cititori și bibliotecari rubricile speciale Biblioteca Municipală – 135 ani (L. Kulikovski, I. Stoica ș.a.); Eminesciana (C. Partole, M. Brînzan, I. Zavadschi ș.a.); De ziua bibliotecarului (T. Coșeriu, M. Harjevschi); De Ziua limbii române (N. Dabija); Biblioteca Municipală în viaţa mea (E. Caldare, E. Butucel, V. Răileanu, A. Vîrlan, L. Gajos, P. Onciu, N. Cravciuc, N. Corghencea, L. Dogotari, A.-H. Frișcu, L. Stavciuc, T. Ischimji ș.a.); La colegii noștri (M. Sârbu, E. Bobu, E. Guţanu). Pe lângă materialele teoretice de specialitate și cele ce reflectă activitatea concretă a unor filiale sau subdiviziuni ale BM, BiblioPolis a continuat să fie un promotor al cărţii și lecturii. Astfel, câteva zeci de noi apariţii editoriale au fost prezentate spre atenţia instituţiilor bibliotecare și utilizatorilor acestora la rubricile Cartea de specialitate (L. Kulikovski, N. Ţurcan, E. Butucel, T. Foiu, L. Corghenci ș.a.); Recenzii și consemnări (V. Răileanu, I. Șpac, Gh. Pârlea, N. Rusu, C. Florea, V. Știr, I. Mărgărit ș.a.); Impresii de Tematica socioculturală a fost susţinută de rubricile Istoria noastră adevărată (M. Eliade, C. Bobeică, Gh. Pârlea, V. Șoimaru); Maluri de Prut (I. Graur); Aniversări (L. Kulikovski, F. Rotaru, L. Tanasoglu, A. Stratieva, E. Cebotari, E. Nedzelschi, C. Gîscă, A. Badan-Lazarenco ș.a.); Omagieri (L. Kulikovski, Vl. Pohilă, L. Bulat ș.a.); Remember (Vl. Pohilă, E. Caldare, E. Tamazlâcaru, T. Buzu, Z. Bălan, Ș. Bolocan, S.P. Palii, Gh. Pârlea, N. Rusu, N. Bălţescu, L.-D. Bujor, V. Șoimaru, E. ManeaCernei, N. Tănase ș.a.); Bibliologi, bibliofili și colecţionari (I. Colesnic); Oameni și cărţi (Vl. Pohilă, E. Nedzelschi, T. Gorincioi, L. Bulat, L.-D. Bujor, Gh. Erizanu, I. Popa, V. Pasat, M. Toacă, S. Verdeș ș.a.). La rubrica Miscellanea s-au publicat materiale pe diverse teme. BiblioPolis a devenit un bun spiritual pentru oamenii de cultură nu numai din municipiul Chișinău și din republică, dar și din străinătate. Importanţa și utilitatea ei a fost reflectată și apreciată în mai multe publicaţii de specialitate, precum Confluenţe bibliologice, Biblioteca, Revista Bucureștilor etc. Numărul accesărilor versiunii electronice a revistei în acest an a fost de 42 783. Articolele ei sunt citate permanent în studiile unor cercetători, profesori universitari, dar și în lucrările masteranzilor, ale studenţilor etc. Imaginea BM a sporit evident în acest an prin intensificarea procesului știinţifico-creativ. S-a amplificat rolul bibliotecii de identificare și promovare a patrimoniului cultural al orașului Chișinău, oferind oportunităţi de cercetare cu impact pozitiv asupra domeniului biblioteconomic, asupra comunităţii, asupra vizibilităţii bibliotecii. Potenţialul profesionist al BM s-a inclus în acest proces, abordând și complementând atât teme anterioare (cărţi cu autograf, bibliografia municipiului, despre Chișinău), cât și varii studii critice și monografii, editând noi ediţii: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu în presă 2007-2011; Catalogul cărţilor cu

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

lectură (Vl. Pohilă, L. Grosu, C. Bobeică, E. Manea-Cernei, R. Gurău, E. Buica-Buni ș.a.).


17 autograf 2007-2011; Catalogul-bibliografie Chișinăul în pictură: peisaje, portrete; Chișinăul și chișinăuienii (autor Iurie Colesnic); Vlad Pohilă. Arta de a pasiona cititorul. Un act final de creaţie, care sintetizează rezultate ale procesului de cercetare știinţifică la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în anii 2007-2011, materializat în volumul 2 al Catalogului publicaţiilor BM (variantă electronică), care reprezintă surse importante pentru informare și documentare și care consolidează prestigiul BM pe plan naţional și internaţional. O reușită a anului 2012 a fost integrarea cercetării bibliografice cu cea literară. Deschiderea Laboratorului de cercetare literară și bibliografică de la Filiala „O. Ghibu”, activitatea intensă a Atelierului de creaţie „Vlad Ioviţă” au amplificat procesul și au extins numărul de publicaţii destinat publicului cu: Academicianul Mihai Cimpoi – savantul timpului prezent : (Exegeze literare), Anatol Ciocanu și senectutea teiului; Petru Dudnic. Poeme și epistole în zbucium : (carte postumă); Nina Corcinschi. Arcul voltaic : Textul ca lume (i)mediată; Casa verde: 16 tineri poeţi și prozatori basarabeni ș.a. Activităţile aniversare au culminant cu Conferinţa Inovare pentru viitor: REgândire, REdesigne, REvitalizare, REinventare, REcâștigare. Comunitatea profesională, locală și internaţională a exprimat informare și culturalizare a chișinăuienilor și de punere în valoare a patrimoniului instituţional și cultural al municipiului Chișinău (vezi Anexa nr. 1). Acţiunile extinse pe parcursul anului prin toate filialele noastre, iar în luna octombrie preponderent la Filiala „O. Ghibu” (la Sediul Central al BM efectuându-se reparaţia) au fost un prilej de a face cunoscută profesia de bibliotecar, de a informa opinia publică despre serviciile și ofertele BM, de a consolida și extinde imaginea.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

gânduri de preţuire a activităţii BM, recunoscând efortul reușit de implicare de-a lungul anilor în procesul de

18

DEZVOLTAREA ȘI COMUNICAREA COLECŢIILOR Biblioteca Municipală în anul 2012 a dezvoltat și a îmbunătăţit calitatea colecţiilor prin diversitatea suporturilor, prin extinderea subiectelor și titlurilor achiziţionate. Resursele infodocumentare, în mare măsură, au răspuns necesităţilor de informare, educare și dezvoltare personală. Pe parcursul anului 2012, BM a achiziţionat și a prelucrat 52 832 exemplare, din care: 41 405 exemplare cărţi (inclusiv carte rară), 8 629 publicaţii seriale, 230 exemplare documente de muzică tipărită, 2 508 exemplare documente electronice, 58 exemplare de alte documente (hărţi, atlase, tablouri, timbre etc.). Colecţia s-a extins cu 6 462 de titluri, din care 463 – titluri de ediţii periodice. Din bugetul municipal au fost achiziţionate 34 991 exemplare în sumă de 2 943 380 lei 91 bani, dintre care ediţiilor periodice le-au revenit 1 022 607 lei 70 bani. Parteneriatele benefice au fost continuate, în acest sens, cu editurile „Litera”, „Prut Internaţional”, „Cartier”, „ARC”, „Sica” SRL, „Știinţa”, „Gunivas”, „Epigraf”, „Grafema Libris”. În comparaţie cu anul precedent s-a micșorat numărul de titluri. Piaţa editorială a R. Moldova este în continuă creștere, dar nu relevante necesităţilor informaţionale ale chișinăuienilor, dar achiziţionarea lor este posibilă doar prin licitaţie. Pentru a rezolva această problemă propunem Direcţiei cultură să organizeze mai multe licitaţii pe an și concursuri de oferte, să confere cărţilor statut de produs sezonier pentru a fi achiziţionate la momentul editării. În așa mod, va fi asigurată dezvoltarea echilibrată a domeniilor. Colecţia BM a fost completată cu un număr impresionant, prin conţinut și calitate, de 10 539 exemplare, în sumă de 467 867 lei 67 bani din donaţii. Acestea au venit de la autori și cititori

(3

292 ex.), din partea partenerilor noștri din România (605 ex.), Germania (435 ex.), Polonia (117 ex.), Austria (11 ex.) și din diverse surse (6 079 ex. ). La 1 ianuarie 2013 fondul de carte al BM constituia 1 127 073 exemplare, ceea ce este cu 19 605 exemplare mai mult comparativ cu 1 ianuarie 2012. În ultimii ani a crescut numărul documentelor electronice și al altor documente.

Total Ex.

Documente de muzică tipărită Ex. %

Ediţii periodice

Cărţi %

Ex.

%

Documente AV Ex.

Documente electronice

%

Ex.

Alte documente

%

Ex.

%

1 ianuarie 2011

1089929

962783

88

75534

7

29917

3

16072

1

4482

0

1141

0

1 ianuarie 2012

1107468

978255

88

74924

7

29208

3

15786

1

7573

1

1722

0

1 ianuarie 2013

1127073

995161

88

75556

7

29438

3

15102

1

10039

1

1777

0

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

toate editurile și întreprinderile editorial-poligrafice participă la licitaţiile naţionale. Unele edituri oferă titluri


19 Structura fondului de documente după conţinut, de asemenea, nu a înregistrat modificări esenţiale, procentul din toate domeniile rămânând același comparativ cu anul 2011. Publicaţiile în limba română constituie 57,1 % (cu 1,7 % mai mult decât în anul precedent), iar a celor în limba rusă – 38,7 % (cu 1,3 % mai puţin). Publicaţiile în alte limbi rămân la același nivel. La constituirea colecţiilor relevante necesităţilor informaţionale ale chișinăuienilor Biblioteca Municipală se ghidează de următoarele principii: actualitate, pertinenţă, relevanţă știinţifică și valoare

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

multiculturală.

RAPORT DE ACTIVITATE – 201220

UTILIZAREA BIBLIOTECII

UTILIZATORI. VIZITE Un obiectiv strategic al BM, ca instituţie cu acces deschis către comunitate, a fost extinderea utilizării resurselor și serviciilor, amplificarea relaţiei dintre bibliotecă și utilizator, fapt de care depinde în ultimă instanţă dezvoltarea și funcţionarea ei. Biblioteca are un auditoriu complex de utilizatori, care reflectă diversele grupuri socioprofesionale din cele mai variate pături ale societăţii. Pe parcursul anului 2012 de resursele infodocumentare și serviciile bibliotecii au beneficiat 141 369 utilizatori activi (ceea ce constituie 19 % din populaţia mun. Chișinău), dintre care utilizatori cu vârsta sub 16 ani – 33 669 (29 % al segmentului respectiv din populaţia mun. Chișinău). Numărul utilizatorilor noi a înregistrat 24 088 persoane.

Intelectuali Muncitori Studenţi Elevi Preșcolari Pensionari Șomeri Alte categorii

2012 17 857 5 515 41 431 50 875 4 783 5 777 7 189 7 942

2011 16 010 5 458 22 927 54 405 7 685 5 765 7 539 6 104

În structura utilizatorilor după ocupaţie, cota cea mai mare le revine utilizatorilor elevi – 50 875 (36 %), ceea ce denotă o prezenţă activă atât la utilizarea bibliotecii pentru studiu și instruire, cât și pentru divertisment. Indicele acestei categorii de utilizatori a scăzut cu 3 530 (7 %) în comparaţie cu anul precedent. Drept cauze pot fi invocate: amplificarea fenomenului de migrare a părinţilor împreună cu copiii; consecinţele optimizării instituţiilor preuniversitare; persistenţa elementului de utilizare a resurselor informaţionale la distanţă. Categoria studenţi – 41 431 (29 %) este în creștere cu 18 504 (11 %) în comparaţie cu anul precedent. Pentru ei serviciile și tehnologiile interactive sunt direcţionate în susţinerea procesului de studii și de formare a culturii generale; creșterea nivelului intelectual, comunicarea cu semenii lor și cu multe personalităţi ale știinţei și culturii. Biblioteca este preferată și de categoria profesiilor intelectuale, în număr de 17 857 (13 %), evidenţiind o creștere cu 1 847 în raport cu anul precedent (în 2011 – 16 010). Aceasta se datorează faptului că intelectualii sunt preocupaţi de formarea continuă și autoinstruirea profesională, de probleme sociale, de dezvoltarea culturii lor generale. Grupa de utilizatori muncitori – 5 515 (4 %) a rămas relativ neschimbată. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Structura utilizatorilor activi după ocupaţie


21 La același nivel, în comparaţie cu anul precedent, au rămas pensionarii – 5 777 care au fost destul de activi, participând la conferinţe de lectură, la programele culturale, cluburi destinate persoanelor de vârsta a treia. Utilizatorii din alte categorii – 7 942 (6 %) – au crescut cu 1 838, în raport cu anul precedent. Structura utilizatorilor activi după vârstă sub 16 ani 16 – 25 ani 26 – 40 ani 41 – 62 ani peste 62 ani

2012 33 669 57 318 30 098 14 394 5 890

2011 38 864 47 564 18 833 14 967 5 669

Biblioteca Municipală, conform statutului său de bibliotecă publică, oferă servicii tuturor membrilor comunităţii indiferent de apartenenţa lor etnică. În anul de referinţă, structura utilizatorilor conform acestui criteriu se prezintă astfel: români – 113 850 (81 %) din numărul total de utilizatori activi, urmaţi de ruși – 17 050 (12 %) și de alte naţionalităţi – 10 469 (7 %). S-a înregistrat o creștere a numărului de utilizatori români cu 15 930, iar a utilizatorilor ruși cu 1 033. bărbaţii reprezintă 36 % (51 486). În anul de referinţă, vizita directă a utilizatorilor activi a fost de 1 588 607, dinte care 1 338 754 au constituit vizita pentru consultarea și împrumutul documentelor; 59 727 persoane participanţi la vizite colective; 190 126 persoane participanţi la programe și activităţi culturale. Așadar, fiecare din cei 141 369 utilizatori activi au vizitat biblioteca și au beneficiat de serviciile ei în medie de 11 ori, iar zilnic biblioteca este frecventată de 5 478 utilizatori. Biblioteca a oferit servicii virtuale înregistrând 838 779 de vizite unice. Concluzii Conform datelor statistice prezentate, constatăm că biblioteca este solicitată datorită diversificării serviciilor și produselor oferite, punând la dispoziţie fondul bogat de referinţe, dezvoltând noi programe de modernizare a activităţii, implementând noi proiecte inovaţionale, participând la strategia de constituire a infrastructurii informaţionale. În anul 2013 vom identifica și vom atrage noi segmente prin oferirea informaţiilor necesare, spaţiilor de socializare, agreabile și accesibile.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Conform categorii de gen, tradiţional, BM este frecventată mai des de femei – 64 % (89 883),


22

UTILIZAREA RESURSELOR Resurse documentare În anul 2012 BM „B.P. Hasdeu” a înregistrat un împrumut de 6 784 517 de documente. Împrumutul a scăzut în comparaţie cu anul 2011 cu 136 439 de documente. Scăderea împrumutului a fost cauzată de nefuncţionalitatea mai multor subdiviziuni (reparaţia Sediului Central, a filialelor „O. Ghibu” și „A. Donici”, suspendarea activităţii Filialei „Ștefan cel Mare” în lunile mai-iunie). Anul 2011 2012

Documente 6 920 956 6 784 517

Conform datelor statistice, împrumutul cărţilor și al ediţiilor periodice constituie 74% din total. La categoria documentelor electronice (cărţi electronice, baze de date și resurse de internet) în 2012 s-a înregistrat o creștere semnificativă cu 660 945, din care împrumutul resurselor de internet a crescut cu 593 410, în comparaţie cu anul 2011. Cele mai solicitate domenii au fost literatura (română și universală) și critica literară. Alte domenii care s-au evidenţiat: generalităţi, istorie, știinţe sociale. Din împrumutul total, ponderea majoră revine documentelor în limba română – 4 856 425, urmată de publicaţiile în limbile rusă, engleză, germană.

2011

Limba română 4794353

Limba rusă 1642601

Limba engleză 128505

Limba germană 207538

2012

4856425

1517671

93057

189255

Anul

Alte limbi 147961 128109

În anul de referinţă, împrumutul total la subdiviziunile specializate a crescut în comparaţie cu anul 2011. Împrumutul la Biblioteca Publică de Drept, CAIE, Filiala de Arte „T. Arghezi” înregistrează o creștere care se datorează resurselor infodocumentare, în special celor electronice și virtuale. La CAIE cadrele RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Resurse de internet 1470527 876736 21.67

Cărţi electronice 71510 1.05

24944

43643 Baze de date 64231 0.95

Documente grafice 3798 7711 0.11

32869 Documente AV 48116 0.71

994 Copii scanate 7173 0.11

52610 102148 Fotocopii 0.78

30411 Muzică tipărită 33240 0.49

1105131 1112467 Seriale 16.29

100 %

3924268 3849268 Cărţi

2012

57.84

2011

100

Anul

6784517 6920956 Împrumut

Împrumutul după tipul documentelor se prezintă în felul următor:


23 didactice din teritoriu desfășoară orele de studii utilizând suportul informaţional al bibliotecii. Filiala de Arte „T. Arghezi”, având un conţinut bogat al colecţiilor, a reușit să atragă mai multe categorii de utilizatori interesaţi de domeniu. Biblioteca Publică de Drept, fiind unica bibliotecă abonată la bazele de date specializate în domeniul dreptului, oferind produse proprii – Monitorul de Chișinău, atrage comunitatea chișinăuiană formându-i o cultură juridică adecvată. Deutscher Lesesaal și CIE au înregistrat un împrumut mai mic, în lunile iulie-decembrie ale anului 2012 Sediul Central a fost închis pentru reparaţie. Analizând datele statistice, constatăm că documentele de profil pentru fiecare centru sunt cele mai solicitate: Biblioteca Publică de Drept – domeniul Drept. Jurisprudenţă; Filiala de Arte „T. Arghezi” – Artă. Recreere. Diverisment. Sport; CAIE – Literatura română. Pe parcursul anului, filialele minorităţilor naţionale în total au avut un împrumut de 1 182 592 de documente, în comparaţie cu anul 2011 acest indicator este în creștere. Faptul se datorează filialelor „I. Mangher” și „M. Lomonosov” la care pe parcursul anului au fost deschise și au activat cu succes diverse cluburi, cercuri, ateliere, membrii cărora au utilizat biblioteca și ca suport informaţional. cererile neonorate sunt din domeniile: Literatura universală; Literatura română; Comunicare; Educaţie. Învăţământ; Psihologie. Din domeniile Literatura universală și Literatura română cererile neonorate se datorează insuficienţei numărului de exemplare în limba română al romanelor autorilor clasici incluși în curriculumul școlar ori a operele autorilor de vază ale căror romane au devenit best-sellere cum ar fi: 11 minute de Paulo Coelho; Apărarea Lujin, Lolita de Vladimir Nabokov; Doctor Jivago de Boris Pasternak; Crimă și pedeapsă, Idiotul de Fiodor Dostoievski; Mândrie și prejudecată de Jane Austen; Casa cu păpuși de Henrik Ibsen; Dans, dans, dans de Haruki Murakami; Străinul de Albert Camus; Avarul de Mollière; Quo vadis de Henryk Sienkiewicz; Notre-Dame de Paris de Victor Hugo; Martin Eden de Jack London; Ulysse de James Jouse; Visul de Mircea Cărtărescu; Prinţesa Fluture de Iulia Hasdeu; Invitaţie la vals, Elevul Dima dintr-a șaptea de Mihai Drumeș; Șatra de Zaharia Stancu; Memorii de Mircea Eliade; La Medeleni de Ionel Teodoreanu. În ceea ce privește domeniul Educaţie. Învăţământ aproape toate filialele duc lipsă de lucrări metodice la mai multe discipline. Domeniile Etnografie (despre costume naţionale, obiceiuri, tradiţii) și Turism (ghiduri turistice, locuri memorabile, monumente de arhitectură etc.) sunt, de asemenea, puţin prezente în fondurile filialelor. Lucrările de croitorie sunt și ele într-un număr limitat în limba română, dar câteodată suplinim cererile înaintate cu publicaţiile periodice din domeniul respectiv. Asemenea publicaţii sunt necesare și pentru faptul că în filiale activează mai multe ateliere de creaţie și cluburi pe interese, iar resursele documentare ar ajuta la procesul creativ. Resursele documentare au fost promovate în cadrul expoziţiilor tradiţionale (2 365) și virtuale (424). RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Totodată, pe parcursul anului, au fost identificate și cereri neonorate. În cea mai mare parte,


24 Resurse informaţionale Asistenţa informaţională Anul 2012 s-a caracterizat printr-un număr mai mare de tranzacţii de referinţe – 16 366 (bibliografice – 10 413, direcţionale – 5 953). Cele mai solicitate referinţe bibliografice au fost cele tematice – 7 481, acestea fiind urmate de referinţele de adresă – 1 792, de precizare – 586, factografice – 465 și altele – 89. Exemple: Decorarea casei de Crăciun, Lucrări ample despre arta plastică în Moldova după război, Când a fost inventat stiloul?, Ce importanţă are sistemul imunitar în starea sănătăţii, Interdisciplinaritatea, Importanţa textului în succesul unui spectacol, Metodica organizării unui vernisaj de pictură, Care sunt datele anatomice și funcţionale ale nervului optic, Arta fotografică în prezent: probleme, sugestii și idei, Produse de patiserie cu pomușoare, Când a avut loc prima ediţie a festivalului Cerbul de aur?, Первая русская женщина – врач, Городская брачная обрядность 50-60 годов 20 в., Гарантии лапароскопии etc. Referinţele direcţionale includ acordarea asistenţei în localizarea serviciilor, orarul, informarea despre activităţile din biblioteci au înregistrat un număr de 5 953, cu 2 222 mai puţine, comparativ cu anul 2011 (8 175). o pondere de 81,79 %; resursele de internet – 6,65 %; baza de date Jurist cu 6,35 % (utilizată primordial de Biblioteca Publică de Drept și Filiala „M. Lomonosov”). Mai puţin au fost utilizate: OPAC-ul (nu a funcţionat) și celelalte baze de date. Interesele utilizatorilor variază în fiecare an de la un domeniu la altul. În anul 2012 în cadrul BM cele mai solicitate domenii au fost: Literatura universală și Literatura română – 29 %, Drept – 15 %, Istorie – 11%, Știinţe reale – 8 %, Generalităţi– 6 %. Mai puţin de 6 % au fost solicitate domeniile: Economie, Geografie, Medicină, Educaţie, Folclor, Ecologie, Religie. Pe parcursul anului 2012 Serviciului virtual de referinţă Întreabă bibliotecarul de pe pagina Web a avut 22 420 de vizitatori unici; s-au efectuat 60 533 de vizite și au fost vizualizate 116 224 de pagini. Utilizatorii au adresat 509 de întrebări, dintre care 249 online și 260 offline. Majoritatea întrebărilor au fost despre programul de funcţionare a bibliotecilor, finisarea reparaţiei la Sediul Central; accesarea catalogului electronic; existenţa documentelor în biblioteci etc. Întreabă bibliotecarul 13272 11519

11087 10097

10615

10088

9255

8759 7992

7859

7159

6803

6139

5695

5672 4742

4393

5014

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

3864 1957

1199

1836

2271

1480 10

1

0

0

1

S ep te m br ie

O ct o m b rie

N oi em br ie

D e ce m br ie

A ug us t

2028 18

Iu lie

2259 46

Iu ni e

1591 44

M ai

A pr ili e

2248 71

M ar tie

Fe br ua rie

Ia nu ar ie

1589 22

Întrebări

4677

3713 2092

Vizite Vizualizări

5100

4721

35

Vizitatori

8522

1870 1

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Ca și în anii precedenţi, pentru a răspunde la cerinţele informaţionale s-au utilizat: fondurile BM, cu


25 Exemple: 1. Întrebarea utilizatorului: Sunt student în anul 6 la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Ce acte trebuie să prezint ca să am acces în Bibliotecă, pentru a redacta lucrarea de disertaţie și proiectul de diplomă? Mulţumesc anticipat. Răspunsul bibliotecarului: Buna ziua! Din păcate Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” se află în Chișinău, R. Moldova. Când veniţi la Chișinău, Vă așteptăm cu drag. O zi frumoasă. 2. Întrebarea utilizatorului: Aș vrea să-mi spuneţi dacă la Biblioteca „Transilvania” este cartea Nasul de Mario Puzo. Vârsta mea e de 14 ani și am card. Răspunsul bibliotecarului: Bună ziua! Sunaţi la Biblioteca „Transilvania” și concretizaţi: tel. 33-11-43; 42-51-81. Dar mă îndoiesc că această carte se adresează grupei dvs. de vârsta. Este un roman despre mafie și societatea violentă. Utilizatorului: Mulţumesc frumos, dar am citit cărţi mult mai dure, și nu demult am terminat de citit

3. Întrebarea utilizatorului: Bună seara, am auzit că în Biblioteca „B.P. Hasdeu” are loc pregătirea pentru TOEFL?! Este informaţie adevărată?! Mersi anticipat, Iulia. Răspunsul bibliotecarului: Bună ziua! Aceste cursuri au loc la sediul Centrului de Informaţii Universitare din str. Pușkin 16, Chișinău, MD 2012. Tel: (373 22) 221167, 221172, fax: (373 22) 221167. E-mail: eac@eac.md. 4. Întrebarea utilizatorului: Bună ziua. Sunt bibliotecar la Ialoveni. Am aflat că la dumneavoastră pot să găsesc pe site Aniversările culturale pentru anul 2013. Puteţi să-mi trimiteţi pe e-mail file în formatul word sau pdf. Mulţumesc. Sper să aud un răspuns de la dumneavoastră cât mai curând posibil. Răspunsul bibliotecarului: Bună ziua! Vă oferim linkul, este publicaţia Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”: http://www.bncreanga.md/pdf/Aniversari_culturale_2013.pdf 5. Întrebarea utilizatorului: Surse bibliografice la tema Mass-media partener integral în bibliotecile publice. Răspunsul bibliotecarului: Bună ziua! Sediul Central este în proces de reparaţie, vă rugăm să vizitaţi filialele noastre: http://www.hasdeu.md/ro/branches.html

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Shogun de James Clavel, și mulţi din clasa mea mi-au propus-o. Oricum, mulţumesc mult.


26 6. Întrebarea utilizatorului: Bună ziua. Mi s-a deteriorat carnetul de cititor. Aș vrea să obţin unul nou. Din câte știu duplicatul se eliberează contra plată. Deci, aș vrea să știu care e costul unui duplicat. Răspunsul bibliotecarului: Bună ziua! Costul duplicatului este de 25 lei. Analizând șirul de întrebări putem constata că în multe cazuri utilizatorii nu pot formula corect întrebarea, ceea ce complică procesul de găsire a informaţiei solicitate. Exemple: 1. Întrebarea utilizatorului: Imaginea bibliotecii. Răspunsul bibliotecarului: Bună ziua! Formulaţi vă rog întrebarea. 2. Întrebarea utilizatorului: În anul 2011, la Editura „Coresi”, București, a fost publicat studiul Genealogie și imaginar. Euristica biografiei cantemirene. Formatul 17 x 20, 320 pag, 16 planșe alb/negru.

3. Întrebarea utilizatorului: Oare de ce congresul bibliotecarilor a fost pregătit și organizat în mare taină, n-au fost invitaţi și bibliotecarii din raioane? Răspunsul bibliotecarului: Informaţia nu este corectă. Congresul bibliotecarilor a avut loc cu prezenţa publicului și din raioanele republicii.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Răspunsul bibliotecarului: Bună ziua! Vă rugăm să formulaţi întrebarea.


27

INFORMAREA UTILIZATORULUI Baza de date analitică Dacă ar fi să acordăm un calificativ pentru descrierea analitică efectuată în 2012, acesta ar fi „nesatisfăcător” la unele filiale ale BM. Acest fapt se motivează prin nefuncţionalitatea softului începând cu luna martie. În rândul celor ce au reușit să depășească momentele tehnice s-au încadrat: CID „Chișinău” – 1 231; Filiala „Ștefan cel Mare” – 290, Traian – 145, Filiala „Târgoviște” – 139. Din cele 16 filiale angajate în descrierea analitică doar opt au participat la proces. Începând cu anul 2013, descrierea analitică va fi efectuată centralizat doar la CID „Chișinău”, BPD, Filiala „M. Lomonosov” și Filiala de Arte „T. Arghezi”. Liste bibliografice (tradiţionale, virtuale) La elaborarea listelor bibliografice s-a ţinut cont de cele mai frecvente solicitări: în ajutorul procesului de învăţământ, pentru temele de acasă, conform priorităţilor anului, evenimente importante comunitare, date aniversare etc. În anul 2012 au fost elaborate în total 191 de liste bibliografice (în 2011 – 182). În acest an numărul Fiind înregistrate la calculator, listele sunt transmise prin poșta electronică, plasate pe pagina web și pe blogurile bibliotecii (41) sau tipărite în format tradiţional. Evidenţiem cele mai interesante teme de liste bibliografice:  Scriitori evrei despre Chișinău (Filiala „I. Mangher”);  Studioul Moldova-Film la 60 ani; Compozitori basarabeni (secolele XIX-XXI); Două inimi gemene – Doina și Ion Aldea-Teodorovici (Filiala de Arte „T. Arghezi”);  Dragostea în literatura română și universală; Psihologia iubirii; Alimentaţia sănătoasă, cel mai bun medicament (Filiala „Târgu-Mureș”);  Doina și Ion Aldea-Teodorovici – Cântecele demnităţii noastre; Dragobete – Patron al tinerilor îndrăgostiţi (Filiala „O. Ghibu”);  Umor în fiecare zi – activitate recomandată; Cărţi ce redau întreaga bucurie a lecturii (Filiala „Maramureș”);  Conflictul transnistrean în resursele electronice (CID „Chișinău”). Cel mai mare număr de liste bibliografice au fost elaborate de filialele: „Târgu-Mureș” (23), V. Bielinski (19); „I. Mangher” (14), „A. Mickiewicz” (14), „Alba Iulia” (10), de Arte „T. Arghezi” (10), „O. Ghibu” (9), CAIE (7). Buletine informative Pentru a familiariza utilizatorii cu informaţia nouă, pe o tematică anumită, structurile bibliotecii elaborează buletine informative. În anul de referinţă Buletinul noilor intrări al BM, realizat centralizat de RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

de liste bibliografice a fost unificat – cele tradiţionale cu cele electronice –, deoarece au aceeași destinaţie.


28 Departamentul Achiziţii. Evidenţă. Prelucrare (în anii precedenţi acest lucru se efectua de către fiecare filială) a apărut în două ediţii. Plasate pe site-ul bibliotecii, ele au fost foarte solicitate, ocupând locul întâi în topul resurselor electronice. Către Ziua de Informare cu genericul Colecţia CD/DVD 2009-2011 la Sediul Central, a fost elaborat și prezentat de CID „Chișinău” buletinul informaţional CD-DVD: intrări noi (2009-2011) cu 104 înregistrări adnotate. Având colecţii speciale, Filiala „I. Mangher” și-a elaborat propriile buletine pentru informarea utilizatorilor săi despre achiziţiile noi ale bibliotecii: Intrări de carte evreiască în Bibliotecă în semestrul II al anului 2011 și în semestrul I al anului 2012 (ilustrate de coperţile cărţilor și însoţite de adnotări), care au cuprins 82 și, respectiv, 70 titluri de documente, și Lista publicaţiilor periodice, intrate în Bibliotecă pe parcursul anului 2012. Buletinele au fost postate pe blogul Ebraika. Fișiere, mape tematice Extinderea serviciilor electronice au exclus din activitatea filialelor unele acţiuni informaţionale cum completat câteva fișiere tematice: Cultura muzicală a Moldovei, Cultura muzicală a Israelului, Poporul Cărţii în lumea cărţii cu 240 fișe. Mapele tematice rămân a fi una din formele accesibile de informare a utilizatorilor, care vin să completeze colecţiile bibliotecii la diferite teme cu cele mai amănunţite date publicate în ediţiile periodice, descrieri analitice din culegeri și antologii etc. Filialele continuă procesul de completare a mapelor tradiţionale, reorientându-se spre crearea celor electronice. În anul 2012 numărul mapelor tematice a ajuns la 150 dintre care 18 mape noi. Scăderea numărului de mape tematice, de la an la an (2009 – 239; 2010 – 231; 2011 – 216) se explică prin completarea fondului de carte la domeniile solicitate și neactualitatea decupajelor din publicaţii, unificarea mapelor, utilizarea resurselor electronice în lipsa celor tradiţionale. Iată câteva titluri reușite de mape tematice nou create:  „Молдованка из Закарпатья” (65 ani – S. Rоtaru) (Filiala „L. Ukrainka”);  Calendarul evreiesc, Orașe din Israel, Sărbători evreiești (Filiala „I. Mangher”);  Doina și Ion Aldea-Teodorovici: Ei au știut zborul înalt, dorul și plânsul... (Filiala „O. Ghibu”);  Portul naţional polonez (Filiala „A. Mickiewicz”);  Biblioteci din Europa (Filiala „Alba Iulia”);  Fii eco! Viitorul îţi aparţine! (Filiala „Târgoviște”).

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

ar fi fișierele tematice (8). Fidelă acestei activităţi tradiţionale a rămas Filiala „I. Mangher”, care a


29 Activităţi bibliografice Zile de informare O activitate importantă de informare a publicului despre colecţiile de documente pe care le deţine biblioteca rămâne a fi Ziua de informare. Pe parcursul anului 2012 s-au organizat 149 zile de informare (în 2011 – 138). Prioritatea anului 2012 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani în serviciul comunităţii chișinăuiene s-a reflectat și în organizarea concomitentă în cadrul reţelei BM a Zilei de Informare. CID „Chișinău” a acordat ajutor metodic filialelor în organizarea acestei zile, elaborând un planmodel de acţiuni în care au fost propuse titluri: de expoziţii, reviste bibliografice, ore informative, concursuri intelectuale etc. Toate filialele au organizat expoziţia de carte cu genericul Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu – o instituţie de succes. Pe parcursul zilei au fost prezentate reviste bibliografice (Biblioteca B.P. Hasdeu – către 135 de ani; Publicaţiile bibliotecii noastre; Studiem viaţa și activitatea scriitorilor prin biobibliografii; Personalităţi chișinăuiene prin prisma biobibliografiilor; Autografe de la scriitori ș.a); au avut Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: istorie și prezent; Sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – un monument de arhitectură cu o istorie bogată). Subiectele altor zile de informare, organizate de filiale pe parcursul anului, ca și anii precedenţi au fost în majoritate –

Ediţii noi, dar și câteva tematice. Mai jos oferim exemple: Arta evreiască

contemporană pentru studenţii Academiei de Arte (Filiala „I. Mangher”); Ziua de informare consacrată relaţiilor interpersonale, Complexitatea fondului de istorie (Filiala „O. Ghibu”); Donaţie de carte BJC „O. Goga” (146 titluri) (Filiala „Transilvania”); Chișinăul de ieri și de azi (CAIE); Poeziile lui Grigore Vieru – patrimoniul neamului românesc, Chișinăul literar (Filiala Traian); Духовность – в поле зрения, Периодическая легкость бытия (Filiala „L. Ukrainka”); Cărţi jubiliare pentru copii în 2012 (Filiala „TârguMureș”); Помоги себе учиться, Orașul visurilor mele (Filiala M. Costin); Avem cu toţii aceleași drepturi, Cărţi ce trebuie să le cunoști (Filiala „Maramureș”); Donaţie de carte a Institutului Polonez din București (Filiala „A. Mickiewicz), Monumente remarcabile din Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt – Domnitor al Moldovei (Filiala „Ștefan cel Mare”). La Zilele de informare au participat 7 902 de utilizatori.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

loc ore de informare (Istoria Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în istoria Chișinăului; Bibliografiile


30 Reviste bibliografice Organizarea și desfășurarea revistelor bibliografice contribuie la procesul de promovare a colecţiilor și informare a utilizatorilor. Însă acest tip de activitate bibliografică este slab popularizat în majoritatea filialelor. În anul 2012 s-au desfășurat 483 de reviste dintre care 43 virtuale, plasate pe blogurile filialelor, online pe SlideShare, cu 50 % mai mult în comparaţie cu anul 2011 (209). Exemple: Eminescu pe meridianele lumii, Manuscrisele Mihai Eminescu (CAIE); Călătorie imaginară prin Europa (Filiala Traian); Dacă dragoste nu e, nimic nu e..., Îndumnezeirea – prin sărbătoarea Paștelui (Filiala „O. Ghibu”); Pentru Dvs., părinţi!, Evreii pământului moldav (Filiala „I. Mangher”); Drepturi… Obligaţii… Existenţă…, Familiei îi datorăm virtuţile Neamului (Filiala „Transilvania”); Pe paginile revistelor pentru copii, Tinerii și societatea (Filiala A. Russo); Remedii pentru sănătate, În sprijinul cadrelor didactice (Filiala „Alba Iulia”); Cinci cărţi despre natură, Cartea. Vara. Eu – companie veselă (Filiala M. Costin); Crăciunul, sărbătoarea inimilor deschise, Să schimbăm lumea cu un zâmbet (Filiala „Maramureș”); Inteligenţa – fabrica de adevăruri (Filiala „A. Mickiewicz”); Бенефис украинской книги, К летнему столу, Профессии третьего тысячелетия (Filiala „L. Ukrainka”). de participanţi. CULTURA INFORMAŢIEI Tranzacţii de instruire (lecţii, consultaţii) Formarea și educarea culturii informaţiei a utilizatorului rămâne a fi unul din obiectivele de bază ale activităţii BM. Realizarea acestui obiectiv s-a efectuat prin tranzacţii de instruire: lecţii, consultaţii. Scopul acestor tranzacţii constă în familiarizarea utilizatorilor cu cunoștinţe în domeniul bibliografiei; utilizarea catalogului electronic OPAC, navigarea pe internet, utilizarea serviciilor electronice și resurselor informaţionale de pe site-ul BM; înregistrarea pe reţele sociale; utilizarea blogurilor, a fondului de referinţă, a ediţiilor periodice etc. BM „B.P. Hasdeu” a organizat 6 841 de acţiuni de instruire (în anul 2011 – 6 791): 3 370 lecţii: Lecţii bibliografice – 1 731 (în 2011 – 1 568); Lecţii informaţionale – 922 (în 2011 – 1 215); Lecţii tehnice – 717 (în 2011 – 815) și 3 471 de consultaţii (în anul 2011– 3 193). Tradiţional Biblioteca Publică de Drept a continuat oferirea cursurilor de instruire, în formă de cicluri cu genericul BPD Ajutor: Lecţie bibliografica și ABC-ul bazei de date JURIST, ambele având priză, în mod special, în perioada de pregătire pentru sesiunile universitare. La cele 17 lecţii de informare au fost instruiţi 237 de utilizatori. La solicitare, tematica cursurilor a fost oferită individual și în grup.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

În cadrul revistelor bibliografice au fost prezentate 3 271 de documente la care au asistat 10 534


31 Filiala de Arte „T. Arghezi” pentru prima dată a încercat o nouă modalitate de aplicare a culturii informaţiei pentru vârsta a treia – extramuros. Persoanele care nu se pot deplasa sunt instruite la domiciliu de către angajaţii bibliotecii. Softul „Biblioreferinţe” a permis filialelor să înregistreze diversitatea tranzacţiilor de instruire. Cele mai solicitate lecţii de instruire rămân a fi cele bibliografice și informaţionale. Iar, numărul mic de lecţii tehnice se explică prin nivelul avansat al utilizatorilor de cunoaștere și aplicare a tehnologiilor informaţionale. Ziua bibliografiei la BM „B.P. Hasdeu” Ediţia a patra a Zilei bibliografiei cu genericul Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” informează, orientează, instruiește a fost consacrată aniversării a 135-a de la fondare. A fost elaborat și expediat către filialele BM un plan-model cu exemple de tipuri de activităţi, cu teme, cu materiale metodice, instrucţiuni, întrebări pentru concursuri; un Breviar bibliografic cu prezentări ale bibliografiilor editate de BM. Ziua bibliografiei s-a desfășurat cu succes aproape în toate filialele. Ziua Bibliografiei a avut o mare rezonanţă pe bloguri și reţelele de socializare. Filialele „A. Mickiewicz”, „L. Ukrainka”, „O. Ghibu”, „A. Donici”, M. Costin, „Târgoviște”, V. Bielinski, „M. Ciachir”, „Târgu-Mureș”, „I. Mangher”, „H. Botev”, N. Titulescu, A. Russo au plasat instantaneu rezultatele. Putem menţiona CAIE, care a avut o zi bogată în evenimente și acţiuni: întâlniri, prezentări, reviste bibliografice, ore de cultură a informaţiei, expoziţii etc. CAIE a organizat întâlniri cu scriitori, protagoniști ai biobibliografiilor BM: Ion Cuzuioc și Claudia Slutu-Grama, un exemplu demn de urmat și de alte filiale. Menţionăm filialele „Transilvania”, „Ovidius”, „Târgoviște”, Filiala de Arte „T. Arghezi”, Codru, Traian, „M. Ciachir”, „Târgu-Mureș”, „A. Mickiewicz”, „L. Ukrainka”, „I. Mangher”, „H. Botev”, N. Titulescu, A. Russo ș.a. care au propus pentru utilizatorii săi un șir de activităţi interesante, inovative – lecţii, ore bibliografice, expoziţii, concursuri intelectuale, reviste bibliografice, prezentări de bibliografii, mape tematice, liste bibliografice ș.a. Toate acestea s-au reflectat în imaginile postate, iar chipurile utilizatorilor prezenţi exprimau interes și curiozitate. În această zi au avut loc 211 evenimente și 125 de consultaţii pe diverse teme.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

„Transilvania”, CAIE, Traian, „Alba Iulia”, „Ovidius”, „Maramureș”, Filiala de Arte „T. Arghezi”,


32

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ONLINE Scopurile și obiectivele trasate în Planul de acţiuni pentru prima etapă a Strategiei 2008-2012 privind informaţia digitală au fost realizate parţial. În procesul de creare a infrastructurii virtuale au fost întreprinși următorii pași: implementarea serviciilor Web 2.0, instruirea bibliotecarilor în vederea utilizării lor, elaborarea politicii de digitizare, demararea numerizării colecţiei Chișinău, disponibilă pe blogul Chișinău, orașul meu, a documentelor legate de istoria BM, a celor mai solicitate cărţi din colecţia BM; constituirea și lansarea proiectului Chișinăul juridic online: acces deschis la documentele publice; identificarea și testarea softului pentru repozitorii digitale deschise, care va extinde accesul la biblioteca digitală a BM, precum și a soluţiilor de dezvoltare a SIGA. În anul 2012 s-au identificat și unele impedimente: asigurarea insuficientă a echipamentului necesar pentru realizarea planului anual; funcţionalitatea nesatisfăcătoare a site-urilor, a serverelor din cauza defecţiunilor și în consecinţă a nefuncţionării SIGA. Servicii web extinderea serviciilor și accesului la informaţie, oferă asistenţă de bază în utilizarea tehnologiilor, în educarea culturii informaţiei. Serviciile Web din reţeaua BM, pe parcursul anului de referinţă, s-au dezvoltat conform strategiei. Aceste servicii au contribuit la optimizarea și maximizarea imaginii bibliotecii în comunitate. Publicaţiile web sunt accesibile publicului larg, astfel BM oferă conţinuturi și pe plan virtual. Diagrama de mai jos este o demonstraţie a prezenţei BM pe web în anul 2012 care, în comparaţie cu anii 2010, 2011 semnalează o creștere considerabilă a postărilor pe Twitter, YouTube, Flickr, SlideShare și a fanilor de pe Facebook, remarcând o scădere o numărului de postări pe bloguri.

Ca și în anii precedenţi, Facebook-ul denotă un grad de popularitate destul de mare (cu 36 % mai mult decât în 2011). Acest serviciu este utilizat, în primul rând, pentru promovarea ofertelor, activităţilor organizate de BM, precum și pentru informarea utilizatorilor privind cărţile noi și impresiile de lectură. Acest RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Utilizarea tehnologiilor informaţionale sporește capacitatea filialelor BM în diversificarea,


33 lucrul îl confirmă grupurile de lectură existente și nou create pe Facebook: Impresii de lectură (342 de membri), File din viaţă și din cărţi (2 844 de membri), Fii informat (1 280 de membri), Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (70 de membri); și paginile consacrate Clubului Biblioteca Mov, revistei BiblioPolis, aniversării BM, CID „Chișinău”, BPD. Pe parcursul anului au fost recomandate și discutate peste 10 000 de cărţi. În al doilea rând, pe Facebook sunt postate informaţii care pot fi grupate în următoarele categorii: Comentarii, Propuneri, sugestii, doleanţe; Observaţii, constatări, solicitări de informaţie; Urări, mulţumiri, laude; Explicaţii, argumentări; Mesaje de ordin personal. Site-urile de publicare a imaginilor: Flickr și Picasa sunt destul de populare în mediul bibliotecarilor. Filialele BM prin imaginile postate (7 636, cu 50 % mai mult decât în 2011) demonstrează comunităţii activitatea lor. În top se manifestă filialele „Transilvania”, „Târgu-Mureș” și Traian. Serviciul SlideShare (846 de fani), în anul 2012, a oferit 25 de prezentări, ce reprezintă un suport informaţional și profesional pentru bibliotecari și utilizatori, consultat de 9 533 de ori. Cei mai activi au fost formatorii BM, Filiala de Arte „T. Arghezi”, Filiala „L. Rebreanu”, CID „Chișinău”. Cele mai citite materiale au

Деятельность Клуба любителей истории Кишинева... (1 418); Descrierea bibliografică (1 203); Lecturile verii: Manualul organizatorului (631) etc. Materialele video de pe YouTube create de filialele BM (671 postări / 112 757 vizualizări) sunt la rândul lor instrumente de consolidare a imaginii și de valorificare a potenţialului inovaţional al bibliotecarilor, lucru demonstrat în cadrul Concursului de videoclipuri prilejuit de aniversarea BM. Graficul de mai jos prezintă vizualizările clipurilor create pentru concurs, din care constatăm că cele mai populare au fost : Filiala „L. Ukrainka”, Filiala Traian, urmată de Filiala „Transilvania”.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

fost: Program de voluntariat „Prietenii bibliotecii”: realizări și perspective (3 064); Mesajul scris... (2 426);


34 Un alt serviciu web popular – Twitter, este un instrument de informare și de distribuire a informaţiei. Numărul de anunţuri privind activităţile bibliotecii, orarul de funcţionare, distribuirea postărilor de pe bloguri etc. denotă o creștere nesemnificativă în comparaţie cu anul 2011. Printre cele mai active sunt filialele: „Ștefan cel Mare” (327), „Liviu Rebreanu” (313), „A. Mickiewicz” (253), „Maramureș” (114), M. Costin (108) și, nu în ultimul rând, Sediul Central (455). Activismul bibliotecarilor pe bloguri în 2012 semnalează o descreștere considerabilă. Diminuarea numărului de postări în comparaţie cu anul 2011 (6 008) a fost determinată de faptul că unele bloguri pe parcursul anului de referinţă nu au fost actualizate cu aceeași periodicitate ca în anii precedenţi, altele au fost practic abandonate. Din graficul de mai jos constatăm diminuarea publicaţiilor pe blogurile Chișinău, orașul meu, Enciclopedia cărţilor, BiblioCity și CIE. S-au micșorat și informaţiile profesionale de pe Echipa Hasdeu, deși pe parcursul anului de referinţă a fost dezvoltat cu pagina Lecturi pentru manageri. Dintre filiale se evidenţiază: „Ștefan cel Mare” – actualizare cotidiană, „Iţic Mangher” – un blog nou pentru copii,

Blogurile BM: Enciclopedia cărţilor; Echipa Hasdeu; Chișinău, orașul meu; BiblioCity; urmate de blogurile filialelor: Ștefan cel Mare, Târgu-Mureș, Iţic Mangher, Transilvania, Ovidius, CAIE, Liviu Rebreanu, de Arte „Tudor Arghezi”, Alba Iulia și N. Titulescu sunt în topul celor mai vizitate și vizualizate publicaţii. Printre aceste biblioteci se evidenţiază aparte blogul Filialei „Ștefan cel Mare”: Ne întâlnim la Biblioteca „Ștefan cel Mare”, cu o rubrică inedită, corespunzătoare unui astfel de serviciu web – Jurnalul bibliotecarului, care a sporit numărul de vizite și vizualizări ale utilizatorilor. Iar cel mai vizitat blog rămâne Chișinău, orașul meu, cu 172 postări în 2012, 197 156 de vizite, 201 728 vizualizări, 113 comentarii și accesări din diferite colţuri ale globului (cele mai multe din SUA, România, Rusia, Ucraina, Italia, Germania etc.).

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

„Transilvania” – două bloguri, „Maramureș”, CAIE – câte trei bloguri.


35 Deși numărul postărilor este în descreștere, numărul vizitelor și vizualizărilor în comparaţie cu 2011 a crescut cu 16,7 %, conform analizei datelor statistice, în medie per BM se înregistrează 1,4 de vizualizări per vizită. Referindu-ne la feedback, constatăm că postările de pe bloguri în rare cazuri incită

În concluzie, constatăm că nu toate filialele conștientizează importanţa serviciilor web limitându-se la utilizarea Facebook-ului și blogurilor. În 2012 a fost organizat în premieră Concursul Blogul anului în reţeaua BM, consacrat aniversării a 135-a a BM. Rezultatele evaluării au demonstrat necesitatea îmbunătăţirii structurii, designului, postării informaţiilor inedite și atractive. În acest context propunem efectuarea unui studiu de caz pe marginea problemei legate de așteptările utilizatorilor vis-à-vis de conţinutul blogurilor și utilizarea reţelelor sociale în bibliotecă. Paginile web (www.hasdeu.md și www.pll.md) BM și-a renovat site-ul, oferind o structură, un design mai atractiv și soluţii tehnologice inovative. În total în anul de referinţă au fost înregistrate 75 782 de vizite virtuale unice, cu 6 040 de vizite mai puţin decât în 2011, care se explică prin sistarea funcţionării OPAC-ului. Site-ul Bibliotecii Municipale (www.hasdeu.md), fiind un instrument de informare, promovare și comunicare, a înregistrat 66 543 de vizite unice. Pe parcursul anului 2012 pagina web a BPD (www.pll.md) nu a fost funcţională, s-au întreprins măsuri în vederea transferării conţinutului pe serverul web al Bibliotecii Municipale, ceea ce a permis restabilirea accesului la site și a utilizării poștei electronice individuale pe domenul pll.md, în consecinţă site-ul a acumulat numai 4 200 vizite unice.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

utilizatorul la discuţii.


36 Referindu-ne la informaţiile consultate, constatăm o creștere în comparaţie cu 2011 – 766 322 de pagini vizualizate, după cum se observă din graficul de mai jos, fapt ce ne demonstrează că informaţia în format digital este solicitată în procesul de studiu.

Paginile web ale filialelor Crearea în 2009 a blogurilor a diminuat considerabil accesările pe paginile web ale filialelor. Numai cinci filiale își menţin paginile pe site-ul BM. În total, în anul de referinţă, accesările pe paginile filialelor au atins cifra de 33 017, ceea ce prezintă o micșorare în comparaţie cu anul 2011 (36 601) și, considerabil, cu 2010 (163 864). Filiala „M. Lomonosov” cu 21 858 de accesări, își dezvoltă site-ul, creând pagini noi, îmbunătăţind cărora semnalează o descreștere.

e-bibliografii În anul 2012 e-bibliografiile au fost accesate de 32 249 de ori, ceea ce denotă o creștere în comparaţie cu 2011 (30 653 de accesări). Cele mai solicitate rămân a fi, ca și în anii precedenţi, Eugen Doga, Iulian Filip, Mihai Cimpoi, Aureliu Busuioc, Presa basarabeană de la începuturi până în anul 1957. Acest fapt ne demonstrează interesul constant din partea cititorilor pentru aceste personalităţi și de instrumentul bibliografic ca mijloc de informare. Creșterea numărului de accesări faţă de anul trecut denotă faptul că digitizarea conţinutului integral al bibliografiilor este o necesitate și că lucrările elaborate de filialele BM sunt utile și totodată utilizate atât de bibliotecari cât și de cititori. Pagina web, fiind o posibilitate pentru filialele BM de acces la informaţii, de asistenţă și suport informaţional, de promovare a instituţiei, pentru a se menţine pe piaţa biblioteconomică, trebuie îmbunătăţită, dezvoltată, actualizată periodic, sporind conţinutul necesar chișinăuienilor.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

designul, fiind urmată de filialele „Transilvania”, BPD, „Alba Iulia”, „Ovidius”, vizitele pe paginile web ale


37 e-conţinuturi Procesul de digitizare la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” s-a început din 2008, primul an de implementare a Strategiei de dezvoltare a BM. Obiectivele propuse în Planul de acţiuni au fost orientate spre necesitatea creării bibliotecii digitale, fiind începută cu colecţia digitală Chișinău, urmată de documente din arhivă referitoare la istoria BM, de operele lui M. Cimpoi, cărţi solicitate de utilizatori. Pe parcursul anului de referinţă a fost realizată digitizarea următoarelor documente referitoare la colecţia Chișinău: articole din ziare și reviste – 111 (plasate pe blogul Chișinău, orașul meu); cărţi – trei; imagini – 1 069 foto. Documentele selectate au fost prelucrate după scanare în FineReader, redactate și salvate ca imagine în formatul .jpeg (372, ulterior salvate în pdf) sau .doc. În total au fost scanate și redactate 799 pagini / 1441 foto.

În

electronice,

2012

pentru

create

de

publicarea

documentelor

bibliotecă,

s-au

utilizat

publicaţii, 1 200 de vizualizări, 105 945 de aprecieri). Analizând datele, concluzionăm că materialele oferite de bibliotecă prezintă interes pentru utilizatori, ceea ce ne demonstrează numărul de comentarii (1 228 per publicaţie) și 16 vizualizări per publicaţie. Iar puţinele descărcări se datorează specificului conţinutului, a distribuirii și promovării insuficiente a acestui tip de publicaţii. În totalitate colecţia de documente digitale și digitizate, finalizate și aflate în prelucrare, a ajuns la cifra de 59: cărţi, ediţii periodice, documente de arhivă, imagini etc. Crearea și distribuirea acestui conţinut electronic îl asigură softul de baze de date, testat pentru implementare în 2013. Site-ului Monitorul de Chișinău (www.monitoruldechisinau.md) creat în 2011 de Biblioteca Publică de Drept în cadrul proiectului Chișinăul juridic online: acces deschis la documentele publice, a înregistrat în 2012 un număr de 14 648 de sesiuni (1 545 – în 2011), fiind plasate circa 5 000 de documentele oficiale (1 200 – în 2011). Impedimentele de ordin financiar și lipsa unei politici de digitizare la nivel naţional nu ne-au permis realizarea obiectivelor propuse.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

platformele de publicare digitală Issuu și Calameo (38


Biblioteca Municipală online


38

INFORMATIZARE. ECHIPAMENT TEHNOLOGIC În plan tehnologic anul 2012 a fost un an în care din motive tehnice (starea deplorabilă a reţelei electrice în bibliotecă) și financiare (neasigurarea plăţii pentru reparaţia echipamentului de către Direcţia cultură) funcţionalitatea serverului și a softului a fost sistată până în luna decembrie, catalogarea intrărilor noi nu a fost realizată, nu a funcţionat nici OPAC-ul, care este foarte solicitat de utilizatori, ceea ce ne demonstrează întrebările frecvente din serviciul Întreabă bibliotecarul. Redactorii CEP BM au redactat în anul de referinţă fișierele de autoritate: Vedeta de subiect. La 1 ianuarie 2012 înregistrările în catalogul electronic al BM rămân la nivelul anului 2011 și înglobează 355 158, respectiv, 196 541 de titluri, ceea ce constituie 32 % din fondul total. Pe parcursul anului de referinţă Departamentul tehnologii informaţionale a continuat să analizeze și să testeze soluţii necesare pentru dezvoltarea SIGA: introducerea unor module noi care ar cuprinde tot ciclul tehnologic din bibliotecă. A fost instalat și setat un sistem informaţional open source. În luna aprilie a sfârșitul anului – a fost finalizată setarea modulelor Catalogare, Autorităţi, Achiziţii. Totodată în acest context biblioteca a aplicat un nou contract, numit Acord semnat între utilizatori și bibliotecă. Deși acest nou tip de act juridic a inclus aceleași reglementări juridice, titulatura nouă semnifică o abordare mai amicală în relaţia cu utilizatorii. Echipament Infrastructura tehnologică a BM pe parcursul anului 2012 nu a evoluat. La 1 ianuarie 2013 parcul de mașini și accesorii al BM include 226 de calculatoare, 53 de imprimante, 14 scanere și 11 copiatoare, nouă proiectoare. În anul de referinţă, au fost achiziţionate din surse bugetare : 15 calculatoare, un iPad, două xeroxuri, trei imprimante, un ecran interactiv, trei proiectoare, două contoare pentru vizite; iar din donaţii: o imprimantă („O. Ghibu”) și un proiector („L. Rebreanu”). Din totalul de 226 de calculatoare, nu sunt funcţionabile 44 de calculatoare de generaţia 486, Pentium I – Pentium III. În anul 2012 nu au fost alocaţi bani pentru detalii de schimb și upgrade, din acest motiv mai multe calculatoare nu au fost utilizate la maximum. BM oferă 55 de posturi de lucru pentru utilizatori, conectate la internet, din care 21 cu rezervare prealabilă, 12 imprimante și patru scanere pentru utilizatori, în 10 filiale: 

18 staţii de lucru – Sediul Central cu acces la resursele electronice, OPAC, rezervarea calculatorului;

17 staţii de lucru – BPD cu acces la baze de date juridice;

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

fost implementat modulul Utilizatori și au fost organizate 32 de traininguri în vederea utilizării lui, iar la


39 

cinci staţii de lucru – Filiala „A. Mickiewicz”;

trei staţii de lucru – filialele CAIE, „Ovidius”;

două staţii de lucru – filialele „Transilvania”, „Alba Iulia”, „L. Rebreanu”;

o staţie de lucru – filialele „M. Lomonosov”, „H. Botev”, „Ștefan cel Mare”. Evaluarea disponibilităţii posturilor de lucru în acces liber destinate utilizatorilor bibliotecii

demonstrează insuficienţa lor: un post de lucru revine la un număr de 2 618 de utilizatori activi, ceea ce nu corespunde normativelor. În anul 2012 utilizatorii bibliotecii cu laptopuri au accesat internetul prin intermediul WiFi, în zonele special amenajate la Sediul Central, BPD, filialele „Alba Iulia”, „Transilvania”, „Ștefan cel Mare”. Acest fapt a contribuit la mărirea numărului de vizite la bibliotecă și a rezolvat parţial problema posturilor de lucru pentru utilizatori. În medie per zi serviciul este folosit de 45 de persoane. Din numărul total de calculatoare, 177 sunt posturi de lucru pentru bibliotecari, ceea ce constituie un calculator per două persoane. Aceasta relevă o insuficienţă a calculatoarelor, instrumente de lucru indispensabile în activitatea bibliotecilor. Unul-două posturi de lucru pentru bibliotecari (în 10 filiale) sunt Conchidem că numărul de staţii atât pentru bibliotecari cât și pentru utilizatori rămâne la un nivel insuficient pentru a răspunde cerinţelor timpului. Asistenţa tehnică Pe parcursul anului 2012 au fost efectuate circa 200 de operaţii de reparare și reinstalare a sistemului operaţional pe PC-urile de la Sediul Central, „M. Lomonosov”, „Ovidius”, „A. Donici”, I. Mangher”, „A. Russo”, Traian, CAIE, Codru, „A. Mickiewicz”, „O. Ghibu”, „Târgoviște”, „L. Rebreanu”, M. Drăgan, „Transilvania”, „Maramureș”. Majoritatea problemelor au fost soluţionate prin intermediul internetului utilizând TeamViewerul, care este un instrument de monitorizare și suport eficient, dar au fost efectuate și ieșiri pe teren la filialele „M. Lomonosov”, „Maramureș”, „Târgoviște”, Traian, CAIE, „Transilvania”, A. Russo, Codru, Filiala de Arte „T. Arghezi”, „Ștefan cel Mare”, „A. Donici”, „O. Ghibu”, „I. Mangher”, „A. Mickiewicz”, „Ovidius”, „TârguMureș”. Numărul de reparaţii și ieșiri pe teren sunt încă o dovadă a funcţionalităţii echipamentului BM, precum și a nivelului de competenţă tehnologică a personalului. Au fost efectuate lucrări de conectare / reconectare la reţeaua locală și internet la Sediul Central și la Filiala de Arte „T. Arghezi”, Filiala „Maramureș”. Au fost administrate Serverele antivirus, web, e-mail al BM, videosecurity și serverul de baze de date SIGA. Departamentul TI a asigurat asistenţa tehnică la manifestări organizate de Biblioteca Municipală: conferinţe, ateliere de specialitate, ședinţe ale șefilor filialelor. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

insuficiente pentru a funcţiona normal și a oferi utilizatorilor posibilitatea de a folosi resursele bibliotecii.


40

Concluzii Obiectivele propuse pentru anul 2012, reieșite din Planul de acţiuni al Strategiei de dezvoltare 2008-2012, nu au fost realizate în totalitate. Din lipsa finanţării nu s-a realizat upgrate-ul planificat și achiziţionarea la timp a detaliilor pentru server, ceea ce a cauzat sistarea catalogării partajate a documentelor și accesul la catalogul electronic; asigurarea cu echipament necesar pentru activitatea eficientă a bibliotecilor, crearea și susţinerea infrastructurii virtuale. Numărul de staţii de lucru pentru utilizatori și bibliotecari este insuficient. Calculatoarele achiziţionate nu acoperă staţiile de lucru. Propunem revizuirea normelor și termenelor de păstrare în bibliotecă a echipamentului învechit fizic și introducerea procedurii de schimb și upgrate a echipamentului o dată în trei-cinci ani. Referindu-ne la utilizarea echipamentului, putem spune că competenţele tehnologice ale personalului BM rămân o problemă, sunt necesare acţiuni de instruire repetate. Propunem elaborarea unui

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

program de instruire tehnologică a bibliotecarilor și organizarea acţiunilor de instruire respective.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


41

ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ CERCETAREA BIBLIOTECONOMICĂ Activitatea știinţifică a BM întrunește cercetări biblioteconomice, bibliografice și istorico-literare. În acest an imaginea bibliotecii în comunitate a sporit vădit graţie activităţii Serviciului Studii și Cercetări, Centrului de Hasdeulogie, Laboratorului de cercetare literară și bibliografică „O. Ghibu”. Lucrările realizate și editate de BM, studiile biblioteconomice consacrate cărţii și lecturii, activităţile știinţifice de valoare ca: Congresul Mondial al Eminescologilor, simpozioane, conferinţele desfășurate cu prilejul aniversării a 135-a de la fondarea BM „B.P. Hasdeu”, colocvii etc. s-au remarcat prin diversitatea subiectelor și opiniilor expuse, fapt care a captivat și intrigat publicul. Varietatea lor – știinţifice, literar-știinţifice, istorice și profesionale au avut scopul de a omagia, de a valorifica, de a informa sau de a instrui. În cadrul lor au evoluat scriitori, critici literari, specialiști din diferite domenii.

Studii, cercetări Publicate 1. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: Două decenii de istorie 2. Casa verde: 16 tineri poeţi și prozatori basarabeni 3. Colesnic, Iurie. Chișinăul și chișinăuienii 4. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută. Vol. 9 5. Kulikovski, Lidia. Contribuţii biblioteconomice 6. Melopee pentru început de mileniu trei : volum antologic 7. Pohilă, Vlad. Arta de a pasiona cititorul Elaborate 8. Doctori în drept din Republica Moldova : dicţionar Biblioteca Municipală a susţinut elaborarea și editarea următoarelor lucrări: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Autorul, titlul Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul timpului prezent : (Exegeze literare) Anatol Ciocanu și senectutea teiului Dudnic, Petru. Poeme și epistole în zbucium : (carte postumă) Corcinschi, Nina. Arcul voltaic : Textul ca lume (i)mediată Eminescu în cartofilie Hasdeu, B.P. Scrieri. Vol. 6, 7, 9, 15, 16

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Ca rezultat al activităţii de cercetare au fost realizate opt și editate șapte volume de excepţie:


42 În premieră, la Chișinău a avut loc Congresul Mondial al Eminescologilor, organizat de Academia de Știinţe a Moldovei, Academia Română, Institutul de Filologie al AȘM, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Primăria mun. Chișinău, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Primăria mun. Iași cu scopul promovării operei eminesciene și cu prilejul împlinirii a 70 de ani ai acad. Mihai Cimpoi, reputat critic, eminescolog, istoric literar, redactor literar și eseist. În cadrul acestui eveniment de importanţă internaţională, CAIE a organizat și a găzduit: simpozionul: A-l cunoaște pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii; mese rotunde: Mihai Eminescu în viziunea tinerilor, Ce-o fi vorbit oare Eminescu și Creangă, Luceafărul poeziei și luceafărul artei; întâlniri cu: scriitorii Theodor Codreanu, Ștefan Sofronovici, Marcela Mardare, compozitorul Constantin Rusnac; seară literar-artistică: Eminescu în interpretări celebre și evocări muzicale; spectacole literar-artistice: Mihai Eminescu-unicul, inconfundabilul, diamantul poeziei noastre, Omagiu Luceafărului, Cobori în jos, Luceafăr blând, Dor de Eminescu; concursuri de erudiţie: Spre un nou Eminescu, Eminescu între dragoste și poezie. Activitatea de cercetare a Centrului de Hasdeulogie s-a axat pe teme legate de viaţa și activitatea dinastiei Hasdeu. Cercetătorul Pavel Balmuș a tradus din rusește șase articole de etnografie și folcloristică basarabean de frunte (cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Al. Hâjdău: 1811-1872), în volumul In honorem Cătălina Velculescu. La aniversară și a contribuit la editarea, în 2012, la Editura „Știinţa”, în colecţia „Moștenire” a vol. 6, 7, 9, 15,16 de Scrieri ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Colaboratoarea Centrului de Hasdeulogie a finalizat traducerea lucrării inedite a lui Al. Hâjdău, Spiritul legislaţiei împăratului (rus) Aleksandr I. O contribuţie la promovarea, diseminarea activităţii membrilor dinastiei Hasdeu o are lectoriul (pentru lucrătorii BM „B.P. Hasdeu”) „Să cunoaștem dinastia de cărturari Hâjdău-Hasdeu”. Cele patru ședinţe au avut următoarele subiecte: Thadeu Ioan Hajdău (17691835); Alexandru Thadeu Hâjdău: 1811-1872; Alexandru și Boleslav Hâjdău – fraţi și... confraţi de condei; Boleslav Thadeu Hâjdău (1812-1886). A devenit o tradiţie organizarea microsimpozionului „Pro Academia Hasdeu”. Pe parcursul anului de referinţă cercetătorul Iurie Colesnic a efectuat studii (Femeia basarabeană, pentru revista Transilvania), cercetări de arhivă (fondul „Vladimir Okușko; fondul Serviciului de Informaţii și Securitate privind activitatea lui Emil Ganea); a organizat conferinţe cu caracter știinţific, colocvii (80 de ani de la apariţia primului număr al revistei „Viaţa Basarabiei”, clubul de discuţie Cultura de la AMTAP cu tema: Actualitatea culturii; un simpozion știinţifico-practic la Baia-Mare, România cu comunicarea Ar trebui să ne naștem bătrâni...; trei conferinţe la Paris la solicitarea diasporei basarabene cu tematica Basarabia necunoscută). Centrul de Informare Europeană a organizat conferinţa Mecanisme și instrumente de implicare a Uniunii Europene în soluţionarea conflictului transnistrean, iar filialele – Biblioteca Onisifor Ghibu – două decenii de axiomă culturală; 27 martie 1918 – o zi însemnată din istoria Basarabiei (Filiala „O. Ghibu”); În RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

ale lui Boleslav Hâjdău, publicate, între 1844 și 1847, în Odesskii vestnik, a publicat studiul Literat


43 memoria victimelor Holocaustului; 20 de ani de cercetare asupra evreilor din Republica Moldova (Filiala „I. Mangher”). Un simpozion – Biblioteca în spaţiul cultural modern-catalizant întru lecturi, comunicare și emancipare (Filiala „O. Ghibu”). Mesianicii începutului sec. XX cu participarea academicianului Mihai Cimpoi și poetei Renata Verejanu (Filiala „Transilvania”). Deutscher Lesesaal în colaborare cu Academia de Știinţe a Moldovei și Ambasada Germaniei în RM au organizat simpozionul Friedrich der Große - între regulă și excepţie. Aniversarea 300. La eveniment au participat cercetători din R. Moldova și Carsten Wilms – șef adjunct al Misiunii de la Ambasada Germaniei. Comunicările din cadrul conferinţelor știinţifice au fost ţinute de cercetătorii BM pe plan naţional și internaţional: Academia de Știinţe a Moldovei, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Muzeul literaturii române „M. Kogălniceanu”, Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu”, Bălţi; București, Câmpina, Baia-Mare, Paris. Prezenţa la conferinţele știinţifice organizate de Universitatea de Stat din Moldova și de Departamentul Informaţional Biblioteconomic al ULIM a devenit o tradiţie. Directorul general Lidia Kulikovski a participat la ediţia a 4-a a SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA: Biblioteca universitară produse informaţionale, cultura informaţiei cu comunicarea Capacitatea inovaţională a bibliotecilor – piatra filosofală și fundamentală pentru dezvoltare și schimbare în domeniul biblioteconomic, iar Mariana Harjevschi și Tatiana Coșeri au participat cu comunicări la conferinţa internaţională Interferenţe universitare – integrare prin cercetare și inovare organizată de Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, Universitatea de Stat din Moldova. Rezultatele cercetărilor studenţilor și masteranzilor pentru BM asigură schimbarea, dezvoltarea și calitatea. În total au fost efectuate opt cercetări. Procesul de atestare reprezintă o evaluare a personalului prin care se analizează gradul de eficienţă a salariatului și corespunderea lui cu postul ocupat, estimarea rezervei de cadre și a subiectelor de formare profesională. În acest an 24 de bibliotecari au cercetat următoarele subiecte: imagine, lectura în familie, activitatea editorială a BM, blogul – platformă de comunicare, soluţionarea conflictelor, colecţii speciale, promovare, servicii pentru utilizatori (domeniu de legătură Managementul resurselor umane).

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

și implementarea principiilor spaţiului european al învăţământului superior: resurse documentare, servicii și44

CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ Din cele 15 lucrări bibliografice planificate au fost elaborate 14, dar editate numai 9 lucrări de diferit tip: bibliografii, biobibliografii, bibliografii selective, bibliografii critice, monografii bibliografice, studii bibliografice, cataloage. În an aniversar a devenit o tradiţie elaborarea de CID „Chișinău” a lucrărilor bibliografice: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu în presă 2007-2011, Catalogul cărţilor cu autograf 20072011, ediţii ce reflectă publicaţiile elaborate de bibliotecă pe parcursul ultimilor cinci ani, prezenţa pe paginile revistelor și ziarelor, precum și donaţiile cu autografe oferite bibliotecii. Pe parcursul anului colaboratorii CID au elaborat monografia bibliografică Bibliografia Municipiului Chișinău 2005-2010, care se află la etapa de redactare și finisare. Activitatea de cercetare, identificare și promovare a patrimoniului cultural al orașului nostru s-a materializat în catalogul-bibliografie Chișinăul în pictură: peisaje, portrete, o lucrare inedită care continuă seria de lucrări dedicate Chișinăului și chișinăuienilor. Bibliografia critică Theodor Codreanu a fost un nou proiect editorial realizat în colaborare cu criticul literar Th. Codreanu (Huși, România), a diversificat tipurile de ediţii bibliografice. BiblioPolis: 2002-2012. În anul 2012, putem menţiona implicarea activă a filialelor BM în cercetarea bibliografică:  Biblioteca Publică de Drept a finalizat un proiect ambiţios: dicţionarul-enciclopedie Doctori în drept din Republica Moldova.  Filiala „Transilvania” a lucrat asupra biobibliografiilor, ce vizează viaţa și activitatea a două personalităţi remarcabile a comunităţii chișinăuiene: Ninela Caranfil și Renata Verejanu.  CAIE a pregătit pentru editare biobibliografia Mihai Cimpoi, care a fost concepută și realizată cu prilejul aniversării a 70-a a criticului și istoricului literar, filosof al culturii, academician, membru de onoare al Academiei Române și membru al Academiei de Știinţe a Moldovei.  Filiala „Târgoviște” a finalizat biobibliografia consacrată vieţii și activităţii jurnalistei, criticului de teatru și de film Larisa Ungureanu.  Studiul bibliografic 50 ani de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova, realizat de Filiala „L. Rebreanu” este prima lucrare bibliografică ce reflectă activitatea celor care contribuie la formarea profesioniștilor din domeniu.  Filiala „Târgu-Mureș” a finisat cu succes proiectul biobibliografic Vladimir Beșleagă: „...în creaţie axul moral este totul”. Biobibliografiile programate de Filiala „I. Mangher” – Anatol Gujel și Mihail Hazin, din cauza lipsei de documente s-au transformat în liste bibliografice în variantă electronică.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

O altă lucrare care prezintă conţinutul integral al revistei BiblioPolis este bibliografia Revista


45 A fost continuat lucrul asupra elaborării biobibliografiilor: Музыковед Сергей Пожар și Маэстро литературы Алла Коркина de către Filiala „M. Lomonosov”. Nr. crt.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Publicate 50 de ani de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova : studiu bibliografic Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă Cărţi cu autografe din colecţia BM: catalog Chișinăul în pictură: catalog-bibliografie Larisa Ungureanu : biobibliografie Revista „BiblioPolis”: 2002-2012 : bibliografie Theodor Codreanu : bibliografie critică Vladimir Beșleagă: „...în creaţie axul moral este totul” : biobibliografie Elaborate Bibliografia Municipiului Chișinău 2005-2010 Mihai Cimpoi : biobibliografie Nicolae Rusu : biobibliografie Ninela Caranfil : biobibliografie Presa pedagogică din perioada interbelică : bibliografie retrospectivă Renata Verejanu : biobibliografie

Alte studii, ediţii electronice, baze de date CID „Chișinău” a elaborat și două publicaţii în varianta electronică, care sunt plasate pe site-ul BM: Breviar bibliografic: Bibliografiile BM „B.P. Hasdeu”, prezentate în revista BiblioPolis (către aniversarea a 10-a a revistei de specialitate BiblioPolis) – o selecţie de prezentări ale bibliografiilor editate de Biblioteca Municipală ‚‚B.P. Hasdeu’’ pe parcursul anilor 2005-2011 (publicate în revista de specialitate BiblioPolis, la rubrica Breviar bibliografic). A doua ediţie – Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013 este una diferită de cele precedente, cu descrierea evenimentelor care au avut loc în diverse perioade de timp cu identificarea a 152 de date memorabile referitoare la istoria Chișinăului. Volumul doi al Catalogului publicaţiilor BM „B.P. Hasdeu” 2007-2011 (Departamentul marketing, CID „Chișinău”) cuprinde publicaţiile BM editate și premiate în anii 2007- 2011. În anul 2012, Filiala „I. Mangher” a demarat proiectul „A fost un ștetl basarabean...: Chișinău și Bălţi: digresiune istorică” care conţine un set de materiale didactice despre istoria evreilor din Basarabia. Setul va include două broșuri, ilustraţii și hărţi, câte o excursie virtuală prin Chișinăul și Bălţul evreiesc. Proiectul se realizează cu suportul Muzeului Holocaustului „Yad Vashem” (Ierusalim). Au fost pregătite pentru editare: Calendarul Evreii în cultura și istoria mondială. Date memorabile – 2012. A fost editat albumul de desene ale copiilor Липканы – бессарабский Олимп în cadrul proiectului „Teritoriul valorilor eterne”. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

1.

Autorul, titlul46

CERCETARE DE MARKETING În acest an cercetarea de marketing la BM s-a axat pe dimensiunea calităţii. Pe parcursul anului au avut loc mai multe focus-grupuri (8), cu mai multe teme, organizate de masteranzii BM, dar și de Filiala „Transilvania”. Scopul cercetărilor: identificarea posibilităţilor de perfecţionare a managementului instruirii și dezvoltării profesionale a personalului la BM, ce ar permite o dezvoltare mai eficientă a potenţialului creativ al angajaţilor, consolidarea imaginii BM, utilitatea fondului cognitiv și a unor servicii. Focus-grupul: Imaginea BM – bun instituţional și produs comun al bibliotecarilor și utilizatorilor. Au participat trei grupuri de bibliotecari de diferite niveluri, care ne-au demonstrat că imaginea BM este una favorabilă: satisfacerea cât mai eficientă atât a nevoilor informaţionale, cât și a revigorării pasiunii pentru lectură, contribuie la creșterea numărului de utilizatori și la dezvoltarea și consolidarea reputaţiei instituţiei. Practic toţi participanţii au afirmat că BM are o imagine pozitivă, deoarece bibliotecarii BM sunt formatori în afara bibliotecii, sunt invitaţi să participe la diferite întruniri, ateliere; multe biblioteci din republică preiau experienţa BM, solicită ajutor, consultanţă etc.); sunt cunoscuţi de bibliotecile din România, Germania, Turcia, Bulgaria, Ucraina (prin participare la Saloane de Carte, la conferinţe, prin activităţile desfășurate și prezentate în revista de specialitate BiblioPolis); sunt apreciaţi și respectaţi de către utilizatori (prin serviciile și produsele oferite, prin activităţile culturale organizate, prin metodele creative de modernizare și schimbare, prin contribuţia lor formarea și dezvoltarea intelectuală a cetăţeanului etc.). În unanimitate au fost de acord că localul, amplasarea, accesibilitatea pentru utilizatori, spaţiile, arhitectura și signajul influenţează foarte mult asupra imaginii. În bibliotecile renovate recent, există săli pentru copii cu jucării, mobilier nou, modern și utilizatorilor le place această atmosferă liniștită, ambianţa plăcută, unde vin cu plăcere de câte ori au posibilitate. Dar, din păcate, există biblioteci, unde localul, amplasarea și dotările contribuie negativ asupra imaginii. Iată câteva exemple: filialele „A. Russo”, „A. Cosmescu”, „V. Alecsandri”, M. Costin. Nu a fost ignorat de către bibliotecari și rolul mass-mediei în formarea imaginii bibliotecii. Având deplină încredere în activitatea BM, mijloacele de informare în masă contribuie intens și permanent la promovarea ei, la cunoașterea adevăratei valori a unei biblioteci. Focus-grupul Creativitatea – caracteristică definitorie a bibliotecii și bibliotecarului s-a efectuat cu trei categorii de participanţi: manageri; manageri intermediari; bibliotecari, având drept scop identificarea eficienţei instruirii profesionale și contribuţia la dezvoltarea abilităţilor creative ale bibliotecarilor RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

recunoscuţi în reţeaua naţională, de către ABRM (de multe ori angajaţii bibliotecii sunt invitaţi pe post de


47 BM. Majoritatea absolută a participanţilor au afirmat că echipa „Hasdeu” este una creativă. Argumentele: Manifestăm creativitate la serviciu în fiecare clipă, dacă nu am aplica creativitatea nu am exista; BM este creativă prin servicii și programe noi; Suntem apreciaţi în comunitatea biblioteconomică; Elaborăm servicii, informaţii, mereu ni se reclamă creativitate, îmbunătăţim tot timpul; BM este biblioteca numărul unu în comunitate, cunoscută și peste hotare; Clubul Biblioteca Mov este un generator de informaţii, un mediu de învăţare continuă, de dezvoltare, de inovare și de creativitate; Chiar utilizatorii ne consideră o bibliotecă inovativă, creativă; BM este creativă prin activităţile și programele culturale inedite; BM creează servicii specializate, care nu există în alte biblioteci. Reieșind din cele spuse, putem confirma cu certitudine că BM este o instituţie creativă și este o apreciere obiectivă. Chiar dacă schimbarea nu este un proces ușor, BM inovează în tot ceea ce face și manifestă creativitate continuă. Astfel, ea își asigură succesul, iar efortul este întotdeauna răsplătit de satisfacţia utilizatorilor. O dezvoltare mai eficientă a potenţialului creativ al angajaţilor se va putea efectua odată cu organizarea și deschiderea Centrului de instruire al BM Campusul competenţelor. de promovare a literaturii știinţifico-populare. Din start s-a menţionat importanţa unui asemenea domeniu în viaţa copiilor; înţelegerea de la o vârstă fragedă că știinţa este accesibilă și frumoasă, că jocul și învăţarea pot deschide, împreună, noi perspective de a descoperi abilităţi și pasiuni care se pot transforma – de ce nu? –, chiar într-o profesie. Cunoscând o diversitate de teme și aplicând aceste cunoștinţe copiii vor deveni viitorii cercetători, iar biblioteca, prin rolul și funcţia sa educativ-cognitivă, trebuie să se implice în acest proces prin promovarea literaturii știinţifico-populare. Nu putem vorbi despre o promovare a literaturii știinţifico-populare fără a estima fondul de documente din acest domeniu al bibliotecilor. Or, un fond cu 5 % (Filiala N. Titulescu) sau 15 % (Filiala „Transilvania”) nu poate acoperi solicitările cognitive ale copiilor, aceasta cauzând direcţionarea lor către alte canale informative: TV și internet. În acest caz salvarea vine de la fondul de referinţă, de la revistele specializate ( Erudit, Știinţă și tehnică), CD-uri și DVD-uri, dar nu toate filialele dispun de suportul tehnic necesar. Nu putem să nu amintim în context de calitatea colecţiilor de care dispunem, îndeosebi cele editate recent. Deși sunt mai puţine ca număr, calitatea tipografică de excepţie și gradul lor ilustrativ le face mult mai atractive și ușor memorizabile. Dar ce întreprinde totuși biblioteca pentru popularizarea știinţei și tehnicii? Majoritatea se bazează pe cluburile (Micul erudit, Vreau să știu, Micii europeni) deschise, unde sunt invitaţi specialiști, savanţi, colaboratori știinţifici, profesori de știinţele naturale. Nu lipsesc nici revistele bibliografice tematice (Dezastrele naturale, Natură, Ecologie. Mediul înconjurător, Mi-ar plăcea să zbor, Istoria Pământului ș.a.) sau listele de literatură recomandată. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Realizarea unui alt focus-grup a avut ca scop depistarea implicării bibliotecilor publice în procesul


48 Pentru a avea niște rezultate mai ample asupra respectivului domeniu s-a realizat printre copii și un sondaj, care, de fapt, a confirmat opiniile bibliotecarilor: 75 % sunt interesaţi de literatura consacrată știinţei și tehnicii; 50 % consideră bună oferta bibliotecilor, iar 72 % află despre asemenea cărţi din afișele informaţionale, recomandările bibliografice, la expoziţii. Odată ce domeniul știinţei și tehnicii este solicitat, am dorit să cunoaștem pentru ce este utilă această literatură, iar răspunsul a fost pentru pregătirea temelor (54%), iar pentru formarea culturii generale – 14,2 %. Copiii au apreciat expunerea la acces liber a fondului în toate filialele, gama de activităţi de popularizare a știinţei și tehnicii, dar au exprimat și o nemulţumire, pe care noi deocamdată nu o putem realiza – împrumutul la domiciliu a ediţiilor de referinţă. Analizând importanţa rolului bibliotecii publice în cultivarea interesului copilului pentru știinţă și tehnică, am conchis că numai o promovare mai intensă a tuturor resurselor informaţionale disponibile conjugată cu o varietate largă de activităţi inedite va conduce la formarea capacităţii de a descoperi conţinuturi și forme ale realităţii, de a extinde aria cunoașterii. Focus-grupul: Utilitatea serviciului „Ludoteca” și colecţiile de aici participanţii la discuţie au avut o singură opţiune: Ludoteca este un loc atractiv, vesel și util, poate fi considerat un program creativ, de apropiere a copilului de valorile spirituale prin carte. Doleanţele copiilor referitoare la activitatea Ludotecii au fost următoarele: mai multe activităţi distractiv-recreative de grup și individuale; audiţii de povești, basme; lecturi din opere; ateliere de creaţie specific vârstei; vizionări desene animate, filme pentru copii, gazete de perete cu opiniile copiilor. De asemenea, copiii au apreciat pozitiv ambianţa din Ludotecă, loc în care ei se simt ca acasă. Mocheta multicoloră, dulăpioarele, măsuţele și scaunele create special pentru cei mici le conferă acestora senzaţia că sunt într-o lume care le aparţine. Copiii doresc însă ca activităţile de la Ludotecă sa fie moderate nu numai de bibliotecar, dar și de alte persoane, precum: scriitori, actori, clovni, ca să le destăinuiască unele taine ale profesiei. Părinţii văd Ludoteca ca un spaţiu deschis, accesibil, dotat cu tot ce poate însemna joc ordonat, coordonat de o persoană competentă; spaţiu în care copiii au posibilitatea să se dezvolte, să se simtă liberi și să fie educaţi într-un mod apropiat felului lor de a fi. Beneficiile Ludotecii: dezvoltă creativitatea și îmbogăţesc imaginaţia; gustul estetic;obţin abilităţi de comunicare, își ocupă eficient timpul liber prin artă și activităţi ludice. Totodată ei conștientizează că Ludoteca este primul spaţiu în care copilul este în contact cu lumea cărţilor, este prima relaţie al acestuia cu biblioteca, care va trebui sa devină o prezenţă vie în viaţa lor; un loc de întâlnire și socializare, de instruire și formare. Dovadă a aprecierii serviciului Ludoteca a fost dorinţa părinţilor de a organiza aici chiar și zile de naștere pentru copii lor. În concluzie: e un serviciu util, benefic copiilor, demn de organizat și în alte filiale. Pe parcursul anului filialele au realizat și unele cercetări cantitative, utilizând drept instrument ancheta, care s-au referit la Lecturile verii („L. Ukrainka”, „A. Mickiewicz”), Utilizarea ediţiilor periodice RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Au participat atât copiii, cât și părinţii. Analizând răspunsurile date de copii, am constatat că


49 („L. Ukrainka”), Lectura tinerilor („Ovidius”), Animaţia culturală ca mijloc de atragere a utilizatorului la biblioteca evreiască „I. Mangher” ș.a. Rezultatele demonstrează că preferinţele lor nu diferă cu mult de la anii precedenţi, dar se observă totuși o redirecţionare de la basme și povești către curiozităţi, lumea misterioasă, personalităţi, cărţi despre prietenie. Iar cea mai îndrăgită formă de activitate în cadrul tuturor programelor este concursul, urmat de jocul puzzle și integrame. Sunt acţiuni care implică mai întâi lecturare și informare, dar și care sunt benefice pentru dezvoltarea spiritului de echipă, gândirii creative, capacităţii de a-și exprima gândurile. Mulţi și-au exprimat dorinţa paralelă în a citi un text și a viziona filmul în desen animat. Preferinţele pentru ediţiile periodice s-au redirecţionat și ele – de la ziarele de știri, pe care le citesc în internet, spre presa care se referă la sănătate, familie, istorie, personalităţi remarcabile etc. Concluziile sunt utile pentru noile achiziţii și pentru regândirea și reorganizarea formelor de activităţi culturale, care vor contribui, astfel, la fidelizarea și loializarea utilizatorului. Centrul de Informare Europeană a realizat un sondaj electronic despre utilitatea acestui serviciu. Rezultatul ne-a demonstrat încă o dată dorinţa de a cunoaște cât mai mult despre comunitatea statelor europene. Interesul sporit faţă de familia europeană este determinată atât prin frecvenţa întrebărilor de pe foarte bine importanţa Centrului, literatura existentă aici, considerându-l un serviciu benefic și util (70 %). Tinerii, căci ei constituie utilizatorul primordial al CIE, sunt interesaţi de procesele de integrare europeană și de promovarea valorilor europene. Tot pentru identificarea solicitărilor, a punctelor vulnerabile în activitatea cu utilizatorul și găsirea soluţiilor de remediere am utilizat metoda Feed-backului. Monitorizarea celor peste 1000 de bileţele din boxele de idei ale filialelor ne-a demonstrat dorinţa utilizatorilor de a contribui la optimizarea activităţii bibliotecii. Opinia utilizatorilor contează mult. Ea ne ajută să facem o schimbare, să îmbunătăţim serviciile , să organizăm mai eficient deservirea utilizatorilor. Pe baza acestor afirmaţii activitatea BM (produsele și serviciile oferite) poate fi calificată „bună”, fondul de carte „suficient”, iar atitudinea bibliotecarilor faţă de utilizatori – „foarte bună”. Exemplificăm prin câteva idei și păreri de la filialele „Ștefan cel Mare”, „L. Rebreanu”, „A. Mickiewicz”, „Târgu-Mureș”, „Transilvania”, Centrul Academic Internaţional Eminescu: „Biblioteca – este un paradis unde mereu mă regăsesc, vara am petrecut amintiri de neuitat. Activităţile organizate cu atâta har m-au impresionat atât pe mine, cât și pe părinţii mei, care se bucurau când veneam de la bibliotecă cu ceva nou. Îndemn pe toţi copiii din oraș să viziteze aceste spaţii interesante și nu va regreta niciodată.” Adriana Stafi, elevă, clasa a V-c, Liceul „Elena Alistar”

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

blog, cât și prin timpul acordat unor astfel de priorităţi (de la 10 minute la 1-5 ore). Respondenţii înţeleg


50 „Nu-mi pot imagina că într-o bună zi ar putea să dispară cărţile. Dacă asta s-ar întâmpla ar deveni cea mai tristă zi din viaţa mea, iar eu aș deveni cea mai nefericită persoană din această lume.” Cornelia Rusnac, Liceul „Elena Alistar” „Lansarea cărţii Nu mă tentează de A. Moraru a fost regizată ingenios, biblioteca transformându-se într-un adevărat Templu al Cărţii.” Marina Lefter „Lucrătorii bibliotecii sunt competenţi, găsesc orice sursă de care are nevoie cititorul, ba chiar propun și altele, de care nici unii profesori nu au auzit.” Marina Lefter „E o adevărată plăcere să treci pragul Bibliotecii «Târgu-Mureș». Fac acest lucru de vreo trei ani, de când sunt pensionar. Aici sunt întâmpinat permanent cu bunăvoinţă de către bibliotecare. Citesc publicaţiile periodice, sunt ajutat să găsesc cărţile pe care doresc să le citesc în sala de lectură sau să le adunată pe rafturi să devină bogăţia tinerei generaţi, a tuturor celor dornici de cunoștinţe și de frumos. Doresc colectivului cât mai mulţi cititori!” Matei Nicolaev, jurnalist „Am rămas foarte impresionat de Biblioteca «Târgu-Mureș». Mi-a plăcut aspectul interior și că colecţiile bibliotecii sunt aranjate la raft la acces liber, astfel mai rapid găsești cartea căutată. Am rămas mulţumit de serviciile oferite de bibliotecarii de serviciu! După prima vizită sunt sigur că nu am regrete și că voi mai veni aici.” Alexandru Negru, student, anul II, Facultatea de istorie, USM „Apreciez imensitatea, ordinea si valoarea bibliotecii. De asemenea, m-a impresionat pasiunea cu care sunt păstrate cărţile și amabilitatea cu care sunt prezentate. Sunt plăcut impresionat de organizarea Bibliotecii «Transilvania», de varietatea volumelor și a revistelor, reprezentând cele mai variate domenii de activitate. Ne-a impresionat numărul mare de cărţi și varietatea acestora. Este ca o carte dulce. Este ca o dulceaţă sufletească. Ea ne luminează drumul pe întunericul neștirii. Ne arată drumul bun spre ieșirea din Labirintul întunecat. Ne bucură privirea și sufletul în căutare de hrană spirituală. Biblioteca este locul întâlnirii cu cartea, locul unde îmi îmbogăţesc sufletul și mi se bucură inima. Cu ajutorul bibliotecii mă dezvolt, iar cu fiecare carte citită și informaţie aflată din cărţi, mă formez ca om.” Cititor fidel

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

împrumut pentru a le citi acasă. Fondul de cărţi este destul de bogat și variat. Doresc ca bogăţia spirituală


51 „Centrul Academic Internaţional Eminescu este magnetul care atrage oameni de toate vârstele și profesiile care vin cu plăcere pentru a gusta din fagurele de miere al frumoasei noastre limbi. Aici, în incinta Centrului, întâlnești personalităţi interesante, invitate de către bibliotecarele care știu a aduna oamenii în jurul lor prin lumina sufletului și a spiritului.” Marcela Mardare Alţii vin cu propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii BM: „...sunt puţine cărţi la obiectele reale, dar în același timp poţi găsi informaţia necesară (Sergiu Munteanu); „propun să se îmbogăţească colecţia cu literatură despre relaţiile interculturale...” (Olga Prelea); „...aș dori să fie mai multe cărţi în format electronic” (Cristina Cazacu); de permis livrarea CDurilor, din sala de lectură, la domiciliu; lipsesc căști pentru a asculta muzica de pe CD; foarte puţină literatură la temele: Moldova, ţară turistică sau Despre costumele naţionale etc. Sinteza datelor obţinute din toate metodele de cercetare ne permite să definitivăm o serie de obiective, care vor contribui la consolidarea și extinderea imaginii, la dezvoltarea creativităţii și la 1. Optimizarea, redesignul spaţiilor bibliotecii în scopul sporirii atractivităţii; 2. Îmbunătăţirea accesului la localurile bibliotecii; 3. Optimizarea și diversificarea serviciilor, în scopul anticipării cerinţelor utilizatorilor; 4. Sporirea continuă a gradului de modernizare a tehnicii și îmbunătăţirea resurselor existente; 5. Realizarea Programului Nicio bibliotecă la subsol; 6. Dezvoltarea de noi parteneriate; 7. Consolidarea legăturilor de colaborare cu uniuni de creaţie, edituri din ţară și străinătate, muzee, alte instituţii similare; 8. Deschiderea Centrului de instruire al BM Campusul cunoștinţelor; 9. Dezvoltarea colecţiilor pe diferit suport; 10. Achiziţionări reprezentative ale unor domenii tematice din autori locali pe diferit suport; 11. Implementarea în biblioteci a serviciilor Wi-Fi; 12. Tehnică modernă pentru a utiliza resursele pe diferit suport.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

extinderea resurselor infodocumentare:


52

ACTIVITĂŢI CU PUBLICUL Animaţia culturală în anul 2012 a consolidat imaginea BM în comunitatea chișinăuiană. Valenţele culturale ale BM au fost amplificate de activităţile dedicate aniversării a 135-a de la fondare, atrăgând un public numeros și divers, inclusiv personalităţi notorii ale culturii, literaturii, artelor, știinţei, vieţii publice din republică și din străinătate. Obiectivele care urmau a fi realizate în anul 2012 sub egida BM de către filiale au fost racordate la priorităţile anului: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de la fondare (domeniu de legătură Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiţie și inovaţii); Spiridon Vangheli; Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Concomitent cu priorităţile s-a desfășurat un șir de manifestări interesante, atractive, care au contribuit la fidelizarea și atragerea noilor utilizatori. Astfel, BM a implicat cetăţenii Chișinăului în viaţa culturală și civică a orașului prin accesul liber și gratuit la idei, prin organizarea și susţinerea programelor de lectură, cluburilor de discuţii, conferinţelor literare, întâlnirilor cu scriitori, dezbateri cu oameni publici, decidenţi, reprezentanţi ai culturii. Tradiţional, activităţile culturale și știinţifice, organizate de filialele BM au fost susţinute în Veteranilor, Centrul Comunitar pentru Copii și Tineret, case de copii, Centrul evreiesc de binefacere „Hesed Iehuda”, Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi de intelect „Start”, Centrul de reabilitare socială „Casa Gavroche”, Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu dizabilităţi fizice, spitale, grădiniţe, licee, instituţii de învăţământ superior etc., activităţi care au contribuit la promovarea bibliotecii, consolidându-i rolul, funcţiile, menirea în societate. În anul 2012 au fost organizate 8 128 activităţi pentru publicul BM, la care au fost implicaţi 190 126 chișinăuieni – elevi, studenţi, intelectuali, casnice, șomeri, persoane cu dizabilităţi, persoane înaintate în vârstă și preșcolari. PRIORITĂŢILE ANULUI Anul Spiridon Vangheli Având în vedere importanţa deosebită a operei literare a scriitorului, precum și contribuţia la educaţia tinerii generaţii, aportul considerabil la dezvoltarea literaturii pentru copii, Ministerul Culturii și Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a declarat anul 2012, ca fiind Anul Spiridon Vangheli, prilejuit de aniversarea a 80-a a scriitorului. Autorul cărţilor copilăriei noastre, Spiridon Vangheli, prin opera sa, i-a întrunit pe toţi cei care s-au regăsit, cel puţin o dată, în năzbâtiile lui Guguţă, i-a provocat din nou să treacă prin poveștile, poveţele și aventurile eroilor îndrăgiţi, care ne-au luminat și încălzit copilăria. Aniversarea maestrului octogenar a fost un prilej bun pentru utilizatorii BM „B.P. Hasdeu” de a-i citi / a-i reciti opera, de a se documenta prin expoziţiile de carte, de a participa la diverse activităţi culturale: conferinţa: Spiridon Vangheli – poet prin excelenţă a universului copilăriei (Filiala „Ovidius”); masa RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

parteneriat cu Uniunea Scriitorilor, Academia de Știinţe a Moldovei, Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea


53 rotundă: Eroul lui Spiridon Vangheli – Guguţă – în ipostază literar-teatrală (Filiala „Târgoviște”); întâlnirea cu scriitorul: Spiridon Vangheli (Filiala „Târgu-Mureș”); lansările și prezentările de carte: Guguţă și prietenii săi (filialele: „Alba Iulia”, „Târgoviște”, „A. Donici”, V. Bielinski, Traian); Băieţelul din coliba albastră (filialele: „Târgoviște”, V. Bielinski); Isprăvile lui Guguţă; În ţara fluturilor (filialele: „Alba Iulia”, Codru); Tatăl lui Guguţă când era mic (filialele: CAIE, V. Bielinski); medalioanele literare: Spiridon Vangheli – înger păzitor al copilăriei; Prin copilărie cu Spiridon Vangheli (Filiala „Transilvania”); Te iubim, tatăl lui Guguţă! (Filiala „Târgu-Mureș”); spectacolele literare: Scrânciobul lui Guguţă; Ceasul lui Guguţă (Filiala „Alba Iulia”); Ghiocica (Filiala „Ștefan cel Mare”); Miniaturi; Datoria; Căciula lui Guguţă (Filiala „I. Mangher”); discuţiile / dezbaterile: Ce ne învaţă Guguţă (Filiala „Ovidius”); Spiridon Vangheli – legenda literaturii pentru copii (Filiala „Maramureș”); Universalitatea lui Guguţă; Întâmplări magice într-o lume reală (Filiala „Ștefan cel Mare”); Spiridon Vangheli – scriitorul celor mici și mari (Filiala „L. Rebreanu”); В стране разноцветных бабочек (Filiala „I. Mangher”); concursurile de erudiţie: Eroii îndrăgiţi din opera lui Spiridon Vangheli; Născut sub steaua copilăriei lui Guguţă (filialele: „Transilvania”, CAIE); Amicul meu Guguţă (Filiala „Ovidius”); În vizită la Guguţă (Filiala „Alba Iulia”); În împărăţia lui Guguţă și Ciuboţel (Filiala cușma lui Guguţă (Filiala Traian); concursurile de creaţie: Hai cu toţii de mânuţă sub căciula lui Guguţă (Filiala „Târgoviște”); Despre aventurile lui Guguţă; Cel mai bun narator (Filiala „M. Ciachir”) orele de lectură: Banca lui Guguţă (Filiala „Ovidius”); În ospeţie la Făt- Frumos, Pasărea păcii (Filiala „Târgoviște”); Școala lui Guguţă (Filiala „L. Rebreanu”); Spiridon Vangheli – scriitorul copiilor (Filiala „A. Mickiewicz”); Veșnic copil al neamului (Filiala „M. Lomonosov”); Privighetoarea (Filiala M. Costin); Toamna (filialele: „Transilvania”, CAIE, de Arte „T. Arghezi”, M. Costin, Traian); Steaua lui Ciuboţel, Călătorii imaginare ale lui Guguţă (Filiala „L. Rebreanu”); Cocorii (filialele: „M. Lomonosov”, „M. Ciachir”); Urătorii (Filiala Codru); Cum o învaţă Guguţă pe mama să meargă pe bicicletă (Filiala M. Drăgan). Anul Spiridon Vangheli prin diversitatea tipurilor de activităţi, 250 de manifestări, graţie organizatorilor, moderatorilor care au propus cele mai ingenioase generice, antrenând 6 289 de participanţi, împrumutul constituind 19 525 documente. Popularitatea creaţiei vangheliene a fost promovată și prin manifestările organizate de filialele minorităţilor naţionale, evidenţiind fenomenul interculturalităţii. Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici Posteritatea vie a creaţiei și personalităţii artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici a fost demonstrată prin numeroase activităţi culturale organizate de BM „B.P. Hasdeu”: conferinţa: Ion și Doina Aldea-Teodorovici: mari artiști ai neamului românesc (Filiala „Târgoviște”); prezentările de carte: albumul: Ion și Doina, Doina și Ion (filialele: „Transilvania”, „Ovidius”, „Târgoviște”, „Târgu-Mureș”, „Alba Iulia”, „L. Rebreanu”); Două vieţi și o dragoste (filialele: „O. Ghibu”, „Târgoviște”); Interpreţi din Moldova de S. Buzilă, Dimensiunea clipei de A. Caciuc (Filiala „Târgoviște”); Amurg de toamnă: partituri muzicale tipărite; Reaprindeţi RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

„L. Rebreanu”); Prietenul meu Guguţă; Spiridon Vangheli la 80 de ani (Filiala N. Titulescu); Vreau și eu sub


54 candela: partituri muzicale tipărite (Filiala de Arte „T. Arghezi”); prezentarea CD-urilor: Lumina de tain (versuri de G. Vieru, muzică de I. Aldea-Teodorovici) (Filiala „O. Ghibu”); Focul din vatră; Răsai (Filiala de Arte „T. Arghezi”); prezentarea filmului Dor de voi (Filiala „M. Lomonosov”); serle literar-artistice: Legendele Olimpului muzical (Filiala „L. Ukrainka”); Două inimi gemene – Doina și Ion Aldea-Teodorovici (Filiala „M. Lomonosov”); medalioanele literar-artistice: Dragostea ce mișcă sori și stele (Filiala „Transilvania”); O viaţă ca un cântec (Filiala „Târgu-Mureș”); Amintiri despre Doina și Ion Aldea-Teodorovici (Filiala „Ștefan cel Mare”); Muzica marelui compozitor Ion Aldea-Teodorovici (Filiala de Arte „T. Arghezi”); Cântece din repertoriul Doinei și al lui Ion Aldea-Teodorovici (Filiala Codru); Ion și Doina Aldea-Teodorovici – două decenii de eternitate (Filiala V. Bielinski); spectacolele literar-artistice: Doina și Ion, martirii neamului românesc; O viaţă consacrată cântecului – Ion și Doina (Filiala „Alba Iulia”); discuţiile / dezbaterile: Actualitatea muzicii lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici; Cântăreţii revoluţiei (Filiala „Ștefan cel Mare”); Viaţa și activitatea cuplului Doina și Ion Aldea-Teodorovici (filialele: de Arte „T. Arghezi”, V. Bielinski); Doina și Ion Aldea-Teodorovici – două inimi care au bătut în același ritm și au ars în același foc (Filiala „L. Ukrainka”); orele de lectură: Legendarul cuplu: Ion și Doina Aldea-Teodorovici (Filiala de Arte pentru participarea la concursul republican „La izvoarele înţelepciunii”. Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici vorbește despre includerea cu tot atașamentul a BM în organizarea activităţilor consacrate acestor personalităţi a căror creaţie muzicală este mereu vie și călăuzitoare pentru neamul românesc. Cele 61 de manifestări, consacrate Anului Ion și Doina AldeaTeodorovici cu participarea a 1 716 persoane au evidenţiat un potenţial deosebit al organizatorilor de a transfera piesele cantabile în activităţi culturale specifice bibliotecilor. Programele de lectură (Chișinăul citește o carte, Ora poveștilor, Lecturile verii), programul de promovare Săptămâna ușilor deschise, activitatea cluburilor și cenaclurilor, Decada consacrată Chișinăului etc., au antrenat diverse categorii de utilizatori: de la preșcolari (formarea / dezvoltarea deprinderilor de lectură prin activităţi ludice, mijloace ilustrativ – didactice speciale) – până la persoane de vârsta a treia. Programul de lectură Chișinăul citește o carte, ediţia a IX-a Programul a evoluat în timp și s-a transformat în unul de amploare, care a oferit multiple valenţe culturale comunităţii municipale. În anul 2012, Programul de lectură Chișinăul citește o carte a demarat la Filiala „H. Botev”, unde a fost prezent bibliotecarilor din reţeaua BM scriitorul, care activează la Bălţi, Anatol Moraru, autorul cărţii propuse spre lectura colectivă Nu mă tentează (Chișinău, Editura „Cartier”, 2011), iar pentru segmentul copii a fost oferită cartea Povești cu Barbălungă de Ovidiu Creangă.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

„T. Arghezi”). BM a oferit suport informaţional și produse bibliografice (liste bibliografice, mape tematice)


55 În scopul susţinerii programului de a atrage la lectură și dezbateri a unui număr cât mai mare de cititori și nonutilizatori, Departamentul marketing a elaborat un set de materiale promoţionale care au fost utilizate de filialele BM: afișe, programe, semne de carte, anunţuri etc. Din totalitatea de activităţi culturale, cele mai reprezentative au fost: conferinţele de lectură care s-au desfășurat la filialele: „Târgu-Mureș”, „Ștefan cel Mare”, CAIE, „Maramureș”, „I. Mangher”; mesele rotunde: A. Moraru – arta prozei contemporane (Filiala „O. Ghibu”); întâlnirile cu scriitorul Anatol Moraru (filialele: „Ovidius”, „O. Ghibu”, „Transilvania”, „Târgu-Mureș”, „Ștefan cel Mare”, „L. Rebreanu”, de Arte „T. Arghezi”, Traian ș.a.). Programul Chișinăul citește o carte s-a finalizat cu conferinţa de lectură, care a avut loc la Filiala „Târgu-Mureș” în prezenţa autorului Anatol Moraru. Moderatorul acestei conferinţe, poetul, prozatorul și dramaturgul Dumitru Crudu a relatat, că chișinăuienii au cunoscut un prozator, care își face cale tot mai sigură în literatura română din Basarabia. Participând la întâlnirile cu cititorii, autorul a avut ocazia să asculte părerile adolescenţilor și ale tinerilor – elevi și studenţi – despre creaţia sa, genul literar abordat, că prozatorul bălţean A. Moraru este un creator de texte literare interesante, în care găsim și umor rafinat. Povestirile au atras atenţia cititorilor, prin titlul destul de reușit al volumului, dar și prin mesajul literar-artistic propriu-zis. Impresiile expuse pe marginea volumului îl vor ajuta pe prozator, să-și plăsmuiască viitoarele scrieri care, la rândul lor, îi vor bucura pe cei dornici de lecturi. Copiii Chișinăului citesc o carte, ediţia a VII-a Biblioteca Municipală, fiind fidelă misiunii sale de promotor al lecturii în municipiu, acordă o atenţie sporită lecturii copiilor, în special, celor de vârstă mică. Pentru generaţia în creștere a fost propusă spre lectură cartea Povești cu Barbălungă, de Ovidiu Creangă, autor basarabean care trăiește în prezent în Canada. Naraţiunea operei reprezintă amintirile din copilărie ale autorului, care sunt expuse în formă de povești și povestiri, fiind inspirate de „Moș Poveste Barbălungă” și au fost utile copiilor, deoarece au avut ce învăţa din ele. Cartea a trezit un viu interes și frumoase emoţii în rândul copiilor chișinăuieni, astfel pe parcursul anului ei au lecturat și au participat la variate activităţi culturale: prezentări de carte, ore de lectură, înscenări teatralizate, discuţii, concursuri. Programul de lectură s-a finalizat cu conferinţa care a avut loc la Centrul Academic Eminescu, moderată de scriitorul Dumitru Crudu, care a iniţiat un viu dialog cu cititorii prezenţi, la care au participat peste o sută de copii, cei mai activi cititori, care au fost delegaţi de filialele BM. Elanul micilor cititori a depășit orice așteptare, copiii și-au împărtășit impresiile de lectură, au remarcat povestirile îndeosebi RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

stilul, personajele pozitive și negative etc. Toţi participanţii la eveniment, cititorii filialelor BM, au constatat


56 îndrăgite, s-au implicat în discuţii pe marginea cărţii lecturate, a fost prezentat și un minispectacol după povestea Prietenul meu, Moș Poveste Barbălungă. Unii copii și-au exprimat atitudinile prin desene, prin scriere caligrafică a textului (a mesajului de la cititor la autor), prin confecţionarea diverselor obiecte lucrate manual (hand-made), prin care BM și cititorii săi și-au exprimat recunoștinţa și aprecierea talentului. În aceiași zi, desenele și impresiile copiilor, Diploma de gratitudine și pozele de la conferinţă au fost expediate, prin poșta electronică scriitorului Ovidiu Creangă în Canada de către cititorul fidel al BM dr. în economie Vasile Șoimaru. Impactul l-a constituit nu numai cifrele, dar și impresiile copiilor: Anastasia Bezruciko: „Mi-a plăcut foarte mult cartea Povești cu Barbălungă de Ovidiu Creangă. Eu am citit-o din scoarţă în scoarţă. Poveștile sunt haioase, dar au și o povaţă pentru copii. Ele sunt povestite de personajul principal Barbălungă. Deseori când începeam să citesc o poveste, nici nu observam cum întorceam fila și de fiecare dată citeam cu o viteză mai mare. O mulţime de povești puteţi citi din această carte.” Faina Liviu: „Domnule scriitor, am citit poveștile Dumneavoastră și mi-au plăcut foarte mult. Am impresionată de figurile de stil și aceasta m-a făcut să citesc mai mult. Cred că mulţi copii au citit cartea Dumneavoastră, fiindcă ar fi păcat să nu o știi. Ar trebui să mai scrieţi cărţi ca Povești cu Barbălungă, deoarece copiii o să-și îmbogăţească vocabularul.” Filialele minorităţilor naţionale au participat la program, dar fiecare dintre ele au avut și câte o carte care reprezentau scriitorul lor naţional. În scopul promovării și susţinerii lecturii în cadrul comunităţii evreiești, Filiala „I. Mangher”, a propus cartea Еврейское счастье, autor Mihail Hazin. Pentru informarea utilizatorilor a fost elaborat un anunţ, care a fost plasat în diverse organizaţii evreiești din municipiu și pe blogul Ebraika. Programul s-a încheiat cu tradiţionala conferinţă literară în cadrul căreia, publicul și-a expus opiniile pe marginea cărţii lecturate. La conferinţă autorul a fost omagiat cu ocazia împlinirii a 80 de ani. În semn de recunoștinţă, publicul prezent a alcătuit un mesaj de felicitare care i-a fost expediat autorului prin poșta electronică, la Boston (SUA). Pentru utilizatorii copii, Filiala „I. Mangher” a propus cartea Про всё на свете, autor Samuil Marșak. Pe parcursul anului pentru ei au fost organizate ore de lectură, ora poveștilor, spectacole. Programul s-a finalizat cu conferinţa literară, cu genericul Casa construită de Marșak, în cadrul căreia copiii au recitat din versurile autorului, au participat la concursul de erudiţie și au cântat. Filiala „L. Ukrainka”, în scopul promovării și susţinerii lecturii în cadrul comunităţii ucrainești, a propus spre lectură cartea Ганька, autor Svetlana Lozinski.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

lecturat prima poveste și mi-a fost atât de interesant încât am vrut să le cunosc pe toate. Am rămas


57 Concluzii Programul Chișinăul citește o carte în anul curent și-a continuat tradiţia de promotor al lecturii în comunitatea chișinăuiană, implicând în actul lecturii diverse categorii de utilizatori. De la copii preșcolari, care au lecturat o carte deosebită ce le-a adus în suflet multă lumină, gingășie, bunătate și prietenie – la cei adulţi, care au citit din plăcere, s-au îmbogăţit din lecturi cu experienţă de viaţă, confirmându-și fidelitatea programului de lectură. În cadrul programului Chișinău citește o carte, în anul de referinţă, au fost organizate 625 activităţi cu publicul, care a întrunit 16 318 persoane, împrumutul a constituit 24 130 documente. (În 2011 activităţi culturale – 497, participanţi – 8 812 , împrumutul – 21 418 documente.) Programul Ora poveștilor Organizat sistematic, în toate filialele BM, Programul Ora poveștilor cultivă micilor cititori dragostea pentru carte, le formează primele deprinderi de lectură, contribuie la dezvoltarea intelectuală. Activităţile organizate transpun imaginar copiii într-o lume miraculoasă a basmelor, permiţându-le să se identifice cu fost antrenaţi bibliotecari și voluntari cu competenţe și abilităţi profesionale, care au familiarizat copiii cu lumea basmelor, cu valorile general-umane și naţionale, le-au dezvoltat aptitudini de lectură, prin intermediul activităţilor literar-artistice. Cele mai solicitate povești au fost: Făt-Frumos din lacrimă, Făt-Frumos și soarele, Frumoasa lumii de M. Eminescu; Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, Povestea lui Harap Alb, Pupăza din tei, Povestea omului leneș de I. Creangă; Isprăvile lui Guguţă de S. Vangheli; Balada unui greier mic de G. Topârceanu; Pomul cu litere de T. Știrbu; Motanul încălţat de Ch. Perrault; Degeţica, Prinţesa și bobul de mazăre, Bobocelul cel urât și Fetiţa cu chibrituri, de H. Ch. Andersen; Hansel și Gretel, Casa iepurelui, Scufiţa roșie de Fraţii Grimm; Înainte luminiţă, în urmă neguriţă, Peppi Ciorap-Lung de A. Lindgren. În cadrul Programului Ora poveștilor la filialele minorităţilor etnice („I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „M. Lomonosov”, „H. Botev”, „A. Mickiewicz”, „M. Ciachir”) accentul s-a pus atât pe basme și povești populare ale autorilor etniilor respective, cât și pe povești ale autorilor din literatura universală. Astfel, programul le-a permis copiilor să cunoască autori ale diferitor culturi. Cele mai solicitate au fost: Iacob și pescarul; Золотая рыбка, Сказка о царе Солтане, Репка, Царевна лягушка, Дикие лебеди, Алиса в стране чудес, Жили-были ёжики. Programul Ora poveștilor a fost promovat prin pagina web, bloguri, Flickr – în bibliotecă, în comunitate (grădiniţe, licee, tabere de vară, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Parcul-dendrariu, în parcurile și scuarurile blocurilor locative). Poveștile au fost lecturate, cântate, dansate, pictate, înscenate de copii, care de cele mai multe ori, i-au ajutat să se regăsească în eroii poveștilor. O contribuţie deosebită au avut-o teatrele de păpuși, care RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

personajele care trec prin aventuri și în care copilul se regăsește cu ușurinţă. În organizarea activităţilor au


58 ajută copii să-și dezvolte imaginaţia, deprinderea de a comunica, le cultivă sentimente ale bunătăţii și frumuseţii. La Filiala „Alba Iulia” în cadrul Teatrului de păpuși „Spiriduș” au fost prezentate spectacolele înscenate de cititori-actori: La cireșe, Soacra cu trei nurori de I. Creangă, Plăcinţele cu mărar, de I. Filip, Bobocelul cel urât, de H. Ch. Andersen, etc. Cele mai reprezentative spectacole ale teatrului Arlekino (Filiala „I. Mangher”) au fost: Căciula lui Guguţă, Ghiocei pentru mama; Șihl, Bihl, Tih (după fabula lui E. Șteinnbarg), Balada sandvișului regal, Carnaval Sens sansa, Casa construită de Jack, Purimșpili, Show-Talentelor. Concluzii Programul Ora poveștilor a îmbinat lectura cu diverse jocuri pentru copii, au fost utilizate materiale ilustrativ-didactice: panouri, table magnetice de scris, planșete, jucării, creioane colorate, activităţile cu implicarea voluntarilor au fost dinamice, accentul fiind pus pe animaţie. În cadrul Programului Ora poveștilor au fost lecturate 1 655 povești, la care au participat 28 262 copii (în 2011: activităţi – 1 561, participanţi – 25 545). Rezultatele înregistrate ale programului

Programul „Lecturile verii”, ediţia a VIII-a În perioada vacanţei de vară BM „B.P. Hasdeu”, tradiţional, organizează pentru copii Programul Lecturile verii, care este un exemplu de motivare a lecturii, creativităţii, prin conectarea potenţialului informaţional al BM, al serviciilor culturale cu potenţialul creativ al utilizatorilor. Programul are în vizor utilizatorii – copii, dar este promovată și tradiţia de a lectura în familie. Programul demarează la 1 iunie în toate filialele BM, de Ziua internaţională a copiilor și a fost promovat prin materiale promoţionale: afiș, semne de carte, pliante, fluturași – în școli, licee, grădiniţe, tabere de vară la diseminarea cărora au fost cooptaţi și utilizatori-voluntari. În scopul atractivităţii și eficientizării programului în perioada estivală au fost confecţionate, în mod special, pentru bibliotecari tricouri cu inscripţia BM Lecturile verii. Agenda activităţilor a fost expusă pe site-ul BM. Filialele BM au plasat zilnic informaţii, poze despre activităţile din cadrul programului pe blogurile sale și site-urile de socializare: YouTube, Facebook, Flickr. NOU! În premieră, în a.c. Programul Lecturile verii și-a extins aria de desfășurare a activităţilor culturale implementând serviciul BiblioParc. Astfel, la Foișorul din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Filiala „O. Ghibu” a organizat expoziţii de carte, a inaugurat atelierul de creaţie Micul meșter, la care au participat atât copiii, cât și maturii curioși ce se odihneau în parc. Pentru prestarea și îmbunătăţirea calităţilor serviciilor, Filiala „Transilvania” a organizat Sala de lectură în aer liber , de pe bulevardul Mircea cel Bătrân.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

demonstrează o evoluţie cantitativă, fapt ce confirmă interesul constant al copiilor faţă de acest program.


59 Pe parcursul desfășurării Programului utilizatorii au avut posibilitatea de a participa la: mese rotunde: Vacanţa fără lectură nu are gust, Arta oratorică, Poezia universală – izvoare și studii (CAIE); Bulgarii și găgăuzii – rădăcini comune? (Filiala „H. Botev”); întâlniri cu scriitorii: Ianoș Ţurcanu (filialele: „Transilvania”, CAIE, „H. Botev”, N. Titulescu); Lidia Hlib (filialele: „Târgoviște”, CAIE); Lucreţia Bârlădeanu, Spiridon Vangheli, Marcela Mardare, Nicolae Popa, Silvia Ursachi, Claudia Partole, Ada Zaporojan (filialele „Târgu-Mureș”, V. Bielinski); Nina Slutu-Soroceanu, (filialele „Alba Iulia”, „A. Mickiewicz”); Grigore Voivuţchi (Filiala „L. Rebreanu”); Liuba-Dragostiţa Bujor, (CAIE); poeta Liuba Gorbatenco (Filiala „M. Lomonosov”); A. Iunco, M. Metleaeva (Filiala „I. Mangher”); Nicolae Rusu și membrii redacţiei revistei Amic (filialele „H. Botev”, V. Bielinski); Larisa Petrenco, Nina Avidon, Iurie Diaciuk (Filiala „L. Ukrainka”); Titus Știrbu, O. Rudâghina, M. Donică (Filiala A. Russo); seri literar-artistice: Poezia și cântecul sunt prietenii mei (Filiala „Târgoviște”); Eminescu – geniul titular al culturii neamului (Filiala „M. Lomonosov”); Hristo Botev – poet-voievod (Filiala „H. Botev”); Am o întreagă împărăţie – cu numele Copilărie (Filiala Codru); medalioane literare: Lectura – invitaţia în lumea cărţilor, E dulce și frumoasă limba ce-o vorbim (Filiala „L. Rebreanu”); Dulcea mea copilărie, vis și dulce armonie, Limba noastră-i graiul pâinii (Filiala Arte Adio, vară (Filiala „M. Lomonosov”); Cartea este o ușă mică în lumea mare (Filiala „H. Botev”); Fie soare într-una (Filiala V. Bielinski); Dulcea limbă românească (Filiala N. Titulescu); lansări și prezentări de carte: Legende despre anotimpuri, de M. Mardare; Marele Ciulică, de N. Popa (Filiala „Ovidius”); O vacanţă în munţii Carpaţi, de Gh. Pelin; Colecţia Păcală și Tândală: Întâmplări cu Păcală și Tândală; Păcală și Tândală – fraţi de cruce; Păţaniile lui Tândală (Filiala „Târgu-Mureș”); Îndoiala de sine, de V. Romanciuc; Esenţa fiinţei, de M. Cimpoi (Filiala „Alba Iulia”); Geografia cu minuni, de I. Ţurcanu; Un bulgăre de humă, de A. Pintea; Pâinea de albine; Un buchet de poezii – flori culese din câmpii, de M. Vîlcu; Faţa soarelui, de M. Mocanu; Și tu poţi fi bogat, de I. Varaniţă (Filiala CAIE); Fulgere până la tunel, de V. Ciobanu; Dor pentru cei mici, de V. Cotovici (Filiala „Ștefan cel Mare”); Arta secolului XX (Filiala de Arte „T. Arghezi”); Primii pași și cum am trăit într-un măr, de N. Slutu-Soroceanu (Filiala „A. Mickiewicz”); Про детей и зверей, de I. Krivonos (Filiala „I. Mangher”); Puiul mamei, puișor, de T. Știrbu (Filiala A. Russo); spectacole: Fata babei și fata moșneagului (Filiala „Transilvania”); Sărbătoarea copilăriei (Filiala „O. Ghibu”); Copiii în lumea cărţilor (Filiala „Târgoviște”); Săndăluţele, de T. Știrbu, Lupul pocăit, de A. Pann (Filiala „Alba Iulia”); Sunt copil și am drepturi; Internetul – prieten sau dușman?, Sport vis-à-vis de sănătate (Filiala „Maramureș”); Moșul cu Cocoșul (Filiala „L. Rebreanu”); Copilărie – luncă de argint, Dor de Eminescu, Copilărie dulce melodie, Planeta are nevoie de tine (CAIE); Casa construită de Jack, Balada sandviciului regal, de S. Marșak; Здравствуй, книжное лето (Filiala „I. Mangher”); Distrează-te și joacăte, dar nu uita să și citești (Filiala „L. Ukrainka”); Vacanţa mare – bun rămas (Filiala Codru); Blăniţa lui Aricuș (Filiala N. Titulescu); Bună ziua, vară! (Filiala A. Russo); concursuri de creaţie: Eroii cărţilor citite (Filiala „Transilvania”); Personajul principal, Orașul îndrăgit din romanele citite (Filiala „O. Ghibu”); Hai cu RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

„T. Arghezi”); Одной любви музыка уступает, Ziua independenţei, Limba noastră, Dumă-n ţara dorului,


60 toţii de mânuţă sub căciula lui Guguţă, Prietenii mei din povești (Filiala „Târgoviște”); Surprize pentru Spiridon Vangheli (Filiala „Târgu-Mureș”); Cine-i oare mai isteţ?, Monumente istorice chișinăuiene, Ghicitori despre plante (legume, zarzavaturi, cereale) (Filiala „Maramureș”); Copiii colorează viaţa; La izvoarele înţelepciunii (CAIE); Prietenul meu din carte, Lumea plină de minuni (Filiala „M. Ciachir”); Ghicește povestea, Poveștile lui Pușkin (Filiala „M. Lomonosov”); Prietenul meu (Filiala M. Costin); Copilărie – dulce vis (Filiala V. Bielinski); Surprizele verii (Filiala N. Titulescu); Da, copilăriei (Filiala A. Russo); concursuri de erudiţie: Florile în natura și în viaţa noastră, Biblioteca în imagini, Tărâmul literelor (Filiala „L. Rebreanu”); Un copil – o lume de poveste, Moldovă – dulce grai, gură de rai! (Filiala Ovidius). Avem o mândră ţară, Mult e dulce și frumoasă, Un personaj din cărţile lecturate (Filiala „Maramureș”); Eroii mei îndrăgiţi (Filiala N. Titulescu); Ghici, ghicitoarea mea; Cea mai frumoasă poezie; Ghici eroul din poveste (Filiala „Târgu-Mureș”); Cartea, izvorul cunoașterii (Filiala „Alba Iulia”); Sănătatea naturii – sănătatea mea, Solurile, Vegetaţia și lumea animală (Filiala Codru); Vivat copilărie, Lumea văzută prin ochii copiilor, În lumea miraculoasă a poveștilor (Filiala M. Costin); Miturile Grecii antice, Еврейское местечко Липканы; Miniaturi, Borodino, de M. Lermontov; Cel mai, cea mai, cei mai... (Filiala „I. Mangher”); Cine-i harnic să fanteziilor, Pisicile le știu pe toate (Filiala „L. Ukrainka”); Culorile anotimpurilor, Jocul șoriceilor, Peștișorii, Fii detectiv (Filiala M. Drăgan); Jocuri de cuvinte (Filiala V. Bielinski); ore de lectură: Biblioteca – spaţiul magic, Ștefan cel Mare – Voievodul sfânt al neamului românesc (Filiala „L. Rebreanu”); Legenda puilor de cioară, Floarea iubirii, de C. Partole (Filiala „Alba Iulia”); Unde ești copilărie, de M. Eminescu, Veronica Micle – poezie și destin (CAIE); Legenda mai mare decât Vodă, de C. Dragomir (Filiala „Ștefan cel Mare”); Tudor Arghezi – poet al copilăriei (Filiala de Arte „T. Arghezi”); Proză pentru copii, de A. Cehov, L. Tolstoi, M. Prișvin (Filiala „A. Mickiewicz”); Dealul Drăguţei: amintiri din altă copilărie, de L. Bârlădeanu, Fântâna lui Ștefan cel Mare, Cei mai bătrâni arbori din lume, Limba maternă, ca o floare eternă (Filiala Codru); Călătorim alături de Tom Sawyer (Filiala A. Russo); discuţii / dezbateri: În ţara horelor și a doinelor, Vă comportaţi civilizat? (Filiala „Maramureș”); Suntem urmașii lui Ștefan cel Mare – mare voievod al neamului (Filiala „Ștefan cel Mare”); Moldova – Ţara mea de cântec și dor, Prin muzeele lumii, Cartea sau internetul?! (Filiala „L. Rebreanu”); Să ne cunoaștem constituţia, Cum folosim apa pe timp de caniculă (Filiala „Târgoviște”); Codul bunelor maniere, Constituţia – Legea Supremă a Societăţii și a Statului, Cartea își păstrează gustul și virtuţile intacte, Umorul în viaţă, Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră (CAIE); Marele Voievod Ștefan cel Mare, Laureaţii premiului H. Gh. Andersen, Tradiţii și obiceiuri (Filiala „I. Mangher”); Pușkin în arta plastică, Despre Australia în mod distractiv (Filiala „M. Lomonosov”); Viaţa în Grecia antică, Pe muntele Olimp, De ce egiptenii purtau talismane și peruci parfumate? Cine a fost Zeul Roman al caselor? (Filiala M. Drăgan); Tinerii și societatea, Cum să ne exprimăm emoţiile (Filiala A. Russo); expoziţia de pictură: Eminesciana plastică, de Ion Daghi, Curcubeul copilăriei (CAIE); Солнечное лето (Filiala „I. Mangher”). RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

ghicească; Cunoaște cărţile citite vara (Filiala „A. Mickiewicz”); Ilustraţiile din cartea preferată, În compania


61 În cadrul Lecturilor verii au fost organizate activităţi extramuros cu implicarea voluntarilor, desfășurate în parteneriat cu diverse organizaţii din comunitate, astfel BM în colaborare cu tabere de vară, organizate în cadrul școlilor și liceelor, grădiniţelor de copii, au petrecut mai multe acţiuni în curţile blocurilor adiacente bibliotecii, Grădina publică, Dendrarium, Grădina Botanică. Programul Lecturile verii s-a finalizat în mod festiv în toate filialele BM cu jocuri și programe distractive, unde cei mai activi participanţi au fost menţionaţi cu diplome și cărţi, fiind motivaţi să rămână în continuare fideli lecturii și bibliotecii. Tabăra de vară În perioada vacanţei mari filialele BM „I. Mangher”, „Alba Iulia”, „Transilvania” organizează pe lângă bibliotecă Tabăra de lectură și agrement. Activităţile culturale propuse participanţilor Taberei de vară au inclus: discuţii / dezbateri, prezentări de carte, concursuri de erudiţie, ore de lectură etc. La Filiala „I. Mangher” în fiecare zi copiii participau la diverse cluburi creative: ceramică, artă plastică, muzică, origami, quilling și șah. Pe parcursul întregii luni, copiii au participat la: ore de lectură, discuţii, muzeul Cosmonauţilor, Fabrica de jucării. Cele mai fascinante au fost excursiile organizate la Lipcani și Edineţ, istoria comunităţii evreiești ale acestor două localităţi reflectă laitmotivul Taberei din acest an. Filiala „Alba Iulia” le-a oferit copiilor un spectru larg de activităţi, în cadrul Taberei de lectură și agrement , unde au fost organizate: întâlniri cu scriitorii Nina Slutu-Soroceanu, Ada Zaporojanu; lansarea de carte ABC-ul muzical pentru toţi copiii, de N. Gribincea; spectacolele cu păpuși Săndăluţele, de T. Știrbu; Lupul pocăit, de A. Pann; Măgarul și priveghetoarea, de Gh. Ranetti; Fata babei și fata moșneagului, de I. Creangă; Frumuseţea adevărată vine din suflet. Zilnic copiii au participat la prezentări de carte, discuţii / dezbateri, ore de lectură, ore de povești. Utilizatorii-copii au fost antrenaţi în concursurile de erudiţie Ghicește eroul din poveste, Ghici ghicitoarea mea, Ce poezii de Claudia Partole cunoașteţi?, Ghicește autorul poveștii, Miss Tabără, În vizită la Guguţă, au participat cu deosibită plăcere la concursurile de desen Eroul meu preferat din povești, Cartea viitorului, Eroul îndrăgit al lecturilor mele. An de an, filiala oferă copiilor programe distractive în Grădina publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Dendrarium, deseori a fost implicaţi în activităţi și voluntarii bibliotecii. La Filiala „Transilvania” a activat Tabăra de lectură și agrement în cadrul căreia utilizatorii-copii lecturează, își petrec timpul liber și participă la diverse activităţi culturale. Astfel, au fost organizate: spectacolele Balul de vară al poveștilor; Cel mai frumos sfârșit de poveste, atelierele de creaţie: unde copiii au modelat din plastilină, au învăţat arta origami, jocuri cu puzzle etc., copiii au creat Floarea emoţiilor; concursul de creaţie Cel mai ingenios arbore genealogic, concursul de erudiţie Vreau să știu, aici copii și-au demonstrat nivelul de dezvoltare cognitivă și intelectuală. În final, a fost organizat concursul Miss Tabăra de vară, care a fost constituit din următoarele probe: Prezentare, Talent, Defilare, Inteligenţă și Actorie. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

concursuri, spectacole, întâlniri cu scriitorii. Participanţii au vizitat diferite muzee: Casa-muzeu „A. Sciusev”,


62 Nou! La Filiala „Maramureș” a fost inaugurată Tabăra de vară ACTIV, care a avut ca scop descoperirea și punerea în valoare atât a potenţialului creativ al fiecărui participant, cât și stimularea unui mod de gândire integrat. În perioada de desfășurare a taberei (1-30 iunie) au fost organizate activităţi culturale care s-au axat pe temele: Cartea – simbol de cunoaștere; Modul sănătos de viaţă; Arta prin origami; Descoperă lumea în cinci zile. Concluzii Activităţile culturale organizate în cadrul Lecturilor verii au promovat cartea de valoare, contribuind la dezvoltarea spirituală a tinerilor utilizatori, i-au familiarizat cu literatura și cultura naţională și cea universală. Participanţii au lecturat, s-au documentat cu apariţiile editoriale recente, au fost prezenţi la diverse activităţi culturale, ceea ce le-a permis de a descoperi importanţa cărţii și a lecturii în viaţa lor. În cadrul programului Lecturile verii au fost organizate 1 538 activităţi culturale, la care au participat 34 379 persoane, împrumutul constituind 608 792 documente (în 2011 activităţi culturale – 2 124; participanţi – 37 063 persoane, împrumutul – 547 249 documente). Numărul de activităţi în anul 2012 a participat în cadrul acestui program. Săptămâna ușilor deschise În acest an aniversar filialele BM și-au direcţionat toate activităţile și acţiunile la consolidarea imaginii, au depus eforturi pentru a crea o vizibilitate mai amplă a BM în comunitate. O formă susceptibilă pentru a promova valoarea și diversitatea resurselor informaţionale, a serviciilor culturale, a potenţialului BM a fost Săptămâna ușilor deschise. Tradiţional, acest program complex coincide cu data inaugurării filialelor și este marcată prin diversitatea activităţilor pentru public: conferinţe, simpozioane, mese rotunde, lansări și prezentări de carte, medalioane literar-muzicale, concursuri, ateliere de creaţie, expoziţii de publicaţii și de pictură. Programul este și un forum de comunicare profesională a bibliotecarilor atât din reţeaua BM, cât și din alte tipuri de biblioteci. Anul 2012 a fost unul bogat în evenimente aniversare: BM „B.P. Hasdeu” – 135 de ani; filialele „O. Ghibu” – 20 de ani, „H. Botev” – 20 de ani, „M. Ciachir” – 20 de ani, „A. Mickiewicz” – 5 ani, „L. Rebreanu” – 5 ani, Centrul de Informare Europeană – 5 ani. Activităţile au avut o conotaţie festivă cu implicarea administraţiei publice locale, a partenerilor din ţară și de peste hotarele ei. Filiala „O. Ghibu” s-a remarcat printr-un șir de activităţi de amploare care au adunat diverse categorii de utilizatori. Simpozionul Biblioteca în spaţiul cultural modern – catalizant întru lecturi, comunicare și emancipare și mesele rotunde Procesul literar contemporan și impactul asupra cititorului mileniului trei; Omagiu patronului spiritual al Bibliotecii – Onisifor Ghibu au abordat responsabilitatea bibliotecii în formarea și dezvoltarea culturii, iar lansările și prezentări de carte Poeme și epistole în RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

scăzut din cauza că filialele „Ștefan cel Mare”, „O. Ghibu”, „A. Donici”, fiind în proces de reparaţie, nu au


63 zbucium de Petru Dudnic (carte postumă), Drumul spre Tibet, de Ronin Terente, Anatol Ciocanu și senectutea teiului, Arcul voltaic, de Nina Corcinschi, Melopee pentru început de mileniul III, Academicianul Mihai Cimpoi – savantul timpului prezent; Biblioteca „Onisifor Ghibu”. Două decenii de istorie au completat cunoștinţele utilizatorului cu informaţie despre personalităţile literare din Republica Moldova și publicaţiile filialei. Donaţiile partenerilor de la Biblioteca Metropolitană București au incitat un mare interes pentru public. Evenimentul a fost completat de expoziţia de pictură Gama ideilor culorilor a plasticianului Ștefan Coman. Filialele pentru minorităţile naţionale „H. Botev” și „M. Ciachir” au sărbătorit împreună cu comunitatea realizările, au organizat evenimente de coeziune multiculturală. La spectrul de evenimente (mese rotunde, întâlniri cu personalităţi, lansări de carte, medalioane literar-artistice, discuţii / dezbateri, expoziţii de publicaţii și de fotografii etc.) au participat personalităţi chișinăuiene din diverse domenii: Artista Poporului Ninela Caranfil; regizorul Teatrului de Operă și Balet Eleonora Constantinov; actorul Teatrului Dramatic Rus „A.P. Cehov” Constantin Haret. La cei 5 ani de la înfiinţare Filiala „L. Rebreanu” a avut prilejul de a face bilanţul de activitate și de a-și exprima recunoștinţa faţă de cei ce au pus temelia acestei instituţii. În cadrul Săptămânii... au avut loc sau strigătul, de Olimpiu Nușfelean; Vulcan nestins, de Gavril Moldovanu; Castelul de marmură, de D. Mircea; întâlniri cu scriitorii: poetul Emilian Galaicu-Păun; prozatorul Vladimir Beșleagă; poeta Claudia Partole, care a avut drept generic: Cugetând la cele sfinte; scriitorul și cercetătorul Iurie Colesnic; scriitoarea Claudia Slutu-Grama; medalionul literar-artistic Liviu Rebreanu – creator de destine. Ediţia a V-a a Săptămânii ușilor deschise la Filiala polonă „A. Mickiewicz” a fost consacrată Zilei Independenţei Republicii Polonia. Evenimentul a început cu spotul Descoperă Polonia la Biblioteca „A. Mickiewicz”. Cu acest prilej a fost vernisată expoziţia de gravură în lemn, autor Karl Iliniţchi; expoziţia foto Polonia carpatină, autor Vasile Șoimaru; întâlniri cu personalităţi: Claudia Partole; Ianoș Ţurcanu, Artista Poporului Ninela Caranfil; prezentări și lansări de carte: Antologia poeziei contemporane poloneze; Podul de catifea, de C. Milosz; oră de lectură: Janusz Korczak – prietenul copiilor; Sobieski și românii de C. Negruzzi. Impact Anual, BM „B.P. Hasdeu” organizează activităţi de promovare a colecţiilor și serviciilor, care sporesc imaginea bibliotecii în comunitatea chișinăuiană. Acest program este și un prilej motivat de a face un bilanţ retrospectiv al activităţii. În cadrul programului Săptămâna ușilor deschise au fost organizate 438 activităţi culturale la care au participat 17 873 persoane. În această perioadă au fost înregistraţi 1 778 utilizatori noi și au avut loc 210 vizite colective cu 5 062 participanţi. Împrumutul a constituit 76 262 documente (în 2011 activităţi culturale – 412, participanţi – 17 380 persoane).

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

lansări de carte: Proximităţi și mărturisiri, de Ioan Pintea; Respiraţia umbrei, de Valeriu Stancu; Spiritul


64 Decada Chișinău, orașul meu (4-14 octombrie) Biblioteca Municipală promovează orașul și oamenii Chișinăului fiind biblioteca principală a capitalei. Anual se organizează Decada Chișinău, orașul meu valorificând trecutul și prezentul orașului prin desfășurarea activităţilor culturale: conferinţa literară: Побег длиною в жизнь, după cartea lui A. Labunschi; (Filiala „I. Mangher”); mesele rotunde: File din istoria orașului Chișinău, (Filiala „Maramureș”); Chișinău – orașul vieţii, dragostei și culturii (Filiala A. Russo); întâlnirile cu personalităţi: Victor Prohin (Filiala „Ovidius”); actriţa Paulina Zavtoni, Valentina Butnaru, Nicolae Bălţescu (Filiala de Arte „T. Arghezi”); compozitorul Constantin Rusnac (Filiala CAIE); Ianoș Ţurcanu, Vlad Pohilă, actriţa Ninela Caranfil, dr. în economie Vasile Șoimaru, Claudia Partole, Ada Zaporojan (Filiala „A. Mickiewicz”); lansările și prezentările de carte: Chișinăul din amintire; Chișinău: album; Chișinăul în literatură: antologie (filialele: „Transilvania”, „Târgu-Mureș”, „Alba Iulia”, „Maramureș”, „L. Rebreanu”); Aleea clasicilor, de C. Trifan (Filiala „Târgu-Mureș”); Licăriri ale luminii divine, de A. Sofroni (Filiala de Arte „T. Arghezi”); Hai cu mine, clopoţel, de D. Radu; Buiucani: file din istoria satului și a sectorului, de V. Nemerenco (Filiala „Alba Iulia”); Шесть болезней современной духовности, de C. Noica; Гaдание на Пушкине, de A. Iunco (Filiala „I. Mangher”); serile tu – Chișinău (Filiala „Maramureș”); Un cântec pentru Chișinău (Filiala de Arte „T. Arghezi”); Золотой романс, Камертон (Filiala „M. Lomonosov”); medalioanele literar-artistice: Chișinăul e orașul meu (Filiala „Transilvania”); Personalităţi ale condeiului din sectorul Buiucani (Filiala „Alba Iulia”); Tinere talente chișinăuiene (Filiala „M. Lomonosov”); Orașul meu, al tău, al tuturor (Filiala Codru); Chișinău în monumente și relicve legendare (Filiala „H. Botev”); orele de lectură: Muzeul naţional de istorie a Moldovei; Primarii municipiului Chișinău (Filiala „Transilvania”); Vreau să cunosc istoria orașului meu (Filiala „Ovidius”); Legenda Chișinăului (filialele: „Transilvania”, „Târgoviște”, „Maramureș”, „L. Rebreanu”); Muzeele Chișinăului mai puţin cunoscute, Chișinăul lui A. Bernardazzi (Filiala „A. Mickiewicz”); Utilizatorii Bibliotecii Municipale despre Chișinău (Filiala Traian); Ce știu și ce nu știu despre orașul meu; Chișinău, capitală mândră ești (Filiala A. Russo); spectacolele: Te cânt în vers, al meu oraș (Filiala „Ovidius”); Odă orașului meu (CAIE); discuţii / dezbateri: Problemele orașului depind de orășeni (Filiala „Transilvania”); Să cunoaștem străvechile ulicioare (Filiala „Ovidius”); Chișinăul cultural (Filiala „L. Rebreanu”); Istoria orașului Chișinău (Filiala „Târgoviște”); Chișinăul evreiesc, Arhitecţii Chișinăului (Filiala „I. Mangher”); Umbrele bulgare pe harta Chișinăului, Orașul prin ochii mei (Filiala „H. Botev”); Chișinăul pe timpurile lui A. Pușkin Filiala „M. Lomonosov”); 13 orașe nfrăţite cu Chișinăul (Filiala „L. Ukrainka”); concursuri: Chișinău – cât de bine te știu eu; Oglinda care ne reprezintă – e orașul în care trăim (Filiala „Transilvania”); Chișinău – oraș străbun (Filiala „Maramureș”); Oraș cu dragoste de neam; Pe urmele lui Orfeu (Filiala „Ovidius”); Cunoaștem Chișinăul pas cu pas (Filiala CAIE); Monumentele din Chișinău (Filiala „I. Mangher”); Toamna la Chișinău (Filiala V. Bielinski); Chișinăul meu cel drag (Filiala de Arte „T. Arghezi”); Chișinăul copiilor (Filiala „Târgoviște”); Locul unde ne-am născut (Filiala Codru); Plai mioritic (Filiala „L. Ukrainka”); Parcurile și teatrele pentru copiii din Chișinău (Filiala „M. Lomonosov”); RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

literar-artistice: Chișinău cu farmec de poveste (Filiala „Târgoviște”); Un prea mândru curcubeu, Așa ești


65 Chișinăul pe vârf de peniţă, Ce? Unde? Când? (Filiala M. Drăgan); Chișinăul în culori, Cunoaște-ţi orașul natal (Filiala N. Titulescu); Chișinăul în întrebări și răspunsuri (Filiala M. Costin); Chișinău, orașul meu, azi e ziua ta! (Filiala A. Russo); expoziţiile de fotografii Chișinăul meu cel mic, autor Iurie Răileanu, Chișinăul de ieri și de azi, din colecţia muzeului orașului Chișinău (Filiala „Ovidius”); expoziţiile de pictură: Chișinău, orașul meu (Filiala „Alba Iulia”); Simfonia culorii, pictor Diana Taran (Filiala de Arte „T. Arghezi”). Impact În cadrul decadei Chișinău, orașul meu au fost desfășurate 193 activităţi culturale, la care au participat 5 634 persoane, împrumutul constituind 49 145 documente. NOU! Lecţii publice Acest gen de activitate este o formă nouă pentru biblioteci și a fost organizată cu scopul de a asigura anumite cunoștinţe pentru grupuri speciale de utilizatori. Activităţile sunt desfășurate în parteneriat cu specialiști din diferite domenii. Proiectul UE: istorie, activitate și valori. S-a realizat prin desfășurarea a 12 lecţii publice, care familiarizarea cu domeniul european prin diseminarea informaţiei tematice,

cunoașterea valorilor europene. Lecţiile au fost susţinute de Irina Galbur, formator în tematica europeană; Denis Bordeian, specialist în probleme europene; Daniel Vodă, formator – Relaţii Internaţionale. Temele discutate: La ce servește Uniunea Europeană?, Extinderea și politica de vecinătate a Uniunii Europene, Cum funcţionează Uniunea Europeană?, Care sunt rolurile Uniunii Europene, Etapele istorice de fondare ale Uniunii Europene, Piaţa Unică Europeană cea mai importantă realizare a UE, Uniunea Economică și monetară, Moneda EURO UE societatea bazată pe cunoaștere; A călători, a locui și a munci în Europa, Libertatea, securitatea și justiţia în Uniunea Europeană, Rolul Uniunii Europene pe scena mondială; Care este viitorul Uniunii Europene (CIE) Clubul „Vraja cuvântului” are drept scop de a evidenţia importanţa dimensiunilor comunicării, formarea competenţelor de comunicare interpersonală și în grup, stabilirea unei relaţii prietenoase dintre informaţie și metodele de comunicare ale ei. Lecţiile publice au fost susţinute de Silvia Grossu, doctor în istorie, conferenţiar, catedra Comunicare a Universităţii de Stat din Moldova la temele: Cultura vorbirii – influenţe, creativitate. Formarea discursului, capacitatea de a prezenta atractiv o informaţie, Comunicarea cu auditoriul: forme și metode de interacţiune (Filiala „Ovidius”). AstroClub își propune: observarea fenomenelor astronomice prin crearea condiţiilor de informare, studiu și delectare; promovarea astronomiei în rândurile amatorilor, a doritorilor atât în municipiul Chișinău, cât și în ţară. AstroClubul se adresează tuturor pasionaţilor de astronomie, indiferent de vârstă și pregătire. Aceste lecţii sunt predate de către un profesionist, fizician și astronom amator cu experienţă pedagogică – Serghei Luca. Pentru utilizatorii bibliotecii au fost susţinute temele: Sistemul descriptiv, Sistemul descriptivsolar, Imperiul soarelui, Călătorie printre planete, Viaţa pe alte planete (Filiala de Arte „T. Arghezi”). RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

au avut drept scop


66 Clubului avocaţilor are scopul de a familiariza participanţii cu noile reglementări internaţionale și locale referitoare la apărarea drepturilor omului. Subiectele dezvăluite: Admisibilitatea probelor în procesul penal, Aplicarea instrumentelor internaţionale de apărare a DO în lucrul avocaţilor, Fii motivat!, Cum completezi declaraţia de venit, Dreptul muncitorilor migranţi, Nulitatea actului juridic civil, Căile de atac în procesul penal, Eutanasia. Acţiunile au fost organizate în parteneriat cu diverse organizaţii nonguvernamentale – printre acestea Asociaţia Avocaţilor Americani „Iniţiativa pentru Supremaţia Legii” (ABA/ROLI), Amnesty International, Embassy Lawers, Clubul tinerilor avocaţi stagiari etc. (BPD). În total au fost susţinute 27 lecţii publice. Activităţi știinţifico-literare Activităţile știinţifice organizate de BM au fost o formă efectivă de comunicare, în cadrul cărora sau desfășurat expuneri asupra unor subiecte din domeniul literaturii, istoriei, știinţei, artei, au fost abordate probleme actuale ce preocupă viaţa culturală a comunităţii chișinăuiene. Activităţile știinţifice s-au remarcat prin diversitatea opiniilor expuse, fapt care a captivat și intrigat publicul, având ca suport un subiect În cadrul activităţilor știinţifice și-au dat concursul scriitorii, criticii literari, specialiștii din diferite domenii. Comunicările, alocuţiunile susţinute la simpozioane, conferinţe, mese rotunde cu prezenţa personalităţilor notorii din mediul știinţific au adunat publicul chișinăuian pentru a discuta diverse subiecte: colocviu: L’idee fixe du ample continue (Filiala „Transilvania”); simpozioane: Biblioteca în spaţiul cultural modern – catalizant întru lecturi, comunicare și emancipare, Mircea Eliade și educarea personalităţii (Filiala „O. Ghibu”), A-l cunoaște pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii (CAIE), Poetul timpului (Filiala „Transilvania”); conferinţe: Biblioteca Onisifor Ghibu – două decenii de axiomă culturală; Personalităţi marcante ale culturii mondiale (Filiala „O. Ghibu”), 27 martie 1918 o zi însemnată din istoria Basarabiei (Filiala „Alba Iulia”), Două sute de ani de la anexarea Basarabiei: consecinţe economice, demografice și culturale, Deschidere spre universalism: literatura română din Basarabia postbelică; Spiridon Vangheli – poet prin excelenţă a universului copilăriei; Moștenirea componistică a lui Alexei Stârcea (Filiala „Ovidius”); Ion și Doina Aldea-Teodorovici: mari artiști ai neamului românesc (Filiala „Târgoviște”); În memoria victimelor Holocaustului; 20 de ani de cercetare asupra evreilor din Republica Moldova; Еврейское счастье, Дом который построил С. Маршак (Filiala „I. Mangher”), Călătorind în lumea culturii franceze (Filiala „Maramureș”), Mecanisme și instrumente de implicare a Uniunii Europene în soluţionarea conflictului transnistrean (Centrul de Informare Europeană), Servicii informaţionale pentru comunitatea știinţifico-didactică (Filiala „L. Rebreanu”); mese rotunde: M. Eminescu – sub umbra geniului, cântă glasul eternităţii (Filiala „Maramureș”); Eminescu – călător etern prin lume; Sânzienele – sărbătoarea Soarelui și a dragostei (Filiala „Ovidius”); Guguţă în ipostază literară, teatrală și cinematografică (Filiala „Târgoviște”); Poezia universală – izvoare și studii; Formarea personalităţii prin credinţă; Mihai Eminescu în viziunea RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

știinţific, literar, istoric, omagial, evocator etc.


67 tinerilor; Ce-o fi vorbit oare Eminescu și Creangă; Luceafărul poeziei și luceafărul artei; Mihai Eminescu pe meridianele lumii; Eminescu despre unitatea limbii și a neamului nostru; Vacanţa fără lectură nu are gust, Eminescu și Vieru – două inimi gemene, Armonia eminesciană în acorduri basarabene (CAIE); Participarea bulgarilor în războiul ruso-turc 1877-1878; Bulgarii și găgăuzii – rădăcini comune? (Filiala „H. Botev”); Procesul literar contemporan și impactul asupra cititorului mileniului trei; Omagiul patronului spiritual al Bibliotecii – Onisifor Ghibu; Colocviu literar internaţional; A. Moraru – arta prozei contemporane; Colţul Pauza de râs – un loc de recreere pentru copii pe parcursul verii, Unirea Basarabiei cu România în contextual politic actual din Republica Moldova; Contur cu lecturi originale în Biblioteca Publică O. Ghibu, G. Vieru – magul poeziei și al sufletului (Filiala „O. Ghibu”); Duelul și ultimele zile din viaţa lui A. Pușkin; Lomonosovka azi și mâine; Problemele bibliotecilor la etapa actuală; Lecturi lomonosoviene (Filiala „M. Lomonosov”); Eminescu – lumina ce cuvântă (Filiala „M. Ciachir”), Grigore Vieru – o viaţă închinată Neamului românesc (Filiala „Transilvania”); Eminescu și Vieru – două inimi gemene (CAIE); Grigore Vieru – magul poeziei și al sufletului (Filiala „O. Ghibu”); Dăinuim prin versul vierean (Filiala „M. Ciachir”).

istorice românești, de Nicolae Constantin; O dragoste ca oricare alta, Deasupra și dedesubtul cărţilor – feţe nevăzute, Porţile orașului meu, de Adrian Grăunescu; Patimă și viciu, artă și fum, de Ancuţa-Lăcrimioara Chiș; Colinda în Transilvania, de Ileana Szenic, Ioan Bocșa; Promenada scriitorilor. Almanah ilustrat; Brazii și neamurile lor. Documente – Evocări – Imagini; Căţelușul șchiop și alte poezii, de Elena Farago (Filiala „Transilvania”); Corpusul receptării critice a operei lui Mihai Eminescu, Avatarii ale manuscriselor Eminescu, Un bulgăre de humă, Întâlnirea lui Mihai Eminescu cu Ion Creangă, Portrait d’un dieu obscur, Eminescu în captivitatea „nebuniei”; În oglinzile lui Teleucă de Theodor Codreanu, Vis și alte treizeci de poeme necunoscute (CD) de Mihai Eminescu, O istorie a literaturii române desenată de mari graficieni ai lumii de Nicolae Ioniţă, Cântecele, horele... de Gheorghe Cutasevici (CAE); Faţa Soarelui, autor M. Mocanu și A venit toamna, autor Daria Radu (Filiala „Târgu-Mureș”); Mica-ica bâzâica, de Claudia Partole; Nimeni nu e singur, de Nicoleta Bologan; Istoria Târgoviștei: din preistorie și până la aderarea României la Uniunea Europeană, de G. Coandă; O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia și Mari scriitori români, de Mihai Cimpoi; Marele Ciulică, de Nicolae Popa (Filiala „Târgoviște”); Călăuza familiei; Cartea nomazilor din B, de V. Butnaru; Dealul Drăguţei, autor L. Bârlădeanu (Filiala „Ovidius”); La școala Steluţelor, de V. Fonari; Dacă ar fi mânzul fotograf, de V. Prohin; A venit toamna și Hai cu mine, clopoţel! de D. Radu (Filiala „Maramureș”); Cartea poeziei – 2012; Mai aproape de departe... pătrunde vocea lui Nicolae Sulac, de I. Proca; Arghezi necunoscut, de P. Ţugui; Emil Childescu, de C. Spânu; Epistole și flori, de C. Abălașei-Donosă (Filiala „V. Lomonosov”); Nu mă uita, de L. Bolboceanu; 101 poeme, de C. Slutu-Grama (Filiala V. Bielinski).

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Lansări și prezentări de carte în cadrul cluburilor, cenaclurilor: Dicţionar de personalităţi


68 Ateliere de creaţie Biblioteca Municipală, reprezintă un mediu cultural, educaţional, unde profesioniștii din diferite domenii își împărtășesc experienţa tuturor doritorilor, iar participanţii sunt încurajaţi și sprijiniţi în procesul de creaţie, dezvoltându-și capacităţi și abilităţi de exprimare artistică. Filialele organizează ateliere de creaţie cu diverse subiecte și tehnici de lucru (împletirea cu mărgele, artă plastică, modelare, confecţionare, origami, jocuri de dame și șah): Micul meșter, Magia culorilor, Arta exprimării elegante (Filiala „O. Ghibu”); Atelierul de pictură, Atelier de creaţie Vlad Ioviţă, Școala de creativitate „Writing” (Filiala „Ștefan cel Mare”); Penelul magic, Frivolite, Mâini dibace (Filiala „Transilvania”); Miracol (Filiala „Ovidius”); Broderie, Origami (Filiala „Târgu-Mureș”); Broderie cu dantelă (Filiala de Arte „T. Arghezi”); Iris, Regele (Filiala „M. Lomonosov”). Arta origrami se bucură de succes atât la utilizatorii-copii, cât și la cei adulţi, astfel, la filialele: „Maramureș”, „T. Arghezi”, „A. Donici”, M. Drăgan, V. Bielinski, N. Titulescu își desfășoară activitatea atelierele de creaţie în cadrul cărora participanţii au fost familiarizaţi cu tehnicile de împăturire a hârtiei conform tradiţiei japoneze. La Filiala „I. Mangher” master-class ca formă de activitate a fost utilizat pentru participanţii crenguţe din hârtie creponată. Pentru persoane cu dizabilităţi au fost organizate la Centrul de plasament „Small group homes” și centrul „Atenţie” master-class-urile de artă plastică: Toamna de aur, Солнечный сад, Дом моей мечты. La sărbătoarea evreiască Purim au fost organizat master-class-ul origami Clovnul vesel. În cadrul Festivalului de carte evreiască pentru elevii de la gimnaziul Chipeșca, raionul Șoldănești, au fost organizate master-class-uri de artă plastică Toamna în Moldova, Animalele biblice (pentru cei pasionaţi de ceramică). În cadrul Conferinţei Internaţionale Limud Moldova 2012 voluntarii bibliotecii au prezentat un master-class de modelare din lut На гончарной улице. Sub egida bibliotecii evreiești s-au desfășurat manifestări care contribuie la formarea și desăvârșirea culturii generale, la familiarizarea și popularizarea culturii și artei evreiești. Dintre acestea menţionăm: Macor (dans evreiesc); Formaţia vocală Halom (interpretarea cântecelor evreiești în limbile ebraice, română, rusă, engleză); Ţipor (studioul de educaţie și învăţământ preșcolar); Neposeda (studioul de muzică); Lumea din jurul meu (studioul de ceramică); Hașra (studioul de artă plastică); Creatorul (atelier de modelare: hârtie, carton, lemn, pânză). Pentru amatorii de sport în incinta bibliotecii activează Sala de forţă, clubul amatorilor de Șah, clubul de gimnastică Pilates, care au contribuit la fortificarea sănătăţii, confirmând maxima latină „Mens sano in corpore sano” ( Minte sănătoasă în corp sănătos). La Filiala „M. Lomonosov” master-class-ul Renumiţi prozaici l-a avut invitat pe scriitorul rus din Moscova Zahar Prilepin și pe scriitorul-prozator din RM Oleg Panfil, în cadrul căruia i-au ajutat pe tinerii prozaici să-și perfecţioneze măiestria. Pe parcursul anului în cadrul master-class-ului Duminica literară participanţii au citit și au discutat creaţia proprie, au ascultat opiniile specialiștilor și ale publicului prezent. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

programului preșcolar Ţipor, denumit Tu bi Șvat (Anul Nou al pomilor), la care copii au confecţionat pomi și


69 Master-class-ul Cunoaște-te pe sine, în cadrul căruia specialiștii acordă asistenţă psihologică utilizatorilor bibliotecii sub formă de traninguri: Harta dorinţelor, Oare sunt bun? Eu în ochii grupului... Master-class-ul Loskutok întrunește participanţii pasionaţi de cusut (patchwork), în cadrul căruia s-au studiat principiile de confecţionare a unităţilor individuale după metoda în stilul Pătratul american, Melcul, Ananas, Stea. Concursuri Concursurile sunt o formă de dezvoltare intelectuală, care au reunit în spaţiile BM utilizatorii pentru a participa în competiţii de creaţie și de erudiţie. Participanţii au fost provocaţi să se implice afectiv și efectiv în realizarea unor teme, să-și dezvolte și să-și demonstreze capacităţile și abilităţile creative, să-și cultive și să-și valorifice potenţialul intelectual. Pentru reușita participării, bibliotecarii oferă resurse infodocumentare. Concursurile incită interesul de a cunoaște mai mult, antrenează memoria, contribuie la formarea / dezvoltarea intelectuală a utilizatorilor. Pentru utilizatorii copii, filialele BM organizează concursuri conform particularităţilor de vârstă, astfel specificul concursurilor constă în faptul că ele își realizează sarcinile cognitiv-educative într-o formă distracar fi: de eseuri, de caligrafie, de pictură, fotografii, artizanat etc. Diversitatea concursurilor au fost întregite de concursurile de creaţie (eseuri) organizate de filialele BM, care au avut drept scop afirmarea utilizatorilor cu aptitudini literare. În acest context au fost desfășurate concursurile: Biblioteca – calea ta spre cunoaștere (Filiala „Ovidius”); Biblioteca îmi oferă mie succesul în carieră (Filiala „Alba Iulia”); Ars Adolescentina (Filiala „O. Ghibu”); Ce i-aș dori eu unei biblioteci de 135 de ani (Filiala „Târgoviște)”; O felicitare pentru Biblioteca Municipală (Filiala Traian). Utilizatorii-copii au participat cu plăcere la concursurile de erudiţie: Spiridon Vangheli – scriitorul celor mici și mari (Filiala „L. Rebreanu”); Un personaj din cărţile lecturate (Filiala „Maramureș”); Spre un nou Eminescu (CAIE); Pe urmele lui Orfeu (Filiala „Ovidius”); Pământul rus – Patria eroilor (dedicat bătăliei de la Borodino din 1812) (Filiala „M. Lomonosov”); Monumentele din Chișinău (Filiala „I. Mangher”); Poveștile lui A. Pușkin (Filiala „A. Mickiewcz”); Ghici ghicitoarea mea (Filiala Traian) ș.a. Aceste concursuri au stimulat dezvoltarea intelectuală a capacităţilor și competenţelor utilizatorilor, le-a dezvoltat gândirea creativă, i-a motivat să lectureze și să-și aprofundeze cunoștinţele din domeniul preferat. Activitate expoziţională Expoziţiile de pictură, grafică, foto, de desen, floristică etc., organizate în biblioteci rămân o modalitate suplimentară, emotivă și eficientă asupra publicului, care contribuie la dezvoltarea gustului estetic al utilizatorilor. Interferenţa dintre operele de artă și lecturi, trezește un viu interes, creând un mediu favorabil pentru expunere și comunicare între artiștii plastici și participanţi. Programul promovează arta, iniţiază utilizatorii în cunoașterea genurilor, tehnica de interpretare: expoziţii de artă plastică: Flori de gheaţă, flori de RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

tivă. Pentru a atrage un cerc cât mai larg de utilizatori la competiţii, BM organizează diverse concursuri cum


70 câmp, autor Iurie Răileanu (Sediul Central); Vernisaj de artă plastică a elevilor Școlii de arte „A. Șciusev”; Chișinăul – imagini, monumente, personalităţi, autor Iulia Lozovanu; Tradiţie din străbuni; Adevăr, Compasiune, Toleranţă; Gama ideilor culorilor, de Ștefan Coman (Filiala „O. Ghibu”); Farmecul anotimpurilor (Filiala „Târgu-Mureș”); Zi cu zi torcând culoare, autor Snejana Tarabuică; Suprarealismul mitologic, autor Igor Dublenco; Chișinău, orașul meu (lucrările elevilor de la Liceul „O. Ghibu”) (Filiala „Alba Iulia”); Eternitatea naturii, de G. Snigureac (Filiala „Maramureș”); Expoziţie personală a pictorului M. Fișer; Expoziţie personală a pictorului Vasiluţa Vasilache (Filiala „I. Mangher”); Rapsodie de vară, de Inga Orehov, Lumea fermecată, de Tatiana Bivol (Filiala „M. Lomonosov”); Vernisaj de gravuri în lemn, autor Karl Ilniţki (Filial „A. Mickiewicz”); Rapsodie de vară, pictoriţa I. Orehov (Filiala Arte „T. Arghezi”); Între iluzii și realitate, de Liviu Hâncu; Carnavalul primăverii, O stare de suflet, de Alexandru Bulat, Motive Vâlcovene, de Vl. Palamarciuc, Conceptele culorilor, de N. Baciu, Mescelaneul culorilor (expoziţie de grup a elevilor Liceului „Igor Vieru”) (Filiala „Transilvania”); Fragment cotidian al Primăverii (Filiala „Maramureș”); Orizonturi eminesciene (expoziţie de grup) CAE; А красоты приемлю самовластие, de Svetlana Rusnac (Filiala „L. Ukrainka”); expoziţia personală a pictorului caricaturist Grigore Puică (Filiala „Târgoviște”); expoziţie de grafică de carte (Filiala „Ștefan cel Mare”); Vernisaj de floristică, de L. Marjina și G. Hripunkova (Filiala „A. Mickiewicz”); Toamnă, frumoasă doamnă – a meșterului popular al RM Galina Hripunkova; Și vom găsi în zăpadă iarna flori (Filiala „M. Lomonosov”); expoziţie de artizanat: Obiecte de artizanat (Filiala Arte „T. Arghezi”); expoziţii de fotografii: B.P. Hasdeu – 135 de ani de la fondare, de V. Șoimaru (Filiala „Transilvania”); În amintirea eroilor; Eliade mai actual ca oricând (Filiala „O. Ghibu”); Câinele, cel mai bun prieten patruped al omului (Filiala „Alba Iulia”); Prietenii mei – animalele (Filiala „A. Mickiewicz”); Activitatea componistică – A. Stârcea (Filiala „Ovidius”); Primul cadru, autori – studenţii Colegiului de Artă „Al. Plămădeală” (Filiala „M. Lomonosov”); Pe urmele lui Mihai Eminescu, autor Vasile Șoimaru (CAIE); Opera lui Eminescu (Filiala de Arte „T. Arghezi”); Invită Maria Bieșu, autor Oleg Rubenstein (Filiala „L. Ukrainka”); Biblioteca M. Ciachir – 20 ani; Vernisaj de fotografii ale pictorului Ion Kavarnalî „Găgăuzii din anii ’50” (Filiala „M. Ciachir”). Pe parcursul anului au fost organizate 109 expoziţii, la care au participat 4 607 persoane. Serviciul extramuros Biblioteca Municipală creează și asigură condiţii pentru accesul liber și nelimitat la toate resursele informaţionale disponibile, la serviciile de bibliotecă, contribuie la integrarea socială, respectând drepturile și libertăţile intelectuale ale persoanelor. Prin serviciul extramuros BM ajunge la utilizatori acolo unde ei se află, găsește oportunităţi de colaborare și oferă servicii în parteneriat cu instituţiile de învăţământ, cu centrele de socializare, cu instituţiile interesate din comunitate, beneficiarii fiind: preșcolari, elevi, persoane cu dizabilităţi, persoane de vârsta a treia din toate sectoarele municipiului.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

pentru copii Săptămâna cu surprize (Filiala N. Titulescu); expoziţii de floristică: Totul începe cu dragostea


71 Promovând accesul la educaţie și cultură pentru copii cu deficienţe de vedere, Filiala „I. Mangher” conlucrează cu grădiniţa nr. 135; cu Centrul „Atenţie” (copii cu deficienţe mentale); cu cluburile Flacăra, Steaua, Vatra, Sparta (copii cu probleme de comportament); cu Centrul comunitar Small Grup Homes (copii din familii social-vulnerabili); cu Centrul Evreiesc de binefacere Hesed Iehuda (persoane în etate cu probleme locomotoare). Pentru această categorie de utilizatori au fost organizate: conferinţe: Memoria victimelor Holocaustului, pentru liga tineretului polon, și Limud (conferinţă educaţională) pe teritoriul Institutului Muncii; spectacolul Purim Spiel, master-class-ul Мастерим клоуна: discuţii / dezbateri: Eврейское счастье, de M. Hazin, Великие страсти знаменитых людей, Bеликий художник Рубенс, Aрхитекторы Kишинева, История городского транспорта. Pentru integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi și a celor defavorizaţi din comunitate, Filiala Traian și-a continuat colaborarea cu Centrul Comunitar pentru Copii și Tineret cu Dizabilităţi Fizice, Gimnaziul-Internat nr. 2, unde au fost organizate spectacolele: Petrece vacanţa la bibliotecă, Crăciunul, bucuria copiilor Șoricelul rătăcit; discuţiile / dezbaterile: Cartea – calea spre cunoștinţe, Tuberculoza pulmonară – TBC; Ce dulce-i spus cuvântul mama; concursul de erudiţie Ghici ghicitoarea mea. Institutul Oncologic a organizat programul Leac pentru suflet, unde au avut loc: ore de lectură: Făt-Frumos din lacrimă de M. Eminescu, Aventurile lui Harap Alb de I. Creangă; vizionarea filmului: Aventurile lui Oliver Twist, de Ch. Dickens, Micul Prinţ de A. Saint-Exupery; concursul de desen: Eroii din basmele lui Eminescu, Pe meleagurile lui Creangă. În cadrul programului BiblioParc, desfășurat în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” au avut loc prezentări de carte: Lumini poetice, de Floarea Ţuţuianu; Cavalerii și cavaleria pe înţelesul nepoţilor mei, de Alain Demurger. Pentru copiii mici din instituţiile preșcolare din sect. Centru, Filiala „Ovidius” organizează Ziua bibliotecii la grădiniţă, aici au fost lecturate povești populare și povești ale autorilor autohtoni și din literatura universală, iar pentru persoanele dezavantajate biblioteca colaborează cu Școala auxiliară nr. 5 din sector, o instituţie de tip închis cu handicap mintal și fizic, pentru care au organizat diverse activităţi: ore de lectură, ore de povești. În cadrul programului Biblioteca vine la tine cu prieteni, Filiala „Alba Iulia” în parteneriat cu liceele, școlile și grădiniţele din sector au organizat: prezentări și lansări de carte: Luceafărul, de M. Eminescu, Cocorul călăuză, de P. Zadnipru, O viziune din focarul conflictului de la Dubăsari; medalion literar: Am pornit să colindăm; spectacole literar-artistice: Codrule, codruţule; Somnoroase păsărele; ora poveștilor: Făt-Frumos și soarele, de M. Eminescu, Frumoasa adormită, de Fraţii Grimm. Filiala „L. Rebreanu” a oferit servicii extramuros pentru: Unitatea militară nr. 1001 a Trupelor de Carabinieri din mun. Chișinău, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, Liceul „Al. I. Cuza”, Liceul de cadeţi „Sfântul Gheorghe”, grădiniţele din sector. Pentru ei au fost organizate: masa rotundă Servicii informaţionale pentru comunitatea știinţifico-didactică; prezentări de carte Limba și literatura română în gimnaziu: structuri didactice deschise, Concepte fundamentale pentru studiul literaturii române. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Filiala „O. Ghibu” în colaborare cu Fundaţia filantropică medico-socială Anghelus Moldova și


72 În parteneriat cu organizaţia persoanelor în etate Tezaurul naţiunii Filiala „M. Lomonosov” a organizat seara literar-muzicală Îngerii pământului și lecţia publică Sfaturile medicului: tratamentul hipertoniei, dedicate Zilei internaţionale a persoanelor dezavantajate. Diversitatea activităţilor culturale: discuţii / dezbateri, prezentări de carte, ora poveștilor, ore de lectură au fost organizate extramuros de către Filiala „Ștefan cel Mare” la școlile, liceele și grădiniţele din sector, la Centrul de creaţie al copiilor Luceafărul. CAIE a extins serviciul extramuros la Casa Naţionalităţilor, Centrul Comunitar pentru Copii și Tineret Orizont, la instituţiile preșcolare, liceele din cartier. Pentru ei au fost organizate: masa rotundă: Eminescu și Vieru – două inimi gemene; Luceafărul poeziei și Luceafărul artei; întâlniri: Titus Știrbu – scriitor îndrăgit al copilăriei; Ianoș Ţurcanu în dialog cu cititorii Liceului Teoretic „L. Rebreanu”; Constantin Dragomir în dialog cu cititorii Liceului teoretic „P. Movilă”; lansări de carte: Geografia cu minuni, Fapte bune să aduni, de I. Ţurcanu. În anul de referinţă Filiala V. Bielinski a realizat programul Biblioteca vine la tine în colaborare cu Casele de copii Preasfinţitul Iosif, Așchiuţa; liceele „O. Ghibu”, „Dante Alighieri”, școlile și grădiniţele din Pentru Filiala „Maramureș” s-au dovedit a fi destul de avantajoase relaţiile de colaborare cu Centrul de zi și activităţi Start pentru persoane cu dizabilităţi de intelect; Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă și Familie; Spitalul pentru copii V. Ignatenco; Teatrul Municipal de păpuși Guguţă. Formele activităţilor culturale în cadrul acestui serviciu au fost diverse: discuţii / dezbateri, înscenări teatralizate, ore de lectură, ore de poveste ș.a. NOU! Caravana cărţii, proiect organizat de Filiala „Alba Iulia” în parteneriat cu Editura Gens Latina (Alba Iulia, România), promovează operele tinerilor scriitori din R. Moldova apărute la Editura Gens Latina. În cadrul proiectului au fost organizate lansări și prezentări de carte, care ulterior au fost donate la liceele: „P. Rareș” (Chișinău); din satele: Borogani (Leova); Zaim (Căușeni); Brînzeni (Telenești).

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

sector, taberele de vară Весёлые ребята, Copilărie.


73 Alte activităţi ● Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, ediţia a XVI-a Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din an în an găzduiește lansările de carte din cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, în a.c., la Filiala „O. Ghibu”, s-au lansat cărţile apărute la editurile din România: David Press Print, Timișoara, și Princeps Multimedia, Iași; Centrul de Carte Germană „Deutscher Lesesaal” a participat cu expoziţia de carte pentru copii și tineret a editurilor din Germania; Filiala „L. Ukrainka” a organizat expoziţia de carte Бенефис украинской книги, iar Filiala „A. Mickiewicz” a participat cu o amplă expoziţie de carte polonă despre tradiţiile și obiceiurile poporului polon, albume foto despre orașele Poloniei. ● Salonul Internaţional de Carte și Presă, ediţia a XXI-a Actualitatea și realizarea excepţională a lucrărilor poligrafice, apărute la editurile din Germania, a făcut ca standul Centrului de Carte Germană „Deutscher Lesesaal” să fie unul dintre cel mai vizualizat. La expoziţie a fost prezent șeful adjunct al Misiunii de la Ambasada Germaniei Carsten Wilms. Participarea la Salonul Internaţional de Carte a fost un pas important în promovarea colecţiei Centrului de Carte Germană, ● Festivalul de carte evreiască, ediţia a XVI-a (Filiala „I. Mangher”). În cadrul festivalului au avut loc diverse forme de activităţi culturale: conferinţe literare: Дом который построил С. Маршак, Побег, длиною в жизнь (pe marginea cărţii lui Anatoli Labunschi); seară literară: Să trăiești Odesa; masterclass: Ceramica în cadrul Studioului de Arte plastice și decorative; oră de lectură: Chișinăul de ieri și de azi, însoţită de o demonstraţie video; ora poveștilor: Ursoaica, Babele, Solomon și albinuţa, Trei urși, (povești evreiești) a fost vernisată expoziţia personală a pictoriţei V. Vasilachi; discuţie / dezbatere Istoria Catedralei. ● Centrul de Informare și Educaţie Juridică Legea pentru tine (Filiala „I. Mangher”) a organizat activităţi cu minorii cluburilor comunitare: Steaua, Flacăra, Sparta, Elada, Fantastic, Vatra. Centrul și-a continuat activitatea de promovare a cunoștinţelor juridice, drepturilor copiilor, profilaxiei infracţiunilor, extinderea cunoștinţelor despre modul sănătos de viaţă. ● Șezătoarea voluntarilor (Sediul Central). BM în parteneriat cu membrii Guvernului R. Moldova au organizat pentru copiii cu deficienţe locomotoare diverse ateliere creative (quilling, broderie, lucrul cu mărgelușe, stative-albinuţe), care au pus în valoare potenţialul creativ al acestor copii. ● Maratonul pușkinian organizat cu ocazia a 175 de ani de la nașterea lui A. Pușkin. Filiala „M. Lomonosov” în parteneriat cu Casa-muzeu A.S. Pușkin au organizat: masa rotundă: Duelul și ultimele zile din viaţa lui A. Pușkin; seara literar-artistică: În memoria lui A. Pușkin; Frumoasă-i reunirea noastră; medalionul literar-artistic: Creaţia lui A. Pușkin în muzică; Veacul tău este veacul al XIX; spectacolul: Povestea peștișorului de aur; discuţie / dezbatere: Limba rusă este, în primul rând, Pușkin.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

fondat de Goethe-Institut (expoziţii de carte).


74 

Nou! Programul Floarea Sănătăţii (Filiala Ovidius”). Program informaţional-educativ

Floarea sănătăţii, cu genericul Prin intermediul cărţii învăţăm secretul sănătăţii a avut ca scop formarea deprinderilor elementare de igienă prin lecturarea operelor artistice. Pentru o activitate mai eficace s-a recurs la sistematizarea conţinutului tematic pe șase module: Mâinile curate înseamnă sănătate, Dinţi sănătoși un zâmbet frumos, Mișcarea – factor de sănătate, Vitamine pentru tine, Să fim îngrijiţi și ordonaţi, Ochii oglinda sănătăţii. Au fost planificate șase activităţi, dar la solicitările utilizatorilor s-au desfășurat nouă ședinţe. Materialul literar folosit pentru acest program a fost preponderent sub formă de versuri, povestiri, povești de autori autohtoni. precum și ai celor de peste hotare. Partenerii filialei au fost instituţiile de învăţământ școlar și preșcolar din Sectorul Centru. 

Nou! Clubul Poeţilor desculţi. Iniţiat de Filiala „O. Ghibu”, s-a oferit să descopere și să

promoveze talente tinere, să aducă lumină în domeniul gândirii literaturii și simţirii pure. Conceptul clubului este să înlăture prin Arta frumosului, diverse complexe ale Omului de azi – moment psihologic. Felul de a se iniţia cât mai original ţine de ieșirea în scenă (citește: platou, stradă, Aleea clasicilor etc.) desculţi, la papion și prin promovări clasicizante ale culturii... Drept recompensă, BM a contribuit la editarea volumului membri. În cadrul clubului au fost lansate cărţile: Interiorul unei naţiuni, Drumul spre Tibet, de Ronin Terente; Doi brazi: culegere de versuri, vol. I.; Visele și oamenii mării: plachetă de versuri îmbinată cu pictură și muzică, de A. Bobu. Concluzii În anul 2012 au fost organizate 8 128 activităţi, la care au fost implicaţi 190 126 chișinăuieni – elevi, studenţi, intelectuali, casnice, șomeri, persoane cu dizabilităţi, persoane înaintate în vârstă și preșcolari. Analiza cantitativă și calitativă a activităţii anuale impune unele recomandări, care vor perfecţiona și ghida pe viitor activitatea BM: implicarea chișinăuianului în viaţa culturală a comunităţii ca organizator și participant activ la desfășurarea activităţilor culturale.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

antologic Melopee pentru început de mileniu trei, care cuprinde încercările literare ale celor mai activi75

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Biblioteca Municipală a furnizat servicii și oferte, canalizând eforturile și implicarea resurselor umane pentru a implementa inovaţii și schimbări. La nivel de instituţie a fost creat un spaţiu propice pentru învăţare activă, s-a susţinut un climat profesional sinergic, practicând democraţia prin colaborare ca stil de conducere. Strategia și priorităţile asumate pentru 2012 au fost realizate, evaluate, promovate, diversificate de către cei 436 de angajaţi, din care 340 de bibliotecari. Personal Total

În echivalent norme întregi

436

425

Bibliotecari În echivalent Total norme întregi 340

338

Din numărul personalului Cu studii superioare

Cu studii medii

Total

De specialitate

Total

De specialitate

317

216

23

11

În anul de referinţă echipa BM a fost completată cu 41 de persoane, cu trei persoane mai mult în comparaţie cu anul precedent, dintre care 31 bibliotecari. Resursele de personal au fost alocate în ariile Plecările sunt o problemă, dar caracteristice întregului domeniu infodocumentar. În total au plecat 57 de persoane, dintre care 44 bibliotecari. Factorii care au cauzat plecările au fost: pensionare; concediere din cauza sănătăţii; remunerare; trecerea la alt loc de muncă sau găsirea locului de muncă după specialitate; schimbarea locului de trai; deces. BM sprijină dezvoltarea profesională formând un personal bine instruit și competent pentru furnizarea eficientă a serviciilor. Biblioteca susţine bibliotecarii pentru a învăţa la ciclul I (11), II (9) și III (2). Ca rezultat, BM are cinci doctori în știinţă și 32 de magiștri. În conformitate cu Baza de date „Resurse umane”, la BM prevalează efectivul bibliotecarilor de vârstele 25, 34, 53, 55 și 61 de ani. Aceasta caracterizează predominanţa personalului care învaţă sau a finisat procesul de studiu, personal cu plenitudine intelectuală care a făcut alegerea pentru BM. Comparativ cu anii precedenţi, vârsta medie a personalului a crescut de la 37 de ani la 41. Acesta se explică prin plecarea tinerilor la un loc de muncă remunerat mai bine. În acest an la Biblioteca Municipală 24 de specialiști au depus dosare pentru a confirma / conferi grad de calificare. Ca rezultat, au fost obţinute: gradul I – 10 persoane, iar gradul II – 14 persoane. Din numărul total de bibliotecari atestaţi la 1 iulie 2012 – 175, nouă persoane au plecat de la BM. Astfel, la 1 ianuarie 2013 personalul BM deţine următoarele grade de calificare: superior – 23; I – 75; II – 68, ceea ce constituie 49 % din numărul total al bibliotecarilor.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

cele mai necesare.


76 Regulamentul privind modul de conferire / confirmare a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare, elaborat în 2006, nu este echitabil pentru toate categoriile de bibliotecari. Criteriile stipulate nu permit bibliotecarilor să obţină punctajul necesar. Trebuie să se elaboreze criterii diferenţiate pentru diferite categorii de biblioteci și nivele de specialiști în informare și documentare racordate la standardele ocupaţionale și tendinţele noi din domeniu. Consolidarea rolului bibliotecarului – mentor, instructor, animator, facilitator, element de coeziune socială Asigurarea echităţii transferului de cunoștinţe în anul 2012 s-a sprijinit pe: (1) evaluarea permanentă a nevoilor de învăţare; (2) diversificarea formatelor de formare profesională; (3) constituirea spiritului instituţional și poziţiei clare în educarea continuă a angajaţilor; (4) diseminarea pe scară largă a informaţiilor despre tendinţe, schimbări și inovaţii biblioteconomice; (5) recunoașterea formării profesionale în procesul de promovare, avansare în carieră. În anul aniversar, BM a implementat următoarele inovaţii în procesul de formare profesională: pe blogul informaţiilor profesionale al BM http://infoprof.blog.com/lecturi-pentru-manageri/ Biblioteca Municipală a lansat un nou format de instruire profesională „Colocviile de vară”. Ediţia 2012 s-a desfășurat în perioada 19-22 iunie sub genericul Bibliotecile nu dispar. Se reinventează, se revitalizează. Invitaţii primei ediţii au fost: scriitorul prof. univ. dr. Ion Stoica, dr. Liviu-Iulian Dediu, trainer autorizat Titina Dediu. Colocviile au adunat toată comunitatea biblioteconomică din republică pentru a participa în premieră la conferinţe publice (Anexa nr. 4). Programele inovative Lecţia săptămânii, Lecţia zilei sunt o formă nouă interactivă de învăţare la distanţă, utilizând tehnologiile informaţionale și încurajând discuţiile, dezbaterile profesionale. Pe parcursul anului au fost publicate pe http://infoprof.blog.com 15 lecţii pe teme de interes comun: implementare inovaţii, diseminare practici de calitate; subiecte noi, necesare activităţii; implementare politici:Cum să devii supercompetent, BiblioPolis 10 ani: lecţii învăţate, Simţul urgenţei, Greșeli comune în elaborarea publicaţiilor bibliografice, Activitatea de cercetare a CID „Chișinău”: imagine de ansamblu privită din interior, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiţie și inovaţii, Biblioteca 3.0, Concursuri: metode inovative de creare și consolidare a identităţii, Logoul BM – ce și cum?,Cum să învingem criza în șapte pași, Ce fel de șef ești? La Hasdeu conducem instruind, instruim conducând, Echipa „Hasdeu”: elemente constructive și distructive într-o echipă, Teambuilding: sinergia comunicării în cadrul echipei, Descrierea bibliografică a documentului etc. În contextul discuţiilor despre declinul bibliotecilor, despre lipsa cititorilor, despre nevoia de revitalizare, de reinventare și adaptare a bibliotecilor publice la vremurile tumultoase a fost instituit pe blogul profesional al BM http://infoprof.blog.com/lecturi-pentru-manageri/ o rubrică Lecturi pentru manageri în RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Colocvii de vară, Lecţia săptămânii, Lecţia zilei, Teambuilding, Talk-show, „Lecturi pentru manageri” rubrică


77 care au fost prezentate materiale educaţionale, instructive pentru bibliotecari – cărţi, articole, recomandări – ca suport pentru schimbarea bibliotecarilor și a bibliotecilor. Cele șase publicaţii recomandate au adunat 190 de aprecieri. Programul de formare profesională 2012 a cuprins: 

conferinţe: Revista BiblioPolis – un produs profesional, cultural și de imagine al BM „B.P. Hasdeu”; Biblioteca și lectura; Digital sau Hibrid: Tendinţe privind direcţia de dezvoltare a bibliotecii de azi; Modelul experienţial de atragere și loializare a utilizatorilor; Lectură. Cultură. Identitate; Cărţi și lecturi; Inovare pentru viitor: REgândire, REdesign, REvitalizare, REinventare, REcâștigare; Cartea și lectura; Faţa ianusciană a profesiei noastre;

colocvii: Bibliotecile nu dispar. Se reinventează, se revitalizează; Idei, proiecte în dialog; Imaginea bibliotecii inside și outside; Scriitorul, editorul, profesorul, societatea civilă – partenerii bibliotecii în formarea și consolidarea deprinderilor de lectură ale cetăţenilor; Activitatea știinţifică a bibliotecii publice;

simpozioane: Biblioteca în spaţiul cultural modern – catalizant întru lecturi, comunicare și

masă rotundă: Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare;

workshop: Implementarea serviciilor noi în bibliotecile publice;

sesiune de întrebări și răspunsuri: Comunicarea în interiorul unei asociaţii profesionale cu referire la experienţa ANBPR în acest domeniu;

talk-show: Biblioteca 3.0;

ateliere profesionale: Metoda focus-grup în sprijinul bibliotecilor; Formatul UNIMARC; Întreabă bibliotecarul; Directive de organizare, monitorizare și sistematizare a datelor privind efectuarea activităţii „Unde se află biblioteca?” (prin metoda experimentului; Blogurile în bibliotecile publice. Conţinut generat de bibliotecari: Quo vadis); Descrierea bibliografică a documentelor. Utilizarea referinţelor online; Realizarea și prezentarea unui poster; Discursul public: de la retorică la comunicare instituţională (corporatistă); Noi abordări în organizarea animaţiilor culturale; Articolele bibliotecarilor – vectori de imagine; Comunicarea profesională în spaţiul virtual: reţele de socializare, bloguri, e-mail, servicii online; Servicii de referinţe. Baza de date analitică etc.;

training: Flash-mob – Ce, Unde, Când?; Implementarea serviciilor noi în bibliotecile publice; Forme noi de publicare și prezentare a documentelor web;

master-class: Cum să elaborăm un spot; Modulul utilizatori;

zi de dezvoltare (7): Lansarea Programului „Chișinăul citește o carte”, ediţia 2012; Analiza și evidenţa ediţiilor periodice; Chestionar pentru evaluarea bibliotecilor publice din Republica Moldova (programul „Biblioteci globale în Republica Moldova”); Săptămâna Bibliotecii Municipale

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

emancipare;


78 „B.P. Hasdeu”: 135 de ani de tradiţie și inovaţii; Acord între Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și utilizator. Modulul „Utilizator” al Sistemului Informaţional de Gestiune a Activităţii BM (SIGA); Programul „Lecturile verii”: complexitatea formelor și metodelor de organizare; Codul serviciilor BM: discuţii, dezbateri; Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova 2013-2020. Compartimentul „Biblioteci și cultura scrisă”; Biblioteca – editura: parteneriate benefice. Prezentarea editurilor „Prut Internaţional”, „Știinţa”, „Arc”, „Cartier” etc. 

program „Iniţiere în Hasdeulogie” pentru bibliotecarii BM. Redimensionarea procesului de învăţare coerentă a adulţilor este configurat și de aspectele

interactive, creative în educarea specialistului. Un exemplu elocvent de dezvoltare și stimulare a cunoștinţelor reprezintă acţiunile desfășurate în cadrul Zilei europene privind promovarea competenţelor profesioniștilor din informare și documentare, devenind tradiţie instituţională la BM și fiind sărbătorită din 2009, la 15 iunie. Cercetările efectuate de BM, de studenţii și masteranzii de la Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională au demonstrat necesitatea de revigorare a activităţii de formare profesională prin intenţia fiind intersecţia aspectelor cognitive și motivaţionale. Luând în consideraţie rezultatele și recomandările care se înscriu într-un context pragmatic, în 2012 Ziua europeană privind promovarea competenţelor profesioniștilor din informare și documentare s-a desfășurat după următoarea ecuaţie – City quest + teambuilding = cunoaștem orașul prin transformarea grupurilor în echipe. Este o inovaţie în domeniul biblioteconomic și o îmbinare reușită a tendinţelor de anvergură cu realitatea istorică, literară. Prin desfășurarea teambuilding-ului s-a obţinut: consolidarea echipei, creșterea coeziunii de grup, promovarea învăţării active, stimularea implicării în realizarea sarcinilor, creșterea gradului de responsabilitate în cadrul echipei, gestionarea conflictelor, împărtășirea valorilor și angajamentelor instituţionale, schimbarea de atitudini și împărtășirea valorilor comune, aprecierea eforturilor individuale și creșterea încrederii în profesionalismul colegilor, înţelegerea interdependenţei salariaţilor, aplicarea empatiei, orientarea spre calitate. Concluzii În total la BM au fost organizate 523 acţiuni de formare profesională la care au participat 1 820 bibliotecari și susţinute 108 comunicări. Pentru învăţarea corporativă la locul de muncă s-au acordat 2 862 ore, ceea ce constituie în medie 5,5 ore. Comparativ cu anul precedent indicatorii sunt în creștere: cu 55 acţiuni de formare profesională, cu 993 bibliotecari instruiţi și cu 32 de comunicări ale bibliotecarelor susţinute în cadrul forumurilor profesionale. Acest fapt se datorează aplicării formelor inovative de formare profesională, solicitate de bibliotecari și implementate la nivel de reţea.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

implementarea elementelor ludice. În mod indispensabil cercetările trebuie asociate cu aplicaţii practice,


79 Sporirea vizibilităţii și prezenţei comunitare și profesionale Naţional BM s-a implicat în realizarea Programului Novateca drept consultant, expert în elaborarea și completarea chestionarului de evaluare a bibliotecilor publice, în întâlnirea cu reprezentanţii IFLA pentru analiza situaţiei bibliotecilor, ca membri ai grupurilor de lucru. S-a extins numărul membrilor Comisiilor de conferire / confirmare a gradelor de calificare: comisia republicană – Lidia Kulikovski; comisii locale: Ungheni, Ștefan-Vodă – Tatiana Coșeri; Camera Naţională a Cărţii – Mariana Harjevschi. Bibliotecarii BM au mai fost prezenţi cu comunicări și intervenţii la cele mai importante evenimente: Anul Bibliologic 2011 cu genericul 2011 – Anul utilizatorului (în special al Utilizatorului 2.0): bilanţuri, experienţe, realizări, eșecuri, tendinţe (BNRM), Reuniunea oamenilor de cultură din republică (Muzeul Naţional de Etnografie și Istorie Naturală, Uniunea Meșterilor Populari din Moldova și dvv internaţional Moldova), Congresul VII al Bibliotecarilor din RM cu genericul Bibliotecile acum! Te inspiră, te surprind, te mobilizează. Kulikovski) a organizat dezbaterea profesională Revitalizarea bibliotecilor publice. Modele. Oportunităţi. Sincope. Agenda dezbaterii profesionale a inclus: raportul de activitate a secţiunii Biblioteci publice, discuţii, alegerea reprezentanţilor bibliotecilor publice în Consiliul ABRM, declaraţia secţiunii pentru Congresul VII al ABRM. Congresul a avut pe agendă realegerea președintelui și a biroului ABRM. BM a fost inclusă în următoarele structuri: Biroul ABRM 1.

Mariana HARJEVSCHI – președinte

2.

Tatiana COȘERI – vicepreședinte

Consiliul de administraţie 1.

Mariana HARJEVSCHI – președinte

2.

Tatiana COȘERI – vicepreședinte

3.

Elena BUTUCEL – membru

Comisii 1.

Formare profesională continuă: membru – dr. Lidia KULIKOVSKI

2.

Management și parteneriat: președinte – Tatiana COȘERI; membri – Maria GONŢA, Cristina MAMAISCAIA

3.

Comunicare: membru – Diana VASILOS

4.

Consolidare teritorială și leadership: membru – Svetlana ANDRIŢCHI

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Secţiunea Biblioteci publice a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (președinte dr. Lidia


80 Secţiuni de profil 1.

Catalogare și indexare: membru – Galina TOMȘA

2.

Perfecţionarea proceselor tehnologice: membru – Maria STAVER

3.

Cultura informaţiei: membru – Irina TUTUN

4.

Informatizare și tehnologii informaţionale: membru – Ludmila PÂNZARU

5.

Etică și deontologie: membru – Taisia FOIU

6.

Evaluare: membru – Margareta CEBOTARI

Secţiuni tipuri de biblioteci 1. Biblioteci publice: președinte – Elena BUTUCEL; membri – Savela STARCIUC, Aliona VÎRLAN, Tatiana BORODATÎI Comisia de cenzori Membru – Genoveva SCOBIOALĂ Proiecte

În 2012 bibliotecarii BM au fost implicaţi în diverse structuri acumulând și implementând cunoștinţele, asigurând vizibilitatea proceselor tehnologice și ale culturii instituţionale: Comisia de evaluare în cadrul Concursului Naţional Cele mai reușite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei și știinţei informării (ABRM), Comisia de evaluare în cadrul Concursului Naţional Cel mai bun bibliotecar al anului (ABRM), Programul EIFL-IP, Consorţiul REM, Comitetul tehnic nr. 1 Standardizare. Informare. Documentare, Comisia IFLA Drept de autor și probleme juridice, grup de lucru pentru Legea cu privire la biblioteci, Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova 2013-2020. Compartimentul Biblioteci și cultura scrisă. Formatori naţionali BM s-a inclus cu potenţial formator în cadrul cursurilor de formare profesională de scurtă durată Diversificarea serviciilor și resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate (Soroca, 19 mai 2012, sediul Bibliotecii Publice Raionale „M. Sadoveanu”). Programul de formare continuă a fost organizat de către Centrul de formare continuă a Secţiei formare continuă a USM, proiect susţinut de către Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Biblioteca a mai participat la ediţia a IV-a a Taberei de formare profesională continuă a bibliotecarilor din raionul Ungheni. Pentru 16 biblioteci din suburbiile municipiului Chișinău au fost oferite recomandări privind direcţiile de planificare, statistica de bibliotecă, Programul Novateca, elaborarea bibliografiilor, cadrul de reglementare biblioteconomic etc.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

BSLA – Mariana Harjevschi


81 Biblioteca Municipală este un etalon de bune practici în susţinerea învăţământului biblioteconomic profesional. Procesul de formare a tinerilor specialiști este susţinut de trei bibliotecari de la BM. Studenţii (17) și masteranzii (9) au efectuat cercetări pentru tezele de licenţă și de master. Opt dintre ei au abordat diverse subiecte din activitatea BM: design, diagnosticarea locului de muncă, organizarea lecturii pentru copii, aspecte inovative în activitatea bibliotecii, imagine, prelucrarea și utilizarea informaţiei (domeniu de legătură Cercetare biblioteconomică). În anul de referinţă au fost organizate mai puţine acţiuni de formare profesională la nivel naţional. De la BM au participat în medie câte patru bibliotecari la 34 de activităţi. Cei 163 de bibliotecari au prezentat 41 de comunicări. Bibliotecarii au dedicat 540 ore pentru a cunoaște și pentru a se dezvolta profesional și personal. Internaţional Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” prin Lidia Kulikovski, Mariana Harjevschi, Tatiana Coșeri au participat la Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. La În cadrul Conferinţei a fost organizat Târgul de promovare a bibliotecilor PromoLib. La acest târg posterulcomunicarea Baza de date „Monitorul de Chișinău”, autor Mariana HARJEVSCHI, a obţinut Diploma de excelenţă. La Centenarul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea și la ediţia a opta a Târgului de carte de la Focșani, desfășurat în perioada 25-27 octombrie 2012, au participat Tatiana COȘERI și Vera GOLDMAN. Delegaţia chișinăuiană a participat la mai multe evenimente: Colocviul De ce avem nevoie de biblioteci publice? Ideea de bibliotecă astăzi, Proiectul Biblioteca Vie, activităţi inedite: Dialoguri despre Carte și Bibliotecă și Bibliotecarii de ieri, mentorii de astăzi, Nocturna Cărţii și Lecturii, dialoguri profesionale Chișinău-Odobești: vizita de documentare la Biblioteca Orășenească „Ana Georgescu” Odobești. Mariana Harjevschi și Elena Plămădeală au participat la Academia Internaţională a tinerilor bibliotecari (Ventspils, Letonia). La atelierul profesional naţional Servicii inovative pentru copii în biblioteca publică au participat Larisa Staver și Tatiana Donţu, iar la seminarul-atelier de prezentare a softului QULTO – Ludmila Pânzaru și Victor Rusu. Ambele activităţi au fost organizate de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj. BM a participat la iarmarocul bibliotecilor cu genericul Biblioteca modernă: dezvoltăm comunităţile locale prin Lidia Kulikovski și Ludmila Pânzaru.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Biblioteca Judeţeană Mureș a fost propusă tema Impactul transformator al bibliotecii publice în comunitate.


82 Prezenţa echipei BM în comunitatea profesională internaţională a crescut. Cei 23 de bibliotecari au susţinut 15 comunicări și intervenţii. BM și-a extins parteneriatele, a comunicat realizările și a devenit mai cunoscută în mediul biblioteconomic român. Comunicările rămân un angajament profesional, sporind vizibilitatea și valoarea identităţii BM. În ultimii ani numărul lor crește, ceea ce demonstrează responsabilitate faţă de munca depusă, ameliorarea calităţii muncii bibliotecare, precum și creșterea competenţei și creativităţii angajaţilor. Comunicări

2012

2011

2010

2009

2008

2007

164

119

74

67

92

104

În anul de referinţă 2 006 de bibliotecari au participat la 575 de acţiuni de formare profesională cu 164 de comunicări și intervenţii. Comparativ cu anii precedenţi indicatorii sunt în creștere. Procesului de formare profesională corporativ local, naţional și internaţional au fost dedicate în total 3 856 ore. În descreștere sunt orele de instruire per bibliotecar instruit: 2012 – 1,9; 2011 – 2,4. Acest fapt se datorează că nu toţi bibliotecarii BM sunt implicaţi în dezvoltarea permanentă, nu sunt monitorizate orele informale. Pentru a diminua sincopele se va încuraja participarea bibliotecarilor la instruire, în special a tinerilor și informaţionale: portofolii electronice, tutoriale, lecţii audio-video; se vor pune în discuţii subiecte axate pe utilizator, produse și servicii; se va monitoriza aplicarea cunoștinţelor obţinute și se vor promova percepţiile bibliotecarilor în presă, în reţelele de socializare despre activităţile de instruire. Departamentul de Dezvoltare Profesională Continuă și Învăţare la Locul de Muncă (Continuing Professional Development and Workplace Learning Section, CPDWL) al IFLA, Serviciile de bibliotecă publică: liniile directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare stipulează importanţa educării și dezvoltării profesionale continue – aproximativ 10 % din orele de muncă să fie asigurate atât pentru participarea la workshop-uri / ateliere de lucru, conferinţe, învăţare la locul de muncă, cât și pentru proiecte de învăţare informală. Astfel, din numărul total de ore de funcţionare a bibliotecii 93 808, învăţării permanente organizate sunt dedicate 4 %. Statisticile menţionate mai sus reflectă învăţarea formală fără a lua în consideraţie activităţile individuale de dezvoltare profesională a bibliotecarilor. BM își propune să încurajeze spiritul de învăţare și capacitatea de studiu independent, aplicând în continuare învăţarea prin acţiune ca membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea unor produse (legi, regulamente, scrisori, bibliografii) intensificând comunicarea interpersonală și dezvoltând mecanisme de gândire dinamică aspirate către performanţă.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

paraprofesioniștilor; se va utiliza mai activ modelul interactiv de învăţare prin implementarea tehnologiilor


83 Conflicte Promisiunile, angajamentele și valorile împărtășite de Echipa „Hasdeu” și stipulate în cadrul normativ al BM nu sunt respectate de toţi bibliotecarii. Climatul psihologic tensionat, comportamentul bibliotecarilor neadecvat care nu este în contextul instituţiei de cultură, nerealizarea sarcinilor, responsabilităţilor și obligaţiilor influenţează negativ asupra calităţii activităţii. Biblioteca Municipală își concentrează efortul pe mobilizare a echipei spre schimbare, inovarea serviciilor și produselor pentru utilizatori prin flexibilitate strategică; abordări deschise, colaborative; inovări și transformări. Pe parcursul anului au fost înregistrate cinci reclamaţii (Sediul Central, Filiala „M. Lomonosov”, Filiala „Târgu-Mureș”, Filiala „O. Ghibu”, Filiala „Ștefan cel Mare”). Pentru comportamentul neadecvat, care a influenţat negativ asupra imaginii Bibliotecii Municipale s-au aplicat două avertismente (temei: Codul muncii al RM, articolul 206 – Sancţiuni disciplinare).

Distincţii, diplome Performanţele și contribuţiile BM sunt apreciate de utilizatori, de parteneri și de colegii din O modalitate eficientă de promovare a celor mai buni specialiști în informare și documentare este Concursul Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului…”, organizat anual de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). De la BM au fost nominalizaţi Savela Starciuc și Aliona Vârlan. La Concursul Naţional „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și știinţei informării”, ABRM a oferit următoarele premii: • Premiul „Ion Madan” pentru lucrările: Timp și istorie: autori de la „Viaţa Basarabiei” și Chișinăul din amintire, ambele de Iurie Colesnic; • Bibliologie. Premiul I: Creatori de ex-libris basarabeni: mic dicţionar; • Biblioteconomie. Premiul II: Filiala „Transilvania”. Portret din cuvinte și Cronica devenirii noastre: un CV al Bibliotecii „Transilvania” (1991-2010) (Filiala „Transilvania”); • Biobibliografii. Premiul I: Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski și Un om al faptelor: Vasile Șoimaru (Filiala „Transilvania”); • Biobibliografii. Premiul II: Rapsodie teatrală: Paulina Zavtoni & Spiru Haret (Filiala de Arte „Tudor Arghezi”); • Lucrări în alte domenii. Premiul I: Chișinăul în literatură: antologie. Secţia Naţională din Republica Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii și Tineret a oferit BM: 

Premiul „Cea mai originală publicaţie în domeniul bibliologiei” pentru biobibliografia Lidia Kulikovski. Viaţa printre cărţi;

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

comunitatea biblioteconomică.


84 

Premiul „O carte pentru dăinuirea noastră” (acordat în memoria lui Dănuţ Postolachi, autorul cărţii „Hidronauţii” de către familie) pentru antologia Chișinăul în literatură;  Diplomă pentru lansarea revistei Bibliounivers (parteneriat: Chișinău-Focșani);  Diplome filialelor „A. Mickiewicz”, „O. Ghibu”, Centrul de Informare și Documentare German;

Ministerul Culturii al RM și Uniunea Scriitorilor din Moldova a oferit:  Premiul pentru critică literară pentru volumul Senectutea teiului: exegeze literare din creaţia lui Anatol Ciocanu de Vitalie Răileanu;  Premiul mare pentru critică literară și eseu pentru volumul Cerc în labirint de Vitalie Răileanu. Din partea Centrului de cercetări știinţifice și practice în medicina populară „Zamolxis” și Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” BM a primit medalii, iar patru bibliotecari au devenit laureaţi ai săptămânalului „Literatura și arta”. Biblioteca Municipală a primit în anul de referinţă 68 de diplome. Recunoștinţa pentru eforturile depuse au fost oferite de la Ministerul Culturii, Primăria municipiului Chișinău, Direcţia învăţământ, tineret și sport, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor municării, USM; Camera Naţională a Cărţii, Biblioteca Publică Raională „V. Alecsandri”, Telenești; Biblioteca Știinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi; DIB ULIM, Biblioteca tehnico-știinţifică a Universităţii Tehnice din Moldova, Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testimiţanu”, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Centul Comunitar pentru Copii și Tineret cu dezabilităţi fizice), Colegiul de Construcţii, Chișinău, Societatea polonă Polska Wiosna w Moldawie, Revista Jutrzenka, Primaria comunei Borogani, Leova, Asociaţiile etnoculturale din municipiu „Bаrvinоk”, „Prosvita” și „Ukrainskoi kulturî v Moldove”, Asociaţia etnoculturală „Jinocea gromada”, Ambasada Bulgariei în R. Moldova, Redacţia revistei Наше поколение, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Centrul de cercetări știinţifice și practice în medicina populară „Zamolxis” etc. Recunoștinţa consolidează identitatea BM, articulează un model de atitudine profesională.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Publice din România, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Facultatea de Jurnalism și Știinţe ale Co-85

GESTIUNEA FINANCIARĂ Deși recunoscute ca mijloace educative și culturale de mare importanţă, cartea și bibliotecile sunt mereu supuse unei reevaluări fie din partea celor care le utilizează, fie din partea celor care le finanţează. Articol 111 112 116 113/01 113/03 113/04 113/06 113/11 113/13 113/17 113/18 113/19 113/21 113/22 113/27 113/29 113/30 113/34 113/35 113/45 114/02 242 243

Descifrare

Necesar

Bugetat

Executat

Salariu Asigurare medicală Fondul social Energie electrică Rechizite, mentenanţă, consumabile Căldura Abonare, achiziţie de carte Telecom Întreţinere transport Reparaţii curente Reparaţii utililaj Chirie Instruire profesională Servicii editoriale Contoare Pază Servicii informaţionale Apă, canalizare Salubritate Manifestări culturale Deplasări Mobilier, echipament

8 667 600 285 500 1 876 200 450 000 1 734 000

9 626 800 316 000 2 076 100 430 000 1 230 000

9 601 000 319 200 2 076 100 407 000 522 800

1 450 000 4 600 000 160 000 100 000 780 000 170 000 450 000 50 000 250 000 10 000 150 000 410 000 100 000 30 000 300 000 100 000 2 168 200

1 350 000 3 000 000 135 000 100 000 380 000 130 000 500 000 250 000 10 000 100 000 270 000 80 000 30 000 300 000 100 000 800 000

1 367 500 3 002 000 108 700 87 800 898 800 5 800 537 900 261 000 7 900 86 300 86 300 68 900 32 800 298 800 68 400 526 200

1 000 000

962 600

22 213 900

21 333 800

Reparaţii capitale TOTAL

24 291 500 (fără reparaţii capitale)

Ponderea majoră a resurselor financiare a fost alocată pentru salarizarea personalului, asigurare medicală și fondul social. Ca și în anii precedenţi nu s-au alocat resurse pentru formarea profesională. Anul 2012 pentru BM a fost un an rodnic, un an cu valenţe și rezultate în diversificarea serviciilor electronice și tradiţionale, în cercetare bibliografică și biblioteconomică, în promovarea imagini.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Biblioteca a făcut faţă în mod onorabil acestui test.


86

PROPUNERI pentru 2013 PROPUNERI pentru fondatori (Direcţia cultură, Comisia pentru cultură a Consiliului Municipal Chișinău): 1.

Susţinerea activităţii și programelor BM (în beneficiul chișinăuienilor) planificate pentru 2013;

2.

Optimizarea organizării licitaţiilor, organizarea mai multor licitaţii pe an și concursuri de oferte;

3.

Asigurarea tehnologică și financiară a integrării BM în SIBIMOL;

4.

Extinderea numărului de staţii de lucru pentru utilizatori și bibliotecari;

5.

Realizarea Programului Nicio bibliotecă la subsol;

6.

Optimizarea, redesignul spaţiilor bibliotecii în scopul sporirii atractivităţii;

7.

Alocarea a 2 % pentru formarea profesională din fondul de salarizare al unităţii;

8.

Deschiderea Centrului de instruire al BM Campusul Cunoștinţelor;

9.

Revizuirea modalităţii de eliminare a publicaţilor învechite fizic din fondurile bibliotecii în vederea ratei de înnoire a colecţiei;

10. Achiziţionarea echipamentului necesar pentru restaurarea documentelor din fondurile BM; 11. Achiziţia unei minitipografii pentru necesităţile de editare a BM; activităţii BM. PROPUNERI pentru forurile guvernamentale și metodologice naţionale: 1.

Asigurarea alocării cotei stabilite de Guvern, per locuitor, la achiziţia de carte;

2.

Includerea cărţii în categoria de produs sezonier pentru îmbunătățirea achiziţiei (la momentul apariției);

3.

Elaborarea unei noi „Legi a bibliotecilor”;

4.

Elaborarea unui nou „Regulament de organizare și funcţionare a Bibliotecii Publice”;

5.

Revizuirea „Regulamentului privind modul de conferire/confirmare a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare”;

6.

Revizuirea standardelor de asigurare cu personal a bibliotecilor publice;

7.

Revizuirea sau elaborarea noilor normative de încărcătură (împrumut per bibliotecar; vizite per bibliotecar, număr ore de relaţii cu publicul ș.a.);

8.

Elaborarea unor normative de dotare tehnologică a bibliotecilor publice (un minimum indispensabil activităţii în contextul tehnologizat actual);

9.

Revizuirea normelor și termenelor de păstrare în bibliotecă a echipamentului învechit fizic și introducerea procedurii de schimb și upgrate a echipamentului o dată în trei-cinci ani;

10. Încurajarea inovării domeniului biblioteconomic (stimularea creativităţii și inovativităţii prin certificare și sporuri la salarii, prin susţinerea financiară a unor vizite de documentare în străinătate etc.); 11. Instituirea unui fond (financiar) pentru susținerea editării publicaţiilor metodologice necesare dezvoltării bibliotecilor publice. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

12. Facilitarea încheierii unui contract de colaborare cu ziarul „Capitala” în vederea amplificării mediatizării


87

A. CONTEXTUL BIBLIOTECII

2012

2011

Cheltuieli total populaţia ţintă* per populaţia ţintă

21 452 900 765 146 28,0

19 632 535 664 700 29,5

Cheltuieli total pentru achiziţii din donaţii din buget per utilizator per populaţia ţintă % cheltuieli pentru achiziţii

3 618 267 467 867 3 150 400 25,6 4,7 16,9%

3 208 535 421 435 2 787 100 25,5 4,8 16,3%

298 800 2,1 1,4%

123 300 1,0 0,6%

81,0

81,5

167 200 467 867

329 900 421 435

436 0,003 0,6 1,3 11 996 300 55,9%

436 0,003 0,7 1,5 11 252 000 57,3%

Bibliotecari cu studii superioare cu studii superioare de specialitate normă întreagă normă jumătate

340 317 216 338 2

342 315 196 339 3

Bibliotecari atestaţi grad superior grad I grad II

166 23 76 67

169 25 78 66

Comunicări

159

120

Acţiuni de formare profesională

569

517

Cheltuieli pentru manifestări culturale, evenimente per utilizator % cheltuieli pentru manifestări culturale Cheltuieli total per utilizator total înscriși Venituri (sponsorizări) proiecte mici donaţii de carte echipament, tehnologii alte venituri B. PERSONALUL BIBLIOTECII Personal per utilizator per 1000 locuitori per 2300 locuitori cheltuieli pentru personal % cheltuieli pentru personal

*

Indicatorii în 2011 au fost calculați, luându-se în considerație numărul de populație al orașului Chișinău, pe când în 2012 – numărul de locuitori ai municipiului Chișinău

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


88 2012

2011

31

31

10 466,25 0,07 2 217

10 466,25 0,08 2 142

50 93 808 / 91 708 300 / 290

50 93 808 / 91 267 297 / 285

Utilizatori înscriși total

265 074

240 986

Utilizatori noi

24 088

24 785

Utilizatori activi

141 369

125 893

35%

36%

18,5%

19%

Utilizatori per bibliotecar

416

368

Cost per utilizator activ

151,75

156,00

VIZITE total

2 427 386

2 098 096

vizite directe per utilizator activ per zi per oră per bibliotecar per capita

1 588 607 11 5 478 17 4 672 2

1 537 741 12 5 396 17 4 496 2

838 779

560 355

13,50

12,77

54

57

0,04

0,04

0,22 (13 min.)

0,22 (13 min.)

nr. de calculatoare per 1 000 locuitori

0,05

0,6

MANIFESTĂRI CULTURALE

8 128

8 116

190 126

172 119

12 % 1,60

11 % 0,70

C. PUNCTE DE SERVIRE. ORE DE FUNCŢIONARE Număr de biblioteci Spaţiu total per utilizator locuri pentru utilizatori Timp mediu de funcţionare pe săptămână ore total anual/ore deschise pentru public zile total anual/zile deschise pentru public

Utilizatori înscriși ca % din populaţie Utilizatori activi ca % din populaţie

Vizite virtuale Cost per vizită directă ECHIPAMENT Staţii de lucru public % staţii de lucru public per utilizator nr. de ore acces la staţii de lucru public per utilizator

Rata de prezenţă la manifestări culturale și evenimente % din vizite cost per participant

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

D. UTILIZAREA BIBLIOTECII


89 2012

2011

6 784 517

6 920 956

48 23 395 74 19 954 8,9

55 24 284 76 20 237 10

1 470 527

876 736

4

4,5

3,16

2,84

16 366

13 230

0,12 48,1

0,10 38,7

TRANZACŢII DE INSTRUIRE total

6 841

6 791

acţiuni de instruire per utilizator

0,05

0,05

acţiuni de instruire per bibliotecar

20,1

19,9

1 127 073

1 107 468

Titluri adăugate stocului per utilizator per capita

6 462 0,05 0,008

7 414 0,06 0,01

Exemplare adăugate stocului per utilizator per capita

52 832 0,4 0,07

54 139 0,4 0,08

8,2

7,3

995 161 75 556 15 102 29 438 10 039 1 777

978 255 74 924 15 786 29 208 7 573 1 722

Exemplare în stoc per utilizator

8,0

8,8

Exemplare în stoc per capita

1,5

1,7

727 881

726 669

Titluri total per utilizator

5,1

5,8

Titluri total per capita

1,0

1,1

Exemplare în stoc per titlu

1,5

1,5

Rata de înnoire a stocului (ani)

21,3

20,5

Circulaţia colecţiei

5,9

6,2

ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR per utilizator activ per zi per oră per bibliotecar per capita Împrumutul electronic Împrumut per vizită Cost per document împrumutat TRANZACŢII DE REFERINŢE total referinţe per utilizator referinţe per bibliotecar

Documente (stoc) total (ex.)

Exemplare adăugate per titlu adăugat Colecţii (ex.) cărţi, ediţii periodice documente AV documente de muzică tipărită documente electronice alte documente: hărţi, atlase, tablouri

Titluri total

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

E. ACHIZIŢIA DOCUMENTELOR. COLECŢII


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

90

ANEXE Anexa 1

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

91

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

92

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

93

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

94

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

95

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

96

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

97

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

98

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


99 Anexa 2

Sursele de completare Sursa de completare

Achiziţii din bugetul Primăriei 1. Societatea pe acţiuni Cartea 2. Editura Epigraf 3. G.E. Litera A.V.N.SRL 4. Societatea cu răspundere limitată Cartier 5. Editura Grafema libris 6. Societatea cu răspundere limitată Pontos 7. Tipografia Reclama 8. Tipografia Universităţii de Stat din Moldova 9. Editrua Prut Internaţional 10. AO Princeps 11. Întreprinderea individuală Deleu-Delev 12. Tipografia Academiei de Știinţe a Moldovei 13. Editura Prometeu 14. Fundaţia Cărţii 15. Combinatul poligrafic din Chișinău 16. Societatea cu răspundere limitată Balacron 17. Editura Gunivas 18. Editura Știinţa 19. Societatea cu răspundere limitată Cetatea de Sus 20. Societatea cu răspundere limitată Profesional Service 21. Editura Magna Princeps 22. Societatea cu răspundere limitată Notograf-Prim 23. Societatea cu răspundere limitată Ancestrala 24. Fundaţia Draghiștea 25. Mesageria 26. Center Educaţional Oxford 27. Societatea pe acţiuni Moldpresa 28. Baștina Radog 29. S.C. „Biblion” SRL 30. Polisalm 31. ÎCS Educaţional Centru 32. Societatea cu răspundere limitată Caligrama 33. Pro Noi 34. Periodica 35. IVIS „Pro Memoria” 36. Uniunea Scriitorilor din Moldova

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Achiziţionat Exemplare Suma 380 380 6789 628 175 120 300 121 1947 171 5220 500 164 659 120 30 150 260 60 540 400 110 380 50 31 1 2191 200 26 351 2 14 609 1662 50 100

22590,31 22680,00 396903,00 46407,60 9800,00 6300,00 7850,00 16617,30 75900,00 29400,00 478359,42 5000,00 6920,00 53656,90 14880,00 19500,00 19050,00 17520,00 750,00 39900,00 23970,00 6600,00 14300,00 5000,00 6391,32 570,00 117997,50 4000,00 4020,00 25570,00 1519,00 11336,00 27254,16 78337,14 2750,00 9999,00

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Nr.


37.

Asociaţia Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 38. Societatea pe acţiuni Cariera de granit și petris 39. Asociaţia Educaţie, Cultură și Știinţe din Moldova 40. Societatea cu răspundere limitată Bons Offices 41. Societatea cu răspundere limitată Casa știinţei și tehnicii 42. Soroca 43. Publicaţie Periodica Moldova Aeterna 44. Societatea cu răspundere limitată Serebia 45. Societatea cu răspundere limitată Etnomuzic 46. AO „Mereu Aproape” 47. ICS „Rossa Books” SRL 48. Editura ARC 49. S.C. „Sica” SRL 50. Î.I. „Soltan Olga” 51. VIS SRL 52. Societatea cu răspundere limitată Amas Das 53. Societatea Culturală Pasarea Phoenix 54. SPC „Silvia MV” SRL 55. Diverse surse Total edituri Publicaţii seriale (legaturi) și Baze de date Total achiziţionate din fondul destinat achiziţiei

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

31

5673,00

100 62 605 10 120 60 49 100 100 218 1148 1290 67 300 263 210 185 108 29917 5074 34991

7800,00 8400,00 19975,00 3200,00 6040,00 4500,00 9800,00 3500,00 5700,00 19879,00 41341,00 33722,00 2613,00 18900,00 17100,00 10500,00 59971,00 12560,56 1 920 773,21 1 022 607,70 2 943 380,91

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

100


101

Filiale Sediul central Departamentul Organizarea Colecţiilor DAEP SB SM Rezerva Municipală Centrul de Hasdeulogie CIE Sala de lectură germană Total Sediul Central Filiale maturi „M. Lomonosov” „L. Ukrainka” „I. Mangher” „Târgoviște” „V. Alecsandri” „H. Botev” Centrul Academic Eminescu Biblioteca Publică de Drept „Maramureș” Cornului Codru „Târgu-Mureș” „Alba-Iulia” „A. Mickiewicz” Biblioteca Arte „T. Arghezi” „M. Ciachir” M. Costin Gh. Madan „Transilvania” „O. Ghibu” „Ștefan cel Mare” „Ovidius” A. Cosmescu „L. Rebreanu” Total maturi Filiale copii „A. Donici” M. Drăgan V. Bielinski N. Titulescu Traian A. Russo Total copii Total

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Total

%

4398 8 92 14 3432 30 241 435 8 650

8,3 0,01 0,2 0,03 6,5 0,06 0,45 0,8 16,4

1572 902 1535 1929 445 688 1689 799 1785 619 1263 2232 2088 1238 2471 979 897 0 5879 1561 2391 2272 227 2201 37 662

3 1,7 2,9 3,6 0,8 1,3 3,2 1,5 3,4 1,2 2,4 4,2 4 2,3 4,7 1,8 1,7 0 11,1 2,9 4,6 4,3 0,4 4,2 88,1

929 1024 1279 1111 1220 957 6 520 52 832

1,8 1,9 2,4 2,1 2,3 1,8 11,9 100

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Anexa 3 Anexa nr. 3.1. Intrările în filialele BM


102 Anexa 3.2. Intrări după tipul de documente Anul

Total

Cărţi

Publicaţii seriale

2008 2009 2010 2011 2012

73870 60564 75973 54139 52832

64279 48179 63229 41808 41405

7404 8459 11513 8161 8629

Documente de Documente AV muzică tipărită 719 635 224 452 230

18 2095 16 2

Documente electronice

Alte

1185 639 871 3131 2508

265 557 120 587 58

Limba Total intrări Limba română Limba rusă Limbile evreiești Limba bulgară Limba ucraineană Limba găgăuză Limba engleză Limba franceză Limba germană Limba poloneză Alte limbi

2009 60564 100%

2010 75973 100%

2011 54139 100%

2012 52832 100%

36191 18223 1723 50 118 53 2714 409 635 106 342

57922 15891 0 4 110 26 986 578 339 4 113

43047 8059 0 18 14 22 1018 412 1298 140 111

45493 4167 119 41 1317 287 1215 111 82

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

59,8 30,1 2,8 0,1 0,2 0,1 4,5 0,7 1,0 0,2 0,5

76% 21% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0%

80% 15% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 2% 0% 0%

86 8 0,2 0,1 2,50% 0,5 2,3 0,2 0,2

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Anexa 3.3. Intrări după limbă


103 Anexa 4

COLOCVII DE VARĂ la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Bibliotecile nu dispar! Se revitalizează, se reinventează... AGENDA 19 IUNIE Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Sediul Central 14.00 CONFERINŢA „Biblioteca și lectura” Prof. univ., dr., scriitorul ION STOICA 20 IUNIE Biblioteca „Târgu Mureș” 10.30 CONFERINŢA „Digital sau Hibrid: Tendinţe privind direcţia de dezvoltare a bibliotecii de azi” Dr., LIVIU-IULIAN DEDIU Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Sediul Central, Sala germană (Membrii Biroului ABRM) 16.00 SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI Comunicarea în interiorul unei Asociaţii profesionale cu referire la experienţa ANBPR în acest domeniu susţinută de dr., LIVIU-IULIAN DEDIU, vice președinte ANBPR pentru Biroul ABRM. 21 IUNIE Biblioteca „Transilvania” 10.00 WORKSHOP „Implementarea serviciilor noi în bibliotecile publice” Trainer autorizat TITINA DEDIU 12.00 LANSARE DE CARTE LIVIU-IULIAN DEDIU „Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane” Moderatori: dr., conf. univ., LIDIA KULIKOVSKI; prof. univ. ION STOICA Biblioteca „Onisifor Ghibu” 15.00 LANSARE DE CARTE ION STOICA „Facultatea de fluturi” Moderatori cercetător știinţific, dr., VITALIE RĂILEANU; VLAD POHILĂ 22 IUNIE Sediul Central, Sala germană (membrii Clubului „Biblioteca Mov”) 10.00 ȘEDINŢA CLUBULUI „BIBLIOTECA MOV” 1. LANSARE DE CARTE NELLY ŢURCAN „Comunicarea știinţifică în contextul accesului deschis la informaţie” Moderatori: dr., conf. univ., LIDIA KULIKOVSKI; DRD., NATALIA CHERADI 2. LANSARE Revista „BiblioPolis” vol. 43, nr. 2, 2012 Moderatori: VLAD POHILĂ; dr., conf. univ., LIDIA KULIKOVSKI.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

19-22 iunie 2012


104 Anexa 5

1. Activitatea bibliotecilor publice 1.1.

Biblioteci

Nr. de biblioteci

Din ele Locuri în săli de amplasate în lectură case de cultură

1

2

31

Timp mediu de funcţionare pe săptămînă

Populaţia ţintă

4

5

3

1

2 217

765 146 (populaţia mun. Chișinău)

50

115 190 (populaţia pînă la 16 ani aptă pentru lectură)

Cărţi, periodice legate

DAV

u.m.

titluri

1

2

3

4

6462

-

2

2508

727881

-

15102

10039

Achiziţii

50 034

Existente

1070717

1.3.

Alte doc.

5

6

din care în limba de stat

Total u.m.

8

7 288

u. m.

54 139

45493

31215 1 127 073

643857

În gr. chirilică

În gr. latină

-

43 047

12877

630980

Publicaţii seriale curente

Nr. seriale în titl. Nr. exemplare

1.4.

CDROM

463 1 578

Facilităţi și servicii Total nr.computere

Nr. total

din buget

din alte surse

226

143

87

Achiziţionate în 2012

15

% din stoc cu acces liber la raft

95%

% înregistrări în regim automatizat

32%

% înregistrări catalografice în sistem automatizat Nr. staţii de lucru pentru utilizatori

54

Nr. biblioteci conectate la Internet

31

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Indicii

Colecţii Manuscrise

1.2.


105 1.5. Utilizarea bibliotecii Nr.

Indicii

Total

1.

Utilizatori înscriși

265 074

2.

Utilizatori activi

141 369

3.

Utilizatori înscriși ca procent din populaţie

4.

Utilizatori activi ca procent din populaţie

5.

Din care pînă la 16 ani 33 669

35% 18,5%

29%

Nr. de vizite directe

1 588 607

624 017

6.

Nr. de vizite virtuale

838 779

7.

Indice de frecvenţă

11

8.

Vizite total

2 427 386

9.

Nr. de împrumuturi total

6 784 517

1 863 260

Din care în limba de stat

4 856 425

1 386 151

10.

Împrumutul interbibliotecar a) expedieri (u.m.) b) primiri (u.m.)

18,5

150 180

Bibliotecari

340

din care deţin grad de calificare

166

% de bibliotecari atestaţi

49 %

Grad superior 23 Grad I 76 Grad II 67 Informaticieni

14

Personal auxiliar

82

1.7. Venit (în mii lei) Sold la început de an

Finanţare publică (din buget)

Servicii cu plată

Arendare

Sponsorizări/ donaţii

Alt venit

Total

1

2

3

4

5

6

7

-

21255,2

-

30,5

167,2

-

21452,9

1.8. Cheltuieli curente (în mii lei) total

pentru personal

pentru achiziţii de carte și abonare

pentru automatizare

pentru reparaţie

alte cheltuieli

1

2

3

4

5

6

21452,9

9875,5

3150,4

104,9

1861,4

6460,7

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

1.6. Personalul


106

BIBLIOTECA ÎN PRESĂ

Anexa 6

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16. 17. 18. 19. 20.

135 de ani de tradiție și inovații : Plan-agendă / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; elab. : Lidia Kulikovski ; asistenți : Larisa Câșlaru, Ludmila Pânzaru, Tatiana Coșeriu [et.al.] ; lector : Valeriu Rață ; design : Tatiana Roșca. – Ch. : „Balacron” SRL, 2012. – 120 p. Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul timpului prezent : (Exegeze literare) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „O. Ghibu” ; concepţie, elab., pref. de Vitalie Răileanu. – Arad : Ed. „Viaţa Arădeană”, 2012. – 230 p. – (Col. „Viaţa de pretutindeni”). Anatol Ciocanu şi senectutea teiului / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” , Filiala „O. Ghibu” ; concepţie, elab., antologare. : Vitalie Răileanu ; coord. : dr. hab. Andrei Ţurcanu ; foto : Nicolae Răileanu. – Ch., 2012. – 252 p. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011 : Bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inform. și Doc. „Chișinău” ; alcăt. : Taisia Foiu ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; indexuri auxiliare : Nadejda Cecoi, Maria Gonța ; lector : Valeriu Rață, Gabriela Bulduma. – Ch. : „Notograf Prim” SRL, 2012. – 275 p. Casa Verde : 16 tineri poeți și prozatori basarabeni / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ștefan cel Mare” ; alcăt. : Dumitru Crudu. – Ch. : „Notograf Prim” SRL, 2012. – 160 p. Catalogul cărților cu dedicații din colecția BM „B.P. Hasdeu” 2007-2011 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inform. și Doc. „Chișinău” ; alcăt. : Claudia Tricolici ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; lector : Vlad Pohilă. – Ch. : [S.n.], 2012 (Tip. „Elena-V.I.”). – 380 p. Chișinăul în pictură : (peisaje, portrete) : Cat.-bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inform. și Doc. „Chișinău” ; alcăt. : Taisia Foiu, Ludmila Toma ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; trad. : Ludmila Pînzaru, Vlad Pohilă ; red. : Vlad Pohilă ; macheta : Vladimir Kravcenko. – Ch. : [S.n.], 2012 (Tipogr. „Elena-V.I.”). – 176, [32] p. : fot. Codul serviciilor / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : [S.n.], 2012. – 19 p. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : [în vol.] / red. : Haralambie Moraru ; cop. : Brânduşa Colesnic. – Ch. : Ulysse, 2012. Vol. 9. – 2012. – 322 p. : fot., il. Colesnic, Iurie. Chișinăul și chișinăuienii / Iurie Colesnic ; pref. : L. Kulikovski ; lectori : Vlad Pohilă, Valeriu Rață ; machetare : Valeriu Rusnac ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : [S.n.], 2012 (Tip. „Elena –V.I.”). – 600 p. Corcinschi, Nina. Arcul voltaic : Textul ca lume (i)mediată / Nina Corcinschi ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” , Filiala „O. Ghibu”. – Ch. : „Notograf Prim”, 2012. – 146 p. Dudnic, Petru. Poeme şi epistole în zbucium : (carte postumă) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „O. Ghibu” ; sel., antol. şi pref. de Vitalie Răileanu. – Ch., 2012. – 200 p. Frișcu, Alexandru-Horațiu. „...Numele vechiului și mai dreptu iaste rumân...”. – Ch. : Pontos, 2012. – 280 p. Ghidul utilizatorului : [Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; resp. de ed. : Lidia Kulikovski ; elab. : Ludmila Pânzaru, Genoveva Scobioală ; lector : Vlad Pohilă ; machetare : Valeriu Rusnac. – Ch. : „Notograf Prim” SRL, 2012. – 28 p. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Scrieri : în 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; Î.E.-P. „Ştiinţa”, Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; text îngr., note şi coment. : Ilin Stancu, I. Oprişan ; concepţia graf. : I. Cârmu. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2012. – (Ser. „Moştenire”). Vol. 6: Scrieri istorice. – 2012. – 450 p. Vol. 7: Scrieri istorice. – 2012. – 302 p. Vol. 9: Studii de lingvistică şi filologie. – 2012. – 564 p. Vol. 15: Publicistică politică. Partea I. – 2012. – 516 p. Vol. 16: Publicistică politică. Partea II. – 2012. – 516 p. Melopee pentru început de mileniu trei : volum antologic / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” , Filiala „O. Ghibu” ; resp. de ediţie : Adrian Pâslaru, Oleg Carp ; coord. : Vitalie Răileanu. – Ch., 2012. – 212 p.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Ediții aparte


107 21. Pohilă, Vlad. Arta de a pasiona cititorii : (Editoriale din rev. „BiblioPolis” 2002–2012) / ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; lector : Valeriu Rață ; tehnored. : Valeriu Rusnac ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch.: [S.n.], 2012 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 160 p. 22. Publicațiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : cat. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Dep. Marketing, CID „Chișinău” ; resp. de ed. : Lidia Kulikovski ; echipa de creație : Genoveva Scobioală, Taisia Foiu ; design : Tatiana Roșca. – Ch. : [S.n.], 2012. – 61 p. 23. Rogac, Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie : monografie / Raia Rogac, Ion Constantin ; cuv.-înainte de Lidia Kulikovski și Florin Rotaru ; red. : Vlad Pohilă. – București : Biblioteca Bucureștilor, 2012. – 432 p. 24. Ungureanu, Larisa. Portrete în timp. Oameni de teatru şi film. – Ch.: Ed. Lumina, 2012. – 104 p. 25. Vladimir Beșleagă : „...în creație axul moral este totul” : Biobibliogr. selectivă / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Târgu-Mureș” ; alcăt. : Tatiana Șatravca ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; contribuții : Claudia Șatravca, Gabriela Bulduma, Lilia Zderea ; lector : Valeriu Rață. – Ch. : „Notograf Prim” SRL, 2012. – 128 p.

26. Afroni, George. Nu am fost la război, dar am ascultat durerile celor care au luptat la Nistru : [lansarea unui album-omagiu Eroilor războiului de pe Nistru, autor George Afroni, la Filiala „O. Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2012. – 21 iun. – P. 20. 27. Anghelescu, Hermina. „Trebuie să găsim soluții ca să atragem la bibliotecă pe cei care nu ne trec pragul...” : [interviu cu prof. dr. Hermina Anghelescu, Detroit, SUA] / consemnare : Liliana Moldovan // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 29-36. 28. Ardelean, Teodor. În continuă creștere calitativă : [rev. BiblioPolis la ceas aniversar – 10 ani] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 5 apr. – P. 3. 29. Badan-Lazarenco, Angela. Biblioteca activă – un imperativ al secolului nostru : [un deceniu de activitate a Bibl. Publ. „Maramureș”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 117-118. 30. Balaban, Claudia. Biblioteca „Onisifor Ghibu” la ceas aniversar // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 226-227. 31. Balmuș, Pavel. Literat basarabean de frunte (Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Al. Hâjdău [1811-1872]) // In Honorem : Cătălina Velculescu la aniversară. – București : Paideia, 2012. – P. 25-30. 32. Bantoș, Ana. Biblioteca și nevoia de emancipare a românului basarabean : [către aniversarea a 20-a a Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 202-203. 33. Bargan, Ecaterina. E poetă! : [despre alelierul de creație de la Filiala „Ștefan cel Mare”] // Timpul. – 2012. – 20 iul. (Nr 129). – P. 26. 34. Bargan, Ecaterina. La o cafea la bibliotecă : [în incinta Filialei „Ştefan cel Mare’’ a avut loc un recital de poezie a poetei Carolina Vozian] // Timpul. – 2012. – 20 iul. – P. 26. 35. Bargan, Ecaterina. Leo Bordeianu : Un poet autentic : [despre întâlnirea cititorilor de la Bibl. „Ștefan cel Mare” cu scriitorul Leo Bordeianu] // Timpul. – 2012. – 13 iul. (Nr 124). – P. 27. 36. Bascacova, Axenia. Servicii interactive prin SMS pentru utilizatorii Bibliotecii Publice de Drept, BM „B.P. Hasdeu” // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 1 (15). – P. 37-38. 37. Bălan, Zoia. Felicitări revistei BiblioPolis care m-a acceptat în familia sa : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 111-113. 38. Bălănescu, Florin. Întoarcerea acasă a lui Paul Goma : [despre colocviul lit. consacrat lui Paul Goma la filialele „O. Ghibu” și „Ștefan cel Mare”, BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – 5 oct. – P. 25. 39. Bârlădeanu, Virgiliu. Lansarea monografiei consacrate războiului de pe Nistru : [lansarea volumului Epopeea libertăţii. Războiul de pe Nistru (1990-1992) la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 8 noiem. – P. 4. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Articole din culegeri și ediții seriale


40. Bâscă, Ioan. Grigore Vieru s-a întors acasă la Chișinău : [despre ceremonia dezvelirii bustului marelui poet Grigore Vieru la Filiala „Alba Iulia”, din Chișinău] // Dacoromania. – 2012. – Nr 58. – P. 45-46. 41. Berfaga, Tatiana. Creştinism şi literatură – înălţarea spiritului : [Conf. șt. cu genericul Influența creștinismului în literatura română, care s-a desfașurat la Filiala „Maramureș”] // Curierul ortodox. – 2012. – Nr 11 (19 noiem.). – P. 6. 42. Beșan, Lilia. Cărți noi la bibliotecă : [propunere de lectură a volumului Casa Verde: 16 tineri poeț iși prozatori basarabeni, alcăt. Dumitru Crudu, directorul Bibl. „Ștefan cel Mare”] // Timpul. – 2012. – 26 oct. – P. 22. 43. Beșan, Lilia. Întâlnire cu scriitorul Arcadie Suceveanu : [întâlnirea scriitorului Arcadie Suceveanu cu elevii de la Școala-grădiniță nr. 152, la Filiala „Ștefan cel Mare”] // Timpul. – 2012. – 19 oct. (Nr 189). – P. 25. 44. Beșleagă, Vladimir. La o aniversare (reflecții din mers) : [despre Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 210-213. 45. Bețivu, Valeria. Mai puțin leneși, mai puțin netoți : [despre volumul consacrat lui Aureliu Busuioc Miercuri când era joi] // Timpul. – 2012. – 14 dec. (Nr 229). – P. 22. 46. Biblioteca „B.P. Hasdeu” a primit în dar de la Valeriu Pasat un lot de carte istorică // Adevărul Moldova. – 2012. – 27 iun. – P. 4. 47. Bobu, Elena. Scriitorii – mesageri ai adevărului : [despre cea de-a doua ed. a Festivalului Naț. al Cărții și Lecturii, organizat de Bibl. Publ. Raională „D. Cantemir” cu participarea lui Vasile Șoimaru, Ion Iachim, Dumitru Crudu etc.] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 134-135. 48. Botoșanu, Ana. Schimb de carte ortodoxă : [despre întrunirea unui grup de cititori de carte ortodoxă, organizată la Filiala „Alba Iulia” împreună cu ASCOR] // Luminătorul. – 2012. – Nr 2. – P. 35-39. 49. Brezițchi, Maria. 70 de ani de la tragedia de la „Cotul Donului” : [despre lansarea volumului Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare, aut. Vasile Șoimaru, la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. și arta. – 2012. – 13 dec. (Nr 50). – P. 6. 50. Breziţchi, Maria. Drumul spre cunoaştere : [prez. Dicţionarului enciclopedic: Mihai Eminescu de Mihai Cimpoi, la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 25 oct. – P. 4. 51. Bucica, Alina. O bibliotecă pentru toţi : [cititori despre Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Noi. – 2012. – Nr 5. – P. 4. 52. Bujor, Liuba-Drăgostița. Zece ani și o prietenie de suflet cu BiblioPolis : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 90-91. 53. Bulat, Eugenia. Spațiul Ghibu – o tranșee din care se vede Luna... : [despre Bibl. „O. Ghibu” la aniversarea a 20-a] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 221-225. 54. Bulat, Ludmila. Aici ne purificăm și ne înnobilăm sufletele [Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 107-109. 55. Bulat, Ludmila. Două decenii întruchipate în fapte memorabile : [despre volumul de publicistică Biblioteca Onisifor Ghibu: Două decenii de istorie, aut. Raia Rogac, Ion Constantin] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 195-197. 56. Bulat, Ludmila. „Nu-mi pare rău că sunt țăran” : [despre șezătoarea cărții Amurguri cu privighetori, aut. Alexandru Negriș, la Filiala „Târgoviște”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 69-70. 57. Bulat, Ludmila. O oază de românism din centrul capitalei [Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 218220. 58. Bulat, Ludmila. Revista care ne sprijină să nu cădem : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 94-95. 59. Bulat, Olga. Români sacrificaţi la Cotul Donului : [lansare de carte la Filiala „O. Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2012. – 22 noiem. – P. 14. 60. Bulduma, Gabriela. Sărbătorile de iarnă evidențiază valorile spirituale din colecțiile și sufletele colaboratorilor BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 100-103. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

108


61. Bulmaga, Rodica. Paul Goma – în drum spre casă : [depre masa rotundă cu același generic care a avut loc la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. și arta. – 2012. – 11 oct. (Nr 41). – P. 8. 62. Buluță, Gheorghe. O experiență unicat : [cuvint către aniversarea a 20-a a Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 185-186. 63. Butucel, Elena. Călăuza familiei : [lansarea volumului Călăuza familiei, la Filiala „Ovidius”] // Roua stelară. – 2012. – Iul.-Aug. (Nr 26). – P. 25-26. 64. Butucel, Elena. Cititorul, cartea, biblioteca : [întâlnirea conf. dr. habilitat în filologie Ana Bantoş cu cititorii Bibl. „Ovidius”] // Limba română. – 2012. – P. 263-264. 65. Butucel, Elena. Comunicarea este o artă : [rec. la cartea Comunicarea instituțională, aut. Angela Rogojanu, Diana Andreea Hristache și Alexandru Tașnadi] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 165-167. 66. Butucel, Elena. Elena Butucel: „Bibliotecarul devine omul erei virtuale” : [interviu cu Elena Butucel, director, Filiala „Ovidius”, BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2012. – 15 mar. – P. 8. 67. Butucel, Elena. Grigore Vieru, poetul ce ne oferă posibilitatea de a ne regăsi // Poetul din stele. – Toronto, 2012. – P. 235-244. 68. Butucel, Elena. Locul de muncă – Biblioteca Municipală. Gradul de identificare cu instituția / Elena Butucel, Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 26-32. 69. Butucel, Elena. Mă simt excelent în acest refugiu cultural al chișinăuienilor [BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 60-63. 70. Butucel, Elena. O moştenire valoroasă : [despre Conf. Moștenirea componistică a lui Alexei Stârcea, desfășurată la Filiala „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2012. – 12 apr. (Nr 15). – P. 8. 71. Butucel, Elena. Progresul individual sub semnul egalității cu progresul instituțional / Elena Butucel, Lidia Kulikovski // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 10-17. 72. Buzu, Ion. Biblioteca „Liviu Rebreanu” în timpul când obişnuiam să umblu aiurea pe străzi : [impresii despre Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Timpul. – 2012. – 5 oct. – P. 25. 73. Buzu, Ion. Hoinăreală, marfă şi clădirea la care ajungi cu troleibuzul 25 : [cititori despre Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 14 noiem. 74. Caldare, Elena. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, o filă deschisă în viața mea // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 58-60. 75. [Caldare, Elena]. Incredibil, dar, această vară, ne văduvește de cei dragi... [Tatiana Sofronovoci] // Lit. şi arta. – 2012. – 23 aug. – P. 8. – (Semnat : Elena Roșca). 76. [Caldare, Elena]. La Baurci-Moldoveni, Cahul, a fost sfinţită o Troiţă în memoria Doinei şi Ion AldeaTeodorovici // Lit. şi arta. – 2012. – 8 noiem. (Nr 45). – P. 6. – (Semnat : Elena Roșca). 77. Caldare, Elena. La mulţi ani revistei Gând românesc! // Gând românesc (R. Moldova). – 2012. – Nr 1/2. – P. 7. 78. Caldare, Elena. „...Numele vechiu și mai direptu iaste rumân...” : [despre lansarea volumului semnat de scriitorul și bibliotecarul Alexandru-Horațiu Frișcu, la Filiala „Alba Iulia”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 87-90. 79. Caldare, Elena. O viață trăită și povestită în versuri [Anatol Ciocanu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 211-213. 80. Caldare, Elena. Poetul Grigore Vieru „trece Prutul”: de la Alba Iulia la „Alba Iulia” : [despre dezvelirea bustului poetului Grigore Vieru în sala de lectură a Filialei „Alba Iulia” din Chișinău] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 51-54. 81. [Caldare, Elena]. Protoiereul Petru Buburuz la ceas aniversar // Lit. şi arta. – 2012. – 27 sept. (Nr 39). – P. 6. – (Semnat : Elena Roșca). 82. Caldare, Elena. Zi cu zi, torcând culoare : [despre vernisajul de pictură al elevei Snejana Taraburcă, LT „O. Ghibu”, la Filiala „Alba Iulia”] / Elena Caldare, Nina Bejan // Natura. – 2012. – Mar. – P. 14. 83. Caranfil, Ninela. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – simbol al românismului // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 216217. ; BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 105. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

109


84. Caranfil, Ninela. O revistă inteligentă, pentru oameni inteligenți : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 83-84. 85. Câșlaru, Larisa. Mai întâi a fost... o bibliotecă pe roți : [inteviu cu dna Larisa Câșlaru, prim-vicedirector al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Raia Rogac // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 186-189. 86. Cebanu, Victoria. Copiii Chişinăului citesc o carte : [prez. cărţii Poveşti cu Barbălungă de Ovidiu Creangă, la Filiala „Ovidius”] // Tribuna copiilor. – 2012. – 5 iun. – P. 5. 87. Cebotari, Elena. Cinci ani sub semnul recunoașterii [despre aniversarea a cincea a Bibl. „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 118-121. 88. Cebotari, Margareta. Calvarul oamenilor plecaţi peste hotare : [lansarea cărţii O soartă şi un vis de E. Drotenco, la Filiala „Ovidius”] // Roua stelară. – 2012. – Nr 24. – P. 16-17. 89. Cebotari, Margareta. O nouă provocare la lectură : [la Filiala „Ovidius” în cadrul programului „Chișinăul citește o carte” a fost lansat volumul de proză Nu mă tentează, aut. Anatol Moraru] // Lit. și arta. – 2012. – 2 aug. (Nr 31). – P. 8. 90. Cele mai citite cărți la Filiala „Maramureș”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Timpul. – 2012. – 13 ian. (Nr 4). – P. 22. 91. Chirilă, Maria. Cea ce contează în artă este bucuria : [despre lansarea cărţii Fata Soarelui: povestiri pentru copii, la CAIE] // Ecoul Eminescu – 2012. – Iun (Nr 6). – P. 3. 92. Chirilă, Maria. Cu Spiridon Vangheli în lumea copilăriei : [despre ediţia a XXII-a a concursului lit. La izvoarele înţelepciunii şi participarea CAIE la acest eveniment] // Ecoul Eminescu – 2012. – Mai (Nr 5). – P. 2. 93. Cimpoi, Mihai. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: destin și rezistență // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 192-193. 94. Ciobanu, Liuba. Cu scriitorul Victor Prohin în lumea fermecată a copilăriei : [prez. cărţii Dacă ar fi mânzul fotograf..., aut. Victor Prohin, la Filiala „Ovidius”] // Tribuna copiilor. – 2012. – 20 dec. – P. 2. 95. Ciobanu, Liuba. Întâlnire de neuitat cu Lucreţia Bârlădeanu : [prez. cărţii Dealul Drăguţei a scriitoarei Lucreţia Bârlădeanu, la Filiala „Ovidius”] // Tribuna copiilor. – 2012. – 27 sept. – P. 8. 96. Coica, Ala. Bill Gates va investi 3 milioane de dolari în 60 de biblioteci din Moldova : [părerea dirirectorului general al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu” dna Lidia Kulikovski, cu privire la modernizarea bibliotecilor din RM] // Timpul. – 2012. – 29 mai (Nr 91). – P. 4. 97. Ciocanu, Anatol. Anatol Ciocanu: „Un prozator, un poet, când scrie, trebuie să fie sincer până-n măduva oaselor, să nu trişeze…” / dialog realizat de Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2012. – 28 iun. – P. 4. 98. Ciocanu, Ion. Istorie captivantă ca însăși realitatea : [despre prezentarea monografiei Biblioteca „Onisifor Ghibu”. Două decenii de istorie, apărută la Ed. „Biblioteca Bucureștilor”, aut. Raia Rogac, Ion Constantin, în cadrul manifestărilor aniversare la Filiala „O. Ghibu”] // Florile dalbe. – 2012. – 11 oct. (Nr 30). – P. 2. 99. Ciornei, Gabriela. Rebreanu, aniversat de bistriţeni la Chişinău : [manifestări culturale dedicate scriitorului la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Răsunetul. – 2012. – 29 noiem. 100. Cobileanski, Igor. „Eu consider că fiecare dintre noi poate fi actor” : [interviu cu regizorul Igor Cobileanski] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 20 ian. (Nr 9). – P. 23. 101. Colesnic, Iurie. Andrei Ciurunga şi al său testament poetic // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 90-95. 102. Colesnic, Iurie. Bibliotecarul academiei... [Alexandru Kidel] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 131-132. 103. Colesnic, Iurie. Dimitrie Balaur... preotul, scriitorul, umanistul // Moldova. – 2012. – Nr 3/4. – P. 80-85. 104. Colesnic, Iurie. Dimitrie Sevastianov... : Artistul plastic cu două vieţi // Moldova. – 2012. – Nr 1/2. – P. 48-55. 105. Colesnic, Iurie. Emil Gane... o viață în alb și negru : [viața și activitatea savantului în domeniu slavisticii] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 133-135. 106. Colesnic, Iurie. Enigma arhivei Petre Draganov // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 159-163. 107. Colesnic, Iurie. Exponentul unei generații [Tudor Țopa] // Lit. și arta. – 2012. – 11 oct. (Nr 41). – P. 6. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

110


108. Colesnic, Iurie. Încă un enciclopedist uitat [Emanoil Poleac] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 135-137. 109. Colesnic, Iurie. Monumentele care ne-au fost furate... : [aducerea în vizor a câtorva monumente istorice care au marcat evoluţia oraşului Chişinău ] // Natura. – 2012. – Nr 7. – P. 8-9. 110. Colesnic, Iurie. O aviatoare cum mai rar se întâlnește [Nadia Russo] // Moldoveanca. – 2012. – Nr 11/12. – P. 11. 111. Colesnic, Iurie. O carte de eseuri rămăsă neterminată... : [despre Aurel David] // Moldova. – 2012. – Nr 7/8. – P. 31-33. 112. Colesnic, Iurie. O femeie din tagma decembristelor [Maria Stere] // Moldoveanca. – 2012. – Nr 10. – P. 11. 113. Colesnic , Iurie. O femeie fenomen : [despre viaţa şi activitatea Elenei Luzghin ] // Natura. – 2012. – Nr 1. – P. 7. 114. Colesnic, Iurie. O fire autentică a acestui pământ [Nadejda Tudor] // Moldoveanca. – 2012. – Nr 11/12. – P. 10. 115. Colesnic, Iurie. O oază a culturii românești [Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 204-205. 116. Colesnic, Iurie. O personalitate misterioasă [Gheorghe Bogaci] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 158. 117. Colesnic, Iurie. Paşi prin hăţişurile memoriei : [despre Nicolae Roşca] // Moldova. – 2012. – Nr. 5/6. – P. 26-27. 118. Colesnic, Iurie. Program [la funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova] // Lit. și arta. – 2012. – 20 sept. (Nr 38). – P. 7. 119. Colesnic, Iurie. Revista Viaţa Basarabiei acum 80 de ani // Lit. şi arta. – 2012. – 16 febr. – P. 3. 120. Colesnic, Iurie. Reînvierea lui Stere : [despre viaţa şi activitatea scriitorului Constantin Stere] // Moldova. – 2012. – Nr 7/8. – P. 128-133. 121. Colesnic, Iurie. [Rubrica Prin arhive în rev. VipMagazin (24 imagini cu text)] // VipMagazin. – Nr 1/12. 122. Colesnic, Iurie. Ultimul enciclopedist basarabean [Victor Adiasevici] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 176-177. 123. Colesnic, Iurie. Un colecționar de elită – Gheorghe Bezviconi // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 177-181. 124. Colesnic, Iurie. Un muzeograf incontestabil [Teodor Porucic] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 132-133. 125. Colesnic, Iurie. Un om între două lumi... : [omagiu scriitorului Andrei Lupan] // Lit. şi arta. – 2012. – 1 mar. – P. 4. 126. Constantinov, Nadia. „a” MIC-ul printre amici : [despre întâlnirea membrilor echipei „a” MIC cu copiii de la Liceul „George Meniuc” şi grădiniţa „Licurici”, în cadrul programului „Lecturile verii”, la Filiala „Hristo Botev”] // „a” MIC. – 2012. – Nr 7/8. – P. 3. 127. Constantinov, Nadia. Liceul „Traian” din capitală – tărâm al cunoştinţelor : [este menţionată colaborarea liceului cu CAIE] // „a” MIC. – 2012. – Oct. – P. 6-7. 128. Corghencea, Natalia. Am hotărât să devin bibliotecar și n-am greșit // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 79-80. 129. Corghencea, Natalia. Biblioteca Traian vă așteaptă! : [despre activitățile din cadrul Săptămânii ușilor deschise, la Filiala Traian] // Florile dalbe. – 2012. – 4 oct. – P. 2. 130. Corghenci, Ludmila. Clubul „Biblioteca Mov” – un nou fel de a sprijini și de a încuraja prezența profesională // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 46-49. 131. Cosnicean, Cristina. Mărgăritarele de pe „aleile de corali” : [despre lansarea cărții Aleile de corali, aut. Victoria Fonari, la Filiala „Maramureș”] // Făclia. 2012. – Nr 45 (1 dec.). – P. 3. 132. Costachi, Alexandra. Aureliu Busuioc în memoriam : [despe ședința Salonului de lectură „Ceaiul de la ora 4”, la Filiala „Transilvania”, dedicată scriitorului Aureliu Busuioc] // Timpul. – 2012. – 31 oct. (Nr 197). – P. 6 133. Coșeriu, Tatiana. Centenarul primei biblioteci publice a orașului Focșani: o sărbătoare ca la carte cu povești de toamnă // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 121-125. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

111


134. Coșeriu, Tatiana. Comunicarea profesională: comportament individual și acțiune corporatistă // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 33-38. 135. Coșeriu, Tatiana. Conferința Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 54-55. 136. Coșeriu, Tatiana. Emergența profesionistului perfect sau 23 aprilie sărbătorit de comunitatea bibliotecară cu mult fast // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 52-53. 137. Coșeriu, Tatiana. Justificarea clipelor trăite... // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 59-60. 138. Coșeriu, Tatiana. Rivalități corporative în testarea competențelor profesionale [la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 40-44. 139. Coşeriu, Tatiana. Team-building: sinergia comunicării în cadrul echipei // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”: Ştiinţe sociale: rez. Comunicărilor, 25-26 sept. 2012 / Universitatea de Stat din Moldova. – Ch., 2012. – P. 63-66. 140. Coșeriu, Tatiana. Vizibilitatea Bibliotecii Municipale în mediul profesional // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 90-93. 141. Crudu, Dumitru. Amintiri brașovene : [despre atelierul de creaţie „Vlad Ioviță” al Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – 20 apr. (Nr 70). – P. 26. 142. Crudu, Dumitru. Bocancii lui Ceremuș și două romane contemporane, scrise de doi prieteni de-ai mei // Timpul. – 2012. – 13 ian. (Nr 4). – P. 22. 143. Crudu, Dumitru. Cronică de carte : Istorie și eros la Galaicu : [despre cartea lui Emilian Galaicu-Păun Țesut viu. 10 x 10] // Timpul. – 2012. – 13 ian. (Nr 4). – P. 22. 144. Crudu Dumitru. Cronică de carte: „Prin poarta asta nimeni nu trece” : [despre carte de poezie a lui Moni Stănilă] // Timpul. – 2012. – 7 dec. (Nr 224). – P. 22. 145. Crudu, Dumitru. Dacă dramaturgie tânără nu există, noi o s-o inventăm : [despre atelierul de dramaturgie de la Filiala „Ștefan cel Mare”] // Timpul. – 2012. – 7 sept. (Nr 159). – P. 24 146. Crudu, Dumitru. Fără romane basarabene : [cele mai bune romane românești de după 1990 încoace] // Timpul. – 2012. – 6 ian. (Nr 1). – P. 20. 147. Crudu, Dumitru. Întoarcerea lui Paul Goma : [despre colocviul consacrat lui Paul Goma care va avea loc la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – 28 sept. (Nr 174). – P. 25. 148. Crudu, Dumitru. Întrebări retorice către Ministerul Culturii // Timpul. – 2012. – 30 mart. (Nr 57). – P. 26. 149. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. – 28 sept. – P. 24. 150. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. – 5 oct. – P. 24. 151. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. – 19 oct. – P. 24. 152. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. – 26 oct. – P. 23. 153. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. – 9 noiem. – P. 22. 154. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. – 23 noiem. – P. 23. 155. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. – 30 noiem. – P. 22. 156. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. – 14 dec. – P. 22. 157. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Timpul. – 2012. –28 dec. – P. 22. 158. Crudu, Dumitru. Mergând spre Tibet cu Ronin Terente : [despre lansarea cărții Drumul spre Tibet, scrisă de Ronin Terente, la Biblioteca „Onisifor Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 13 iul. (Nr 124). – P. 27. 159. Crudu, Dumitru. Mersi foarte mult, Sandu Grecu! : [despre piesele regizorului Sandu Grecu] // Timpul. – 2012. – 30 mart. (Nr 57). – P. 26. 160. Crudu, Dumitru. Niște zile minunate : [despre Școala de Creative Wirting de la Orheiul Vechi, inițiată de către Filiala „Ștefan cel Mare”] // Timpul. – 2012. – 21 sept. (Nr 169). – P. 24. 161. Crudu, Dumitru. Noua literatură basarabeană : [despre Școala de Creative Wirting, care a avut loc la Orheiul Vechi] // Timpul. – 2012. – 27 iul. (Nr 134). – P. 27. 162. Crudu, Dumitru. Oare cine va veni? : [despre părinții plecați peste hotare] // Timpul. – 2012. – 20 iul. (Nr 129). – P. 26. 163. Crudu, Dumitru. Omul amestecat (I) // Timpul. – 2012. – 1 iun. (Nr 94). – P. 26. 164. Crudu, Dumitru. Omul amestecat (II) // Timpul. – 2012. – 8 iun. (Nr 99). – P. 24. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

112


165. Crudu, Dumitru. Omul amestecat (III) // Timpul. – 2012. – 22 iun. (Nr 109). – P. 26. 166. Crudu, Dumitru. Pentru coperta a parta [despre creația lui Oleg Carp] // Timpul. – 2012. – 13 iul. (Nr 124). – P. 26. 167. Crudu, Dumitru. Poeții bătrâni // Timpul. – 2012. – 23 mart. (Nr 52). – P. 26. 168. Crudu, Dumitru. Poezie și ploaie la Biblioteca „Ștefan cel Mare” : [despre atelierul de creație de la Bibl. „Ștefan cel Mare”] // Timpul. – 2012. – 13 iul. (Nr 124). – P. 27. 169. Crudu, Dumitru. Poezia teatrului : Daniela Burlaca // Timpul. – 2012. – 26 oct. (Nr 194). – P. 22. 170. Crudu, Dumitru. Romane fără public // Timpul. – 2012. – 2 mart. (Nr 39). – P. 22. 171. Crudu, Dumitru. Şcoala de Creative Writing şi un dentist de la ţară : [în incinta Filialei „Ştefan cel Mare’’ a avut loc conferinţa de presă dedicată inaugurării taberi de literatură] // Timpul. – 2012. – 27 iul. – P. 26. 172. Crudu, Dumitru. Tinerii din Bălți și din Chișinău // Timpul. – 2012. – 13 apr. (Nr 67). – P. 26. 173. Crudu, Dumitru. Tundeți-mă ca pe Hose Pablo sau ca pe Alexandru Vakulovski // Timpul. – 2012. – 3 febr. (Nr 19). – P. 22. 174. Crudu, Dumitru. Școala Creative Writing de la Orheiul Vechi // Timpul. – 2012. –4 mai. (Nr 74). – P. 26. 175. Crudu, Dumitru. Un frate mai mic pentru două ore // Timpul. – 2012. – 10 febr. (Nr 19). – P. 26. 176. Crudu, Dumitru. Un roman care a supraviețuit Uniunii Sovietice : [despre romanul lui Aureliu Busuioc Singur în fața dragostei] // Timpul. – 2012. – 19 oct. (Nr 189). – P. 24. 177. Crudu, Dumitru. Ura la moldoveni // Timpul. – 2012. – 13 iul. (Nr 124). – P. 26. 178. Crudu, Dumitru. Vrei să muncești pentru noi sau nu? // Timpul. – 2012. – 14 sept. (Nr 164). – P. 24. 179. Culev, Lucia. O Bibliotecă care a răspuns orizontului de așteptare sau Unirea deja s-a produs... la Biblioteca „Onisifor Ghibu” // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 203-204. 180. Cugut, Liliana. Dragobetele – sărbătoarea dragostei şi a bunăvoinţei sau Pagini frumoase ale dragostei : [despre sărbătoarea Dragobetele, la Filiala „L. Rebreanu”] // Făclia. – 2012. – 25 febr. – P. 16. 181. Cugut, Liliana. Florile aduc primăvara : [despre spectacolul lit.-muz. „Printemps, fleurs, beauté”, organizat la filiala „Liviu Rebreanu” în parteneriat cu LT „George Călinescu”] // Florile dalbe. – 2012. – 19 apr. – P. 2. 182. Cugut, Liliana. Istoria care doare : [despre parteneriatul dintre Filiala „Liviu Rebreanu” și Institutul de Științe ale Educației] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 49-51. 183. Cugut, Liliana. Sărbătoarea dragostei la români – Dragobetele : [despre evenimentul cultural dedicat sărbătorii Dragobetelui la Filiala „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 59-60. 184. Cuzuioc, Ion. Un haiduc în cultură : [despre serata de creaţie a scriitorului Vasile Căpăţină, în parteneriat cu cenaclurile La Târgovişte şi Ideal, la Filiala „Târgoviște”] // Lit. şi arta. – 2012. – Noiem. (Nr 46). – P. 4. 185. Dabija, Elena. „A-l cunoaște pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii” : [despre Congresul mondial al eminescologilor cu același generic, care a avut loc la Chișinău cu implicarea CAIE] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 135-139. 186. Dabija, Elena. Armonie eminesciană în acorduri Basarabene : [despre întâlnirea cu compozitorul Constantin Rusnac la CAIE] // Ecoul Eminescu. – 2012. – Oct. (Nr 10). – P. 1. 187. Dabija, Elena. Biblioteca Municipală – destinul meu // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 68-71. 188. Dabija, Elena. Bibliotecarul – personalitate notorie pentru societate : [interviu cu directoarea CAIE Elena Dabija] / consemnare : Diana Vasilos // Ecoul Eminescu. – 2012. – 4 apr. (Nr 4) – P. 2. 189. Dabija, Elena. Colinde, colinde! E vremea colindelor! : [despre sărbătoarea Crăciunului la CAI Eminescu] // Florile dalbe. – 2012. – 12 ian. (Nr 2). – P. 2. 190. Dabija, Elena. Copiii Chişinăului în lumea poveştilor cu Barbălungă : [despre conferinţa de totalizare, care a avut loc în incinta CAIE] // Ecoul Eminescu. – 2012. – Noiem. (Nr 11). – P. 1. 191. Dabija, Elena. Peste un deceniu de valorificare şi promovare a patrimoniului eminescian : [în dialog cu Elena Dabija, director CAIE] / consemnare : Natalia Pîslari // Univers pedagogic pro. – 2012. – 12 ian. – P. 2. 192. Dabija, Elena. Ziua poetului [Mihai Eminescu] // Ecoul Eminescu. – 2012. – Ian. (Nr 1). – P. 1. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

113


193. Dabija, Nicolae. Omagiu bibliotecii : [cuvinte frumoase despre Bibl. „O. Ghibu” și directorul Elena Vulpe] // Lit. şi arta. – 2012. – 12 apr. (Nr 15). – P. 8 ; Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 193-194. 194. Dabija, Nicolae. O revistă ca o bibliotecă... : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 82-83. ; Lit. şi arta. – 2012. – 29 mart. (Nr 13). – P. 4. 195. Dogotari, Ludmila. O viață printre cărți : [despre activitatea profesională la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 80-81. 196. Drucec, Vitalie. În așteptarea premierei : [interviu cu regizorul Vitalie Drucec] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 16 mar. (Nr 47). – P. 25. 197. Dumbrăveanu, Luminița. BiblioPolis, cetate a cuvîntului și adevărului : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 95-97. 198. E foarte frumos să poți râde de propriile neajunsuri : [discuții despre spectacolul Necrotitanium cu actori şi regizori] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 9 mar. (Nr 42). – P. 25. 199. Efros, Galina. Degustaţie poetică : [despre sărbătoarea Dragobetele, la Filiala „L. Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 1 mar. – P. 2. 200. ,,Epopeea libertăţii” Mărturiile colonelului Munteanu : [lansarea volumului Epopeea libertăţii. Războiul de pe Nistru (1990-1992), la Bibl „O. Ghibu”] // Ziarul de gardă. – 2012. – 22 noiem. – P. 24. 201. Erizanu, Gheorghe. „Cititorul este dezorientat de cărțile proaste și de educația neadecvată...” : [dialog cu Gheorghe Erizanu, directorul Editurii „Cartier”] / consemnare: Iurie Colesnic // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 155-157. 202. Filip, Iulian. Îmi place că nu mă doare umărul : [despre Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 225226. 203. Finiti, Sergiu. Sandu Grecu: Sergiu Finiti a venit în Teatrul Satiricus de parcă ar fi coborît din tren şi era aşteptat : [interviu cu actorul Sergiu Finiti] / consemnare : Larisa Ungureanu // Lit. şi arta. – 2012. – Mar. (Nr 13). – P. 6. 204. Fîntânaru, Teodora. „BiblioPolis” – emblemă a elitei editoriale : [momentul aniversar al rev. BiblioPolis, editată de BM „B.P. Hasdeu”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 5 apr. – P. 3. 205. Foiu, Taisia. Breviar bibliografic : [prez. bibliogr.: Chișinăul în pictură : (peisaje, portrete), Biblioteca Minicipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011, Catalogul cărților cu dedicații din colecția BM „B.P. Hasdeu” 2007-2011, Publicațiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 2007-2011, Vladimir Beșleagă : „...în creație axul moral este totul”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 191-194. 206. Frișcu, Alexandru-Horațiu. Apel către scriitorii basarabeni // Lit. și arta. – 2012. – 2 febr. – P. 3. 207. Frișcu, Alexandru-Horațiu. Cartea – izvorul care curge în sus [Bibl. Municipală în viața mea] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 81. 208. Frișcu, Alexandru-Horațiu. Întunericul „luminii” sau orbirea la basarabeni // Lit. și arta. – 2012. – 10 mai. – P. 2. 209. Frișcu, Alexandru-Horațiu. Basarabia şi haita de lupi sau Moartea lui Vieru şi învierea lui Iuda // Jurnal de Chișinău. – 2012. – 2 mart. – P. 20. 210. Gajos, Ludmila. La BM m-au învățat să fac și să accept schimbări radicale // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 67. 211. Gajos, Ludmila. Moravuri în oglindă strâmbă : [despre lansarea cărții Moravuri în oglindă strâmbă, semnată de Andrei Roșca, la Filiala „Târgoviște”, în cadrul cenaclului cu același nume] // Lit. și arta. – 2012. – 13 dec. (Nr 50). – P. 8. 212. Gîscă, Carolina. Bibliologi notorii omagiați în 2012 : [Nikolai Rubakin, Petre Draganov, Shiyani Ramamrita Ranganathan, Dan Simionescu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 125-130. 213. Globa, Elizaveta. Impactul resurselor documentare şi informaţionale asupra calităţii managementului educaţional : [masă rotundă desfăşurată la IŞE, organizată în colaborare cu Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 12 apr. – P. 2. 214. Globa, Elizaveta. Lansare de carte ştiinţifică : [despre a III-a expoz. de carte şt. la IŞE, la care a participat şi Bibl. „Liviu Rebreanu”, cu compartimentul „Parteneriat în Cultura Informaţiei”] // Univers RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

114


pedagogic pro. – 2012. – 7 apr. – P. 13. 215. Goldman, Vera. O carte recomandată de bibliotecari : [cartea Fărâme de suflet de Aurelian Silvestru] // Timpul. – 2012. – 5 oct. (Nr 179). – P. 25. 216. Gorincioi, Tamara. Istoria ca o formă a justiției : [recenzii la cartea Războiul soveto-afgan (19791989), aut. Ion Xenofontov] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 151-154. 217. Gorgan, Ion. Sărbătoare de carte cu Gheorghe Cutasevici : [despre lansarea cărţilor Înţeleptele cuvinte şi Cântecele, horele..., la Filiala de Arte „Tudor Arghezi”] // Lit. şi arta. – 2012. – 7 iunie. – P. 4. 218. Gorea-Costin, Iuliana. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – Oază de Lumină-Ințelepciune // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 194-195. 219. Gorincioi, Tamara. Despre suflet într-o epocă de cataclisme economice : [tergiversarea deschiderii Bibl. „Onisifor Ghibu” în anul 1992] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 103-104. – Articol reluat din ziarul Sfatul Ţării, 1992, 4 febr. 220. Gorincioi, Tamara. O revistă ca un antidot împotriva prăfuirii cărților : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 88-89 221. Gorincioi, Tamara. Un document istoric inedit: Crucea mântuirii neamului românesc : [despre lansarea albumului Crucea mântuirii neamului românesc, la Bibl. Naț. a R. Moldova, moderatorul evenimentului Vlad Pohilă] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 99-103. 222. Grecu, Alexandru. Numărul spectatorilor a crescut anul trecut : [interviu cu regizorul Alexandru Grecu] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 6 ian. (Nr 1). – P. 20. 223. Grosu, Anatol. Taxiul, troleibuzul, trenul și targa : [despre cartea Eșarfe în cer a scriitorului Dumitru Crudu] // Timpul. – 2012. – 22 oct. (Nr 190). – P. 16. 224. Grosu, Lidia. Raia Rogac cea dintotdeauna — fidelă spiritualităţii româneşti : [lansarea cărţii Punţi de suflet, aut. Raia Rogac, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 31 mai (Nr 22). – P. 5. 225. Grosu, Lidia. Vitalie Răileanu în expresia performanțelor literare : [despre arta de a recenza a lui Vitalie Răileanu, crit. lit., dr. Bibl. Publ. „O. Ghibu”] // Lit. și arta. – 2012. – 26 ian. (Nr 4). – P. 4. 226. Gumeni, Svetlana. Îngrijește-ți copilul! : [despre ședința clubului de lectură „Sănătatea e în mâinele tale”, de la Filiala Traian] // Florile dalbe. – 2012. – 26 apr. (Nr 16). – P. 4. 227. Gurău, Rima. „Cu noi este Dumnezeu...” (despre cărțile ieromonahului Savatie Baștovoi) // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 194-195. 228. Gurău, Rima. Netrecătoarele splendori ale limbii române : [despre conferinţa cu acelaşi titlu de la Filiala „Liviu Rebreanu”, susţinută de Vlad Pohilă şi Ninela Caranfil] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 12 ian. – P. 12. 229. Hadârcă, Ion. Părintele Octavian Ghibu și odrasla-i aniversară – 20 // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 195-197. 230. Hadârcă, Petru. „Momente și schițe de Caragiale a fost cartea mea de căpătâi în armata sovietică” : [interviu cu regizorul Petru Hadârcă] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 27 ian. (Nr 14). – P. 22. 231. Harjevschi, Mariana. Cărţile electronice – context, dileme şi politici internaţionale. În Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. Rez. ale comunic. – Ch., 2012. – P. 60-63. 232. Harjevschi, Mariana. Concepte și practici de externalizare a serviciilor de bibliotecă. Studiu de caz la Biblioteca Publică de Drept / Mariana Harjevschi, Diana Bacal // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 1 (15). – P. 26-28. 233. Harjevschi, Mariana. Mariana Harjevschi: „Cam tot ce mi-am dorit s-a împlinit până acum în viața mea” : [interviu cu directorul Bibl. Publice de Drept dna Mariana Harjevschi] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul (Supl. Femeia). – 2012. – 6 aug. – P. 7. 234. Harjevschi, Mariana. Primul curs online pentru bibliotecari – Dreptul de autor pentru bibliotecari // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 43-45. 235. Harjevschi, Mariana. Sunt tânără, deci mă implic // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 56-59. 236. Herța, Valeriu. Concursul de caligrafie „Crinii latini” [totalurile concursului care se desfășoară sub egida BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 164-165. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

115


237. Iachim, Ion. „Este o carte de reabilitare a memoriei noastre” : [despre lansarea volumului Cotul Donului. 1942, la Filiala „Onisifor Ghibu”] // Lit. și arta. – 2012. – 22 noiem. (Nr 47). – P. 1 ; Univers pedagogic pro. – 2012. – 22 noiem. – P. 2. 238. Iachim, Ion. Ovidiu îl onorează pe Vangheli : [Conf. lit. dedicată scriitorului Spiridon Vangheli la Filiala „Ovidius”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 3 mai. – P. 1. 239. Iachim, Ion. Revenire la „antica” mea copilărie : [despre lansarea de carte Cum avea să moară Stalin, aut. Ion Proca, la Bibl. de Arte „Tudor Arghezi”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – Nr 9. – P. 12. 240. Josan, Mihaela. Drepturile mele ce să fac cu ele: Despre drepturile copiilor la Filiala N. Titulescu // Florile dalbe. – 2012. – 13 dec. – P. 6. 241. Josu, Nina. Crina Popescu: „Poarta ţării mele este poezia” : [şedinţa clubului „Tinere talente”, la Filiala „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2012. – 23 aug. – P. 5. 242. Josu, Nina. Să păstrăm memoria trează : [despre lansările de la BM „B.P. Hasdeu” a rev. Destin românesc şi a volumelor Şi cerul s-a umplut de sfinţi, aut. Cristian Bădiliță, şi Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia, semnat de Ioan Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru] // Lit. şi arta. – 2012. – 24 mai (Nr 21). – P. 3. 243. Josu, Nina. Poetul pe care-l iubim : [omagierea poetului Grigore Vieru, la Filiala „Ovidius”] // Lit. şi arta. – 2012. – 16 feb. – P. 4. 244. Josu, Nina. ...și alte lansări de carte : [despre prezentarea volumului Miscellanea Basarabensia, aut. Vasile Bahnaru, la Filiala „Onisifor Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 5 iul. (Nr 27). – P. 5. 245. Josu, Nina. Un roman incitant : [despre lansarea romanului Facultatea de fluturi, aut. Ion Stoica, la Filiala „Onisifor Ghibu”, în prezența aut.] // Lit. şi arta. – 2012. – 12 iul. (Nr 28). – P. 4. 246. Juc, Liliana. Metaforă pentru BM : [vers alb, aut.–colaboratoarea Bibl. „Târgoviște”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 95. 247. Kulev, Lia. Inele de iarbă verde în mijloc de iarnă : [întâlnirea elevilor de la Liceul „Gaudeamus” cu scriitorul Vladimir Beșleagă, în cadrul Salonului lit. „Ceaiul de la ora patru”, la Bibl. „Transilvania”] // Timpul. – 2012. – 1 febr. (Nr 17). – P. 7. 248. Kulikovski, Lidia : [schiță biogr.] // Buluță Gheorghe. Bibliologi români : dicț. / Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. – Târgoviște : Bibliotheca, 2011. – P. 133-134. 249. Kulikovski, Lidia. Activitatea extramuros – o formă inovativă de activitate sau actualizarea unei forme uitate? // Bibliotheca Septentrionalis : rev. Bibl. Județene „Petre Dulfu” Baia Mare. – 2012. – An XX, Nr 2(39). – P. 127-130. 250. Kulikovski, Lidia. Arta de a pasiona bibliotecarii și societatea pentru bibliotecă [rec. la cartea de specialitate Arta de a pasiona cititorii (editoriale din revista BiblioPolis, 2002-2012), aut. Vlad Pohilă] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 188-190. 251. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații : [pref.] // 135 de ani de tradiție și inovații: Plan-agendă. – Ch., 2012. – P. 4-5. 252. Kulikovski, Lidia. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – o bibliotecă a speranței naționale : [20 de ani de la fondare] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 96-99 ; Rogac, Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 9-12. 253. Kulikovski, Lidia. Bibliotecile contemporane : [recomandări – cartea de specialitate Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane, aut. Liviu-Iulian Dediu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 166-168. 254. Kulikovski, Lidia. Capacitatea inovativă a bibliotecii – filosofia și fundamentul schimbării ei // Bibliotheca Septentrionalis : rev. Bibl. Județene „Petre Dulfu” Baia Mare. – 2012. – An XX, Nr 2(39). – P. 122-126. 255. Kulikovski, Lidia. Capacitatea inovațională a bibliotecii – filosofia și fundamentul schimbării // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 10-16. 256. Kulikovski, Lidia. Dr. Lidia Kulikovski: „O aniversare este o pledoarie pentru bibliotecă, adică pentru utilizatorii și prietenii ei” / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 51-57. 257. Kulikovski, Lidia. Echipa „Hasdeu”: elemente constitutive și distructive // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 37-39. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

116


258. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski: „În societatea noastră, biblioteca este singura instituție democratică” : [interviu cu dna Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul. – 2012. – 29 oct. – P. 7; BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 104-106. 259. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski, dr.: „O aniversare este o pledoarie pentru Bibliotecă, adică pentru utilizatori şi prietenii ei” : [interviu cu directorul general al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Vlad Pohilă // Univers pedagogic pro. – 2012. – 18 oct. – P. 3. 260. Kulikovski, Lidia. Mihai Cimpoi are un viitor mai mare ca trecutul : [omagieri] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 153-155. 261. Kulikovski, Lidia. Modelul experențial al activității bibliotecare [studii și cercetări] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 9-17. 262. Kulikovski, Lidia. „Suntem biblioteca capitalei, trebuie să fim exemplu” : [interviu cu Lidia Kulikovski, directoarul general al BM „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Tatiana Balan // „a”MIC. – 2012. – Oct. – P. 2-3. 263. Kulikovski, Lidia. Un oraș al oamenilor, un oraș pentru oameni : [pref.] // Colesnic, Iurie. Chișinăul și chișinăuienii / Iurie Colesnic ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : S.n., 2012 (Tip. „Elena –V.I.”). – P. 3. 264. Kulikovski, Lidia. Valeriu Pasat sau definirea clară a dificultăților istorice : [despre donația de carte facută BM „B.P. Hasdeu” de către istoricul Valeriu Pasat] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 160-161. 265. La Chișinău se desfășoară Zilele Bibliotecii „Ovidius” : [în cadrul Săptămânii ușilor deschise, la cea de-a XVIII-a ed.] // Capitala. – 2012. – 18 mai (Nr 37). – P. 2. 266. Laureaţii săptămînalului „Literatura şi arta” pentru anul 2012 : [la compartimentul Publicistică – Lidia Kulikovski, Elena Roşca, Elena Butucel] // Lit. şi arta. – 2012. – 27 dec. – P. 1. 267. Lavric, Victor. În mirajul iubirilor eminesciene : [serata lit. dedicată poetului Mihai Eminescu, organizată la Unitatea Militară nr. 1001, în colaborare cu Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 19 ian. – P. 8. 268. Leac, Vasile. „În literatura română nu există o poezie, una singură, despre vampiri...” : [interviu cu poetul arădean Vasile Leac] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 10 febr. (Nr 19). – P. 26. 269. Levcic, Iurie. Aș vrea să fac un film despre bucovinenii deportați în Siberia... : [interviu cu cineastul bucovinean Iurie Levcic] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 17 febr. (Nr 27). – P. 29. 270. Lipcanu, Stan. Adevărul istoric la el acasă : [despre donația de carte făcută de istoricul Valeriu Pasat către BM „B.P. Hasdeu”] // Săptămâna. – 2012. – 29 iun. – P. 12. 271. Mamaiscaia, Cristina. Bibliotecar și aspirație biblioteconomică // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 65-67. 272. Mamaiscaia, Cristina. În viață nu contează unde te afli, ci pe cine ai alături (colaborarea Filialei „Maramureș” cu Centrul de zi și activități „Start” pentru persoane cu dizabilități de intelect) // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 46-49. 273. Mamaiscaia, Cristina. Zîmbete pe fața copiilor suferinzi [proiect realizat de Bibl. Publ. „Maramureș”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 49-50. 274. Manea-Cernei, Eugenia. Arta brâncușiană – o formă de semnificație simbolică // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 155- 159. 275. Matvei, Valeria. O sursă sigură de documentare pentru lucrătorii culturii : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 93-94. 276. [Mămăligă, Dumitru]. Acțiune mai rară... : [întâlnirea cu savantul Valeriu Pasat, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Roua stelară. – 2012. – Nr 28. – P. 26-27. – (Semnat : Dumitru Mircea). 277. [Mămăligă, Dumitru]. Cinci ani sub semnul recunoaşterii : [aniversarea celor cinci ani ai Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 30 noiem. – (Semnat : Dumitru Mircea). 278. [Mămăligă, Dumitru]. În memoria victimelor represiunilor politice : [Valeriu Pasat la o întâlnire cu profesorii de istorie de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, desfăşurată la Filiala „Liviu Rebreanu” ] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 17 noiem. – (Semnat : Dumitru Mircea). RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

117


279. [Mămăligă, Dumitru]. Limba corectă şi istoria – aripi ale renaşterii naţionale // Roua stelară. – 2012. – Nr 27. – P. 35-36. – (Semnat : Dumitru Mircea). 280. [Mămăligă, Dumitru]. Liviu Rebreanu – creator de destine: medalion aniversar : [realizat în cadrul Programului Săptămâna uşilor deschise, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Răsunetul. – 2012. – 5 dec. – (Semnat : Dumitru Mircea). 281. [Mămăligă, Dumitru]. Liviu Rebreanu – ctitor al romanului românesc modern : [despre programul Săptămâna uşilor deschise desfăşurat, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 6 dec. – P. 2. – (Semnat : Dumitru Mircea). 282. [Mămăligă, Dumitru]. Nu violenţei juvenile! : [masă rotundă desfăşurată la Filiala „Liviu Rebreanu” de Ziua internaţională de prevenire a violenţei împotriva copilului] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 20 noiem. – (Semnat : Dumitru Mircea). 283. Mămăligă, Dumitru. Sentimente de împlinire : [despre Săptămâna ușilor deschise cu genericul Cinci ani sub semnul recunoașterii, la Filiala „L. Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 131-134. 284. [Mămăligă, Dumitru]. Spirit și intelect : [serata lit. Elemente ale noului în creația tinerilor condeieri, la Filiala „Liviu Rebreanu„] // Roua stelară. – 2012. – Nr 28. – P. 2. – (Semnat : Dumitru Mircea). 285. Mătăsari, Liliana. Fabrica de poveşti : [despre lansarea col. Păcală şi Tândală, la Filiala „TârguMureș”] // Ziarul de gardă. – 2012. – 14 iun. – P. 24. 286. Melnicenco, Irina. Lăcaș cu comori și vrednice lucrătoare [Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 93. 287. Mergând spre Tibet cu Ronin Terente : [lansarea cărţii Drumul spre Tibet, de Ronin Terente, la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 13 iul. – P. 27. 288. Meşina, Natalia. Gheorghe Erizanu în vizită la Biblioteca „Ștefan cel Mare” : [întâlnirea elevilor de la Liceul „Elena Alistar” cu directorul Editurii „Cartier” Gheorghe Erizanu] // Timpul – 2012. – 16 noiem. – P. 23. 289. Meşina Natalia. Un scriitor la bibliotecă : [întâlnirea scriitorului Nicolae Popa cu elevii Liceului „Elena Alistar”, la Filiala „Ștefan cel Mare”] // Timpul – 2012. – 24 oct. – P. 22. 290. Mihai, Lilia. Printre cărți anii sunt clipe [Bibl. Municipală în viața mea] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 86 291. Mihail, Zamfira. Laudatio pentru BiblioPolis : [cuvânt de felicitare la cei 10 ani ai revistei de biblioteconomie și științe ale informării, BiblioPolis, editată de Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 79-81 ; Univers pedagogic pro. – 2012. – 5 apr. – P. 3. 292. Mocanu, Maria. Biblioteca mea de suflet : [despre Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 214-216. 293. Moldovan, Alisa. Pod de cultură, construit între Chișinău și Arad : [despre lansarea la Filiala „O. Ghibu” a 12 vol. apărute la Ed. „Viața Arădeană” din Arad, România] / Alisa Moldovan, Maxim Ciupercă // Lit. şi arta. – 2012. – 2 aug. (Nr 31). – P. 8. 294. Moldovanu, Anastasia. 60 de ani ai studioului „Moldova-Film” (Evoluția filmului documentar în istoriografia moldovenească) // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 83-89. 295. Moldovanu, Anastasia. Îmi place ceea ce fac anume aici – la Biblioteca „Hasdeu” // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 84-85. 296. Moraru, Anatol. „Uneori, sunt un om obișnuit...” : [interviu cu scriitorul Anatol Moraru : este menționată Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2012. – 22 mar. (Nr 51). – P. 8. 297. Moșanu, Alexandru. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – semn de încurajare : [omagii aduse bibliotecii de către prof. univ. dr. în istorie Alexandru Moșanu] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 176-177. 298. Movilă, Lica. Albinuțele dau start „Lecturilor verii” [la Filiala Traian] // Florile dalbe. – 2012. – 21 iun. – P. 5. 299. Movilă, Lica. Copiii cu aripi de carte : [despre întâlnirea cu poetul Vasile Romanciuc în cadrul Zilelor Bibliotecii N. Titulescu, Filială a BM „B.P. Hasdeu”] // Florile dalbe. – 2012. – 10 mai (Nr 17). – P. 4. 300. Movilă, Lica. Cu drag de Basarabia : [despre medalionul lit. cu același nume care a avut loc la Filiala „O. Ghibu”, în cadrul aniversării a 20-a de ani de la fondare] // Florile dalbe. – 2012. – 25 oct. (Nr 32). – P. 3. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

118


301. Movilă, Lica. Păcală și Tândală revin : [despre prezentarea colecției de carte naț. pentru copii intitulată „Tândală și Păcală”, în incinta Filialei „Târgu-Mureș”] // Florile dalbe. – 2012. – 21 iun. (Nr 23-24). – P. 2. 302. Mustea, Gheorghe. Gheorghe Mustea: „Sunt fericit în timpul ocupațiilor” : [interviu cu acad. Gheorghe Mustea] / consemnare : Vlad Prisăcaru // Moldoveanca. – 2012. – Nr 10. – P. 30-31. 303. Musteață, Sergiu. Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” – promotor al culturii și științei // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 209-210. 304. Nedzelschi, Ecaterina. Colonelul Igor Zavalski – prietenul Bibl. „A. Mickiewicz” // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 174-175. 305. Nedzelschi, Ecaterina. Filiala „A. Micikiewicz” – harnic promotor al culturii și literaturii polone // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 117-120. 306. Nedzelschi, Ecaterina. Oxana Bondarciuc – liderul societății poloneze „Polska Wiosna w Moldavii” [partener al Bibl. polone „A. Mickiewicz”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 144-146. 307. Niceainicu, Mihai. Despre Biblioteca „Onisifor Ghibu” doar cuvinte frumoase // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 234. 308. Nechit, Irina. Val Butnaru: „Am fost şi eu deznaţionalizat, mă preocupă identitatea şi demnitatea” : [întâlnirea cititorilor cu scriitorul Val Butnaru la Bibl. „Ovidius”] // Jurnal de Chişinău. – 2012. – 18 mai. – P. 18. 309. Omagiatei Ludmila Gajos : [felicitare directorului Filialei “Târgovişte”] // Timpul. – 2012. – 1 aug. (Nr 137). – P. 7. 310. Onciu, Parascovia. Amintiri și realități care îmi încălzesc sufletul... [despre Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 71-74. 311. Osoianu, Vera. BiblioPolis sub responsabilitatea primei aniversări din două cifre : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 86-87. 312. Pablo, Hose. Biblioteca de weekend : [promovarea cărții Oameni ai nimănui, aut. Dumitru Crudu] // Capitala. - 2012. – 6 apr. (Nr 25). – P. 6. 313. Pablo, Hose. Canicula culturală la Chișinău [se menționează „Clubul Poeților desculți” – proiect inițiat de Bibl. „Onisifor Ghibu” ] // Capitala. – 2012. – 6 iul. (Nr 51). – P. 6. 314. Pablo, Hose. Dumitru Crudu revine cu poezie : [despre apariția volumului de poezie Eșarfe în cer, aut. Dumitru Crudu] // Capitala. – 2012. – 26 sept. (Nr 64). – P. 6. 315. Pablo, Hose. Evenimente la oră în chișinăul cultural : [despre lansarea cărții Eșarfe în cer, aut. Dumitru Crudu ; expoziția „Simfonia Culorii”, la Filiala de Arte „Tudor Arghezi” ; masă rotudă cu genericul Întoarcerea acasă a lui Paul Goma, la Filiala „Ștefan cel Mare”] // Capitala. – 2012. – 3 oct. (Nr 66). – P. 6. 316. Pablo, Hose. Lansări de carte la Chișinău : [despre lasarea volumelor Sargamatha și Dați foc la cărți tipărite cu sigala Ed. „Tracus Arte”, la Filiala „Ștefan cel Mare”] // Capitala. – 2012. – 5 noiem. (Nr 84). – P. 6. 317. Pablo, Hose. Mihail Vakulovski lansează la Chișinău romanul „Biblidioteca” : [despre lansarea romanului la Filiala „O. Ghibu”, cu prilejul aniversării a 135-a de la fondarea BM „B.P. Hasdeu”] // Capitala. – 2012. – 12 oct. (Nr 69). – P. 6. 318. Pablo, Hose. Un nou cenaclu la Biblioteca „Ștefan cel Mare” din Chișinău [sub diriguirea scriitorului Anatol Moraru] // Capitala. – 2012. – 16 noiem. (Nr 79). – P. 6. 319. Papahagi, Adrian. Cred că literatura ar trebui să redescopere un anume tip de umanism : [interviu cu scriitorul clujean Adrian Papahagi] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 6 apr. (Nr 62). – P. 27. 320. Partole, Claudia. Cu gândul și sufletul acasă... : [despre Festivalul-concurs De dor și drag de țară, consacrat poeților Mihai Eminescu și Grigore Vieru, desfășurat în Italia] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 110-112. 321. Partole, Claudia. Locul unde se întâmplă mistere... [Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 217218. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

119


322. Pasat, Valeriu. Donez cu bucurie din munca-mi de asiduă cercetare... [BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 162-164. 323. Pastel de iarnă în plină caniculă : [despre întâlnirea carabinierilor de la Unitatea Militară nr. 1001 cu scriitorul Pavel Balmuş, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Săptămîna. – 2012. – 27 iul. – P. 13. 324. Pălămaru, Dumitriţa. Setea nestăvilită de a scrie despre dorul de casă : [despre lansarea volumului Coroana de cenuşă, aut. Maria Augustina Hâncu, la Filiala „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2012. – 19 apr. (Nr 16). – P. 4. 325. Pânzaru, Ludmila. Blogurile în bibliotecile publice. Ce se întâmplă? // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 1 (15). – P. 28-30. 326. Pârlea, Gheorge. BiblioPolis... și un reflex condiționat (gând aniversar) : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 91-93. 327. Pâslaru, Adrian. Poeți desculți în Bibliotecă : [despre „Clubul Poeților desculți” care își desfășoară activitatea, la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. și arta. – 2012. – 27 sept. (Nr 39). – P. 4. 328. Pâslaru, Natalia. 23 aprilie – Ziua mondială a cărţii, a dreptului de autor şi a bibliotecarului : [desemnarea celui mai bun bibliotecar al anului 2011 – Savela Starciuc, Centru de Informare Europeană; Aliona Vârlan, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 26 apr. – P. 1. 329. Pâslaru, Natalia. Biblioteca modernă – tendinţe inovative : [despre Conf. Digital sau Hibrid: Tendinţe privind direcţia de dezvoltare a bibliotecii de azi, organizată de BM „B.P. Hasdeu”, în incinta Filialei Târgu-Mureş] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 28 iun. – P. 2. 330. Pâslaru, Natalia. De la mic la mare : [prezentarea activităţii CIAE] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 12 ian. – P. 2. 331. Pâslaru, Natalia. Revelaţie la braţ cu literatura : [colocviu despre impactul, formarea şi consolidarea deprinderilor de lectură ale cetăţenilor, desfăşurat la Filiala „O. Ghibu”, cu prilejul aniversării a 135-a de la fondarea BM „B. P. Hasdeu”] // Univesrul pedagogic pro. – 2012. – 25 oct. – P. 1. 332. Pâslaru, Natalia. Un om al faptelor – Vasile Şoimaru : [prezentarea biobibliogr., la Filiala „Transilvania”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 13 sept. – P. 2. 333. Pereteatcu, Anatol. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – două decenii pe frontul culturii // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 208-209. 334. Petrencu, Anatol. Tragedia deportărilor : [conf. şt.-practică la Filiala „O. Ghibu” ] // Lit. şi arta. – 2012. – 5 iul. – P. 2. 335. Pintilii, Ionel. Eveniment de prestigiu mondial la Chişinău : [Congresul de Eminescologie : In honorem – Mihai Cimpoi, la CAIE] // Realitatea. – 2012. – Oct. (Nr 279/280). – P. 4. 336. Pohilă, Vlad : [schiță biogr.] // Buluță Gheorghe. Bibliologi români : dicț. / Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. – Târgoviște : Bibliotheca, 2011. – P. 194. 337. Pohilă, Vlad. A emanat o dragoste aristocratică pentru neam, pentru tot ce-i frumos : [remember : Guilelm Șorban și Raoul Șorban] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 207-211. 338. Pohilă, Vlad. Acad. Gheorghe Duca, la ora unor apreciabile împliniri // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 105-107. 339. [Pohilă, Vlad]. Artista dorurilor noastre : [omagii aduse doamnei Ninela Caranfil, actriță de teatru și film] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 106-107. – (Semnat: V. Prisăcaru). 340. Pohilă, Vlad. Cărțile și autoritățile [editorial] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 6-8. 341. Pohilă, Vlad. Ce frumos au mai înflorit cîntecele altora pe inima lui! : [date biografice ale traducatorului Igor Crețu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 98-100. 342. Pohilă, Vlad. Comoara de la castelul Bran : [despre vizita efectuată la Brașov a lui Vasile Șoimaru și Vlad Pohilă] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 138-143. 343. Pohilă, Vlad. Cu sufletul mereu în Basarabia : [omagii aduse doamnei Zamfira Mihail, lingvist, etnolog, paleolog și bibliograf (născută la Chișinău)] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 104-106. 344. Pohilă, Vlad. Deschiderea spre lume a revistei BiblioPolis : [editorial] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 7-9. 345. Pohilă, Vlad. Elogiul talentului de a evoca : [impresii de lectura la cartea Mă tem că voi uita…, aut. Anatol Lența] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 181-183. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

120


346. Pohilă, Vlad. Fără de O. Ghibu viața noastră ar fi mai lipsită de rosturi [Bibl. Publ. „O. Ghibu” la a 20-a aniversare] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 105-107. 347. Pohilă, Vlad. Mărțișoare pentru Eugen Doga, la încă o frumoasă aniversare [a 75 de ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 100-101. 348. Pohilă, Vlad. Ne-a părăsit Glebus Sainciuc [in memoriam] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 219-220. 349. Pohilă, Vlad. O Bibliotecă fără de care viața noastră ar fi infinit mai tristă [Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 197-199. 350. Pohilă, Vlad. O pledorie tulburătoare, deci și extrem de convingătoare, pentru Maramureș : [impresii de lectura asupra volumului Maramureșul din cuvinte] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 194197. 351. [Pohilă, Vlad]. O solidă donație pentru Bibliotaca Municipală [semnate de cunoscutul istoric, diplomat, mecenat și om politic Valeriu Pasat] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 158-160. – (Semnat : Cronicar). 352. [Pohilă, Vlad]. Precizări necesare : [despre cartea Cireșe pentru Mareșal, aut. Ion Iachim] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 120. – (Semnat : Vl.P.) 353. Pohilă, Vlad. Testul de sinceritate al bibliotecarilor noștri : [editorial] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 9-11. 354. Pohilă, Vlad. Ultima toamnă a lui Aureliu Busuioc [in memoriam] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 220-221. 355. Pohilă, Vlad. Un an fără Ioana d’Arc a Basarabiei [Leonida Lari] // Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 86-87. 356. Pohilă, Vlad. Valentin Mândâcanu: cadențe finale [in memoriam] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 221-225 ; Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 86-87. 357. Pohilă, Vlad. Zidari la cetatea cărții : [editorial] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 7-9. 358. Pojoga, Anastasia. Inima bibliotecii : [lansarea la Filiala „O. Ghibu” a 12 vol. apărute la Ed. „Viața Arădeană” din Arad, România] // Lit. și arta. – 2012. – 2 aug. (Nr 31). – P. 8. 359. Pojoga, Anastasia. „Trecutul vostru este și trecutul nostru” : [despre Conf. șt.-practică cu tema Deportările din 6 iulie: cauze și urmări, care s-a desfășurat la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. și arta. – 2012. – 12 iul. (Nr 28). – P. 2. 360. Popa, Victoria. „Călăuza familiei” – un cadou ideal pentru cei dragi : [lansarea ediţiei-unicat Călăuza familiei, la Filiala „Ovidius”] // Jurnal de Chişinău. – 2012. – 25 mai. – P. 18. 361. Postolachi, Ghenadie. Ghenadie Postolachi: „Noi nu avem scriitori în accepția occidentală a cuvântului” : [este menționată, Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” pentru aprecierea cărții Coffe House] / consemnare: Nicolae Roibu // Timpul. – 2012. – 24 oct. (Nr 192). – P. 7. 362. Postolachi, Veronica. Imperiul căutării de sine : [omagii aduse Bibl. „O. Ghibu” de către doctorul în filologie Veronica Postolache] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 205-207. 363. Postolachi, Veronica. Pygmalion al sufletului omenesc : [medalion lit. „Aurelian Silvestru”, desfăşurat la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 1 mar. – P. 5. 364. Postolachi, Veronica. Un Coelho al Basarabiei : [lansarea cărţii Cel rătăcit de Aurelian Silvestru, la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 5 ian. – P. 1. 365. Premiile pentru anul cultural 2011 : [Dumitru Crudu menționat cu cartea Oameni din Chișinău] // Timpul. – 2012. – 16 noiem. (Nr 209). – P. 22. 366. Pruteanu, Ion. Basarabia română la cumpănă de milenii : [despre lansarea cărţii Basarabia română la cumpănă de milenii, aut. Ion Buga, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 10 mai (Nr 19). – P. 7. 367. Rață, Valeriu. Biblioteca : [poezie] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 95. 368. Rață, Valeriu. Copiii Chișinăului – cei mai buni prieteni ai lui Ovidiu Creangă : [despre Conf. de totalizare a programului pentru copii Chișinăul citește o carte, la CAIE] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 144-149. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

121


369. Rață, Valeriu. Cu inima deschisă despre genocidul roșu : [despre lansarea monografiei Teroarea comunistă în RASSM (1924-1940) și RSSM (1944-1947), aut. Alexei Memei, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 61-67. 370. Rață, Valeriu. Deschiderea colocviilor de vară la BM „B.P. Hasdeu” : [despre Conf. Biblioteca și lectura susținută, de prof. univ. dr. Ion Stoica] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 182-185. 371. [Rață, Valeriu]. Destinul tragic al românilor din Basarabia: 1812-2012 : [despre lansarea a trei lucrări cu semnificație istorică în cadrul unui eveniment cultural, la BM „B.P. Hasdeu” din Chișinău] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 81-87. – (Semnat: Petru Paraschivu). 372. Rață, Valeriu. La mulți ani, revista mea de vis! [BiblioPolis] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 5 apr. – P. 3. 373. [Rață, Valeriu]. Lumile și umbrele Basarabiei : [impresii de lectură] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 191-194. – (Semnat: Cristian Zidaru). 374. Rață, Valeriu. O reconstituire a vieții și activității lui Ion D. Sîrbu : [rec. și consemnari a lucrării Memoriile lui Ion D. Sîrbu o reconstituire, aut. Mihai Barbu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 180-186. 375. [Rață, Valeriu]. Povestirile lui Anatol Moraru tentează : [despre Conf. de totalizare a programului Chișinăul citește o carte, la Filiala „Târgu-Mureș”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 139-144. – (Semnat : Andrei Butuceneanu). 376. [Rață, Valeriu]. Quo vadis, România? : [impresii de lectură la vol. Quo vadis, România? (un punct de vedere) – coord. Ion M. Anghel, apărut la Ed. „Junimea”, în 2011] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 205-209. – (Semnat : Andrei Butuceneanu). 377. Rață, Valeriu. Radmila Popovici-Paraschiv, o speranță a literelor basarabene : [despre lansarea cărții EvAdam, aut. Radmila Popovici-Paraschiv, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 125-128. 378. [Rață, Valeriu]. România sub sabia lui Damocles : [rec. la vol. România între scutul american antirachetă și katiușa rusească: timp și destin aut. Gheorghe Dragomir] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 202-206. – (Semnat : Cristian Zidaru). 379. [Rață, Valeriu]. Să cinstim memoria celor căzuți pe cîmpurile de luptă : [despre lansarea volumului Cotul Donului – 1942: eroism, jertfă, trădare, aut. Vasile Șoimaru, la Filiala „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 150-155. – (Semnat : Petru Paraschivu). 380. Rață, Valeriu. Săptămîna aniversară la BM „B.P. Hasdeu” : [despre programul aniversar al BM „B.P. Hasdeu” la împlinirea a 135 de ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 107-116 . 381. Rață, Valeriu. Spiritul lui Zamolxis a poposit și la BM „B.P. Hasdeu” : [despre acordarea medaliilor „Zamolxis” din partea Centrului de cercetări științifice practice în medicina populară cu acelaș nume directorului Lidia Kulikovski și dl Pavel Balmuș] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 161-163. 382. Rață, Valeriu. Tablete pentru educație : [despre lansarea cărții (Im)posibila educație de Vlad Pâslaru, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 74-78. 383. [Rață, Valeriu]. Toate curiozitățile lumii într-o singură carte : [rec. la vol. Știați că? Caleidoscop enciclopedic – concepție, sel. și realizare de Eugenia Manea-Cernei, Alexandru Horațiu Frișcu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 202-205. – (Semnat : Aurel Hioară). 384. [Rață, Valeriu]. Universul unei comune din județul Iași : [rec. la Monografia comunei Miroslăvești: despre oameni și locuri, elaborată de Ioan Pârlea, Gheorghe Pârlea etc.] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 183-188. – (Semnat : Cristian Zidaru). 385. [Răileanu, Vitalie]. Anatol Moraru sau peisajul povestirilor tentante... : [rec. asupra volumului de povestiri Nu mă tentează, aut. Anatol Moraru (Chișinău, 2011)] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 173-176. – (Semnat : Brumaru Victor). 386. Răileanu, Vitalie. Andrei Lupan. Autenticul–enigmaticul? // Lit. şi arta. – 2012. – 16 febr. – P. 5. 387. Răileanu, Vitalie. Avulsiunea poemelor tăcerii : [rec. la volumul Armonia tăcerii, aut. Ana Goian] // Lit. și arta. – 2012. – 27 sept. (Nr 39). – P. 5. 388. Răileanu, Vitalie. Caracterul inedit al revistei BiblioPolis : [BiblioPolis – 10 ani] // Lit. şi arta. – 2012. – 29 mar. – P. 4. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

122


389. Răileanu, Vitalie. Cartea – instrument de răspândire a înțelepciunii : [despre programul de lectură „Chișinăul citește o carte”, desfășurat la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 50-51 ; Lit. și arta. – 2012. – 23 feb. (Nr 8). – P. 4. 390. Răileanu, Vitalie. Confesiuni la timpul prezent : [BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 63-64. 391. Răileanu, Vitalie. Conformare cu timpul prezent : [lansarea cărţii (Im)posibila educaţie de Vlad Pâslaru, la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 7 iun. – P. 5 ; Timpul. – 2013. – 25 mai. – P. 27. 392. Răileanu, Vitalie. Contemporan-imaginar-real : [rec. la cartea Ore particulare de fotosinteză, aut. Ghenadie Postolache] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 173-175 ; Orient latin (Timişoara, România). – 2012. – Nr 2. – P. 24-25. 393. Răileanu, Vitalie. Dulce-amar de poezie... : [impresii de lectura asupra volumului Dulceață de coarne⃰, aut. Ana Rapcea, apărută la Ed. „Lumina”, în 2011] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 197199. 394. Răileanu, Vitalie. Fiorul emoţiei poetice : [prez. volumului de versuri Simfonia verbului color, aut. Lidia Grosu] // Lit. şi arta. – 2012. – 1 mar. – P. 4. 395. Răileanu, Vitalie. Lealitatea egolatrică a confesiunii : [lansarea volumului Facultatea de Fluturi de Ion Stoica (Cluj-Napoca, 2011), la Bibl. „O. Ghibu” ] // Lit. şi arta. – 2012. – 21 iun. – P. 4. 396. Răileanu, Vitalie. Lecturi sensibilizate : [rec. și consemnări la cartea Ieșirea din clișeu, aut. Nicolae Rusu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 189-190 ; Timpul. – 2012. – 11 mai. – P. 26. 397. Răileanu, Vitalie. Lumea lui Doru Ciurescu : [un critic basarabean despre un critic din România] // Timpul. – 2012. – 22 iun. (Nr 109). – P. 26. 398. Răileanu, Vitalie. Lumea prin cuvinte gândite : [rec. la volumul de poezie Interior în roşu aprins (Iaşi, 2012), aut. Andrei Ţurcanu] // Timpul. – 2012. – 27 apr. – P. 27. 399. Răileanu, Vitalie. Manifestarea lirismului în poezia lui Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2012. – 9 febr. – P. 4. 400. Răileanu, Vitalie. Metamorfozare continuă : [rec. şi consemnări asupra ultimului volum al regretatului scriitor Anatol Ciocanu, Umbra Madonei Laura] // Lit. şi arta. – 2012. – 26 iul. – P. 5. 401. Răileanu, Vitalie. Poetul Ion Stoica – un stilist de marcă : [rec. la caretea Alege-l pe 7!, aut. Ion Stoica] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 198-199. 402. Răileanu, Vitalie. Poezia ca profilare – Ion Stoica : [rec. la volumul de poeme intitulat enigmatic Periplu rotund, aut. Ion Stoica (Cluj-Napoca, 2011)] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 171173. 403. Răileanu, Vitalie. Prozelitismul de a observa Lumea : [rec. la volumul Străluciri diamante în Israel, aut. Doru Ciucescu] // Lit. și arta. – 2012. – 13 sept. (Nr 37). – P. 5. 404. Răileanu, Vitalie. Roman pliat în bleou-marin : [rec. la romanul Crede și se va scula!, de Oleg Carp] // Timpul. – 2012. – 13 iul. – P. 26. 405. Răileanu, Vitalie. Scările de Haralambie Moraru – un roman avuabil : [rec. la volumul Scările (Ch., 2012), aut. Haralambie Moraru) // Timpul. – 2012. – 28 sept. – P. 24. 406. Răileanu, Vitalie. Suntem uneori dispuși să uităm dușmanii : [despre romanul lui Haralambie Moraru Scările] // Timpul. – 2012. – 1 iun. (Nr 94). – P. 27. 407. Răileanu, Vitalie. Vasile Ciocanu – irizări în dedalul unor amintiri // Lit. şi arta. – 2012. – Nr 2. – P. 4. 408. Răileanu, Vitalie. Viaţa-prin-poeme : [prez. volumului Urcarea la cer de Nicolae Esinencu]// Lit. şi arta. – 2012. – 26 ian. – P. 4. 409. Răileanu, Vitalie. „Vreau să deschid un centru academic al cărţii” : [interviu cu noul manager al Bibl. „O. Ghibu” V. Răileanu] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2012. – 7 mai. – P. 410. Rău, Alexe. O Bibliotecă simbolizând Țara [Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 181-185. 411. Rogac, Raia. BibloPolis la o zi de mare sărbătoare [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 108-109. 412. Rogac, Raia. Carabinierii „asaltează” Bibl. „Liviu Rebreanu” din Chişinău : [întâlnirea tinerilor militari cu scriitorul Vlad Pohilă] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 11 aug. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

123


413. Rogac, Raia. Carabinierii la o întîlnire cu Ianoș Țurcanu [la Filiala „L. Rebreanu”] // Lit. și arta. – 2012. – 27 sept. (Nr 39). – P. 4. 414. [Rogac, Raia]. Cartea, o preocupare de căpătâi a bibliotecii : [despre lansarea volumului de publicistică Basarabia Română la cumpănă de milenii, aut. Ion Buga, și a volumului Rotonda falnicilor tei, aut. Gheorghe Marin, a romanului Evadat din Basarabia cotropită, aut. Stelian Nicula, la BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 67-75. – (Semnat: R. Andrei). 415. Rogac, Raia. Destine neordinare – lansări memorabile : [despre lansarea romanului Mareșal Alexandru Averescu, aut. Mihai Babele, la Filiala „O. Ghibu” și a volumului O soartă și un vis a aut. Ecaterina Drotenco, la Filiala „Ovidius”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 76-80. 416. [Rogac, Raia]. Distincții pentru promovarea și cultivarea limbii române : [despre acordarea premiului Parfenie Guțu profesorilor de lim. și lit. română Veronica Bâlici și Veronica Postolachi, în incinta Filialei „Onisifor Ghibu” din Chișinău] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 71-74. – (Semnat : R. Pelineanu). 417. Rogac, Raia. Eminescu doinește... de la Nistru pân-la Tisa : [despre prez. antologiei Eminescu doinește..., la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Florile dalbe. – 2012. – 18 oct. (Nr 31). – P. 2. 418. [Rogac, Raia]. Eminescu în captivitatea „nebuniei” : [despre lansarea volumului O viață de dascăl obișnuit trăită neobișnuit, aut. Dumitru Copilu-Copillin, la Centrul Academic Eminescu] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 113-115. – (Semnat: R. Pelineanu). 419. Rogac, Raia. Îndemn pentru carabinieri: să citească, să scrie și să vorbească românește : [despre comunicarea lui Vlad Pohilă, Chipul ostașului în lit. română la care a participat Unitatea 1001 a Trupelor de Carabinieri, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 129-131. 420. Rogac, Raisa. La o cină de taină cu Steliana Grama : [despre lansarea cărţilor Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova şi Telerană, la Filiala de Arte „T. Arghezi”] // Curtea de la Argeş. – 2012. – Nr 6 (19). – P. 17. 421. Rogac, Raia. „Lecturile verii”, de la un start reuşit la un final cu succes : [încheierea Programului „Lecturile verii”, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 6 sept. 422. Rogac, Raia. Netrecătoarele splendori ale limbii române : [despre întâlnirea scriitorului Vlad Pohilă și a actriței Ninela Caranfi cu cititorii la Filiala „Liviu Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 61-66. 423. [Rogac, Raia]. Nu m-am trudit degeaba... : [despre lansarea volumului O viață de dascăl obișnuit trăită neobișnuit, aut. Dumitru Copilu-Copillin, la CAIE] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 113115. – (Semnat: R. Andrei). 424. [Rogac, Raia]. O amintire care dăinuie: Victor Dumbrăveanu [in memoriam] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 179-180. – (Semnat: R. Pelineanu). 425. [Rogac, Raia]. O nouă antologie Eminescu, prezentă la Biblioteca „Liviu Rebreanu” : [despre lansarea volumului Eminescu doinește..., ed. îngr. de Ion Drăgușin la Filiala „L. Rebreanu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 132-133. – (Semnat : R. Pelineanu). 426. Rogac, Raia. O nouă carte a lui V. Halipli din Trilogia dragostei : [despere lansarea cărţii Infernul plăcerilor iubirii, aut. Vladimir Halipli, la Filiala „Târgovişte”] // Lit. şi arta. – 2012. – 24 mai (Nr 21). – P. 8 427. Rogac, Raia. O nouă carte despre teroarea comunistă : [despre lansarea volumului Teroarea comunistă în R.A.S.S.M.(1924-1940) şi R.S.S.M. (1944-1947), aut. Alexei Memei, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 17 mai (Nr 20). – P. 5. 428. Rogac, Raia. O nouă vizită a carabinierilor la Filiala „Liviu Rebreanu” : [carabinierii de la Unitatea Militară 1001 la o întâlnire cu analistul politic Petru Bogatu] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 20 noiem. 429. [Rogac, Raia]. O seară de creație cu Nina Slutu-Soroceanu [la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”, cu lansarea a trei titluri noi de carte: De la noi până la voi; Am vorbit cu florile; Moș Crăciun ne-a vizitat] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 66-68. – (semnat : R. Andrei). 430. Rogac, Raia. Programul „Lecturile verii” la final [la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Florile dalbe. – 2012. – 20 sept. (Nr 27). – P. 2.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

124


431. Rogac, Raia. Recviem pentru cel mai mare poet al nostru : [rec. și despre prezentarea antologiei Eminescu doinește..., ed. îngr. de Ioan Drăgușin, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 14 iun. (Nr 24). – P. 3. 432. Rogac, Raia. Scrieţi, băieţi, scrieţi… nu doar scrisori domnişoarelor! : [carabinierii de la Unitatea Militară nr. 1001 la o întâlnire cu scriitorul Ianoş Ţurcanu, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 10 sept. 433. Rogac, Raia. Scriitorul Vlad Pohilă, faţă-n față cu militarii Armateii Naționale : [scriitorul, publicistul Vlad Pohilă în dialog cu utilizatorii Bibliotecii “Liviu Rebreanu”] // Timpul. – 2012. – 24 sept. – P. 4. 434. Rogac, Raia. Un nou dialog cu Vlad Pohilă : [Vlad Pohilă la o întâlnire cu profesorii de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, desfăşurată la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 11 oct. – P. 2 ; Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – Oct. 435. Roibu, Nicolae. A fost instituit premiul „Parfenie Guțu” pentru profesorii de română : [despre evenimentul Gala laureaților Premiului „Parfenie Guțu”, la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 24 febr. – P. 4. 436. Roibu, Nicolae. Avem și un club al poeților desculți : [despre lansarea cărții Melopee pentru început de mileniul trei al membrilor „Clubului Poeților desculți”, de la Filiala „Onisifor Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 30 noiem. (Nr 219). – P. 22. 437. Roibu, Nicolae. Basarabia sub ruși : documente inedite : [lansarea cărților Ioan Pelivan – părinte al mișcării naționale din Basarabia, semnat de Ion Constantin, Ion Negrei și Gheorghe Negru; Cerul s-a umplut de sfinți, semnat de Nina Negru, care a avut loc la Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – 14 mai (Nr 80). – P. 2. 438. Roibu, Nicolae. Biblioteca „B.P. Hasdeu” și-a menționat partenerii : [despre premierea celor mai buni parteneri ai BM „B.P. Hasdeu”, în cadrul aniversării a 135-a a instituției] // Timpul. – 2012. – 23 oct. – P. 3. 439. Roibu, Nicolae. Bibliotecari moldoveni în Letonia : [printre care și directorul Bibliotecii Publice de Drept, Mariana Harjevschi] // Timpul. – 2012. – 12 sept. (Nr 162). – P. 8. 440. Roibu, Nicolae. Cotul Donului, o mare tragedie românească : [despre lansarea cărții prof. dr. Vasile Șoimaru Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare, la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 20 noiem. – P. 3. 441. Roibu, Nicolae. De la poduri de flori, la cele de cărţi. Între Arad şi Chişinău : [la Filiala „O. Ghibu” au fost lansate 12 cărţi, apărute editura „Viaţa Arădeană” din Arad, România] // Timpul. – 2012. – 23 iul. – P. 16. 442. Roibu, Nicolae. Grigore Vieru, cel care este : [dezvelirea bustului lui Grigore Vieru la Filiala „Alba Iulia”] // Timpul. – 2012. – 17 febr. (Nr 29). – P. 31. 443. Roibu, Nicolae. La cea de-a 135-a aniversare Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și-a menționat partenerii : [Zilele Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – 23 oct. (Nr 191). – P. 7. 444. Roibu, Nicolae. La Chișinău au loc zilele Bibliotecii „Ovidius” // Timpul. – 2012. – 14 mai. – P. 4. 445. Roibu, Nicolae. Lidia Kulikovski: „Ne-am asumat angajamentul să facem din bibliotecă o instituţie de cercetare” : [despre activitatea de cercetare a BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – Febr. ( Nr 31). – P. 8. 446. Roibu, Nicolae. Mihai Cimpoi, omagiat la Biblioteca „Transilvania” [în cadrul Cenaclului „Ciaiul de la ora patru”] // Timpul. – 2012. – 24 sept. – P. 4. 447. Roibu, Nicolae. Poezia lui Grigore Vieru a scos Basarabia din mormant : [despre dezvelirea bustului poetului Grigore Vieru în incinta Filialei „Alba Iulia”] // Timpul. – 2012. – 15 febr. (Nr 27). – P. 2. 448. Roibu, Nicolae. O carte despre marea tragedie românească : [lansarea cărţii Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare (Ch., ed. „Balacron”, 2012), la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 23 noiem. – P. 22. 449. Roibu, Nicolae. O carte despre teroarea comunistă : [lansarea cărții Teroarea comunistă în RSSAM” (1924-1940) și RSSM (1944-1947), care a avut loc la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – 19 apr. (Nr 69). – P. 2

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

125


450. Roibu, Nicolae. O revistă contemporană, distribuită pe diverse meridiane ale lumii : [marcarea unui deceniu de la apariția rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării BiblioPolis, ed. de către BM „B.P. Hasdeu”] // Timpul. – 2012. – 11 apr. – P. 4. 451. Roibu, Nicolae. Paul Goma, un cavaler al adevărului : [simpozion omagial la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 4 oct. – P. 8. 452. Roibu, Nicolae. Poezia lui Grigore Vieru a scos Basarabia din mormânt : [dezvelirea bustului lui Grigore Vieru, la Bibl. „Alba Iulia”] // Timpul. – 2012. – 15 febr. (Nr 27). – P. 2. 453. Roibu, Nicolae. 77 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru : [mențiune despre dezvelirea bustului lui Grigore Vieru, la Bibl. „Ala Iulia”] // Timpul. – 2012. – 14 febr. (Nr 26). – P. 8. 454. Roibu, Nicolae. Paul Goma. Un cavaler al edevărului : [Paul Goma omagiat la Biblioteca “Onisifor Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 4 oct. (Nr 178). – P. 8. 455. Roibu, Nicolae. Valeriu Pasat ne îndeamnă să ne cunoaștem istoria adevărată : [despre ampla manifestare care a avut loc la BM „B.P. Hasdeu” în cadrul căreia cunoscutul istoric, diplomat şi om politic Valeriu Pasat a făcut o donaţie de şase titluri de carte] // Timpul. – 2012. – 27 iun. – P. 3. 456. Roibu, Nicolae. Victoria Fonari: „Poezia îmi permite să fiu categorică într-o lume a ipotezelor” : [lansarea volumului de versuri Aleile de corali, aut. Victoria Fonari la Filiala „Maramureș”] // Timpul. – 2012. – 21 noiem. – P. 7. 457. Roibu, Nicolae. Vitalie Răileanu: „Vreau să deschid un centru academic al cărții” : [despre activitatea crit. lit., directorul Bibl. „O. Ghibu” dl Vitalie Răileanu] // Timpul. – 2012. – 7 mai. – P. 7. 458. Roibu, Nicolae. Zilele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : [anunț cu privire la Zilele BM la aniversarea a 135-a] // Timpul. – 2012. – 18 oct. (Nr 188). – P. 2. 459. Roșcovanu, Nadea. Prieteni de viață și condei : [despre lansarea cărții Rotonda falnicilor tei aut. Gh. Marin, și a romanului Evadat din Basarabia cotropită, aut. Stelian Necula la BM „B.P. Hasdeu”] // Jurnal de Chișinău. – 2012. – 13 apr. – P. 6. 460. Rotari, Olga. O lume de vis : [despre Tabara de vară, desfășurată la Filiala „Transilvania„] // Florile dalbe. – 2012. – 6 sept. (Nr 25). – P. 2. 461. Rotaru, Florin. Câteva stări sufletești [la aniversarea a 20-a de la fondarea Bibl. „Onisifor Ghibu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 99-102. 462. Rusu, Nicolae. Simbioză de perfecțiune și înălțare : [despre cartea de specialitate Filiala „Transilvania”. Portret din cuvinte, editată sub auspiciile BM „B.P. Hasdeu”, Chișinău, 2011] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 168-170. 463. Rusu, Ștefan. Ută de teamă cu Ștefan Ursu : [interviu cu artistul Ștefan Rusu] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 11 mai. (Nr 79). – P. 27. 464. Saharneanu, Valeriu. Minunea Ghibu : [omagiu adus Bibl. „O. Ghibu” de către jurnalistul și parlamentarul Valeriu Saharneanu] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 200-202. 465. Săsărman, Florin. Eu am fost cu scânteia... : [dialog cu interpretul de muzică folk și publicistul Florin Săsărman] / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 127-130. 466. Sârbu, Margareta. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – centru de spiritualitate românească // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 230-232. 467. Schindler, Adela. Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” – sub semnul adevăratei culturi : [cuvinte aniversare aduse bibliotecii de către Adela Schindler, profesor la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Reșița, România] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 232-234. 468. Scobioală, Genoveva : [schiță biogr.] // Buluță Gheorghe. Bibliologi români : dicț. / Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. – Târgoviște : Bibliotheca, 2011. – P. 218-219. 469. Scobioală, Genoveva. BiblioPolis în alte reviste. Ce spun și ce scriu alții despre revista noastră : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 122-124. 470. Scobioală, Genoveva. Curba vizibilității Bibliotecii Municipale // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 45-48. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

126


471. Scriitorii despre Aureliu Busuioc : [amintirile dnei Lidia Kulikovski despre colab. BM cu scriitorul Aureliu Busuioc: in memoriam] // Timpul. – 2012. – 10 oct. 472. Silvestru, Aurelian. Făuritori de suflet : [la aniversarea a 20-a a Bibl. „O. Ghibu”] // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 213-214. 473. Sîrbu, Vera. Bibliografia un tezaur bogat al memoriei : [despre organizarea Zilei Bibliografiei la CAIE] // Ecoul Eminescu. – 2012. – Noiem. – P. 3. 474. Slutu-Grama, Claudia. Biblioteca – reper important în viața spirituală a omenirii : [aniversarea a zecea a Bibl. Publ. „Maramureș”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 115-116. 475. Slutu-Soroceanu, Nina. Colaborarea româno-română : „Punți de suflet – punți de spiritualitate” : [despre lansarea volumului de publicistică a scriitoarei Raia Rogac, la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 90-99. 476. Slutu-Soroceanu, Nina. „Punți de suflet” – o carte de înfrățire : [despre lansarea volumului de publicistică cu același titlu la BM „B.P. Hasdeu”, Sediul Central] // Timpul. – 2012. – 11 iun. – P. 6. 477. Slutu-Soroceanu, Nina. Voi ce citiţi vara aceasta? : [prez. programului Lecturile verii din cadrul Bibl. „Alba Iulia”] // Natura. – 2012. – Nr 7. – P. 5. 478. Smolakova Vlasta. Important în teatrul de astăzi este starea de katharsis : [interviu cu Vlasta Smolakova, teatrolog, Cehia] / consemnare: Larisa Ungureanu // Teatru. – 2012. – (Nr 10 ). – P. 37- 39. 479. Snegureac, Grigore. Din dragoste pentru cărţi : [despre Bibl. „Maramureș”] // Noi. – 2012. – Nr 8. – P. 4. 480. Solie culturală la Chișinau. Inițiativa românească de frăție – „Caravana cărții” – Alba Iulia, RâmnicuVâlcea, Vulcan, Chișinau : [despre parteneriatul Bibl. „Alba Iulia” din Chișinău cu bibl. din România] // Curierul Văii Jiului. – 2012. – 22 mar. – P. 4. 481. Soltan, Marcel-Marius. Să vorbim despre Mihai Eminescu : [despre concursul de poezie la Filiala de Arte „T. Arghezi”] // Florile dalbe. – 2012. – 9 febr. – P. 4. 482. Stanca, Sorina. [cuvânt aniversar pentru rev. BiblioPolis] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 5 apr. – P. 3. 483. Stavciuc, Lilia. Albaiulienii din nou la Chișinău : [despre lansarea volumelor Copil-minune de la Sebeș și Nunta Zamfirei, aut. Virgil Șerbu-Cristeianu, la Filiala „Alba Iulia”] // Lit. și arta. – 2012. – 19 ian. (Nr 3). – P. 6. 484. Stavciuc, Lilia. Biblioteca Municipală – locul unde mă simt utilă // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 82-84. 485. Stoica, Ion. BM „B.P. Hasdeu” se poate privi în toate luminile de cuvinte // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 57 ; Univers pedagogic pro. – 2012. – 18 oct. – P. 3. 486. Strătilă, Silvia. Se mai citește astăzi în R. Moldova : [despre influența Salonului de ectură „Ceaiul de la ora patru” al Filialei „Transilvania” asupra lecturii tinerilor] // Timpul. – 2012. – 23 oct. (Nr 191). – P. 7. 487. Strătilă, Silvia. O bibliotecă este un loc de sănătate pentru suflet : [despre parteneriatul educaţional dintre Bibl. „O. Ghibu” şi Liceul „V. Alecsandri”] // Lit. şi arta. – 2012. – 3 mai. – P. 6. 488. Strătilă, Silvia. Un altfel de interes de carte : [despre motivarea lecturii în rândul tinerilor de la Liceul „Gaudeamus” și colaboraea profesoarei Alexandra Tănase cu Bibl. „Transilvania”] // Timpul. – 2012. – 21 dec. (Nr 234). – P. 23. 489. Sultana, Ancuța. Reușita solie de prietenie la Chișinau! : [despre lansările, prezentările și donațiile de carte, care s-au derulat în martie curent in cadrul proiectului „Caravana cărtii”, la Filiala „Alba Iulia”] // Zona specială. – 2012. – 12 apr. – P. 4. 490. Șatravca, Claudia. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – ambasador al Cărții // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 227229. 491. Şatravca, Claudia. Întâlnire cu autorul Basarabiei necunoscute [Iurie Colesnic, la Filiala „TârguMureș”] // Pro verde. – 2012. – Nr 5. – P. 9. 492. Şatravca, Tatiana. Drepturile şi liberăţile noastre – scut ce ne apără // Pro verde. – 2012. – Nr 6 – P. 5. 493. Şatravca, Tatiana. O sărbătoare de neuitat : [despre medalionul lit.-artistic consacrat mărţişorului, mamei şi primăverii la Filiala „Târgu-Mureș”] // Pro verde. – 2012. – Nr 1 – P. 8. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

127


494. Șerbu-Cisteianu, Virgil. O surpiză placută – un scriitor epigramist în compania liceenilor, la Bibl. „Alba Iulia” din Chișinau // Gând romanesc, Gând european. – 2012. – Nr. 4. – P. 11. 495. Șoimaru, Vasile. BiblioPolis: majorat la... 10 ani : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 85-86. ; Lit. și arta. – 2012. – 19 apr. (Nr 16). – P. 6. 496. Şontea, Diana. Lansare de carte: Бриллиантовые сияния Израиля de Doru Ciucescu [la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 13 iul. – P. 27. 497. Şontea, Diana. Mergând spre Tibet cu Ronin Terente : [lansarea cărţii Drumul spre Tibet de Ronin Terente, la Filiala „O Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 13 iul. – P. 27. 498. Şontea, Diana. Recital de poezie cu Hose Pablo : [în cadrul „Clubului Poeţilor desculţi”, la Filiala „O. Ghibu”] // Timpul. – 2012. – 20 iul. – P. 26. 499. Ștefan Nemecsek, „ambasador” al culturii Vaii Jiului la Chișinau: [despre vizita unui grup de scriitori vâlceni, hunedoreni și albaiulieni la Chișinau și participarea lor cu lansări de carte în diverse centre culturale din Chișinau, inclusiv la Filiala „Alba Iulia”, care s-au derulat în cadrul proiectului „Caravana cărții”] // Actualitatea Hunedoreana. – 2012. – 8 mai. – P. 3. 500. Ştir, Victor. „Chişinăul în amintire” : [despre apariţia cărţii lui Iurie Colesnic, editată de Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, în 2011] // Mesagerul de Bistrița. – 2012. – 9 mai. – P. 8. 501. Ştir, Victor. „Chişinăul în literatură” : [despre antologia Chişinăul în literatură, editată de Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”] // Mesagerul de Bistrița. – 2012. – 7 mai. – P. 9. 502. Știr, Victor. Două cărți dedicate Chișinăului : [rec. la antologia Chișinăul în literatură și cartea Chișinăul din amintire, aut. Iurie Colesnic, editate de BM „B.P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 188-190. 503. Tamazlâcaru, Elena. Anticipări şi permanentizări ale sărbătorii lui 1 Decembrie [cu participarea preoţilor Petru Buburuz şi Viorel Cojocaru, scriitorii Ion Găină, Vlad Pohilă, Ionel Căpiţă ş. a., la Filiala „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2012. – 6 dec. – P. 2. 504. Tamazlâcaru, Elena. Biblioteca civilizatoare : [eseu] // Lit. şi arta. – 2012. – 3 mai (Nr 18). – P. 6. – (Semnat: Elena Dănilă). 505. Tamazlâcaru, Elena. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 : [evenimente omagiale în cadrul Săptămânii uşilor deschise] // Lit. şi arta. – 2012. – 25 oct. (Nr 43). – P. 4. 506. Tamazlâcaru, Elena. Cărți pentru lectura de duminică : [despre lansarea vol. Cartea familiei, aut. preotul Viorel Cojocaru și Ca pe smochinul cel neroditor să nu mă tai, Mântuitorule!, aut. egumenul Augustin Zaborosciuc, la Filiala „Alba Iulia”] // Luminătorul. – 2012. – Nr 1. – P. 37-40. 507. Tamazlâcaru, Elena. Conferinţa omagială consacrată revistei [BiblioPolis la 10 ani, care a avut loc la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. şi arta. – 2012. – 19 apr. (Nr 16). – P. 7. 508. Tamazlâcaru, Elena. Despre Cezarul Mihai Cimpoi… // Lit. şi arta. – 2012. – 5 apr. – P. 4. 509. Tamazlâcaru, Elena. Despre Vlad Pohilă & „BiblioPolis”... : [scurt istoric de la apariția revistei] // Lit. şi arta. – 2012. – 29 mart. (Nr. 13). – P. 4. 510. Tamazlâcaru, Elena. Grigore Vieru, patronul oficial al Bibliotecii „Alba Iulia” de la Chișinău : [dezvelirea bustului poetului, autor-sculptorul albaiulian Romi Adam, România, în incinta Bibl. „Alba Iulia”] // Dacoromania. – 2012. – Nr 58. – P. 43, 44 ; Lit. și arta. – 2012. – 16 feb. (Nr 7). – P. 4. 511. Tamazlâcaru, Elena. Instantanee de la Eminesciana de iarnă : [încheierea decadei Eminesciana de iarnă, organizată la CAIE pe 20 ianuarie 2012] // Lit. şi arta. - 2012. – 2 febr. (Nr 5). – P. 8. 512. Tamazlâcaru, Elena. În baie ; De ce oare? ; La fereastră ; Cocoşelul curios…: [versuri] / Elena Tamazlâcaru // Светулки од мониста : [aнтoлогиja нa мoлдaвcкaта литература зa децa] / [избoр и перевoд oт рoмaнcки нa мaкедонcки и a рoмaнcки Вaнгa Михajлoвa Штерjoвa co пoмoш нa Aнитa Штерjoвa-Дрaгoвик] = Scântiluchi di mârdzilushi : [antologhia piozii shi prozâ ti ficiurits di poets Moldoveanj] / [selectari shi priciântari dit limba românâ tu armâneascâ machiduneascâ Vanghea Mihanj Steryu tu colaborari cu Anita Steryu-Dragovich]. Скoпjе : Aнтoлог., 2012. – 334 стр. : слики нa aвтoрите ; 20 cm.-[Виблиoтекa Синчец ; кн. 8 = Biblioteca Albâstrea ; c. 8]. – P. 394. Дел од текcтoт co нaпoреден нa мaк. jaзик. – Биoгрaфиja ; Shcurta biografii: стр. 325-328. 513. Tamazlâcaru, Elena. Înălţare prin românism şi documente ale istoriei : [desre lansarea cărţii „...Numele vechi şi mai direptu iaste rumân...”, alcăt. Alexandru-Horaţiu Frişcu, la Filiala „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2012. – 31 mai (Nr 22). – P. 3. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

128


514. Tamazlâcaru, Elena. Întâlniri academice sub semnul metaforic „Solstiţiul valorilor” : [despre comemorarea lui M. Eminescu pe 18 iunie, la CAIE] // Lit. şi arta. – 2012. – 28 iun. (Nr 26). – P. 6. 515. Tamazlâcaru, Elena. Lansări de carte în săptămâna Unirii [la Filiala „Alba Iulia”, protagoniști fiind prietenii bibliotecii de la Râmnicu-Vâlcea, Petroșani-Vulcan, și Alba Iulia] // Lit. şi arta. – 2012. – 19 apr.(Nr 16). – P. 4. 516. Tamazlâcaru, Elena. Mihai Morăraş cu „sufletograf” şi „pupograf” : [70 de ani de la naşterea poetului] // Lit. şi arta. – 2012. – 8 noiem. (Nr 45). – P. 5. 517. Tamazlâcaru, Elena. Miraculos autograf pe revista BiblioPolis… : [versuri] // Lit. şi arta. – 2012. – 30 aug. – P. 4. 518. Tamazlâcaru, Elena. Nicolae Gribincea şi al său ABeghici pentru voinici : [despre lansarea volumului ABC muzical al limbii române pentru toți. Cântece şi ghicitori în cadrul programului Lecturile verii, la Filiala „Alba Iulia” // Lit. și arta. – 2012. – 5 iul. (Nr 27). – P. 6. 519. Tamazlâcaru, Elena. Ovidiu basarabean, Anatol Ciocanu… : [In memoriam] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 213-215. 520. Tamazlâcaru, Elena. Oximoron poetic și cromatic : [despre lansarea plachetei EvAdam, aut. Radmila Popovici-Paraschiv, la BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. și arta. – 2012. – 19 iul. (Nr 29). – P. 6. 521. Tamazlâcaru, Elena. Premiiile „Parfenie Guțu” [decernate în cadrul evenimentului desfășurat la Filiala „O. Ghibu”] // Lit. și arta. – 2012. – 1 mar. (Nr 9). – P. 8. 522. Tamazlâcaru, Elena. Primul Congres Internațional al Eminescologilor [la Centul Academic Eminescu] // Lit. și arta. – 2012. – 13 sept. (Nr 37). – P. 4. 523. Tamazlâcaru, Elena. Revista „Viața Basarabiei” la 80 de ani : [despre sărbătorirea jubileului rev. la BM „B.P. Hasdeu”, Sediul Central] // Lit. și arta. – 2012. – 7 iun. (Nr 23). – P. 4. 524. Tamazlâcaru, Elena. Scriitori basarabeni în Plav : [despre lansarea revistei la Ambasada Republicii Cehe] // Lit. şi arta. – 2012. – 19 iul. (Nr 29). – P. 4. 525. Tamazlâcaru, Elena. Un Ghid foarte important [Ghidul Mănăstirilor din România] // Lit. şi arta. – 2012. – 23 aug. – P. 8. 526. Tamazlâcaru, Elena. Un nou „regal la IDEAL” : [lansarea unui nou volum, apărut în colecţia „Ideal”, autor: poeta Maria Chirtoacă] // Lit. şi arta. – 2012. – 29 noiem. – P. 4. 527. Tamazlâcaru, Elena. Valentina Chitoroagă: „Instituţia care slujeşte cartea, cultura, ştiinţa” : [Camera Naţională a Cărţii la 55 de ani] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2012. – 27 sept. (Nr 39). – P. 7. 528. Tamazlâcaru, Elena. Valeriu Pasat: „Să ne cunoaștem, să ne respectăm istoria” : [despre donația de carte facută de istoricul și diplomatul Valeriu Pasat pentru BM „B.P. Hasdeu”] // Lit. și arta. – 2012. – 12 iun. (Nr 28). – P. 4. 529. Tamazlâcaru, Elena. Vasile Romanciuc, între firul de busuioc şi rezerva de suflet : [omagiu la anuversare] // Lit. şi arta. – 2012. – 13 dec. – P. 4. 530. Tamazlâcaru, Elena. Vasile Șoimaru și adevărul : „Veșnicia s-a născut la... Cornova” : [rec. la monografia Cornova, cu refere despre lansarea vol. la BM „B.P. Hasdeu”, Sediul Central] // Lit. și arta. – 2012. – 5 ian. (Nr 1). – P. 6. 531. Tamazlâcaru, Elena. Veronica Garştea a auzit „chemarea stelelor”… : [in memoriam] // Lit. şi arta. – 2012. – 26 iul. – P. 6. 532. Tamazlâcaru, Elena. „Veşnicul mire” al florii de măslin : [scriitorul Ion Vatamanu] // Lit. şi arta. – 2012. – 26 apr. – P. 65. 533. Tamazlâcaru, Elena. Zina Bivol: „Nu-i greu să fii floare, e greu să fii om…” : [despre lansarea plachetei de versuri Meşterul de dantele, la Filiala „Alba Iulia”] // Lit. şi arta. – 2012. – 9 febr. (Nr 6). – P. 5. 534. Tanasoglu, Liuba. Cuvânt la 20 de ani ai Bibliotecii găgăuze „M. Ciachir” // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 109-111. 535. Timuş, Asea M. Biblioteca – raiul iubitorului de carte : [lansarea cărţii Loc sub soare pentru toţi, autor dr. conf. unv. Asea M. Timuş, la Filiala „Ovidius”] // Tribuna copiilor. – 2012. – 6 dec. – P. 2. 536. Tricolici, Claudia. Serviciile de referință prestate de BM „B.P. Hasdeu” comunității chișinăuiene, în epoca informațională // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 93-100. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

129


537. Tutun, Irina. Descoperim cartea… Basmele românilor : [promovarea col. „Basmele românilor”, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Mesagerul de Bistriţa. – 2012. – 23 sept. 538. Tutun, Irina. Eminescu – geniu tutelar al culturii neamului : [despre Sărbătoarea Naţională Ziua comemorării lui Mihai Eminescu celebrată, la Filiala „Liviu Rebreanu”] // Univers pedagogic pro. – 2012. – 19 ian. – P. 2. 539. Tutun, Irina. Hipodromul de la Poșta Veche a fost descris de Constantin Negruzzi : [despre activitatea tematică Să ne cunoaștem cartierul, organizată de Bibl. „Liviu Rebreanu”] // Lit. și arta. – 2012. – 2 feb. (Nr 5). – P. 8. 540. Țâcu, Luminița. Necrotitanium pe scena unui teatru din Chișinău : [interviu cu regizoarea Luminița Țâcu] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 24 febr. (Nr 34). – P. 26. 541. Țurcan, Nelly : [schiță biogr.] // Buluță Gheorghe. Bibliologi români : dicț. / Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. – Târgoviște : Bibliotheca, 2011. – P. 244-245. 542. Țurcanu, Nelly. Modelele alternative de publicare pentru comunicarea științifică în Republica Moldova. Rezultatele studiului // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 1 (15). – P. 17-19. 543. Țurcan, Nelly. Contribuția oamenilor de știință la formarea culturii științifice a societății // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 43, Nr 2. – P. 18-28. 544. Țurcan, Nelly. Producția științifică în contextul provocărilor și eectelor accesului deschis // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 163-165. 545. Țurcan, Nelly. Revistele științifice electronice și modelele alternative de comunicare științifică // Rev. română de biblioteconomie și știința informării. – 2012. – Anul 8, Nr 2. – P. 57-63. 546. Ţurcan, Nelly. Rolul presei ştiinţifice în sistemul comunicării ştiinţifice din Republica Moldova. În: Mass-media: între document şi interpretare: Tezele comunic. şt. ale participanţilor la Congr. intern. de istorie a presei, ed. a 5-a. Chişinău: CEP USM, 2012. – P. 18-19 ; BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 17-25. 547. Ungureanu, Diana. „Cel mai frumos oraș din lume este orașul natal!” : [despre întâlnirea scriitorului Nicolae Dabija cu cititorii, la Filiala „Maramureș” ] // Lit. și arta. – 2012. – 20 dec. (Nr 51). – P. 5. 548. Ungureanu, Ion. Mica Românie : [despre Bibl. „O. Ghibu”, cuvinte aniversare aduse de Ministrul Culturii și Cultelor din primul Parlament al Republicii Moldova Ion Ungureanu] // Rogac, Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 177-181. 549. Ungureanu, Larisa. Cronicile lui – un testament lăsat nouă. In Memoriam Pavel Proca // Lit. şi arta. – 2012. – Iun. ( Nr 24 ). – P. 8. 550. Ungureanu, Larisa. Sergiu Finiti : A fi actor : [Roluri jucate în teatru şi în film] // Teatru. – 2012. – ( Nr 9 ). – P. 79. 551. Ungureanu, Larisa. Teatrul Republican Muzical–Dramatic „B.P. Hasdeu” la un sfert de secol : [cronica Albumului monogr. O stagiune de un sfert de secol 1987 – 2012 ] // Teatru. – 2012. – (Nr 10). – P. 111. 552. Ungureanu, Larisa. Valentin Delinschi : Actorul şi rolurile sale : [portr. de creaţie] // Teatru. – 2012. – ( Nr 10 ). – P. 55-58. 553. Ungureanu, Larisa. Valeriu Cazacu. Timpul Satiricus Ion Luca Caragiale : [portr. de creaţie] // Teatru. – 2012. – ( Nr 10 ). – P. 31-33. 554. Ungureanu, Lidia. Dialog deschis și necesar : [Conf. lit. Consistenţa filozofică a demersului critic al cercetătoarei literare Ana Bantoş la Filiala „Ovidius”] // Florile dalbe. – 2012. – 5 apr. – P. 2. 555. Ungureanu, Lidia. „Tândală și Păcală” – cartea ce nu are vacanță : [despre prezentarea colecției de carte naț. pentru copii intitulată „Tândală și Păcală” la Filiala „Târgu-Mureș”] // Lit. și arta. – 2012. – 7 iun. (Nr 23). – P. 6 ; Florile dalbe. – 2012. – 14 iun. (Nr 22). – P. 2. 556. Vasilache, Alexandru. „Eu vreau să demonstrez că noi ne putem descurca pe cont propriu” : [interviu cu regizorul Alexandru Vasilache] / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul. – 2012. – 3 febr. (Nr 19). – P. 23. 557. Vasilos, Diana. Amprentele unei mari iubiri : [revistă bibliogr. despre relaţia Mihai Eminescu Veronica Micle] // Ecoul Eminescu – 2012. – Feb. (Nr 2). – P. 2-3. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

130


558. Vasilos, Diana. Cel mai iubit scriitor al copiilor: [despre organizarea concursului „Ce înseamnă pentru mine Eminescu?”, la CAIE] // Florile dalbe. – 2012. – 9 feb.(Nr 6) – P. 3. 559. Vasilos, Diana. Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu // Ecoul Eminescu – 2012. – Ian. (Nr 1). – P. 20. 560. Vasilos, Diana. Gust de copilărie frumoasă : [despre impresiile după lecturarea cărţii Poveşti cu Barbălungă de Ovidiu Creangă, la CAIE] // Florile dalbe. – 2012. – 19 apr. – P. 2. 561. Vasilos, Diana. Nu sunt chiar aşa de simplu : [invitaţie la lectură – Nu mă tentează de Anatol Moraru] // Ecoul Eminescu. – 2012. – 4 apr. (Nr 4) – P. 4. 562. Vintilă, Angela. Biblioteca și bibliotecarul își unesc forțele, la modul responsabil // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 93-95. 563. Viziru, Andrei. Biblioteca „Onisifor Ghibu” – o instituție de cultură europeană // Rogac Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu”: două decenii de istorie / Raia Rogac, Ion Constantin. – București, 2012. – P. 229230. 564. Vîrlan, Aliona. Legendar şi nemuritor ca un cântec : [despre debutul scriitorului Ion Proca la Filiala de Arte „Tudor Arghezi”] // Curierul agricol. – 2012. – 8 iun. – P. 4. 565. Vîrlan, Aliona. Totul a început de la BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 6465. 566. Vulpe, Elena. O nouă generație de servicii inițiate la Filiala „O. Ghibu” : [despre inițierea unor cluburi, cenacluri, saloane, evenimente culturale organizate de Bibl. „O. Ghibu”] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 55-58. 567. Writing la Orheiul Vechi : [şcoala de creative writing, ed. I-a, la organizarea căreia a participat şi Bibl. „Ştefan cel Mare”, condusă de scriitorul D. Crudu] // Ziarul de gardă. – 2012. – 19 iul. – P. 24. 568. Zavadschi, Iurie. Poesii de Mihai Eminescu : [rec. la volumul Poesii de Mihai Eminescu, apărut la Editura Librăriei Socecu & Comp. din București în 1883] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 123-124. În limba rusă: 569. Агапкина, Ирина. Дней русской литературы и духовности в Молдове стало вдвое больше : [мероприятия прогр. Дней рус. лит. и духовности ; в т.ч. в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 5 окт. – С. 9. 570. Андрус, Леонід. Міжнародний день рідної мови : [о вечере «Язык есть исповедь народа» в б-ке «Л. Украинка»] // Рідне слово (Бельцы). – 2012. – № 3. – С. 6-7. 571. Аникин, Владимир. Спасибо, музыка, тебе... : [открытие муз. салона в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 4 мая. – С. 11. 572. Апостол, Зоя. Приглашает Серго Бенгельсдорф : [участие в торжествах, посвящ. 75-летию со дня рожд. муз. критика и журналиста в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2012. – № 12. – С. 8 573. Барабаш, Лариса. Мой красивый жизненный и профессиональный путь // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 91. 574. Бенгельсдорф, Серго. Встреча в клубе [памяти евр. певицы Ханны Купер в б-ке им. И.Мангера] // Еврейское местечко. – 2012. – № 5. – С. 9. 575. Бенгельсдорф, Серго. Язык еврейской аристократии : [о возобновлении работы клуба «Мамэлошн» в б-ке им. И. Мангера] // Еврейское местечко. – 2012. – № 2. – С. 2. 576. Бородаев, Вячеслав. : [O презентации кн. А. Тхорова Письма без обратного адреса в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Pacificus. – 2012. – 17 окт. – С. 4. 577. Бородаев, Вячеслав. Мэтры поздравили молодого коллегу : [о презентации выст. худож. Игоря Дубленко в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2012. – 3 февр. – С. 5. 578. Бородаев, Вячеслав. От «Морских рассказов» в тайгу! : [о презентации кн. прозаика А. Лабунского Побег длиною в жизнь в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Pacificus. – 2012. – 19 мая. – С. 3. 579. Бородаев, Вячеслав. Полезная неделя : [презентация поэмы Бориса Мариана Сказ о белом аисте, в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2012. – 30 марта. – С. 10. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

131


580. Бушилэ, Карина. В библиотеке Н. Титулeску дал старт „ Летним чтениям” // Столица. – 2012. – 1 июния. – C. 6. 581. Бушила, Карина. Весна приходит в Кишинев с выставкой флористики : [об открытии выстав. флористики, в б-ке «А. Мицкевич»] // Столица. – 2012. – 14 марта. – С. 6. 582. Бушилa, Карина. Компютер или книга. Что выбирает современный школьник? : [13 апреля в столичной библ. им. Адама Мицкевича был проведен круглый стол на тему «Книга и компютер. Что сегодня важнее?»] // Столица. – 2012. – 18 апр. (№ 28). – С. 4. 583. Бушилa, Карина. Началась неделя открытых дверей в библиотеке им. Н. Титулеску // Столица. – 2012. – 11 апр. (№ 26). – С. 6. 584. Бушила, Карина. Островок Польши в Кишиневе : [12 нояб. польская б-ка им. А. Мицкевича, филиал муницип. б-ки, отметила 5-летие со дня открытия] // Столица. – 2012. – 14 нояб. (№ 78). – С. 6. 585. Бушилa, Карина. Презентация книги Анатола Морару Nu mă tentează в б-ке им. Н. Титулеску [в рамках программы „Chișinăul citește o carte”] // Столица. – 2012. – 25 апр. (№ 30). – С. 6. 586. Бушила, Карина. Писатель Янош Цуркану на встрече с читателями в библиотеки Н. Титулеску // Столица. – 2012. – 20 июн. (№ 46). – С. 6. 587. Бушилэ, Карина. Писателъницу Аду Запорожану поздравили ученики лицея им. Ю Хашдеу в библиотеке им. Н. Титулеску // Столица. – 2012. – 30 марта. – C. 6. 588. В Кишиневе проходят Дни библиотеки „Овидиус” : [публич. б-ка „Овидиус” предлагает специальную программу в рамках Недели открытых дверей] // Столица. – 2012. – 18 мая (№ 37). – С. 2. 589. «Весны таинственная сила» : [выст. работ клуба флористики «Диана» ; в т.ч. упоминается бка им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 8 марта. – С. 15. 590. Витковская, Роксана. Новый клуб для юных интеллектуалов [открылся при б-ке им. М. В. Ломоносова] // Молд. ведомости. – 2012. – 24 окт. – С. 4. 591. Гайбу, Виорика. Историко-литературная конференция, посвященная Штефану чел Маре : [26 апр. в б-ке им. Штефана чел Маре состоялась ист.-лит. конф. Ștefan cel Mare – портрет легенды] // Столица. – 2012. – 27 апр. (№ 31). – С. 3. 592. «Двадцать лет еврейской этнологии» [участие евр. б-ки в Нац. науч. конференции АН Р.М.] // Еврейское местечко. – 2012. – № 12. – С. 2. 593. Дежурова, Вера. О театре – с любовью и болью : [презентация кн. Э. Королевой «Театр. Классика. Стиль» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 20 янв. – С. 9,14. 594. Деревщикова, Светлана. Веселье в Русской слободе : [об участии б-ки им. М. В. Ломоносова в XII этнокультур. фестивале „Единство через многообразии”] // Рус. слово. – 2012. – 21 сент. – С. 10. 595. Дереско, Алла. Мэтр хорового искусства : [о вечере памяти педагога Е. Богдановского в б-ке им. И. Мангер] // Эксперт новостей. – 2012. – № 2. – С. 6. 596. Дрейзлер, Михаил. Пейзажи Земли Обетованной : [об открытии персон. выст. художн. Марины Фишер, в б-ке И. Мангер] // Еврейское местечко. – 2012. – № 6. – С. 10. 597. Дрейзлер, Михаил. Последователь Филонова : [об открытии в б-ке И. Мангер персон. выст. художн. Андрея Партаса] // Еврейское местечко. – 2012. – № 20. – С. 9. 598. Дрейзлер, Михаил. За «Мистическим романом» последует «Эзотерический...» : [творческая встреча с израильской писательницей Риммой Ульчиной в б-ке им. И. Мангер] // Еврейское местечко. – 2012. – № 22. – С. 4. 599. Есиненко, Алла. Я рада, что судьба предоставила мне возможность проработать в МБ // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 88-90. 600. «Заседание продолжается» : [ассоц. рус. писателей Молдовы в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 8 марта. – С. 10. 601. Искимжи, Татьяна. Размышления на тему «национальная библиотека» // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 86-88. 602. Ишимова, Любовь. «Время собирать камни» : [участие евр. б-ки им. И. Мангера в метод. конф. – презентации «Уроки Холокоста и воспитание толерантности»] // Еврейское местечко. – 2012. – № 24. – С. 4. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

132


603. Коптева, Галина. «И зимою снежной мы найдем, родная, цветы...» : [выст. работ участниц респ. клуба флористики «Диана» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 10 февр. – С. 14 ; Молд. ведомости. – 2012. – 7 февр. – С. 4. 604. Кравчук, Наталья. Мы богаты, ибо у нас в руках ключ к источникам богатейшей информации // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 76-79. 605. Крылов, Евгений. «Гнездо» интеллектуалов : [презентация интеллект. клуба Молдовы в б-ке им. М. В. Ломоносова] // АиФ Молдова : прил. к газ. Аргументы и факты. – 2012. – № 43 (24-30 окт.). – С. 19. 606. Коваленко, Вікторія. Літні читання [в б-ке «Л. Украинка»] // Рідне слово.– 2012. – № 6 (Червень). – С. 3. 607. [Лит.-публ. программа «Планета Цветаевой» в б-ке им. М. В. Ломоносова : анонс] // Рус. слово. – 2012. – 21 дек. – С. 5. 608. Лупашко, Михаил. Белый аист Молдовы продолжает полет : [в б-ке им. М. Ломоносова состоялась презентация историко-романтической поэмy Бориса Мариана Сказ о белом аисте] // Кишин. новости. – 2012. – 30 марта (№ 12). – С. 4. 609. Маржина, Лилия. «Запах дней полузабытых...» : [заседание клуба флористов «Диана» в б-ке им. М. В. Ломоносова ; о персон. выст. работ участницы клуба флористики Г.В. Хрипунковой] // Рус. слово. – 2012. – 30 нояб. – С. 9. 610. «Молодежная выставка в галерее «Март» : [об открытии выст. «Дубль первый» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 30 нояб. – С. 9. 611. Мурашова, Неля. Библиотека стала моим вторым дом // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 92. 612. Недзельски, Екатерина. Студенты из Польши в Кишиневе //Jutrzenka. – 2012. – № 2. – С. 10. 613. Осередчук, Євген. До 20 – річчя дипломатичних відносин між Молдовою і Україною : [о выст. картин художницы благотворительного фонда „Renaştere” Светланы Руснак в б-ке «Л. Украинка»] // Рідне слово (Бельцы). – 2012. – № 3. – С. 8 614. Осередчук, Євген. «Не біймося копати в давнину… до основи» [о презентации книги М. Харишина «Истоки» в б-ке «Л. Украинка»] // Лицарство. – 2012. – № 1(40). – С. 5. 615. Пеливан, Дмитрий. Знакомый незнакомец : [презентация кн. А. Юнко «Гадание на Пушкине» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 13 окт. – С. 9. 616. Пеливан, Дмитрий. Как молоды мы были : [лит. вечер, посвящ. сорокалетию самиздат. журн. «Дилетант» (Кишинев 70-х) в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 21 сент. – С. 11. 617. Петровых, Мария. «Время славы и восторга» : В рамках Дней Славянской письменности и культуры Русская община совместно с Домом-музеем А.С. Пушкина и русской б-кой им. М.В. Ломоносова провели в Бюро межэтнич. отношений круглый стол на тему «Пушкин и 1812 год» // Рус. слово. – 2012. – 25 мая. – С. 5. 618. Посвященная Дню России... : [выставка, посвящ. Дню России в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 15 июня. – С. 16. 619. Программа XI Дней русской литературы и духовности в Республике Молдова (9-21 октября 2012 года) : [в т. ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Молд. ведомости. – 2012. – 5 окт. – С. 4 ; АиФ Молдова : прил. к газ. Аргументы и факты. – 2012. – № 41 (10-16 окт.). – С. 20. 620. «Разговаривать с цветами – удивительное дело» : [выст. работ участниц респ. клуба флористов «Диана» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 23 нояб. – С. 12. 621. Рассказова, Нина. Кагул староверческий : [о передаче кн. историка П. Любича Кагулъ. Русские православные староверы в дар б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 2 нояб. – С. 7. 622. Санду, М. Как сохранить этнический мир : [о «Лит.-музyкальной гостиной», которую приютила столич. б-ка им. М. Ломоносова] // Коммунист. – 2012. – 21 сент. (№ 30). – С. 15. 623. Сивак, О. Еврейский Кишинёв // Лимуд Молдова: Материалы конф. – К., 2012. – С. 26-28. 624. Синявская, Наталья. «Мой язык обходит слово столь изысканным маневром... : В Кишиневе вышла в свет книга стихов публициста, поэта, журналиста, ушедшего из жизни полтора года назад : [о презентации кн. А. Тхорова «Письма без обратного адреса» в б-ке им. М.В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 30 авг. – С. 7. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

133


625. Соловьева, Татьяна. Памяти новомучеников Российских : В минувшее воскресенье в библиотеке им. М. В. Ломоносова распахнул двери православный клуб // Рус. слово. – 2012. – 10 февр. – С. 14. 626. Стамати, Регина. «Генеральное сражение» : [о проведении суперфинала VIII Респ. конкурса «Русская Земля – Отечество Героев» по истории России в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 4 мая. – С. 12. 627. Стратьева, Анна. Библиотека «Христо Ботев» - Кишинев, Молдова // ББИА онлайн. – 2012. – брой 2 (април). – С. 64-65. 628. Стратьева, Анна. Информацыонный, культурный и оброзовательный центр для всех болгар Молдовы [б-ка «Христо Ботев»] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 112-115. 629. Суворикова, Людмила. Под всякой могильной плитой... : После зимнего лекционного периода у членов КЛИКа (Клуба любителей истории Кишинева) при б-ке им. М.В. Ломоносова начались выездные заседания. И одно из первых прошло на Центральном кладбище Кишинева, на улице Армянской // Рус. слово. – 2012. – 20 апр. – С.12-13. 630. Терехов, Дмитрий. «Я не вправе ничему вас учить» : Во вторник в Молдавии стартовали Дни русской литературы и духовности : [мастер-класс писателя Захара Прилепина в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 13 окт. – С. 5. 631. Устюгова, Наталья. Дни, которым суждено быть, или «Молдова – страна русского мира» : [итоги Дней рус. лит. и духовности ; в т. ч. о мероприятиях в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2012. – 24 окт. – С. 3. 632. Устюгова, Наталья. «Птицы, не предающие нас» : В минувшую пятницу в библиотеке им. Ломоносова состоялась презентация поэмы Бориса Мариана «Сказ о белом аисте» // Независимая Молдова. – 2012. – 27 марта. – С. 3. 633. Урсу, Дину. Культурная энциклопедия Молдовы : [BiblioPolis – 10 ani] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 81-82. 634. Фрунзэ, Виорика. Прошла презентация книги Зинаидy Амброч : [в филиале мун. б-ке. «Б.П. Хашдеу», библ. «Ștefan ce Mare» ] // Столица. – 2012. – 18 мая (№ 37). – С. 6. 635. Чемоданчик с... матом : [о презентации кн. М. Лупашко «Ядерный чемоданчик (горбачевщина)» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Pacificus. – 2012. – 19 мая. – С. 2. 636. Шварц, Валерий. Стихи : [упоминается б-ка им. М. В. Ломоносова в связи с творческим вечером поэта Валерия Шварца] // Рус. слово. – 2012. – 10 фев. – С. 15. 637. Шеховцова, Наталья. Выстовка детской иллюстрации : [в б-ке «Трансильвания» открылась выст. книж. иллюстрации извест. молд. худож., Людмилy Кожокарь] // Столица.– 2012. – 20 апр. (№ 29). – С. 6. 638. Шеховцова, Наталья. Молодые заявляют о себе : [в худож. галерее при б-ке им. Ломоносова по инициативе Товарищества русских худож. Молдовы «М-Арт» открылась студенч. выст. «Дуль первый»] // Кишин. новости. – 2012. – 7 дек. (№ 48). – С. 15. 639. Шеховцова, Наталья. Простая песенка Булата : [вечер памяти Окуджавy «Простая песенка Булата», который проходил в б-ке «Михаил Ломоносов»] // Кишин. новости. – 2012. – 13 июля (№ 27). – С. 15. 640. Шеховцова, Наталья. Художники «М-АРТ» а – Дню независимости : [выставок худ. галереи «М-АРТ» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Кишин. новости. – 2012. – 30 авг. – С. 8. 641. Шупак, Марина. Литературный калейдоскоп : В Кишиневе прошли 11 по счету Дни русской литературы и духовности : [мероприятия прогр. Дней рус. лит. и духовности, в т. ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Пульс. – 2012. – 24 окт. – С. 18. 642. Щелчкова, Маргарита. «Дубль первый» : [выставка молодых художников в «Ломоносовке»] // Эксперт новостей. – 2012. – 30 нояб. – С. 15. 643. Щелчкова, Маргарита. Лектории как оптимальная возможность распространения знаний в библиотеке : [опыт проведения в филиале «М. Ломоносов»] // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 42, Nr 1. – P. 39-45. 644. Щелчкова, Маргарита. Муниципальная библиотека: юбилейные оценки // BiblioPolis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 74-76. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

134


135

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

645. Щелчкова, Маргарита. «Поэтическая дуэль» : все живы и очень довольны : в б-ке им. М. В. Ломоносова состоялось открытие Лит.-муз. гостиной // Рус. слово. – 2012. – 23 марта. – С. 9, 11. 646. Щелчкова, Маргарита. «Промчится снова год, и с вами снова я...» : [о проведении пушкин. марафона в б-ке им. М. В. Ломоносова, при поддержке Дома-музея А. С. Пушкина] // Эксперт новостей. – 2012. – 30 нояб. – С. 15. 647. Юнко, Александра. А Петрушка-то жив! : [о презентации пьесы Анатолия Лабунского «Жив Петрушка!» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 9 нояб. – С. 10. 648. Юнко, Александра. Дневники странствующего натуралиста : [о презентации кн. Юрия Гудумака «Разновидность солнца» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 30 нояб. – С. 7. 649. Январёва, Надежда. В добрый час! : [презентация кн. А. Лабунского «Побег длиною в жизнь» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 4 мая. – С. 11. 650. Январева, Надежда. Живая связь времен : [экспозиция в РЦНК ; среди гостей сотрудники и активисты б-ки им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 23 марта. – С. 6. 651. Январева, Надежда. «Русская ветвь» уехала в Рыбницу : [о проведении выст. «Русская ветвь изобразительного древа Молдовы» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 11 мая. – С. 14.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


136

BIBLIOTECA ONLINE

Anexa 7

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în resurse electronice

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13.

Abalaşei-Donosă, Constanţa. „Eminescu în grafica mea” – expoziţie şi lansare de carte „Poezii pastelate” [la filiala de Arte] // News4diaspora : Ştiri pentru românii de pretutindeni. – 2012 (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://news4diaspora.com/2012/07/04/eminescu-in-grafica-mea-expozitie-silansare-de-carte-poezii-pastelate/. Abalaşei-Donosă, Constanţa. Constanţa Abalaşei-Donosă: Eminescu în grafica mea - expoziţie şi lansare de carte „Poezii pastelate" [la filiala de Arte] // News Starpress.ro. – 2012 (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://www.starpress.ro/stiri/timp-liber-75/28908.html/?fb_action_ids=431890510186631&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_ aggregation_id=246965925417366 Activităţi exstraşcolare în spaţiul cultural al cărţii – biblioteca // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 16 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/10/ Ada Zaporojanu – îndrăgostită de cuvânt // Biblioteca Filiala Titulescu [online]. – 2012. – 27 febr. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecanicolaetitulescu-titulescu.blogspot.com/2012/02/adazaporojanu-indragostita-de-cuvant.html Ada Zaporojanu la Biblioteca „Liviu Rebreanu” // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 22 feb. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/02/ada-zaporojanu-la-biblioteca-liviu.html Ada Zaporojanu sau pedagogul literar ideal al copilului din secolul vitezelor // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 9 febr. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/02/ Alexandru Vakulovski tradus în cehă : [„Oedip regele mamei lui Freud”] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 24 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/alexandru-vakulovski-tradus-in-limba.html Ambasada dragostei : [scriitoarea Claudia Slutu-Grama s-a lansat cartea fiicei sale Steliana Grama în incinta filialei Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 26 oct. (accesat : 04.02. 2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ Anatol Moraru în dialog cu cititorii la biblioteca „Transilvania” : [o întâlnire cu prozatorul Anatol Moraru în cadrul Programului „Chișinăul citește o carte” ] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 22 mai (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/05/anatolmoraru-in-dialog-cu-cititorii-la.html Anatol Moraru într-un dialog cu cititorii [A. Moraru, prozator, eseist, confernţiar universitar, aut. cărţii „Nu mă tentează”, însoţit de scriitorul şi dramaturgul Dumitru Crudu şi discipolii săi Ivan şi Maria Pilkin, profesori universitari (USM), a participat la o întâlnire cu cititorii cărţii sale] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 27 apr. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/04/anatol-mora ru-intr-un-dialog-cu.html Andreev, Oxana. Mi-e sete nebună de… carte // Polonistica (filiala Adam Mickiewicz) : blog [online]. – 2012. – 15 oct. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://blogpolonistica.blogspot.com/2012_12_01_archive.html Andreev, Oxana. 15 mai - ziua internaţională a familiei şi la Biblioteca „A. Mickiewicz” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 15 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. Andreev, Oxana. Citim în mileniul trei // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 03 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

Bibliografie selectivă


14. Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 6 sept. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/09/2012-anul-doina-si-ionaldea-teodorivici.html 15. Are loc vernisarea unei expoziţii şi lansarea de cărţi semnate de Iulian Filip // Agenda.md. – 2012 (accesat : 11.12.2012). Disponibil : http://www.agenda.md/?nD=2012/02/15&pg=5&sp=1 16. "Armonia eminesciană în acorduri basarabene" : [întîlnire cu compozitorul Constantin Rusnac] [text, video] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 10 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_10_01_archive.html 17. Arta oratorică la Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 27 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/artaoratorica-la-biblioteca-stefan-cel.html 18. Arta ex-librisului : [volumul Creatori de ex-libris basarabeni : mic dicţionar, alcătuit de BM “B.P.Hasdeu”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 30 ian. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/01/ 19. Artă, muzică şi poezie la Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” : [activităţi culturale] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala B M "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 29 febr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/02/ 20. Atelier de creaţie „Palatul de hârtie” // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 7 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/06/atelierul-de-creatie-palatulde-hartie.html 21. Atelierul de dramaturgie de la Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 2 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/atelierul-de-dramaturgie-de-la-stefan.html 22. Atelierul de dramaturgie... // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 28 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/ieri-fosto-sedint-reusita-peste.html 23. Au admirat din parcul central planetele Marte si Venus! Cum au sarbatorit tinerii Ziua Astronomiei: activitatea Astroclubului Moldova // Ştirile ProTV [online]. – 2012 (accesat : 05.12.2012). Disponibil . – http://www.protv.md/stiri/social/au-admirat-din-parcul-central-planetele-marte-si-venus-cum-au.html. 24. Avem și vom avea nevoie de Eminescu și Vieru : [manifestaţii cultural-literare cu expoz. de carte şi de grafică] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 25 ian. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/01/ 25. Bargan, Ecaterina. Recital literar // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 iul. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/07/ploaiesi-poezie-ii.html 26. Beșan, Lilia. Care e adevărata dată de naștere a lui Eminescu ? : [despre întrunirea dedicată lui Mihai Eminescu de la Centrul Naţional de Hasdeulogie la care a participat bibliotecara Lilia Beșan] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 20 dec. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/care-e-adevarata-data-de-nastere-lui.html 27. Beşan, Lilia. Cartea „Poveşti cu barbalungă” de O. Creangă în discuţie la Filiala „Transilvania” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 15 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 28. Beşan, Lilia. Expoziţie de pictură „Carnavalul primăverii” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 05 mar. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 29. Beșan, Lilia. Întâlnire cu scriitorul Arcadie Suceveanu // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 11 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/intilnire-cu-scriitorul-arcadie.html 30. Beșan, Lilia. O zi specială – vizita scriitorului Nicolae Rusu // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 14 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/o-zi-speciala-vizita-scriitorului.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

137


31. Beșan, Lilia. Prezentare de carte la Radio Moldova : [Casa verde : 16 tineri poeţi și prozatori basarabeni] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 2 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/prezentare-de-carte-laradio-moldova.html 32. Beșan, Lilia. Prezentare de carte la Radio Chișinău : [„Descrierea Basarabiei: Teritoriul dintre Prut și Nistru...” de Ion Ţurcanu] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 7 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/prezentarede-carte-la-radio-chisinau.html 33. Beșan, Lilia. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Importanţa prieteniei” de Alan Loy McGinnis] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 14 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/prezentari-de-carte-la-radiochisinau_14.html 34. Beșan, Lilia. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Mândrie și prejudecată” de Jane Austen] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 26 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/prezentare-de-carte-la-radiochisinau_26.html 35. Beșan, Lilia. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Pensia de la A la Z” de Aliona Chisari] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/prezentare-de-carte-la-radiochisinau_5.html 36. Beșleagă, Vladimir. „...Imaginaţia lui Crudu...” : [Vladimir Beșleagă despre cărţile și talentul lui Dumitru Crudu] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 26 dec. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/vladimir-besleaga.html 37. Beţivu, Valeria. Emilian Galaicu-Păun postmodernistul simplu în aparenţă şi complex în esenţă // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 17 dec. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 38. Beţivu, Valeria. Emilian Galaicu-Păun postmodernistul simplu în aparenţă și complex în esenţă : [lansarea cărţii A-Z.best de Emilian Galaicu-Păun la Filiala Ștefan cel Mare] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 17 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/lansare-de-carte_17.html 39. Beţivu, Valeria. Impresii de la spectacolul „storcătorul de fructe” // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 13 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/impresii-de-la-spectacolul-storcatorul.html 40. Beţivu, Valeria. Lansare de carte: „Viaţa mea e dor” // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 26 iul. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/07/lansare-de-carte_26.html 41. Beţivu, Valeria. Mai puţin leneși mai puţin netoţi : [semnal editorial] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 11 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 42. Beţivu, Valeria. Omagierea scriitorului Spiridon Vangheli // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 28 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 43. Beţivu, Valeria. Viaţa mea e dor ... [despre întâlnirea cu poeta Victoria Cotovici] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 31 iulie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 44. Biblioteca ”Ovidius” informează, orientează, instruieşte : [Ziua Bibliografiei la filiala] // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 27 noiem. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com 45. Biblioteca ,,Onisifor Ghibu’’ – ,,Mica Românie’’ din inima Chişinăului : [23 oct. - startul manifestărilor culturale şi şt. dedicate aniversării a 20 de ani de la fondarea Bibl. ,,Onisifor Ghibu’’] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 23 oct. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updatedmax=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

138


46. Biblioteca ambulantă - o redescoperire! // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 23 aug. (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/08/bibliotecaambulanta-o-redescoperire.html 47. Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” invit [la Săptămâna Uşilor Deschise] [Înregistrare video] : [interviu cu Aliona Vîrlan] / interviu a realizat Maria Afanas // Jurnal TV [online]. – 2012. – (accesat : 05.12.2012). Disponibil : Acces Internet http://jurnaltv.md/#biblioteca-de-arte-tudor-arghezi-invit365370. 48. Biblioteca de Arte Tudor Arghezi a fost gazda unei noi „Seri cu Antreprenori” : [ masă rotundă cu genericul Pașii tinerilor pe drumul cunoașterii și al progresului ] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 16 noiem. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/11/ 49. Biblioteca de Arte Tudor Arghezi organizează masa rotundă sub genericul „Factori de decizie ce stau la baza creării unei familii noi” // Agenda.md [online]. – 2012 (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://www.agenda.md/?nD=&pg=7&sp=1. 50. Biblioteca este templul fără de care omenirea nu ar prospera ... (Spicuiri din boxa de idei de la filialal Alba Iulia) // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 12 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 51. Biblioteca municipală "B.P. Hasdeu", în reparaţie // TRM [online]. – 2012. – 16 dec. (accesat 1 febr. 2013). Disponibil: http://www.trm.md/ro/social/biblioteca-municipala-quot-b-p-hasdeu-quot-in-reparatie/ 52. Biblioteca Municipală ,,B.P. Hasdeu” - 135 de ani: Promovarea valorilor chişinăuiene [promovarea blogului Chişinău, oraşul meu] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 10 oct. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/10/biblioteca-municipala-bphasdeu-135-de.html 53. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” – 135 de ani în serviciul comunităţii : [activitatea ştiinţifică şi de cercetare] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 1 martie (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 54. Biblioteca municipală B. P. Haşdeu serbează 135 de ani // Studii Burse.info. [online]. – 2012. (accesat 1 febr. 2013). Disponibil: http://studiiburse.info/noutati/cultura-stiinta/biblioteca-municipala-bp-hasdeu-serbeaza-135-de-ani 55. Biblioteca Ștefan cel Mare în ziarul Timpul // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 28 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/biblioteca-stefan-cel-mare-in-ziarul.html 56. Bibliotecarele de la Ștefan cel Mare au debutat azi la Radio Moldova // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 2 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 57. Bivol, Zinovia. Tânăra dramaturgie basarabeană // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 9 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/ 58. Botoşanu Ana, studentă ULIM. Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” la ceas aniversar // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 12 oct. (accesat : 04.02. 2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 59. Botoşanu, Ana. Ce îmi oferă mie biblioteca? [despre Filiala „Alba Iulia”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 23 apr. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 60. Brăila, Aculina. O sărbătoare de suflet [despre activităţile cu publicul la CAIE ] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 22 dec. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 61. Bulibaș, Victoria. Cărticică, draga mea : [clubul „Prietenii cărţii”] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 mar. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/03/carticica-draga-mea.html 62. Bulibaș, Victoria. Clubul Prietenii Cărţii și creaţia lui Nicolae Popa // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 14 mai. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/05/clubul-prietenii-cartii-si-creatia-lui.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

139


63. Bulibaș, Victoria. Întâlnire cu poetul Vasile Romanciuc // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 9 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/04/intilnire-cu-poetul-vasile-romanciuc.html 64. Bulibaș, Victoria. Revistă bibliografică : [Colecţia „Cartea care te salvează”] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 18 mai. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/05/revista-bibliografica.html 65. Bulibaș, Victoria. Ședinţa clubului „Prietenii cărţii” // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/02/sedinta-clubului-prietenii-cartii.html 66. Butucel, Elena. Recâştigarea şi loializarea utilizatorilor la Filiala „Ovidius” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 01 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 67. Calea ta spre cunoaştere: organizarea acţiunilor de informare pentru elevi în bibliotecă : [Atelierului profesional organizat la Filiala Alba Iulia în parteneriat cu Direcţia Generală Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 11 mai (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 68. Când e miercuri o bibliotecară de la Biblioteca Ștefan cel Mare prezintă o carte la Radio Chișinău : [„Oare chiar așa să fie fetele?” de Jaoui Sylvane și „Oare chiar așa să fie băieţii?” de David Pouilloux] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 31 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 69. Capiţa, Ludmila. Biblioteca – prietena copiilor [despre Programul „Lecturile verii”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 29 aug. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 70. Capiţa, Ludmila. O viaţă dedicată scenei : [actriţă a Teatrului Naţional ,,Mihai Eminescu”, Artistă Emerită Ninela Caranfil] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 17 iun. (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/06/o-viata-dedicatascenei.html 71. Capiţa, Ludmila. O viaţă dedicată scenei [despre Ninela Caranfil] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 15 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 72. Capiţa, Ludmila. Săptămâna Grigore Vieru la Filiala „Transilvania” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 20 feb. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 73. Capiţa, Ludmila. Simpozionul „Iubim Basarabia” [94 ani de la Unirea Basarabiei cu România la Filiala „Transilvania”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 28 mar. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 74. Casian-Musteaţă, Anna. Atelier de creaţie susţinut de meșteriţa Irina Romanova [la filiala de Arte „Tudor Arghezi”] // Blogul Anei Casian – jurnalist cultural şi religios. – 2012 (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://anacasian.blogspot.com/2012/08/atelier-de-creatie-sustinut-de_11.html. 75. Casian-Musteată, Anna. Atelier de creaţie susţinut de meșteriţa Liudmila Apostol [la filiala de Arte „Tudor Arghezi” // Blogul Anei Casian – jurnalist cultural şi religios. – 2012 (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://anacasian.blogspot.com/2012/08/atelier-de-creatie-sustinut-de.html. 76. Casian-Musteaţă, Anna. Impresii de la master-class // Blogul Anei Casian – jurnalist cultural şi religios (accesat : 05.12.2012). Disponibil : http://anacasian.blogspot.com/2012/07/impresii-de-lamaster-class.html. 77. Caterev, Cristina. Cartea – izvor de cunoștinţe : [seminar] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 12 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/04/cartea-izvor-de-cunostinte.html 78. Caterev, Cristina. Clubul Micul erudit // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 17 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/02/clubul-micul-erudit.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

140


79. Caterev, Cristina. Dragobetele la clubul moștenitorilor // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 23 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/02/dragobetele-la-clubul-mostenitorilor.html 80. Caterev, Cristina. Eminesciana la Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/01/eminesciana-la-biblioteca-stefan-cel.html 81. Caterev, Cristina. Francofonia – activităţi culturale // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 23 mar. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/03/francofonia-activitati-culturale.html 82. Caterev, Cristina. Matineu literar-artistic „Sărutul primăverii” // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 13 mar. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/03/matineu-literar-artistic.html 83. Caterev, Cristina. Prezentare de carte „Tărâmul literelor” // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 mar. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/03/prezentare-de-carte-tarimul-literelor.html 84. Caterev, Cristina. Transnistria – durere și speranţă // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 27 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/02/transnistria-durere-si-speranta.html 85. Cebanu, Victoria. Ion Creangă – mărţişorul literar al literaturii române // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 19 mar. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 86. Cebanu, Victoria. Prin intermediul cărţii învăţăm secretul sănătăţii // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 31 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 87. Cebotari, M. Programul de lectură „Chişinăul citeşte o carte” [la filiala „Ovidius”] // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 3 mai (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2012/04/programul-de-lectura-chisinaul-citeste.html 88. Cebotari, Margareta. Citind cărţile scriitorului Anatol Moraru vom avea multe învăţăminte // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 13 apr. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 89. Cebotari, Margareta. Conferinţă literară „Consistenţa filozofică a demersului critic al cercetătoarei literare Ana Bantoş” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 22 mar. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 90. Cebotari, Margareta. Farmecul Lecturilor de vară // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 19 sept. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 91. Cebotari, Margareta. Iulian Filip – un nume notoriu în orizontul contemporan al culturii româneşti // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 27 ian. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 92. Cebotari, Margareta. Lansare de carte : O soartă şi un vis, aut. Ecaterina Drotenco [la Filiala “Ovidius”] // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 10 febr. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2012/02/lansare-de-carte.html 93. Cebotari, Margareta. Medalion literar - artistic „Timpul spiritual al poetului Ion Vatamanu” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 24 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 94. Cebotari, Margareta. O carte despre soarta oamenilor plecaţi peste hotare [despre lansarea cărţii „O soartă şi un vis”, de Ecaterina Drotenco] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 10 feb. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 95. Cebotari, Margareta. Săptămâna Spiridon Vangheli la Biblioteca „Ovidius” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 25 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

141


96. Cebotari, Margareta. Tragedia anului 1812 în destinul Basarabiei [Conferinţa „Două sute de ani de la anexarea Basarabiei: consecinţe economice, demografice şi culturale” la Filiala „Ovidius”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 04 apr. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 97. Cenaclul literar "Picături Poetice " [inaugurarea] // Blogul Filiala Titulescu [online]. – 2012. – 26 sept. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecanicolaetitulescutitulescu.blogspot.com/2012/09/cenaclul-literar-picaturi-poetice.html 98. Cenaclul Noii Barbari // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 22 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/cenaclul-noiibarbari.html 99. Cerere în căsătorie : [spectacol vizionat de bibliotecarii Fil. Ștefan cel Mare la Teatrul „Satiriscus”] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 8 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/cerere-in-casatorie.html 100. Cerneleanu, Maria. Parteneri cu biblioteca – prieteni cu cartea [despre Filiala „Ştefan cel Mare”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 01 feb. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 101. Chirica, Elena. Proza tânără basarabeană // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 10 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 102. Ciobanu, Liuba. Amintiri din altă copilărie dăruite de scriitoarea Lucreţia Bârlădeanu copiilor de azi // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 21 sept. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 103. Ciobanu, Valerian. Despre expoziţia de pictură a lui Ștefan Coman // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 4 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 104. Clubul „Logos” : [ședinţa Clubului „Logos” cu genericul: ,,Hramul orașului – Acoperemântul Maicii Domnului” ] [text, video] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 11 oct. (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/10/ne-apropiem-cu-pasigrabiti-de-una.html 105. Clubul „vraja cuvântului” la prima şedinţă : [filiala “Ovidius”] // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 3 mai (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2012/03/clubul-vraja-cuvantului-la-prima.htm 106. Clubul artistic “Micul meşter” la foişor : [organizat de Filiala „O. Ghibu” în centrul parcului Ştefan Cel Mare] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 3 iul. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 107. Clubul Cei mai buni povestitori // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 24 mai. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/05/ 108. Clubul cititorilor profesioniști la biblioteca Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 27 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 109. Clubul Multiculturalism: Cu Eminescu pe meridianele lumii : [şedinţa clubului la bibl. „Onisifor Ghibu”] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 13 ian. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 110. Colecţia „Micul geniu” [o nouă colecţie de documente Micul geniu, care include cărţi şi resurse electronice (DVD) despre viaţa personalităţilor ilustre : compozitori, pictori, inventatori] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 22 aug. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/search?updated-min=2011-12-31T14:00:00-08:00&updatedmax=2012-10-09T20:03:00%2B03:00&max-results=50&start=39&by-date=false 111. Concurs literar “Poezii despre Chişinău” // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 15 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/10/ 112. Concursul Naţional "Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării". Ediţia 2011 [online]. – 2012. – 14 mai (accesat 01.02.2013). Disponibil : RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

142


http://www.slideshare.net/BMHasdeu/concursul-naional-cele-mai-reuite-lucrri-n-domeniulbiblioteconomiei-i-tiinei-informrii-ediia-2011. 113. Concursul: „A venit toamna” [video] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 30 sept. (accesat : 05.0.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/09/concursul-venittoamna.html 114. Concursurile Bibliotecii Municipale // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 5 noiem. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 115. Conferinţa „două sute de ani de la anexarea basarabiei: consecinţe economice, demografice şi culturale [la filiala Ovidius] // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 3 mai (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2012/04/file-de-istorie.html 116. Conferinţă istorico-literară. Ștefan cel Mare portret în legendă // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 25 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/04/idealul-virtutilor.html 117. Conferinţă literară: Consistenţa filozofică a demersului critic al cercetătoarei literare Ana Bantoş” // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea [online]. – 2012. – 16 martie (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2012/03/conferinta-literara.html 118. Continuitate într-o acţiune nobilă: donaţia de carte : [filiala “Liviu Rebreanu” este posesorul a patru volume intitulate: ”Ortodoxia în Moldova: putere, biserică, enoriaşi (1940-1991)”, semnate de Valeriu Pasat] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 15 noiem. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/11/continuitate-intr-o-actiune-nobila_15.html 119. Corghencea, Natalia. Cartea – calea spre cunoştinţe // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 16 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 120. Corghencea, Natalia. Filiala Traian şi-a deschis larg uşile // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 20 sept. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 121. Corhencea, Natalia. Programul „Chişinăul citeşte o carte” la Filiala Traian // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 26 sept. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 122. Coşeri, Tatiana. Congresul VII al bibliotecarilor din Republica Moldova // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 30 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 123. Coşeri, Tatiana. Filiala municipală a ABRM: angajamente, eficienţă şi adaptabilitate // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 18 sept. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 124. Coşeri, Tatiana. Integrarea şi adaptarea profesională a bibliotecarilor: tutoring, mentoring şi coaching // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 13 iul. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 125. Coşeri, Tatiana. Poveşti de succes de la Conferinţa BiblioPublica : [Conferinţa BiblioPublica „Impactul transformator al bibliotecii în comunitate” a avut loc la Târgu-Mureş, România în perioada 26-28 aprilie 2012 la care au participat delegaţia din Rep. Moldova – Lidia Kulikovski, Mariana Harjevschi, Ludmila Corghenci şi Tatiana Coşeri] // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 3 mai. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 126. Coşeri, Tatiana. Raftul bibliotecarului: revista „Biblioteca Bucureştilor” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 29 mar. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 127. Coşeri, Tatiana. Săptămîna educaţiei adulţilor în Moldova // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 1 oct. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 128. Coşeri, Tatiana. Secţiunea Biblioteci Publice a ABRM: Revitalizarea bibliotecilor publice – Modele. Oportunităţi. Sincope // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 28 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

143


144 129. Crudu, Dumitru. „Prin poarta asta nimeni nu trece” : [cronică de carte – „Sagarmatha” de Moni Stănilă] // Ne

131. Crudu, Dumitru. Câteva note despre volumul meu de poezii „Eșarfe la cer” // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 8 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 132. Crudu, Dumitru. Impresii teatrale: Bernarda e o femeie de treabă : [spectacolul Casa Bernardei Alba] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/impresii-teatrale-bernarda-e-ofemeie.html 133. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 25 dec.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalul-bibliotecarului_16.html; 16 dec. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalulbibliotecarului_16.html; 12 dec. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalul-bibliotecarului_12.html; 11 dec. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalulbibliotecarului_11.html; 10 dec.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalul-bibliotecarului_10.html; 7 dec. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalulbibliotecarului_7.html; 6 dec.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalul-bibliotecarului_6.html; 4 dec. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalulbibliotecarului_4.html; 3 dec.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil: http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalul-bibliotecarului_3.html; 2 dec. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalulbibliotecarului_2.html; 2 dec. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/jurnalul-bibliotecarului.html; 30 noiem. accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalulbibliotecarului_4458.html; 30 noiem.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http: //bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului_30.html; 30 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecaruluio-lansare.html; 25 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului_25.html; 22 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalulbibliotecarului_22.html; 21 noiem.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului_21.html; 20 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalulbibliotecarului_20.html; 18 noiem.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului_18.html; 16 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil :http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalulbibliotecarului_16.html; 14 noiem.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului_14.html; 13 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalulbibliotecarului_13.html; 12 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului_12.html; 8 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalulbibliotecarului_8.html; 6 noiem.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului_9804.html; 5 noiem. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalulbibliotecarului-luni.html; 2 noiem.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 3 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/cronica-de-carte.html 130. Crudu, Dumitru. Bibliotecarii de la Ștefan cel Mare merg la teatru // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 30 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil :


http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului_6628.html; 2 noiem.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalul-bibliotecarului.html; 2 noiem.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/jurnalulbibliotecarului_2.html; 31 oct.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_31.html; 30 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_1086.html; 30 oct.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_30.html; 29 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil :http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-arului_29.html; 26 oct.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_26.html; 25 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_25.html; 24 oct.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_1859.html; 24 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_24.html; 23 oct.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotcarului.html; 22 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-arului_22.html; 21 oct.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_21.html; 20 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_20.html; 19 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_19.html; 18 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_18.html; 17 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_4574.html; 2012. – 17 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_17.html; 13 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_6296.html; 13 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_3754.html; 10 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_10.html; 9 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_9.html; 8 oct.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_8.html; 4 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului_4.html; 2 oct.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_2.html; 1 oct. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalulbibliotecarului.html; 27 sept.(accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/jurnalul-bibliotecarului_27.html; 26 sept. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/jurnalulbibliotecarului_26.html; 26 sept. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/jurnalul-biblioetecarului-miercuri.html; 23 sept. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil :http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/jurnalulbibliotecarului.html ; 25 sept. (accesat : 01.02.2013) – Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/jurnalul-bibliotecarului_25.html;

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

145


134. Cu ce se ocupă voluntarii bibliotecii [Alba Iulia] în vacanţa mare ? // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 25 aug. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 135. Cugut, Liliana. Clubul „Descoperim cartea” îşi numără bobocii // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 30 aug. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 136. Cugut, Liliana. Întâlnire cu scriitorul Vlad Pohilă // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 28 aug. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 137. Cursuri de actorie la noi, la bibliotecă // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 25 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 138. Cuvintele ce ne fac viaţa mai frumoasă : [Clubul „Vreau să știu”] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 24 sept. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/09/clubul-vreau-sa-stiu-cuvintele-ce-ne.html 139. Dabija, Elena. Copiii Chișinăului în lumea Poveștilor cu Barbălungă // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 15 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/; Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_11_01_archive.html 140. Daria Radu – un nume care cîntă, un nume cîntec, un nume melodie : [compozitoarea în ospeţie la Filiala „Maramureş”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 5 oct. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/10/page/2/ 141. Deportarea din 6 iulie 1949: Cauze şi urmări : [conf. şt.- practică „Deportarea din 6 iulie 1949: Cauze şi urmări”] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 6 iul. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 142. Descoperirea mitului : [inaugurarea clubului pe interese - Clubul Mithos la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 13 ian. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 143. Diplomă de Excelenţă de la Biblioteca municipală B.P.Hașdeu [pentru Renata Verejanu] // Colectia "Ofranda omeniei". [online]. – 2012. – 1 noiem. (accesat 1 febr. 2013). Disponibil: http://ofrandaomeniei.wordpress.com/2012/11/01/diploma-de-excelenta-de-la-biblioteca-municipala-bp-hasdeu/ 144. Directorii filialelor BM „B.P. Hasdeu” și administraţia se întâlnesc cu editorii basarabeni // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 19 dec. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/blog-post_19.html 145. Discuţii pe marginea cărţilor poetului Tudor Arghezi : [în cadrul Cenaclului „Tudor Arghezi”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 30 ian. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/01/ 146. Discuţii-dezbateri: Am dreptul să-mi cunosc drepturile // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 14 noiem. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/11/discutiidezbateri-am-dreptul-sa-mi.html 147. Doamna Vera Goldman a debutat la Radio Moldova : [despre prezentarea de carte făcută în cadrul emisiunii Convorbiri literare] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 24 dec. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/doamnavera-goldman-debutat-la-radio.html 148. Donţu, Tatiana. Anatol Moraru în dialog cu cititorii // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 18 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 149. Donţu, Tatiana. Apel la lectură, la Biblioteca „Transilvania” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 30 ian. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

146


150. Donţu, Tatiana. Artist al cuvântului Andrei Strâmbeanu // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 18 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 151. Donţu, Tatiana. Artist al cuvântului, Andrei Strâmbeanu la biblioteca „Transilvania” : [o întâlnire cu Scriitorul Andrei Strâmbeanu în cadrul Salonului de lectură, „Ceaiul de la ora patru”] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 17 mai (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/05/artist-al-cuvantului-andrei-strambeanu.html 152. Donţu, Tatiana. Întâlnire cu scriitorul Ion Diordiev la Biblioteca „Transilvania” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 05 apr. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 153. Donţu, Tatiana. Vizită de documentare cu succes : [BJ „O. Goga” Cluj, cu sprijinul Fundaţiei IREX România, a organizat în perioada 6-7 iunie 2012 atelierul profesional naţional Servicii inovative pentru copii în biblioteca publică, au participat bibliotecari şi de la Bibl. „Transilvania” din Chişinău] // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 12 iun. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 154. 26 noiembrie, Ziua mondială a informaţiei : [Ziua Bibliografiei la filiala Alba Iulia] // Diversitate socioculturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 26 noiemb. (accesat : 04.02. 2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 155. 27 martie 2012 – ,,zi luminos înnorată’’ : [masă rotundă cu genericul ,,Unirea Basarabiei cu România în contextual politic actual din Republica Moldova’’] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 29 mar. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 156. Drumul Cărţii [Lecţie informaţională] // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 26 sept. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 157. După datini colindăm... : [Concurs de colinde al liceenilor de la liceul „Gaudeamus”, în cadrul Salonului de lectură „Ceaiul de la ora patru”!] [video] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 21 dec. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/12/blogpost_27.html 158. Eminesciana -2012 : [la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 12 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 159. Eminescu – Luceafărul literaturii româneşti : [concurs al tinerilor declamatori de poezie la filiala de Arte] [Resursă electronică] // Liceul Teoretic "Miguel de Cervantes Saavedra". – 2012 (accesat : 11.12.2012). Disponibil : Acces Internet http://cervantes.md/news/2012-01-17-2. 160. Epopeea libertăţii! : [lansarea volumului „Epopeea libertăţii. Războiul de la Nistru (1990-1992)”, semnat de colonelul dr. Anatol Munteanu] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 12 noiem. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updatedmin=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 161. Este lansata "Cartea poeziei 2012," antologatorii fiind Emilian Galaicu-Păun, Mircea Ciobanu, Lucia Ţurcanu. De asemenea, este prezentata cartea "Arghezi necunoscut," autor Pavel Ţugui // Agenda.md [online]. – 2012. – (accesat : 10.12.2012). Disponibil http://www.agenda.md/?nD=2012/05/28&pg=3&sp=1. 162. Eu spun da, unui viitor sigur! : [lecţie publică] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 13 apr. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/04/eu-spun-da-unuiviitor-sigur.html 163. Evenimente dedicate marelui patriot Onisifor Ghibu : [la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 9 noiemb. (accesat : 04.02. 2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 164. Evenimente importante marcate la bibliotecă : [jubileul de 60 de ani a „Studioului Moldova-Film”, realizat în cadrul clubului „Eruditul” şi întâlnirea cu scriitorul bălţean Anatol Moraru, realizată în cadrul programului de lectură „Chişinăul citeşte o carte”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

147


BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 03 mai (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/05/ 165. Familia – valoare incontestabilă a societăţii : [masă rotundă cu genericul „Factori de decizie ce stau la baza creării unei familii noi” // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 17 mai (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/05/ 166. Familia este mediul în care ne naştem, creştem, ne formăm ca personalitate : [Ziua Familiei la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 18 mai (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 167. “Faţa soarelui” : [Maria Mocanu s-a lansat cartea la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 19 noiemb. (accesat : 04.02. 2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 168. Femeia – marele mister al omenirii : [bibioteca „Maramureș” a organizat o activitate dedicată femeii] ”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 27 martie (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/05/page/2/ 169. File din viaţa cărţilor – acţiuni de familiarizare şi cunoaştere cu imaginea şi conţinutul cărţilor // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 28 febr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/02/ 170. Foiu, Taisia. Lecţia zilei: Activitate de cercetare la CID „Chişinău”: imagine de ansamblu privită din interior // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 24 oct. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 171. Foiu, Taisia. Ziua Bibliografiei la BM “B.P. Hasdeu” // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 4 dec. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 172. Fonari, Victoria. Noi nu l-am uitat pe Aureliu Busuioc // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 25 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/noi-nu-l-am-uitat-pe-aureliu-busuioc.html 173. Gabor, Ana. „A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva” [voluntarul despre Salonul de Lectură „Ceaiul de la ora patru” ] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 01 oct. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 174. Gabor, Ana. Simpozionul Mesianicii începutului de sec. XX [cititorul despre simpozion cu participarea academicianului Mihai Cimpoi şi Renata Verejanu] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 24 sept. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 175. Gala premiilor Ars Adolescentina : [ed. a XII-a), etapa arta plastică, cu genericul Tradiţii din străbuni] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 30 mai (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=201301-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50

176. Gandraman, Victoria. Activităţile de vară ale unui elev [despre elevii implicaţi ca voluntari la Filiala „L. Rebreanu”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 07 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 177. Gherman, Stela. ABC-ul Naturii // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil :http://filiala-donici-hasdeu.blogspot.com/2012/06/abc-ul-naturii.html 178. Gherman, Stela. „Să facem cunoștinţă cu biblioteca” // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil :http://www.filiala-donicihasdeu.blogspot.com/2012/05/sa-facem-cunostinta-cu-biblioteca.html 179. Gherman, Stela. Biblioteca - locul unde nu te poţi plictisi niciodată // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil :http://filiala-donicihasdeu.blogspot.com/2012/10/biblioteca-locul-unde-nu-te-poti.html 180. Gherman, Stela.Biblioteca - suport informaţional în pregătirea temei pentru acasă // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil :http://www.filialadonici-hasdeu.blogspot.com/2012/03/biblioteca-suport-informational-in_16.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

148


181. Gherman, Stela. Clubul ”ABC-ul Știinţelor” - Universul pe înţelesul copiilor // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil :http://www.filiala-donicihasdeu.blogspot.com/2012/03/clubul-abc-ul-stiintelor-universul-pe_23.html 182. Gherman, Stela.Deschiderea programului „Lecturile verii - 2012” // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil : http://www.filiala-donicihasdeu.blogspot.com/2012/05/deschiderea-programului-lecturile-verii.html 183. Ghilaş, Nicolae. Bibliotecar! [Omagiu adus bibliotecarului de către un utilizator fidel] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 04 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 184. Gîscă, Carolina. Auditul calităţii serviciilor de referinţă la Infobirou [online]. – 2012. – 24 mai. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http: //www.slideshare.net/CIDChisinau/audit-infobirou 185. Gîscă, Carolina. Bibliografiile BM „B.P. Hasdeu” în spaţiul virtual. Prezenţă. Utilizare. Feedback. Conţinut generat de utilizatori [online]. – 2012. – 24 mai. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http: http://www.slideshare.net/CIDChisinau/ebibliografii 186. Gîscă, Carolina. Promovăm resursele electronice: Zi de informare la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu” // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 1 mar. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 187. Goldman, Vera. Nicolae Darie : un actor în căutarea noului : [revistă bibliografică a cărţii „Nicolae Darie, actorul și omul. Îndemn la înălţime prin cuvânt”] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 17 dec. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/nicolae-darie-un-actor-in-cautarea.html 188. Goldman, Vera. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Carte de bucate” de Sanda Marin] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 18 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/prezentare-de-carte-la-radiochisinau_18.html 189. Goldman, Vera. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Fărâme de suflet” de Aurelian Silvestru] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 3 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/prezentare-de-carte-la-radiochisinau_3.html 190. Goldman, Vera. Prezentare de carte la Radio Chișinău : [„Și a fost noapte” de Aureliu Busuioc] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/prezentare-de-carte-la-radiochisinau_16.html 191. Goldman, Vera. Prezentare de carte la Radio Chișinău : [„Și a fost noapte” de Aureliu Busuioc] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/prezentare-de-carte-la-radiochisinau_16.html 192. Goludeţ, Nicoleta. „Tainicul cartier” – reflecţii despre pictura lui Ștefan Coman // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 193. Grati, Aliona. Să nu-l uităm pe Aureliu Busuioc : [Aureliu Busuioc despre găinăriile istoriografiei sovietice] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 13 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/sa-nu-l-uitam-peaureliu-busuioc.html 194. Grigore Vieru - duminica cea mare a neamului românesc de pretutindeni : [dezvelirea bustului poetului, în 13 februarie, ora 14.30 curent în sala de la etaj a Bibliotecii “Alba Iulia” din Chişinău] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 16 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 195. Grigore Vieru – un poet al „pătimirii” noastre: [conferinţa la Filiala „Maramureş”] Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 16 febr. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/02/ 196. Grosu, Anatol. Cărţi sau ţigări // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 25 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

149


197. Grosu, Anatol. O carte prezentată în Timpul : [„Eșarfe în cer” de Dumitru Crudu] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 22 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/o-carte-prezentata-in-timpul.html 198. Grosu, Irina. Noi detalii despre viaţa lui Nicolae Sulac? : [lansarea de carte „Mai aproape de departe” de Ion Proca” la filiala de Arte „Tudor Arghezi”] // TeleRadioMoldova : Cultura [online]. – 2012 (accesat : 05.12.2012). Disponibil : http://www.trm.md/ro/cultura/noi-detalii-despre-viata-lui-nicolae-sulac/. 199. Harconiţa, Elena. Biblioteca Municipala B. P. Hasdeu – 135 de ani de traditii si inovatii [diplomă] // Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Al. Russo” din Bălţi [online]. – 2012. – 15 oct. (accesat 1 febr. 2013). Disponibil: http://libruniv.usb.md/nou/121015/hasdeu.pdf 200. Harjevschi, Mariana. Comunitatea civilă internaţională continuă să pledeze pentru un drept de autor echitabil [despre Atelierul Dreptul de autor pentru creativitate] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 12 iulie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 201. Harjevschi, Mariana. Formarea continuă pentru comunitatea bibliotecară din Republica Moldova – a început! : [la 19 mai, a.c. au fost organizate cursurile de formare profesională de scurtă durată] // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 22 mai. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 202. Harjevschi, Mariana. Raportul Acces la informaţie prin bibliotecile publice din Republica Moldova // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 16 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 203. Ianoș Ţurcanu – un educator al legilor vieţii prin poezia pentru copii : [scriitorul la Filiala „Maramureş”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 20 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/06/ 204. Ianoş Ţurcanu la o întâlnire cu cititorii [la Biblioteca “Liviu Rebreanu” a avut loc o întâlnire a scriitorului Ianoş Ţurcanu cu tinerii de la Unitatea Militară 1001] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 10 sept. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/09/un-personaj-liric-ianos-turcanu_10.html 205. Iarmarocul bibliotecilor 2012 : [la 21-22 mai, la Kiev, a fost organizat Iarmarocul bibliotecilor cu genericul “Biblioteca moderna: dezvoltam comunitatile locale”. La invitatia IREX Moldova au participat Lidia Kulikovski, director general BM şi Ludmila Panzari director adjunct BM)] // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 25 mai. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 206. Idei, proiecte în dialog : [la Biblioteca „Transilvania”, în cadrul Săptămânii ușilor deschise a La Biblioteca „Transilvania”, în cadrul Săptămânii ușilor deschise a avut loc prezentarea Sistemului integrat de bibliotecă QULTO de către Walter Brem, Laszlo Karman, Cultware SRL, ClujNapoca, România] [video] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 4 sept. (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/09/colocviu-profesional-ideiproiecte-in.html 207. Impresii de la tabăra de vară de creative writing // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 27 iul. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/07/impresii-de-la-tabara-de-vara-de.html 208. În colaborare cu L. T. "Dimitrie Cantemir" : [prez. a unei lecţii demonstrative despre poezia marelui poet Grigore Vieru] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 13 decem. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_12_01_archive.html 209. În dialog cu scriitoarea Ada Zaporojanu : [la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 02 iulie (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 210. În dialog cu scriitorul, criticul literar, academicianul Mihai Cimpoi : [filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 6 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 211. În fiecare Joi – un scriitor pentru copii vine la noi // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 29 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

150


212. In memoriam Ion Vatamanu // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 16 mai. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/05/in-memoriam-ion-vatamanu.html 213. În perioada 28 mai - 1 iunie, are loc Săptămâna Uşilor Deschise la Biblioteca de Arte Tudor Arghezi [Resursă electronică] // Agenda.md [online]. – 2012 (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://www.agenda.md/?nD=2012/05/28&pg=3&sp=1. 214. În prim plan [interviu cu dna Lidia Kulikovski director general a BM „B.P. Hasdeu”] 15 iulie 2012 Publika TV. – (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://www.publika.md/emisiuni/in-primplan_1181.html#editia1498941 215. În toamnă ne vom reîntâlni în cadrul academiei de astrologie : [întâlniri cu astrologul Sergiu Sumcă la filailal Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 6 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 216. În vacanţă – la bibliotecă : [Halloveen-ul a fost consemnat în cadrul Laboratorului de creaţie Hand made] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 01 noiem. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/11/ 217. Inaugurarea clubului "Micul meşter" la lecturile verii : [de către Bibl. Onisifor Ghibu în pateneriat cu Bibl. Alba Iulia, în parcul Grădina publică Ştefan Cel Mare] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 27 iun. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 218. Inaugurarea clubului „Speranţa” : [pentru vârsta a treia] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 19 noiem. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/11/inaugurarea-clubului-speranta.html 219. Încheierea programului “Lecturile verii” // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 02 sept. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/09/ 220. Independenţa Republicii Moldova: de la proclamare la redevenire : [masă rotundă cu genericul Independenţa Republicii Moldova: de la proclamare la redevenire] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 28 aug. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 221. Întâlnire cu acad. Mihai Cimpoi // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 20 sept. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/09/intalnire-cu-acad-mihaicimpoi.html 222. Întâlnire cu Anatol Moraru : [Chișinăul citește o carte - 2012] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 20 mai. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/05/chisinaul-citeste-o-carte-2012.html 223. Întâlnire cu Claudia Partole. Lansarea cărţii Mica-ica bâzâica // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 26 sept. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 224. Întâlnire cu compozitoarea Daria Radu // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 15 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/10/ 225. Întâlnire cu Iurie Colesnic // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 13 mar. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/03/intalnire-cu-iurie-colesnic.html 226. Întâlnire cu Maria Mocanu... // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 20 sept. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/09/mocanu.html 227. Întâlnire cu Ovidiu Creangă – online // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 23 mar. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/03/intilnire-cu-ovidiu-creanga-online.html 228. Întâlnire cu poetul Gheorghe Cutasevici : [două lansări de carţi „Cântecele, horele” şi „Înţeleptele cuvinte”] [text, video] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 28 febr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/02/ 229. Întâlnire cu poetul și traducătorul Emilian Galaicu-Păun // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 5 mai. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/05/intalnirecu-poetul-emilian-galaicu.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

151


230. Întâlnire cu reprezentanţii editurii Silvius Libris // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 4 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/06/intalnire-cureprezentantii-editurii.html 231. Întâlnire cu scriitoarea Lucreţia Bârlădeanu // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 7 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/06/intalnire-cu-scriitoarealucretia.html 232. Întâlnire cu scriitorul Nicolae Popa // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 3 iul. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/07/intalnire-cu-scriitorul-nicolaepopa.html 233. Întâlnire cu scriitorul Nicolae Popa : [la filiala „Ovidius”] // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea [online]. – 2012. – 7 iunie (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com 234. Întâlnire cu unul dintre cei mai importanţi poeţi postmoderniști contemporani Emilian Galaicu-Păun // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 12 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/intalnire-cu-unul-dintre-cei-mai.html 235. Întâlnire cu veşnicul copil - Ianoş Ţurcanu // Blogul Filiala Titulescu [online]. – 2012. – 15 iun. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecanicolaetitulescu-titulescu.blogspot.com/2012/06/intalnire-cuvesnicul-copil-ianos.html 236. Întâlnire de creaţie la Biblioteca Publică ,,O.Ghibu'' : [şedinţa comună a cenaclului literar-artistic ,,Sic Cogito’’, a cenaclului literar ,,Contur’’ (or. Bălţi) şi a atelierului literar ,,Vlad Ioviţă’’] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 10 mai (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 237. Întâlnire de neuitat cu interpreta Maria Mocanu la biblioteca "Ovidius" // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 4 oct. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com 238. Întâlniri de elită la filiala „Transilvania” : [a avut loc prima ședinţă a proiectului„Întâlniri de elită”] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 22 noiem. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/11/intalniri-de-elita-la-filiala.html 239. Ion Anton — un îmblânzitor al realului : [lansarea de carte a romanului-cronică «Foca» de Ion Anton (Ed. «Silvius Libris», Ch., 2012)] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 28 dec. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updatedmin=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 240. Ion Luca Caragiale – excepţional creator de comic şi tragic : [biblioteca „Maramureș” a găzduit un eveniment cultural mai puţin obișnuit, dedicat dramaturgului, nuvelistului și pamfletarului Ion Luca Caragiale] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 30 ian. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/01/ 241. Ion Vatamanu - poetul care stăpâneşte lumea prin poezie! : [lansarea cărţii lui Ion Vatamanu „Iubirea – până la capăt”] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 15 mai (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 242. Istoria lui Ştefan cel Mare – ostaşilor : [tineri ostaşi de la Unitatea Militară nr. 142 la filaiala Adam Mickiewicz] // Polonistica (filiala Adam Mickiewicz) : blog [online]. – 2012. – 17 iulie (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://blogpolonistica.blogspot.com/2012_12_01_archive.html 243. JCI Chișinău și Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” din Chişinău lansează Biblioteca JCI // Publica.md [online]. – 2012 (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://www.publika.md/jci-chisinau-si-biblioteca-dearte-tudor-arghezi-din-chisinau-lanseaza-bibliotecii-jci_1144331.html. 244. Josan, Ludmila. Impresii despre lecturile de vacanţă : [„Secta egoiștilor” de Eric-Emmanuel Schmitt] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 24 iul. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/07/impresii-despre-lecturile-de-vacanta_24.html 245. Juc, Liliana. Biblioteca şi şcoala : relaţii şi modele de parteneriate : [activităţile de parteneriat ale Filialei Târgovişte]. – 2012. – (accesat: 12.12.2012) Disponibil : http://www.stiriRAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

152


azi.ro/ziare/articol/articol/biblioteca-si-scoala--relatii-si-modele-de-parteneriate/sumararticol/93388288/ 246. Juc, Liliana. Biblioteca şi şcoala: relaţii şi modele de parteneriate // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 12 dec. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 247. Juc, Liliana. Întâlnire cu scriitoarea Ada Zaporojanu // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 11 dec. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 248. Juc, Liliana. Întâlnirile cu scriitorii - un prilej de a promova cartea şi lectura // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 28 sept. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 249. Kulikovski, Lidia. Cum sa deviii supercompetent. Lectia saptamanii 1 // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 6 apr. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 250. Kulikovski, Lidia. Lecţia 2. Simţul urgenţei // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 7 mar. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 251. Kulikovski, Lidia. Lecţia 3. BiblioPolis 10 ani. Lecţii învăţate // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 12 apr. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 252. Kulikovski, Lidia. Echipa Hasdeu: elemente constitutive şi distructive într-o echipă // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 18 iun. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 253. Kulikovski, Lidia. La Hasdeu conducem instruind, instruim conducând // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 10 iul. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 254. Kulikovski, Lidia. Team-building: sinergia comunicării în cadrul echipei // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 14 iun. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 255. Kulikovski, Lidia. 1. Kawasaki, Guy. Reguli pentru revoluţionari: (Lecturi pentru manageri) Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 3 aug. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/lecturi-pentru-manageri/ 256. Kulikovski, Lidia. 2. Cum să învingem criza în şapte paşi : (Lecturi pentru manageri) // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 3 aug. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 257. Kulikovski, Lidia. 3. Să vezi, să simţi, să gîndeşti, să acţionezi : (Lecturi pentru manageri) // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 7 aug. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 258. Kulikovski, Lidia. 4. O carte obligatorie pentru toţi bibliotecarii : [titlu Cărţile care ne-au făcut oameni, editor Dan C. Mihăilescu] : (Lecturi pentru manageri) // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 13 aug. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 259. Kulikovski, Lidia. 5. Prezentarea zen. O carte de care avem nevoie : [cartea lui Garr Reynolds Prezentation Zen: idei simple despre designul și susţinerea prezentărilor] : (Lecturi pentru manageri) // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 29 aug. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 260. Kulikovski, Lidia. 6. Cât de plină ţi-e găleata. strategii pozitive pentru muncă şi viaţă : (Lecturi pentru manageri) // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 29 aug. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 261. Kulikovski, Lidia. Cocreaţie, comunitizare, caracter: soluţii la colapsul bibliotecilor publice (reacţie la nişte emisiuni ale televiziunii Publika) // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 30 iul. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/.

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

153


262. Kulikovski, Lidia. Declaraţia Secţiunii Biblioteci Publice a ABRM // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 04 dec. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 263. Kulikovski, Lidia. Lecţia zilei: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiţie si inovaţie // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 19 oct. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 264. La bibliothèque Liviu Rebreanu fête la francophonie : [despre recitalul literar-muzical “Printemps, fleurs, beauté” desfăşurat la Filiala “L. Rebreanu”]. – 2012. – (accesat: 12.12.2012) Disponibil : http://www.alfr.md/spip.php?lang=fr&section=6&subsection=281&article=2595 265. Laborator - pepenieră filosofică “Mitul societăţii moldoveneşti” : [şedinţa clubului filosofic Agora] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 29 mai (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 266. Lansare a douăsprezece volume : [de Editura ,,Viaţa arădeană'', Arad, România, împreună cu Societatea Culturală ,,Pasărea Phoenix''] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 19 iul. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updatedmin=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 267. Lansare de carte ,,Бриллиантовые сияния Израиля’’ de Doru Ciucescu // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 22 iun. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 268. Lansare de carte : [„Sagarmatha” de Moni Stănilă și „Daţi foc la cărţi” de Alexandru Vakulovski] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/lansare-de-carte.html 269. Lansare de carte „Drumul spre Tibet” de Ronin Terente // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 2 iul. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 270. Lansare de carte şi recital de poezie la biblioteca ,,Onisifor Ghibu'' : [şedinţa Clubului Poeţilor Desculţi, în cadrul căruia a avut loc lansarea volumului de poezii Doi brazi (Chişinău, Tipcart Print, 2012) // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 27 sept. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 271. Lansare de carte: "Castelul de marmură" [lansarea cărţii Castelul de marmură, semnată de Dumitru Mircea la filiala “Liviu Rebreanu”] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 03 dec. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/12/lansare-de-cartecastelul-de-marmura.html 272. Lansare de carte: „Carte pentru cei mici s-o citească la bunici” de Angela Chicu // Biblioteca «TârguMureş» : blog [online]. – 2012. – 8 noiem. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/11/lansare-de-carte.html 273. Lansare de carte: „Carte pentru cei mici s-o citească la bunici” de Angela Chicu // Biblioteca «TârguMureş» : blog [online]. – 2012. – 8 noiem. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/11/lansare-de-carte.html 274. Lansare de carte: „Fapte bune să aduni” de Ianoș Ţurcanu // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 16 noiem. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/11/lansare-de-carte-fapte-bune-sa-aduni-de_16.html 275. Lansarea albumului “Omagiu Eroilor Războiului de pe Nistru 1992-2012″ de George Afroni (foto, video) // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 20 iun. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 276. Lansarea Bibliotecii JCI [în incinta filialei de Arte] // Civic.md [online]. – 2012. – (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://www.civic.md/anunturi/evenimente/18999-lansarea-bibliotecii-jci.html. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

154


277. Lansarea expoziţiei „Opera lui Eminescu” // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 20 iun. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/06/ 278. Laudă ţie, străbun Chişinău! : [ședinţa a cenaclului Magia Cuvîntului dedicată orașului Chișinău] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 12 oct. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/10/ 279. Lecţia zilei: Biblioteca 3.0 // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 18 oct. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 280. Lecţie bibliografică: Utilitatea ediţiilor periodice în bibliotecă : [text, video] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 19 noiem. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/11/lectie-bibliografica-utilitatea.html 281. Lectura, un instrument de valoare în educaţia generaţiei în creştere: [filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 5 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 282. Lecturile verii : [flash-mob organizat în grădina Publică Ştefan cel Mare] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 29 iun. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 283. Lecturile Verii au păşit pragul Bibliotecii “Maramureş” // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 29 mai. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/05/ 284. Leşan, Ana. Biblioteca ,,Onisifor Ghibu” : Conferinţa ,,Deportarea din 6 iulie 1949: Cauze şi urmări” // TheEpochTimes (România). – 2012. – 7 iul. (accesat 07.07.2012). Disponibil :http://epochtimesromania.com/news/biblioteca-onisifor-ghibu-conferinta-deportarea-din-6-iulie-1949-cauze-si-urmari--160460. 285. Leşan, Ana. Zilele Bibliotecii ,,Onisifor Ghibu”, Ediţia a XX – a // TheEpochTimes(România). – 2012. – 24 oct. – (accesat 24.10.2012). Disponibil : http://epochtimes-romania.com/news/zilele-biblioteciionisifor-ghibu-editia-a-xx-a---172713. liotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/jurnalul-bibliotecarului_3754.html 286. Liviu şi Fanny Rebreanu: Intime – prezentare de carte [la filiala “Liviu Rebreanu”] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 04 dec. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/12/liviu-si-fanny-rebreanu-intime.html 287. Loghin, Liuba. Creaţii ce pot cuceri sufletul omenesc // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 24 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/04/creatii-ce-pot-cuceri-sufletul-omenesc.html 288. Loghin, Liuba. Omagiu lui Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 28 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/04/omagiu-lui-stefan-cel-mare.html 289. Mâine, la ora 11.00 : [prezentare de carte la radio] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 8 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 290. Mămăligă, Dumitru. Un interes viu pentru Chişinău // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 24 oct. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 291. Mărţişor 2012: concurs municipal tradiţional : [organizat de Staţia Orăşenească a Tinerilor Turişti în colaborare cu Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 19 mar. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/03/ 292. Masă rotundă „Memorie vie și rană deschisă” : [Transnistria] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 3 mar. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/03/masa-rotunda-memorie-vie-si-rana.html 293. Masa rotundă: Cele mai frumoase romane de dragoste // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 27 febr. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/02/masarotunda-cele-mai-frumoase-romane.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

155


294. Master-class Arta exprimării elegante : [lecţie de instruire în arta comunicării] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 18 ian. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 295. Master-class Meşterul de dantele : [la Bibl. „Onisifor Ghibu”] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 13 ian. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 296. Master-class: Broderie cu dantelă // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 30 iul. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/07/ 297. Medalion literar „Deschideri comunicante iuliene în cuvinte, în linii şi culori”: [creaţia poetului, folcloristului, dramaturgului, pictorului Iulian Filip] // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 10 febr. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/search?updated-max=2012-02-10T02:40:00-08:00&maxresults=5 298. Medalion Literar "Steliana Grama" ediţia a 36-a // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 10 dec. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 299. Medalion literar-artistic : Grigore Vieru – poetul începuturilor de lume // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 13 febr. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com/2012/02/medalion-literar-artistic.html 300. Medalion literar-artistic “Regizorul şi actorul Andrei Băleanu” // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 23 mai (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/05/ 301. Medalion literar-artistic „Vasile Alecsandri – poet, dramaturg şi om politic” // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B. P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 23 febr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/02/ 302. Medalion muzical-artistic consacrat primăverii... // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 3 mar. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/03/medalion-muzicalartistic-consacrat.html 303. Memoria Holocaustului : [text, video] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 27 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: 304. Meșina, Natalia. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Cea mai lungă săptămână. Adevărul despre ultimele zile ale lui Isus” de Nick Page] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 11 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/prezentare-de-carte-la-radio-chisinau.html 305. Meșina, Natalia. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Cum să ai un abdomen plat” de Celine Adam] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 10 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/prezentare-de-carte-laradio-chisinau_10.html 306. Meșina, Natalia. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Fumatul strict permis” de Christopher Buckley] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 23 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/prezentare-de-carte-laradio-chisinau_23.html 307. Meșina, Natalia. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Horoscop cu dragoste: compatibilităţi după semnele zodiacale” de Alexandre Aubry] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 19 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/prezentare-de-carte-la-radio-chisinau_19.html 308. Meșina, Natalia. Prezentare de carte la Radio Chișinău : [„Oameni ai nimănui” de Dumitru Crudu] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 9 noiem. (accesat : 01.02.2013). RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

156


Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/prezentare-de-carte-la-radiochisinau_9.html 309. Meșina, Natalia. Prezentare de carte la radio Chișinău [„Învingătorul este întotdeauna singur” de Paulo Coelho] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 26 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/prezentare-de-carte-laradio-chisinau_26.html 310. Meșina, Natalia. Prezentare de carte la Radio Moldova : [„Frumoasele străine” de Mircea Cărtărescu] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/prezentare-de-carte-la-radiochisinau.html 311. Meșina, Natalia. Revistă bibliografică : [„Populaţii ale lumii” de Mirella Ferrera] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 23 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 312. Meșina, Natalia. Scriitorul Nicolae Popa în vizită la Biblioteca Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 18 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/scriitorul-nicolae-popa-in-vizita-la.html 313. Mihai Babele – promotorul demniţăţii naţionale : [lansarea cărţii - „Mareşal Alexandru Averescu” (cartea a doua), semnată de scriitorul Mihai Babele] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 17 mai (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 314. Mihai Babele – un adevărat valorificator al istoriei neamului nostru : [lansarea cărţii Mareşalul Alexandru Averescu: biografie romanţată, semnată de scriitorul-biograf Mihai Babele] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 17 mai (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updatedmax=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 315. Mihail Vakulovski pe post de moderator la Biblioteca „Onisifor Ghibu” : [în cadrul Atelierului de Scriere Creativă „Vlad Iovită”] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 2 iul. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 316. Mihalachi, Andriana. Întâlnire cu scriitoarea Marcela Mardare // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 22 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 317. Moldova 1 la Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 8 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/moldova1-la-stefan-cel-mare.html 318. Moldovanu Anastasia. Un ecou de 20 de ani – războiul din Transnistria // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 05 mar. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/03/ 319. Moldovanu, Anastasia. Antologia “Cartea poeziei 2012″ : [Lansarea Cărţii ] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 11 iun. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/06/ 320. Moldovanu, Anastasia. Diversitate // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 09 aug. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/08/ 321. Moldovanu, Anastasia. O lecţie despre folclor // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 07 mai (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/05/ 322. Moldovanu, Anastasia. Prezentare de carte “Arta secolului XX” // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 07 aug. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/08/ 323. Moldovanu, Anastasia. Quilling – lucrul manual artistic cu hârtia // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 21 aug. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/08/ RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

157


324. Moldovanu, Anastasia. “Tot aici mă-ntorc. Cronici de teatru” de Larisa Ungureanu : [recenzie] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 30 aug. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/08/ 325. Moldovanu, Anastasia. Lansarea cărţii “Covoare moldoveneşti” sau … lectură publică : [text, video] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 19 mar. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/03/ 326. Moldovanu, Anastasia. Lansarea cărţii „Poezii pastelate” de Constanţa Abălaşei-Donosă // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 19 iun. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/06/ 327. Moldovanu, Anastasia. Miroslava Metleaeva – poetă şi publicistă de expresie rusă, traducătoare din limba română în limba rusă // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 03 apr. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 328. Moldovanu, Anastasia. Pictorul Iulian Filip – Profetul din poezie, înzestrat cu ce-l de-al treilea ochi sau taina sufletului : [despre expoz. de pictură întitulată : Crucile, Cumpenele, Merele şi Acasele iuliene] [text, video] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 21 febr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/02/ 329. Moldovanu, Anastasia. Portretul bibliotecarului pentru copii // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 16 noiemb. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 330. Moldovanu, Anastasia. Revista „Viaţa Basarabiei” – simbol al conştiinţei naţionale din Basarabia // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 23 mar. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 331. Moraru, Violeta. Lansare de carte [Infernul plăcerilor iubirii de Vladimir Halipli] // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 23 mai (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 332. Moraru, Violeta. Lansarea cărţii „Infernul plăcerilor iubirii" de Vladimir Halipli la Filiala „Târgovişte” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 25 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 333. Moraru, Violeta. Moravuri în oglindă strîmbă : [despre lansarea carţii Moravuri în oglindă strîmbă de Andrei Roşca] // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 27 noiem. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 334. Muzeele – pagini de memorie : [despre excursia organizată de bibliotecă în colaborare cu cercul „Baştina”, la Muzeul Memoriei Neamului] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 22 mai (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/05/ 335. Nedzelschi, Ecaterina. Mickiewicz@ostaşii // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 11 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 336. Nedzelschi, Ecaterina. Vacanţa cu cartea preferată // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 28 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 337. Nicolae Dabija în faţa realităţilor, evocate de romanul „Temă pentru acasă” : [întâlnire cu scriitorul] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 03 mar. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/03/ 338. Nicolae Fabian – propovăduitor al culturii spiritualităţii și al dragostei universale // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 25 febr. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/02/ 339. Noi întâlniri – noi parteneriate [biblioteca "L. Rebreanu" a iniţiat parteneriat cu Colegiul UTM din Chişinău] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 12 oct. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/10/noi-intalniri-noi-parteneriate.html

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

158


340. O bibliografie – conlucrare, omagiere, evocare : [promovarea bibliografiilor BM la filiala “Maramureş”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 10 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/07/ 341. O bibliotecă nouă în Chişinău [lansarea Bibliotecii JCI în incinta filialei de Arte] // Evenda : International Business Training [online]. – 2012. – (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://evenda.md/press/o-biblioteca-noua-in-chisinau/. 342. O carte apărută în Germania va fi lansată la Chișinău : [„Ţara fără părinţi” de Andreea Diefenbach] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 19 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/o-carte-aparuta-in-germnaia-vafi.html 343. O cronică de Maria Șleahtiţchi despre o carte de Dumitru Crudu // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 23 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/o-cronica-de-maria-sleahtitchi-despre-o.html 344. O întâlnire jubiliară cu scriitorul Ion Găină [la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 27 noiemb. (accesat : 04.02. 2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 345. O nouă întîlnire, o altă bucurie // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 7 mai. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/05/page/2/ 346. O prezentare de carte făcută de o bibliotecară de la Ștefan cel Mare a fost difuzată azi la Moldova Actualităţi // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 9 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/o-prezentare-de-cartefacuta-de-o.html 347. O săptămână plină de evenimente, întîlniri, schimb de opinii Și sugestii... : [aniversarea a 135-a a BM „B.P. Hasdeu” şi activităţi în filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 24 oct. (accesat : 04.02. 2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 348. 100 de zile în clasa I // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 9 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/02/100-de-zilein-clasa-i.html 349. Obişnuinţa a devenit deja o necesitate : [despre frecventarea bibliotecii de către elevii claselor întâi] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 16 febr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/02/ 350. Omagierea scriitorului Spiridon Vangheli [la filiala Ovidius] ”] // Biblioteca “Ovidius” în dialog cu comunitatea : blog [online]. – 2012. – 3 mai (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com 351. Oră de pictură: T. Arghezi – poet al copiilor : [organizată în cadrul programului Programul Lecturile Verii ] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 25 iul. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/07/ 352. Paniș, S. Ziua bibliografiei // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil :http://filiala-donici-hasdeu.blogspot.com/2012/11/ziua-bibliografiei.html 353. Parteneriat – relaţii de prietenie şi colaborare : [despre recitalul instrumental-vocal „Muzică şi suflel în note de primăvară” organizat în cadrul salonului „Dialogul muzicii cu sufletul”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 22 mar. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/03/ 354. Paul Goma va discuta online cu cititorii BM „B.P.Hasdeu” // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 25 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/paul-goma-va-discuta-o-nline-cu.html 355. Petrencu, Anatol. INIS ,,ProMemoria” a comemorat victimele totalitarismului sovietic: [conf. şt.practică,, Deportarea din 6 iulie 1949: cauze şi urmări, organizată în incinta bibl. ,,O. Ghibu”] // Voxpublica. – 2012. – 7 iul. (accesat 07.07.2012). Disponibil : http://vox.publika.md/dosearch.php?s=victimele+totalitarismului. 356. Petrencu, Anatol. Un eveniment ştiinţific de excepţie : [lansarea volumului „Teroarea comunistă în RASSM (1924) şi RSSM (1944-1947)”, autor – istoricul Alexei Memei la Sediul Cental al BM RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

159


B.P. Hasdeu] (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://vox.publika.md/stiinta/un-eveniment-stiintific-deexceptie-219451.html 357. Pictura – redescoperirea copleşitoare a lumii : [tablourile tinerilor pictori de la Colegiul de Arte „Alexandru Plămădeală”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 7 dec. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/12/ 358. Piese scrise la Biblioteca Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 1 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/piese-scrise-la-biblioteca-stefan-cel.html 359. Pîrja, Gheorghe. Omul amestecat // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/normal-0-false-false-false.html 360. Plăcintă, Daniela. Scriitorul Anatol Moraru discută cu elevii liceului despre noua culegere de nuvele "Nu mă tentează" [în cadrul Programului „Chișinăul citește o carte”] // Liceul Teoretic "Miguel de Cervantes Saavedra" [online]. – 2012 (accesat : 11.12.2012). Disponibil : http://cervantes.md/news/programul_chisinaul_citeste_o_carte/2012-04-28-47. 361. Plăieșu, Raisa. Mihai Eminescu – 163 de ani // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/01/mihai-eminescu-162-ani.html 362. Plăieșu, Raisa. O duminică de suflet cu poetul Grigore Vieru // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 14 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/02/o-duminica-de-suflet-cu-poetul-grigore.html 363. Plăieșu, Raisa. O lecţie de suflet cu poeta Zinaida Ambroci // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 23 mai. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/05/o-lectie-de-suflet-cu-poeta-zinaida.html 364. Plăieșu, Raisa. O zi de mai, trăită adevărat cu suflet // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 16 mai. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/05/o-zi-de-mai-traita-adevarat-cu-suflet.html 365. Plăieșu, Raisa. O, mamă, dulce mamă... // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 6 mar. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/03/o-mama-dulce-mama.html 366. Plămădeală, Eugenia. Lansare în cadrul proiectului „Caravana Cărţii” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 05 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 367. Plămădeală, Eugenia. Am acumulat idei noi practice care, sper, să-mi fie de folos în viitorul apropiat la locul de muncă [despre Programul aniversar al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” ] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 29 oct. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 368. Plămădeală, Eugenia. Biblioteca este un templu al lecturii…[despre cercetările de marketing realizate la Filiala „Alba Iulia”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 25 apr. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 369. Plămădeală, Eugenia. Dezbaterile profesionale - o cale de a îmbunătăţi oferta pentru beneficiari [despre întrunirile profesionale ale bibliotecarilor din biblioteci publice şi şcolare la Filiala „Alba Iulia”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 10 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 370. Plămădeală, Eugenia. Familia este mediul în care creştem odată cu primele lecţii de educaţie şi de cunoaștere a lumii // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 17 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 371. Plămădeală, Eugenia. Grigore Vieru a fost „adus” la Chişinău pe braţele albaiulienilor peste Prutul îngheţat [despre dezvelirea bustului poetului Grigore Vieru la Filiala „Alba Iulia” ] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 21 feb. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

160


372. Plămădeală, Eugenia. O vară fierbinte cu lecturi pentru suflet şi minte [despre Programul „Lecturile verii”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 28 aug. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 373. Plămădeală, Eugenia. Victor Teleucă ar fi împlinit 80 de ani // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 20 ian. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 374. Poeme purtate în suflet : [lansarea volumului de poezii „Mi-s” (Ed. Gunivas, Ch., 2012) de Radmila Popovici-Paraschiv] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 4 iun. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 375. Post scriptum la Aniversare! [prez. filialei “Liviu Rebreanu” la aniversarea a 135 ani ai BM „B.P. Hasdeu” fiind premiată cu diplome pentru Cel mai profesionist blog şi pentru Posterul comunicare; și la Concursul de videoclipuri „BM – Biblioteca3.0”] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 21 oct. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/10/post-scriptum-la-aniversare.html 376. Poze de la întâlnirea copiilor cu scriitorul Arcadie Suceveanu și Valentina Lungu// Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 4 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 377. Poze de la întâlnirea cu scriitorul Nicolae Spătarul // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 6 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/poze-dela-intilnirea-cu-scriitorul.html 378. Poze de la lansarea volumelor de poezii ale autorilor Moni Stănilă și Alexandru Vakulovski // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 6 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 379. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Înstrăinata noastră Basarabie” de Ion Lupu] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 21 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/prezentare-de-carte-la-radio-chisinau_21.html 380. Prezentare de carte la radio Chișinău : [„Mirese legendare” de Letitia Baldrige] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 12 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/prezentare-de-carte-la-radio-chisinau.html 381. Prezentări de carte la radio Chișinău... [„Ghidul părinţilor pentru cele mai reușite petreceri ale copiilor”] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 28 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/prezentari-de-carte-laradio-chisinau_28.html 382. Programul ,,Chişinăul citeşte o carte'' - 2012 : [prez. de carte ,,Nu mă tentează’’ a prozatorului, publcistului şi profesorului universitar Anatol Moraru] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 13 apr. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 383. Protoiereul Petru Buburuz la ceas aniversar : [Petru Buburuz la filiala Alba Iulia] // Diversitate socioculturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 5 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 384. Rapcea, Ana. Să nu-l uităm pe Aureliu Busuioc // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 13 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/sa-nu-l-uitam-pe-aureliu-busuioc_13.html 385. Recital de poezia cu Hose Pablo : [în cadrul Clubului Poeţilor Desculţ] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 16 iul. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 386. Recital de poezie: Omagiu unui poet : [scriitorul Arcadie Suceveanu la Filiala „Maramureş”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 20 noiem. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/11/ RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

161


387. Revistă bibliografică // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 10 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/revistabibliografica_10.html 388. Revista Prăvălia culturală... // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 9 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/vbehaviorurldefaultvmlo.html 389. Revista Viaţa Basarabiei la 105 ani de la apariţie : [discuţii în cadrul clubului „Eruditul”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 23 mar. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/03/ 390. Ring intelectual “File din istoria Hotinului”// Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 5 oct. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/10/page/2/ 391. Rotari, Olga. Tabăra – lumea de vis a copilăriei [voluntarii despre Tabăra de lectură şi agrement la Filiala „Transilvania” ] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 27 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 392. Rotari, Olga. Tabăra de vară – loc de informare şi relaxare [voluntarii despre Tabăra de lectură şi agrement la Filiala „Transilvania” ] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 13 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 393. Russu, Stela. Donează carte, donează cultură: întâlnire de suflet // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 08 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 394. Russu, Stela. Spiridon Vangheli sau mitul copilăriei // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 21 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 395. Să aveţi o vacanţă frumoasă, dar nu lenoasă! [este urarea Claudiei Partole, dramaturg, poet și prozator, oaspete la filiala ”Maramureș”, invitată pentru a îndruma lectura copiilor de la Tabăra de vară] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 12 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/06/ 396. Şansa LUI a fost şi rămâne EL : [lansarea cărţii „Evocări” scrisă de Grigore Rusu, de Ziua Mondială a Teatrului] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 04 apr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/04/ 397. O săptămână a uşilor deschise pentru a vă convinge că merită să deveniţi utilizatori ai serviciilor pe care le oferă o bibliotecă : [filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 6 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 398. Săptămâna Grigore Vieru la biblioteca „Transilvania” // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 24 febr. (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/02/saptamana-grigore-vieru-la-biblioteca.html 399. Săptămâna ușilor deschise // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 16 sept. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/09/saptamana-usilor-deschise.html 400. Săptămâna uşilor deschise cu genericul „Ce îmi oferă mie biblioteca” : [filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 29 martie (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 401. Sărbătoarea copilăriei la Biblioteca Publică ,,Onisifor Ghibu’’ : [Ziua Intern. a Copilului la Bibl. Publică Onisifor Ghibu] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 3 iun. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 402. Sărbătoarea muzicii instrumentale : [concert muzical] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 25 mai (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

162


403. Sărbătoarea Unirii Principatelor - o zi importantă pentru fiecare : [activităţi la Filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 26 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 404. Sârghi, Ludmila. Ion Proca: „Cum avea să moară Stalin” : [lansare de carte la filiala de Arte „Tudor Arghezi”] // Coloniţa.eu [online]. – 2012 (accesat : 05.12.2012). Disponibil : http://colonita.eu/desprecolonita/personalitati/video-ion-proca-cum-avea-sa-moara-stalin.html. – 405. Sarivan, Iulia. Privirea enigmatică : [expoziţia de tablouri semnate de Ștefan Coman] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 406. Școala de creative writing la Biblioteca Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 20 iul. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/07/scoala-de-creative-writing-la.html 407. Scobioală, Genoveva. Lecţia zilei. Concursuri: metode inovative de creare şi consolidare a identităţii // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 17 oct. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 408. Scobioală, Genoveva. Lecţia zilei: Logoul Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu” – ce şi cum? // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 15 oct. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/; http://www.slideshare.net/tatianacoseri/logoulbibliotecii-municipale-bp-hasdeu-ce-i-cum. 409. Scobioală, Genoveva. Un nou concurs de creaţie : [la 31 martie 2012, în incinta BM „B.P. Hasdeu” (Sediul Central), a avut loc cea de-a V-a ed. a Concursului de caligrafie Crinii Latini, consacrat aniversării a 135-a a Bibliotecii gazdă] // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 2 apr. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/. 410. Scriitorul de Coloniţa: Ion Proca : [lansarea unei noi cărţi – „Cum avea să moară Stalin”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 28 febr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/02/ 411. Seară literar-artistică în memoria lui Adrian Păunescu : [text, video] // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 2 dec. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/12/seara-literar-artistica-in-memoria-lui.html 412. Sîrbu, Vera. Memorie care nu poate fi învinsă : [întâlnirea cu cercetătorul, istoricul, scriitorul, deputatul şi editorul Iurie Colesnic ] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 24 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 413. Ședinţa clubului „Vreau să știu” : [tema: Să învăţăm a iubi animalele] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 9 apr. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/04/sedinta-clubului-vreau-sa-stiu-cu.html 414. Servicii informaţionale pentru comunitatea ştiinţifico-didactică [Bibl. Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în colab. cu catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional şi Biblioteca “Liviu Rebreanu” au organizat masa rotundă “Impactul resurselor documentare şi informaţionale asupra calităţii managementului educaţional”] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 23 feb. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/02/serviciiinformationale-pentru.html 415. Setea nestăvilită de a scrie despre dorul de casă : [la Filiala "Alba Iulia", a avut loc lansarea cărţii "Coroana din cenușă" de Maria Augustina Hîncu cu prezenţa primarului general al municipiului Chişinău Dorin Chirtoacă şi reprezentanţii administraţiei locale din Alba Iulia] // Diversitate socioculturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 29 martie (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 416. Şezătoarea Voluntarilor la Biblioteca Municipală B. P. Haşdeu // Tinerii pentru dreptul la viaţă (TDV). [online]. – 2012. – 20 mai. (accesat 1 febr. 2013). Disponibil: http://tdvmoldova.wordpress.com/2012/05/20/sezatoarea-voluntarilor-la-biblioteca-municipala-b-phasdeu/ 417. Sîrbu, I. Origami (Căţelușul vorbitor) // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil :http://filiala-donici-hasdeu.blogspot.com/2012/12/origami-catelusulvorbitor.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

163


418. Șleahtiţchi, Maria. Poetica the Best(iarului) // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 6 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/maria-sleahtitchi.html 419. Şontea, Diana. Imperativicul îndemn – iubiţi cartea! : [lansări şi prezentări de carte din cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru copii, găzdiut de Bibl. „Onsifor Ghibu”] / Diana Şontea, Ludmila Marişceac // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 5 mai (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 420. Spectacole după piese de teatru scrise la Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 28 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 421. Spiridon Vagheli la ceas aniversar // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 14 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/06/spiridon-vangheli-la-ceasaniversar.html 422. Stănilă, Moni. Dogmatista: un blog pe care vi-l recomand // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 13 dec. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/12/dogmatista-un-blog-pe-care-vil-recomand.html 423. Stavciuc, Lilea. 135 ani de inovare şi tradiţie la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 31 oct. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 424. Stavciuc, Lilea. Chişinăuienii citesc o carte, pe care o discută în prezenţa autorului // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 03 dec. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 425. Stavciuc, Lilea. Tabăra de lectură o nouă formă de promovare a bibliotecii // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 28 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 426. Stavciuc, Lilia. … eu de-acolo, din vecie, mai am a spune şi a scrie…[despre Ion Vatamanu] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 04 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 427. Staver, Larisa. Amintiri… amintiri… [despre Atelierul profesional „Servicii inovative pentru copii din biblioteca publică” organizat de Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj, România] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 18 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 428. Staver, Larisa. Discuţie-dezbatere: „Strânge-te sub tricolorul biruinţelor străbune…” // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 27 apr. (accesat : 05.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/04/discutie-dezbatere-strange-te-sub.html 429. Staver, Larisa. Eternul Eminescu – 162 de ani de la naştere la Biblioteca „Transilvania” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 16 ian. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 430. Staver, Larisa. Mărţișoare – mândrii de primăvară [despre concursul „Pe aripi de cocor sosit-a mărţișor” organizat la Filiala „Transilvania”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 16 martie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 431. Staver, Larisa. Strânge-te sub tricolorul biruinţelor străbune… [Ziua Tricolorului - 27 aprilie 2012 la Filiala „Transilvania” ] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 29 aprilie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 432. Stavila, Corina. Biblioteca ,,Onisifor Ghibu” – după 20 de ani de activitate, un adevărat bastion al românismului // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 18 dec. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 433. Ștefan cel Mare în vizită la Guvern // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 mai. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/05/stefan-cel-mare-in-vizita-la-guvern.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

164


434. Sterbeţ, Ruxandra. Frânturi de meditaţie pe marginea cărţii „Rafale de gânduri” de Zinaida Ambroci // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 20 mai. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/05/franturi-de-meditatie-pemarginea.html 435. Stratulat, Valentina. Conferinţa omagiară la Chişinău: „Moldova-Film la 60 de ani. Istoria şi evoluţia filmului documentar moldovenesc” [la filiala de Arte „Tudor Arghezi”] // The Epoch Times România [online]. – 2012 (accesat : 10.12.2012). Disponibil : http://epochtimes-romania.com/news/conferintaomagiara-la-chisinau-moldova-film-la-60-de-ani-istoria-si-evolutia-filmului-documentar-moldovenesc--151155. 436. Stratulat, Valentina. Lansare de carte la biblioteca Publică ,, Onisifor Ghibu”: ,,Mareşal Alexandru Averescu” de Mihai Babele // TheEpocheTimes(R). – 2012.–16 mai. – (accesat 16.05.2012). Disponibil : Acces Internet: http://epochtimes-romania.com/news/lansare-de-carte-la-bibliotecapublica-onisifor-ghibu-maresal-alexandru-averescu-de-mihai-babele---153910. 437. Stratulat, Valentina. Ziua Internaţională a Familiei celebrată la Biblioteca de Arte ”Tudor Arghezi”, din oraşul Chişinău // The Epoch Times România [online]. – 2012 (accesat : 05.12.2012). Disponibil : Acces Internet http://epochtimes-romania.com/news/ziua-internationala-a-familiei-celebrata-labiblioteca-de-arte-tudor-arghezi-din-orasul-chisinau---153637. 438. Succesele bibliotecii 2011 : [diplomele bibliotecii] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 13 mar. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/03/succesele-bibliotecii-2011.html 439. “Ştiu şi văd“, autor Ion Chiriac : [lansarea cărţii] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 03 iul. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/07/ 440. Tabăra de lectură şi agrement - 2012 [la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 6 iunie (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 441. Tabăra de vară ACTIV // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 11 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/06/page/2/ 442. Teroarea comunistă și literatura lui Paul Goma // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 28 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/09/teroarea-comunista-si-literatura-lui.html 443. Timofti, S. O lume fantastică – Origami (1), (2), (3) // Biblioteca Publică Alexandru Donici : blog [online]. – 2012. – (accesat 05.02.2013). Disponibil : http://www.filiala-donicihasdeu.blogspot.com/2012/01/o-lume-fantastica-origami.html 444. Timuş, Asea. Raiul iubitorului de carte este biblioteca sau despre întâlnirea cu „fluturaşii” şi „bondăraşii” de la Liceul „Mihai Viteazu”, Sectorul Telecentru [întâlnire cu autorul la Filiala „Ovidius”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 29 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 445. Tinerii – cetăţeni activi ai societăţii [conferinţă] // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 14 noiem. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 446. Traianus – unul din cei mai productivi din Împărăţia Poeziei actuale : [poet la filaila „Maramureş”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 27 ian. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/01/ 447. Tricolici, Claudia. Greşeli comune la elaborarea publicaţiilor bibliografice // Echipa Hasdeu : Blogul informaţiilor profesionale al BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 30 oct. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://infoprof.blog.com/; http://www.slideshare.net/CIDChisinau/greeli-bibliografii 448. Tricolici, Claudia. Descrierea bibliografica a documentului [online]. – 2012. – 30 mar. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://www.slideshare.net/CIDChisinau/descrierea-bibliografica. 449. Trofim, Nadejda. Metoda Focus grup [online]. – 2012. – 21 febr. (accesat 01.02.2013). Disponibil : http://www.slideshare.net/BMHasdeu

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

165


450. Tudor Arghezi (1880, Bucureşti – 1967, Bucureşti) : [Festivalul Internaţional de Literatură «Tudor Arghezi», ediţia a XXXII-a] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 21 mai (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/05/ 451. Ţurcanu, Irina. Vasilos, Diana. A-l cunoaşte pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii… : [congresului eminescologic “A-l cunoaşte pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii…”] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 11 sept. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 452. Un bibliotecar de la Biblioteca Ștefan cel Mare prezită o carte la Radio : [ „Ultima dragoste a lui Petru cel Mare” de Ion Druţă] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 15 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/11/unbibliotecar-de-la-biblioteca-stefan.html 453. Un Cristian. Manipularea se face și prin bibliotecă : [interviu cu Dumitru Crudu] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 2 noiem. (accesat : 01.02.2013). Disponibil : 454. Un editor bucureștean la Ștefan cel Mare // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 14 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/un-editor-bucurestean-la-stefan-cel-mare.html 455. Un nou acord de colaborare : [un nou acord de colab. a filialei Alba Iulia cu Fundaţia de promovare Socială „Copilul”, care activează ca organizaţiile nonprofit] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 13 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 456. Un nou dialog cu scriitoarea Nina Slutu-Soroceanu [la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 20 iunie (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 457. Un nou volum de documente istorice : [lansarea cărţii „… Numele vechiu şi mai direptu iaste rumân…”, alcătuită de scriitorul Alexandru-Horaţiu Frişcu, a avut loc la Biblioteca „Alba Iulia”] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 29 mai (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 458. Un prea mîndru curcubeu, Așa ești tu Chișinău! : [scriitorul Nicolae Dabija la Filiala „Maramureş”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 5 dec. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/12/ 459. Un roman prezentat de Dumitru Crudu : [„Singur în faţa dragostei” de Aureliu Busuioc] // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 11 oct. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/10/un-roman-prezentat-de-dumitru-crudu.html 460. Un zîmbet pe faţa copiilor bolnavi : [colab. bibliotecii „Maramureş” la Spitalul pentru copii ”V. Ignatenco”] // Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 12 iul. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/07/ 461. Ungureanu, Larisa. Biblioteca în viaţa ta! [Discuţii/dezbateri] // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 18 oct. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 462. Ungureanu, Larisa. Copii în cătuşele Siberiei [despre activităţile Filialei „Târgovişte” dedicate Anului Spiridon Vangheli] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 09 feb. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 463. Ungureanu, Larisa. Mihai Cucereavîi – 70 de ani // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 19 mar. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 464. Ungureanu, Larisa. Oraşul Târgovişte în colecţia Historia şi Critică literară // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 22 dec. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 465. Ungureanu, Larisa. Şedinţa Clubului Să ne iubim ţara [inaugurarea] // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 14 mar. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 466. Ungureanu, Larisa. Tinerii de azi – cetăţeni activi ai societăţii [Ziua Tineretului în Republica Moldova la Filiala „Târgovişte”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 19 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

166


467. Ungureanu, Larisa. Premii de la editura Cartier // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 27 sept. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 468. Ungureanu,Larisa. Ion şi Doina Aldea-Teodorovici: mari artişti ai neamului românesc // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 21 iun. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 469. Vakulovski, Alexandru. Săptămâna Bibliotecii B. P. Hasdeu // moldova.org. [online]. – 2012. – 16 oct. (accesat 1 febr. 2013). Disponibil: http://social.moldova.org/news/saptamana-bibliotecii-b-phasdeu-233481-rom.html 470. Vasile Romanciuc, la 65 de ani, aniversat la biblioteca „Liviu Rebreanu” // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 19 dec. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/12/vasile-romanciuc-la-65-de-ani-aniversat.html 471. Vasilos, Diana. Grigore Vieru : izvor din simţirea poporului şi din Eminescu : [serată literar-muzicală cu genericul „Grigore Vieru: izvor din simţirea poporului şi din Eminescu” ] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 17 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 472. Vasilos, Diana. Ion Luca Caragiale - creator de comic şi tragic // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 30 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 473. Vasilos, Diana. Iubirea te cheamă : [întîlnirea cu scriitorul, profesorul, bibliotecarul şi editorul Gheorghe Cutasevici] // Сentrul Academic Eminescu: blog [online]. – 2012. – 23 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 474. Vasilos, Diana. Limba maternă – la ea acasă : [o masă rotundă „Eminescu despre unitatea limbii şi a neamului nostru”] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 22 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 475. Vasilos, Diana. Mihai Eminescu cel mai iubit poet al copiilor // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 26 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 476. Vasilos, Diana. O colecţie inedită "Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu" // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 31 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 477. Vasilos, Diana. Prinos de frumuseţe şi iubire : [sărbătoarea Dragobetele] [text, video] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 23 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 478. Vasilos, Diana. Rabei, Lucia. Grigore Vieru - un poet cu lira-n lacrimi... : [masa rotundă cu genericul „Grigore Vieru, Mihai Eminescu – două inimi gemene” ] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 17 febr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 479. Vasilos, Diana. Raisa Plăieşu : [scriitoare] la Centrul Eminescu în dialog cu cititorii // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 20 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 480. Vasilos, Diana. Suntem la un început de an şi este luna ghenarului – luna Luceafărului poeziei româneşti : [masa rotundă cu genericul: „Eminescu în lectura şi viziunea tinerilor”] // Сentrul Academic Eminescu : blog [online]. – 2012. – 13 ian. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://centruleminescubm.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 481. Victor Prohin omagiatul anului : [întâlnirea la filiala Alba Iulia] // Diversitate socio-culturală la filiala «Alba Iulia» : blog [online]. – 2012. – 19 noiemb. (accesat : 04.02. 2013). Disponibil: http://bibliotecalbaiulia.blogspot.com/ 482. Vîrlan, Aliona. Ziua Mondială a Teatrului // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 27 mar. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/03/

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

167


483. Vîrlan, Aliona. Chiar micuţii au talent! : [despre concursul de poezie cu genericul : Grigore Vieru – lumina de taină] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 22 febr. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/02/ 484. Vîrlan, Aliona. Programul Lecturile verii : [flash-mob: Azi e ziua mea, azi e ziua ta, azi e ziua noastră; medalionul literar-artistic: Dulce mea copilărie, Vis și dulce armonie; concursul de desene:Desenează o copertă la cartea ta preferată și concursul „Desenează o ilustaţie la cartea ta preferată”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 29 iun. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/06/ 485. Vîrlan, Aliona. Rapsodul Nicolae Sulac valorificat de scriitorul Ion Proca : [Mai aproape de departe… pătrunde vocea lui Nicolae Sulac în cadrul săptămânii ușilor deschise] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 07 iun. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/06/ 486. Vizita Preşedintelui Republicii Polonia - Bronisław Komorowski şi a Președintelui Republicii Moldova – Nicolae Timofti, la biblioteca "A. Mickiewicz" // Polonistica (filiala Adam Mickiewicz) : blog [online]. – 2012. – 06 dec. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://blogpolonistica.blogspot.com/2012_12_01_archive.html 487. Vizitiu, Svetlana. Elena Vulpe şi activitatea Filialei „Onisifor Ghibu” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 12 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 488. Vizitiu, Svetlana. Oamenii brandul BM: Ludmila Dogotari // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 30 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 489. Vizitiu, Svetlana. Oamenii brandul BM: Anna Stratieva // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 19 decembrie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 490. Vizitiu, Svetlana. Oamenii brandul BM: Claudia Tricolici // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 10 dec. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 491. Vizitiu, Svetlana. Oamenii brandul BM: Echipa Filialei „M. Lomonosov’’ // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 14 noiem. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 492. Vlad Sărătilă - ,,un Păstorel al Basarabiei'' (Claudia Partole) : [lansarea volumului valet ,,Uverturi în FA(rd) minor/ Uverturi în DO(r) major'', semnat de poetul, publicistul, eseistul şi epigramistul Vlad Sărătilă] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 26 apr. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 493. Vladimir Beșleagă și literatura pentru copii. „Dirimaga” : [întîlnirea cu scriitorul Vl. Beşleagă la Filiala „Maramureş”]// Biblioteca Maramureș: blog [online]. – 2012. – 13 apr. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://maramuresfiliala.wordpress.com/2012/04/13/vladimir-besleaga-si-literatura-pentrucopii-%E2%80%9Edirimaga/ 494. Vovcioc, Raisa. Impresii despre lecturile de vacanţă : [„Dracula” de Bram Stocker] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 12 iul. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://spiridus12.blogspot.com/2012/07/impresii-despre-lecturile-de-vacanta.html 495. Vovcioc, Raisa. Impresii despre lecturile de vacanţă : [„Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija] // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 12 iul. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/07/impresii-despre-lecturile-de-vacanta.html 496. Vulpe, Elena. Clubul multiculturalism: cu Eminescu pe meridianele lumii // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 10 ian. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 497. Vulpe, Elena. Descoperirea mitului // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 06 ian. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/ RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

168


498. Vulpe, Elena. Master-class Arta exprimării elegante // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 18 ian. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 499. Vulpe, Elena. Master-class Meşterul de dantele // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 13 ian. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 500. Vulpe, Elena. Pentru dreptate, credinţă, neam: 20 ani de la războiul de pe Nistru // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 02 martie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 501. Zi de informare: Un mod de viaţă sănătos // Biblioteca «Târgu-Mureş» : blog [online]. – 2012. – 10 mai. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://bptirgumures.blogspot.com/2012/05/zi-de-informare-unmod-de-viata-sanatos.html 502. Zilele bibliotecii O. Ghibu Ediţia a XX-a : [activitate festivă Omagiu patronului spiritual al Bibliotecii Onisifor Ghibu] // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 24 oct. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-0101T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 503. Zilele Eliade la Biblioteca Publică ,,O. Ghibu’’ // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 3 apr. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisifor-ghibu.blogspot.com/search?updatedmin=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 504. Ziua Bibliografiei – informare, orientare, instruire // Biblioteca Publică «Onisifor Ghibu» : blog [online]. – 2012. – 27 noiem. (accesat : 04.02.2013). – Disponibil: http://onisiforghibu.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2013-0101T00:00:00%2B02:00&max-results=50 505. Ziua Bibliografiei [la Filiala Târgovişte] // Filiala Târgovişte : blog [online]. – 2012. – 26 noiem. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://activiticulturale.blogspot.com/ 506. Ziua bibliografiei la filiala „Transilvania” // Transilvania la Chișinău : blog [online]. – 2012. – 27 noiem. (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://transilvanialachisinau.blogspot.com/2012/11/ziuabibliografiei-2012-derulata-la-26.html 507. Ziua Informatiei la Filiala Traian // Biblioteca Traian : blog [online]. – 2012. – 7 dec. (accesat 1 febr. 2013). Disponibil: http://filialatraianhasdeu.blogspot.com/ 508. Ziua Internaţională a Muzeelor : [expoziţie tradiţională și virtuală, discuţie cu genericul Muzeele orașului Chișinău] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 18 mai (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/05/ 509. Ziua Internaţională a Muzicii : [medalion muzical] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 04 oct. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/10/ 510. Ziua promovării logoului [elevilor de la Liceul Republican cu Profil Real, ghidaţi de profesoara Livia Bulicanu, li s-a vorbit despre identitatea instituţională prin intermediul expoz. „Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiţie şi inovaţii] // Biblioteca Liviu Rebreanu : blog [online]. – 2012. – 16 oct. – (accesat : 04.02.2013). Disponibil: http://bibliotecarebreanu.blogspot.com/2012/10/ziuapromovarii-logoului.html 511. Апостол Зоя. К чему стремится душа? : [в рамках 16 Фестиваля Еврейской Книги прошел вернисаж художницы В.Василаки] (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://www.dorledor.info/node/1227 512. Апостол, Зоя. Вас с нами нет, но в нас вы живы...: [об участии б-ки в концерте-реквиеме к 60-летию расстрела на Лубянке 12 августа 1952 года еврейских писателей]. – 2012. – (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://www.dorledor.info/article/страница-кедема-8 513. Батаева, Ольга. «Встретиться с Вами мне здесь суждено...» : [о лит. медальоне в б-ке, посвящ. Пушкин. циклу песен А. Арсений и О. Батаевой] // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/gost2012.html RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

169


514. Бенгельсдорф, Серго. Коллекция профессора Коха : [о 16-м Фестивале Еврейской Книги в б-ке им. И.Мангера] (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://www.dorledor.info/node/1556 515. Бенефіс української книги: [бібліотека з 26 по 29 квітня прийняла участь у презентації книжок укр. видавництв „Веселка”, „Букрек”, „АВДІ”, „АБАЛАГАМАГА”, „Форум”, „Етнос”, „АВІАЗ” в виставоч. центрі MOLDEXPO в рамках 16 - го Міжнар. Салону Дитячої та юнацької Книги] // Biblioteca Lesea Ukrainka: blog [online]. – 2012. – 2 mai. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://leseaukrainka.blogspot.com/search?updated-max=2012-05-28T11:06:00%2B03:00&maxresults=7&start=21&by-date=false 516. В Кишиневе вышло посмертное издание книги журналиста Александра Тхорова : [презентация кн. А. Тхорова «Письма без обратного адреса» в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – 2012. – (accesat 12.12.2012). Disponibil : http://aif.md/2012/08/28/v-kishineve-proshla-prezentaciya-knigi-aleksandratxorova/ 517. В Кишиневе прошла презентация книги Виктора Боршевича «Молдавский иероглиф» (видео презентация): [в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – 2012. – (accesat 12.12.2012). Disponibil : http://grenada.md/post/moldavskii_ieroglif_video. – 23.02.2012 518. Вечер молодых литераторов состоится в среду в Кишиневе : [творч. вечер молодых рус. писателей Молдовы в б-ке им. М. В. Ломоносова] ]. – 2012. – (accesat 12.12.2012). Disponibil: http://newsmoldova.ru/afisha/20121010/192276734.html 519. Гилади, Олег. Клубу исполнился год : [один год со дня основания клуба «Диаспора» при евр. бке им. И.Мангера] (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://www.dorledor.info/node/1606 520. Дни русской литературы и духовности, программа : [мероприятия прогр. Дней рус. лит. и духовности, в т. ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – 2012 (accesat 12.12.2012). Disponibil: http://www.allfun.md/index.php?page=projects&id=1220878497&sid=1220878497&pid=34089 521. Доброхотова, Ольга. Заходите к нам на огонёк! : [о блоге Ebraika] (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://www.dorledor.info/node/1227 522. Дрейзер, Михаил.Тропинки впадают в дорогу : о творч. вечере поэта Валерия Шварца // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/meropriatia2012.htm 523. Дрейзлер Михаил. Утраченное щедро возвращая : Культуролог Ольга Тиховская провела в Кишиневе цикл «цветаевских» вечеров : [в т. ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – 2012. – (accesat 12.12.2012). Disponibil : Режим доступа : http://dorledor.info/article/% 524. Дрейзлер, Михаил. «Неизвестный Кишинев: странные, чужие взгляды...» : [авторский вечер поэта В. Голкова в б-ке им. М. В. Ломоносова] ]. – 2012. (accesat 12.12.2012). Disponibil: Режим доступа : http://dorledor.info/article. – 21.08.2012. 525. Дрейзлер, Михаил. «С книгой по жизни»: о лит.-муз. вечере в библиотеке, посвящ. 40-летнему юбилею кишин. Клуба книголюбов // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/meropriatia2012.htm 526. Дрейзлер, Михаил. Книги для народа книги : [интервью с диретором евр. б-ки им. И. Мангера А.Я. Бацмановой] (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://www.dorledor.info/node/1136 527. Дрейзлер, Михаил. Флоридский кишинёвец : [об очередном заседании клуба «Диаспора»] (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://www.dorledor.info/node/316 528. Иванова, Екатерина. Страна Буквария, или книга без возраста : [презентация книги Мирославы Метляевой „Страна Буквария”] // Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” Filiala BM "B.P. Hasdeu" [online]. – 2012. – 22 mar. (accesat : 01.02.2013). Disponibil: http://biblioart.wordpress.com/2012/03/ 529. Искимжи, Татьяна. Лимуд Молдова 2012 // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 20 iunie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 530. Искимжи, Татьяна. Неделя открытых дверей Библиотеки им. И. Мангера // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 22 feb. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 531. Кац, Семен. Невыдуманные сюжеты : [лит.-худож. встреча в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – 2012. (accesat 12.12.2012). Disponibil : Режим доступа : http://noutati.md – 07.04.2012. RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

170


532. Кисакова, Пaрасковия. Книжный дом // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 23 apr. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/04/blog-post.html 533. Кисакова, Пaрасковия. Мир сказки // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 14 mai. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/05/normal-0-false-false-false.html 534. Кисакова, Пaрасковия. Мир сказки [экскурсия по пушкинскому Кишиневу] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 11 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 535. Клуб кишинёвских одесситов [при евр. б-ке им. И.Мангера]. – 2012. – (accesat 05.12.2012) Disponibil:http://odessitclub.org/club/odessits_abroad/kishinev/index.php 536. Клуб флористов Диана // Ne întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare: blog [online]. – 2012. – 5 mar. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/2012/03/blog-post.html 537. Коваленко, Виктория. Каникулы без книги, что лето без солнца // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 29 mai (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 538. Кудрявцева, Елена. Библиотека – культурный центр им. И.Мангера]. – 2012. – (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://free- time.md/rus/news/library_all 539. Кудрявцева, Елена. Библиотека Леси Украинки - центр возрождения языка, культуры, традиций и обычаев . – 2012. – (accesat: 12.12.2012). Disponibil : free-time.md. – 11.06.2012 540. Кульчицкая, Любовь. Пуримшпиль в социальном центре „Aтеницие” // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 07 martie (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/. 541. Литературно - публицистическая программа «Планета Цветаевой» пройдет в Кишиневе : [в т.ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – 2012. – (accesat 12.12.2012). Disponibil : http://www.newsmoldova.ru/newsline/20121228/192710033.html - 28.12.2012. 542. Литературно-музыкальная гостиная «Элегия» : [в б-ке им. М. Ломоносова] // Blogul filialei M. Lomonosova [online]. – 2012. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: lomonosovka.hasdeu.md/gost.html 543. Лупашко, Михаил. «Белый аист Молдовы продолжает полет» // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. – 30 mart. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/meropriatia2012.htm 544. Марьяш, Илья. Хорошо посидели : [презентация кн. С. Вассермана «Мой любимый король Карол II» в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – 2012. – (accesat 12.12.2012). Disponibil : http://dorledor.info/ 545. «Наш австралийский волонтер» : [два летних месяца в библиотеке «волонтерствовала» молодая австралийка Анджела Лапхам] // Молодежь в библиотеке им. М. Ломоносова [online]. – 2012. – 16 авг. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bib-lomonosov.blogspot.com/2012/11/blogpost.html 546. Открытие программы "Летние чтения-2012" // // Biblioteca Lesea Ukrainka: blog [online]. – 2012. – 4 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://leseaukrainka.blogspot.com/search?updatedmax=2012-07-03T16:30:00%2B03:00&max-results=7&start=14&by-date=false 547. «Письма без обратного адреса» : презентация книги стихов Александра Тхорова Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : //http://lomonosovka.hasdeu.md/meropriatia2012.htm 548. «Промчится снова год, и с вами снова я...» : «Пушкинский марафон - 2012» в «Ломоносовке» // Детская страница «Ломоносовки» [online]. – 2012. – 12 iun. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://mv lomonosov.blogspot.com/2012/06/2012_12.html 549. Польская сказка в библиотеке "A. Mickiewicz" // Polonistica (filiala Adam Mickiewicz) : blog [online]. – 2012. – 17 iulie (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://blogpolonistica.blogspot.com/2012_12_01_archive.html

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

171


550. Проведём лето вместе, весело и интересно! // Biblioteca Lesea Ukrainka: blog [online]. – 2012. – 4 iun. (accesat 04.02.2013). Disponibil : http://leseaukrainka.blogspot.com/search?updatedmax=2012-07-03T16:30:00%2B03:00&max-results=7&start=14&by-date=false 551. Программа XI Дней русской литературы и духовности в Республике Молдова : [мероприятия прогр. Дней рус. лит. и духовности, в т. ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – 2012. – (accesat 12.12.2012). Disponibil : https://artploshadka.wordpress.com/page/3/ 552. Стратиева, Анна. Библиотека «Христо Ботев» - Кишинев Молдова // ББИА онлайн [online]. – 2012. – брой 2 (април) (accesat 05.12.2012). Disponibil:http://www.lib.bg/publish/broeve/2012/BBIA_online_2_2012.pdf 553. Тротуарная астрономия? Сейчас и в Кишиневе: деятельность Астроклуба Молдова [при б-ке Искусств] // All Moldova [online]. – 2012 (accesat : 05.12.2012). Disponibil : http://allfun.md/index.php?page=projects&id=1220878497&sid=1220878497&pid=30427. 554. Фиалки в библиотеке им. И.Мангера : [в б-ке им. И. Мангера открылся новый литературно – музыкальный клуб с романтическим названием «Фиалки по средам» ] // Ebraika (Filiala ”Iţic Mangher”) : blog [online]. – 2012. – 17 iulie (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://ebraikabmangher.blogspot.com 555. Фонд имени Мирона Шора и Кишиневская еврейская библиотека имени Ицика Мангера подарили предновогодний праздник воспитанникам двух интернатов в районе Хынчешть. – 2012. – (accesat 05.12.2012). Disponibil:http://newsmoldova.ru/society/20121211/192650783.html 556. Что вы знаете о квиллинге? Александра Кристя расскажет вам все : [мастер класс по узорам из бумажных полосок в библиотеке Искусств] // Мой мир в фотографиях [online]. – 2012. – (accesat : 05.12.2012). Disponibil : http://moimir.org/chto-vy-znaete-o-kvillinge-aleksandra-kristyarasskazhet-vam-vse. 557. Шайдюк, Нина. К книге и чтению через досуг и общение [despre Programul „Lecturile verii”] // BiblioCity: Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova [online]. – 2012. – 04 sept. (accesat : 01.02. 2013). Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.com/ 558. Шалберова, Светлана. Небесные тела пользовались спросом : деятельность Астроклуба Молдова [при б-ке Искусств] // Панорама [online]. – 2012. – (accesat : 05.12.2012) Disponibil : http://pan.md/paper/Dosug/Nebesnie-tela-polizovalisi-sprosom/21539. 559. Шатохина, Елена. Клезмеры вспоминают певицу : [об очередном заседании клуба «Мамэ лошн», посв. еврейской певице Адриане (Хане) Купер ]. – 2012. – (accesat 05.12.2012). Disponibil: http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=63370 560. Щелчкова М. "Поэтическая дуэль" в литературно-музыкальной гостиной // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/gost2012.html 561. Щелчкова, Маргарита. «Дубль первый» молодых художников : [презентация выставки группы III-го курса Респ. Худож. училища им. Александра Плэмэдялэ] // Молодежь в библиотеке им. М. Ломоносова [online]. – 2012. – 28 noiem. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://biblomonosov.blogspot.com/2012/11/blog-post.html 562. Щелчкова, Маргарита. «Моя семья и другие звери», или мудрость Вед – молодым! : [в клубе психолог. помощи молодежи «Познай себя» состоялась весьма познават. встреча с семейным консультантом Луной] // Молодежь в библиотеке им. М. Ломоносова [online]. – 2012. – 4 sept. (accesat 4 febr. 2013). Disponibil: http://bib-lomonosov.blogspot.com/2012/11/blog-post.html 563. Щелчкова, М. «Мультфильм-клуб» - детям Blogul Filialei M. Lomonosov [online] / Щелчкова, М. Климова, Ж. – 2012. – 25 aug. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://mvlomonosov.blogspot.com/2012/08/blog-post_504.html 564. Щелчкова, М. "Воскресные беседы в "Ломоносовке" : [об открытии Православного клуба в библиотеке] // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/klub.html 565. Щелчкова, М. «Душой я по-прежнему здесь» : творческая встреча в «Ломоносовке» с поэтом Виктором Голковым // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/meropriatia2012.htm RAPORT DE ACTIVITATE – 2012

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

172


173

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 135 de ani de tradiție și inovații

566. Щелчкова, М. «Молдавский ценитель русской литературы» : [творч. встреча с Константином Мунтяну] Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/meropriatia2012.htm 567. Щелчкова, М. «Промчится снова год, и с вами снова я...» : «Пушкинский марафон - 2012» в «Ломоносовке» // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. – 12 iunie (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://mv-lomonosov.blogspot.com/2012/06/2012_12.html 568. Щелчкова, М. «Что вам надо ? Шоколада!» : [День шоколада в библиотеке] / М. Щелчкова, Ж. Климова // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. – 11 iulie (accesat : 04.02.2013). Disponibil :. http://mv-lomonosov.blogspot.com/2012/07/blog-post_11.html 569. Щелчкова, М. «Что хочет кошка?»: встреча с поэтессой Любовь Горбатенко // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. – 30 iunie (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://mvlomonosov.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html 570. Щелчкова, М. Августовская элегия : августов. вечер в гостиной // Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : http://lomonosovka.hasdeu.md/gost2012.html 571. Щелчкова, М. Необыкновенная экскурсия в библиотеку учеников школы искусств Blogul Filialei M. Lomonosov [online]. – 2012. – 26 noiemb. (accesat : 04.02.2013). Disponibil : // http://mvlomonosov.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

RAPORT DE ACTIVITATE – 2012


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.