Page 1

Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”

Istoria Chișinăului în date și evenimente 2013

Chișinău 2012


Cuvânt înainte Capitala ţării noastre – Chişinăul este un oraş cu o istorie bogată în evenimente. În 2013 celebrăm aniversarea a 577 de ani de la prima sa atestare documentară. Istoria urbei este reflectată în monumente de istorie şi arhitectură, străzi vechi, biserici şi cimitire din diverse sectoare, evenimente şi inaugurări derulate de-a lungul anilor. Pe parcursul ultimilor ani CID „Chişinău” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a propus cititorilor bibliotecii şi tuturor chişinăuienilor calendarul Date şi evenimente memorabile din istoria Chişinăului (2010, 2011, 2012) editat în formă de pliant. Ediţia pe care o propunem atenţiei Dvs în acest an – Istoria Chişinăului în date şi evenimente 2013, este una diferită, cu descrieri exhaustive a evenimentelor care au avut loc în diverse perioade de timp. Au fost identificate 152 de date memorabile referitoare la istoria Chişinăului, printre acestea: inaugurarea Aleii Clasicilor, dezvelirea monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, construcţia Bisericii Sf. Theodor Tiron („Ciuflea”), Bisericii Apostolice Armeneşti Sf. Maica Domnului, inaugurarea Sălii cu Orgă, a Casei-Muzeu „A.S. Puşkin”, a Casei-Muzeu „A. Şciusev”, fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova, apariţia ediţiilor periodice: Luminătorul, Cuvânt moldovenesc, Glasul Basarabiei, gazetei Sfatul Ţării şi multe altele. Limitele cronologice ale ediţiei cuprind anii 1503 (510 ani) şi 1998 (15 ani). Istoria Chişinăului în date şi evenimente 2013, nu include date referitoare la personalităţi, deoarece acestea pot fi consultate în Calendarul Naţional elaborat anual de către Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Paginile acestui mic calendar – Istoria Chişinăului în date şi evenimente 2013, ne permit să efectuăm o incursiune în istorie, amintesc date şi evenimente recente şi demult uitate. *** Столица Молдовы Кишинев – город с богатой историей. В 2013 году мы отметим 577 годовщину со дня его основания. История города нашла свое отражение в многочисленных памятниках истории и архитектуры, старых улицах, а также в различных событиях, которые уже стали нашей историей. 2

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


На протяжении нескольких лет CID „Chişinău” Муниципальной Библиотеки им. «Б.П. Хашдеу» предлагает читателям библиотеки и всем кишиневцам календарь «Даты и памятные события из истории Кишинева» (2010, 2011, 2012), который издавался в форме буклета. Выпуск, который мы предлагаем вашему вниманию История Кишинева в датах и событиях, другой по форме, с более полными данными. Было выявлено и установлено 152 событий, юбилеи и памятные даты которых мы будем отмечать в 2013 году. Среди них: открытие Аллеи классиков, памятника Штефану Великому, строительство церквей Св. Теодора Тирона (Чуфля) и Армянской Апостольской церкви Божьей матери, открытие Органного зала, домов-музеев А.С. Пушкина, А. Щусева, основание Аграрного университета Молдовы, выход в свет первых номеров кишиневских периодических изданий: Luminătorul, Cuvânt moldovenesc, Glasul Basarabiei, газеты Sfatul Ţării и многие другие памятные события и даты. Хронологические рамки календаря охватывают период между датами 1503 (510 лет) и 1998 (15 лет). История Кишинева в датах и событиях не включает юбилеи личностей, поскольку они включены в Calendarul Naţional, издающийся ежегодно Национальной Библиотекой РМ. Страницы этого небольшого издания возвращают нас в историю, открывают многие забытые даты и события, напоминают о том, что произошло совсем недавно в нашем городе.

CID „Chisinau”

3


Biserica Apostolică Armenească „Sf. Maica Domnului”

510 ani de la înființarea satului Petricani, azi parte componentă a munici­ piului Chișinău. Situat în partea de nord a oraşului, pe stânga râului Bîc, între Şoseaua Balcani şi Poşta Veche, acest cartier include importante instituţii şi întreprinderi: Universitatea Agrară, asociaţii industriale şi de transport, întreprinderi comerciale ş.a. (1503) 210 ani de la construirea Bisericii Apostolice Armenești „Sf. Maica Domnului” de către Obștea armeană din Chișinău (1803) 200 de ani de la prima reprezentare topo­grafică a oraşului, efectuată de către inginerul cadastral M.S. Ozmidov, în cola­bo­ rare cu general-maio­rul Ivan M. Hartingh (gu­ver­ nator al Basarabiei) (1813) 200 de ani de la crearea primei arhive de pe lângă Guvernul regional al Basarabiei (1813) 200 de ani de la formarea Eparhiei din Chișinău (1813) 200 de ani de la deschiderea Seminarului duhovnicesc din Chişinău, din iniţiativa Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (30 ianuarie 1813) 200 de ani de la crearea Cimitirului Catolic Armenesc, din strada Valea Trandafirilor (1813) 195 de ani de la crearea tipografiei regionale pentru tipărirea materialelor oficiale ale administraţiei locale (1818) 195 de ani de la efectuarea schiței planului orașului de către generallocotenentul Alexei Nicolai Bahmetiev – guvernator al Basarabiei (1818) 195 de ani de la finalizarea construcției primului local teatral din Chișinău (1818) 195 de ani de la construcția Bisericii „Sf. Gheorghe”, localizată în str. Sf. Gheorghe 4. Către anul 1818 lăcaşul era gata, iar în 1819 a fost instalat Iconostasul şi a avut loc sfinţirea bisericii de către Episcopul de Bender şi Akerman Dumitru, vicar al Chişinăului. Biserica „Sf. Gheorghe” este considerată monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus 4

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1818) 190 de ani de la cumpărarea de către autorități a satului Buiucani. În prezent pe locul fostului sat se află sectorul Buiucani, cuprins între Calea Ieşilor, Valea Morilor şi Şoseaua Balcani. În această zonă se află: MoldExpo, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Cinematograful „Flacăra”, parcurile „Valea Morilor”, Dendrariul ş.a. (1823) 185 de ani de la deschiderea spitalului militar (cu 310 paturi) (1828) 175 de ani de la construcția Bisericii luterane din Chișinău, arhitect – Raschet. Situată în locul Operei Naționale, aceasta a fost distrusă în 1960 la dispoziția autorităților (1838) 170 de ani de la deschiderea Pensionului de fete al domnişoarei Jano (1843) 170 de ani de la deschiderea oficială la Chişinău a primei tipografii particulare din Basarabia – tipografia lui Achim Popov, de origine armeană. Tiparnița avea trei teascuri cu diferite caractere pentru tipărirea cărților în limbile: rusă, franceză, română și armeană (4 mai 1843) 170 de ani de la apariția cărții lui D.M. Kneajici, slujbaş din Odesa, Oraşul Chişinău în 1843 (1843) 170 de ani de la vizita scriitorului şi istoricului polonez I. Kraşevski (1843) 170 de ani de la începerea construcției noii închisori pe piața Sennaia, după proiectul arhitectului din Odesa Frapolli, construcţia căreia a fost terminată în 1855-1856 (1843) 170 de ani de la construirea Spitalului Clinic Municipal nr. 4, una dintre cele mai vechi instituții curative din Basarabia, inițial Spitalul evreiesc. Localizare – str. Columna 150. Dispune de şase secţii: chirurgie, terapie, otolaringologie şi ginecologie. În cadrul spitalului activează trei catedre ale USM: chirurgie generală, terapie generală şi otorinolaringologie (1843) 170 de ani de la înfiinţarea la Chişinău a unei instituţii de caritate cu spital şi azil pentru copii şi bătrâni, în prezent – Spitalului Clinic Municipal pentru Copii nr. 1. Localizare – str. Serghei Lazo 7. În cadrul spitalului activează Catedra boli de copii a Universităţii de Stat de Medicină „N. Testemiţanu” (1843) 165 de ani de la vizita publicistului, poetului și criticului literar rus I.S. Aksakov (1848) 160 de ani de la construirea unui nou local pentru Teatrul orăşenesc de către antreprenorul Sokolov (1853) CID „Chisinau”

5


Catedrala episcopală „Sf. Theodor Tiron”

150 de ani de la împrejmuirea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, după proiectul arhitectului Al. Bernardazzi, cu gard din fontă, turnat la uzina mecanică din Odesa (1863) 155 de ani de la vizita pianistului şi compozitorului bucovinean Carol Micili (1858) 155 de ani de la apariția tipăriturii Vestitorul eparhiei Chişinăului şi Hotinului, organ oficial al bisericii basarabene, editat în două limbi: rusă şi română (1858) 155 de ani de la construirea Bisericii „Sf. Theodor Tiron” din Chișinău (în popor: Mănăstirea / Biserica „Ciuflea”). În anii ’60, după închiderea Catedralei oraşului „Naşterea Dom­nu­lui”, i s-a conferit statutul de Catedrală episcopală, pe care îl deține până în prezent. Este un monument de arhitectură de însem­ nătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe (6 iunie 1858) 145 de ani de la vizita la Chișinău a trupei artistului Nicolae Luchian, care a prezentat la Teatrul „Grosman” o serie de spectacole teatrale româneşti (peste 40). Stagiunea a început la 20 noiembrie 1868 şi a durat până la 15 martie 1869. Trupa lui Luchian a fost compusă din cunoscuţi actori ieşeni: A. Evolschi, M. Popovici, Gh. Botez, P.A. Alexandrescu, I. Constantinescu, dnele G. Luchian, Apostoleanu, M. Vasilescu, Filaret, Constantinescu ş.a., iar ca şef al orchestrei a fost Lemeş, lăutarul bălţean (1868) 140 de ani de la deschiderea circulaţiei trenurilor pe ruta Chişinău-Corneşti (aprilie 1873) 140 de ani de la înființarea în Chișinău a Societății creditului reciproc (1873) 140 de ani de la montarea comediei de V. Alecsandri Chiril Zuliardi și a vodevilului, de același autor, O dimineaţă frumoasă, de către trupa teatrală a Gimnaziului de băieţi din Chișinău (1873) 140 de ani de la acordarea statutului Chişinăului de oraş gubernial, după transformarea Basarabiei în gubernie (1873) 6

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


140 de ani de la deschiderea la Chișinău a Școlii de meserii pentru băieţi (1873) 140 de ani de la expoziţia pictorilor V. Makovski, V.G. Savrasov, I. Şişkin, V.P. Perov, G.G. Miasoedov, organizată în sediul Gimnaziului nr. 1 din Chişinău (1873) 140 de ani de la solemnitatea deschiderii cursurilor „Liceului Real” din Chişinău (6 decembrie 1873) 135 de ani de la aprobarea prin Decretul imperial din 05.07.1878 a stemei Chișinăului, pe atunci capitală a guberniei Basarabia (1878) 130 de ani de la deschiderea Gimnaziului privat pentru fete al lui Goldenberg (1883) 130 de ani de la construcția la Chișinău a morii cu valţuri de către negustorul M. Zoti din Basarabia, care figura printre întreprinderile avansate din oraş, deoarece fabrica producţie de calitate (1883) 130 de ani de la crearea la Chișinău a organizației norodnice „Кишиневская коммуна” (octombrie 1883) 130 de ani de la înființarea uzinei lui I.S. Serbov, în 1984 uzina „Moldovahidro­ maş”, în 1992 uzina de pompe din Chişinău a fost reorganizată în Societatea pe Acţiuni „Moldovahidromaş”. Localizare – str. Meşterul Manole 7 (1883) 125 de ani de la turneul trupei de operetă a lui A. Vivien şi G.A. Palm (1888) 125 de ani de la turneul trupei dramatice române a lui A. Manolescu şi A. Vlădicescu (1888) 125 de ani de la turneul trupei dramatice ruse a lui M.B. Leontovski şi M.G. Savina (1888) 125 de ani de la deschiderea oficială a Sinagogii geamgiilor (31 august 1888) 125 de ani de la adoptarea hotărârii de a construi în Chișinău linii de tramvai (konka în limbajul epocii) de către Duma orășenească (aprilie 1888) 120 de ani de la deschiderea uzinei chimice a lui Reidel (1893) 120 de ani de la darea în exploatare a stației comunale de apă constituită din trei mașini cu aburi după sistemul Vortingtoi (1893) 120 de ani de la deschiderea la Chișinău a filialei Băncii de stat din Sankt Petersburg (1893) 120 de ani de la inaugurarea Școlii de muzică a lui V.P. Gutor – absolvent al conservatorului din Sankt Petersburg (1893) 115 ani de la înființarea uzinei de butoaie a negustorului A. Blanc, cu 12 mun­ citori (1898) CID „Chisinau”

7


Clubul Nobilimii (cinematograful Patria)

115 ani de la deschiderea de către Tovărășia uzinelor și depozitelor de coniac, votcă și vinuri a lui Nicolai Leontievici Șustov a uzinei de coniac (capitalul de 1 milion de ruble) – actualmente SA „Aroma” (1898) 115 ani de la expediția savantului și pedologului (specialist în studiul solurilor) rus V. Dokuceaev (1898) 115 ani de la turneul capelei române, conduse de Gavriil Musicescu – compozitor, muzicolog și dirijor român (1898) 115 ani de la executarea unui orologiu de tinichea pentru Arcul de Triumf de către meșterul Terehov din Chișinău (cel precedent, din sticlă, s-a spart) (1898) 115 ani de la editarea la Chișinău a Culegerii de poezii cu conținut istoric, alcătuită de E. Vasilieva (1898) 115 ani de la deschiderea Școlii europene de băieţi, ce a devenit, în 1906, gimnaziu (1 septembrie 1898) 115 ani de la susținerea, în sala Clubului Nobili­mii – centru al vieții culturale, social-politice din Chișinău, a două concerte de piese corale religioase şi cântece na­ţio­nale, de către Corul Mitropoliei din Iași sub conducerea lui Gavriil Musicescu. Clădirea Clubului Nobilimii a fost distrusă în timpul războiului. Actualmente în acel loc se află cinematograful „Patria” (8 martie 1898) 115 ani de la montarea de către Felix Mesghine a unor scene din viaţa Chişinăului la Clubul Nobilimii (21 octom­brie 1898) 110 ani de la Pogromul de la Chișinău. Publicistul rus de origine română Pavel (Pavalachi) Alexandrovici Krușevan (Crușeveanu) a inițiat o campanie de incitare antisemită în ziarul Basarabeț, folosind ca pretext o crimă produsă la Dubăsari (la cca 40 km de Chișinău), și anume uciderea unui adolescent ucrainean de 14 ani, pe care a atribuit-o evreilor, insinuând că aceștia ar fi practicat sacrificiile umane. Ca rezultat, a urmat o serie de crime și acte de huliganism împotriva evreilor soldate cu 49 de oameni uciși, 600 8

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


răniți, zeci de case și magazine jefuite și devastate. Evenimentele au intrat în istorie sub numele de Pogromul de la Chișinău (6-7 aprilie 1903) 105 ani de la fondarea gazetei naţionale Moldoveanca – apărea o dată pe săptămână, în fiecare duminică. Redactor-editor Gh. V. Madan (1908) 105 ani de la apariția revistei Luminătorul în limba română (25 ianuarie 1908) 105 ani de la deschiderea Liceului nr. 3 din Chișinău (24 martie 1908) 105 ani de la turneul artistului V. Davâdov (iunie 1908) 105 ani de la inaugurarea „Noului Iluzion” în localul circului, din Piața poliției (aprilie 1908) 105 ani de la finalizarea construcției rețelei de iluminare din Chișinău (decembrie 1908) 100 de ani de la înlocuirea tramvaiului cu cai cu cel cu tracțiune electrică. Pe strada Aleksandrovskaia a fost construită încă o linie, prelungindu-se până la Bariera Sculeni (1913) 100 de ani de la turneul trupei lui Victor M. Petipa la Chişinău (1913) 100 de ani de la construirea Bisericii corale sau a Sinagogii corale (Cor-Şil) de pe lângă „Talmud-Tore” (1913) 100 de ani de la înființarea de către Adunarea basarabeană de zemstvă a burselor de studiu la Seminarul Teologic din Chișinău, pentru copiii țăranilor băștinași: „Bursa Mitropolitului Gavriil” și „Bursa Arhiepiscopului Serafim” (19 ianuarie 1913) 100 de ani de la marcarea centenarului Seminarului din Chișinău (31 ianuarie 1913) 100 de ani de la montarea în scenă a piesei de teatru Cinel-Cinel, de Vasile Alecsandri, la Clubul Nobilimii din Chişinău (1913) 100 de ani de la montarea în scenă a spectacolului Ecaterina Ivanova, după piesa cu același nume a lui L. Andreev, de către o trupă de actori sub conducerea lui Krucinin (1913) 100 de ani de la apariția revistei Cuvânt moldovenesc în redacția lui N.N. Alexandri (1 mai 1913) 100 de ani de la Congresul religios din Chișinău la care se hotărăşte combaterea inochentismului şi a altor secte, prin răspândirea evangheliei, ţinerea predicilor şi a cântărilor corale în biserici în limba română – anterior ținute doar în limba rusă (5 martie 1913) CID „Chisinau”

9


100 de ani de la apariția revistei Glasul Basarabiei – redactor-editor preotul Gr. Constantinescu (aprilie 1913) 100 de ani de la megaconcertul lui S. Rahmaninov – compozitor și pianist rus (22 octombrie 1913) 100 de ani de la concertul susținut de S.G. Murafa în cadrul Casei Eparhiale. Au evoluat: Anastasia Dicescul (soprano), Simeon Murafa (bariton), Ilie Ionescu-Sibianu, pianist, compozitor, profesor la Conservatorul din Iaşi, Alexandru Teodorin, violonist, profesor la acest conservator (21 noiembrie 1913) 95 de ani de la înființarea Universității Populare din Chișinău în localul Liceului nr. 1 de băieți, actualmente clădirea adăpostește Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (18 februarie 1918) 95 de ani de la reprezentațiile teatrale ale artiștilor din Iași după piesele Cinel-Cinel, Florin și Florica de V. Alecsandri și Baba Hârca de Millo (20 martie 1918) 95 de ani de la concertul dat de orchestra simfonică din Iaşi sub conducerea lui George Enescu, în marea Sală a Clubului Nobilimii. George Enescu a organizat o serie de concerte, inclusiv de violină, pe parcursul lunilor martieaprilie (24 martie 1918) 95 de ani de la fondarea Societății istorico-literare „B.P. Hasdeu”, preşe­din­ tele căreia era cărturarul Justin St. Frăţiman, secretar D. Munteanu Râmnic, cunoscut pentru dragostea dăruită din belşug Basarabiei Româneşti (1 aprilie 1918) 95 de ani de la apariția primului număr al gazetei Sfatul Ţării (1918) 95 de ani de la deschiderea de către Universitatea Populară din Chişinău a celei dintâi biblioteci româneşti publice, transformată ulterior în Biblioteca Centrală din Chişinău, supranumită „Biblioteca românească a Basarabiei”, ce va fi condusă ani mulţi de profesorul şi istoricul Ion Zaborovschi (20 mai 1918). Biblioteca Centrală din Chișinău a fost desființată ca instituție în 1941. 95 de ani de la înfiinţarea, la Chişinău, a Societății corale „Armonia”, condusă de talentatul tenor Ion Căpriţă, care a avut turnee prin oraşele, târgurile şi satele din Basarabia (2 iulie 1918) 95 de ani de la inaugurarea la Chişinău a tipografiei „România Nouă”, întemeiată de prof. O. Ghibu (15 iulie 1918) 10

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


95 de ani de la constituirea la Chișinău a Prefecturii de poliție și a circumscripțiilor polițienești (1918) 95 de ani de la fondarea Societăţii de editură naţională „Luceafărul” (1918) 95 de ani de la înființarea la Chișinău a revistei Răsăritul, editată de către colonelul I. Manolescu şi profesorul I. Soricu (1 septembrie 1918) 95 de ani de la ultima reprezentaţie a artistei Vera Holodnaia la Chişinău în sediul Clubului Nobilimii (28 iulie 1918) 90 de ani de la crearea la Chişinău a Școlii Cooperatiste, pe mijloacele şi cu efortul Caselor centrale „Furnica” (1923) 90 de ani de la vizita la Chișinău a poetului rus Igor Severeanin (1923) 85 de ani de la dezvelirea monumentul lui Ştefan cel Mare și Sfânt, operă a sculptorului Al. Plămădeală (29 aprilie 1928) 85 de ani de la apariția la Chișinău a ziarului Raboce-krestianskaia pravda – organ al comitetului regional al blocului muncitorescţărănesc (7 decembrie 1928) 85 de ani de la deschiderea la Chişinău a Casei muncitorilor (15 decembrie 1928) 85 de ani de la spectacolul orchestrei elevilor Conservatorului, organizat în cad­rul Teatrului „Expres” din Chișinău, cu par­ticiparea: A. Dicescu (clasa de operă), M. Pester (clasa de Monumentul lui orchestră) și M. Berezovschi (clasa de cor) Ştefan cel Mare și Sfânt (decembrie 1928) 85 de ani de la înființarea Bib­lio­te­ cii Științifice Centrale „A. Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei. Iniţial, aceasta fiinţa ca bibliotecă pe lângă Comitetul Ştiinţific Mol­do­ ve­nesc, apoi în 1939 funcţiona ca Bibliotecă a Insti­tutului de Istorie, Limbă, Lite­ratură şi Economie. La 25 septembire 1963 a fost co­ma­ Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” sată cu biblioteca de pe lângă Baza a Academiei de Științe a Moldovei Moldovenească a Academiei de Ştiinţe a URSS şi a primit denumirea de Biblioteca Ştiinţifică Centrală. Din CID „Chisinau”

11


2007 Biblioteca Ştiinţifică Centrală poartă numele scriitorului-academician Andrei Lupan (1928) 85 de ani de la apariția Buletinului Camerei de Comerț și Industrie din Chișinău (1928) 80 de ani de la fondarea, în Chi­șinău a Universității Ag­ ra­­­­re de Stat din Moldova şi a Bibliotecii republicane știin­ți­ fi­ce agricole (9 aprilie 1933) 75 de ani de la fondarea re­ vis­tei literar-artistice Itine­rar. Redactor-șef – Iorgu Tudor (1938) 75 de ani de la lansarea Bibliei Universitatea Agrară de Stat din Moldova de la Chișinău, traducere in­ teg­rală a Sfintei Scripturi rea­lizată după textele origi­nale ebraice și grecești de prof. Vasile Radu și Gala Galaction, editată de Fundația Culturală Regală din București (10 noiembrie 1938) 70 de ani de la turneul corului maestrului Oancea din Bucureşti la Chişinău în sala Teatrului „Expres” (iulie 1943) 70 de ani de la aşezarea în scuarul Catedralei din Chişinău a Troiţei din lemn, sfinţită de un mare sobor de preoţi (18 iulie 1943) 70 de ani de la sfinţirea Bisericii de la azilul „Preot I. Covaldji” (decembrie 1943) 65 de ani de la deschiderea Filialei „Mihail Lomonosov” a Bibliotecii Muni­ cipale „B.P. Hasdeu” (1948) 65 de ani de la deschiderea pe lângă Filarmonică a Școlii de balet pentru copii, conducător Leonid Leonardi (1948) 65 de ani de la inaugurarea Casei-Muzeu „A.S. Pușkin”, anterior casă de locuit a negustorului Ivan N. Naumov. A.S. Pușkin a fost exilat la Chișinău în anii 1821-1823. Casa-Muzeu „A.S. Pușkin” este constituită din trei săli. Prima sală găzduieşte expoziţia referitoare la perioada de până la exilare şi anii de tinereţe ai poetului (1799 – septembrie 1820), în sala a doua sunt adunate materiale referitoare la prezenţa lui A.S. Puşkin în Moldova (septembrie 1820 – august 1823), în sala a treia sunt prezentate informaţii despre viaţa şi creaţia poetului în Odesa, inclusiv întoarcerea din exil şi moartea acestuia (august 1823 – februarie 1837). Casa-Muzeu „A.S. Pușkin” este considerată 12

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe (10 februarie 1948) 65 de ani de la Congresul I al artiștilor plastici din RSSM (24 februarie 1948) 65 de ani de la fondarea Buletinului Academiei de Științe a Moldovei. Se editează la Editura „Știința” și conține articole în limbile: română, rusă, engleză și franceză. Are trei serii: științe biologice și chimice, fizică și tehnică, matematică (ianuarie 1948) 65 de ani de la deschiderea primei Secții de narcologie în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie din Costujeni, care ulterior a stat la baza creării, în 1985, a Dispensarului Republican de Narcologie (1948) 60 de ani de la construirea Spitalului Clinic Municipal pentru Copii nr.  2. Localizare str. – Hasdeu 49. Spitalul prestează servicii de laborator: bacte­ rio­logice, clinice şi biologice, radioizotopi, Roentgen (radiologie), precum şi servicii fiziobalneoterapeutice, de cultura fizică medicală, de diagnostic func­ţional; efectuează bronhoscopii pentru copii suferinzi de maladii pul­ mo­nare ş.a. (1953) 55 de ani de la inaugurarea oficială a ansamblului sculptural Aleea clasicilor literaturii române (29 aprilie 1958) 50 de ani de la construcția lacului de acumulare Ghidighici, la 12 km de Chișinău. Apa lacului este folosită pentru irigare, servește și drept bază a Gospodăriei Piscicole „Chișinău”. Pe suprafața lacului se organizează competiții la caiac și canoe (1963) 50 de ani de la darea în exploatare la Chișinău a primei linii a Combinatului de semifabricate (1963) 45 de ani de la semnarea tra­tatului de amiciţie între orașele Chişinău şi Plovdiv (Bulgaria) (24 aprilie 1968) 40 de ani de la fondarea Stu­dioului muzical-coral „Lia-Ciocârlia”. Conducător artistic – Eugen Mamot. Studiou cu 4 grupuri corale, cel mai mic alcătuit din copii de 6-7 ani, cel superior – din adolescenţi de 17-18 ani (1973) 40 de ani de la restaurarea Arcului de Triumf (1973) 40 de ani de la inaugurarea CaseiMuzeu „A. Șciusev” – casă în care s-a născut şi a locuit arhitectul A. Șciu­ sev. Localizare – str. A. Șciusev  77. Casa-Muzeu A. Șciusev

CID „Chisinau”

13


Casa-Muzeu „A. Șciusev” este considerată monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, al­cătuit de Academia de Ştiinţe (5 octombrie 1973) 35 de ani de la fondarea Teatrului dramatic munici­ pal „Pe strada Trandafirilor” („С улицы Роз”) din Chișinău (1978) 35 de ani de la proiectarea viaductului de la Botanica, pentru a facilita circulația între sectoarele Centru și Botanica (1978) 35 de ani de la inaugurarea Sălii cu Orgă, arhitect I.  Leoncenko, anterior a fost clădirea Băncii Muni­ci­ pale. Sala cu Orgă este un monument de arhitectură și artă de însemnătate națională (15 septembrie 1978) 30 de ani de la construirea Sălii polivalente, complex sportiv cu destinație polifuncțională: sală de atletism, Sala cu Orgă piste de alergări, tribune, sală pentru scrimă etc. (1983) 30 de ani de la deschiderea Centrului Republican de Ocrotire a Sănătății Mamei și Copilului (iulie 1983) 25 de ani de la deschiderea Centrului social-cultural „Elena Blavatsky şi fa­mi­ lia Roerich”. Preşedintele Sfatului cen­ tru­­lui – L.P. Dimitrieva (1988) Centrul Republican de Ocrotire a Sănătății 25 de ani de la dezvelirea plăcii co­me­­ Mamei și Copilului morative dedicată lui Alexei Matee­vici, instalată pe fațada casei în care a locuit poetul între anii 1915-1917. Localizare – str. A. Mateevici 33. Autori: sculptorul V. Kuznețov și arhitectul T. Hodoroagă. Clădirea a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea şi este considerată Monument de arhitectură, istorie şi artă de însemnătate naţională, figurând în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe a Moldovei (25 martie 1988) 25 de ani de la fondarea corului „Renaissance”, alcătuit din studente ale Catedrei dirijat coral a Institutului de Arte din Moldova. Conducător – Teodor Zgureanu, Artist al Poporului, compozitor, profesor universitar, membru de onoare al Academiei „Amadeus” din Angers, Franța (1988) 20 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, specializată în pregătirea cadrelor pentru 14

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


Guvern, ministere, departamentele și organele administrației publice locale, creșterea competenței profesionale a conducătorilor și a specialiștilor de toate nivelurile (21 mai 1993) 20 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Chișinău, instituție de învățământ teologic superior subordonată structurii locale a Bisericii Ortodoxe Ruse (11 octombrie 1993) 20 de ani de la apariția primului număr al revistei „a” mic, magazin ilustrat pentru copii și adolescenți (15 iulie 1993) 20 de ani de la introducerea monedei naționale – leul moldovenesc (29 noiembrie 1993) 20 de ani de la apariția revistei de istorie și cultură Destin românesc (1993) 20 de ani de la apariția revistei metodico-ştiinţifice Administrarea publică, fondată de Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova (1993) 20 de ani de la crearea la Chişinău a Comitetului pentru libertatea presei (18 martie 1993) 20 de ani de la atribuirea numelui I.S. Neciui-Levițki Școlii medii nr. 18 din Chișinău, din inițiativa Asociației de prietenie „Moldova-Ucraina” și cu susținerea Fondului culturii și literaturii slave. Pe fațada clădirii este instalată o placă comemorativă (1993) 20 de ani de la instalarea Monumentului deținuților ghetoului din Chișinău, pe teritoriul cimitirului evreiesc (22 aprilie 1993) 20 de ani de la fondarea Univeristății Cooperatist-Comerciale din Moldova (1993) 20 de ani de la deschiderea Studioului independent de radio „Unda liberă” la Facultatea de jurnalism a Universității de Stat din Moldova. Organizatori: V. Clobuțchi – director al studioului, V. Moraru – decanul facultății, ș.a. (25 septembrie 1993) 20 de ani de la deschiderea ambasadei Ucrainei în Mol­ do­va. Primul ambasador  – Vitali Boico. Actualul am­­ ba­­sador – Serghei Piroj­kov (Сергій  Іванович Пи­рож­ ков) (22 martie 1993) 20 de ani de la fondarea la Chișinău a Asociaţiei Fe­mei­ Ambasada Ucrainei în Moldova

CID „Chisinau”

15


lor Găgăuze, organizaţie obştească, ce are drept scop desfăşurarea activităţii de binefacere şi de protejare a drepturilor civile, economice, culturale şi sociale ale reprezentanţilor acestei etnii (1993) 20 de ani de la desfăşurarea primei ediţii a Festivalului cineaştilor debutanţi, sub genericul Ai noştri tineri (27-30 iulie 1993) 20 de ani de la organizarea la Chişinău a primei ediţii a expoziţiei „Saloanele Moldovei”, de către Centrul Expoziţional al UAP din Republica Moldova (1993) 20 de ani de la semnarea înţelegerii de colaborare cinematografică între Centrul Naţional al Cinematografiei din România şi Concernul de Stat „Moldova-Film” (1993) 20 de ani de la constituirea Societății Familiilor cu Mulţi Copii. Preşedinte – Alexandra Rusu (1993) 20 de ani de la dezvelirea bustului lui Nicolae Iorga pe strada care-i poartă numele (31 august 1993) 20 de ani de la reorganizarea Conservatorului Moldovenesc de Stat „G. Musicescu” în Academia de Muzică „Gavriil Musicescu” – în prezent Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova (1 septembrie 1993) 20 de ani de la fondarea Agenției Naționale ISBN, în cadrul Camerei Naționale a Cărții (1993) 15 ani de la deschiderea Centrului de Carte Germană (Deutscher Lesesaal) al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. În cadrul unui program al Guvernului Federal German pentru aprovizionarea cu resurse informaţionale a Europei Centrale, Institutul Goethe din München a pus la dispoziţia Chişinăuienilor un centru informativ accesibil publicului cu numele Deutscher Lesesaal, sub patronajul Institutului Goethe de la Bucureşti. Centrul furnizează informaţii în limba germană despre Germania:  cultură, politică, economie, ştiinţă, istorie, geografie, manuale pentru cei ce studiază limba germană, dicţionare, enciclopedii, casete etc. (18 decembrie 1998) 15 ani de la deschiderea Centrului Național de Hasdeulogie în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Centrul păstrează, adună şi valorifică informaţii reprezentative de ordin biografic şi bibliografic referitoare la dinastia de cărturari Hâjdău-Hasdeu (23 februarie 1998) 15 ani de la deschiderea Filialei „Alba Iulia” a Bibliotecii Municipale „B.P. Has­deu” (1998) 16

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


15 ani de la deschiderea la Chișinău a Băncii Comerciale Române „Chișinău” S.A. (BCR „Chișinău”), una din primele bănci cu capital străin din Republica Moldova (22 octombrie 1998) 15 ani de la fondarea Casei Limbii Române „Nichita Stănescu”, aceasta are drept obiectiv prioritar promovarea limbii, literaturii şi culturii naţionale. Localizare – str. M. Kogălniceanu 90 (31 august 1998) 15 ani de la dezvelirea stelei „Onisifor şi Octavian Ghibu” la Chişinău, situată pe str. A. Puşkin în scuarul de lângă Ambasada României (1998)

CID „Chisinau”

17


Resurse 1) Biblioteca Centrală din Chișinău în căutarea identității // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 1. – resursă electronică : http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/ files/1/2003_1_15.pdf accesat: 31.10.12 2) Centrul istoric al Chișinăului la începutul secolului al XXI-lea : Repertoriul monumentelor de arhitectură. – Ch. : ARC, 2010. – 568 p. 3) Сhișinău: enciclopedie / editor: Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 1997. – 576 p. – il. 4) Fotografii vechi: Clubul Nobilimii. – resursă electronică : http://oldchisinau. com 5) Ghidul bibliotecilor din Chișinău / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : Epigraf, 2007. – 152 p. 6) Letopisețul Chișinăului 1436-1995. – resursă electronică. 7) Literatura și arta Moldovei. Enciclopedie : în 2 vol. – Ch. : Red. princip. a Encicl. Sov. Moldovenești, 1985, vol. 1. – 440 p. – il. (P. 18; 28; 44; 46) 8) Nemerenco, Valeriu. Buiucanii: File din istoria satului şi a sectorului. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 200 p. 9) Patrimoniul istorico-cultural al Republicii Moldova. – resursă electronică : http://www.patrimoniu.asm.md/ 10) Periodice naționale vechi: Răsăritul. – resursă electronică : www.moldavica. bnrm.md 11) Să ne cunoaştem oraşul : istoria, oameni, destine : materiale despre Chișinău [CD-ROM] / CID „Chișinău”, 2009. 12) Spitale din Chişinău. – resursă electronică : http://www.medicina. md/cgi-bin/index?username=guest&left=16&top=1&lang=ro&sessia= Bjx3c3bZdxEJUfHUXGT4ZWKYnSd1wspWdiY&level= 13) Trifan, Călina. Aleea Clasicilor. – Ch. : ARC, 2009. – 88 p. 14) Vieru-Işaev, Maria. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău (1877-2002): Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. – Ch. : Colograf-com, 2002. – P. 65; 97; 99; 141. 15) История Кишинева: (1466 - 1966) / Кишиневский Государственный Универ­ ситет, Кафедра историй. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 564 с. с илл. 16) Кишинев. Энциклопедия. / Главный редактор А.И. Тимуш. – К. : Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1984 . – 576 с. с илл. 17) Кишиневсий погром 1903 года: взгляд через столетие: Материалы междунар. науч. конф. / Ин-т межэтн. исслед.; Акад. Наук Респ. Молдова; Ассоциация еврейских орг. и общин Респ. Молдова. – К. : Pontos, 2004. – 174 с. 18) Юбилейный cборникъ города Кишинева 1812-1912. ч. I. – K., 1912. – 240 c. 18

Istoria Chișinăului în date și evenimente – 2013


Elaborat: Gabriela Bulduma Redactare: Ludmila Pînzari, Taisia Foiu Lector: Valeriu Raţă Machetare: Valeriu Rusnac

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 148, Chişinău, Republica Moldova tel.: + (373 22) 22 16 97, + (373 22) 22 50 60 CID „Chisinau”

19

Profile for Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Istoria Chișinăului în date și evenimente  

Istoria Chișinăului în date și evenimente  

Advertisement