Page 1


C

alendarul anual Chişinăul în date şi evenimente, a cărei primă ediţie a fost realizată de către

Departamentul „Memoria Chişinăului” (atunci Centrul de Informare şi Documentare Chişinău) în 2010, reprezintă deja un produs definitoriu al activităţii DMC. Or anume valorificarea datelor, evenimentelor, personalităţilor chişinăuiene este vectorul îndeletnicirilor de bază practicate în cadrul DMC. Calendarul din acest an este unul deosebit deoarece 2016 este anul în care urbea aniversează 580 de ani de la prima atestare documentară. Pentru a evita confuziile referitoare la data sărbătoririi, menţionăm că există două date distincte importante 17 iulie 1436 - prima atestare documentară (Ziua de naştere a oraşului) şi 14 octombrie – Hramul oraşului. Copia actului primei atestări a oraşului Chişinău se păstrează la Muzeul de Istorie şi Arheologie a Moldovei şi a fost realizată după un document original din colecţia Arhivei Centrale a Documentelor Istorice din Varşovia (Polonia). Actul reprezintă, de fapt, un hrisov scris de Ilie şi Ştefan, domnitorii de atunci ai Ţării Moldovei, în care se concretizează hotarele unor localităţi transmise în proprietate. La 14 octombrie se sărbătoreşte Acoperământul Maicii Domnului sau cum i se mai spune în popor Pocroavele, sărbătoarea este şi Hramul oraşului Chişinău. Calendarul Chişinăul în date şi evenimente 2016 conţine informaţii despre: personalităţi (primari, interpreţi, actori, savanţi, critici literari, compozitori, dirijori, pictori, poeţi, prozatori, arhitecţi, fotografi, pianişti, sportivi, muzeografi, istorici, medici, sculptori ş.a.) evenimente (fondarea bibliotecilor, construcţia bisericilor, înfiinţarea spitalelor, crearea ansamblurilor, editarea revistelor ş.a.), instituţii (biblioteci, biserici, universităţi, colegii, bănci, academii) ş.a. Unele instituţii vechi, menţionate în calendar, există şi în zilele noastre, însă poartă o altă denumire: Şcoala Republicană de Arte Plastice „Ilia Repin” din Chişinău (actualmente Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”); Institutul Agricol „M. Frunze” din Chișinău (actualmente Universitatea Agrară de Stat din Moldova); Conservatorul „Unirea” din Chișinău (actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova); Academia de Muzică „Gavriil Musicescu” (actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova). Textul calendarului este divizat după lunile anului, iar datele identificate parţial au fost grupate separat la finalul ediţiei. În cadrul fiecărei luni informaţia este prezentată în ordine descrescătoare de la evenimentul cel mai îndepărtat temporal spre cel mai apropiat. Limitele cronologice ale ediţiei includ anii 1436-2016. De asemenea în textul calendarului au fost utilizate prescurtări ale denumirilor de instituţii Abrevieri: UCCM – Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, USM – Universitatea de Stat din Moldova, IRIM – Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, UAP din RM – Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova Numărul total al datelor incluse în Calendarul 2016 este de 350. Comparativ cu anii precedenţi au fost identificate mai multe date referitoare la personalităţi, din diferite domenii precum: pictură, muzică, medicină, sport, jurnalism, istorie, arheologie et al. şi mai puţine date despre evenimente şi instituţii. Printre numele celebre incluse în calendar se numără: Carol Schmidt, Demir Dragnev, Gheorghe Mustea, Nicolae Anestiadi, Vladimir Beşleagă, David Gherşfeld, Oleg Negruţă, Victor Dumbrăveanu, Savatie Baştovoi, Aurel Scobioală, Paulina Zavtoni, Lidia Ungureanu, Mihai Grecu, Eleonora Romanescu, Emil Loteanu, Ianoş Ţurcanu, ş.a.


Valea Morilor

IANUARIE 155 de ani de la naşterea lui Vasile LAŞCU (Laşkov), poet, prozator, publicist, traducător, critic teatral, dramaturg, filosof şi teoretician al artei. (1 ianuarie 1861 – 1 august 1932). S-a născut la Chişinău, într-o familie de preoţi. Şi-a făcut studiile la Şcoala Duhovnicească şi la Seminarul Teologic din Chişinău. 155 de ani de la naşterea lui Nicolae ZELINSKI, savant chimist, profesor rus, originar din Tiraspol, creatorul măștii antigaz, unul dintre fondatorii catalizei organice și a chimiei petrolului; o stradă din Chişinău îi poartă numele (25 ianuarie 1861 - 31 iulie 1953) 145 de ani de la nașterea la Chișinău a chimistului, fizicianului și savantului Lev PISARJEVSKI (1 ianuarie 1871 – 23 martie 1938) 130 ani de la naşterea lui Leon T. BOGA, publicist, editor de documente basarabene, director la Arhivele Statului din Chişinău (16 ianuarie 1886 – ?.1974 ) 115 ani de la nașterea Ninei MASALSCAIA, actriță la Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov” din Chișinău (18 ianuarie 1901 – 24 martie 1989) 110 ani de la nașterea la Chișinău a pianistei Nina NAGACEVSCHI, profesoară de pian la Conservatorul „Unirea” din Chișinău (23 ianuarie 1906 – 15 decembrie 1963)


100 de ani de la nașterea scriitorului avangardist, poetului, jurnalistului şi criticului literar, Alexandru ROBOT (Alter Rotmann), colaborator la „Gazeta Basarabiei” (15 ianuarie 1916 – august 1941) 100 de ani de la nașterea lingvistei Tatiana ILIAŞENCO, savant, doctor habilitat în filologie, absolventă a Liceului de fete „Regina Maria” din Chișinău (25 ianuarie 1916 – 20 noiembrie 1984) 90 de ani de la nașterea criticului și istoricului literar Ion VASILENCO, doctor în științe filologice, colaborator științific la Institutul de Limbă și Literatură al AȘM (20 ianuarie 1926 – 13 martie 1977) 85 de ani de la naşterea arhitectului Simion ŞOIHET, coautor al proiectului clădirii Circului din Chişinău, Liceului român-francez „Gh. Asachi”, Complexul memorial „Eternitate”, clădirea Ministerului Agriculturii etc. (1 ianuarie 1931 - 24 decembrie 2010) 85 de ani de la naşterea lui Dumitru GHIŢU, fizician, doctor habilitat în ştiinţe fizicomatematice, profesor universitar, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (13 ianuarie 1931 – 23 noiembrie 2008). 80 de ani de la nașterea actorului de teatru şi cinema, profesor Vasile CONSTANTINOV (CONSTANTIN), unul din întemeietorii Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” (2 ianuarie 1936 – 16 octombrie 2004) 80 de ani de la naşterea Eugeniei BOTNARU, actriţă de teatru şi film. A activat la Teatrul Academic Muzical Dramatic de Stat, Teatrul Etnofolcloric „Ion Creangă” şi Studioul de filme folclorice şi comedie „Buciumul” (3 ianuarie 1936) 80 de ani de la editarea, la Chişinău, a revistei literare şi de cultură generală „Pagini basarabene” (ianuarie 1936) 80 de ani de la nașterea actorului de teatru şi film Ilie TODOROV, Teatrul „Luceafărul” (2 ianuarie 1936 – 12 ianuarie 2005) 75 de ani de la nașterea dirijorului de cor şi compozitorului Eugen MAMOT, vice-preşedinte al Uniunii Compozitorilor, lector la Conservatorul „G. Musicescu”, profesor de educaţie muzicală la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din oraşul Chişinău, director artistic şi prim-dirijor al Studioului muzical coral „Lia-Ciocârlia” (30 ianuarie 1941) 70 de ani de la naşterea lui Ion HOLBAN, doctor în ştiinţe fizico-matematice (5 ianuarie 1946) 70 de ani de la nașterea pictoriţei Galina SERBINA, pictoriţă-decoratoare la Moldtorgreclama, pictoriţăceramistă la Fondul Plastic al UAP (23 ianuarie 1946) 70 de ani de la naşterea Nadejdei CRASNOV, chimistă, doctor în chimie şi cercetător (14 ianuarie 1946) 65 de ani de la nașterea poetului, parodistului şi epigramistului Efim BIVOL, colaborator al publicaţiilor „Chipăruş”, „a Mic”, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (16 ianuarie 1951)


65 de ani de la nașterea fotografului Mihai POTÂRNICHE, fotoreporter la săptămânalul Cultura, revista Moldova, director al Departamentului Fotomoldpres TV al Agenţiei Informaţionale de Stat MOLDPRES (4 ianuarie 1951) 65 de ani de la naşterea lui Eugen GHEORGHIŢĂ, dramaturg şi publicist, corespondent al publicaţiilor „Literatura şi Arta”, „Curierul de Seară” (25 ianuarie 1951 – 19 decembrie 2012) 65 de ani de la apariţia revistei de cultură şi atitudine civică „Femeia Moldovei” (ianuarie 1951) 60 de ani de la nașterea la Chișinău a pianistului Alexander PALEI (Abramovici), dirijor de orchestră, profesor, Artist Emerit din Republica Moldova, solist la Filarmonica din Chișinău, director al Festivalului internaţional „Moulin d’André” (Franţa) (9 ianuarie 1956) 60 de ani de la nașterea compozitorului şi vioristului Anatol ŞTEFĂNEŢ, conducătorul formaţiei „Trigon”, viorist în Orchestra Ansamblului de dansuri „Joc” (23 ianuarie 1956) 60 de ani de la naşterea lui Arcadie CAPCELEA, doctor în geografie (Universitatea de Stat din Moscova), doctror habilitat în managementul ecologic, fost ministru al mediului si ministru al mediului si amenajarii teritoriului (1978 2001), în prezent activează la Banca Mondială în Sectorul de mediu pentru ţările Europei şi Asiei Centrale. Este autorul a peste o sută de lucrări publicate în domeniul geomorfologiei, geoecologiei, protecţiei mediului şi al dezvoltării durabile, precum si a lucrării fundamentale ”Management Ecologic” în 4 vol. (30 ianuarie 1956). 60 de ani de la naşterea lui Valeriu REVENCO, medic, doctor habilitat, profesor universitar, şef Catedra de Cardiologie a USFM „Nicolae Testemiţanu” (16 ianuarie 1956) 55 de ani de la naşterea poetului, prozatorului Nicolae SPĂTARU, muzeograf la Muzeul Republican de Literatură, director al Companiei Editoriale „Luceafărul”, redactor la „Contrafort” (13 ianuarie 1961) 50 de ani de la naşterea lui Gheorghe JALBĂ, pictor şi grafician (1 ianuarie 1966) 35 de ani de la naşterea atletului olimpic Ion LUCHIANOV, specializat în alergare, a reprezentat Moldova la Jocurile Olimpice de vară din 2008 din Beijing şi la Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra, în ambele cazuri calificându-se în finală (31 ianuarie 1981)


Gara Feroviară

FEBRUARIE 160 de ani de la naşterea Albinei OSTERMAN, custode şi muzeografă, soţia lui Franz Osterman, primul director şi conducător al actualului Muzeu Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău (29 februarie 1856 – 16 august 1936) 135 de ani de la nașterea la Chișinău a pictorului, graficianului, profesorului şi academicianului Pavel ŞILINGOVSKI (16 februarie 1881 – 5 aprilie 1942) 130 de ani de la naşterea la Chişinău a istoricului, juristului, cercetătorului drepturilor istorice ale Basarabiei Alexandru V. BOLDUR (23/25 februarie 1886 – 18 octombrie 1982) 130 de ani de la naşterea lui Vasile GAFENCU, politician român, deputat în Sfatul Ţării (1 februarie 1886 – 16 martie 1942) 110 ani de la nașterea lui Aleksandr KOROVIN, terapeut, doctor habilitat în medicină, șef al Catedrei propedeutică a bolilor interne a Institutului de Medicină din Chișinău (1 februarie 1906 – 1 ianuarie 1985) 110 ani de la nașterea sculptorului Afanasie MODVAL, profesor de desen şi pictură la gimnaziile M. Eminescu, B.P. Hasdeu, A. Donici, Al. Russo din Chişinău (22 februarie 1906 – 7 ianuarie 1980) 105 ani de la nașterea poetului Liviu DELEANU (Lipa Kligman), colaborator al ziarului „Moldova socialistă”, autor al sonetelor dedicate clasicilor literaturi române şi universale: V. Alecsandri, M. Eminescu, I. Creangă, A. Puşkin, L. Tolstoi; autor al textelor pentru şlagărele „Sanie cu zurgălăi”, „Sunt singur”, „A fost o mică aventură”


ş.a. Numele lui îl poartă o stradă, un liceu şi casa-muzeu din municipiul Chişinău (8 februarie 1911–12 mai 1967) 100 de ani de la nașterea la Chișinău a muzicologului și pedagogului Lidia AXIONOV, doctor în studiul artelor, decan al Facultății Interpreți a Conservatorului de Stat din Chișinău (28 februarie 1916 – 10 martie 1986) 90 de ani de la nașterea compozitorului, pianistului şi pedagogului Vasile ZAGORSCHI, director al Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, profesor la Catedra de Teoria Muzicii și Compoziție și prorector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice „Gavriil Musicescu” din Chișinău (27 februarie 1926 – 1 octombrie 2003) 90 de ani de la naşterea lui Gheorghe ADOC, pictor, grafician şi sculptor român, autor al monumentului lui Eminescu amplasat în faţa Casei Uniunii Scriitorilor din Chişinău (22 februarie 1926) 85 de ani de la naşterea la Chişinău a pictorului-placajist Victor CUBANI, pictor la atelierele Fondului Plastic al UAP (12 februarie 1931) 75 de ani de la nașterea pictoriţei, artistei-decoratoare Maria SAKA-RĂCILĂ, metodistă la Casa de Creaţie Populară din Chişinău, membră a UAP din RM (11 februarie 1941) 75 de ani de la nașterea pictoriţei, artistei-decoratoare Ludmila ODAINIK, pictor-constructor la Institutul Tehnologic de Proiectări, modelier la Combinatul de Producţie al Ministerului Culturii (18 februarie 1941) 70 de ani de la nașterea prozatorului, dramaturgului şi publicistului Anatolie GONDIU, cofondator şi director-general al companiei „Eurocable” - prima televiziune prin cablu din Moldova, director-general al concernului „Presa” al Guvernului Republicii Moldova. În calitate de director şi redactor-şef a reformat cotidianul „Curierul de seară”, fostul ziar „Chişinău. Gazetă de seară” (6 februarie 1946) 70 de ani de la naşterea lui Nicolae DARIE, actor de teatru şi film, angajat în trupa Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” (16 februarie 1946) 70 de ani de la nașterea pictorului Gheorghe OPREA, a pictat Chişinăul vechi, Grădina Publică din Chişinău, Primăria oraşului, portrete ale personalităţilor chişinăuiene ş.a. (24 februarie 1946) 65 de ani de la nașterea poetului umorist, epigramistului, satiricului Grigore DRĂGAN, membrul al Uniunii Scriitorilor din RM (5 februarie 1951) 65 de ani de la nașterea poetului Mihail VÂRŢANU, autor de fabule şi versuri pentru copii, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, funcţionar în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova (19 februarie 1951) 65 de ani de la nașterea publicistului Dumitru PĂSAT, şef al Bibliotecii specializate a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, director de bibliotecă la UCCM şi IRIM, şeful oficiului Studii şi cercetări la Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu”, manager la Editura „Pontos”, redactor-şef al revistei „Prolyceum”, editată de Ş.P. nr. 1 din Chişinău (25 februarie 1951)


60 de ani de la naşterea Tamarei GORINCIOI, publicistă, traducătoare, redactor de carte (11 februarie 1956) 60 de ani de la naşterea Vetei (Elisaveta) Ghimpu-Munteanu, interpretă de muzică etno şi populară, redactor prezentator la Departamentul muzică al Companiei Publice TeleRadio Moldova, solistă a ansamblului etnofolcloric „Tălăncuţa” (27 februarie 1956) 55 de ani de la naşterea Alei MENŞICOV, actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco” (9 februarie 1961) 55 de ani de la naşterea dirijorului şi compozitorului Mihai AMIHALACHIOAIE, acordeonist şi dirijor de muzică populară a ansamblului „Busuioc Moldovenesc”, dirijor la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” (23 februarie 1961) 50 de ani de la naşterea Ecaterinei NEGARĂ, poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova (22 februarie 1966) 25 de ani de la fondarea Bibliotecii „Iţic Mangher”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, specializată în promovarea colecţiilor de carte în limbile ivrit şi idiş (4 februarie 1991) 25 de ani de la fondarea Bibliotecii „Lesia Ukrainka”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, specializată în promovarea istoriei şi culturii Ucrainei (16 februarie 1991)


Biserica Sf. Pantelimon

MARTIE 270 de ani de la nașterea Mitropolitului Gavriil BĂNULESCU-BODONI, om de cultură, profesor, fondator al Seminarului Teologic din Chişinău. În 2001 pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni din Chișinău este instalat un basorelief dedicat mitropolitului (1746 - 30 martie 1821) 170 de ani de la naşterea lui Vasili DOKUCEAEV, savant naturalist şi pedagog rus, fondatorul pedologiei contemporane, autorul volumului „Cu privire la solurile Basarabiei”; o stradă din Chişinău îi poartă numele (1 martie 1846 – 26 octombrie 1903) 140 de ani de la nașterea ihtiologului, climatologului şi geografului, Lev BERG, academician rus, de origine evreiască din Basarabia, autor al studiului „Население Бессарабии: Этнографический состав и численость”, a dezvoltat doctrina de zone naturale a lui Dokuchaev (14 martie 1876 – 24 decembrie 1950) 110 ani de la naşterea Valentinei ARASIMOVICI, specialistă în domeniul fitobiochimiei, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1 martie 1906 – 10 februarie 1993). 100 de ani de la naşterea Ninei LEVIŢKAIA, cântăreaţă de muzică populară şi uşoară, solistă în orchestra Ansamblului de Cântece şi Dansuri populare „Joc” al Filarmonicii din Chişinău (14 martie 1916 – 6 iunie 1992). 90 de ani de la naşterea lui Nicolae FILIP, fizician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (3 martie 1926 – 15 mai 2009).


90 de ani de la nașterea ceramistului Vasile VADANIUC, profesor la secţia ceramică a Şcolii Republicane de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău (7 martie 1926) 85 de ani de la naşterea poetului şi eseistului Vitalie TULNIC; redactor şi colaborator la ziarul Tinerimea Moldovei şi revista Moldova (9 martie 1931 – 3 decembrie 1973) 80 de ani de la nașterea pictorului şi graficianului Boris POLEACOV, a pictat suburbiile Chişinăului, salcâmii Chişinăului, Biserica Măzărache (25 martie 1936) 75 de ani de la nașterea filologului şi publicistului Ion MELNICIUC, conf.univ., lector superior la Catedra de limbă română, lingvistică generală şi romanică a USM (24 martie 1941) 75 de ani de la fondarea şi apariţia la Chişinău a revistei pentru copii „Florile dalbe”. Iniţial revista apărea cu titlul „Tânărul leninist”, ca în 1990 să îşi schimbe denumirea în „Florile dalbe”. Majoritatea absolută a scriitorilor din Moldova şi-au publicat creaţiile în cadrul acestei reviste (martie 1941) 70 de ani de la nașterea giuvaiergiului, artistului-decorator Gheorghe COJUŞNEANU, pictor-constructor la Fabrica de oglinzi, giuvaiergiu la Fondul Plastic al UAP (6 martie 1946 – 10 ianuarie 2014) 70 de ani de la nașterea pictorului Victor HRISTOV, a pictat Poşta veche (25 martie 1946) 70 de ani de la naşterea lui Viorel PRISĂCARU (Prisăcari), medic specialist în domeniul epidemiologiei, profesor universitar, doctor habilitat (26 martie 1946) 70 de ani de la nașterea pictorului şi graficianului Arcadie ANTOSEAC, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Chişinăul vechi, Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Biserica Ciuflea, Biserica Sf. Gheorghe ş.a. (14 martie 1946) 65 de ani de la naşterea Lidiei KULIKOVSKI, biblioteconomist, bibliograf, manager, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice, Directorul Departamentului Studii şi Cercetări al Bibiliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, fost director al BM „B.P. Hasdeu” (8 martie 1951) 65 de ani de la nașterea compozitorului Gheorghe BANARIUC, instrumentist în cadrul formaţiilor de muzică populară „Fluieraş”, „Folclor”, „Lăutarii”, „Mioriţa”, dirijor de orchestră al Ansamblului „Joc” (9 martie 1951) 60 de ani de la naşterea lui Valeriu DULGHERU, specialist în domeniul ştiinţelor, doctor habilitat conferenţiar, publicist, om de cultură; Om Emerit al Republicii Moldova (9 martie 1956) 60 de ani de la nașterea pictorului şi graficianului Ion MORĂRESCU, pictor-decorator la Uzina de Tractoare din Chişinău, lector superior la Catedra de Pictură a Facultăţii de Arte Plastice şi Design a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (12 martie 1956) 60 de ani de la naşterea lui Mihail ŞLEAHTIŢCHI, pedagog, psiholog, profesor universitar, politician din Republica Moldova (17 martie 1956)


55 de ani de la naşterea pictoriţei Ecaterina AJDER, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, conferenţiar universitar la Catedra Arte Decorative a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (11 martie 1961) 50 de ani de la naşterea poetului Virgiliu DERGACI, colaborator al publicaţiilor „Columna”, „Moldova”, „Literatura şi arta”, „Glasul Naţiunii”, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (30 martie 1966) 45 de ani de la naşterea pictorului Victor CREŢU, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat străzile Chişinăului, Catedrala, Primăria, Muzeul Naţional de Istorie (20 martie 1971)


Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău

APRILIE 190 de ani de la confirmarea primei steme a guberniei Basarabiei şi a oraşului Chişinău ca capitală a guberniei (1826 - 1878) 155 de ani de la nașterea lui Alexandru BALTAGA, preot, deputat în Sfatul Țării (14 aprilie 1861 – 7 august 1941) 140 de ani de la nașterea lui Ioan PELIVAN, jurist, publicist, om politic, diplomat, deputat în Sfatul Țării, militant de vază al mişcării de eliberare naţională, cofondator al primului ziar în limba română „Basarabia” (1 aprilie 1876 – 25 ianuarie 1954) 110 ani de la nașterea lui Vasili KLIMENKO, fitobiochimist, decan al Facultății de Biologie și Pedologie USM (4 aprilie 1906 – 28 martie 1978) 110 ani de la naşterea lui Nicolae ROMANENCO, istoric literar, autorul monografiei „B.P. Hasdeu. Viaţa şi opera” (8 aprilie 1906 – 29 iulie 2000) 100 de ani de la nașterea poetei Magda ISANOS, absolventă a Școlii Eparhiale de Fete din Chișinău (17 aprilie 1916 – 17 noiembrie 1944) 90 de ani de la nașterea pictoriţei Eleonora ROMANESCU, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Chişinăul însorit, Poşta Veche, marginea oraşului, pădurea din sectorul Râşcani ş.a. (26 aprilie 1926) 85 de ani de la naşterea lui Gheorghe DODIŢĂ, istoric, profesor universitar şi


specialist în istoria literaturii române. A activat timp de şase decenii la USM, Facultatea de Litere (12 aprilie 1931 – 9 august 2012) 85 de ani de la naşterea scriitoarei, ziaristei şi traducătoarei Ala CUPCEA, soţia actorului şi regizorului de teatru Valeriu Cupcea (15 aprilie 1931 – 6 februarie 1989) 80 de ani de la nașterea actriţei de teatru şi film, cântăreţei de muzică populară Maria (Marica) BĂLAN, fondatoarea Teatrului-Studio „Muno” (Teatrul unui actor). A activat la Teatrul „Luceafărul” și Studioul „Moldova-Film”, a interpretat roluri în filmele „Gustul pîinii”, „Bărbații încărunțesc devreme”, „Furtuni de toamnă”, „Aveți o telegramă...” ș.a. (1 aprilie 1936 – 21 februarie 2014) 80 de ani de la nașterea lui Nicolae COSTIN, istoric, profesor universitar, personalitate distinsă a vieţii politice din Basarabia, primul Primar general al Municipiului Chișinău 1990-1994 (7 aprilie 1936 – 16 februarie 1995) 80 de ani de la nașterea actorului, regizorului Grigore RUSU, profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, unul din fondatorii Teatrului „Luceafărul” (9 aprilie 1936) 80 de ani de la naşterea lui Vasile CONDREA, dirijor de cor, profesor şi regizor (13 aprilie 1936) 80 de ani de la naşterea lui Eugen GLADUN, medic, specialist în obstetrică şi ginecologie, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (27 aprilie 1936 – 31 mai 2014) 75 de ani de la nașterea specialistului în biblioteconomie, managerul Claudia BALABAN, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău (13 aprilie 1941) 75 de ani de la nașterea actorului de teatru şi cinema Grigore GRIGORIU, a interpretat roluri în filmele lui Emil Loteanu „Lăutarii”, „Şatra”, „Tandra şi gingaşa mea fiară” ş.a. (4 aprilie 1941 – 20 decembrie 2003) 70 de ani de la nașterea actorului şi regizorului Băno AXIONOV pedagog la Institutul de Arte din Chişinău, actor şi regizor la Teatrul „A. Cehov” (2 aprilie 1946) 70 de ani de la nașterea scriitorului și traducătorului Vitalie BALTAG, autorul traducerii în limba rusă a baladei Miorița (10 aprilie 1946 – 20 noiembrie 1992) 70 de ani de la nașterea poetului Gheorghe REABŢOV, profesor de limbă franceză şi de istorie a Civilizaţiei Franceze la ASEM, colaborator la publicaţiile „Literatura şi arta”, „Făclia”, „Orizont” (6 aprilie 1946) 70 de ani de la naşterea lui Sergiu CUCIUC, clarinetist, saxofonist şi profesor (8 aprilie 1846) 65 de ani de la nașterea pictorului Pavel CORNOGOLUB, pictor-decorator la Casa Ofiţerilor, Studioul Moldova-Film, Universitatea de Stat din Moldova (15 aprilie 1951)


65 de ani de la nașterea criticului şi istoricului literar Ana BANTOŞ, conferenţiar universitar, realizator al emisiunii „Un pământ şi două ceruri” la Radio Chişinău, redactor-şef adjunct al revistei Limba Română (7 aprilie 1951) 65 de ani de la naşterea Tamarei CRISTEI, critic şi istoric literar, poetă, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, profesoară (26 aprilie 1951) 60 de ani de la naşterea Margaretei TIMOFTI, specialist în biblioteconomie şi drept (7 aprilie 1956) 60 de ani de la naşterea lui Vladimir CIOLAC, compozitor, conferenţiar universitar şi dirijor de cor (22 aprilie 1956) 60 de ani de la nașterea pictorului, scenografului şi regizorului Valeriu CURTU, a regizat şi pictat filme de desene animate la Studioul Moldova-Film (24 aprilie 1956) 55 de ani de la naşterea pictorului, artistului-decorator Virgil TECUCI, şef de atelier de ceramică al Institutului de Arte din Chişinău, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (21 aprilie 1961) 55 de ani de la naşterea lui Serghei POJAR, muzician, ziarist, pedagog şi compozitor; membru al Uniunii Compozitorilor din Moldova, al Uniunii Jurnaliştilor şi al Uniunii Muzicienilor (22 aprilie 1961 – 24 ianuarie 2010) 50 de ani de la naşterea pictoriţei Veronica COTELEVA-TOMA, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat oraşul vechi, Biserica Sf. Vladimir din partea Cimitirului Central ş.a. (5 aprilie 1966) 50 de ani de la nașterea pictoriţei şi graficienei Violeta ZABULICA-DIORDIEV, redactor artistic la revista NOI, profesoară la Şcoala de Arte Frumoase „A. Stârcea”, membră a UAP din RM (30 aprilie 1966)


Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului

MAI 155 de ani de la nașterea lui Mihail PAUSTÂNSCHI, farmacist, chimist, pedagog, vinificator, viticultor, șef al secției de chimie al Școlii de Vinificație din Chișinău, participant la plantarea primei Grădini Botanice din Basarabia, participant la prima Expoziție Națională de Vinificație, Viticultură și Legumicultură (24 mai 186130 ianuarie 1942) 135 de ani de la naşterea lui Auguste BAILLAYRE, pictor, scenograf, grafician; profesor la Şcoala de Belle Arte din Chişinău şi primul director al Muzeului Naţional de Artă (1 mai 1881 – 16 decembrie 1961) 110 ani de la nașterea lui Gheorghi LAZURIEVSKI, chimist, decan al Facultății de chimie a USM (6 mai 1906 – 20 septembrie 1987) 80 de ani de la nașterea poetului, eseistului, traducătorul şi regizorului de teatru şi film Anatol CODRU, preşedinte al Uniunii Cineaştilor din Moldova, regizor la Studioul Moldova-Film, a realizat peste 30 de filme documentare: Trânta, Dimitrie Cantemir, Alexandru Plămădeală, Arhitectul Şciusev, Mihai Eminescu (1 mai 1936 – 17 august 2010)


80 de ani de la nașterea lingvistului şi publicistului Ion DUMENIUC, primul redactor-şef al revistei „Limba Română”, director al Departamentului de Stat al Limbilor. A studiat problemele lexicului, cultura comunicării orale şi scrise, sociolingvistica şi analiza contrastelor limbilor. Numele lui Ion Dumeniuc îl poartă o stradă din sectorul Ciocana din Chişinău. (5 mai 1936 – 3 noiembrie 1992) 75 de ani de la naşterea lui Valentin GUDUMAC, medic, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, inventator, Om Emerit al Republicii Moldova (4 mai 1941) 75 de ani de la naşterea Evei GUDUMAC, specialist în chirurgia pediatrică, profesor universitar, om politic, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, distinsă cu Ordinul Republicii (6 mai 1941) 75 de ani de la nașterea pictorului şi graficianului Ivan FORTUNOV, pictor la Magazinul Central Universal şi Lumea copiilor (14 mai 1941 – 12 iunie 2004) 75 de ani de la nașterea pictorului Petru JIREGHEA, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Colina Puşkin, Aleea Clasicilor, Grădina Botanică (15 mai 1941) 75 de ani de la naşterea lui Nicolae CIOLAC, dirijor de cor, compozitor şi profesor universitar (22 mai 1941) 70 de ani de la nașterea criticului de artă, doctor în studiul artelor Gheorghe MARDARE, colaborator ştiinţific superior la Muzeul de Arte Plastice al Moldovei, lector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, colaborator ştiinţific la Academia de Ştiinţe din RM (1 mai 1946) 70 de ani de la naşterea lui Mihail CAFTANAT, baletist, solist la Teatrul de Operă şi Balet din Chişinău (5 mai 1946 – 11 septembrie 2014) 70 de ani de la naşterea lui Vasile CĂPĂŢINĂ, poet, regizor de teatru, actor de teatru şi film, editor şi bioterapeut (6 mai 1946) 70 de ani de la nașterea sculptorului şi graficianului Matvei LEVENZON, pictor-decorator la Moldtorgreclama, a executat basoreliefurile Vioristul Serghei Lunchevici, Medicul V. Ignatenco (31 mai 1946) 70 de ani de la naşterea lui Aurelian GULEA, specialist în domeniul chimiei anorganice şi fizice, profesor universitar, inventator de elită; Om Emerit al Republicii Moldova (28 mai 1946) 70 de ani de la adoptarea deciziei de înfiinţare la Chişinău a Caseimuzeu „A.S. Puşkin”, iniţiatorul creării casei-muzeu a fost Uniunea Scriitorilor în frunte cu Emilian Bucov şi Andrei Lupan. Deschiderea propiu-zisă a Casei-muzeu „A.S. Puşkin” a avut loc la 10 februarie 1948 (31 mai 1946)


65 de ani de la nașterea compozitorului şi dirijorului Gheorghe MUSTEA, prim dirijor şi director artistic al Orchestrei Simfonice Naţionale a companiei „Teleradio-Moldova”, profesor universitar și rector la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, membru al Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova (1 mai 1951) 65 de ani de la naşterea lui Veaceslav ROMANESCU, jurnalist sportiv, fondator al publicaţiei „Sport-curier” (6 mai 1951 – 10 mai 2015) 60 de ani de la naşterea lui Stanislav GROPPA, medic specialist în domeniul neurochirurgiei şi geneticii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar şi cercetător ştiinţific, fondatorul Catedrei neurologie şi neurochirurgie a USMF, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (15 mai 1956) 60 de ani de la nașterea poetei, prozatoarei şi eseistei Lucreţia BÂRLĂDEANU, profesoară de limba română, conferenţiar universitar la Catedra de Teatrologie şi Literatură Universală a Academiei de Arte (30 mai 1956) 60 de ani de la nașterea poetului şi traducătorului Teo CHIRIAC, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, redactor-şef la editura Literatura artistică (29 mai 1956) 55 de ani de la naşterea lui Constantin CIOBANU, istoric şi critic de artă, cercetător ştiinţific al colecţiilor de artă din muzeele Moldovei, promotor al muzeelor şi al patrimoniului cultural naţional (31 mai 1961) 45 de ani de la naşterea artistei decoratoare Tatiana BUJOREAN, lector la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău (8 mai 1971) 15 ani de la fondarea Bibliotecii Publice de Drept, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (24 mai 2001)


Coliseum Palace

IUNIE 170 de ani de la nașterea lui Carol SCHMIDT (Karl-Ferdinand Şmidt), jurist, a fost primar de Chişinău 1877-1903 (25 iunie 1846 – 9 aprilie 1928) 145 de ani de la nașterea la Chișinău a medicului, etnografului, antropologului și publicistului Petru ŞCIUŞEV (19 iunie 1871 – 18 iunie 1934) 135 de ani de la naşterea lui Nicolae BIVOL, om politic şi jurnalist, director general de industrie şi comerţ, primar de Chişinău (1 iunie 1881 – 3 iulie 1941) 130 de ani de la naşterea la Chişinău a antropologului, etnografului şi profesorului Alexandru DONICI, asistent la laboratorul de antropologie a Universităţii din Geneva (15 iunie 1886 – 13 mai 1936) 120 de ani de la naşterea Olgăi CRUŞEVAN-FLORESCU, poetă, publicistă şi traducătoare (5 iunie 1896 – 1975) 95 de ani de la nașterea interpretei Reghina ESINA, solistă a Filarmonicii din Chişinău, solistă a Teatrului Naţional de Operă şi Balet (17 iunie 1921 - 2002) 90 de ani de la nașterea la Chișinău a fizicianului Sergiu RĂDĂUŢANU, doctor habilitat în științe tehnice, primul rector al Universității Tehnice din Chișinău (17 iunie 1926 – 6 martie 1998)


85 de ani de la naşterea prozatorului, publicistului şi matematicianului Petru SOLTAN, specialist în domeniul geometriei, topologiei și matematicii aplicate, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (29 iunie 1931) 85 de ani de la naşterea dansatorului Ion FURNICĂ, solist al Ansamblului de dansuri populare „Joc”, conducător artistic al Ansamblului de dansuri populare „Ciocârlia” (9 iunie 1931 – 28 iulie 2015) 80 de ani de la naşterea lui Pavel VLAD, chimist, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (6 iunie 1936) 80 de ani de la nașterea pictorului Boris KOLOMEEŢ, profesor de desen, pictură şi compoziţie la Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală” din Chişinău (9 iunie 1936) 80 de ani de la naşterea lui Vitalie ZAGAEVSCHI, pedagog, ziarist, publicist şi poet (25 iunie 1936) 80 de ani de la nașterea lui Petru LEONARDI, artist de balet, coregraf, prim-balerin la Teatrul de Operă şi Balet din Chişinău (26 iunie 1936 – 16 iulie 1966) 80 de ani de la nașterea poetului şi traducătorului Vladimir RUSNAC, redactor la editurile „Cartea Moldovenească”, „Lumina” (22 iunie 1936) 75 de ani de la nașterea Vioricăi CHIRCĂ, actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” (28 iunie 1941) 75 de ani de la naşterea lui Petru DUDNIC, poet scenarist şi publicist (10 iunie 1941 – 6 noiembrie 1984) 75 de ani de la nașterea prozatoarei Lidia ISTRATI, doctor în biologie, deputat în două legislaturi ale Parlamentului Republicii Moldova, absolventă a Universităţii Agricole din Chişinău (22 iunie 1941 – 25 aprilie 1997) 70 de ani de la nașterea pictorului Petru TOMOV, profesor de desen la Tehnicumul industrial-economic (21 iunie 1946) 70 de ani de la nașterea poetei, jurnalistei Galina FURDUI, redactor la Compania de Stat TeleradioMoldova, semnează poezii pentru copii şi este autoarea mai multor texte pentru piese de muzică uşoară (21 iunie 1946) 70 de ani de la nașterea poetului şi criticului literar Tudor PALLADI, redactor la editurile „Cartea Moldovenească”,

„Literatura

Artistică”,

„Hyperion”,

„Cartea

Moldovei” (6 iunie 1946) 70 de ani de la fondarea la Chişinău a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cel mai înalt for de ştiinţă şi cultură din Republica Moldova (29 iunie 1946) 65 de ani de la nașterea poetului Ion CAŢAVEICĂ, redactor-şef adjunct al publicaţiei Literatura şi Arta, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (5 iunie 1951)


60 de ani de la montarea pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet din Chişinău a primei opere naţionale „Grozovanul” de David Gherşfeld (9 iunie 1956) 25 de ani de la fondarea Băncii Naționale a Moldovei (4 iunie 1991) 25 de ani de la fondarea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău (6 iunie 1991)


Grădina Botanică

IULIE 580 ani de la prima atestare documentară a Chișinăului (17 iulie 1436) 275 de ani de la înălțarea Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, vechea Catedrală a orașului Chișinău (27 iulie 1741) 195 de ani de la crearea la Chişinău a Lojei masonice „Ovidiu-25” (7 iulie 1821) 185 de ani de la nașterea arhitectului basarabean de origine italiană Alexandru BERNARDAZZI, arhitect al Chişinăului în perioada 1856-1878, autor a peste 30 de clădiri din oraş, a proiectat şi construit conducta orăşenească de apă, clădirea Primăriei, clădirea Gimnaziului de Fete Principesa „N. Dadiani”, Biserica Sfântul Panteleimon ş.a. (2 iulie 1831 – 14/26 august 1907) 105 ani de la nașterea la Chișinău a pictoriței Tatiana NICOLAIDI, specializată în domeniul artei decorative, realizarea schițelor pentru covoare și costume naționale (24 iulie 1911 – 28 februarie 1987) 100 de ani de la naşterea lui Nicolae ANESTIADI, medic-chirurg, savant, doctor habilitat în medicină, organizator al medicinei şi al învăţământului medical superior, profesor universitar (25 iulie 1916 – 19 noiembrie 1968) 95 de ani de la nașterea poetului şi traducătorului Paul MIHNEA (Pinhas Boruhovici Şil’man) (22 iulie 1921 – 31 august 1994) 90 de ani de la nașterea pictorului Ernest SIMAKOV, profesor la Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău (20 iulie 1926 – 27 noiembrie 2007)


90 de ani de la nașterea romancierului, eseistului, scenaristului şi traducătorului Vasile VASILACHE, redactor la „Cultura Moldovei”, Studioul „Moldova-Film”, redactor-şef al secţiei proză la revista Nistru, redactor-şef la revista Columna, autor al primului roman postmodern scris în Basarabia – „Povestea cu cocoşul roşu” (4 iulie 1926 – 8 iulie 2008) 90 de ani de la naşterea lui Ion GANEA, biolog, doctor habilitat, profesor universitar, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (22 iulie 1926 - 4 aprilie 1993) 85 de ani de la naşterea publicistei Claudia DARIENCO, profesoară de limbă română, redactor de cărţi la Editura „Iulian”, autoarea cărţii „Aniversarea a 60-a a Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare JOC” (6 iulie 1931) 85 de ani de la naşterea lui Anatol EREMIA, lingvist, specialist în onomastică, doctor habilitat în filologie; coordonator ştiinţific al serialului monografic „Localităţile Republicii Moldova” (3 iulie 1931) 85 de ani de la naşterea lui Ion HÂNCU, arheolog, istoric, profesor universitar, doctor în istorie (28 iulie 1931 – 24 mai 2003) 85 de ani de la naşterea prozatorului, poetului şi eseistului Vladimir BEŞLEAGĂ, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, redactor-şef adjunct al revistei „Nistru”, colaborator al publicaţiilor „Chipăruş”, „Cultura Moldovei”, „Tinerimea Moldovei” (25 iulie 1931) 80 de ani de la naşterea lui Demir DRAGNEV, istoric, specialist în istoria medie şi modernă a românilor, paleografia slavo-română, profesor universitar, editor de cărţi de specialitate (27 iulie 1936) 75 de ani de la naşterea lui Iacob BURGHIU, poet, prozator, regizor şi scenarist (3 iulie 1941 – 29 iunie 2003) 75 de ani de la nașterea medicului şi scriitorului umorist Theodor POPOVICI, conferenţiar la catedra de Chirurgie a Universităţii de Medicină, membru al Asociaţiei Mondiale a Stomatologilor, fondator şi director al revistei „Chipăruş-plus”, fondator al ziarului „Viaţa studenţească” (15 iulie 1941) 70 de ani de la naşterea Elenei ŢAU, critic şi istoric literar, doctor în filologie, conferenţiar universitar (12 iulile 1946) 70 de ani de la nașterea compozitorului Vitali VERHOLA, absolvent al Institutului „G. Musicescu” din Chişinău, a compus muzică pentru filme, reprezentaţii teatrale, orchestre, autor al coloanei sonore pentru filmele „Bărbaţii încărunţesc devreme”, „Guguţă - frizer” Studioul Moldova-Film (30 iulie 1946 – 23 iulie 1984) 70 de ani de la nașterea la Chișinău a pictoriței Ludmila ŢONCEVA, profesor de istoria artelor la Școala de Arte Plastice pentru Copii „A. Șciusev” din Chișinău, a pictat peisaje urbane, Biserica Sf. Constantin şi Elena, Colina Puşkin, Biserica Sf. Haralampie ş.a (22 iulie 1946)


70 de ani de la naşterea lui Valeriu DRIUMA, matematician, doctor în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific, absolvent al Şcolii nr. 37 din Chişinău şi al Facultăţii de Fizică şi matematică al Universităţii de Stat din Moldova (25 iulie 1946) 70 de ani de la naşterea lui Alexei PALII, lingvist, doctor în filologie, conferenţiar universitar (31 iulie 1946) 65 de ani de la nașterea prozatorului şi publicistului Viorel MIHAIL, redactor, secretar de redacţie, redactor-şef adjunct, redactor-şef la diferite publicaţii periodice: „Tinerimea Moldovei”, „Învăţământul public”, „Literatura şi arta”, „Nistru”, „Glasul Naţiunii”, „Săptămâna” ş.a. (1 iulie 1951) 65 de ani de la nașterea poetului Gheorghe COLŢUN, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2 iulie 1951) 65 de ani de la naşterea lui Petru BOGATU, publicist, jurnalist, analist politic, editorialist la Ziarul Național și la postul de radio Vocea Basarabiei, profesor la Universitatea de Stat din Moldova (12 iulie 1951) 65 de ani de la nașterea poetului şi prozatorului Ianoş ŢURCANU, redactor al revistelor „Moment poetic”, „2 ore+3 iezi”, „Aduceri aminte”, autor a peste 500 de texte de cântece de muzică uşoară, populară şi cântece pentru copii (26 iulie 1951) 65 de ani de la nașterea poetului Vasile NEDELESCU, secretar, vicepretor la pretura Ciocana, Chişinău, şef de sector la Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (29 iulie 1951) 65 de ani de la nașterea compozitorului Valentin DÂNGA, autor de muzică pentru filme, spectacole de teatru, şlagăre. A compus muzica pentru filmul documentar „Oraşul meu Chişinău”, membru al juriului la concursul „Steaua Chişinăului - 2003” (20 iulie 1951 – 28 februarie 2014) 55 de ani de la naşterea graficienei Elena GARŞTEA, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, designer la Editura ARC din Chişinău (5 iulie 1961) 50 de ani de la naşterea la Chișinău a poetului, prozatorului şi eseistului Dorin CÂRCHELAN, traducător, redactor la publicaţiile pentru copii Florile Dalbe, Noi, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1 iulie 1966) 50 de ani de la naşterea pictoriţei Larisa BURAC, profesor la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a pictat Chişinăul nocturn şi autumnal (19 iulie 1966 – 31 ianuarie 2011) 40 de ani de la naşterea a renumitului actor de comedie, parodist şi prezentator TV, originar din Chişinău Alexandr OLEŞCO (23 iulie 1976)


Tabla de Șah din Scuarul Catedralei

AUGUST 145 de ani de la deschiderea circulaţiei trenurilor pe sectorul Tiraspol-Chişinău – zi în care oficial îşi ia începutul istoria Căii Ferate din Moldova (28 august 1871) 140 de ani de la nașterea povestitorului și cântărețului Trifan BALTĂ (3 august 1876 – 19 ianuarie 1960) 140 de ani de la nașterea la Chișinău a savantului-economist Vladimir TVERDOHLEBOV, absolvent al Gimnaziului de Băieți nr. 2 din Chișinău (5 august 1876 – 22 mai 1954) 135 de ani de la nașterea inginerului Mstislav PODOABĂ, fost director al Staţiei Electrice din Chișinău (8 august 1881) 130 de ani de la naşterea lui Ştefan HOLBAN, avocat, deputat în Sfatul Ţării; o stradă din Chişinău îi poartă numele (1 august 1886 – 27 august 1961) 120 de ani de la naşterea la Chişinău a liderului militar de origine evreiască Iona YAKIR (15 august 1896 – 12 iunie 1937) 110 ani de la nașterea lui Emil GANE, subdirector la Arhivele Statului din Chișinău (8 august 1906 – 2 mai 1966)


105 ani de la nașterea compozitorului David GHERŞFELD, conducător al ansamblului „Doina” (1941-44), director al Conservatorului (1940-41, 1944-47) şi al şcolii de muzică din Chişinău (1947-53), director şi conducător artistic al Teatrului mold. de operă şi balet (1962-64), director artistic al Filarmonicii de Stat din Moldova (1973-74); autor al muzicii pentru piesa „Cântec despre Chişinău” pe versurile lui A. Luchianov; a compus operetă, muzică de teatru şi film, concerte pentru vioară, cantate şi coruri (28 august 1911 - 2005) 105 ani de la nașterea scriitorului, publicistului și actorului Dominte TIMONU (6 august 1911 - 18 ianuarie 1972) 80 de ani de la nașterea pictorului şi graficianului Alexei GRABCO, şef secţie ilustraţii la revista satirică „Chipăruş” (18 august 1936) 80 de ani de la nașterea pictorului şi artistului-decorator Ion DAGHI, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Piaţa Marii Adunări Naţionale, arhitecţi şi construcţia oraşului Chişinău (16 august 1936) 80 de ani de la naşterea lui Eugen POPUŞOI, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Om Emerit al Republicii Moldova (26 august 1936 – 27 februarie 2001) 80 de ani de la naşterea lui Oleg NEGRUŢĂ, compozitor, absolvent al Institutului de Stat de Arte G. Musicescu din Chişinău (6 august 1936) 75 de ani de la nașterea flautistului, compozitorului şi profesorului Ion ZAHARIA, flautist în cadrul Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii, prim-flautist în Orchestra Teatrului de Operă şi Balet, profesor de flaut la Conservatorul „G. Musicescu” din Chişinău (5 august 1941) 75 de ani de la nașterea actorului de teatru şi film Vitalie RUSSU, angajat al Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” (12 august 1941) 70 de ani de la nașterea prozatorului şi publicistului Victor DUMBRĂVEANU, director al ziarului municipal Capitala–Столица, redactor la Tinerimea Moldovei, Columna, Orizontul, Curierul de seară, redactor-şef al suplimentului Monitorul de Chişinău (20 august 1946 – 4 decembrie 2011) 65 de ani de la nașterea la Chișinău a pictorului şi graficianului Volf BULBA (15 august 1951) 65 de ani de la naşterea lui Mihai URSU, istoric, director general al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău (10 august 1951) 60 de ani de la naşterea lui Tudor CATARAGA, sculptor; autor al monumentelor mai multor personalităţi (4 august 1956 – 27 decembrie 2010)


60 de ani de la nașterea pictorului Andrei NEGURĂ, pictor de covoare şi goblenuri la asociaţia Artizana (16 august 1956) 60 de ani de la nașterea graficianului, caricaturistului, pictorului-ilustrator de carte pentru copii Sergiu PUICĂ, scenograf la teatrele Contemporanul, A. Mateevici, redactor artistic la editura Lumina, scenograf la Palatul Naţional, membru al UAP din RM (11 august 1956) 50 de ani de la naşterea actorului liber profesionist Igor CARAS, a jucat pe scenele Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” şi Teatrului „A.P. Cehov” (16 august 1966) 50 de ani de la naşterea pictorului şi tapiserului Florentin LEANCĂ, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat străzile Chişinăului, Penitenciarul nr 13, Stadionul Dinamo, Teatrul de Vară ş.a. (29 august 1966) 40 de ani de la naşterea ieromonahului Savatie BAŞTOVOI, eseist, poet, romancier, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, a predat iconografia la Seminarul Teologic din Chişinău (4 august 1976) 25 de ani de la fondarea Bibliotecii „Transilvania”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, deschisă în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „O.Goga” (29 august 1991) 25 de ani de la aprobarea actualei steme a municipiului Chișinău, realizată de maestrul Gheorghe Vrabie (8 august 1991) 20 de ani de la fondarea Bibliotecii „Târgu-Mureş”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, deschisă în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Mureş din Târgu Mureş (31 august 1996) 20 de ani de la fondarea Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chişinău, anterior Gimnaziul nr. 1 (28 august 1996)


strada Vlaicu Pârcălab

SEPTEMBRIE 140 de ani de la nașterea la Chișinău a arhitectului Moisei RUDI, a construit Teatrul Odeon, astăzi Cinematograful Odeon (16 septembrie 1876 – 23 ianuarie 1934) 125 de ani de la nașterea lui Iakob PRINŢ, academician, entomolog, specialist în domeniul protecției plantelor, șef de catedră la Institutul Agricol „M. Frunze” din Chișinău (28 septembrie 1891 - 23 mai 1966) 110 ani de la nașterea etnografului, folcloristului și sociologului Petre ŞTEFĂNUCĂ (14 septembrie 1906 – 12 iulie 1942) 110 ani de la nașterea lui Ioachim POSTOLACHI, artist plastic decorator, autor al schițelor după care au fost cusute costumele naționale pentru colectivul Capelei corale „Doina” (21 septembrie 1906 - 11 octombrie 1976) 105 ani de la nașterea lui Solomon GOLIGORSKI, urolog, profesor, şeful Catedrei de Urologie şi Nefrologie din Chişinău (27 septembrie 1911 - 1985) 95 de ani de la nașterea la Chişinău a istoricului, criticului literar şi cercetătorului Efim LEVIT (Froim), autor al unor articole despre scriitorii evrei în literatura din Basarabia, autor al studiului monografic „Gheorghe Asachi” (10 septembrie 1921 – 30 decembrie 2002) 90 de ani de la nașterea graficianului Gheorghi OSTAPENKO, pictor-șef la Editura Cartea moldovenească, profesor de grafică la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” (14 septembrie 1926 – 16 iunie 1982)


90 de ani de la întemeierea Facultăţii de Teologie a Universităţii din Iaşi cu sediul la Chişinău, prima instituţie de învăţământ superior din Basarabia (6 septembrie 1926 - 1940) 80 de ani de la nașterea la Chișinău a dirijorului, compozitorului și profesorului Emil SIMON (24 septembrie 1936 - 25 februarie 2014) 80 de ani de la nașterea actriţei de teatru şi cinema Eugenia TODORAŞCU, a activat la Teatrul „Luceafărul”, Teatrul Dramatic Rus „A.P. Cehov”, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, a predat măiestria actorului la Liceul de teatru de pe lângă Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliti roz” (11 septembrie 1936 – 20 iulie 2010) 80 de ani de la nașterea poetului, publicistului şi traducătorului Boris MARIAN, colaborator la „Cultura” şi „Moldova”, redactor-şef la ziar „Независимая Молдова”; director al Agenţiei de ştiri „Moldpres”; redactor-şef al revistei „Moldova” (27 septembrie 1936) 80 de ani de la nașterea cântăreţului de muzică populară Nicolae SULAC, solist al capelei corale „Doina” şi al ansamblurilor „Fluieraş”, „Mugurel”, „Lăutarii”, Artist al Poporului (9 septembrie 1936 – 8 aprilie 2003) 80 de ani de la nașterea compozitorului şi dirijorului Pavel ANTON, profesor de dirijat coral la Academia de Muzică „Gavriil Musicescu”, autor de manuale de muzică pentru clasele a V-a (19 septembrie 1936) 80 de ani de la naşterea lui Gheorghe CINCILEI, muzeograf şi critic de teatru, scriitor, militant al mişcării de eliberare naţională (21 septembrie 1936 – 1 septembrie 1999) 75 de ani de la nașterea scriitorului Aurel SCOBIOALĂ, şef de redacţie la editurile Lumina, Literatura artistică, colaborator la „Literatura şi arta”, „Basarabia”, „Viaţa Basarabiei”, „Florile dalbe”, „Alunelul”, director general al Departamentului de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi (17 septembrie 1941 – 3 iunie 2007) 75 de ani de la nașterea Alexandrinei MATCOVSCHI, specialist în domeniul istoriei literare, pedagog, doctor în filologie (18 septembrie 1941) 70 de ani de la fondarea Fabricii de cofetărie Bucuria (azi Fabrica „Bucuria” SA) (septembrie 1946) 75 de ani de la nașterea lui Victor BANARU, prozator, traducător, lingvist, profesor universitar, doctor în filologie (24 septembrie 1941 – 8 decembrie 1997) 70 de ani de la nașterea poetei, prozatoarei, eseistei şi traducătoarei Miroslava METLEAEVA (Luchiancicova), redactor Tele-Radio Chişinău, redactor-şef adjunct la ziarul „Făclia” (versiunea rusă), ziarul „Cetăţeanul Moldovei”, redactor-şef fondator a ziarului pentru femei „Zercalo”, redactor-şef adjunct la revista pentru copii „a” MIC” (versiunea rusă) ş.a. (11 septembrie 1946) 65 de ani de la nașterea interpretei de muzica uşoară Nadejda CEPRAGA, solistă a Orchestrei Simfonice de Estradă a Teleradiodifuziunii din Moldova (1 septembrie 1951)


65 de ani de la naşterea Ninei CRULICOVSCHI, cântăreaţă de muzică uşoară, maestru al artei din Republica Moldova; a cântat în orchestrele Fluieraş şi Lăutarii, în formaţiile Orizont, Bucuria, Contemporanul (24 septembrie 1951) 60 de ani de la nașterea poetei, publicistei, pedagogului Eugenia BULAT, fondatoare a cenaclului literar Iulia Hasdeu, fondatoare a revistei Clipa siderală, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (19 septembrie 1956) 55 de ani de la nașterea lui Gheorghe GRÂU, actor de teatru și film, deţinător al premiului „Cel mai bun debut” şi al premiului „Cel mai bun rol masculin” în cadul Festivalului de Film din Chişinău din 1983 (17 septembrie 1961) 50 de ani de la adoptarea deciziei de conferire a titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău” (1966) 45 de ani de la naşterea actorului de teatru şi cinema Igor CHISTOL. S-a lansat la Teatrul „Eugene Ionesco” interpretând rolul Chiriţei (7 septembrie 1971) 25 de ani de la fondarea Liceului „Prometeu” din Chișinău (1 septembrie 1991) 25 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova ASEM (25 septembrie 1991) 15 ani de la fondarea ziarului Timpul (14 septembrie 2001)


strada Trandafirilor

OCTOMBRIE 180 de ani de la nașterea scriitorului, teologului şi profesorului Andrei PARHOMOVICI, profesor la Seminarul Teologic și la Școala Eparhială de Fete din Chișinău, unul dintre fondatorii revistei Кишиневские епархиальные ведомости, membru al Dumei municipale Chișinău, parte a Dinastiei Parhomovici (2 octombrie 1836 – 21 / 4 iulie 1919) 180 de ani de la Sfinţirea Catedralei Naşterea Domnului din Chişinău şi oficierea primului serviciu divin (13 octombrie 1836) 110 ani de la nașterea pictoriţei Ana BARANOVICI, elevă a lui Alexandru Plămădeală, a pictat Lacul din Valea Morilor şi Chişinăul în anul 1944 (19 octombrie 1906 – 14 mai 2002) 95 de ani de la nașterea la Chișinău a lui Tadeusz MALINOWSKI, fizician, doctor habilitat în fizică și matematică, președinte al Societății Culturale Poloneze din Moldova (14 octombrie 1921 – 27 februarie 1996) 90 de ani de la nașterea prozatoarei Vera MALEV, autoarea cărții Recviem pentru Maria, ce reconstituie documentar viața dramatică a celebrei cântărețe basarabene Maria Cebotari (5 octombrie 1926 – 28 ianuarie 1993) 90 de ani de la nașterea sculptorului Dumitru RUSSU (Scvorțov), profesor de sculptură la Școala de Arte Pastice pentru Copii „A.Șciusev” din Chișinău (26 octombrie 1926 – 14 iunie 1991)


85 de ani de la naşterea actriţei Nelly KAMENEVA, a jucat pe scena Teatrului Dramatic Rus „A. Cehov” din Chişinău, conducătorul artistic a teatrului (19 octombrie 1931 – 19 februarie 2007) 80 de ani de la naşterea lui Eugeniu VERBEŢCHI, clarinetist şi pedagog; artist al poporului din Republica Moldova, membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova (4 octombrie 1936 – 22 mai 2007) 80 de ani de la nașterea sculptorului Iosif CHITMAN, profesor la Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău, autor al portretului Mariei Bieşu (7 octombrie 1936) 80 de ani de la naşterea actriţei de teatru şi film Valentina IZBEŞCIUC, a activat la Teatrul „Luceafărul”, interpretând peste 30 de roluri (10 octombrie 1936) 80 de ani de la nașterea poetului, publicistului şi traducătorului Mihail Ion CIUBOTARU, redactor, secretar de redacţie, redactor-şef adjunct la publicaţiile Tânărul leninist, Tinerimea Moldovei, Moldova, Literatura şi arta, consilier literar la Uniunea Scriitorilor din Moldova (11 octombrie 1936) 80 de ani de la naşterea lui Vlad CHIRIAC, istoric literar, bibliolog şi scriitor; îngrijitor şi alcătuitor de culegeri şi antologii (12 octombrie 1936 – 15 iunie 2005) 75 de ani de la nașterea actriței Paulina ZAVTONI, conferențiar la Institutul de Arte din Chișinău (26 octombrie 1941) 75 de ani de la nașterea prozatoarei şi publicistei Valentina STOICA, profesoară la Universitatea de Stat din Moldova, apoi la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, Catedra de limbi străine, redactor la „Făclia”, la ziarul „Luceafărul” (10 octombrie 1941) 70 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova, USM (1 octombrie 1946) 70 de ani de la nașterea folcloristului Sergiu MORARU, doctor în Științe filologice, absolvent al USM (10 octombrie 1946 - 21 mai 1996) 70 de ani de la nașterea ceramistei, artistei decoratoare Marieta CHIPERI, autoare a panourilor „Instrumente muzicale” la Casa Tineretului din Chişinău şi „Flori ornamentale” la Palatul Republicii (11 octombrie 1946) 70 de ani de la nașterea ţambalagiului Vasile CRĂCIUN, dirijor, solist-instrumentist, întemeietorul artei aranjamentului pentru ţambal în spaţiul dintre Prut şi Nistru, profesor universitar Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (14 octombrie 1946) 65 de ani de la nașterea poetei şi publicistei Lidia UNGUREANU, redactor la săptămânalul „Literatura şi arta”, la ziarul „Florile dalbe” (10 octombrie 1951) 65 de ani de la naşterea lui Mihai TODERAŞCU, compozitor, regizor şi interpret de muzică uşoară (12 octombrie 1951- 8 noiembrie 2012) 60 de ani de la nașterea pictorului Ghenadie JALBĂ (Jalobă), pictor şi profesor, Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, a pictat oraşul vechi (13 octombrie 1956) 60 de ani de la nașterea lui Andrei DONOS, bariton, solist al Operei Naționale (21 octombrie 1956)


55 de ani de la naşterea poetei şi prozatoarei Ana MANOLE, redactor la Editura „Lumina”, directorfondator al Editurii „Spicuţa” şi al Cenaclului de cultură şi folclor „Şipote” (15 octombrie 1961) 50 de ani de la naşterea pictoriţei Aurelia NAŞCU, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Chişinăul vechi (20 octombrie 1966) 50 de ani de la naşterea la Chișinău a trăgătorului de tir Oleg MOLDOVAN, medaliat cu argint la Sydney 2000, antrenor superior de tir la Clubul sportiv central „Dinamo” din Chişinău (27 octombrie 1966) 45 de ani de la naşterea publicistei, poetei, scenaristei, producătoarei de film Luminiţa DUMBRĂVEANU, coautoare a monografiei Eugen Doga. Compozitor. Academician, fondator/director al Studioului de creaţie „Flacăra TV & Film”, autor a circa 300 emisiuni radiofonice (31 octombrie 1971) 15 ani de la fondarea Bibliotecii „Maramureş”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, deschisă în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare Maramureş (14 octombrie 2001) 15 ani de la sărbătorirea oficială a Hramului oraşului Chişinău, din 1991 până în 2000 Chişinăul sărbătorea Ziua Oraşului în a doua Duminică din octombrie, iar din 2001 sărbătoare a început să fie numită Hram (14 octombrie 2001)


strada Bulgară NOIEMBRIE 225 de ani de la naşterea lui Alexandru SCARLAT STURDZA, diplomat, scriitor-teolog, filosof, publicist, pedagog şi filantrop (18 noiembrie 1791 – 13 iunie 1854) 205 ani de la nașterea scriitorului Alexandru HÂJDEU (HASDEU), poet, prozator, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău, tatăl lui Bogdan Petriceicu Hasdeu (30 noiembrie 1811 – 9 noiembrie 1872) 135 de ani de la naşterea Eugeniei LUCEZARSKI, cântăreaţă de operă (mezzosoprană), a învăţat la Liceul „Principesa Dadiani”, a cântat câteva stagiuni la Opera basarabeană din Chişinău (27/29 noiembrie 1881 – 1955) 110 ani de la nașterea la Chișinău a lui Dimitrie MANGERON, profesor, doctor în științe matematice, absolvent al Liceului „Alecu Russo” din Chișinău (15 noiembrie 1906 – 26 februarie 1991) 105 ani de la naşterea Cleopatrei VNOROVSCHI, profesoară, doctor în psihologie, a întreprins o vastă activitate în domeniul înfiinţării şcolilor pentru pregătirea cadrelor didactice, a contribuit la deschiderea Universităţii de Stat din Moldova (1 noiembrie 1911 – 26 ianuarie 2005) 105 ani de la nașterea graficianului Victor RUSU-CIOBANU, este autorul albumului cu donaţiile pictorilor basarabeni pentru Pinacoteca Municipală (14 noiembrie 1911 – 12 mai 1981) 100 de ani de la nașterea pictorului Mihai GRECU, a pictat Chişinăul vechi, portrete ale personalităţilor chişinăuiene (22 noiembrie 1916 – 15 aprilie 1998) 95 de ani de la nașterea la Chișinău a sculptorului Andrei OSTAP (3


noiembrie 1921 – 8 ianuarie 1995) 95 de ani de la nașterea pictorului Gheorghe JANCOV, a pictat portrete ale personalităţilor chişinăuiene: compozitorul Eugen Doga, poetul Dumitru Matcovschi, scriitorii A. Ciocanu, L. Deleanu ş.a. (11 noiembrie 1921 – 1 ianuarie 1991) 95 de ani de la naşterea lui Vasile LEVIŢCHI, poet, publicist, traducător şi profesor (15 noiembrie 1921 – 21 octombrie 1997) 90 de ani de la nașterea la Chișinău a poetei Ludmila MODVAL, absolventă a Liceului „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău (5 noiembrie 1926) 80 de ani de la nașterea Emil LOTEANU, regizor de film, scenarist, actor, poet şi pedagog, personalitate artistică de talie mondială; a realizat filmele: Aşteptaţi-ne în zori (1963), Poenele roşii (1966), Această clipă (1968), Lăutarii (1971) Luceafărul (1986), O şatră urcă la cer (1976), Dulcea şi tandra mea fiară (1978) ş.a. (6 noiembrie 1936 – 18 aprilie 2003) 80 de ani de la naşterea regizorului şi scenaristului Nicolae GHIBU, autor de cărţi şi articole despre cinematografia moldovenească (19 noiembrie 1936) 75 de ani de la naşterea lui Pavel GODOROJA, medic, doctor habilitat în medicină, cercetător, profesor universitar, a fost decan al Facultăţii de Stomatologie (5 noiembrie 1941 – 23 septembrie 2009) 75 de ani de la nașterea pictorului şi graficianului Ion SFECLĂ, profesor la Şcoala de Arte Plastice „I.Repin” (19 noiembrie 1941) 70 de ani de la nașterea sculptorului Iurie HOROVSKI, sculptor-executor la atelierele Ministerului Culturii, profesor de sculptură la Şcoala de Pictură pentru copii „A. Şciusev”, este autorul portretului lui L. Dubinovschi (14 noiembrie 1946) 70 de ani de la nașterea actorului de teatru şi cinema Iurie NEGOIŢĂ, angajat al Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” (5 noiembrie 1946) 65 de ani de la nașterea lui Ion TĂLĂMBUŢĂ, acordeonist al Orchestrei de muzică populară „Fluieraş” şi al Orchestrei de muzică populară „Folclor”, profesor de dirijat orchestră, instrumentaţie şi citire partituri la Colegiul „Ştefan Neaga” din Chişinău (8 noiembrie 1951) 65 de ani de la naşterea lui Leonard TUCHILATU, poet şi prozator, unul dintre cei mai subtili poeţi români (10 noiembrie 1951 – 4 noiembrie 1975) 65 de ani de la naşterea Svetlanei STREZEVA, cântăreaţă de operă (soprană lirică) şi lied, Artistă Emerită din R. Moldova, stabilită în SUA (23 noiembrie 1951) 60 de ani de la nașterea criticului literar, poetului şi dramaturgului Mircea V. CIOBANU, redactor-şef al Editurii „Ştiinţa” (29 noiembrie 1956) 50 de ani de la naşterea pictorului Sorin SORIN, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Circul din Chişinău, Chişinăul vechi, Biserica Ciuflea ş.a. (29 noiembrie 1966)


45 de ani de la naşterea interpretei Victoria LUNGU, realizatoare a emisiunii „Vedete la Bis” la Moldova 1 (27 noiembrie 1971) 20 de ani de la fondarea CID „Chişinău” actualmente Departamentul „Memoria Chişinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (29 noiembrie 1996)


Piața Marii Adunări Naționale

DECEMBRIE 165 de ani de la nașterea arhiologului Ioan (Ion C.) SURUCEANU, arheolog şi istoric basarabean, fondator al Muzeului de Antichităţi din Chişinău, membru de onoare al Academiei Române (19 decembrie 1851 – 18 noiembrie 1897) 115 ani de la construcția la Chișinău a Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae, fost paraclis al Spitalului orăşenesc din Chişinău, arhitect V. Ţîganco (9 decembrie 1901) 105 ani de la nașterea arhitectului Robert KURŢ, arhitect-şef al Chişinăului în perioada 1951-1971, coautor al planului de reconstrucţie a Chişinăului, autor a peste 25 de proiecte de clădiri administrative, case de locuit, şcoli, parcuri, ex.: Clădirea hotelului Chişinău, Parcul Valea Morilor ş.a. (17 decembrie 1911 – 24 aprilie 1980) 95 de ani de la nașterea lui Victor ŞEVELOV, scriitor de limbă rusă, director al Studioului Moldova-Film (25 decembrie 1921 – 31 ianuarie 1963) 95 de ani de la naşterea lui Efim BOGDANOVSCHI, compozitor, dirijor, maestru de cor şi profesor la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, basarabean de origine evreiască, unul dintre cei ce a pus bazele muzicii corale din Republica Moldova. Pe faţada imobilului din str. A. Puşkin nr. 50 A din Chişinău este instalată o placă comemorativă dedicată muzicologului (5 decembrie 1921 – 12 decembrie 2005) 95 de ani de la naşterea Ecaterinei CAZIMIROV, actriţă de teatru şi cinema (8 decembrie 1921 – 18 noiembrie 2013)


90 de ani de la naşterea lui Petru NEDOV, biolog, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (25 decembrie 1926) 90 de ani de la naşterea lui Nicolai SAVOSTIN, poet, prozator, publicist, traducător (27 decembrie 1926 – 15 iulie 2015) 85 de ani de la naşterea Zinaidei CIRCOVA-GHIBU, romancieră, eseistă, regizor şi scenaristă de film, Om Emerit al Republicii Moldova (2 decembrie 1931 – 29 septembrie 2009) 85 de ani de la naşterea lui Ion MARIN, medic ortoped-traumatolog, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, cercetător ştiinţific (25 decembrie 1931) 80 de ani de la nașterea poetului, prozatorului şi traducătorului Iuliu CÂRCHELAN, membru al Uniunii Scriitorului din Republica Moldova, redactor al publicaţiilor Tinerimea Moldovei, Florile dalbe, Nistru, Cartea Moldovenească, Lumina, Literatura Artistică (25 decembrie 1936) 75 de ani de la nașterea poetului şi traducătorului Ion VIERU, redactor la Radioul Naţional, editurile „Lumina”, „Literatura Artistică” şi Comitetul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi, director al Biroului de propagare a literaturii de pe lângă USM (7 decembrie 1941) 75 de ani de la nașterea poetului, prozatorului şi publicistului Ştefan TUDOR (MELNIC), profesor de limbă franceză, redactor la Teleradio-Moldova, corespondent la revista „Scânteia leninistă”, redactor-şef al revistei „Alunelul” (24 decembrie 1941) 75 de ani de la naşterea lui Ştefan CULEA, pedagog, prezentator de televiziune, crainic la Televiziunea Naţională (24 decembrie 1941 – 3 iulie 2014) 70 de ani de la naşterea lui Andrei SMOCHINĂ, jurist, doctor habilitat în drept, profesor universitar (12 decembrie 1946) 70 de ani de la nașterea pictorului Ion SERBINOV, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Moara Roşie, strada Columna, peisajele Chişinăului (23 decembrie 1946) 70 de ani de la nașterea pictoriţei Inessa ŢÂPIN, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Chişinăul vechi, peisaje urbani, Sinagoga, Valea Dicescu, portrete ale scriitorilor, pictorilor (31 decembrie 1946 – 4 februarie 2013) 70 de ani de la nașterea prozatorului Dumitru MOLDOVAN, decan al Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale, ASEM (2 decembrie 1946) 65 de ani de la nașterea eseistului, publicistului, analistului politic Victor GHERMAN, secretar de redacţie la revista „Sud-Est”, redactor pentru rubricile „Raft” şi „Revista revistelor”, redactor-şef şi director la revista „Democraţia” (21 decembrie 1951) 65 de ani de la nașterea cântăreţei Zinaida JULEA, solistă a Orchestrei de muzică populară „Fluieraş” a Filarmonicii din Chişinău, solistă a Orchestrei de Muzică populară „Lăutarii”, condusă de Nicolae Botgros, solistă a Orchestrei municipale condusă de Fraţii Advahov (3 decembrie 1951)


65 de ani de la nașterea cantautorului şi chitaristului Iurie SADOVNIC. A activat ca solist al formațiilor

vocal-instrumentale „Haiducii din

Susleni”, formația „Haiducii” de la Institutul de Arte (1968-1973), formația „Sonor” (1973-1976), „Contemporanul” (1977-1978) și „Bucuria” (1979-1982) ale Filarmonicii din Chișinău (14 decembrie 1951) 55 de ani de la naşterea pictorului Andrei PELIN, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, a pictat Casa Mariei Bieşu, salcâmii Chişinăului (21 decembrie 1961) 55 de ani de la fondarea Bibliotecii Codru, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (7 decembrie 1961) 45 de ani de la naşterea interpretei AURA (Aurica Cotelnic), prezentatoarea emisiunii „Vedete cu şorţ” la televiziunea naţională (3 decembrie 1971) 15 ani de la apariţia Festivalului Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF, organizat anual la Chişinău de către OWH Studio, un grup de tineri cineaşti (13 decembrie 2001)


Alte date 220 de ani de la naşterea lui Anton PANN (Antonie Pantoleon-Petroveanu), poet, profesor de muzică religioasă, protopsalt, compozitor de muzică religioasă, folclorist, literat, publicist, autorul muzicii imnului naţional al României. Supranumit de Mihai Eminescu „finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb” în poemul „Epigonii”. A fost şi cântăreţ în corul „Bisericii mari” din Chişinău (cca 1796/1798 – 2 noiembrie 1854) 180 de ani de la construcţia la Chişinău a Bisericii Sf Mucenic Haralambie, în baza mijloacelor financiare ale negustorului Haralambie (1836) 180 de ani de la începerea plantării Parcului Catedralei (1836) 160 de ani de la naşterea Eufrosiniei CUZA (Valentina Cuza), soprană liricodramatică, originară din Basarabia (1856 – 15 mai 1910) 155 de ani de la nașterea la Chişinău a Cleopatrei HRŞANOVSCHI, cântăreaţă de lied (soprană), compozitoare, profesoară şi fondatoare a Şcolii particulare de muzică „Clasa cântului individual” din Chişinău (1861 – 15 martie 1939) 140 de ani de la naşterea lui Vladimir DONCEV, pictor, unul dintre fondatorii Societăţii de Arte Frumoase din Chişinău (1876 – 1941) 140 de ani de la construcția la Chișinău a vilei urbane a Familiei Leonard, nobili basarabeni, str. Maria Cebotari nr. 5 (1876) 135 de ani de la construcția la Chișinău a casei în care a trăit Iacob Baskevici, consilier de stat, profesor de istorie şi geografie la Gimnaziul nr. 1 de băieţi, bunicul arhitectului Robert Kurtz, str. Maria Cibotari nr. 13 (1881) 130 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului Grigore FIURER, membru al Societăţii de Arte Frumoase din Basarabia. A pictat Chişinăul vechi în prima jumătate a secolului XX, ruinele Chişinăului în 1944 şi Chişinăul postbelic (1886 – 1962) 120 de ani de la naşterea publicistei Olga PLĂMĂDEALĂ, balerină, activistă pe tărâm cultural-artistic, secretar general al Societăţii de Arte Frumoase din Basarabia, colaboratoare a revistei „Viaţa Basarabiei”, soţia sculptorului Alexandru Plămădeală (1896 – 10 martie 1990) 125 de ani de la construcţia Bisericii Sfântul Panteleimon din Chişinău, după proiectul renumitului arhitect Alexandru Bernardazzi (1891) 125 de ani de la turneul circului M.Truzzi la Chişinău (1891) 120 de ani de la înfiinţarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă” (1896)


115 ani de la construcția la Chișinău a clădirii Gimnaziului pentru fete „Principesa Natalia Dadiani” de către arhitectul Alexandru Bernardazzi (1901) 115 ani de la construcția la Chișinău a Casei lui M.V. Karcevski, om de viţă nobilă, autorul proiectului fiind arhitectul Alexei Şciusev, str. Al. Bernardazzi nr. 97 (1901) 110 ani de la construcția la Chișinău a Casei Vladimir Herţa, edificiu istoric ce aparține, în prezent, Muzeului Național de Artă al Moldovei (1906) 110 ani de la fondarea Muzeului Istoric Bisericesc din Chişinău din iniţiativa Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti. Muzeul activa în patru camere ale Casei Eparhiale (1906 – 1944) 110 ani de la transferarea patrimoniului Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală în actualul sediu, construit special pentru muzeu în anii 1903-1905 după proiectul arhitectului Vladimir Ţâganco. Inaugurarea edificiului a avut loc în iunie 1906. Clădirea este monument de arhitectură de însemnătate naţională şi face parte din Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău (iunie 1906) 90 de ani de la apariţia „Buletinul Muzeului Regional al Basarabiei” (Buletinului Ştiinţific al Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Chişinău) (1926 – 1940) 95 de ani de la nașterea jurnalistului de origine evreiască Teodor MAGDER, vicepreşedintele Asociaţiei organizaţiilor şi comunităţilor evreieşti din RM (1921–19 octombrie 2011) 70 de ani de la fondarea Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM) (1946) 70 de ani de la fondarea Combinatului Poligrafic din Chişinău (1946) 50 de ani de la apariția la Chișinău a Ansamblului „Mugurel” dirijat de Valeriu Negruzzi, desființat în 1974. În 1987 dirijorul Ion Dascăl înființează Orchestra de muzică populară „Mugurel” (1966) 50 de ani de la fondarea Casei Armatei (1961) 45 de ani de la fondarea Bibliotecii publice pentru copii „Maria Drăgan”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din sectorul Ciocana (1971) 35 de ani de la construcţia clădirii Circului din Chişinău după proiectul arhitecţilor Simion Şoihet şi Ala Kiricenko (1981) 25 de ani de la fondarea Ansamblului etno-folcloric „Moștenitorii”, conducător artistic Valeriu Chiper (1991) 25 de ani de la inaugurarea la Chişinău a monumentului victimelor fascismului, lucrare semnată de renumitului sculptor Aurel David, instalată în locul de execuţie în masă a evreilor, ţiganilor, ruşilor şi altor naţionalităţi - str. Calea Orheiului (1991) 20 de ani de la fondarea formaţiei „Gândul Mâţei” (1996).


Bibliografie 1. Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” : ghid encicl. / Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 2008. – 272 p. 2. Chişinăul în pictură : (peisaje, portrete) : Cat.-bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” ; alcăt.: Taisia Foiu, Ludmila Toma ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Chișinău : S. n., 2012. (Tip. „Elena-V.I.”). - 178, [32] p. : fot. 3. Chișinău : encicl. / ed. : Iurie Colesnic. – Chișinău : Editura Museum, 1997. – 569 p. 4. Creatori de ex-libris basarabeni : mic dicţ. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; concepţie şi alcăt. : Lidia Kulikovski, Valeriu Herţa ; coord. : Genoveva Scobioală. – Chișinău : „Magna-Princeps” SRL, 2011. – 170 p. 5. Молодые композиторы Советской Молдавии: [сб. очерков] / сост. : Т. Пирогова. – К. : Лит. артистикэ, 1982. – 98 с. 6. Literatura și arta Moldovei : Encicl. : în 2 vol. / red.-şef. : A. Timuş ; colegiul de red. : H. Corbu ş.a. – Ch. : Redacția princip. a Encicl. Sov. Mold., 1985 - . Vol. 1. – 1985. – P. 150 7. Proca, Ion. Grigorie condamnat la glorie: [despre viața și activitatea actorului Grigore Grigoriu] / Ion Proca. – Chișinău : Grafema Libris, 2006. – 160 p. 8. Poştarencu, Dinu. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Chişinău. – Chișinău, 2002, 16 p. 9. Aniversări culturale... / alcăt.: Maria Harea, Tamara Croitoru, Larisa Turea [et al.]; resp. ed.: Claudia Balaban; Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”. – Chişinău : Epigraf, 2010. – 200 p. [online]. [citat 14.04.2015]. Disponibil: http://www.bncreanga.md/pdf/aniversari_culturale_2011.pdf 10. Verificat: Au sufletele inundate de muzică : [interviuri cu muzicieni, compozitori, dirijori, interpreţi despre muzică, realitate de Nina Josu] / cop. : Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2012. – 212 p. 11. Клетинич, Е.С. Композиторы Советской Молдавии / Е. Клетинич. – К. : Лит. артистикэ, 1987. – 270 с. 12. Femei din Moldova : encicl. Chişinău, 2000. – 312 p. 13. Membrii Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova [online]. [citat 14.04.2015]. Disponibil: http://www.arta.md/membri/precursori/ 14. Membrii Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova [online]. [citat 14.04.2015]. Disponibil: http://uniuneascriitorilor.md/member/page/2/ 15. Rusu, Grigore. Evocări / Grigore Rusu. – Chișinău : [S. n.], 2010. – 236 p. 16. Compozitori [online]. [citat 14.04.2015]. Disponibil: https://bibliomusic.wordpress.com/compozitori/ 17. Actori [online]. [citat 19.05.2015]. Disponibil: http://www.vipmagazin.md/top/50_cei_mai_populari_actori_basarabeni/ 18. Festivalul Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF [online]. [citat 17.06.2015]. Disponibil: http://www.cronograf.md/festival.php?id=1 19. Calendar Naţional 2006. – Chişinău, 2007. – 404 p. 20. Calendar Naţional 2011. – Chişinău, 2002. – 204 p. 21. Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului al XXI-lea : Repertoriul monumentelor de arhitectură : [album] / Tatiana Nesterov, Boris Gangal, Eugenia Râbalco. – Ch. : Arc, 2010. – 568 p. : fot. 22. Шишкан, Константин. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях: биобиблиогр. словарь-справ.: в 2-х т. / К. Шишкан, С. Пожар. – К. : [S.n.]. Т. 1 : (XVIII в. – 1 пол. XX в.). – 2009. – 436 с. : ил. Т. 2 : (2 пол. ХХ – нач. ХХI в.). – 2010. – 976 с. : ил.

Profile for Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Calendar Chisinau 2016  

Chișinău în Date și Evenimente 2016

Calendar Chisinau 2016  

Chișinău în Date și Evenimente 2016

Advertisement