Page 1

Biblioteca Municipală “B.P.Hasdeu” Biblioteca “M.V.Lomonosov” A.S.Puşkin şi Basarabia Bibliografie

Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski Alcătuitor şi culegere computerizată Ina Strelina Tehnoredactare Victor Rusu Redactor Ludmila Pînzari Lector Vlad Pohilă


CUPRINS CĂTRE CITITOR ............................................................5 К ЧИТАТЕЛЮ ................................................................6 LUCRĂRI CU CARACTER GENERAL .................................9 ОБЩИЕ РАБОТЫ ........................................................9 A.S. PUŞKIN ŞI DECEMBRIŞTII ......................................44 А. С. ПУШКИН И ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО ДЕКАБРИСТОВ ....90 LOJA MASONICĂ “OVIDIU” ........................................ 101 МАСОНСКАЯ ЛОЖА " ОВИДИЙ, " – 25» ..................... 101 PUŞKIN ŞI ETERIŞTII ................................................. 105 А. С. ПУШКИН И ГЕТЕРИСТЫ ................................... 105 PUŞKIN ŞI SCRIITORII BASARABENI ............................ 114 А. С. ПУШКИН И ПИСАТЕЛИ БЕССАРАБИИ ................ 114 DESPRE LUCRĂRILE SCRISE ÎN BASARABIA ......................1 О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, НАПИСАННЫХ В БЕССАРАБИИ......58 AMINTIRILE CONTEMPORANILOR DESPRE AFLAREA POETULUI ÎN BASARABIA 67 ВОСПОМИНАНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ О ПРЕБЫВАНИИ ПОЭТА В МОЛДАВИИ 67 PUŞKIN ÎN BELETRISTICĂ, SCENARII, PIESE ..................70 ПУШКИН НА ЮГЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, СЦЕНАРИЯХ, ПЬЕСАХ 70 OMAGIERI ŞI LOCURI LEGATE DE А.S.PUŞKIN .................72 ПУШКИНСКИЕ МЕСТА И ПУШКИНСКИЕ ДНИ ...................72 CASA-MUZEU “A.S.PUŞKIN”.......................................83 ДОМ-МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА ....................................83 PUŞKIN ŞI DOLNA .....................................................89 А. С. ПУШКИН В ДОЛНЕ ...........................................89 MONUMENTUL LUI A.S.PUSKIN LA CHISINAU ...............91 ПАМЯТНИК А. С. ПУШКИНУ В КИШИНЕВЕ ..................91 CONFERINŢE PUŞKINISTE .........................................93 ПУШКИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ...................................93 OPERELE LUI A. PUŞKIN EDITATE ŞI PUBLICATE ÎN MOLDOVA 96 СОЧИНЕНИЯ А. С. ПУШКИНА ИЗДАННЫЕ В МОЛДОВЕ ..95 GRAFICA LUI PUŞKIN ................................................99 ЮЖНАЯ ГРАФИКА А. С. ПУШКИНА............................99 POEŢI DESPRE POET ................................................ 102 ПОЭТЫ О ПОЭТЕ ..................................................... 103 PUŞKIN ÎN TEATRU, CINEMA ...................................... 107 ПУШКИН В ТЕАТРЕ, КИНО ......................................... 107 ANEXE .................................................................... 111 ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................... 111 POEZIA LUI PUŞKIN ÎN CÎNTECE ŞI ROMANŢE............... 109 ПОЭЗИЯ А. С. ПУШКИНА В ПЕСНЯХ И РОМАНСАХ...... 109 CRONICA................................................................. 110 ХРОНИКА ЮЖНОГО ПЕРИОДА ................................... 110 DICŢIONARUL BIBLIOGRAFIC AL CUNOSCUŢILOR ŞI PERSONAJELOR LUI A.S. PUŞKIN 123 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЗНАКОМЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ А. С. ПУШКИНА В МОЛДАВИИ .............................................................................. 119


A.S.Puşkin şi Basarabia

Но если, обо мне потомок поздний мой Узнав, придет искать в стране сей отдаленной Близ праха славного мой след уединенный – Брегов забвения оставя хладну сень, К нему слетит моя признательная тень, И будет мило мне его воспоминанье. Да сохранится же заветное преданье: Как ты, враждующей покорствуя судьбе, Не славой, участью я равен был тебе. Здесь, лирой северной пустыни оглашая, Скитался я в те дни, как на брега Дуная Великодушный грек свободу вызывал, И не единый друг мне в мире не внимал; Но чуждые холмы, поля, и рощи сонны, И музы мирные мне были благослонны. «К Овидию»

3


A.S.Puşkin şi Basarabia

CĂTRE CITITOR Prezenta bibliografie, fiind consacrată bicentenarului naşterii lui Alexandru Puşkin, este o expresie a dragostei şi recunoştinţei faţă de poetul rus. Scopul lucrării este de a elucida activitatea literară şi viaţa scriitorului în timpul aflării în Basarabia. În bibliografie au fost incluse lucrări în limbile română şi rusă (în original), cît şi în alte limbi moderne: enciclopedii, bibliografii, dicţionare, cărţi, ediţii periodice, care consemnează numele şi opera scriitorului, apărute în perioada 1822-1999. Bibliografia structurată în 13 capitole, cuprinde compratimentele: Lucrări cu caracter general, Puşkin şi decembriştii, Loja masonică “Ovidiu”, 25, Puşkin şi eteriştii, Puşkin şi scriitorii basarabeni, Despre lucrările scrise în Basarabia, Amintirile contemporanilor despre aflarea poetului în Basarabia, Puşkin în beletristică…, Omagieri şi locuri legate de A.S.Puşkin, care conţine diveziunile: Casa-Muzeu “A.S.Puşkin”, Puşkin şi Dolna, Monumentul lui A.S. Puşkin la Chişinău, Conferinţe puşkiniste, Operele lui A.Puşkin editate şi publicate în Moldova, Grafica lui A. Puşkin, Poeţii despre poet, Puşkin în teatru, cinema. Aceste compartimente sunt alcătuite potrivit ordinii cronologice, excepţie făcînd compatimentul Poezii, unde înregistrările sînt aranjate în ordine alfabetică. Descrierile bibliografice sînt paкţial adnotate şi făcute conform STAS-urilor: 12629/188 “Descrierea bibliografică a documentelor” - pentru înregistrările în limba română, şi STAS-ul 7.1-84 “Bibliograficeskoe opisanie dokumenta” - pentru cele în limba rusă. Abrevierile cuvintelor au fost executate conform STAS-ului 8256-82 “Prescurtarea cuvintelor şi a expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice”. Majoritatea înregistrărilor descrise au fost consultate de visu. În cazurile necesare descrierile bibliografice sînt însoţite de adnotări de referinţă. În cadrul compartimentelor şi diveziunilor înregistrările bibliografice sînt aduse în ordinea cronologică, iar în cadrul anului respectiv – în ordinea alfabetică a autorului sau a titlurilor. Bibliografia a fost întocmită în baza consultării fondurilor Bibliotecii Municipale “B.P.Hasdeu”, Bibliotecii A.S.M., Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii Casei-Muzeu “A.S.Puşkin”, surselor bibliografice generale. Lucrarea se încheie cu Anexele: Poezia lui Puşkin în cîntece şi romanţe, Cronica perioadei basarabene, Dicţionarul bibliografic al cunoscuţilor şi personajelor lui A. S. Puşkin şi Indexuri auxiliare: Indice de nume, Indice de ziare şi reviste, de o incostestabilă utilitate, facilitînd consultarea acestei lucrări. Alcătuitorii îşi exprimă recunoştinţa colaboratorilor Muzeului “A.S.Puşkin” din Chişinău, în special colaboratorului ştiinţific Galina Todos şi bibliografului Bibliotecii A.Ş.M. dlui Ion Şpac. Selectarea materialelor a luat sfîrşit la 1 mai 1999. Bibliografia este destinată tuturor celor interesaţi să cunoască mai detaliat viaţa şi activitatea literară a marelui poet rus în Basarabia.

4


A.S.Puşkin şi Basarabia

К читателю Этот указатель - дань любви и признательности великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. За свои вольнолюбивые произведения и устные выступления против самодержавия А. С. Пушкин был выслан в Бессарабию. Цель данного указателя - показать читателю всю многогранность литературной деятельности и жизни поэта в период пребывания в Бессарабии. В указатель вошли материалы, изданные с 1822 - 1999 гг. Вся литература в указателе сгруппирована по разделам: “Oбщие работы", " Пушкин и южное общество декабристов", " Масонская ложа "Овидий", - № 25", "А. С. Пушкин и гетеристы", "Пушкин и писатели Бессарабии", «О произведениях, написанных в Бессарабии», "Воспоминание современников о пребывании поэта в Молдавии", «Пушкин на юге в художественной литературе, сценариях, пьесах», «Пушкинские места и пушкинские дни», " Дом - музей А. С. Пушкина в Кишиневе", «А.С.Пушкин в Долне», "Памятник А. С. Пушкину в Кишиневе", «Пушкинские конференции», «Сочинения А.С.Пушкина, изданные в Молдове», «Южная графика А.С.Пушкина», «Поэты о поэте», «Пушкин в театре, кино», и Приложения: «Поэзия А.С.Пушкина в песнях и романсах», «Хроника южного периода», «Библиографический словарь знакомых и персонажей А.С.Пушкина». Библиографические записи документов в разделах пособия расположены в хронологическом порядке, а внутри каждого года в алфавитном порядке представлены монографии и сборники, статьи из коллективных сборников, журнальные и газетные статьи по месяцам и датам публикации. Большинство материалов указателя просмотрены de visu. Литература в указателе частично аннотирована. Аннотации носят пояснительный характер. Библиографический указатель пронумерован. Цифры вспомогательного указателя отсылаются к порядковому номеру записи. Подбор материала закончен 1 мая 1999 года. При составлении данной библиографии использованы фонды и каталоги Центральной библиотеки Государственного университета Молдова, Национальной библиотеки Республики Молдова, Центральной научной библиотеки АН Молдовы, Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу, библиотеки Дома-музея «А.С.Пушкина», а также различные пособия и справочные издания по данной теме. Издание данного указателя рассчитано на литературоведов, преподавателей вузов, техникумов, лицеев, колледжей, студентов, работников библиотек, а также для тех, кто интересуется жизнью и творчеством А. С. Пушкина, его пребыванием на молдавской земле. Составители выражают благодарность сотрудникам Дома-Музея «А.С.Пушкина», научному сотруднику Галине Тодось и библиографу Библиотеки Академии Наук Молдовы, Иону Шпак за оказанную помощь.

5


A.S.Puşkin şi Basarabia

SOARELE POEZIEI RUSE Puşkin începe prin a fi el însuşi, spiritul puşkinian ni se relevă chiar în primele versuri de adolescenţă. Marele poet rus are de la bun început conştiinţa menirii sale. “Poezia este pasiunea unora, nu prea mulţi, născuţi poeţi; ea cuprinde şi absoarbe toate observaţiile, toate eforturile, toate impresiile vieţii lor…” Modul puşkinian de a înţelege darul poetic este cu desăvîrşire unic: poezia lucrează în chip poetic şi poetul rus doreşte să fie fidel întru totul cauzei ei. Prorocul puşkinian nu ţinteşte sacralitatea, ci vrea să fie un creator. Lermontov urmăreşte în poezia sa scopuri morale. Dostoievski caută să despecetluiască tainele umane. Tolstoi e preocupat în special de autoperfecţionarea omului, căutînd o soluţie de compromis între artist şi moralist. Evident, aceşti trei scriitori şi-au căutat febril propriul eu, schimbîndu-şi mereu obiectivele căutării lor. Noile descoperiri îi determinau să piardă ceva din valoarea celor vechi. Puşkin însă, se schimba fără să se caute pe sine ca Puşkin: era de-acum Puşkin. Întreaga sa creaţie a fost o aprofundare continuă a darului iniţial. Acesta a determinat drumul său în literatură. Puşkin îşi ştia bine drumul. Singura problemă pe care o avea era să-şi fie fidel sieşi. “Calea lui Puşkin nu e spre poezie, ci în poezie. Totul pentru el constă nu în tendinţa de aşi schimba propriul eu, ci în a-şi valorifica mai profund şi mai multilateral propriile sale posibilităţi”, - spune B. Bursov în cartea sa “ Destinul lui Puşkin” (L., 1985). Mai toţi eroii puşkinieni, în care se obiectează poetul, au în egală măsură conştiinţa misiunii ce le este dată şi a realizabilităţii ei. “Prietenii” fideli ai poetului nu-şi ascund numele şi acţiunile: ca şi creatorul lor, sfidează masca. Puşkin înfruntă stoic toate obstacolele ce i se pun împlinirii sale: este, la propriu şi la figurat, un om al destinului. Nici chiar în cele mai vitrege împrejurări, Puşkin nu admite ideea disimulării, conformării, contrafacerii, a jocului cu propriul dar: nu a vieţui oricum, nu a supravieţui cu orice preţ, ci a rămîne acelaşi, a păstra intactă sinea sa, identitatea propriului eu. Tolstoi a căutat să-şi înşele soarta. Puşkin o acceptă cu destoinicie şi în ceasul morţii spune: “S-a sfîrşit”. Rugat să precizeze sensul vorbei sale, el adaugă: “S-a sfîrşit viaţa”. Exclude oare Puşkin atingerea cu mizeria realităţii, cu “cercul ei strîmt”. Nu, Puşkin rămîne oricînd şi oriunde în operele sale poetul plinităţii existenţei, fiindcă visul are ceva unilateral în el, iar realitatea, oricît de unilaterală ar fi, are un farmec. De aceea, între vis, îndoială în dulceaţa lui şi iubirea, ce ascunde un sens tragic şi presupune chinurile cele mai groaznice, poetul o alege pe aceasta din urmă, acţiunea lui petrădînd, ci, din contra, pecetluind felul său de a fi. Puşkin e poetul ce şi-a dus povara destinului în întregime, fără a evita ce i-a fost dat să înfrunte. Este, deci, luptătorul total. Omul pornit să se realizeze este gata să înfrunte orice ar putea să împiedice împlinirea de sine. Mănuşa soartei e ridicată cu destoinicie de el. Acceptă toate duelurile, neeschivîndu-se nici de la cel – capital – cu Viaţa. Am putea spune, astfel, că el nu are probleme, care să-l complexeze psihologic, ca pe romantici, ci o singură problemă: cum să pună stăpînire pe destin în măsura în care destinul îl stăpîneşte? O natură puternică, înălţată pe solide temeiuri etice neşovăitoare explică unicitatea poeziei şi a personalităţii puşkiniene: “Puşkin mergea, plin de fermitate, în întîmpinarea tuturor bucuriilor şi amărăciunilor, pe care le poate întîlni omul în calea vieţii sale”. De aici comportamentul specific, ce derivă organic dintr-un caracter specific. Imperativul categoric puşkinian e acela de a urma numai şi numai instinctului adevărului, îndemnurile intime ale propriului dar. Nu-i scapă nici o clipă care a fost trăită cu adevărat, căci numai astfel pătrunde întreaga frumuseţe a sufletului uman: omul puşkinian e omul posibilităţii umane extreme şi năzuieşte întotdeauna să atingă culmea realizării de sine. Ceea ce va fi să obţină nu e atît taina existenţei sale (obiectiv dostoievskian), cît taina împlinirii de sine. Poţi năzui mai mult decît e în puterile tale să obţii? 6


A.S.Puşkin şi Basarabia

Puşkin îi simpatizează nu pe cei care rămîn fideli caracterului lor, ci pe cei care caută să se afirme pe sine. Evoluţia lui Goethe ca personalitate nu e accidentată prin nimic dramatic şi îl lasă indiferent pe Puşkin: n-a putut întîlni vreo oprelişte în sine sau în împrejurările vieţii sale. Faustul puşkinian se pomeneşte într-o situaţie paradoxală, care grăbeşte deznodămîntul tragic: vrea să cunoască totul, uitînd de alte datorii ale sale ca om. Şi iată, neatingîndu-şi ţelul, e supărat nevoie mare pe omenire, de parcă aceasta e vinovată că fiecăruia îi este sortită doar împlinirea de sine. Da, trebuie să plăteşti pentru o mai mare măsură de afirmare de sine decît aceea pe care ai putea-o căpăta cu adevărat: nu cîştigi în acest caz decît luări peste picior din partea lui Mefistofel. Mai mult: poţi pieri chiar în înverşunarea fără noimă contra lumii. Cu toate acestea, ca să-ţi realizeze vocaţia de excepţie, ar trebui să procedezi uneori ca Puşkin: să fii de o fermitate de neclintit, să dai dovadă de consecinţele faptelor tale, să fii un obsedat, să ai un sentiment acut al propriei demnităţi, sociat respectului pentru alţii, să-ţi fii credincios şi să întreţii nestinsă credinţa în sine, să fii îndrumat doar de voinţa ta. Şi, bineînţeles, să fii gata să suferi, să suferi şi pentru alţii. A suferi e totuna cu a înţelege mai bine totul. Te poţi realiza, fireşte, doar ca fiinţă spirituală unică în felul ei, în ciuda tuturor vitregiilor soartei. Or, îţi eşti scop doar în faţa realizării de sine, căci această realizare e o verigă din lanţul infinit al altor realizări de sine. Omul atinge integritatea prin trei însuşiri: cînd îşi are reazemul afirmării în sine însuşi; cînd concepe lumea drept un întreg unic şi indivezibil, regăsindu-se în ea ca parte, cînd are constiinţa că făptuirile trebuie plătite cu suferinţa, vecina dialectică a bucuriei. Puşkin – сonchide B. Bursov, - este cea mai liberă fiinţă în literatura rusă. Şi cea mai înzestrată cu sentimentul responsabilităţii, presupus de propriul dar. Poezia este pentru el poezie. Recunoaşte, deci, ca şi existenţei, autonomia ei. Adevăratul creator e, în concepţia sa, întotdeauna singur. “…În realitate, principalul e unitatea omului şi a universului. Puşkin e preocupat de căutarea sensului său în propriul sine ca creator şi în lumea înconjurătoare văzută sau doar imaginată, ca obiect de descriere al poeziei sale.” Puşkin, este Totul pentru ruşi, spune undeva academicianul D. Lihaciov, precum Eminescu este Totul pentru români, Goethe pentru germani, Shakespeare pentru englezi. Este un Poet-simbol. Exponenţialitatea sa îl delegă să fie şi un mijlocitor între cultura rusă şi cea română. Întîlnirile lui de la Chişinău cu scriitorii noştri clasici i-au determinat pe Constantin Stamati şi Alecu Donici să realizeze primele traduceri din opera sa într-o altă limbă. Folclorul moldovenesc i-a fost o sursă de inspiraţie. Eminescu şi Puşkin s-au întîlnit temeinic pe linia motivelor romantice ale demonismului, geniului, poetului în raport cu mersul strîmt şi mulţimea cerului şi a pămîntului, mării şi universului. O traducere ca cea făcută de Ion Buzdugan şi editată în 1966 era considerată de Perpessicius drept un act al culturii româneşti. Sărbătorirea centenarului morţii la Chişinău, în 1937, a prilejuit importante manifestări şi editarea unui număr special al prestigioasei reviste "Viaţa Basarabiei“. Şi în perioada postbelică Puşkin a avut un impact deosebit asupra procesului cultural din Republica Moldova. Prezentul volum bibliografic, pregătit cu dragoste şi exigenţă de lucrătorii Bibliotecii Municipale “B.P.Hasdeu”, este o dovadă a prezenţei spirituale a lui Puşkin pe meleagurile basarabene. Acad. Mihai Cimpoi

7


A.S.Puşkin şi Basarabia

"БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ...": Штефан чел Маре в пушкинском древе "Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие...",- говорил Александр Пушкин и сам всегда следовал этой замечательной мысли. Поэт глубоко изучал историю Родины, государства Российского. С не меньшем интересом и серьезностью познавал и свою родословную: "Род Пушкиных мятежный", "...как ни открою страницу истории, везде Пушкины". Но поэт всего знать не мог. Большую лепту в изучение древа Пушкиных внесли ученые-пушкинисты и известные ныне любители-исследователи. Но как это ни странно, буквально до наших дней не было полной родословной поэта. Только в 1990 году опубликована более совершенная родословная А.С.Пушкина. А работал над ней около сорока лет московский исследователь Андрей Андреевич Черкашин. Свою первую схему, где представлен только Пушкинский род - его предки и многочисленные потомки, Андрей Андреевич подарил Дому-музею А.С.Пушкина в Кишиневе в 1988 году, когда приезжал в наш город вместе с правнуком поэта Григорием Григорьевичем Пушкиным. Полная же схема могучего древа Пушкинского рода состоит из пяти тысяч имен! Разместил их исследователь на пяти квадратных метрах склеенных листов, высотою два метра. Ошеломляющая картина! Кого здесь только не обнаружишь! Пушкины в родстве с первой русской княжной династией Рюриков, с великими князьями Игорем и Святославом, Ярославом Мудрым, Владимиром Мономахом, Дмитрием Донским. Александр Пушкин – прямой потомок князя Московского Юрия Долгорукова в 21 колене. Дальним родством связан поэт с Александром Невским, с Дмитрием Пожарским, Михаилом Кутузовым. Племянником поэта в пятом поколении является Лев Толстой. Родственными узами связаны Пушкины с Лермонтовыми, Тютчевыми, Веневитиновыми, Вяземскими. В 28 поколении Александр Сергеевич является потомком Владимира Красно Солнышко, того самого, который 6 июня 988 года крестил Русь. Вот уж по-пушкински - "бывают странные сближения". Ведь именно 6 июня родился поэт. И уж совсем изумляет тот факт, что родственные узы тянутся к Бессарабии ХIV века. История распорядилась так, что великие государи Молдавии и Руси Штефан чел Маре и Иван III стали сватами. Александр Сергеевич Пушкин читал об этом факте в "Истории государства Российского" Николая Михайловича Карамзина. Историк пишет: "Таким образом расположенные к искреннему союзу Иван и Стефан утвердили оный семейственным: второй предложил выдать дочь свою, Елену, за старшего сына Ивана, избрав в посредницы мать Великого Князя. Боярин Михайло Плещеев с знатною дружиной в 1482 году отправился за невестою в Молдавию, где и совершилось обручение. Стефан отпустил дочь в Россию со своими боярами: Ланком, Синком, Герасимом и с женами их. Она ехала через Литву: Казимир не только дал ей свободный путь, но и прислал дары в знак учтивости. Прибыв в Москву после Филиппова заговенья, Елена жила в Вознесенском монастыре у матери Великого Князя, и до свадьбы имела время познакомится с женихом. Их обвенчали в самый праздник Крещения" Итак, свою красавицу дочь Штефан выдал за сына Ивана III Великого. Звали его Иван Иванович Молодой - великий князь Тверской. Он рано умер. От брака остался сын Дмитрий Иванович, т.е. внук Штефана чел Маре и Ивана III. В память сына Иван III провозглашает в 1490 году своего внука царем Руси, а в 1498 году коронует его. Но жизнь Дмитрия была коротка. Потомства он не оставил, а если бы такое случилось, был бы в 8-10 колене он в свойстве с А.С.Пушкиным. Но родство Штефана чел Маре и Александра Пушкина все же состоялось. Надежда Герасимовна Рахманинова - прямой потомок в десятом колене Штефана 8


A.S.Puşkin şi Basarabia

чел Маре, вышла замуж за Юрия Алексеевича Пушкина, родного брата Марии Алексеевны Ганнибал - бабушки поэта. Их пятеро детей и являются троюродными братьями, сестрами А.С.Пушкина. Среди потомков поэта не только русские, но и украинцы, грузины, армяне, белорусы, евреи, французы, итальянцы, бельгийцы, немцы, англичане, шведы, китайцы, американцы. Сорок поколений Пушкинского рода связали по времени целое тысячелетие. Галина Тодось, научный сотрудник Дома-музея А. С.Пушкина

9


A.S.Puşkin şi Basarabia

«…Я живу близ тихих берегов» («К Овидию») LUCRĂRI CU CARACTER GENERAL ОБЩИЕ РАБОТЫ Enciclopedii Энциклопедии 1. PUŞKIN Aleksandr (6-06-1799-10-02-1837) // Chişinău: encicl. / editor Iurie Colesnic. – Ch., 1997. - P. 390-391. 2. LITERATURA şi arta Moldovei: Encicl. În 2 vol. / red. şef. A. Timuş, coleg. de red. H. Corbu ş. a. – Ch. : Red. prin. a Encicl. Sov. Mold., 1986. – Vol. I . – 508 p. : il. – Cu caract. chir. Din conţ. :Puşkin Alexandr Sergeevici. – P. 169-170. Puşkin, monumentul lui. – P. 171, Puşkin, muzeul "A. S. Puşkin," din satul [Dolna]. – P. 171. 3. PUSHKIN Aleksandr (Sergeyevich) (b. 6 (May 26 old style), 1799, Moscow – d. Febr. 10 (Jan. 29 O. S. ) 1837, St. Petersburg) // The New Encyclopaedia Britanica. - Chicago, 1993. - Vol. 9: Micropaedia. - P. 813. 4. PUSKIN Aleksandr Sergeevic // Enciclopedia dello spettacolo. - Roma, 1975. - P. 606608. 5. ПУШКИН (Александр Сергеевич) // Энцикл. словарь / Под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. - Т. 25. - С. 826-851. Из содерж. : Пушкин на юге.- С. 832 – 836. 6. ЦЕЙТЛИН А. Пушкин А. С. : [ Пушкин, Пушкин в истории русской литературы, Пушкиноведение, Библиография ] // Лит. Энцикл. – М., 1935. - С. 377 - 450. Из содерж. : О лирике начала 20-х гг. - С. 379-381; О ссылке в Кишинев. – С. 386 – 388. 7. БЕЛЮГОВА В. Е. Рассказы о Пушкине // Бессараб. энцикл. словарь / Под ред. В. М. Адиясевич: Т. 1. – К., 1933. – Вып. 8: Кишинев. - С. 259. 8. ГЕРШЕНЗОН Д. Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) // БСЭ . – Т. 47. – М., 1940. – С. 651 - 673. 9. ПРОХОРОВ А. М. Пушкин Александр Сергеевич. (1799 - 1837) // БСЭ. –М., 1975. – Т. 21. - С. 246 - 250. 10. ВАРТИЧАН И. К., Трубецкой Б. А. Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) // Советская Молдавия: Крат. энцикл. - К., 1982. - С. 510-511. Bibliografii Библиографии 11. BIBLIOGRAFIA literaturii române: 1948-1960. - Bucureşti, 1965. - 1123 p. 12. CRONICA presei R.S.S.M.: Indice Bibliografic de Stat / Camera cărţii din R.S.S.M.Chişinău, 1974-1990, 1991-1997. 13. ŞPAC I.I. Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1971-1975).- Chişinău: Ştiinţa, 1976.283 p. 14. ŞPAC I.I., Iaţkovskaia L. Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1976-1980).- Chişinău: Ştiinţa, 1982.- 323 p. 15. LIMBA şi literatura moldovenească (1958-1983): indice bibliografic / A.Ş. a R.S.S.M. Biblioteca şt. centrală, alc.: V.I.Mirgorodskaia.- Chişinău: Ştiinţa, 1986.- 150 p. 10


A.S.Puşkin şi Basarabia

16. ŞPAC I.I., Iaţkovskaia L.F. Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1981-1985).- Chişinău: Ştiinţa, 1988.- 327 p. 17. ŞPAC I.I. Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1924-1965).- Chişinău: Ştiinţa, 1989. 18. BIBLIOGRAFIA Moldovei: Cărţi. Albume. Hărţi. Note muzicale. Discuri. Seriale etc / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.- Chişinău, 1992-1995. 19. MADAN Ion. Cercetări în domeniul ştiinţelor umanistice la Universitatea de Stat din Moldova: (1974-1995).- Ch.: Tipografia centrală, 1996.- 463 p. 20. POLIAC Manuil. Bibliografie pentru înlesnirea cercetătorului vieţii şi operei lui A. S. Puşkin din vremea aflării sale în Basarabia // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 1-2. - P. 7074. 21. BIBLIOGRAFIA lucrărilor lui A.S.Puşkin // Moldova Soc. – 1949. – 10 sept. – Cu caract. chir. 22. МОДЗАЛЕВСКИЙ Б.Л. Библиотека А.С.Пушкина: (библиографическое описание).СПБ: Типография Императорской Академии Наукъ, 1910.- 442 с. – С. П.: О Кишиневе. 23. ДРАГАНОВ П. Д. Bessarabiana: Ученая, литературная и художественная Бессарабия: Алфавитный библиогр. указатель архивных первоисточников. Кишинев: Тип. Кашевского, 1911. Из содерж.: Пушкин Александр Сергеевич: поэтические и прозаические сочинения, а также письма, касающиеся Бессарабии, или же навеянные воспоминаниями о ней. - С. 134-144. 24. БИБЛИОГРАФИЯ произведений А. С. Пушкина и литература о нем: 1886 – 1899. М. -Л., 1949. - 996 с. 25. БИБЛИОГРАФИЯ произведений А. С. Пушкина и литература о нем: 1949: Юбилейный год. - М. -Л., 1951. - 566 с. 26. БИБЛИОГРАФИЯ произведений А. С. Пушкина и литература о нем : 1918 – 1936. – М. – Л., 1952. – 283 с. 27. БИБЛИОГРАФИЯ произведений А. С. Пушкина и литература о нем: 1954-1957. М. -Л., 1960. - 326 с. 28. БИБЛИОГРАФИЯ произведений А.С. Пушкина и литература о нем: 1951. – М. – Л., 1954.- 432 с. 29. БИБИЛИОГРАФИЯ произведений А.С. Пушкина и литература о нем: 1952 – 1953. – М. – Л., 1955.- 370 с. 30. БИБЛИОГРАФИЯ произведений А. С. Пушкина и литература о нем: 1937-1948. М. -Л., 1963. - 747 с. 31. 25 ПУШКИНСКИХ конференций 1949 – 1978: Библиографические материалы / Сост., В.В.Зайцева. – Л.: Наука, 1980.- 123 с. 32. ИСТОРИЯ, археология, этнография Молдавии: Указатель сов. лит. : Вып. 2: 1969 - 1980 / Сост., З. А. Ионова, П. М. Кожухарь, А. Г. Постикэ. – К. : Картя Молд., 1982. – 599 с. О А. С. Пушкине см. : Именной указатель. – С. 582. 33. ЖУРНАЛЫ «Былое» и «Минувшие годы»: Указатель содержания журналов / Сост. Ф.Лурье: В 2 – х ч. – М., 1987.- Ч.1.- 70 с., Ч.2.- 70 с. 34. КРИТИКА и литературоведение Молдавии: Библиогр. указ. / Сост. И. И. Шпак, В. И. Виргородская, Л. Ф. Яцковская и др, Под ред. М. Д. Долгана, АН Молд. ССР, Ин-т яз. и лит. – К. : Штиинца, 1989. – 518 с. Об А. С. Пушкине см. : Именной указатель. – С. 492.

11


A.S.Puşkin şi Basarabia

CĂRŢI КНИГИ 35. BOLDUR A. Contribuţii la studiul istoriei Românilor: În 3 vol. – Ch.: Tiparul Moldovenesc, 1940. – Vol. 3– 216 p. Din conţ. : Analiza atitudinii lui A. S. Puşkin faţă de populaţia română, raporturilor cu soţii Bas, scriitorul C. Stamati. – P. 49-53. 36. BOLDUR A. Istoria Basarabiei: În 3 vol.- Ch.: [ s.a.], 1940.- 217 p. Din conţ.: Puşkin în Basarabia.- P. 49-56. 37. INJEVATOV I.K. Puşkin şi norodul moldovenesc.- Ch.: Edit. De stat a Moldovei, 1949.- 103 p.- Сu caract. chir. 38. BLAGOI D. D. A.S.Puşkin / trad. de E. Andrianov.- Ch.: Edit. de stat a Moldovei, 1952.- 104 p.- Сu caract. chir. 39. PUŞKIN în Moldova / autor-alcăt. V. Tîmcişin, il. de V. Siniţki. – Ch. : Lumina, 1973. – 47 p. : il. - Сu caract. chir. 40. ŞI NORDICA ta liră...: omagiu lui A. S. Puşkin / alc. Andrei Strîmbeanu, prez. graf. Isai Cîrmu. – Ch. : Cartea Mold., 1975. – 171 p.- Cu caract. chir. 41. POPOVICI C. Cu lira nordică pe plaiul doinelor moldave // Popovici C. Aprecieri şi medalioane literare.- Ch., 1979.- P. 97-110.- Cu caract. chir. 42. АННЕНКОВ П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина: Сочинения Пушкина. – СПб., 1855. – Т. 1. 43. ЯКОВЛЕВ В. А. Отзывы о Пушкине с юга России: Воспоминания к пятидесятилетию со дня смерти поэта 29 января 1887 г. – Одесса: Тип. П. Францова, 1887. – 156 с. – Из содерж. : Мацеевич Л. С. Из Кишинева - о Пушкине.- С. 14 – 56; Мацеевич Л. С. Кишиневские предания о Пушкине, Гербановский Н. Несколько слов о пребывании Пушкина в городе Кишиневе. - С. 57 - 83 44. БАТЮШКОВ П. Н. Бессарабия: Историческое описание / Издано при Министерстве внутренних дел. Посмертный выпуск исторических изданий П. Н. Батюшкова.- СПб., 1892. – ХLIII, 177. – 5 л. порт. и рис. Из содерж. : [ Об отношении И. Н. Инзова к А. С. Пушкину ].- C.143; [ О доме Инзова в Кишиневе ].- C. 74-76; [ Памятник А. Пушкина в Кишиневе ].- C.7677. 45. ВОСКРЕСЕНСКИЙ А. А. С. Пушкин в Бессарабии: По поводу столетия со дня рождения поэта. С портретом его и видом дома Инзова, в котором жил А. С. Пушкин в Кишиневе и памятника поэту в кишиневском городском саду. – К., 1899. – 29 с. 46. ЛИТЕРАТУРНО-иллюстрированный альбом "Южный край". – Одесса, 1899. ХХII. – 34 с. Из содерж. : Сикерс Я. А. С. Пушкин на юге (о пребывании Пушкина на юге в 1820-1824 гг. ), развалины дома в Кишиневе, где жил Пушкин. 47. ОСТАФЬЕВСКИЙ архив князей Вяземских: Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым: 1820 - 1823. / Под ред. и с прим. В. И. Саитова. - СПб: Изд. графа С. Д. Шереметьева, 1899. – 371 с. Из содерж. : Отзывы И. И. Козлова о переводе "Черной шали".- С. 257 ; Есть сведения о кишиневской жизни Пушкина.- С. 258; Отзыв Н. И. Гнедича о "Кавказском пленнике". – C. 255 – 256. 48. СМИРНОВ И. А. Дело о Пушкине (1820). – Одесса: Изд. пушкин. комиссии Одес. лит.-артистического общества, 1899. – 10 с. Изложение "Дела о взыскании с коллежского секретаря Пушкина должных по заемному письму, данному им барону Шеллингу 2000 р. денег" от 1820 г. за 12


A.S.Puşkin şi Basarabia

№ 63 из архива управления государственным имуществом Херсонской и Бессарабской губернии. 49. ХАЛИППА И. А. Город Кишинев времен жизни в нем Александра Сергеевича Пушкина 1820 - 1823 гг. с портретом Пушкина и планом города Кишинева / Сост. правитель дел комиссии, помощник инспектора кишиневской Семинарии Иван Халиппа. – К., 1899. – 72 с., 1 л. с порт., 1 л. с планом старого Кишинева времен Пушкина. 50. ШИМАНОВСКИЙ А. Н. Александр Сергеевич Пушкин: О пребывании его в Кишиневе в связи с предыдущей и последующей жизнью. – К. : Тип. Кашевского, 1900. – 149 с. В книге дано описание Кишинева 20-х гг. XIX в., перечислены дома нового города (Кассина, Варфоломей, Земфира Ралли, М. Крупенского, губернатора Катакази, штабс-капитанши Другановой, Т. Крупенского), предместья города, церкви. Кроме того есть материал об уровне образования кишиневской знати. Приведен список женщин, "жемчужин" кишиневских кукониц, с которыми был знаком А. С. Пушкин (П. Варфоломей, К. Шекора, А. Александри). Имеются сведения об отношении поэта к коренному населению и его дуэлях в Кишиневе. 51. ПОТОЦКИЙ С. Инзов Иван Никитич: Биографический очерк . - Бендеры, 1904. 52. БАРТЕНЕВ П. И. Пушкин в Южной России. – М. : Синод, 1914. – 172 с. 53. ПУШКИН: Очерк жизни и творчества. - Л. – М, 1924. - 115 с. Из содерж. :[ Гл. ] 4. Пушкин в ссылке на юге России (1820 - 1824). – С. 26-35; О четырехлетнем пребывании Пушкина в Кишиневе, о сближении с генералом М. Ф. Орловым, с его братом, Ф. Ф. Орловым, а также с В. П. Горчаковым, Ф. Ф. Вигелем, Н. С. Алексеевым, А. Ф. Вельтманом, И. П. Липранди, с деятелями греческого освободительного движения. 54. ВЕРЕСАЕВ В. Пушкин в жизни. Характер - настроения - привычки - наружность одежда - обстановка. Систематический свод подлинных свидетельств современников. – М. : Новая Москва, 1926. – Вып. 1. - 146 с. Из содерж. : [ Гл. ] 5. А. Пушкин в Кишиневе (сентябрь 1820 – август 1823 ). Тоже: Изд. 3-е доп. - М. : Недра, 1928. Вып. I: В Кишиневе. 55. ПУШКИН: Письма / под ред. и с прим. Б.Л.Модзалевского: В 3-х т.Т.1: 1815-1825 .М.-Л., 1926.- 540 с. Из содерж.: [ Письма из Кишинева, адресованные Л.С. и О.С. Пушкиным, Н. И. Гнедичу, неизвестному, И. П. Липранди, барону А. А. Дельвигу, А. И. Тургеневу, В. Л. Давыдову, Дегильи, Н. И. Гречу, В. Ф. Раевскому, В. П. Горчакову, П. А. Вяземскому, А. И. Полторацкому, П. А. Катенину, А. А. Бестужеву, Я. Н.Толстому, неизвестной, П. А. Плетневу, К. В. Нессельроде ].С.12-51. 56. ЛОРЕР Н. И. Записки декабриста Н. И. Лорера / под ред. М. Н. Покровского. – М. : Гос. Соц. экон. изд, 1931. – 447 с. О высылке А. С. Пушкина в Кишинев и рассказ Л. С. Пушкина о Пушкине. 57. ОКСМАН Ю. Г. К истории высылки Пушкина из Петербурга: Памяти П. Н. Сакулина: Сб. ст. – М. : Никитинские субботники, 1931. - С. 162 - 165. По материалам "Дела о назначении генерал - лейтенанта Инзова к исправлению должности полномочного наместника бессарабской области", обнаруженного в архиве Министерства внутренних дел. Также опубликовано письмо генерала И. А. Инзова от 21 мая 1820 г. из Екатеринослава, адрессованное графу И. А. Каподистрия с отзывом о Пушкине. 58. ЦЯВЛОВСКИЙ М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. – М. : Мир, 1931. – 383 с. 13


A.S.Puşkin şi Basarabia

Перепечатка ряда мемуаров о Пушкине из разных газет и журналов 1837 1899 гг. Имеется материал о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе и Одессе. 59. ПУШКИН в воспоминаниях и рассказах современников / Вступ. ст. С. Я. Гессена. – Л., 1936. – 635 с. Имеется материал о пребывании поэта в Кишиневе. 60. ПУШКИН. Временник пушкинской комиссии. - М. – Л., 1936. Т. 1. – 423 с . Из содерж. : А. М. де-Рибас. Письмо Пушкина к "неизвестной" 1822 г. : [ В кишиневской тетради Пушкина сохранился черновой набросок письма на французском языке, обращенного к реальной женщине, находившейся в 1822 или 1823 г. в Кишиневе, написанное накануне ее отъезда из Кишинева ]- С. - 227 – 230; Ю. Оксман. К истории высылки Пушкина из Петербурга в 1820. Неизвестное письмо С. Л. Пушкина к В. А. Жуковскому: [Об обстоятельствах высылки поэта из Петербурга в 1820 г. в расположение главного попечителя колонистов южной России генерал-лейтенанта И. Н. Инзова ] - С. 191 - 195. 61. БЕРКОВА К. Н. Александр Сергеевич Пушкин. – М. : Гослитиздат, 1937 . - 207 с. Из содерж. :[ Гл. ] 4: А. С. Пушкин на юге. – С. 46 -62. 62. НЕГОВСКИЙ Е. Календарь дней Пушкина : Юбилейное изд. – Вып. 5. – К., 1937. – С. 419 - 430. Дано хронологическое описание жизни и творческой деятельности Пушкина кишиневского периода, общественных событий того времени. 63. ФИН Л.. Александр Сергеевич Пушкин: Жизнь и творчество. – Саратов, 1937. - 72 с. Из содерж. : Жизнь А. С. Пушкина на юге (1820-1824). 64. СЕРГИЕВСКИЙ И. В. А. С. Пушкин. – М. : Гослитиздат, 1938. - 136 с. Содерж. : Годы учений. – Петербург. – Южная ссылка. – Первые годы после ссылки. – На рубеже тридцатых годов. – Дуэль и смерть. – Заключение. 65. ЧУЛКОВ Г. Жизнь Пушкина. – М. : Гослитиздат, 1938. – 340 с. Из содерж. : Южный берег. – Кишинев. 66. ГРОССМАН Л. Пушкин. – М. : Мол. гвардия, 1939. – 648 с. : ил. - (Сер. : Жизнь замечат. людей). Из содерж. : В пустынной Молдавии, "Пестрый дом Варфоломея". 67. ИНЖЕВАТОВ И. Пушкин и молдавский народ: Популярный очерк. – К., 1949. – 126 с. Из содерж. : Пребывание Пушкина в Бессарабии, личные связи с представителями молдавского народа и отображение этих связей в творчестве Пушкина. Популярность Пушкина в Бессарабии. История сооружения памятника Пушкину в Кишиневе (сбор средств, проекты, надписи). – С. 90 – 102. 68. МЕЙЛАХ Б. А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. – М. – Л. : Изд. Акад. наук СССР, 1949. – 197 с. Развитие мировоззрения Пушкина и этапы его творчества. О декабристском движении в творчестве А.С. Пушкина. Подробней других анализируются произведения: "Кавказский пленник" и "Братья разбойники". 69. НОВИКОВ И. Пушкин в изгнании. – М. : Сов. писатель, 1949. - 656 с. Из содерж. :Пушкин на юге . - С. 7 – 352. 70. ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкин в Молдавии. – К. : Гос. Изд. Молдавии, 1949. – 134 с.

14


A.S.Puşkin şi Basarabia

Содерж. : Предисловие.- С. 3 – 6; I. Пушкин в Молдавии (истоко биографический очерк).- С. 7 – 73; II. Экскурсия по пушкинским местам в Кишиневе.- С. 74 – 108; III. Приложения: 1.Синхронистическая таблица жизни и творческой деятельности Пушкина в Молдавии. 2.Библиография к теме «Пушкин в Молдавии». 3. Примерные темы о Пушкине в Молдавии для научных работ, произведений литературы и искусства, лекций и т.п. 4. Схема маршрута поездки Пушкина по Бессарабии 9 - 23 декабря 1821 г. - План старого города Кишинева с маршрутом экскурсии по пушкинским местам. - С. 109 – 126. То же: 2-е изд. – К. : Молдавгиз, 1954. - 203 с. : илл., портр. То же: 3-е изд.- К., 1963. То же: 4-е изд., испр. и доп. – К. : Картя Молд., 1976. – 346 с. - Библиогр. : С. 328 – 344 (218 назв. ) То же: 5-е изд. прераб. и доп.- К., 1983 То же: 6-е изд., перераб. и доп. / худож. М. Бачинский. – К. : Лит. артистикэ, 1990. – 477 с. – Библиогр. : с. 390 - 404. 71. ТОМАШЕВСКИЙ Б. Пушкин: Кн. 1. (1813 - 1824 ). – М. –Л. : Акад. Наук СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкинский Дом), 1956. – 743 с. Содерж. :[ Гл. ] 3. Юг. Политические события 1819 - 1820 гг. - Борьба в Вольном обществе любителей российской словесности. - "Погасло дневное светило". - "Кавказский пленник". - "Гавриилиада". - "Вадим". - "Братья разбойники". - Гетеристы ( замысел поэмы, "Дочери Карагеоргия", "Чиновник и поэт" , «Молдавские предания»). - Лирика кишиневского периода. Политическая лирика южного периода. - Политические темы в письмах кишиневского периода. -Литературные темы в письмах кишиневского периода. - Начало работы над "Евгением Онегиным". - Романтизм Пушкина. «Цыганы». - «Недвижный страж дремал на царственном пороге». 72. ГРОССМАН Л. Пушкин. – М. : Мол. гвардия, 1958. – 526 с. – (Сер. : Жизнь замечательных людей). Из содерж. : А. С. Пушкин в Молдавии. – С. 175 - 239. 73. ИСТОРИЯ Кишинева : (1466 - 1966): монография / Кишин. Гос. ун-т, кафедра истории СССР. – К. : Картя Молд., 1966. – 563 с. : илл. Из содерж.:. [ О связи А. С. Пушкина с Молдавией ].- С. 63, 65, 76 74. ТРОПА к А.С.Пушкину : Сб. – М., 1966. – 558 с. Есть сведения о пребывании поэта в Кишиневе, об его знакомых А. К. Ипсиланти и Калипсо Полихрони. 75. БОГАЧ Г. Пушкин и молдавский фольклор. – 2-е изд. – К. : Картя Молд., 1967. – 296 с. О жизни А. С. Пушкина в Кишиневе, о взаимоотношениях с декабристами и гетеристами. Дан анализ произведений поэта, базирующихся на молдавском фольклоре. 76. БОГОЛЕПОВ П., Верховская Н. Тропа к Пушкину. – М. : Дет. лит., 1967. – 560 с. Из содерж. : Имеется материал о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе.- С. 26, 260 То же: М. : Дет. лит, 1974. – 544 с. - Из содерж. : Кишиневские места. - С. 284. 77. БЛАГОЙ Д. Д. Творческий путь Пушкина. – М. : Сов. писатель, 1967. – 724 с. Из содерж. : [ Гл. ] 4. Тяжкий млат ("Полтава"). - С. 275 - 336. Образ Мазепы в поэме Пушкина "Полтава": Во время своей ссылки в Молдавии поэт побывал в Бендерах, тщетно разыскивая там могилу Мазепы (об этом упоминается и в эпилоге поэмы). 15


A.S.Puşkin şi Basarabia

78. ШЕСТИНСКИЙ О. Н. Горница: Лирика. – Л., 1967. – 159 с. Из содерж. : Пушкин в Кишиневе. - С. 134. 79. ГЕССЕН А ... Москва, я думал о тебе!: Пушкин в Москве. – М., 1968. – 344 с. Из содерж. : В годы кишиневской ссылки А. С. Пушкин переводил молдавские законы с французского языка на русский. - С. 92-93. 80. СТО стихотворений и десять писем.- М.: Мол. гвардия, 1969.- 350 с. Из содерж.: Книга, которую он писал всю жизнь: [письма поэта из Кишинева ].- С. 267-341. 81. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. " Овидиев венец": Пушкин в Молдавии. – К. : Картя Молд., 1969. – 108 с. – Библиогр. – с. :106-107. В книге дано описание Кишинева времен Пушкина, домов молдавских бояр, посещаемых поэтом. Анализ лирики Пушкина кишиневского периода. В приложении дается список пушкинских мест (28) в Кишиневе. 82. ЖИВЫЕ страницы А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского: В воспоминаниях, письмах, дневниках, автобиографических произведениях и документах. – М. :Дет. лит., 1970. Из содерж. : Годы изгнания [А. С. Пушкина]. Екатеринослав.- Кавказ.- Крым.Кишинев.- Каменка.- Одесса ( 1820 - август 1824). – С. 48 - 43. 83. ГЕССЕН А. И. Жизнь поэта. – М. : Дет. лит, 1972. – 479 с. : илл. Из содерж. : [ Гл. ] 6: Кишинев 1821 - 1823: [ О жизни А. С. Пушкина в Кишиневе ] . - С. 129 – 155 84. МОЛДАВСКО-русско-украинские литературные связи = Relaţii literare moldo-rusoucrainene / Сост., вступ. ст. и коммент. П. Савка, Под ред. К. Ф. Поповича, АН Молд. ССР, Ин-т яз. и лит. - К. : Штиинца, 1973. – 207 с. Из содерж. : А.С. Пушкин в Молдавии.- С. 78-92; A.S.Puşkin în Moldova.- P. 92-97. 85. ПЕТРОВ С. М. А. С. Пушкин: Очерк жизни и творчества. – М. : Просвещение, 1973. – 351 с. Из содерж. : В южной ссылке.- Пушкин и декабристы.- Романтические поэмы. – С. 68 - 122. 86. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. "Твоей молвой наполнен сей предел... ". – К. : Картя Молд., 1973. - 43 с. Страницы жизни и творчества А. С. Пушкина в Молдавии. 87. А.С.ПУШКИН и Молдавия : (Метод. рекомендации для библиотек к 175-летию со дня рождения поэта) / Гос. б-ка МССР им. Н. К. Крупской, / Сост. Т. Н. Арсеньева, Е. М. Туруга. – К., 1974. – 29 с. 88. ОГАНЯН Л. Н. Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX в. : В 2-х ч. / Под ред. акад. АН МССР И. Г. Гудака. – К. : Штиинца, 1974. – 167 с. Из содерж.: Ч. 2: Пребывание А. С. Пушкина в Бессарабии, в том числе и в Кишиневе. – С. 76-92. 89. АЛПЕНИДЗЕ В. Гроздь раздумий : Очерки, публицистические статьи / Пер. с груз. – Тбилиси: Мерани, 1974. – 356 с. Из содерж. : Молдавские эскизы:1. Легенда, слышанная в пушкинской долине. 2. Родник Земфиры. 3. Ион Чобану - гайдук. 4. Мирза Ибрагимов у родника Земфиры. 5. Баллада о виноградной грозди. – С. 325 -330. 90. БАСИНА М. Город поэта. –Л.: Дет. лит, 1975.- 270 с. Из содерж.: «Судьба, судьба рукой железной разбила мирный наш Лицей…»: [А.С.Пушкин в ссылке на юге, о произведениях поэта, написанных в Бессарабии ].- С. 219 – 229. 91. БЛАГОЙ Д. Д. Душа в заветной лире: Очерки жизни и творчества Пушкина. – М., 1977. – 544 с. – 16


A.S.Puşkin şi Basarabia

Из содерж. : [Гл. ] 3. Великий гражданин великого народа : [ О мысли А. С. Пушкина бежать из ссылки в Кишиневе и вступить в ряды Ипсиланти. Об образовании южного общества декабристов в Кишиневе. О создании поэм "Кинжал" и "Гавриилиада" ]. - С. 231 – 374 92. БОГАЧ Г. Ф. Далече северной столицы… : О творчестве А. С. Пушкина в Молдавии. – Иркутск, 1979. – 191 с. : илл. 93. ДВОЙЧЕНКО - МАРКОВА Е. М. Пушкин в Молдавии и Валахии / Отв. ред. М. Горячкина . – М. : Наука, 1979. – 199 с. Монография посвящена периоду пребывания Пушкина в Кишиневе, знакомит с новыми данными о его личных контактах с молдавскими и валашскими современниками, с участниками греческой революции 1821 г. 94. РОЖКОВСКАЯ Н. Н. Театральная жизнь Кишинева ХIХ - начала ХХ века : Из истории русского драматического театра . – К. : Штиинца, 1979. – 242 с. Из содерж. : [ Ч. ] 1: 1812 - 1860. : Имеется материал о знакомстве в кишиневском театре Горчакова с А. С. Пушкиным в период его пребывания в Кишиневе. - С. 7 – 65 95. ХАЗИН М. Г. "Твоей молвой наполнен сей предел... ": [ Очерки и зарисовки о А. С. Пушкине ]. – К. : Лит. артистикэ, 1979. – 240 с. Рец. : Менюк Д. Читая Пушкина // Кодры. – 1979. – №5 . – С. 138. 96. ЛОТМАН Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя: Пособие для учащихся. – Л. : Просвещение, 1981. – 255 с. Из содерж. : [Гл. ] 3: Юг. 1820 - 1824. – С. 52 - 111. 97. ЧЕРЕЙСКИЙ Л. А. Современники Пушкина: Документальные очерки. – Изд. 1-е. – Л. : Дет. лит., 1981. – 270 с. : илл. Из содерж. :[Гл. 4]: Южная ссылка: Кавказ, Крым, Кишинев, Каменка, Одесса (1820-1824). - С. 90 – 121. 98. МАЙМИН Е. А. Пушкин. Жизнь и творчество. – М. : Наука, 1982. – 204 с. Из содерж. : Южная ссылка. – С. 40 - 60. 99. АННЕНКОВ П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина / Вступ. ст. К. М. Фридлендера, подготовка текста и коммент. А. А. Карпова. – М. : Современник, 1984. – 476 с. Из содерж. : [ Гл. ] 6: Кишинев, поездки, "Кавказский пленник", отдельные стихотворения 1820 - 1823 гг. Кишиневская жизнь Пушкина и Инзов. Наклонности к резвой шутке у Пушкина. – С. 94 – 103. 100. БАСИНА М. Далече от берегов Невы. – Л. : Дет. лит., 1985. – 222 с. – Из содерж. : А. С. Пушкин и Калипсо Полихрони, [ гречанка-эмигрантка из Константинополя ]. - С. 136 - 137. 101. ШУБИН Б. М. Дополнение к портретам (скорбный лист, или история болезни Александра Пушкина). - Изд. 2-е. – М. : Знание, 1985. – 224 с. Из содерж. : О молодом офицере Ф. Н. Лугинине, который общался с Пушкиным в Кишиневе. – С. 18. 102. ЖИЗНЬ Пушкина: Переписка, Воспоминания, Дневники. В 2-х томах. /Сост., вступит. очерки и прим. В. В. Кунина. – М: Правда, 1986. – Т. 1. - 736 с., илл. Из содерж. : [ Гл. ] 6: 1821 - 1823 гг. 103. ТЫМЧИШИН В. Пушкин в Молдавии. – К. : Тимпул, 1986. – 126 с. 104. *ИСТОРИЧЕСКОЕ значение присоединения Бессарабии и левобережного Поднестровья к России. – К. : Штиинца, 1987. – 332 с. Особое место уделено пребыванию поэта в Кишиневе. 105. КУЛЕШОВ В. И. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. – М. : Худ. лит., 1987. – 415 с. : илл., портр.

17


A.S.Puşkin şi Basarabia

Из содерж. : [ Гл.] 4: Южная ссылка. Интерес к истории, к греческой этерии, быту, нравам и песням молдавского народа. Общение с заговорщиками. Духовный кризис. Романтизм. Лирика: "Гаврилиада", "Кавказский пленник", "Братья-разбойники", "Цыгане". – С. 82 - 138. 106. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. И память Пушкина любя: (Очерки о находках кишин. книголюба). – К. : Лит. артистикэ, 1987. – С. 187 - 204. Статья содержит интересные данные о работе И. Халиппы "Город Кишинев времен жизни в нем А. С. Пушкина" , "Календарь дней Пушкина (1837), о дружбе поэта с К. Негруци. 107. ХАЗИН М. Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." : Повесть. Очерки / худож. О. Градинарь. – К. : Лит. артистикэ, 1987. – 342 с. В книгу включены очерки о А. С. Пушкине, его пребывании в Молдавии, об окружении поэта в южной ссылке, а также документальная повесть "Инзов". 108. ЖИЗНЬ Пушкина: Переписка, Воспоминания, Дневники. – В 2-х томах. – М. : Правда, 1988. – Т.1.- 736 с. Из содерж. :[ Гл.] 7: 1823 - 1824. – С. 482-565. 109. “ПРИЮТ, сияньем муз одетый…”: Фотолит.композиция Е.Кассина и Г.Расторгуева .- М.: Планета, 1988.- 367 с. Из содерж.: Дядька Пушкина: [ о наместнике Бессарабии И.Н.Инзове в Кишиневе и о жизни А.С.Пушкина в Кишиневе ]. – С. 337 – 353. 110. ВОЛКОВ Г. Н. Мир Пушкина : личность, мировоззрение, окружение. – М. : Мол. Гвардия, 1989. – 269 с. Из содерж. : [ Гл. ] 2. "Великий Пушкин, маленькое дитя!" : [ А. С. Пушкин и Кишинев ]. – С. 23 – 42. 111. «…КИШИНЕВСКИЕ звуки, берег Быка… « : Путеводитель / автор текста Л. Лобзова, фото С. Карташева.- Орхей: Типография Госкомиздата МССР, 1989.- 6 с. 112. ПУШКИНИАНА в экслибрисе: [ каталог составл. по результатам межресп. конкурса экслибриса, посвящен. 190-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Организатор конкурса – Дом-музей А.С.Пушкина в Кишиневе ].- [К.], 1989.- [ 20 c. ] 113. СОЛНЦЕ нашей поэзии / под редакцией М. И. Самойловой, сост. Ю. И. Осипова.- М.: Правда, 1989.- 420 с. – Из содерж.: «О чем повествуют акварельные портреты пушкинской поры» – о дуэлях Пушкина в Кишиневе. - С.333-337. 114. КУШНИРЕНКО В. Ф. "В стране сей отдаленной..." : Летопись жизни А. С. Пушкина в Бессарабии и связанных с ним событий с 20 сентября 1820 г. по 16 июля 1824 г. – К. : Лит. артистикэ, 1990. – 330 с. 115. ГАЛУШКО Т. К. " Раевские мои... " / Подг. текста, подбор илл. и коммент. Т. А. Калининой. – Л. : Лениздат, 1991. – 160 с. : илл. – Библиогр. : с. 159. Из содерж. : Зарисовки о жизни генерала М. Орлова и его жены в Кишиневе, их взаимоотношений с А. С. Пушкиным, о двойном портрете Аглаи и Адель Давыдовых, выполненном поэтом в 1821 г., и о рисунке Н. Раевского, датированного: Кишинев, 1821. – С. 85. 116. .И ДЫМ Отечества / Сост. И. Марьяш. – К. : Картя Молд., 1991.– 180 с. Из содерж. : Фомин С. Пушкин, декабристы и генерал Руперт: [ Есть сведения о взаимоотношениях поэта с членом бессараб. областного суда Ф. И. Недобой, упоминания о его знакомом майоре бендерском полицмейстере И. Барации ]. – С. 5 - 16, Клейман Р. От Д. Кантемира к Пушкину и Достоевскому: [ Есть материал, изображающий Д. Кантемира в работе А. С. Пушкина "История Петра" ]. – С. 25 - 42, Хазин М. "Проклятый город Кишинев": [ Бессарабия в жизни и творчестве поэта ] . – С. 170 -176

18


A.S.Puşkin şi Basarabia

117. РАЗГОВОРЫ Пушкина: репринт. воспроизведение изд. 1929 г.- М.: Политиздат, 1991.- 318 с. Из содерж.: Устные высказывания Пушкина о жизни в Кишиневе. – С. 22-46. 118. ГРАБОВСКАЯ В., ТОДОСЬ Г. "Знакомых столько лиц... ". – К. : Университас, 1992. – 190 с. Летопись жизни А. С. Пушкин день за днем в Кишиневе. 119. ПУШКИН в наше время / Сост. В.Ф.Кушниренко, В.Н.Грабовская.- Кишинев, 1993. – 56 с. Содерж.: Харламбие Корбу. Слово о Пушкине.- Михаил Хазин. Пушкин и наши дни.- Борис Трубецкой. Особенности реализма в романе «Евгений Онегин».- Ион Унгуряну. «Есть странные сближения…».- Виктор Кушниренко. На пути к «Евгению Онегину». А.С.Пушкин в 1823 году.- Наталья Михайлова. Москва в романе «Евгений Онегин».-Елена Логиновская. Наследие Пушкина в румынском культурном пространстве нашего времени.- Иван Устиян. Пушкин и экономическая наука.- Лидия Герасименко. «Евгений Онегин» и «Паломничество Чайльд Гарольда» (Проблемы жанровых связей).- Ион Павелчук. О переводах «Евгения Онегина» на румынский язык.- Нина Дяловская. Некоторые особенности богатства языка А.С.Пушкина (На материале романа в стихах «Евгений Онегин»).- Ольга Батаева. Приемы экспозиционной и массово-просветительной работы в раскрытии образов романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин».- Людмила Корбут. Музей и школа.Адель Лысенко. Мир чтения героев «Евгения Онегина».- Элла Кигай. Нам нужен весь Пушкин.- Галина Тодось. «Евгений Онегин» на национальной сцене.- Ион Кирияк. Можно ли убить поэта?.- Сергей Фомичев. Из наблюдений над кишиневскими тетрадями А.С.Пушкина.Рита Клейман.Пушкин.Ганнибал. Кантемир (К проблеме единого духовного пространства).Нина Трофимова. «Маленькие трагедии» как художественное целое.- Людмила Лобзова. Бессарабские мотивы в болдинский период творчества А.С.Пушкина (На материале повести «Выстрел»).- Олег Осмоловский. Эстетические взгляды Пушкина и Достоевского.- Людмила Гозун. Лирика А.С.Пушкина в оценке В. Г. Белинского.- Любовь Банкалюк. Пушкин и Тургенев (Из вузовской практики).Ольга Куценко. Пушкинские юбилеи и торжества в Одессе.- Валентина Грабовская. Окружение А.С.Пушкина бессарабского периода.- Джорже Фаньян. А.С.Пушкин и армянская община Бессарабии.- Указатель имен. 120. «БЕССАРАБСКАЯ весна»: Вторая междун. науч. пушкин. конф., посвященная 175-летию приезда А. С. Пушкина в Кишинев. – Кишинев, 1995. – 259 с. 121. ЧЕРКАШИН А.А., Черкашина Л.А. Тысячелетнее древо А. С. Пушкина: корни и крона.- М.: Либерия, 1998.- 200 с. : илл, карта - схема, справочник-указатель имен 88 с. Из содерж.: Г. Г. Пушкин у Дома-музея поэта в Кишиневе: Фотогр. 1988 г. - С. 189. 122. ШУБИН Б. М. Дополнение к портретам: Скорбный лист, или История болезни Александра Пушкина. – М. : Знание, 1998. – №1. – Серия "Мир искусств". Из содерж. : О Ф. Н. Лугинине, тульском дворянине, кишиневском друге поэта, военном топографе Квартирмейстерской части, дослужившегося до подполковника Генерального штаба. – С. 5 – 88.

19


A.S.Puşkin şi Basarabia

În antologii şi periodice Из сборников, газет и журналов 123. POETUL Puşkin despre răscoala lui Tudor Vladimirescu // Viaţa Basarabiei. 1932. - nr. 12. - P. 46. 124. A.S. PUŞKIN, Olga Nacu, Alexei Nacu, Matei Donici // Viaţa Basarabiei.- 1936. nr. 3-4. - P. 63. 125. VERESAEV V. Viaţa lui Puşkin // Octombrie.- 1936.- nr. 6.- P. 59-80. 126. A.S. PUŞKIN : [omagiu] // Rev. lit. a Societăţii "Mihai Eminescu". – Ch., 1937. – Nr 15. – P. 2 - 6. 127. [ADNOTARE] // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 12. -P. 127. - Adnot. la cartea: Negovschi Evstaf. Calendarul zilelor lui Puşkin. - Chişinău, 1937. 128. BEZVICONI Gh. Puşkin şi România: [ despre studiile Eufrosiniei Dvoicenco ] // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 12. - P. 119. 129. CHICU Gheorghe. Legendă sau adevăr: [ cu privire la viaţa poetului în Basarabia ] // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 1-2. - P. 46-49. 130. COSTENCO N. F. Puşkin la Chişinău // Viaţa Basarabiei. – 1937. – nr. 1-2. – P. 59. Despre lucrarea lui I. Halippa "Oraşul Chişinău pe timpul şederii în el a lui Alexandr Sergheevici Puşkin". 131. HALIPPA I. Oraşul Chişinău pe timpul şederii în el a lui Alexandr Sergheevici Puşkin: [ fragm. ] // Viaţa Basarabiei. –1937.- nr. 1-2. – P. 60-69. 132. LUNACEARSKI A. Aleksandr Sergeevici Puşkin // Octombrie.- 1937.- nr.2.- P. 559; Lunacearski A. Articole despre literatură.- Ch., 1964.- P. 55-61.- Cu caract. chir. 133. NEGOVSCHI E. Elementul românesc în opera lui Puşkin // Viaţa Basarabiei. 1937. - nr. 1-2. - P. 75-80. 134. NEGRESCU I. A. S. Puşkin şi Basarabia // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 1-2. - P. 17-38. 135. PĂDURARU T. Puşkin şi Basarabia // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 1-2. - P. 113. 136. POPOVCHI Nicolae. Puşkin: (Însemnări fugitive) // Viaţa Basarabiei. -1937. - nr. 1-2. - P. 39-45. 137. PUŞKIN (născută Gonciarov, soţia poetului) // Viaţa Basarabiei. -1937. - nr. 1-2. P. 37. - Din studiul “A. S. Puşkin şi Basarabia” de I. Negrescu. 138. PUŞKIN - mama poetului // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 1-2. - P. 19. - Din studiul lui I. Negrescu intitulat “A. S. Puşkin şi Basarabia”. 139. PUŞKIN în româneşte // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 1-2. - P. 127. 140. VARIA: P. D. Draganov, în anul 1899 a întocmit o “cunună bibliografică pe mormântul lui Puşkin, în care se ocupă de traducerile operelor poetului în cincizeci de limbi” // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 1-2. - P. 125-126. 141. BOLDUR Al. A. S. Puşkin în Basarabia // Viaţa Basarabiei. - 1939. - nr. 5. - P. 4148. 142. KIDEL A. A. S. Puşkin în Basarabia // Tinerimea Moldovei.- 1945.- 13 febr. – Сu caract. chir. 143. BUCOV, Em. Legătură frăţească: [ despre şederea lui A. Puşkin la Chişinău ] = Братская связь // Moldova Soc.-1946.- 16 iunie.- Сu caract. chir. 144. VETROV D. Puşkin la Chişinău // Moldova Soc.-1946.- 16 iunie, Ţăranul sov.1947.- 12 febr.- Сu caract. chir. 145. GRECUL I. Activitatea şi creaţia lui Puşkin în Basarabia // Octombrie.- 1947.nr.1.- P. 8-12.- Сu caract. chir. 20


A.S.Puşkin şi Basarabia

146. GRECUL I. Creaţia lui A.S.Puşkin la Chişinău // Moldova Soc.-1947.- 11 febr.- Сu caract. chir. 147. INJEVATOV I. Puşkin în Moldova // Tinerimea Moldovei.- 1948.- 12 febr.- Сu caract. chir. 148. VETROV D. A. S. Puşkin – prietenul norodului moldovenesc = А. С. Пушкин – друг молдавского народа // Moldova Soc.-1948.- 10 febr.- Сu caract. chir.; Vetrov D. Portrete literare.- Ch., 1962.- P. 8-19.- Сu caract. chir. 149. INJEVATOV I. Puşkin şi norodul moldovenesc // Tineretul Moldovei.- 1949.- 22 mai.- Сu caract. chir. 150. JELANOV A. Puşkin la Chişinău // Ţăranul sov.- 1949.- 6 apr.- Сu caract. chir. 151. OHRIMENKO P. Discutarea cărţii “Puşkin în Moldova” de B. Trubeţkoi // Moldova Soc.-1949.- 3 dec.- Сu caract. chir. 152. PETROV S. A.S. Puşkin: [ viaţa şi opera scriitorului ] // Puşkin A. Opere alese.- Ch., 1949.- P. 3-36.- Сu caract. chir. 153. TITANUL poeziei ruse - A.S.Puşkin // Ţăranul sov.- 1949.- 21 mai.- Сu caract. chir. – Din conţinut: Karlina A. Poezie, chemătoare la luptă, Creaţia marelui poet în moldoveneşte. 154. TRUBEŢKOI B. Creaţia lui A.S. Puşkin în Moldova = Творчество Пушкина в Молдавии // Octombrie.- 1949.- nr.3.- P. 15-22. - Сu caract. chir.; Октябрь. – 1949. – № 3. – С. 14 – 21. 155. TRUBEŢKOI B. Chipul lui Puşkin în poezia sovietică moldovenească // Moldova Soc.-1950.- 17 sept.- Сu caract. chir. 156. CHIROŞCO B. Puşkin şi creaţia norodnică // Tinerimea Moldovei.- 1952.- 29 iunie.- Cu caract. chir. 157. CREAREA comisiei permanente puşkiniste în Moldova // Moldova Soc.-1952.- 10 febr.- Cu caract. chir. 158. TRUBEŢKOI B. Puşkin în Moldova // Femeia Moldovei.- 1952.- nr. 1.- P. 15-16.Сu caract. chir. 159. BORS A. Cercetarea creaţiei marelui poet // Moldova Soc.-1957.- 10 febr.- Cu caract. chir. 160. TRUBEŢKOI B. Mîndria norodului // Femeia Moldovei.- 1957.- nr. 2.- P. 18.- Cu caract. chir. 161. BOGACI G. Cu lira nordică dînd glas pustietăţii, am rătăcit aici… ] // Cultura Moldovei. – 1959. – 4 iunie. - Сu caract. chir. 162. BOGACI G. Prima traducere din opera marelui poet // Moldova Soc.-1959.- 6 iunie.- Сu caract. chir. 163. GURTOVAA D. A.S. Puşkin la Chişinău // Moldova Soc.-1959.- 6 iunie.- Сu caract. chir. 164. VARTICEAN I. A. S. Puşkin=Пушкин и молдавская культура // Moldova Soc.1959.- 6 iunie.- Сu caract. chir.; Сов. Молдавия. – 1959. – 6 июня. 165. PANFIL V. Puşkin - primul poet european de naţionalitate rusă // Panfil V. Pagini de critică şi istorie literară.- Ch., 1961.- P. 32-42. 166. PAUKOV N. Aleksandr Sergeevici Puşkin (1799-1837) // Puşkin A. Opere alese.Ch., 1961.- Vol. 1.- P. 3-16.- Сu caract. chir. 167. COSTENCO, N. Clasicul clasicilor : [ Puşkin în Moldova ] // Cultura Moldovei. – 1962. – 11 febr. - Сu caract. chir. 168. CU ÎNFLĂCĂRATUL tău cuvînt s-aprinzi al inimilor foc! : [ art. despre Puşkin în Moldova ] = Твоим пламенным словом зажгли огонь сердца! // Moldova Soc.-1962.10 febr.- Сu caract. chir. 169. LUPAN A. Lumina geniului : [ despre Puşkin şi legătura lui cu Moldova ] = Свет гения // Moldova Soc.- 1962.- 10 febr.- Сu caract. chir. 21


A.S.Puşkin şi Basarabia

170. PUŞKIN în Moldova = Пушкин в Молдавии // Cultura Moldovei. – 1962. – 8 febr.Сu caract. chir. 171. ŞI MULTĂ lume m-a iubi norodul, că simţuri bune eu cu lira le trezeam… // Tinerimea Moldovei.- 1962.- 9 febr.- Сu caract. chir. – Din conţinut: Saka S. Lira nordică 172. TRUBEŢKOI B. Printre hîrtiile poetului // Nistru.- 1962.- nr.2.- P. 151-153.- .- Сu caract. chir. 173. BOGACI, G. Puşkin în Moldova = Пушкин в Молдавии // Femeia Moldovei.1964.- nr. 6.- P. 3.- Сu caract. chir. 174. BĂTRÎNU, Nicolae. Urme puşkiniene… (la Chişinău) = Пушкинские следы…(в Кишиневе) // Tinerimea Moldovei.- 1966.- 27 iulie.- Сu caract. chir. 175. BELISTOV V. Cu lira nordică…= Здесь лирой северной…: [ despre aflarea lui A. S. Puşkin la Chişinău ] // Femeia Moldovei.- 1966.- nr. 9.- P. 16-17.- Сu caract. chir. 176. TÎMCIŞIN, V. Cu Puşkin prin Chişinău = С Пушкиным по Кишиневу: [ О приезде русского поэта в Кишинев в 1820] ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1966. – 24 sent. – Cu caract. chir.; Веч. Кишинев. – 1966. – 24 сент. 177. CIBOTARU, Simion. Nemurire = Бессмертие // Cultura.- 1969.- 8 febr.- P. 8.- Cu caract. chir. 178. GURTOVAÂ, D. A.S. Puşkin la Chişinău // Moldova Soc.-1969.- 4 iunie.- Сu caract. chir. 179. LATÎŞEV, M. Cunoscuţii lui Puşkin la Chişinău = Кишиневские знакомые Пушкина : [ О полномочном наместнике Бессарабского края генерале И. Н. Инзове, о И. Н. Наумове, кишиневском богаче Е. Варфоломее, Е. Крупенском и З. К. Ралли владельце села Долна ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1969. – 19 apr. – Cu caract. chir., Веч. Кишинев. – 1969. – 19 апр. 180. PUŞKIN : ( scurtă analiză a creaţiei poetului ) // Cultura. – 1969. – 8 febr. – P. 8. 181. PUŞKIN al nostru // Cultura. – 1972. – 10 iunie. – P. 7. 182. BOGACI G. Cu lira nordică... [ Moldova in opera lui Puskin ] // Moldova Soc. – 1973. – 30 mai. 183. BUCOV E Cetăţean al timpurilor // Cultura. – 1974. – 8 iunie. – P. 6-7.. 184. CIBOTARU Simion. Legămînt de frăţie = Торжественное обещание : [ o творчестве Пушкина во время его пребывания в Бессарабии ] // Moldova Soc.1974.- 6 iunie.- Cu caract. chir.; Сов. Молдавия.- 1974.- 6 июня. 185. CIOCOI G. Ne uneşte a prieteniei slovă... // Moldova Soc. – 1973. – 30 mai. 186. HAZIN M. Puşkin şi ţăranii moldoveni // Nistru. – 1973. – nr. 5. – P. 73 - 74. 187. HROPOTINSCHI A. Puşkin - critic literar // Cultura. – 1973. – 2 iunie. – P. 7. 188. LUPAN A. Cu lira nordică, dînd glas pustietăţii // Cultura. – 1973. – 26 mai. – P. 89. 189. SAVCA P. Inspiraţii moldoveneşti // Viaţa satului. – 1974. – 28 mai. – Cu caract. chir. 190. SUBBOTIN V. Puşkin şi Moldova=Пушкин в Молдавии // Chişinău. Gaz. de seară. – 1974. – 14 mai. – Cu caract. chir.; Веч. Кишинев. – 1974. – 14 мая. 191. TRUBEŢKOI B. Puşkin şi Moldova = Пушкин и Молдавия // Comunistul Moldovei.- 1974. - nr.6. - P. 38-42. - Cu caract. chir.; Коммунист Молдавии. – 1974. – №6. – С. 38 - 42 192. DAMIAN L. Între mit şi reportaje: [ A. S. Puşkin la Chişinău ] // Damian L. Îngânduratele porţi: Secvenţe. – Ch., 1975. – P. 97-98. – Cu caract. chir. 193. IOVVA I. Răspînderea scrierilor lui A. Puşkin la sudul Rusiei: [ în timpul aflării lui A. S. Puşkin la Chişinău (1820-1823) ] // Nistru. – 1977. – nr. 12. – P. 127-130. – Cu caract. chir. 194. TRUBEŢKOI B. Ideea cărării puşkiniste=Идея пушкинской тропы // Chişinău. Gaz. de seară. – 1978. – 20 sept. – Cu caract. chir.; Веч. Кишинев. – 1978. – 20 сент. 22


A.S.Puşkin şi Basarabia

195. CELÎŞEV BORIS. Pestriţa casă a lui Varfolomei =«Пестрый дом Варфоломея» : [ О члене Бессарабского Верховного Совета, генеральном откупщике в Бессарабской области Е. К. Варфоломее, в доме которого Пушкин часто бывал на балах и вечерах ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1978. – 12 ian. – Cu caract. chir.; Веч. Кишинев. – 1978. – 12 янв. 196. MOLKOSEAN V. Din amintiri // Moldova Soc. – 1981. – 3 iunie. – Cu caract. chir. 197. KAZANŢEVA N. Imbold de sentimente nobile // Învăţ. publ. – 1982. – 5 iunie. – Cu caract. chir. 198. PÎNZARU S... Ca o apă vie: [ A. S. Puşkin în exil la Chişinău ] // Moldova Soc. – 1982. – 28 mai. – Cu caract. chir. 199. CU LIRA nordică… : [ Puşkin în Basarabia ] // Orizontul. – 1984. – Nr. 3. – P. 57 61. – Cu caract. chir.; Gorizont. – 1984. – Nr. 3. – P. 57 - 61. – În lb. ru. 200. CIUBOTARU S. Legămînt de frăţie // Ciubotaru S. Scrieri alese. – Ch., 1985. – P. 399-404. – Cu caract. chir. 201. DABIJA, N. Cu lira nordică=Здесь лирой северной... : [ В доме Тудора Крупенского, чиновника особых поручений при наместнике состоялся спектакль, на котором был Пушкин ] // Orizontul.- 1985.- nr.3.- P. 58-61; Горизонт. – 1985. – №3. – С. 58 – 61. 202. IOVVA I. Măreţia poetului şi trufia contelui // Nistru. – 1985. – nr. 6. – P. 95-99. – Cu caract. chir. Despre viaţa şi activitatea lui A. S. Puşkin la Chişinău şi Odesa. 203. LUPAN A. Patrimoniu al limpezimilor // Moldova Soc. – 1985. – 6 iunie. – Cu caract. chir. 204. TROIANOVSKI I. Chişinău, parcul Puşkin, Volga // Scînteia leninistă. – 1985. – nr. 10. – P. 19. – Cu caract. chir. 205. LOBZOVA L. Ale zilelor trecute mândre urme...= "Дней прошлых гордые следы... ": [ К празднику пушкинской поэзии в Молдавии ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1986. – 30 mai. – Cu caract. chir.; Веч. Кишинев. – 1986. – 30 мая. 206. BOGACI G. Străbunelul lui Puşkin în Moldova // Chişinău. Gaz. de seară. – 1987. – 17 ian. – Cu caract. chir. 207. KUŞNIRENKO V. File din calendarului zilelor lui A. S. Puşkin în Basarabia // Lit. şi arta. – 1987. – 11 iunie. – P. 2. – Cu caract. chir. 208. KUŞNIRENKO V. În oglinda apelor molcome = На лоне тихих вод Днестра // Învăţ. publ.- 1987.- 10 ian.; Нар. образование. – 1987. – 10 янв. 209. MATCOVSCHI D. A. S. Puşkin în cercetările lui A. I. Iaţimirskii // L. şi lit. mold. – 1987. – nr. 2. – P. 9-20. – Cu caract. chir. 210. NICOLAEV N. Aici, sub blană de Codru // Viaţa satului. – 1987. – 9 iunie. – Cu caract. chir. 211. PLUCCI G. Puşkin şi Moldova // Tribuna . – 1987. – nr. 2. – P. 31-33. – Cu caract. chir. 212. BOLGARINA E. În ospeţie la Alexandr Sergheevici // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 8 iunie. – Сu caract. chir. 213. CELÎŞEV B. "Cu lira nordică, din glas pustietăţii, am rătăcit aci... " // Itinerare literare din Moldova. – Ch., 1988. – P. 74-97. – Cu caract. chir. 214. CIUEV F. "Aici i s-a cristalizat cuvântul... " // Moldova Soc. – 1988. – 10 iunie. – Cu caract. chir. 215. LOBZOVA L. Încântat în faţa vieţii... // Viaţa satului. – 1988. – 7 iunie. – Cu caract. chir. 216. NASTASIU V. Nobleţea scrisului // Moldova Soc. – 1988. – 6 iunie. – Cu caract. chir.

23


A.S.Puşkin şi Basarabia

217. HAZIN M. "Puşkin un univers al nostru" : [dialog cu scriitorului M. Hazin ] / consemnare şi comentariul de E. Belîh = "Пушкин - это наше все": Диалог с писателем М. Хазиным [ о пребывании А. С. Пушкина в Бессарабии ] / Записал и прокомментировал Е. Белых // Orizontul. – 1989. – nr.6. – P. 26-31. – Cu caract. chir.; Горизонт. – 1989. – №6. – С. 17 – 22. 218. LOBZOVA L. Pe uliţele vechiului Chişinău : [ A. S. Puşkin în Chişinău ] // Viaţa Satului. – 1989. – 6 iunie.- Cu caract. chir. 219. HAZIN M. "Blestemat oraş Chişinău..."="Проклятый город Кишинев... ": [полемические заметки по поводу места А. С. Пушкина в истории Бессарабии ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1990. – 23 aug.; Веч. Кишинев. – 1990. – 23 авг. 220. SKVIRENKO G. În prag de abis... = У бездны на краю... : Самый бурный, самый загадочный // Chişinău. Gaz. de seară. – 1990. – 22 oct.; Веч. Кишинев.- 1990.- 22 окт. 221. TRUBEŢKOI B. Cronica vieţii lui A. S. Puşkin în Basarabia = Летопись жизни А. С. Пушкина в Бессарабии // Făclia. – 1990. – 8 iunie; Факел. – 1990. – 8 июня. 222. TRUBEŢKOI B. "În cea ţară depărtată... "- "Letopiseţul lui A. S. Puşkin în Basarabia": inclusiv perioada chişinăuiană = "В стране сей отдаленной... " : [ есть сведения о жизни и творчестве А. С. Пушкина в Молдавии, в частности о встречах поэта с М. Ф. Орловым и И. П. Липранди ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1990. – 31 mai; Веч. Кишинев. – 1990. – 31 мая. 223. USTIAN I. Eminescu şi Puşkin despre agricultură // Curierul de seară. – 1992. – 15 iunie. 224. COJOCARU T. Românii în optica lui Puşkin // Lit. si arta. – 1994. – 2, 16, 30 iunie, 4 aug, 1 sept. 225. BORŞEVSKI M. Cu gândul la Puşkin // Curierul de seara. – 1995. – 6 iunie. 226. HELMAN A. Puşkin victima unui triunghi sentimental tragic? // Literator. – 1995. – 16-23 iulie. – P. 15. 227. LEVIŢKI I. O rază de lumină pentru sufletele noastre // Curierul de seară. – 1996. – 18 ian.; Веч.Кишинэу. – 1996. – 18 янв. Despre sărbătoarea literară de la muzeul, consacrată poeţilor S. Esenin şi A. Puşkin. 228. MALCOCI V. ş. a. Pledăm pentru schimbarea denumirii străzii Puşkin în Ilie Ilaşcu // Lit. şi Arta. – 1996. – 8 febr. 229. DRIMBA, Ovidiu Romantismul rus // Drimba O. Istoria literaturii universale. Vol. 2. – Buc., 1997. – P. 207-213. – Conţ. : Perioada pregătitoare, Romantismul: cadrul istoric şi literar, Puşkin, Lermontov. 230. VERNISAJ Puşkin [ la Biblioteca Naţională ] // Momentul. – 1997. – 7 febr. 231. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ К. П. Сведения о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе и Одессе // Москвитянин. – 1854. – № 9. – С. 1 - 16. Отрывочные и второстепенные сведения о пребывании Пушкина в Кишиневе. 232. БЕРГ Н. В. Отрывки писем из Кишинева // Москвитянин. – 1855. – № 12. 233. ПРУНКУЛ К. И. [ А. С. Пушкин ] // Общезанимат. вестник. – 1857. – № 11. Статья, открывшая извращающее представление о жизни и творческой деятельности поэта в Кишиневе ( например, анекдот о ссоре Пушкина в Кишиневе с чиновником ). 234. ГОРЧАКОВ В. П. Воспоминания о Пушкине // Моск. ведомости. – 1858. – №19. – С. 80. Имеются сведения о приезде А. С. Пушкина на юг. Даются ряд достоверных сведений о жизни и творчестве Пушкина в Молдавии. 235. *ПУЩИН И. И. Записки о Пушкине // Атеней. – 1859. – №8. О пребывании поэта в Бессарабии. 24


A.S.Puşkin şi Basarabia

236. БАРТЕНЕВ П. И. Пушкин в южной России: Материалы для его биографии, собираемые Петром Бартеневым // Рус. речь. – 1861. – № 85 - 104. – С. 43 - 50; Рус. Архив. - 1866. - № 8 – 9. - Стб. 1089 – 1214. Сообщаются разные факты из кишиневской жизни 20-х годов ХIX в., а также приводятся воспоминания И. П. Липранди. 237. БАРТЕНЕВ П. И. Пушкин в южной России : Материалы для его биографии, собираемые Петром Бартеневым // Рус. Архив. – 1866. – №8 - 9. – Стб. 1089 - 1214. О И. Н. Ланове - члене Попечительского комитета, старом знакомом И. Инзова, ставшим известным из-за ссоры с Пушкиным за обедом у генерала И.Н.Инзова. 238. ИНЗОВ И. Н. Письмо о Пушкине к К. Я. Булгакову ( с весьма благоприятным отзывом о первом ) // Рус. Архив. –1866. – № 8-9.- Стб. 1214-1215. 239. *ЛИПРАНДИ И. П. Из дневника воспоминаний // Рус. архив. – 1866. – №8-9.Стб. 1269-1270, №10.- Стб. 1393-1491. О взаимоотношениях Пушкина с братьями Малевинскими, в доме которых останавливались проездом А. С. Пушкин и Липранди. 240. М. З. ОБРАЗЕЦ делового слова Пушкина // Бессараб. областные ведомости. – 1868. – №32. Есть сведения о Пушкине, опубликованные в печати Бессарабии 60-х годов ХIX в. 241. ЖИТЕЦКИЙ И. Из первых лет жизни Пушкина на юге России // Киев. старина. – 1869. – №5. - С. 283 - 306. 242. ГРОТ Я. Первенцы лицея и его предания // Складчина. – СПб., 1874. – С. 376. 243. СТУРДЗА А. Воспоминания об И. Н. Инзове // Москвитянин. – 1874. – Ч. 1. – С. 224. - ( ранее опубликовано в "Одесском вестнике. – 1847. – № 13 - 14 ). Генерал И. Н. Инзов оберегал Пушкина от возможных новых репрессий со стороны царского правительства. 244. А. С. ПУШКИН в Кишиневе: По поводу пятидесятилетней годовщины смерти поэта // Моск. ведомости. – 1877. – 8 февр. Дворецкий бадя Тудор обучал Пушкина молдавскому языку. У поэта была специальная тетрадь, куда он заносил молдавские слова и предложения с их русским переводом. 245. ГЕРБАНОВСКИЙ Н. Несколько слов о пребывании А. Пушкина в Кишиневе // Новорос. ведомости.- 1869.- № 49, № 50. 246. ГЕРБАНОВСКИЙ Н. Новые сведения о пребывании А. Пушкина в Бессарабии // Новорос. телеграф. – 1879. – №1374. - (Перепечатано в «Петербургском листке». - 1879. - № 204). 247. *А. С. ПУШКИН в Кишиневе // Нива. – 1880. – № 46. – С. 932 - 934. 248. *А. С. ПУШКИН в Кишиневе и Одессе // Одес. вестник. – 1880. – № 118. 249. *МАЦЕЕВИЧ А. С. Из Кишинева о Пушкине // Правда. – 1880. – 23, 24, 27 мая. 250. *ПУШКИН и кишиневцы // Правда. – 1880. – № 147. 251. СТОРОЖЕНКО А. Я. Два месяца в дороге // Чтения в обществе истории древностей российских при Московском университете. – 1881. – Окт. - декабрь. – Кн. 4. – С. 41 - 83. О состоянии Кишинева в период пребывания поэта: об "узких нечистых улицах" и "ветхих избушках", среди которых встречаются хорошие каменные дома. 252. К ИСТОРИИ ссылки поэта в южную Россию // Рус. старина. – 1883. – Дек. (№ 40). – С. 654 - 658. 25


A.S.Puşkin şi Basarabia

253. *МАЦЕЕВИЧ Л. С. Кишиневские предания о Пушкине // Истор. вестник. – 1883. – № 5. – С. 394 - 395. 254. КИРОВ Х. С. Пушкинская гречанка // Истор. вестник. – 1884. – № 2. – С. 337, №4. - С. 300. Об известной Калипсо Полихрони, эмигрировавшей из Константинополя в Кишинев. 255. БЫЧКОВ Ф. А. Виктор Григорьевич Тепляков ( 1804 - 1842 ): Биогр. очерк // Истор. вестник. – 1887. – № 7. – С. 11, 14, 16 - 22. О "Записке" В. Г. Теплякова, о кишиневской жизни А. С. Пушкина. 256. ПАВЛИЩЕВ А. Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для биографии. 1817 - 1825 // Рус. старина. –1887. – №1. – С. 235 - 248. Документы о Пушкине. О проекте письма графа Нессельроде генералу Инзову от 4 мая 1820 г. с резолюцией Александра I и секретный ответ генерала Инзова графу Каподистрия, датированное 28 апреля 1821 г. Кишинев. В примечании Л. Павлищева: документированное сообщение о высылки жалования Пушкину за 1820 - 1823 гг., запрос о "службе и поведении Пушкина" для разрешения в отпуск. 257. ПУШКИН на юге России // Одес. листок. – 1887. – №27. – С. 2. Имеется материал о пребывании поэта в Бессарабии. 258. ПАВЛОВСКИЙ И. Ф. Осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849 - 1850 г. // Рус. старина. – 1888. - № 11. – С. 412 , 414. Спасение Пушкина от ссылки в Соловки и ссылка его в Бессарабию. 259. ЧУЙКО Б. Пушкин на юге России // Одес. листок. – 1889. – № 99. – С. 3. 260. ЯКОВЛЕВ В. А. Отзывы о Пушкине с юга России // Южное обозрение. – 1889. – 23 мая (№817). 261. БЕРГ Н. В. Посмертные записки Николая Васильевича Берга // Рус. старина. – 1891. – № 2. – С. 250, 256, 276, № 3. – С. 582, 591. В. П. Горчаков, приятель Пушкина по Кишиневу. Дом Н. И. Инзова в Кишиневе. 262. С., М. В. ОДНА из наших окраин // Ист. вестник. – 1892. – №10. – С. 192 - 193. О судьбе дома полномочного наместника Бессарабского края генерала И. Н. Инзова, где жил поэт в период ссылки. 263. ПУШКИН в Бессарабии // Вестник лит., полит., науч., художественный. – 1893. – 21 дек. (№2082). 264. БРИТАН М. И. Настольный литературно - экономический календарь "Бессарабия" на 1895 г. c справочным отделом и адрес. календарем. Год III. – К., 1894. – 208 с. Из содерж. : А. С. Пушкин в Кишиневе. – С. 57 – 72. 265. ГЕРБАНОВСКИЙ К. Несколько слов о пребывании Пушкина в Кишиневе // Новорос. ведомости. – 1896. – № 51. – С. 100 - 109. 266. АНТОНОВИЧ И. Пушкин на юге России (1820 - 1823) // Южно– русский альманах. – 1897. – март. – С. 5 - 32. 267. М. Б. А. С. Пушкин в Кишиневе // Бессараб. вестник. – 1897. – 29 янв. Неизвестный автор, подписавшийся инициалами, публикует очерк о жизни поэта в Кишиневе. 268. ОАТ В. И. Где жил Пушкин в Кишиневе? // Бессарабец. – 1898. – 8 нояб. – С. 3. Автор, преподаватель кишиневской гимназии, сообщает о первом местожительстве А. С. Пушкина в доме купца И. Н. Наумова. 269. ПУТНИК [ Лендер Н. Н. ] Кишинев : (корреспонденция "Нового времени") // Новое время. – 1898. – 14 нояб. (№ 8160).

26


A.S.Puşkin şi Basarabia

270. ФРАНЦОВА Е. А. А. С. Пушкин в Бессарабии: [ Из семейных преданий ] // Рус. обозрение. – 1897. – №1. – С. 20 - 40., №2. – С. 535 - 559, №3. – С. 5 - 32. - В огл. :" С неизданными стихотворениями и вариантами А. С. Пушкина ". Измышления Е. Францовой о Пушкине, слышанные от отца - Кириенко-Волошинова, сослуживца Пушкина по Кишиневу, и других лиц, о пребывании Пушкина в Бессарабии: о стихотворениях написанных поэтом, в том числе неизданных, об эпизоде в цыганском таборе, давшем сюжет "Цыганам", отрывки первой редакции "Цыган" и шуточные донесения генералу Инзову. 271. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Г. Жизнь и творчество А. С. Пушкина на юге России: Из публ. чтений о Пушкине // Ежегодник коллегии Павла Галагана. – Киев, 1898 -1899 гг. 272. *А. С. ПУШКИН в Кишиневе // Бессарабец. – 1899. – 26 мая (№ 131). – С. 2. 273. *А. С. ПУШКИН В Кишиневе // Рус. Архив. – 1899. – № 6. – С. 340 - 348. 274. БУЛАШЕВ Г. А. С. Пушкин на юге России: Сборник Пушкина // Изд. Киев. пед. общества, 1899. – Ч. 2. – С. 1 - 117. 275. ГРЕЧАНКА Калипсо // Южное обозрение. – 1899. – 23 мая. – С. 10. О Полихрони Калипсо, знакомой А. Пушкина и молдавского писателя К. Негруци, в доме которой часто бывал Пушкин. 276. *ДРАГАНОВ П. Д. Пушкин в переводе на молдавский и румынский языки // Ист. вестник. – 1899. – №5; Пятидесятиязычный Пушкин". – СПб, 1899. 277. ЗАРИН А. Увлечения А. С. Пушкина: Людмила И-зи, Стеша и гречанка Калипсо // Россия. – 1899. – 10 мая (№13). – С. 2 - 3. 278. ИЗ писем в редакцию // Новое время. – 1899. – 22 марта (№8285). Из Бахмута, за подписью "Потомственный дворянин... ", 89 лет - рассказ отца автора письма, который служил при Инзове, о Пушкине во время пребывания в Екатеринославе в 1820 г., и о побеге двух "Братьев разбойников" из Екатеринославской тюрьмы. 279. К ПУШКИНСКОМУ юбилею // Приднепровский край. – 1899. – 7 (19) мая. Предания о пребывании Пушкина в Одессе и Кишиневе. 280. *КАРАГУШ. Пушкин в Кишиневе // Новорос. телеграф. – 1899. – 25 мая (№ 7820). - С. 4. 281. КОБЫЛЯНСКИЙ Ян. Пушкин в Кишиневе // Бессарабец. – 1899. – 22 мая (№127). – С. 2. Упоминается дом на Золотой (затем - Харлампиевской, Стефана Великого, а теперь Колумна) улице, владелец Кобылянский Павел, где якобы жил Пушкин после пребывания в доме Инзова (из воспоминаний о Пушкине со слов отца). 282. КРИЧЕВСКИЙ В. Я. К чествованию памяти А. С. Пушкина // Пермские губернские ведомости. – 1899. – №1. – С. 2 - 3, 11 февр. (№33). – С. 2. По поводу скудности сведений о пребывании Пушкина в Бессарабии, в частности в Аккерманском уезде, разыскания местных преданий о Пушкине. 283. КУДРЯВЦЕВ П. А. С. Пушкин: Главные моменты его жизни и литературного развития // Сборник статей об А. С. Пушкине: По поводу столетнего юбилея. – К.: Изд. Киевского пед. Общества, 1899. – Из содерж.: А. С. Пушкин на юге России (1820-1824).-С. 162. 284. *КУЗЬМИН Н. О. Пушкин в Бессарабии: Письмо в редакцию // Новое время. – 1899. – № 8328. 285. Л. Н. Из Кишинева // Новое время. – 1899. – 9 мая (№ 3331). 286. МОНГОЛ. В еврейской лачужке: Эпизод из жизни А. С. Пушкина // Каспий. – 1899. – 26 мая. – С. 4 - 5. Кишиневская легенда о Пушкине. 27


A.S.Puşkin şi Basarabia

287. 288.

НАККО О. Дни молодости // Пушкинский юбилейный сборник. - СПб, 1899. ПОСЛЕДНИЕ известия // Салгир. – 1899. – 18 мая (№ 111). – С. 3. Сообщение о смерти 24 апреля 1899 г. в Кишиневе Ивана Ганенко (104 года) - в молодости рассыльного при канцелярии генерала И. Н. Инзова и личного слуги Пушкина. 289. *ПУШКИН в Кишиневе // Рус. Архив. – 1899. – № 6. – СТб. 342. 290. *ПУШКИН в Бессарабии // Одес. листок. – 1899. – 25 мая (№134). – С. 3. 291. РОМАН Пушкина в Кишиневе // Одес. листок. – 1899. – 25 мая (№ 134). – С. 3. 292. СИКЕРС Я. А. С. Пушкин // Литературно – иллюстрированный альбом "Южный край". – Одесса, 1899. ХХII. – С. 52-58. Есть сведения о пребывании поэта в Бессарабии в 1820-1824 гг. Развалины дома в Кишиневе, где жил Пушкин. Очерки городов южного края и столиц. 293. ХАЛИППА И. А. С. Пушкин в Бессарабии: Заметки, воспоминания, документы из эпохи пребывания А. С. Пушкина в Бессарабии // Бессарабец. – 1899. – 12 февр. (№40). – С. 2. Статья, наряду с общими сведениями, о Пушкине в Бессарабии, раскрывает новые архивные материалы "Дело о подписке на сочинения А. С. Пушкина". 294. А. П. К. ИНЗОВ в южной Бессарабии // Рус. Архив. – 1900. – Кн. 3. – Стб. 596 599. Генерал И. Н. Инзов, полномочный наместник Бессарабского края, под началом которого находился Пушкин, живя в Кишиневе. 295. *КОЛОМОЙЦЕВ А. П. Иван Никитич Инзов в южной Бессарабии // Рус. Архив. – 1900. – №3. 296. ПУШКИН в Кишиневе: записана со слов В. П. Горчакова, 16 июня 1861 г. в Москве, П. Бартеневым // Рус. Архив. - 1900. - № 3. - С. 403. 297. ЛЕРНЕР Н. О. Нечто новое о Пушкине в Кишиневе // Бессараб. губерн. ведомости. – 1902. – 19 апр. (№ 88). О письме Пушкина, посланное царю Николаю I в связи с выяснением, кто был автор «Гавриилиады»… 298. *ЯЦИМИРСКИЙ А. И. Пушкин в Бессарабии (20 сентября 1820 года - 2 июля 1823 года) // Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. Пушкин.СПб.: Изд. Брокгауз-Эфрон, 1908 - Т. 2. - С. 158 - 178. 299. РАЛЛИ - АРБОРЕ З. К. Роман Пушкина с цыганкой (во время жизни в Кишиневе) // Руль. – 1913. – № 424. 300. ФАНЬЯН Д. С. А. С. Пушкин и А. М. Худобашев // Историко – филолог. журн. – 1918. – №3 (82). – С. 194 - 206. А. С. Пушкин в бессарабской ссылке, А.М.Худобашев - надворный советник, младший член бессарабской конторы иностранных поселенцев, над которым Пушкин любил подшучивать. 301. НЕИЗДАННЫЙ Пушкин: Собрание А. Ф. Онегина // Труды Пушкинского дома при Российской Академии наук. – СПб., 1922. – ХХХ I I. – 235 с. Письма и записки. Критическая проза. Отрывок из Кишиневского дневника 1821 г. с переписанным началом записки к Дегильи от 6 июня 1821 г. на французском языке. 302. БОЖЕНКО К. Пушкинские уголки // Ленинград. – 1924. – № 11. – С. 6 - 7. Из содерж. : В Одессе, Кишиневе, Тифлисе. 303. *СЕЛИНОВ В. Пушкин в Кишиневе и Одессе // Веч. Одесса. – 1929. – 6 июня. 304. ЦЯВЛОВСКИЙ М. А. Неизвестные воспоминания о Пушкине (письмо М. В. Юзефовича к П. И. Бартеневу) // Звезда. – 1930. – Кн. 7. – С. 231 - 232.

28


A.S.Puşkin şi Basarabia

Письмо М. В. Юзефовича, знакомца Пушкина, от 16 ноября 1866 г. к издателю "Русского архива" П. И. Бартеневу, по поводу статьи последнего "Пушкин в южной России". 305. МОДЗАЛЕВСКИЙ Л. Б. Новые автографы Пушкина // Вестн. Академии наук СССР. – Л., 1931. – № 7. – Стлб. 49-50. О неизвестных автографах Пушкина, обнаруженных при разборе собраний В. И. Яковлева и Л. Н. Майкова (отрывок из поэмы "Вадим", автопортрет начала 1820-х годов). 306. ТОМАШЕВСКИЙ Б. В. Из пушкинских рукописей // Литературное наследство. – М., 1934. – Кн. 16 – 18. - С. 273 - 320. Анализ черновых текстов Пушкина в связи с исследованием его общественно-политических взглядов, включающих рисунки и записи 1821 г., "турецкие разговоры" ( запись турецких слов и фраз, сделанных Пушкиным в Кишиневе ), портреты Калипсо, М.Ф. Орлова, П.Я. Чаадаева и др., а также стихотворные наброски, относящиеся к поэме "Вадим". Приложение: Н. Дмитриев "Несколько турецких слов в записи Пушкина". 307. ТОМАШЕВСКИЙ Б. Кишиневские годы: [ oтрывок из биографии А. С. Пушкина ] // Лит. Ленинград. – 1935. – 20 сент. 308. АНОВ В. Новое о пребывании Пушкина в Кишиневе: Дневник П. И. Долгорукова // Лит. газ. – 1936. – 15 дек. Коллежский советник, сослуживец Пушкина по Кишиневу, оставивший в своем дневнике записи о Пушкине. 309. БОНЧ-БРУЕВИЧ В. Ценные документы о Пушкине // Правда. – 1936. – 11 дек. (№ 340). – С. 6. О дневнике сослуживца Пушкина по Кишиневу П. И. Долгорукова за 1822 г. с записями о Пушкине, приобретенном Государственным литературным музеем. 310. ГАНЕ, д-р. По следам А. С. Пушкина в Бессарабии // Новый путь. – 1936. – №2-3. – с. 39 - 44. 311. ДЕМБО В. Пушкин в Бессарабии и о Бессарабии // Красная Бессарабия. – 1936. – №10. – С. 27 - 28. 312. *ПУШКИН в Кишиневе // Красная Бессарабия. – 1936. – № 10. – С. 29. 313. ЧУЛКОВ Г. Жизнь Пушкина // Новый мир. – 1936. – № 5, 6, 8-12. Из содерж. : [ Гл. ] 6. – Южный берег. – Кишинев. 314. *А. С. ПУШКИН в Кишиневе // Бессараб. Слово. – 1937. – 11 февр. – С. 1. 315. БОНЧ-БРУЕВИЧ В. Певец свободы и народа: Из дневника Долгорукова // Водный транспорт. - 1937. - 10 февр. (№ 20). - С. 2. Приводятся отрывки из дневника сослуживца Пушкина по Кишиневу. 316. БОНЧ-БРУЕВИЧ В. Пушкин по дневнику Долгорукова // Сов. искусство. – 1937. - 11 февр. (№ 7). – С. 2. Отрывок из дневника П. И. Долгорукова о жизни А. С. Пушкина в Кишиневе. 317. КИРПОТИН В. Александр Сергеевич Пушкин // Октябрь. – 1937. – №1. – С. 5 - 65. – Содерж. : Эпоха Пушкина. – Детство. – Лицей. – Южная ссылка. – Ссылка в Михайловском. – Пушкин и Николай I. 318. ЛУГИНИН Ф. Н. Кишинев и Бессарабия пушкинских лет: Дневник прапорщика Лугинина [ работавшего в военно-топографической комиссии в Кишиневе, где и встретился с Пушкиным ] // Красная Бессарабия. – 1937. – № 2. – С. 10 - 11. 319. НАЗАРОВА Л Пушкин в южной ссылке // Крестьянская правда. – 1937. – 4 февр. (№28 ). – С. 3. 320. *НОВИКОВ И. Тень Овидия // Тридцать дней. – 1937. – № 2. – С. 21 - 31. 29


A.S.Puşkin şi Basarabia

А. С. Пушкин в Кишиневе. СМИРНОВ П. П. Пушкин и Восток // Лит. Узбекистан. – 1937. – №1. – С. 59- 74. Пушкин на юге. Кавказ и Крым в творчестве Пушкина ("Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы"). Греческое восстание 1821 года и А. С. Пушкин. 322. *РЕМЕНКО Д. Пушкин и Бессарабия // Бессараб. cлово. – 1937. – 12 сент. Об отношении поэта к Кишиневу. 323. ЦЯВЛОВСКИЙ М. Новое о Пушкине в Кишиневе : По дневнику И. П. Долгорукова // Новый мир. – 1937. – Кн. 1. – С. 287 - 290. Публикация отрывков из дневника сослуживца Пушкина. 324. *ЛЕВИДОВ М. "Пушкин на юге" // Лит. обозрение. – 1938. – №7. – С. 38 - 41. 325. *АШУКИН Н. Пушкин в Кишиневе // Лит. газ. – 1940. – 5 июня. – С. 6. 326. ВАСИЛЬЕВ И. В местах, где скитался А. С. Пушкин : Пушкин в Кишиневе // Сов. Белоруссия. – 1940. – № 184. – С. 2. 327. НАЙДЕН подлинник письма А. С. Пушкина // Сов. Украина. – 1940. – 21 июля (№167). – С. 4. Публикация автографа письма Пушкина к А. О. Ишимовой, детской писательнице, которой поэт в день дуэли 25 января 1837 г. написал письмо, найденное впоследствии Гуриным в Кишиневском церковноархеологическом музее. 328. НОВЫЕ материалы о Пушкине // Веч. Москва. – 1940. – 17 окт. (№ 242). Материал о пребывании Пушкина в Кишиневе, список "Признания" с отличиями от известного текста, обнаруженного в Кишиневе в архиве МанукБея. 329. ПРОШЛОЕ и настоящее Кишинева // Сов. искусство. – 1940. – 9 июля (№40). - С. 2. Отношение румынских властей к Пушкину. 330. *ШКАРОВСКИЙ И. Пушкин в Бессарабии // Ворошиловградская правда. – 1940. – 17 июля (№163). – С. 3. 331. ЖЕЛЕЗНОВ Д. На юге : [ А. С. Пушкин в ссылке на юге России ] // Железнов Д. А. С. Пушкин. – М., 1942. – С. 15 - 19. 332. МАЦКИНА Р. Новое о Пушкине // Звезда. – 1945. – № 4. – С. 96. Публикация двух писем о Пушкине, обнаруженных в Центральном государственном историческом архиве: И. А. Каподистрия к И. Н. Инзову от 6 мая 1820 г. и И. Н. Инзова к И. А. Каподистрии от 21 мая 1820 г. 333. ЛЕОНИДОВ Л. М. Прошлое и настоящее: Из воспоминаний // Ежегодник Моск. худож. театра. – 1944. – Т. 1. – М., 1946. – С. 390 -392. О Пульхерии Варфоломей, Пульхерице, за которой ухаживал Пушкин. 334. *ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкин в Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1945. – 7 янв. 335. *КИДЕЛЬ А. Приезд Пушкина в Кишинев // Молодежь Молдавии. – 1947. – 19 сент. 336. *КИДЕЛЬ А. С. Пушкин в Молдавии // Сов. Молдавия. – 1947. – 9 февр. 337. *ИНЖЕВАТОВ И. Кишиневский период в творчестве Пушкина // Молодежь Молдавии. – 1948. – 10 февр. 338. ЗЕЛИНСКИЙ К. Литература народов СССР в средней школе // Лит. в шк. – 1949. – №5. – С. 22 - 36. Из содерж. : Смысл и значение изменения заглавия романа И. А. Новикова "Пушкин на юге". – С. 23. Отзыв на роман И. А. Новикова "Пушкин на юге": Малин А. Пушкин на юге // Красный Крым. – 1949. – 22 мая. 339. НОВИКОВ И. В ссылке : В Молдавии // Сов. Молдавия. – 1949. - 5 июня 321.

30


A.S.Puşkin şi Basarabia

340.

НОВИКОВ И. Пушкин в моей жизни // Веч. Москва. – 1949. – 28 мая. Работа над романом "Пушкин на юге" и новая работа - биография Пушкина. 341. ЦЯВЛОВСКАЯ Т. Изучение кишиневского периода жизни и творчества Пушкина // Сов. Молдавия. – 1949. – 22 нояб. Развернутая рецензия на книгу Б. Трубецкого "Пушкин в Молдавии" и И. Инжеватова "Пушкин и молдавский народ", неправильная датировка Б. Трубецким стихотворений: "Виноград", "Фонтану Бахчисарайского дворца" и "Восстань! О Греция, восстань". 342. ЦЯВЛОВСКАЯ Т. Пушкин в жизни // Сов. Молдавия. – 1949. – 5 июня. Дневник П. И. Долгорукова, раскрывающего Пушкина как ярого противника крепостного права и самодержавия, горячего защитника революционных движений в Европе. Публикации отрывков из дневника, дающих первые точные записи речей Пушкина ( за время с 11 января по август 1822 ). 343. *ЛЕВИТ Ф. А. С. Пушкин в Молдавии // Бюллетень совета студенческого научного общества. – 1951. – №1. – С. 6 - 7. 344. ЦЯВЛОВСКИЙ М. Сентябрь 20 : Отъезд Пушкина из Одессы в Кишинев // Цявловский М. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. – М., 1951. – С. 245 390. 345. ЦЯВЛОВСКИЙ М. Замечания М. П. Погодина на "Материалы для биографии Пушкина" П. В. Анненкова // Литературное наследство. – М. - Л., 1952. - Т. 58. - С. 348 - 356. Публикация отдельных моментов биографии и творчества А. С. Пушкина, расшифровка имен участников полемики вокруг произведений "Руслан и Людмила" , "Бахчисарайский фонтан", суждения Пушкина о "Бахчисарайском фонтане" и "Цыганах". 346. БЛАГОЙ Д. Д. Пушкин в Молдавии // Сов. Молдавия. – 1956. – 28 апр. Мнение автора, что один из близких кишиневских знакомцев Пушкина, "пресловутый" И. П. Липранди служил в тайной полиции. 347. ВОРОБЬЕВ Ф. Каменка [ Пушкин в Каменке и в Кишиневе ] // Гудок. – 1956. – 26 июня. 348. ТАТОЧКО Н.Ф. Пушкин в искусстве Молдавии // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы .Т.1.- Кишинев, 1958.- С. 360-365. 349. ДИНЕСМАН Т. «Пушкин на юге»: Труды пушкинских конференций Кишинева и : Одессы .Т.1.- Кишинев.: Госиздат Молдавии.- 1958. / Рец. на указанную книгу // Дружба народов. - 1959. - № 5. - С. 252 – 253. 350. БОРИНЕВИЧ-БАБАЙЦЕВА З.А. Лирика Пушкина южного периода // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы .Т.2.- Кишинев, 1961.С. 99-130. 351. ГАРИН С. Табор в Сороках // Лит.газ. – 1961. – 10 февр. 352. *БОГАЧ Г. А. С. Пушкин и культура молдавского народа // Сов. Молдавия. – 1962. – 10 февр. 353. ТРУБЕЦКОЙ Б. Кишиневские раздумья Пушкина о проблеме мира // Днестр. – 1962. – № 2. – С. 154 - 155. 354. МОХОВ Н. А., Стратиевский К. В. Роль русского и украинского народов в исторических судьбах Молдавии. – К. : Картя Молд., 1963. – 65 с. Из содерж. : Пушкин в Кишиневе. – С. 22. 355. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Молдавия: 1820 - 1823 // Здесь жил Пушкин: Очерки. – Л., 1963. - С. 197 - 232. 356. ЧЕРЕЙСКИЙ А. Кишиневский друг Пушкина: [ В. П. Горчаков ] // Сов. Молдавия. – 1963. – 7 июня.

31


A.S.Puşkin şi Basarabia

О прапорщике генерального штаба, дивизионном квартирмейстере при штабе дивизии, находящегося в Кишиневе во время пребывания там Пушкина. 357. ГАЛУШКО Т. Возвращение поэта : [А. С. Пушкин на юге ] // Сов. Молдавия. – 1964. – 14 авг. 358. *МАЙОРОВА В. И снова Пушкин в Кишиневе // Молодежь Молдавии. – 1964. – 22 июля. 359. БАБИЙ Г., Виеру Т. Пушкин в Кишиневе // Кишин. университет. – 1967. – 12 февр. 360. ЧОЛАК Г. История одной подписки // Кодры. – 1969. – №6. – С. 75 - 78. Об организации подписки на первое посмертное издание Собрание сочинений А. С. Пушкина в Бессарабии в 1937 году, 22 мая. 361. ХАЗИН М. Жил в Деньжанах пушкинист // Кодры. – 1969. – №6. – С. 79 - 95. Об Е. С. Неговском, издавший в 30-х годах ХХ в. "Календарь дней Пушкина". 362. *БОГАЧ Г. А. С. Пушкин и молдавское народное искусство // Лимба ши лит. молд. – 1970. – №4. – С. 1 - 13. 363. БОГАЧ Г. Далече северной столицы... // Кодры. – 1970. – № 9. – С. 133 - 137. О пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе. 364. КУПРИН А. Пушкин у цыган: Очерк напечатан в газете "Бессарабское слово" // Веч. Кишинев. – 1970. – 5 сент. 365. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. "Его теперешний конек - вечный мир" : Пушкин в Молдавии // Веч. Кишинев. – 1970. – 30 сент. 366. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Пушкин-переводчик молдавских законов // Веч. Кишинев. – 1970. – 24 окт. 367. ТРУБЕЦКОЙ Б. Константин Ралли – кишиневский друг Пушкина // Веч. Кишинев. – 1970. – 29 окт. 368. *ХАЗИН М. "Режь меня... " // Молодежь Молдавии. – 1970. – 8 окт. 369. БОННЕР А. Следы библиотеки Нестеровича, в Иркутске // Кодры. – 1971. – № 11. – С. 148 - 152. О большом интересе И. Нестеровича, бывшего ректора Кишиневской семинарии, к молдавским книгам и рукописям, о его встрече с А. С. Пушкиным в Кишиневе. 370. *СУББОТИН В. Поэт А.С.Пушкин в Молдавии // Псков. правда. – 1972. – 14 июля. 371. АЛЕКСЕЕВ П. "Здесь лирой северной... " : О пребывании поэта в Молдавии // Молодежь Молдавии. – 1973. – 6 окт. 372. ОГАНЯН Л. Н. А. С. Пушкин и работа комиссии по составлению свода местных законов о гражданском праве Бессарабской области // Научная Конференция профессорско – преподавательского состава КГУ по итогам работы за 1973 год (февр. 1973г). : Секция обществ. и гуманит. наук: Тез. докл. – К., 1973. - С. 78 - 79. 373. *ПОПОВ А. На поклон к Пушкину ( в Кишинев ) // Молодежь Молдавии. – 1973. – 29 мая. 374. ДВОЙЧЕНКО-МАРКОВА Е. Отклик на смерть Пушкина в Молдавии и Валахии // Кодры. –1974. – №7. – С. 134 - 136. 375. ЛУПАН А. Дыхание легенд : О пребывании А. С. Пушкина в Молдавии // Лит. газ. – 1974. – 5 июня. 376. ЧЕРЕЙСКИЙ Л. Н. Забытые знакомые Пушкина // Прометей: Ист. –биогр. альманах серии "Жизнь замечат. людей". – Т. 10. – М., 1974. – С. 402 - 407. О встречах А. Пушкина в Кишиневе с офицерами, занимавшимися топографической съемкой Бессарабии и сбором статистических данных по Бессарабии. В кругу офицеров Пушкин встретился с Фантоном де Веррайоном (1804-1887) более других заинтересовавших поэта. 32


A.S.Puşkin şi Basarabia

377. АКУТИН Ю. Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует // Наука и жизнь. – 1975. – № 11. – С. 137 - 139. О встрече А. Ф. Вельтмана с А. С. Пушкиным в Кишиневе, который стал одним из его ближайших друзей. 378. САВОСТИН Н. Наш Пушкин //Сов. Молдавия. – 1976. – 8 июня. О жизни и творчестве поэта в Молдавии. 379. ХАЗИН М. "Все в ней пленяло... " // Кодры. – 1976. – № 12. – С. 97 - 105. О Е. М. Горчаковой - Кантакузино, жившей в городе Кишиневе и встречавшейся с А. С. Пушкиным. 380. ГУТЮМ И. А. С. Пушкин в древних Каушанах // Авангард (Каушаны). – 1977. – 20 янв. 381. ИОВВА И. Страницы жизни А. С. Пушкина на юге // Кодры. – 1977. – №2. - С. 144 - 147. 382. ХАЗИН М. Прелестная Елена Горчакова [ Кантакузино] // Хазин М. Мальчик и великий час. – К., 1977. – С. 62 - 75. 383. АКУТИН Ю. "... Прекрасен наш союз " // В мире книг. – 1978. – №4. – С. 81. Вклад Трубецкого Б. А. в исследование периода жизни А. С. Пушкина в Молдавии. 384. ПАСЫСАЕВА Т. Прелюдия к "Цыганам" // Учит. газ. – 1978. – 6 июня. Материал из кишиневского периода жизни поэта. 385. ПОПОВИЧ К. А. С. Пушкин в Молдавии // Попович К. Страницы литературного братства. – К., 1978. – С. 26 - 39. 386. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Александр Сергеевич Пушкин в Молдавии // Очерки молдавско - русско-украинских литературных связей с древнейших времен до середины 19 века. – К., 1978. – Гл.13.- С. 208 - 230. О жизни и творчестве поэта на молдавской земле. 387. ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкин в печати Бессарабии ХIХ - ХХ вв. // Трубецкой Б. Связь времен.Проблемы эстетики, критики, журналистики. – К.: Лит. артистикэ, 1978. – С. 69 - 75. Статья содержит данные о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе. Упоминаются работы пушкинистов ХIX в. : В. Горчакова, А. Вельтмана, П. Бартенева, Г. Горе, Г. Филатова, К. Негруци, И. Халиппы, Я. Кобылянского и др. 388. БОЦУ П. Искал следы Овидия // Кодры. – 1979. – №5. – С. 127. О творческой активности поэта в период южной ссылки. 389. ИОВВА И. Через все запреты // Сов. Молдавия. – 1979. – 6 июня. О распространении произведений А. С. Пушкина в годы ссылки его на юг России. 390. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Романтика литературоведческого труда: Поиски и находки кишиневского книголюба // Кодры. – 1979. – №5. – С. 131 - 138. О пребывании А. С. Пушкина в Бессарабии. 391. ТРУБЕЦКОЙ Б. Слово о Пушкине // Кодры. – 1979. – №12. – С. 142 - 143. Рец. : На кн. : Хазин М. "Твоей молвой наполнен сей предел... ". – К., 1979. 392. ФОРМОЗОВ А. А. Пушкин и археологические памятники юга России, Пушкин и легенда о гробнице Овидия // Формозов А. А. Пушкин и древности. Наблюдения археолога. – М., 1979. – С. 23 - 57. Материал о пребывании поэта в Молдавии. А.С. Пушкина и Овидий. 393. ЧЕЛЫШЕВ Б.Д Встреча с поэтом // Сов. Молдавия. – 1979. – 1 март. Об одной из первых публикаций А. С. Пушкина на молдавской земле. 394. ОГАНЯН Л. А. С. Пушкин и граф М. С. Воронцов // Кодры. – 1980. – № 9. – С. 148 - 152. 33


A.S.Puşkin şi Basarabia

Имеются сведения о пребывании поэта в Кишиневе, его взаимоотношениях с декабристами В. Ф. Раевским, И. Пущиным, М. Ф. Орловым, а также с генералом И. Н. Инзовым, почтмейстером Алексеевым, полицмейстером Радичем и др. 395. БОГАЧ Г. Говорят портреты: Пушкин в Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1981. – 6 июня. 396. ЧЕЛЫШЕВ Б. Д. Русские писатели в Молдавии. – К., 1981. – С. 24 - 26. О жизни А. Пушкина в Кишиневе. 397. ШАМШУРИН А. "Северные цветы" : [ Страницы жизни и творчества А. С. Пушкина ] // Сов. Молдавия. – 1981. – 6 июня. 398. ГАНШИН В. "Я живу в Царском Селе... " // Сов. Молдавия. – 1981. – 6 июня 399. ЗЛЕНКО Г. "Я знал его переводом... молдавских законов // Лит. Россия. – 1982. – 29 окт. – Тоже под загл. : "Я знал его переводом... " // Горизонт. – 1985. – №9. – С. 67. Версия об участии А. С. Пушкина в переводе с французского языка на русский язык "Проекта гражданского кодекса для Бессарабии", составленного юристом и правоведом П. В. Манегой в 1821 г. 400. МАЛЮТИНА Н. К. "В стране, где я забыл тревоги прежних лет... " // Малютина Н. К. Изучение творчества А. С. Пушкина в молдавской школе: Методическая библиотека школы. – К., 1982. – 62 с. Из содерж. : Молдавия в жизни и творчестве А. С. Пушкина. - С. 4-14. 401. СМОЛЬГОВСКАЯ Р. Строкою Пушкина // Крым. правда. – 1982. – 3 сент. А. С. Пушкин в Бессарабии. 402. СТРИГИН В. "Складывать зрелище жизни" // Кодры. – 1982. – №6. – С. 135 149. А. С. Пушкин в Молдавии и о его бессарабских друзьях. 403. СУЗАНСКАЯ Т. Н. Биография и творчество писателя в единстве изучения: Бессарабский период жизни и творчества А. С. Пушкина в контексте. Монограф. темы 9 класса (молд. шк. ) // Рус. яз. в молд. шк. – 1982. – №4. – С. 24 - 31. 404. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Штабс - капитан И. М. Друганов // Кодры. – 1982.- №5. – С. 151 - 152. И. М. Друганов - адъютант генерала М. Ф. Орлова, с которым А. С. Пушкин встречался в Кишиневе в доме, где жили В. Ф. Раевский и К. А. Охотников. 405. КОРОЛИЦКИЙ А. Прощание с Кишиневом [ А. С. Пушкина ] // Рус. яз в молд. шк. – 1983. – № 1. – С. 44 - 45. 406. ПРАВНУК Пушкина в Молдавии: [ О приезде Г. Г. Пушкина в город Бендеры ] // Молодежь Молдавии. – 1983. – 10 сент. 407. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Топонимика улиц Кишинева, связанных с пребыванием А. С. Пушкина // Трубецкой Б. А. Пушкин в Молдавии. – К., 1983. – С. 392. 408. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Биографический словарь знакомых А. С. Пушкина в Молдавии // Трубецкой Б. А. Пушкин в Молдавии. – К., 1983. - С. 350 - 387. 409. ХАЗИН М. Пушкинские мотивы // Кодры. – 1983. – № 4. – С. 52 - 90. Об отношении кишиневцев: писателей С. И. Стодульского и М. Л. Гершензона, композитора и пианиста А. Б. Гольденвейзера, архитекторов - Р. Е. Курца и А. В. Щусева и других представителей 30-40-х гг. ХХ в. к Пушкину. 410. КАСЬЯНОВА А. Пушкин и Гнедич : К 200-летию со дня рождения Н. И. Гнедича // Огонек. – 1984. – № 10. – С. 26. О переписке А. С. Пушкина и Гнедича в кишиневский период. 411. КУШНИРЕНКО В. Во всем не полагаясь на Липранди, или Размышления о том, каким был маршрут поездки молодого опального поэта Александра Пушкина по Бессарабии в декабре 1821 г. // Молодежь Молдавии. – 1984. – 14, 17, 24 апр. 34


A.S.Puşkin şi Basarabia

Приведен маршрут поездки, с указанием карты области с почтовыми трактами и расписание почтовых станций. 412. КУШНИРЕНКО В. "Священна для души поэта... " // Молодежь Молдавии. – 1984. – 23 июня, 7, 14, 16, 28 июля, 4 авг. О временном пребывании А. С. Пушкина в Молдавии. 413. ЮРЧЕНКО Н. Облик Кишинева пушкинской поры // Кодры. – 1984. – № 9. – С. 142 - 148. 414. КАЧУРИН В. Кишинев // Сов. культура. – 1985. – 30 июля. – С. 6. История, социально - экономическое развитие города. Есть материал о пребывании А. Пушкина в городе и об открытии памятника поэту. 415. ЛОБЗОВА Л. В. "Здесь, лирой северной... " // Веч. Кишинев. – 1985. – 8 февр. О жизни и творчестве А. С. Пушкина в Молдавии. 416. ФОМИН С. "В стране, где мельниц ряд крылатый... " // Кодры. – 1985. – №8. – С. 143 - 152. События, связанные с Молдавией и отраженные в поэме А. С. Пушкина "Полтава". 417. *БОЦУ П. Бессмертное имя // Нар. образование. – 1986. – 4 июня. А. С. Пушкин в Молдавии. 418. ПОЗДНЯЕВ М. В краю чужом, в пустынном море... : Из книги "Дом Пушкина" // Кодры. – 1986. – №6. – С. 138 - 146. О пребывании поэта в Бессарабии. 419. ЧИЖОВ А. " Под бурями судьбы жестокой... " // Кодры. – 1986. – № 9. – С. 149 - 155. О лирике А. С. Пушкина кишиневского периода. Жизнь поэта в городе. 420. БОГАЧ Г. Прадед Пушкина в Молдавии : [ Ибрагим Ганнибал в 1703 и 1711 гг. ] // Веч. Кишинев. – 1987. – 17 янв. 421. БРАГИШ В. Дом Варфоломея : где часто бывал А. С. Пушкин во время ссылки // Веч. Кишинев. – 1987. – 10 февр. 422. ВАЦУРО В. "Опыт прямодушия": Из истории литературно - критических воззрений Пушкина // Лит. обозрение. –1987. – №2. – С. 4 - 7. О переписке А. С. Пушкина с братом по поводу стихотворения, посвященного П. Плетневу и напечатанного в журнале "Сын отечества", датированного 4 сентября 1822 г. в Кишиневе. 423. ДАБИЖА Н. «Здесь, лирой северной…» : О пребывании поэта в Кишиневе // Священна для души поэта / Cост. А. Коркина, М. Хазин. - К., 1987. - С. 19-28. 424. ИОВВА И. Бессмертие // Сов. Молдавия. – 1987. – 29 янв. О пребывании поэта в Кишиневе и об издании его произведений в Молдавии. 425. КЛЕЙМАН Р. "... Тем ближе к нам" // Сов. Молдавия. – 1987. – 9 янв. Необходимость создания новых исследований о жизни А. С. Пушкина в Молдавии. 426. *НАГИБИН Ю. Пушкин на юге // Лит. Россия. – 1987. – 16 авг. – С. 12 - 13, 17 18. 427. *НЕМИРОВСКАЯ Ю. "Еще твоей молвой исполнен сей предел... " : Пушкин в Бессарабии // Кодры. – 1987. – № 6. – С. 134 - 137. 428. *ПЛУКЧИ Г. Пушкин и Молдавия // Трибуна. – 1987. – №2. – С. 31 - 33. 429. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. "И долго буду тем любезен я народу... " // Сов. Молдавия. – 1987. – 3 февр. О пребывании поэта в Бессарабии. 430. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. "И память Пушкина любя... " // Патримониу: Альм. библиофилов в Молдавии. В. 1. – К., 1987. – С. 187 - 204. –

35


A.S.Puşkin şi Basarabia

Из содерж. :[ Гл. ] 1: "Город Кишинев времен жизни в нем Александра Сергеевича Пушкина". – С. 187 - 191. [ Гл. ] 2: "Пушкиниана врача из Сорок": /О работе Е. Неговского "Календарь дней Пушкина" (1936 г. ). – С. 194. [ Гл. ] 3: Книга К. Негруци "Грехи юности" (издана в 1857 г. в Яссах), найдена в Кишиневе. – С. 194 - 199. [ Гл. ] 4: Парк имени А. С. Пушкина . – С. 199 - 200. [ Гл. ] 5: Памятник А. С. Пушкину в Молдове. – С. 200 -202. [ Гл. ] 6: Штабс-капитан И. М. Друганов, знакомый А. С. Пушкина по Кишиневу. – С. 203-204. 431. ХАЗИН М.Г. Дом Инзова // Кодры. – 1987. – № 1. – С. 101 - 105. Из истории дома наместника Бессарабского края И. Н. Инзова (ныне Пушкина горка), в котором жил Пушкин во время пребывания в городе. 432. ХАЗИН М. Г. "Сия пустынная страна священна для души поэта... ": [ А. С. Пушкин в Молдавии ] // Рус. яз. в молд. шк. – 1987. – №5. – С. 35 - 41. 433. ЧЕЛЫШЕВ Б. Глазами очевидца // Веч. Кишинев. – 1987. – 4 июля. Воспоминания В. П. Горчакова о пребывании поэта в Кишиневе. 434. ШАТОХИНА Е. Гений юный и мятежный // Комс. правда. – 1987. – 8 февр. 435. КЛЕЙМАН Р. "Бывают странные сближения... " // Кодры. – 1988. – №7. – С. 148 - 152. Историко-культурные связи Ганнибала - Д. Кантемира - А. С. Пушкина. 436. КУШНИРЕНКО В. "В дыму столетий... " // Нар. образование. – 1988. – 30 март. О А. С. Пушкине в Бессарабии и о Н. Карамзине по прочтении первых публикаций «Истории Государства Российского» в журнале «Москва». 437. *ЛОБЗОВА Л. "Издревле сладостный союз... " // Сов. Молдавия. – 1988. – 7 июня. 438. *МИХАЙ Е. Самый современный человек // Молодежь Молдавии. – 1988. – 7 июня. 439. *МОЛКОСЯН В. С любовью, но без искажений // Молодежь Молдавии. – 1988. – 9 февр. 440. *ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Всеобъемлющая душа Пушкина // Нар. образование. – 1988. – 4 июня. 441. *ХАЗИН М. "И сердце исповедь любя... " // Сов. Молдавия. – 1988. – 25 сент. 442. *ИОВВА И. И дум высокое стремленье // Сов. Молдавия. – 1989. – 6 июня. 443. ЛОБЗОВА Л. В. " Души моей царицы... " // Рус. яз . в молд. шк. – 1989. – № 2. – С. 38 - 42. О друзьях А. С. Пушкина по Кишиневу. Воспоминания В.П.Горчакова о поэте. 444. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Певец дружбы народов // Коммунист Молдавии. – 1989. – 3 7. – С. 68. О пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе, в том числе об его отношении к молдавскому языку. 445. *ХАЗИН М. Пушкин сегодня // Рус. яз. в молд. шк. – 1989. – №2. – С. 23 - 27. 446. ХАЛИППА И. Город Кишинев времен жизни в нем Александра Сергеевича Пушкина // Кодры. – 1989. – № 6. – С. 32 - 58. Исследование молдавского историка содержит описание городских построек, улиц, зданий, церквей, связанных с пребыванием поэта и с кишиневскими знакомыми Пушкина. 447. АСАБИНА А. Адресаты пушкинской лирики // Сов. Молдавия. – 1990. – 6 июня. О кишиневских друзьях А. Пушкина.

36


A.S.Puşkin şi Basarabia

448. ГРАБОВСКАЯ В. "Невольный житель Бессарабский…" // Славян. вестник. – 1990. – Июнь (№ 9). – С. 3. Материал о взаимоотношениях поэта с генерал-губернатором И. Н. Инзовым. О пребывании поэта в Бессарабии. 449. *ДАБИЖА Н. "Здесь лирой северной... " // Славян. вестник. – 1990. – июнь. – С. 4 - 5. 450. ДОБРОНРАВОВ Л. Великий изгнанник // Молодежь Молдавии. – 1990. – 7 июля. 451. ЛАЦИС А. Славная шутка поэта // Знание - сила. – 1990. – № 3. – С. 65 - 70. О части кишиневского дневника А. Пушкина, опубликованного П. В. Анненковым в 1874 году. 452. ПРИСЭКАРУ И. Ш. «… И на обломках самовластья…» : [ отклик на ст. Л.Лобзовой «И иглы тайные сурово язвили славное чело» (Веч. Кишинев,1990, 13 апр. ) об А.С.Пушкине // Веч. Кишинев. – 1990. – 23 авг. 453. ПРИСЭКАРУ И. Ш. "Пушкин - наше все... " // Веч. Кишинев. – 1990. – 23 авг. Мнение читателя И. Ш Присакару об отношении А. С. Пушкина к Молдавии и молдавской культуре. 454. * ТРОЯН Н. Солнце русской поэзии // Факел. – 1990. – 8 июня. – С. 13. О кишиневском периоде А. С. Пушкина. 455. ТРУБЕЦКОЙ Б. Замечательный пушкинист Румынии и Молдавии : [ О Г. Г. Безвиконном ] // Кодры. – 1990. – № 8. – С. 157 - 158. 456. УСТИЯН И. Пушкин и экономическая наука // Кодры. – 1990. – № 6. – С. 185 189. Упоминается о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе. 457. ЛОБЗОВА Л. «Виновник благоденствия…» // Слав. газ. - 1991. - № 6. - С. 2. В доме управляющего болгарскими колониями майора С. Н. Малевинского останавливались А. С. Пушкин и И. П. Липранди. 458. ДРУЦЭ Б. "... Пустыню оглашая": [ А. С. Пушкин в Бессарабии ] // Цара. – 1991. – 9 апр. - С. 6. 459. *ДУНАЕВА В. "Приветствую тебя, пустынный уголок... " // Веч. Кишинев. – 1991. – 3 мая. 460. КРАВАЛЬ Л. Графиня Роксандра Эдлинг в жизни Пушкина // Кодры. – 1991. – № 6. – С. 194 - 198. О взаимоотношениях А. С. Пушкина с дочерью молдавского господаря Стурдза Г., гречанкой графиней Роксандрой в имении которого непадалеку от Кишинева бывал поэт. 461. КУШНИРЕНКО В. Спустя 170 лет, или еще раз о поездки А. С. Пушкина по югу Бессарабии, 14 - 24 декабря 1821 года // Независимая Молдова. – 1991. – 24 дек. 462. *МАЛЮТИНА Н. Пушкин в Бессарабии // Факел. – 1991. – 7 июня. – С. 11 - 13. 463. ГРАБОВСКАЯ В. «Древний замок Крупенских, известний столькими событиями» // Слав. газ. - 1992. - № 9. - С. 7. О театральной зале в одном из домов Кишинева 1820-х годов – доме чиновника Тудора Крупенского, и вспоминает Пушкин в 1828 г., когда хотел описать ее в своей повести «Кирджали». 464. *ДРЕЙЗЛЕР М. К нему не зарастет народная тропа // Независимая Молдова. – 1992. – 6 июня. 465. КУШНИРЕНКО В. Скорбный январь // Независимая Молдова. – 1992. – 30 янв. Приводится хронология с 1 - 30 января 1822 г. дней жизни А. С. Пушкина в городе Кишиневе. 466. ЛОБЗОВА Л. "... Познал и тихий труд, и жажду размышлений" : [А. С. Пушкин в Молдавии ] // Словесник Молдовы. – 1992. – №2. – С. 56 - 59. 37


A.S.Puşkin şi Basarabia

467.

ПУШКИНА горка // Независимая Молдова. – 1992. – 30 янв. Литературно - историческая страница "Пушкин в Молдавии". 468. "ТЫ рождена воспламенять... " // Веч. Кишинев. – 1992. – 26 марта. О кишиневской красавице Пульхерии Варфоломей и об их отношениях. 469. АНИКИН В. Боярин Варфоломей - откупщик: Его имя сохранил для нас гений Пушкина // Торговая газ. – 1993. – 3 авг. 470. ГРАБОВСКАЯ В. "Душа моя принадлежит Вам... " : [ О пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе ] // Кишин. новости. – 1993. – 5 июня. 471. ГУБАРЬ О. Кишинев в 1821 году // Кодры. – 1993. – № 4. – С. 236 - 240. Фрагмент из книги Э. Хендерсона "Библейские изыскания и путешествия по России, включая поездку в ..." и повествует о пребывании в Кишиневе А. С. Пушкина. 472. КУШНИРЕНКО В. Последний приезд Пушкина в Кишинев // Кодры. – 1993. – № 7. – С. 225 - 235. О пребывании Пушкина в Кишиневе, и о его отъезде из города в Одессу с Ф. Н. Лугининым 27 марта 1824 г., о событиях и окружении поэта в этот период. 473. ЛУКЬЯНЧИКОВА, М. «Утешься, неувял Овидиев венец…»: Впервые в Молдове состоялись овидиевские чтения, организованные музеем А.С. Пушкина // Дневной экспресс.- 1993.- 14 дек. 474. ФАНЬЯН Д. Бывал ли Пушкин в Хынчештах? // Кишин. новости. – 1993. – 5 июня. 475. ЭДВАРДЕ М. Пушкин: [ Очерк амер. автора, побывавшего в пушкин. местах, в том числе и в Кишиневе ] // Кодры. – 1993. – № 6. – С. 232 - 240. 476. ДЕЛИБЛАТОВ П. Песня ручья : [ Пушкин в Молдавии ] // Независимая Молдова. – 1994. – 9 июня. 477. ТОДОСЬ Г. Г. Штефан чел Маре в родословной Пушкина // Молодежь Молдавии. – 1994. – 31 мая. – С. 10. Исследование родословной А. С. Пушкина и Штефана чел Маре. 478. КУШНИРЕНКО В. "Сам сходил к Дюпону во французскую лавку" // Земля и люди. – 1995. – 23 дек. Друг А. С. Пушкина по Кишиневу, московский дворянин Ф. Н. Лугинин, о книгопродавцах и книжных лавках. 479. СКОБИОАЛЭ А. Как-то раз... : Забавные истории из жизни известных людей // Кодры. – 1995. – №1 - 2. – С. 216 - 220. Упоминается о пребывании А. С. Пушкин в Молдавии. 480. ТРУБЕЦКОЙ Б.А. Купец Иван Николаевич Наумов - первый квартирохозяин Пушкина в Кишиневе : (характеристика личности и деятельности ) // “Бессарабская весна “: 2-я междунар. науч. пушкин. конф., посвященная 175-летию приезда А. С. Пушкина в Кишинев. – Кишинев, 1995. – С. 4 - 5. 481. ФАНЬЯН Д. Пушкин и братья Прунку: [ О пребывании поэта в Бессарабии ] // Эхо Кишинева. – 1996. – № 47. – С. 3. 482. БУБЛИКОВ А. Наш Пушкин // Собеседник. – 1997. – № 25. – С. 4. Упоминается о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе, о знакомстве с представителями молдавского народа, о судьбе дома Инзова, где проживал поэт до апреля - мая 1822. 483. ЛЮСЫЙ А. Ангел Утешения: О чем беседуют фонтаны Бахчисарая? // Октябрь. – 1997. – № 6. – С. 171 - 174. Есть сведения о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе. 484. ФАНЬЯН ДЖ. Дунайское "паломничество" изгнанника // Независимая Молдова. – 1997. –7 февр.

38


A.S.Puşkin şi Basarabia

О путешествии А. С. Пушкина в период с 13 по 23 декабря 1821 года по Бессарабии, о посещении крепости в Аккермане (теперь Белгород Днестровский), местах исторических битв. 485. ФИЛИН М. Русские пастыри и Пушкин // Москва. – 1997. – № 6. – С. 117 - 150. – Из содерж. : С. 122 – 124: Гл. 2. – Отправка на юг. : [ Есть сведения о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе ]. 486. ФОМИЧЕВ С. А. "... Хоть Пушкина не обделять вниманием!" : [ беседа с учен. секретарем пушк. комис. РАН С. А. Фомичевым ] / Записал М. Дрейзлер // Независимая Молдова. – 1997. – 12 июня. 487. АВГУСТ Я. "Я, карлик с лицом обезьяны, обладаю богиней... " // Моск. комсомолец. – 1998. – 6 июня. – С. 4. Упоминается о Полихрони Калипсо, гречанке-эмигрантке из Констатинополя, знакомой Пушкина и о стихотворении "Гречанка", посвященное ей. 488. АРТАМОНОВ М. К последнему пределу // Слово. – 1998. –Май - июнь (№ 3 ) . – С. 15 - 25. Упоминается о знакомстве А. С. Пушкина с военным врачом К. А. Попандопуло (1787 - 1867 ) в Кишиневе. 489. ГЕЙЗЕР М. Пушкин в Аккермане: Три дня из жизни поэта // Независимая газ. – 1998. – 2 июля. – С. 7. О приезде поэта в Кишинев в дом генерал - лейтенанта И. Н. Инзова. 490. ГЕНЕАЛОГИЯ как метод изучения наследственности человека: Родословная А. С. Пушкина с точки зрения генетика // Биология: Еженед. прил. к газ. "Первое сентября". – 1998. – № 3. – С. 2 - 4. Упоминается о пребывании поэта в Кишиневе. 491. ГРЕКОВ Ю. Заметки на полях. Полихрони Калипсо (1804 - 1827) : О близкой приятельнице Пушкина // Кодры. – 1998. – С. 3 - 4. – С. 1. 492. ГРОССМАН Л. В штабе южного заговора // Деловой партнер. – 1998. – июль (№ 27). – С. 11. О пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе. 493. ГРОССМАН Л. Жестокий романс Мариулы // Деловой партнер. – 1998. – июль (№29). – С. 13. А. С. Пушкин и народные предания Бессарабии. 494. ДЕМИДОВИЧ А. "О память сердца, ты сильней рассудка памяти... " // Независимая Молдова. – 1998. – 30 янв. О знакомстве русской княжны Елены Горчаковой - Кантакузиной с А. С. Пушкиным в период ссылки в Кишинев. 495. ЗИНГЕР Е. "Во мне бессмертна память милой...“ // Вопр. лит. – 1998. – Март – апр. (Вып. № 2). – С. 121 - 153. О кишиневской возлюбленной поэта - гречанке Калипсо Полихрони . 496. ИЛЬИН И. А. Александр Пушкин как человек и характер // Москва. – 1998. – № 2. – С. 137 - 146. Упоминается о пребывании поэта в Кишиневе. 497. ИСКРИН М. Записка Пушкина царю // Народное образование. – 1998. – № 5. – С. 150 - 154. В записке А. С. Пушкина к Николаю I о народном образовании упоминается Кишинев и южная ссылка. 498. МАРОХОВСКИЙ Г. Тайна пушкинской строки // Рос. газ. – 1998. – 16 дек. – С. 8. Обнаружение в частной коллекции томика первой главы романа "Евгений Онегин", выпущенного в 1825 г. с автографом А. С. Пушкина на титуле книги "Ее Сиятельству княгине М. А. Голицыной от Пушкина". В начале 20-х годов, 39


A.S.Puşkin şi Basarabia

когда поэт находился на юге России, он встречался с М. А. Голицыной, которая, возможно, гостила у своей сестры, постоянно жившей в Одессе. 499. ПОРТНОВ А. Магия черной речки. Пушкин мог быть убитым на дуэли и в 19, и 20 лет, и в любой последующий год // Труд-7. – 1998. – 11 июня. – С. 10. Есть материал о ссылке поэта в Кишинев. 500. СКАТОВ Н. "Нынешняя осень была детородная" // Наш современник. – 1998. – №6. – С. 272 - 285. Воспоминания А. С. Пушкина о пребывании в Бессарабии. 501. СМОЛИЦКИЙ, В. «Орелик» // Нар. творчество. - 1998. - № 6. - С. 33. О приезде Пушкина в Кишинев 21 сентября 1820 г. в распоряжении полномочного наместника Бессарабии генерала И. Н. Инзова, а также об обстоятельствах, которые легли в основу стихотворения «Узник» (1822). 502. СОЛОВЬЕВ П. "Questa e una bruta figura": Еще раз об отношении Пушкина к Александру I // Вопр. лит. – 1998. – нояб. – дек. (№ 6) – С. 125 - 128. Причина ссылки поэта на Юг. Личность Александра I имело свое место в творческих планах Пушкина, собиравшегося создать картину его царствования. 503. УШАКОВА В. Земфира, Сафта, Калипсо... // Аиф Молдова: Прил. к газ. : Аргументы и факты. – 1998. – май (№ 22). – С. 12. О кишиневских красавицах, которые пленили поэта. 504. ЧЕЛЫШЕВ Б. Одесская путешественница // Община. – 1998. – 4 дек. О литературном фельетоне В. Ф. Раевского "Вечер в Кишиневе", о книге " Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах", изданной обществом любителей отечественной словесности в 1816 году. О пути книги, где была впервые опубликована поэма "Наполеон на Эльбе". 505. ЮНКО А. Письмо первое: "О Кишиневе я вздохнул…" // Община. – 1998. – 13 нояб. О Пушкине, как о разжигателе межнациональной вражды, его отношении к Кишиневу. 506. ГРОССМАН Л. "Как друг, обнявший молча друга перед изгнанием его... " // Деловой партнер. –1999. – Янв. (№1). – С. 13. О решении правительства перевести Пушкина в южные губернии к генералу Инзову, в качестве сверхштатного чиновника. 507. РЕВУЦКИЙ В. Пушкин в нашем крае // Кишин. новости. – 1999. – 5 февр. О пребывании поэта в Бессарабии, о Доме-усадьбе Ралли в Долне, о знакомых Пушкина в Бессарабии. 508. ДЕМИДОВИЧ Л. Прогулка по столице с коллежским секретарем А.С.Пушкиным // Независимая Молдова. – 1999. – 23 апр. – С. 13. 509. ДРЕЙЗЛЕР М. Наставник гения, заступник молдаван // Независимая Молдова. – 1999. – 17 март. О первом директоре Царскосельского лицея В.Ф.Малиновском. О знакомстве А.С.Пушкина с его семьей.

40


A.S.Puşkin şi Basarabia

«Где ты, гроза – символ свободы?» (Кто, волны, Вас остановил) A.S.PUŞKIN ŞI SOCIETATEA DE SUD A DECEMBRIŞTILOR А. С. ПУШКИН И ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО ДЕКАБРИСТОВ Vezi şi: 53, 56, 75, 85, 91, 115, 222, 306, 394, 562, 591, 609, 632, 807, 875, 876, 910, 914, 1071, 1411, 1417. 510.

ЩЕГОЛЕВ П. Е Первый декабрист Владимир Раевский. – СПб, 1906. Из содерж.: О спорах, беседах, о дружеских отношениях Пушкина с майором В. Ф. Раевским. – С. 12 – 13. 511. ГЕРШЕНЗОН М. О. История молодой России. – М. – П. : ГИЗ, 1923. – 318 с. Пушкин и М. Ф. Орлов в Кишиневе, А. Пушкин и А. Раевский. 512. ДЕКАБРИСТ М. С. Лунин: Сочинения и письма / Ред. и примеч. С. Я. Штрайха. -CПб. : Изд. Пушкинского Дома , 1923. – 152 с. Упоминается о жизни А. Пушкина в Бессарабии. 513. ЩЕГОЛЕВ П. Е. Декабристы. – М. – Л. : ГИЗ, 1926. Из содерж. : Пушкин в Кишиневе, его встречи с В. Раевским. – С. 29, 34 – 47. 514. НЕЧКИНА М. В. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях: По неисследованным архивным материалам. Каторга и ссылка. – М., 1930. – Кн. 4. – 65 с. А. С. Пушкин и Н. Раевский на полях записок Н.И. Лорера. 515. ТОМАШЕВСКИЙ Б. Пушкин и вечный мир. – Л., 1930. – Кн. 7. – С. 227 - 231. Публикация по рукописи из собрания Л Н. Майкова. Неизвестная запись Пушкина о политических прениях 1821 г. в Кишиневе. 516. БАЗАНОВ В. Г. Владимир Федосеевич Раевский: Новые материалы. – Л. – М. : Акад. Наук СССР, 1949. – 214 с. : илл. Из содерж. : Пушкин в кругу кишиневских декабристов. – С. 3 – 87. О стихотворении кишиневского периода "Узник", в котором можно видеть намек на узника Раевского. 517. БАЗАНОВ В. Г. Декабристы в Кишиневе. – К. : Госиздат Молдавии, 1951. – С. 14 - 15, 60 - 61, 79. О взаимоотношениях декабристов М. Ф. Орлова и В. Ф. Раевского с А. С. Пушкиным. 518. НЕЧКИНА М. В. Новое о Пушкине и декабристах. – М. – Л. : Акад. Наук СССР, 1952. – С. 155 - 166. Публикации и комментарии документов о взаимоотношениях Пушкина и декабристов. Письмо М. С. Волконского, сына декабриста, сообщающее о намерении его отца принять Пушкина в члены Южного общества декабристов по поручению руководства общества. 519. ЗАХАРОВ Н. С. Каменская управа Южного общества декабристов. Автореферат. дис. на соискание учен. степени канд. ист. наук. – Казань, 1954. – 22 с. Пушкин в Каменке. Дружба поэта с В. Л. Давыдовым и С. Г. Волконским. Идейная связь его с декабристами. 520. НЕЧКИНА М. В. Движение декабристов. Т. 1 - 2. – М. , 1955. – 338 с. Из содерж. :Т. 1. Пушкин и декабристы: изучение проблем личных отношений и идейная близость с В. Раевским, М. Орловым, Ф. Глинкой. – С. 260 - 261, 322 - 324, 366 - 367. 521. ГИЛЛЕЛЬСОН М. И. Молодой Пушкин и арзамаское братство. – Л. : Наука, 1974. – 228 с. 41


A.S.Puşkin şi Basarabia

Из содерж. : [ Гл. ] 7: Пушкин в Кишиневе. Имеются сведения о пребывании поэта в Кишиневе, о его взаимоотношениях с декабристами. Приводится перечень пушкинских дружеских посланий, написанных на Юге. Поэт вместе с М. Орловым вспоминает в Кишиневе друзей по "Арзамасу". – С. 192 – 213. 522. ИОВВА И. Ф. Декабристы в Молдавии. – К. : Картя Молд., 1975. – 232 с. Упоминания и отзывы об А. С. Пушкине в кругу кишиневских декабристов. 523. ЭЙДЕЛЬМАН Н Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. – М. : Худож. лит., 1979. – 422 с. Содерж.:Ч. 1. Юг. : [ Период биографии и творчества Пушкина в Бессарабии ] . 524. ИСТОРИЧЕСКИЕ корни связей и дружбы украинского и молдавского народов. – Киев, 1980.- 323 с. Из содерж.: Совместная борьба трудящихся Украины и Молдавии против социального и национального гнета.- С.183 – 194. 525. ЛОБИНОВА Н. М "Тесный круг друзей моих... ". Пушкин и декабристы. – М. : 1980. – 127 с. : илл. 526. КЕРЕЦЕЛЛИ Л. Ф. Мир Пушкина в его рисунках: 1820-е годы. – М. : Моск. Рабочий, 1983. – 192 с. Из содерж. : Н. Н. Раевский. – С. 19 - 52. А. С. Пушкин и Южное общество декабристов. 527. НЕЧКИНА М. В. Декабристы. – М., 1983. – С. 57-59. 528. ДЕКАБРИСТЫ. Биографический справочник / Под ред. М. В. Нечкиной. – М., 1988. – С. 308. Из содерж. : Раевский Владимир Федосеевич [ член Южного тайного общества, один из руководителей кишиневской ячейки декабристов, член кишиневской масонской ложи "Овидий"- № 25, ]. – С. 308. 529. НЕМИРОВСКИЙ И. В. Политическая лирика Пушкина 1820 – 1823 гг. и кишиневский кружок союза благоденствия: Автореф. дисс. канд. филологических наук (10.01.01). – Л., 1988. – 13 с. 530. ГАЛУЩЕНКО Т. К. "Раевские мои... " / Подгот. текста, подбор илл. и коммент. Т. А. Калининой. – Л. : Лениздат, 1991. – 160 с. : илл. О взаимоотношениях А. С. Пушкина и генерала М. Ф. Орлова в период их пребывания в Кишиневе ( с. 85 ), а также о зарисовках и двойном портрете Аглаи и Адель Давыдовых, выполненных поэтом в 1821 г. 531. ГЕССЕН С. Солдатские волнения в начале ХIX века. – М., 1926. – С. 101 - 106. О генерале М. Ф. Орлове, который занимает видное место в жизни Пушкина в период его пребывания в Молдавии. 532. В. Ф. РАЕВСКИЙ // В. Раевский. Стихотворения . – Л., 1952. – С.5-52 . О влиянии Раевского на Пушкина ( в частности, в замысле поэмы "Вадим"). Близость политических тем в поэзии А.С. Пушкина и В.Ф. Раевского. 533. РАЕВСКИЙ В. Ф. Воспоминания / Публик. и вступ. cт. М. К. Азадовского // Литературное наследство. Т. 60: Декабристы-литераторы. – Ч.2.- Кн. 1. – М., 1956. – С. 46 - 128. История публикации отрывков из "воспоминаний", относящихся к Пушкину. In antologii şi periodice Из сборников, газет и журналов 534. KIDEL A. Puşkin şi decembriştii în Basarabia // Octombrie.- 1945.- nr.2.- P. 110121. 535. IOVVA I. Eminent revoluţionar – decembrist : 100 de ani de la moartea lui V.F.Raevski // Moldova Soc.- 1972.- 20 iulie. 536.

ЛОБОДА А. М. Пушкин в Каменке // Ун-т. известия. – 1899. – Май. – С. 98 - 99. Пребывание поэта в Каменке, связанное с кишиневским периодом, о взаимоотношениях с декабристами. 42


A.S.Puşkin şi Basarabia

537. СЕМЕВСКИЙ В. И. Декабристы - масоны // Минувшие годы. – 1908. – Март. – С. 162-170. Имеются сведения о взаимоотношениях декабристов и А. С. Пушкина в Бессарабии, а также о деятельности масонской ложи «Овидий». 538. ЩЕГОЛЕВ П. Е. Владимир Раевский // Ист. этюды. – СПб. 1917. – С. 237 239. 539. ПОПОВ П. С. М. Ф. Орлов и 14 декабря // Красный архив. – 1925. – Т. 13. – С. 297 - 314. М. Ф. Орлов, член Южного тайного общества и Пушкин. 540. ОКСМАН Ю. Г. Пушкин в ссылке : [ 1.Вечер в Кишиневе (из дневника первого декабриста В.Ф.Раевского). 2. Из дневника прапорщика Ф.Н.Лугинина (15 мая -19 июля 1822 г.) ] // Литературное наследие. –[ М.], 1934. – Кн. 16 - 18. – С. 657 - 678. 541. ГЕССЕН С. Я. Пушкин в Каменке // Лит. современник. – 1935. – № 1. – С. 191 205. Встречи с декабристами. Анализ рассказа И. Д. Якушкина о попытке Пушкина вступить в тайное общество. 542. НЕЧКИНА М. В. Пушкин и декабристы // Вестник Академии наук СССР. – 1937. – № 2 - 3. – С. 150-168; Правда. - 1937. - 7 февр. - С. 4; Сов. торговля. - 1937. 3 февр.; Бакинский рабочий. - 1937. - 6 февр. - С. 3; Казахстанская правда. - 1937. 10 февр. - С. 3; Сов. Киргизия. - 1937. - 8 февр. - С. 2. 543. СЕМЕВСКИЙ В. И. Политические и общественные идеи декабристов // Минувшие годы. – СПБ., 1939. Пушкин в кругу кишиневских декабристов. 544. БЕЙСОВ П. Неопубликованный Раевский // Волжская новь. – 1940. – Кн. 10. – С. 271 - 287. А. С. Пушкин и В. Ф. Раевский. Текст стихотворения Раевского «К друзьям в Кишиневе», отличающегося от напечатанного прежде в "Русской старине" и "Литературном критике". 545. ГРОССМАН Л. Пушкин и Сен-симонизм // Красная новь. – 1940. – № 6. – С. 157 - 168. О знакомстве А. С. Пушкина с декабристом М.С. Луниным, сторонником цареубийства, на сходках декабристов). 546. ШТРАЙХ С. Я. Тайные общества декабристов // Штрайх С. Я. Моряки – декабристы: Очерки. – М. – Л., 1946. – С. 7 - 55. 547. *ВОЛКОВ А. Пушкин и декабристы // Комс. правда. – 1949. – 4 июня. 548. КЛИМОВ И. Пушкин и декабристы // Красная Татария. – 1949. – 31 мая. 549. *МЕЙЛАХ Б. Пушкин и декабристы // Лит. газета. – 1949. – 18 мая. 550. *МЕЙЛАХ Б. Соратник декабристов // Смена. – 1949. – № 132. – С. 3. 551. *НОВИКОВ И. В ссылке : [ в Молдавии ] // Сов. Молдавия. – 1949. – 5 июня. 552. ПУШИНСКАЯ Н. А. С. Пушкин и декабристы // Соц. Якутия. – 1949. – 4 июня. 553. *СЕРГЕЕВ П. Друг декабристов // Труд. – 1949. – 8 июня. 554. ОГАНЯН Л.Н. К вопросу о стихотворениях В. Ф. Раевского к А. С. Пушкину // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы .Т.2.- Кишинев, 1961.- С. 199-210. 555. БАЗАНОВ В., Архипова А.В. Раевский и декабристская поэзия // Раевский В. Ф. Полное собрание сочинений.- М.-Л., 1967.- С. 5-50. 556. ЭЙДЕЛЬМАН Н. Я. “Но там, где ранее весна...” // Лит. газ. – 1973. – 30 мая. А. С. Пушкин и кишиневские декабристы. 557. ИОВВА И. Пушкин в Кишиневе // Лит. газ. – 1974. – 3 апр. – С. 7. 558. ЭЙДЕЛЬМАН Н. Южные декабристы и Пушкин: ( По новым материалам ) // Вопр. лит. – 1974. – № 6. – С. 315 - 318. 559. БОГАЧ Г. Ф. Пловец и Арион: [А. С. Пушкин и Ф. Раевский ] // Сибирь. – 1975. – № 3. – С. 85 - 97.

43


A.S.Puşkin şi Basarabia

560. ИОВВА И. Ф. А. С. Пушкин и дело Владимира Раевского // Ист. записки. – 1975. – Т. 96. – С. 378 - 379. 561. ИОВВА И. Ф. Новые материалы о связях Пушкина с декабристами // Рус. лит. – 1975. – № 2. – С. 133-136. 562. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. " Я был дружен с майором Раевским ": [ приводятся сведения о связях членов Южного общества декабристов с А. С. Пушкиным ] // Кодры. – 1975. – № 12. – С. 127-131. 563. ХАЗИН М. "Доныне в памяти врезаны глубоко... " // Кодры. – 1975. – № 12. – С. 132 - 136. 564. ИОВВА И. Пушкин в Кишиневе и Одессе: Поиски, находки : [ Новые документы о связях А. С. Пушкина с декабристами ] // Сов. Молдавия. – 1977. – 11 сент. 565. ОГАНЯН Л. Исторические взгляды А. С. Пушкина и кишиневских декабристов // Кодры. – 1979. – № 5. – С. 139 - 144. 566. ОДИНЦОВ В. В. Пушкин и Раевский: вечер в Кишиневе: К уроку лит. // Рус. речь. – 1980. – № 3. – С. 49 - 54. Пушкин и декабристы: изучение проблемы, личные отношения и идейная близость с В. Раевским. 567. КУШНИРЕНКО В. «…До первой искры»: [ 190 лет со дня рождения поэта, публициста, декабриста В.Ф.Раевского, во время службы в Бессарабии ] // Нар. Образование.- 1985.- 6 апр. 568. ПОКАТАЕВА В. “Не для себя я в этом мире жил…”: [ 190 лет со дня рождения декабриста, друга А.С.Пушкина по Бессарабии В.Ф. Раевского ] // Веч. Кишинев. – 1985. – 8 апр. 569. РАДЕК Л. " Здесь лирой северной..." // Сов. Молдавия. – 1985. – 26 мая. Имеется материал о деятельности масонской ложи и кишиневской управы Южного общества декабристов. 570. ШАТОХИНА Е. Горела на юге звезда : [ А. С. Пушкин и декабристы в Молдавии ] // Рус. яз. в молд. шк. – 1985. – № 6. – С. 51 - 55. 571. ЮНКО А. «Не для себя я в этом мире жил…»: [ 190 лет со дня рождения В.Ф.Раевского- поэта, революционера, публициста, который служил в Бессарабии ]. 572. ЛОБЗОВА Л. «Не для себя я в этом мире жил…»: К 195 - летию со дня рождения В. Ф. Раевского-декабриста, поэта, публициста // Веч. Кишинев. - 1990. - 3 авг. Об организации в Кишиневе декабристской организации «Союза благоденствия», которую возглавил М. Ф. Орлов. О знакомстве поэта с декабристами. 573. ЛОБЗОВА Л. «Нигде себе не изменил»: 14 декабря исполнилось 165 лет со дня восстания декабристов // Слав. газ. - 1990. - № 18. - С. 6. Об аресте В. Раевского по приказу Сабанеева и заключении его в Тираспольскую крепость. Материал о дружеских беседах поэта с В.Ф.Раевским, А. Ф. Вельтманом и Н. С. Таушевым. 574. ЛОБЗОВА Л. "Он смело сеял просвещенье... " // Независимая Молдова. – 1992. – 30 янв. О встречах в доме декабриста М. Ф. Орлова с членами Южного общества, где бывал и А. С. Пушкин. 575. ВАСИЛЬЕВ И. «…И не найду твоих следов!» // Слав. газ. - 1993. - № 11. - С. 4 – 5. О проблемах заповедной пушкинско-декабристской исторической зоне. 576. КУШНИРЕНКО В. Где квартировал майор Раевский? // Рус. слово. – 1993. – № 6. – С. 6. Об идейно - творческой связи между Пушкиным и В. Ф. Раевским, проблеме их взаимоотношений.

44


A.S.Puşkin şi Basarabia

577. АСТВАЦАТУРОВ Г. Таинственный узник // Независимая Молдова. – 1997. – 25 июня. О дружбе поэта с декабристом, членом Южного общества В. Ф. Раевским. 578. РЕВУЦКИЙ В. Генерал - декабрист // Кишин. Обозреватель. – 1998. – 20 марта. – С. 6. М. Ф. Орлов в Кишиневе и о его знакомстве с А. С. Пушкиным. 579. ЮНКО А. Письмо четвертое: " Меж тем, как генерал Орлов... " // Община. – 1998. – 18 дек. О памятнике декабристу и другу А. С. Пушкина М. Ф. Орлову, командующему 16-й дивизией, расквартированной в Кишиневе.

45


A.S.Puşkin şi Basarabia

LOJA MASONICĂ “OVIDIU” 25 МАСОНСКАЯ ЛОЖА " ОВИДИЙ " – 25» Vezi şi: 81, 528, 537, 569, 609,860, 910 580. RÎBALCO, Eugenia. Loja masonică // Chişinău: Encicl.- Ch., 1997.- P. 292. 581. CODREANU N. Alexandru Puşkin francmason // Viaţa Basarabiei. - 1937. - nr. 3-4. - P. 17-22. 582. CELÎŞEV V. Puşkin şi loja masonică // Cuvântul. – 1991. – 16 mart. Despre aflarea poetului la Chişinău şi participarea sa la loja masonică. 583. ЩЕГОЛЕВ П. Е. Пушкин. Исследования, статьи, материалы. Т. 2. Из жизни и творчества Пушкина. – М. - Л., ГИХЛ, 1931. – 388 с. К истории масонской ложи в Кишиневе, членами которой состояли А. С. Пушкин, В. Ф. Раевский, Н. С. Алексеев. Из семейных воспоминаний о Пушкине ( воспоминания К. З. Ралли о Пушкине в пересказе его сестры Е. К. Стамо, записанном его сыном З. К. Ралли). Впервые напечатано: Минувшие годы. – 1908. – № 5 - 6. – С. 517 – 520. 584. ПЕТРОВ С. М. А. С. Пушкин: Очерки жизни и творчества. – М. : Просвещение, 1973. – 351 с. Из содерж. : Кишиневская ложа "Овидий", № 25. – С. 78 - 80. 585. БАКУНИНА Т. А. Знаменитые русские масоны. – М., 1991. – 141 с. Из содерж. : Пушкин: [ о деятельности кишиневской ложи " Овидий "- № 25, участником которой был А. С. Пушкин ]. – С. 89 – 95. 586. МУРЬЯНОВ М. Ф. Из символов и аллегорий Пушкина. – М. : Наследие, 1996. – 280 с. Исследование отдельных групп символов, встречающихся в связи с темами "Пушкин и Овидий", из истории южной ссылки. Масонская ложа "Овидий" № 25. 587. МАСОНСКАЯ ложа " Овидий " // Сов. Молдавия: Крат. энцикл. – К., 1982. – С. 371. Есть сведения о членстве А. С. Пушкина в ложе " Овидий ". In antologii şi periodice В газетах и журналах 588. КИСИМОВ П. Кишиневские новости к донесениям секретных агентов // Воен. – учен. архив главного штаба.- 1870. - Т. 40, отдел 1. – № 577 А. – С. 654 - 658. О масонской ложе " Овидий", № 25 в Кишиневе. 589. ПЫПИН П. Материалы для масонских лож // Вестник Европы. – 1872. – Кн. 1. – С. 174 - 214. Характеристика масонской ложи "Овидий" в Кишиневе. 590. КУЛЬМАН Н. К. К истории масонства в России: Кишиневская ложа // Журн. Министерства просвещения. – 1907. – Сент. - окт. - С. 343 - 373. О роли А. С. Пушкина в масонской ложе "Овидий". 591. ПУШКИН в Бессарабии и отношение его к масонству // Журн. Министерства просвещения. – 1907. – №10. – С. 455. 592. ТРУБЕЦКОЙ Б. "Я был масоном в Кишиневской ложе... " // Веч. Кишинев. – 1970. – 26 сент. 593. ШЕНДРУКОВА Д. Там, где собирались декабристы // Веч. Кишинев. – 1970. – 5 март. 46


A.S.Puşkin şi Basarabia

Домик Михалаки Кацики давший кратковременное пристанище масонской ложе " Овидий ", № 25. 594. РЕМЕНКО Г. Ложа " Овидий" // Веч. Кишинев. – 1973. – 15 янв. Материал, подтверждающий прием в кишиневскую ложу А. С. Пушкина. 595. ЛОБЗОВА Л. «Вольнолюбивые надежды оживим…»: К 165-летию восстания декабристов // Горьковский строитель. - 1990. - 19, 21 апр. - С. 4. О доме таможенного сборщика налогов М. Кацики, где размещалась кишиневская масонская ложа. 596. ЛУШИН А. Загадка князя Вяземского // Славян. вестник. – 1990. – Июнь (№ 9). – С. 3. О записи А. С. Пушкина в кишиневском дневнике от 4 мая 1821 г. о принятии его в масоны, о масонской дисциплине. 597. ГРАБОВСКАЯ В. «Наивные времена масонских лож…»: К 170-летию кишиневской масонской ложи «Овидий» // Слав. газ. - 1991. - № 8. - С. 3 – 4. 598. КУШНИРЕНКО В. "Масонская тетрадь" Пушкина - в Кишиневе // Независимая Молдова. – 1994. – 20 дек. После закрытия ложи "Овидий" Н. С. Алексеев, как казначей ложи, подарил А. С. Пушкину три тетради, предназначенные для приходно-расходных записей по масонской ложи "Овидий". О поступлении в фонд музея масонских тетрадей. 599. ШАХОВСКИЙ И. Пушкин на пороге инобытия : [ Вступление в масонскую ложу "Овидий ", № 25] // Встреча: Культ. -просвет. работа. – 1997. – № 1. – С. 32 - 35. 600. БОРИСОВА Т. По ком стучит молоток? : [ упоминается о причастности А. С. Пушкина к масонской ложи ] // Кишин. новости. – 1998. – 16 окт. 601. МАМОНОВ В. Космос поэта: [ есть материал о масонской ложе "Овидий", № 25 и о причастности к ней поэта ] // Слово. – 1998. – Июль - авг (№ 4). – С. 79 - 81.

47


A.S.Puşkin şi Basarabia

“Я твой навек, Эллеферия” (“Эллеферия, пред тобой…”) PUŞKIN ŞI ETERIŞTII А. С. ПУШКИН И ГЕТЕРИСТЫ Vezi şi: 53, 75, 91, 93, 239, 761, 765, 797, 799, 807, 821, 825 602. NEGOVSCHI E. Pe marginea povestirii "Kirdjali" [a lui A. S. Puşkin] // Viaţa Basarabiei. – 1937. – nr. 1-2. – P. 57-58. 603. VOLKOVSKAA L. Puşkin şi biblioteca lui Liprandi // Nistru.- 1964.- nr.4.- P. 144 147. 604. IOVVA I. A.S. Puşkin şi revoluţionarii greci // Cultura.-1976.- 12 iunie.- P. 10- Cu caract. chir. 605. ГОРДЛЕВСКИЙ В. А. Кто такой Кирджали? : Историко-фольклорный комментарий. - Материалы юбилейных торжеств АН СССР. - М. -Л., 1951. - 266 с. 606. АРШ Г. Л. Тайное общество "Филики Этерия": Из истории борьбы Греции за свержение османского ига. – М. : Наука, 1965. – 128 с. : илл. – Библиогр. : с. 126 127. Содержатся сведения о подготовке греческого восстания (гетерии) в 1821 году в г. Кишиневе, о связях А. С. Пушкина, находившегося тогда в Кишиневе, с греческими революционерами. 607. ШПАРО О. Б. Освобождение Греции и России (1821 - 1829). – М. : Мысль, 1965. – 280 с. Из содерж.: [ сведения о начале восстания гетеристов в 1821 г. в Кишиневе, о причастности поэта к греческим революционерам ]. – С. 33 – 84. 608. АРШ Г. Л. Этеристское движение в России: Освободительная борьба греческого народа в. Х I X в. и русско-греческие связи. – М. : Наука, 1970. – 372 с. Приводятся сведения о деятельности гетеристов в Бессарабии и об отношении А. С. Пушкина к греческому восстанию. 609. ИОВВА, И.Ф. Бессарабия и греческое национально-освободительное движение.- К.: Штиинца, 1974.- 256 с. О деятельности греческой революционной организации «Филики Этерия», об отношении южных декабристов и А.С Пушкина к греческому восстанию, а также о деятельности масонской ложи «Овидий-25». 610. АРШ Г. Л. Каподистрия и греческое национально-освободительное движение 1809 - 1822 гг. – М. : Наука, 1976. – С. 209 - 210. А. С. Пушкин и братья Ипсиланти, Георгий Кантакузино и другие греческие деятели. 611. ТРУБЕЦКОЙ Б. Связь времен. Проблемы эстетики, критики, журналистики. К. : Лит. Артистикэ, 1978. - 220 с. - Из содерж. : [Кто такой Кирджали?]. – С. 7 – 23. 612. ЛЕВКОВИЧ Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. – Л. : Наука, 1988. – 227 с. Из содерж. : Письма о греческой революции. – С. 255 - 263.

48


A.S.Puşkin şi Basarabia

In antologii şi periodice Из сборников, газет и журналов 613. ХАНАЦКИЙ К. В. " Кирджали " // Бессараб. обл. ведомости. – 1862. – № 2. – С. 7. Статья пересказывает сведения о гетеристе Кирджали, о его побеге, поимке и казни. Здесь же указывается на то, что Кирджали описан Пушкиным в его одноименной повести. 614. *ЧАЙКОВСКИЙ М. "Кирджали" : Роман // Колосья (СПб ). – 1885. –№ 2, № 3, № 4. 615. БЕЛОУСОВ Р. Кирджали - подлинный участник Гетерии // Белоусов В. Тайна Иппокрена. – М., 1918. – С. 148 - 170. 616. ЯЗВИЦКИЙ В. Кто был Кирджали, герой повести Пушкина // Голос минувшего. – 1919. – № 1 - 4. – С. 45 - 59. Данные об участии Георгия Кирджали в восстании 1821 г. в Молдавии против турок. 617. СЕЛИНОВ В. И. Из истории национал-освободительной борьбы греков и румын в начале XIX века // Новый восток. – 1928. – Кн. 20 - 21. – С. 340 - 352. 618. СЕЛИНОВ В. И. Комментарии к отрывку " Из журнала греческого восстания", написанного Пушкиным в 1821 году // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. ХХХVIII - XXXIX . – Л., 1930. – 280 с. Об интересе поэта к греческому восстанию, после того как генерал Ипсиланти перейдя через русскую границу, поднял знамя восстания в Молдавии. А. С. Пушкин вел "Журнал" греческого восстания. 619. СВИРИН Н. Г. Пушкин и греческое восстание // Знамя. – 1935. – № 11. – С. 208 - 240. Вопрос об отношении Пушкина к Кирджали и Владимиреску. Дан новый анализ исторических материалов, относящихся к "Кирджали". Влияние греческих гетеристов на мировоззрение поэта в годы его пребывания в Бессарабии. 620. ШТРАЙХ С. Я. Знакомец Пушкина - И. П. Липранди // Красная новь. – 1935. – № 2. – С. 212 - 218. И.П. Липранди прототип героя повести "Выстрел". Приводится биография Липранди. 621. СКАЗ о Кирджали // Лит. газ. – 1937. – 1 февр. (№ 6 ). – С. 6. Народный сказ о Кирджали, записанный со слов колхозника А. Трифонова, Н. Марченко. 622. САДИКОВ П. А. И. П. Липранди в Бессарабии 1820 - годов // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. – Т. 6. – М. – Л., 1941. – С. 266 - 295. Братья И. П. и П. П. Липранди в письмах и записках современников ( Ф. Ф. Вигель, С. Г. Волконского, П. Д. Киселева, В. Ф. Раевского и др. ). Полемика с С. Я. Штрайхом, Л. П. Гроссманов и С. Я. Гессеном о Липранди как прототипе образа Сильвио ("Выстрел"). 623. ЦЯВЛОВСКИЙ М. А. Пушкин и национально-освободительная борьба // Сов. Молдавия. – 1949. – 15 мая. Интерес Пушкина к борьбе сербов против турецкого ига и к греческому восстанию. Значение Отечественной войны 1812 года в формировании пушкинского патриотизма. 624. ТРУБЕЦКОЙ Б.А. Прообраз пушкинского Кирджали // Сов. Молдавия. – 1951. – 10 февр. 49


A.S.Puşkin şi Basarabia

625. ТРУБЕЦКОЙ Б.А. Новые архивные материалы о Кирджали // Литературное наследство: Т. 58. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – М. – Л., 1952. – С. 333 - 337. Публикация архивных материалов о гетеристе Георгии Кирджали - прототипе героя пушкинской повести "Кирджали". Датировка стихотворного отрывка "Чиновник и поэт". 626. ОГАНЯН Л. Н. К вопросу об отношении А. С. Пушкина к Гетерии // Пушкин на юге: Труды Пушкинских конференций Кишинева и Одессы. Т.1. – К., 1958. – С. 133 145. Интерес Пушкина к борьбе сербов против турецкого ига и к греческому восстанию. Произведения Пушкина : "Дочери Кара Георгия", "Песни о Георгии Черном", "Воевода Милош", "Гречанка верная!", "Кирджали", "Клеветникам России". 627. БОГАЧ Г.Ф. Еще одна инсинуация И.П.Липранди // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы .Т.2.- Кишинев, 1961.- С. 227-251. 628. АРШ Г. Л. Из ранней истории греческого революционного общества "Филики Этерия": Н. Галатис в Молдавии и Валахии в 1817 - 1818 гг. // Балканский исторический сборник. – К., 1970. – [Сб. ] 2. – С. 5 - 22. Об отношении А. С. Пушкина к греческому национально - освободительному движению. 629. ДВОЙЧЕНКО - МАРКОВА Е. М. Заметки о Пушкине и беженцах этерии в Кишиневе // Временник пушкинской комиссии. – Л., 1975. – Вып. 2. – С. 20 - 35. В книге приводятся разнообразные сведения о кишиневском периоде жизни А. С. Пушкина. Дан анализ "Заметок о восстании Ипсиланти" А. С. Пушкина, его стихов о Кишиневе и кишиневских дамах: Марии Балш и Екатерине Альбрехт. 630. ДВОЙЧЕНКО - МАРКОВА Е. Пушкин и братья Ипсиланти // Наука и жизнь. – 1979. – № 3. – С. 154 - 158. 631. ПОГЛУБКО Г. "Кирджали был родом из болгар... " // Веч. Кишинев. – 1979. – 25 мая. О повести "Кирджали", посвященной Георгию Кирджали, одному из гетеристов, соратнику Тудора Владимиреску и видному народному мстителю. 632. ВЕРИНА Т. Каса маре // Культура и жизнь. – 1985. – № 8. – С. 17. Есть сведения о деятельности декабристов и гетеристов в Кишиневе, а также о пребывании поэта в городе Кишиневе. 633. ИСКРИН М. Полицейская шапка // Урал. Следопыт. – 1991. – 3 мая. – С. 58 59. Об И. П. Липранди, предполагаемом прототипе И. П. Белкина из "Повести покойного Ивана Петровича Белкина". 634. ИСКРИН М. За "Выстрелом" выстрел // Строит. газ. – 1992. – 18 февр. – С. 13. Одна из версий о прототипе Сильвио из повести А. С. Пушкина "Выстрел", кишиневском знакомом писателя, И. П. Липранди. 635. ИСКРИН М. Секрет И. Л. П. // Труд. – 1992. – 11 февр. О предполагаемом прототипе Сильвио из повести А. С. Пушкина "Выстрел". 636. КУШНИРЕНКО В. А где жил Липранди ? // Рус. слово. – 1993. – № 6. – С. 6. Подполковник Якутского пехотного полка, квартировавшего в Бессарабии. Есть основания утверждать, что И. П. Липранди уже в бытность свою в Кишиневе был царским агентом. 637. АСТВАЦАТУРОВ Г. "Где и что Липранди?: Неизвестные страницы из жизни друга А. С. Пушкина // Независимая Молдова. – 1994. – 13 июля.

50


A.S.Puşkin şi Basarabia

О Липранди П. П., которому суждено стать одним из первых кишиневских друзей Пушкина. 638. ПОДЛЕСНАЯ М. «Я твой навек, Эллеферия!» // Веч. Кишинэу. - 1996. - 23 февр. О событиях 1821 года и их влиянии на творчество А. С. Пушкина приезд которого в Бессарабию совпал по времени с началом восстания пандуров под руководством Тудора Владимиреску и тайного «Дружеского общества» греков – «Филики Этерия», руководимого А. Ипсиланти. Приводится снимок: переправа пандуров через Олт, греческое восстание 1821 года. 639. ВОЛГИН Н. Пропавший заговор: Достоевский и политический процесс 1849 года // Октябрь. – 1998. – № 1. – С. 59 - 115. Из содерж.: [ Гл. ] 2: "Липранди тебе клянется... ": [ Иван Петрович Липранди и А.С.Пушкин в Кишиневе ]. 640. ГРОССМАН Л. Свирепый Карагеоргий // Деловой партнер. – 1998. – 20 - 26 июля (№ 28). – С. 13. О знакомстве А. С. Пушкина с подполковником И. П. Липранди. 641. АНИКИН В. Липранди, добрый мой приятель: Судьба литературного прототипа // Независимая Молдова. – 1999. – 21 апр.- С. 5. Дан материал о И.Липранди, который оставил потомкам одно из самых цненных воспоминаний о Пушкине во время его южной ссылки, о его окружении, быте, привычках, интересах.

51


A.S.Puşkin şi Basarabia

«Я стал известен меж людей» (В.Ф. Раевскому) PUŞKIN ŞI SCRIITORII BASARABENI А. С. ПУШКИН И ПИСАТЕЛИ БЕССАРАБИИ Vezi şi : 275, 276, 367 642. NEGRUZZI C. Opere complete: Proza. Vol.1.- Bucureşti: Editura Institutului de Arte Grafice “Minerva” , 1905.- 375 p. Din conţinut: Cap. III: Negru pe alb. Scrisori la un prieten. Calipso.- P. 166-168. 643. NEGRUZZI C. Opere alese.- Chişinău: Cartea Mold., 1966.- 463 p.- Cu caract. chir. 644. NEGRUZZI C. "Păcatele tinereţilor" ("Грехи молодости"). – Iaşi, 1857. Ibidem: Bucureşti: Editura de Stat pentru literatură şi artă, 1959.- 345 p. Ibidem: .- Chişinău: Hyperion, 1991.- 208 p. Despre întîlnirile scriitorului român cu A. Puşkin la Chişinău. 645. GRECUL I. Lumina vine de la Moscova: Legăturile literare dintre Moldova şi Rusia. - Ch.: Cartea Mold., 1960.- 163 p. – Сu caract. chir. Din conţinut: Puşkin şi literatura moldovenească din prima jumătate al veacului XIX - P. 64-78., Puşkin şi Stamati.- P. 78-88, Puşkin şi Negruzzi.- P. 88-94, Puşkin şi Donici.- P. 94-98. 646. AMINTIRI despre A. Puşkin // Viaţa Basarabiei. - 1932. - nr. 6. - P. 63-64. - Semn. : P. H. 647. CONTRIBUŢII la viaţa lui Costache Negruzzi // Viaţa Basarabiei . – 1937. – nr. 1-2. – P. 67-70. Despre întâlnirile lui A. S. Puşkin cu grecoaica Calipso şi societatea chişinăuiană de atunci. 648. PANFIL V. A.S.Puşkin şi literatura moldovenească din prima jumătate a sec. XIX // Însemnări critice.- Ch., 1958.- P. 205-216. - Сu caract. chir. 649. BOGACI G. Baştina legendei : (legenda despre Ovidiu în creaţia lui Puşkin) = Родина легенды: (Легенды об Овидии в творчестве Пушкина ) // Tinerimea Moldovei.1969.- 4 iunie.- Сu caract. chir. 650. DEZVOLTAREA culturii şi literaturii moldoveneşti în sec. XIX : [ A.S.Puşkin şi literatura moldovenească ] // Din trecutul cultural şi literar al poporului moldovenesc.- Ch., 1969.- P. 65-121.- Cu caract. chir. 651. OSADCENCO I. Vasile Alecsandri şi literatura rusă [A.S. Puşkin şi Antioh Cantemir] // De la cronografie la literatura modernă: studii istorico-literare.- Ch., 1974.- P. 164-183. 652. GANE E. Motive moldoveneşti în creaţia poetică a lui A. S. Puşkin // Viaţa Basarabiei. - 1933. - nr. 6. - P. 1-11, nr. 7. - P. 9-17. - Bibliogr. - p. 18-20. 653. BOGACI G. A.S.Puşkin şi literatura moldovenească // Moldova Soc.- 1951.- 14 febr.- Сu caract. chir. 654. PANFIL V. “Evgheni Oneghin în moldoveneşte” // Ţăranul Sov. - 1951. -17 mai. Сu caract. chir. 655. PANFIL V. C. Negruzzi – fondatorul prozei artistice moldoveneşti = Негруци основоположник молдавской художественной прозы // Octombrie.- 1951. – № 6. – С. 81 – 88; Октябрь.- 1951. – № 6. – С. 81 - 88. 656. CIBOTARU S. Monumentul marelui poet: [ despre traducerea “Monumentului” în limba moldovenească ] // Tinerimea Moldovei.- 1954.- 2 iulie.- Сu caract. chir.

52


A.S.Puşkin şi Basarabia

657. BANUŞ M. Din cronica acelor ani: Articole. Pamflete. Reportaje: [ lirica lui Puşkin ].- Buc.: Espla,1955.- P. 254 – 259. 658. BOGACI G. Geniul poeziei ruse şi Donici // Moldova Soc.- 1957.- 10 febr.- Сu caract. chir. 659. LEVIT F. Traducerile lui A. Mateevici din A. Puşkin // Moldova Soc.- 1957.- 14 aug.- Сu caract. chir. 660. GRECUL I. C. Stamati – contemporanul lui Puşkin // Nistru.- 1958.- nr.1.- P. 133137.- Сu caract. chir. 661. BOGACI G. Puşkin şi folclorul moldovenesc // Cultura Moldovei.- 1959.- 7 iunie.Сu caract. chir. 662. HRANA sufletească cea mai dorită : [despre poezia lui A. S. Puşkin] // Ţăranul Sov. - 1959. -21 mai. - Сu caract. chir. 663. OSADCENCO I. Scriitorii noştri clasici despre A.S.Puşkin // L. şi lit. mold.- 1962.nr.2.- P. 1-8. 664. POPOVICI C. Un sfetnic înţelept: [ înrîurirea luiA.S.Puşkin asupra creaţiei scriitorilor moldoveni ai sec.XIX ] = Мудрый наставник : [ Влияние А.С.Пушкина на творчество молдавских писателей XIX в. ] // Мoldova Soc.- 1962.-10 febr.; Сов. Молдавия.- 1962.- 10 февр. 665. VASILENCO I. Despre traducerea poeziei lui Puşkin în moldoveneşte // L. şi lit. mold.- 1962.- nr.2.- P. 9-15. 666. VASILENKO I. Puşkin în graiul nostru = Пушкин на нашем языке // Cultura Moldovei.- 1962.- 11 febr.- Сu caract. chir. 667. CHIRA G., Mihalachi, V. A.S.Puşkin – primul folclorist al Moldovei = А.С. Пушкин – первый фольклорист Молдавии // Moldova Soc.- 1964.- 27 mart.- Сu caract. chir.; Сов. Молдавия.- 1964.- 27 марта. 668. HAZIN M. Puşkin şi folclorul moldovenesc: [ despre lucrarea cu acelaşi nume de G. Bogaci ] // Nistru.- 1964.- nr.7.- P. 143-146.- Сu caract. chir. 669. BOGACI G. Comentarii despre interesul lui A.S.Puşkin pentru folclorul moldovenesc // Învăţătorul sov.-1969.-nr.6.- P. 58-60.- Сu caract. chir. 670. BOGACI G. Motive folclorice moldoveneşti atestate (în creaţia lui Puşkin) // Nistru.- 1969.- nr.6. - Сu caract. chir. 671. CIMPOI M. Universul poeziei : [ despre universul poeziei puşkiniene şi legătura acesteia cu folclorul moldovenesc] = Мир поэзии // Cultura.- 1969.- 7 iunie.- Сu caract. chir. 672. CIOCANU A. Relaţii şi influenţe: [despre întîlnirea lui A. S. Puşkin cu C. Negruzzi şi C. Stamati ] // Tinerimea Moldovei.- 1969.- 6 iunie.- Сu caract. chir. 673. BOGACI G. Alte aspecte ale temei “Puşkin şi folclorul moldovenesc” // Cultura.1970.- 5 dec.- Cu caract. chir. 674. EŢCO I. Versiunea moldovenească a romanului “Evghenii Oneghin” de A.S. Puşkin // L. şi lit. mold.- 1970.- nr.4.- P. 51-59. 675. POPOVICI C. A. S. Puşkin şi literatura clasică moldovenească =A.С.Пушкин и молдавская классическая литература // Moldova Soc.- 1970.- 27 sept.- Сu caract. chir.; Сов. Молдавия.- 1970.- 27 сент. 676. CU LIRA - lui nordică… : [ scriitorii …. şi G. Meniuc despre A. S. Puşkin ] // Lit. şi Arta. - 1979. – 31 mai. – P. 1 677. "POEZIA lui ne înalţă..." : interviu cu G. Meniuc despre măreţia poetului rus // Lit. şi arta. – 1980. – 5 iunie. 678. CURUCI L. Romanţa “Cernaa sal’” de A.S. Puşkin şi versiunea moldovenească a lui C. Negruzzi // L. şi lit. mold.- 1983.- nr.2.- P. 28-40. 679. CIOCANU V. Constantin Stamati [ întîlnirile cu scriitorii ruşi A.Veltman şi A. Puşkin ş.a. ] // Stamati C. Scrieri alese.- Ch., 1986.- P. 3-23. 53


A.S.Puşkin şi Basarabia

680. BOTEZATU Eliza. Bardul şi noi, cei de astăzi: [ poeţii mold. despre A. S. Puşkin ] // Moldova Soc.- 1987.- 10 febr.- Cu caract. chir. 681. KUŞNIRENKO V. Eminescu şi Puşkin ( "Glossa" şi "Poetului" ) : [ ecou la apelul lui Nicolae Dabija de a schimba denumirea străzii Puşkin ]= Эминеску и Пушкин: [ "Глосса" и "Поэту" ] // Pămînt şi Oameni. – 1994. –15 ian.; Земля и люди. – 1994. – 15 янв. 682. ОСАДЧЕНКО И. Е. Константин Негруци и его исторические новеллы: Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук. – К., 1956. – 16 с. О влиянии Пушкина на К. Негруци. In antologii şi periodice В сборниках, газетах и журналах 683. ГРЕКУЛ И.Д. Свет приходит из Москвы: [ А.С.Пушкин и писатели Бессарабии ].- К.: Картя Молд., 1960.- 142 с. 684. *ХАЖДЭУ А. Бессарабские литераторы // Телескоп. – 1835. – № 4. – С. 610 – 614. 685. Г. Г. ( ГОРЕ ) Несколько слов о А. С. Пушкине // Бессараб. областные ведомости. – 1866. – № 44. – С. 319 – 320. Статья о Пушкине анонимного автора, скрывшегося за инициалами Г. Г. ( Горе), представляет собой пересказ новеллы молдавского писателя, современника и знакомого Пушкина К. Негруци «Калипсо». Воспоминания К. Негруци являются первыми сообщениями о Пушкине кишиневского периода в молдавской печати ХIX в. 686. МАВРОДИАДИ А. Черная шаль Пушкина // Бессараб. областные ведомости. – 1869. – № 96, № 97, № 98. Подробный материал о жизни К. Негруци в Кишиневе, его встречах с Пушкиным и гречанкой – эмигранткой Калипсо, о жизни и смерти ее в монастыре Нямцу. 687. НЕГРУЦИ К. Калипсо // Ист. вестник. – 1884. – № 2; Южное обозрение. – 1899. – № 817. Воспоминания К. Негруци о Пушкине, опубликованные в его новелле «Калипсо» в 1839 – это первое сообщение о Пушкине кишиневского периода. 688. АРБОРЕ Е. Пушкин и румынская литература // Красная Бессарабия. – 1937. – № 2. – С. 13. 689. ПУШКИН и Эминеску // Лит. обозрение. – 1939. – № 6. – С. 78. 690. СТИХИ Пушкина и румынский поэт Эминеску // Интернац. Лит. – 1939. – № 3 – 4. – С. 379. 691. ПУШКИН и румынская литература // Лит. газ. – 1940. – 11 авг. (№ 43). – С. 2. 692. *КИДЕЛЬ А. С. Пушкин и молдавский фольклор // Молодежь Молдавии. – 1946. – 31 авг. 693. ПАНФИЛ В. А. С. Пушкин и молдавские писатели // Сов. Молдавия. – 1949. – 3 июня, Молодежь Молдавии. – 1951. – 5 июня. О влиянии Пушкина на молдавских писателей К. Негруци, К. Стамати, А. Донича, А. Хаждэу. 694. КОРОБАН В. Алеку Руссо – публицист // Октябрь. – 1952. – № 4. – С. 71 – 77. Соответствие взглядов молдавского писателя А. Руссо и А. Пушкина на народность литературы, свидетельствующее о знакомстве Руссо с высказываниями А. С. Пушкина. 695. НЕГРУЦИ К. Калипсо / Пер. с молд. И. Константиновский // Негруци К. Избранное. – М. , 1956. – С. 134 – 136. 54


A.S.Puşkin şi Basarabia

Воспоминание К. Негруци в его новелле о пребывании Пушкина в Кишиневе. 696. ВАРТИЧАН И. Молдавские классики о великом поэте // Сов. Молдавия. – 1957. – 10 февр. О влиянии Пушкина на творчество К. Негруци, В. Александри, А. Хаждэу и М. Эминеску о Пушкине. 697. КОРОБАН В. О литературных влияниях // Днестр. – 1957. – № 8. – С. 128 – 131. О влиянии русской литературы, в частности Пушкина, на молдавскую. 698. АКСЕНОВА Л.Л. Пушкин и молдавская народная песня Матеевича // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. – Кишинев, 1958. – Т. 1. – С. 128-132. 699. ВАРТИЧАН И. К. А. С. Пушкин в переводах А. М. Матеевича и творчестве Тудосе Романа // Страницы дружбы: Молдавско – русские лит. связи. – К., 1958. – С. 230 - . 238. 700. ВАРТИЧАН И. К. А. С. Пушкин в переводах А. М. Матеевича // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. – Кишинев, 1958. – Т. 1. – С. 121-127. 701. ГАЦАК В. Негруци и Пушкин // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. – Кишинев, 1958. – Т. 1. – С. 104 – 110. 702. ГРЕКУЛ И. Д. Пушкин и молдавский писатель Константин Стамати // Страницы дружбы: Молдавско-русские лит. связи. – К., 1958. – С. 63. Автор сопоставляет поэму К. Стамати «Герой Чубэр Водэ» с поэмой Пушкина «Руслан и Людмила». 703. ГРЕКУЛ И. Д. Стамати, современник Пушкина // Днестр. – 1958. – № 1. – С. 132 – 137. 704. ПЕНЗУЛ А. Стамати и Пушкин // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. – Кишинев, 1958. – Т. 1. – С. 96 – 103. 705. ПУШКИН и молдавская литература // Веч. Кишинев. – 1959. – 20 янв. 706. ДВОЙЧЕНКО – МАРКОВА Е. М. Пушкин и румынская народная песня о Тудоре Владимиреску // Пушкинские исследования и материалы. – М. – Л., 1960. – Т. 3. – С. 402 – 417. 707. ОСАДЧЕНКО, И. Наши писатели-классики об А.С.Пушкине // Кишин. Университет.- 1962.- 8 февр. 708. ЗЕНЧЕНКО А. О переводе пушкинских « Цыган « А. Доничем // Лимба ши лит. молд. – 1966. – № 2. – С. 26 – 29. 709. РОМАНЕНКО Н. А. С. Пушкин и Б. П. Хаждэу // Веч. Кишинев. – 1968. – 26 февр. 710. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. «Домик Пушкина… «: К. Негруци первый автор работ о Пушкине в Молдавии // Веч. Кишинев. – 1970. – 19 сент. 711. ОГАНЯН Л. Н. Пушкин в Бессарабии. Его влияние на местную литературную жизнь // Оганян Л. Н. Общественное движение в Бессарабии в первой четверти ХIX века. – Кишинев, 1974. – Ч. 2. – С. 76 – 91. 712. ОСАДЧЕНКО, И. Константин Негруцци : Имеется материал о жизни поэта в Кишиневе и его знакомстве с А.С. Пушкиным // Негруци К. Избранное.- К., 1973.- С. 7-24. 713. ДВОЙЧЕНКО МАРКОВА Е. Пушкин и Дмитрий Кантемир // Лимба ши лит. молд. – 1974. – № 2. – Р. 45 – 50. Влияние работы Д. Кантемира «Описание Молдавии» на творчество А. С. Пушкина. 714. РЫБАК С. Михайловское лукоморье // Рыбак С. Неугасимый пламень души. – К., 1976. – С. 168 – 250. 55


A.S.Puşkin şi Basarabia

Молдавские писатели о А. С. Пушкине. ЧЕЛЫШЕВ Б. « Пушкин меня любил… « // Веч. Кишинев. – 1977. – 6 дек. Воспоминания писателя румынской литературы К. Негруци. 716. КОНСТАНТИН Негруци и русская литература // Очерки молдавско – русско – украинских связей с древнейших времен до середины ХIX в. – К., 1978. – С. 151 – 162. О дружбе классика румынской литературы К. Негруци с А. С. Пушкиным и об отражении этих взаимоотношений в его очерке «Калипсо». 717. ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкин и некоторые проблемы русско-молдавских литературных связей // Трубецкой Б. А. Связь времен. – К., 1978. – С. 69 – 75, Кодры. – 1973. – № 5. – С. 148 – 152. 718. ДВОЙЧЕНКО-МАРКОВА Е. Пушкин в творчестве молдавских писателей Донича и Негруци // Двойченко – Маркова Е. Пушкин в Молдавии и Валахии. – М., 1979. – С. 137 – 174. 719. КОЖЕВНИКОВ Ю. Михаил Эминеску как муравейник : [ М. Эминеску и А. Пушкин ] // Горизонт. – 1985. – № 6. – С. 32 – 34. 720. КОЖЕВНИКОВ Ю. Пушкин и Эминеску: Эссе // Горизонт. – 1985. – № 6. – С. 32 – 34. 721. КЛЕЙМАН Р. Пушкин – Ганнибал – Кантемир // Лимба ши лит. молд. – 1987. – № 3. – С. 15 – 19. Взаимоотношение между Пушкиным, его предком Ганнибалом и государем молдавским Д. Кантемиром, пересечение личных судеб. 722. КУШНИРЕНКО В. Александр Пушкин и Александр Хаждэу // Нар. Образование. – 1987. – 7 февр. Пушкинская муза в стихах и заметках А. Хаждэу. 723. ХАЗИН М. Г. Кармен, сестра Земфиры // Кодры. – 1987. – № 1. – С. 105 – 111. Есть сведения о влиянии друга А. С. Пушкина Соболевского на отношение к творчеству классика румынской литературы В. Александри. 724. БОБЕЙКЭ К. « Не скоро родишь ты такого сына… « // Нар. образование. – 1988. – 23 июля. Об А. С. Пушкине и М. Эминеску. 725. РОЗЕНШТРАХ А. Д. Духовная драма «маленького человека» в произведениях А. С. Пушкина и К. Стамати // Рус. яз. в молд. шк. – 1989. – № 2. – С. 28 – 33. 726. ДАБИЖА Н. «Здесь лирой северной…»: [ фрагм. из очерка ] // Славян. Вестник. – 1990. - № 9. – С. 4. О взаимоотношениях А. Пушкина и К. Стамати, об изучении поэтом молдавского языка и употреблении его в общении с К. Стамати и И. П. Липранди. 727. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Пушкин и Эминеску бессмертны // Веч. Кишинев. – 1990. – 23 авг. Об отношении А. С. Пушкина к молдавскому народу, его национальной жизни, культуре и языку. 728. УСТИЯН И. Созвучье // Сов. Молдова. – 1991. – 15 июня. В статье анализируется поэтическое творчество поэтов А. С. Пушкина и М. Еминеску. 729. ГРАБОВСКАЯ В. «Бессмертен тот, чья муза до конца добру и красоте не изменяла… « // Веч Кишинев. – 1992. – 15 июня. О судьбе А. С. Пушкина и М. Еминеску. 730. КУШНИРЕНКО В. Александр Пушкин и Элиаде Рэдулеску // Независимая Молдова. – 1992. – 29 апр. 715.

56


A.S.Puşkin şi Basarabia

731. ГРАБОВСКАЯ В. Негруци и русская литература : [ ст. памяти К. Негруци, есть информация о знакомстве писателя с А. Пушкиным ] // Славян. газ. – 1993. - № 9-10. – С. 3. 732. КИРИЯК И. «Тогда бы на земле наступила вечная ночь…» : Размышления рум. гостя Иона Кирияк (поэт, сотрудник Музея рум. Лит-ры г. Яссы) в доме-музее А. С. Пушкина в Кишиневе // Славян. Газ. – 1993. - № 9-10. – С. 3. 733. ЛОГИНОВСКАЯ Е. « Со мной и в Румынии русская муза… « // Независимая Молдова. – 1993. – 16 июля. Интервью с одним из ведущих в Румынии специалистов по российской словесности XIX –XX вв. Ионом Кирияк о творчестве А. С. Пушкина. 734. УСТИЯН И. Увидев формулу науки: Пушкин и Эминеску об аграрной проблеме // Деловая газ. – 1993. – 27 мая. – С. 10. 735. КУШНИРЕНКО В. Что знал Эминеску о Пушкине // Независимая Молдова. – 1994. – 15 июня. 736. ЛОГИНОВСКАЯ Е. Наследие Пушкина и румынская литература // Словесник Молдовы. – 1994. – № 1. – С. 56 – 59. 737. СОКОЛОВ В. «Выстрел» из прошлого века: [ К. Стамати и А. Пушкин ] // Инженер. газ. – 1994. – Авг. (№ 88). 738. КУШНИРЕНКО В. Двух гениев сближающий полет // Независимая Молдова. – 1995. – 14 янв. М. Эминеску и А. Пушкин. 739. ФАНЬЯН Д. Георге Асаки и А. С. Пушкин // «Бессарабская весна»: 2-я междун. Пушкин. науч. конф., посвящен. 175 – летию приезда А. С. Пушкина в Кишинев. – Кишинев, 1995. – С. 36 – 37.

57


A.S.Puşkin şi Basarabia

“Я знал и труд и вдохновенье” (В.Ф.Раевскому) DESPRE LUCRĂRILE SCRISE ÎN BASARABIA О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, НАПИСАННЫХ В БЕССАРАБИИ Vezi şi: 47, 68, 71, 77, 85, 90, 91, 99, 105, 119, 270, 278, 297, 305, 306, 321, 345, 350, 379, 487, 498,501, 516, 532, 602,616, 619, 620, 625, 626, 629,631,635, 702, 708,725, 874, 884,1119, 1173, 1412, 1413, 1417, 1522, 1524, 1526, 1527, 1533, 1534, 1537. 740. *БАРСУКОВ Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина / Изд. А. Д. и П. Д. Погодиных .- СПб, 1888. – Кн. 1. – 344 с. Полемика по поводу «Кавказского пленника» ( 250 – 252 ). 741. *БЕЗГИН И. Г. Симбирская губернская гимназия: Библиогр. моногр. – СПБ, 1888. – 376 с. Дана оценка сочинения В. Черноруцкого «Разбор поэмы Пушкина «Цыганы» «. 742. ЗЕЛИНСКИЙ В. А. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина. Хронологический сборник критико-библиографических статей. Тип. И. А. Баланди. – Ч. 6. Критика о Пушкине В. Г. Белинского. – М. , 1899. – 262 с. Из содерж.: Ч. 6. Поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники», поэмы «Цыганы». – С. 1 – 35. 743. *ЯЦИМИРСКИЙ А. И. Румынские параллели и отрывки в некоторых произведениях А. С. Пушкина. – Варшава, 1901. - С. 198 – 226. 744. СТЕФАНОВИЧ В. Н. «Из истории «Кавказского пленника» Пушкина: Творческая история / Ред. Н. К. Пиксанова. – М. : Никит. субботники, 1927. – С. 7 – 42. Материал для истории текста «Кавказского пленника». 745. БОНДИ С. Из материалов редакции академического издания Пушкина: Отчет о работе над 4 томом // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. – Т. 2. – М. – Л., 1936. – С. 458 – 468. О работе над текстами поэм: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Вадим», «Братья разбойники», «Цыганы» – с примерами из рукописей Пушкина. 746. ЗАКРУТКИН В. А. Незавершенные замыслы Пушкина в Кишиневе: Пушкин: (1837 – 1937). – Ростов-на-Дону, 1937. – С. 96 – 142. 747. БУЛАХОВСКИЙ Л. А. Русский литературный язык первой половины ХIX века. – Т. 1. Лексика и общее замечания о слоге. – К., 1941. – 452 с. Из содерж. : Южные поэмы А. С. Пушкина. – С. 80 – 84. 748. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ А. А. Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года : Собрание стихотворение. – Л. : Сов. писатель, 1948. – С. 170 – 176. Из содерж.: Сообщение о скором выходе поэмы «Бахчисарайский фонтан». – С. 176. 749. НАЗАРОВА Л. Н. Поэмы Пушкина: Стенограмма публичной лекции, прочитанной в 1949 г. в Ленинграде. – Л., 1949. – 30 с. Условия создания и основные проблемы поэм: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Цыганы», «Братья разбойники». 750. ТОЛСТОЙ С. Л. Очерки былого. – М. : Гослитиздат, 1949. – 417 с. 58


A.S.Puşkin şi Basarabia

Отзывы Л. Н. Толстого о произведениях Пушкина: «Зимний вечер», «Братья разбойники» и др. Высокая оценка прозы Пушкина ( С. 83 – 85 ). 751. АСТАФЬЕВА О. В. Тема крестьянского восстания в творчестве Пушкина: Автореферат. дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. Наук. – Л., 1953. – 18 с. Возникновение и развитие в творчестве Пушкина крестьянской темы ( «Братья разбойники», «Дубровский»). 752. КОВЧЕГОВ П., Коробан В. Общественно – политические и литературно – критические воззрения Алеку Руссо ( 1819 – 1859 ). – К., 1953. – 59 с. Влияние «Цыган» Пушкина в рассказе молдавского писателя В. Александри «История одного золотого и одного гривенника». 753. ЛОБИHОВА Н. М. Романтические поэмы Пушкина. «Бахчисарайский фонтан»: Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. Наук. – М. : 1953. – 15 с. Романтизм 20-х годов ХIX в. и место Пушкина среди русских романтиков. Своеобразие романтических поэм Пушкина. «Бахчисарайский фонтан», как наиболее романтическая поэма Пушкина южного периода. 754. ЧЕРНИЦКИЙ Е. М. Пушкин на пути к реализму. Южные поэмы: Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук. – Л., 1954. – 15 с. Романтизм южных поэм Пушкина: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники» и незавершенные замыслы историкоромантических поэм. 755. БОГАЧ Г. Ф. Оригиналы народных валашских песен, переведенных Пушкиным в Кишиневе: Учен. записки Ин-та истории, языка и лит. Молд. филиала АН СССР. – 1955. – Т. 4 – 5. – С. 206 – 224. Реставрация текстов песен, история их возникновения и распространения. 756. БОНДИ С. М. Черновики Пушкина. Статьи 1930 – 1970 гг. – М. : 1971. – 232 с. : илл. Из содерж. : «Если с нежной красотой… «. – С. 43 – 49; О стихотворение А. С. Пушкина «Если с нежной красотой… « ( 1821г. ), посвященное Пульхерии Варфоломей, дочери богатого бояра Егора Варфоломея, в чьем доме Пушкин часто бывал. 757. ИВАНОВ В. Н. Александр Пушкин и его время: Ист. Повествование. – Изд. 2-е, испр. / Пред. П. А. Николаева. – М. : Мол. гвардия, 1977. – 448 с. Из содерж. : Кишиневский литератор. – С. 170 – 187: О произведениях А. С. Пушкина периода пребывания в Кишиневе. Стихотворения: «Гречанка», посвященное Калипсо и «Война», написанное после греческого освобождения. 758. СЕЛИВАНОВА С. Д. Над пушкинскими рукописями. – М. : Наука, 1980. – 128 с. 759. ФРИДМАН Н. В. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина. – М. : Просвещение, 1980. – 191 с. В книге рассматриваются своеобразие романтических произведений поэта, которые были написаны в период южной ссылки («Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»). 760. ПУШКИН А. С. Южные поэмы / Коммент. С. М. Бонди. – М. : Дет. Лит., 1982. – 80 с. : илл. В книгу входят четыре романтические, так называемые «южные» поэмы Пушкина, написанные им в Бессарабии: «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы».

59


A.S.Puşkin şi Basarabia

În antologii şi periodice В сборниках, газетах и журналах 761. MARKOV N. A.Puşkin în moldoveneşte: [ despre traducerea nuvelei “Kirjali” în limba moldovenească ] // Octombrie.- 1935.- nr. 12.- P.96. 762. HOLOSTENKO M. “Poezii alese” de A. S. Puşkin în limba moldovenească // Octombrie.- 1937.- nr.6-7.- P. 73-75. 763. PETROV G. “Evgenij Oneghin” în moldoveneşte // Octombrie.- 1951.- nr.2.- P. 9598.- Сu caract. chir. 764. BOTEZATU G. Poetul şi creaţia populară orală // Octombrie.- 1955.- nr.10.- P. 8487.- Сu caract. chir. 765. COROBAN V. Motive de folclor moldovenesc în povestirea “Kirjali” de A.S.Puşkin = Мотивы молдавских баллад в повести А. С. Пушкина «Кирджали» // Octombrie.1956.- nr.8.-P. 85-87.- Сu caract. chir.; Октябрь. – 1956. – № 8. – С. 85 – 88. 766. BOGACI G. Soarta unui cîntec moldovenesc: Cîntecul Zamfirei în poemul “Ţiganii” a lui A.S.Puşkin // Cultura Moldovei.-1957.- 31 mart.- Сu caract. chir. 767. BELISTOV V. Ateismul poemei “Gavriliada” // Moldova Soc.- 1959.- 6 iunie.- Сu caract. chir. 768. BELISTOV V. Poemul “Ţiganii” şi elementele lui de inspiraţie // Cultura Moldovei.1959.- 4 iunie.- Сu caract. chir. 769. BOGACI G. Prima traducere din opera marelui poet (manuscrisul-autograf al lui C. Stamati din 1924, ce prezintă textul traducerii din poemul “Prizonierul (Robul) din Caucaz” de A.S.Puşkin) // Moldova Soc.- 1959.- 6 iunie.- Cu caract. chir. 770. BOGACI G. Robulu în Cavcasu şi cerchezoaica: 1824: Autograful primei traduceri moldoveneşti a poemului lui A.S.Puşkin //Analele şt In-stul de limbă şi lit. al AS RSSM.1961.- Vol. 10..- P. 183-201. 771. CHIRTOCA A. “Şalul negru” : [despre prima operă scrisă de A.S. Puşkin în 1820 pe o temă din folclorul moldovenesc] = “Черная шаль” // Cultura Moldovei.- 1962.- 11 febr.- Сu caract. chir. 772. CELAC G. Istoria unei abonări: [ despre abonarea la operele lui Puşkin în Basarabia ] = История одной подписки // Chişinău. Gaz. de seară.- 1967.- 24 sent.; Веч. Кишинев.- 1967.- 24 сент. 773. BOGACI G. Poemul “Fraţii Haiduci” (de A. Puşkin) // Moldova Soc.- 1969.- 6 iunie.- Сu caract. chir. 774. CIMPOI M. “Penelul lui zboară…” : [ despre creaţia poetică a lui A. S. Puşkin şi legătura lui cu Moldova] = «Его кисть бежит…» // Tinerimea Moldovei.- 1969.- 6 iunie.Сu caract. chir. 775. MENIUC G. Puşkin : [ scurtă analiză a creaţiei poetului, legătura cu Moldova] = Пушкин // Cultura.- 1969.- 8 febr.- P. 8.- Сu caract. chir. 776. OPERELE scrise în Moldova : [ cu ocazia a 170 de ani de la naşterea lui A. S. Puşkin ] = Произведения, написанные в Молдавии // Tinerimea Moldovei.- 1969.- 6 iunie.- Сu caract. chir. 777. EŢKO I. Versiunea moldovenească “Evgenij Oneghin” de A.S. Puşkin // L. şi lit. mold.- 1970.- nr.4.-P. 51-59.- Сu caract. chir. 778. ВЯЗЕМСКИЙ П. А. О «Кавказском пленнике», повести А. С. Пушкина // Сын Отечества. – 1822. – Ч. 82. – № 49. – С. 125 – 126. 779. КЮХЕЛЬБЕКЕР В. К. Дневник Вильгельма Карловича Кюхельбекера // Рус. старина. – 1891. – № 10. – С. 64 – 65, 73, 80, 85, 97, 110. Оценка поэм южного периода. 60


A.S.Puşkin şi Basarabia

780. ЯЦИМИРСКИЙ А. И. Разбойники Бессарабии в рассказах о них // Этнограф. Обозрение. – 1896. – № 1. – С. 81, 83 – 84. Константин Негруци – румынский писатель, переводчик Пушкина. Разбойник Урсул и сюжет «Братьев разбойников». 781. ПАВЛОВ Н. Ф. Письмо Н. Ф. Павлова к А. А. Краевскому // Рус. архив. – 1897. – № 3. – С. 458. Письмо из Москвы от 25 декабря 1839 г. Цитата «Пена у рта бьет клубами, кровью грудь обагрена». Сноска П. Бартенева: «Кажется, это кишиневские стихи Пушкина. 782. К. А. П. Бессарабия в произведениях Пушкина // Новорос. Телеграф. – 1899. – № 7824 ( 31 мая). – С. 1. 783. КУРДИНОВСКИЙ В. Религиозные мотивы в поэзии А. С. Пушкина // Кишин. Епархиальные ведомости. – 1899. – № 12. – С. 310 – 320. Творчество А. С. Пушкина в период ссылки в Кишинев. 784. ЧЕРНЯЕВ Н. Литературные заметки. ХХ. Сильвио Пушкина // Юж. Край. – 1899. – № 6319 ( 26 мая). Личность Сильвио в «Выстреле». 785. ЯЦИМИРСКИЙ А. И. Песня Замфиры в «Цыганах» А. Пушкина и цыганская хора // Изв. отд. Рус. яз. и словесности Академии наук. – 1899. – Т. 4. – Кн. 1. – С. 301 – 304. О сходство песни с цыганско-румынской хорой. 786. БЕССАРАБИЯ в произведениях Пушкина // Рус. Архив. – 1901. – Вып. 2. 787. К. А. П. Бессарабия в произведениях Пушкина // Рус. Архив. – 1901. – Кн. 2. – С. 128 –133. 788. ЯЦИМИРСКИЙ А. И. Румынские параллели и отрывки в некоторых произведениях А. С. Пушкина // Рус. философ. Вестник. – 1901. – С. 16 – 29. О произведениях, написанных на молдавской земле. 789. ЯЦИМИРСКИЙ А. «Черная шаль» А. С. Пушкина и румынская песня // Изв. отд. рус. яз. и словесности имп. Акад. Наук. – 1906. – Кн. 4. – С. 372 – 373. 790. ЯКУБОВИЧ Д. П. К стихотворению «Таится пещера… « ( Пушкин и Овидий ) // Пушкинский сб. памяти проф. С. А. Венгерова. – М. – Л., 1923. 791. ЛЕРНЕР Н. О. По следам Пушкина. Где две повести Пушкина? Где письмо Н. Н. Пушкиной к Пушкину? // Стройка (Л.).- 1930.- №7.- 5 мая.- С. 14. По поводу двух повестей Пушкина [ «Дука, молдавское предание ХVII века» и «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года» ], о которых сообщил и копии с которых якобы сохранил у себя И. П. Липранди. ( Рус. архив. – 1866. – Стб. 1408 – 1409, 1410, 1411). Автор отмечает, что вопреки справке М. И. Семевского (Рус. старина. – 1889. – Кн. 4. – С. 231) [ среди бумаг И. П. Липранди в Румянцевском музее прозаических опытов Пушкина 1823 г. нет ]. 792. ТОМАШЕВСКИЙ Б. Неизданные материалы о Пушкине. Чиновник и поэт. Стихотворные наброски Пушкина 1821 г. // Звезда. – 1930. – № 7. – С. 216 – 227. В бумагах Пушкина сохранилась запись о замысле какого-то большого произведения. Запись относится к кишиневскому периоду. 793. БОНДИ С. Неопубликованные стихи // Известия. – 1936. – 6 июня. Отрывки из черновиков «Кавказского пленника», не вошедшие в окончательный текст. 794. ЗАКРУТКИН В. А. Разбойничий фольклор в «Братьях разбойниках» Пушкина // Резец. – 1936. – № 2. 795. АРБОРЕ Е. Пушкин на молдавском языке // Красная Бессарабия. – 1937. – № 2. – С. 13 – 14. 796. ГУС М. Скитания поэта // Наши достижения. – 1937. – № 1. – С. 130 – 139. 61


A.S.Puşkin şi Basarabia

Отражение путешествий Пушкина в лирике южных поэм. 797. ИЗМАЙЛОВ Н. В. Поэма Пушкина о гетеристах: Из эпических замыслов кишиневского времени (1821 – 1822 гг. ) // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. – М. – Л., 1937. – № 3. – С. 339 – 348. Главным героем «Поэмы о гетеристах» Пушкин хотел сделать Иордаки Олимбиоти, а не А. Ипсиланти. 798. СВИРИН Н. Пушкин и фольклор народов СССР // Звезда. – 1937. – № 1. – С. 147 – 170. Влияние романтизма на интерес Пушкина к национальному фольклору. Этнографические песни в «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» и «Цыганах». Полемика вокруг «Черной шали». Пушкинские записи народных преданий и песен. 799. ТРИФОНОВ А. А. Потомки Кирджали // Молот. – 1937. – 8 февр. – С. 3. Народное продолжение пушкинской повести о Кирджали. 800. ПАНФИЛ В. Избранные произведения А. С. Пушкина на молдавском языке // Сов. Молдавия. – 1949. – 12 июня. 801. ПОЛЕЩУК Л. Г. Работа Пушкина над поэмой «Цыганы» // Труды Тбилис. Гос. педаг. института им. А. С. Пушкина. – Вып. 7. – 1949. – С. 147 – 175. 802. ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкин – гордость советского народа // Сов. Молдавия. – 1949. – 16 апр. Статья в основном направлена против неправильного толкования творчества Пушкина отдельными исследователями. 803. ФЕЙНБЕРГ И. «Странное бендерское дело» // Сов. Молдавия. – 1949. – 7 июня. Исторический комментарий к строкам эпилога «Полтава», посвященным Карлу ХII. 804. АКИМОВА Т. М. Пушкин о народных лирических песнях // Учен. записки Сарат. Гос. Ун-та им. Н. Г. Чернышевского.- Саратов, 1953.- Т. 33. – Вып. Филол. – Из содерж.: С. 21 – 77. Расшифровка пушкинского «Плана статьи о русских песнях». Трактовка народной песенной лирики у Пушкина и декабристов. Анализ песен. Использование народных песен в произведениях: «Узник», «Братья разбойники», «Евгений Онегин», «Русалка» и др. 805. БОГАЧ Г. Ф. Молдавские предания, записанные Пушкиным // Пушкин. Исследования и материалы: Труды Третьей Всесоюзной пушкинской конференции. – М. – Л., Изд. Акад. Наук СССР, 1953. – С. 213 – 240. Попытка раскрыть содержание не дошедших до нас пушкинских записей двух легенд: «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года» и «Дука, молдавское предание ХVII века». Оспаривается достоверность воспоминаний И. П. Липранди относительно источника легенд и отзыва Пушкина о молдавском языке. 806. КУПРИЯНОВА Е. Н. Баратынский // История русской литературы. Т. 6: Литература 1820 – 1830-х годов. – М. – Л., 1953. – С. 411 – 429. О связи поэм Баратынского «Бал» и «Наложница» с пушкинскими «Цыганами». Стремление преодолеть манеру южных поэм Пушкина в поэме «Эда». 807. ТОМАШЕВСКИЙ Б. В. Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной пушкин. конф. – М. – Л., Изд. Акад. наук СССР, 1953. – С. 171 – 212. Обозрение неоконченных произведений и неосуществленных замыслов Пушкина («Вадим», комедия об игроке, поэма о разбойниках, планы поэм о гетеристах, об Актеоне, о Бове ). Связь кишиневских замыслов с народными 62


A.S.Puşkin şi Basarabia

движениями (крестьянскими волнениями, движением декабристов). Место и значение народного творчества в замыслах Пушкина. 808. КИДЕЛЬ А. Новые материалы о молдавских преданиях, записанных А. С. Пушкиным // Октябрь. – 1954. – № 6. – С. 80 – 82. 809. ТРУБЕЦКОЙ Б.А. Проблема положительного героя в русской литературе 2050 гг. XIX века : [ на основе произведений южного периода «Евгений Онегин» и «Кавказский пленник» ] // Ученые записки Кишин. Университета.- 1956.- Т. 22.- С. 314. 810. ФЕЙНБЕРГ И. Л. Неизданный черновик Пушкина // Вестн. Акад. наук СССР, 1956. – Кн. 3. – С. 118 – 122. Публикация отрывка чернового автографа «Заметок по русской истории ХVIII века» из кишиневской тетради Пушкина. 811. БОГАЧ Г. Интерес к народному творчеству // Сов. Молдавия. – 1957. – 10 февр. Пушкин и молдавский фольклор. 812. БОРИНЕВИЧ-БАБАЙЦЕВА З.А. Овидиев цикл в творчестве Пушкина // Пушкин на юге. Труды пушкин. конф. Кишинева и Одессы. – К., 1958. – С. 164 –178. 813. БОРЩ А. Т. К вопросу об авторстве молдавской новеллы «Rătăcirea” 1854 г. // Пушкин на юге. Труды пушкин. конф. Кишинева и Одессы. – К., 1958. – С. 64 – 69. 814. ПАНФИЛ В. К. Южные поэмы Пушкина в переводе на молдавский язык // Пушкин на юге. Труды пушкин. конф. Кишинева и Одессы. – К., 1958. – С. 90 – 96. 815. ГРЕКУЛ И. Пушкин и молдавский фольклор // Сов. Молдавия. – 1960. – 2 март. 816. БОГАЧ И. И. Автограф первого молдавского перевода поэмы Пушкина «Кавказский пленник» // Пушкин на юге: Труды пушкин. конф. Кишинева и Одессы. – К., 1961. – Т. 2. – С. 361 – 379. 817. ЖУКОВ В. По материалам архива: [ o проведении подписки на сочинения А.С.Пушкина среди читателей Бессарабии ] // Сов. Молдавия. – 1962. – 10 февр. 818. ПАУКОВ Н. А. Некоторые особенности сатиры Пушкина в кишиневский период творчества // Учен. записки (Кишиневский ун-т). – 1962. – Т. 47. – Вып. 1. – С. 125 – 136. 819. КОТЛЯРОВ Б. История песни Земфиры: [ О поэме А. С. Пушкина «Цыганы» ] // Сов. музыка. – 1964. – № 9. – С. 39 – 44. 820. ЧОЛАК Г. История одной подписки (на произведение Пушкина в Бессарабии в 1837, 22 мая) // Веч. Кишинев. – 1967. – 24 нояб. 821. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Пушкинский план «Ревизора»: Кто такой Кирджали? // Веч. Кишинев. – 1970. – 22 сент. О связи пушкинского сюжета «Ревизора» с чиновниками Молдавии. 822. ЛАТЫШЕВ М. Вечерняя звезда // Комс. правда. – 1973. – 29 мая. Пушкин, поэзия, родина, в том числе и Молдавия. Имеется материал о поэзии А. С. Пушкина периода южной ссылки. 823. ЛУПАН А. Он вошел в наш дом навечно // Сов. Молдавия. – 1973. – 30 мая. Об А. С. Пушкине и его поэзии. 824. ПАСЫСАЕВА Т. Прелюдия к «Цыганам» // Учит. Газ. – 1978. – 6 июня. О пребывании Пушкина в Кишиневе. 825. ТРУБЕЦКОЙ Б. «Кто такой Кирджали?» // Трубецкой Б. Связь времен. – К., 1978. – С. 7 – 22. О произведении А. С. Пушкина «Кирджали», связанной с Молдавией. 826. ЧЕЛЫШЕВ Б. Когда узнал он о Карагеоргии?…: [ Об истории создания стихотворения «Песни о Георгии Черном» А. С. Пушкина ] // Веч. Кишинев. – 1978. – 15 июля. 63


A.S.Puşkin şi Basarabia

827. МИЛЕНКОВА В. «… Всяк сущий в нем язык… «. О первых переводах А. С. Пушкина на другие языки (первый перевод «Кавказского пленника», сделанный К. Стамати в 1824 г. ) // Лит. Россия. – 1982. – № 52 ( 24 дек. ). – С. 24. 828. КУРУЧ Л. Снова об истоках романса А. С. Пушкина «Черная шаль» // Кодры. – 1983. – № 6. – С. 146 – 149. 829. ПЫНЗАРУ С. Забытое пушкинское издание // Веч. Кишинев. – 1983. – 21 нояб. О «Сборнике стихотворений исторического содержания», вышедшего в 1898 г. в городе Кишиневе. 830. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Пушкинский план «Ревизора» // Сов. Молдавия. – 1984. – 1 апр. О связи пушкинского сюжета «Ревизор» с чиновниками Молдавии. 831. БОГАЧ Г. Путешествие по «Пушкинскому кольцу»: [ О творчестве А. С. Пушкина в Молдавии / // Кодры. – 1985. – № 6. – С. 126 – 135. – Содерж. : Экскурсия в бурную историю края, Радостная литературная поездка. 832. РЫЖОВА М. Путешествие к Пушкину // Сов. Молдавия. – 1985. – 22 окт. Работа Пушкина «Песнь о вещем Олеге» и «Прозерпина», написанные в Кишиневе, а также о новых поступлениях в Дом-музей А.С.Пушкина. 833. ХОМЕНКО Р. Песни пушкинской Замфиры // Труд. – 1985. – 1 авг. Фольклорные варианты знаменитой песни «Земфиры» из поэмы А. С. Пушкина «Цыгане», пополнили коллекцию Ин-та языка и литературы АН МССР. 834. ЧИЖОВ А. «Под бурями судьбы жестокой… « // Кодры. – 1988. – № 9. – С. 149 – 155. О лирике кишиневской поры. 835. КИБАЛЬНИК С. Загадки пушкинского наброска: [ Что такое «Чугун Кагульский»? ] // Кодры. – 1989. – № 2. – С. 147 – 149. 836. ПОЖАР С. «… Неисчерпаемый родник для русской музыки» : [ о роли музыки в жизни и творчестве А.С.Пушкина, о стихотворении А. С. Пушкина «Черная шаль» ] // Горизонт. – 1989. – № 6. – С. 23 – 26. 837. ПУШКИН А.С. Из «Кишиневского дневника» // Пушкин А.С. Дневники: Автобиограф. Проза.- М., 1989.- С. 33-34. 838. БОГАЧ Г. К истории создания романа «Арап Петра Великого» // Кодры. – 1990. – № 12. – С. 184 – 189. Молдавские мотивы в романе А. С. Пушкина «Арап Петра Великого». 839. КУШНИРЕНКО В. «Доколь в подлунном мире… « // Веч. Кишинев. – 1990. – 21 сент. О стихотворении «К Овидию» написанным Пушкиным в период ссылки. К 170-летию пребывания поэта в городе. 840. ШКАПОВА Е. Эта чарующая и загадочная «Черная шаль» // Слав. Газ. – 1990. - № 18. – С. 5. О стихотворении А.С. Пушкина «Черная шаль», написанного в Бессарабии и принесшее автору успех в столице. 841. КУШНИРЕНКО В. «… Но верного поэта друзьям напоминай « // Сов. Молдавия. – 1991. – 6 июня. О творчестве поэта на молдавской земле. 842. КУШНИРЕНКО В. Что же такое – Пушкин?… // Факел. – 1991. – 1 нояб. О бессарабском периоде творчества поэта. 843. ЛОБЗОВА Л. «Дней прошлых гордые черты» // Слав. Газ. – 1991. - №5. – С. 6. О творчестве поэта в Бессарабии. Об интересе к истории Молдавии. А. С. Пушкин о молдавском госпадаре Д. Кантемире. 844. ЛОБЗОВА Л. Дыханье светлых дней // Кишин. Новости. – 1991. – 6 июня. 64


A.S.Puşkin şi Basarabia

О стихотворении « Чиновник и поэт». 845. ЛОБЗОВА Л. «Черная шаль» А. С. Пушкина – молдавская песня? Гипотеза // Слав. газ. – 1991. - № 10. – С. 3 – 4. Одна из версий относительно истории «Черной шали». 846. САВОСТИН Н. Чугунные вопросы: Опыт актуального литературоведения: [ О поэме А. Пушкина «Тазит» ] // Веч. Кишинев. – 1991. – 15 авг. 847. ХАЗИН М. Кишиневский период – самый загадочный: [ Из блокнота писателя ] // Кишин. Новости. – 1993. – 24 июля. – Южная Пушкиниана. 848. ГРАБОВСКАЯ В. « … И не увял Овидиев венец!» // Слав. Газ. – 1994. - № 3 – 4. – С. 5 – 6. А. С. Пушкин и Овидий. О поэтическом цикле произведений поэта кишиневского периода, в частности, «К Овидию». 849. КУШНИРЕНКО В. О первых сокровищах молдавской Пушкинианы // Независимая Молдова. – 1994. – 4 июля. 850. СОКОЛОВ В. «Выстрел» из прошлого века // Инженер. газ. – 1994. – авг. О повести А. С. Пушкина «Выстрел». 851. БАМБУЛЯК Г. О скептицизме Пушкина : [ Стихотворения южного периода ] // «Бессарабская весна»: 2-я междунар. науч. Пушкин. конф., посвященная 175 – летию приезда А. С. Пушкина в Кишинев. – Кишинев, 1995. – С. 42 – 43. 852. ГЕРАСИМЕНКО Л. Южные поэмы А. С. Пушкина. К проблеме эволюции романтизма // «Бессарабская весна»: 2-я междун. науч. пушкин. конф., посвящ. 175летию приезда А. С. Пушкина в Кишинев. – Кишинев, 1995. – С. 12 – 14. 853. ГОЗУН Л. Миф о «Пигмалионе» и поэма А. С. Пушкина «Кавказский пленник» //»Бессарабская весна»: 2-я междун. пушкин. науч. конф., посвящен. 175 – летию приезда А. С. Пушкина в Кишинев. – Кишинев, 1995. – С. 49 – 51. О творчестве А. С. Пушкина кишиневского периода. 854. ЛУЦЕВИЧ Л. «Русский страдалец» в бессарабских степях: (Хронотоп поэмы А.С.Пушкина “Цыганы”) // “Бессарабская весна”: 2-я междун. пушкин. науч. конф., посвящен. 175-летию приезда А. С. Пушкина в Кишинев. – Кишинев, 1995. – С. 25 – 27. 855. МИХАЙЛОВА Н. «Собранье пестрых глав». О романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» // Дет. Лит. – 1995. – № 1. – С. 60 – 69. Первые главы романа были написаны в Кишиневе. Есть материал о пребывании поэта в городе. 856. КУШНИРЕНКО В. Этот невыносимо трудный год: [ О бессараб. творчестве А. С. Пушкина ] // Земля и люди. – 1997. – 8 февр. 857. БЕЛЯКИНА Т., МАЙРАКОВА Н. Н. Общие мотивы в южных поэмах А. С. Пушкина // Лит.-ра: Прил. к газ. «Первое сент.». – 1998. – № 27. – С. 12. 858. БЕРЕЗКИНА С. В. Три пушкинских отрывка // Рус. лит. – 1998. – № 4. – С. 86 – 94. О работе над поэмой «Бахчисарайский фонтан». О забавном происшествии с сорокой в доме Инзова в день пасхи 1821 года . 859. КАГАНОВИЧ С. Л. Пушкин и Мицкевич // Рус. лит. – 1998. – № 2. – С. 28 – 34. Упоминается о южных поэмах Пушкина «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан». Дается анализ поэмы «Бахчисарайского фонтана». А. С. Пушкин и крымские пейзажи А. Мицкевича. 860. КОШЕЛЕВ В. А. «Онегина воздушная громада… « // Лит. в шк. – 1998. – № 8. – С. 5 – 20. Истоки замысла романа «Евгений Онегин». О Н. С. Алексееве, кишиневском приятеле Пушкина, который передал ему три большие тетради, украшенные остатками масонской символики. Н. С. Алексеев был казначеем этой ложи. 65


A.S.Puşkin şi Basarabia

861. – 7.

Черновые рукописи «Онегина» начинаются уже в первой масонской тетради. Первые главы были написаны ночью 9 мая 1823 г. в Кишиневе. МАРОЧКИН В. Истинная биография Пушкина // Юность. – 1998. – № 6. – С. 2

Из содерж. : [ Гл. ] 2: «Поедим, ребята, на дачу… «. – С. 6 – 7: Упоминается о произведениях поэта, которые были написаны в Бессарабии. О ссылке в Молдавию. 862. РАК В. Д. Пушкин в работе над поэмой «Кавказ»: К истории заполнения тетради ПД // Рус. лит. – 1998. – № 4. – С. 51 – 70. Исследование о начале работы Пушкина над поэмой «Кавказский пленник». Вопрос о датировке. О кишиневской тетради Пушкина. 863. УСТИЯН И. Читайте поэта, дельца и купца! // Община. – 1998. – 27 нояб. О небольшом наброске, сделанном в Бессарабии ( «О русской истории ХVIII века»), где Пушкин критиковал Екатерину II за большие ошибки в области политической экономии. 864. ХАЧИРОВА З. Северный Кавказ в творчестве Пушкина: Сценарий литературного вечера // Я вхожу в мир искусств. – 1998. – № 5. – С. 33. О работе над поэмой «Кавказский пленник», которая была написана поэтом в Кишиневе. 865. САВОСТИН Н. «Редеет облаков летучая гряда…» // Труд Молдова: Прил. к газ. Труд. – 7. – 1999. – 12 – 18 март. – С. 8. Об элегии «Редеет облаков летучая гряда…» (1820 г.) написанной в кишиневский период, во время поездки поэта в Каменку. 866. СКАТОВ Н. «Когда настиг меня судьбины гнев…»: Пушкин в михайловской ссылке // Москва. – 1999. - № 2. – 182 – 196.

66


A.S.Puşkin şi Basarabia

«И будет мило мне его воспоминанье» (К Овидию)

AMINTIRILE CONTEMPORANILOR DESPRE AFLAREA POETULUI ÎN BASARABIA ВОСПОМИНАНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ О ПРЕБЫВАНИИ ПОЭТА В МОЛДАВИИ Vezi şi: 55, 94, 196,236, 239, 261, 315, 316, 342, 433, 443, 533, 583, 622, 649, 679, 827, 902, 1411. 867. НЕКРАСОВА Е. Из воспоминаний Вельтмана о времени пребывания Пушкина в Кишиневе.- Б. М., Б.Г. – С. 217 – 234. 868. ВЕЛЬТМАН А. Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным. – Б. М., 1866. 869. РУССКИЙ Архив: Ист. лит. сб. – М. : Бершенев, 1866. Из содерж. : [ Воспоминания Липранди о пребывании А. С. Пушкина в Бессарабии ] . – С. 606 – 725. 870. ВИГЕЛЬ Ф. Ф. Записки Филиппа Филипповича Вигеля. – Изд. Русского архива (дополненное с подлинной рукописи ). – М. : 1892 – 1893. Из содерж. : Ч. 6: 1892. – 195 с. - Пушкин и генерал Инзов, Калипсо : Пушкин и Александр Раевский, командировка Пушкина в степи, пораженные саранчой. – С. 169 – 174. Ч. 7: 1893. – Замечания на нынешнее состояние Бессарабии. – С. 1 – 36. 871. МАЙКОВ Л. Н. Историко-литературные очерки. Крылов. Жуковский. Батюшков. Пушкин. Плетнев. Погодин. Фет. – СПб.: Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1895. – 309 с. Из содерж. : Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным. Об отношениях Пушкина с Н. Раевским. – С. 86 – 129. 872. ФАДЕЕВ А. М. Воспоминания… 1790 – 1867 гг. В 2-х ч. – Одесса: Тип. Южно – русского общ. Печ. Дела, 1897. – 256 с. – 1 л. порт. Из содерж. : Ч. 1: Воспоминания о Пушкине в Бессарабии, совместное проживание в доме Инзова в Кишиневе и позднее в Екатеринославе. – С. 65 – 66, 77 – 78, 126 – 127. 873. МАЙКОВ Л. Н. Пушкин: Биогр. материалы и ист. – лит. очерки . – СПб. : Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1899. – 462 с. – Из содерж. : С. 92 – 136: Бессарабские воспоминания А. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным (публикация по рукописи «Воспоминаний»). 874. ОКСМАН Ю. Г. Эпизод из истории Пушкинского печатного текста: Пушкин и его современники. Вып. ХХХI – ХХХII. – Л., 1927. – С. 61 – 66. Черновое письмо к Ф. Ф. Вигелю от ноября 1823 года со стихотворением «Проклятый город Кишинев « [ ПСП Х III, № 62 ] . 875. ГОРЧАКОВ В. П. Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. – Л., 1936. – С. 157 – 158. Как свидетельствует в своих воспоминаниях В. П. Горчаков, Пушкин впервые встретился и познакомился с В. Ф. Раевским на обеде у генерала М. Ф. Орлова.

67


A.S.Puşkin şi Basarabia

In antologii şi periodice В сборниках, газетах и журналах 876. 139.

ORLOV V. Amintiri needitate despre Puşkin // Octombrie.- 1937.-nr. 2.- P. 137-

877. ГОРЧАКОВ В. П. Выдержки из Дневника об А. С. Пушкине // Москвитянин. – 1850. –№ 2. – отдел 1. – С. 146 – 182. Сведения о кишиневском периоде жизни Пушкина в русской столичной печати, содержит много ценных штрихов о жизни Пушкина и его окружении в Кишиневе. 878. ЛИПРАНДИ И. П. Из дневника и воспоминаний // Рус. Архив. – 1866. –№ 8 – 9. – стб. 1213 – 1284, № 10. – стб. 1393 – 1491. Дневниковые записи воспоминаний И. П. Липранди, сделанные им в форме возражений и замечаний на статью Бартенева П. «Пушкин в южной России». 879. *НЕКРАСОВА Е. С. Из воспоминаний Вельтмана о пребывании ( Пушкина ) в Кишиневе // Вестник Европы. – 1881. – № 3. 880. ВЕЛЬТМАН А. Ф. Воспоминания о Бессарабии // Вестник Европы. – 1881. – № 3. – С. 217 – 234, Кодры. – 1987. – № 7. – С. 144 – 152. 881. ФРАНЦОВА М. Д. Кишиневские воспоминания об А. С. Пушкине ( фамильная запись со слов Кириенка и Соловкиной ) // Ист. вести. – 1888. – № 5, 6, 7. 882. ВОСПОМИНАНИЯ А. М. Фадеева // Рус. Архив. – 1891. – № 3. – С. 393, 399 – 400. Знакомство А. М. Фадеева с Пушкиным в Кишиневе. Вторичное пребывание Фадеева в Кишиневе в 1821 г. и совместное проживание с Пушкиным в одной комнате. Времяпрепровождение поэта. Впечатление от известия о смерти Пушкина. О происхождении И. Н. Инзова, С. Х. Кантенусь и других лицах, служивших в Бессарабии. 883. МАЙКОВ Л. Н. Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным // Рус. вестник. – 1893. – № 12. – С. 8 – 51. 884. КАРАМЗИН Н. М. Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому ( 1810 – 1826 ) // Старина и новизна. – 1897. – № 1. – С. 11, 43, 101, 131. Отзыв о Пушкине в связи с его ссылкой на юг России, о «Кавказском пленнике», «Цыганах». 885. РАЛЛИ-АРБОРЕ З. К. Из семейных воспоминаний об А. С. Пушкине // Минувшие годы. – 1908. – № 7. – С. 1 – 6. В период своего пребывания в Молдавии Пушкин был дружен с сыном молдавского боярина. Сын Константина Захаровича Ралли, Замфир РаллиАрборе слышал рассказы своей тетки Екатерины Захаровны о пребывании Пушкина в Долне Повествование ведется от лица тетки. 886. ЧЕТЫРЕ письма, посвященные Пушкину: Письма русского литератора и ученого П. Е. Щеголева (1877 – 1931) к его молдавскому коллеге Замфиру Ралли – Арборе (1848 – 1931) // Молодежь Молдавии. – 1968. – 11 июня. 887. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ о Пушкине в Кишиневе / Публ. Т. Г. Цявловской // Прометей: Ист. –биогр. альманах серии» Жизнь замечат. людей». – М., 1974. – Т. 10. – С. 293 – 301. О мемуарах неизвестного автора, опубликованных в качестве некролога на смерть поэта в парижской газеты «Temps” 5 марта 1837 года по новому стилю. 888. АКУТИН Ю. У истоков пушкинианы // Лит. газ. – 1975. – 30 июля. – С. 6. 68


A.S.Puşkin şi Basarabia

Воспоминания А. Ф. Вельтмана о кишиневском периоде в жизни Пушкина. ФОМИН С. Доктор Шуллер // Кодры. – 1984. – № 9. – С. 149 – 152. Один из единомышленников А. С. Пушкина. 890. ИОВВА И. А. С. Пушкин в воспоминаниях семьи Ралли // Кодры. – 1985. – № 3. – С. 131 – 136. Об истории создания воспоминаний З. К. Ралли – Арборе о поэте. 891. ВЕЛЬТМАН А. Ф. «Воспоминания о Бессарабии» // Кодры. – 1987. – № 7. – С. 144 – 152. О встречи писателе с А. С. Пушкиным в Бессарабии. 892. ЧЕЛЫШЕВ Б. Глазами очевидца // Веч. Кишинев. – 1987. – 4 июля. Воспоминания В. П. Горчакова о Кишиневе и о пребывании в нем А. С. Пушкина.

889.

69


A.S.Puşkin şi Basarabia

«Пою мои мечты, природу и любовь» (К Чаадаеву) PUŞKIN ÎN BELETRISTICĂ, SCENARII, PIESE ПУШКИН НА ЮГЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, СЦЕНАРИЯХ, ПЬЕСАХ Vezi şi: 107, 151, 341, 361, 614 893.

TRINCHIN R. Dimineaţa // Viaţa Basarabiei. – 1933. – r. 7. – P. 40.

894. янв.

ПУШКИН в Бессарабии: Маленький фельетон // Одес. новости. – 1897. – 27

895. БЕЛЮГОВА В.Е. Рассказы о Пушкине // Бессарабский энциклопедический словарь / Под ред. В.М.Адиясевич. – Т.1.Вып.8.- Кишинев, 1933.- 259 с. 896. НОВИКОВ И. Пушкин на юге: Драм. сцены // Красная новь. – 1937. – №1. – С. 32 – 61. 897. НОВИКОВ И. А. У моря: Картина из пьесы «Пушкин на юге» // Красная звезда. – 1937. – 10 февр. (№ 33). – С. 3. 898. CМИРНОВА В. Рассказы о Пушкине // Пионер. – 1937. – № 1. – С. 15 – 33 с. Содерж. : «Зеленая лампа». Изгнание. Каменка. Саранча. В селе Михайловском. Декабристы. Царская милость. Осень. В придворном мундире. Вызов. Дуэль. Смерть. Похороны. 899. НОВИКОВ И. А. Пушкин в изгнании: Роман . – М. –Л., 1947. – 672 с. Переработка двух ранее изданных романов: «Пушкин на юге” и “Пушкин в Михайловском”. 900. НОВИКОВ И. Пушкин на юге: Роман. – Симферополь, 1949. – 322 с. , М.: Сов. писатель, 1944. – 360 с. : 1 л. порт., Новый мир. – 1943. – № 7-8 . – С. 5-45., № 9. – С. 40 – 66., № 10 – 11. – С. 109 – 121. 901. КОМАРОВСКИЙ А., Сумароков А. Пушкин в Молдавии: Картина 4-я: «Домашний арест»: Пьеса // Сов. Молдавия. – 1952. – 25 дек. 902. ВЕЛЬТМАН А. Ф Странник: Роман. – М. : Наука, 1977. – 342 с. 0Роман сопровождается статьей Ю. Акутина «Александр Вельтман и его роман « Странник» » и отрывками из ряда прозаических произведений Вельтмана, затрагивающих молдавскую тему ( «Беглец», «Воспоминания о Бессарабии» ). В годы военной службы в Бессарабии Вельтман познакомился с В. Раевским и А. Пушкиным. 903. САВОСТИН Н. Чиновник бессарабского наместника : Проза // Веч. Кишинев. – 1977. – 9 июля. 904. ХАЗИН М. Вечная отметина: Худож.-докум. повести, рассказы, очерки. – К. : Лит. артистикэ, 1982. – 288 с. Из содерж. : О повести «Инзов». – С. 6 – 101. 905. НОВИКОВ И. Пушкин на юге: Роман. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1986. – 382 с. Из содерж. : [ Гл. ] 6 : Кишинев. 906. БАРХАТОВ А. Постскриптум: [ Отрывок из романа ] // Сов. Россия. – 1987. – 9 янв. О связи А. С. Пушкина с И. П. Липранди. 907. ЗЛЕНКО Г. Берег Пушкина: Худож.- документальные очерки. – Одесса. : Маяк, 1987. – 240 с. Из содерж. : Книга составляет цикл художественно-документальных очерков о жизни А. С. Пушкина в южной ссылке, его ближайшем окружении. – С. 49. 70


A.S.Puşkin şi Basarabia

908. ЛАТЬЕВА Л. Пушкинские горы : Рассказ // Кодры. – 1988. – № 3. – С. 134 – 144. 909. ВЕДЕНЬЕВА Ж. А., Скобиоалэ Т. С. Пушкин в Молдавии: Вспом. материал для проведения вечера в сред. кл. // Рус. яз. в молд. шк. – 1989. – №3. – С. 20 – 23. 910. ГОРДИН Р. Р. Под пушкинской звездой : Роман / Худож. В. Бульба. – К. : Лит. артистикэ, 1989. – 638 с. В романе даны обширные картины жизни кишиневского общества, в частности о деятельности молдавских бояр, масонской ложи «Овидий»- № 25, Южного общества декабристов и о связи с ними А. С. Пушкина. 911. ЛАРИ, Л. Сила божественного глагола: [ фрагм. из очерка о поэте, о его связи с молд. культурой ] // Славян. вестник.- 1990.- Июнь (№9).- С. 4. 912. ДУГИН Л. И. Полуденный край : Роман. – М. : Сов. писатель, 1991. – 368 с. : илл. Роман о Пушкине А. С., рассказывающий о южной ссылке. 913. БУРЛЯЕВ Н., ОРЛОВ В. Пушкин : Повесть // Роман – газ. – 1998. – № 18. – С. 1 – 34. 914. ЗАРХИ С. Б. Пушкин и декабристы: Сценарий // «Читаем, учимся, играем «: Журн. – сборник сценариев для библиотек. – 1998. – Вып. 6. – С. – 43 – 51. О знакомстве А. С. Пушкина в Кишиневе с М. С. Луниным. О встречах в доме своего петербургского друга – «арзамасца» генерала М. Ф. Орлова, где собирались члены Южного общества. 915. « С ПРИЯТЕЛЕМ стреляюсь я … «: Лит. – музык. композиция для старшеклассников // Читаем, учимся, играем: журнал – сборник сценариев для библиотек. – 1998. – Вып. 6. – С. 59 –66. Есть материал о ссоре на обеде у И. Н. Инзова, А. С. Пушкина с титулярным советников Лановым И. Н. 916. СЕМЕНОВА Л. Н., Коренькова Л. В. Сценарий литературного вечера «Пушкин и Байрон» // Иностр. яз. в шк. – 1998. – № 2. – С. 63 – 66. Пик увлечения творчеством английского поэта падает на период южной ссылки Пушкина. Имеется материал о пребывании поэта в Кишиневе. 917. ХВОЩЕВСКАЯ Т. Г. Бывают странные сближенья. Пушкинский салон: Фрагменты из сценария // Твой Пушкин-2:Сборник сценариев.- М.: ВЦХТ,1999.С.152 – 166.

71


A.S.Puşkin şi Basarabia

OMAGIERI ŞI LOCURI LEGATE DE А.С.ПУШКИН ПУШКИНСКИЕ МЕСТА И ПУШКИНСКИЕ ДНИ Vezi şi: 40, 46, 50, 66, 70, 76, 81, 194, 201, 205, 261, 268, 281, 379, 421, 430, 457 918. CĂTRE aniversarea a 150 din ziua naşterii lui A.S. Puşkin // Moldova Soc.- 1949.22, 31 mai, 3 iunie.- Cu caract. chir. 919. CRONICA vieţii culturale: excursii prin locurile unde a fost marele poet A.S.Puşkin // Moldova Soc.-1949.- 3 apr.- Cu caract.chirilice. 920. KAUFMAN S. Puşkin în casa lui Inzov şi călătoriile prin Basarabia // Moldova Soc.- 1949.- 29 mai.- Сu caract. chir. 921. MARELE poet al marelui narod rus: 150 de ani de la naşterea lui Puşkin // Ţăranul Sov.- 1949.- 4 iunie.- Cu caract. chir. 922. MILEAVSKI I. , Remizov I. Urmaşii marelui poet rus: // Moldova Soc.- 1949.- 29 mai.- Сu caract. chir. 923. PANASIUC V. La pictorii din Moldova: [ expoziţie jubiliară a pictorilor din Moldova: 150 de ani de la naşterea lui Puşkin] // Moldova Soc.- 1949.- 1 iunie.- Cu caract. chir. 924. KUPRIANOV A. A.S.Puşkin: 150 de ani de la naştere // Ţăranul Sov.- 1954.- 5 iunie.- Cu caract. chir. 925. A.S.PUŞKIN: 160 de ani de la naştere // Colhoznicul Moldovei.- 1959.- 6 iunie.Cu caract. chir. 926. CIBOTARU S. Omagiu lui Puşkin : [ art. conţine trimiteri la numeroase art. publicate în presa vremii în Basarabia cu prilejul sărbătoririi a centenarului din ziua morţii marelui poet rus ] = Памяти А.С. Пушкина // Nistru.- 1959.- nr. 7.- P. 142-148.- Сu caract. chir., Днестр.- 1959.- nr.7.- C. 144-148. 927. ŢOPA T. Prin locurile puşkiniste // Tinerimea Moldovei.- 1959.- 5 iunie.- Сu caract. chir. 928. SESIE ştiinţifică jubiliară, închinată comemorării a 125 de ani de la moartea lui A.S. Puşkin // L. şi lit. mold. –1962.- P. 79.- .- Сu caract. chir. 929. BOGACI G. Casa lui Varfolomei = Дом Варфоломея // Chişinău. Gaz. De seară.1969.- 16 iul.- Сu caract. chir., Веч. Кишинев.- 1969.- 16 июля. 930. BOGACI G. Casa lui Chaţica = Дом Кацики. Пушкинские места в Кишиневе // Chişinău. Gaz. de seară. – 1969. – 8 оct.- Сu caract. chir., Веч. Кишинев.- 1969.- 8 окт. 931. BOGACI G. Locuri puşkiniste la Chişinău = Пушкинские места в Кишиневе: К 170-летию со дня рождения А. С. Пушкина // Chişinău. Gaz. de seară. – 1969. – 5 iul.Сu caract. chir., Веч. Кишинев.- 1969.- 5 июля. 932. GHEORGHIU G. Izvorul din pădure : [ despre sărbătorirea a 150 de ani din ziua venirii lui A.Puşkin la Chişinău ] = Лесной источник // Nistru.- 1970.- nr.9.- P. 140-141.Сu caract. chir. 933. SAVCA P. Investigaţii puşkiniene: [ studii şi art. despre A.S. Puşkin în Moldova ] = Пушкиноведческие изыскания: Исследования и ст. о пребывании Пушкина в Молдавии : К 150-летию со дня пребывани в Молдавии // Cultura.- 1970.- 20 sent. – Сu caract. chir., Культура.- 1970.- 20 сент. 934. SAVCA P. Festivităţi închinate lui A. S. Puşkin : [ 150 de ani de la exilarea marelui poet la Chişinău ] = Празднества, посвященные А.С. Пушкину // L. şi lit. mold. – 1970.nr.4.- P. 77-88. 935. BOGACI G. Probleme capitale ale puşkinologiei moldoveneşti… [175 de ani de la naşterea lui A. S. Puskin ] // Moldova Soc. – 1974. – 4 iunie.- Сu caract. chir. 936. BOGACI G. Sufletul poporului scurtând… [ A. S. Puskin la 175 de ani de la naştere ] // Chişinău. Gaz de seară. – 1974. – 27, 28, 29, 31 mai. – Сu caract. chir. 72


A.S.Puşkin şi Basarabia

937. BOŢU P. Numele nemuritor: [175 de ani de la naştere lui A. S. Puskin ] // Moldova Soc. – 1974. – 6 iunie. – Сu caract. chir. 938. CELÎŞEV B. Poetul la Tiraspol // Moldova Soc. –1981. – 4 iunie. – Cu caract. chir. 939. GUTNIC E. Puşkin la Bender // Învăţ. publ. – 1982. – 5 iunie. – Cu caract. chir. 940. KASIANOV M. Zilele puşkiniste în Moldova // Moldova Soc. – 1982. – 6 iunie. – Cu caract. chir. 941. PÎNZARU S. “Şi’n orice limbă mă vor pomeni…” // Moldova Soc. – 1984. – 6 iunie. – Cu caract. chir. 942. DOLNEANU G. Mereu tînăr, mereu îngîndurat şi’ndrăgostit…: [ către ziua de naştere a marelui scriitor rus] // Lit. şi arta.- 1987.- 11 iunie.- Cu caract. chir. 943. DONI G. Pe urmele poetului : Săptămîna puşkiniană în Moldova // Moldova Soc. – 1987. – 8 febr. – Cu caract. chir. 944. PÎNZARU S. Cronica omagierilor lui A. S. Puşkin în Moldova // L. şi lit. mold. – 1987. – nr. 2. – P. 3-9. – Cu caract. chir. 945. POET al tuturor popoarelor (A. S. Puşkin) // Moldova Soc. – 1987. – 31 ian. – Cu caract. chir. Despre conferinţa ştiinţifică in legătura şi comemorarea a 150 de ani a morţii poetului A. S. Puşkin, care a avut loc la Chişinău. 946. KUŞNIRENKO V. Pînă când în lume… : Către aniversarea a 170-cea din ziua sosirii lui A. S. Puşkin la Chişinău // Chişinău. Gaz. de seară. – 1990. – 22 sept. 947. RUTEANU I. In nordica ta liră…: 154 de ani de la moartea lui A. S. Puşkin // Noutăţile Chişinăului. – 1991. –9 febr. 948. GRABOVSCHI V. «Vreau să trăiesc ca să cuget şi să sufăr… «: [Cartea zilelor puşkiniene] // Curierul de seară. – 1993. –5 iunie. 949. KUŞNIRENKO V. Ziua memoriei lui A. S. Puşkin in Moldova // Moldova Suverană. – 1994. – 9 febr. 950. KUŞNIRENKO V. «Stai cu mine, chişinăuianule» // Pămînt şi Oameni. – 1996. – 1 iunie, Земля и люди. – 1996. – 1 июня. – În lb. ru. Despre manifestările culturale din Chişinău consacrate aniversării a 197 de ani de la naşterea poetului A. Puşkin. 951. DUNAEV Victoria. Zile puşkiniste în Moldova // Curierul de seară. –1997. –12 iunie, Vec. Chişinău. –1997. – 12 iunâ. – În lb. ru. Despre conferinţa internaţională «Primăvara basarabeană, consacrată lui A. Puşkin. 952. GAGAUZIA şi jubileul lui A.S.Puşkin // Momentul. – 1999. – 7 apr. Constiturea comitetulul organizatoric pentru pregătitea şi sărbătorirea în Găgăuzia a 200 ani de la naşterea scriitorului rus A.S.Puşkin. 953. АЛЕКСАНДР Сергеевич Пушкин. Его жизнь, смерть и поэзия : [ дом в Кишиневе, где жил Пушкин] // СПб, 1899. – № 20. – С. 234 – 237. 954. ПУШКИНСКИЕ места Кишинева: альбом / авт. текста Г. Богач. – К. : Картя Молд., 1966. – 41 с. : илл. 955. ПУШКИНСКИЕ места в Молдавии: Путеводитель /автор-сост. В. Тымчишин, илл. В. Синицкий, фото Б. Капнина. – К. : Тимпул, 1973. – 47 с. : илл. 956. ПУШКИН в Молдавии / автор – сост. В. Тымчишин, художник В. Синицкий, Фото В. Гальперина, М. Шламовича. – К. : Тимпул., 1979. – 80 с. : илл. При составлении путеводителя использованы исследования пушкиноведа доктора филологических наук Б. А. Трубецкого. 957. ПУШКИНСКИЕ места: Путеводитель. Ч. 2. Крым, Украина и Молдавия, Кавказ и Закавказье, Поволжье и Урал. – М., 1988. – 352 с. Из содерж. : Пушкинские места Кишинева. – С. 111-143. 73


A.S.Puşkin şi Basarabia

958. А. К. ПАМЯТЬ об А. С. Пушкине в Болграде (Бессараб. губерн. ) // Одес. листок. – 1898. – № 291 ( 8 дек). – С. 5.. 959. N. А. С. ПУШКИН в Кишиневе. годовщины смерти поэта // Моск. ведомости. – 1887. ( 8 февр. ). – С. 5 – 6. , Рус. Архив. – 1899– № 39. – № 6. – С. 340 – 342 По поводу пятидесятилетней годовщины. По воспоминаниям современников: библиотекаря кишиневской публичной библиотеки Трясцовского и бади Тудора. 960. К ЮБИЛЕЮ Пушкина // Бессарабец. – 1898. – 5 нояб. Сохранение и реставрация пушкинских мест в Кишиневе. 961. А. С. ПУШКИН в Кишиневе // Бессарабец. – 1899. – 25 мая. В статье сообщается о торжественной закладке Народной аудитории имени А. С. Пушкина. 962. КАРАГУШ. По городам и весям Бессарабии : [о пребывании Пушкина в Болграде] // Новорос. телеграф. – 1899. – 18 (30) апреля. – №7789. – С. 2. 963. МИЛЕНКО Л. И. Речь, произнесенная на вечере драматического общества в память А. С. Пушкина // Бессарабец. – 1899. – 30 мая. – С. 3. 964. ОРЛОВ П. (свящ. ) Речь перед панихидою по А. С. Пушкину по случаю 100летия со дня рождения его, произнесенная в церкви Кишиневского женского епархиального училища // Кишин. Епарх. ведомости. – 1899. – № 13. – С. 337 – 343. 965. А.П.К. Пушкин в Болграде // Рус. Архив. – 1900. – Кн.1. – С. 400 – 402. 966. КОЛОМОЙЦЕВ А. П. Дом в Болграде, в котором А. С. Пушкин и И. П. Липранди жили вместе // Рус. Архив. – 1900. – №1. Об археологической экскурсии А. С. Пушкина из Кишинева в Каушаны, Аккерман, Измаил, Болград, вверх по долине Ялпуха, Леово, далее в Ганчешты и обратно в Кишинев, в поисках преданий об Овидии и его могилы. 967. ДИМИР В. Печать АН СССР в пушкинские дни // Красная Бессарабия. – 1937. – № 3. – С. 14 – 15. 968. КРАСНОПОЛЬСКИЙ ( Кырлиг ) В. По пушкинским следам: Пушкинские дни // Красная Бессарабия. – 1937. – № 3. – С. 12 – 13. 969. МИРОЧНИК В. Пушкинские дни в Молдавии // Красная Бессарабия. – 1937. – № 3. – С. 16. 970. БЕЛЯЕВ М. Д. Пушкин в Бессарабии: Пушкинские места в Молдавии // Огонек. – 1940. – № 27. – С. 19 –20. Отзыв: Цявловский, М. Пушкиниана в 1940 г. // Лит. oбозрение. – 1941. -№ 5. – С. 4 971. КАК румынские бояре хозяйничали в Бессарабии: Беседа с заместителем директора по науч. части гос. Музея Этнографии Д. А. Соловей // Смена. – 1940. – 30 июня(№ 149). – С. 4. О состоянии пушкинских мест в Кишиневе. 972. ЛАРСКИЙ Л. Освобожденная страна // Октябрь. – 1940. – № 10. – С. 155- 158. Пушкинские места Кишинева. Отношение румынских властей к Пушкину 973. ХМЕЛЕВСКАЯ Е. М. Памятные пушкинские места [ в Москве, Ленинграде, Кишиневе, Одессе, Болдине, Яропольце ] // На рубеже. – 1945. – № 5. – С. 91 – 96. – илл. 974. К НЕМУ не зарастет народная тропа : 110 лет со дня смерти А. С. Пушкина // Сов. Молдавия. – 1947. – 9 февр. Из содерж. : Мезенцев П. Гений русского народа, Кирпотин В. Великое наследство, Молдавия чтит память великого поэта. 975. «ПУШКИНСКАЯ неделя « в Бухаресте // Сов. Молдавия. – 1947. – 15 февр.; Веч. Ленинград. – 1947. – 13 февр. – С. 3. К 150 – летию со дня рождения A . С. Пушкина 74


A.S.Puşkin şi Basarabia

976.

СЕРЕБРЯКОВСКИЙ В. Молдавия. – М. : Молодая гвардия, 1948. – 172 с. Из содерж. : Пушкинские места в Кишиневе. – С. 21, 22, 29. 977. БУКОВ Е. Молдавия готовится к юбилею // Лит. газ. – 1949. – 23 март. – С. 3. 978. БУКОВ Е. Подготовка к пушкинским дням: [ Беседа с председателем респ. Комиссии по празднованию юбилея Е.Н.Буковым ] // Сов. Молдавия. – 1949. – 16 февр. 979. В ГОРОДАХ и селах Молдавии // Правда. – 1949. – 8 июня. Мероприятия перед 150-летием со дня рождения А. С. Пушкина. 980. В МОЛДАВСКОЙ столице. Имени поэта // Сов. Молдавия. – 1949. – 3 июня. О присвоении имени Пушкина Бендерской средней школы № 2 и городской библиотеке в честь 150-летия со дня рождения. 981. В СОВЕТЕ Министров Молдавской ССР. О присвоении имени А. С. Пушкина школам и культурно- просветительным учреждениям // Сов. Молдавия. – 1949. – 7 июня. 982. В ЭТИ дни в Молдавии // Сов. Молдавия. – 1949. – 5 июня. 983. ГОРДОСТЬ и слава русской нации // Сов. Молдавия. – 1949. – 5 июня. Содерж. : Юбилейные издания сочинений А. С. Пушкина , В эти дни в Молдавии, Праздник в селе Пушкино, Домик поэта, В Пушкинском музее. 984. К 150 – ЛЕТИЮ со дня рождения А. С. Пушкина: В селе, где бывал поэт // Соц. земледелие. – 1949. – 7 апр. 985. К 150 – ЛЕТИЮ со дня рождения А. С. Пушкина // Смена. – 1949. – № 42 ( 14 мая ). –С.1. Корреспонденция из Таллина и Кишинева о подготовке к юбилею поэта. 986. К 150 – ЛЕТИЮ со дня рождения А. С. Пушкина // Правда. – 1949. – 23 мая. 987. КАБАРИН Ф. Здесь бывал поэт // Известия. – 1949. – 5 июня. Юбилейные дни в селах Молдавии. 988. КАУФМАН С. Там, где бывал Пушкин… // Сов. Молдавия. – 1949. – 4 июня. Экскурсия по Пушкинским местам в Кишиневе. 989. КОЛОМОЙЦЕВ В. Великий русский поэт в Молдавии : Пушкинские места // Патриот Родины. – 1949. – (15 мая). – С. 1. : с илл. 990. *ЛИСОВСКИЙ И. Пушкинские места в Молдавии // Придунайская правда. – 1949. – 3 июня. 991. ЛИТЕРАТУРНЫЕ вечера в сельской библиотеке // Сов. Молдавия. – 1949. – 15 мая. В селе Генешты Баймаклийского района, где побывал Пушкин, путешествуя по Молдавии. 992. НАКАНУНЕ пушкинских дней // Правда. – 1949. – 31 мая. Торжества в Каменке. Село Пушкино в Молдавии. К 150 – летию со дня рождения поэта. 993. НАУЧНАЯ библиография // Сов. Молдавия. – 1949. – 1 июня. В институте истории, языка и литературы Молдавской базы Академии Наук СССР. Доклады, библиография «Пушкин в Молдавии», подготовка к юбилею. 994. НИКИТИН В. Молдавские колхозники готовятся к Пушкинским дням // Комс. правда. – 1949. – 6 мая. 995. О СОЗДАНИИ Республиканской комиссии по празднованию юбилея А. С. Пушкина // Сов. Молдавия. – 1949. – 1 янв. 996. ПАУКОВ Н. Великий поэт великого народа // Молодежь Молдавии. – 1949. – 3 июня. 997. ПОДГОТОВКА к юбилею в Каменке // Правда. – 1949. – 25 мая. 998. ПОЛТОРАК Ф. Обращение в редакцию // Лит. газ. – 1949. – 6 июля.

75


A.S.Puşkin şi Basarabia

Просьба содействовать установлению мемориальных досок в селах Тальянки, Легедзино Бабанского района Киевской области, где Пушкин был проездом из Каменки в Кишинев. 999. ПРОМПТОВ Ю. По Днестру // Вокруг света. – 1949. – № 3. – С. 5 – 8. Пушкинские места в столице Молдавии. 1000. ПУШКИНСКИЕ дни в Молдавии // Известия. – 1949. – 20 март. 1001. *ПУШКИНСКИЕ места в Кишиневе // Молодежь Молдавии. – 1949. – 3 июня. 1002. ПУШКИНСКИЕ чтения в колхозах имени великого поэта: Лекции, доклады, беседы // Сов. земледелие. – 1949. – 27 мая. – С. 3. Корреспонденция из Ташкента, Кишинева, Казани, Красноярска о подготовке к юбилею поэта. К 150 – летию со дня рождения. 1003. СОЛДАТОВА М. Литературные вечера на предприятиях // Сов. Молдавия. – 1949. – 29 мая. Вечер посвящен 150 – летию со дня рождения поэта. 1004. СТРАНА отмечает память гениального русского поэта: Киев, Магнитогорск, Казань, Таллин, Село Пушкино ( Молдавской ССР) // Ленингр. Правда. – 1949. – 7 июня. 1005. ТАМ, где жил и творил поэт // Комс. правда. – 1949. – 24 мая. Подготовка к пушкинским дням в Кишиневе. 1006. ТЕРЛЕЦКАЯ В. Готовятся к юбилею // Сов. Молдавия. – 1949. – 11 мая. В Тираспольском учительском институте готовятся к 150 – летию со дня рождения поэта. 1007. ТОРЖЕСТВЕННОЕ заседание в Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1949. – 7 июня. 1008. ШЕРВИНСКИЙ С. Молдавия готовится к юбилею А. С. Пушкина // Огонек. – 1949. – № 15. – С. 11. Пушкинские чтения и беседы. Расширение музея А. Пушкина в Кишиневе. Издание избранных сочинений Пушкина на молдавском языке. 1009. ЮБИЛЕЙНЫЕ дни. Страна отмечает 150 – лет со дня рождения А. С. Пушкина : Москва, Петрозаводск, Кишинев, Рига // Веч. Ленинград. – 1949. – 5 июня. 1010. ЮБИЛЕЙНЫЕ торжества в Молдавии // Сов. Молдавия. – 1949. – 7 июня. Празднование юбилея в районах Молдавии : Ниспорены, Унгены, Оргеев и селе Пушкино. 1011. ПАНФИЛ В. На молдавском языке // Сов. Молдавия. – 1957. – 10 февр. Пушкинские дни в Молдавии. 1012. НЕДЗВЕДСКИЙ А. В. Пушкинский юбилей 1937 г. в Молдавской АССР // Пушкин на юге. Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. – К., 1958. – С. 343 – 346. 1013. РАБОВЕР И. Пушкин: «Здесь лирой северной… « // Веч. Кишинев. – 1959. – 6 июня. 1014. ДЕМЕНТЬЕВ В. Признание в любви // Москва. – 1966. – № 2. – С. 195 – 208. Памятные места Молдавии, где побывал поэт в 20-е годы ХIX века. 1015. ОЛЬЧЕНКО Д. «Вы не ослышались!» // Молодежь Молдавии. – 1966. – 28 июня. 1016. ГРИГОРЬЕВ М. «Деревья, помнящие Пушкина: К 130-летию со дня гибели поэта // Молодежь Молдавии. – 1967. – 4 февр. 1017. ВАСИЛЬЕВ А. А. Дом Ралли в селе Пушкино: Здесь гостил великий поэт // Шведов И. Алексей Александрович Васильев. – К., 1969. – С. 1018. ГОНЦА И., Челышев Б. История редкой книжки: 170 лет со дня рождения А. С. Пушкина // Молодежь Молдавии. – 1969. – 5 июня.

76


A.S.Puşkin şi Basarabia

1019. БОГАТЕНКОВ П. Пушкинские тропы (в Молдавии) // Правда. – 1970. – 21 сент. 1020. *БУРЛАКА С. Свидание с поэтом: [К 150 – летию пребывания А. С. Пушкина в Молдавии] // Сов. Молдавия. – 1970. – 27 сент. 1021. ГОЛЬДЕНБЕРГ М. Поэт // Молодежь Молдавии. – 1970. – 1 окт. 1022. СМОЛНЦЕВ Я. Молдавская пушкиниана // Молодежь Молдавии. – 1970. – 13 янв. Книги о Пушкине изданные в Молдавии. 1023. ЧОКАНУ А. «Здесь лирой северной… « // Веч. Кишинев. – 1970. – 5 окт. 1024. АНТОКОЛЬСКИЙ П. Пушкинская улица // Неделя. – 1973. – 10 июня (№ 23). Репортаж с пушкинских праздников в Кишиневе. 1025. БОЙКО Б. Пушкинские дни в Молдавии // Известия. – 1973. – 30 мая. 1026. ДНИ Пушкина в Молдавии // Огонек. – 1973. – № 26. – С. 26 – 27. 1027. ЗДЕСЬ звучала лира Пушкина: [ встреча участников Пушкин. праздника поэзии в Кишиневе ] // Веч. Кишинев. – 1973. – 31 мая. 1028. ЛУПАН А. Он вошел в наш дом навечно // Сов. Молдавия. – 1973. – 30 мая. 1029. МАТУЗЯВИЧУС Э. На земле поэтической, песенной… // Веч. Кишинев. – 1973. – 31 мая. 1030. ПРАЗДНИК Пушкинской музы в Молдавии // Сов. Молдавия. – 1973. – 1 июня. 1031. СУББОТИН В. Дни «неизъяснимо элегические…» // Веч. Кишинев. – 1973. – 30 мая. 1032. ТЫМЧИШИН В. День, отмеченный ливнем // Веч. Кишинев. – 1973. – 31 мая. 1033. АНОХИН И. Эхо давнего праздника // Молодежь Молдавии. – 1974. – 6 июня. Юбилейные торжества в Бессарабии в связи с 100-летием со дня рождения А. С. Пушкина. 1034. БОГАЧ Г. Вникая в дух народный… : К 175 – летию со дня рождения А. С. Пушкина // Веч. Кишинев. – 1974. – 27, 28, 29, 31 мая. 1035. ГОРДЕЕВА Ж. Свидание с Пушкиным // Веч. Кишинев. – 1974. – 14 нояб. Путевые заметки кишиневцев по пушкинским местам. 1036. ЛУПАН А. «Здесь лирой северной… «: К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина // Кодры. – 1974. – №7. – С. 114 – 119. 1037. О ГЕНИЙ русской поэзии // Сов. Молдавия. – 1974. – 23 мая. Иллюстративная выставка в библиотеке им. Н. Крупской, подготовленная к 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 1038. РЫБАК С. Михайловское лукоморье //Кодры. – 1974. – №7. – С. 120 – 133. К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина. О пребывании поэта в Бессарабии. 1039. РЫБАК С…. Под вашу сень, Михайловские рощи :[ К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина ] // Сов. Молдавия. – 1974. – 8 июня. 1040. *ТРУБЕЦКОЙ Б.А. В сердце каждого: [ К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина. ] // Сов. Молдавия. – 1974. – 6 июня. 1041. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Молдавское пушкиноведение сегодня: [ Историогр. обзор ] // Кодры. – 1974. – № 5. – С. 136 – 140. 1042. ЖИВЕТ среди нас : К 175-летию со дня рождения А. Пушкина // Сов. Mолдавия. – 1974. – 6 июня. 1043. ЧЕЛЫШЕВ Б. Две Земфиры. Молдавская пушкиниана // Веч. Кишинев. – 1976. – 25 сент. 1044. ШМУРИН С. Праздник Пушкинской поэзии // Веч. Кишинев. – 1976. – 10 июня. 1045. АКУТИН Ю. Языком дружбы // В мире книг. – 1977. – № 6. – С. 14. Пушкинские дни в Молдавии. 1046. ЛЕБЕДЕВ С. Б. Самобытные черты // Веч. Кишинев. – 1978. – 12 мая. 77


A.S.Puşkin şi Basarabia

1047. ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкинские места в Молдавии // Сов. Молдавия. – 1978. – 6 июня. 1048. БОГДЕСКО И. «Поэт, как и прежде зовет меня к себе… « // Рус. яз. в молд. шк. – 1979. – № 1. – С. 60. 1049. БУСУЙОК А. История одного путешествия // Лит. газ. – 1979. – 6 июня. – С. 4. Есть сведения о памятнике Карлу ХII – шведскому королю в с. Варница и о пребывании в Бендерах А. С. Пушкина. 1050. ЗЛЕНКО Г. Путешествие по Бессарабии // Черномор. коммуна (Одесса). – 1979. – 6, 8, 9, 17 июня. – на укр. яз А. С. Пушкин в Молдавии и об его интересе к историческим местам 1051. ТРУБЕЦКОЙ Б.А. А.С. Пушкин – наше общенациональное достояние // Рус. яз в молд. шк. – 1979. – № 1. – С. 51 – 56. 1052. МАЛАРЧУК Г. Пушкинские чтения // Лит. газ. – 1980. – № 41. – С. 3. 1053. ЧЕЛЫШЕВ Б. Д. «Здесь лирой северной пустыни оглашая, скитался я… « // Челышев Б. Их именами улицы названы. – К., 1981. – С. 90 – 93. О местах, связанные с Пушкиным в Кишиневе. 1054. ЧЕЛЫШЕВ Б. Память города // Штрихи к портрету. – К., 1981. – С. 107 – 118. Очерки о пушкинских местах города Кишинева. 1055. ЮНКО А. «… Чувства добрые я лирой пробуждал» // Рус. яз в молд. шк. – 1981. – № 3. – С. 53 – 55. 1056. АЛИГЕР М. Великие уроки Пушкина // Сов. Молдавия. – 1982. – 12 июня. Интервью с поэтессой М. Алигер, о проведении дня рождения Пушкина на молдавской земле. 1057. ДАНИЛОВА Л. «О Кишиневе я вздохнул… « // Библиотекарь. – 1982. – № 3. – С. 59. По пушкинским местам Кишинева: о доме купца Наумова и доме боярина Варфоломея. 1058. ДЕМИДОВИЧ Л. «… Россия сердце не забудет» // Молодежь Молдавии. – 1982. – 11 февр. 1059. ЧЕЛЫШЕВ Б. «Бендер пустынные раскаты… « // Учит. газ. – 1983. – 4 июня. О поездке А. С. Пушкина в г. Бендеры. 1060. ОСТАПЕНКО Ю. Свидания с Пушкиным // Граждан. авиация. – 1984. – № 6. – С. 42. Памятные места Кишинева, где побывал А. С. Пушкин в 20-е годы ХIX в. 1061. СТАМАРУ В. Свет пушкинской поэзии: Путевые блокноты кишиневцев // Веч. Кишинев. – 1984. – 28 янв. 1062. ФРЕЛИХ В. А. С. Пушкин и Буковина: Поиски, находки, размышления // Кодры. – 1984. – № 6. – С. 147 – 152. 1063. ГЛЕБОВА Г. На пути к созданию музея // Лит. в шк. – 1985. – № 6. – С. 57 – 58. О музее А. С. Пушкина в школе № 57. 1064. « ЗДЕСЬ лирой северной… « // Веч. Кишинев. – 1985. – 21 сент. К 165-летию со дня приезда А. С. Пушкина в Кишинев. 1065. КЛЕЙМАН Р. Я. Пушкин стоит у дорожной коляски… // Молодежь Молдавии. – 1985. – 21 сент. 165 лет со дня пребытия поэта в Молдавию. 1066. ЛАВРЕНТЬЕВ Н. В память о поэте // Веч. Кишинев. – 1985. – 10 окт. О реставрации и восстановлении исторических памятников времен пребывания А. С. Пушкина в городе Кишиневе. 1067. ЛАНОВОЙ В. Память – это фундамент нравственности // Сов. Молдавия. – 1985. – 7 июня. О пушкинских днях в г. Кишиневе. 78


A.S.Puşkin şi Basarabia

1068. МОЛКОСЯН В. «Родной истории святыни… « // Молодежь Молдавии. – 1985. – 6 июня. Х1Х Всесоюзный пушкинский праздник поэзии. Упоминается о пребывании поэта в Молдавии. 1069. РАДЕК Л. «Здесь лирой северной… « // Сов. Молдавия. – 1985. – 26 мая. 1070. «РОДНОЙ истории святыни… «: [ ХIX Всесоюзный Пушкин. Праздник поэзии в Молдавии ] // Молодежь Молдавии. – 1985. – 6 июня. 1071. ШАТОХИНА Е. Горела на юге звезда : К 160 – летию восстания декабристов. Пушкин в Бессарабии // Рус. яз. в молд. шк. – 1985. – №6. – С. 51 – 55. 1072. ЛОБЗОВА Л. « Я к Вам лечу воспоминанием… « // Молодежь Молдавии. – 1986. – 5 июня. Пушкинские дни в Молдавии. 1073. ХОМЕНКО Р. Здравствуй, наш Пушкин! // Сов. Молдавия. – 1986. – 3 июня. Праздник Пушкинской поэзии в Кишиневе. 1074. ЯКУБЕЦ В. «Здесь лирой северной… « // Сов. Молдавия. – 1986. – 28 мая. О программе проведения праздника пушкинской поэзии в Молдавии. 1075. ИРИМЧУК М. «И снова с Вами я… « // Сов. Молдавия. – 1987. – 9 июня. О празднике пушкинской поэзии в Кишиневе. 1076. . ЛОТЯНУ Э. Жизнь после дуэли : [ К 150 – летию со дня смерти А. С. Пушкина ] // Сов. культура. – 1987. – 5 дек. – С. 6. 1077. МАРЬЯШ И. «… О Кишиневе я вздохнул «: Пушкин. зона города – какой ей быть? // Рус. яз. в молд. шк. – 1987. – № 5. – С. 53 – 57. 1078. МАРЬЯШ И. Пушкинской зоне – быть… // Молодежь Молдавии. – 1987. – 15 окт. Увековечить память о Пушкине в Кишиневе. 1079. НЕ ЗАРAСТЕТ народная тропа // Веч. Кишинев. – 1987. – 9 июня. Репортаж с праздника пушкинской поэзии, проходивший в Молдавии. 1080. ПОЭТ и кучер: Молдавское предание: [ К 150 – летию со дня смерти А. С. Пушкина ] / Записал и обработал В. Мисюк // Кодры. – 1987. – №2. – С. 89 – 92 1081. ПУШКИНСКИЙ праздник на молдавской земле: [ Статьи: Иримчук М. « И снова с вами я… «, Спивак Н., Савченко А. Ах, карнавал!… ] // Сов. Молдавия. – 1987. – 9 июня. 1082. ТРУБЕЦКОЙ Б. «… Когда народы распри позабыв… « // Коммунист Молдавии. – 1987. – № 2. – С. 86 – 87. Ко Дню памяти А. С. Пушкина в Кишиневе. 1083. ХАЗИН М. « Места сии прославил… «, Дом Инзова, Кармен, сестра Земфиры: К 150-летию со дня смерти А. С. Пушкина // Кодры. – 1987. – № 1. – С. 98 – 111. О проведении 27 января 1937 года 100-летнего юбилея поэта в Кишиневе, в частности, о публикации Е. Неговского « Календарь дней Пушкина» (Кишинев, 1936 г., ) о деятельности невролога и психиатра А. Д. Коцовского по подготовке юбилея, о «гонениях» на памятник А. С. Пушкину, находящемуся в Публичном саду города. 1084. ЧЕБОТАРЬ П. Памяти А. С. Пушкина // Лимба ши лит. молд. – 1987. – № 2. – С. 79 – 81. О торжественном вечере, посвященном памяти поэта в Молдавском театре им. А. С. Пушкина 6 февраля 1987 г. 1085. ШАТОХИНА Е. Живая века мысль : К 150 – летию со дня гибели А.С.Пушкина // Молодежь Молдавии. – 1987. – 6 июня. 1086. ШАТОХИНА Е. Уроки гения : К 150 – летию со дня гибели А. С. Пушкина // Молодежь Молдавии. – 1987. – 10 февр. Об охране памятников в Молдавии, связанных с поэтом. 79


A.S.Puşkin şi Basarabia

1087. ПУШКИНИАНА в Молдавии : [ Ст. ] // Сов. Молдавия. – 1988. – 7 июня. Из содерж. : Болгарин Э. В. В частях у поэта, Лобзова Л. «Издревле сладостный союз… «. 10 1088. ЛОБЗОВА Л. «И долго буду тем любезен я народу… « // Веч. Кишинев. – 1989. – 28 апр. Имеется материал об увековечении памяти поэта в Молдавии, о вкладе А. С. Пушкина в развитие культуры молдавского народа. 1089. ЛОБЗОВА Л. «Он говорил о временах грядущих… « : // Веч. Кишинев. – 1989. – 6 июня. О праздновании 190-летнего юбилея А. С. Пушкина в Молдавии. 1090. ПУШКИН – крылатый и мудрый наш современник // Веч. Кишинев. – 1989. – 19 июня. О торжественном вечере, посвященном 190-летию со дня рождения А. С. Пушкина, состоявшемся в Кишиневе, в зале «Дружбы». 1091. ТОРНЯ Н. Здравствуйте, Александр Сергеевич! // Веч. Кишинев. – 1989. – 6 июня. Лирический репортаж о праздновании 190-летия со дня рождения А. С. Пушкина. 1092. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Забытая реликвия // Кодры. – 1989. – №6. – С. 147 – 148. Имеется материал о доме боярина Петраке Маврогена, где часто бывал А. С. Пушкин в годы южной ссылки. 1093. ЛОБЗОВА Л. «Я жить хочу чтоб мыслить и страдать…» // Веч. Кишинев. – 1990. – 6 июня. – С. 3. Увековечивание памяти поэта в Молдавии. 1094. СКВИРЕНКО Г. «Душа час от часу немеет… « // Веч. Кишинев. – 1990. – 4 янв. Проблемы пушкинской зоны. 1095. ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкинское общество [ в Кишиневе ] возрождено // Веч. Кишинев. – 1990. – 21 март. 1096. КУШНИРЕНКО В. «…Но верного поэта друзьям напоминай»: [ К пушкин. дням в Молдавии] // Сов. Молдавия.- 1991.- 6 июня. 1097. СКВИРЕНКО Г. Подарок ко дню рождения поэта // Славян. газ. – 1991. - №7. – С. 2. О пушкинском сборнике «Знакомых столько лиц…», составленном научными сотрудниками кишиневского Дома-музея А. С. Пушкина В. Грабовская и Г. Тодось. 1098. ХАЗИН М. Г. К нему не заросла народная тропа: [ Интервью с Председателем Пушкинского общества в Молдове, писателем М. Хазиным о 193 годовщине со дня рождения А. С. Пушкина ] / Вел интервью М. Дрейзлер // Независимая Молдова. – 1992. – 6 июня. 1099. БАТАЕВА О. «Пушкин в зеркале Бессарабии»: [ О первой междун. Выставке в Яссах ] // Веч. Кишинев. – 1993. – 25 нояб. 1100. ДРЕЙЗЛЕР М. Без « хрестоматийного глянца «: [ К 160-летию со дня рождения А. С. Пушкина ] // Независимая Молдова. – 1993. – 5 июня. 1101. ДРЕЙЗЛЕР М. …Где им задуман был «Онегин»: 10 февраля – День памяти А.С.Пушкина: [156 лет со дня смерти поэта] // Независимая Молдова. – 1993.- 10 февр. 1102. ЛУКЬЯНЧИКОВА М. «Мы чтить тебя привыкли с юных лет… «: [ Пушкин. Праздник в селе Долна ] // Независимая Молдова. – 1993. – 10 июня. 1103. РЕЗНИК И. Поэта славный сын // Независимая Молдова. – 1993. – 5 июня. К празднику пушкинской поэзии. 80


A.S.Puşkin şi Basarabia

1104. ФОМИЧЕВ С. А. «…Попытка проследить за ходом мысли гения» // Независимая Молдова. – 1993. – 22 июня. О проведении пушкинских дней в Молдавии. 1105. БЕССАРАБСКАЯ весна Пушкина, или вопреки общепринятому… // Рус. слово. – 1994. – № 3. – С. 8 – 9. 1106. ГРАБОВСКАЯ В. «Мы лучше поспешим на бал… « // Независимая Молдова. – 1994. – 18 мая. Об уроке-бале, состоявшемся в Доме-музее А. С. Пушкина, проведенном учениками кишин. Молд. шк. № 64. 1107. ГРАБОВСКАЯ В. «Чувства добрые я лирой пробуждал» // Кишин. новости. – 1994. – 12 февр. Памяти А. С. Пушкина. 1108. КУШНИРЕНКО В. День памяти Пушкина // Земля и люди. – 1994. – 9 февр. 1109. КУШНИРЕНКО В. О первых сокровищах молдавской пушкинианы // Независимая Молдова. – 1994. – 4 июля. 1110. МОЙ ПУШКИН // Кишин. новости. – 1994. – 4 июня. Сочинение ученика 9 класса лицея им. Д. Кантемира О. Воробьевой, признанного лучшим на Республиканской олимпиаде. 1111. САВОСТИН Н. Духовный труженик… // Веч. Кишинэу. – 1995. – 6 июня. 1112. КАРАУШ В. В городе – пушкинская весна: о муз. фестивале «Пушкинская весна» // Независимая Молдова. – 1996. – 9 мая. 1113. ПОДЛЕСНАЯ М. И снова Пушкин и весна… // Независимая Молдова. – 1996. – 31 мая. О произведениях, которые поэт написал в 1821 г. Приводятся цифры сочинений А.С. Пушкина. Приводится снимок: фоторепродукция черновой рукописи стихотворения «Кто видел край, где роскошью природы…» (апр. 1821 г. ). 1114. ПОДЛЕСНАЯ М. С днем рождения, гений! Пушкинский июнь // Кишин. новости. – 1996. – 8 июня. О дне рождении Пушкина, который он первый раз отпраздновал в Кишиневе 26 мая (6 июня) 1821 г. дана гравюра 1840-х годов «Дом И. Н. Инзова». 1115. ФОМИН С. В бильярдной у Антонио // Веч. Кишинев. – 1996. – 9 авг. В статье идет речь о бильярдной, которую часто посещал А. С. Пушкин. 1116. ДРЕЙЗЛЕР М. Таким поэта представляя… : К 160-летию со дня гибели А. С. Пушкина // Независимая Молдова. – 1997. – 7 февр. 1117. КУШНИРЕНКО В. «В светлой, чистой избушке… «: 10 февраля 160 лет со дня смерти А. С. Пушкина // Эхо Кишинева. – 1997. – 7 февр. 1118. КУШНИРЕНКО В. Завершились Пушкинские дни в Молдове // Земля и люди. – 1997. – 14 июня. 1119. ПОЖАР С. От календарных обрядов – к международным фестивалям. Краткая история музыкального Кишинева // Кодры. – 1997. – № 3 – 4. – С. 277 – 288. Упоминается о доме боярина Варфоломея, который посещал А. С. Пушкин, где записывал народную песню «Режь меня, жги меня» из поэмы «Цыганы». 1120. РЫБАК С. Потеря общественная. Памяти А. С. Пушкина : [ K 161-й годовщине трагич. гибели поэта ] // Независимая Молдова. – 1997. – 10 февр. О пребывании поэта на молдавской земле. 1121. ИЗ блестящего Петербурга в пыльный, степной Кишинев… : К 200-летию великого поэта // Деловой партнер. – 1998. – июль (№ 26). – С. 13. 1122. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ дни глазами современника: К 200-летию А. С. Пушкина // Деловой партнер. – 1998. – июнь ( № 24 ). – С. 13.

81


A.S.Puşkin şi Basarabia

1123. КУШНИРЕНКО В. Дни Пушкина в Молдове: Пушкинские дни в Молдове // Земля и люди. – 1998. – 6 июня. 1124. МАРИАН Б. Я от Александра Сергеевича… : [ О праздновании 200-летия А. С. Пушкина в Молдове ] // Независимая Молдова. – 1998. – 14 окт. 1125. МИШИН Д. Всего за год до юбилейной даты // Независимая Молдова. – 1998. – 5 июня. О подготовке к предстоящему празднованию 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина 1126. МИШИН Д. Готовясь к юбилею Пушкина // Независимая Молдова. – 1998. – 16 окт. 200 лет со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина в Молдове. 1127. НЕБОЛЬСИН С. Спасибо стенам пушкинского дома… // Лит. Россия. – 1998. – №30. – С. 5. Пушкинские места Бессарабии. 1128. НИКИТИН В. «Светлячки « духовности // Независимая Молдова. – 1998. – 18 февр. Музык. – лит. представление в республиканском музыкальном лицее им. Рахманинова, посвященное юбилею поэта. 1129. РЕВУЦКИЙ В. Не будьте равнодушными // Кишин. обозреватель. –1998. – 11 дек. – С. 13. О мероприятиях запланированных к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 1130. РЕВУЦКИЙ В. Пушкин и Мы // Кишин. Обозреватель. – 1998. – 5 июня. – С. 8. Пушкин в ссылке на юге России. О подготовке празднования 200-летия поэта в Молдове. 1131. САВОСТИН Н. Год Солнца русской поэзии // Независимая Молдова. – 1998. – 18 дек. О проведении юбилейных мероприятий в Молдове посвященных 200- летию со дня рождения А. С. Пушкина. 1132. ЧУДИН В. Звездам не тесно в небе: [ К 199 годовщине со дня рождения поэта ] // Независимая Молдова. – 1998. – 5 июня. 1133. ЮНКО А. Юбилей у разбитого корыта? // АиФ: Молдова: Прилож. к газ. «Аргументы и факты» – 1998. – №52. – С. 8. О состоянии памятных мест поэта в Молдове: о разрушенном доме вицегубернатора Бессарабии Матвея Крупенского, о «пестром доме Варфоломея», о состоянии дома в селе Долна. 1134. КАЗАНОВА Р. На фоне Пушкина: [ О вечере посвящ. А.С.Пушкину, организованной еврейской библиотекой ] // Деловая газ. – 1999. – 2 апр. – С. 19. 1135. КУШНИРЕНКО В. «И будет мило мне его воспоминанье…» // Земля и люди.1999.- 17 апреля. О мероприятиях посвященных 200 – летию со дня рождения А. С. Пушкина. Открытие юбилейной экспозиции «Твоей молвой наполнен сей предел» в Доме-музее А.С.Пушкина. 1136. МИХАЙЛОВ Д. Во славу памяти его // Независимая Молдова.- 1999. – 6 апреля. О выпуске по инициативе Конгресса русских общин Молдовы карманных календарей к 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина 1137. САВОСТИН Н. Линия Пушкина // Труд-7: Молдова. – 1999. – 22 – 28 янв. – С. 1 – 2. О праздновании 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина и о создании оргкомитета по подготовке пушкинских дней. 82


A.S.Puşkin şi Basarabia

CASA MUSEU “A.S.PUŞKIN” ДОМ – МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА Vezi şi:1097, 1106, 1135 1138. SUHOMLINOV, A. Casa-muzeu a lui Aleksandr Sergeevici Puşkin: Vademecum = Дом – музей А. С. Пушкина : Крат. Путеводитель.- Ch.: Cartea Mold., 1960.- 32 p.: il. 1139. КИШИНЕВ: Энцикл. – К. : Гл. рек. Молд. Сов. Энцикл., 1984. – 573 с. : илл. Из содерж.:Пушкинские места. – С. 435 – 437. 1140. ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкин в Молдавии: К открытию музея в Кишиневе. – К. : Гос. изд. Молдавии, 1947. – 24 с. Из содерж. : Памятник А. С. Пушкину в Кишиневе. Дан бюст работы академика Опекушина. – С. 10. 1141. БОРЩ А. Т. Дом – музей А. С. Пушкина в Кишиневе // Пушкин на юге. Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. – К., 1958. – С. 366 – 371. 1142. ЛЕТОПИСЬ Дома-Музея «А.С.Пушкина»: Июнь 1992 – 1999 / сост. Науч. сотрудник Г.Г.Тодось, худож.: Д.И. Тодикэ, фото Ю.К. Козлов: В 3-х томах .- (альбом)

83


A.S.Puşkin şi Basarabia

În antologii şi periodice В газетах и журналах 1143. CASA unde a trăit A. S. Puşkin în or. Chişinău (Inzov) // Viaţa Basarabiei. –1937. – nr. 1-2. –P. 23. – Din studiul “A. S. Puşkin şi Basarabia” de I. Negrescu. 1144. RUINELE casei Inzov în or. Chişinău // Viaţa Basarabiei. –1937. – nr. 1-2. –P. 25. – Din studiul “A. S. Puşkin şi Basarabia” de I. Negrescu. 1145. BEZVICONI G. “Descoperiri” din viaţa lui Puşkin în Basarabia: [ despre casa, azi muzeu, unde a trăit poetul] // Viaţa Basarabiei. – 1941. – nr. 2-3. – P. 80-81. 1146. HMELIOV N. Crearea Muzeului lui Puşkin la Chişinău // Moldova Soc.- 1946.- 13 iunie.- Сu caract. chir. 1147. JOSUL I. Deschiderea muzeului A.S.Puşkin la Chişinău // Ţăranul Sov.- 1948.- 14 febr.- Сu caract. chir. 1148. AICI a trăit poetul: [ despre muzeul lui Puşkin de pe str. Anton Pann, 19 ] // Nistru.1957.- nr.2.-P. 153-154.- Сu caract. chir. 1149. GURTOVAA D. Casa-muzeu a lui Aleksandr Sergeevici Puşkin din Chişinău = Дом – музей А. С. Пушкина в Кишиневе // Chişinău. Gaz. de seară.- 1969.- 6 iulie.- Сu caract. chir.; Веч. Кишинев.- 1969.- 6 июля. 1150. SĂPUNAPU Z. Nemurire [ Zilele puşkiniene în Moldova ] // Cultura. – 1973. – 26 mai. – P. 9. 1151. TULNIC B. Moştenire: [ Zilele puşkiniene în Moldova ] // Cultura. – 1973. – 2 iunie. 1152. MIHALEVA V. Casa de pe colină // Chişinău. Gaz. de seară.- 1976.- 5 iunie.- Cu caract. chir. 1153. SUBBOTIN V. Muzeul pretinde atenţie: [ despre Muzeul lui Puşkin din Chişinău ] = Музею нужно внимание: [О музее А. С. Пушкина в Кишиневе ] // Chişinău. Gaz. de seară.- 1978.- 5 iunie.- Cu caract. chir.; Веч. Кишинев. – 1978. – 5 июня 1154. LOBZOVA L. În memoria poetului: [ 40 de ani de la inaugurarea muzeului “A.S.Puşkin” la Chişinău] = Памяти поэта: [К 40-летию открытия музея А. С. Пушкина в Кишиневе] // Învăţ. Publ.- 1988.- 10 febr.; Нар. образование. – 1988. – 10 февр. 1155. TRUBEŢKOI Boris. “Căsuţa lui Puşkin” : [ 40 de ani de la inaugurarea muzeului “A.S.Puşkin” la Chişinău ] = «Домик Пушкина»: [ 40 лет со дня открытия музея А. С. Пушкина в Кишиневе ] // Învăţ. Publ.- 1988.- 10 febr.; Нар. образование. – 1988. – 10 февр. 1156. DOLGOV U. Istoria Chişinăului în momente şi ilustraţii: [ despre colecţia “Vechiul Chişinău” al lui M.G.Zaidman vernisată în Casa-muzeu “A.S.Puşkin” ] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1989. – 24 mai. 1157. ŞCAPOVA E. Templul muzelor: [activitatea casel-muzeu “A.S.Puşkin”] // Chişinău. Gaz. de seară. – 1990. – 19 mai. 1158. GRABOVSCHI V. “Şi Puşkin, şi Bartolomeu, şi toţi ceilalţi… “ // Curierul de seară. – 1993. – 10 iunie. Casa-muzeu “A. S. Puşkin” din Chişinău in zilele puşkiniste. 1159. PODLESNAIA M. “Al tău sînt pe vecie, Eleuteria!” // Curierul de seară. – 1996. – 23 febr. Despre expoziţia inaugurată la Casa-muzeu “A. S. Puşkin”, situată pe strada A. Pann, ce propune vezitatorilor documente şi mostre istorice e evenimentelor din 1821 şi evoluţia lor prin prisma creaţia lui A. S. Puşkin. 1160. ŞEHOVŢOV N. Istoria în numismatică // Curierul de seară. – 1996. – 8 oct. ; Веч. Кишинев. – 1996. – 8 oкт. La Casa-muzeu “A. S. Puşkin” a fost inaugurată expoziţia “Istoria municipiului Chişinău în numismatică”.

84


A.S.Puşkin şi Basarabia

1161. CUŞNIRENCO V. “În căsuţa curată, luminoasă…” // Ecoul Chişinăului. – 1997. – 7 febr. ; Eho Kisineva. – 1997. – 7 fevr. – În lb. ru. Despre casa din Chişinău, unde a trăit A. Puşkin când se afla în exilul său, casa unde sta în gazdă maiorul în rezervă N. S. Alekseev. 1162. RADU A. Naina Elţin a reuşit să ne cunoască Patria în 20 de minute // Flux. – 1997. – 25 oct. Vezita dnei Naina Elţin la Muzeul de Etnografie_ şi Muzeul “A. S. Puşkin”. 1163. ВИСКОВАТОВ П. А. Дом Пушкина в Кишиневе // Всемирная иллюстрация. – 1887. – 24 янв. – С. 87 – 90, 96. Статья содержит сведения о развалинах дома генерала И. Н. Инзова в 1877 г. с рисунка с натуры профессора П. Висковатова. 1164. ЦЯВЛОВСКИЙ М. Письмо Н. В. Берга о «Доме Инзова» // Летопись лит. музея Пушкина. – 1936. – Кн. 1. – С. 479 – 481. О судьбе дома Инзова, где Пушкин прожил до апреля – мая 1822 г. 1165. ДОМИК Пушкина в Кишиневе // Правда. – 1940. – 11 июля. – С. 6. Дом И. Наумова, где жил Пушкин по приезде в Кишинев . 1166. ТРУБЕЦКОЙ Б. Домик Пушкина в Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1945. – 27 дек. 1167. ОТКРЫТИЕ Дома-музее А. С. Пушкина ( в Кишиневе ) // Сов. Молдавия. – 1948. – 11 февр. 1168. СЕМЕНОВА Р. Дом – музей А. С. Пушкина ( открылся в Кишиневе ) // Юн. ленинец. – 1948. – 11 февр. 1169. ТРУБЕЦКОЙ Б. « К нему не зарастет народная тропа… « // Сов. Молдавия. – 1948. – 2 апр. В музее А. С. Пушкина. 1170. ТРУБЕЦКОЙ Б. Музей А. С. Пушкина в Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1948. – 13 янв. 1171. В ПУШКИНСКОМ музее // Сов. Молдавия. – 1949. – 5 июня. Открытие музея после ремонта. 1172. ДОМИК в Кишиневе // Смена. – 1949. – № 10. – С. 15. 1173. ТРУБЕЦКОЙ Б. «В дар музею А. С. Пушкина» // Сов. Молдавия. – 1949. – 20 июля. Ценные книги и журналы – дар П. Н. Роменского и библиотеки Научно – исследовательского института истории, литературы и языка Молдавской базы АН СССР, иллюстрации к произведениям «Метель», «Выстрел», - дар автора – художника Е. Н. Мереги. 1174. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Здесь жил Пушкин… // Сов. Молдавия. – 1949. – 25 февр. Дом – музей А. С. Пушкина в Кишиневе. 1175. КРАСНОЩЕКОВА М. В музее А. С. Пушкина // Сов. Молдавия. – 1949. – 21 апр. Отзывы посетителей. 1176. ТРУБЕЦКОЙ Б. Памятник всенародной любви // Сов. Молдавия. – 1950. – 11 февр. К 2-х летию открытия музея А. С. Пушкина. 1177. ТРУБЕЦКОЙ Б. Пушкинский заповедник // Октябрь. – 1950. – № 5. – С. 52 – 55. 1178. НОВАЯ экспозиция в музее А. С. Пушкина // Сов. Молдавия. – 1951. – 6 июня. 1179. ВОЛКОВ Н. Запущенный участок идеологической работы // Сов. Молдавия. – 1953. – 15 апр. Недостатки экспозиции в мемориальном Домике – музее А. С. Пушкина в Кишиневе. 85


A.S.Puşkin şi Basarabia

1180. НОВЫЕ экспонаты в музее А. С. Пушкина // Сов. Молдавия. – 1954. – 20 мая. Фотографии пушкинских мест, перевод из Пушкина в Музее А. С. Пушкина (Кишинев). 1181. СУББОТИН В. Здесь жил Пушкин // Сов. Молдавия. – 1968. – 10 февр. О Музее А. С. Пушкина в Кишиневе. 1182. АНДРЕЕВА В. «Рисунки Пушкина» – в дар музею // Веч. Кишинев. – 1970. – 13 окт. 1183. ПАРАХНЕВИЧ М. Кишинев. Антоновская улица… // Веч. Минск. – 1970. – 21 янв. О музее А.С.Пушкина в Кишиневе. 1184. АНИКУШИН М. К. Бюст А. С. Пушкина в усадьбе музея поэта в Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1973. – 31 июня. 1185. ДУБИНА Н. Антоновская 19… // Сов. Молдавия. – 1973. – 10 февр. К 25 – летию Кишиневского Дома – музея А. С. Пушкина. 1186. РЯДОМ с нами // Молодежь Молдавии. – 1974. – 6 июня. О литературном вечере посвященном 175-летию со дня рождения, в Домемузее А. С. Пушкина. 1187. ТРУБЕЦКОЙ Б. Антоновская, 19: К 30 – летию открытия в Кишиневе Дома – музея А. С. Пушкина // Веч. Кишинев. – 1978. – 10 февр. 1188. В МУЗЕЕ А.С.Пушкина:[о Доме-музее А.С.Пушкина ] // Веч. Кишинев. – 1979. – 2 нояб. 1189. РЕЗНИК И. Пушкинская зона. Какой ей быть? : [ О Доме-музее А. С. Пушкина ] // Веч. Кишинев. – 1981. – 8 янв. 1190. ЧЕЛЫШЕВ Б. «Пушкина горка» // Учит. газ. – 1981. – 6 июня. Дом Инзова в Кишиневе, в котором жил А. С. Пушкин. 1191. КУШНИРЕНКО В. Дом Пушкина [ в Кишиневе ] // Сов. Россия. – 1984. – 29 июля. 1192. КУШНИРЕНКО В. «Священна для души поэта… «: [О Доме-музее А. С. Пушкина в г. Кишиневе ] // Молодежь Молдавии. – 1984. – 16 июня. 1193. ВАСИЛЬЕВ Т. Ведет профиль: [ О пушкин. музее в Кишиневе, на Антоновской, 19 ] // Веч. Кишинев. – 1985. – 21 сент. 1194. РЫЖОВА М. Путешествие к Пушкину // Сов. Молдавия. – 1985. – 22 окт. О новых поступлениях в фонд Дома-музея А. С. Пушкина. 1195. АСАБИНА А. Антоновская, 19 : [ Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе после реставрации ] // Сов. Молдавия. – 1987. – 15 янв. 1196. БАТАЕВА О. Времен связующая нить // Сов. Молдавия. – 1987. – 5 февр. О Доме – музее А. С. Пушкина. 1197. ИРИМЧУК М. «И снова с вами я… «: [ Праздник пушкин. поэзии в Кишиневе ] // Сов. Молдавия. – 1987. – 9 июня. 1198. КАЧУРИН В. «О Кишиневе я вздохнул… « // Сов. культура. – 1987. – 25 апр. О реставрации Дома – музея А. С. Пушкина в г. Кишиневе и пушкинской заповедной зоны. 1199. ЛОТЯНУ Э. Жизнь после дуэли: [ Пушкин в Молдавии ] // Сов. культура. – 1987. – 5 дек. – С. 6. 1200. МАРЬЯШ И. «… О Кишиневе я вздохнул» // Рус. яз. в молд. шк. – 1987. – № 5. – С. 53 – 57. 1201. МАРЬЯШ И. Пушкинской зоне быть: [ Пушкинская зона в г. Кишиневе ] // Молодежь Молдавии. – 1987. – 15 окт. 1202. СТАРОСТЕНКО П. Дом великого поэта // Веч. Кишинев. – 1987. – 9 янв. Дом мещанина И. Н. Наумова, где русский поэт проживал во время пребывания в Бессарабии. 86


A.S.Puşkin şi Basarabia

1203. ИВАНОВ П. На добрые дела: [ О Доме-музее А. С. Пушкина ] // Сов. Молдавия. – 1988. – 12 февр. 1204. ЛОБЗОВА Л. На улице Антоновской, 19: [ О Доме-музее А. С. Пушкина ] // Сов. Молдавия. – 1988. – 10 февр. 1205. ЛОБЗОВА Л. « Не зарастет народная тропа…» // Рус. яз. в молд. шк. – 1988. – № 2. – С. 59 – 61. Фондовая выставка Дома – музея А. С. Пушкина в Кишиневе. 1206. МАЛАХОВ В. Живая история: [ О Доме-музее А. С. Пушкина в Кишиневе ] // Веч. Кишинев. – 1988. – 15 март. 1207. СКВИРЕНКО Г. Пушкинская зона: А что завтра? // Веч. Кишинев. – 1988. – 15 марта. О состоянии пушкинской зоны в Кишиневе. 1208. ЛЫСЕНКО А. «Приветствую тебя, мое светило!»: [ О выставке в Доме-музее А. С. Пушкина, посвящ. 200-летию Великой франц. революции ] // Веч. Кишинев. – 1989. – 19 июля. 1209. ТОРНЯ Н. Солнце в ладонях // Веч. Кишинев. – 1989. – 12 апр. О вечере фольклора в Доме-музее поэта, посвященном юбилею А. С. Пушкина. 1210. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. «Домик Пушкина» // Нар. образование. – 1989. – 10 февр 40 лет со дня открытия Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе. 1211. ХОМЕНКО Р. Пушкин в экслибрисе: [ Об экспозиции экслибриса в Доме-музее А. С. Пушкина ] // Веч. Кишинев. – 1989. – 13 дек. 1212. ДОВГАНЮК И. Памяти великого поэта // Молодежь Молдавии. – 1990. – 20 марта. О выставке, посвященной памяти великого русского поэта, открытой в Доме – музее А. С. Пушкина. 1213. ЛЕЩЕНКО Н. И этот веер драгоценный // Веч. Кишинев. – 1990. – 19 июня. О выставке старинных вееров ХVIII – XIX вв. в Доме-музее А. С. Пушкина. 1214. ЛОБЗОВА Л. «… И иглы тайные сурово язвили славное чело» // Веч. Кишинев. – 1990. – 13 апр. О проблемах Дома – музея А. С. Пушкина, а также о пребывании поэта в городе Кишиневе. 1215. ЛЕТОВ В. Пушкинская зона: [ О пробл. культурно – истор. «пушкин. зоны» в г. Кишиневе ] // Сов. культура. – 1991. – 17 авг. – С. 6. 1216. БАТАЕВА О. И. «Евгению Онегину» – 170: Приглашение к выставке [ Домамузея А. С. Пушкина в Кишиневе ] // Словесник Молдовы. – 1993. – № 3. – С. 60 – 61. 1217. ЗАВАЛИСТЫЙ А. Здесь лирой северной пустыню оглашая…[О работе Домамузея А.С.Пушкина в Кишиневе] // Голос народа. – 1993 . – 1 июня. 1218. РЕЗНИК И. « Здесь, лирой северной… « : Дому-музею А. С. Пушкина – 45 лет // Независимая Молдова. – 1993. – 15 сент. 1219. БАТАЕВА О. “Евгению Онегину” – 170 :[ О выставке, открытой в Доме-музее А.С.Пушкина ] // Славян. газ. – 1994. - № 4. – С.3. 1220. ТРУБЕЦКОЙ Б. «Воспоминаний длинный свиток…»: [ Воспоминания о деятелях в обл. духовной культуры 30 – 60 гг., в т. ч. видными писателями, учеными, посещавших Дом-музей А. С. Пушкина» в Кишиневе ] // Кодры. – 1994. – № 3 – 4. – С. 199 – 218. – Из содерж.: Пушкинисты Бессарабии. – С. 215 – 218: 1221. МОСТЫ духовности // Независимая Молдова. – 1994. – 18 мая. О Доме-музее А. С. Пушкина.

87


A.S.Puşkin şi Basarabia

1222. СКВИРЕНКО В. «Прекрасен наш союз!» // Независимая Молдова. – 1995. – 26 окт. О Дне лицеев, проведенном в Пушкинском Доме-музее. 1223. ГРАБОВСКАЯ В. В гостях у Александра Сергеевича:[ О посещении Н.И.Ельциной Дома-музея А.С.Пушкина ] // Кишин. новости.- 1997. – 31 окт. 1224. ДУНАЕВА В. «Там, за музейной тишиной «: [ О музее им. А. С. Пушкина ] // Веч. Кишинев. – 1997. – 27 мая. 1225. МАРЬЯШ Е. «Нет, весь я не умру… « // Кишин. новости. – 1997. – 7 февр. О выставке, посвященной памяти поэта, открытой в Доме-музее А. С. Пушкина. 1226. МИХАЙЛОВ В. Где лирой северной пустыню оглашал он // Независимая Молдова. – 1997. – 6 июня. 1227. ТОДОСЬ Г.Г. «Приют любви и вольных муз» // Кишин. новости. – 1997. – 6 февр. К 50 – летию Дома-музея А. С. Пушкина. 1228. ВОРОБЬЕВА Ю. Был он здесь, был он! Музею А.С.Пушкина – 50 лет // Литератор. – 1998. - №2. – С.2. 1229. ВОРОБЬЕВА Ю. А. С. Пушкину – 50 лет // Литератор. – 1998. – № 1. – С. 2. 1230. ГОРЕЛА поминальная свеча // Деловая газ. – 1998. – 13 февр. К 50 – летию Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе. 1231. ДРЕЙЗЛЕР М. Здесь чтят великого поэта // Независимая Молдова. – 1998. – 10 февр. К 161-ой годовщине гибели поэта и 50-летии со дня открытия в столице Молдовы местного центра пушкиноведения. 1232. КУШНИРЕНКО В. Дому-музею А. С. Пушкина – 50 лет // Земля и люди. – 1998. – 7 февр. 1233. КУШНИРЕНКО В. Пушкинские дни в Молдове // Земля и люди. – 1998. – 6 июня. 199 годовщина со дня рождения поэта. К 50 – летию Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе. 1234. МАРИАН Б. «Здесь, лирой северной « // Независимая Молдова. – 1998. – 12 февр. 50-летие Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе. 1235. НЕМЧИНОВ Г. К домику Пушкина. 10 февраля – 50 лет пушкинскому Домумузею в Кишиневе // Независимая Молдова. – 1998. – 6 февр. 1236. РЕВУЦКИЙ В. Пушкин в Кишиневе // Кишин. обозреватель. – 1998. – 6 февр. К 50-летию открытия музея А. С. Пушкина. 1237. ЮНКО А. Письмо второе : Антоновская, 19 // Община. – 1998. – 20 нояб. О флигеле купца Наумова, в котором сразу же по приезде в Кишинев поселился Пушкин. О состоянии пушкинского домика в Кишиневе. 1238. ЮНКО А. Письмо третье: «И не найду твоих следов!» // Община. – 1998. – 11 дек. О пушкинской зоне Кишинева, фото комнаты Пушкина в Доме-музее поэта. О доме бессарабского вице-губернатора Матвея Крупенского, где часто бывал вместе со своим приятелем Н. Алексеевым.

88


A.S.Puşkin şi Basarabia

A.S. PUŞKIN ŞI DOLNA А. С. ПУШКИН В ДОЛНЕ Vezi şi: 507, 885, 983, 992, 1104, 1133 1239. БЕЛОСТОЦКАЯ Е. «Долна» // Труд. – 1918. – 24 сент. О музее А. С. Пушкина в селе Долна. 1240. К 150-ЛЕТИЮ со дня рождения А. С. Пушкина: В селе, где бывал поэт // Соц. земледелие. – 1949. – 7 апр. – С. 3. 1241. КАБАРИН Ф. Здесь бывал поэт // Известия. – 1949. – 5 июня. Юбилейные дни в селах Молдавии. 1242. КАУФМАН С. По пушкинским местам: В селе Долна // Сов. Молдавия. – 1949. – 20 март. 1243. ЛИСОВСКИЙ И. Пушкинские места в Молдавии // Придун. правда. – 1949. – 3 июня. 1244. ПРАЗДНИК в селе Пушкино // Сов. Молдавия. – 1949. – 5 июня. Переименование селения Долна в село Пушкино. 1245. ВОРОНОВ К. В селе, носящем славное имя // Сов. Молдавия. – 1959. – 6 июня. А. С. Пушкин в селе Долна, Ниспоренского района. 1246. ГАЛУШКО Т. К. Новый народный Пушкинский музей ( в с. Пушкино, Ниспоренского р-на МССР) // Временник Пушкинской комиссии. – Л., 1968. – 90 с. 1247. БОГДЕСКО И. Т. В окрестностях села Пушкино // Халоминский Ю. В краю дойн. – К., 1969. – С. 29. 1248. ДМИТРИЕВА М. В селе Пушкино (Ниспоренский район) о Пушкине // Молодежь Молдавии. – 1970. – 1 окт. 1249. КОМОВ О. Памятник А. С. Пушкину в селе Долна в Молдавии // Юность. – 1973. – № 6. – С. 2. 1250. ПОЛЕВОЙ Б. Пушкиниана в скульптуре // Сов. культура. – 1973. – 23 нояб. Памятник А. С. Пушкину в с. Пушкино, скульптор Олег Комов. 1251. АЛЕШИНА А. Здесь лирой северной // Сов. Молдавия. – 1974. – 5 июня. О реставрации дома А. С. Пушкина в селе Пушкино. 1252. ТРУБЕЦКОЙ Б. Село Пушкино – молдавское село // Лит. газ. – 1974. – 26 июня. 1253. МАЛТЫНСКИЙ Г. Долна, имение Ралли // Лит. газ. – 1976. – 21 июля. Среди кишиневских знакомых Пушкина была семья богатого помещика Ралли. С одним из ее членов, Константином Ралли, поэт находился в приятельских отношениях. 1254. БРЯНСКАЯ И. Долна // Лит. Россия. – 1978. – 10 февр. – С. 12 – 13. О пребывании поэта в с. Долна. 1255. БЕЛОСТОЦКАЯ Е. «Здесь, лирой северной… « // Рус. яз. в молд. шк. – 1979. – № 1. – С. 58 – 59. 1256. ГЕОРГИУ Г. Лесной родник // Кодры. – 1979. – № 5. – С. 151 – 152. 1257. САВОСТИН Н. Дом в Долне // Веч. Кишинев. – 1981. – 5 июня. 1258. ЗДРАВСТВУЙ, счастливое племя!» : В Пушкино состоялось торжественное открытие республиканского праздника поэзии, посвященного 85-летию со дня рождения А. С. Пушкина // Молодежь Молдавии. – 1984. – 5 июня. 1259. ИОВВА И. «Здесь был поэт… « // Сов. Молдавия. – 1984. – 4 июня. 1260. ЩЕРБИНА И. Памятник Пушкину в молдавском селе Долна // Веч. Кишинев. – 1985. – 8 июня.

89


A.S.Puşkin şi Basarabia

1261. ЯГУБЕЦ, В. «Здесь лирой северной…»: [ о проведении VI респ. праздника пушкинской поэзии в с. Долна ] // Сов. Молдавия. – 1986. – 28 мая. 1262. ЛЕУ В. Тропой всенародной любви : [ о празднике пушкинской поэзии в Долне ] // Сов. Молдавия. – 1987. – 7 июня. 1263. ДУНАЕВА В. Да здравствует солнце! // Веч. Кишинев. – 1991. – 18 июня. Отзвук пушкинского праздника в селе Долна. 1264. КОЧЕТКОВА Р. И вновь мы посетили тот уголок… // Слав. газ. – 1991. - № 6. – С. 2. Праздник в с. Долна. Заметка сопредседателя кишиневского славянского педагогического клуба «Веда». 1265. ЛУКЬЯНЧИКОВА М. «Мы чтить тебя привыкли с юных лет… « // Независимая Молдова. – 1993. – 10 июня. Пушкинский праздник в селе Долна. 1266. ПАМЯТНИКИ А. С. Пушкину в Молдове // Пед. журн. – 1995. – № 3 – 4. – С. 121 – 122. 1267. ПОДЛЕСНОВА М. Праздник в Долне // Независимая Молдова. – 1996. – 13 июня. О XVI Республиканском празднике пушкинской поэзии, посвященном 197летию со дня рождения А. С. Пушкина. 1268. ЦВЕТОВА Юлия. Это веселое имя – Пушкин: к 175-летию пребывания поэта в Долне // Литератор.- 1996.- Июнь (№ 7). – С. 1 – 2. 1269. АНДРУСЬ А. Дом – музей… на замке // Независимая Молдова. – 1997. – 11 июля. О состоянии Дома-музея А. С. Пушкина в с. Долна. 1270. ШКАПОВА Е. Долне бог велел сиять // Кишин. новости. – 1998. – 5 июня. – С. 8. О Доме – усадьбе Ралли в Долне, где жил поэт.

90


A.S.Puşkin şi Basarabia

MONUMENTUL LUI A.S.PUŞKIN LA CHIŞINĂU ПАМЯТНИК А. С. ПУШКИНУ В КИШИНЕВЕ 1271. GRĂDINA Publică din Chişinău, noaptea: statuia lui Puşkin // Viaţa Basarabiei. – 1932. – nr. 1. – Pe copertă. 1272. STATUIA lui A. S. Puşkin – Chişinău // Şcoala Basarabiei. – 1937. – nr. 2-3. – P. 98. 1273. CU lira nordică… // Comunist. – 1997. – Febr. (nr. 4). –P. 12. , Kommunist. –1997. – Fevr. (nr. 4). – P. 12. – În lb. ru. Din istoria monumentului lui A. S. Puşkin din parcul“A. S. Puşkin” (actualmente “Grădina publică”). 1274. KUCEREANU E. “… Spre el norodul calea n-a uita”: 100 de ani de la inaugurarea la Chişinău a monumentului marelui poet rus A. Puşkin // Femeia Moldovei. – 1985. – nr. 5. – P. 9. – Cu caract. chir. 1275. BUDEANU Gh. Puşkin e un străin pe Aleea Clasicilor: [ despre problema amplasării la Chişinău a statuii lui Eminescu ] // Flux. – 1997. – 27 iunie. – P. 5. 1276. MALANEŢCHI Vasile. Să aşteptăm timpuri mai bune!: [despre necesitatea strămutării monumentului lui Puşkin la locul iniţial ] // Flux. – 1997. – 27 iunie. – P. 5. 1277. NAGACEVSCHI Igor. Un lucru, dacă este bine făcut din capul locului, trebuie să rămînă neschimbat: [ reamplasarea monumentului lui Puşkin la locul iniţial ] // Flux. – 1997. – 27 iunie. – P. 5. 1278. КОЧУБИНСКИЙ А. Черты края в произведениях Пушкина. – К., 1885. Речь, произнесенная в Кишиневе 26 мая 1885 г. При открытии памятника поэту. 1279. ПОТОЦКИЙ С. Историко – географический очерк бессарабской губернии: Опыт родиноведения: Уч. пособие. – Ялта, 1902. – 221 с. Из содерж. : О памятниках Алксандру II и А.С. Пушкину в г. Кишиневе. – С. 202 – 204. 1280. ОПЕКУШИН А. М. Памятник А. С. Пушкину в Кишиневе // Памятники Молдавии. – К., 1969. – С. 36. 1281. РЕМЕНКО Г. Парк – памятник // Ременко Г. Внимание – памятник!. – К., 1980. – С. 100 – 103. Из истории Публичного сада в городе Кишиневе. 1282. КИШИНЕВ: Энцикл. – К. : Гл. ред. Молд. Сов. энцикл., 1984. – 573 с. : илл. Из содерж. : А. С. Пушкину памятник. – С. 437. In antologii şi periodice В газетах и журналах 1283. ДЕЛО с перепиской о постройке памятника Пушкину в Кишиневе находится в Центральном Государственном историческом архиве МССР ( фонд 75, опись 1, ед. Хр. 1902, связка 30 ). 1284. ПАМЯТНИК А. С. Пушкину в Кишиневе // Ист. Вестник. – 1894. – Т. 15. – С. 451 – 452. 1285. ГОТЛИБ О. У памятника Пушкину // Известия. – 1940. – 4 июля. Празднование 100-летия со дня смерти Пушкина в Бессарабии. 1286. ВЕТРОВ Д. Символ братской России // Сов. Молдавия. – 1947. – 9 февр. О памятнике А. С. Пушкина в Кишиневе. 91


A.S.Puşkin şi Basarabia

1287. ИНЖЕВАТОВ И. История памятника поэту в Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1949. – 29 мая. Открытие памятника работ Опекушина 26 мая 1885 г. 1288. ИМЕНИ А. С. Пушкина // Лит. газ. – 1954. – 3 июня. Парк, где в 1885 г. сооружен памятник А.С. Пушкину, и другие места Молдавии, носящие имя поэта. 1289. МАРЧУК Ю. С высоты постамента // Веч. Кишинев. – 1969. – 5 июля. Об открытии памятника А.С. Пушкину в Кишиневе. 1290. О ПОЭТЕ и его времени // Сов. Молдавия. – 1979. – 6 июня. Памятник поэту в Кишиневе. 1291. ТАРАС Я. Памятнику А.С.Пушкина – 100 лет // Веч. Кишинев. – 1984. – 25 мая. 1292. ГУРТОВАЯ Д. «Не зарастет народная тропа… « // Веч. Кишинев. – 1985. – 25 мая. Об истории создания памятника А. С. Пушкину в Кишиневе. 1293. ТАРАС Я. С. С лирой северной… // Горизонт. – 1985. – № 5. – С. 79 – 81. К 100-летию открытия памятника. 1294. ТЕРЕХИНА И. «Здесь, лирой северной… « // Веч. Кишинев. – 1985. – 6 июня. Об открытии памятника А. С. Пушкину в Кишиневе. 1295. ТРУБЕЦКОЙ Б.А. «Пушкину, 26 мая 1985 г. « : К 100-летию открытия памятника А. С. Пушкину в Кишиневе // Кодры. – 1985. – № 6. – С. 136 – 137. 1296. ЮНКО А. Душа в заветной лире: [ К 100-летию со дня открытия в Кишиневе памятника А. С. Пушкина ] // Молодежь Молдавии. – 1985. – 26 мая. 1297. ХАЗИН М. У памятника Пушкину: История памятника Пушкину в городе Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1986. – 31 мая. 1298. ТРУБЕЦКОЙ Б. А. Об истории открытия памятника А. С. Пушкина в городе Кишиневе // Сов. Молдавия. – 1991. – 17 авг. 1299. КОЖУХАРЬ В. Он этот край любил… : И. С. Нечуй – Левицкий и Молдова // Независимая Молдова. – 1994. – 11 мая. Один из инициаторов сооружения памятника А. С. Пушкину в Кишиневе (открыт 26 мая 1885 г. ) 1300. ГОЛЬЦОВ Д. Немного истории // Кишин. новости. – 1997. – 6 июня. Об истории создания памятника поэту. 1301. РЕВУЦКИЙ В. Украшение столицы // Кишин. обозреватель. – 1998. – 4 дек. История создания и открытия памятника А. С. Пушкину в Кишиневе. 1302. АНИКИН В. «Я памятник себе воздвиг…» // Независимая Молдова. – 1999. – 23 февр. 1303. СТАРОСТЕНКО П. «Я люблю Вас, но живого, а не мумию»: [ Беседа с краеведом, старшим инспек. Департамента культуры Примэрии Кишинева П. Старостенко ] / Записал Н. Торня // Кишин. новости. – 1999. – 5 февр. Сведения о пушкинском памятнике.О заключении контракта мастера мраморных и гранитных изделий А. П. Тузини с кишиневской управой для постановки памятника Пушкину. Впервые приводятся копии архивных материалов: набросок А. Опекушина к будущему бюсту поэта, эскиз фонаря завода Рестеля, визитная карточка мастера мраморных дел Антона Тузини, объявление кишиневской Городской управы об открытии памятника в главном городском саду.

92


A.S.Puşkin şi Basarabia

CONFERINŢE PUŞKINISTE ПУШКИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Vezi: 1326 1304. CONFERINŢE puşkiniste = Пушкинская конференция // Nistru.- 1957.- nr.3.- P. 155-156; Днестр. –1957.- № 3.- С. 152-154. 1305. CIUBOTARU S. Conferinţa a VI-a a puşkinologilor // L. şi lit. mold.-1959.- nr.3.P.74-75.- Сu caract. chir. 1306. . SUHOMLINOV A. Cercetarea moştenirii lui A.S.Puşkin: [ conferinţa Iv a cercetătorilor moştenirii literare a marelui poet rus A.S. Puşkin ] // Cultura Moldovei.1959.- 4 iunie.- Сu caract. chir. 1307. CONFERINŢA a VII-a a puşkiniştilor de la sud // L. şi lit. mold.-1960.- nr.3.-P.7780.- Сu caract. chir. 1308. PÎNZARU S. Conferinţa a IX-a a puşkiniştilor din Chişinău şi Odesa=IX конференция пушкиноведов Кишинева и Одессы // L. şi lit. mold.-1962.- nr.4.-P.75.Сu caract. chir. 1309. BOGACI G. Contribuţia noastră: [ despre conf. A IX-a a puşkiniştilor la Chişinău ] // Cultura Moldovei.- 1962.- 19 iulie.- Сu caract. chir. 1310. TODOS G. Cunoaştem oare totul despre clasici?: [despre conferinţa “Puşkin şi timpul nostru”, organizată in casa poetului de la Chişinău] =»Пушкин и наше время» // Curierul de seară. –1993. – 22 iunie; Веч. Кишинев. – 1993. – 22 июня. 1311. ПУШКИН на юге: В 2-х т. / Предисл. А. Т. Борщ. – Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы – К. : Госиздат Молдавии, 1958. – 374 с. – Указ. ст. в конце каждого тома. 1312. ПУШКИНСКАЯ конференция // Сов. Молдавия.- 1954.- 23 июня.- С. 1. Первая пушкинская конференция Института истории, языка и литературы и Пушкинской научной комиссии (Кишинев). 1313. КОНФЕРЕНЦИЯ пушкинистов Украины и Молдавии: Вторая пушкинская объединенная конференция (Одесса) // Сов.Молдавия.- 1955.- 31 мая.- С.2. 1314. КОНФЕРЕНЦИЯ пушкиноведов // Сов. Молдавия.- 1956.- 19 мая.- С.4. Третья объединенная конференция пушкинистов Кишинева и Одессы, организованная Пушкинской научной комиссией Института истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР и Пушкинской научной комиссией Одесского дома ученых. 1315. *ТРУБЕЦКОЙ Б. Тагильская находка: новые материалы о Пушкине: [Об итогах конференции пушкиноведов ] // Сов. Молдавия. – 1956. – 1 апр 1316. КОНФЕРЕНЦИЯ пушкиноведов (организованная Пушкинской научной комиссией Одесского дома ученых и Молдавского филиала АН СССР и проведенная в Кишиневе 26 – 27 мая 1958) // Днестр. –1958.- № 7.- С. 151-152. 1317. ПИНИ О. Десятая всесоюзная пушкинская конференция // Рус. Лит. – 1958. № 3. – С. 257 – 258. Краткое изложение докладов о связи творчества Пушкина со славянскими странами и Молдавией. 1318. БЛАГОЙ Д. Пушкинская конференция закончилась: [Интервью, взятое у участника VII традиционной объединенной конференции пушкиноведов юга Д.Д.Благого] // Сов. Молдавия. – 1960. –19 июня. 1319. КОНФЕРЕНЦИЯ пушкиноведов: (Об открытии в Кишиневе 7 объединенной конференции юга) // Сов. Молдавия. – 1960. –17 июня. 93


A.S.Puşkin şi Basarabia

1320. ГОРДОСТЬ наша // Сов. Молдавия. – 1979. – 6 июня. Научная конференция Института языка и литературы АН МССР и Союза писателей МССР посвященная 180 – летию со дня рождения А. С. Пушкина. 1321. ПУШКИНСКИЕ конференции пушкиноведов юга // 25 пушкинских конференций: 1949-1978: (библиогр. материалы).- Л., 1980.- 78-91. Из содерж.: Первая конференция: Кишинев. 19 – 21 июня 1954 г.; Вторая конференция: Одесса. 21 – 23 мая 1955 г.; Третья конференция: Кишинев.26 – 27 мая 1956 г.; Четвертая конференция: Одесса. 8 – 10 февраля 1957 г.; Пятая конференция: Кишинев. 26 – 27 мая 1958 г.; Шестая конференция: Одесса. 22 – 24 мая 1959 г.; Седьмая конференция: Кишинев. 16 – 18 июня 1960 г.; Восьмая конференция: Одесса. 16 – 18 июня 1961 г.; Девятая конференция: Кишинев. 2 – 4 июля 1962 г.; Десятая конференция: Одесса.28 июня – 1 июля 1963 г.; Одиннадцатая конференция: Кишинев. 26 – 28 июня 1964 г.; Двенадцатая конференция: Одесса. 2 – 4 июля 1965 г. 1322. ДУНАЕВА В. Пушкинские дни в Молдове // Веч. Кишинэу. – 1997. – 12 июня. О Второй международной научной конференции «Бессарабская весна», посвященная 175-летию приезда А. С. Пушкина в Кишинев. 1323. КУШНИРЕНКО, В.Ф. «Бессарабская весна» как уникальное явление доболдинского периода творчества Пушкина: исследования бессараб. периода жизни и творчества Пушкина // Четвертая международная пушкинская конференция в Нижнем Новгороде: (20-25 авг. 1997 г.) .- 1997 . – С. 133-136. 1324. МИХАЙЛОВ Д. «…Где лирой северной пустыни оглашал он» // Независимая Молдова. – 1997. – 6 июня. О проведении международной пушкинской конференции в Кишиневе. 1325. КЛЕЙМАН Р. На старте пушкинского юбилейного «марафона»: [ Интервью с зав. кафедрой рус. и мировой лит-ры КГПИ им. И. Крянгэ о конференции «Пушкин и Достоевский» ] // Независимая Молдова. – 1998. – 18 июня.

94


A.S.Puşkin şi Basarabia

«Для муз и дружбы жив поэт» (Из письма к Гнедичу) OPERELE LUI A. PUŞKIN EDITATE ŞI PUBLICATE ÎN MOLDOVA СОЧИНЕНИЯ А. С. ПУШКИНА ИЗДАННЫЕ В МОЛДОВЕ Vezi şi: 1008 1326. POEZII lirice / tălmăciri de Maria Banuş.- Buc.: ES, 1949.- P.79 – 80. Cuprinde, în intoducere, “Lirica lui Puşkin”, conferinţă ţinută de M.Banuş în cadrul sărbătoririi a 150 de ani de la naşterea poetului. 1327. MICILE tragedii.- Ed.2: [ piesa “Gavalerul avar”este tradusă de M. Beniuc ].- Buc.: Ecr,1949.- P. 374 – 375. 1328. CĂLĂREŢUL de aramă: poem / versiune romînească de George Lesnea.- Buc.: ECR, 1949.- 23 p. 1329. RUSLAN şi Ludmila: poem / în româneşte de Miron Radu Paraschivescu.- Buc.: ES, 1951.- 106 p. 1330. BASME / în româneşte de Adrian Manin.- Buc.: ECR,1953.-159 p.: cu il. 1331. POVESTIRILE răposatului Ivan Petrovici Belkin / trad. de Eusebiu Camilar şi Gh. Solcănescu. Buc.: ECR, 1954.- 108 p. 1332. OPERE alese.Vol. I-II / sub îngr. Tamarei Gane.- Buc.: ECR, 1954.- 471 p. 1333. MICI tragedii / trad. de Mihai Beniuc.- Ed.2-a.- Buc.: ECR, 1957.- 142 p. 1334. VERSURI / portr. de Marcela Cordescu; cuvînt înainte de Tatiana Nicolescu.- Buc.: Es, 1958.- 110 p. 1335. RUSALKA / în româneşte de Victor Tulbire.- ESPLA-CR, 1959.- 70 p. 1336. FATA căpitanului. Ed.5. / trad. rev. de Eusebiu Camilar; pref. de Mihail Cardaş.Buc.: ESPLA-CR, 1960.- 557 p. 1337. FATA căpitanului: Roman [ pentru şc. Medie ] / trad. de. V.Vasilache.- Ch.: Lit. artistică, 1978.- 148 p. 1338. ELEGIE / trad. de I. Popovici // Viaţa Basarabiei. – 1932. – nr. 4. – P. 16. 1339. ELEGIE / trad. de Mihail I. Procopie // Viaţa Basarabiei. – 1932. – nr. 5. – P. 56. 1340. [Versuri] / trad. de N. Costenco // Viaţa Basarabiei. – 1935. – nr. 5. – P. 10. 1341. RUSLAN şi Ludmila: Prologul / trad. de N. Costenco // Viaţa Basarabiei. – 1936. – nr. 11-12. – P. 93-94. 1342. CĂNTEC moldovenesc: (Şalul negru), Unui poet, Stanţe, Prorocul / trad. de N. F. Costenco // Viaţa Basarabiei. – 1937. – nr. 1-2. – P. 11-16. 1343. ÎNECATUL / trad. de S. Sârbu // Viaţa Basarabiei. – 1937. – nr. 1-2. – P. 81-83. 1344. KIRDJALI / trad. de Rafail Radiana // Viaţa Basarabiei. – 1937. – nr. 1-2. – P. 5056. 1345. NOPŢI egiptene / trad. de Sergiu M. Nica // Viaţa Basarabiei. – 1937. – nr. 3-4. – P. 61-72. 1346. CĂLĂREŢUL de aramă / din ruseşte de R. Donici // Viaţa Basarabiei. – 1937. – nr. 5-6. – P. 51-66. 1347. ELEGIE // Viaţa Basarabiei. – 1938. – nr. 6-7. – P. 16. 1348. ELEGIE / din ruseşte de N. F. C. // Viaţa Basarabiei – 1938. – nr. 11. – P. 8. 1349. OPERE alese: În 3 vol. / colegiul de red. : E. Bucov, I. Varticean, P. Starostin, alc. A. Roşca, art. introd. de N. Paukov, pict. L. Beleaev. – Ch. : Cartea Mold., 1961. Vol. I.: Poezii, Poveşti. – 390 p. Vol. II.: Poeme, Opere dramatice / trad. de L. Deleanu. – 443 p. Vol. III : Evghenii Oneghin / trad. de Iu. Barjanschi. – 493 p. 95


A.S.Puşkin şi Basarabia

1350. OPERE alese / trad. de I. Balţan ş. a. , perf. de S. Petrov, red. E. Bucov, Pic. A. Mestecikin. – Ch. : Edit de Stat a Moldovei, 1949. – 256 p. 1351. OPERE alese: În 3 vol. / cuvînt înainte de A.Lupan, postf. şi note de M. Cimpoi.Ch.: Lit. artistică, 1987. Vol. I : Poezii. Poveşti.- 327 p. Vol. II.: Poeme. Opere dramatice.- 385 p. Vol.III.: Evghenii Oneghin: Roman în versuri, Proza.- 465 p. 1352. POEZII alese / trad. de S. Lehtţir, M. Baluh, C. Neniu. – Tiraspol : Edit de Stat a Moldovei, 1937. – 87 p., il., I f. port. 1353. DOMNITA noapte si cei şapte voinici / trad. de I. Kreţi. – Ch. : Şcoala Sovetică. – 1953. – 16 p. 1354. DRUM de iarnă : [ versuri] / pentru grădiniţa de copii, il. de L. Nikitin.- Ch.: Lumina, 1976.- 16 p.- Cu caract. chir. 1355. DUBROVSCHI: povestire / trad. de R. Portnoi, il. de L. Grigoraşcenco, cop. De E. Merega. – Ch. : Edit de Stat a Moldovei, 1951. – 98 p., il. Ibidem / trad. din lb. ru de M. Pleaşco, A. Miţul. – Tiraspol, 1940. – 128 p. Ibidem / trad. din lb. ru de S. Mikviman, A. Dîmbul. – Tiraspol, 1936. – 190 p. 1356. EU te-am iubit,iubire-a mea mai aprinde, Cu drag mi-aduc aminte clipa, Yadarnic, draga mea, gîndeam să tainuiesc, Ce-I lupta ştiu, rîvnesc asupra-mi spada, Nu-mi pare rău, ani tineri, că v-aţi dus: [Versuri] / trad.de I.Vatamanu // Lit.şi Arta.- 1984. – 7 iunie.P.4.- Cu caract. chir. 1357. EVGHENI Oneghin: roman în versuri / trad. de Iu. Barjanschi, pict. A. Neforosov. – Ch. : Edit. de Stat a Moldovei., 1950. – 189 p., 8 f., il. 1358. EXEGI monumentum : [ versuri ] / trad. de E. Bucov // Nistru.- 1979.- nr. 6.- P.89901359. CAPTIVUL: [ versuri ] /Aleksandr Puşkin, în rom. de Creţu // Lit. şi arta.- 1991.- 6 iunie; Nistru.- 1979.- nr. 6.- P.89-90. 1360. CHIRDJALI: povestire / trad. de M. Pleaşco, A. Miţul. – Tiraspol: Edit de Stat a Moldovei, 1940. – 23 p. Ibidem. –Tiraspol, 1939. – 23 p. Ibidem. – Tiraspol, 1935. – 26 p. 1361. CUVINTUL despre Oleg înţeleptul / trad. de I. Creţu, il. de A. Bubnov. – Ch. : Cartea Mold., 1963. –12 p., il. 1362. CÎNTECELE slavilor apuseni / trad. de Iu. Barjanschi. – Ch. : Şcoala Sov., 1958. – 35 p. 1363. LIRICĂ / trad. de Iu. Barjanschi, A. Lupan ş. a. – Ch. : Edit de Stat a Moldovei, 1957. – 136 p. 1364. MICILE tragedii : [ pentru şc. medie ] / trad. de A.A.Busuioc.- Ch.: Lit. artistică, 1984.- 96 p.: il. 1365. POVESTEA cucoşelului de aur / trad. de L. Deluanu, il. de L. Beleaev. – Ch. : Lumina, 1974. – 18 p.: il. Ibidem. – Ch. : Şcoala Sov., 1952. – 16 p., il. 1366. POVESTEA pescarului şi a peştişorului de aur : pentru şc. primară / trad. de L. Deleanu, pict. L. Nikitin. – Ch.: Lumina, 1975. – 15 p. : il. Ibidem / des. de B. Dehteriov. – Ch, 1966. – 15 p. : il. Ibidem. – Ch. : Şc. Sov., 1948. – 14 p. : il. 1367. POSTEA popii şi a slujbaşului său Tândală / trad. de L. Deleanu. – Ch. : Şc. Sov., 1955. – 15 p. : il. 1368. POVESTEA ţarului Sultan, a slăvitului şi viteazului fecior cneazul Gvidon Saltanovici şi a minunatei Domniţe-lebădă / trad. de L. Deleanu. – Ch. : Şc. Sov., 1952. – 50 p. : il. 96


A.S.Puşkin şi Basarabia

1369. POVESTEA pescarului şi a peştişorului de aur:[pentru şcoală primară]/trad. de L.Deleanu.- Ch.: Lumină, 1966.- 15 p. 1370. POVESTEA : în versuri / trad. de L. Deleanu, pict. A. Svatcenco. – Ch. : L. Deleani şu I. Creţu, pict. A. Sveatcenko. – Ch. : Lumina, 1971. – 71 p. 1371. POVESTIRILE răposatului Ivan Petrovici Belkin / trad. de A. Cîndea, pict. E. Merega. – Ch. : Edit de Stat a Moldovei. – 1947. – 74 p. Ibidem / trad. din lb. ru de T. A. Gurtovaia. – Tiraspol, 1940. – 105 p. Ibidem / trad. din lb. ru. de G.Solcanescu.- [Bucureşti],1947.-97 p. 1372. РОEZII: [ pentru şcoala medie ] / trad. de I.Creţu.-Ch.: Lumina,1969.- 63 p.: il. 1373. POEZII / pref. de J. Meniuc, prez. graf. de I. Cîrmu. – Ch. : Cartea Mold., 1974. – 122 p. Rec. : Pavelciuc I., Pînzaru S. Reflecşii asupra unei ediţii puşkiniene // Moldova Soc. – 1974. – 3 dec. 1374. POEME / trad de Iu. Barjanschi, il. de A. Neforosov. – Ch. : Şc. Sov. ,1954. – 119 p.: il. 1375. POLTAVA, Călăreţul de aramă: poeme / trad. de Iu. Barjanschi, G. Meniuc. – Ch. : Edit de Stat a Moldovei, 1951. – 64 p. 1376. PROZĂ / trad din lb. ru de A. Dîmbul, G. Goldştein, red. : M. A. Baluh, D. P. Milev, S. P. Lehtţir, I. C. Oborocea, introd. de A. V. Lunacarski, il. de I. Merega. – Tiraspol. : Edit de Stat a Moldovei, 1937. – 377 p. : 12 f. il. 1377. FLOAREA, Furtuna. Trăsura vieţii, Noaptea: [ versuri ] / trad. de Iu.Barjanski. // Viaţa satului. – 1984. – 9 iunie. 1378. FIICA căpitanului : povestire. – Ch. : Edit de Stat a Moldovei, 1947. – 142 p. : il. Ibidem. – Tiraspol, 1939. – 170 p. : il. Ibidem. – Tiraspol, 1934. – 104 p. – Cu caract. latine. То же. – К. : Госиздат Молдавии, 1954. – 102 с. – ( Массовая серия) 1379. RUSLAN şi Ludmila / trad. de L. Deleanu. – Ch. : Şc. Sov., 1951. – 50 p.: il. S. 1380. SATUL : [ versuri ] / trad. de G. Meniuc // Nistru. – 1962. – Nr 2. – P. 4; Nistru. – 1987. – Nr 11. – P. 85 1381. SCRIERI / cu o pref. de S. Cibotaru. – Ch. : Cartea Mold., 1970. – 2 vol. Vol 1: Siluete şi răvaşe. Miniatiuri: Preludii. – Puşkin 1382. RĂVAŞUL ploilor : nuvele / pref. de M. Cimpoi; prez. graf. de V. Covaliov. – Ch. : Lit. artistică, 1986. – 480 p. Din conţinut: Iarba fiarelor: Eseuri: Puşkin 1383. В СТРАНЕ, где я забыл тревоги прежних лет… : Избранные произведения, написанные в Молдавии. – К. : Лит. артистикэ, 1989. – 303 с. : илл. 1384. «ДАЛЕЧЕ северной столицы… : [ Стихи ] / Сост. и предесл. Г. Богач, Худож. М. Вакарчук, Н. Тарасенко . – К. : Картя Молд., 1974. – 79 с. : илл. 1385. ДУБРОВСКИЙ: Роман / Пер. М. Плешко и А. Мицул. – Тирасполь, 1940. – 128 с. 1386. «ЗДЕСЬ, лирой северной… « : [Стихи] / Сост. и предисл. Г. Богача, Рис. Из рукописей поэта, Оформление Г. Врабие, И. Кырму. – К. : Картя Молд., 1969. – 158 с. : илл. Рец. : Влад П. // Молдова Соч. – 1969. – 6 июние. Рец. : Островский И. // Веч. Кишинев. – 1969. – 6 июня; Curierul de seară. – 1969. – 6 iunie. 1387. ИЗБРАННЫЕ сочинения – К. : Гос. Изд. Молдавии, 1949. – ХХХХVI. – 256 с. : 12 л. илл. Содерж. : С. Петров А. С. Пушкин. 28 стихотворений. – Цыганы.- Полтава.Медный всадник.- Сказка о рыбаке и рыбке.- Сказка о золотом петушк.97


A.S.Puşkin şi Basarabia

Борис Годунов.- Скупой рыцарь.- Моцарт и Сальери.- Каменный гость.Русалка.- Повести покойного Ивана Петровича Белкина.- История села Горюхина.- Дубровский.- Пиковая дама.- Кирджали.- Капитанская дочка. Переводчики: И. Балцан, Ю. Баржанский, Г. Белистов, Е. Буков, И. Василенко, А. Гужель, П. Дариенко, Л. Деляну, Ал. Донич, Б. Истру, К. Кондря, Л. Корняну, И. Крецу, П. Крученюк, А. Кындя, Н. Кэрэмэнуцэ, А. Лупан, Г. Менюк, Д. Михня, Р. Портной, А. Рафалович, З. Сэпунару. 1388. ИЗБРАННЫЕ сочинения:[Стихи и поэмы]. – К.: Лит. Артистикэ, 1989. – 234 с. 1389. КАПИТАНСКАЯ дочка. – Тирасполь, 1939. – 171 с. 1390. КАПИТАНСКАЯ дочка. – К. : Госиздат Молд., 1947. – 144 с. 1391. КАПИТАНСКАЯ дочка. – К. : Госиздат Молд., 1954. – 103 с. 1392. КИРДЖАЛИ: Повесть / Пер. М. Плешко и А. Мицул. – Тирасполь, 1939. – 24 с. 1393. КИРДЖАЛИ: Повесть /Пер. М. Плешко и А. Мицул. – Тирасполь,1940. – 24 с. 1394. ЛИРИКА. – К. : Госиздат Молдавии, 1957. – 136 с. 65 стихотворений. Пер. : И. Балцан, Ю. Баржанский, В. Белистов, Е. Буков, И. Василенко, А. Гужель, П. Д. ариенко, Л. Деляну, Б. Истру, К. Кондря, Л. Корняну, И. Крецу, А. Лупан, Г. Менюк, П. Михня. 1395. ПОВЕСТИ покойного Ивана Белкина / Пер. Т. А. Гуртовая. – Тирасполь, 1940. – 106 с. 1396. ПОВЕСТИ покойного Ивана Петровича Белкина / Пер. А. Кындя. – К.: Гос. Изд. Молд., 1940. – 106 с. : илл. 1397. ПОЭМЫ / Пер. Ю. Баржанского. – К. : «Шкоала советикэ», 1954. – 120 с. : илл. Содерж. : Кавказский пленник, Братья разбойники, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Граф Нулин, Тазит, Домик в Коломне. 1398. ПРОЗА / Ред. М. А. Балуха, Д. П. Милева, С. Р. Лехтцира, И. Г. Обороча. Вступ. Ст. А. В. Луначарского ; Пер. А. М. Димбул и С. Д. Гольдштейн. – Тирасполь, 1937. – 377 с. : илл. 1399. СКАЗКА о Попе и о работнике его Балде. – К., 1955. – 16 с. : илл. 1400. СКАЗКА о рыбаке и рыбке / Пер. Л. Деляну. – К. :Школа советикэ, 1948. – 14 с. : илл. 1401. СКАЗКИ, Дубровский, Капитанская дочка : Для сред. и ст. шк. возраста / Предисл. Д. Благого, Худож. В. Ф. Алексеев – К. : Лит. артистикэ, 1981. – 248 с. 1402. СТИХИ / Пер. И. Крецу . – Кишинев, 1955. – 32 с. : илл. Содерж. : Новиков И. Маленьким читателям 15 стихотворений. 1403. СТИХОТВОРЕНИЯ / Пер. М. Балух, С. Лехтцир и К. Нениу. – Тирасполь, 1937. – 88 с. : илл. Содерж. : А. С. Пушкин Стихотворения, Сказка о рыбаке и рыбке. 1404. СТИХОТВОРЕНИЯ. – К. : Лит. артистикэ, 1978. – 203 с. 1405. СТИХОТВОРЕНИЯ / Вступ. cт. К. И. Тюнькина. – К. : Лит. артистикэ, 1978. – 204 с. В сборник вошли избранные стихотворения поэта- лирические стихи разных лет, а также отражающие гражданское и политическое самосознание поэта, ода «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву», «Анчар», «Узник» и другие. 1406. СОЧИНЕНИЯ : В 3 т. – Кишинэу.: Литера, 1997. – 326 с. – (Библиотека школьника). Т. 1: Стихотворения и поэмы. – 326 с. Т. 2 : Евгений Онегин. Драматические произведения. –309 с. Т. 3 : Проза. – 360 с. То же. –Т. 3. – Кишинэу.: Litera, 1998. – 360 с.

98


A.S.Puşkin şi Basarabia

GRAFICA LUI PUŞKIN ЮЖНАЯ ГРАФИКА А. С. ПУШКИНА Vezi şi: 115 1407. BOGACI G. Identificări noi în portretistica lui Puşkin = Из галереи Пушкина // Moldova Soc.- 1980.- 26 oct. – Cu caract. chir.; Сов. Молдавия. – 1980. – 15 нояб. 1408. CHILDESCU Emil Ion. Seria “Puşkin na uge”: (Govorâsie kamni, variant): (1986) : [ portr. ].- B.,a, 35 x 49,7. ( Casa-muzeu A.S.Puşkin ) 1409. CNILDESCU Emil Ion. Seriâ “Puşkin na uge”: Puşkin v Moldavii : (1986) : [ pejzaz ].- B., a. 35,5 x 48,5. ( Casa-muzeu A.S.Puşkin ). 1410. CNILDESCU Emil Ion. Seria “Puşkin na uge” k moru: (1986) : [ pejzaz ].- B., a 34 x 40,5. ( Casa-muzeu A.S.Puşkin ). 1411. ИНЖЕВАТОВ И. Пушкин и молдавский народ: Популярный очерк. – К., 1949. – 126 с. Книга иллюстрированна снимками памятника Пушкину в Кишиневе и репродукциями с восьми картин художника Б. И. Лебедева: 1. Приезд А. С. Пушкина в Кишинев. 2. Пушкин читает декабристам стихотворение «Кинжал». 3. А. С. Пушкин и В. Ф. Раевский. 4. А. С. Пушкин и Костаки Стамати. 5. А. С. Пушкин и П. И. Пестель. 6. А. С. Пушкин слушает молдавскую дойну. 7. А. С. Пушкин на винограднике. 8. А. С. Пушкин во дворе Наумова. 1412. КИШИНЕВ. Дом Инзова. Перо работы неизвестного художника (1854) 19 х 26, 7. шифр 1247 – 1232. Внизу: «Дом Инзова, бывшего наместника Бессарабии, в котором жил Пушкин, в бытность свою в Кишиневе. Здесь говорит он написал “Цыган”. Снято в 1854 г. День 16. Приобретено у Ю. А. Бахрушина. 1413. ПУШКИНСКАЯ выставка 1924 г. в пушкинском Доме при Российской Академии наук. 20 воспроизведений с портретов и рукописей. – Л.: Пушкин. Дом, 1924. В числе воспроизведений четыре страницы из беловой рукописи поэмы «Кавказского пленника», написанного в Кишиневе. 1414. ЭФРОС А. Пушкин портретист: Два этюда. – М. : Гослитмузей, 1946. – 236 с. : илл. Рисунки Пушкина из собрания Литературного музея. Новые портретные отождествления в пушкинской графике. В тексте даны рисунки, портреты, карикатуры Пушкина. Есть материал о ссылке поэта на юг. Кишиневские портреты Раевских, карикатура на Инзова, женские профили кишиневских красавиц. 1415. ГРАБОВСКАЯ В. Кишиневские красавицы в рисунках Пушкина.- Кишинев, 1995.-131 с. Представлены портреты бессарабских дам, с которыми общался поэт в годы южной ссылки.

99


A.S.Puşkin şi Basarabia

In antologii şi periodice В газетах и журналах 1416. ЭФРОС А. Из неизданных рисунков Пушкина // Известия. – 1934. – 6 июня. Автопортрет Пушкина на одной из страниц так называемого « Ушаковского альбома». Портрет И. Н. Инзова на черновике письма Пушкина к А. Раевскому. 1417. МИХАЙЛОВ К. «Пушкин в Молдавии» // Сов. искусство. – 1949. – № 22. – С. 1. : илл. О серии картин «Пушкин в Молдавии», написанных художником Б. И. Лебедевым для кишиневского музея. Илл. : Пушкин читает стихотворение «Кинжал» декабристам. 1418. МУЗЕЙ А. С. Пушкина к юбилею // Сов. Молдавия. – 1949. – 14 янв. Пополнение экспозиции копиями рукописей и картинами художника Лебедева. Портрет периода жизни поэта в Кишиневе. 1419. СУШКОВ К. Пушкин в Молдавии // Сов. Молдавия. – 1949. – № 42 ( 1 марта ). – С. 3. : илл. Работа художника Б. И. Лебедева над серией рисунков «Пушкин в Молдавии» для кишиневского музея им. А. С. Пушкина. 1420. ХУДОЖНИКИ к юбилею // Сов. Молдавия. – 1949. – 22 мая. Плакат и иллюстрации к поэме «Цыганы», акварельные рисунки «Пушкин в Каменке», «Приезд Пушкина в Кишинев». 1421. КАМЕНКА. Деревня. Рисунок неизвестного художника. 1853 // Пушкин в портретах и иллюстрациях. – Л., 1954. – С. 106. 1422. ЧЕЗЗА Л. Пушкинская тема в изобразительном искусстве Молдавии // Сов. Молдавия. – 1959. – 6 июня; Днестр. – 1960. – № 1. – С. 153 – 156. 1423. ТАТОЧКО Н.Ф. Пушкин в рисунках учащихся Молдавии // Пушкин на юге: Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. Т.2.- Кишинев, 1961.- С. 538551. 1424. ЧЕЗЗА Л. Кишиневские рисунки поэта // Сов. Молдавия. – 1962. – 10 февр. 1425. КУЛИКОВА И. Воскресшие страницы // Молодежь Молдавии. – 1964 – 3 июля. 1426. МАЙОРОВ В. И снова Пушкин в Кишиневе // Молодежь Молдавии. – 1964. – 22 июля. Выставка «Пушкин на юге» в Республиканском художественном музее Кишинева. 1427. АНДРЕЕВА В. «Рисунки Пушкина» – в дар музею // Веч. Кишинев. – 1970. – 13 окт. О Доме-музее А. С. Пушкина получивший посылку от известного пушкиноведа Т. Г. Цявловской. 1428. ТРУБЕЦКОЙ Б. Кишиневский автопортрет Пушкина // Веч. Кишинев. – 1970. – 31 окт. 1429. ЧЕЗЗА Л. Кишиневские рисунки Пушкина // Веч. Кишинев. – 1971. – 30 июля. 1430. ВАСИЛЬЕВ М. «Пушкин в Бессарабии» // Пензен. правда. – 1974. – 9 июля. Выставка репродукций графических работ пензенского художника Б. И. Лебедева в г. Пензе. 1431. АСАБИНА А. Кишиневские профили // Сов. Молдавия. – 1980. – 25 окт. Рисунки, сделанные А. С. Пушкиным на рукописях кишиневского периода. 1432. БОГАЧ Г. Из южной графики поэта // Молодежь Молдавии. – 1981. – 6 июня. 1433. БОГАЧ Г. Ф. Новые определения портретов (кишиневского периода) в рисунках Пушкина // Сибирь. – 1983. – № 2. – С. 62 – 80. 100


A.S.Puşkin şi Basarabia

На полях своих черновиков и на отдельных листках Пушкин оставил почти 2 тысячи рисунков. Об орнаментных набросках, портретах. 1434. БОГАЧ Г. Шедевры пушкинской графики: портреты Лауры Сикар // Рус. яз. в молд. шк. – 1984. – № 3. – С. 45 – 50. Семья Сикар проживала в молдавском селе Вадул – луй-Водэ. 1435. ЦЯВЛОВСКАЯ Т. Г. Калипсо Полихрони // Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. – М., 1986. – С. 137 – 138 .- О портрете гречанки Калипсо, сделанном Пушкиным в Бессарабии. 1436. БОГАЧ Г. Кишиневские красавицы. Пушкинская галерея портретов // Веч. Кишинев. – 1987. – 11 июня. 1437. КРАВАЛЬ Л. Кишиневские зарисовки А. С. Пушкина // Кодры. – 1987. – № 2. – С. 148 – 152. 1438. КРАВАЛЬ Л. Рисунки Пушкина и портреты его времени // Кодры. – 1989. –№ 6 . – С. 59 – 67. 1439. БОГАЧ Г. Ф. Кишиневские красавицы: Из юж. Графики Пушкина // Независимая Молдова. – 1992. – 30 янв. О зарисовках А. С. Пушкина – 5-ти женских головок: Марии Эйхфельд, Аники Сандулаки, Екатерины Стамо, Пульхирии Варфоломей, Марии Стамо. 1440. ГРАБОВСКАЯ В. «Есть странные сближения…» // Слав. газ. – 1992. - № 6. – С. 3. О связи гравюр XVIII века с видами Константинополя, представленных в экспозиции с А. П. Ганнибалом, Д. Кантемиром, А. С. Пушкиным. 1441. ГРАБОВСКАЯ В. «Ты рождена воспламенять воображение поэтов…»: / Беседа с науч. сотрудником Дома-музея А.С.Пушкина В.Грабовской, о книге «Кишиневские красавицы в рисунках Пушкина» / Записал Н.Торня / // Кишин. новости. – 1999.- 12 март.- С. 4.

101


A.S.Puşkin şi Basarabia

PUŞKIN Puţini au fost proroci în ţara lor… Dar tu-n urgia celor vremi apuse Ţi-ai tras puternic seva din popor Şi-ai dat vigoare nouă slovei ruse. Cu verbul tău şi dur şi mişcător Ai spus ce încă nimenea nu spuse. Iar ţarul, crudul tău inchizitor, Aici în Basarabia te-aduse. Dar tu mai crîncen îţi struniseşi liraŞi – aici ai îndrăgit – o pe Zamfira, Aici ai prins să torni în inimi foc. Aici cîntai cu – aripile legateŞi-n marele tău dor de libertate, Fiind poet, ai fost şi proroc! Deleanu L.

102


A.S.Puşkin şi Basarabia

POEŢI DESPRE POET… VERSURI ПОЭТЫ О ПОЭТЕ… СТИХИ 1442. BALŢAN I. Monumentul lui Puşkin: [versuri] // Balţan I. Versuri.- Ch.: Cartea Mold., 1967.- P.76. 1443. BOŢU P. Templu:[Versuri] // Boţu P. Zodiac.- Ch.: Cartea Mold., 1971.- P.33-36.Cu caract. chir. 1444. VODĂ G. La monumentul lui A.S.Puşkin : [versuri] // Vodă G. Scrieri alese.- Ch.: Lit. artistică, 1988.- P. 154. 1445. DAMIAN L. Vezi locul unde Puşkin e’ngropat?: [versuri] // Altoi pe o tulpină vorbitoare.- Ch.: Lit. artistică, 1978.- P. 25.- Cu caract. chir. 1446. DARIENCO P. Lui A.S.Puşkin : [versuri] // Darienco P. Scrieri. Vol. 1.- Ch.: Cartea Mold., 1975.-P. 76-77. 1447. DELEANU L. Puşkin: [versuri] // Deleanu L. Scrieri. Vol. 1.- Ch.: Cartea Mold. , 1976.- P. 303.- Cu caract. chir. 1448. DELEANU L. Puşkin: [versuri] / selecţie de B.Deleanu.; prez. graf. de M.Bacinschi.Ch.: Hyperion, 1991.- P. 109. 1449. VIERU G. Puşkin la Dolna: [ versuri ] // Cultura.-1974.- 8 iunie.- P.6; Lit. şi arta.1979.- 31 mai; Curierul de seara.- 1995.- 6 iunie. 1450. CORNEANU L. Eu l-am citit pe Puşkin : [ versuri ] // Poezia Moldovei Sovetice: Antol.- Ch.: Lit. artistică, 1984.- P. 27-28.- Cu caract. chir. 1451. COSTENCO N. Lui Ovidiu (A.S.Puşkin): [ versuri ] // Costenco N. Poezii noi.Ch.:Edit de Stat a Cartea Mold.,1960.-P. 136-141; Scrieri. Vol. 1.- Ch.: Lit. artistică, 1979.P.122-125.- Cu caract. chir. 1452. COSTENCO N. Puşkiniana, Zamfira : [ versuri ] // Costenco N. Poezii şi poeme.Ch.: Lit.artistică, 1983.- P.84-85. 1453. ROŞCA V. Puşkin in Basarabia : [ versuri ] // Mereu ucenic.- Ch.: Lit. artistică, 1984.- P. 127.-Cu caract. chir. 1454. SKIŢKO B. La casa-muzeu “A.S.Puşkin” : [ ver suri ] // Chişinău. Gaz. de seară.- 1979.- 13 febr.- Cu caract. chir. 1455. ZADNIPRU P. Pentru A.S.Puşkin : [ versuri ] // Poezii.- Ch.: Lit. artistică, 1981.102 p.- Cu caract. chir. 1456. АНДРУСЬ А. Два праздника: [ Стихи о Пушкине ] // Независимая Молдова. – 1994. – 9 июня. 1457. АНДРУСЬ А. Александру Пушкину: [ Стихи ] // Веч. Кишинев. – 1993. – 27 мая; Рус.слово.-1993.- май.- С.6. 1458. БАДИКОВА И. И вдруг охватит сожаленье… [ Стихи ] // Веч. Кишинев. – 1990. – 6 июня. – С. 3. 1459. БАЛЦАН И. Памятник Пушкину: [ Стихи ] [ Пер. Р. Моран // Балцан И. Все краски. – К., 1981. – С. 135 – 136. 1460. БАРЖАНСКИЙ Ю. Наш Пушкин : [ Стихи ] // Октябрь. – 1949. – № 3. – С. 67. 1461. БОКОВ В. Пушкин в Молдавии: [ Стихи ] // Кодры. – 1972. – № 8. – С. 34 – 36. 1462. БОЦУ П. Бессмертие: [ Стихи об А. С. Пушкине ] // Славян. вестник. – 1990. – июнь (№9). – С. 5. 103


A.S.Puşkin şi Basarabia

1463. БУКОВ Е. Встреча / Пер. В. Россельса // Буков Е. Стихи. – Л., 1949. – С. 28 – 34. 1464. БУКОВ Е. Молдавия готовится к юбилею : [ Стихи ] // Лит. газ. – 1949. – 23 марта. –С. 3. 1465. БУКОВ Е. Молдавский поэт Стамати у Пушкина в Кишиневе : [ Стихи ] // Знамя. – 1949. – № 6. – С. 11. – То же. – Сов. Молдавия. – 1949. – 8 июня. 1466. БУКОВ Е. Пушкин в Кишиневе: [ Стихи ] // Буков Е. Собр. Соч. Т. 1. : Стихотворения. Поэмы. 1924 – 1954. – М. : 1983. – С. 160 – 161; Новый мир. – 1949. – № 6. – С. 18 – 19; Октябрь. – 1949. – № 3. – С. 64. 1467. БУКОВ Е. Светлый домик / Пер. Л. Мартынова // Буков Е. Стихи. – Л., 1949. – С. 25 – 27. 1468. БУРЛАК–ВЫЛКАНОВ П. За миг до бессмертия!: [ Стихи ] // Независимая Молдова. – 1999. – 10 февр. 1469. ВАТАМАНУ И. Пушкинская южная метафора: [ Стихи ] / Пер. с молд. М. Григорьев // Кодры. – 1979. – № 5. – С. 82. 1470. ВИЕРУ Г. Пушкин в Долне : [ Стихи ] // Виеру Г. Избранное. – К., 1984. – С. 67. 1471. ВИЕРУ Г. Пушкин в Долне: [ Стихи ] / Пер. Р. Фельдшера // Славян. вестник. – 1990. – июнь. – С. 5. 1472. ВИЕРУ Г. Пушкин в Долне: [ Стихи ] // Сов. Молдавия. – 1983. – 10 сент., Сов. Латвия. – 1983. – 24 мая., Независимая Молдова. – 1995. – 14 февр.; Деловая газ. – 1999. – 5 февр. 1473. ВИКТОРОВ Б. Сирень на пути в Долну: [ Стихи ] // Кодры. – 1980. – № 9. – С. 40 – 42. 1474. ВОДЭ Г. Памятник Пушкину в Фалештах, Ручей возле села Пушкино: [ Стихи ] // Водэ Г. Открытие колодца. – К., 1978. – С. 71 –72.; Кодры. – 1977. – № 4. – С. 4; Деловая газ. – 1999. – 5 февр. – С. 16. 1475. ГЕРБАНОВСКИЙ Н. Развалины дома Инзова в г.Кишиневе:[Стихи] // Из литературного наследия бессарабских писателей XIX века / Сост. С.Г.Пынзару, В.М.Чокану.- К., 1990.- С.72. 1476. ГРИГОРЬЕВ М. Пушкинский венок // Веч. Кишинев. – 1985. – 8 февр. Представлен сборник с одноименным названием стихов и эссе литераторов Молдавии и других республик, посетивших пушкинские места приднестровского края. 1477. ГУТИН Ю. У памятника Пушкину в Кишиневе: [ Стихи ] // Труд. – 1957. – 10 февр. 1478. ДАЛЕЧЕ северной столицы: [ Стихи ] / Сост. и предисл. Г. Богач. – К. : Картя Молд., 1974. – 79 с. 1479. ДАМАСКИНА В. О Долна, Долна… : [ Стихи ] // Кишин. обозреватель. – 1998. – 6 февр. 1480. ДАМИАН Г. Над соротью: [ Стихи ] // Славян. вестник. – 1990. – июнь. – С. 5. 1481. ДАРИЕ П. В саду кишиневском: [ Стихи ] / Пер. с молд. Т. Вересенского // Октябрь. – 1949. – № 3 ( май – июнь ). – С. 69. 1482. ДАРИЕНКО П. Гордость Родины моей : [ Стихи ] Пер. с молд. В. Кочеткова // Сов. Молдавия. – 1949. – 5 июня. 1483. ДОРОШКОВА Л. А. С. Пушкину: [ Стихи ] // Независимая Молдова. – 1995. – 10 февр. 1484. ИСТРУ Б. А. С. Пушкин: [ Стихи ] // Сов. Молдавия. – 1984. – 11 апр. 1485. ИЦКОВИЧ С. «Нет дублера у поэта»: [ Стихи ] // Веч. Кишинев. – 1987. – 10 февр. 1486. К ЗВЕЗДЕ ПУШКИНА // Независимая Молдова. – 1992. – 30 янв. Стихи о Пушкине поэтов: Г. Блэнару, П. Кэраре, Л. Лари, Д. Матковски. 104


A.S.Puşkin şi Basarabia

1487. КОБЗЕВ И. По пушкинским следам: [ Стихи ] // Сов. Молдавия. – 1961. – 2 дек. 1488. КОРКИНА А. Пушкину: [ Стихи ] // Кишин. новости. – 1991. – 6 июня. – С. 3. 1489. КОРКИНА А. Трепетное прикосновение // Веч. Кишинев. – 1991. – 15 июня. Лирическое эссе, посвященное А. С. Пушкину. 1490. КОРКИНА А. Долна: [ Стихи ] // Независимая Молдова. – 1994. – 21 июля. 1491. КОРНИЛОВ Б. Пушкин : [ Стихи ] // Корнилов Б. Стихотворения и поэмы. – Л., 1957. – С. 117 – 138. Цикл стихов: Алеко, Пушкин в Кишиневе. 1492. КОСТИШАР В. Родился Пушкин: [ Стихи ] // Кишин. новости. – 1997. – 6 июня. – С. 6. 1493. КОЧЕТКОВ В. Последний путь : [ Стихи ] // Октябрь. – 1949. – №. 3. – С. 66. 1494. КОЧЕТКОВ В. Пушкин в Парканах : [ Стихи ] // Кочетков В. Весть. – М. : 1988. – С. 87 – 88., Слав. Газ. – 1993. - № 11. – С. 3. 1495. КРУЧЕНЮК П. Во имя жизни : [ Стихи ] // Октябрь. – 1949. – № 3. – С. 63. 1496. КРУШЕВАН П. Пушкину: [ Стихи ] // Кишин. обозреватель. – 1998. – 6 февр. Стихотворение на открытие памятника А. С. Пушкину в Публичном парке Кишинева. 1497. КУДРЯЕВА И. Дом Инзова: [ Стихи ] // Веч. Кишинев. – 1984. – 15 сент. 1498. ЛАРЕЦ №8: [Стихи юных и молодых поэтов к 200-летию А.С.Пушкина ] .- К., 1998.- 56 с. 1499. ЛАРИ Л. Земной поклон: [ Стихи / ] Пер. Н. Сундеев // Горизонт. – 1987. – № 4 . – С. 18., Делавая газ. – 1999. – 5 февр. – С. 16. 1500. ЛИЦЕЙ. Литературный альманах. Вып. 1 / Сост. А.Милях.- К.: «Инесса», 1998.128 с. В альманах вошли стихи участников республиканских и городских турниров, конкурсов, олимпиад и конференций, состоявщихся в 1996, 1997, 1998 годах в Республике Молдова. Альманах посвящен 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. 1501. МАРИАН Б. Пушкин мой… : [ Стихи ] // Независимая Молдова. – 1999. – 29 янв. 1502. МАТКОВСКИЙ Д. Пушкин: [ Стихи ] // Матковский Д. Государство черешен. – К., 1983. – С. 18 – 19. 1503. МАТКОВСКИЙ Д. Пушкин: [ Стихи ] / Пер. Р. Ольшевского // Славян. вестник. – 1990. – июнь. – С. 5., Деловая газ. – 1999. – 5 февр. – С. 16. 1504. МИЛЯХ А. В музее А. С. Пушкина : [ Стихи ] // Веч. Кишинев. – 1977. – 12 мая. 1505. ОЛЬШЕВСКИЙ Р. Паек. – Двое. Середина лета. – Пушкин в Кишиневе: [ Стихи ] // Сельская молодежь. – 1977. – № 7. – С. 8 – 9. 1506. ОЛЬШЕВСКИЙ Р. Пушкин в Кишиневе: [ Стихи ] // Ольшевский Р. А. Все это было на земле. – К., 1985. – С. 116 – 117. 1507. ОЛЬШЕВСКИЙ Р. Пушкин в Кишиневе: [ Стихи ] // «… Священна для души поэта» / Сост. А. Коркина, М. Хазин. – К., 1987. – С. 29. 1508. ОЛЬШЕВСКИЙ Р. Пушкин в Кишиневе: [ Стихи ] // Кодры. – 1977. – № 8. – С. 10 – 17.; Нар. образование. – 1986. – 4 июня. 1509. САВОСТИН Н. Из стихов о Пушкине : [ Стихи ] // Савостин Н. Гнездо. – К., 1989. – С. 134. 1510. САВОСТИН Н. Пушкинские липы: [ Стихи ] // Молодежь Молдавии. – 1971. – 3 июля. 1511. САВОСТИН Н. Сонет: [ Стихи посвященные пребыванию А. С. Пушкина в Молдавии ] // Сов. Молдавия. – 1984. – 6 июня. 1512. САВОСТИН Н. Пушкин в Каменке : [ Стихи ] // Савостин Н. Летящий дом. – К., 1979. – С. 71 – 72. 105


A.S.Puşkin şi Basarabia

1513. САВОСТИН Н. Этюды о Пушкине, Дом в Долне, Свеча, Голос издалека, «Товарищ вдохновенный» // Савостин Н. Сбереженный свет. – К., 1983. – С. 50 – 87. 1514. СВЕТЛОЕ имя Пушкина: Проза, стихи, пьесы о поэте / Сост. В. И. Кунин. – М. , 1988. – 605 с. 1515. «… СВЯЩЕННА для души поэта»: Стихи, статьи, эссе / Сост. А. А. Коркина и М. Г. Хазин, Худож. А. С. Явтушенко. – К. : Лит. артистикэ, 1987. – 192 с. В книгу включены посвященные А. С. Пушкину произведения писателя прошлого и современных литераторов Молдовы. 1516. СЛАВГОРОДСКИЙ Б. Встреча с Пушкиным: [ Стихи ] // Октябрь. – 1949. – № 3. – С. 65. 1517. СОЛТАНОВА Г. «Мы разучились Пушкина читать… «: [ Стихи ] // Кодры. – 1991. – № 3. – С. 46. 1518. ФЛЕРОВ Н. Счастье, Пушкин в Молдавии: [ Стихи ] // Дружба народов. – 1954. – № 6. – С. 207 – 210. 1519. ХАЗИН М. Пушкинская Долна: [ Стихи ] // Горизонт. – 1989. – С. 31. 1520. ЧОКАНУ А. Долна: [ Стихи ] // Кодры. – 1979. – № 4. – С. 10.

106


A.S.Puşkin şi Basarabia

PUŞKIN ÎN TEATRU, CINEMA ПУШКИН В ТЕАТРЕ, КИНО 1521. SAINCIUC, G. A. Puşkin: Salutările mele, vechi cunoscuţi ! Dar v-aţi schimbat de atunci : [caricatură] // Chipăruş. – 1960. – nr. 10. – P. 8. 1522. KRAKAN A. Balet po liriceskomu sedevru geniâ // Nezavisimaâ Moldova. – 1997. – 7 fevr. – În lb. ru. Despre montarea operei “Fontanul din Bahcisarai” de A. S. Puşkin în premieră pe scena teatrului de oreră, balet şi dramă din Chişinău la 27 februarie 1957. 1523. ВЫСТАВКА о Бессарабии и Северной Буковине // Веч. Москва. – 1941. – 10 янв. Материал о пребывании Пушкина в Бессарабии на выставке в Этнографическом музее. 1524. ГУРОВСКИЙ Л. «Евгений Онегин»: К постановке в Кишиневской оперной студии // Сов. Молдавия. – 1946. – 15 дек. 1525. АРТИСТЫ к юбилею // Сов. Молдавия. – 1949. – 15 мая. Пушкинский репертуар театров в канун юбилея. К 150 – летию со дня рождения. 1526. «ЕВГЕНИЙ Онегин» на клубной сцене // Сов. Молдавия. – 1949. – 8 июня. 1527. ЧЕЛЫШЕВ Б. «Бендер пустынные раскаты…» // Учит. газ. – 1983. –4 июня. О поездке А. С. Пушкина в г. Бендеры. Корреспонденция из города Бельцы. Инсценировки : постановка «Евгения Онегина» в драмкружке пригородного села Слободзея и «Цыганы» в драмкружке механического завода. 1528. КОНЦЕРТЫ в филармонии // Сов. Молдавия. – 1949. – 18 мая. 1529. КРАКАН А. Балет по лирическому шедевру гения // Независимая Молдова. – 1997. – 7 фев. 1530. ПУШКИНСКАЯ выставка // Сов. Молдавия. – 1949. – 10 июня. В республиканском художественном музее. Среди экспонатов: акварельные работы Л. П. Григоращенко, картины гуашью художника А. И. Матера, иллюстрации Б. Н. Широкорада к «Цыганам», литографии П. А. Шиллинговского, бюст скульптора Л. И. Дубиновского, три барельефа А. Е. Шубина. 1531. ПУШКИНСКИЙ кинофестиваль // Сов. Молдавия. – 1949. – 15 мая. В Кишиневе, Бендерах, Тирасполе и Бельцах. Лекции о жизни и творчестве Пушкина, выставки. Выпуск киножурнала, посвященного пребыванию А. С. Пушкина в Молдавии. 1532. ХОХЛОВКИНА А. Пушкин и музыка // Сов. Молдавия. – 1949. – 25 мая. 1533. ГАБОВИЧ М. Балет на экране // Лит. газ. – 1954. – 16 февр. Экранизация балета Б. В. Астафьева «Бахчисарайский фонтан». 1534. КРИГЕР В. Мастера русского балета // Сов. культура. – 1954. – 11 февр. Экранизация балета Б. В. Астафьева «Бахчисарайский фонтан» 1535. КОРОЛЕВ К. Талантливый спектакль : [посвященный А.С.Пушкину] // Сов. Молдавия. – 1956. – 26 июня. 1536. “ПУШКИН в Молдавии”: [об одноименном спектакле русского драматического театра по пьесе А.Комаровского и А.Сумарокова ] // Сов. Молдавия.- 1958.- 13 дек. 1537. ВОЛКОВСКАЯ Л. Музыкальная жизнь “Черной шали” // Сов. Молдавия.- 1962.10 февр. 1538. СТРАНИЦЫ кишиневских тетрадей А.С.Пушкина: Новый научно– популярный фильм // Сов. Молдавия. – 1962. – 28 янв. 107


A.S.Puşkin şi Basarabia

1539. ВАСИЛЬЕВ М. «Пушкин в Бессарабии»: [ Выставка репродукций граф. работ пензенского художника Б. И. Лебедева ] // Пенз. правда. – 1974. – 9 июля. Пьеса А. Глоба «Пушкин» в театре. 1540. ТЕЛЕПЕРЕДАЧА к 193-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина «Дорогами русской культуры» / Авторы В. Кушниренко, А. Шалимова, И. Иванов. – 1991. – 6 июня.

108


A.S.Puşkin şi Basarabia

ANEXE ПРИЛОЖЕНИЯ POEZIA LUI PUŞKIN ÎN CÎNTECE ŞI ROMANŢE ПОЭЗИЯ А. С. ПУШКИНА В ПЕСНЯХ И РОМАНСАХ К друзьям, Ночной зефир, Что в имени тебе моем (А. Даргомыжский) Ненастный день потух (Н. Римский-Корсаков) Послание в Сибирь, Цветок засохший (В. Косенко) Не пой, красавица (С. Рахманинов) Заклинание (Ю. Шапорин) Исп. Б. Гмыря д 8749-50 Гречанке (Н. Римский-Корсаков) Песнь Земфиры (П. Чайковский) Муза (С. Рахманинов) Певец, Ночь (А. Рубинштейн) Сосны, В твою светлицу, Румяной зарею покрылся восток (С. Прокофьев) Мери (Ю. Кочуров) Я здесь, Инезилья (В. Косенко) Исп. З. Долуханова д 8603 – 4 Зимний вечер, Признание (М. Яковлев) Где наша роза Не пой, красавица Ночной зефир Я помню чудное мгновенье (М. Глинка) Я вас любил Юноша и дева (А. Даргомыжский) На холмах Грузии Я верю, я любим (Н. Римский-Корсаков) Цветок засохший Арион (Н. Метнер) Исп. И. Козловский д 8617 – 18 Редеет облаков летучая гряда Красавица (Н. Римский-Корсаков) Исп. С. Лемешев Роняет лес багряный свой убор С. Шапошников Няне Подъезжая под Ижоры (Г. Свиридов) Фонтану бахчисарайского дворца (А. Власов) Е. Шумская, д 9971 – 2 Сожженое письмо (Ц. Кюм) Л. Руденко Для берегов отчизны дельной (А. Бородин) М. Рейзен В крови горит огонь желанья Мери (М. Глинка) Талисман (Н. Титов) Исп. П. Лисициан Старый муж, грозный муж Н. Обухова Грузинская песня (М. Балакирев) Н. Казанцева д 9059 – 60 Анчар Пророк (Н. Римский-Корсаков) И. Петрова «Я помню чудное мгновенье»- литературная композиция по книге «Письма женщин к Пушкину» (Воспоминания А. П. Керн, Воспоминание цыганки Тани) Исп. М. Ракова д 023611 – 12

109


A.S.Puşkin şi Basarabia

CRONICA PERIOADEI BASARABENE ХРОНИКА ЮЖНОГО ПЕРИОДА 1820 год ДОЧЕРИ КАРАГЕОРГИЯ – написано в Кишиневе 5 октября 1820 г. Впервые опубликовано в сборнике стихотворений 1826 года. Карагеоргий (Георгий Черный) – сербский вождь, семья которого жила в Хотине, недалеко от Кишинева. ЧЕРНАЯ ШАЛЬ – написано в Кишиневе 14 ноября 1820 г. Напечатано в «Сыне отечества», 1821 г., № 15, а затем в журнале «Благонамеренный», 1821 г., № 10 под заголовком «Молдавская песня». К ПОРТРЕТУ ВЯЗЕМСКОГО – напечатано в «Полярной звезде» в 1824 г. 1821 год ВОЙНА – написано 29 ноября 1821 г. Напечатано в «Полярной звезде» в 1823 г. под названием «Мечта воина». Стихотворение вызвано греческим восстанием. Пушкин намеревался принять участие в войне на стороне восставших. См. Письмо брату от 30 января 1823 г. ДЕЛЬВИГУ – этими стихами начинается письмо Дельвигу от 23 марта 1823 г. из Кишинева. ИЗ ПИСЬМА К ГНЕДИЧУ – из письма от 24 марта 1821 г. Овидий – римский поэт, сосланный императором Августом – Октавианом на побережье Черного моря. «НАПЕРСНИЦА МОИХ СЕРДЕЧНЫХ ДУМ» – неоконченный черновой набросок. КИНЖАЛ – при жизни Пушкина стихотворение получило распространение в списках, его французский перевод появился в книге Ансело «Шесть месяцев в России» (Париж, 1827 г. ). Кесарь – Юрий Цезарь. В 48 г. до н. Э. Цезарь, находившийся в Галлии, переправил свои войска через реку Рубикон, являвшуюся границей, и начал гражданскую войну против Помпея, кончившуюся полной победой Цезаря. Апостол гибели – Марат. Эвменида – Шарлота Корде. Занд – немецкий студент, убивший в 1819 году реакционного писателя Коцебу. Это убийство рассматривалось как акт революционного патриотизма. Занд был казнен. «ВСЕ ТАК ЖЕ ЛЬ ОСЕНЯЮТ СВОДЫ» – черновой набросок стихотворения, вызванного уходом Е. Семеновой из театра и слухами о ее возвращении на сцену. Я НЕ ЛЮБЛЮ ТВОЕЙ КОРИНЫ – неоконченный черновой набросок. Корина – героиня одноименного романа мадам де Сталь. К какому именно Безобразову обращены стихи, неизвестно. КАТЕНИНУ – написано 5 апреля 1821 г. Напечатано в сборнике стихотворений 1826 г. Катенин П. А. (1792-1853) – русский поэт, драматург, критик. ДЕВА – напечатано в «Соревнователе просвещения» в 1823 году в № 3. ПРИЯТЕЛЮ – напечатано в сборнике 1826 г. Стихотворение обращено к Н. С. Алексееву, кишиневскому знакомому Пушкину. ЭПИГРАММА – впервые напечатано в сборнике 1826 г. без даты. Время создания определяется положением черновика в тетрадях. Эмилий – ( в черновике «Людмилин», т. е. автор «Руслана и Людмилы») – сам Пушкин. Против кого из критиков написана эпиграмма – не установлено. В. Л. ДАВЫДОВУ – черновое стихотворение, написано около 5 апреля 1821 г. и адресовано декабристу В. Л. Давыдову (1792 – 1855 гг. ), с которым Пушкин познакомился в его имении Каменке.

110


A.S.Puşkin şi Basarabia

МУЗА – помечено в рукописи 14 февраля 1821 г., но напечатано в «Сыне отечества» № 23 и включено в раздел «Подражание древним» с пометкой «Кишинев, апреля 5, 1821 г. «. ЧААДАЕВУ – напечатано в «Сыне отечества», 1824 г., № 35, с датой 20 апреля 1821 г. ( в рукописи дата «6 апреля»). Чаадаев П. Я. – писатель, автор знаменитых «Философическим писем», ближайший друг Пушкина. «Развратом изумил четыре части света» – имеется в виду Ф. И. Толстой (1782 – 1846 гг. ) граф. Оратор Лужников – Каченовский, редактор журнала «Вестник Европы», враг Пушкина. Шепинг Д. А. – петербургский офицер. «ТВОИ ДОГАДКИ – СУЩИЙ ВЗДОР… « – эпиграмма написана по адресу лица, ошибочно принявшего на свой счет стихи из послания к Чаадаеву 1821 г., в действительности направленные против Ф. Толстого. К МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ – в рукописи под текстом пометка: «Кишинев. 11апреля 1821». При жизни Пушкина не печаталось. Рукопись сохранилась не полностью. «КТО ВИДЕЛ КРАЙ, ГДЕ РОСКОШЬЮ ПРИРОДЫ» – написано в апреле 1821 г. При жизни Пушкина не печаталось. В стихотворении описаны впечатления Пушкина от Крыма, в частности от Гурзуфа. ДИОНЕЯ – напечатано с сборнике 1826 г., раздел «Подражания древним». ВЯЗЕМСКОМУ – начало необработанного чернового послания, не законченного Пушкиным. «РАЗЗЕВАВШИСЬ ОТ ОБЕДНИ» – сатирические куплеты на кишиневских дам. Катакази – грек, бессарабский гражданский губернатор. Хромоногая – лицо неизвестное. П. Маврогени – богатый бессарабский помещик. Круглая соседка – лицо не установлено . Тадарашка – Федор Крупенский – брат вице – губернатора М. Е. Крупенского. Тарсис – Т. Катакази, сестра губернатора. «НЕДАВНО БЕДНЫЙ МУЗУЛЬМАН» – незаконченный черновой перевод стихотворной сказки Сенесе «Каймак». Перевод очень вольный, далеко отходящий от подлинника. Действие из Бруссы перенесено в Гурзуф. «ЭЛЛЕФЕРИЯ, ПРЕД ТОБОЙ» – необработанный набросок. Эллеферия погречески – свобода. «ЕСЛИ С НЕЖНОЙ КРАСОТОЙ» – необработанный набросок. Стихотворение предположительно адресовано Пульхерице Варфоломей, дочери молдавского боярина. Написано в апреле – мае 1821 г. ПРИМИТЕ НОВУЮ ТЕТРАДЬ, О ВЫ, КОТОРЫЕ ЛЮБИЛИ – необработанные наброски предполагавшегося «Посвящения « к «Гавриилиаде». ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ – черновой набросок, не доведенный до конца. «ВОТ МУЗА, РЕЗВАЯ БОЛТУНЬЯ» – черновой набросок, адресованного, вероятно, Алексееву. ЭПИГРАММА – при жизни Пушкина не печаталось. Панглос – из романа Вольтера «Кандид», . Ученый, оптимист. ГЕНЕРАЛУ ПУЩИНУ – при жизни Пушкина не печаталось. Пущин П. С. – командир бригады, служивший в Кишиневе под началом М. Ф. Орлова. В Кишиневе основал масонскую ложу. По поводу основания этой ложи и написаны эти стихи. НАПОЛЕОН – написано по получении известия о смерти Наполеона. Впервые напечатано в сборнике 1826 г. ГРОБ ЮНОШИ – написано в июле-августе 1821 г. Напечатано впервые в сборнике 1826 г. среди элегий. «ТАДАРАШКА В ВАС ВЛЮБЛЕН». Тадарашка – Ф. Е. Крупенский, бессарабский помещик. 111


A.S.Puşkin şi Basarabia

«ГРЕЧАНКА ВЕРНАЯ! НЕ ПЛАЧЬ, - ОН ПАЛ ГЕРОЕМ!» – черновой набросок, не печатавшийся при жизни Пушкина. Стихотворение вызвано событиями греческого восстания. «УМОЛКНУ СКОРО Я… « – написано 23 августа 1821 г. Напечатано впервые в сборнике 1826 года. «МОЙ ДРУГ, ЗАБЫТЫ МНОЙ СЛЕДЫ МИНУВШИХ ЛЕТ» – написано 25 августа 1821 г. Напечатано в «Новостях литературы» за 1825 г. в № 3. АЛЕКСЕЕВУ – напечатано в «Полярной звезде» за 1825 г. Стихотворение вызвано тем, что Алексеев одно время подозревал Пушкина в соперничестве, будучи в близких отношениях с кишиневской жительницей М. Эйхфельдт и думая, что Пушкин также ухаживал за ней. К ОВИДИЮ – написано 26 декабря 1821 г. Напечатано в «Полярной звезде» за 1823 г. Стихотворение носит явный автобиографический характер (сопоставление ссылки Овидия и собственной участи). ПРИМЕТЫ – в рукописи под текстом дата «27». Напечатано в сборнике 1826 г., раздел «Подражание древним». ЭПИГРАММА – при жизни Пушкина не печаталось. Эпиграмма направлена против М. Т. Каченовского, издателя журнала «Вестник Европы». КОКЕТКЕ – при жизни Пушкина не печаталось. Аньеса – тип наивной девушки из комедии Мольера «Школа жен». Стихотворение адресовано А. А. Давыдовой. ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ – при жизни Пушкина не печаталось. Пародия на заповедь Моисея. «В ТВОЮ СВЕТЛИЦУ, ДРУГ МОЙ НЕЖНЫЙ» – черновой набросок. Имеется другой вариант последних стихов: Не жди меня средь темной ночи До первых утренних лучей, Смыкая сном унылы очи В девичьей комнате своей. ПРОЗЕРПИНА – черновой текст (первые двенадцать стихов). Закончено 26 августа 1824 г. Напечатано в «Северных цветах» в 1825 г. Стихотворение является вольным переводом 27-й картины из «Превращений Венеры» – Парни. 1822 БАРАТЫНСКОМУ ИЗ БЕССАРАБИИ – напечатано в «Северных цветах» за 1826 г. Баратынский в это время служил солдатом в Финляндии. Это рассматривалось как ссылка, т. к. было наказанием за проступок, совершенный в школьные годы. Овидий здесь упоминается как поэт, сосланный на Черное море Августом. ЕМУ ЖЕ – напечатано вместе с предыдущим. ИЗ ПИСЬМА К Я. Н. ТОЛСТОМУ –Толстой Я. Н. – один из основателей литературно-политического кружка «Зеленая лампа» в Петербурге. «БРАНИСЬ, ВОРЧИ, БОЛВАН БОЛВАНОВ» –эпиграмма сохранилась в копиях. Ланов И. Н. – кишиневский чиновник, постоянно ссорившийся с Пушкиным. «НАПЕРСНИЦА ВОЛШЕБНОЙ СТАРИНЫ» – при жизни Пушкина не печаталось. «У КЛАРИСЫ ДЕНЕГ МАЛО»- напечатано в сборнике 1826 г. В рукописи датировано: 1822, январь.

112


A.S.Puşkin şi Basarabia

«ЧУГУН КАГУЛЬСКИЙ, ТЫ СВЯЩЕН» – неоконченный отрывок. При Кагуле в Бессарабии русские войска разбили турок 21 июля 1770 г. ГРЕЧАНКЕ – напечатано в «Полярной звезде» на 1823 г. и включено в сборник 1826 г. с датой 1822. Пушкин пишет о Калипсо Полихрони, прибывшей в Кишинев из Константинополя. ДРУЗЬЯМ – написано 15 февраля 1822 г. Напечатано в «Полярной звезде» на 1824 г. В рукописи имеет заглавие «Кеку, Полторацким и Горчакову». «НЕДАВНО Я В ЧАСЫ СВОБОДЫ» – при жизни Пушкина не печаталось. Стихи являются посланием Д. Давыдову по поводу выхода в свет его книги «Опыт теории партизанского действия « 1821 г. Ф. Н. ГЛИНКЕ – при жизни Пушкина не печаталось. Стихи вызваны тем, что Ф. Н. Глинка в сентябре 1820 г. поместил в «Сыне отечества» послание «К Пушкину» по поводу выхода в свет «Руслана и Людмилы». В этом послании были намеки на ссылку Пушкина на юг. ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ – в рукописи под текстом стихотворения дата: «1 марта 1822». Напечатано в «Северных цветах» за 1825 год. Сюжетом послужил летописный рассказ. «МОЙ ДРУГ, УЖЕ ТРИ ДНЯ»- необработанный набросок. Орест – здесь в значении «друг», вероятно – Н. С. Алексеев. Смиренный Иоанн – И. Н. Инзов, начальник Пушкина, сменивший Бахметьева в должности наместника Бессарабской области. Ясский пан – Тодор Балш, которого побил Пушкин, за что был посажен Инзовым под домашний арест. Куконица – жена кукона, т. е. молдавского боярина. ТАВРИДА – незаконченное и недоработанное стихотворение, вызванное воспоминаниями о пребывании в Гурзуфе в 1820 году. Написано 16 апреля 1822 г. В рукописи черновика дата. Стихи связываются с Е. Н. Раевский. «НА ТИХИХ БЕРЕГАХ МОСКВЫ» –незаконченный отрывок. В. Ф. РАЕВСКОМУ – неоконченное послание. Адресовано Владимиру Федосеевичу Раевскому, арестованному за политическую пропаганду среди войск и заключенному в Тираспольскую тюрьму. Оттуда Раевский прислал стихотворение «К друзьям», в значительной своей части обращенное к Пушкину. Между прочим, к нему обращены стихи: Оставь другим певцам любовь! Любовь ли петь, где брызжет кровь… Пушкин хотел начать ответ стихами: Недаром ты ко мне воззвал Из глубины глухой темницы… но кроме этих двух стихов от начала послания ничего не сохранилось. В. Ф. РАЕВСКОМУ –недоработанное и незаконченное послание В. Ф. Раевскому. Настоящее послание является ответом на стихотворение Раевского «Певец в темнице», где имеются стихи обращенные к Пушкину. ПОСЛАНИЕ ЦЕНЗОРУ – при жизни Пушкина не печаталось, но получило распространение в списках. Написано в конце 1822 г. Послание направлено против цензора А. С. Бирукова, деятельность которого Пушкин называл «самовластной расправой трусливого дурака». ИНОСТРАНКЕ – напечатано в сборнике 1826 г. без даты. В черновой рукописи озаглавлено «Гр. « («Гречанке»). УЗНИК – впервые напечатано в третьей части стихотворений Пушкина 1832 г. В рукописи, подготовленной для этого издания, дата: Кишинев, 1822. АДЕЛИ – напечатано в «Полярной звезде» за 1824 год. Возможно, что стихи обращены к Адели Давыдовой, дочери А. Л. Давыдова, девочке лет четырнадцати, с которой Пушкин встречался в Каменке. 113


A.S.Puşkin şi Basarabia

«ЛЮБЛЮ ВАШ СУМРАК НЕИЗВЕСТНЫЙ» – напечатано в «Московском телеграфе» в №1, за 1826 г. Включено Пушкиным в издание «Стихотворений» 1829 г. с датой «1822». Дата, поставленная Пушкиным объясняется тем, что стихотворение представляет собой переработку отрывку из «Тавриды» 1822 г. Однако, переработав эти стихи, Пушкин придал им новый смысл, характерный для его настроения 1825, а не 1822 г. М. Е. ЭЙХФЕЛЬДТ – отрывок из стихотворения, сообщенный В. П. Горчаковым. Дата написания не установлена. М. Е. Эйхфельдт – жена кишиневского чиновника. 1823 год ЗАПИСКА В. П. ГОРЧАКОВУ – стихотворный отрывок, сообщенный Горчаковым. По его свидетельству, написано в конце января 1823 г. В письме Пушкин осведомляется о бале, назначенном на понедельник у Варфоломея. ЧИНОВНИК И ПОЭТ – необработанный отрывок. Тема – выдача разбойника Кирджали турецким властям. См. повесть «Кирджали». Чиновник, видимо писатель К. Стамати, чиновник у И. Инзова. По свидетельству Пушкина, выдача Кирджали произошла в сентябре 1821 г. ПТИЧКА – напечатано в «Литературных листках», 1823 г., № 2. Написано в конце апреля. См. Письмо Гнедичу от 13 мая 1823 г. Явно автобиографический и политический смысл стихотворения заставил издателей прибегнуть из цензурных соображений к примечанию, затуманивающему смысл стихов. ЦАРСКОЕ СЕЛО – написано июль 1822 г. – июль 1823 г. «СЕГОДНЯ Я ПОУТРУ ДОМА» – при жизни Пушкина не печаталось. Тардиф – французский ресторатор в Петербурге. Разорившись, переехал в Одессу, затем в Кишиневе, где служил поваром. «КТО, ВОЛНЫ, ВАС ОСТАНОВИЛ» – черновой набросок. В стихах иносказательно изображается общеевропейская реакция, задушившая все революционные движения начала 20-х годов. Л. ПУШКИНУ – незаконченный необработанный отрывок. КН. М. А. ГОЛИЦЫНОЙ – напечатано в «Карманной книжке для любителей русской старины и словесности» за 1830 г. Стихи обращены к М. А. Голицыной, внучке Суворова, известной любительнице музыки. Пушкин выражает благодарность Голицыной за то, что она пела романсы на его слова. «БЫВАЛО, В СЛАДКОМ ОСЛЕПЛЕНЬЕ» – черновой набросок. Здесь впервые затронуты темы, развитые в стихотворениях «Демон» и «Свободы сеятель пустынный». Последние стихи прямо пересечены во второе стихотворение. «КАК НАШЕ СЕРДЦЕ СВОЕНРАВНО!» – необработанный набросок. «ВНЕМЛИ, О ГЕЛИОС, СЕРЕБРЯНЫМ ЛУКОМ ЗВЕНЯЩИЙ»- незаконченный черновой набросок. Стихи являются переводом начала книги А. Шенье «Слепец». В ней изображен приход Гомера на остров Сиру. «ЗАВИДУЮ ТЕБЕ, ПИТОМЕЦ МОРЯ СМЕЛЫЙ»- черновой набросок. POEME ПОЭМЫ КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК – поэма написана во второй половине 1820 г. В декабре закончен черновой текст поэмы. Беловой текст закончен перепиской 23 февраля 1821 года. Печатание поэмы Пушкин поручил Н. И. Гнедичу. Книга вышла в свет в конце августа 1822 года. Поэма посвящена Раевскому Н. Н. (младшему), другу Пушкина. Вместе с семейством Раевских Пушкин побывал в 1820 г. на Кавказе 114


A.S.Puşkin şi Basarabia

и в Крыму. Свое отношение к поэме Пушкин выразил в письмах В. П. Горчакову (октябрь-ноябрь 1820 г. ), Н. И. Гнедичу (29 апреля 1822 г. ), Вяземскому (6 февраля 1823 г. ). ВАДИМ – написана в 1822 г. Сохранилась лишь первая песнь этой неоконченной поэмы. БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ – поэма написана в 1821 – 1822 годах. Ее полный текст сожжен Пушкиным. Тот отрывок, который сохранился, напечатан Пушкиным в «Полярной звезде» за 1825 год, а затем отдельной книжкой в 1827 г. БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН – Пушкин работал над поэмой с весны 1821 г. до 1823 г. Издание поэмы Пушкин поручил П. А. Вяземскому, и она после некоторой задержки по причине цензурных придирок, появилась в свет 10 марта 1824 г. Эпиграф к поэме – цитата из поэмы персидского поэта Саади «Бустан». Бахчисарайский дворец и природа Крыма описаны Пушкиным под впечатлением от пребывания в Крыму в августе – сентябре 1820 года. ЦЫГАНЫ – поэма написана в 1824 году, начата на юге в январе и закончена в Михайловском 10 октября того же года. Отдельной книжкой поэма вышла в свет в мае 1827 года. Как и в других южных поэмах, в основу «Цыган» легли собственные наблюдения и впечатления Пушкина. Пушкин познакомился с бытом цыганского табора, который он встретил между селами Долна и Юрчены летом 1821 г. По воспоминаниям современников, он провел в цыганском таборе около месяца. ПЛАНЫ И НАБРОСКИ ПОЭМ ПОЭМА О ГЕТЕРИСТАХ – написана в зиму 1821 – 1822 гг. Сюжетом задуманной поэмы послужили события похода Александра Ипсиланти. Отряд под его командованием перешел Прут с русского берега на молдавский 22 февраля (6 марта) 1821 г. под лозунгом освобождения Греции от турецкого ига. АКТЕОН – написана зимой 1821 – 1822 гг. Сюжет замысла является соединение отдельных эпизодов двух мифов: о спящем Эндимионе, карийском пастухе, любовнике Дианы, и об Актеоне, увидевшем нагую Диану, когда она купалась, и за то превращенном в оленя, собаки Актеона, не признав хозяина, растерзали его. БОВА – наброски относятся, за исключением IV, к 1822 году. На автографе с планом III даты 30 июня и 1 июля. План IV написан в конце октября или в ноябре 1834 г. Судя по двум стихам, сопровождающим план, представляет собой замысел не поэмы, а сказки. МСТИСЛАВ – написана в конце 1822 г. О намерении написать поэму о Мстиславе Пушкин сообщил в эпилоге к «Кавказскому пленнику» и в примечании дал историческую справку о Мстиславе.

115


A.S.Puşkin şi Basarabia

FRAGMENTE DIN PIESE ОТРЫВКИ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВАДИМ – сентябрь(?)… Ноябрь (?) 1821 г. Наброски трагедии. Замысел трагедии совпадает по времени и с замыслом поэмы на ту же тему. ОТРЫВОК КОМЕДИИ ОБ ИГРОКЕ – июнь 1821 г. План и отрывок комедии об игроке. ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – начало романа. Роман в стихах «Евгений Онегин» является основным произведением Пушкина. Начав его в Кишиневе 9 мая 1823 года, поэт закончил его вчерне в Болдине осенью 1830 года. Пушкин составил следующую хронологическую таблицу, содержащую перечень девяти написанных глав с их предположительными заголовками и с разделением романа на три части. В этой таблице намечены основные даты и места, где написаны отдельные главы. В Кишиневе Пушкиным написаны первые две строфы первой главы. PROZĂ ПРОЗА КИРДЖАЛИ – повесть. Прообразом героя повести является болгарин гайдукгетерист Георгий Кирджали. Рукопись повести до нас не дошла. Предположительно повесть можно датировать октябрем – ноябрем 1834 г. Она напечатана в декабрьском номере журнала «Библиотека для чтения» 1834 г. ИЗ КИШИНЕВСКОГО ДНЕВНИКА – Владимиреско – Теодор Владимиреску (1770 – 1821), вождь румынского национально-крестьянского восстания против бояр и князей – фанариотов, одно время был в союзе с А. Ипсиланти, но затем был им схвачен и расстрелян. Митрополит – Гавриил Банулеско-Бодони. Кишиневский митрополит. Послание князя Вяземского – послание к В. А. Жуковскому опубликованное в «Сыне отечества» Баратынский – имеются в виду помещенные в том же номере «Сына отечества» стихотворения Е. А. Баратынского «Лиде» и русская песня «Страшно воет, завывает… « Пестель – декабрист, возглавляющий Южной тайное общество. В 1821 году был командирован в Бессарабию для собирания сведений о греческом восстании и в Кишиневе встречался с Пушкиным 9 апреля и 26 мая 1821 года. «Вот уже ровно год, как я оставил Петербург». Пушкин выехал из Петербурга в южную ссылку 6 мая 1820 г. «Третьего дня писал я к князю Ипсиланти». Письмо Пушкина к А. К. Ипсиланти не сохранилось. Суццо – князь Михаил, молдавский господарь, хорошо знавший Пушкина. Он был участником гетерии и жил в это время в Кишиневе в качестве агента князя А. Ипсиланти. Алексеев – Николай Степанович. Инзов – Иван Никитич, генерал-лейтенант, главный попечитель и председатель Комитета об иностранных поселенцах Южного края России. С 25 июля 1820 г. по 26 июля 1823 г. исполнял обязанности наместника Бессарабской области. 6 июня написал следующую записку: К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера: Недостаточно быть дрянью, надо еще быть ею открыто. Накануне дрянной дуэли на саблях не пишут на глазах жены переминад, завещаний и проч. (фр. ) 116


A.S.Puşkin şi Basarabia

18 июля 1821 . Известие о смерти Наполеона. Бал у армянского архиепископа. Наполеон умер на острове св. Елены 5 мая 1821 г. Таким образом, известие об этом дошло до Пушкина лишь спустя три месяца. О ВЕЧНОМ МИРЕ – заметка представляет собой конспект споров, которые велись в доме Михаила Орлова в Кишиневе. Предметом спора был «Проект вечного мира» аббата Сен-Пьера, напечатанный в 1716 г. NOTE SUR LA REVOLUTION d’ IPSYLANTI – заметка представляет собой запись сведений о греческой революции, которые Пушкин мог получить в Кишиневе в 1821 г. непосредственно от греческих деятелей. Константин Ипсиланти, господарь Молдавии с 1799 г. и Валахии с 1802 по 1818 год. NOTE SUR PEHDA – DEKA – Пендадека Константин, участник похода А. Ипсиланти. В июне 1821 г. перебрался в Россию. Пушкин встречался с ним в Кишиневе. Резня В Галаце – была устроена греком Василием Каровье 21 февраля 1821г. ЗАМЕТКИ по русской истории XIII века О ПРОЗЕ О ФРАНЦУЗСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ – Жан Батист Руссо(1671-1741), одиписец.Пушкин предпочитал одам его эпиграммы. ПИСЬМА Л.С. Пушкину. 24 сентября 1820 г. Арзамасцам. 20-е числа сентября 1820 гю В. Л. Давыдову. (Первая половина марта 1821 г. ) А. А Дельвигу. 23 марта 1821 г. Н. И. Гнедичу. 24 марта 1821 г. А. И. Тургеневу. 7 мая 1821. Дегильи. 6 июня 1821 г. Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной. 27 июля 1821 г. С. И. Тургеневу. 21 августа 1821 г. Н. И. Гречу. 21 сентября 1821 г. П. В. Нащокину. 1821 г. (Отрывок) П. А. Вяземскому. 2 января 1822 г. Л. С. Пушкину. 24 января 1822 г. В. Ф. Раевскому. 1821 г. – начало февраля 1822 г. Н. И. Гнедичу. 29 апреля 1822 г. А. А. Бестужеву. 21 июня 1822 г. Н. И. Гнедичу. 27 июня 1822 г. П. А. Катенину. 19 июля 1822 г. Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной. 21 июля 1822 г. П. А. Вяземскому. 1 сентября 1822 г. Л. С. Пушкину. 4 сентября 1822 г. Я. Н. Толстому. 26 сентября 1822 г. Н. И. Гнедичу. 27 сентября 1822 г. Л. С. Пушкину. Сентябрь – октябрь 1822 г. Л. С. Пушкину. Октябрь 1822 г. В. П. Горчакову. Октябрь-ноябрь 1822 г. П. А. Плетневу. Ноябрь – декабрь 1822 г. Л. С. Пушкину. 1 – 10 января 1823 г. К. В. Нессельроде. 13 января 1823 г. Л. С. Пушкину. 30 января 1823 г. 117


A.S.Puşkin şi Basarabia

П. А. Вяземскому. 6 февраля 1823 г. П. А. Вязмскому. Март 1823 г. П. А. Вяземскому. 5 апреля 1823 г. Н. И. Гнедичу. 13 мая 1823 г. А. А. Бестужеву. 13 июня 1823 г. Неизвестной. Июнь-июль 1823 г.

118


A.S.Puşkin şi Basarabia

DICŢIONARUL BIBLIOGRAFIC AL CUNOSCUŢILOR БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЗНАКОМЫХ А. С. ПУШКИНА ALEKSEEV ALEXEI, sîrb, colonel în rezervă, participant al războiului din 1812 sa întîlnit cu Puşkin în Chişinău. ALEKSEEV NICOLAI, maior în rezervă, şi-a făcut serviciul la I.N. Inzov, membru al Lojei Masonice din Chişinău. ALBREHT EKATERINA, primul soţ a fost Constantin Kantakuzi, urmat de A.N. Bologovski şi generalul Albreht. Andreevski Vladimir, s-a certat din cauza ei cu Teodor Balş. Absolvent al şcolii militare Muraviov, participant la cercetarea militaro-topografică a Basarabiei, susţinător al mişcării decembriştilor. ANTONIO, armean, proprietar al unei cîrciume cu biliard, care se afla vizavi de casa lui I.N. Naumov, unde venea uneori Puşkin. BAIKOV, camergher, din Varşovia, timp de două săptămîni a trăit la Chişinău. Era cunoscut prin scandaluri. BALŞ TUDOR, Spătar, boier, a avut conflicte cu Puşkin. BAROZZI ANTON, Maior, plutonier de jandarmerie din Bender, s-a întîlnit cu dînsul, fiind în vizită la Bender. BAROZZI IACOV, colonel, membru al Lojei Masonice din Chişinău, căsătorit cu sora lui I.I. Puşcin, prieten de liceu a lui Puşkin, avea întîlniri cu ea în casa lui Barozzi. BASARGHIN NICOLAI, aghiotant al comandantul statului major al armatei a doua conduse de P.D. Kiseliov, decembrist, s-a întîlnit cu Puşkin la Chişinău. BELOUHA-KUHANOVSKIE PETR, consilier titular, boier basarabean, soţia lui Pulheria Egorovna Milo. BESTUJEV ALEKSANDR, scriitor, critic literar, editor al almanahului “Steaua Polară”, decembrist, în 1825 a ţinut corespondenţă cu Puşkin, a apreciat mult poemele “Ruslan şi Ludmila” şi “Ţiganii”. BOGDAN SMARANDA, văduva vornicului Dumitru Bogdan, ucis de fanarioţi, rusofonă, în 1810 a condus primirea solemnă a armatei ruse sub conducerea lui M.I. Kutuzov, la Iaşi. La această recepţie a avut loc conflictul cu Teodor Balş. BOLOGOVSKI DMITRIE, general maior, comandant al brigadei a I-a a diviziei a 16 de infanterie condusă de M.F. Korlov, P. era adesea invitat în casa lui. BOROZDNA, căpitan în Bender. BARANKOVICI IVAN, scriitor, membru al Lojei Masonice din Chişinău. BRIGHEN ALEKSANDR, colonel în rezervă, decembrist. BROGLIO SILVERII, conte, tovarăş de liceu a lui Puşkin. Este menţionat de Puşkin în poeziile “19 0ctombrie” şi “ Gavriiliada”. BRUNOV FILIP, baron, slujbaş cu misiuni speciale la M.S. Voronţov din mai 1823. CALACUTSCHI VASILE, căpitan, aghiotant superior al lui Orlov. CANTACUZINO ALEXANDRU, principe consilier titular, eterist. În casa lui Puşkin se întîlnea cu familia Ipsilante. CANTACUZINO, principe, colonel al armatei ruse, unul din conducătorii Eteriei. CANTACUZINO ELENA, soţia, lui Cantacuzino Gheorghe şi sora prietenului de liceu al lui Puşkin, A.M. Gorceacov. CAPO D’ISTRIA, conte, ministru al afacerilor interne al Rusiei. CARA GEORGHE, conducător al mişcării de eliberare naţională a Serbiei. CATACAZI CONSTANTIN, guvernator civil al Basarabiei. CATARGI PAVEL, căpitan. Despre cunoştinţa sa cu Puşkin scrie în jurnalul său Fiodor Lughinin. CATERINA, servitoare la I. Inzov.

119


A.S.Puşkin şi Basarabia

CAŢICA MIHALACHE, grec, din 1796 locuia în Basarabia . În casa lui Caţica se afla Loja masonică “Ovidiu” . CEREMISINOV, IACOV, comandant de brigadă a diveziei de infanterie 6, din 1821- general-maior. A efectuat cercetarea cazului Raevski. CHAMBONNEAU, CARL, baron, f. ofiţer francez, primul supraveghetor al Lojei masonice “Ovidiu”. DAVÎDOV ALEXANDRU, general maior în rezervă, proprietar al Camencii, în 1820 şi 1822 Puşkin s-a întîlnit la Camenca şi în iunie 1821 la Chişinău. DAVÎDOV VASILII, frate vitreg a lui N Raevski, preşedintele upravei a decembriştilor din Camenca. DAVÎDOV A., cunoscută prin frivolitatea ei. Puşkin a scris multe epigrame despre ea. DAVÎDOVA ECATERINA, mama eroului războiul pentru apărarea Patrie din 1812 al generalului N. Raevski. Puşkin s-a întîlnit cu ea la Camenca. DANZAS CONSTANTIN, tovarăş de liceu a lui Puşkin. În iunie 1822 s-a întîlnit cu Puşkin la Chişinău. DEGUILLE, fost ofiţer francez, stabilit la Chişinău. Puşkin îl provoacă la duel, iar Deguille refuză. La 6 iunie 1821 Puşkin îi scrie o scrisoare cu o caricatură. DJAVELA GHEORGHE, albanez, timp de 16 ani a lucrat cu I.P. Liprandi. Lui îi plăcea să glumească pe seama lui. DIMER, inspector al upravei medicale din Cameneţ-Podolsk, doctor în Chişinău. DMITRII (SULIMA), arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. DOLGORUCOV PAVEL. A lăsat amintiri despre Puşkin. DONICI, boier basarabean, proprietar al casei unde au locuit Inzov şi P. DRUGANOV IVAN, căpitan, aghiotant al generalului M. Orlov. DRUGANOVA TARSISA, soţia lui Druganov I. În casa ei locuiau decembriştii Raievski şi K. Ohotnikov DUCA CONSTANTIN, albanez, eterist. Puşkin asculta povestirile lui despre Eterie. DEDIŢKAIA PELAGHEIA, nepoata rectorului seminarului din Chişinău. Puşkin venea în vezită la Nesterovici unde se întîlnea cu ea DEDIŢKII MIHAIL, soţul Pelaghei Dediţkaia, l la seminarul din Chişinău. ERMOLAEV DIMITRII, ordonanţa a generalului Inzov EFREM, arhimandrit bulgar la Chişinău. EISMONT ALEKSEI, comandantul brigadei 16 de artilerie, colonel. La 30 aprilie 1821, aflîndu-se la Inzov a discutat cu Puşkin referitor la sclavie. EITNER BOGDAN, absolvent al gimnaziului din Novgorod, era angajat al comisiei care se ocupa de cercetarea topografică a Basarabiei, sublocotenent, din 1825 - inginer cadastral. Eitner aparţinea cercului, unde venea des Puşkin. EIHFELD IVAN, neamţ, funcţionar public, locuia la Chişinău. Puşkin s-a întîlnit cu el la 17 aprilie 1822 la I. Inzov, discuta despre comerţ şi filosofie. EIHFELD MARIA, grecoaică, soţia lui Ivan Eihfeld pînă la 1831. Verişorii ei Tudor, Aleco, Costachi Krupenski. Puşkin, împreună cu prietenul său I. Alekseev, îi făcea curte. FADEEV A.M., preşedintele Comitetului pentru imigranţi. rudă cu Dolgorukov. La 8-9 iulie 1822 s-a aflat la Chişinău, locuind într-o cameră cu Puşkin. Puşkin i-a transmis poemele sale scrise la Chişinău. “Prizonierul din Caucauz” şi “Fîntîna din Bahcisarai”. Soţia lui Fadeev a apreciat mult operele tînărului poet. FANTON DE VERRAILLON, ofiţer al statului major, participant la cercetarea topografică a Basarabiei. Puşkin s-a întîlnit cu el la Chişinău. FEODOSIEV SANDU, boier titular, consilier al Consiliului suprem al Basarabiei.

120


A.S.Puşkin şi Basarabia

FOURNIER VICTOR, francez, pedagog în familia generalului Raevski, a fost anchetat în cazul decembriştilor. P. s-a întîlnit cu el în timpul călătoriei în Caucaz şi Crimeea şi în 1822 la Chişinău FRANK KLEMENTI, funcţionar public Comitetului de patronaj. P. s-a întîlnit cu el la I. Inzov. GAMALEI IVAN, locotenent al flotilei Dunărene. Puşkin a făcut cunoştinţă cu el la negustorul Slavici la Ismail. GARTING ELENA, sora domnitorului Moldovei Mihail Sturza soţia generalmaiorului Garting, guvernatorul Basarabiei. GENZEL D., conducătorul trupei de actori, care era pe atunci în turneu la Chişinău. GERSIMOSKI LEV, ofiţer al regimentului de infanterie Ohotsk, s-a adresat lui Puşkin cu rugămintea de a-l apăra de presiunea din partea colonelul Solovkin. Puşkin s-a întîlnit cu el la Ralli. GILDENSCHANZ, căpitan, aghiotant al generalului Inzov. Fraţii Ghica: Iorgu, Constantin, Alexandru cunoscuţi de-a lui Puşkin. GHICA ECATERINA, grecoaică. Puşkin s-a întîlnit cu ea la Chişinău. GHIRLANDA RAFAEL, doctor în medicină, membru al Lojei masonice “Ovidiu”. GLINCA VLADIMIR, colonel artilerist, decembrist GOLDA, proprietarul unui hotel şi a unei săli de biliard GORCEAKOV V. intendent al diviziei 16 de infanterie, dislocată la Chişinău, prieten a lui Puşkin. GRADOV, pictor şi poet, autor a unor amintiri despre Puşkin şi despre aventura lui cu L. Inglezi. GRECULOVA ECATERINA. Puşkin a locuit în casa ei GRIDEAKIN VASILII, vistiernic, Puşkin s-a întîlnit cu el la Inzov. HMELNIŢKI NIKOLAE, dramaturg, interpret, funcţionar public al Secţiei Speciale pe lîngă Ministerul afacerilor externe. HOVEN, ofiţeri ai statului major, participanţi ai ridicării topografice a Basarabiei, cu care Puşkin s-a întîlnit în Basarabia. HARCEVSKI, maior al regimentului Ohotsk, participant la lupta de la Sculeni a eteriştilor. HUDOBAŞEV, ARTEMII, armean, f. poştaş din Odessa, concilier de curte, membru inferior al Comitetului de Stat de imigranţi Lui Puşkin îi plăcea să facă glume pe seama lui. IUMIN IVAN, maior al regimentului 32 de vînători, din 8 decembrie 1822 comandant al unităţii regimentului Ohotsk, membru al Upravei din Chişinău a decembriştilor. El l-a informat pe generalul Sabaneev despre existenţa Societăţii de Sud a decembriştilor. Se presupune că el s-a întîlnit cu Puşkin la M. Orlov, V. Raevski, A. Nepenin. IUŞNEVSKI ALEKSEI, maior al regimentului 32 de vînători, decembrist, unul din conducătorii Societăţii de Sud, unul din directorii Upravei din Tulcin. Puşkin s-a întîlnit cu el la Tulcin. IAKUŞKIN IVAN, căpitan în rezervă, decembrist, unul din fondatorii Societăţii de Nord. Puşkin s-a întîlnit cu el în 1820 la Puşkin Ceaadaev şi mai tîrziu în Camenca. IAMANDI V., membru al Comisiei speciale de nobili pe lîngă Cancelaria lui I. Inzov. IANOVSKI M., maior al regimentului Kamceatsk, oaspete des în casa lui I. Liprandi, unde a făcut cunoştinţă cu Puşkin. INGLEZI LUDMILA P. a avut o aventură cu ea. Soţul ei l-a provocat la duel.

121


A.S.Puşkin şi Basarabia

INZOV ION, General-locotenent, mason, guvernator al Basarabiei, din 25 iunie 1820. IPSILANTI ALEXANDRU, principe, general-maior al armatei ruse, conducător al Eteriei. Puşkin s-a întîlnit cu fratele său la Chişinău. IPSILANTE GHEORGE, eterist. IPSILANTE DUMITRU, aghiotant al lui Raevski, eterist. IPSILANTE ECATERINA, soţia guvernatorului Basarabiei Catacazi. IPSILANTE NICOLAI, eterist. IRENA, cumnata lui Slavici. I-a dictat lui Puşkin un cîntec sîrbesc. IRINEI (Nesterovici), Arhimandrit, din 1820 rector al Seminarului teologic din Chişinău. ISCRA NICOLA, cazac ucrainean, locuitor al Benderului, contemporan al lui Carol al XII, i-a povestit lui Puşkin şi Liprandi despre regele Suediei. KEK VALERI, sublocotenent, participant al ridicării topografice în Basarabia. La 14 februarie 1822 Puşkin a scris poezia “ prietenilor” în legătură cu plecarea lui Kek din Chişinău. KEŞKO TARSIS, în casa ei locuiau decembriştii K. Ohotnikov şi V. Raevski. KIRJALI GHEORGHE, sîrb, eterist, prototip, al eroului din povestirea “Kirjali ” şi din poezia “Slujbaşul şi poetul”. KIRIENKO- VOLOŞINOV DIMITRII, funcţionar public al cancelariei lui I. Inzov. Coleg al lui Puşkin. KIRILOV TARAS, deţinut în închisoarea din Chişinău. La 26 mai 1821 P. la vizitat la închisoare. KISELIOV PAVEL, conte, general- maior, şeful statului major al Armatei II. Puşkin s-a întîlnit cu el în Tulcin şi în Chişinău la I. Inzov. KOBLEANSKI PAVEL, proprietar al unei case din Chişinău. Fiul lui, Ianuarii, a lăsat amintiri despre Puşkin. În valea Malina Mică puteai vedea des şatre de ţigani. Aici aveau loc duelurile lui P. KOZLOV NIKITA, iobag al familiei Puşkin, sluga lui Puşkin. KOMNENO IVAN, fost ofiţer al regimentului de cavalerie sub conducerea generalului Potemkin G., consilier de stat la cancelaria lui Inzov. KORNILOVICI STEPAN, colonel, şef al ridicării topografice a Moldovei, care a fost efectuată între 5 martie 1819-22 septembrie 1820. KURSAKOV NICOLAI, prieten de liceu al lui Puşkin, coleg de serviciu la Colegiul de afaceri externe. KOHANOVSKI PETRU, consilier titular, poet basarabean, în casa căruia venea Puşkin. KRINIŢKII NICOLAI, conducător de cancelarie la Bahmetev, mai apoi la Inzov. În această cancelarie lucra şi Puşkin. KRUPENSKI MATEI, consilier de stat, viceguvernator al Chişinăului, concediat la 23 noiembrie 1823, frate al lui T. şi K. Krupenski. KRUPENSKI ECATERINA soţia lui Krupenski Matei. KRUPENSKI TUDOR, funcţionar public cu însărcinări speciale pe lîngă cancelaria lui Inzov, primul consilier al judecătoriei civile a Basarabiei. KUNIŢKI PETRU, primul rector al Seminarului teologic din Chişinău. Puşkin s-a întîlnit cu el la Inzov. LAMPO, grec, proprietar al unei moşii în judeţul Bălţi. Se presupune că este autorul unor amintiri despre Puşkin. LANOV IVAN, consilier de stat, fost aghiotant al principelui Potemkin, vechi cunoscut al lui Inzov. Puşkin s-a certat cu el la Inzov.

122


A.S.Puşkin şi Basarabia

LARIN ILIA, unterzeigvachter, în rezervă, juca rolul de bufon în mediul ofiţerilor. Puşkin s-a întîlnit cu el la Liprandi. LEX MIHAIL, consilier, primar, şef al cancelariei lui Inzov, coleg al ministrului de afacerilor interne. El i-a povestit lui Puşkin despre Kirjali. LIPRANDI IVAN, locotenent-colonel al regimentelor de infanterie Iakutsk şi Kamceatsk, dislocate în Basarabia, se presupune că a fost agent al Cancelariei ţariste. LIPRANDI V, fratele lui I. Liprandi, maior al regimentului 32 aghiotant a lui I Sabaneev. A făcut cunoştinţă cu Puşkin la I. Liprandi. LITKE K., funcţionar public al Cancelariei lui I. Inzov, pianist. Lui P. î-I plăcea să glumească pe seama. Litke cu Dolgorucov Puşkin l-au vizitat la 27 martie 1822. LUIŞIN PETRU, locotenrnt- colonel al regimentului de infanterie a diviziei 16. Puşkin se Întîlnea cu el la M. Orlov şi E. Solovkina. LUGHININ FEODOR, sublocotenent al statului major. Între 15 mai şi 19 iunie 1822 a fost participant al ridicării topografice. Despre întîlnirile sale cu Puşkin scrie în jurnalul său. MAVROGHENI PETRU, moşier basarabean. Puşkin venea în ospeţie în casa lui. MAYE, proprietara pensionului de fete din Odessa şi Chişinău. MAKEDONSKI, fraţii, emigranţi sîrbi. Puşkin se întîlnea cu ei la Liprandi, asculta povestirile despre Caragheorghe. MALEVINSKI, VLADIMIR, maior în regimentul Camceatsk. În 1821 a fost numit adjutant al generalului I. Inzov. MANDEL, ANTON, consilier titular, conducătorul Cancelariei Comitetului de patronaj a lui I. Inzov. Împreună cu Stoikovici şi Dolgorukov l-au vizitat pe Puşkin, cînd acesta se afla în stare de arest la domiciliu. MANEGA PETR, grec, doctor în drept. În 1820 a venit la Chişinău pentru a alcătui legi. Se presupune că Puşkin era implicat în acelaşi lucru. MANO, Puşkin s-a întîlnit cu ea la Chişinău. MANCINI MARCO, proprietar al unei patiserii, pe care o vizita Puşkin. MARIOLA (MARIŢA), lucrătoare la clubul din oraş. Puşkin asculta cîntecele interpretate de ea. MEIGLER, farmacist, membru al Lojei masonice “Ovidiu”. METLERKAMPF FEDOR, nobil, baron, mason, din ianuarie 1824 - maior în rezervă, şeful-adjunct al ridicării topografice a Basarabiei. El l-a prezentat pe Puşkin ofiţerului F. Lughinin. Este cunoscută întîlnirea lor din 17 iunie 1822 la Ralli. MILO G., membru al comisiei speciale pe lîngă Cancelaria lui I. Inzov. NAVROŢKI, şeful carantinei din Sculeni. NAUMOV IVAN, negustor, membru al comisiei de intendenţă. De la 21 septembrie, pînă la sfîrşitul lui octombrie 1820, în casa lui a trăit Puşkin. NEGRUZZI, COSTACHE, scriitor. În 1822 Puşkin s-a întîlnit cu el la Chişinău. În nuvela sa “Calipso” este descrisă această întîlnire. NEDOBA, FEODOR, consilier de stat, membru al Judecătoriei Supreme, preşedintele judecătoriei civile. A participat la mişcarea de eliberare naţională a sîrbilor, a acordat ajutor la evadarea lui Cara Gheorghe din Serbia în Austria. Liprandi l-a prezentat pe Puşkin lui Nedoba. NEDOVICI, emigrant sîrb, de la care Puşkin înregistra povestiri despre Caragheorghe, cîntece şi poveşti sîrbeşti. NEPENIN ANDREI, colonel, decembrist, comandant al regimentului 32 de vînători în Akkerman. Puşkin s-a oprit în casa lui în timpul aflării la Akkerman. NESTEROVICI – vezi Irinei. NICOLETTI, proprietar de restaurant la Chişinău. În restaurantul lui Puşkin îi plăcea să joace biliard. 123


A.S.Puşkin şi Basarabia

OZMIDOV, originar din gubernia Ekaterinoslav, din 1811 locuia în Basarabia. Inginer cadastral şi arhitect, autor al poiectului divizării oraşului în 5 sectoare. OLIZAR GUSTAV, conte, mareşal, poet polonez, un bun cunoscut al generalului M. Orlov. În iunie 1821 aflîndu-se la Chişinău, s-a întîlnit cu Puşkin. Cercetătorii contemporani au stabilit că Olizar a scris o poezie adresată lui Puşkin. ORLOV MIHAIL, general-maior, comandant al diviziei 16, dislocate la Chişinău. Unul din conducătorii Societăţii de Sud a decembriştilor, şeful secţiunii din Chişinău, prieten al lui Puşkin. În ianuarie 1822 Orlov a plecat în Kiev, pentru că a fost demis de la conducerea diviziei, după arestarea lui V. Raevski. ORLOVA EKATERINA, soţia generalului M. Orlov. ORLOV FEODOR, fratele lui M. Orlov, colonel, erou al războiului pentru apărarea Patriei din 1812. Puşkin s-a întîlnit cu el la Chişinău în septembrie 1820 şi în iunie 1821. OHOTNIKOV CONSTANTIN, aghiotant superior al diveziei 16, comandant generalul Orlov, căpitan al regimentului 32 de vînători, membru activ al Societăţii de Sud, cunoscut al lui Puşkin, prieten al lui V. Raevski. În noiembrie 1822 a fost concediat din armată şi a plecat în moşia sa, unde a murit în 1824. PALADI IACOVACHE, fiu de vornic, soţul lui Kasuki, fiica lui I. Pruncul. Numele lui Paladi era introdus în lista de vezite a lui Puşkin. PARHOMENKO MIHAIL, preot, protoiereu la catedrala Arhanghel Mihail, unde Puşkin s-a spovedit şi împărtăşit în aprilie 1822. Fiul lui, Parhomovici Andrei, a fost inspector al Seminarului teologic din Chişinău, povestea că Puşkin, împreună cu Inzov, a fost în vizită la Parhomovici. PENDALACHE CONSTANTIN, grec, negustor, colonel, eterist. PESTEL PAVEL, conducătorul Societăţii de Sud a decembriştilor. S-a întîlnit cu Puşkin la Chişinău şi la Tulcin. PIZANI A., consulul rus la Iaşi. PISARENKO VASILI, funcţionar public al cancelariei lui I. Inzov. A lăsat amintiri despre Puşkin. PLAGHINO, fraţi, boeiri emigranţi. Puşkin s-a întîlnit cu el la Chişinău. PLAGHINO, soţia unuia din fraţii Plaghino, originar din Muntenia. Puşkin considera că ea seamănă cu regina Elizaveta Petrovna. PLETNEV PETR, poet şi critic, unul din prietenii cei mai apropiaţi ai lui Puşkin. În scrisorile scrise în această perioadă, Puşkin a apreciat ironic poeziile sale. POLITKOVSKI VLADIMIR, sublocotenent, admirat şi stimat de Puşkin. POLIHRONI CALIPSO, grecoaică, emigrantă din Constantinopol, cunoscută a lui Puşkin şi a lui Negruzzi. POLIHRONI, grecoaică, mama lui Calipso. Puşkin venea în casa lui. POLTARAŢKI ALEXE, ofiţer al statului major, sublocotenent al unităţii de intendenţi. Participant al ridicării topografice a Basarabiei. Puşkin a fost prieten al lui Poltoraţki. POPANDOPULO CONSTANTIN, medic, cunoscut al lui Puşkin. POTOŢKI SEVERIN, polonez, senator în rezervă, la sfîrşitul lui martie 1822 a fost la Chişinău, unde într-o convorbire la Inzov s-a certat cu Puşkin. PROZOROVSKI ALEKSANDR, principe, din 1808 - sublocotenent al unităţii de intendenţi, din 1821 – căpitan, mai tîrziu general-maior. În amintirile sale I.Liprandi îl menţionează ca participant al ridicării topografice a Basarabiei. Puşkin s-a întîlnit cu el la Chişinău. PRUNCUL IVAN, consilier, membrul al Consiliului Suprem al Basarabiei, membru al Judecătoriei Supreme a Basarabiei. E posibil că Puşkin s-a întîlnit cu el la Inzov sau la Varfolomei şi Krupenski.

124


A.S.Puşkin şi Basarabia

PUSCIN PAVEL, comandant al regimentului Ohotsk, comandant de brigadă a diviziei 16 de infanterie sub conducerea lui M. Orlov, general-maior, din 28 martie 1822 – în rezervă, conducătorul Lojei masonice “Ovidiu”, membru al Societăţii decembriştilor. RAEVSKAIA ELENA, fiica lui N. şi S. Raevski. RAEVSKAIA MARIA, fiica lui N. şi S. Raevski. RAEVSKI ALEKSANDR, fiul lui N. şi S. Raevski, din mai 1817 – colonel. RAEVSKI VLADIMIR, din februarie 1820 - maior al regimentului de vînători a diviziei 16. RALLI ZAMFIR, moşier basarabean, membru al Judecătoriei Supreme, proprietarul moşiei Dolna, Iurceni, Vărzăreşti, f. ţinutul Orhei (astăzi judeţ). Deseori venea în vizită la Ralli. RALLI OLGA, soţia lui Ralli-Zamfir. RALLI GHEORGHE, fiul lui Ralli-Zamfir. RALLI IOAN, fiul lui Z. Ralli, soţia sa Ana Poltoraţki, era soră a lui A. Poltoraţki, verişoară a lui Bakunin M. RALLI CONSTANTIN, fiul lui Z. Ralli, copiii lui erau Vladimir, Zamfir, Maria. RALLI MARIA, fiica lui Ralli Zamfir, din 1823 este soţia baronului Metlerkampf, căpitanul regimentului Selengha. RALLI MIHAIL, fiul lui Z. Ralli RALLI-ARBORE, ZAMFIR Constantin, fiul lui C. Ralli cu care poetul a făcut o călătorie în s. Dolna, în apropierea căruia ei au întîlnit o şatră de ţigani. RIZO, IACOVACHE, postelnic, fanariot, unul dintre activiştii mişcării eteriştilor. Puşkin discuta des cu el. RIPPE, guvernator francez la principele Cantacuzino, a fost un cunoscut de-al lui Puşkin. ROZNOVAN IORDACHE, vistiernic în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, boier emigrant. Puşkin venea în vizită la el. ROZNOVAN NICOLAE, fiul lui Roznovan I., după spusele lui I. Liprandi, “în casa lui se adunau politicieni şi venea şi Puşkin“. ROMER MIHAIL, cunoscutul generalul M. Orlov. În iunie 1821 a venit în Chişinău, unde s-a întîlnit cu Puşkin. ROSSETTI BIBICA, emigrant grec din Constantinopol. Puşkin s-a întîlnit cu el şi cu fiica sa în Chişinău. Rossetti Bibica Caliopa, fiica lui Rossetti Bibica. RUSSO IVAN, (Iancu Russo), membru al Comisiei de nobili pe lîngă Cancelaria lui I. Inzov, moşier basarabean, scriitor diletant, cu care Puşkin a avut dispute. RUTKOVSKI, căpitan în rezervă, comisarul pichetului de grăniceri din Leova. La 21 iulie 1822 Puşkin l-a provocat pe Rutkovski la duel, la Inzov. RÎŞCANI DUMITRU, consilier de curte, pînă în 1822 - liderul nobilimii din Basarabia. RÎŞCANI ŞTEFAN, membru al Judecătoriei Supreme a Basarabiei. SABANEEV IVAN, comandantul regimentului 6 (în care intra divizia 16 a lui M. Orlov), dislocată în Tiraspol, general-locotenent. A participat activ în distrugerea Upravei decembriştilor din Chişinău. Puşkin s-a întîlnit cu Sabaneev şi Inzov, aflîndu-se în Tiraspol împreună cu I. Liprandi. SABANEEVA PULHERIA, (Boreţkaia), fiica preotului, soţia lui I. V. Sabaneev. SAFONOV DMITRII, consilier titular, conducătorul secţiei în Cancelaria lui I. Inzov. Puşkin putea să-l întîlnească în Cancelarie. SAMURCAŞ, ROXANDA, fiica “doctorului grec din Iaşi”, traducătoare a dramei “Erast” a lui Casper, intepretă de cîntece greceşti. S-a întîlnit cu Puşkin la Chişinău. SAMUEL LOUIS, mason, membru al Lojei masonice “Ovidiu”. Se presupune că l-a cunoscut pe Puşkin. 125


A.S.Puşkin şi Basarabia

SANDULACHE ANICA, cunoscută a lui Puşkin, mai tîrziu căsătorită cu moşierul din Bălţi Catargi. Puşkin s-a întîlnit cu ea îndrăgind-o pentru caracterul ei vioi. SCHINA IVAN, postelnic, fanariot, “boier-emigrant, inteligent” , “cu o memorie excepţională”, după mărturia lui Liprandi, de la el Puşkin lua cărţi pentru lectură. SCHINA SEVASTIŢA, soţia lui Schina Ivan, sora principelui Mihail Suzzo. SCHILING SERGHEI, baron, creditorul lui Puşkin. La 20 noiembrie 1819 i-a dat lui o scrisoare de împrumut în sumă de 2000 ruble, pe termen de 6 luni. La 8 februarie 1820 i-a dat a doua scrisoare de 200 de rub. SCHREIBER PETR, consilier de stat, preşedintele Comisiei medicale din Chişinău. SCHREIBER MARIA, fiica lui Schreiber, Petr, cu care P. s-a întîlnit la baluri, în continuare s-a căsătorit cu Suciugov., aghiotantul generalului Zeltuhin, SCHULLER, FEODOR, ungur, chirurg inferior al regimentul francez. În 1812 a fost luat prizonier, în 1813 este distribuit ca medic în regimentul Kamceatsk, în perioada aflării lui Puşkin la Chişinău ca medic de divizie 16, membru al Lojei masonice “Ovidiu”. SCHULMAN FEDOR, general de artilerie. Puşkin s-a întîlnit cu el la A. Cantacuzino, unde făcea şarje ale Tarsis Catacazi, sub formă de madonă, şi generalul Schulman sub formă de copil în braţele ei. SCUFO, grec, eterist. De la el, după mărturia lui I. Liprandi, Puşkin căpăta informaţii pentru povestirile vizînd istoria Moldovei. SEPELEV, consilier titular, comandant al secţiei Cancelariei lui I. Inzov. Se presupune că Puşkin s-a întîlnit cu el. SEVERIN, DUMITRU, funcţionar public al Colegiului de afaceri externe, membru al “Arzamasului”, cumnat al lui lui A. Sturza. SIKAR KARL, negustor din Odessa, a venit în 1821 la Chişinău, unde s-a întîlnit cu Puşkin. SIPOVSKAIA, EKATERINA, bunica istoricului literar V.V. Sipovski. Ea avea 10 ani cînd l-a întîlnit la Chişinău pe Puşkin. Tatăl ei, Abram Ioan Lucikin, a fost unul din apropiaţii lui I. Inzov. După spusele lui A. Sipovski, Puşkin îi aducea fiica în fiecare sîmbată de la pension acasă. SLAVICI, negustor din Ismail. La 18-21 decembrie 1821 Puşkin s-a aflat în casa lui. SLEPUŞKINA SOFIA, soţia sublocotenentului Slepuşkin, sora soţiei lui Alexei A., cunoscutul lui Puşkin. SMIRNOV DUMITRU, consilier titular, traducător de limba română. S-a întîlnit cu Puşkin la Inzov. Împreună cu Inzov Puşkin şi Malevinski, pe 30 martie 1822, a fost la împărtăşire la Catedrala Arhanghel Mihail. SOLOVKIN, colonel, comandantul regimentului de infanterie al diviziei 16 a lui M. Orlov. Puşkin s-a întîlnit cu el la Chişinău. SOLOVKINA ELENA, nepoata generalului N. Catargi, soţia colonelului Solovkin. Puşkin îi făcea curte. SOFIANOS RODOES, fiica de opt ani a eteristului Sofianos. Puşkin avea grijă de orfană după moartea tatălui ei, pe care îl cunoştea personal. STAMATI CONSTANTIN, scriitor român, a fost cunoscut cu Puşkin. Puşkin s-a întîlnit cu sora şi fratele scriitorului. Stamati a fost funcţionar public în Guvernul provinciei Basarabia în perioada lui I. Inzov. STAMATI, GHEORGHE, fratele mai mic al lui C. Stamati. STAMATI N., sora lui C. şi G. Stamati. STAMO APOSTOL, consilier al Judecătoriei Provinciei Basarabene, consilier, funcţionar public, diplomat în Chişinău. În casa lui a fost Puşkin.

126


A.S.Puşkin şi Basarabia

STAMO ECATERINA, (Ralli), soţia lui A. Stamo. Copiii lor erau: Mihail, Elena, Maria. P. îl făcea curte. Nepotul ei Ralli-Arbore Z. a lăsat amintiri despre P. în şatra de ţigani, după mărturia ei. STAROV SEMION, comandantul regimentului 32 de vînători, locotenent colonel. A avut confruntări cu Puşkin. În 1830 a fost organizator al miliţiei din Basarabia. STOICOVICI AFANASII, sîrb, consilier de stat din februarie pînă aprilie 1822. Este înscris în Comitetul de patronaj al coloniştilor. A trăit la I. Inzov, unde s-a întîlnit cu Puşkin. Despre disputa lui cu Puşkin “privind neînţelegeri gramaticale” şi imperfecţiunile ortografiei noastre, ca şi despre fizică, povestea în amintirile sale P. Dolgorukov şi A. Weltman. După mărturia lui Liprandi, Stoicovici s-a întîlnit cu Puşkin şi nu i-a plăcut poetului. STRIGESCU, IOAN, şi soţia sa Maria. După mărturia lui I. Liprandi Puşkin a frecventat casa lor din Chişinău. STURZA ALEXANDRU, fiul lui S. Sturza, funcţionar public la Ministerul afacerilor externe, şef al Cancelariei lui Capo d’Istria, mama - Sultana, fiica principelui şi domnitorului Moldovei Moruzi. Soţia Elizaveta, fiica renumitului doctor neamţ, sora Ruxanda – domnişoară de curte a împărătesei Elizaveta din 1816 - soţia contelui Edlihg, ministru al Ducatului saxon Weimar. Era calificat ca un mare reacţionar, îl vizita pe generalul I. Inzov, cînd la el trăia Puşkin. STURZA IVAN, moşier moldovean din Novosuliţa, conducător al nobilimii, om inteligent. Puşkin s-a întîlnit cu el la Cantacuzino. STURZA SCARLAT, primul guvernator civil al Basarabiei, tatăl lui A. Sturza. SULIMA, DANIIL, arhiepiscopul Chişinăului şi Hotinului. SUZZO, ALECO, domnitorul Munteniei, rudă cu Gh. Suzzo, moartea lui a provocat răscoala eteriştilor sub conducerea lui T. Vladimirescu. A fost la Chişinău, unde putea să se întîlnească cu Puşkin. SUZZO, GHEORGHE, beizadea Gheorghe, principe emigrant. Cu familia căreia sa întîlnit la Chişinău cu Puşkin. Soţia sa era Safta şi fiii lor Iona, Constantin, Nicolai, Mihai; fiicele lor: Rada, Sevastiţa. SUZZO, SOŢIA lui Suzzo Constantin, aparţinea unei vechi familii valahe Racoviţă. SUZZO MIHAIL, principe, fost domnitor al Moldovei. Fiul lui Gh. Suzzo, Puşkin l-a vizitat cu un oarecare Pestelemn. ŞCERBACIOV VASILI, din ianuarie 1816 - locotenent, în 1822-1827 îşi făcea serviciul în flotila dunăreană la Ismail, unde s-a întîlnit cu Puşkin. ŞVEIKOVSKI IVAN, colonel, comandant al regimentului de infanterie din Saratov, decembrist, bun cunoscut al generalului Orlov, în 1821 a fost la Chişinău, unde s-a întîlnit cu Puşkin. TARDAN, LOUIS VINCENT, originar din Elveţia, fondator al coloniei Chabo din Akkerman, pedagog, botanic, viticultor, supraveghetor al Lojei masonice “Ovidiu”. TARDIFFE, francez, pînă în 1812 - proprietarul cîrciumei “London”, după faliment, fugind de datorii, a nimerit la Chişinău, unde “a deschis o cantină”. TAUŞEV NICOLAI, decembrist, sublocotenent, dar după 1821 locotenent al regimentului 32 de vînători. A percheziţionat, din ordinul generalului Sabaneev apartamentul lui Raevski, luînd materiale de importanţă secundară, pe care le-a transmis decembristului C. Ohotnikov, după spusele lui I. Liprandi un om inteligent. TOLSTOI FEDOR, conte, veteran a războiului pentru apărarea patrie din 1812, ofiţer în rezervă. Prototipul eroului comediei lui Griboedov “Prea multă minte strică” şi a povestirii lui L. Tolstoi “Doi husari”, prieten cu Veazemski, Davîdov, Batiuşkov. A călătorit cu Krusenstern şi a fost debarcat pe insulele Aleute, de unde şi-a moştenit porecla “Americanul”, unchiul lui L. Tolstoi. S-a întîlnit cu Puşkin la Chişinău. A fost cauza unor bîrfe privind exilarea lui Puşkin în Basarabia. 127


A.S.Puşkin şi Basarabia

TRESCA LOUIS, f. colonel francez din Madrid, membru al Lojei masonice “Ovidiu”, unde putea să se întîlnească cu Puşkin. TREASŢOVSKI, bibliotecar al Bibliotecii publice din Chişinău. Împreună cu badea Tudor, a lucrat la I. Inzov. TUDOR, BADEA, îl învăţa pe Puşkin limba română. TUCKOV S. A., literat, autor de memorii, general-maior, fondatorul or. Tucikov, lîngă cetatea Ismail, unde s-a aflat în exil, a fost vistiernic al Lojei “Ovidiu”. Puşkin s-a întîlnit cu el în Ismail, a fost încîntat de inteligenţa lui. USAKOV ALEKSANDR, elev al Şcolii de ofiţeri intendenţi. Muraviov, participant la cercetarea topografică a Basarabiei, mai tîrziu general-maior. VORONŢOV M., conte, participant la războiul pentru apărarea patriei din 1812, din mai 1823 este general-guvernator al Novo-Rusiei. Între 26 iulie şi 10 august 1823 se află în Basarabia, de unde pleacă în Odesa, împreună cu Puşkin. VUCICI, emigrant sîrb, Puşkin s-a întîlnit cu el la Liprandi VEAZEMSKI, principe, funcţionar public al cancelariei lui Novoselţev în Varşovia, prietenul lui Puşkin. În timpul “exilului în Basarabia” Puşkin a întreţinut o corespondenţă cu el. ZILOTA M, membru al comisiei speciale pentru nobili pe lîngă I.N. Inzov. ZUBOV: ALEXANDRU şi Chiril, sublocotenenţi, participanţi ai ridicării topografice a Basarabiei. Cu unul din ei Puşkin s-a bătut la duel.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Петрович – серб, отставной полковник, областной почтмейстер в Кишиневе, участник Отечественной войны. Пушкин встречался с Алексеевым в Кишиневе, бывал у него дома. АЛЕКСЕЕВА Александра Ивановна /урожд. Павлищева/ - Жена Алексеева А. П. Ее брат – Пав лищев Н. Н. – в 1828 г. женился на сестре Пушкина – Ольге Сергеевне. АЛЕКСЕЕВ Николай Степанович ( 1788 – 1854 гг. ) – отставной майор, чиновник особых поручений при И. Н. Инзове, член масонской ложи «Овидий» в Кишиневе. Близкий друг А. С. Пушкина. АЛЬБРЕХТ (Альбрехтша) Екатерина Григорьевна (урожд. Башота ) – первый муж Конст Кантакузин, затем А. Н. Бологовский, а затем генерал Альбрехт. Пушкин был ею увлечен. Е.Г.Альбрехт была причастна к ссоре Пушкина с Т.Балшем. АНДРЕЕВСКИЙ Владимир Тимофеевич (1792 – 1860) – воспитанник Муравьевского училища для колонновожатых, подпоручик квартирмейстерской части, участник военно-топографической съемки Бессарабии,впоследствии генералмайор. Причастен к декабристскому движению. АНТОНИО – армянин, содержатель заезжего дома и бильярдной (напротив дома И. Н. Наумова), куда заходил иногда Пушкин. БАЙКОВ Лев Сергеевич (1779 – 1829 гг. ) – камергер, приехавший в Кишинев из Варшавы. Жил две недели в Кишиневе. Пушкин, как сообщает И. П. Липранди, интересовался у Байкова какой-то скандальной историей, случившейся с Байковым в Варшаве, на балу. БАЛШ Тудор (Тудораки) – спатар (приближенный господаря), молдавский боярин. Имел столкновения с Пушкиным. БАЛШ Иордаки – ворник, брат Т. Балша, его жена – Аника (урожд. Филипеску), сын – Алеко, бояре из Ясс, беженцы гетерии. БАЛШ Мария (Маргиолица) (урожд. Богдан) – жена Т. Балша. Пушкин бывал в семье Балша. 128


A.S.Puşkin şi Basarabia

БАРОЦЦИ Антон Иванович – майор, полицмейстер г. Бендер. Пушкин встречался с Бароцци при посещении Бендер. БАРОЦЦИ Яков Иванович – полковник, бывший комендант крепости Мобеж, затем действительный статский советник, член масонской ложи. Бароцци был женат на сестре Пушина И. И., лицейского товарища Пушкина. Есть все основания предполагать, что Пушкин не упустил возможности видеться и с сестрой Пущина, встречаясь с Бароцци в масонской ложе и бывая у него дома. БАСАРГИН Николай Васильевич (1799 – 1861 гг. ) – адъютант начальника Главного штаба 2-й армии П. Д. Кисилева, член Союза благоденствия, Южного общества. В период пребывания своего в Тульчине Басаргин, по его словам, встречал Пушкина в кишиневский период. БЕЛУХА-КОХАНОВСКИЕ: Петр Павлович (1792 – 1840) – титулярный советник и его жена Пульхерия Егоровна, урожд. Мило (1796 – 1859).Бессарабские помещики. Пушкин посещал их кишиневский дом, где, по свидетельству И.П.Липранди, бывало много русских. БЕСТУЖЕВ (псевд. Марлинский) Александр Александрович (1797 – 1837) – писатель, литературный критик, издатель совместно с К.Ф.Рылеевым альманаха «Полярная звезда», декабрист. Осужден на 20 лет каторги. По утверждению П.И.Бартенева, «Рылеев и Бестужев встречались с Пушкиным еще до 1820 года». В 1822-1825 между ними завязалась переписка литературного содержания.Бестужен высоко оценил «Руслана и Людмилу»,и особенно «Цыган», считая последнюю поэму лучшей из пушкинских произведений. БОГДАН Смаранда – вдова убитого фанариотами ворника Дмитрия Богдана,сына «великого ворника» Монолаки, казненного в 1778. Смолоду примкнула к партии сторонников России и в 1810 возглавила торжественную встречу М.И.Кутузова в Яссах. На вечеринке у нее произошло столкновение Пушкина с Т. Балшем. БОЛОГОВСКИЙ (Болховский) Дмитрий Николаевич ( 1775 – 1852 гг. ) – генерал-майор, участник заговора против Павла I (1801), командир 1-й бригады 16-й пехотной дивизии М. Ф. Орлова. Бологовский знал отца и дядю Пушкина и мог видеть будущего поэта в детские годы. Сблизились они в Кишиневе, где по свидетельству И.П.Липранди, Пушкин обедал у Бологовского «вначале по зову, но потом был приглашен раз навсегда». БОРОЗДНА – капитан в Бендерах. БРАНКОВИЧ Иван – писатель, член ложи «Овидий». БРИГГЕН Александр Федорович (1792 – 1859) – отставной полковник, член Союза благоденствия. БРОГЛИО Сильверий Францевич (1799 – 1820) – граф, лицейский товарищ Пушкина.Вскоре после окончания Лицея уехал в Пьемонт, где участвовал в греческом национально-освободительном движении и погиб. Пушкин упомянул Броглио в черновых строках «19 октября» (1825) и «Гавриилиаде». БРУНОВ (Бруннов) Филипп Иванович (1797 – 1875) – барон, чиновник особых поручений при М. С. Воронцове в Одессе с мая 1823 г. БРЮХАТОВ – капитан 1-й мушкетерской роты Камчатского полка в Бессарабии. БУРМАН – адъютант командира 6-го корпуса в Тирасполе И. В. Сабанеева. БУРЦОВ (Бурцев) Иван Григорьевич ( 1794 – 1829 ) – подполковник, генерал, член Союза спасения и Союза благоденствия. БЭНУЛЕСКУ – БОДОНИ Гавриил (1746 – 1821) – митрополит кишиневской епархии, известный Пушкину в связи с посещением митрополии. О похоронах

129


A.S.Puşkin şi Basarabia

Бэнулеску-Бодони сохранилась запись Пушкина в стихотворении «Меж тем как генерал Орлов». ВАКАР Виктория Ивановна – жена подполковника Охотского пехотного полка в Бессарабии Филиппа Григорьевича Вакар, дочь Т. М. Кешко. Пушкин встречался с ними на балах. ВАЛЕВСКИЙ Александр Осипович – сенатор Царства Польского. Приезжал из Вильно в Кишинев в июле 1821 г., когда и встречался с Пушкиным. ВАРЛАМ Константин Дмитриевич – бывший вистиар-казначей (министр финансов) Валахии времен русско – турецких войн 1806 – 1812 гг. Валашский боярин, действительный статский советник, гетерист, бежал в Бессарабию. Тесть К. Я. Булгакова, петербургского почтмейстера. Владелец дома в верхней (новой) части г. Кишинева. Пушкин мог с ним встречаться в Кишиневе. ВАРФОЛОМЕЙ Егор Кириллович (1785 – 1842) – член Бессарабского Верховного Совета, генеральный откупщик в Бессарабской области, коллежский асессор. Пушкин часто бывал в доме у Варфоломея на балах и вечерах. ВАРФОЛОМЕЙ Мария Дмитриевна (1785 – 1847) – жена Варфоломея Е. К. ВАРФОЛОМЕЙ Пульхерия Егоровна ( 1802 – 1868) – дочь Варфоломея, в замужестве – Мано. Пушкин ухаживал за Пульхерицей. ВЕЛЬТМАН Александр Фомич (1800 – 1870) – писатель, археолог, поручик Квартирмейстерской части, участник военно – топографической съемки в Бессарабии. Жил в Молдавии с весны 1818 до 1823 г. Вельтман был одним из ближайших друзей Пушкина в Кишиневе и оставил о нем воспоминания. ВИГЕЛЬ Филипп Филиппович (1786 – 1856) – знакомый Пушкина по литературному обществу «Арзамас». С ноября 1823 г. по июнь 1826 г. – гражданский вице – губернатор в Кишиневе. Оставил воспоминания о Пушкине в своих «Записках». До сих пор указывалось, что Вигель, сменив Крупенского, был вице – губернатором в Кишиневе, с августа 1823 г. Но эта дата неверна. В архивных материалах сохранились данные об увольнении Воронцовым Крупенского с поста вице – губернатора в ноябре 1823 г. нечистоплотный в морально – бытовом отношении, с желчно – злобным отношением к людям, Вигель оставил по себе недобрую память в Молдавии. Жил в Кишиневе в мае – июне 1823 г. Вигель был в курсе взаимоотношений Пушкина с И.Н.Инзовым и М.С.Воронцовым и иногда заступался за поэта.Вигель упоминается в стихотворении Пушкина «Проклятый город Кишинев» (1823). ВОРОНЦОВ Михаил Семенович (1782 – 1856 гг. ) – граф, участник Отечественной войны, с конца мая 1823 г. Новороссийский генерал – губернатор и полномочный наместник Бессарабской области, впоследствии наместник Кавказа, генерал-фельдмаршал, светлейший князь. С 26 июля до 9 – 10 августа 1823 г. Воронцов находился в Бессарабии, откуда с ним, видимо, и переехал в Одессу Пушкин. При первой встрече с Пушкиным Воронцов принял поэта «очень ласково». ВУЧИЧ – сербский воевода – эмигрант. Пушкин встречался с ним (у Липранди) и записывал от него сербские песни и сказания о Карагеоргии. ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич ( 1792 – 1878 ) – князь, чиновник канцелярии Н. Н. Новосильцева в Варшаве, поэт, журналист, литературный критик, один из учредителей «Арзамаса», друг поэта. Жена – Вера Федоровна ( урожд. Княгиня Гагарина ). В годы ссылки Пушкин поддерживал с Вяземским деятельную переписку как личного, так и литературного характера. Пушкин высоко ценил Вяземского как критика и полемиста. К Вяземскому обращены стихотворения Пушкина «К портрету Вяземского» (1820), «Язвительный поэт, остряк замысловатый» и другие. ГАМАЛЕЙ Иван Петрович (конец 1780-х – не ранее 1842 ). – лейтенант Дунайской флотилии. Пушкин познакомился с ним у негоцианта Славича в Измаиле. 130


A.S.Puşkin şi Basarabia

ГАРТИНГ Елена Григорьевна (урожд. Стурдза) ( 1786 – 1831) – сестра молдавского господаря Михаила Стурдзы, по первому браку Гика, во втором браке за М. Н. Гартингом (1785 – 1824) – генерал – майором, губернатором Бессарабии (1813 – 1817). Пушкин встречался с ней в Кишиневе. ГЕНЗЕЛЬ Д. – управляющий актерской группой, гастролировавшей в Кишиневе. ГЕРАСИМОВСКИЙ Лев – офицер Охотского пехотного полка, обратился к Пушкину с письменной просьбой защитить его от преследований со стороны полкового командира Соловкина. С Герасимовским Пушкин встречался у Ралли. ГИЛЬДЕНШАНЦ – капитан, с апреля 1822 г. майор, адъютант генерала Инзова, в доме у которого с ним встречался Пушкин. ГИКА А. – член особой Комиссии на дворянство при И. Н. Инзове. ГИКА Иорго – молдавский боярин – эмигрант. Пушкин встречался с ним в Кишиневе. ГИКА – его брат. Пушкин встречался с ним в Кишиневе. ГИКА Константин – его младший брат, логофет (канцлер, хранитель большой государственной печати). Пушкин встречался с ним в Кишиневе. ГИКА Екатерина ( урожд. Бальяно ) – гречанка – эмигрантка, в первом замужестве Стурдза, во втором – Рознован. Пушкин встречался с ней в Кишиневе. ГИРЛЯНДА Рафаэль – доктор медицины, церемониймейстер ложи «Овидий». ГЛИНКА Владимир Андреевич (1790 – 1862) – полковник артиллерии, родственник В. Кюхельбекера, двоюродный брат Ф. Н. Глинки, член Союза благоденствия. ГОЛЬДА – содержательница гостиницы и бильярдной в Кишиневе. ГОРЧАКОВ Владимир Петрович ( 1800 – 1857 гг. ). – прапорщик генерального штаба, дивизионный квартирмейстер при штабе 16-й пехотной дивизии (расквартированной в Кишиневе во время пребывания там Пушкина). С мая 1822 г. участник топографической съемки Бессарабской области. Писательбеллетрист, хороший знакомый Пушкина, оставивший о нем достоверные воспоминания. 1`ГРАДОВ – художник и поэт-любитель. Автор воспоминаний о встречах с Пушкиным в Кишиневе и о любви поэта к Л.Инглези. ГРЕКУЛОВА Екатерина Ивановна – вдова коллежского регистратора. В ее кишиневской квартире проживал Пушкин. ГРИДЯКИН Василий Иванович – дворянин из Владимирской губернии. Был при царском дворе лакеем, камер – лакеем, затем капрал гвардии, служил приставом в г. Меленки, был почт экспедитором, ревизором по колонистской части. Женат на княжне Енгалычевой. Титулярный советник, экзекутор, казначей Попечительного комитета. Пушкин встречался с Гридякиным у Инзова и любил подшучивать над ним. ДАВЫДОВ Александр Львович (1773 – 1833) – отставной генерал-майор, владелец Каменки. Пушкин встречался с ним в Каменке в 1820 и 1822 гг. и в Кишиневе в июне 1821 г. Пушкин в своих заметках дал меткую характеристику этому сибариту: «(Давыдов) был второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, но глуп, забавен, без всяких правил, сметлив и толст. « ДАВЫДОВ Василий Львович (1792 – 1855) – сводный брат Н. Н. Раевского – старшего, брат А. Л. и П. Л. Давыдовых, двоюродный брат Д. В. Давыдова, с 1820 полковник в отставке, председатель Каменской управы Южного общества. Его жена – Александра Ивановна (урожд. Потапова). О ней сообщается в одном из писем П.

131


A.S.Puşkin şi Basarabia

И. Чайковский. С мая 1825 законная жена, сын Михаил, дочери Екатерина и Елизавета. ДАВЫДОВА Аглая Антоновна – жена Давыдова А. Л., известная своей распущенностью, что вызвало со стороны Пушкина ряд эпиграмм на нее. ДАВЫДОВА Адель Александровна – старшая дочь Давыдовых А. Л. и А. А. Пушкин любил подшучивать над двенадцатилетней девочкой. ДАВЫДОВА Екатерина Николаевна ( 1750 – 1825 гг. ) – мать героя Отечественной войны 1812 г. генерала Н. Н. Раевского, во втором браке за Л. Д. Давыдовым, Александр и Василий Львовичи – дети ее от второго брака. Пушкин встречался с ней и всей семьей Давыдовых в Каменке. ДАНЗАС Константин Карлович (1801 – 1870 гг. ) – лицейский товарищ Пушкина. Офицер, поручик 3-го и 5-го пионерных батальонов, расквартированного в г. Бендеры. Данзас встречался с Пушкиным в июне 1822 года. ДАШКОВ Дмитрий Васильевич (1788 – 1839) – один из основателей «Арзамаса», арзамасское прозвище «Чу», автор критических статей, 1816 – 1826 чиновник Коллегии иностранных дел. ДЕГИЛЬИ – бывший французский офицер, проживавший в Кишиневе. Пушкин имел с ним столкновение. В связи с отказом Дегильи принять вызов на дуэль, Пушкин 6 июня 1821 года пишет ему резкое письмо, а затем рисует карикатуру на Дегильи. ДЕРЕЖИНСКИЙ Леопольд Кузьмич – служил в 16-й пехотной дивизии М. Ф. Орлова, в октябре 1821 майор Якутского пехотного полка 1-й бригады Д. Н. Бологовского. ДЖАВЕЛА Георгий – арнаут (албанец), родом из Коносули (Албания), 16 лет служил у И. П. Липранди. Пушкин любил шутить с Джавелой. ДИММЕР – инспектор врачебной управы в Каменец – Подольске, губернский врач в Кишиневе. ДМИТРИЙ (Сулима) (1772 – 1844) – архиепископ кишиневский и хотинский, автор произведений на духовные темы. ДОЛГОРУКОВ Павел Иванович (1787 – 1845 )- князь, сын И. М. Долгорукова, член Попечительного комитета о колонистах Южного края. Его жена – Елизавета Петровна (урожд. Голицына). В своем дневнике оставил записи о Пушкине. ДОНИЧ – боярин, бессарабский помещик, владелец дома в Кишиневе, где жили И. Н. Инзов и А. С. Пушкин. ДОНИЧ Александру (Алеко) ( 1806 – 1865) – молдавский писатель, переводчик. ДРУГАНОВ Иван Матвеевич ( 1795 - ? ) – штабс – капитан 31-го Егерского полка, адъютант генерала М. Ф. Орлова. Пушкин с ним встречался в Кишиневе в доме, где жили В. Ф. Раевский и К. А. Охотников, а также, видимо, у генерала М. Ф. Орлова. ДРУГАНОВА Тарсиса Михайловна – жена Друганова И. М. ( по первому мужу Кешко). У них квартировали В. Ф. Раевский и К. А. Охотников, которых посещал Пушкин. ДУКА Константин – албанец, гетерист. Пушкин слушал его рассказы о гетерии и предания по истории Молдавии XVII в. ДЫДИЦКАЯ Пелагея Васильевна ( 1805 - ? ) – жена учителя кишиневской духовной семинарии, племянница Иринея Нестеровича, ректора кишиневской семинарии. Пушкин бывал у Нестеровича с Инзовым, где встречался с Дыдицкой. ДЫДИЦКИЙ Михаил Осипович (1799 – 1845 гг. ) – муж Дыдицкой П. В., учитель кишиневской духовной семинарии.

132


A.S.Puşkin şi Basarabia

ЕРМОЛАЕВ Дмитрий – денщик при генерале Инзове, прислуживавший у него на обедах, где бывал Пушкин. ЕФРЕМ – болгарский архимандрит в Кишиневе. ЖИВКОВИЧ Цветко – сербский воевода-эмигрант. Пушкин, встречаясь с ним у Липранди, слушал его рассказы о Карагеоргии, записывал сербские песни. В августе 1820 года Живкович перешел в русское подданство. ЖОЗЕФ – содержатель ресторации и клуба в Кишиневе. В этом клубном доме Пушкин бывал с И. П. Липранди и другими знакомыми. ЗБИЕВСКИЙ Тимофей Иванович (1767 – 1828) – комендант Бендерской крепости. ЗЕМФИРА (Замфира) – цыганка, дочь старосты цыганского табора – булибаши, кочевавшего в окрестностях Долны, Юрчен, Варзарешт. С этим табором Пушкин пробродил около двух недель. ЗИЛОТА М. – член особой Комиссии на дворянство при И. Н. Инзове. ЗУБОВЫ: Александр Николаевич и Кирилл Николаевич, прапорщики, участники топографической съемки в Бессарабии и знакомые Пушкина по Кишиневу. С одним из Зубовых Пушкин дрался на дуэли. ИНГЛЕЗИ Людмила – Шекара ( 1802 – 1825гг. ) жена помещика, по происхождению цыганка. Согласно кишиневским преданиям, Пушкин ухаживал за нею, что стало известно ее мужу, вызвавшему поэта на дуэль. ИНЗОВ Иван Никитович ( 1768 – 1845 гг. ) – генерал-лейтенант, масон, главный попечитель и председатель Комитета об иностранных поселенцах южного края России, с 25 июня 1820 года полномочный наместник Бессарабской области. Прах его покоится в Болграде. ИПСИЛАНТИ Александр Константинович (1792 – 1828 ) – князь, генералмайор русской службы, глава гетерии, поднявший и возглавивший восстание гетеристов, те их силы, которые ограничивали борьбу свержением турецкого ига. Пушкин встречался с братьями Ипсиланти в Кишиневе. ИПСИЛАНТИ Георгий Константинович ( 1795 – 1829 ) – брат Ипсиланти А. К., штабс-ротмистр Кавалергардского полка, гетерист. ИПСИЛАНТИ Дмитрий Константинович ( 1794 – 1832 ) – брат Ипсиланти А. К. Штаб-ротмистр гусарского полка, адъютант генерала Н. Раевского (старшего), гетерист. ИПСИЛАНТИ Екатерина Константиновна ( 1792 – 1835 ) – сестра братьев Ипсиланти, жена бессарабского губернатора К. А. Катакази. ИРЕНА – свояченица Славича в Измаиле. Ирена продиктовала Пушкину славянскую (сербскую) песню, в которой были слова иллирийского наречия. ИРИНЕЙ (Нестерович Иван Гаврилович)(1783 – 1864) – архимандрит, с 1820 ректор Кишиневской духовной семинарии, с 1830 архиепископ иркутский. По словам В.Ф.Раевского, «развратный и хитрый монах». ИСКРА Никола ( 113 лет в 1824 г. ) – украинский казак (однофамилец Искры, соратника Кочубея), современник Карла XII, живший в Бендерах. Искра рассказывал Пушкину и Липранди о шведском лагере и шведском короле Карле XII. КАЛАКУЦКИЙ Василий Федорович – штабс – капитан, потом капитан Охотского полка, старший адъютант генерала М. Ф. Орлова, у которого с ним встречался Пушкин. КАНТАКУЗИН (Кантакузино) Александр Матвеевич (р. ? – 1841 г. ) – князь, титулярный советник, камер-юнкер, гетерист. Пушкин бывал у него в доме, где встречался со всеми Ипсиланти. КАНТАКУЗИН (Кантакузино) Георгий Матвеевич ( р. ?. – 1857г. ) – князь, полковник русской службы, один из вождей гетеристов. В его доме бывал Пушкин. 133


A.S.Puşkin şi Basarabia

КАНТАКУЗИНА (Кантакузино) Елена Михайловна, урожд. Горчакова ( 1794 – 1854) – жена Кантакузино Г. М. и сестра А. М. Горчакова, лицейского товарища Пушкина. КАПОДИСТРИЯ Иоанн ( 1776 – 1831 0 – граф . Почетный член «Арзамаса», в 1816 – 1822 вместе с К. В. Нессельроде возглавлял Коллегию иностранных дел, в 1822 покинул Россию в результате разногласий с Александром I. КАРАГЕОРГИЙ (Кара – Георгий) (ум. 1817) – Георгий Петрович Черный, сербский вождь в национально – освободительном движении сербов. КАТАКАЗИ Константин Антонович (р. 1775) – бессарабский гражданский губернатор, его жена – Екатерина Константиновна (урожд. Ипсиланти) ( 1792 – 1835), сестра братьев Ипсиланти, сын Михаил. Дочь Елена, сестра Т. А. Катакази. Пушкин упоминает о посещении им дома Катакази в стихотворении «Раззевавшись от обедни, к Катакази еду в дом». КАТАРЖИ Павел Ильич (1747 – 1822 гг. ) – сын дочери молдавского господаря Григория Гики и генерал-майора Ильи Катаржи, лейб-драгунский капитан. О знакомстве Пушкина с Катаржи в Кишиневе рассказал Ф.Н.Лугинин в своем дневнике. КАТЕРИНА – экономка у И.Н.Инзова, «женщина в летах». КАЦИКА Михалаки (Михаил) Георгиевич (1779 – 1858 гг. ) – грек из знатной греческой семьи. С. 1796 года проживал в Бессарабии. В доме Кацики по ул. Кациковской № 2 находилась масонская ложа «Овидий», № 25. С Кацикой и его женой Пушкин мог быть знаком, посещая их дом. КЕК Валерий Тимофеевич (1801 – после 1862) – прапорщик, участник топографической съемки Бессарабии. В честь отъезда Кека из Кишинева 14 февраля 1822 г. Пушкин написал стихотворение «Друзьям» ( в автографе имеет заглавие: «Кеку, Полторацким и Горчакову»). КЕШКО Тарсис Михайловна (р. 1785) – по второму мужу Друганова, мать В. И. Кешко (Вакар), у нее квартировали К. А. Охотников и В. Ф. Раевский. КИРДЖАЛИ Георгий Павлович ( Еоргий) (1791 – 1824 гг. ) – серб, гетерист, народный мститель. Действительно исторически существовавшая личность. Быть может, Пушкин был свидетелем передачи Кирджали туркам, что им описано в стихотворении «Чиновник и поэт» и в повести «Кирджали». КИРИЕНКО–Волошинов Дмитрий А. – чиновник канцелярии И.Н.Инзова, сослуживец Пушкина. В воспоминаниях, малодостоверных в подробностях, его дочери Е.Д.Францевой рассказано о встречах Пушкина с Кириенко в Кишиневе. КИРИЛОВ Тарас – заключенный в кишиневском остроге, которого Пушкин посетил в тюрьме 26 мая 1821 г. КИСЕЛЕВ Павел Дмитриевич ( 1788 – 1872 г. ) – граф, генерал – майор, начальник штаба 2-й армии. С ним Пушкин встречался в Тульчине, а также в Кишиневе, у Инзова, в феврале 1822 г. КОБЫЛЯНСКИЙ Павел (р. ? – 1862 г. ) – поручик 37-го Егерского полка в отставке, владелец дома на окраине Кишинева («Малая Малина»). Дом ему подарил Охотников К. А., которому Кобылянский спас жизнь в Отечественную войну 1812 г. Сын Кобылянских – Кобылянский Януарий Павлович оставил воспоминания о Пушкине со слов отца. В долине «Малин» можно было часто видеть цыганские таборы. Здесь же происходили дуэли Пушкина. К Кобылянскому Пушкин ездил с Липранди. КОЗЛОВ Никита Тимофеевич (1778 – 1851) – болдинский крепостной Пушкиных, «дядька» поэта, сопровождал Пушкина в поездке на юг. Его жена – Авдотья (р. 1788), дочь Авдотья (р. 1818г. ) 134


A.S.Puşkin şi Basarabia

КОМНЕНО Иван Иванович (1750 г. – ум. ?) – молдаванин, бывший офицер легко-конного полка, находившегося под командованием генерал-фельдмаршала Потемкина Г. А., затем статский советник и чиновник у И. Н. Инзова. Пушкин беседовал с Комнено по поводу бракоразводного процесса последнего с его женой. КОРНИЛОВИЧ Степан Иванович (1791 – 1824 гг. ) – полковник генерального штаба, начальник военно-топографической съемки в Бессарабии. Основные работы съемочной комиссии происходили в Бессарабии с 5 марта 1819 года по 22 сентября 1820 года. Пушкин, как хорошо знакомый с офицерами съемочной комиссии, мог знать и Корниловича. КОРСАКОВ Николай Александрович (1800 – 1820) – лицейский друг Пушкина, сослуживец по Коллегии иностранных дел, композитор-любитель. КОХАНОВСКИЙ Петр Павлович (1799 – 1840 гг.) – титулярный советник, бессарабский помещик, в доме у которого бывал Пушкин. КРИНИЦКИЙ Николай Андреевич – правитель канцелярии у Бахметева, затем у Инзова. В этой канцелярии служил Пушкин. КРУПЕНСКИЙ Матвей Егорович (1781 – 1848 гг. ) – коллежский советник, член Бессарабского Верховного суда, Кишиневский вице-губернатор. Уволен 23 ноября 1823, брат Т. и К Крупенских. Пушкин часто бывал у Крупенских. КРУПЕНСКАЯ Екатерина (урожд. Комнено) (1792 – 1848) – жена М. Е. Крупенского, сестра Е. Х. Пещуровой. КРУПЕНСКИЙ Тудор (1787 – 1843 гг.) – чиновник особых поручений при И. Н. Инзове, первый советник Бессарабского гражданского суда, его жена – Смаранда Дмитриевна, брат М. Е. и К. Крупенских. КУНИЦКИЙ Петр – первый ректор кишиневской семинарии. Пушкин с ним встречался на обедах у Инзова. КЮРТО Петр ( ум. не ранее 1829 г. ) – француз, подполковник. С 1821 г. – комендант Аккерманской крепости, член масонской Кишиневской ложи «Овидий», № 25. Пушкин встречался с Кюрто 14 декабря 1821 года, при проезде через Аккерман (Белгород – Днестровский ). ЛАМПО – грек, помещик, владелец имения в Бэлцском уезде Бессарабской области. Высказано предположение, что Лампо – автор воспоминаний о Пушкине. ЛАНОВ Иван Николаевич ( 1755 - ? ) – статский советник, бывший адъютант князя Потемкина, член Попечительного комитета о колонистах, старый знакомый Инзова. Пушкин поссорился с Лановым за обедом у Инзова. ЛАРИН Илья – отставной фейерверкер (унтерцейгвахтер), играл роль шута в обществе офицеров. Пушкин видел Ларина у Липранди. ЛЕКС Михаил Иванович (1793 – 1856 гг. ) – титулярный советник, столоначальник, затем начальник отделения в канцелярии Инзова и начальник Бессарабского отделения у гр. Воронцова. Впоследствии товарищ министра внутренних дел. Лекс рассказывал Пушкину о Кирджали. ЛИПРАНДИ Иван Петрович (1790 – 1880 гг. ) – подполковник Камчатского, а затем (с 25 августа 1821 г. ) Якутского пехотного полка, квартировавшего в Бессарабии. Есть основания утверждать, что И. П. Липранди уже в бытность свою в Кишиневе был царским агентом. Но лишь впоследствии он был разоблачен как агент-провокатор, предавший в руки царских палачей лучших деятелей революционной России 20-60-х годов. ЛИПРАНДИ П. П. – брат И. П. Липранди (от разных матерей), штабс-капитан, майор 32-го Егерского полка (сослуживец В. Ф. Раевского), с ноября 1823 подполковник, адъютант И. Сабанеева. Впоследствии генерал-лейтенант П. П. Липранди был знаком с Пушкиным через И. П. Липранди. ЛИТКЕ К. П. ( р. 1780 – ум. ?) – надворный советник, чиновник у Инзова. Пианист-любитель. Пушкин часто подшучивал над Литке, с которым он встречался в 135


A.S.Puşkin şi Basarabia

доме у Ралли. Литке вместе с П. Н. Долгоруковым посетили Пушкина 22 марта 1822 г. ЛИШИН Петр Степанович – подполковник Камчатского пехотного полка 16-й дивизии. Пушкин мог встречаться с ними в Кишиневе у Е.Ф.Соловкиной и у М.Ф.Орлова. ЛУГИНИН Федор Николаевич (1780 - ? ) – прапорщик генерального штаба. С 15 мая по 19 июня 1822 г. работал в военно-топографической комиссии в Кишиневе, где и встречался с Пушкиным. О встречах с Пушкиным Лугинин рассказывает в своих дневниках. МАВРОГЕНИ Петр (Петраки) Дмитриевич ( р. ? – 1861 ) – бессарабский помещик, связанный с гетеристами. Пушкин бывал в доме Маврогени, где встречался с П. Маврогени, его женой и членами его семьи. МАЙГЛЕР – аптекарь в Кишиневе. Член масонской ложи. МАЙЕ – содержательница девичьего пансиона в Одессе, а затем в Кишиневе, куда заходил Пушкин. МАКЕДОНСКИЕ – братья, сербские воеводы эмигранты. Пушкин встречался с ними у Липранди, слушал их рассказы о Карагеоргии, записывал от них сербские песни. МАКСИМОВИЧ Михаил – майор, член масонской ложи. МАЛЕВИНСКИЙ Сергей Николаевич – майор, адъютант генерала Инзова. Затем попечитель задунайских переселенцев, управляющий болгарскими колониями в Болграде. В апреле 1822 г. произведен в подполковники. 21 декабря 1821 г. Пушкин с Липранди останавливался у Малевинского проездом. МАЛЕВИНСКИЙ Владимир Николаевич – майор Камчатского полка. В 1821 г. назначен адъютантом к генералу И.Н.Инзову. Пушкин встречался с Малевинским у Инзова. МАНДЕЛЬ Антон Антонович – титулярный советник. Правитель канцелярии Попечительского комитета И. Н. Инзова в Кишиневе. Мандель вместе с Долгоруковым, Худобышевым и Стойковичем заходили к Пушкину, когда он был под домашним арестом. МАНЕГА Петр Васильевич (1782 – 1841 гг. ) – уроженец Бухареста, грек доктор права, в 1820 г. прибыл в Кишинев для составления законов для Бессарабии. Пушкин мог встречаться с ним у Инзова. МАНО (урожд. Ризо) – Пушкин встречался с ней в Кишиневе. МАНЧИНИ Марко – содержатель кондитерской, которую посещал Пушкин. МАРИОЛА (Марица) – служительница клубного дома в Кишиневе. Пушкин бывал в этом доме, слушал у Мариолы молдавские песни. МЕТЛЕРКАМПФ Федор Давыдович ( 1797- 1850 ) – гамбургский дворянин, барон, капитан Селенгинского полка, масон, с января 1824 отставной майор, помощник начальника по военно-топографической съемке Бессарабии С. И. Корниловича. Метлеркампф знакомит Пушкина с офицером Ф. М. Лугининым, а 17 июня 1822 г. Пушкин, зайдя к Ралли, встречается с Метлеркампфом. МИЛО Г. – член особой комиссии на дворянство при И. Н. Инзове. НАВРОЦКИЙ – начальник скулянского карантина в Бессарабии. НАУМОВ Иван Николаевич – купец, член квартирной комиссии по устройству приезжающих в Кишинев русских военных и чиновников. В его заезжем доме с 21 сентября до конца октября 1820 жил Пушкин. НЕГРУЦИ Костаке (1800 – 1868 гг. ) – молдавский писатель, классик молдавской литературы XIX в. Пушкин встречался с К. Негруци в Кишиневе в 1822 г. Об этом Негруци оставил воспоминания в своей новелле «Калипсо».

136


A.S.Puşkin şi Basarabia

НЕДОБА Федор Иванович (1770 – 1846 гг. ) – действительный статский советник, член областного Верховного суда и председатель гражданского суда. Принимал активное участие в сербском национально-освободительном движении, содействовал побегу Георгия Черного из Сербии в Австрию. Пушкина с Недобой и, видимо, с его женой познакомил Липранди. НЕДОВИЧ (Ненадович) – сербский воевода – эмигрант, от которого Пушкин записывал рассказы о Карагеоргии, сербские песни и сказания. НЕПЕНИН Андрей Григорьевич (1787 – 1845 гг. ) – полковник, декабрист, командир 32-го Егерского полка в Аккермане, в котором произошли солдатские волнения в конце 1821 г. Пушкин проездом останавливался с Липранди в доме у Непенина в Аккермане. НИКОЛЕТТИ – ресторатор в Кишиневе. В его ресторане бывал Пушкин, где любил играть в бильярд. ОЗМИДОВ – уроженец Екатеринославской губернии, с 1811 г. проживал в Бессарабии. Областной землемер и архитектор, представивший (по инициативе Инзова) проект разделения города Кишинева на пять частей. ОЛИЗАР Густав Филиппович (1798 – 1868 гг. ) – граф, маршал, польский поэт, член польского тайного общества, хороший знакомый генерала М. Ф. Орлова. В июне 1821 г. будучи в Кишиневе, встречался с Пушкиным. Как установлено современными исследователями, Олизар написал впоследствии стихотворение – послание (на польском языке): «Пушкину». ОРЛОВ Михаил Федорович (1788 – 1842) – генерал – майор, командир 16-й дивизии, расквартированной в Бессарабии. Один из руководителей Южного тайного общества декабристов, глава Кишиневской ячейки «Союза Благоденствия». Друг Пушкина. В начале января 1822 года Орлов выехал с женой в Киев, но в Кишинев уже не вернулся, ибо был отстранен от командования дивизией, фактически в начале 1822 года, после ареста В. Ф. Раевского. ОРЛОВА Екатерина Николаевна (урожд. Раевская) (1797 – 1885 гг. ) – жена генерала М. Ф. Орлова. ОРЛОВ Федор Федорович (1792 – 1885 гг. ) – брат М. Ф. Орлова, гвардейский полковник, герой Отечественной войны 1812 года. Пушкин встречался с ним в Кишиневе в сентябре 1820 г. и в июне 1821 г. Его жена – Анна Михайловна (урожд. Наумова). ОХОТНИКОВ Константин Алексеевич (1797 – 1824 гг. ) – старший дивизионный адъютант 16-й дивизии при генерале Орлове, капитан 32-го Егерского полка, активный член Южного тайного общества, близкий знакомый Пушкина и друг В. Ф. Раевского, после ареста которого находился под следствием. 11 ноября 1822 г. был «уволен со службы по домашним обстоятельствам» и уехал в свое имение, где и умер в 1824 г. ПАЛАДИ Яковаки Константинович – сын ворника, муж Касуки (Кассандры)Ивановны, дочери И.К.Прункула. Имя Палади занесено Пушкиным в список кишиневских знакомых, которым нужно сделать визиты ПАРХОМЕНКО Михаил Игнатьевич (1790 – 1872 гг. ) – священник, протоирей, настоятель Архангело-Михайловского собора, где Пушкин говел в апреле 1822 г. Сын Пархомовича М. И. – Пархомович Андрей Михайлович (1836 – 1919 г. ), инспектор Кишиневской духовной семинарии, рассказывал, что Пушкин бывал вместе с Инзовым у Пархомовича М. И. ПЕНДАДАКЕ Константин (р. 1799). – грек, московский купец, полковник гетерии.

137


A.S.Puşkin şi Basarabia

ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович (1793 – 1826) – руководитель Южного тайного общества декабристов. Встречался с Пушкиным в Кишиневе и, возможно, в Тульчине. ПИЗАНИ А. Н. – русский консул в Яссах. ПИСАРЕНКО Василий Захарович – чиновник канцелярии И.Н.Инзова. Со слов Писаренко записаны воспоминания о его встречах с Пушкиным. ПЛАГИНО (двое) – двое братьев, постельники (приближенные господаря) бояре-эмигранты. Пушкин встречался с ними в Кишиневе. ПЛАГИНО (урожд. Кн. Мурузи) – жена одного из Плагино. Пушкин встречался с нею в Кишиневе. ПЛАГИНО – жена одного из Плагино, родом из Валахии, которую Пушкин находил похожей на царицу Елизавету Петровну, изображенную на рублевиках. ПЛЕТНЕВ Петр Александрович (1792 – 1865) – поэт и критик, один из ближайших друзей Пушкина. В письмах из южной ссылки иронически отзывается о Плетневе как поэте. ПОЛИТКОВСКИЙ Владимир Гаврилович ( 1807 – 1867 гг. )- поручик, пользовавшийся особым уважением со стороны Пушкина. ПОЛИХРОНИ Калипсо ( 1804 – 1827 гг. ) – гречанка – эмигрантка из Константинополя, знакомая Пушкина и молдавского писателя К. Негруци. ПОЛИХРОНИ – гречанка – эмигрантка, вдова логофета, мать Калипсо Полихрони. Пушкин бывал в доме Полихрони. ПОЛТОРАЦКИЙ Алексей Павлович ( 1802 – 1863 гг. ) – офицер генерального штаба, прапорщик квартирмейстерской части. Участник топографической съемки в Бессарабии. Пушкин был в дружеских отношениях с Полторацким. ПОПАНДОПУЛО Константин Афанасьевич ( 1787 – 1867 гг. ) – врач, кишиневский знакомый Пушкина. ПОТОЦКИЙ Северин Осипович (1762 – 1829 гг. ) – поляк, сенатор в отставке, приезжал в конце марта 1822 г. в Кишинев, где за столом у Инзова у него произошел жаркий спор с Пушкиным о крепостном праве. ПРОЗОРОВСКИЙ Александр Петрович – князь, с 1808 подпоручик Квартирмейстерской части, с 1821 капитан, впоследствии генерал-майор. В своих воспоминаниях И. П. Липранди называет Прозоровского участником военнотопографической съемки Бессарабии. Пушкин встречался с Прозоровским в Кишиневе в обществе его товарищей по службе. ПРУНКУЛ Иван Константинович – надворный советник, член Верховного совета Бессарабии, член областного Верховного суда. Пушкин мог встречаться с ним и членами его семьи у Инзова, либо на вечерах у Варфоломея, Крупенских и т. п. ПРУНКУЛ Костаки – отставной прапорщик. ПУЩИН Павел Сергеевич ( 1785 – 1865 гг. ) – командир Охотского полка, бригадный командир 16-й пехотной дивизии М. Ф. Орлова, генерал – майор, с 28 марта 1822 в отставке, глава масонской ложи «Овидий», член Союза благоденствия, Кишиневской управы Союза. РАЕВСКАЯ Елена Николаевна ( 1803 – 1852 ) – дочь Н. Н. и С. А. Раевских. РАЕВСКАЯ Мария Николавна (1805 / 1807 – 1863 ) – дочь Н. Н. и С. А. Раевских. РАЕВСКИЙ Александр Николаевич (1795 – 1868 ) – сын Н. Н. и С. А. Раевских, с мая 1817 года полковник. РАЕВСКИЙ Владимир Федосеевич (1795 – 1872). – с февраля 1820 майор 32-го Егерского полка 16-й дивизии М. Ф. Орлова, член Союза благоденствия, ложи «Овидий» поэт. С августа 1821 жил в Кишиневе, один из руководителей 138


A.S.Puşkin şi Basarabia

Кишиневской управы Союза. «Первый декабрист», арестованный царским правительством. Ближайший друг Пушкина в Кишиневе. РАЕВСКИЙ Николай Николаевич (1771 – 1829 гг. ) – герой 1812, генерал от кавалерии, член Государственного совета, муж Софьи Алексеевны, отец Александра, Николая, Екатерины, Елены, Марии, Софьи. В начале июня 1821 г. Раевские приезжали в Кишинев. РАЕВСКИЙ Николай Николаевич (младший) (1801 – 1843 гг. ) – сын генерала Н. Н. Раевского, близкий друг Пушкина, с которым поэт в письмах обсуждал литературные вопросы. РАЛЛИ Замфир (Захар) Эмануилович (1767 – 1831 гг. ) – бессарабский помещик, боярин, коллежский асессор, член областного Верховного суда, владелец имений Долна (теперь Пушкино), Юрчены, Варзарешты в быв. Оргеевском цынуте (теперь Ниспоренский район). Пушкин часто бывал в доме Ралли. РАЛЛИ Ольга Кондратьевна – жена Ралли Замфира РАЛЛИ Георгий Захарович – (1797 – 1835). – сын З. Э. Ралли. РАЛЛИ Иван (1799 – 1858) – сын З. Э. Ралли, его жена – Анна Павловна Полторацкая, сестра А. П. Полторацкого, двоюродная сестра М. А. Бакунина. РАЛЛИ Константин (1811 – 1856 ) – сын З. Э. Ралли, его дети Владимир, Замфир, Мария. РАЛЛИ Мариола (Мария) (1801/1802 – 1830) – дочь Ралли Замфира. Впоследствии, с 1823 г. жена барона Метлеркампфа капитана Селенгинского полка. РАЛЛИ Михаил ( 1807 – 1861) – сын З. Э. Ралли. РАЛЛИ – АРБОРЕ Замфир Константинович – сын Константина Захаровича Ралли, с которым поэт совершил поездку в село Долну, близ которого они встретили цыганский табор. РИЗО Яковаки (1778 – 1850 гг. ) – постельник (приближенный господаря), фанариот, один из главных деятелей гетеристов. Пушкин вел с ним беседы. РИПЕ ( р. 1805 – ум. ?) – француз-гувернер у кн. Кантакузиных, литератор, был знаком с Пушкиным. РОЗНОВАН Иордакий – вестерник (казначей государства) во время войны 1806-1812 гг., боярин – эмигрант. Пушкин бывал в доме у Рознована. РОЗНОВАН Николай – сын Рознована И. У Рознована Николая, по словам И. П. Липранди, «собирались политики», где бывал и Пушкин. РОМЕР Михаил (1778-1850 гг. ) – знакомый генерала М. Ф. Орлова. В июне 1821 г. приезжал в Кишинев, где встречался с Пушкиным. РОССЕТИ-БИБИКА – грек-эмигрант из Константинополя. Пушкин встречался с ним и его дочерью в Кишиневе. РОССЕТИ-БИБИКА Каллиопа – дочь Россети – Бибика. РУССО Иван Яковлевич ( Янко Руссу) ( р. 1798 – ум. ?) – член особой Комиссии на дворянство при И. Н. Инзове. Бессарабский помещик, писательдилетант, с которым Пушкин имел столкнове ние. РУТКОВСКИЙ ( Рудковский ) – отставной штабс – капитан, комиссар Леовского карантинной заставы Бессарабской области. 21 июля 1822 г. у Пушкина произошло с Рутковским столкновение на обеде у Инзова. РЫШКАНЬ Дмитрий Константинович – надворный советник, до 1822 предводитель дворянства Бессарабской области. РЫШКАНЬ Штефан – коллежский асессор, член Верховного совета Бессарабской области. САБАНЕЕВ Иван Васильевич (1770 – 1829) – командир 6-го корпуса ( в который входила 16-я дивизия М. Ф. Орлова), размещенного в Тирасполе, генераллейтенант. Сабанеев принимал активное участие в разгроме Кишиневской ячейке 139


A.S.Puşkin şi Basarabia

декабристов. Пушкин встречался с Сабанеевым у Инзова и был у него в Тирасполе вместе с Липранди. САБАНЕЕВА Пульхерия Яковлевна (урожд. Борецкая), дочь священника, жена И. В. Сабанеева. САМУРКАШ Роксандра Дмитриевна (1806 - ?) –«дочь ясского доктора,грека Самуркаша», переводчица на греческий язык драмы «Эраст» Гаспера, исполнительница греческих песен.Встречалась с Пушкиным в Кишиневе. САМУЭЛЬ Луи – масон, член кишиневской масонской ложи «Овидий», № 25, где с ним, видимо, встречался Пушкин. САНДУЛАКИ Аника – знакомая Пушкина, впоследствии замужем за бельцким помещиком Катаржи. Пушкин встречался с Сандулаки Аникой любя ее за бойкость характера. САФОНОВ Дмитрий Васильевич – титулярный советник, начальник отделения канцелярии И. Н. Инзова. В канцелярии с ним мог встречаться Пушкин. СЕВЕРИН Дмитрий Петрович (1792 – 1865) – чиновник Коллегии иностранных дел, член «Арзамаса», свояк А. С. Стурдзы. СИКАР Карл Яковлевич (1773 – 1830 гг. ) – одесский ( с 1804 г. ) негоциант, ранее французский консул. Приезжал в 1821 г. в Кишинев, где познакомился с Пушкиным, с которым виделся дважды. СИПОВСКАЯ Екатерина Абрамовна (1813 – 1891) – бабушка литературоведа В.В.Сиповского. Ей было около десяти лет, когда она впервые увидела Пушкина в Кишиневе. Отец ее, Абрам Иванович Лучкин, был одним из приближенных к И.Н.Инзову. По рассказам Сиповской, Пушкин ездил за ней в пансион и привозил по субботам домой. СКИНА Иван – постельник, фанариот, боярин-эмигрант, «очень начитанный», обладавший «огромной памятью» (Липранди), у которого Пушкин брал для чтения книги. СКИНА Севастица (урожд. Суццо) – жена Скины Ивана, сестра князя Михаила Суццо. СКУФО – грек, гетерист. От него, через И. П. Липранди, Пушкин получал сведения для своих повестей по истории Молдавии. СЛАВИЧ –негоциант в Измаиле. Пушкин 18 0 21 декабря 1821 г. проездом останавливался в доме у Славича. СЛЕПУШКИНА Софья Ивановна ( урожд. Павлищева) – жена поручика Слепушкина, сестра жены Алексеева А. П. с которыми Пушкин был хорошо знаком. СМИРНОВ Дмитрий – титулярный советник, переводчик с молдавского языка. Встречался с Пушкиным у Инзова. Вместе с Инзовым, Пушкиным и Малевинским 30 марта 1822 года был у причастия в Архангело – Михайловском соборе. СОЛОВКИН – полковник, командир Охотского пехотного полка 16-й дивизии. Пушкин встречался с ним в Кишиневе. СОЛОВКИНА Елена Федоровна (р. ? – 1826 г. ) – внучка генерала М. Катаржи, жена полковника Соловкина. За нею ухаживал Пушкин. СОФИАНОС (Софиано) Родоес (р. После 1816 г. – ум. ?) – восьмилетняя дочь гетериста Софианос. Пушкин хлопотал об устройстве сироты, дочери погибшего героя, зная его лично. СТАМАТИ Константин (1786 – 1869 гг. ) – молдавский писатель, классик ХIX века, был близко знаком с Пушкиным, когда поэт жил в Кишиневе. Пушкин встречался с братом и сестрой К. Стамати. К. Стамати был коллежским регистратором, чиновником в Бессарабском областном правительстве при Инзове. СТАМАТИ Георгий – младший брат К. Стамати. 140


A.S.Puşkin şi Basarabia

СТАМАТИ Н. – сестра К. и Г. Стамати. СТАМО Апостол Константинович (1770 – 1831 гг. ) – советник областного бессарабского гражданского суда, коллежский советник, дипломатический чиновник в Кишиневе. В его доме бывал Пушкин. СТАМО Екатерина Захаровна (урожд. Ралли) (1798 – 1869 гг. ) – жена А. К. Стамо, дети – Михаил, Елена, Мария. Пушкин ухаживал за Е. З. Стамо . Ее племянник Ралли – Арборе записал с ее слов воспоминания о пребывании Пушкина в цыганском таборе. СТАРОВ Семен Никитич (1780 – 1836 гг. ) – командир 33-го Егерского полка, подполковник. Имел столкновение с Пушкиным. В 1830 организатор милиции в Бессарабии. СТОЙКОВИЧ Афанасий Иванович ( 1773 – 1832 гг. ) – серб, статский советник с середины февраля до 16 апреля 1822 причислен к Комитету попечительства о колонистах, жил у Инзова, где встречался с Пушкиным.О «диспутах» Пушкина со Стойковичем «насчет грамматических несогласий» и несовершенств нашего правописания, а также «о предметах, касающихся физики», рассказали в своих воспоминаниях П.И.Долгоруков и А.Ф.Вельтман. По утверждению И.П.Липранди, Стойкович виделся с Пушкиным раза два и не понравился поэту. СТРАЖЕСКУЛУ (Стрижескулу) Иван Дмитриевич и его жена Марья Ивановна. По свидетельству Липранди, Пушкин иногда со знакомыми посещал их кишиневский дом. СТРУДЗА Александр Скарлатович (1791 – 1854 гг. ) – сын С. Стурдзы, чиновник Министерства иностранных дел (1806 – 1830), начальник канцелярии И. Каподистрии. Мать – Султана, дочь молдавского господаря князя Мурузи, жена – Елизавета, дочь знаменитого немецкого врача Гуфланда, сестра – Роксандра, фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, с 1816 жена графа Эдлинга – министра Великого герцогства Саксен-Веймарского. Струдза А. С. – ярый реакционер. Посещал генерала Инзова в Кишиневе, когда у него жил Пушкин. СТРУДЗА Иван Михайлович – молдавский помещик из Новоселицы, предводитель дворянства и широко образованный человек. Пушкин встречался с ним в доме у Кантакузиных СТУРДЗА Скарлат – первый гражданский губернатор Бессарабской области (до 1813 г. ), отец А. Стурдзы. СТУРДЗА Михаил Георгиевич – сын Стурдзы Г. Господарь Молдавии в 1831 г. СУЛИМА Дмитрий (Даниил) (1772 – 1844 гг. ) – архиепископ Кишиневский и Хотинский. СУЦЦО Александр (Алеко) – господарь Валахии (1818 – 1821) – родственник Георгия Суццо, умер до 15 января 1821 года, его смерть стала сигналом для восстания гетеристов под руководством Т. Владимиреско. Суццо А. Бывал в Кишиневе, где его мог видеть Пушкина. СУЦЦО Георгий (Бей-Заде Георгий) (1763 – 1836 гг. ) – князь, эмигрант, глава семьи Суццо, с членами которой Пушкин встречался в Кишиневе. Его жена – Сафта (урожд. Дудеску), их сыновья – Иван, Константин, Михаил, Николай, дочери – Рала (Рада), Севастица. СУЦЦО (Раковица) – жена Суццо Константина, валашка, принадлежавшая к одному из древнейших валашских фамилий Раковица. СУЦЦО Михаил Георгиевич (1784 – 1854/64) – князь, бывший господарь Молдавии (1819 – 1821), сын Георгия Суццо. Пушкин встречался с Суццо и был у него вместе с Пестелем. 141


A.S.Puşkin şi Basarabia

ТАРДАН Луи Венсен (Самуэль) (1787 – 1836 гг. ) – выходец из Швейцарии, учредитель колонии Шабо близ Аккермана, педагог, ботаник, виноградарь, второй надзиратель масонской ложи «Овидий». Его сын – Карл (1812 – 1856 ). ТАРДИФ – француз, до 1812 содержатель трактира «Лондон». Затем обанкротился и, бежав от долгов, оказался в Кишиневе, где «открыл одну комнату для завтраков». ТАУШЕВ Николай Сергеевич (р. 1799 – ум. ?) – декабрист, подпоручик, а с 22 июня 1821 г. поручик 31-го Егерского полка. Таушев, производивший по поручению генерала Сабанеева обыск в квартире арестованного В. Ф. Раевского, взял второстепенные материалы отдал декабристу К. А. Охотникову. По словам И. П. Липранди, «очень образованный молодой человек».Член кишиневской управы Союза благоденствия. ТОЛСТОЙ Федор Иванович («Американец») (1782 – 1846) – граф, участник Отечественной войны, отставной гвардии офицер, авантюрист, бретер и карточный игрок, послуживший прототипом А.С.Грибоедову («Горе от ума») и Л.Н.Толстому («Два гусара»), друг П.А.Вяземского, Д.В.Давыдова, К.Н.Батюшкова. Путешествовал с И. Ф. Крузенштерном и был высажен на Алеутских островах, в связи с чем и получил свое прозвище. Л. Н. Толстой, его двоюродный племянник, назвал его «необыкновенным, преступным и превлекательным человеком». Пушкин и Толстой познакомились в 1819. Будучи в Кишиневе, Пушкин узнал, что Толстой участвовал в распространении порочащих его слухов (о том, что поэт перед отправкой на юг был высечен в Тайной канцелярии). В южной ссылке Пушкин готовился к дуэли с Толстым. Противников удалось примирить. ТОРИНГ – иностранец, якобы состоявший в масонских ложах в Бессарабии. ТРЕСКА Луи – барон, бывший французский полковник из Мадрида, член ложи «Овидий», № 25, в Кишиневе, где с ним, видимо, встречался Пушкин. ТРЯСЦОВСКИЙ (? – 1855 ) – библиотекарь кишиневской Публичной библиотеки. Вместе с бадей Тудором служил у И.Н.Инзова и позднее рассказывал о Пушкине «много подробностей». ТУДОР ( р. ? – ум. 1885 г. ) – бадя (дядя по-молдавски) служивший у Инзова. У бади Тудора Пушкин учился молдавскому языку. ТУЧКОВ Сергей Алексеевич (1767 – 1839 гг. ) – литератор, мемуарист, генерал-майор, основатель г. Тучкова (близ крепости Измаил), где жил в опале из-за вражды с А. А. Аракчеевым, казначей ложи «Овидий», знаком с Радищевым. Пушкин встречался в Измаиле с Тучковым, был очарован его умом и любезностью. УШАКОВ Александр Клеоникович (1803 – 1877 ) – воспитанник Муравьевского училища для колонновожатых, офицеров квартирмейстерской части, участник военно-топографической съемки Бессарабии, впоследствии генералмайор. ФАДЕЕВ Андрей Михайлович (1789 – 1867 гг. ) – председатель Екатеринославской конторы иностранных поселенцев. Дальний родственник П. И. Долгорукова. В июле (8 – 9) 1822 г. Фадеев был в Кишиневе и жил в одной комнате с Пушкиным, о чем рассказывал в своих воспоминаниях.При приезде в Одессу Пушкин подарил А.М.Фадееву для передачи его жене две поэмы, «написанные им собственноручно» ( «Кавказский пленник » и «Бахчисарайский фонтан».) По прочтении поэм е.п.фадеева отозвалась о Пушкине как о «несомненно гениальном великом поэте». ФЕОДОСИЕВ (Феодосьев) Сандул – боярин, титулярный советник, член Верховного совета Бессарабской области. ФИШЕР Аврам Матвеевич – врач-акушер Бессарабской врачебной управы. Пушкин встречался с ним за обеденным столом у И.Н.Инзова. 142


A.S.Puşkin şi Basarabia

ФЛЕРИ Петр – адвокат, секретарь ложи «Овидий». ФОНТОН де-Веррайон (1804 – 1887 гг. ) –офицер генерального штаба, участник топографической съемки в Бессарабии Пушкин встречался с ним в Кишиневе. ФРАНК Клементий Яковлевич – титулярный советник, чиновник Попечительного комитета. Пушкин встречался с ним за обеденным столом у Инзова. ФУРНЬЕ Виктор Андреевич – француз, учитель в семье генерала Н. Н. Раевского. Привлекался по делу декабристов, с 1827 г. отдан под полицейский надзор. Пушкин встречался с Фурье во время поездки в 1820 г. на Кавказ и Крым, а затем в Кишиневе в июле 1822 г., когда Фурье приезжал из Киева за вещами генерала Орлова. ХМЕЛЬНИЦКИЙ Николай Иванович (1789 – 1845 гг. ) – драматург, переводчик, чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел. ХОВЕН (двое) – офицеры генерального штаба, участники топографической съемки в Бессарабии, с которыми Пушкин встречался в Бессарабии. ХОРЧЕВСКИЙ – майор Охотского полка, был при Скулянском сражении гетеристов. ХУДОБАШЕВ Артемий Макарович (1770 – 1839 гг. ) – армянин, бывший Одесский почтмейстер, надворный советник, младший член бессарабской конторы иностранных поселенцев. Пушкин любил подшучивать над Худобашевым. ЧЕРЕМИСИНОВ Яков Яковлевич – бригадный командир 6-й пехотной дивизии, с марта 1821 г. генерал-майор. Черемисинов вел следствие по делу Раевского. ШАМБОНО Карл – барон, бывший офицер французской службы, первый надзиратель ложи «Овидий». ШВЕЙКОВСКИЙ (Повало- Швейковский) Иван Семенович (1790 – 1855 гг. ) – полковник, командир Саратовского пехотного полка, декабрист, близкий знакомый генерала Орлова. В июле 1821 г. проездом из Одессы, был в Кишиневе, где с ним у Орлова встречался Пушкин. ШЕПЕЛЕВ – титулярный советник, начальник отделения канцелярии Инзова. Пушкин мог встречаться с Шепелевым. ШИЛЛИНГ Сергей Романович – барон, займодавец Пушкина, 20 ноября 1819 выдал ему заемное письмо на 2000 рублей сроком на 6 месяцев, 8 февраля 1820 – второе письмо на 500 рублей. ШРЕЙБЕР Петр Иванович – статский советник, председатель кишиневской врачебной управы, с которым Пушкин встречался в Кишиневе. ШРЕЙБЕР Мария Петровна – дочь Шрейбера П. И., с которой Пушкин встречался на вечерах. Впоследствии Шрейбер вышла замуж за Сычугова, адъютанта генерала Желтухина. ШУЛЛЕР (Шулер) Федор Михайлович (р. ? – 1829 г. ) – по происхождению венгр. Младший хирург во французском полку. В 1812 г. взят в плен и в 1813 г. определен старшим лекарем в Камчатский полк, а в период пребывания Пушкина в Кишиневе был дивизионным врачом в 16-й дивизии. Шуллер был членом масонской ложи «Овидий», № 25. ШУЛЬМАН Федор Максимович (1788 – 1845 гг. ) – генерал от артиллерии. Пушкин встречался с генералом Шульманом у А. М. Кантакузина, где делал шутливые зарисовки Тарсис Катакази, в виде мадонны с генералом Шульманом в виде младенца у нее на руках. ЩЕРБАТОВ Алексей Григорьевич (1777 – 1848 гг. ) – князь, генераладъютант.

143


A.S.Puşkin şi Basarabia

ЩЕРБАЧЕВ Василий Иванович – с января 1816 лейтенант, в 1822 – 1827 находился в Дунайской флотилии при крепости Измаил, где встретил Пушкина. ЭЙСМОНТ Алексей Матвеевич (ум. Не ранее 1838 г. ) – командир 16-й артиллерийской бригады, полковник. Будучи в Кишиневе на обеде у Инзова 30 апреля 1821 г., Эйсмонт спорил с Пушкиным по вопросу о рабстве крестьян. Пушкин своими доводами разбивает Эйсмонта. ЭЙТНЕР Богдан Яковлевич (1798 – 1872) – воспитанник новгород-северской гимназии, прикомандирован к комиссии по военно-топографической съемки Бессарабии, поручик, с 1825 областной землемер. Эйтнер принадлежал к кружку, в которой «частым гостем бывал А.С.Пушкин». ЭЙХФЕЛЬД (Эльфельдт) Иван Иванович (р. ? – ум. 1831 г. ) – немец, горный чиновник, жил в Кишиневе. Пушкин встречался 17 апреля 1822 г. с Эйхфельдтом за столом у Инзова, вел с ним спор, касавшийся торговли и философии. ЭЙХФЕЛЬД Мария Егоровна (урожд. Мило) (1798 – 1855 гг. ) – гречанка, жена И. И. Эйхфельда до 1831 года. Ее двоюродные братья – Тудор, Алеко, Костаки Крупенский. Пушкин, как и его приятель И. С. Алексеев, ухаживал за Эйхфельд М. Е. ЮМИН Иван Матвеевич – майор 32-го Егерского полка, с 8 декабря 1822 командир батальона Охотского полка, член кишиневской управы Союза благоденствия. Юмин сообщил генералу Сабанееву о существовании Южного тайного общества. Можно предположить встречи Пушкина с Юминым у корпусного командира М.Ф.Орлова, В.Ф.Раевского и А.Г.Непенина. ЮШНЕВСКИЙ Алексей Петрович ( 1786 – 1844 гг. ) – майор 32-го Егерского полка. Декабрист. Один из руководителей Южного тайного общества, один из директоров Тульчинской управы (существовали еще Каменская и Васильковская). Пушкин встречался с Юшневским в Тульчине в кишиневский период. ЯКУШКИН Иван Дмитриевич ( 1796 – 1857 гг. ) – отставной капитан, декабрист, один из учредителей Союза Спасения, член Союза благоденствия и Северного общества, сторонник цареубийства. Пушкин познакомился с Якушиным в начале 1820 г. у П. Я. Чаадаева и встречался в Каменке (имение Давыдовых). ЯМАНДИ В. – член особой Комиссии на дворянство при И. Н. Инзове. ЯНОВСКИЙ М. А. – майор Камчатского полка, постоянный гость у И. П. Липранди, у которого Пушкин встречался с Яновским. Б. А. Трубецкой «Пушкин в Молдавии», В. Ф. Кушниренко «В стране сей отдаленной… «. Летопись жизни А. С. Пушкина в Бессарабии и связанных с ним событий.

144


A.S.Puşkin şi Basarabia

INDEX ALFABETIC Alecsandri V. Andrianov E. Bacinschi M. Balţan I. Baluh M. Banuş M. Barjanschi I.

Bătrînu N. Beleav L. Belistov V. Bezviconi GBlagoi D.D. Bogaci G.

Boldur A. Bolgarina E. Bors A. Borşevski M. Botezatu E. Botezatu G. Boţu P. Bubnov A. Bucov E. Budeanu G. Busuioc A.A. Camilar E. Cantemir A. Cardaş M. Celac GCelîşev B. Chicu G. Childescu E.

651 38 1448 1350, 1442 1352, 1376 6571326, 1327, 1333 1349, 1357, 1362, 1363, 1374, 1375, 1377 174 1349 175, 767, 768 128, 1145 38 161, 162, 173, 182, 206, 649, 653, 658, 661, 669, 670, 673, 766, 769, 770, 773, 929, 930, 931, 936, 937, 1407, 1309 35, 36, 141 212 159 225 680, 764 937, 1434 1361 143, 183, 1349, 1350, 1358 1275 1364 1331, 1336 651 1336 772 195, 213, 938, 582 129 1408, 1409,

Chira G. Chiroşco B. Chirtoca A. Cibotaru S. Cimpoi M. Ciocanu A. Ciocanu V. Ciocoi G. Cîrmu I. Cluev F. Codreanu N. Cojocaru T. Colesnic I. Corbu H. Cordescu M. Corneanu L. Coroban V. Costenco N.

Covaliov V. Creţu I. Cubotaru S. Curuci L. Cuşnirenco V. Dabija N. Damian L. Darienco P. Dehteriov B. Deleanu L.

Dîmbul A. Dolgov U. Dolneanu G. Doni G. Donici M. Donici R. Draganov P.D. Drimba O. Dunaev V.

1410 667 156 771 177, 184, 200, 656, 926, 1381 671, 774, 1351, 1382 672, 679 185 40, 1373 214 581 224 1 2 1334 1450 765 130, 167, 1340, 1341, 1342, 1451, 1452 1382 1361, 1370, 1372 1305 678 1161 201 192, 1445 1446 1366 1349, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1379, 1447, 1448 1355, 1376 1156 942 943 124 1346 140 229 951 145


A.S.Puşkin şi Basarabia

Eminescu M. Esenin S. Eţco I. Gane E. Gane T. Gheorghiu G. Goldştein G. Grabovschi V. Grecul I.

223, 681 227 674, 777 652 1332 932 1376 948, 1158 645, 660, 145, 146 Grigoraşcenco L. 1355 Gurtovaa D. 163, 178,1149, Gurtovaia T.A. 1371 Gutnic E. 939 Halippa I. 130, 131 Hazin M. 186, 217, 219, 668 Helman A. 226 Hmeliov N. 1146 Holostenko M. 762 Hropotinschi A. 187 Iaţimirskii A.I. 209 Iaţkovskaia L. 14, 16 Injevatov I.K. 37, 147, 149 Iovva I. 193, 202, 535, 604 Jelanov A. 150 Josul I. 1147 Karlina A. 153 Kasianov M. 940, 950, 951 Kaufman S. 920 Kazanţeva N. 197 Kidel A. 142 Kîndea A. 1371 Krakan A. 1522 Kreţi I. 1353 Kucereanu E. 1274 Kuprianov A. 924 Kuşnirenko V. 207, 208, 681, 946, 949, 950 Latîşev M. 179 Lehtţir S. 1352, 1376 Lesnea G. 1328 Levit F. 659 Leviţki I. 227 Lobzova L. 205, 215, 218, 1154 Lunacearski A. 132, 1376 Lupan A. 169, 188,

203, 1351, 1363 Madan I. 19 Malaneţchi V. 1276 Marin A. 1330 Markov N. 761 Matcovschi D. 209 Mateevici A. 659 Meniuc G. 676, 677, 775, 1373, 1375, 1380 Merega E. 1355,1371, 1376 Mestecikin A. 1350 Mihajlov D. 1162 Mihalachi V. 667 Mihaleva V. 1152 Mikviman S. 1355 Mileavski I. 922 Milev D.P. 1376 Mirgorodskaia V.I. 15 Miţul A. 1355, 1360 Molcoci V. 228 Molkosean V. 196 Nacu A. 124 Nacu O. 124 Nagacevschi I. 1277 Nastasiu V. 216 Neforosov A. 1357, 1374 Negovschi E. 127, 133, 602 Negrescu I. 134, 138, 1143, 1144 Negruzzi C. 642, 643,644, 655, 672, 678 Neniu C. 1352 Nica S.M. 1345 Nicolaev N. 210 Nikitin L. 1354, 1366 Nimuş A. 2 Oborocea I.C. 1376 Ohrimenco P. 151 Orlov V. 876 Osadcenco I. 651, 663 Păduraru T. 135 Panasiuc V. 923 Panfil V. 165, 648, 654, 655 Paraschivescu 1329 M.P. Paucov N. 166, 1349,1373 146


A.S.Puşkin şi Basarabia

Petrov G. Petrov S. Pînzaru S. Pleaşco M. Plucci G. Podlesnaia M. Poliac M. Popovchi N. Popovici C. Popovici I. Portnoi R. Procopie M.I. Radiana R. Radu A. Raevski V. Remizov I. Ribalco E. Ridel A. Roşca A. Roşca V. Ruteanu I. Sainciuc GSăpunaru Z. Sărbu S. Savca P. Şcapova E. Şehovţov N. Skiţko B. Skvirenko G. Solcănescu G. Şpac I.I. Stamati C. Starostin P. Stavcenco A. Strîmbeanu A. Subbotin V. Suhomlinov A. Sveatcenko A. Taânavoski I. Tîmcişin V. Todoc G. Ţopa T. Trinchin R. Trubeţkoi B.

763 152, 1350 198, 941, 944, 1373, 1308 1355, 1360 211 1159 20 136 41, 664, 675 1338 1355 1339 1344 1163 535 922 580 534 1349 1453 947 1521 1150 1343 189, 933, 934 1157 1160 1454 220 1331 13, 14, 16, 17 35, 645, 647, 660, 672, 769 1349 1370 40 190, 1153 1138, 1306 1370 204 39, 176 1310 927 893 154, 155, 158, 160, 172, 191, 194, 221, 222, 1155

Tulbire V. Tulnic B. Ustian I. Varticean I. Vasilace V. Vasilenco I. Vatamanu I. Veresaev V. Vetrov D. Vieru G. Vladimirescu T. Vodă G. Volkovskaa L. Zadnipru P.

1335 1151 223 164, 1349 1337 665, 666 1356 125 144, 148 1449 123 1444 603 1455

147


A.S.Puşkin şi Basarabia

Август Я. Адиясевич В.М. Акимова Т.М. Аксенова Л.Л. Акутин Ю.

487 7, 895 804 698 377, 383, 888, 902, 1045 Александри А. 50 Александри В. 696,723, 752 Александровский Г. 271 Алексеев В.Ф. 1401 Алексеев Н.С. 53, 583, 598, 860, Алексеев П. 371 Алешина А. 1251 Алигер М. 1056 Алпенидзе В. 89 Альбрехт Е. 629 Андреева В. 1182, 1427 Андрусь А. 1269, 1456, 1457 Аникин В. 469, 641, 1302 Аникушин М. 1184 Анненков П.В. 42, 99, 345, 451 Анов В. 308 Анохин И. 1033 Антокольский П. 1024 Антонович И. 266 Арборе Е. 688, 795 Арсеньева Т.Н. 87 Артамонов М. 488 Арш Г.Л. 606, 608, 610, 628 Асабина А. 447, 1195, 1431 Асаки Г. 739 Астафьев Б.В. 1533, 1534 Астафьева О.В. 751 Аствацатуров Г. 577, 637 Ашукин Н. 325 Бабий Г. 359 Бадикова И. 1458 Базанов В.Г. 516, 517, 555 Бакунина Т.А. 585 Балуха М.А. 1398, 1403 Балцан И. 1387, 1394, 1459 Балш Мария 629 Бамбуляк Г. 851 Банкалюк Л. 119 Барации И. 116 Баржанский Ю. 1387, 1394, 1397, 1460 Барсуков Н.П. 740 Бартенев П.И. 52, 236, 237, 296, 304, 387, 878

Бархатов А. Басина М. Батаева О.И. Батюшков П.Н. Бахрушин Ю.А. Бачинский М. Безгин И.Г. Бейсов П. Белинский В.Г. Белистов Г. Белостоцкая Е. Белоусов Р. Белых Е. Белюгова В.Е. Беляев М.Д. Белякина Т. Берг Н.В. Березкина С.В. Беркова К.Н. Бестужев А.А. БестужевМарлинский А.А. Благой Д.Д. Блэнару Г. Бобейкэ К. Богатенков П. Богач Г.Ф.

Богдеско И.Т. Боголепов П. Бодянский О.М. Боженко К. Бойко Б. Боков В. Болгарин Э. Бонди С.М. Боннер А. Бонч-Бруевич В. БориневичБабайцева З.А. Борисова Т. Борщ А.Т. Боцу П.

906 90, 100 119, 1099, 1196, 1216, 1219 44 1412 70 741 544 82, 742 1387, 1394 1239, 1255 615 217 7, 895 970 857 232, 261 858 61 55 748 77, 91, 346,1318, 1401 1486 724 1019 75, 92, 352, 362, 363, 395, 420, 559, 627, 755, 805, 811,816, 831, 838, 954, 1034, 1384, 1386, 1432, 1433, 1434, 1436, 1439, 1478 1048,1247 76 258 302 1025 1461 1087 745, 756, 760, 793, 369 309, 315, 316 350, 812 600 813, 1141, 1311 388, 417, 1462 148


A.S.Puşkin şi Basarabia

Брагиш В. Британ М.И. Брянская И. Бубликов А. Буков Е. Булаховский Л.А. Булашев Г. Булгаков К.Я. Бульба В. Бурлака С. Бурлак-Вылканов Бурляев Н. Бусуйок А. Бычков Ф.А. Вакарчук М. Вартичан И.K. Варфоломей Е. Варфоломей П. Василенко И. Васильев А.А. Васильев И. Васильев М. Васильев Т. Ватаману И. Вацуро В. Веденьева Ж.А. Вельтман А.Ф. Венгеров С.А. Вересаев В. Вересенский Т. Верина Т. Верховская Н. Ветров Д. Вигель Ф.Ф. Виеру Г. Виеру Т. Викторов Б. Виргородская В.И. Висковатов П.А. Водэ Г. Волгин Н. Волков А. Волков Г.Н. Волков Н. Волковская Л. Волкониский С.Г.

421 264 1254 482 977, 978, 1387, 1394, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 747 274 238 910 1020 1468 913 1049 255 1384 10, 696, 699, 700 179, 756 50, 333, 756, 1387, 1394 1017 326, 575 1430, 1539 1193 1469 422 909 53, 377, 387, 573, 868, 871, 873, 879, 880, 883, 891, 902 790 54 1481 632 76 1286 53, 622, 870, 874 1470, 1471, 1472 359 1473 34 1163 1474 639 547 110 1179 1537 519, 622

Волконский М.С. Воробьев Ф. Воробьева Ю. Воронов К. Воскресенский А.И. Врабие Г. Вяземский П.А. Габович М. Галушко Т.К. Галущенко Т.К. Гальперин В. Гане, д-р Ганенко И. Ганнибал А.П. Ганнибал И. Ганшин В. Гарин С. Гацак В. Гейзер М. Георгиу Г. Герасименко Л. Гербановский Н.

518 347 1228, 1229 1245 45 1386 47, 55, 778, 884 1533 115, 357, 1246 530 956 310 288 1440 420 398 351 701 489 1256 119, 852 43, 245, 246, 265, 1475 Гершензон Д. 8 Гершензон М.Л. 409 Гершензон М.О. 511 Гессен А. 79, 83 Гессен С.Я. 59, 531, 541,622 Гиллельсон М.И. 521 Глебова Г. 1063 Глинка Ф. 520 Глоба А. 1539 Гнедич Н.И. 47, 55, 410 Гоголь Н.В. 82 Гозун Л. 119, 853 Голицына М.А. 498 Гольденберг М. 1021 Гольденвейзер А.Б. 409 Гольдштейн С.Д. 1398 Гольцов Д. 1300 Гонца И. 1018 Гордеева Ж. 1035 Гордин Р.Р. 910 Гордлиевский В.А. 605 Горе Г. 387 Горчаков 94 Горчаков В.П. 53, 55, 234, 261, 296, 356, 387, 433, 443, 875, 877, 892 Горчакова379, 494 Кантакузино Е.М. 149


A.S.Puşkin şi Basarabia

Горячкина М. Готлиб О. Грабовская В.

93 1285 118, 119, 448, 463, 470, 597, 729, 731, 848,1097, 1106, 1107, 1223, 1415, 1440, 1441 Градинарь О. 107 Греков Ю. 491 Грекул И.Д. 683, 702, 703, 815 Гречу Н.И. 55 Григоращенко Л.П. 1530 Григорьев М. 1016, 1469, 1476 Гроссман Л.П. 66, 72, 492, 493, 506, 545, 622, 640 Грот Я. 242 Губарь О. 471 Гудак И.Г. 88 Гужель А. 1387, 1394 Гуровский Л. 1524 Гуртовая Д. 1292 Гуртовая Т.А. 1395 Гус М. 796 Гутин Ю. 1477 Гутюм И. 380 Дабижа Н. 423, 449, 726 Давыдов В.Л. 55, 519 Давыдова Аглая 115, 530 Давыдова Адель 115,530 Дамаскина В. 1479 Дамиан Г. 1480 Данилова Л. 1057 Дарие П. 1481 Дариенко П. 1387, 1394, 1482 Двойченко-Маркова 93, 374, 629, 630, Е.М. 706, 713, 718 Дегильи 55 Делиблатов П. 476 Дельвиг А.А. 55 Деляну Л. 1387, 1394, 1400 Дембо В. 311 Дементьев В. 1014 Демидович А. 494 Демидович Л. 508, 1058 Де-Рибас А.М. 60 Димбул А.М. 1398 Димир В. 967 Динесман Т. 349 Дмитриев Н. 306 Дмитриева М. 1248 Добронравов Л. 450

Довганюк И. Долган М.Д. Долгоруков П.И. Донич А. Дорошкова Л. Драганов П.Д. Дрейзлер М. Друганов И.М. Друцэ Б. Дубина Н. Дубинов Л.И. Дугин Л.И. Дунаева В. Дяловская Н. Ельцина Н.И. Железнов Д. Житецкий И. Жуков В. Жуковский В.А. Завалистый А. Зайцева В.В. Закруткин В.А. Зархи С.Б. Захаров Н.С. Зеленецкий К.П. Зелинский В.А. Зелинский К. Зенченко А. Зингер Е. Зленко Г. Иванов В.Н. Иванов П. Измайлов Н.В. Ильин И. Инжеватов И. Инзов И.Н.

Иовва И.Ф. Ионова З.А.

1212 34 308, 309, 315, 316, 323, 342 693, 708, 718, 1387 1483 23, 276 464, 486, 509, 1098, 1100, 1101, 1116, 1231 50, 404, 430 458 1185 1530 912 459, 1224, 1263,1322 119 1223 331 241 817 60 1217 31 746, 794 914 519 231 742 338 708 495 399, 907, 1050 757 1203 797 495 67, 337, 1287, 1411 44, 45, 51, 60, 109, 179, 256, 237, 238, 245, 261, 262, 270, 278, 288, 294, 295, 395, 431, 448, 482, 489, 501, 870, 872, 882, 915, 1163, 1164, 1416 381, 389, 424, 442, 522, 557, 560, 561, 564,609, 890, 1259 32 150


A.S.Puşkin şi Basarabia

Ипсиланти А.К. Иримчук М. Искрин М. Истру Б. Ицкович С. Кабарин Ф. Каганович С.Л. Казанова Р. Калинина Т.А. Кантакузино Г. Кантемир Д. Капнина Б. Каподистрия И.А. Карагуш Карамзин Н.М. Карпов А.А. Карташев С. Кассин Е. Касьянова А. Катенин П.А. Кауфман С. Кацика М. Качурин В. Кептэнару И.Л. Керецелли Л.Ф. Кибальник С. Кигай Э. Кидель А. Кирджали Г. КириенкоВолошинов Кирияк И. Киров Х.С. Кирпотин В. Киселев П.Д. Кисимов П. Клейман Р. Климов И. Кобзев И. Кобылянский П. Кобылянский Ян. Ковчегов П. Кожевников Ю. Кожухарь В. Кожухарь П.М. Козлов И.И. Козлов Ю.К.

74 1075, 1081, 1197 497,633, 634, 635 1387, 1394, 1484 1485 986, 1241 859 1134 115 610 116, 435, 713, 721, 843, 1440 955 57, 332 280, 962, 1112 436, 884 99 111 109 410 55 987, 1242 595 414, 1198 1421 526 835 119 335, 336, 692, 808 615, 616, 621, 624, 625, 631 270 119, 732, 733 254 317 622 588 116, 119, 425, 435, 721, 1065, 1325 548 1487 281 281, 387, 752 719, 720 1299 32 47 1142

Коломойцев А.П. Коломойцев В. Комаровский А. Комов О. Кондря К. Корбу Х. Корбут Л. Коренькова Л.В. Коркина А. Корнилов Б. Корняну Л. Коробан В. Королев К. Королицкий А. Костишар В. Котляров Б. Коцовский А.Д. Кочетков В. Кочеткова Р. Кочубинский А. Кошелев В.А. Краваль Л. Краевский А. Кракан А. Краснопольский В. Краснощекова М. Крецу И. Кригер В. Кричевский В.Я. Крупенский Е. Крупенский М. Крупенский Т. Крученюк П. Крушеван П. Кудрявцев П. Кудряева И. Кузьмин Н.О. Кулешов В.И. Куликова И. Кульман Н.К. Кунин В.В. Кунин В.И. Куприн А. Куприянова Е.Н. Курдиновский В. Куруч Л. Курц Р.Е. Куценко О. Кушниренко В.Ф.

295, 966 989 901, 1536 1249, 1250 1387, 1394 119 119 916 423, 1488, 1489, 1490, 1515 1491 1387, 1394 694, 697, 752 1535 405 1492 819 1083 1482, 1493, 1494 1264 1278 860 460, 1437, 1438 781 1529 968 1175 1387, 1394, 1402 1534 282 179 50 50, 201, 463 1387, 1495 1496 283 1497 284 105 1425 590 102 1514 364 806 783 828 409 119 114, 119, 411, 412, 436, 461, 465, 472, 151


A.S.Puşkin şi Basarabia

Кындя А. Кырму И. Кэраре П. Кэрэмэнуцэ Н. Кюхельбекер В.К. Лаврентьев Н. Ланов И.Н. Лановой В. Лари Л. Ларский Л. Латышев М. Латьева Л. Лацис А. Лебедев Б.И. Лебедев С.Б. Левидов М. Левит Ф. Левкович Я.Л. Лендер Н.И. Леонидов Л.М. Лермонтов М.Ю. Лернер Н.О. Летов В. Леу В. Лехтцир С.Р. Лещенко Н. Липранди И.П.

Лисовский И. Лобзова Л.

Лобинова Н.М. Лобода А.М. Логиновская Е.

478, 567,576, 598, 636, 722, 730, 735, 738, 839, 841, 842, 849, 856, 1096, 1108, 1109, 1117, 1128, 1123, 1135, 1191, 1192, 1232, 1233, 1323, 1540 1387, 1396 1386 1486 1387 779 1066 237, 915 1067 911, 1486, 1499 972 822 908 451 1411, 1417, 1418, 1419, 1430, 1539 1046 324 343 612 269 333 82 297, 791 1215 1262 1398, 1403 1213 53, 55, 222, 236, 239, 346, 457, 620, 622, 627, 633, 634, 636, 637, 639, 640, 641, 791 990,1243 111, 119, 415, 437, 443, 452, 457, 466, 572, 573, 574, 595, 843, 844, 845, 1072, 1087, 1088, 1089, 1093, 1204, 1205, 1214, 525, 753 536 119, 733, 736

Лорер Н.И. Лотман Ю.М. Лотяну Э. Лугинин Ф.Н. Лукьянчикова М. Луначарский А.В. Лунин М.С. Лупан А. Лурье Ф. Луцевич Л. Лушин А. Лысенко А. Люсый А. М.Б. М.З. Мавродиади А. Майков Л.Н. Маймин Е. Майоров В. Майорова В. Майракова Маларчук Г. Малахов В. Малевинский С.Н. Малин А. Малиновский В.Ф. Малтынский Г. Малютина Н.К. Мамонов В. Манега П.В. Мариан Б.Я. Мароховский Г. Марочкин В. Марченко Н. Марчук Ю.С. Марьяш И. Матеевич А.М. Матковский Д. Матузявичус Э. Мацеевич А.С. Мацеевич Л.С. Мацкина Р. Мезенцев П. Мейлах Б. Менюк Д. Мерега Е.Н. Милев Д.П.

56, 514 96 1076, 1199 101, 122, 318, 473, 478, 540 1102, 1265 1398 512, 545, 914 375, 823, 1028, 1036, 1387, 1394 33 854 596 119, 1208 483 267 240 686 305, 515, 871, 873, 883 98 1426 358 857 1052 1206 239, 457 338 509 1253 400, 462 601 399 1125, 1234, 1501 498 861 621 1289 116, 1077, 1078, 1200, 1201, 1225 699, 700 1486, 1502, 1503 1029 249, 253 43 332 974 68, 549, 550 95, 1387, 1394 1173 1398 152


A.S.Puşkin şi Basarabia

Миленко Л.И. Миленкова В. Милях А. Мирочник В. Мисюк В. Михай Е. Михайлов В. Михайлов Д. Михайлов К. Михайлова Н. Михня Д. Мицкевич А. Мицул А. Мишин Д. Модзалевский Б.Л. Модзалевский Л.Б. Молкосян В. Мохов Н.А. Мурьянов М.Ф. Нагибин Ю. Назарова Л. Накко О. Наумов И.Н. Небольсин С. Неговский Е.С. Негруци К.

Недзведский В. Недоба Ф.И. Некрасова Е.С. Немировская Ю. Немировский И.В. Немчинов Г. Нениу К. Нессельрод К.В. Нестерович И. Нечкина М.В. Никитин В. Николаев П.А. Новиков И. Оат В.И. Обороч И.Г. Оганян Л.Н.

963 827 1500, 1504 970 1080 438 1226 1136, 1324 1417 119, 855 1387, 1394 859 1385,1392, 1393 1125, 1126 22, 55, 305 439, 1068 354 586 426 319, 749 287 179, 268, 480, 1165, 1203 1127 62, 430, 1083, 361 106, 275, 387, 430, 682, 685, 686, 687, 693, 695, 696, 712, 715, 716, 718, 725, 726, 731, 780 1012 116 867, 879 427 529 1235 1403 55 369 514, 518, 520, 527, 528, 542 994, 1128 757 69, 320, 338, 339, 340, 551, 896, 897, 899, 900, 905, 1402 268 1398 88, 372, 394,554, 565, 626, 711

Одинцов В.В. Оксман Ю.Г. Ольченко Д. Ольшевский Р. Опекушин А.М. Орлов В. Орлов М.Ф.

Орлов П. Осадченко И.Е. Осипова Ю.И. Осмоловский О. Остапенко Ю. Островский И. Охотников К.А. Павелчук И. Павлищев А. Павлов Н.Ф. Павловский И.Ф. Панфил В.К. Парахневич М. Пасысаева Т. .

566 57, 60, 540, 874 1015 1505, 1503, 1506, 1507, 1508 1303,1280 913 53, 115, 222, 306, 394, 404, 511, 515, 517, 520, 521, 531, 539, 572, 574, 578, 579, 875, 914 964 682, 707, 712 113 119 1060 1386 404 119 256 781 258 693, 800, 814, 1011 1183 384, 824 824

Пауков Н.А. Пензул А. Пестель П.И. Петров С. Петров С.М. Петров С.М. Пиксанова Н.К. Пини О. Плетнев П.А. Плешко М. Плукчи Г. Поглубко Г. Погодин М.П. Подлесная М.

818, 996 704 1411 1387 85 85, 584, 1387 744 1317 55, 422 1385, 1392, 1393 428 631 345, 740 638, 1113, 1114, 1267 Пожар С. 836, 1119 Поздняев М. 418 Покатаева В. 568 Покровский М.Н. 56 Полевой Б. 1250 Полещук Л.Г. 801 Полихрони Калипсо 74, 254, 275, 277, 487, 495, 503, 1435, 153


A.S.Puşkin şi Basarabia

Полторак Ф. Полторацкий А.И. Попандопуло К.А. Попов А. Попов П.С. Попович К.Ф. Портнов А. Портной Р. Постикэ А.Г. Потоцкий С. Присэкару И.Ш. Промптов Ю. Прохоров А.М. Прункул К.И. Пушинская Н. Пушкин Г.Г. Пушкин Л.С. Пушкин О.С. Пущин Н.И. Пынзару С.Г. Пыпин П. Рабовер И. Радек Л. Раевский В.Ф.

Раевский Н. Рак В.Д. Ралли Земфира Ралли-Арборе З.К. Расторгуев Г. Рафалович А. Ревуцкий В. Резник И. Ременко Г. Ременко Д. Рожковская Н.Н. Розенштрах А.Д. Роман Тудос Романенко Н.А. Роменский П.Н. Россельс В. Руссо А.

1439 998 55 488 373 539 84, 385 499 1387 32 51, 1279 452, 453 999 9 233 552 121, 406 55, 60 55 235, 394 829, 1475 589 1013 569, 1069 55, 394, 404, 504, 510, 514, 516, 517, 520, 528, 532, 533, 538, 540, 544, 554, 560, 562, 567, 568, 572, 573, 576, 577, 582, 622, 870, 871, 875, 902, 1411 115 862 50 299, 885, 886, 890 109 1387 507, 578, 1129, 1130, 1236, 1301 1103, 1189, 1218 594, 1281 322 94 725 699 709 1173 1463 694, 752

Рыбак С. Рыжова М. Рэдулеску Э. Савка П. Савостин Н.

Савченко А. Садиков П.А. Саитов В.И. Сакулин П.Н. Самойлов М.И. Сандулаки Аники Сафта Свирин Н.Г. Селиванова С.Д. Селинов В.И. Семевский В.И. Семевский М.И. Семенова Л.Н. Семенова Р. Сергеев П. Сергиевский И.В. Серебряковский В. Сикар Лаура Сикерс Я. Синицкий В. Скатов Н. Сквиренко Г. Скобиоалэ А. Скобиоалэ Т.С. Славгородский Б. Смирнов И.А. Смирнов П.П. Смирнова В. Смолицкий В. Смолнцев Я. Смольговская Р. Соколов В. Соколов В. Солдатова М. Соловей Д.А. Соловьев П. Солтанова Г. Спивак Н. Стамару В. Стамати К.

714, 1038, 1039, 1120 832, 1194 730 84 378, 846,865, 903, 1111, 1137, 1257, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1081 622 47 57 113 1439 503 619, 798 758 303, 617, 618 537, 543 791 916 1168 553 64 976 1434 46, 292 955, 956 500, 866 1094, 1097, 1207, 1222 479 909 1516 48 321 898 501 1022 401 737, 850 850 1003 971 502 1517 1081 1061 692, 702, 703, 704, 737, 827, 1411 154


A.S.Puşkin şi Basarabia

Стамо Екатерина Стамо Мария Старостенко П. Стефанович В.Н. Стодульский С.И. Стороженко А.Я. Стратиевский К.В. Стригин В. Стурдза А. Стурдза Г. Субботин В. Сузанская Т.Н. Сумароков А. Сундеев Н. Сушков К. Сэпунару З. Тарас Я. Тарасенко Н. Таточко Н.Ф. Таушев Н.С. Тепляков В.Г. Терехина И. Терлецкая В. Тодикэ Д.И. Тодось Г.Г. Толстой С.Л. Толстой Я.Н. Томашевский Б.В. Торня Н. Трифонов А.А. Трофимова Н. Троян Н. Трубецкой Б.А.

583,1439 1439 1202, 1303 744 409 251 354 402 243 460 370, 1031, 1181 403 901, 1536 1499 1419 1387 1291, 1293 1384 348, 1423 573 255 1294 1006 1142 118, 119, 477, 1097, 1142, 1227 750 55 71, 515, 792, 306, 307, 807 1091, 1209, 1303, 1440 621,799 119 454 10, 70, 81, 86, 106,119, 334, 341, 353, 355, 365, 366, 367,383, 386, 387, 390, 391, 404, 407, 408, 429, 430, 440, 444, 455, 480, 562, 592, 611, 624, 625, 710, 717, 727, 802, 809, 821, 825, 830, 957, 1041, 1047, 1051, 1082, 1092, 1095, 1142, 1166, 1169, 1170, 1173, 1174, 1176, 1177, 1187, , 1210, 1220,

Тузини А.П. Тургенев А.И. Туруга Е.М. Тымчишин В. Тюнькин К.И. Унгуряну И. Устиян И. Ушакова Н. Фадеев А.М. Фаньян Дж. Фейнберг И. Филатов Г. Филин М. Фин Л. Флеров Н. Фомин С. Фомичев С. Формозов А. Францова Е.А. Францова М.Д. Фрелих В. Фридман Н.В. Фриндлендер К.М. Хаждэу А. Хазин М.

Халиппа И.А. Ханацкий К.В. Хачирова З. Хвощевская Т.Г. Хендерсон Э. Хмелевская Е.М. Хоменко Р. Хохловкина А. Худобашев А.М. Цветова Ю. Цейтлин А. Цявловская Т.Г.

1252, 1295, 1298, 1315, 1428 1303 47, 55 87 103, 955, 956, 1032 1405 119 119, 456, 728, 734, 863 503 872, 882 119, 300, 474, 481, 484, 739, 803, 810 387 485 63 1518 116, 416, 889, 1115 119, 486, 1104 392 270 881 1062 759 99 684, 693, 696, 709, 722, 95, 107, 116, 119, 361, 368, 379, 382, 391, 409, 423, 431, 432, 441, , 445, 563, 723, 847, 904, 1083, 1098, 1297, 1507, 1515, 1519 49, 106, 293, 387, 446 613 864 917 471 973 833, 1073, 1211 1532 300 1268 6 341, 342, 887, 1427, 1435 155


A.S.Puşkin şi Basarabia

Цявловский М.А. Чаадаев П.Я. Чайковский М. Чеботарь П. Чезза Л. Челышев Б.

Черейский А. Черейский Л.А. Черейский Л.Н. Черкашин А.А. Черкашина Л.А. Черницкий Е.М. Черноруцкого В. Черняев Н. Чижов А. Чобану И. Чокану А. Чокану В.М. Чолак Г. Чудин В. Чуйко Б. Чулков Г. Шалимова А. Шамшурин А. Шатохина Е. Шаховская И. Шведов и. Шекора К. Шервинский С. Шестинский О.Н. Шиллингов П.А. Шимановский А.Н. Широкорада Б.Н. Шкапова Е. Шкаровский И. Шламович М. Шмурин С. Шпак И.И. Шпаро О.Б. Штрайх С.Я. Шубин А.Е. Шубин Б.М. Щеголев П.Е.

58, 304, 323, 344, 345, 623, 970, 1164 306 614 1084 1422, 1424, 1429 393, 396, 433, 504, 715, 826, 892, 1018, 1043, 1053, 1054, 1059, 1190, 1527 356 97 376 121 121 754 741 784 419, 834 89 1023, 1520 1475 360, 820 11332 259 65, 313 1540 397 434, 570, 1071, 1085, 1086, 599 1017 50 1008 78 1530 50 1530 840, 1270 330 956 1044 34 607 512, 546, 620, 622 1530 101, 122

Щендрукова Д. Щербина И. Щусев А.В. Эдварде М. Эдлинг Роксандра Эйдельман Н.Я. Эйхфельд М. Эминеску М. Эминеску М. Эфрос А. Юзефович М.В. Юнко А. Юрченко Н. Явтушенко А.С. Ягубец В. Язвицкий В. Яковлев В.А. Яковлев В.И. Якубец В. Якубович Д.И. Якушкин И.Д. Яцимирский А.И. Яцковская Л.Ф.

593 1260 409 475 460 523, 556, 558 1439 689, 690, 696, 738 720, 724, 728, 729, 734, 735 1414 , 1416 304 505, 571, 579, 1055, 1133, 1237, 1238, 1296 413 1515 1261 616 43, 260 305 1074 790 541 298,743, 780, 785, 788, 789 34

510, 513, 538, 583, 886 156


A.S.Puşkin şi Basarabia

Lista periodicelor bibliografiate Chipăruş Chişinău. Gazeta de seară Colhoznicul Moldovei Comunist Cultura Cultura Moldovei Cuvăntul Ecoul Chişinăului Făclia Femeia Molodovei Flux Învăţămîntul public Limba şi literatura moldovenească Literator Literatura şi arta Moldova Socialistă Nistru Noutăţile Chişinăului Orizontul Pămînt şi Oameni Scînteia leninistă Şcoala Basarabiei Ţara Ţăranul sovietic Tinerimea Moldovei Tribuna Viaţa Basarabiei Viaţa satului Авангард (Каушаны) Аргументы и факты:Молдова. Приложение к газете «Аргементы и факты» Атеней Бессарабец Бессарабец Бессарабские областные ведомости

Chişinău. Gaz. de seară

Învăţ. Publ. L. şi lit. mold. Lit. şi arta Moldova Soc.

Scînteia leninistă Ţăranul sov.

Аиф: Молдова: Прил. к газ.: Аргументы и факты

Бессараб. Обл. Ведомости

Бессарабский вестник Бессарабское слово Библиотекарь Биология. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября» В мире книг В мире книг Вестник Академии наук СССР Вестник Академии наук СССР Вестник Европы Веч. Кишинев Вечерний Кишинэу Вечерний Ленинград Вечерняя Москва Вечерняя Одесса Водный транспорт Военно-ученный архив главного штаба Вокруг света Волжская новь Вопросы литературы Ворошиловоград ская правда Всемирная иллюстрация Встреча: Культурнопросветительная работа Голос минувшего Голос народа Горизонт Горьковский строитель Гражданская авиация

Бессараб. Вестник Бессараб. Слово Биология.Еженед. прил. к газ. «Первое сентября»

Вестн. Академии наук СССР

Веч.Кишинев Веч. Кишинэу Веч. Ленинград Веч. Москва Веч.Одесса Воен.- учен. Архив главного штаба

Вопр. лит.

Всемирная илл. Встреча: Культ.просвет. Работа

Граждан. Авиация

157


A.S.Puşkin şi Basarabia

Гудок Деловая газета Деловой партнер Детская литература Дневной экспресс Днестр Дружба народов Ежегодник московского художественного театра Журнал Министерства просвещения Звезда Земля и люди Знамя Знание- сила Известия Инженерная газета Иностранные языки в школе Интернациональн ая литература Историкофилологический журнал Исторические записки Исторические этюды Исторический вестник Каспий Киевская старина Кишиневские епархиальные ведомости Кишиневские новости Кишиневский обозреватель Кишиневский университет Кодры Колосья Коммунист Молдавии Комсомольская

Деловая газ. Дет. Лит.

Ежегодник Моск. Худож. Театра Журн. Министерства просвещения

Инженерная газ. Иностр. Яз. В шк. Интерн. Лит. Историкофилологический журнал Ист. Записки Ист. Этюды Истор. Вестник Киев. Старина. Кишин. епархиальные ведомости Кишин. новости Кишин. обозреватель Кишин. университет

Комс. Правда

правда Красная Бессарабия Красная звезда Красная новь Красная Татария Красный архив Красный Крым Крестьянская правда Крымская правда Культура и жизнь Ленинград Ленинградская правда Литератор Литература в школе Литература. Приложение к газете «Первое сентября» Литературная газета Литературная Россия Литературное наследство Литературное обозрение Литературный Ленинград Литературный современник Литературный Узбекистан Минувшие годы Молодежь Молдавии Молодежь Молдавии Молот Москва Москвитянин Московские ведомости Московский комсомолец На рубеже Народное образование

Крым. Правда Ленингр. Правда Лит. в шк. Лит. Прил. к газ. «Первое сент.» Лит.газ. Лит. Россия Лит. Наследство Лит.обозрение Лит. Ленинград Лит. современник Лит. Узбекистан

Моск. Ведомости Моск. Комсомолец Нар. Образование

158


A.S.Puşkin şi Basarabia

Народное творчество Наука и жизнь Наш современник Наши достижения Неделя Независимая газета Независимая Молдова Нива Новое время Новороссийские ведомости Новороссийский телеграф Новый восток Новый мир Новый путь Общезаниматель ный вестник Община Огонек Одесские новости Одесский вестник Одесский листок Октябрь Патриот Родины Педагогический журнал Пензенская правда Пермские губернские ведомости Пионер Правда Приднепровский край Придунайская правда Прометей Псковская правда Резец Роман-газета Российская газета Россия Руль

Нар. Творчество

Независимая газ.

Новорос. Ведомости Новорос.телеграф

Общезанимат. Вест.

Одес. Новости Одес. Вестник Одес. Листок Пед. Журнал Пензен. Правда

Придун. Правда Псков. Правда Роман-газ. Рос. Газ.

Русская литература Русская литература Русская речь Русская старина Русский Архив Русский вестник Русский философский вестник Русский язык в молдавской школе Русское обозрение Русское слово Салгир Сибирь Складчина Славянская газета Славянский вестник Словесник Молдовы Слово Смена Собеседник Советская Белоруссия Советская культура Советская культура Советская Молдовая Советская музыка Советская Россия Советская Украина Советское искусство Социальное земледелие Строительная газета Стройка Сын отечества

Рус. Лит. Рус. Лит. Рус. Речь Рус. Старина Рус.Архив Рус. Вестник Рус. Философ. Вестник Рус. Яз. В молд. Шк. Рус. Обозрение Рус. Слово

Слав. Газ. Славян. Вестник

Сов.Белоруссия Сов. Культура Сов. Культура Сов.Молдавия Сов. музыка Сов. Россия Сов.Украи на Сов. искусство Соц. Земледелие Строит. Газ.

159


A.S.Puşkin şi Basarabia

Телескоп Торговая газета Тридцать дней Труд Труд-7 Университетские известия Уральский следопыт Учительская газета Учительская газета Факел Цара Черноморская коммуна Этнографическое обозрение Эхо Кишинева Южное обозрение Южно-русский альманах Южный край Юность Юный ленинец Я вхожу в мир искусств

Торговая газ.

Урал следопыт Учит. Газ. Учит. Газ.

Черномор. Коммуна Этнограф. Обозрение

Юж. Край Юн. Ленинец

160

Profile for Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

A. S. Puskin Bibliografie  

A. S. Puskin Bibliografie  

Advertisement