Page 1

SERVEI DE BIBLIOTECA

QUÈ ÉS SCOPUS..............................................................................................................................................2 ACCÉS OFF CAMPUS .....................................................................................................................................2 CERCA DE DOCUMENTS (DOCUMENT SEARCH) ..................................................................................3 RESULTATS.......................................................................................................................................................4 CERCA D’AUTORS (AUTOR SEARCH).......................................................................................................5 ANÀLISI DE REVISTES ...................................................................................................................................6 REGISTRAR-SE ................................................................................................................................................7


QUÈ ÉS SCOPUS Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques i cites produïda per Elsevier. Amb més de 71 milions de registres, Scopus dóna accés a una col·lecció molt àmplia de literatura científica revisada per parells (peer reviewed). Recull unes 18.000 publicacions d’unes 5000 editorials internacionals. Engloba una col·lecció multidisciplinària de literatura científica. Scopus també és una potent eina de medició i avaluació de la producció científica per investigadors, gestors i avaluadors (mètriques i tendències d’autors i publicacions).

Cobertura temàtica

Cobertura per editorials

ACCÉS OFF CAMPUS Per consultar Scopus des d'un dispositiu extern a la xarxa Blanquerna, cal registrar-se a l’espai virtual de la biblioteca Un cop autentificats, cal obrir la pàgina de la biblioteca en una nova pestanya (sense tancar la pestanya d' "El meu compte") i seleccionar Scopus dins el llistat de base de dades.

2


CERCA DE DOCUMENTS (DOCUMENT SEARCH)

Per fer una cerca per matèria, cal escriure una paraula o una combinació de paraules dins la caixa de cerca i escollir l’opció

Si es vol fer una cerca per un altre camp (autor, títol de revista, títol d’article...) cal seleccionar una opció en el desplegable:

LIMITAR LA CERCA Des de la pantalla d’inici es pot limitar la cerca per any, tipus de document o si el document es troba en Open access.

3


RESULTATS 

De cada referència es mostra:

títol, autors, revista, any de publicació i

número de cites rebudes. 

Podem veure informació més detallada si cliquem damunt dels resultats, com ara el resum, referències, articles relacionats...

Un cop feta la cerca, podem limitar-la amb l’opció Refine results

Es poden exportar les referències bibliogràfiques a Mendeley o altres gestors, seleccionant primer i clicant export. També es poden enviar les referències per correu electrònic, fer bibliografies, llistats, imprimir o crear un pdf. L’opció de analyze search results fa un anàlisi bibliomètrica dels resultats (anys, revistes, autors, institucions, país). View citation overview mostra les cites rebudes per any de les referències seleccionades.

4


CERCA D’AUTORS (AUTOR SEARCH) Es pot cercar per: cognom, inicials; nom complet de l’autor, institució, identificador ORCID. Un cop localitzat l’autor, podem enllaçar amb els seus documents, àrea temàtica o institució a la qual pertany. Si es clica damunt del nom s’enllaça amb la pàgina Author detalis, que conté els seus articles i informació bibliogràfica bàsica (ORCID, institució, publicacions, citacions, índice h, coautors, etc.). Es pot accedir a un anàlisi més detallat de les seves publicacions a través d’Analyze author output i View citation overview.

5


ANÀLISI DE REVISTES L’opció de Compare sources permet realitzar anàlisis bibliomètrics de fins a 10 publicacions simultàniament. Es mostren gràfics dels indicadors bibliomètrics d’impacte: CiteScore, SJR i SNIP; les cites rebudes per any (Citation by year) i el número de documents publicats per any (Documents by year).

6


REGISTRAR-SE A Scopus és possible crear-se un compte personal de forma gratuïta amb un correu electrònic. Aquest compte permet ampliar les funcionalitats de la base de dades i serveis per altres plataformes vinculades a Elsevier, com ara ScienceDirect.

El compte personal permet: 

Desar les cerques.

Desar els documents a les llistes.

Configurar alertes per correu electrònic.

Revisar el vostre perfil d’autor.

Gestió i agrupació d’autors (Grouped authors). Permet agrupar les publicacions d’una autor quan apareixen amb diferents denominacions, fent que les eines de medició bibliomètriques donin resultats més precisos (índex h, núm. de cites, etc.)

Gener 2019

7

Profile for Biblioteca FPCEE

Guia Scopus  

Guia Scopus. Biblioteques Blanquerna

Guia Scopus  

Guia Scopus. Biblioteques Blanquerna

Advertisement