Page 1

http://bibliotecadetorrecedeira.blogspot.com

GUÍA RÁPIDA

BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA http://bibliotecadetorrecedeira.blogspot.com/ http://www.uvigo.es/biblioteca/

BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA-BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO Guía rápida abril 2009


http://bibliotecadetorrecedeira.blogspot.com CANTOS LIBROS PODO LEVAR EN EMPRÉSTITO? Estudantes: tres obras durante 10 días e dúas renovacións (Tamén os Erasmus) Estudantes

de

3.º

ciclo, estudantes que

realizan o proxecto de fin de carreira ou a tese: dez obras durante 30 días e cinco renovacións. Usuarios autorizados: dúas obras durante 7

Foto de Marcopako

días e dúas renovacións.

PODO SOLICITAR LIBROS QUE ESTÁN NOUTRAS BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE?

PODO RENOVALOS?

Sí, para iso tes que solicitalos persoalmente no

Podes renovalos no mostrador de empréstito ou

mostrador de empréstito ou chamarnos por

por internet dende a páxina web do catálogo.

teléfono.

Tamén podes enviar un correo electrónico a:

biblioteca os libros doutras bibliotecas da

prestor@uvigo.es ou chamar ó 986 813 739.

Universidade de Vigo.

Tamén

podes

devolver

BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA-BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO Guía rápida abril 2009

na

nosa


http://bibliotecadetorrecedeira.blogspot.com PODES SUXERIR A COMPRA DUN LIBRO

TARXETA UNIVERSITARIA

Se queres suxerir a compra dalgún libro podes

Para usar algúns servizos da biblioteca é

facelo a través dunha folla de suxestións, da

necesaria ter a tarxeta universitaria. Os

ex-alumnos

e

usuarios

externos

que

queiran acceder a todos os servizos poden solicitar na biblioteca unha tarxeta de usuario autorizado.

caixa de correo de suxestións da web da Biblioteca ou no enderezo: dirbtor@uvigo.es Se o que precisas é consultar un documento doutra biblioteca fóra da Universidade ou un artigo dunha revista ou libro, debes solicitar

WIFI

unha papeleta no mostrador e cubrila.

Se es membro da comunidade universitaria podes conectarte co teu portátil á rede da Universidade. Para conectarche é necesario ter unha conta de correo da universidade de Vigo. Na biblioteca dirémoste como podes conseguir unha. BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA-BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO Guía rápida abril 2009


http://bibliotecadetorrecedeira.blogspot.com VISITAS GUIADAS

HORARIO

Sempre que o precises realizamos visitas

Días lectivos: de 8.30 a 21 h. de luns a venres.

guiadas á Biblioteca para aprender a localizar

En período de exames, Nadal, Semana Santa e no

os libros e revistas, aprender a manexar os

verán existe un horario especial.

recursos e ensinarche o funcionamento xeral

Tamén estamos nos mapas de google:

dos nosos servizos. ONDE ESTÁ A BIBLIOTECA? Edificio anexo á EU de EnxeñeríaTécnica Industrial Rúa de Torrecedeira, nº 86 36208 Vigo Teléfonos: Empréstito: 986 813 739 Dirección: 986 813 738

prestor@u vigo.es dirbtor@u vigo.es

AQUÍ ESTAMOS: MAPA EN GOOGLE

BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA-BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO Guía rápida abril 2009

Guía rápida para estudantes  

Guía rápida da Biblioteca de Torrecedeira

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you