Page 1

Guia de lectura sobre mediació El 21 de gener es celebra el Dia Europeu de la Mediació, que commemora el primer text legislatiu sobre mediació familiar a Europa, la Recomanació núm. 98 (I), que va ser aprovada pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 21 de gener de 1998.

la mediació el mediador mediació familiar mediació penal mediació de consum mediació laboral mediació ambiental

CRAI Dret. Guia de lectura sobre mediació - Gener 2015

1

Guia de lectura sobre mediació  

Amb motiu de la celebració el 21 de gener del Dia Europeu de la Mediació, el CRAI Biblioteca de Dret de la Universitat de Barcelona ha elabo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you