CRAI Biblioteca de Dret

CRAI Biblioteca de Dret

Barcelona, Spain

El CRAI Biblioteca de Dret ofereix els fons bibliogràfics de suport als programes docents i de recerca dels ensenyaments impartits a la Facultat: Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, Investigació Privada, Criminologia i Política Criminal, i graduat superior en Seguretat Pública i Privada. Des de setembre de 2013 també acull tota la bibliografia especialitzada de l'ensenyament de Relacions Laborals.

crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-dret