Page 1

ENCARGDOS DA BIBLIOTECA 1. Respectar as quendas. 2. Tornarse para merendar (no lugar sinalado). 3. Cumprir e facer cumprir as normas da Biblioteca, avisando a aqueles que molesten ós máis. Se algún persistise dar conta ao mestre/a encargado/a. 4. Realizar o préstamo de libros. 5. Colocar os libros no lugar adecuado. 6. Controlar os prazos de devolución. 7. Dar conta ó mestre/a encargado/a cando alguén devolve un libro estragado. 8. Pedir sempre o carné nos préstamos e devolucións. 9. Comprobar a orde do espazo ao remate. 10. Atender ás necesidades que xurdan ou encomenden os mestres e mestras. O equipo de biblioteca

Normas dos encargados da biblioteca  

Relación de funcións dos encargados/as da biblioteca do CEIP Sada y sus Contornos.