Page 1

20 anys  sense  Josep  Maria  Llompart    

Poeta, editor, crític literari, traductor, intel·∙lectual i activista cultural, Josep Maria Llompart de la Peña (Palma, 23 de maig de 1925 – 28 de gener de 1993) fou també un dels prologuistes més prolífics de la nostra literatura. L’any 1982 fou guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi.

A  la  nostra  biblioteca  hi  trobareu:   • DDAA, Fotobiografia. Recopilació fotográfica de Francesc Amengual i Jaume Lladó. Universitat de les Illes Balears. Editorial Moll, Mallorca, 1991.


• DDAA, Homenatge a Josep M. Llompart. EstudisBaleàrics 44-45. Conselleria de Cultura, Educació i Esports,Govern Balear,1988. • DDAA, El llac i la flama. Apunts sobre la poesía contemporània a Mallorca. Editorial Moll, Mallorca, 1998. • DDAA, Tria Personal 1961-1992. El Tall, Mallorca,2000. • FUSTER, Joan, Literatura catalana contemporània, Curial, Mallorca, 1980. • LLOMPART, Josep M., La capella del dolors.Moll, Mallorca, 1990. • LLOMPART, Josep M., Els nostres escriptors. Moll, Mallorca, 1996. • LLOMPART, Josep M., Països Catalans? I altres reflexions.Moll, Mallorca, 1991. • LLOMPART, Josep M., Poesia completa. A cura de Gabriel Janer Manila i Cèlia Riba. Columna, Barcelona, 2000. • PONS, Margalida, Poesia insular de Postguerra: Quatreveusdelsanyscinquanta. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998. • ROSSELLÒ BOVER, Pere, La literatura a Mallorca durant el Franquisme (1936-1975)., Conèixer Mallorca, 1998. • ROSSELLÒ BOVER, Pere, Els moviments literaris a les Balears (1840-1990).Edicions Documenta Balear. Mallorca, 1997.

 

Biblioteca Cas  Metge  Rei  

Josep Maria Llompart  

20 anys mort Josep Maria Llompart

Josep Maria Llompart  

20 anys mort Josep Maria Llompart