Page 1

GUIA DE LECTURA. OBRES DE CONEIXEMENT. CURS 2009-2010

1r i 2n ESO: Clottes, Jean: La prehistoria explicada a los jóvenes.Ed. Paidos.

3r i 4t ESO: Lucy i Stephen Hawking: La clau secreta de l’univers. Ed Montena. Arsuaga, Juan Luis: La saga humana.Ed. Edaf.

Batxillerat: Reeves, Hubert; Rosnay, Joël; Coppens, Yves i Simmonnet, Dominique: La història més bella del món. Edicions 62. Langaney, André; Clottes, Jean; Guilaine, Jean i Simmonnet, Dominique: La història més bella de l’home. Edicions 62. Carl Sagan: Cosmos. Universitat de Barcelona, Edicions i Publicacions. Mernissi, Fatema: Sueños en el umbral (memorias de una niña del harén). El Aleph editores.

BIBLIOTECA ESCOLAR INSTITUT MARIA AURÈLIA CAPMANY CORNELLÀ DE LLOBREGAT, BARCELONA bibliotecacapmany@gmail.com

Guia de lectura. Obres de coneixement. Curs 2009-2010.  

Institut Maria Aurèlia Capmany, Cornellà de Llobregat, Barcelona.

Guia de lectura. Obres de coneixement. Curs 2009-2010.  

Institut Maria Aurèlia Capmany, Cornellà de Llobregat, Barcelona.