Page 1

ACTIVITATS

Biblioteca Xavier Benguerel   

LA CRISI, REALITAT I FICCIÓ Un documental i una pel∙lícula per xerrar de la crisi, per aprendre amb l’anàlisi i la   imaginació, amb la realitat i la ficció     

Capitalisme, un itinerari crític.  Entrevista a Miren Etxezarreta  (32’). 2011.   

Dijous 24 de maig a les 19 hores  

Basat en diverses entrevistes a Miren Etxezarreta, el  documental  proposa  una  lectura  crítica  i  clarificadora del sistema econòmic vigent.    

Després de  la  projecció,  xerrada  amb  Miren  Etxezarreta,  catedràtica  de  Teoria  Econòmica  i  persona  activament  implicada  en  els  moviments  socials  i  la  recerca  d’alternatives.  Mirarem  d’esbrinar  les  realitats  de  la  crisi  i  del  llenguatge  econòmic. 

Las uvas de la ira (129’). John Ford, 1949.   

Dijous  31 de maig a les 18 hores   Basada en la novel∙la de John Steinbeck i filmada pel  mestre John Ford, resulta un retrat impressionant de  la depresió que va patir el poble nordamericà als anys  30.  Realista i quotidiana, una pel∙lícula destacada a la  història del cinema.   

Una crisi, diuen alguns, semblant a aquesta.  Després  de gaudir d’aquesta ficció podem parlar entre tots de  la pel∙lícula, de la crisi, d’allò que us hagi suggerit… 

 

Crisis, realitat i ficció  

Podeu clicar les paraules marcades per a obtenir més informació