Page 1

Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CM

TAULA D’ACTIVITATS ACTIVITAT 1

On està la informació? Conèixer el “Racó del Savi” i localitzar llibres a la biblioteca

ACTIVITAT 2

Investiguem els invents de Leonardo Conèixer el món informatiu disponible

1


Material didàctic

ACTIVITAT 1

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CM

On està la informació? Conèixer el “Racó del Savi” i localitzar llibres a la biblioteca

TASCA Cada alumne ha de localitzar un llibre de la biblioteca. Per fer-ho se’ls dóna la seva portada fotocopiada. Aquesta incorpora una etiqueta o teixell amb el codi que servei per a localitzar-lo.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA INFORMACIONAL Objectiu 3: Familiaritzar-se amb la biblioteca del centre Bloc 1. Seccions d’ús de la biblioteca i recursos disponibles - Comprensió de l’organització de l’espai físic de la biblioteca. - Comprensió de la senyalització de les diverses zones i seccions. Objectiu 3: Localitzar i seleccionar recursos físics Bloc 2. Eines de cerca específiques de la biblioteca - Comprensió del sistema de classificació CDU - Ús i maneig dels directoris de la CDU disponibles a la biblioteca.

AGRUPACIÓ DE L’ALUMNAT -

L’activitat es realitza amb tota la classe i després en petits grups.

2


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CM

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Les seccions temàtiques de la biblioteca (Rètols grans del racó del savi) -

S’explica el sistema de classificació de la CDU amb que les biblioteques organitzen els seus materials. Es presenten els 10 grans grups que corresponen a les seccions temàtiques de la biblioteca. Es projecten des del canó els números i les temàtiques corresponents i s’assenyalen on estan físicament en el racó del savi.

Els codis de les matèries (Rètols petits del racó del savi) -

-

S’explica com cada secció temàtica es subdivideix en temes concrets. Cada tema correspon a un codi concret que deriva del número de la secció. Però en el racó del savi el número té davant una I (d’Infantil). S’assenyalen físicament els rètols dels prestatges que indiquen un tema concret i el codi que li correspon. Amb la portada fotocopiada que els hi hem donat se’ls demana que pensin el tema del llibre i en conseqüència a quin prestatge el poden trobar.

Els codis de localització dels llibres (Teixells o etiquetes del llom) -

S’explica com cada llibre té un teixell al llom amb el seu codi de localització. Aquest codi correspon al codi de la matèria més les tres primeres lletres del cognom de l’autor. Amb la portada fotocopiada que els hi hem donat se’ls demana localitzin el codi i el busquin el prestatge corresponent. Amb ordre van localitzant tots els llibres.

L’activitat es pot completar demanant als alumnes que tornin els llibres al seu lloc - Primer s’intercanvien els llibres. - Localitzen el codi en el llom del llibre, busquen el codi en el directori i després en el prestatge.

3


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CM

Directori del Racó del Savi de la biblioteca

4


Material didàctic

ACTIVITAT 2

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CM

Investiguem els invents de Leonardo Conèixer el món informatiu disponible

TASCA Cada aluman ha investigar sobre un invent del Leonardo utilitzant els materials seleccionats a la biblioteca en una secció especial. Es tracte de llibres monogràfics procedents de la biblioteca pública del barri o bé material extret d’Internet.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA INFORMACIONAL Objectiu 1. Conèixer els recursos informatius disponibles Bloc 2. Tipus de recursos informatius i usos específics - Ús i maneig de llibres informatius (utilització dels índex...) Objectiu 6: Comprendre i organitzar informació Bloc 2. Obtenció d’informació específica (lectura comprensiva selectiva) - Identificació del que es necessita cercar. - Identificació del tipus de text que es treballa. - Aplicació d’estratègies de cerca. - Identificació de la informació que és objecte de cerca.

AGRUPACIÓ DE L’ALUMNAT -

L’activitat es realitza amb tota la classe i el treball és individual.

5


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CM

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

INVESTIGUEM! ELS INVENTS DE LEONARDO DA VINCI

Hola investigadors de Cicle Mitjà! Ja sé que al Club del lector heu estat investigant el “Racó del savi”, que ja us han explicat què era i on estava la Capella Sixtina, i que ja comenceu a estar intrigats per aquest personatge de la fotografia, Leonardo Da Vinci! Tot seguit us plantejo un investigació de les que faran història. Llegiu, llegiu...

Guió del treball: 1. Nom: 2. Any en què el va inventar: 3. Finalitat / Utilitat: 4. Font d’inspiració: 5. Descripció complerta: 6. Repercussions que ha tingut en les persones: 7. Imatges: 8. Opinió personal: 9. Bibliografia / Webgrafia:

6


Material didàctic

[APRENDER A INVESTIGAR I A INFORMAR-SE]

PRIMÀRIA - CM

Com ja hem parlat a classe, Leonardo Da Vinci fou una persona que dominava moltes disciplines; era arquitecte, escultor, pintor, inventor, músic, enginyer, etc. Va formar part de la revolució científica de la seva època i aquest fet és interessant d’investigar. Hem vist on vídeo on presentava màquines que va inventar Leonardo, algunes d’elles han tingut una gran repercussió posteriorment. Quina t’ha agradat més? Quina t’ha picat la curiositat i t’agradaria seguir investigant? Doncs... Elegeix-ne una! Com que a l’escola no ens agrada la violència ni les guerres, aquelles màquines que es van utilitzar per a les guerres, no les escollirem, d’acord? A partir d’aquí, prepara’t per aprofundir en la figura de Leonardo i en aquell invent que més t’agradi; tot seguit tens un guió amb punts a seguir per elaborar el teu treball. Pots començar a casa teva, però pensa que utilitzarem les estones de club del lector i d’informàtica per buscar informació. Utilitzarem la NET. Finalment, els darrers dies de la setmana, dijous i divendres, farem exposicions orals davant els companys de les altres classes de 3r. Pautes de presentació i exposició: treball escrit: A escollir, full de paper (de quadres, blanc, de color) o cartolina, Din A4 o Estàs a punt...?Pel Endavant! Din A3.

Per mostrar imatges: dibuixos, fotos, Imatges o informació extra que ajudi a fer una presentació més vistosa. També pots portar: - Llibre o document per mostrar als companys. -

Objecte per mostrar als companys.

Recorda’t de mantenir una bona postura, explicar les idees bàsiques amb claredat i un utilitzar un to de veu adequat. Mira als companys i mestres que t’estiguin escoltant.

Per a la recerca: Pots consultar la biblioteca de l’escola o del barri. Pàgines web interessants: * Podreu trobar aquests i més enllaços a la NET. http://www.tecnologias.us/LEONARDO%20DA%20VINCI.htm http://ca.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Cie-Hist/Leonardo/Leonardo.htm http://www.todointeresante.com/2008/08/los-mejores-inventos-de-leonardo-da.html Vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=Mqg-iLrACuY http://www.youtube.com/watch?v=FhIiVdXN92Q&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=y21yq7m-FEc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OBdRCCim7m4&feature=related

7

Apendre a investigar CM Clot  

Activitats de competencia informacional

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you