Page 1

Altres llibres de l’autor Novel∙la:

Fugida en gris (1980)  Sol sense sol (1984)  Els colors de l’aigua (1986)  La nit vermella (1989)  La vida escrita (1996)  Zàping! (1998)  El balancí negre (2001)  Groc d'Índia (2004)  El punt blanc de l'horitzó (2006)

Assaig literari:  L’arquitectura del conte (2001)  La maleta de l'escriptor (2005)

Biblioteca: _____________________ La bellesa del diable Isidre Grau Data: Hora: Conductor:


AUTOR/A

Isidre Grau va néixer a Sabadell el 7 de setembre de 1945, tot i que viu a  Cerdanyola del Vallés des de sempre. Està casat i és pare d’un fill i una  filla. Ha treballat durant molts anys com a tècnic industrial i porta gairebé  trenta anys de dedicació a la literatura. Ha estat professor de català i de  tècniques   d’escriptura   literària,   matèria   que   encara   imparteix.   La   seva  vocació d’escriptor sorgeix a la infantesa, ja que entre els 11 i els 14 anys  va escriure cinc novel∙les. Isidre defineix aquella època i la seva joventut  com un temps de lectures indiscriminades. Quan  es   decidí   per   apostar   de   manera   determinant   per   la   literatura,   va  entrar   en  contacte  amb  el  col∙lectiu  Ofèlia  Dracs,   just  quan   acabava  de  guanyar el premi de narrativa eròtica La sonrisa vertical, amb el recull Deu   pometes   té   el   pomer.   A   més   d'integrar­se   a   les   tertúlies   del   grup,   tan  indispensables per orientar­se en el safareig de les lletres, va participar en  els   altres   cinc   llibres   del   col∙lectiu,   etapa   que   recorda   amb   l'estímul  d'encarar­se a tota mena de gèneres i divertir­s'hi. Ha  escrit,   a  més de  novel∙les   i  assaig  literari,   narrativa  curta  i  literatura  infantil i juvenil. La seva obra ha estat premiada en diverses ocasions, de les que es poden  destacar el Premi Ciutat d’Olot (1979), el Ciutat de Palma (1984 i 2000) i el  Premi Sant Jordi (1985), a més d’haver estat finalista del Premi Carlemany  1996.

OBRA

Un home madur, nascut en el si d’una de les famílies de l’alta burgesia  barcelonina, fa balanç dels aconteixements de la seva existència tot just en  un   moment   crític,   en   què   pateix   les   conseqüències   del   seu   particular  descens als inferns, motivat per les circumstàncies d’una relació de parella  absolutament destructiva. Així, al seu relat deixarà constància de diversos  segments del seu passat: l’estil de vida dels seus avis, dels seus pares i  germans,   els   seus   conflictes   davant   l’autoritat   paterna,   davant   la  prepotència del germà gran (l’hereu de la nissaga) i les seves angoixes a  causa   de   l’atmosfera   opressiva   del   seu   entorn.   D’una   altra   banda,  repassarà el seu fracàs com a marit i pare i la lluita per fer­se un lloc a  l’entramat social de la Barcelona del seu temps, sempre en un intent de  mantenir­se al marge de la rígida estructura i de la doble moral presents al  nucli   familiar.   El   seu   balanç   guardarà   també   un   espai   per   a   la   reflexió  envers  els  entrellats   de  la  seva  professió,  la  creació  pictòrica,  i  la  seva  situació respecte a la mateixa. La bellesa del diable  és la història d’un home i de les seves “vides”, un  plural adient a aquest apassionant relat, perquè retrata els diferents intents  del protagonista de tornar a començar cada vegada que els cops el deixen  fora de combat. El profund sentiment de derrota, els esforços per aixecar­ se i emprendre amb voluntat ferma un camí sense trampes ni enganys,  sense els errors que el tornin a una nova situació de brutal patiment, ens  mostren la crua radiografia d’un home traumatitzat, i paralel∙lament, d’una  dona   envolvent,   llibertina   i   inestable,   la   biografia   de   la   qual   es   va  desvetllant a poc a poc, deixant a la vista del lector la imatge d’un dolor  terrible i incurable. Isidre Grau a La bellesa del diable fa un retrat, gairebé sempre realista, de  les diverses procedències socials en una ciutat –Barcelona­ que, com els  personatges del llibre, pot mostrar cares molt diferents, amb un llenguatge  proper i amb un domini contrastat de les estratègies narratives.

Fitxa de lectura La bellesa del diable  

Fitxa de lectura La bellesa del diable