Biblioteca Concepción Arenal USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, ES

As coleccións da Biblioteca, en libre acceso na súa práctica totalidade, comprenden máis de 171.000 volumes de libros e máis de 4.000 títulos de revistas. As principais áreas de coñecemento representadas nestes fondos reflexan a investigación e docencia impartidas nas Facultades de Dereito, Ciencias Políticas e Sociais e Relacións Laborais.

http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/busc/centros/conarenal/