Biblioteca Concepción Arenal USC

As coleccións da Biblioteca, en libre acceso na súa práctica totalidade, comprenden máis de 171.000 volumes de libros e máis de 4.000 títulos de revistas.

As principais áreas de coñecemento representadas nestes fondos reflexan a investigación e docencia impartidas nas Facultades de Dereito, Ciencias Políticas e Sociais e Relacións Laborais.

Publications