Page 1

Murakami, Haruki. 1Q84. Llib

Larsson, Asa. El camí fosc.

Porta, Carles. El club dels per

fectes.

NOVEL·LA, LLIBRES TEMÀTICS i INFANTILS

Läckberg, Camila. Els crits del

passat.

a. Simó, Isabel-Clara. Amor mev

Levy, Marc. La primera nit.

Moccia, Federico. Carolina s’en

TARDOR TARDOR--HIVERN 2011 2011--2012 oç al de l’Arb ip ic n u M ca Bibliote rdi, 12 Av. Sant Jo oç 43720 L’Arb 992 t.cat tel. 977671 oc@genca rb oc .a a c te o li cas.es/arb li b u c/e: bib sp a c te o /www.bibli web: http:/

amora.

Solsona, Ramon. L’home de la maleta.

Saramago, José. L’últim quader

n.

NOVEL·LA

ES R LIB L S T A ET V NO

res 1 i 2.


Colita. La meva

ts a mort pel fra

nquisme.

cançó.

El meu pe David, Patrick. granja.

Erne, Andrea. A

animals de la tit animalari. Els

. nem a la granja

No Charlat, Benoit.

al nas! et fiquis els dits

Àngels. Las flo Julivert, Maria

A pagès.

res.

NOVETATS LLIBRES PRIMAVERA 2011

la sardana cionalització de na La . re Pe a, Anguer

Les eines del brico

latge emocional.

Joaq Sunyer, Joaquim. d’una mirada.

nstrucció uim Sunyer. La co

De París a Cadis

es contes de na

nya.

ca carolíngia

dal.

nsar. Juegos para pe Fisher, Robert.

ab Martín Roig, G

Cassan, Adolf.

talu Els embotits de Ca

Catalunya a l’èpo

Gasol, Anna. Tr

ño riel. Arte para ni

s.

cos hum Gran Atles del

Leyendas de Dra

gones y Gigante

. Mitos y leyendas

s.

à.

INFANTILS

s de condemna Díaz, Alba. Carte

TEMÀTICS

sponsables de egració per a re Manual sobre int iques i professionals. lít l’elaboració de po

Fulleto novetats de llibres tardor-hivern  

Fulletó amb les novetats bibliogràfiques per a la tardor i l'hivern de 2011 de la Biblioteca Municipal de l'Arboç

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you