Page 1

carrers.

La Castanyada.

u. Le Gervais, Pitta

LLIBRES DE CONEIXEMENT, IMAGINACIÓ i DVD

s estacions de

ENT I CONEIXEM AGINACIÓ

I LS T AN F IN S T A T E V NO

LLIBRES D’IM

Drets humans al

l’any.

rd. seny. Estivill, Dr. Eduany per a pares i mares amb se Pediatra amb

ry. Jenny. Pink Dia

imo. Stilton, Geron gne de la Fantasia. Re al ge Sisè viat

PRIMAVERA PRIMAVERA--ESTIU 2012 LLIBRES DE CONEIXEMENT, IMAGINACIÓ i DVD

arta. Capdevila, M rò hi pensem i parlem. pe ds un of pr Sords

rboç icipal de l’A n u M ca te o Bibli rdi, 12 Av. Sant Jo oç 43720 L’Arb 992 t.cat tel. 977671 oc@genca rb oc .a a c te o li cas.es/arb li b u c/e: bib sp a c te o /www.bibli web: http:/

Stilton, Tea. Es

ga perant l’ona ge

nt.

ga am Toca, toca.. Ju Smith, Justine.

b les formes


trany ictòria. Un es Cardona, V

i els vam aite. Víctor Carranza, M

pirs.

Font, Núria.

is. El dia de Re

inse Descubre los

ctos..

El dia de Reis.

Dinosaurios.

Volcanes y te

rremotos.

NOVETATS INFANTILS PRIMAVERA- ESTIU 2012 Diccionar

pañola. la lengua es e d r la co es io

imàtic. sé Luís. Gallego, Jo a guia sobre el canvi cl er m La meva pri

T ONEIXEMEN

Ta

n. Tiburones. ylor, Leighto

El ser hum

ad de vid ano. La calid

ercè. B Rodoreda, M

a

estiari i altres

la Taca t. El Xicot de Peña, Vicen

poemes.

i Sac de Panx

bosque Colegas en el . Sony Picture

3: Aventura

en el circo.

elos. la de altos vu ue sc e na U . Sky high ainment Home Entert Walt Disney

oducciones. cial. Aurum Pr pa es n ió is M . Space Chimps

ax Home Vid s sueños. Film tu de ito nc rez, el rato

ta moderna Una cenicien

a.

Bratz. Aurum

.

s. . Warner Bro

eo.

TILS DVD INFAN

IC AGINACIÓ LLIBRES D’IM

Font, Núria.

ta. eración bello Reinaldo. Op s, le ra o M Jiménez

a casa.

Fulleto Novetats Infantils Primavera Estiu 2012  

Fulletó amb les novetats infantils per a la primavera i estiu de 2012 de la Biblioteca Municipal de l'Arboç