Page 1

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

BIBLIOTECA

Psicodoc


Servei de Biblioteca i Documentació

1. INTRODUCCIÓ PSICODOC és una base de dades bibliogràfica amb enllaços a text complet, especialitzada en Psicologia i disciplines afins. S'inclouen els treballs publicats en revistes, congresos i llibres, editats a Espanya i Amèrica Llatina, des de 1975 fins l'actualitat. 2. ACCES A PSICODOC

Accediu a l’enllaç web http://www.urv.es/biblioteca/ biblioteques/medicina i cliqueu a Bases de dades biomèdiques

Marqueu l’opció PSICODOC

Marqueu l’enllaç


Servei de Biblioteca i Documentació

3. CERCAR A PSICODOC

Feu clic per iniciar una cerca

PSICODOC ofereix dos tipus diferents de cerca: la cerca simple i la cerca avançada 3.1 Cerca simple

- “Frase exacta”: Recuperarà registres que continguin la seqüència exacta. D’utilitat per a cercar matèries que es coneixen tradicionalment per vàries paraules, com per exemple: “Síndrome de Burnout”, “trastorno de la alimentación”, etc - Todas las palabras: Recuperà registres que continguin totes les paraules que nosaltres li diguem. (És com si utilitzéssim l’operador booleà Y entre els termes. Ex. Niños Y depresión) - Alguna palabra: Recuperarà registres que continguin o bé una paraula, o bé una altra (És com si utilitzéssim l’operador booleà NO entre els termes. Ex. Depresión NO niños) Altres opcions de cerca  

Símbol de comodí (?): substitueix una lletra. Útil quan no sabem segur com s'escriu una paraula. Ex. J?ng recuperarà: Jung, Jang, jeng ,jong i jing. Símbol de truncament (*) substitueix grups de lletres. Útil per cercar variants gramaticals. Ex. Conduct* recuperarà: conductual, conductista, conductisme, etc.


Servei de Biblioteca i Documentaci贸

3. Cliquem per executar la cerca

1. Cerquem per frase exacte

2. Seleccionem registres a text complet

3.2 Resultats

1. Veureu els resultats de la cerca.

2. Podeu afinar el resultat de la cerca.

Podeu ordenar les vostres cerques per diferents criteris


Servei de Biblioteca i Documentació

Podeu guardar i/o imprimir els registres que siguin del vostre interes.

2. Cliqueu Guardar o imprimir

1. Seleccioneu els articles clicant

També podeu veure la fitxa d’un dels articles consultant l’abstract, citació, etc.

2. Aquesta icona indica que l’article es pot consultar a text complet. Feu clic per accedir-hi

1. Podreu veure informació bàsica sobre cada un dels registres: Publicació, any, volum, número, etc. Feu clic sobre el títol per accedir a la fitxa del registre


Servei de Biblioteca i Documentació

Feu clic sobre el títol i ...

2. Podeu guardar o imprimir la fitxa del registre 4. Podeu veure la fitxa en format cita. Feu clic per accedir-hi

3. Podeu consultar l’article a text complet. “Es” indica que l’article està escrit en espanyol.

1.Veureu la fitxa de l’article amb l’abstract, així com informació addicional.

Format cita

2. Podeu guardar o imprimir la fitxa del registre 1.Veureu la fitxa amb format citació amb l’abstract, així com informació adicional. 3.3 Cerca avançada L’opció avançada permet fer una cerca acurada mitjançant un formulari que permet combinar dos o varis camps mitjançant operadors boleans.

Aquesta icona us indica que podeu cercar el camp de forma guiada.


Servei de Biblioteca i Documentació

Feu clic i…

Accediu a una barra de cerca,

2. Cliqueu per executar la cerca

1. Introduïu l’autor que cerqueu

3. Podeu cercar amb més d’un autor emprant els operadors boleans 1. Feu doble clic sobre l’autor que voleu cercar

2. L’autor queda afegit a la part inferior


Servei de Biblioteca i Documentació

2. Cerqueu

1. En aquests cas cerquem articles en els que hagin col·laborat dos autors emprant l’operador y

3. feu doble clic sobre l’autor que cerqueu

4. L’autor queda afegit a la part inferior

5. Quan hagueu finalitzar el procés, cliqueu.

Els autors queden incorporats de forma automatica al camp de cerca corresponent.


Servei de Biblioteca i Documentació

1. Afegiu la resta de camps de cerca

2. Feu clic per executar la cerca

Podreu guardar i/o imprimir els resultats, veure la fitxa, el format de cita, etc, tal com s’ha descrit anteriorment

Per a qualsevol dubte adreceu-vos a: susana.garciaponsm@urv.cat

Psicodoc  

Base dades

Psicodoc  

Base dades