Page 1

Guia d’ús: PEDro

PEDro

PEDro és una base de dades de fisioteràpia basada en la evidencia. El seu objectiu es facilitar l´accés a referències bibliogràfiques i als resums d´assaigs clínics controlats i revisions sistemàtiques en fisioteràpia. Data actualització:

1.

Accés ................................................................................... 1

2.

Fer una cerca ...................................................................... 1

3.

Gestió de resultats.............................................................. 3

23/01/2013

1. Accés Accediu a la web del CRAI (http://www.urv.cat/crai/) i cliqueu sobre Bases de dades

Al formulari de cerca introduïu PEDro com a títol i premeu OK. A la pantalla Recursos-e trobats cliqueu sobre PEDro per entrar a la base de dades

2. Fer una cerca Recordeu que totes les cerques s’han de fer en Anglès.

2.1 Cerca simple Cliqueu a Begin simple search per iniciar una cerca simple. Podeu fer una cerca amb un sol terme, per exemple: Asthma. Si voleu fer una cerca combinada avançada usareu els operadors booleans: AND, OR i NOT AND Ex.: busqueu articles sobre asma i sobre teràpies respiratòries: Asthma and Respiratory therapy

1


OR Ex.: busqueu articles sobre asma o sobre teràpies respiratòries: Asthma or Respiratory therapy

NOT Ex:.: busqueu articles sobre asma que no tractin de teràpies respiratòries :Asthma not Respiratory therapy

2.2 Cerca avançada Mitjançant la cerca avançada podreu combinar diferents opcions del menú amb la utilització dels operadors boleans AND i OR. Opcions del menu Abstratct &Tittle: Podeu cercar per títol d’article o abstract Therapy: Cerca per teràpia Problem: Cerca per símptomes Body part: Sobre quina part del cos es realitza la cerca Subdiscipline: Si volem afinar la cerca fent servir Subdisciplines Method: Si voleu cercar informació facilitada per guies clíniques, pràctiques... Author/Association: Podreu obtenir articles per autors o associacions Title only: cerca només per títol obviant els abstracts Source: Cerca per font d’informació Published since: Podeu establir la data a partir que estan publicats els articles per tal d’afinar la cerca. New records added since: Us recuperarà els articles afegits segons la data que establiu.

2


3. Gestio de resultats Per consultar un article cliqueu sobre el títol. Si voleu consultar dos o més articles des de la mateixa pantalla cliqueu sobre select i després seleccioneu l’opció Display Selected Records del menú superior.

Accedireu a les fitxes dels articles seleccionats. Entre altra informació, us indicarà l’enllaç de la font, en cas de tenir accés complet al seu contingut.

3


Podeu enviar-vos els resultats per correu-e o bé exportar-los al gestor de referències bibliogràfiques Refworks.

Per més informació adreceu-vos a

4

Pedro  

guia us de Pedro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you