Page 1

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

BIBLIOTECA

Medline (EBSCO)


Servei de Biblioteca i Documentació

1 INTRODUCCIÓ………………………………………………………………………………………..3 2 ACCEDIR A LES BASES DE DADES……………………………………………………………..3 3 REGISTRE A MEDLINE-EBSCO…………………………………………………………………...4 4 CONFIGURAR MEDLINE-EBSCO………………………………………………………………… 4 Punt 1……………………………………………………5 Punt 2……………………………………………………5 Punt 3……………………………………………………5 5 CERCAR A MEDLINE EBSCO……………………………………………………………………...6 5.1 Cerca per paraules clau………………………………………………………………………6 • 5.1.1 Cerca simple………………………………………………………………………...6 punt 1……………………………………………………6 punt 2……………………………………………………7 punt 3……………………………………………………7 • 5.1.2 Cerca avançada…………………………………………………………………….8 punt 1…………………………………………………….8 punt 2…………………………………………………....8 punt 3…………………………………………………....9 • 5.1.3 Gestió de resultats en les cerques de paraula clan…………………………….9 punt 1…………………………………………………….10 punt 2…………………………………………………….10 a: Alertar/Guardar/Compartir………………………10 a1: Crear una alerta……………………...11 a2: Afegir cerca a la carpeta…………….12 a3: Crear noticies RSS…………………..13 b: Clicar sobre l’enllaç……………………………...14 punt 3…………………………………………………….14 • 5.1.4 Cerca en historial o cerques ……………………………………………………..16 Obtenir búsqueda……………………………………… .16 Obtenir alertes……………………………………………18 • 5.1.5 Cerca Visual………………………………………………………………………..18 5.2 Cerca per publicacions………………………………………………………………………..21 5.3 Cerca MeSH……………………………………………………………………………………..22 5.4 Cerca per col·lecció……………………………………………………………………………24 6 EXPORTAR LES REFERÈNCIES MITJANÇANT REFWORKS……………………………….25

2


Servei de Biblioteca i Documentació

1. INTRODUCCIÓ La Base de Dades Medline (EBSCO) està especialitzada en medicina, infermeria, odontología, medicina veterinaria , sistemes de salud i ciències preclíniques i ens ofereix: • • • •

Accés directe a articles a text complert de les revistes subscrites per la URV Accés a les referències d’articles i possibilitat d’exportar-les a Refworks Enllaç al catàleg de la URV i CCUC per cercar les revistes que tenen subscrites Possiblitat d’activar serveis d’alerta de les estratègies de cerca guardades i rebre per correu l’actualització de les cerques.

2. ACCEDIR A LES BASES DE DADES

Accediu a l’enllaç web http://www.urv.es/biblioteca/ biblioteques/medicina i cliqueu a Bases de dades biomèdiques

Marqueu l’opció MEDLINE EBSCO

Marqueu l’enllaç

3


Servei de Biblioteca i Documentació

3. REGISTRE A MEDLINE-EBSCO

Registreu-vos a l’iniciar la sessió. D’aquesta forma podreu guardar els resultats de les vostres cerques i poder-hi accedir en futures sessions

4. CONFIGURAR MEDLINE- EBSCO

1.Iniciareu la vostra sessió. La icona i el nom d’usuari a la part superior així us ho indica 2. Cliqueu per configurar la interficie de medline ebsco 1

2

3

4


Servei de Biblioteca i Documentació

1

Esculliu l’idioma de l’interfície de Medline Ebsco

L’opció autocomplementar us ajudarà a completar el text a mesura que escriviu.

Important: Malgrat que la interficie de cerca es pot seleccionar en idioma castella, recordeu que la major part d’articles estan amb anglès. 2

Seleccioneu en quin format voleu els resultats de la cerca, quants en voleu en pantalla i si voleu una vista ràpida de la imatge. Aquesta darrera opció us permet visionar directament una imatge petita en el llistat de resultats

Podeu ordenar els resultats per ordre de relevancia

3

Seleccioneu en quin format exportareu els registres cercats al gestor de referències bibliogràfiques. Seleccioneu els formats i el correu on voleu rebre els registres

5


Servei de Biblioteca i Documentació

5. CERCAR A MEDLINE EBSCO 5.1 Cerca per paraules Cau 5.1.1 Cerca simple 1

2

3

1 2.Podeu accedir als altres tipus de cerca o preferencies de configuració des del menú de la part inferior

3.Accediu a les altres categories de cerca.

1.Introduiu els termes de cerca. Podeu combinar més d’una paraula amb l’us dels operadors boleans and, not i or.

Heu de tenir en compte que: • L’idoma de consulta és l’anglès. • Si voleu cercar una frase l'heu d'escriure entre cometes (ex: "anorexia nervosa in adolescents") • Per combinar diferents termes heu d'introduir -los en les diferents graelles i seleccionar l'operador booleà que voleu utilitzar: AND, OR o bé NOT • La utilització de parèntesis ens permet controlar la seqüencia de la cerca cosa què tindrà efecte en el resultat de la mateixa. El sistema processa en primer lloc els termes que hi ha dins del parèntesis. Si no poseu parèntesis i utilitzeu alhora els operadors AND, OR i NOT, primer s'executen les ordres AND i NOT i en darrer lloc l'ordre OR Ex: ((anorexia) or (bulimia)) and (pregnancy) • obtenim 411 articles • anorexia or bulimia and pregnancy obtenim 14.217 articles Podeu truncar els termes: Utilitzeu ? per substituir 1 caràcter. Ex.: ne?t buscarà paraules com neat, nest, next. Utilitzeu * per substituir més d’un caràcter

6


Servei de Biblioteca i Documentació

2

Teniu diverses opcions de cerca. Podeu buscar seleccionant l’opció operadors boleans. És a dir, que cerqui els diversos termes que cerqueu amb els operadors escrits. També podeu seleccionar que cerqui totes les paraules de la cerca o bé que cerqui només alguna de les paraules cercades. La cerca SmartText Searching permet enganxar fins a 5000 caracters.

Podeu seleccionar que es busqui paraules derivades del terme que cerqueu. Igualment, podeu seleccionar que la cerca busqui en el text complert de l’article.

3

1.Introduiu els termes de cerca. Podeu combinar més d’una paraula amb l’us dels operadors boleans and, not i or.

Els límits de resultats us permetrà filtrar la cerca que realitzeu. Podeu filtrar per idoma, genere, any de publicació, tipus de publicació, etc.

7


Servei de Biblioteca i Documentació

5.1.2 Cerca avançada

1

2

3

1

Marcant aquesta casella s’activarà una llista autocomplementada sugerint descriptors a mesura aneu escrivint.

3. Podeu accedir als altres tipus de cerca o preferencies de configuració des del menú de la part inferior

2 Teniu diverses opcions de cerca. Podeu buscar seleccionant l’opció operadors boleans. És a dir, que cerqui els diversos termes que cerqueu amb els operadors escrits. També podeu seleccionar que cerqui totes les paraules de la cerca o bé que cerqui només alguna de les paraules cercades. La cerca SmartText Searching permet enganxar fins a 5000 caracters.

4.Accediu a les altres categories de cerca.

2.Introduiu els termes de cerca. Podeu combinar més d’una paraula amb l’us dels operadors boleans and, not i or.

Podeu seleccionar que es busqui paraules derivades del terme que cerqueu. Igualment, podeu seleccionar que la cerca busqui en el text complert de l’article.

8


Servei de Biblioteca i Documentació

3

1.Introduiu els termes de cerca. Podeu combinar més d’una paraula amb l’us dels operadors boleans and, not i or.

Els límits de resultats us permetrà filtrar la cerca que realitzeu. Podeu filtrar per idoma, genere, any de publicació, tipus de publicació, etc. 5.1.3 Gestió de resultats en les cerques de paraula clau

1

2

3

9


Servei de Biblioteca i Documentació

1 Podreu afinar les vostres cerques filtrant per matèria i publicació.

Cliqueu si voleu amagar aquesta columna

Cliqueu per veure més materies o publicacions.

2

Seleccioneu com volgueu ordenar els resultats

b. Cliqueu si voleu guardar, exportar, imprimir,etc la referencia de l’article

a .Cliqueu si voleu guardar la vostra cerca o activar una alerta

c.Cliqueu per veure l’article a text complert Guardeu a la vostra carpeta l’article que us interesi c.Cliqueu si voleu veure disponibilitat de l’article

a.

10


Servei de Biblioteca i Documentació

a1

Si us interesa un article que tracti d’una determinada temàtica podeu activar el sistema d’alerta de MEDLINE (EBSCO) per tal que us avisi quan hi ha una novetat. Aquest sistema seguiex el criteri d’estratègia de cerca que heu fet.

En aquest cas marqueu que el voleu guardar com una alerta. Cliqueu busqueda permanent o temporal si el que voleu fer és guardar una estratègia de cerca

Marqueu amb quina frecuencia voleu rebre les alertes.

Marqueu el temps que volgueu aplicar aquesta alerta. Seleccioneu com voleu ser informats de les alertes.

Escribiu el vostre correu electronic en cas que seleccioneu aquest mitja

Esculliu en quin format voleu rebre les alertes.

11


Servei de Biblioteca i Documentació

a2

Amb aquesta opció podeu guardar les estrategies de cerca. Per estrategies de cerca s’enten la combinació de paraules que heu emprat per fer les cerques. Resulta molt útil guardar les estràtegies que heu utilitzat en cas de cerques molt complicades.

Feu la cerca

Cliqueu per veure les estrategies de cerca realitzades.

Cliqueu per procedir a guardar les vostres cerques.

12


Servei de Biblioteca i Documentació

En aquest cas marqueu que el voleu guardar com una cerca. Podeu escollir entre que quedi guardada de forma permanent o provisional.

a3

RSS és un sistema d’alertes que permet rebre informació actualitzada cada vegada que el contingut que ens interesa sigui publicada a la Base de Dades. Enlloc de visitar la Base de Dades en particular per consultar els nous articles, o altres canvis en la informació, RSS informa de la novetat publicada.

Per poder utlitzar el RSS i rebre els seus continguts, l’usuari ha de disposar d’un agregador/lector. Existeixen una gran quantitat de agregadors/lectors RSS que es poden descarregar lliurament des d’internet.

13


Servei de Biblioteca i Documentació

b. Cliqueu sobre l’enllaç Cliqueu sobre el títol de l’article per accedir al menu d’opcions d’accions

Cliqueu per accedir al text complert

Podeu imprimir la referencia, guardar, enviar per correu, exportar-la al gestor de referencies bibliogràfiques o guardar a la vostra carpeta

c.

Amb el botó consulta’l accedireu a l’eina e-journals 2.0. En cas que es tingui accés a l’article a text complert en format electrònic també hi podreu accedir. En cas que no tingueu accés al format electrònic podreu accedir al catàleg URV per cercar l’article en format paper, o bé accedir al catàleg del CCUC. Igualment, podeu accedir a altres serveis, com les Bases de dades de sumaris, el gestor bibliogràfic, etc. c.

3 Podeu redefinir els límits de la vostra cerca

Accediu a la carpeta on teniu guardats els registres dels articles seleccionats.

14


Servei de Biblioteca i Documentació

Podeu imprimir, enviar per correu, guardar o exportar els articles que seleccioneu

Accediu a tots els elements que hagueu guardat. Podeu consultar les cerques i les alertes guardades, les cerques d’imatges, etc.

Accediu a la totalitat dels articles que hagueu guardat

Les cerques guardades us indica les estrategies de cerca. Recordeu que per estrategies de cerca s’enten la combinació de paraules que heu emprat per fer les cerques. Resulta molt útil guardar les estràtegies que heu utilitzat en cas de cerques molt complicades.

Si cliqueu sobre l’enllaç accedireu a les estrategies de cerca guardades i a la cerca en historial o alertes

15


Servei de Biblioteca i Documentació

5.1.4 Cerca en historial o cerques Podeu accedir directament a l’historial de cerca. Aquesta possibilitat us serà d’utilitat en cas que inicieu una nova sessió i volgueu accedir a les estrategies de cerca guardades anteriorment.

Cliqueu per accedir a la totalitat de cerques guardades

Cliqueu sobre l’estrategia de cerca sobre la que voleu accedir

16


Servei de Biblioteca i Documentació

Podeu combinar les cerques realitzades seleccionat-les i emprant els operadors boleans and, or o not. En aquest cas empreu l’operador and.

Si voleu veure els resultats de la cerca seleccioneu Ver resultados. Per qualsevol canvi a la cerca cliqueu Modificar búsqueda

La cerca queda automàticament combimada. Cliqueu Buscar per veure el resultat de la cerca

17


Servei de Biblioteca i Documentaci贸

Recupereu les alertes que hagueu creat en anterioritat

Cliqueu per accedir a les alertes

Recupereu les alertes o modifiqueu-les. 5.1.5 Cerca visual

1. Podeu fer cerca de forma visual.

2.Disposeu dels filtres per limitar la cerca

18


Servei de Biblioteca i Documentació

2. Podeu filtrar els resultats per grup

1. Veureu els resultats. Si poseu el ratolí a sobre aquest apartat, la barra de resultats es desplaçara verticalement per tal que pogeu veure els articles. Podeu consultarne el contingut en cas que indiqui full text

2.El resultat de cada grup quedarà dividit en subgrups. Si cliqueu sobre un d’aquest subgrup dividirà el resultat en altres subgrups.

1. Veureu els resultats. Si poseu el ratolí a sobre aquest apartat, la barra de resultats es desplaçara verticalement per tal que pogeu veure els articles. Podeu consultarne el contingut en cas que indiqui full text

Podeu ordenar els resultats

19


Servei de Biblioteca i Documentació

Podeu filtrar els resultats per anys de publicació

Podeu configurar l’aspecte amb el voleu veure els resultats

Podeu guardar, imprimir o enviar per correu electronic els resultats de les vostres cerques (veure a continuació el punt 4)

2. A la barra de sumari, accedireu a la fitxa bibliogràfica i l’abstact

1. Cliqueu sobre l’article sobre el que volgueu fer l’acció

3. Accediu a més informació i al text complert (si es té acces), exportar-los, guardar-la, etc

20


Servei de Biblioteca i Documentació

5.2 Cerca per publicacions Disposeu de tres formes de consultar el contingut d’una publicació

1. Podeu cercar una publicació en concret

2. Cliqueu sobre l’enllaç del títol que volgueu consultar

3. Podeu consultar mes d’un títol. Seleccioneui cliqueu los Si cliqueu sobre un enllaç...

Accedireu a la fitxa de la publicació. Accediu al seu contingut clicant

21


Servei de Biblioteca i Documentació

Accedireu a la pantalla de cerca per paraula clau descrita anteriorment amb les mateixes opcions de cerca: Ordenar resultats, Guardar, fer alertes, limitar resultats, especificar, etc. Aquesta mateixa pantalla és a la que acedireu si heu seleccionat varies publicacions i despres cliqueu . L’única diferencia és que la cerca la realitzareu en més d’una publicació

5.3 Cerca MeSH El MeSH (Medical Subject Headings) -Descriptors de Ciències de la Salut- és un vocabulari controlat de termes biomèdics que identifiquen el contingut de cada article a la base de dades MEDLINE.

Es recomanable seleccionar sempre l'opció "Ordenar por relevància" ja que: 1.- El sistema us mostrarà el terme cercat i tots els que hi estàn relacionats. 2.- Si entreu un terme no acceptat per MeSH aquest us mostrarà el terme acceptat (ej: l'entrada acceptada per Mogolism es Down Syndrome)

22


Servei de Biblioteca i Documentació

1. Per obtenir informació sobre els termes, cliqueu a sobre i visualitzareu: -El terme ordenat jeràrquicament -Els possibles subencapçalaments o aspectes específics pels quals podeu orientar o limitar la cerca -Una descripció del terme

2. Seleccioneu l’operador boleà i cliqueu Base de datos de búsqueda.

1. Marqueu els subencapçalaments que vulgueu combinar amb el concepte

23


Servei de Biblioteca i Documentació

5.4 Cerca per Col·lecció de la biblioteca Si accediu a la col·lecció de biblioteca publicacions podreu fer una cerca d’articles per revista

1. Podeu cercar una publicació en concret amb el buscador 2. Visualitzareu els resultats de la cerca. Seleccioneu i cliqueu . Podeu seleccionar més d’una publicació a la vegada.

Accedireu a la pantalla de cerca per paraula clau descrita anteriorment amb les mateixes opcions de cerca: Ordenar resultats, Guardar, fer alertes, limitar resultats, especificar, etc. Aquesta mateixa pantalla és a la que acedireu si heu seleccionat varies publicacions i despres clicant . L’única diferencia és que la cerca la realitzareu en més d’una publicació

24


Servei de Biblioteca i Documentació

6. EXPORTAR LES REFERÈNCIES MITJANÇANT REFWORKS Podem exportar a Refworks Refworks és una enina de gestió de cites que permet importar referències de llibres, revistes, llocs web, etc. Permet gestionar i organitzar una pròpia base de dades de referències i compartir-la, via web, amb un grup de treball. Per exportar les cerques no es obligatori guardar-les primer, malgrat que es recomanable en cas que treballem amb varies referències al mateix temps.

Una de les opcions que podeu fer es exportar un document. Cliqueu sobre la icona

Cliqueu aquesta opció

S’obrirà automaticament refworks. Valideuvos com usuaris. Si no esteu registrats, us heu de donar d’alta del servei

Les vostres referències quedaran guardades a la carpeta “Últimas Importaciones”

Per a qualsevol dubte adreceu-vos a: susana.garciaponsm@urv.cat

25

Medline- Ebsco  
Medline- Ebsco  

Bases dades

Advertisement