Page 1

Guia d’ús: CSIC-IME

CSIC-IME (INDICE MÉDICO ESPAÑOL) Referències bibliogràfiques d'articles de revistes mèdiques espanyoles, creada i mantinguda pel Consejo Superior de Investigación (CSIC). Inclou referències des de 1971 fins a l'actualitat

1.

Accés ................................................................................... 1

1.

Realitzar una cerca ............................................................. 1

2.

Resultat de les cerques ....................................................... 3

Data actualització: 18/01/2013

1. Accés Accediu a la web del CRAI (http://www.urv.cat/crai/) i cliqueu sobre Bases de dades

Al formulari de cerca introduïu IME-CSIC com a títol i premeu OK. A la pantalla Recursos-e trobats cliqueu sobre IME-CSIC (Biomedicina) per entrar a la base de dades

2. Realitzar una cerca 2.1 Cerca simple Mitjançant un formulari podeu fer cerques senzilles. Seleccioneu l’opció IME de la Base de Dades del CSIC.

1


2.2 Cerca per camps Permet realitzar de forma assistida cerques més precises, limitades a opcions i camps concrets combinant amb operadors booleans. Podeu seleccionar determinats anys de la publicació.

Entre els camps de cerca podeu seleccionar: Autores, Título, Titulo en el inglés. Lugar de trabajo, Título de revisa, Datos de fuentes, ISSN, Tipo de documento, Modo del documento, Lengua, Localización, Descriptores principales u secundarios, Identificadores, Topónimos, Notas, Resumen, Título obre colectiva o congreso. Entre les opcions de cerca podeu seleccionar: Frase exacte, per totes les paraules o alguna de les paraules que hagueu introduït.

Entre els operadors Booleans podeu seleccionar: Y (cerca articles que continguin dos o més paraules combinades). O (Cerca una o altra paraula de forma separada). No (cerca articles d’una temàtica que no continguin certa paraula)

2.3 Cerca per índex Permet visualitzar els índexs corresponents als camps i buscar directament entre ells. És útil per a conèixer el vocabulari i fer una cerca precisa. Feu clic sobre el títol que voleu consultar

2


Podeu combinar dos o més resultats.

Seleccioneu els registres que voleu combinar i cliqueu sobre l’operador booleà AND, OR o NOT

2.4 Cerca per comandaments És el formulari que permet realitzar consultes més complexes. Es poden combinar tot tipus d'operadors. Requereix un coneixement previ de la sintaxi pròpia del programa Basis Plus. Aquesta opció no està disponible per als directoris de revistes. Podeu consultar la sintaxis de l’ajuda

3 Resultats de les cerques Una vegada hagueu realitzat una cerca amb qualsevol de les opcions descrites accedireu a la pantalla de resultats. Podeu ordenar les cerques segons el criteri escollit i Guardar el registres prèviament seleccionats.

3


En qualsevol moment de la present sessió podreu consultar els registres guardats clicant Seleccionados. Igualment la vostra estratègia de cerca queda guardada a Historial

Per últim, podeu descarregar els resultats de la cerca seleccionant prèviament els registres i clicant Descargar resultados

Escolliu el model, camps, format de sortida i cliqueu Descargar. També podeu exportar els registres seleccionats al Gestor de referències bibliogràfiques Refwors. Cliqueu Exportar a Refworks i inicieu la vostra sessió d’usuari per fer efectiva l’exportació.

Per més informació adreceu-vos a

4

CSIC-IME  

US CSIC-IME

Advertisement