Page 2

KAFKA de Robert Crumb  Novela gráfica.  Case un século logo da súa mor‐ te,  Franz  Kafka  permanece  co‐ mo  un  dos  escritores  máis  mo‐ dernos  de  entre  todos  os  que  son e foron, persistindo as súas  novelas e contos como influencia capital para ca‐ da nova xeración literaria.  REO de Xesús Fraga  Novela  coa  que  o  xornalista  de  Be‐ tanzos  acadou  en  2013  o  Premio  Raíña Lupa e que, dende o instante  mesmo da súa publicación comezou  a gozar do favor do público e da crí‐ tica, así como do profesorado que o  prescribiu  como  lectura  en  moitos  centros educativos de Galicia.    “AS  PALABRAS  PODEN  MATAR",  de  MARCOS  CALVEIRO:  UNHA  NO‐ VELA  XUVENIL  QUE  PON  O  DEDO  NA  CHA‐ GA  DA  INXUSTIZA  SO‐ CIAL.  

ESO e BACHARELATO EL HOMBRE QUE CALCULABA   de Malba Tahan  Beremiz Samir, o home que calculaba,  enfronta un lote de desafíos no marco  dun antiquísimo Irak, habitado por cali‐ fas, xeques e visires. En cada un dos  relatos, Samir demostra o seu dominio  sobre os números, pero esa sabedoría  vai acompañada por unha reflexión que sempre ten  unha razón ética ou de xustiza.  LAS LÁGRIMAS DE CAPERUCITA  Beate Teresa Hanika relata con  tacto  e  sensibilidade  a  historia  dunha moza que atravesa unha  situación  moi  difícil.  Pero  ta‐ mén é a historia dunha amizade  tan grande como o ancho ceo e  dun primeiro amor tan tenro e  d elicad o  como as folerpas de neve. 

EL CIRCO DEL DESALIENTO   de David Rubín  A  obra  sostense  grazas  á  emotiva  "Onde  Ninguén  Pode  Chegar"  historia  dun púxil  fracasado  reconvertido  a  sú‐ per heroe que se reencontra cun antigo  amor  en  busca  de  refuxio.  Rubín  em‐ prega unha narrativa fluída, paciente e  ben resolta que engancha e invita a seguir lendo.  LA INVENCIÓN DE HUGO  Brian Selznick  Orfo, reloxeiro e ladrón, Hugo vive  entre  os  muros  dunha  atarefada  estación  parisiense  de  ferrocarrís.  Se  quere  sobrevivir,  ninguén  debe  saber  da  súa  existencia.  Con  todo,  un  día  ten un descoido  e  é descu‐ berto  por  unha  excéntrica  rapaza,  amante dos libros e por un vello e  amargado xogueteiro.

TES ATA AS 10   Francisco Castro  Unha  novela  trepidante  que  non vas poder deixar de ler ata  o final.  

ÁMOTE LEO    Rosa Aneiros preséntanos unha triloxía de trama  amorosa dirixida á mocidade 

Recomendacións verán  
Recomendacións verán  

Recomendacións de lecturas para o verán. Biblioteca IES Monte das Moas

Advertisement