Page 1

PROJECTE DE RECERC@ 4t ESO. L’ AC C É S I Ú S D E L A I N F O R M AC I Ó . CONÈIXER LES EINES DE RECERCA.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


Pautes per fer un projecte de recerca 1. Reconèixer la necessitat d’informació: Definir amb la màxima exactitud el tema que volen investigar Determinar si els cal una visió global o només en volen conèixer un aspecte Definir l’estudi tant geogràficament com cronològicament Saber quin nivell d’aprofundiment volen aconseguir 2.Localitzar i recopilar d’informació Dissenyar l’estratègia de cerca Identificar les fonts d’informació adients Localitzar les fonts d’informació a la biblioteca o a internet Saber utilitzar les eines tecnològiques de cerca

TRIA DELS RECURSOS

Tasca de biblioteca

3.Seleccionar la informació i valorar-la Comparar les diferents fons d’informació i aprendre a ser crítics amb els resultats obtinguts Determinar les fonts més rellevants, fiables i actuals Utilitzar la informació de forma ètica i legal .Citar les fonts consultades 4.Organitzar la informació Estudiar i fer una anàlisi crítica del material obtingut Prendre notes i fer resums Processar la informació 5.Realitzar i presentar el contingut de la recerca Integrar la informació procedent de les diferents fonts Reelaborar els coneixements apresos Formular conclusions Presentar el treball de recerca. 6.Avaluar el treball realitzat Reflexionar sobre el treball realitzat Identificar els aspectes positius i negatius

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS


1. Pensar en l’estratègia de cerca  Visionem aquest tutorial de la Universitat Politècnica de Catalunya

“L’estratègia de cerca” que explica molt visualment els passos a fer per pautar una estratègia de cerca informativa. Hi ha aspectes més específics, que de moment no us cal tractar, però no està de més que un sonin de cara al TR.

http://bibliotecnica.upc.edu/habilitats/l039estrategia-de-cerca Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


Tria de recursos : la tipologia de fonts d’informació Les fonts d'informació són tots aquells recursos on pots trobar informació d'un tema, independentment del seu format i suport documentals. Es poden presentar en format: text escrit: llibres, revistes, premsa, cartells, etc. (en suport de paper)

gràfic: dibuixos, fotos, icones... audiovisual: documents amb so i imatge en moviment (en suport DVD o Video) multimèdia: combinació de text, so, imatge i animacions (en suport CD rom) àudio: documents de so (en suport CD)

hipertext: documents web (en suport electrònic o digital)

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


Coneguem diferents fonts d’informació.

OBRES DE REFERÈNCIA

• Ofereixen informació concreta però escassa. Són indispensables per a resoldre petites necessitats d'informació. Les pots trobar en suport paper i a internet. • Sónles enciclopèdies, diccionaris.

• Ofereixen informació extensa i desenvolupen un tema específic, generalment són publicades en suport paper. MONOGRAFIES

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

• Ofereixen informació més actualitzada que les monografies perquè es publiquen periòdicament en suport paper o a internet. N’hi ha de temàtica general o especialitzada.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


Biblioteca v.s. Internet Totes aquestes fonts d'informació les podem trobar:

A la biblioteca amb informació seleccionada acuradament i ben organitzada, amb documents en tot tipus de suport: paper, CD, DVD...

A internet amb informació no organitzada i a vegades no fiable, si no coneixem la persona o institució responsable del web, però molt més actualitzada amb documents digitals en format multimedia i hipertext. Recorda ! És important revisar autoria i data d’actualització dels recursos web.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


2. L’accés a la informació Sabem trobar la informació que ens interessa a les biblioteques ?

LA CONSULTA AL CATÀLEG SÓC AUTÒNOM EN LA CONSULTA AL CATÀLEG D’UNA BIBLIOTECA?

SE FER CERCES SIMPLES I AVANÇADES?QUINA UTILITAT TENEN?

SE INTERPRETAR LA INFORMACIÓ DEL CATÀLEG? ENTENC QUÈ ÉS LA CDU?

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)

SE LOCALITZAR ELS DOCUMENTS QUE M’INTERESSEN AL PRESTATGE? Què és la signatura ?


La consulta al catàleg.  El catàleg te la funció de dir-nos quins documents te la biblioteca. Per fer

les nostres recerques podem utilitzar dos tipus de consultes.  Consultes simples. Són aquelles en les que cerquem per un sol concepte.

Ex. un autor, un títol, una matèria...  Consultes avançades o booleanes. Són aquelles consultes més complexes

en les quals demanem al catàleg que ens cerqui per més d’un concepte i utilitzem els operadors AND, OR o NOT.

 La signatura topogràfica és el codi de números i lletres que trobem al llom

dels documents i que ens permeten localitzar-los al prestatge.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


La Classificació Decimal Universal (CDU) La CDU és una classificació universal segons la qual s'ordenen temàticament els documents a les prestatgeries. A partir d'aquesta classificació es crea una signatura topogràfica per a cada document. La CDU classifica el conjunt dels coneixements en10 grans classes, anant de l'àmbit més general al més particular. Aquestes grans matèries se subdivideixen en 10 divisions més i afegint cada vegada un nou número es precisa la matèria de que tracta el document. Grans classes: Classificació Decimal Universal 0 Obres generals 1 Filosofia. Psicologia 2 Religió. Teologia 3 Ciències socials 4 Lingüística. Filologia 5 Ciències pures. Ciències naturals 6 Ciències aplicades 7 Belles arts. Jocs. Esports 8 Literatura 9 Història. Geografia. Biografia Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


El catàleg de la biblioteca de l’escola.

http://biblioteca.joanpelegri.cat/

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


Recursos educatius en línia disponibles al bloc de la biblioteca Hem seleccionat a la pestanya “ Recursos educatius en línia” del bloc de la biblioteca, recursos en línia que us facilitaran la recerca. Així teniu:  Accés a Catalègs de biblioteques públiques, universitàries, nacionals, d’aquí i de l’estranger.  Butlletins de sumaris de revistes  Portals educatius  Obres de referència i diccionaris en línia  Premsa digital  Repositoris digitals  Bancs d’imatges  i tria de webs seleccionades per diferents biblioteques…

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


3. Avaluar la informació obtinguda  Cal avaluar els recursos informatius consultats (actualització del recurs,

fiabilitat autor, editorial, abast geogràfic de la informació ...)  Cal disposar de criteris per avaluar el resultat de la cerca informativa : si trobeu soroll o silenci documental ... vol dir que la vostra cerca no ha estat ben reeixida i heu de replantejar-vos els criteris de cerca emprats.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


Com citar les fonts d’informació consultades 

Hi ha diverses normatives alhora de fer les citacions bibliogràfiques. Nosaltres ens centrarem en la norma ISO 690, una de les més utilitzades.

Per fer una bibliografia correctament, podeu consultar: Com citar documents (CRAI Universitat de Barcelona). Aprendreu a citar llibres, revistes, documents electrònics, recursos web, material no llibre...

El programa Microsoft Word us permet crear una bibliografia seguint la normativa ISO. Heu d’ anar a “referencias”- “estilo” i trieu la norma ISO 690, aneu a “administrar fuente” i ompliu els camps del tipus de font a citar. Després aneu a “bibliografia” i el programa us elabora la bibliografia del treball seguint la normativa triada.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


Elaborar una bibliografia amb Word 1.

2.

3.

Biblioteca Escola Joan PelegrĂ­ (2013)


L’autoria dels documents consultats. Recordeu !!  L’estat espanyol és dels més restrictius respecte els drets dels autors, sempre heu de citar

les fonts que heu consultat per elaborar un treball. Fer “copy & paste” amb la feina d’un altra persona o adjudicar-se opinions d’altri és pot considerar plagi i és punible. 

El copyright afecta a totes les obres originals, estiguin o no

registrades i des del moment en què han estat creades pel seu autor.

Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)


L’autoria a la xarxa Arran de l’esclat d’informació a la xarxa i amb els avantatges que ofereix el web 2.0, on compartir la informació amb altres usuaris, tot facilitant la relació directe entre els autors de contingut intel·lectual i els seus seguidors, aquesta també s’ha hagut de veure regulada. Sovint consulteu webs, blocs... on apareix aquest símbol, anomenat Creative Commons, aquest regula com l’autor vol compartir el contingut que ha creat i està disponible a la xarxa.

Font:http://clic.xtec.cat/ca/act/cc.htm Biblioteca Escola Joan Pelegrí (2013)

El projecte de recerca 4t d'ESO. Conèixer les eines de cerca  
El projecte de recerca 4t d'ESO. Conèixer les eines de cerca  

Material utilitzat per les sessions formatives a la bibliotecca amb els alumnes de 4t d'ESO que han d'elaborar un projecte de recerca.

Advertisement