Page 1

TRANSMISSIÓ DEL SO EN DIFERENTS MEDIS: AIRE, AIGUA I BUIT. En aquesta experiència comprovarem que si fem el buit, el so no es pot transmetre. I que si es transmet el so en l’aigua, millora la seva conducció i intensitat.

Nivell: 6è A Material: Recipient - bomba de buit Medis aire aigua buit Objectes – rellotges (de pulsera i submergible) i mòbil

Objectius: 1. Escoltar la intensitat de la vibració del so en l’aire, en l’aigua i en el buit. 2. Verificar que la vibració del so en el buit (quan no hi ha aire) redueix la seva intensitat. 3. Comprovar que la vibració del so en l’aigua s’incrementa i millora. * S’ha de tenir en compte que la qualitat d’aquesta bomba de buit no permet la reducció del so al 100%.

Desenvolupament: 12345678-

Es programa el rellotge o el mòbil perquè soni al cap d’un temps (un minut) Es posa l’objecte dins la bomba de buit amb aire, es tapa i s’espera que soni Ens fixem en la intensitat del so Repetim els passos anteriors fent el buit i esperem que soni. Ens fixem en la reducció del so i comparem. Repetim el procés posant el rellotge submergible dins l’aigua, Fem més tard el buit amb el mateix i repetim el procés esperant que soni. Ens fixem en la millora de la intensitat del so.

Bertociències: Petits i grans científics

Ed. Primària 6è A

El so


Es programa l’objecte perquè soni al cap d’un temps.

Es posa l’objecte dins el recipient i es tapa.

S’espera que soni i ens fixem en la intensitat del so.

Es fa el mateix fent el buit amb la bomba per treure l’aire i s’espera que soni l’objecte, comparant amb el so produït anteriorment amb aire.

Bertociències: Petits i grans científics

Ed. Primària 6è A

El so


Hi posem el rellotge submergible, afegim aigua i seguim el mateix procés.

Finalment, arribem a les següents conclusions:     El so necessita un mitjà per a la seva propagació. El so es produeix per objectes que vibren, es propaga mitjançant ones sonores i arriba a l’oïda mitjançant l’aire que vibra. L’aire és fet de partícules, d’una pila de partícules infinitament petites separades entre si, i quan emetem un so, movem les partícules. Una partícula empeny l’altra fins que el moviment arriba a les orelles. Fent el buit es redueix el so. Si no hi ha aire, no hi ha so. Quan fem el buit a dins del recipient, traiem l'aire que és el medi per el qual es desplacen les ones sonores. Per aquesta raó, un cop fem el buit les ones sonores que emet el cos que hi ha dins del recipient, són imperceptibles. El so sota l’aigua es transmet de forma més amplificada. Per tant, el so es propaga millor a l’aigua que a l’aire. El so arriba a la nostra oïda perquè fa vibrar la matèria que travessa. L’aire està format per molècules minúscules, que estan allunyades les unes de les altres. A l’aigua les molècules estan més juntes. Les vibracions del so es transmeten, llavors, mol millor d’una molècula a l’altra. Per això, els dofins poden comunicarse a molta distància perquè l’aigua condueix millor el so que l’aire.

Bertociències: Petits i grans científics

Ed. Primària 6è A

El so

Bertociències. Transmissió del so. 6è A  

Experiments realitzats pels alumnes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you