Page 1

MINDFULNESS


QUÉ E  O  FENÓMENO  MINDFULNESS  ?  

O ARTE  DE  ESTAR  PRESENTE  


ESTAS AQUÍ  E  AGORA?  

O obxec(vo  primordial  de  mindfulness  é  estar  presente  e   consciente  do  que  está  a  acontecer  sin  deixar  que    a  nosa   atención  vaia  a  deriva  hacia  o  noso  mundo  de  ensoñación.    


COMO CONSEGUIMOS  ESTAR  PRESENTES?  

POR MEDIO  DE  LA  ESCUCHA  ACTIVA,  LA  RESPIRACIÓN,   CONSCIENCIA  CORPORAL,  PERCEPCIÓN  DEL  AHORA,  NO   APEGO  A  EMOCIONES,  PENSAMIENTOS  MECÁNICOS,   PATRONES  MENTALES.  


There is  nothing  good  or  bad  but  thinking  makes  it  so.                                    William  Shakespeare      

LA ACEPTACIÓN,  LA  PRESENCIA  MENTAL   INCREMENTA  LA  INTELIGENCIA  EMOCIONAL.  


APLICACIONES TERAPEUTICAS  DE  MINDFULNESS:   SALUD  MENTAL,  NEUROCIENCIA,  CLÍNICA    


DEPRESIÓN, ANSIEDAD,  STRESS,  DESÓRDENES  DE   PERSONALIDAD,NEUROGENESIS….MEJORA  DEL   RENDIMIENTO  ACADÉMICO.  


CRECIMIENTO PERSONAL  

UNHA FERRAMENTA  PARA   AUMENTAR  O  NOSO  BENESTAR.  

ENTENDÉNDONOS A  NOS  MESMOS  PARAAXUDARNOS  A   FACER  UN  MELLOR  USO  DAS  NOSAS  CUALIDADES  Y   AUMENTAR  O  NOSO  POTENCIAL.  


ESTRATEXIAS COGNITIVAS  

NON XUIZOS  DE   VALOR  

NON APEGO  

AUMENTO DA   EMPATÍA  

ESTAR ALERTA  

MELLORA DOS   RESULTADOS   ACADÉMICOS  


h@p://www.mindfulnet.org/page21.htm   h@p://www.mindfulnet.org/     h@p://bemindful.co.uk/     h@p://www.psychologytoday.com/blog/ the-­‐mindful-­‐self-­‐express/201202/nine-­‐ essen\al-­‐quali\es-­‐mindfulness      


Mindfulness ppt  

Reseña dunha sesión de Mindfulness para 4º ESO no IES Pedro Floriani de Redondela, dentro do Programa de Biblioteca 2013-14: Xénero e Identi...