Page 1

Bibliofil Könyvklub Katalógus X Könyv X Hangoskönyv X Játék Érvényes: 2014 május 26. – 2014 augusztus 10.

2 0 1 4- 2 KIEMELT AJÁNLAT:

HARSÁNYI ZSOLT MATHIAS REX 2. OLDAL ARDAY LAJOS TÉRKÉP, CSATA UTÁN 2. OLDAL WILLIAM DIETRICH VÉRES BIRODALOM 10. OLDAL ÁLLAT ÉS NÖVÉNYHATÁROZÓ

Keresse fel honlapunkat okostelefonjáról is!

TERMÉSZETJÁRÓKNAK 13. OLDAL

„A fák levelei tavasszal újra kihajtanak és ősszel újra lehullanak. A virágok újra kinyitnak és újra elhervadnak. Újra jön a tavasz, újra jön a nyár, újra jön ősz és újra jön tél. És te természetesen azt mondod erre, hogy nem is lehetne másként, mert így van ez jól. Miért vagy úgy kétségbeesve tehát, hogy újra elölről kell elkezdd az életedet?” Wass Albert Naponta 8,00-16,00 óra között hívhatják kollegáinkat és leadhatják a rendeléseiket az alábbi telefonszámokon: 0265-323.023, 0266-361.101, valamint a következő mobilokon: 0734-060.731, 0734-060.733


Arday Lajos

Harsányi Zsolt

Térkép csata után

Magyar irodalom

Mathias Rex

Magyarország a brit külpolitikában 1918-1919 Bár az elmúlt évszázadok nagy sorstragédiái 1514-től 1849-ig, a telepítések, beés kivándorlás kövezték ki a Trianonhoz vezető utat, a történelmi Magyarország feldarabolására vonatkozó, máig érvényes döntéseket Párizsban hozták meg 1919-ben a győztes nyugati hatalmak, köztük Anglia képviselői. A munka első ízben kísérelte meg felvázolni Magyarország helyét a brit külpolitikában egy rövid, de eseményekben gazdag időszakban, 1918-1919-ben. Alig egy év leforgása alatt olyan, milliók számára sorsdöntő kérdésekben kellett állást foglalni Londonban, mint az Osztrák-Magyar Monarchia fenntartása vagy szétzúzása, az utódállamok határainak kialakítása, a Pétervártól Berlinig és Münchenig végigsöprő forradalmi hullám feltartóztatása, az új államok gazdasági és politikai konszolidációjának kérdései, az ellenforradalmi mozgalmak és restaurációs kísérletek. „... A könyvben szinte lépésről lépésre nyomon lehet követni azt a harcot, amely során a brit külpolitikában elbukik a nagyhatalmi státusú Ausztria (-Magyarország) megőrzésében elsődleges angol érdeket látó felfogás. S miközben a Monarchia szétzúzása került napirendre, a döntéshozók között nem kevesen voltak, akik tudták, hogy végzetes irányba viszik (hagyják) a dolgokat” (Pritz Pál)

Harsányi Zsolt Hunyadi Mátyás életútját dolgozza fel életrajzi regényében. Nem csupán az álruhában járó, keménykezű, de igazságos, trónra született uralkodót, a legendák Mátyás királyát írta meg, hanem a nemzeti király mítoszát ügyesen egyezteti, kapcsolja össze a történeti valósággal. Ez a Mátyás harcra és tudományra nevelődött: országa első bajvívója, s műveltsége, gyors észjárása tudósokat megszégyenítő. A fiatal lovag eszményképei apja a hagyomány szerint Zsigmond király természetes fia a törekvő Hunyadi János, és bátyja, a Cillei-Gara szövetség áldozatául esett László, az érett királyé azonban már Nagy Lajos és Zsigmond is, hiszen Mátyás is erős hadsereget, fejlett gazdaságot, virágzó tudományt és művészetet akar. Titkos álma, a német-római császárság űzi, hajtja egyre nyugat felé, miközben jól látja a török veszedelmet is. A mű nemcsak tanulságos (szerzője hatalmas forrásanyagra támaszkodott, s a regény Mátyás valamennyi emlékezetesebb tettéről beszámol), hanem mindezt fordulatosan, a történelmi regény színes, vonzó módszerével közvetíti az olvasónak. Harsányi Mátyás királya amellett persze, hogy a magyarság egyik legnagyobb géniusza, s uralkodása a rendező értelem remeke hús-vér ember, reneszánsz zsarnok, szerelmében megcsúfolt, meggyötört férfi, fiáért aggódó, büszke apa.

656 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420000

272 oldal Kartonált Kat. szám: 420001

Wass Albert

Nyírő József Székely tragédia

Tavaszi szél és más színművek

Nyirő József kevésbé ismert, életében kötetbe nem került, leginkább folyóiratok hasábjain megjelent novelláinak foglalata ez a könyv. Az ízes erdélyi szó ötvösének igazi műfaja a novella. A kötetből népének tragikus életérzése sugárzik, az író rövidprózákba, feszes-tömör, néhol allegorikus-szimbolikus megoldású, balladás hangvételű írásokba sűrítette a székelység életérzését, drámai - olykor tragikomikus - helyzetét, amelybe Erdély magyarsága került, és amelynek lesújtó hatásán sem a nép, sem az író nem tudott felülemelkedni.

„Hallod a tavaszi szelet? Törvény, hogy zúgassa a fákat. Rügyeket bontson, vizeket árasszon, illatot kavarjon. Fákat is döntsön, korhadó fákat. Isten törvénye, egyetlen törvény. S ha ettől elszakad az em-ber, akkor elvéti az ösvényt s eltéved a világban…”

216 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420002

128 oldal Kartonált Kat. szám: 420013

Júlia szép leány

A kastély árnyékában

Életében bemutatott mindhárom drámája – Júlia szép leány, Jézusfaragó ember és Az új haza – zajos sikert ért el, utóbbi kettő a Nemzeti Színház színpadán is. Nyirő drámái az életmű szerves részét képezik, hiszen ugyanannak a hagyománynak a „kivirágzásai”, amely remek prózai műveinek is fundamentumát képezik. E fundamentumot pedig a székely népélet, a székely mentalitás, a hagyományok és mítoszok alkotják.

Kat. szám: 420014

424 oldal Keménytábla

A titokzatos őzbak Kat. szám: 420015

Az antikrisztus és pásztorok Kat. szám: 420016

Kat. szám: 420003

Csaba Halhatatlan élet

Karácsony a havason

Kat. szám: 420017

Kat. szám: 420004

Kat. szám: 420008

Csoda történt

Havasok könyve

Kopjafák

Kat. szám: 420018

Kat. szám: 420005

Kat. szám: 420009

Elvásik a veres csillag

Íme, az emberek!

Madéfalvi veszedelem

Uz Bence

Kat. szám: 420019

Kat. szám: 420006

Kat. szám: 420010

Kat. szám: 420012

A zöld csillag

A sibói bölény

Az elszántak

Ember az országút szélén

Kat. szám: 420007

Kat. szám: 420011

Kat. szám: 420024

Kat. szám: 420020

2

A Nyirő József könyveket keménytáblás változatban kínáljuk!

Farkasverem Kat. szám: 420021

Magukrahagyottak Kat. szám: 420022

Napsugár Altatódal Kat. szám: 420023

Utóélete Kat. szám: 420025

Vérben és viharban Kat. szám: 420026

Zsoltár és trombitaszó Kat. szám: 420027 A válogatás mind kartonált kötésű könyveket tartalmaz!

Rendeljen telefonon: 0266-361 101


A “Bánffy trilógia” amelyben az első világháborút megelőző évtizedek magyar társadalmának monumentális freskóját ismerhetik meg

Benkő László Honfoglalás - Táltosidők

Megszámláltattál... Mikor Abády Bálint fiatal grófot felkérik, vállalja el a megürült lélbányai országgyűlési képviselőséget, ő rövid habozás után elfogadja. Csupán azt köti ki, hogy párton kívüli programmal indulhasson. A művelt, jó neveltetést kapott és naiv Abádynak kevés fogalma van az élet nehézségeiről, hisz gyermekkorát a Theresianum zárt és előkelő intézetében, a vakációkat falun, a dénestornyai kastélyban töltötte. Később az a néhány egyetemi év, a diplomáciai kurzus és a külügyi szolgálat állomásai sem az élet árnyoldalait mutatták meg neki.

Darabokra szaggattatol...

1906 őszén helyreállt az államháztartás rendje. Nagy érdeme ez a koalíciós kormánynak. Vagy ez csak a látszat? Abády Bálint lassan beletanul a képviselőség feladataiba, túlesik a szűzbeszédén és napról napra szembesül a politika szövevényes világával is. Milóth Adrienne-nel való kínzó, szenvedélyes és titkos szerelmük közben az ország, a birtok gondjai nehezednek Abádyra, míg Adrienne szerelmi csalódásba belebetegedett húga istápolása mellett rettenetesen szenved férje őrültségétől.

Abády nem fogadott szót szerelmének, és nem nősült meg, Adrienne pedig nem vált el a közben teljesen elboruló elméjű Uzdytól. Kislányát viszont végre maga nevelhetné, az anyósa átengedte neki a feladatot, de már késő, nem hozhatók be a külön töltött évek, ezért intézetbe küldi. Abády Bálint közben nem szűnik meg nemes célokért küzdeni, ő adja elő az Erdély közönségéhez címzett határozatban álló követeléseket, mely szerint: itt az ideje, hogy végre pártkeretektől függetlenül összetartsunk azokban a kérdésekben, melyek szülőföldünket közvetlenül érdeklik, melyek az itteni békés együttélést, a hathatós továbbfejlődést befolyásolják...

318 oldal Kartonált Kat. szám: 420029 Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420031

402 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420032

Honfoglalás - Idegen tüzek A magyar honfoglalást és az azt megelőző időszakot bemutató nagyszabású trilógia második kötetében Gecse, a magyar solymász elszakadva törzsétől, véreitől és etelközi otthonától Pannóniában él. Beilleszkedik az ottani szlávok és frankok társadalmába, felesége és családja van, de mégis ízig-vérig magyar marad.

394 oldal Keménytábla Kat. szám: 420033

Honfoglalás A megszerzett föld

220 oldal Kartonált Kat. szám: 420030

A Honfoglalás-trilógia befejező kötetében a vérzivataros IX. század végén járunk. A magyarság etelközi szállásvidékén él, a törzsszövetség erős. A kazároktól történt elszakadás véráldozatát kiheverve, más nemzetségekkel, régi kazár alattvalókkal gyarapodott a magyar, és segédhadként, busás zsákmány fejében ismét hajlandó idegen érdekek mellett harcba szállni.

Együtt olcsóbb! 390 oldal Keménytábla Kat. szám: 420035

Kat. szám: 420034

Petelei István

Búcsújárás Szűk mederben lefolyt, de mély és tartalmas élet jutott osztályrészéül a századforduló egyik legkiválóbb erdélyi írójának, a novella meste-rének, Petelei Istvánnak. Egész életében kerülte a feltűnést, beérte az erdélyi vidéki város környezetével, elvonult dolgozószobája magányába vagy a szovátai erdőkbe. Kolozsvárott politikai lapot szerkesztett. Inkább dolgozott, mint szerepelt, de a kolozsvári művelődési mozgalmakban ott volt mindenütt, ahol munkájára szükség volt.

256 oldal Keménytábla Kat. szám: 420041

Somogyváry Gyula

Virágzik a mandula Vitéz Somogyváry Gyula az 1920-30-as évek hazai közéletének ismert személyisége. Változatos, drámai életsorsának nyitányát az első világháború jelentette. Érettségi vizsgája után önként jelentkezett katonának, harcolt az olasz és az orosz fronton egyaránt. Töretlen akaratereje és izzó hazaszeretete átsegítette a nehézségeken. A háború végén tartalékos főhadnagy volt, ezt követően részt vett a vörös hatalom elleni szervezkedésben.

304 oldal Keménytábla Kat. szám: 420039

Rákosi Viktor

Elnémult harangok Szerelmi történetként, és messziről indul a cselekmény. Az erdélyi református teológus, a tehetséges Simándy Pál kitűnő bizonyítványokkal, ám megtört szívvel tér haza Utrechtből Kolozsvárra. A református püspöktől azt kéri, hogy a koldusok papja, az elhagyottak támasza, a szenvedők vigasztalója lehessen. Így kerül Magyargarabóra, Bod Péter egykori templomába, a görgényi havasok közé, hogy a magyarság megmaradásának végvári vitéze legyen e nyomorultul tengődő havasi faluban.

264 oldal Keménytábla Kat. szám: 420040

Viharlovasok - A táltos fia Viharlovasok Árpád népe - sok harc és vi- A vér törvénye szontagság után - megszállja a Kárpát-medence keleti oldalát, e régtől kiszemelt földet, s a törzsek ideiglenes szállásokat foglalnak. Hogyan tovább?

384 oldal Keménytábla Kat. szám: 420037 Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420038

Néhány év telik el a 907-es győztes háború után, amit a mai Pozsony térségében, a Duna két oldalán vívott meg a magyar törzsszövetség a frank Gyermek Lajos király és bajor szövetségese ellenében.

392 oldal Keménytábla Kat. szám: 420036

Keressen minket Facebookon! www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

3

Magyar irodalom

450 oldal Kartonált Kat. szám: 420028

És hijjával találtattál...

A magyar honfoglalásról szóló, három kötetet magába foglaló, hiteles történelmi tényekre alapozott, ám lebilincselően izgalmas regényfolyam első része az olvasót a IX. század közepére repíti vissza, a magyarok levédiai és etelközi őshazájába. A lendületes és nagy ívű mű cselekménye több szálon futva egy családregény-trilógia alapjait teremti meg. Beke, a fiatal mogyeri vitéz élete szerencsétlen fordulatot vesz, mikor egy véletlen baleset során halálosan megsebesíti legjobb barátját.


Ma d e r s pa c h Vik to r

Makkai Sándor

Menekülésem Erdélyből Élményeim a nyugat-magyarországi szabadságharcból Egy rendkívül érdekes, izgalmakban bővelkedő könyvet vehet kézbe az olvasó. Maderspach Viktor Menekülésem Erdélyből című könyve az 1930-as években több kiadást megért, de a II. Világháborút követően a kommunista diktatúra évtizedei alatt az elfelejtésre ítélt, tiltott könyvek listájára került.

Magyarok csillaga Makkai Sándor (18901951) a modern történeti regény nagymestere, gróf Bánffy Miklós írótársa, az erdélyi helikonisták egyik legismertebb alkotója. Szépirodalmi műveit javarészt az Erdélyi Szépmíves Czéh jelentette meg 1925 és 1943 között. A Magyarok csillaga az államalapítás forrongó időszakába enged bepillantást, s látnoki erővel jeleníti meg a sorsdöntő és sorsformáló korszakot, amikor hajszálon függött a magyarság léte és jövője.

240 oldal Keménytábla Kat. szám: 420042

Az oláhok vérnyomában a Fekete - tengerig Maderspach Viktor Erdély szülöttje volt, valamikor hatalmas birtokok ura, hiszen a Zsil völgyének vidéke, a Retyezát és a Páreng-havasok jó része a Maderspach-birtokhoz tartozott.

252 oldal Keménytábla Kat. szám: 420043

Kat. szám: 420044

Magyar irodalom

Ördögszekér Makkai Sándor a modern történeti regény nagymestere, gróf Bánffy Miklós írótársa, az erdélyi helikonisták egyik legismertebb alkotója. Szépirodalmi műveit javarészt az Erdélyi Szépirodalmi Céh jelentette meg 1925 és 1943 között. Első megjelenésekor az Ördögszekér egy csapásra zajos könyvsiker lett; a híres és hírhedt regény ugyanis a Báthoryak szerelmi történetébe enged bepillantást, mi több, Báthory Anna rejtélyes élettörténetének pikáns részleteibe avatja be olvasóit, nem véletlen, hogy a kor vadromantikus botránykönyvének tartották. A történet 1601ben kezdődik, és 1636-ban zárul. A csíksomlyói Báthory István árvái, Gábor és Anna az ecsedi Báthoryak udvarába kerülnek, évekkel később a rendek Báthory Gábort Erdély trónjára emelik. Az ifjú fejedelem öt év múlva gyilkosság áldozata lesz, s helyét Bethlen Gábor foglalja el.

Együtt olcsóbb!

Szabó Dezső

260 oldal Kartonált Kat. szám: 420051

368 oldal Kartonált Kat. szám: 420050

Az elsodort falu Nem is olyan régen, még a tiltott könyvek listáján szerepelt a 20. századi magyar nagyepikának e jelentős alkotása, amely a két világháború közötti hazai és kisebbségi magyar szellemi élet talán legnagyobb hatású alakítója volt a szépirodalmi művek közül.

462 oldal Keménytábla Kat. szám: 420048

Megered az eső Szabó Dezső főműve, Az elsodort falu megírása után rögtön elkezdte írni a folytatást. A Megered az eső az 1918/19. évi magyarországi forradalmakat - pontosabban e forradalmak kisajátítását, elsikkasztását ábrázolja.

Táltoskirály A Táltoskirály IV. Béla ifjúságának és Erdélyben töltött időszakának nagyregénye. Az önmagát fegyelmezni tudó, vasakaratú királyfi száműzetése kezdetétől látta, hogy romantikus hajlamú, dicsőségre szomjas apja, Endre király hogyan teszi tönkre Szent István királyságát.

420 oldal Kartonált Kat. szám: 420052

Márai Sándor

Hallgatni akartam Irodalmi szenzáció Márai legismertebb műve folytatásának megjelenése. És meg kell írni a Polgár vallomásai harmadik, befejező kötetét. Ez álmatlan éjszakákon e kötet szerkezetén gondolkozom - írta Márai 1944ben a Naplóban. De az ötlet csak 1949-ben érik be, az eredeti, eddig a hagyatékban kallódó kéziraton 1950 szerepel befejezés gyanánt, vagyis a Hallgatni akartam tekinthető Márai első emigrációban írt befejezett művének!

238 oldal Keménytábla Kat. szám: 420047

184 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420054

Egy polgár vallomásai

Miért?

Segítség!

A Miért? hosszabb regénynek készült, az író ugyanis sohasem mondott le Az elsodort falu további folytatásáról. Figyelemre méltó társadalmi elemzés, kulcsregény, jól felismerhető benne gróf Károlyi Mihály és Jászi Oszkár alakja.

A Segítség!, noha a magyar irodalom legjelentősebb regényeinek egyike, soha nem volt tananyag és nem lett kötelező olvasmány. A vele szemben folytatott ellenpropaganda megelőzte a megjelenését, és máig tart.

A csonkítatlan és cenzúrázatlan kiadás A könyv, ami kora botrányműve volt. És hiányos 1935 óta. Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni egy későbbi kor számára tanúságot arról, hogy a század, amelyben születtünk, valamikor az értelem diadalát hirdette. A könyv, amit eddig csak csonka változatban ismert a magyar olvasóközönség.

372 oldal Keménytábla Kat. szám: 420046

576 oldal Keménytábla Kat. szám: 420045

580 oldal Keménytábla Kat. szám: 420053

4

Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420049

Az igazi

282 oldal Keménytábla Kat. szám: 420055

Az 1941-es regény egy zátonyra futott házasság monológja; Márai előbb a feleség, aztán a férj szemszögéből avatja be olvasóit a bonyolult szerelmi háromszögbe...

Judit és az utóhangok Ez a két írás folytatása és befejezése Az igazi című regénynek, mely a negyvenes évek elején jelent meg, írja jegyzetében Márai 1979-ben.

224 oldal Keménytábla Kat. szám: 420056

Rendeljen telefonon: 0734-060 731


További Nemere István könyveket kérjen kollegáinktól vagy rendeljen a www.bibliofilkonyvklub.com webáruházból!

Fekete István világa!

Sánta Gábor

Fekete István nyomában

Nemere István

Újabb titkok könyve

Titokzatos találmányok

Titkok könyve, szinte mindegyik jókora botrányt kavart. Egyikért-másikért a szerzőt még bíróság elé is citálták volna a „népbutításra” hivatkozó akadémikus ellenfelek, de erre sohasem került sor, mert a Titkok könyvei mindig igazat állítottak, és az ismert világ határait feszegették. A szerző ismét olyan témákat boncolgat, amelyeket nemcsak a „hivatalos” tudomány, de olykor bizony a politika is elhallgat az emberek elől. A közelmúlt, a ma és a holnap újabb tudományos felfedezései mellett ezek az eltussolt ügyek is szóba kerülnek a könyvben.

Ami ma képtelenség, az holnap nyilvánvaló, és fordítva. Tudósok százai, ezrei világszerte ebben a pillanatban is azon fáradoznak, hogy megdöntve a régi tanokat, valami felejthetetlent, meghökkentőt találjanak fel. Nos voltak, akiknek ez sikerült. Parafeltalálóknak nevezzük őket, mert munkásságukat a kor tudományos szintje nem tudja befogadni. Vannak közöttük elzárkózott, „őrült tudósok”, de van, akit Nobel-díjra is jelöltek. Tizenkét történet, tizenkét hihetetlen találmány, amelyek egyenként is megingatták a tudomány világát.

210 oldal Kartonált Kat. szám: 420057

222 oldal Kartonált Kat. szám: 420058

Nemere István

Egyiptom titkai Elsősorban a piramisok keletkezésének rejtélyeit feszegeti a szerző, de szóba kerülnek az ókori ország és társadalom egyéb titkai is. Erénye, hogy már a huszonegyedik századi felfedezéseket is tárgyalja, sőt pellengérre állítja azt az egyiptomi tudóst, aki a világ tévéműsoraiban többször leszerepelt és sarlatánnak bizonyult.

272 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420060

224 oldal Kartonált Kat. szám: 420059

Fekete István

Ballagó idő

Ignácz Rózsa

Jókai Mór

Rézpénz

A Damokosok

Ignácz Rózsa (1909-1979) egyik legjelentősebb erdélyi témájú regényét tartja kezében az olvasó. A történet egy tehetséges fiatal magyar színésznő, Türje-Szász Klári és egy nős ember, Deák Ádám feltaláló ezermester szerelme köré szövődik. Deákot rábeszélik, hogy hamisítson román pénzt, réz húszlejeseket. A cél Erdély függetlenítése lenne mind Magyarországtól, mind pedig Romániától. Amikor lebuknak, a joginál sokkal nagyobb vereséget szenved Deák Ádám, mivel ártatlannak minősítik a felbujtó román gazdával, ...

Mit adhat egy Jókai-regény a magyar olvasónak 2014-ben? A regény Erdély aranykorát megelőző korból, a II. Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjáratát követő időkben játszódik. E balsikerű hadművelet következményeként az erdélyi sereg színe-java tatár fogságba került, köztük Damokos Tamás csíki főkapitány, valamint Czirjék Boldizsár a furfangos székely ezermester is. Az ő szökésével indul meg a cselekmény, mely aztán Damokos Tamás kiszabadítására irányul és a továbbiakban számtalan izgalmas fordulatot vesz.

400 oldal Keménytábla Kat. szám: 420068

202 oldal Keménytábla Kat. szám: 420069

Daniel Florion

Koronás fők, botrányos élete Vajon a koronás fők másképpen éreznek, mint az átlagember? Lehet-e egy király vagy királynő is olyan szertelenül szerelmes, mint egy polgárlány vagy egy parasztlegény? És ha igen, mi lehet ebből? Nagy szerelmek, nagy botrányok, nagy bukások és felmelkedések váltakoznak e könyv lapjain. Nagy királyok tragikus házasságai, titkolt szerelmi ügyei, törvénytelen gyermekei, akkor vagy később leleplezett viszonyai bukkannak fel ezeken a lapokon.

320 oldal Kartonált Kat. szám: 420070

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

Közel jött hozzám a város, szinte rám telepedett erőszakos nagyságával, színével, szagával, kissé idegenes nyelvével is, de a szülőfalumat el nem nyomhatta, meg nem sérthette, még csak nem is homályosíthatta el sem akkor, sem később, és azóta sem soha. Tudom, hogy Gölle azóta megváltozott formájában, szokásaiban és bizonyára nyelvében is, de az a falum, amelyben én születtem, a nagy béke zsúpos házainak sora, az emberek szíve, a Kácsalja és a Cönde, a templom és a temető meg nem változhattak soha, mert emlékeim lelkében őrzöm őket, s ez a lélek örökkévaló. Fekete István röviddel a halála előtt fejezte be megindító önéletrajzi regényét, amely Somogy megyében eltöltött gyermek- és ifjúkorát eleveníti fel. Az egymást követő, hol derűs, hol borongós emlékek segítségével a szerző elvezeti az olvasót különös hangulatokkal teli írói világába, beavat megérzéseibe, legbensőbb titkaiba. A regény egyúttal fénykép mindazokról, akik a gyermek Fekete István személyiségét, világképét formálták.

474 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420061

Lutra

Bogáncs

288 oldal Keménytábla Kat. szám: 420062

303 oldal Keménytábla Kat. szám: 420065

Csí

314 oldal Keménytábla Kat. szám: 420063

192 oldal Keménytábla Kat. szám: 420066

Kele

Almárium

248 oldal Keménytábla Kat. szám: 420064

144 oldal Keménytábla Kat. szám: 420067

5

Magyar irodalom

Nemere István

Rendhagyó életrajz Tizenöt év szorgos kutatómunkájának eredményét tartja kezében az olvasó: Fekete Istvánról még sosem jelent meg ilyen teljességre törekvő életrajz. Sánta Gábor nem elégedett meg a levéltári forrásokkal, hanem maga kutatta föl és kérdezte ki mindazokat, akik még találkoztak vagy leveleztek az íróval. A rendhagyó életrajz nem időrendi sorrendben mutatja be Fekete István életének állomásait, hanem kiemeli az író gyermek- és felnőttkorának legfontosabb helyszíneit, valamint részletesen beszámol vadász- és horgászkalandjairól. A tudományos alaposságú munka igazi hiánypótló kötet, amelyet nemcsak a szerző rajongói forgathatnak örömmel, hanem azok is, akik még csak ismerkednek Fekete István műveivel, és kíváncsiak arra, hogyan lett a dunántúli uradalmi intézőből az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb magyar író. A könyvet több mint száz fekete-fehér fotó illusztrálja, ezeknek egy részét a nagy közönség most először láthatja.


A bába titka

Sabine Ebert

A bába döntése

Különleges könyv

Sabine Ebert (A bába titka, A bába nyomában) Freiberg város megalakulását megörökítő, részben fiktív, részben történelmi tényeken alapuló regénysorozatának harmadik kötete izgalmas, hol romantikus, hol tragikus fordulatokban bővelkedik. A bába történetei folytatódnak. Christian lovag és felesége, a hányatott sorsú, különleges képességű bába és gyógyító, Marthe nem sokáig élvezhetik békés hétköznapjaikat a gyorsan gyarapodó ezüstfalu szeretett és tisztelt elöljáróiként.

536 oldal Keménytábla Kat. szám: 420071 Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420074

Marthe különleges tudás birtokosa, képes akár egy tekintetből, akár egy kéz érintéséből is olvasni. Gyógyít és bábaként dolgozik. Így kerül fel egy vészterhes éjszakán a várba, ahol örököst várnak, fiút.

Regina Kaiser - Uwe Karlstedt

Kódolt vallomás

Sabine Ebert regényfolyamában, A bába titkát követő második részben továbbolvashatjuk Marthe és Christian hányattatásait.

1981. A Stasi hohenschönhaseni vizsgálati fogdája Kelet-Berlinben. Regina Kaisert kihallgatásra viszik. A vád – amivel nyugati kapcsolatai miatt illették – hazaáruló ügynöki tevékenység. Kihallgatója Uwe Karlstedt, aki ígéretes karrier előtt áll az Állambiztonsági Minisztériumban. A két ifjú embert ellenségként hozza össze a sors, mégis amikor találkoznak, megtörténik az elképzelhetetlen – egymásba szeretnek. Szerelem első látásra, amit csak hónapok múltán vallhatnak be néhány szóval, apró mozdulatokkal és egy számkód segítségével, amit Regina talál ki cellája magányában.

528 oldal Keménytábla Kat. szám: 420073

346 oldal Keménytábla Kat. szám: 420080

606 oldal Keménytábla Kat. szám: 420072

A bába nyomában

Mary Nichols

A szökőkút

Nyári lak

A festőtehetséggel megáldott egyetemista lány, Barbara fiatalon elveszíti az édesanyját, akinek a halálát sosem tudja teljesen feldolgozni. Épp a szemeszter végi szünidőt tölti barátaival, amikor rádöbben, hogy özvegy édesapja egy nála jóval fiatalabb nő mellett keresi a boldogságot. Mindenáron szabadulna a fojtogató légkörből, így kapóra jön neki George, a feltörekvő iparos házassági ajánlata. De vajon jól döntött, amikor igent mondott a frigyre?

436 oldal Keménytábla Kat. szám: 420084

344 oldal Keménytábla Kat. szám: 420081

Az ékszer 376 oldal Keménytábla Kat. szám: 420082

Lány a tengerparton 352 oldal Keménytábla Kat. szám: 420083

Debbie Macomber

Debbie Macomber

Csillagos éj Carrie Slayton, a fiatal és tehetséges újságírónő egy chicagói lap társasági rovatának munkatársa, ám a munkájával nem igazán elégedett, így hát elhatározza, hogy felmond. A főnöke azonban nem akarja elengedni, inkább egy igazán izgalmas feladattal bízza meg: készítsen interjút a titokzatos Finn Daltonnal, akinek a zord, ám mégis gyönyörű Alaszkáról szóló bestsellere a könyves toplisták élén áll, és rajongótábora egyre nő.

256 oldal Kartonált Kat. szám: 420075

6

A szív titkai 440 oldal Kartonált Kat. szám: 420076

Angyali segítség 224 oldal Kartonált Kat. szám: 420077

Egy új kezdet 496 oldal Kartonált Kat. szám: 420078

Rózsalugas 422 oldal Kartonált Kat. szám: 420079

Emmanuelle Arsan Emmanuelle 1. Lecke a férfiakról Emmanuelle – hívó szó az erotika világában. Százmilliók szemében ez a név a szabad szerelem művészi megtestesítője. A könyv 1959-es, első megjelenése sokkolta a világot, és újraírta az erkölcs fogalmát. A 20. század kifinomult stílusú, kultikus regénye még ma is a női erotikus irodalom legmerészebb darabja.

280 oldal Kartonált Kat. szám: 420085

Emmanuelle 2. Az antiszűz Emmanuelle egyre vadabb kalandokra szánja el magát férje, Jean maximális támogatása mellett. Mostanra mindketten levetették magukról a birtoklási vágy béklyóit.

352 oldal Kartonált nált Kat. szá szám: 420086 Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420087

Jan Stradling

A történelem rettegett asszonyai Rettenthetetlen, vérszomjas hadvezér, erőskezű, könyörületet nem ismerő uralkodó, kegyetlen zsarnok, agyafúrt szélhámos, a társadalom szabályait felrúgó rablóvezér vagy terrorista, eszelős gyilkos: megannyi tipikus, kisebbnagyobb emberi közösségek, de akár egész népek, nemzetek sorsát hosszú időkre meghatározó negatív figurái a történelemnek, akik valószínűleg férfiként jelennek meg képzeletünkben.

280 oldal Kartonált Kat. szám: 420088

www.bibliofilkonyvklub.com


Vásárolja meg a világ leghíresebb szerelmi történetét és ajándékba elküldjük a szerző: Hivő lelkek című regényét !!!

Karen Essex

A szerelmess Drakula

Ajándék!

Szerelmi történek

Hívő lelkek

Oliver szerelme Erich Segal a Szerelmi történettel (Love Story) lett egycsapásra világhírű - Oliver Barrett és Jennifer Cavilleri története méltán nyerte el sokak tetszését.

Erich Segal nagy ívű regénye darabokra hullt világunk feloldhatatlan ellentéteit tárja elénk. Brooklynból indul a történet, itt éli szokásosnak nem tekinthető életét három fiatal.

Mina Murrayy fiatal tanító-nő és egy tehetséges ügyvéd boldog meny a s sz o nya a viktoriánus Angliában. Élete látszólag a legjobb úton halad a rendezett nyugalom és a családi boldogság felé, amikor felelevenednek benne gyermekkora egyszerre varázslatos és riasztó emlékei, hogy aztán rejtélyes események vehessék kezdetüket: a valósággal összemosódó, mind zavarba ejtőbb álmokat lát, legjobb barátnőjét a szeme láttára emészti el a megszállott szerelem, és egy különös, daliás idegen tekintete kíséri minden léptét.

414 oldal Keménytábla

422 oldal Keménytábla

Erich Segal

296 oldal Keménytábla Kat. szám: 420089

A házitanító lánya Emma Smallwood apja, miután felesége meghalt, bezárja magániskolája kapuit, és házitanítónak szegődik a Weston családhoz, akik egy sziklaszirten magasodó, ódon kastélyban élnek. A lány követi apját a távoli Cornwallba, és az udvarházban újra találkozik Weston báró két idősebb fiával, akik hajdanán maguk is apja magániskolájának tanulói voltak, és mostanra jóvágású, felnőtt férfiakká értek.

Madeline Hunter

Merész vágyak A híres londoni kurtizán lányát, Celiát egész életében arra készítették fel, hogy a gyönyörszerzés művészetében anyja nyomdokaiba lépjen. A döntő pillanatban azonban menekülőre fogja. Távol a társadalmi előítéletektől, titokban él évekig egy jó barát védőszárnyai alatt. Édesanyja váratlan halálakor egyik napról a másikra megváltozik az élete, és a temetést követően szembesül azzal is, hogy örökségként rengeteg adósságot és egy aprócska londoni házat tudhat csak a magáénak.

Elisabeth Hoyt

Szerelmünk lapjai A mű a végtelen szerelem szívszorítóan gyengéd története. 1946-ban, Észak-Karolinában kezdődik, amikor Noah Calhoun visszatér a második világháborúból. A harmincegy éves férfi, miközben megpróbálja birtokát felvirágoztatni, folyton egy gyönyörű lányra gondol, akivel tizennégy évvel korábban találkozott, és akit eddig mindenkinél jobban szeretett.

192 oldal Keménytábla Kat. szám: 420091 Kat. szám: 420092

Sabrina Jeffries

Mary Jo Puttney

Felejthetetlen csók

Lányrablás

Silence Hollingbrook egyszer már megjárta a poklot a híreshírhedt, könyörtelenségéről ismert folyami kalóz, Elbűvölő Mickey OConnor miatt. Kénytelen volt megalázkodni előtte, hogy néhai férje védelmére keljen. A kalóz ezért meglehetősen nagy árat fizettetett vele: sárba tiporta makulátlan tisztességét. Silence hites ura időközben a tengerbe veszett, a nő pedig nem sokkal később egy kisbabát talált a küszöbén.

Lady Minerva Sharpe tizenkilenc évesen szenvedélyes csókot kapott a jóképű, ám felettébb kicsapongó életet élő Giles Masterstől, amely a férfi lehetetlen viselkedésével együtt örökre az emlékezetébe vésődött... Közel tíz év múltán a lány még mindig hajadon, és minden vágya, hogy életét a regényírásnak szentelhesse. Tervét azonban meghiúsítani látszik nagyanyja ultimátuma, ezért Minerva úgy dönt, megpróbál túljárni az idős asszony eszén.

Az apró termetű, aranyhajú Sarah Clarke-Townsend vőlegénye halála utána lassan beletörődik, hogy vénkisasszonyként végzi, és a sors unalmas életet szánt neki, amikor a hétköznapok egyhangúságát egy váratlan esemény töri meg. Ikertestvérével, Ashton hercegnéjével épp egy elhagyatott templomot látogatnak meg, amikor emberrablók lepik meg őket, és Sarah vakmerő ötlettől vezérelve az állapotos Mariah helyébe lép, így a gazemberek őt hurcolják magukkal.

Botrányos vágyak

408 oldal Keménytábla Kat. szám: 420093

366 oldal Keménytábla Kat. szám: 420094

344 oldal Keménytábla Kat. szám: 420095

336 oldal Keménytábla Kat. szám: 420096

315 oldal Keménytábla Kat. szám: 420097

Judith McNaught

Judith McNaught

Brenda Joyce

Brenda Joyce

Catherine Anderson

Édes győzelem

Whitney kedvesem

Halálos gyönyör

Halálos viszonyok

Hetedik menyország

Keménytábla Kat. szám: 420098

Keménytábla Kat. szám: 420099

Keménytábla Kat. szám: 420100

Keménytábla Kat. szám: 420101

Keménytábla Kat. szám: 420102

Rendeljen telefonon: 0734-060 733

7

Szerelmes regény

Julie Klassen

Nicholas Sparks


William Dietrich

Töviskorona Ethan Gage, az amerikai kalandor, miután egy tornádóban elveszítette a feleségét, Franciaországba indul, hogy bosszút álljon az asszony haláláért. Mivel úgy tudja, Napóleon sodorta veszélybe a családját, valamint ő állt fia elrablása mögött is, merényletet tervez az Angliát megszállni igyekvő Bonaparte ellen, akit épp a közeljövőben akarnak császárrá koronázni. Noha a hatalom kíméletlenül felszámol minden összeesküvést, Gage mégis a királypárti összeesküvők oldalára áll. Szövetséget köt a veszedelmesen csábító, gőgös, rangjától megfosztott arisztokratával, Catherine Marceau grófnővel. Kalandos útjukat követően a francia partokon azonban olyan meglepetés várja, amire álmában sem gondolt Gage hamarosan az események sűrűjében találja magát, és hol az egyik, hol a másik oldalhoz csapódva keresi a kiutat a történelem veszélyes és kaotikus útvesztőjéből.

Kat. szám: 420103

Történelmi regény

376 oldal Keménytábla

Roberto Saviano

ZéróZéróZéró

William Faulkner

A legyőzetlenek „Észreveszi-e az olvasó, hogy egy folyóiratközlésekből összerakosgatott és átrendezett elbeszélésfüzér már első darabjában (a Cselvetésben) is többet sejtet, mint megannyi kiszínezett polgárháborús kalandot? A kései visszatekintés a múló-elmúlt idővel kíván szembenézni, amikor gyerek, kamasz, felserdült fiatal volt az öregembernek megismert regényalak, és zűrzavaros aktualitás a hagyományban megállapodott hőslegenda. A Sartoris megjelenése után öt-tíz évvel Faulkner szükségét érezte, hogy jellemformáló előtörténettel egészítse ki a második Bayard Sartoris életrajzát. Vagy csak megélhetési krónikásként kerítette elő az »apokrif« családhistóriát? A kritikusok vitatták, kétségbe vonták a kötet fogantatását és értékét. Az olvasó kevesebbet meditál: örömét leli az olvasmányban. Amit most először olvashat magyarul Pék Zoltán erős sodrú, faulkneri ihletésű fordításában.” (Részlet Géher István utószavából)

180 oldal Keménytábla

A berber kalózok

A smaragdvihar

344 oldal Keménytábla Kat. szám: 420104

366 oldal Keménytábla Kat. szám: 420105

Kat. szám: 420109

Roberto Saviano könyvének címe, a három egymás melletti nulla a drog finomságára utal. A három nullás a legtisztább kokain. Ez a kötet bátor és kitartó kutatómunka eredménye. Felfedi a kokainkereskedelem sötét hálózatát, nem látható, de annál jelentékenyebb gazdasági szerepét, és ami a legmegdöbbentőbb: mindannyiunk életére gyakorolt közvetlen hatását. A szerző első könyve, a nápolyi maffia titkait felfedő „Gomorra – Utazás a nápolyi maffia, a Camorra birodalmába” nagy port kavart, ötvenhárom országban összesen tíz millió példányban kelt el.

440 oldal Kartonált Kat. szám: 420110

Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420106

Stacy Schiff

Kleopátra

Hogyan alakult ki a nemzetek identitása? A világ több országában történészvita robbant ki az iskolai tankönyvek tartalma miatt, például Ausztráliában, Oroszországban és Japánban.

A legfrissebb történelmi kutatásokat felhasználó, lenyűgöző, színes illusztrációkkal gazdagított könyv végigvezeti az olvasót az újkori birodalmak konfliktusokkal, kegyetlenséggel, heroizmussal, nagy felfedezésekkel és különleges teljesítményekkel teli történetén.

Egyiptom királynőjének valódi arca Ki ne hallott, olvasott volna Kleopátráról, a történelemnek erről a híres asszonyáról? Kleopátra a világtörténelem egyik legtitokzatosabb asszonya. Palotáját elárasztotta az ónix és gránátkő csillogása, de még jobban a politikai és a szexuális intrika. Stacy Schiff ragyogó életrajzi munkája friss és provokatív portrét rajzol Julius Caesarról és Marcus Antoniusról, de ami ennél is csodálatosabb: megismerhetjük Egyiptom utolsó királynőjének valódi arcát, aki sokkal több volt, mint a legendák csábos szépaszszonya ...

320 oldal Keménytábla Kat. szám: 420107

320 oldal Keménytábla Kat. szám: 420108

432 oldal Kartonált Kat. szám: 420111

Peter Furtado

Nemzettörténetek

8

Birodalmak tündöklése és bukása

Maurice Druon

A vaskirály

A megfojtott királyné

A sorozat első darabja Szép Fülöp uralkodásának utolsó korszakát dolgozza fel lebilincselő történelmi hitelességgel. A hideg és kegyetlen uralkodó szeme előtt egyetlen cél lebegett: az egységes Franciaország megteremtése. Miközben a Vaskirály az ellenfeleivel küzd a csatamezőkön, megismerhetjük az udvari életet, annak minden ragyogásával és intrikájával együtt.

A sorozat második darabja Civakodó Lajos uralkodásának fordulatos történetét dolgozza fel. A céltudatos Vaskirály véres áldozatok révén naggyá tette Franciaországot, de a rend felborul, mivel az új uralkodó szeme előtt csak saját boldogsága lebeg: új feleségről és fiú utódról ábrándozik. Hűtlen feleségét börtönbe záratja, a lányát megtagadja. A királyi udvarban ismét felüti a fejét az intrika, a központi államszervezet egyre gyengül, a klikkek egymás torkának esnek, a nép éhezik. 270 oldal Kartonált Kat. szám: 420113

328 oldal Kartonált Kat. szám: 420112

Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420114

www.bibliofilkonyvklub.com


Kifutó címek, gyorsan rendelők előnyben!

James Grippando

Zaklatás

Lincoln Child - D. Preston

Fehér tűz

Jonathan Kellerman

Peter James

Greg Iles

A bosszú játéka

A gonosz közel van

Bűntudat

Peter James

Frederick Forsyth

Az idő rabságában

Ikon

Egy betöréses rablás során tízmillió font értékben tűnnek el antik tárgyak egy idős brightoni hölgy otthonából, aki a rablók brutális bántalmazásának következtében belehal sérüléseibe. Az ügyben nyomozást indító Roy Grace főfelügyelő meglepve tapasztalja, hogy a meggyilkolt hölgy családja számára az antik tárgyak nem tűnnek túl értékesnek annál inkább egy régi zsebóra. Az áldozat kilencvenöt éves öccsét, Gavin Dalyt az óra elvesztése arra sarkallja, hogy ...

Ez volt az a nyár, mikor a kenyér ára meghaladta az egymillió rubelt. Ez volt az immár harmadik nyár, amelyik rossz termést hozott. Ez volt az a nyár, amelyen a távoli vidéki kisvárosok utcáin az első oroszok éhen haltak. Ez volt az a nyár, mikor az orosz elnök, távol minden segítségtől, szívrohamot kapott a limuzinjában, és egy öreg takarító ellopott egy iratot. 1999 nyarát írták. A Gergely-naptárhoz igazodó világ a kétezredik év előestéjét ünnepli.

360 oldal Keménytábla Kat. szám: 420118

494 oldal Kartonált Kat. szám: 420119

Leon Uris

A zarándok A zarándok a gyűlöletről, a szeretetről, a hatalomról, a bosszúállásról és a megbocsátásról mesél nekünk egy arab család életén keresztül. Megismerjük Ibrahimot, az apát, aki Tabah falu muktárjaként megpróbálja megvédeni népét a pusztulástól, de nem tudja őket megvédeni saját maguktól. Iszmailt, az éles eszű fiút, aki igaz muszlimként hűen követi apját, de minduntalan szembetalálja magát a kérdéssel: vajon ami a vallás szerint helyes, az mindig igaz-e is egyben? És Nadával, a tiszta szívű lánnyal, akinek boldogsága e két férfi kezében van.

608 oldal Kartonált Kat. szám: 420120

Rendeljen telefonon: 0734-060 733

Keménytábla Kat. szám: 420122

Akciós regényy

Keménytábla Sydney Bennettet, egy mi- Régi ismerősünk, az elegáns, Kat. szám: 420121 Milo Sturgis, a Los Angeles-i ami éjszakai klub pincér- művelt, érzékeny és rendkírendőrség gyilkossági csoportnőjét azzal vádolják, hogy vül intelligens FBI-ügynök, megölte kétéves kislányát. Aloysius Pendergast kényte- jának hadnagya és briliáns seJack Swyteck védőügyvéd len megszakítani békés nyara- gítőtársa, Alex Delaware psziúgy határoz, megvédi a fi- lását a Riviérán: ki kell hoznia chológus ezúttal egy különöatal nőt, bár sejti, hogy ez- a börtönből fiatal mentoráltját, sen rejtélyes bűntény felderízel karrierje legnehezebb Corrie Swansont. A bűnügyi tésében segítik egymás munés legellentmondásosabb főiskolás lány különös halál- káját. A képlet első pillantásügyét vállalja. A közvéle- esetek ügyében vizsgálódik ra szinte megfejthetetlennek ményt sokkolja az anya fel- a gazdag coloradói síparadi- tűnik. Egy frissen megvásámentése, Jack pedig fenye- csomban, Roaring Forkban. rolt ház felújításánál egy hatgető telefonhívásokat kap, Az 1870-es években néhány van évvel korábban eltemetett sőt őt magát is megtámad- bányász egy grizzly támadásá- csecsemő csontváza kerül elő, ják. A média kenőpénzről nak esett áldozatul. Vagy talán és röviddel ezután egy közeli pletykál, ezzel tovább növe- nem is egy vadállat tépte szét parkban szintén egy gyermek li a tömeghisztériát, amely- és falta fel a szerencsétleneket? csontvázára, illetve egy fiatal nő holttestére bukkannak. nek egy fiatal lány is áldozaLee Child tul esik, akinek csupán anyElveszett holnap nyi a bűne, hogy rendkívül hasonlít Sydney-hez. AmiKeménytábla kor az ismeretlen férfi Kat. szám: 420123 344 oldal Keménytábla 336 oldal Keménytábla 360 oldal Keménytábla Kat. szám: 420115 Kat. szám: 420116 Kat. szám: 420117

Stephen White

A halál órája Keménytábla Kat. szám: 420124

Vince Flynn

Peter James

Kiélezett helyzet

Könnyű léptek

Keménytábla Kat. szám: 420125

Keménytábla Kat. szám: 420126

Lee Child

Michael Robotham

Nincs mit veszítened

Zuhanás a semmibee

Keménytábla Kat. szám: 420127

Keménytábla Kat. szám: 420128

9


Sven Hassel

A komisszár

M. Baigent - R. Leigh

A Valkűr hadművelet

Háborús

Stauffenberg és a Hitler elleni merénylet Voltak-e a Harmadik Birodalomnak hősei, hogyan válhatott nemzeti mítosszá a nácizmus, hogyan építgették germán, teuton, porosz hagyományaikból harcos nemzeti önképüket Hegel, Goethe, Wagner, Thomas Mann és a költő, Stefan George kortársai, vagy a Karl May regények if}u olvasói? A népszerű angol szerzőpáros a dokumentumkötet, a historikus esszé, a néplélekkutatás és a történelmi regény elemeit ötvözi lebilincselő könyvében, amelynek középpontjában Claus von Stauffenberg, a Hitler elleni összeesküvés vezéralakjának fordulatos élete áll.

A 2. szakasz végsőkig kimerült katonái ismét Oroszországban harcolnak. Kiégett tankokat és lerombolt településeket hagynak maguk mögött. Az ellenséges területen Porta megismerkedik az orosz származású Verával, akinek férje komisszárként teljesít szolgálatot a szovjet seregben. A felszarvazott férj hatalmas szovjet aranykészletet rejtett el, ami csak arra vár, hogy valaki megszerezze magának. A német hadsereg legelvetemültebb csibészei Porta tizedes, Wolf főgépész és a többiek egyesítik erőiket, hogy megcsinálják életük legnagyobb balhéját.

389 oldal Kartonált Kat. szám: 420130

OGPU börtön Porta, Pici, Papa, Barcelona, Heide és a többiek lehetetlen feladatot kapnak: egy szigorúan védett katonai börtönt kell elfoglalniuk Oroszországban. Ágyúval, géppuskával, lángszóróval és puszta kézzel vívnak pokoli harcot a dombtetőn álló, bevehetetlennek tűnő OGPUbörtön megszerzéséért. A szereplők már hozzászoktak a háború borzalmaihoz, de ez a küldetés nagyobb falatnak bizonyul. 396 oldal Kartonált Kat. szám: 420131

Kivégzőosztag

Gestapo

368 oldal Kat. szám: 420132

402 oldal Kat. szám: 420138

Menetjegy a pokolba

Monte Cassino

360 oldal Kat. szám: 420133

Fagyhalál 368 oldal Kat. szám: 420134

318 oldal Kat. szám: 420139

Bajtársak 324 oldal Kat. szám: 420140

Pokoljárás

Gyalogoshadosztály

286 oldal Kat. szám: 420135

256 oldal Kat. szám: 420141

Eltörölni Párizst!

Kárhozottak légiója

318 oldal Kat. szám: 420136

292 oldal Kat. szám: 420142

SS-tábornok

Lánctalpak

382 oldal Kat. szám: 420137

358 oldal Kat. szám: 420143

Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420144

362 oldal Keménytábla Kat. szám: 420129

William Dietrich

Véres birodalom Hogyan fér meg egymással a hitleri Németország, a második világháborús Kína és Tibet, valamint napjaink Amerikája és Svájca? William Dietrich legújabb könyvében a Harmadik Birodalom rettentő világába csöppenünk. Himmler arra utasítja Kurt Raedert, a kiváló természettudóst, hogy menjen el Tibetbe, és kutassa föl az ősi árja gyökereket, nem mellesleg azt a hatalmas erőt, amelyről Shambala legendája beszél. Ám az amerikai hadvezetés sem tétlenkedik: a CIA elődje, az OSS azzal bízza meg a híres-hírhedt kalandort, felfedezőt, Benjamin Hoodot, hogy fusson versenyt a német expedícióval, tudja meg, mi után kutakodnak a nácik Tibetben, és hárítsa el a világméretű veszélyt. A regény egyik fő szála kettejük vesszőfutása, számos gyilkos fordulattal, és az elmaradhatatlan segítőkkel: életüket áldozó, szerelmes asszonyokkal, női pilótákkal és szerzetesnőkkel. Az 1938-as Európa és Amerika? Hiszen mindez ma már történelem. De akkor hogyan kerül a történetbe napjaink kvantumfizikája, a genfi részecskegyorsító, és a mit sem sejtő tipikus amerikai szingli, Rominy Pickett?

468 oldal Keménytábla

10

Kat. szám: 420145

Timur Vermes

Nézd ki van itt 2011. nyara. Berlin közepén egy üres telken, katonai egyenruhában egy ötvenhat esztendős férfi ébredezik: Adolf Hitler. Amit talál: béke, demokrácia, rengeteg külföldi és egy női kancellár... Ebben az új világban a tőle elvárható fanatikus hittel új karrierbe kezd a televízióban. Timur Vermes káprázatos szatírájának Hitlere nemcsak végtelenül komikus figura, de ijesztően valóságos is. Meghűl az ereinkben a vér, hogy milyen könnyen megtalálja a helyét egy cinikus, gátlástalan világban, ahol a demokrácia hosszú évtizedei után a demagógia, a nézettségi adatok és a like-gombok nyomogatása vezérli a közéleti cselekvést. A könyv a megjelenése óta töretlen sikert arat Németországban, olvasók százezreit bűvölte el, és a világon szinte mindenütt az idei év egyik legjobban várt megjelenéseként beszélnek róla.

340 oldal Kartonált Kat. szám: 420146

Markus Zusak

A könyvtolvaj „EGY APRÓ KIS TÉNY, MEG FOGTOK HALNI!” 1939. A náci Németország. Az ország visszafojtja lélegzetét. A halálnak sohasem volt még ennyi dolga. Liesel, egy kilencéves kislány a nevelőszüleivel él a Himmel utcában. A szüleit koncentrációs táborba vitték. Liesel könyveket lop. Ez az ő története meg a Himmel utca többi lakójáé, amikor a bombák hullani kezdenek. FONTOS INFORMÁCIÓK!! Ez a kis történet egy lányról egy harmonikásról néhány fanatikus németről egy zsidó bokszolóról és egészen sok lopásról szól. „MÉG VALAMI, AMIT TUDNOTOK KELL A HALÁL HÁROMSZOR FOGJA MEGLÁTOGATNI A KÖNYVTOLVAJT”

598 oldal Kartonált Kat. szám: 420147

Rendeljen telefonon: 0734-060 731


N. Bakalar - R. Balkin

II. János Pál bölcsessége

252 oldal Keménytábla Kat. szám: 420148

232 oldal Keménytábla Kat. szám: 420149

Andreas Englisch

II. János Pál csodái

Stonehenge - Az ötezer éves rejtély Stonehenge - ezt a DélAnglia szívében található néhány követ, melyeknek elrendezése nagyfokú tudatosságról és megIepő technikai ismeretekről árulkodik, mind a mai napig titokzatosság lengi körül. A szinte teljesen kő nélküli dombvidék közepén lévő szabályos formájú, élére állított sziklakőegyüttes szó szerint kiemelkedik a környezetéből. Olyan különlegesség, amely minden ember illetve természet alkotta látványossággal felveszi a versenyt. A Stonehenge-t először említő írásos beszámoló 1130-ra tehető, de a legfrissebb radiokarbonos kormeghatározás szerint 5000 éves. Megalkotásáról, építőiről, funkciójáról máig nem alakult ki egységes álláspont - a régész Chippindale sem teszi le voksát egyik elképzelés mellett sem. Könyve tágas körkép a kőegyüttesről bemutatja első leírásait, ábrázolásait, feltárásának amatőr, majd egyre szakszerűbb menetét, s ennek szakmai buktatóit, kultuszhely-szerepét. Fölvillantja a Stonehenge körül kavargó, nemegyszer meghökkentő tudományos és ezoterikus elméleteket, s betekintést nyújt a műemlékegyüttessel kapcsolatos további tervekbe is. Chippindale pontos és mértéktartó, ugyanakkor izgalmas könyvét páratlan fekete-fehér és színes fotóanyag, valamint ábrák egészítik ki, így segítve az emberiség közös szellemi és vallási öröksége iránt érdeklődők tájékozódását.

312 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420150

Hit

Valóban egy szent vezette a Vatikánt Karol Wojtyla, a legendás II. János Pál pápa személyében? Valóban csodák kísérték a karizmatikus férfi pápaságát? Szentté avatása bizonyítékként szolgálhat arra, amiről Andreas Englisch, a német Vatikán-szakértő, két évtizeden át a saját szemével győződhetett meg: bizonyos jelek arra utalnak, hogy a lengyel pápa környezetében természetfeletti események például spontán gyógyulások következtek be. Ebben a könyvében Englisch hoszszú évek kutatásának eredményeit gyűjtötte öszsze, érzékeltetve annak a Karol Wojtylának lelki erejét és szabadságát, akit se a vatikáni bürokrácia, se az egykori keleti blokk vezetői nem voltak képesek térdre kényszeríteni.

A pápa az élet alapvető kérdéseiről II. János Pál pápa Szent Péter 264-ik utódaként több mint huszonöt éven át állt a katolikus egyház élén. Befolyásolni tudott keresztényeket és nem keresztényeket egyaránt - sőt még ateistákat is. A világ minden pontján államelnökök és földművesek kerültek hatása alá. Az Egyház történetének messze a legtöbbet utazó pápája volt, aki saját anyanyelvén szólította meg beszédeiben és szentbeszédeiben közönségét, bárhol is járt a világon. E kötet lényegi részleteket tartalmaz Őszentsége enciklikáiból, leveleiből, beszédeiből és más, a pápasága idején keletkezett megnyilatkozásokból vagy egyéb, nem hivatalos dokumentumokból.

Christopher Chippindale

Hozleiter Fanny Mosolyka

Te döntesz Mivel töltenék ki egy napot, ha nem lennék kerekeszszékben? Sosem feküdnék le, nehogy véget érjen az a csodanap! Fogócskáznék, dögös magas sarkúkban sétálgatnék, fára másznék és rengeteget táncolnék. Az összes számomra fontos ember nyakába beleugranék. Sétálgatnék a Duna-parton és a Városligetben, angyalkát rajzolnék a hóba vagy az avarba. És egyvalamit biztosan kipróbálnék nemcsak állva, de fejen állva is... Sokáig kerestem a miértekre a választ. Vajon miért lettem beteg? Miért küzdjek tovább? Mára azonban már tudom. Azért, hogy megmutassam a világnak: nincs lehetetlen! Fanny izomsorvadással született. Az orvosok 18 évet jósoltak neki, ám ő ma már 25 éves, dolgozik és valóra váltja az álmait. Mindig mosolyog, pedig folyamatosan harcot vív a betegségével, az élettel, a hétköznapi nehézségekkel. Kerekesszékét oly könnyedén viseli, mint mások a magas sarkú cipőjüket. Bár egyedül nem tud megfordulni az ágyban, vagy egy kupakot lecsavarni az ásványvizes üveg tetejéről, de imád élni, és célja, hogy egyszer egy asztal tetején táncoljon szilveszter éjszakáján.Fanny hozott egy döntést: nem hajlandó elkeseredni, és pozitív hozzáállása már többször átsegítette a leglehetetlenebb helyzeteken.

320 oldal Kartonált Kat. szám: 420151

Böjte Csaba

A fehér szív útja

Reisinger János válogatása

Legyen a jelszavad: felkelek és Atyámhoz megyek! Jó utat kívánok. A tisztulás, a bűnbánat, az engesztelés útja nem más, mind a boldogságra vezető út. Sokan vágyunk a boldogságra, a testi-lelki tisztulásra. Egy békésebb, nyugodtabb, egészségesebb életre. Ez a belső vágy igazította az emberek lépteit ősidők óta a zarándokutakra, hisz a magányos vándorlás nagyban segíthet bennünket abban, hogy elcsendesedjünk és megtisztuljunk, hogy lelkiismeretünk hangját meghallva, az életpályánkat bölcs döntésekkel nyugodtan kiigazítsuk, megvilágosodjon az életünk.

Jézus Krisztus füveskönyve Jézus mondásai rövidek, egyértelműek, hol lágyak, hol élesek, de sohase bántók vagy sértők. Jézus gondolkodtatni akart, erőnek erejével senkinek sem kívánta az elméjébe préselni igazságait. Az ige kardjával, melyet forgatott, sohase ütött, vágott, hadonászott, hanem szétválasztott: a jó és a rossz határát vonta meg. Követőit pedig e keskeny út irányába terelte, igazította.

110 oldal Kartonált Kat. szám: 420152

148 oldal Keménytábla Kat. szám: 420153

rendeljen telefonon: 0734-060 733

Én vagyok a világ világossága

Kanyó András

Igazságtétel Mindszenty másik arca Mélyről indult, meredeken ívelő pályát futott be. A csúcsról zuhant a mélybe. Kezdettől vonzódott a politikához. Zalaegerszegi plébánosként lapot szerkesztett, antiszemita felhangú írásokkal. A harmincas években a nyilasokkal kokettált, akik aztán hatalomra jutva, Sopronkőhidára hurcolták. Szabadulását, s talán életben maradását is az általa annyira gyűlölt Szovjetunió hadseregének köszönhette. Megrögzött királypárti volt.

512 oldal Keménytábla Kat. szám: 420154

11


Hangosköny vek

Biográfiák g f Alex Ferguson

Önéletrajz Lázár Ervin

Szepes Mária

Bab Berci kalandjai

Pötyös Panni

„... Bab Berci nem szerette a füvek, fák, madarak némaságát. Csak a füvek, fák, madarak csendjét szerette. Megvárta, míg fölzengett a bizakodó csönd, és máris az orránál tartott: persze, e miatt a túlméretezett szörnyeteg miatt van minden, e miatt a tokmányorr miatt, e miatt az uborkaorr miatt... mit orr?! Ormány!

Pöttyös Panni gyanakodva fogadta a pöttyöket, amelyek ruhájáról átszálltak rá, és éktelenül viszkettek. A bárányhimlő azonban kiváló alkalom volt arra is, hogy Panni és nagymamája az egész napot együtt töltse.

Réges-régen valamikor az ősidőkben, de legalábbis múlt péntek előtt, Micimackó az erdőben élt, saját kunyhójában. S ugyanebben az erdőben lakott a fontoskodó Nyuszi, a tudálékos Bagoly, a félénk Malacka, a sértődős Füles, Kanga, a kengurumama kicsinyével, Zsebibabával, no meg a vidám, ugrálós Tigris és persze mindnyájuk szeretett gazdája, Micimackó legjobb barátja: Róbert Gida.

Hangoskönyv Kat. szám: 420155

Hangoskönyv Kat. szám: 420156

Hangoskönyv Kat. szám: 420157

A.A. Milne

Micimackó

Alex Ferguson, a világ egyik leghíresebb és le ge re d mé nye s e bb futballmenedzsere, a Manchester Unitednál eltöltött huszonhét év munka után, 2013 májusában bejelentette v isszavonulását. Élet pá lyája nem csak azok számára inspiráló, akik a klub vagy az angol futball lelkes hívei. Töretlen sikere mindenkinek példát mutat. Ő valóban élő legenda. Az utóbbi negyed században jelentős változások mentek végbe a Manchester Unitednál. Ami állandó maradt, az a Ferguson irányította gárda játékának minősége, és az a sikersorozat, amelynek részeként 2008-ban a MU második Bajnokok Ligájagyőzelmét ünnepelhette. Sir Alex edzői filozófiájának alapköve a céltudatosság, mégis befogadó és családias légkört tudott kialakítani a klubnál.

432 oldal Kartonált Kat. szám: 420164

Hangoskönyvek

Kifutó készlet!

Bálint Ágnes

Mi újság a Futrinka utcában ? Mi újság a Futrinka utcában? Gyertek, nézzünk be, régi ismerősök laknak itt: Sün Sámuel, a Csőr című újság főszerkesztője, Liba Leontin és Kuvik Kelemen, a munkatársai, Morzsa kutya és Egerentyűék.

Hangoskönyv Kat. szám: 420158

Bálint Ágnes

Arany László

Frakk a macskák réme

Szép magyar népmesék

Károly bácsi addig álmodozott egy olyan kutyáról, amelyik macskát reggelizik, ebédel, vacsorázik, amíg egyszer csak valóban egy eleven kutya jelent meg a házban: Frakk, a macskák réme.

Avar István, Bakó Márta, Balázs Ágnes, Bertalan Ágnes, Bodrogi Gyula, Borbás Gabi, Boros Zoltán, Garas Dezső, Gáspár András, Magyar Attila, Nyírő Bea, Pásztor Erzsi, Stefanovics Angéla és Széles Tamás előadásában.

Hangoskönyv Kat. szám: 420159

Hangoskönyv Kat. szám: 420160

Önéletrajzok, a zárt ajtók mögött, a rivaldafényben vagy egszerűen, kendőzetlenül a valóság. A mindennapok munkája és a sztárság buktatói. A jó és a kellemetlen, egyszóval, MINDEN amit tudni érdemes. Most kimondottan laza áron, talán soha nem visszatérő alkalom. Ne hagyja ki ! Nick Japp

Barbra Streisand 176 oldal Keménytábla Kat. szám: 420165 Lawrence Grobel

Al Pacino - Életem Fekete István

Fekete István

Fekete István

Tüskevár

Téli berek

Az ifjúsági irodalom klaszszikus regénye felejthetetlenül ábrázolja Tutajos és Bütyök, azaz Ladó Gyula Lajos és Pondoray Béla nyári vakációját a Kis-Balaton vízi világában.

Tutajos és elválaszthatatlan barátja, Bütyök ezúttal a télen is eleven Kis-Balaton világában töltik a szünidőt. Itt ünneplik a karácsonyt és az újévet, megtanulnak rókát lőni, csukát fogni.

A koppányi aga testamentuma

Hangoskönyv Kat. szám: 420161

12

Hangoskönyv Kat. szám: 420162

Fekete István könyve, jelen esetben hangoskönyve, a szerzőtől szokatlan környezetbe vezet bennünket, a török hódoltság idejébe, a dunántúli végvárak vitézeinek kalandos életébe párbajok, kaland, szerelem....

Hangoskönyv Kat. szám: 420163

300 oldal Kartonált Kat. szám: 420166 Tim Fotman

Leonard Cohen Hallelujah 286 oldal Keménytábla Kat. szám: 420167

Justin Bieber

Az első lépés az öröklét felé: az én történetem 236 oldal Keménytábla Kat. szám: 420169 Szebeni András

LGT - etűdök kamerára és három helyszínre 128 oldal Keménytábla Kat. szám: 420170 J. Randy Taraborelli

Madonna hiteles története

Edward Douglas

512 oldal Keménytábla Kat. szám: 420171

Jack, az életművész

B. Anderson, J. Craymer

348 oldal Kartonált Kat. szám: 420168

Mamma Mia ! 264 oldal Keménytábla Kat. szám: 420172

Rendeljen telefonon: 0265-323 023


Wilhelm Eisenreich - Alfred Handel - Ute E. Zimmer

Állat- és növényhatározó természetjáróknak

560 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420173

A világ mérges kígyói A rettegve tisztelt és kellően meg mem értett mérges kígyók köré már az ókori emberek legendákat szőttek, és még ma is ők a legrémísztőbb álmok és rémfilmek lidércei. Ez az összefoglaló könyv és szerzője a szó átvitt és valódi értelmében egyaránt közel kívánja hozni hozzánk a rettegett hüllőket. Mark O’Shea herpetológus elénk varázsolja a gödörkés arcú bambuszviperákat és a nyíltvízi tengeri kígyókat, az áspisviperákat és a fekete mambákat, hogy megismerjük a sivatagok és a dzsungelek, a mély tengerek és a magas hegyvidékek, sőt a (szerencsére nem az európai) házak körüli kertekben élő mérges kígyókat.

160 oldal Keménytábla Kat. szám: 420174

David Macdonald A hét kötetben megjelenő Novum Állatvilág Enciklopédia rendszertani szerkezetben tárja elénk a természetrajz és a tudomány legújabb eredményeit. Minden kötet részletes leírásokat és adatlapot tartalmaz a tárgyalt fajok és állatcsoportok főbb jellemzőiről, élettani működésükről, társas viselkedésükről és természetvédelmi jelentőségükről. A fajok elterjedését térkép szemlélteti, a biológiai, genetikai, rendszertani fogalmakat pedig a szószedet magyarázza. A sorozat első kötete a ragadozókat és a tengeri emlősöket mutatja be. Számtalan gyönyörű, természetben készült felvételt és magyarázó rajzot találunk a könyvben, melyek segítségével megismerhetjük az állatvilág egyik legérdekesebb oldalát.

Emlősök I. - Ragadozók - Tengeri emlősök 308 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420175

Emlősök II. - Főemlősök - Nagy testü növényevők 290 oldal Keménytábla

Természet

Végre egyszerűen eligazodhatunk a természet világában! Könyvünk közel 800 állat- és növényfaj meghatározását tartalmazza, 900 színes, természethű fotóval együtt. Megtalálhatjuk benne az Európában honos gomba-, moha-, páfrányfajokat, virágos növényeket, fákat és bokrokat, az állatvilágból pedig a kagylókat, csigákat, rákokat, pókokat, rovarokat, halakat, puhatestűeket, a madarakat és emlősöket. Az állat- és növényhatározó leírja sajátosságaikat, ismertetőjegyeiket, előfordulásukat és életmódjukat, fejlődésük, szaporodásuk módját. Megtudhatjuk, melyek a veszélyeztetett fajok, melyik védett, melyik nem. A könyv jelrendszere egyszerű, segítségével villámgyorsan meghatározhatók, és így megismerhetők az utunk során látott élőlények. Húsz év elteltével most e kipróbált, a gyakorlatban nagyszerűen bevált természetkalauz jubileumi kiadását veheti kezébe az olvasó. Ahol szükséges volt, kiegészítettük, így a könyv terjedelme és tartalma is lényegesen bővült: 560 oldalon 771 növény- és állatfaj szerepel, a kötetet közel 900 színes fotó díszíti. Az egyes csoportok a grafikai jelképekkel rendszertani sorrendben követik egymást, és így találhatók meg a tartalomjegyzékben.

Mark O’Shea

Kat. szám: 420176

Váradi Péter Pál Löwey Lilla

Déli-Kárpátok

A barátságos zongoraiskola 4.

Ősvárak 1. A Déli- és a Keleti-Kárpátok gerincén, az egykori „ezeréves határainkon” fellelhető ősvárak földrajzi és történelmi szépségeit, érdekességeit mutatjuk be, terveink szerint négy kötetben. Az első honismereti fotóalbum az Al-Duna és a Cserna folyó által határolt Aldunai hegyvidékkel kezdődik. Ezt követi a Csernai-havasok, a Godján hegység, a Retyezát, a Páring hegység, a Petrozsényimedence, a Kudzsiri havasok (Surján), a Hátszegi-medence és a Kenyérmező földrajzi – történelmi bemutatása. A táj képét kelet felé a Sebes folyó völgye és a 2140 méter magas Urdele-hágó zárja a Déli-Kárpátokat átszelő Transzalpin részeként. Bár Románia területén jártunk, sokhelyütt a magyar ősi kultúra, történelmi múltunk köszönt vissza. Itt-ott még találkozhattunk nemzetbeli társainkkal, akik ismerik ősi emlékeiket, ősváraikat, vagy azok nyomainak helyszínét. A Déli-Kárpátok nyugati területeit: a Kárpátok koronájának csodálatos világát, a Székelyföld koronájaként fellelhető székely ősvárak megjelölésével mutatjuk be. Jelezni kívánjuk a környék megannyi természeti csodáját, a Kárpát-medencét ölelő csúcsokon megbúvó nemzeti értékeinket, valamint a ma már csupán szórványban élő magyarság életét és múltját.

104 oldal Kartonált Kat. szám: 420180

144 oldal Keménytábla

Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420181

Lakos Ágnes Lakos Ágnes írja négykötetes, Christina Diederich vidám képeivel illusztrált zongoraiskolájáról: “Egy barátságos zongoraiskola, száraz ujjgyakorlatok nélkül, teli kis mesterművekkel és tarka, mint egy képeskönyv! A zongorajátékot a kezdetektől csak szép és jó műveken lehet megtanulni. J. S. Bach gyermekei és számos tanítványa számára mesteri karakterdarabokat komponált; a 18. századi zongoraiskolák olyan előadási darabokat válogattak, amelyek segítségével a tanuló a zongorával való első találkozásától előadónak érezhette magát. Pontosan ez a mi célunk is.” A négy füzet zongoradarabjai a zenetörténet majd minden stíluskorszakát képviselik. A számos három- illetve négykezes művet a tanárral vagy akár egy másik növendékkel együtt lehet előadni. A minden füzet végén megtalálható “Zenei kiskönyvtár”-ban a növendékek a zongoraiskolában szereplő zeneszerzők rövid életrajzát, valamint a zenei szakkifejezések magyarázatát találják meg.

A barátságos zongoraiskola 1. 108 oldal Kartonált Kat. szám: 420177

A barátságos zongoraiskola 2. 96 oldal

Kartonált Kat. szám: 420178

Amennyiben bármelyik kötetet megrendeli ajándékba küldünk egy komolyzenei CD-t, ha a teljes csomagot szeretné, akkor két CD-t kap ajándékba!!! A CD-k külön nem megvásárolhatóak!

Ajándék CD!

A barátságos zongoraiskola 3. 6 oldal

Kartonált Kat. szám: 420179

Rendeljen telefonon: 0266-361 101

Kat. szám: 420182

13


Nagy tavaszi áreső!!!

Minden harmadik, kizárolag erről az oldalról választott könyv után egy ajándék CD-vel kedveskedünk!!!

Augusten Burroghs

Minette Walters

Farkas az asztalnál

Hat percre a szabadságtól

David Levien

Kín

A bűn városa

Zavart elmék

A Highgate temető ikrei

Kat. szám: 420183

Kat. szám: 420184

Kat. szám: 420185

Kat. szám: 420186

Kat. szám: 420187

Kat. szám: 420188

B. Mason, L. Gruenfeld

Eric Kraft

Ann Patchet

John David California

Diana Peterfreund

Szurovecz Kitti

Ne lopj !

Herb és Lorna

Életszonáta

Rozshegyező

Ébredj velünk

Smink nélkül

Kat. szám: 420189

Kat. szám: 420190

Kat. szám: 420191

Kat. szám: 420192

Kat. szám: 420193

Kat. szám: 420194

Jennifer Crusie

Bridget Asher

Álmaiban kisértesz

Szerelmes szélhámosok

Jennifer Wiener

A férjem szeretői

Férjek és hazugságok

Jennifer Crusie

Fogadj rám ! Kat. szám: 420195

Kat. szám: 420196

Kat. szám: 420197

Kat. szám: 420198

Kat. szám: 420199

Kat. szám: 420200

A kövér ember nem bűnős

Jaques Pepin

Elnökök séfje

Éles kések, vidám könnyek

Állítson össze saját menüt télen

Állítson össze saját menüt egyszerűen

Állítson össze saját menüt egészségesen

Kat. szám: 420201

Kat. szám: 420202

Kat. szám: 420203

Kat. szám: 420204

Kat. szám: 420205

Kat. szám: 420206

Borics Kata

Borics Kata

Frank Zsófia

Frank Zsófia

Gyógyító diéta 1.

Gyógyító diéta 2.

Gyógyító étkezés 1.

Gyógyító étkezés 2.

Diéta 90 napig

Házi gyógymódok

Kat. szám: 420207

Kat. szám: 420208

Kat. szám: 420209

Kat. szám: 420210

Kat. szám: 420211

Kat. szám: 420212

Áreső

Natsuo Kirio

14

Kismamák pácban

Keresse fel honlapunkat: wwwbibliofilkonyvklub.com


Steve Biddulph

Hogyan neveljük a lányokat? Steve Biddulph könyvében a nevelés szempontjából vizsgálja a nemek közti különbségeket. Kimondja: a lányok igenis mások. Fontos, hog y a szülők, pedagógusok, pszichológusok és mindazok, akik gyerekekkel foglalkoznak, pontosan tisztában legyenek ezekkel a különbségekkel, illetve mindazokkal a szükségletekkel, melyek kielégítése elengedhetetlen ahhoz, hogy gyengéd, mégis erős nőket neveljünk.

248 oldal Keménytábla

Hogyan neveljük a fiukat? A szerző nem előítéleteket akar kialakítani: megismertet a női és férfiagy működésének különbségeivel, a hormonok olykor szélsőséges hatásaival, illetve mindazokkal a szükségletekkel, melyek kielégítése elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges lelkű, jóravaló férfiakkal legyen tele a társadalom.

198 oldal Keménytábla Kat. szám: 420214

Kat. szám: 420213

Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420215

Gerlinde Ortner

Gyógyitó mesék it tegyünk, ha gyermekünk szo- Új gyógyitó rong, és rágja a körmét? Hogyan mesék szoktassuk le a csúnya beszédről? Mivel csillapítsuk le, ha ag- Mé r t é k t e l e n tévézés, szexuresszív? ális felvilágo192 oldal Keménytábla sítás, testi foKat. szám: 420216 g yatékosság, veszekedés, válás.

184 oldal Keménytábla Kat. szám: 420217

Kat. szám: 420218

Babakrónika Csecsemőgondozás hétről hétre Praktikus felosztásának köszönhetően a Babakrónika részletesen és megnyugtatóan körüljárja a csecsemő alapvető szükségleteit, amelyek kielégítése az újdonsült szülők számára olykor igazi kihívást jelent. Szerzői, Simone Cave egészségügyi szakújságíró és Dr. Caroline Fertleman gyermekorvos felkészítenek bennünket mindazokra a változásokra, amelyekre az első, legnehezebb időszakban számíthatunk. A gyermekünk fejlődésének egy-egy hetét leíró fejezetekből megtudhatjuk, hogy babánk mennyi ideig fog aludni vagy sírni, milyen gyakran kell etetnünk és várhatóan hány piszkos pelenkát kell lecserélnünk egy nap. Ez a biztató hangvételű és praktikus kézikönyv minden alapvető tudnivalót tartalmaz, és minden esetben konkrét problémákra kínál megoldást.

270 oldal Kartonált Kat. szám: 420223

Egészség

Együtt olcsóbb!

Simone Cave - Dr. Caroline Fertleman

Sri Chinmoy

Életem lélek-utazása Mindannyian örömmel fogadjuk az önátalakításra kínálkozó lehetőségeket – a lehetőséget, hogy legyőzzük a negatív érzelmeinket, hogy több önbizalomra tegyünk szert, hogy megismerjük önmagunkat, hogy lelkünk hangját kövessük.

Patrick Holford

Mondj nemet a szívbetegségekre

406 oldal Kartonált Kat. szám: 420220

Vekerdy Tamás

Lélek-jelenlét

Sri Chinmoy gyakorlati tanácsot nyújt, hogyan segítsük gyermekünk lelki életét, hogy megtalálja az élet egyetlen biztos pontját, a szeretet forrását, Istent. A könyv végén olvasható mesék a gyermekeinkhez szólnak.

A lélekjelenlét szó jelentése belső tartás, józan ítélőképesség, bátorság a döntéseinkben és cselekvéseinkben. Vekerdy Tamás Lélek-jelenlét című kötete olyan írások gyűjteménye, amelyben jelen van a lélek, és más is: a szellem, a szerző minden iránt nyitott, fogékony és mozgékony szelleme. Foglalkoztatja az emberi lélek mibenléte, képe és világmindensége. Akár kisgyerekekről beszél, akár az osztályzásról, akár az unalomról, két évtizeddel ezelőtti rádiós beszélgetéseinek lejegyzett változata mit sem veszített aktualitásából.

148 oldal Kartonált Kat. szám: 420221

208 oldal Keménytábla Kat. szám: 420222

Szív-kert Aforizmag y űjtemény az öröm és az ösztönzés jegyében - CD melléklettel A kötetben lévő egyenként válogatott aforizmák az ősi, örök igazságok bölcsességét kínálják az olvasónak, mai értelmezésben. Ha egy magasabb igazságot megértünk, újjászületünk, új emberré válunk. Hagyjon hát időt magának, hogy csendben elolvassa ezeket az időtlen tanításokat és tűnődjön el rajtuk.

132 oldal Keménytábla Kat. szám: 420219

Gyermekszív és gyermekálmok

rendeljen telefonon: 0265-323 023

Étrendalapú program korunk népbetegsége ellen „Nincs semmi természetes a szívbetegségek okozta halálban. Nagyon sok olyan kultúra létezik a világon, melynek tagjai között nem különösebben magas a stroke vagy a szívroham előfordulási aránya. A jó hír az, hogy valamennyi kockázati tényezőt – a genetikai hajlam kivételével – ki lehet küszöbölni meglehetősen egyszerű, fájdalommentes étrend- és életstílusbeli változtatásokkal.”

176 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420225 Patrick Holford

Mondj nemet a cukorbetegségre ! Étrendalapú program a vércukorszint helyreállításához és szinten tartásához A világszerte elismert dietetikus szakember ezúttal is az étrend felől közelít meg egy fontos népbetegséget, a diabéteszt, ami a köznyelvben cukorbetegségként ismert. Három típusát tartják számon: inzulinrezisztencia (a betegség előszobája), 1-es típusú diabétesz, 2-es típusú diabétesz. Kialakulásának okai között ott találjuk az egyoldalú táplálkozást és az elhízást is.

456 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420224

15


Lázár Ervin

Csini babák

Gyere haza Mikkamakka ! A Négyszögletű Kerek Erdő Mikkamakka a városba utazott. A többiek, vag y is A romo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl; Bruckner Szigfrid, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán; Dömdödöm, aki csak annyit tud mondani: dömdödöm; Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót; Ló Szerafin, a kék paripa; és Vacskamati, a szeleburdi macska süttetik a hasukat a napon. Épp egy nem létező dinnyefán tréfálkoznak, mikor beállít a Négyszögletű Kerek Erdő tisztására Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon, és elárulja az ijedt társaságnak, hogy döntő támadásra készülnek ellenük a pomogácsok. Az erdőlakók félelmükben kivetkőznek önmagukból, és egyre rosszabb döntéseket hoznak. Vajon időben érkezik Mikkamakka, hogy véget vessen a fejetlenségnek?

Gyerekeknek

56 oldal

Keménytábla

Kat. szám: 420226

May Szilvia

A Fásli Utcai Állatkórház Újabb esetek Mindenórás kakukktojás, veszélyes málnalekvár és az Utazással Hazahurcolt Fertőzések támadása – az állati kalandok folytatódnak a Fásli Utcai Állatkórházban! Doktor Pipitér, Doktor Fábián, Professzor Lee és Doktor Szabó Olló a helyzet urai: itt se a bal, se a jobb eset nem marad ellátatlanul.

52 oldal Keménytábla Kat. szám: 420230

Jakabosné Kovács Judit

Kerekítő - Állatos játéktár zenei CD-vel A kötetben huszonkét állat népi hangutánzója szerepel, melyekkel évek óta rendszeresen találkozhatnak a szülők az országszerte látogatható Kerekítő Közösség baba-mama foglalkozásain. Segítségükkel kicsik és nagyok együtt csodálkozhatnak rá az állatvilág sokszínűségére. A kötet hangutánzói a babák és az óvodások számára egyaránt érdekesek. A hangutánzókhoz kapcsolódó reptetőket, cirókázókat, tapsolókat, hintáztatókat, felelgetőket, kérdezőket, csapat és családi játékokat, helyzetjátékokat, népi gyermekjátékokat, körjátékokat és népdalokat jelöléssel láttuk el korcsoport szerint, ezzel is segítve a szülőket és pedagógusokat. CD melléklet: 22 népi állatos hangutánzóval és 20 dallal.

64 oldal

Keménytábla

Kat. szám: 420231

Dömdö, dömdö, dömdödöm A Négyszögletű Kerek Erdő A Négyszögletű Kerek E rd ő l a k ói i s mé t mulatságos kalandokba keverednek. Először Mikkamakka vezetésével elindulnak fát vágni, de olyan szerencsétlenül dől a fa, hogy Dömdödöm alászorul. Szerencsére épp arrajár Maminti, a kicsi zöld tündér, és segít neki. Bruckner Szigfrid lyukas szemfogát viszont sajnos nem tudja meggyógyítani. Nincs mese, el kell mennie a városba doktor Zirrzurrhoz, a fogorvoshoz. Mikkamakkáról és Vacskamatiról kiderül, hogy nagyon fontos munkát végeznek: hivatásos bárányfelhő-bodorítók. Végül egy költői versenyen kiderül, hogy ki írta azAnyám tyúkját, milyen állat az anakonda és mitől tud kimerülni egy kutyaól...

64 oldal

Keménytábla

Juhász Magda - Sörös W. Klára

Cs. Szabó István

Ringató

Lok sziget tündére

Menyhért Anna író, irodalomtörténész. Kisfiával, Tomival a kis lóról és kalandjairól mesélnek esténként, így született ez a mesekönyv. „- Anya, te hogy találod ki ezt mind? - kérdezte Tomi. ...

Több tanulmány is foglalkozik a zene intelligenciára gyakorolt hatásával. Mozart, Bach bizonnyal jó hatással van, más kutatások szerint mindegy, milyen zenét hallgat a baba, csak halljon zenét. Már a pocakban el lehet kezdeni.

Az Atlanti-óceán sziklás partjainál, Bretagne vidékén élt egykor egy ifjú szerelmespár: Henry és Henriette. Szegénységük miatt nem kelhettek egybe, ezért az ifjú meszszi földre indult, hogy szerencsét próbáljon.

32 oldal Keménytábla Kat. szám: 420232

32 oldal Keménytábla Kat. szám: 420233

44 oldal Keménytábla Kat. szám: 420234

Menyhért Anna

A kis ló Tündérországban

Nicola Jane Swinney

Kat. szám: 420227

A lovam és én

A Hétfejű Tündér

Bikfi-Bukfenc-Bukferenc

Ki tünteti el a lázrózsákat Juli arcáról? Milyen lesz az időjárás, ha két Reggel összeverekszik a Tejúton? Hány feje van valójában Csodaország Tündérének?

A Négyszögletű Kerek Erdő A Bikfi-bukfenc-bukferenc meséiből kiderül, hogy mi a leghatásosabb gyógymód Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót álmossága ellen.

Ez a könyv segít, hogy még jobban megismerd a lovakat, és igazi társa lehess négylábú barátodnak. Megmutatja, hog y miből látszik, ha vidám, vagy ha szomorú a lovad, és megtanít arra is, hogyan gondoskodj róla. Megismerheted a lovak természetét, így jobban megérted a viselkedésüket. Felfedezheted, milyen életmód illik legjobban a lovadhoz. Tanácsokat, ötleteket kapsz ahhoz, hogyan mélyítheted el a barátságotokat. A lovad és te olyan külön világot alkottok, ahol semmi sem számít, csak ti ketten.

128 oldal Keménytábla Kat. szám: 420228

64 oldal Keménytábla Kat. szám: 420229

80 oldal Keménytábla Kat. szám: 420235

16

Imádom a lovakat Ez a gyönyörű könyv megismertet a legkedveltebb lófajtákkal. Mindenegyes lapján lenyűgöző fotókat, fontos és érdekes tudnivalókat találsz a legnépszerűbb lovakról - a szépséges rocky mountaintől az aprócska falabelláig.

120 oldal Kartonált Kat. szám: 420236

Imádok lovagolni

120 oldal Kartonált Kat. szám: 420237

Minden lóimádó figyelmébe - ez a könyv a tökéletes választás! Akár lovagolni tanulsz, akár a lóápolás fortélyait szeretnéd ellesni, vagy éppen csak szereted a lovas könyveket, az Imádok lovagolni! című kötetből mindent megtudhatsz, amire szükséged van!

Keresse fel honlapunkat: wwwbibliofilkonyvklub.com


Erich Kästner

Münchhausen - Erich Kästner mesél A hazudozó embert senki sem szereti. Kivéve, ha Münchhausen bárónak hívják, és igazán szórakoztatóan tud hatalmasakat füllenteni. Ki ne hallgatná tátott szájjal, ha valaki arról mesél, hogy ágyúgolyón lovagolt, félbevágott lovon vágtatott, kihúzta magát a saját hajánál fogva a mocsárból, és még a Holdra is felmászott egy égig érő paszulyon? G. A. Bürger német író és költő az 1700-as évek végén jelentette meg a nagyot mondó Münchhausenről szóló könyvét, amely azóta elfoglalta méltó helyét a világirodalom klasszikusai között.

60 oldal Keménytábla Kat. szám: 420244

Besze Barbara - Bozena Nemcová Brian Paterson

Benedek Elek meséiben minderre fény derül, továbbá a népmesék híres-hírhedt alakjait is megismerhetjük: többek között Bolondos Gyurkát, Buktánovics Buktánt, Teddneki Jánost vagy a mindig rosszban sántikáló ravaszdi rókát. A magyar népmesék csodálatos világa tárul elénk a nagy magyar meseíró és népmesegyűjtő, Benedek Elek feldolgozásában.

Hogyan szabadul meg az ördög Kácsától, a folyton kereplő leánytól? Vajon szerencsét hoz-e Zuzankának az alabástromkezecske? Kiállja-e a próbákat a dúsgazdag kalmár lánya és a szegény pásztorfiú szerelme? És a furfangos hegyvidéki lány hogyan jár túl a bíró eszén? A népmesék egyéni hangvételű átírásával Nmcová a cseh irodalom büszkesége , dolgos, viszontagságokkal, de csendes, apró örömökkel is teljes történeteket mesél el. A válogatást Kállai Nagy Krisztina csodás, humoros, és színes illusztrációi teszik feledhetetlenné.

Messze-messze, mesés tájakon innen és varázslatos völgyeken túl, létezik egy csodálatos hely, ahol megállt az idő. Az állatcsaládok békében és szeretetben élnek, s a legkisebbek keresztül-kasul becsatangolják a környező vidéket. Egy szép napon Nyúl Beninek nem várt levelet hoz a postás. Feltaláló bácsikája hívja meg magához, hogy megmutassa neki legújabb felfedezését. Beni a barátaival útnak indul, ám Henci bácsi házához érve olyasmi várja őket, amire a legmerészebb álmaikban sem gondoltak. A kalandok csak most kezdődnek !

176 oldal Keménytábla Kat. szám: 420238

52 oldal Keménytábla Kat. szám: 420239

32 oldal Keménytábla Kat. szám: 420240

Benedek Elek

A kétszívű királyfi

A nagy felfedezés

A két Lotti 119 oldal Keménytábla Kat. szám: 420245

Az Emberke

Emil és a detektivek

200 oldal Keménytábla Kat. szám: 420246

136 oldal Keménytábla Kat. szám: 420248

Május 35

Gulliver utazásai

128 oldal Keménytábla Kat. szám: 420247

104 oldal Keménytábla Kat. szám: 420249

Vuk A rókalyuk folyosója tágabb lett, és a pitvaron túl, mint egy teknő, öblösödött a kamra, ahol halkan szuszogott a rókakölyök. A szőrös gomolyag mozogni kezdett, orra kutatva emelkedett a levegőbe... Vuk lesz a neve, mint öregapjának, ki első volt a nemzetségben.

Gyerekeknek

Mese a tűzmadárról és a vízitündérről

114 oldal Keménytábla Kat. szám: 420251 Fekete István

Vuk képeskönyv „Egyedül vagyok, kicsi vagyok, éhes vagyok! Segítsetek Vuknak, a kisrókának” Így panaszkodik az árván maradt rókakölyök, akit végül nagybátyja, az öeg Karak nevel fel. Ő tanítja meg mindenre, amit egy felnőtt rókának tudnia kell. Vuk lesz az erdő leghíresebb vadásza, többször is csúfot űz a falusi kutyákból, és túljár a villámló bottal járó Simabőrű eszén. Ám nem sejti, hogy a legnagyobb próbatétel még előtte áll... A könyv Dargay Attila legendás rajzfilmje nyomán készült.

64 oldal

Keménytábla

Kat. szám: 420250

Illyés Gyula

Hetvenhét magyar népmese

Apa megint köhög és tüsszög. Mit csinálhat? Rakosgat valamit, söpör, és megint tüsszög. Először a kisfiú nem is tudja, miért ijed meg ettől, csak azt érzi, hogy összeszorul a torka, kiszárad a szája. Aztán rájön, Gömbinek el kell költöznie. Nem lesz többé tengerimalaca. Apa allergiás rá.

Ezek a mesék a tizennégymilliós magyarság megtelepülésének legkülönbözőbb tájain teremtek; magukon hordják így e tájak sajátos mondatalakítását, nyelvi zeneiségét és - gyakran csak e tájakon értett - szavait. Egységesíteni, mindnyájunk számára azonnal érthetővé akartam tenni őket, úgy mégis, hogy a sajátosságukat megőrizzék. Hisz egy nemzet annál szervesebb, minél sokszerűbb; szellemileg annál gazdagabb és szabadabb, minél összetettebb, sőt tarkább; akár a festő a színeivel.

48 oldal Keménytábla Kat. szám: 420241

556 oldal Keménytábla Kat. szám: 420242

Menyhért Anna

Tengerimalacom története

Andy Williams

A világirodalom 66 legszebb meséje

Susan Barrett - Peter Barrett

Kötetünk a világirodalom mesekincséből válogat. Grimm, Andersen, Hauff, Benedek Elek klasszikus meséi mellett számos népmesét is tartalmaz a könyv, amelyet Füzesi Zsuzsa gyönyörű rajzai illusztrálnak.

Bolygónk élõvilága egyedülálló látványként tárul elénk a panorámaképek színes rajzain feltárul a természet. Járd be az északi félteke erdõit, és csodáld meg a fák lombján átszûrõdõ napfényben sütkérezõ sok érdekes állatot!

Utazásod a széles Atlantióceántól indul, felfedezheted, milyen a trópusi partok és a nyílt óceán növény- és állatvilága. Az elsõ könyvlapokon feltárul…a széles óceán, amelyet a kihajtható panorámaképek színes és élethû rajzai keltenek életre.

336 oldal Keménytábla Kat. szám: 420243

32 oldal Keménytábla Kat. szám: 420252

32 oldal Keménytábla Kat. szám: 420253

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

Az erdő nappal és éjjel

Az óceán világa

17


Családi tudástár A páratlan, módszerében új kézikönyv a történelem, a művészetek, a tudomány és technika párhuzamos kronológiai (időrendi) rendszere. Gondolatébresztő, új összefüggéseket felfedező, magasabb szinten öszszegezhető tudás hordozója a könyv. Együtt mutatja be a kezdetektől a 19. századig a világ és magyar vonatkozású legfontosabb ismereteit. Párhuzamos szerkesztésével láttatja a történelem, a művészetek és a tudomány kölcsönhatásait, összefüggéseit, segíti a tények időben és térben való elhelyezését. Megvilágítja a természet- és társadalomtudományok fejlődését, a felfedezések, műszaki-technikai vívmányok hátterét; a művészeti ágak - építészet, festészet, szobrászat, zene, irodalom - stílusait, irányzatait, jeles képviselőit. Használata egyszerű. A könyv oldalain együtt jelenik meg a három témakör. A több mint 850 illusztrációt könnyen érthető, változatos magyarázatok kísérik.

240 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420254

A világmindenség könyve Képes gyermekenciklopédia A világmindenség könyve 8 éven felüli gyerekek számára írott gyermekeneiklopédia, amely hasznos ismereteket közöl a tudomány, a történelem és a művészet minden területéről.

80 oldal Keménytábla Kat. szám: 420255

Ifjúsági könyvek

Tótfalusi István

Halhatatlan hősök Sok-sok ezer éve születnek és formálódnak mesés történetek a nagy emberi közösségekben. A mindenség keletkezéséről szólnak, égről és földről, istenekről és rendkívüli emberekről, az égi és földi lények kapcsolatairól. A mítoszok és mondák világa ez. A mítoszoké, amelyekben a halhatatlan istenek is emberi vonásokat hordoznak, és az emberek isteni magasságba emelkedhetnek, már csak azért is, mert többnyire valamely isten vagy istennő gyermekeként jöttek a világra. A mondák olyan rendkívüli emberekről, férfiakról vagy nőkről szólnak, akiknek az alakját az utókor szőtte körül csodálatos mesei mozzanatokkal, és így váltak a szó más értelmében halhatatlanná.

95 oldal

Keménytábla

Kat. szám: 420256

Emma meg én Gárdonyi Géza

Szegény ember káposztája Gárdonyi Géza nemcsak a felnőtt olvasók számára alkotta meg ma már klasszikusnak számító remekműveit, de a magyar gyermekirodalmat is megajándékozta néhány gyöngyszemmel.

112 oldal Keménytábla Kat. szám: 420257 Andreas H. Schmachtl

Történelmi hírharsona

A világ gyönyörű

A labrador, aki megmentette az életem Sheila Hocken szép, okos, fiatal angol lány, aki tizenéves korára, fokozatos látásromlás után teljesen megvakul.

232 oldal Kartonált Kat. szám: 420259 Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420260

Emma meg én II. Az új élet Az Emma-sorozat első részében megismert, talpraesett fiatal lány immár felnőtt nővé érett, és egy műtétnek köszönhetően csodával határos módon a látását is visszanyerte.

280 oldal Kartonált Kat. szám: 420258

Barát a bajban

Szerencsecsillag, szerencsegomba, lóhere: Alma Magdi tudja, hogyan varázsolhat egy rossz napba napsütést.

Még a legnagyobb medvék is félnek néha. Legalábbis egy picit. A villámlástól és a dörgéstől, a sötéttől és a brekegő szörnyektől.

Kat. szám: 420264

Kat. szám: 420265

Boldog szülinapot!

Sheila Hocken

Olyan jó, hogy vagy nekem!

Nyuszinak éppen szülinapja van.

A bodzavirágfehér templomi egér semmit nem szeret jobban egy jó kis vendégségnél, s ha a barátait teára hívja, finom sütemény ínycsiklandó illata száll a dombok közt megbúvó kis faluban.

Kat. szám: 420266

Kat. szám: 420267

32 oldal

Keménytábla

Dimitri Casali - Paul Paganon

Egyiptom Képes történelmi hírharsona Az Egyiptommal foglalkozó részben tudósítunk a legnagyobb egyiptomi hódítók aktuális háborúiról, ...

64 oldal Kartonált Kat. szám: 420261

18

A rómaiak Képes történelmi hírharsona Fedezd fel új módon a történelmet: forgasd úgy, mint egy igazi újságot!

66 oldal Kartonált Kat. szám: 420262

Hírharsona csomag Kat. szám: 420263

Rendeljen telefonon: 0266-361 101


Jandy Nelson

Az ég a földig ér

Ludwig Bechstein

Az elvarázsolt királykisasszony

Benedek Elek

Világszép nádszálkisasszony

Nicolas Vanier

Belle és Sebastien

Ludwig Bechstein a Grimm testvérek kortársa volt. Aki igazi királykisasszonyokról, hercegekről, vándorlegényekről és boszorkányokról szeretne olvasni, annak szívből ajánljuk ezt a könyvet.

Benedek Elek dolgozta fel a magyar mesekincs színe-javát, olyan meséket, amelyek a nép életerejéről, találékonyságáról, humoráról, meleg szívéről tesznek tanúságot, és örökbecsű darabjai a magyar kultúrának.

A vadóc Sébastien sokat csatangol egyedül az alpesi hegyvidéken, jól ismeri a hegyi ösvényeket, könnyedén csatolja föl a sítalpat, ha a mostoha időjárás úgy kívánja. A magányos kisfiú mindent tud a hegyről, ám az emberi természetről annál kevesebbet.

216 oldal Keménytábla Kat. szám: 420268

312 oldal Keménytábla Kat. szám: 420269

344 oldal Kartonált Kat. szám: 420270

Kár, hogy a szerelemhez nem jár időzítő szerkezet, mint a bombákhoz. Legalábbis Lennie szerint. A tizenhét éves lány nemrég vesztette el imádott nővérét, és semmire sem vágyik kevésbé, mint hogy egyszerre két fiú is feldúlja addigi békés, eseménytelen (mondjuk ki: unalmas) életét. Mégis ez történik. Lennie-t a közös veszteség egyre közelebb sodorja Bailey vőlegényéhez, de közben felbukkan Joe, ez a fantasztikus, szenvedélyes srác, akinek a gitárjátéka virtuóz, az életöröme ragadós, és akinek minden egyes csókjától mintha felrobbanna a világ... Az egyik fiú emlékezni segít, a másik felejteni.

352 oldal Kartonált Kat. szám: 420271

Timothee de Fombelle

Benedek Elek

Gianni Rodari

Három zsák ravaszság

Mesél az írógép

Rókáné komámasszony és sündisznó asszonyság szőlőt lopni indul. Abban bíznak, hogy ha bajba is kerülnek, szorult helyzetükből kisegíti majd őket Rókáné nagy ravaszsága.

Gianni Rodari egyik legismertebb kötetének segítségével bebarangolhatjuk Olaszországot: Velence csatornáitól a Tolfahegy lankáin át a római Colosseumig utazhatunk, közben megtudjuk, ...

Egy áprilisi reggelen, Róma egyik külvárosában, Trullóban hatalmas, kör alakú és sötét színű tárgy takarja el az égboltot.

86 oldal Keménytábla Kat. szám: 420272

224 oldal Kartonált Kat. szám: 420273

112 oldal Kartonált Kat. szám: 420274

Gianni Rodari

Torta az égen

Az Ágról szakadt Tóbiás és a Vango szerzőjének új könyve az olvasás és a képzelet mindennel dacoló erejéről szól. Főhőse, Viktória életébe egyszer csak beköltöznek a regényhősök, és eldönthetetlenné válik, mi a regény, és mi a valóság. Fordulatos nyomozása során Viktóriának számos rejtélyt kell megoldania: hol bujkálnak a csejenek, hová tűnt a hangos falióra, és miért tesz a fejére édesapja indiánfejdíszt, ha munkába indul? Az Ábrándok könyvtára egy kis könyv a bennünk lakozó nagy könyvekről.

96 oldal

Kartonált Kat. szám: 420275

Darren Shan

Gyilkos születik

Benedek Elek

Molnár Ferenc

A juhász és a sárkány

Felix Salten

A mesék Tatárország végtelen mezőiről, Spanyolhon napszítta tájairól, a messzi Albán hegyek közül, s a világ legkülönfélébb tájairól származnak...

Bambi

A Pál utcai fiuk

Ebben a vékony regényben minden benne van, amit az életről tudni érdemes. Bambi olyan, mint bármelyik őz a világon...

Játék és harc, barátság és árulás, összetartás és pártoskodás, győzelem és halál.

144 oldal Keménytábla Kat. szám: 420277

52 oldal Kartonált Kat. szám: 420278

110 oldal Keménytábla Kat. szám: 420276

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

Larten Crepsley regényes története A XVIII. század legsötétebb pillanataiban járunk, Angliában. Larten Crepsley egy koldusszegény munkáscsalád sokadik gyermeke, nincs tízéves, de már napi tizennyolc órát dolgozik iszonyatos körülmények között egy selyemgyárban. Egy nap történik valami, és a kisfiúnak menekülnie kell. Egyedül az egész világ ellen, senkire sem számíthat. Aztán megismerkedik a titokzatos Seba Nile-lal, aki egy új, lehetőségekkel teli világot mutat meg neki. Seba mellett átélheti azokat a kalandokat, amelyekről annyit álmodozott, csakhogy ehhez vámpírrá kell válnia. Vajon képes-e Larten mindörökre hátat fordítani az emberiségnek, és átlépni abba a világba, ahonnan nincs visszatérés?

230 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420279

19

Ifjúsági könyvek

Ábrándok könyvtára


Andrea Schacht

Hamis büszkeség

Együtt olcsóbb!

Egy hajnali órán holtan találják a kölni kereskedőasszony, Alyss férjét, Arndt van Doornét. A holttest mellett öntudatlanul ott fekszik a köszörűsmester, Mats. A nyomozással megbízott, sajátos eljárást követő ülnök szerint egyértelmű, ki követte el a gyilkosságot, noha a gyanúsított nem emlékszik semmire. Alyss és testvére, Marian azonban hisznek barátjuk ártatlanságában, ezért elhatározzák, hogy kiderítik az igazságot. A nyomozás előrehaladtával egyre több a megválaszolatlan kérdés és a lehetséges gyanúsított. Vajon mi dolga volt Kölnben a városból kitiltott Arndtnak? Hogyan került az elkábított Mats a gyilkosság helyszínére? Miért áll az ülnök érdekében, hogy több bizonyítékról tudomást se vegyen? Mindeközben Alyss háznépének élete tovább bonyolódik: új szerelmek szövődnek, eljegyzések és házasságok köttetnek, egyesek útra kelnek, mások hazatérnek És végre az asszony előtt is felsejlik a boldog jövő reménye. Andrea Schacht (A kölni rejtély, Hozomány, A sólyom visszatér) regényfolyamának negyedik részében Alyss váratlan eseményekkel, saját érzelmeivel, sőt egy titokzatos hódolóval is kénytelen szembenézni..

Kat. szám: 420289

360 oldal Keménytábla

A kölni rejtély

Hozomány

A sólyom visszatér

Alyss férje borkereskedő, aki gyakran van távol otthonától, így az asszonyra marad a nem éppen kis háztartás öszszes gondja. Összesen öt fiatal lány és fiú felett rendelkezik, s ez nem is okozna neki különösebb gondot, a sors azonban gonosz tréfát űz vele. Egy fehér sólyom képében érkezik a házba, melyet a száműzött John of Lynne küld neki a sógora nevében. Időközben férje, egy állítólagos rablótámadás áldozatául esik, Alyss pedig ármánykodások gyűrűjében találja magát, melyek könnyen tönkretehetik őt.

Alyss van Doorne anyagi szempontból függetlenedni kíván mihaszna, adósságokat halmozó férjétől, és viszsza akarja szerezni a hozománya felett való rendelkezési jogot. Bár városszerte köztiszteletnek örvend, férje, még elutazása előtt, bosszúból eladja az udvarházukhoz tartozó szőlőt, amely fiuk halála után az egyetlen boldogságot jelentette az asszonynak. Ráadásul Alyss helyzetét súlyosbítja, hogy elrabolnak a házából egy gondjaira bízott gyermeket s vele együtt hozományának legértékesebb és legszebb darabját, menyasszonyi koronáját. Megindul a hajsza a gonosztevők után.

A tavasz közeledtével Alyss és háznépe izgatottan várja a két úton levő, Tilo és John of Lynne visszatértét. A férfiak helyett azonban csak egy hír érkezik: hajójukat kalózok támadták meg, és nem tudni, hogy élnek-e vagy halnak. Alysst mélységes aggodalom gyötri, mindeközben ráadásul a középkori Köln városát egy kegyetlen gyilkos tartja rettegésben: egy farkasmaszkos férfi. Áldozatai között nincs semmiféle kapcsolat, hacsak nem a pletyka, hogy mind eretnek volt.

394 oldal Keménytábla Kat. szám: 420286

378 oldal Keménytábla Kat. szám: 420287

408 oldal Keménytábla Kat. szám: 420288

Kat. szám: 420285

A Holdistennő

Brigitte Riebe

Assisi menyasszonya Ho lt a n t a l á lj á k a Szent Damjánkolostor egyik apácáját: Magdalena nővér egy szakadékba zuhant Assisi városa mellett. Sajnálatos baleset történt, vagy öngyilkos lett, netán szándékosan lökték le? Az eset tisztázatlan körülményei felkeltik a hivatalos úton lévő német barát, Leo atya érdeklődését, aki nyomozni kezd a szerencsétlen apáca halála után, pedig nem ezért küldték Assisibe. A rend főnöke azzal bízta meg, hogy készítsen jelentést a Szent Damjánban halálos ágyán fekvő apátnőről, Kláráról, Assisi Szent Ferenc szerzetestársáról, aki saját regulát kért a kolostor apácáinak. A nyomozásban akadályozza hiányos olasztudása, ezért szállásadója örökbe fogadott lányát, Stellát kéri fel tolmácsolásra. Ekkor még nem sejti, hogy Magdalena nővér halálát több gyilkosság követi majd, és nemcsak a saját, hanem kísérőjének az élete is veszélybe kerül. A nyomozás szálai messzire vezetnek, és Leo atyának nemcsak a gyilkossal, hanem saját kísértéseivel is szembe kell néznie.

424 oldal Keménytábla

Kat. szám: 420280

A rajnai kolostor

A mesemondó Mina szavaival elvarázsolja az embereket, történeteivel megváltoztatja a végzetüket. A holdistennő városában, Per-Basztetben a régiek, az örökkévalók történeteit meséli, miközben az istenek harcai hirtelen megelevendnek...

H i ldega rd von Bingen állandó öszszetűzésben él korának uraival, s kisebb baja is nagyobb annál, hogy segítsen a fiatal Theresán, aki a kolostora falain belül keres védelmet.

248 oldal Keménytábla Kat. szám: 420281

478 oldal Keménytábla Kat. szám: 420282

A sienai bűnös G e m m a Santini, a csinos , okos , jobb sorsra érdemes fiat a l a s s z ony úgy dönt, véget vet sokéves megaláztatásának, és elhagyja rideg, kegyetlenkedő férjét.

428 oldal Keménytábla Kat. szám: 420283 Együtt olcsóbb! Kat. szám: 420290

Az éjszaka kapui A középkor Európája válságban van, éhínségek, háborúk, járványok sújtják, miközben Kölnben két kamasz fiú, Johannes, egy f lamand származású, tehetős kereskedő kisebbik fia és Esra, egy rabbi rokona örök barátságot fogad egymásnak.

478 oldal Keménytábla Kat. szám: 420284


Bibliofil Könyvklub Kedves klubtagjaink! Örömmel nyújtjuk át Önöknek legújabb katalógusunkat, remélvén, hogy kellemes időtöltési javaslataink még a nagy kánikula beállta előtt célbajutnak. Lassan, létezésének második évének közepét tapossa a Bibliofil Könyvklub, új, rugalmasabb feltételrendszerrel. Tagsági díjának befizetésével, barátaink kedvezményesen válogathatnak a kínálatainkból, honlapunkon regisztrálva egy szélesebb lehetőséghez juthatnak, időszakos akciókon vehetnek részt, gyorsan választ kaphatnak. Sok munka van még, amíg egyre zökkenőmentesebben gurulhat majd a szekér, de újabb és újabb jelzéseket kapunk, arra, hogy az olvasás, a könyv szeretete nem adja meg magát. A tagsági díj befizetésével Ön megkaphatja nyomtatott katalógusunkat is. Amennyiben azt inkább elektrónikusan töltené le, vagy e-mailban pdf formátumban szeretné megkapni, kérjük jelezzék újra azt, a facebook oldalunkon feltett kérdésnél.

Bibliofil Könyvklub Katalógus X Könyv X Hangoskönyv X Játék Érvényes: 2013 május 20.- augusztus 12.

2013-2 KÜLÖNLEGES AJÁNLAT: VÁRADI PÉTER PÁL – LÖWEY LILLA A SZÉKELY APOSTOL 5. OLDAL CATHERINE ANDERSON RÓZSAVIRÁGZÁS 14. OLDAL NAGY BALÁZS TREKKINGTÚRÁZÁS KÁRPÁTOK – ROMÁNIA 18. OLDAL JÁTÉK OLVASSON VELÜNK, NYARALJON OLVASVA ! PRÁGA VAGY VARSÓ ! EZ ITT A KÉRDÉS !

Bibliofil Könyvklub Katalógus X Könyv X Hangoskönyv X Játék

Bibliofil Könyvklub

FONTOS: Fel szeretnénk hívni marosvásárhelyi olvasóink figyelmét, hogy 2013 junius 1.-től boltunk elköltözik a Horea utcából és a Katalógus Bartók Béla x szám alatt fog működni. Várjuk X Könyv X Hangoskönyv X Játék kedves vásárlóinkat, a gyereknap alkalmából, Érvényes: 2014 február 17. – 2014 május 4. kedvezményes kínálattal és meglepetéssel.

Érvényes: 2013 szeptember 01. – november 03.

2014-1

„Csak olyan hátizsákot érdemes felvenni, amibe minden 2013-3 egyes belevalót gondosan mérlegelve pakoltunk be és mellécsomagoltunk a lelkünkből egy féltve őrzött darabkát is. KIEMELT AJÁNLAT: nehéz az a zsák, Keressesoha fel nem érzünk rá Akkor legyen NICK BAKALARakármilyen – RICHARD BALKIN honlapunkat II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI okostelefonjáról is! vágyat, hogy letegyük. 12. OLDAL”

Keresse fel honlapunkat okostelefonjáról is!

BENKŐ LÁSZLÓ VIHARLOVASOK – A VÉR TÖRVÉNYE 2. OLDAL DONNA MACMEANS CASANOVA ÉRINTÉSE

KIEMELT AJÁNLAT:

UGRON ZSOLNA ERDÉLYI MENNYEGZŐ 2. OLDAL CHARLES MARTIN ÉGZENGÉS 6. OLDAL ALEX FERGUSON ÖNÉLETRAJZ 11. OLDAL LÁZÁR ERVIN A HÉTFEJŰ TÜNDÉR 15. OLDAL

Galgóczi Dóra

12. OLDAL Naponta 8-17 óra között hivhatják kollegáinkat és leadhatják rendeléseiket az alábbi telefonszámokon: JÁTÉK

Fix: 0770 492 410 - 0770 505 736 - 0365 405134; Mobil: 0734 060 731 - 0734 060 733 - 0734 060 735 ÓRIÁS MESEKÖNYVCSOMAG 19. OLDAL

A TÖBB NÉHA OLCSÓBB IS! Tavaszi katalógusunkban nem egy alkalommal fognak találkozni lapozgatás közben, olyan kinálattal aminek szlogenje: együtt olcsóbb ! Tematikusan vagy szerzők szerint, összefüggő vagy csupán azonos jellegű könyvek esetében, klubtagjainknak lehetővé tesszük, hogy olcsóbban vásároljanak meg trilógiákat, életműsorozatokat, hiszen van aki a teljességre törekszik kedvenceivel kapcsolatban. Vannak, akciós, kifutónak titulált címek is, esetenként ezek megrendelésénél kedvezménnyel vagy ajándékkal kedveskedünk. Keresse az együtt olcsóbb jelzéseinket, meglátja ...van benne valami ! Együtt olcsóbb!

„Az emlékezésnek is van éghajlata, flórája és faunája. Ez az éghajlat egyáltalán nem mérsékelt. Telítve van végletekkel. Az igazi ősz soha nem az, amelyet éppen megélünk, hanem az a másik, aranyfürtös, halálra érett és csodálatos, melyre egy tavasszal emlékezünk.”

Márai Sándor

„Az élet hatalmas hajtóerő. Még a legviharosabb történelmi idők súlyos megpróbáltatásai között is kifurakodik fejével az anyaölből az embercsemete, és dühös sivalkodással követeli helyét ezen a világon, akár tetszik a szüleinek, akár nem; az emberek egymásba szeretnek tekintet nélkül arra, hogy a szerelemhez sokkal kisebb a külső adottságuk, mint például a fajdkakasnak, amely a hótól megtisztult tavaszi tisztáson oly pompásan illeg-billeg hatalmas farktollazatával.”

Naponta 8-17 óra között hívhatják kollegánkat és leadhatják a rendeléseiket az alábbi telefonszámokon: Fix: 0770 - 492 410 , 0770 - 505 736, 0365 - 404 979 Mobil: 0734 - 060 731, 0734 060 733

Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj Naponta 8,00-16,00 óra között hívhatják kollegáinkat és leadhatják a rendeléseiket az alábbi telefonszámokon: 0265-323.023, 0266-361.101, valamint a következő mobilokon: 0734-060.731, 0734-060.733

Re n d e l é s i

lehetőségek REGISZTRÁLJON WEBÁRUHÁZUNKBA!!!

Kedves klubtagjainknak! Önök közül sokuknak lehetőségük van az internet használatára. Keressék fel honlapunkat: www. bibliofilkonyvklub.com , regisztráljanak és további kedvezményekben részesülhetnek. A honlapon nem csak a katalógus kínálatát böngészhetik, hanem további újdonságokat, antikvár kiadványokat, kottákat és remélhetőleg a közeljövöben játékokat, hangoskönyveket is rendelhetnek. Egyedi megrendeléseiket a rendelesbibliofil@gmail.com vagy a rendelesbibliofil@yahoo.com cimekre küldhetik !

www.bibliofilkonyvklub.com

A katalógus kínálata a készlet erejéig érvényes! A katalógusban a könyveket gyakran makettel ábrázoljuk, így méretarányaik – az elhelyezéstől függően is – az eredetitől eltérhetnek. Az esetleges nyomdahibákért felelőséget nem vállalunk.

Kiadja a Galaxis Libri és a Bibliofil GKR SRL, 540132 Marosvásárhely, Székely Vértanuk utca 5B. Felelős szerkesztő: Kósa R. Géza, Mihalecz Pál. Munkatársak: Sălceanu Viorel

RENDELÉSÉVEL AJÁNDÉKOT IS KAPHAT! Katalógusunk kínálata a lehetőségeinkhez mérten igyekszik jutányosabb áron javasolni egyes címeket, ez a klubárban nyilvánul meg, esetenként, ahogyan ebben a katalógusban is, ajándékkal kedveskedünk. Most egy szép könyvet, más esetben CD-t küldünk annak aki a megjelölt könyvet, könyveket megrendeli. Az ajándékok kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, igy azoknak ára nem jelenik meg az árlistában és kizárólag a jelölt könyv megrendelése esetén jogosultak rá.

21

Keressen minket Facebookon!

Postán 540620 Târgu Mureş OP. 2, CP. 217 Jud. Mureş E-mailen rendelesbibliofil@gmail.com rendelesbibliofil@yahoo.com info@bibliofilkonyklub.com Telefonon 0265 – 323.023 0266 – 361.101 Mobil és SMS 0734-060.731 0734-060.733 Facebookon, privát üzenetben!

https://www.facebook.com/ BibliofilKonyvklub

www.bibliofilkonyvklub.com

TOPLIS TA 2014 -1

1. Benkő László: Táltosidők 2. Charles Martin: Égzengés 3. Lázár Ervin: A hétfejű tündér


Tartalom

2014-2 katalĂłgusunk ĂĄrjegyzĂŠke 3. oldal

SzĂŠpirodalom t .BUIJBT3FY t 5Ă?SLĂ?Q DTBUBVUĂˆO t &SEĂ?MZJUĂšSUĂ?OFU**** t )POGPHMBMĂˆTUSJMĂ˜HJB t .ĂˆSBJ4ĂˆOEPSNÇťWFJ t 'FLFUF*TUWĂˆOWJMĂˆHB SzĂłrakoztatĂł irodalom t $IBSMFT.BSUJOĂžKEPOTĂˆH t 3Ă?HJĂ?TĂžKSPNBOUJLVTPL t ,SJNJĂ?TWJMĂˆHTJLFSTPSP[B t 5ĂšWJTLPSPOB t 4WFO)BTTFMĂ?MFUNÇťTPSP[BU t "LĂšOZWUPMWBK Hit t **+ĂˆOPT1ĂˆMDTPEĂˆJ t 5FEĂšOUFT[ t 4UPOFIFOHF HangoskĂśnyvek t #BC#FSDJLBMBOEKBJ t .JDJNBDLĂ˜ TermĂŠszet t ÂŤMMBUĂ?TOĂšWĂ?OZIBUĂˆSP[Ă˜ Nagy tavaszi ĂĄresĹ‘ t "LDJĂ˜TLJOĂˆMBUBKĂˆOEĂ?LPLLBM GyerekkĂśnyvek t -Ăˆ[ĂˆS&SWJOTPSP[BU t -PWBTLĂšOZWFL t *TNFSFUUFSKFT[UÇŽL t ÂŤCSĂˆOEPLLĂšOZWUĂˆSB TĂśrtĂŠnelmi regĂŠnyek t "LDJĂ˜TLJOĂˆMBUBKĂˆOEĂ?LPLLBM t "LDJĂ˜TLJOĂˆMBUBKĂˆOEĂ?LPLLBM

Megszåmlåltattål... És hijjåval talåltattål... Darabokra szaggattatol... Bånffy Miklós csomag Honfoglalås - Tåltosidők Honfoglalås - Idegen tßzek Honfoglalås - A megszerzett fÜld Honfoglalås csomag Viharlovasok - A vÊr tÜrvÊnye Viharlovasok - A tåltos fia Viharlovas csomag Virågzik a mandula ElnÊmult harangok Búcsújårås

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 41,00 36,00

51,00 47,00 41,00 119,00 39,00 39,00 39,00 100,00 39,00 39,00 70,00 39,00 35,00 31,00

A szív titkai Angyali segítsÊg Egy új kezdet  Rózsalugas  Kódolt vallomås A szÜkőkút Az Êkszer  Låny a tengerparton  Nyåri lak  Emmanuelle 1. - Lecke a fÊrfiakról Emmanuelle 2. - Az antiszŹz Emmanuelle csomag A tÜrtÊnelem rettegett asszonyai

39,00 38,00 39,00 44,00 36,00 57,00 57,00 54,00 57,00 51,00 51,00 82,00 57,00

32,00 31,00 32,00 36,00 19,00 47,00 47,00 44,00 47,00 45,00 45,00

44,85 52,50 42,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

29,00 47,00 40,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

47,00

7. oldal Szerelmi tÜrtÊnek A szerelmes Drakula Szerelmßnk lapjai A håzitanító lånya MerÊsz vågyak Botrånyos vågyak Felejthetetlen csók Lånyrablås Édes győzelem Whitney kedvesem Halålos gyÜnyÜr Halålos viszonyok Hetedik menyorszåg

4. oldal

2. oldal Mathias Rex TÊrkÊp csata utån SzÊkely tragÊdia Júlia szÊp leåny Halhatatlan Êlet Havasok kÜnyve �me, az emberek! A zÜld csillag Karåcsony a havason Kopjafåk MadÊfalvi veszedelem A sibói bÜlÊny Uz Bence Az elszåntak Tavaszi szÊl Ês mås színmŹvek A kastÊly årnyÊkåban A titokzatos őzbak Az antikrisztus Ês påsztorok Csaba Csoda tÜrtÊnt Elvåsik a veres csillag Ember az orszågút szÊlÊn Farkasverem Magukrahagyottak Napsugår Altatódal UtóÊlete VÊrben Ês viharban Zsoltår Ês trombitaszó

55,35 50,85 44,85

53,00 38,00 41,00 53,00 41,00 41,00 48,00 41,00 41,00 41,00 48,00 41,00 39,00 39,00 22,00 25,00 19,00 21,00 23,00 19,00 23,00 19,00 22,00 19,00 33,00 30,00 21,00 33,00

46,00 31,00 35,00 46,00 35,00 35,00 42,00 35,00 35,00 35,00 42,00 35,00 34,00 34,00 18,00 21,00 17,00 18,00 20,00 17,00 20,00 17,00 18,00 17,00 28,00 26,00 18,00 28,00

MenekßlÊsem ErdÊlyből Az olåhok vÊrnyomåban ... Maderspach Viktor csomag SegítsÊg! MiÊrt? Megered az eső Az elsodort falu Szabó Dezső csomag ÖrdÜgszekÊr Magyarok csillaga Tåltoskiråly Egy polgår vallomåsai Hallgatni akartam Az igazi Judit Ês az utóhangok

39,00 39,00

52,35 49,35 52,35 59,85 44,85 52,35 44,85

34,00 34,00 62,00 42,00 39,00 34,00 42,00 140,00 48,00 45,00 48,00 55,00 41,00 48,00 41,00

12,00 12,00 12,00 41,00 42,00 36,00 37,00 35,00 36,00 33,00 30,00 42,00 37,50 12,00

8,00 8,00 8,00 37,00 39,00 33,00 34,00 32,00 33,00 30,00 28,00 37,00 21,00 8,00

59,00 59,00 59,00 120,00 39,00

48,00 48,00 48,00

48,00 44,99 39,00 48,00

5. oldal Újabb titkok kÜnyve Titokzatos talålmånyok Egyiptom titkai Fekete Istvån nyomåban Ballagó idő Lutra Hú Kele Bogåncs Csí Almårium RÊzpÊnz A Damokosok Koronås fők, botrånyos Êlete

6. oldal A bĂĄba dĂśntĂŠse A bĂĄba titka A bĂĄba nyomĂĄban BĂĄba csomag Csillagos ĂŠj

32,00

8. oldal TÜviskorona A berber kalózok A smaragdvihar Ethan Gage kalandjai csomag NemzettÜrtÊnetek Birodalmak tßndÜklÊse Ês bukåsa A legyőzetlenek ZÊróZÊróZÊró Kleopåtra A vaskiråly A megfojtott kirålynÊ Elåtkozott kirålyok csomag

54,00 53,00 53,00

45,00 43,00 43,00 110,00 105,00 96,00 150,00 138,00 38,00 23,00 54,00 49,00 58,00 52,00 49,00 45,00 49,00 45,00 82,00

9. oldal Zaklatås FehÊr tŹz BŹntudat Az idő rabsågåban Ikon A zaråndok A bosszú jåtÊka A gonosz kÜzel van Elveszett holnap A halål óråja KiÊlezett helyzet KÜnnyŹ lÊptek Nincs mit veszítened Zuhanås a semmibe

45,00 45,00 45,00 45,00 49,00 58,00 44,85 44,85 44,85 44,85 44,85 44,85 44,85 44,85

37,00 37,00 37,00 37,00 44,00 52,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00


10. oldal A Valkűr hadművelet A komisszár OGPU börtön Kivégzőosztag Menetjegy a pokolba Fagyhalál Pokoljárás Eltörölni Párizst! SS-tábornok Gestapo Monte Cassino Bajtársak Gyalogoshadosztály Kárhozottak légiója Lánctalpak Sven Hassel életmű csomag Véres birodalom Nézd ki van itt A könyvtolvaj

13. oldal 48,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00

25,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 540,00 59,00 48,00 60,00 55,00 60,00 55,00

Állat- és növényhatározó ... A világ mérges kígyói Emlősök I. - Ragadozók ... Emlősök II. - Főemlősök ... A barátságos zongoraiskola 1. A barátságos zongoraiskola 2. A barátságos zongoraiskola 3. A barátságos zongoraiskola 4. A barátságos zongoraiskola csomag Déli-Kárpátok – Ősvárak 1.

75,00 43,50 97,50 97,50 37,00 33,00 33,00 33,00

69,00 21,00 40,00 40,00 35,00 30,00 30,00 30,00 115,00 149,00 113,00

14. oldal

11. oldal II. János Pál csodái II. János Pál bölcsessége Stonehenge - Az ötezer éves rejtély Te döntesz A fehér szív útja Én vagyok a világ világossága Igazságtétel - Mindszenty ...

41,00 38,00 83,00 60,00 38,00 30,00 53,00

35,00 33,00 39,00 55,00 34,00 26,00 10,00

60,00 43,00 43,00 43,00 43,00 52,00 52,00 52,00 52,00 55,00 70,50 36,75 42,00 42,00 63,00 49,50 50,00 57,00

55,00 40,00 40,00 40,00 40,00 48,00 48,00 48,00 48,00 49,00 17,00 8,00 18,00 8,00 17,00 14,00 15,00 19,00

12. oldal Bab Berci kalandjai Pötyös Panni Micimackó Mi újság a Futrinka utcában? Frakk a macskák réme Szép magyar népmesék Tüskevár Téli berek A koppányi aga testamentuma Önéletrajz Barbra Streisand Al Pacino - Életem Leonard Cohen - Hallelujah Jack, az életművész Az első lépés az öröklét felé ... LGT Madonna hiteles története Mamma Mia !

Kín Farkas az asztalnál Hat percre a szabadságtól A bűn városa Zavart elmék A Highgate temető ikrei A nyolcadik parancsolat: Ne lopj! Herb és Lorna Életszonáta Rozshegyező Ébredj velünk Smink nélkül Fogadj rám ! A férjem szeretői Férjek és hazugságok Álmaiban kisértesz Szerelmes szélhámosok Kismamák pácban A kövér ember nem bűnős Elnökök séfje Éles kések, vidám könnyek Állítson össze saját menüt télen Állítson össze saját menüt egysz... Állítson össze saját menüt egész... Gyógyító diéta 1. Gyógyító diéta 2. Gyógyító étkezés 1. Gyógyító étkezés 2. Diéta 90 napig Házi gyógymódok

49,00 43,00 43,00 45,00 60,00 53,00 23,00 45,00 43,00 43,00 45,00 16,00 43,00 43,00 43,00 45,00 43,00 39,00 37,00 44,00 45,00 29,00 29,00 29,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

10,00 10,00 10,00 10,00 16,00 16,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

50,00 50,00 82,00 33,00 30,00 52,00 41,00 35,00 15,00 38,00 55,00 58,00 45,00

45,00 45,00

15. oldal Hogyan neveljük a lányokat? Hogyan neveljük a fiukat? Nevelés csomag Gyógyító mesék Új gyógyító mesék Gyógyító mesék csomag Szív-kert - CD melléklettel Életem lélek-utazása Gyermekszív és gyermekálmok Lélek-jelenlét Babakrónika Mondj nemet a cukorbetegségre! Mondj nemet a szívbetegségekre

30,00 28,00

38,00 38,00

42,00 37,00 37,00 45,00 23,00 29,85 31,50 60,00 35,00 38,00

39,00 34,00 35,00 41,00 21,00 15,00 15,00 55,00 32,00 35,00

43,50 37,50 37,50 30,00 60,00 52,50 27,00 30,00 36,00 30,00 30,00 28,00 45,00 28,00 38,00 38,00

35,56 15,00 30,66 28,00 55,00 42,92 25,00 28,00 33,00 28,00 28,00 26,00 41,00 26,00 35,00 35,00

67,50 105,00 38,00 38,00 41,00 41,00 69,00 28,50 28,50 18,00 24,00 24,00 24,00 24,00

30,00 96,00 16,00 32,00 37,00 37,00

50,00 45,00 33,00 36,00 44,00 41,00 33,00 30,00 37,00 30,00 30,00 38,00

41,00 41,00 30,00 33,00 36,00 37,00 30,00 28,00 32,00 28,00 28,00 35,00

17. oldal A kétszívű királyfi Mese a tűzmadárról ... A nagy felfedezés Tengerimalacom története Hetvenhét magyar népmese A világirodalom 66 legszebb meséje Münchhausen - Erich Kästner mesél A két Lotti Az Emberke máj.35 Emil és a detektivek Gulliver utazásai Vuk képeskönyv Vuk Az erdő nappal és éjjel Az óceán világa

18. oldal Családi tudástár A világmindenség könyve Halhatatlan hősök Szegény ember káposztája Emma meg én II. - Az új élet Emma meg én Emma meg én csomag Egyiptom A rómaiak Hírharsona csomag A világ gyönyörű Barát a bajban Boldog szülinapot ! Olyan jó, hogy vagy nekem !

12,00 12,00 20,00 20,00 20,00 20,00

19. oldal Az elvarázsolt királykisasszony Világszép nádszálkisasszony Belle és Sebastien Az ég a földig ér Három zsák ravaszság Mesél az írógép Torta az égen Ábrándok könyvtára A juhász és a sárkány Bambi A Pál utcai fiuk Gyilkos születik

20. oldal 33,00 28,00 10,00 35,00 49,00 52,00 40,00

16. oldal Gyere haza Mikkamakka ! Dömdö, dömdö, dömdödöm

A Hétfejű Tündér Bikfi-Bukfenc-Bukferenc A Fásli Utcai Állatkórház Kerekítő - zenei CD-vel A kis ló Tündérországban Ringató Lok sziget tündére A lovam és én Imádom a lovakat Imádok lovagolni

34,00 34,00

Assisi menyasszonya 57,00 46,60 A Holdistennő 42,00 34,00 A rajnai kolostor 57,00 47,00 A sienai bűnös 57,00 47,00 Az éjszaka kapui 50,00 40,00 Hamis büszkeség 54,00 44,00 A kölni rejtély 48,00 40,00 Hozomány 54,00 44,00 A sólyom visszatér 57,00 47,00 Brigitte Riebe történelmi csomag 175,00 Andrea Schacht történelmi csomag 148,00


2014-es év tagsági díja:

Emk 1 24  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you