Bibliofil katalogus 2022-4

Page 1

Bibliofil Naponta rendelhetnek a következő telefonszámokon: 0265-323023 vezetékes valamint a 0734-060731 és 0734-060733 mobil számokon, a 2.oldalon található órarend szerint. Minden nem fogadott hívást visszahívunk! 15. oldal 18. oldal 22. oldal „Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri „tizenkettő”. Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk.” Pilinszky János 2022-4 2022. november 1 . - 2023. január 28. könyvklub

„A meleg nap le fog menni. Eljön az éjszaka, és ha túl szeretnék élni, fontos, hogy ilyenkor se fázzanak, ne fagyjanak meg, legyen biztonság - a legtöbb ember még is úgy viselkedik ilyenkor is, mintha a nap folyamato san sütne.”

Csernus Imre

KEDVES KLUBTAGJAINK!

Közhely lenne az, hogy újra eltelt egy év ? Minden bizonnyal. Sajnos most azt kellene kérdezzük, hogy: Minden megvátozott örökre ? Na gyon úgy néz ki, hogy igen. Átalakult körülöttünk minden, így kény telenek vagyunk magunk is változni. Mi magunk is másokhoz ha sonlóan igyekszünk minél kevesebbre csökkenteni mozgásunkat. A gyógyszerek kiváltása, a legfontosabb élelmiszerek beszerzése, ennyi. Ezek azok amik most a legjelentősebbek. Akinek szép könyvei van nak, van egy alternativája, a “bezártságra”. Ebben próbálunk segíteni a továbbiakban is. Továbbra is igyekezni fogunk, ahogy imént is említettem, változni a követelményeknek megfelelően. Próbálunk a megváltozott feltételeket mindig az olvasó irányában elviselhetővé tenni. Drágult a papir, a kar ton, a szolgáltatások. Nem tesszük még nehezebbé a helyzetet és bár a posta az elmúlt esztendőben pontosan három alkalommal is drágított, büszkén mondhatjuk, nem nyúlunk a mostani tarifákhoz. Nézzük inkább a pohár létező tartalmát, örüljünk annak ami van, ne búslakodjunk azért ami nincs, ami elmúlt vagy nem elérhető. Továbbra is szép könyveket igyekszünk beszerezni és ajánlani Önöknek. Érdekes folytatások, - Honfoglalás záró kötete – izgalmas új projektek, hagyományos és újabb ismeretterjesztés, de mindenkoron a régi érték rend szerinti válogatást tartottuk és tartjuk szem előtt.

Kissé csúszik esetlegesen néhány könyv kiadása, ezt látták és érezhet ték az elmúlt két évben, de továbbra is ezt jelezni fogjuk, illetve utóla gosan pótolni fogjuk, de az adott pillanatba lehetséges rendelését ki küldjük. Pótlás megy, amit a megszokott telefonszámokon adott eset ben lemondhatják. Sajnos a zárszó, először a katalógus fennállása óta ismétlődni fog.

Mindazokért a klubtagokért akik már nem lehetnek velünk, gondolat ban egy-egy gyertya égjen ! Önöknek kívánok egy boldogabb és egészségesebb új évet és jó olvasást!

Naptár 2023

Ebben a gyönyörűen illusztrált naptár ban az évet Paulo Coelho műveiből vá logatott idézetek kísérik végig. Paulo Coelho, akit emberek milliói a szavak alkimistájaként tartanak számon, nap jaink egyik legbefolyásosabb szerzője. Könyvei nemcsak a bestsellerlistákat ve zetik, de társadalmi és kulturális párbe szédet is gerjesztenek.

212 oldal Flexi

Kat. szám: 224000

Ker.ár: 90 lej Klub ár: 83 lej

Naptárkönyv 2023

Egy naptárba általában az ügyeinket ír juk. Elintézendő dolgainkat, ezzel vagy azzal való találkozásunk időpontját, vá sárlólistát, befizetési határidőket, néha egy-egy figyelmeztetést, hová kell lohol ni, mit kell venni magunknak, mások nak, lakbér, nyugdíj, csomagrendelés... Múlt évi naptáram teli van ilyesmikkel. Mintha nem is éltem volna. Legyen ez a 2023-as év a boldog pillanataink, szép gondolataink, örömteli óráink gyűjte ménye. Amikor átsuhant rajtunk, hogy jó élni.

256 oldal Flexi

Kat. szám: 224001

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

R. Géza

Immár harmadIk alkalommal hIrdetjűk meg év végén, a teljes, éves kínálatunkat. most Is ezt szeretnénk ajánlanI, természetesen készlet erejéIg. ahogyan lennI szokott, sokan szeretnék a könyveket karácsonyra rendelnI. Igyekszünk eleget tennI kívánságuknak, azzal a megjegyzéssel, hogy amennyIben valamI hIányzIk a rendelésből, azt akkor Is elküldjük és a hIányzó könyvet majd a saját költségünkre a megszokottak szerInt pótoljuk. ne feledjék, a katalógus három hónapIg érvényes, január végéIg. köszönjük a bIzalmat és a rendeléseket!

2
Paulo Coelho Erő Müller Péter Öröm
www.bibliofilkonyvklub.com

Miklós

A csillagok világa

A csillagok világa családregény. Vámos Miklós ezúttal kevéssé követi e műfaj hagyományait. A szöveg trialógus, hárman be szélnek. Később négyen, végül hatan, noha a beszélők szemé lye nem változik.

460 oldal Keménytábla Kat. szám: 224002

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Rakovszky Zsuzsa Az idők jelei

A dolgos és szabadságára büszke Münster városában az 1530-as évek e lején egyre nagyobb lett a felekezeti feszültség. Előbb a katolikusok és a lutheránusok álltak szemben egymással, ké sőbb az új tanok hívei között dúltak a harcok, végül az ana baptisták megalapították az Új Jeruzsálemet.

368 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224003

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Sándor Anikó Összezárva

Mindaz, amit elmesélek, so ha nem történt volna meg, ha négy hónappal a bérelt lakásba való beköltözésem után nem üt be a járvány, amely hosszú idő re rám reteszelte a Völgy utcai ház kapuját.

240 oldal Keménytábla Kat. szám: 224005

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Vincze Ágnes Kárrendezés

Ismered a viccet, amiben a negy venes szingli nő megismerkedik egy pasival, majd mellrákot di agnosztizálnak nála, és alighogy meggyógyul, a pasi rákos lesz, aztán kilenc hónap múlva meg hal? Nem? Nem csoda, mert ez nem vicc.

303 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224006

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Keresztury Tibor Reményfutam

A könyv a magyar irodalom markáns műfajának, a publi cisztikának nagy teljesítménye: tavaly megjelent Artisjus-díjas regénye, a Hűlt helyem mellett a rövid történetek, tárcák, tár canovellák révén lett Keresztury a kortárs próza meghatározó egyénisége.

336 oldal Kartonált Kat. szám: 224008

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Szilágyi Zsófia Emma Szonja

Szonja, a fővárosba költözött al földi lány az apjának mesél az életéről. Ami nem olyan egy szerű, ugyanis egyéves volt, ami kor a férfi elhagyta a családját, és csak annyit tud róla, hogy sze rette a Rolling Stonest.

327 oldal Kartonált

Kat. szám: 224009

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Barbara Fény a dombok mögött

Bauer

A Vakrepülés című regény ki bővített, átdolgozott változata

A Fény a dombok mögött so kak előtt már ismert történet. A rendkívül tehetséges vak zon gorista, az olasz Julietta és a pa tikus családba született, önma gával vívódó magyar lány, Réka története 2015-ben jelent meg Vakrepülés címmel.

304 oldal Keménytábla Kat. szám: 224004

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Papp Sándor Zsigmond Erdély advent idején Karácsonyi novellák Az ünnepek ünnepére szánt kötetünk ezúttal erdélyi vagy erdélyi származású szerzők karácsonnyal, illetve az ünne pi készülődéssel kapcsolatos novelláinak színes válogatása. Szemünk előtt elevenedik meg a világégések előtti romlatlan Tündérország, a két háború közötti komorabb világ, vagy a rendszerváltás utáni újra kezdés bizakodó korszaka. Adjuk át magunkat a hamisítatlan erdélyi tél varázslatos hangulatának. Szerzők többek között: Asztalos István, Dragomán György, György Alida, Hunyady Sándor, Karácsony Be nő, Tamási Áron, Tersánszky Józsi Jenő, Vári Attila, Visky András. 280 oldal Keménytábla Kat. szám: 224011 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Gurubi Ágnes Másik Isten

A mesék úgy érnek véget, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ezek a szavak nevelnek minket, ebben hiszünk, hogy csak meg kell találni a másikat, és utána minden úgy marad eb ben a kimerevített pillanatban.

217 oldal Kartonált Kat. szám: 224007

Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej

Simkó György Karácsonyi hangulat

Magyar novellák

Az ünnepek ünnepére ké szült kötetünk huszadik századi és mai szerzők ka rácsonyi témájú novelláinak színes válogatása. A Megvál tó születésének ünnepe ha gyományos témája a magyar irodalomnak is. E kötet szer kesztője az utóbbi százhúsz év legérdekesebb és kevés bé ismert karácsonyi törté neteiből készített válogatást, remélhetőleg olvasóink legnagyobb örömére.

271 oldal Keménytábla Kat. szám: 224012 Ker.ár: 60 lej

Klub ár: 55 lej

Havasréti József Terepmunka

Néprajzos egyetemisták utaznak az elnéptelenedő Tégláspusztára, hogy interjút készítsenek Szen nai Irénkével, akit valamikor halottlátónak, népi gyógyító nak tartottak.

417 oldal Kartonált Kat. szám: 224010

Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Kiss

Karácsony a Dunán

Egy folyóparti falu lakói a Meg váltót várják. Árvíz, járvány, vá ratlan halál és két eltűnt kislány teszi feszültté a karácsonyi idő szakot. Fagyos, jeges az ártér. Be tolakodók érkeznek az eltűntek helyére. Vajon mi lesz a sorsuk? Merre megy az életük? Kit visz a rév a jeges szélben a túlsó partra? A szigeti falu a Duna partján épült fel több száz évvel ezelőtt, és sosem alszik téli álmot. A verandás, hosszú vályogházakat kaszpáló, legelő és árterület övezi. A csalá dok kegyetlen titkai e házakban rejtőznek. A látszólag néma udva rok pattanásig feszült viszonyok helyszínei, a házakat kiszolgálta tott emberek lakják.

160 oldal Kartonált Kat. szám: 224013

Ker.ár: 60 lej

Klub ár: 55 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@gmail.com 3
Noémi
irodalom
Magyar
Vámos

Nemere István

A turul nemzetsége

Én, a király

A regény e lején él még Geyza, a fia, Vajk pedig kezd ismerkedni az államvezetés művészetével. A fiatal férfira hamar rászakadnak a gondok. Apja halála után nem csak a hét vezérrel gyűlik meg a baja, sokan ellenzik azt is, hogy a kereszténység terjesztése mel lett áll ki - éppen az ország fenn maradása érdekében. Nem tud mindenkinek megfelelni, de is meri a célt: a Hon csak úgy ma radhat fenn, ha kereszténnyé lesz. Nincs könnyű dolga. Előbb Koppány lázadását kell levernie, aztán Ajtony nagyúr szegül vele szembe, sokaknak nem tetszik az sem, hogy bajor hercegnőt vesz feleségül. Az olvasó megismerked het olyan magyarokkal is, akik nem fényes palotában laknak, nem minden napra jut ételük, dolgozniuk kell nap mint nap, és betegsé geket, veszedelmeket, rablók támadásait kell kivédeniük. 333 oldal Keménytábla Kat. szám: 224014 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Szent Ágoston Vallomások

Két évezred szentjei közül is kiemelkedő egyéniség Hippói Szent Ágoston. Vallomások cí mű műve 397 és 400 között ke letkezett. Megírásakor a szerző (latin nevén Aurelius Augusti nus) életútjának felén járt.

405 oldal Kartonált Kat. szám: 224015 Ker.ár: 63 lej Klub ár: 58 lej

Bauer Barbara Bíborbetűk

A XV. század e lején a Rajna mentén újra felüti a fejét a pes tis. Agnes, az alig 12 éves kis lány egyedül marad. Édesanyja utolsó kérése, hogy keresse meg a Mestert, az idegent, aki a mű helye mélyén valami titokzatos találmányon dolgozik. Agnes édesapja könyvmásoló volt.

340 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224016

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Az ötödik pecsét

A nyilas-uralom idején játszódó történetben egy négyfős baráti társaság szokásához híven össze gyűlik egy kis esti borozgatásra, eszmecserére. Aznap a társaság ötfősre bővül, és az apró-cseprő napi ügyek megbeszélése mellett egy komoly filozofikus kérdés is terítékre kerül ...

220 oldal Kartonált

Kat. szám: 224017

Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej

Magyar irodalom

Gáspár Ferenc Én, Mátyás király

Gáspár Ferenc legújabb köny vében különleges utazásra in vitálja az olvasót: egyes szám első személyben beszélteti hő sét, a mindmáig legnépsze rűbb magyar uralkodót, Mátyás királyt, mégpedig úgy, hogy időnként magunk sem tudjuk Mátyás-e az, aki mesél nekünk, vagy Lebersit, a király udvari bolondja.

289 oldal Keménytábla Kat. szám: 224018

Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Békési

Rodostói nagypéntek

II. Rákóczi Ferenc utolsó három napjáról szól ez a kisregény. Ro dostói halottas ágyán a fejede lemnek még meg kell küzdenie a legnagyobb ellenséggel, amivel valamennyien viaskodunk egész életünkben. A küzdelem szelle mi és lelki, ezért a testinél na gyobb erőfeszítést kíván.

128 oldal Kartonált

Kat. szám: 224019

Ker.ár: 48 lej Klub ár: 44 lej

Cselenyák Imre Hej, Tinódi!

Tinódi Lantos Sebestyén, a polgársorból származó, majd krónikási-énekmondói érde mei révén nemessé avanzsált de ák 1555 novemberében Nádas dy Tamáshoz érkezik Sárvárra, hogy Cronica című művét fel ajánlja a nádornak.

326 oldal Kartonált Kat. szám: 224020

Ker.ár: 73 lej Klub ár: 67 lej

Benkő László

Szent László I.

A lázadás parazsán

A fordulatos regény felöleli a korabeli ese ményeket, összefüg géseket keres az egy mással ellentétben ál ló érdekek között.

427 oldal Kartonált Kat. szám: 224021

Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Szent László II.

A korona ára

Az 1073. esztendőt írják a krónikák, ami kor Magyarország ki rálya I. András későn született fia, a fiatal és könnyen befolyásol ható Salamon.

416 oldal Kartonált Kat. szám: 224022 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Szent László III.

Kard és glória László király uralko dását határozott külés belpolitika jellem zi. A Szentszékkel együttműködik, de Magyarország bel ügyeibe nem enged beleszólást.

433 oldal Kartonált Kat. szám: 224023 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Gyurgyák János

Ady Endre prózai munkái

Ady újságírói-publicisztikai tel jesítménye jelentőségében és mi nőségében nem sokkal marad el költői életművétől, de Ady mint publicista szinte teljesen kiko pott a köztudatból, életművének ezt a részét háttérbe szorította a költő Ady.

1 080 oldal Keménytábla Kat. szám: 224024

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Radnóti Miklós Összegyűjtött prózai írások

Az Összegyűjtött prózai írások

Radnóti Miklós elbeszéléseit, új ságcikkeit, bírálatait, tanulmá nyait, doktori értekezését és rá dió-előadásait tartalmazza. A kötetben helyet kap Radnóti né hány korábban kiadatlan írása.

655 oldal Keménytábla Kat. szám: 224025

Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej

Reményik Sándor Rianás

Kiadatlan versek és kisprózai írások

A Rianás című kötet igazi ku riózumokat tartogat: több mint harminc verssel gyarapítja az eddigi kötetben megjelent köl temények sorát.

212 oldal Keménytábla Kat. szám: 224026

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Petőfi Sándor Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése

Kötetünk Petőfi Sándor összes prózai művét tartalmazza. A szerzőnek öt novelláját, egy re gényét, egy befejezett és egy tö redékben maradt drámáját is merjük, szépirodalmi munkás sága mellett azonban jelentős publicisztikai tevékenységet is folytatott.

772 oldal Keménytábla Kat. szám: 224027

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Petőfi Sándor - Szalisznyó Lilla - Zentai Mária Petőfi Sándor prózaés drámafordításai

Petőfi 1843 és 1848 között le fordított összesen két regényt, három novellát, egy regényfe jezetet, egy drámát és egy drá marészletet, illetve hátrahagyott iratai között előkerült még két további rövid szöveg.

579 oldal Keménytábla Kat. szám: 224028

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Rendeljen telefonon: 0265-323 023
Sándor Sánta Ferenc
4

Weszteg

Garaczi László új regénye a ka rantén idején játszódik Magyar országon, a történet három sűrű napot fog át. A harmincas éve iben járó rendszergazda Brúnó és a tanár Hajni a világjárvány közegében próbálják feldolgoz ni szakításukat.

122 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224029

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Fehér Béla Miriam Rosenblum és a Kozma-kvintett

Fehér Béla regénye mozgal mas és melankolikus történel mi tabló a 13. század végéről. A regény elbeszélője a Kozmakvintett egyetlen életben maradt tagjaként emlékezik vissza ese ménydús életére, melynek hát terében felsejlenek a kaotikus és vad hatalmi játszmák, a történe lemnek kiszolgáltatott kisember küzdelmei.

237 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224030

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Ördögh Ottó Szőnyi fúga

A Szőnyi fúga olyan, mint egy katedrálisablak. Egyik íve Ördögnéni és Jóbácsi történe te a Nefe lejcs utcában, másik íve Szőny históriája az ezüstkori Brigetiótól kezdve a Zichy-Beré nyi grófházaspár aranykorán át egészen Ördögfiúka gyermek koráig, aminek gyémántfénye a két ívet bezáró katedrálisablakon keresztül árad olvasója világába. 440 oldal Kartonált Kat. szám: 224031 Ker.ár: 90 lej Klub ár: 83 lej

Harsányi Zsolt Ember, küzdj’ ... Madách Imre tragédiája Madách Imre: Az ember tragédiá ja szerzője. A legtöbben valószínűleg csak ennyit tudnak a magyar iroda lom egyik legjelentősebb alakjáról, ho lott Madách fordulatos, botrányoktól sem mentes élete maga is egy regény lapjaira kívánkozik, ahogy kora, a sza badságharcot megelőző pezsgő évtize dek, és az azt követő brutális megtor lás és letargia évei is. Harsányi Zsolt, a regényes életrajzok mesterének mű ve a mai napig Madách Imre életének leghitelesebb és legnagyobb hatású feldolgozása. Megismerjük belőle az apját korán elvesztő, beteges fiút, aki a könyvekbe menekül; a reformkor utolsó éveiben fontos közéleti szerepet vállaló ifjú jogászt és politikust; a hazafit, aki élete kockáztatásával védi a bukott szabadságharc bujdosó hő seit, és az egész élete során kételyekkel és gátlásokkal küszködő al kotót, aki a folyamatos családi tragédiák és betegségek közepette is az ország szebb jövőjéért és a magyar irodalomért való küzdésnek szenteli rövid életét.

653 oldal Keménytábla Kat. szám: 224032 Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Nagy Lajos II.

Kígyófészek

416 oldal

Keménytábla

Kat. szám: 224034

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

1344 első felében a Nápolyból hazatért Erzsébet magyar anyakirályné köve teket küldött Kelemen pápához Avignonba, hogy fényes ajándékokkal és több tízezer arannyal végre rendezze fia, András herceg koronázásának ügyét. A Kúria azonban to vábbi összeget követelt, de garanciát még sem adott András trónra léptetéséhez. Ez zel a telhetetlenséggel új szakaszába lépett a diplomáciai háború. A Johannát befolyá sa alatt tartó Valois Katalin hercegné kezde ményezésére létrejött titkos szervezet, a ca puai szövetség lépéseket tett András herceg meggyilkolása érdekében.

416 oldal Keménytábla Kat. szám: 224033

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Wass Albert Népirtás ErdélybenÜzenet haza

Dokumentumgyűjtemény E dokumentációs munka, mely magába foglalja az utolsó húsz esztendő minden hitelesített visszaélését, amit a román kor mányhatóságok az erdélyi ma gyarokkal szemben elkövettek... 416 oldal Keménytábla Kat. szám: 224035

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Levelek 1927-1998

200 levél Erdélytől Floridáig, vagy Erdélyből és Floridából. És közte Magyarországról, Ausztri ából, Németországból... hét évti zed levelei egy kötetben! Kovács Attila Zoltán: Egy írói leveleslá da felnyitásakor, közreadásakor a kiadói szempontok miértjére kell elsőként választ adni...

424 oldal Keménytábla Kat. szám: 224036

Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Elvész a nyom

Irodalmi szenzáció: először jele nik meg a kultikus regény az ere deti befejezéssel, mely a hajdani első kiadás sajátja volt eddig. Az író ugyanis a regényfolyam vég ső lezárását, azaz az utolsó feje zetet két verzióban írta meg, me lyek közül csupán egyik volt is mert eddig.

418 oldal Keménytábla Kat. szám: 224037

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Petőfi Sándor Petőfi Sándor összes versei

A nagy klasszikusok sorozatban lát napvilágot Petőfi Sándor ösz szes verse. A definitív igényű saj tó alá rendezés, szerkesztés Ke rényi Ferenc munkája.

1 203 oldal Keménytábla Kat. szám: 224038

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály összes költeményei

Vörösmarty Mihály összes köl teményei új kiadásban (harma dik, javított kiadás) jelenik meg az Osiris Kiadó gondozásában.

1 214 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224039

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Pilinszky János - Hafner Zoltán Pilinszky János összes versei

Generációk nőttek és nőnek fel Pilinszky János versein és prózá ján. Életművének kiadását a Pi linszky János összes versei kötet tel kezdi meg a Magvető Kiadó. 379 oldal Keménytábla Kat. szám: 224040

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Radnóti Miklós Radnóti Miklós összegyűjtött versek Radnóti Miklós versei ma is meghatározó olvasmányai a felnövekvő generációknak. Az Összegyűjtött versek a kötetek ben és folyóiratokban megjelent verseken túl tartalmazza a kéz iratos hagyaték darabjait. 393 oldal Keménytábla Kat. szám: 224041 Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Egyik legnagyszerűbb költőnk versei ebben a kötetben az Ady által összeállított kötetek szerke zetében és sorrendjében követik egymást, kivéve Az utolsó hajók anyagát és a kötetbe fel nem vett verseket.

1 525 oldal Keménytábla Kat. szám: 224042 Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

5 Telefonon: 0734-060 731
Ady Endre Ady Endre összes versei
Benkő László Nagy Lajos I. Aranysarkantyús lovagok Garaczi László
irodalom
Magyar

Magyar irodalom

Cselenyák Imre Tiszta szívvel

József Attila életregénye 1. Az ábránd felrepít, a valóság visszatart. „A név létezik, sőt, Attila nem is akárki, híres vi lághódító volt! S ebből erőt merít, szirmot bont benne a meggyőződés: nagy jövő előtt áll, maga is híres ember lesz, tehát a nevére büszké nek kell lennie!” A lenyűgöző regényes életrajzban feleleve nedik az ikonikus költő élet útja. Egy magányos, őszinte fiú hatalmas küzdelmet vív a szegénységgel, önmagával és a saját tehetségével. Ki volt József Attila a versein túl? Mit mesélnek a kor társak, mit árulnak el róla a saját levelei? Hogyan ragyog fel a zse nialitás a magányos sötétségben? Cselenyák Imre hatalmas kutató munkával megírt regénye testközelbe hozza az olvasókhoz a ma gyar irodalom nagy alakját. Annyit ártottak neki, hogy halhatatlan lett. Mélyedj el a sorsában!

334 oldal Kartonált Kat. szám: 224043 Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Füst Milán

A feleségem története Störr kapitány feljegyzései Füst Milán nagyregénye, A fele ségem története 1942-es megje lenésétől a világirodalom meg fejthetetlen titkú művei közé tartozik. A Nobel-díjra is jelölt szerző e könyve a világsikert ara tott magyar regények egyike: az 1958-as Gallimard-féle francia kiadást követően húsz nyelvre fordították le, s mindenütt elis merő fogadtatásra talált.

408 oldal Kartonált Kat. szám: 224044

Ker.ár: 55 lej Klub ár: 50 lej

Petőfi Sándor Szerelem gyöngyei

Első, Geibel Károly könyvárus nál megjelent kötete A helység kalapácsa volt, amelyet később - már az Athenaeum Kiadó nál napvilágot látott - Szerelem gyöngyei követett. Ezután a köl tő és Emich Gusztáv, a könyv kereskedő, kiadó és nyomdász sorsa elválaszthatatlan kötelék be fonódott. Az Athenaeum je lentette meg Petőfi költeményei nek gyűjteményes kiadását hosz szú évtizedeken át.

69 oldal Keménytábla Kat. szám: 224045

Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej

László Boglárka A Bánlaky-örökség

Egymást keresztező sorsok, évszázados titkok

A történet Bánlaky Pál gróffal veszi kezdetét. Az ő halálát kö vetően a birtok a legkisebb fiá hoz, Bálinthoz kerül. A grófot le nyűgözi az 1900-as párizsi világ kiállítás, birtokát modernizálja, és az elsők között lesz automo bil-tulajdonos Magyarországon.

584 oldal Kartonált

Kat. szám: 224046

Ker.ár: 90 lej Klub ár: 83 lej

Fábián Janka

A szabadság szerelmesei

Az Anna-bál szerelmeseiből megismert Györöky Ilka és családja története folytató dik a méltán híres balaton füredi reformkor követke ző évtizedében. Az 1840-es években még az eddiginél is pezsgőbb és színesebb tár sasági és kulturális élet zaj lik a népszerű üdülőtelepen, és az évente megrendezen dő Anna-bálok egyre nagyobb vonzerőt jelentenek a környékbeli eknek valamint a távolabbról idesereglő vendégeknek. Szinte min den évre jut egy-egy újabb szenzáció, vagy ünneplésre okot adó alkalom: például az új Kerektemplom felépítése, vagy a Kisfaludy gőzhajó vízre bocsátása.

400 oldal Kartonált Kat. szám: 224047

Ker.ár: 94 lej

Klub ár: 86 lej

Az angyalos ház és más történetek

Az ember mindig abba szeret bele, akibe nem kellene, vagy nem szabadna. Talán éppen azért, mert nem szabadna. Egy csendes budai utcában omla dozó ház áll, homlokzatán két szépséges kőangyallal.

476 oldal Kartonált Kat. szám: 224048

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

A fehér tigris

Makos Gábor fiatal, jóravaló mérnök. Mi történik akkor, ha egyik pillanatról a másikra kor látlan hatalomhoz jut? Él vele, vagy visszaél vele? És milyen morális próbatételnek kell meg felelnie? Az 1971-ben napvilá got látott regény a hatalom ter mészetét, személyiségtorzító ha tását kutatja. 238 oldal Kartonált Kat. szám: 224049

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Ábel

A mostani kiadás szövegkritikai igénnyel készült, Szilágyi Varga Zoltán művészi grafikáival il lusztrálva. Az ötvenes évek de rekán véglegessé formált, kéz iratban is fennmaradt műhöz igazodva őrzi a stílusában leg tisztább, az író akarata szerint a legpontosabb változatot.  509 oldal Keménytábla Kat. szám: 224050

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Márai Ilona Betűbe zárva Napló I.-II. kö tet - 1948-1964 és 1965-1979 Matzner Ilona, vagy is Márai Lola, akit Má rai Sándor saját naplói ban csak L. betűvel jelölt, hatvankét éven át volt a híre sen nehéz természetű író hűséges társa. Lola több mint harminc éven át írt naplóinak szerkesztett változata iz galmas háttérdokumentum, ennélfogva irodalmi szen záció, egy nagy író hagyatékának felbecsülhetetlen al kotóeleme, ami most kerül először az olvasók elé.Márai Lola naplójához maga Márai Sándor adja meg a kulcsot saját 1986-os naplójában.

Az igazi

„Az olvasó azt hihetné, hogy ugyanannak a törté netnek a színét és a visz száját kapja a regényben, azért, hogy eldönthesse, melyik félnek van igaza. Azért, hogy állást foglal hasson a konfliktusban. De Márai ravaszabbul irá nyítja a kettős történetet.

289 oldal Kartonált Kat. szám: 224052

Mágia

Mágián a köznyelv leg inkább varázslatot ért, míg az antropológia affé le ősi, a tudományos lo gikától eltérő szervező elveket követő gondol kodási formát. Márai könyvére ezek egyike sem igaz maradéktalanul.

339 oldal Kartonált

Kat. szám: 224053

Egy polgár vallomásai

A regény nemcsak Má rai életének egy periódu sát tárja elénk bizonyítot tan, igazoltan életrajzi hi telességgel, de végigvezet bennünket azon a folya maton, amelynek utolsó stádiumaiban az anarchis ta-expresszionista szerző ből a konzervatív-liberális értékek elkötelezett támo gatója lesz.

524 oldal Kartonált Kat. szám: 224054

Szindbád hazamegy

A Szindbád hazamegy, amellett, hogy Márai pá lyájának csúcsteljesítmé nyei közé tartozik, minden bizonnyal a Krúdy Gyula életéről és művészetéről valaha írt legérzékenyebb, stílusát és gondolatvilágát a legpontosabban megra gadó és továbbértelmező alkotás.

Kat. szám: 224051 Ker.ár: 205 lej Klub ár: 187 lej

1 688 oldal Keménytábla

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Ker.ár: 75 lej

Klub ár: 69 lej

172 oldal Kartonált Kat. szám: 224055 Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

6 Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@yahoo.com
Lázár Ervin Tamási Áron

Ragnarök

Valamikor a kilencedik század ban egy csapat svéd viking út nak indul, hogy tűzön és vízen átkelve megbosszulja otthona elpusztítását. Azt állítják, hogy egy sárkány égette porig a falu jukat, s annak szinte minden la kóját: Nídhögg, a fekete dög, az ősi regék réme.

306 oldal Kartonált

Kat. szám: 224056

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Almásy László Autóval Szudánba

Az angol beteg: aki se nem an gol, se nem beteg: zsadányi és tö rökszentmiklósi Almásy László Ede utazó, Afrika-kutató és fel fedező. A húszas években Tri esztből indulva Egyiptomon át a Nílus nyomába eredt, így be járta a Szaharát egészen Szu dánig és Kartúmig és a szudáni piramisokig.

380 oldal Kartonált

Kat. szám: 224057

Ker.ár: 97 lej Klub ár: 89 lej

Polcz Alaine Magam világa

Polcz Alaine pszichológus, író, tanatológus születésének 100. évfordulója alkalmából jelenik meg ez a kötet, amely a szerző életútját, szerteágazó szakmai és írói munkásságát mutatja be, megidézve ennek a különös női sorsnak a jelentősebb forduló pontjait is.

287 oldal Keménytábla Kat. szám: 224058

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Berényi Anna Petőfi

Petőfi - mindenki tudja, ki volt ő: csinos bajusz, divatos szakállka, zsinóros mente, számos tivornya legendás bordallá, magyar tájak gyönyörű költeményekké énekel ve, még számosabb szerelem még legendásabb versekben megőrizve. És persze a szabadságharc! A láng lelkű költő, aki a hadszíntéren ve szett, Bem tábornok seregében. De ki volt Petőfi valójában? Mindössze 26 évet adatott neki - de micsoda 26 év volt az! E rövidke idő alatt lénye betöltötte tán az eget is! Vib ráló személyiségével bűvkörébe vonta környezetét - híre minden hova eljutott, a császárig, Kossuthig, a honi költészet legnagyobbja iig, sőt még a külhoni irodalmi körökben is róla szólt a pletyka és a dal. S a nép is ajkára vette: számos nóta született a költeményeiből! Aztán a testi örömöket sem megvető szívtipró is volt, aki egyik pil lanatról a másikba esett szerelembe, meg rajongó hitves is volt, aki „ezerszer” is imádta Júliáját! Hol gátlásos volt, hol pökhendi, hol visszafogott, hol feltűnősködő, hol repült a boldogságtól, hol mély elkeseredettség ülte meg lelkét.

412 oldal Keménytábla Kat. szám: 224059 Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Gárdos Péter Semmelweis Ignác rövid boldogsága

A 19. század egyik legnagyobb hatású orvosa volt. Felfedezé se anyák millióit mentette meg szerte a világon az értelmetlen haláltól. Élete és tragikus buká sa mégis tele van titkokkal és el lentmondásokkal. Karrierje leg fontosabb pillanatában képtelen volt megszólalni.

394 oldal Kartonált Kat. szám: 224060

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Boldizsár Ildikó

Fekete Világkerülő Ember meséi

Fekete Világkerülő Ember azért oly fekete, mert magára hagyták a színek: elmenekültek mellőle a kékek, sárgák, zöldek és piro sak, a fehérekről nem is beszél ve. Megállítható-e az elsötétülés, és hogyan?

112 oldal Keménytábla Kat. szám: 224061

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Kollár Zsolt

Istenítélet

Könyves Kálmán keresztje Szent László az Úr 1095. eszten dejében visszaadta lelkét Terem tőjének. Halála előtt azonban még egy utolsó, nagy jelentőségű döntés várt reá. Meg kellett ne veznie utódját a királyi trónon. Végnapjait e gyötrő kérdés kese rítette meg: Kálmán vagy Álmos? Végül hosszas töprengés és vívó dás után Kálmánt nevezte meg utódjának. A döntésével elindította azt a viszályt, amely az új ki rály, Könyves Kálmán egész uralkodását végigkísérte. A 12. szá zad elejére repíti az olvasót Kollár Zsolt történelmi regénye, amely méltó folytatása a Szent László testamentuma című művének. Sod ró lendületű, izgalmas történet, amelyet a főszereplők jellemének részletes megrajzolása, az Árpád-kori királyság színes ábrázolása, Esztergom, Jeruzsálem, Konstantinápoly és Regensburg középkori városainak bemutatása tesz teljessé.

376 oldal Kartonált Kat. szám: 224063

Ker.ár: 65 lej

Klub ár: 59 lej

Egressy Zoltán

Lila csík, fehér csík

Arra, amikor a Debrecen ellen kihagyta a tizenegyest én más hogy emlékszem. Nem úgy, hogy nem érdekelte, bemegy-e a lövése. Én is ott voltam azon a hideg, téli napon a Megyeri úton, és azt láttam, hogy a já tékra alkalmatlan, havas-jeges pályán ő volt messze a legjobb. 254 oldal Kartonált Kat. szám: 224062

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Nyáry Krisztián Így szerettek ők 3. Legújabb irodalmi szerelmeskönyv Nyáry Krisztián 2012-ben me sélt először íróink és költőink szerelmi életéről. Az Így szeret tek ők első és második része be kerültek az elmúlt évek legna gyobb könyvsikerei közé. Most elkészült a sorozat várva-várt harmadik része: ismét lekerül nek az unalmas íróportrék a tantermek falairól. A könyvből egye bek mellett megtudhatjuk, hogyan érzett egyoldalú szerelmet József Attila pszichoanalitikusa, Gyömrői Edit iránt; miért írta népdala it Kisfaludy Károly egy vallásos zsidó lányhoz, aki nem lehetett az övé; hogyan próbálta megszervezni Vajda János és ifjúkori szerelme, Kratochwill Gerogina újbóli találkozását a költő későbbi felesége; miért kérte meg hétszer Móricz Zsigmond Magoss Olga kezét; és miként tudott Ignácz Rózsa a Gestapo börtönében tanúként részt venni volt férje második esküvőjén. Kiderül az is, hogy Petőfi Sán dornak szerelme, Mednyányszky Berta helyett annak apja küldött szakító levelet; hogy Dsida Jenőt és menyasszonyát, Imbery Melin dát hat évig próbálták elválasztani egymástól a szüleik, ezért csak titokban találkozhattak; valamint hogy miként élt évekig Molnár Ferenc és élete utolsó szerelme, Bartha Vanda ugyanannak a New York-i hotelnek két külön emeletén.

144 oldal Keménytábla Kat. szám: 224065 Ker.ár: 136 lej Klub ár: 124 lej

Örök Erdély

Erdélyi magyar írók történelmi elbeszélései Erdély fordulatokban igencsak gazdag és a drámai eseménye ket sem nélkülöző történelme kiapadhatatlan forrásul szolgál a szépírók számára.

243 oldal Keménytábla Kat. szám: 224064

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Így szerettek ők 1.

Magyar irodalmi szerelmeskönyv

132 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224066

Ker.ár: 136 lej Klub ár: 124 lej

Kat. szám: 224067 Ker.ár: 136 lej Klub ár: 124 lej

Magyar irodalom 7
Rendeljen telefonon:
733
0734-060
Bíró Szabolcs
Így szerettek ők 2.
Újabb irodalmi szerelmeskönyv 168 oldal Keménytábla

Világirodalom

Giuseppe Catozzella egy kevés bé ismert epizódot tár fel az olasz történelemből. Maria Oliverio, vagyis Ciccilla a korszak legis mertebb női brigantija volt, aki nek történetével Alexandre Du mas is foglalkozott egy cikksorozatban, sőt azt tervezte, hogy re gényt is ír a „vérszomjas fenevadról”, hiszen akkoriban alig volt hírhedtebb nő a huszonéves útonállónál. Ha ez a regény nem is ké szült el, dea Robin Hood klasszikussá vált történetét az olasz bri gantik ihlették. Garibaldi sikeres hadjárata és az egységes Olasz Ki rályság megteremtése Itália legfényesebb időszakai közé tartozik. Az viszont már kevésbé köztudott, hogy a szabadságért milyen árat kel lett fizetniük azoknak a szicíliai nincsteleneknek, akik a nagy haza fi oldalán harcoltak. Akiknek sokszor egyebük sem volt a remény nél, hogy nem csupán megszabadulnak a Bourbon-ház uralmától, de kitörhetnek a szegénységből is.

355 oldal Keménytábla Kat. szám: 224068

Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

Mia Kankimaki

A nők, akikről éjjel álmodom

Mit kezdhet egy negyvenes, egyedülálló nő megunt, megfe neklett életével? Mia Kankimäki felmondta az állását, eladta a la kását, és elhatározta, hogy kör bejárja a világot azoknak a női felfedezőknek és művészeknek a nyomában, akiknek lenyűgö ző élete már régóta ad inspirá ciót neki.

415 oldal Kartonált

Kat. szám: 224069

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Mohamed Mbougar Sarr Az emberek legtitkosabb emlékezete

2018-ban egy fiatal szenegáli író, Diégane Latyr Faye felfedez Pá rizsban egy legendás könyvet, az 1938-ban kiadott Az ember telenség labirintusát. A szerzőt úgy emlegették annak idején: a „néger Rimbaud”, de a műve ál tal keltett botrány miatt eltűnt.

461 oldal Kartonált

Kat. szám: 224070

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Emma Lire

Bújj a bőrömbe

1547-ben, az éj leple alatt a te nerifei barlangok egyikében egy fiatal nő ad életet gyermekének. Az őt segítő asszonyok iszo nyodva kapják szájuk elé a ke züket: a kis újszülött testét tető től talpig szőr borítja. Ez lehet az istenek büntetése azért, mert ap ja szent nőre vetett szemet?

542 oldal Kartonált

Kat. szám: 224071

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Des Cars Jean Bécs regénye

Történelmi keringő Európa szívében

Bécsről a zene, a képzőművészet és az építészet olyan kiválóságai jut nak eszünkbe, mint Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Lud wig van Beethoven, Johann Strauss, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Otto Wagner és Friedensreich Hundertwasser - akik sorra fel is bukkannak a kö tet lapjain. A Bécsért rajongó, a városban gyakran vendégeske dő francia író, újságíró, Jean des Cars részletesen ismerteti azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen Bécs egy világbiroda lom fővárosa és a kultúra fellegvára lett. A szerző idegenvezetőn kül szegődik, s vele járhatjuk be a híres bécsi kávéházakat, a város csodálatos múzeumait, nagy múltú épületeit és történelmi emlék helyeit. 232 oldal Kartonált Kat. szám: 224072 Ker.ár: 85 lej

Papírsárkányok

Fe lejthetetlen és megható tör ténet egy nem mindennapi ba rátságról, amely egy tehetős család gyermeke és a szolgáló juk fia közt szövődik a pusztu lásra ítélt Afganisztán végnapja iban. A közös élmények és ked ves időtöltésük, a sárkányfutás már-már elszakíthatatlanul fűzi őket egymáshoz.

448 oldal Kartonált

Kat. szám: 224073

Klub ár: 78 lej

Nicolas d’Estienne d’Orves Eiffel

Párizs, 1886. A francia főváros már a közelgő világkiállításra készül. Az elismert építőmérnök, Gustave Eif fel úgy gondolja, ez a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy egy, a londoni hoz hasonló, föld alatt vezető vasút vonal épüljön a városban. Egy nem várt találkozás azonban megváltoz tatja a terveit. Adrienne a zsúfolt sza lonban úgy libben elé a múlt ködös tá volából, mint egy jelenés. Közel har minc éve ismerkedtek meg, Eiffel első munkáinak egyikén, a lány szülei azonban ellenezték a kapcsolatukat. A nő immár egy közis mert újságíró felesége, a mérnök pedig még egy boldog házasság után is keserű emlékekkel gondol vissza az elválásukra. Az újbóli találkozás azonban új lendületet ad terveinek, a ,,vasmágus” a föld mélye helyett immár Párizs egét akarja meghódítani. Míg a lakos ság egy része ellenzi a háromszáz méter magas vasmonstrum meg építését, a támogatói a nemzet visszanyert önbizalmának megtes tesülését látják a toronyban.

302 oldal Kartonált Kat. szám: 224076

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Yann Martel Pi élete

Pi Patel különös fiú. Egyesek szerint (közéjük tartoznak a szü lei is) bogaras. Tizenhat évesen elhatározza, hogy nemcsak hin du akar lenni (születésénél fogva az), hanem keresztény és musz lim is. Megkeresztelkedik, és be szerez egy imaszőnyeget is. 400 oldal Keménytábla Kat. szám: 224074

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Janne Teller Semmi

Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá. Ezekkel a sza vakkal hagyja el Pierre egy nap az osztálytermet. Osztálytársai erre elhatározzák, hogy nihilis ta társuknak bebizonyítják az ellenkezőjét.

181 oldal Keménytábla Kat. szám: 224075

Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Elif Shafak Becsület

Elif Shafak keleti-nyugati törté nete a fenséges Eufrátesz folyó nál kezdődik és végződik, ahol egy kurd faluban élt két iker lány. Arrafelé „a becsület nem csak jelző volt, névként is hasz nálták. Az ember adhatta a Be csület nevet a gyermekének, fel téve, hogy fia született.”

448 oldal Kartonált Kat. szám: 224077

Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

A város tükrei

A regény főszereplői az inkvi zíció elől menekülő ibériai zsi dók, akiket az Oszmán Biroda lom zsidó közösségei fogadtak be. Voltak köztük kikeresztelke dettek, de olyanok is, akik többé nem egy vallási közösség tagja ként kívánták meghatározni ma gukat, és arra a kérdésre kerestek választ: Ki vagyok én?

373 oldal Kartonált Kat. szám: 224078

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

A bolhaposta

Isztambulban, a Cabal utcá ban áll a valaha jobb időket lá tott Bonbonpalota. Történetünk idején az utcát ellepi a szemét, a környékről ugyanis minden ki a Bonbonpalota melletti kert falához hordja a hulladékát. A lakásokban elviselhetetlen bűz terjeng, és mindent eláraszta nak a bogarak, csótányok, tet vek, bolhák.

524 oldal Kartonált

Kat. szám: 224079

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Telefonon: 0734-060 731
8
Giuseppe Catozzella Italiana Khaled Hosseini

Ellen Alpsten A cárnő lánya

A regény II. Erzsébet, minden oroszok cárnőjének élettörténe tét beszéli el. Ármány és szen vedély, hirtelen bukás és várat lan felemelkedés - a 18. századi orosz cári udvar mindennapjai elevenednek meg Ellen Alpsten második regényében, amely első kötete, A cárnő méltó folytatása.

443 oldal Kartonált Kat. szám: 224080

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Gigi Griffis

A császárné

1853-ban járunk, amikor a ké rők által ostromlott bajorországi Erzsébet (Sisi) megfogadja, hogy megvárja azt az elsöprő szerel met, amiről a költők írnak. Nő vérét, Ilonát a család és Zsófia főhercegné a császár menyasz szonyának szánja, és úgy tűnik, a frigyet nem akadályozhatja meg semmi.

254 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224081

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Kirsty Manning

Az

elveszett ékszerek

1912 nyarán a nincstelen ír be vándorló, Essie Murphy épp ak kor látogatja meg a fivérét, ami kor egy munkás a csákányával feltöri egy régi bérház padló ját a Cheapside-on, a londo ni Szent Pál-székesegyház kö zelében. A munkások kincsre, amelynek azonban ismét nyo ma vész. Megváltoztathatják-e ezek az ékszerek Essie és a test vérei sorsát?

384 oldal Kartonált

Kat. szám: 224082

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Emma Donoghue Menedék

Három férfi maga mögött hagyja a vi lágot, útnak indulnak egy kis hajóval egy sziget felé, amelyet vezetőjük ál mában megpillantott. Csak a hitük ve zeti őket. Írország, hetedik század. Artt tudós és pap, aki álmot lát, amely ar ra indítja, hogy hagyja maga mögött a bűnös világot. Magával visz két szer zetest - az ifjú Triant és az idős Cormacet, és a Shannon folyó men tén haladnak, hogy keressenek egy eldugott helyet, ahol kolostort alapíthatnak. Kiérnek az Atlanti-óceánra, ahol egy sziklás, meredek partú, kietlen szigetbe ütköznek, amelyen több tízezer madár él. Is ten dicsőségére birtokba veszik. Hogyan lehetséges a túlélés egy ef féle elhagyatott helyen? „Menedék. A hetedik századi Írországban három férfi bont vitorlát, és elhajózik egy madarakkal teli szigetre, hogy megtalálják Istent. Emma Donoghue könyve olyan intenzív, mint egy túlnyomás alatt levő kuktafazék. A radikális elszigeteltség tüneményes hatásokat vált ki a szereplőkből. Mi az isteni kegyelem? Mi a tiszta lélek? Mi az erény? Nem az, mint eredetileg hitték vol na.” - Margaret Atwood

272 oldal Kartonált Kat. szám: 224083

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Simon Sebag Montefiore Éjszaka Moszkvában

Moszkva, 1945. A város az óriási áldozatokat követelő nagy hon védő háború végét ünnepli, mil liók várnak egy jobb jövő eljöve telére. Ám a zsúfolt utcán lövé sek dördülnek, és miután a zaj elül, egy fiú és egy lány fekszik vérbe fagyva a földön.

470 oldal Keménytábla Kat. szám: 224084

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Ernest Hemingway Férfiak nők nélkül

Hemingway második novella gyűjteménye eredetileg 1927ben jelent meg. E tizennégy tör ténet a szerző korai korszakának legfontosabb és legszínvonala sabb írásait tartalmazza.

191 oldal Keménytábla Kat. szám: 224085

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Marlen Haushofer

A manzárd

Az asszony egy ügyvéd felesé ge és két gyerek édesanyja. Fér je kedvéért felhagyott grafiku si munkájával, hogy a háztar tásnak és a gyereknevelésnek szentelje magát. Egyetlen me nedéke maradt, ahol egyedül lehet és kedvére hódolhat szen vedélyének, a rajzolásnak: a ház manzárdja.

303 oldal Keménytábla Kat. szám: 224086

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

José

Saramago

Festészeti és szépírási kézikönyv

A történet főhőse és egyben el beszélője, H. másodvonalbe li festőművész, aki többnyi re gazdag és befolyásos lisz szaboni megrendelőinek készít tucatportrékat.

297 oldal Keménytábla Kat. szám: 224087

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Jézus Krisztus evangéliuma

José Saramago talán leghíre sebb, de mindenképpen leghír hedtebb regényében újrameséli Jézus Krisztus evangéliumi tör ténetét a fogantatásától kezdve egészen a kereszthalálig.

520 oldal Kartonált Kat. szám: 224088

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Werner Herzog

Dereng a világ

A Dereng a világ Onoda hosszú háborúját örökíti meg. Elképze li a katona abszurd, mégis epo szi nagyságrendű küzdelmétHerzog hipnotikus stílusú szöve ge álmokat, dokumentarizmust és költészetet sző egybe.

112 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224089

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Az itt olvasható történet először az amerikai Story magazinban jelent meg 1938-ban, majd ha marosan átvette a Reader’s Digest, hogy aztán követke ző évben a Simon & Schuster könyv alakban is kiadja. 93 oldal Keménytábla Kat. szám: 224090

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Maggie Shipstead

A nagy kör

1914-ben lángra kap a Josephina Eterna luxus-óceánjáró. Addison Graves, a hajó kapi tánya újszülött ikergyerekeivel elmenekül a süllyedő hajóról, a felesége azonban nem éli túl a katasztrófát.

626 oldal Keménytábla Kat. szám: 224091

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Milan Kundera

Az

elrabolt Nyugat avagy

Közép-Európa tragédiája Védőbeszéd azért, mert a mellett a Közép-Európa mellett emel te fel a szavát, amely a kulturális hagyományait tekintve a kezde tektől fogva mindenestül a Nyu gathoz tartozott...

106 oldal Keménytábla Kat. szám: 224092

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Hecc

Egy reggel, tanítás előtt egy „em bertelennek, közönségesnek és szadistának” mutatkozó iskola igazgató azzal adja a világ és ön maga tudtára belső meghason lottságát, hogy a még üres osz tályteremben női nemi szervet szimbolizáló rombuszt rajzol a táblára.

173 oldal Keménytábla Kat. szám: 224093

Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Rendeljen telefonon: 0265-323 023
9
Világirodalom
Kathrine Kressmann Taylor Címzett Ismeretlen

Charles Dickens Karácsonyi történetek

A nagy angol mesemondó talán legismertebb műve az 1843-ban írt és most is időszerű Karácso nyi ének. Szegénység és gazdag ság örök ellentétét állítja szembe és oldja föl Dickens a szívtelen, gaz dag Scrooge megigazulásának meseszerű történetében, amelynek adaptációival (több tucat megfilmesítés, hangjáték, színpadi válto zat) évről évre találkozhatunk karácsony táján. A mű első megje lenésétől fogva óriási népszerűségnek örvend, s részben ezért Di ckens a következő huszonöt évben még sok más karácsonyi-újévi történetet írt. A Karácsonyi történetek címen ismert klasszikus ösz szeállítás, amely a Karácsonyi ének mellett négy további történetet - Harangszó (1844), Házi tücsök (1845), Az élet csatája (1846), A szellem embere (1848) - tartalmaz, magyarul utoljára 1958-ban je lent meg egy kötetben.

444 oldal Keménytábla Kat. szám: 224094 Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Carly Schabowski

A szivárvány

Amikor a nácik megér keztek a falumba, minden megváltozott

A poros deszkapadlón gondosan összehajtogatott papírlap hevert. Egy német nyelvű újságcikk, fa kó fényképpel felfelé, amelyen két náci egyenruhás katona néz a fényképezőgépbe.

384 oldal Kartonált Kat. szám: 224097

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Julie Otsuka Buddha a padláson

Julie Otsuka első magyarul meg jelenő regénye azoknak a japán nőknek a történetét meséli el, akik az 1900-as évek e lején cso portosan érkeznek San Francis cóba, hogy hozzámenjenek egy férfihoz, akit csak képen láttak. Mindannyian tele vannak féle lemmel, várakozással, a legfia talabb közülük még csak tizen két éves.

142 oldal Kartonált Kat. szám: 224098

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Maja Lunde

Az utolsó vadlovak

Az utolsó vadlovak a világ egyet len igazi vadlófajának történe tét beszéli el, azét, amelyet fran ciaországi barlangok falára fes tettek fel, amely évszázadokon át a mongol sztyeppéken élt, és amely a 20. századra kipusztult, csak európai állatkertekben és rezervátumokban maradt belőle.

381 oldal Keménytábla Kat. szám: 224099

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Charles Dickens Szép remények

„Mit tudom én, miért őrizget tem szép reményeim széltépte köntösének utolsó foszlányát!

De mondd, ki ezt olvasod, miért mented te is veszett fejsze nye lét, miért kapaszkodol kétségbe esetten a tegnapba, a múlt hét be, a tavalyba?” Charles Dickens emberismerete, kor- és karakter ábrázolása, valamint humora ki magasló a világirodalomban. Je len regénye 1861 óta rabolja el olvasói szívét. „Emlékezetes napja maradt életemnek ez a nap, mert nagy változásokat okozott ben nem. De ez a nap senki életéből nem hiányzik. Képzeljétek csak el, hogy egy bizonyos nap kiesett volna az életetekből, milyen más képp fordult volna minden.” – De hogy az a nap hozta-e a sorsdön tő fordulatot, amikor a Szép remények hőse, a szegény gyerekből úriemberré vált Pip először járt a dúsgazdag Havisham kisasszony házában, vagy inkább azon a ködös téli hajnalon dőlt el minden, amikor kisgyerekként egy szökött fegyencnek ételt-italt lopott? S amikor kiderül, mi mikor és miért történt-e tudás nem rejt-e ma gában újabb sorsfordulót?

536 oldal Keménytábla Kat. szám: 224095 Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Laura Baldini Estée Lauder és a szépség álma

New York, 1928. A fiatal Esz tinek megengedi a nagybátyja, hogy a kert végében lévő fészer ben segítsen neki kenőcsöket ke verni. A lány imád illatokkal és olajokkal kísérletezni, hamaro san kifejleszti saját krémjét is.

416 oldal Kartonált Kat. szám: 224100

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Ursula Koch Fűszál a folyóban Árpád-házi Szent Erzsébet élete Ki volt Árpád-házi Szent Erzsé bet? Tragikus sorsú királylány, a szegények és betegek istápoló ja, a középkori egyház szentje, a szociális érzékenység máig élő példája - de legelőször is Istentől megszólított lélek.

224 oldal Kartonált Kat. szám: 224101

Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej

Mata Hari

Párizs felkelő napja

Megalkotja egzotikus performanszát, amelyet külön leges jávai templomi táncként ad elő az őt ájultan csodáló kö zönségnek. Sikerein felbuzdulva felveszi a Mata Hari művészne vet, a párizsi szalonok pedig sor ra nyílnak meg az erotikus ,,ke leti” táncos istennő előtt.

384 oldal Kartonált Kat. szám: 224102

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Karácsony a villában

Történetek álmodozáshoz Szolgálólány, úrnő és lázadó le ány: karácsonykor mindannyian a nagy szerelmet keresik. A bol dogság felé vezető útjukat pedig minden alkalommal egy csoda szép villa keresztezi, olykor egy réges-régi majorság uradalmá ban, máskor egy hóval borított városka pompás birtokán. A beltengernél és a hegyekben, Angliá ban és Izlandon. A női szórakoztató irodalom legkedveltebb szerzői most karácsonyi történeteikkel teszik még kellemesebbé a meghitt, olvasásra szánt estéket.

253 oldal Keménytábla Kat. szám: 224096 Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Hannah Beckerman

A szeretet bűnei

Nell idős édesanyja, Annie, demenciája miatt fokozatosan elveszíti az emlékeit, és nyug talanító, homályos utalásokat kezd tenni a család múltjáról. Nell a betegség rovására írja any ja furcsa megjegyzéseit, de ami kor édesapja a halálos ágyán e lejt egy megjegyzést egy régóta rejtegetett titokról, a nőben fel erősödik a gyanakvás a családja múltjával kapcsolatban. 336 oldal Keménytábla Kat. szám: 224103 Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Mesék, melyek megtanítottak hinni a mesékben

Egy intim és gyengéd kézi könyv a léleknek, a mesék ere jéről és a boldogság keresé séről. Klasszikus mesék újra gondolva, magyarázatokkal , melyek segítenek jobban meg ismerni önmagunkat, kapcso latainkat, félelmeinket. És segí tenek megtalálni a saját utunkat az életben. Jorge Bucay világhírű argentin pszichoterapeuta, író . Könyvei több mint 1o millió pél dányban fogytak el világszerte.

400 oldal Kartonált Kat. szám: 224104

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

10 www.bibliofilkonyvklub.com
Eva-Maria Bast Jorge Bucay Karin Baldvinsson - Hanna Caspian - Anne JacobsMartina Sahler
Világirodalom

Ellie Midwood

My Policeman

Az

Marion megpillantja a legjobb barátnője bátyját, a széles vál lú, szőke, kék szemű Tomot, és azonnal beleszeret. Amikor a fi atalember leszerel a katonaságtól, úgy dönt, hogy rendőr lesz, Mar ion pedig, aki épp megszerezte pedagógusi diplomáját, eltökéli, hogy megszerzi magának a fiút.

365 oldal Kartonált

Kat. szám: 224105

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Bill Jones

A 21-es fekete tábor

Balck Camp 21

1944 nyarán, a normandiai part raszállás után sok ezer fogságba esett német katona kerül a NagyBritannia területén gombamód szaporodó hadifogolytáborokba.

A legveszedelmesebbnek tartott foglyok „fekete” minősítést kap tak, akik közül a kezelhetetlene ket a 21-es táborba szállították.

382 oldal Kartonált Kat. szám: 224106

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

A lelkem

Auschwitzban maradt

Különös eset kerül a Németor szágban szolgáló dr. Hoffman pszichiáter asztalára az úgyne vezett nácitlanító bíróságon. Be idézik Franz Dahlert, egy koráb bi auschwitzi őrt, és ő a legvárat lanabb tanú kihallgatását kéri: Helenáét, aki a táborban az őri zetére bízott fogoly volt, majd ké sőbb a felesége lett.

442 oldal Keménytábla Kat. szám: 224107

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Margaret Rodenberg

Napóleon nyomában 1795-ben a huszonhat éves Na póleon Bonaparte a forradal mi francia hadsereg szegény, de egyre sikeresebb tábornoka volt. Párizsban élt, amely hozzá hasonlóan teli volt lehetőségek kel, pezsgett az új gondolatok tól, és forradalmi lázban égett. Eljegyezték egymást sógornő je húgával, Eugénie Désirée Claryval, de a hosszas távollét során a láng kialudt, a lány le velei egyre ingerültebbek lettek, Napóleonéban pedig testvéries jó tanácsok vették át a szerelmes sorok helyét. Akkor még nem találkozott szenvedélyes, de hűtlen szerelmével, Jozefinával. A kato nai teendők közötti rövid pihenők alatt regényírásba fogott. Kézirata - amely nagyrészt vázlatokból, egy-egy rövid párbeszédből áll - húsz oldalt sem tesz ki, és a hős dicső halálával zárul. Napóleon a Clisson et Eugénie címet adta neki. Később a középső részt kivette - amelyben a hős boldog házasságban él -, és újraszámozta az oldalakat. A címből kihúzta az Eugénie-t. A kézirat létezését egész életében titokban tar totta, és magával vitte a száműzetésbe is a Szent Ilonára.

430 oldal Kartonált Kat. szám: 224108

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Katja Lange-Müller Vad bárányok

1987 áprilisában találkozik össze Nyugat-Berlinben a Kelet-Né metországból áttelepült, szere tetre kiéhezett 39 éves virágárus Soja és a börtönviselt, drogfüggő Harry. A férfi szabad életre vá gyik, a nő a férfira.

261 oldal Keménytábla Kat. szám: 224109

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

A halak jelleme

Miért fontos, hogy jégszekrényt vigyünk magunkkal egy sétaha jókázásra? Milyen izgalmas isme retségeket köthetünk London ut cáin több tucat teknőst szállítva? Mit tegyünk, ha épp a díszva csora asztalára pottyan egy nem várt vendég? Mennyi veszélyt rejt, ha kórházba visznek orrvér zés miatt?

280 oldal Kartonált Kat. szám: 224110

Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Laura Agustí Egy macska története

Laura Barcelonába költözve vet te magához Hékást, a nehéz ter mészetű sziámi macskát, akivel tizennyolc éven át osztotta meg az életét. S miközben különleges és érzelmes kapcsolatukról mesél, Laura elénk tárja a macskákról szerzett gazdag tudását is: kide rül, miért ihlettek meg annyi mű vészt az ókori Egyiptomtól kezd ve a modern festészetig...

156 oldal Keménytábla Kat. szám: 224111

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

új fordítás 1805, csillogó moszkvai és szentpé tervári bálok, ifjonti szerelmek, bol dogtalan házasságok. 1812, Napó leon hadserege betör Oroszország ba. Tolsztoj regénye a világirodalom három legismertebb alakjának sorsát követi: Pjotr Bezuhov egy gróf törvénytelen gyermeke, akinek meg kell küzdenie az örökségéért, miközben a spirituális teljességre áhítozik. Andrej Bolkonszkij her ceg hátrahagyja a családját, hogy harcoljon Napóleon ellen. Natasa Rosztova egy orosz arisztokrata szép, fiatal lánya, aki mindkét férfi nak felkelti az érdeklődését.

1 500 oldal Keménytábla Kat. szám: 224112

Ker.ár: 256 lej Klub ár: 234 lej

Fjodor Mihajlovics

Dosztojevszkij Ördögök I-II.

Csupa gyötrődő, vívódó, kissze rű életének magasabb rendű értel met kereső lélek a regény szereplő je: nyughatatlan lakói egy átlagos orosz kisvárosnak, melyet egyre jobban behálóznak a nihilista-anarchista eszmék és csoportosulá sok. A szövevényes konspirációk középpontjában Dosztojevszkij egyik legtalányosabb regényalakja, Nyikolaj Sztavrogin áll - az erköl csi megfontolások nélküli „új embertípus” megszemélyesítője, aki a környezetében szunnyadó végzetes ideákat felerősítve mozgásba len díti a végül tragédiába torkolló eseményeket. Az Oroszországot meg szállt ördögök elszabadulnak, s kísértetiesen felsejlenek az emberiség eljövendő jótevői, akik az egyetemes boldogságért cserébe több mil lió levágott fejet követelnek...

776 oldal Keménytábla Kat. szám: 224113

Ker.ár: 205 lej Klub ár: 187 lej

Alekszandr Szergejevics Puskin Szabadság árva magvetője

110 vers

Valójában mindenki ismeri, az is, aki azt hiszi, hogy nem, mert gyerekkorában hallotta a mesét a halászról meg a kishalról, az aranykakasról vagy Szaltán cár ról, mert kamaszként találkozott Anyeginnel...

189 oldal Keménytábla Kat. szám: 224114

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Tisztaság I-II. kötet

Pip Tyler fiatal, és egyelőre nincs pontosan tisztában vele, hogy ki is ő. Annyit tud, hogy a ke resztneve valójában Purity, hogy előbb-utóbb vissza kell fizetnie 130.000 dollárnyi diákkölcsönt, hogy anarchistákkal lakik egy oaklandi foglalt házban, és hogy egyetlen rokonával, az édesany jával viszontagságos kapcsolat ban áll.

811 oldal Kartonált Kat. szám: 224115

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Jonathan Franzen Javítások I-II.

Enid Lambert kis híján ötven éve feleség és anya - most már itt len ne az ideje, hogy jól érezze magát egy kicsit. Sajnos a férje, Alfred Parkinson-kóros, ami egyre in kább kihat a memóriájára. A gye rekek rég kirepültek a fészekből, és saját katasztrofális magánéle tük köti le figyelmüket.

781 oldal Kartonált

Kat. szám: 224116

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Világirodalom 11 Rendeljen telefonon: 0734-060 733
Bethan Roberts Gerald Durrell Lev Nikolajevics Tolsztoj Háború és béke

Sally Bedell Smith Erzsébet, a királynő

A legendás uralkodó élete II. Erzsébet már életében legen dává vált, és nem csupán uralko dásának példátlan hossza miatt. A huszonöt éves korában trónra került királynő az állandóságot testesítette meg alattvalói, sőt az egész világ számára, és az egyik utolsó tanúja volt a 20. század sorsfordító eseményeinek. Ha lálával minden túlzás nélkül egy korszak zárult le. Ám ikon mivolta mellett Erzsébet mindenekelőtt hús-vér ember volt. A neves életrajzíró, Sally Bedell Smith ezt az em bert mutatja be nekünk. Az Erzsébet, a királynőben megismerünk egy fiatal lányt, aki nagybátyja trónfosztása után hirtelen a trónörökös szerepében találja magát. Találkozunk a tizenhárom éves Lilibettel, amint beleszeret egy Fülöp nevű tengerészkadétba, és eltökéli, hogy feleségül megy hozzá, még ha szülei a vagyonosabb angol arisztok ratákat részesítenék is előnyben.

699 oldal Keménytábla Kat. szám: 224117 Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Tesla Nikola Találmányaim

Önéletrajz és egyéb írások Nikola Tesla a magányos, meg nem értett zseni figurájának egyik legismertebb megteste sítője. Még életében legendává vált, mely státuszért ő maga is sokat tett látványos, laikus szem számára hátborzongatóan életve szélyesnek tűnő bemutatóival, il letve nyilvános megszólalásaival.

248 oldal Kartonált Kat. szám: 224123

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Christina Ezrahi Sztálin balerinája Igaz történet a bátorságról és a túlélésről

A balerina fogságáról véletlenül fellelt levelei vallanak, amelye ket a táborok viszonyait bemu tató korabeli visszaemlékezések, valamint az 1930-as évek és a vi lágháború eseményeinek értő is mertetései egészítenek ki.

384 oldal Kartonált Kat. szám: 224124

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Böjte Csaba - Csák János Az élet jó oldala

Értékek keresése az ingatag világban

Böjte Csaba ferences szerzetes és Csák János politikus-üzletember beszélgetéssorozata különleges eszmecsere.

470 oldal Keménytábla Kat. szám: 224125

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Életrajzok

Meghan és Harry a Windsorok ellen

Erzsébet királynő unokája Harry herceg és Meghan Markle 2018. május. 19-én kötött házassága melegséggel és reménnyel töltöt te el sokak szívét, de meg is osz totta a brit társadalmat. A királyi család úgy vélte, hogy a sussexi esküvő szédületes sikere, amelyet szerte a világon ünnepeltek, egy új korszak kezdete lehet a Wind sorok számára. Ám egy éven be lül az álom rémálommá vált.

396 oldal Kartonált Kat. szám: 224122

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

A Rothschild család asszonyai

A világ leghíresebb dinasztiá jának elmondatlan története Családnevük a vagyon és a hata lom szinonimája lett: a frankfur ti gettóból indult Rothschildok históriáját sokan sokféleképpen megírták már, ám mindig csak a férfi családtagokra fókuszálva. 527 oldal Keménytábla Kat. szám: 224126 Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Budai Lotti - Zubor Rozi

Micsoda anyák voltak

Híres nők a gyerekszobában Hiába ismerjük például Margaret Thatcher, Josephine Baker vagy Marie Curie eredményeit és a si kerhez vezető útját, arról, hogy ezek a nők miként nevelték gye rekeiket - és ők később hogyan emlékeztek rájuk -, vagy hogyan élték meg saját anyaságukat, már jóval kevesebbet tudunk.

217 oldal Keménytábla Kat. szám: 224127

Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Egy anya konfliktusai

Mária Terézia, az uralkodó és gyermekei

Ez az új portré Mária Terézia sze mélyiségének rejtett oldalát fedi fel: a bonyolult egyéniségű anyát, a gyermekeiért aggódó, a legmé lyebb gyengédségre, de olykor keménységre, sőt igazságtalan ságra is képes anyát.

240 oldal Keménytábla Kat. szám: 224128

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Fekete

Fantasztikus nők

Fantasztikus nők, döbbenetes, el képesztő sorsok. Hogyhogy ed dig nem ismertük őket? Léte zik, hogy senki sem írt regényt, verset, ódát, szatírát az életükről, tetteikről?

487 oldal Kartonált Kat. szám: 224129

Ker.ár: 94 lej Klub ár:

István

Kittenberger Kálmán élete

Az életrajzi kötet naplórészletek, leve lek valamint Fekete István személyes emlékei segítségével idézi fel a párat lan Afrika-vadász, természettudós és író életét. Kittenberger Kálmán 1903 és 1929 között tizenhat kalan dos esztendőt töltött Afrikában, többek között feltárta a Viktória-tó keleti partjának növény- és állatvilágát, járt a Kilimandzsáró vidékén, és számos vadászaton vett részt - egy oroszlánnal vívott küzdelemben veszítette el a középső ujját.

356 oldal Kartonált Kat. szám: 224130 Ker.ár: 68 lej

Klub ár: 62 lej

12
Natalie Livingstone Tom Bower Bosszú Maria Pettersson
86 lej Christopher Andersen Fivérek és feleségek Vilmos, Katalin, Harry és Meghan magánélete 328 oldal Kartonált Kat. szám: 224120 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Robert Jobson Fülöp herceg évszázada Az edinburghi herceg rendkí vüli élete 349 oldal Keménytábla Kat. szám: 224121 Ker.ár: 111 lej Klub ár:
101 lej II. Erzsébet uralkodása képekben 116 oldal Kartonált Kat. szám: 224119 Ker.ár: 43 lej Klub ár: 39 lej Pierrick Geais Vilmos herceg A trónörökös 176 oldal Keménytábla Kat. szám: 224118 Ker.ár: 80 lej Klub ár: 73 lej
Elisabeth Badinter

A Gyűrűk Ura I-III

A Gyűrűk Ura tündérmese. Mégpedig - legalábbis terje delmét tekintve - alighanem minden idők legnagyobb tün dérmeséje. Tolkien képzelete szabadon, ráérősen kalando zik a három vaskos könyvben, amikor a világ sorát még nem az ember szabta meg, hanem a jót és szépet, a gonoszat és álnokot egyaránt ember előtti lények, ősi erők képviselték. Abban az időben, amikor a mi időszámításunk előtt ki tudja, hány ezer, tízezer eszten dővel a Jó kisebbségbe szorult erői szövetségre léptek, hogy a Rossz erőit legyőzzék: tündék, féltündék, az ősi Nyugatfölde erényeit őrző emberek, törpök és félszerzetek, erdőtündék fogtak össze, hogy a jó varázslat eszközével, s a nagy mágus, Gandalf vezetésével végül győ zelmet arassanak, de épp e győzelem következtében elenyésszen az ő idejük, s az árnyak birodalmába áthajózva átadják a földet új urá nak, az emberfajnak.

1 774 oldal Keménytábla Kat. szám: 224131 Ker.ár: 273 lej Klub ár: 249 lej

Stephen King Halálsoron

A Cold Mountain fegyház E blokkjában, a siralomházban, né hány rab várja, hogy elérkezzen az idő, amikor végig kell mennie a halálsoron, melynek a végén ott magasodik a villamosszék, az Öreg Füstös.

506 oldal Kartonált

Kat. szám: 224132

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Kőkemény nők

Miután egy mohó marhatenyész tő ráteszi a ranchukra a kezét, a családjuknak csak a nyomor gás marad. Egyedülálló nőként nincs sok választásuk: házasság, pénzért szétvetni a lábukat, vagy fegyvert fogni. Margaret és Hattie számára egyszerű a döntés. Kis rögtönzött családjukból álló ban dájuk vadnyugatszerte rabláso kat követ el.

462 oldal Kartonált

Kat. szám: 224133

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Vihardagály

1774, Rob Courtney Afrika ke leti partvidékének egyik csen des, kereskedelmi előörsén, ka landos tengeri utazásokról álmo dozva tölti eseménytelen napjait. Amikor nagyapja, Jim meghal, kihasználja a lehetőséget, és fel száll egy Angliába induló hajóra. Öröksége mindössze egy családi ereklyéből, a Neptunkardból áll.

437 oldal Kartonált

Kat. szám: 224134

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Don Bentley - Tom Clancy Küldetés újratöltve

A Nagy Medve újra támad

A baltikumi hadjárat

Lélegzetelállítóan merész írói kaland a true crime mesterétől. Winkler - most először a közel múlt helyett a jövőbe nézve - az ukrajnai háborút követő újabb orosz hadjáratról „tudósít”. 385 oldal Kartonált Kat. szám: 224135

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Lesley Pearse Gyanúsítottak

Aznap, amikor Nina és Conrad Best beköltözik a képeslapra kí vánkozó Fűzfa közben lévő új ott honukba, valami más is kezdetét veszi. Miközben a holmijaikkal besietnek a házba, a rendőrségi kordonnál elborzadt szomszédo kat látnak összeseregleni,...

357 oldal Kartonált Kat. szám: 224136

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Imogen Kealey

Az ellenálló

Fedőneve: Fehér Egér - a II. világháború legbátrabb futára Dúl a II. világháború, Fran ciaországban a németbarát Vi chy-kormány van hatalm on. Nancy Wake, az ausztrál származású fiatalasszony férje, a gazdag marseille-i gyáros oldalán fényűző vacsorákat ad... 448 oldal Kartonált Kat. szám: 224137

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Ifjabb Jack Ryan baráti szívesség ként elvállalja, hogy mentora, Ding Chavez helyett elutazik Tel-Avivba, és elvégez egy olyan feladatot, amely a Campus bármelyik harcedzett mű veleti tisztje számára gyerekjáték. A napsütéses városnézésből és a laza időtöltésből azonban nem lesz sem mi. Jack észreveszi, hogy a nagyvá rosi nyüzsgésben egy kisfiú e lejtet te a játékát. Felveszi Amerika Ka pitányt, és visszaadja a különös kisgyereknek. Ekkor azonban várat lanul feltűnik egy férfi, késsel a kezé ben. Jack gondolkodás nélkül felveszi a harcot az ismeretlennel, ám ettől a perctől szakképzett gyilkosok célpontjává válik, de lelkiisme rete nem engedi, hogy meghátráljon. Műveleti tapasztalatai, kitartá sa, ügyessége és kreativitása révén felgöngyölíti a titokzatos ügyet, mi közben egyik kockázatos kalandból sodródik a másikba, és minden erejére szüksége van, hogy túlélje a megpróbáltatásokat.

384 oldal Kartonált Kat. szám: 224138

Ker.ár: 90 lej

Klub ár: 83 lej

Vijjogók 1-2.

Az indián asszony megtalálja a Szakállas fejét egy sírhalmon; Felixet megölik és talán meg is eszik; Endre Vermes haciendát vesz, de rájön, hogy nem kel lett volna; Sotót ketrecbe zárják, majd helyet cserél Sonyával. Ex pedíció a dzsungelben. Kik vij jognak éjszaka (és néha nappal is) az erdőben? Kik a nagy emberek?

507 oldal Kartonált

Kat. szám: 224139

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Szemiramisz elefántjai

A magánzsaru, John C. Lendvay megbízást kap, hogy derítsen fel egy furcsa gyilkosságot, továbbá szerezze meg megbízója számára a legendás Szemiramisz királynő elveszett varázskönyvét, amely nek segítségével akár elefántok is „lebegtethetők” a levegőben.

489 oldal Kartonált

Kat. szám: 224140

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Bolondok kolostora

Leslie L. Lawrence-t ismét csak Dzsumla kolostorában találjuk, Frankjoy felügyelő, Sullivan dok tor és ezúttal Fisher rektor társa ságában. Egy titokzatos tárgyat kell megkeresniük, hogy a se gítségével végre rátaláljanak se nor Salazar-Hightower elrejtett kincsére.

512 oldal Kartonált Kat. szám: 224141

Ker.ár: 80 lej Klub ár: 73 lej

Az utolsó hvárezmi nyár

A hvárezmi birodalom Ázsia leg hatalmasabb államainak egyike volt, és az az erő döntötte porba, amely csaknem elpusztította Ma gyarországot is: a mongol hódí tás. Mielőtt azonban összeomlott volna, akaratlanul is vendégül lát ta az ősellenség uralkodójának, Dzsingisz kánnak az unokáját, Kubilájt.

318 oldal Kartonált

Kat. szám: 224142

Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Óriások 1-2.

Longo őrmester megtalálja az óriások csontvázait Szardínián, de ellopják őket; felbukkan a titokzatos Santarcangeli atya, aki sejteni véli, kik az óriások és a vij jogók; Vermes haciendáján ismét áll a bál: a vijjogók újra hozzá jár nak vacsorázni; amerikai elnökök vadásznak az erdőben - de ki a vadász és ki a vad?

536 oldal Kartonált

Kat. szám: 224143

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

13 Kaland Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@yahoo.com
Wilbur Smith Melissa Lenhardt J. R. R. Tolkien William G. Winkler Leslie L. Lawrence

12

Miss Marple-sztori

Miss Jane Marple, a zseniális ama tőr nyomozó - Agatha Christie fe lejthetetlen karaktere - először 1927 decemberében jelent meg nyomta tásban, A kedd esti klub című no vellában. Az első Marple-regény, a Gyilkosság a paplakban 1930-ban látott napvilágot, melyet további ti zenegy követett, míg a legutolsóposztumusz - regény, a Szunnyadó gyilkosság 1976-ban, Christie ha lálának évében jelent meg. Jane Marple alakjában Christie a sokszor alábecsült, idős falusi vénkisasszonyt testesítette meg, aki éleslátásá val, az emberi természet mély ismeretével még a Scotland Yard leg kiválóbb nyomozóit is túlszárnyalta.

414 oldal Keménytábla Kat. szám: 224144 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Ambrose Parry

A halál művészete

Betegek tömegei halnak meg mindenütt a városban, az orvo sok pedig tehetetlenek...annak el lenére is, hogy a város élen jár a modern orvostudományban. Ám a nagy tiszteletben álló dr. James Simpsont nem csupán ez aggaszt ja - azt suttogják, ő a felelős egy gyanús körülmények között eltá vozott beteg haláláért.

445 oldal Kartonált

Kat. szám: 224149

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Francis Duncan Gyilkosság karácsonyra

A karácsonyfa alatt nemcsak az ajándékok hevernek, ha nem maga a Mikulás is - hol tan. Mordecai Tremaine nyugdí jas rendőrnyomozó arra készül, hogy a dúsgazdag arisztokrata, Benedict Grame idilli udvarhá zának előkelő vendégseregleté vel töltse a szentestét.

312 oldal Keménytábla Kat. szám: 224150

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

John Grisham

Ha itt a kegyelem ideje

Jake Brigance, a Ha ölni kell le gendás bátorságú védőügyvédje újra a tárgyalóterem főszereplője. Ezúttal egy 16 éves fiút képvisel, akit azzal vádolnak, hogy meg ölt egy helyi rendőrt. A déli Mis sissippi állambeli Clantonban a közhangulat gyors eljárást és ha lálbüntetést sürget.

671 oldal Kartonált Kat. szám: 224151

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Halloween és a halál

Mrs. Drake Woodleigh Common-i házában Minden szentek előestéjén halloweenpartit rendeznek. Ez idő tájt a kisvárosban vendégeskedik az is mert krimi-írónő, Mrs. Ariadne Oliver is...

318 oldal Kartonált Kat. szám: 224145

Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Chimneys titka

Mikor Anthony Cade, az ifjú sze rencsevadász elvállalja, hogy ba rátja helyett eljuttat egy kéziratot egy angol könyvkiadóhoz, nem is sejti, hogy hamarosan nemzetkö zi diplomáciai bonyodalom kel lős közepén találja magát.

355 oldal Kartonált Kat. szám: 224146

Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Végállomás

Atlee Pine FBI-ügynök egész éle tében az ikertestvérét, Mercyt ke reste, akit hatéves korában elra boltak. A lány eltűnése szétsza kította Atlee családját, és a szülei végül minden magyarázat nélkül őt is magára hagyták. 417 oldal Kartonált Kat. szám: 224152

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Steve

Az Omega-faktor

Nick Lee, az UNESCO nyomozó ja az ENSZ Kulturális Összekötő és Nyomozó Irodájának (CLIO) dolgozik. Nick feladata a világ kulturális alkotásainak védelme - a számtalan kevésbé ismert tár gyaktól a nemzeti kincsekig. 464 oldal Keménytábla Kat. szám: 224153

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Richard Osman

Az eltévedt golyó

Egy újabb átlagos csütörtöki nap, amikor a dolgoknak végre vissza kellene térniük a meg szokott kerékvágásba. Csakh ogy a csütörtöki nyomozóklub mágnesként vonzza a bajt.

368 oldal Keménytábla Kat. szám: 224154

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Miles Cooksonnak mindene megvan, amiről csak ember ál modhat - kivéve az időt. Ráadá sul a halálos betegség amivel di agnosztizálták, öröklődő; ötven százalék az esélye annak, hogy az utódainak is szembe kell nézniük a szörnyű kórral.

375 oldal Kartonált Kat. szám: 224155

Ker.ár:

A szajnai ismeretlen

Egy viharos decemberi éjszakán fiatal nőt húznak ki a Szajnából. Meztelen, a nevére sem emlék szik, de él. A Párizsi RendőrFőkapitányság orvosi ügyeletére viszik, ahonnan néhány óra múl va megszökik.

306 oldal Kartonált Kat. szám: 224156

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

Szemtől szemben

A születése óta vak Naomi Balk erne Heights kicsi, nyomasz tó városkájában tengeti életét. Mindennapjai sivárak, házassá ga tönkrement; a 36 éves nő azt fontolgatja, hogy véget vet szen vedéseinek, és öngyilkos lesz. 397 oldal Kartonált Kat. szám: 224157

Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

Krimi Rendeljen telefonon: 0265-323 023
Agatha Christie új Jack Jordan Berry Guillaume Musso David Baldacci Linwood Barclay Hajsza
70 lej Karácsonyi krimik Hercule Poirot vidéken tölti az ünnepeket, és egyik reggel holt testet talál a hóban. Egy hullát, amely aztán eltűnik... 400 oldal
Kat.
224147 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej A sittafordi rejtély Szokatlanul kemény tél köszönt Sittafordra. A kitartó hóesés Sittaford Lakot is elvágja a kül világtól, így Mrs. Willett és ven dégei az ötórai tea után asztaltán coltatásba kezdenek. 290 oldal Kartonált Kat. szám: 224148 Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej A zárt koporsó Kat. szám: 224278 Klub ár: 59 lej Agatha Chritie és a suttogó orvos Kat. szám: 224280 Klub ár: 76 lej Nyaraló gyilkosok Kat. szám: 224279 Klub ár: 47 lej 14
77 lej Klub ár:
Keménytábla
szám:

A szerető

Amina al-Hosani élete legnehe zebb döntését hozta meg, ami kor maga mögött hagyva család ját és szülőföldjét saját lábára állt, és Londonban új életet kezdett. A lány nem kereste a szerelmet, a szerelem mégis egészen különle ges módon megtalálta őt.

339 oldal Kartonált

Kat. szám: 224158

Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

A velencei vázlatfüzet

1938. A rajztanár Juliet Brow ning megérkezik a romantikus Velencébe, a városba, amely a tanítványainak a történelmet, a művészetet és a szépséget jelen ti. A fiatal nő számára megrá zó emlékeket és egy esélyt arra, hogy újra találkozzon Leonardo da Rossival, a férfival, akit szeret, és akinek jövőjét már réges-régen eldöntötte nemesi családja.

466 oldal Kartonált Kat. szám: 224159

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Borsa Brown Álszemérem

Párizs, 1701. Constance Cla vieri, a tizennyolc éves nemes lány, a nővé válás küszöbén áll. Nővére házasságát elrendezte a családja, így hamarosan ő kerül sorra. Boldog lehetne, de életét beárnyékolja, hogy gyakran ol yan helyzetekben találja magát, amelyek előzményeire nem emlékszik.

457 oldal Keménytábla Kat. szám: 224160

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Karácsonyi kívánság

Egy különleges ünnepi kíván ságlista reményt, szerelmet és második esélyt hoz Lindy Carmi chael nem éppen ünnepi hangu latban kel útra, hogy karácsonyra hazautazzon a családjához. Úgy érzi, a munkájában nem tud kiteljesedni, és rájön, hogy a fé rfi, akit az igazinak hitt, megcsal ta a legjobb barátnőjével.

202 oldal Kartonált

Kat. szám: 224167

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Szívek karácsonya

Lassacskán az egész város elcsendesedik, a családok a karácsonyvárás lázában égnek: ajándékokat csomagolnak, süteményt majszolnak, ünnepi dalokat dúdolnak. Szenteste nap ján azonban egy várandós fiatal lány száll le a kompról, és a gyer meke apját keresi.

320 oldal Kartonált

Kat. szám: 224168

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Danielle Steel Apa lányai

Sok év telt el, amióta a texasi far mon dolgozó JT Tucker nekivá gott az ismeretlennek, hogy há rom csöpp kislányával új életet kezdjen. Vasakarattal és kemény munkával sikerült létrehoznia Kalifornia legnagyobb farmját.

320 oldal Kartonált Kat. szám: 224161

Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Az esküvői ruha

A Deveraux család a 1920-as években a San Francisco-i „jó társaság” oszlopos tagjának szá mított, így hát nem csoda, hogy leányuk, Eleanor esküvője a gaz dag bankárral, Alexander Allen nel az 1929-es év kiemelkedő tár sasági eseményének ígérkezett.

317 oldal Kartonált Kat. szám: 224162

Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Gabrielle Zevin Világépítők

Két gyerek, egy kisfiú és egy kis lány találkozik egy kórházban 1987-ben. A lány a leukémiában szenvedő nővérét látogatja meg, a fiú egy autóbalesetből épül fel. Közös témájuk, a videójátékok iránti rajongás különös barátsá got eredményez köztük. 511 oldal Kartonált Kat. szám: 224163

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Michelle Marly White cristmas

Irving Berlin, híres hollywoodi filmek és a Broadway ünnepelt zeneszerzője, az 1937. év decem berét a családjától távol kénytelen tölteni. A forró, napsütéses Kali forniába utazik egy filmforgatás ra, ahol hiába is várná a havas ka rácsony eljövetelét.

253 oldal Kartonált Kat. szám: 224169

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Éjfélkor a hóban

A sportoló érintett volt egy bal esetben, amely riválisának tönk retette a pályafutását. Kit soha nem beszél arról, mi történt ak kor. Clover viszont eltökélt: ki akarja deríteni az igazságot, ezért a helyszínre utazik. 270 oldal Kartonált Kat. szám: 224170

Ker.ár: 80 lej Klub ár: 73 lej

Kristan Higgins

Érted bármit megtennék

Connor O’Rourke tíz éve vár ar ra, hogy Jessica Dunn-nal végre hivatalossá tegyék a kapcsolatu kat. Szakmailag mindketten rév be értek, hiszen a férfi étterme virágzik, és Jessica is megtalálta álmai állását a Kék Gém Pincé szetben, ideje hát a magánéletük re koncentrálni.

340 oldal Kartonált Kat. szám: 224164

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Sally Thorne Gyűlölök és szeretek

Lucy Hutton és Joshua Templeman ki nem állhatják egy mást. Nem csupán ellenszenve sek egymásnak. Nem épp hogy csak megtűrik egymást. Hanem gyűlölik a másikat. Az sem okoz nekik problémát, hogy ki is mu tassák az érzéseiket ...

439 oldal Kartonált Kat. szám: 224165

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Julia

Kelly

Az elsőbálozó utolsó tánca 1958-ban kihirdetik: ez lesz az utolsó év, amikor az elsőbálozókat bemutatják a ki rályi udvarban. Több ezer mo hó anya és reményekkel te li leány bombázza levelekkel az udvart, hogy kicsikarják a várvavárt meghívót az év legnagyobb eseményére... 368 oldal Kartonált Kat. szám: 224166

Ker.ár: 82 lej Klub ár: 75 lej

Rachel Burton Könyvesbolti karácsony

Egy hóvihar. Egy idegen. Egy szikra. A tökéletes szerelmi tör ténet kezdete... vagy mégsem? A könyvesboltot vezető Megan Tay lor tudja, hogy az élet néha igen csak zűrös és bonyolult. A fiata lon özveggyé lett nő számára az elmúlt néhány év kétséget sem hagyott efelől. 293 oldal Kartonált Kat. szám: 224171

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Sarah Morgan Megtalállak karácsonykor

A két nővér, Samantha és Ella Mitchell számára a karácsony az év legszebb időszaka: az együtt lét, a szeretet és az összetartozás ideje. Ilyenkor lehetőségük van arra, hogy bepótolják mindazt, ami gyermekkoruk karácsonya iból hiányzott. 400 oldal Kartonált Kat. szám: 224172

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Romantikus 15 Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@gmail.com
Karen Swan Debbie Macomber Renáta W. Müller Rhys Bowen

Lélek és elme

Rhonda Byrne Az Erő

A Titok a vonzás törvényéről szólt. Rhonda Byrne most feltár ja az univerzum legfőbb hatal mát... AZ ERŐT. Könyve a világ egyetem leghatalmasabb erejéről szól - az Erőről, amellyel mindent megszerezhetsz. Bármit megte remthetsz, bármit megváltoz tathatsz, csupán egyetlen dolog ra van szükséged... AZ ERŐRE.

250 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224173

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Rhonda Byrne

A Titok - Szeretet, egészség és pénz Mesterkurzus

Fedezd fel, hogyan érheted el a személyes boldogságot, kielé gítő kapcsolatokat, nagyszerű egészséget, bőséget és sikert. Ez a könyv megmutatja, miként va lósíthatod meg mindezt.

339 oldal Kartonált

Kat. szám: 224174

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Szögyal Rinpocse

Tibeti könyv életről és halálról

Szögyal Rinpocse nyugaton élő tibeti buddhista tanító és mester összefoglaló munkája a haldok lásról és a halálról szóló tradicio nális tibeti tanokat magyarázza el és veti egybe a modern világ ha lálkutatásaival. A meditáció nagy mestere a Tibeti Halottaskönyv tanításait kiegészítve olyan átfogó képet ad életről és halálról, me lyet a Nyugat eddig csak homá lyosan ismert.

562 oldal Kartonált Kat. szám: 224178

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Francis Fukuyama világmére tű vitát kavart 1992-ben meg jelent, A történelem vége és az utolsó ember című könyvével: szociológusok, újságírók, politi kusok próbálják cáfolni azóta is azt az alaptételét, hogy az embe riség történelmi fejlődése a végé hez ért, mert a liberális kapitaliz musnak nincs és a jövőben sem lehet reális alternatívája.

635 oldal Kartonált

Kat. szám: 224179

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Gregory A. Boyd

A keresztény nemzet mítosza

Hogyan pusztítja el az egyházat a politikai hatalomvágy?

Jogos-e az önvédelem, létezik-e igazságos háború, vállalhat-e ka tonai szolgálatot keresztény em ber? Törekedhet-e az egyház arra, hogy hatalommal igyekezzen át formálni a világot? Mitől keresz tény egy nemzet?

244 oldal Kartonált

Kat. szám: 224180

Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej

A kínai

orvoslás kézikönyve

Modern útmutató az ősi gyógyításhoz

A kínai orvoslás a világ egyik legősibb gyógyászati irányzata, melynek haté kony megoldásai a modern tudomá nyos kutatások alapján a mai világ ban is maximálisan megállják a he lyüket. Dr. Misha Ruth Cohen a kínai orvoslás nemzetközi szinten elismert doktora, oktatója és előadója, aki eb ben a remekbeszabott kötetben köz érthetően magyarázza el számos kí nai gyógyászati módszer alapjait. Ezek közé tartoznak a következők: - Akupunktúra, Csi-kung - Gyógynövény-terápia, Étrendterápia - Táplálkozás, Az energiaegyensúly fenntartása

A kínai orvoslás kézikönyve az ezoterikus információkat kézzelfog ható tudássá gyúrja, így ez a hasznos kézikönyv nagy segítséget nyújt majd a test, az elme és a szellem egészségének megőrzésében. 176 oldal Keménytábla Kat. szám: 224175 Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Edith Eva Eger A döntés

Dr. Edith Eva Eger tizenhat éves volt, amikor a nácik megérkez tek magyarországi szülőváros ába, Kassára, és családjával együtt Auschwitzba hurcolták. Szüle it a hírhedt náci orvos, Joseph Mengele küldte gázkamrába... 420 oldal Kartonált Kat. szám: 224181

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Bagdy Emőke

Lydia Denworth Barátság

Szupertanulás

A kötet lépésről lépésre bemu tatja a hatékony tanulás tudo mányosan bizonyított módsze reit. A Szupertanulás nem tan könyv, hanem egy útikalauz a tanuláshoz! Megmutatja a legha tékonyabb módszereket, a buk tatókat, amelyeket el kell kerül nöd és a szokásokat, amelyeket ki kell alakítanod.

234 oldal Keménytábla Kat. szám: 224176

Ker.ár: 97 lej Klub ár: 89 lej

Technikák és gyakorlatok, hogy szinte mindenre emlékezhess

Több mint 50 különböző me móriafejlesztő gyakorlat, hogy könnyedén, játékosan és kreatí van emlékezz mindenre! F

160 oldal Kartonált Kat. szám: 224177

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Polus Enikő Életünk forgatókönyvei Az érzelmi intelligencia önismereti fejlesztése

Lelki segítőként sok kliensem től hallottam valamely katarti kus életesemény után, hogy le pergett előttük az életük filmje, és nem minden úgy zajlott ben ne, ahogy a nagy forgatókönyv ben meg volt írva.

311 oldal Keménytábla Kat. szám: 224184

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Az

eltűnt remény nyomában

Kapaszkodók nehéz időkre Jó ideje szinte egyik krízisből esünk át a másikba. A világban súlyos, életfenyegető dolgok tör ténnek, és mindnyájan a bizony talanság alapélményét éljük át. 332 oldal Kartonált Kat. szám: 224182

Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Életünk egyik legfontosabb kapcsolatának evolúciója, biológiája és rendkívüli ereje Lydia Denworth biológiai, pszi chológiai és evolúciós kutatá sokba avatja be olvasóit, és arra a felismerésre jut, hogy a barátság története az afrikai szavannák ős közösségéig vezethető vissza, sőt az erős kapcsolatteremtési igény a főemlősöknél is felfedezhető.

376 oldal Kartonált

Kat. szám: 224183

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Dr. Csernus Imre Én

és Te

Dr. Csernus Imre élő előadásai min dig népszerűek, ha azonban a párkap csolatok adják a témát, kivétel nélkül zsúfolásig megtelik a terem. Miért okoz olyan gyakran problémát az, amire valamennyien vágyunk: hogy megtaláljuk és megőrizzük a szerel met és a boldogságot? Ennek a kér désnek ered a nyomába új könyvé ben a közismert pszichiáter. A rövid választ már a könyv címe megadja. Nem véletlenül a „te és én” udvarias sági sorrendje helyett Én és te, hiszen aki nem tudja elfogadni és szeretni önmagát, az mást sem képes igazán szeretni. A szerző ebből a tétel ből kiindulva halad végig a kapcsolatok mindannyiunk számára isme rős állomásain, a vonzalom ébredésétől az olyan gyakran bekövetke ző szakításig, az első kamaszkori szárnypróbálgatásoktól a felnőttkori szerelmekig, a családalapítástól a gyerekek érkezésén át a válásig és az újrakezdésig, vagy adott esetben a kapcsolat sikeres megmentéséig. 280 oldal Keménytábla Kat. szám: 224185

Ker.ár: 102 lej

Klub ár: 93 lej

16 www.bibliofilkonyvklub.com
Francis Fukuyama Bizalom Dr. Misha Ruth Cohen Jonathan Hancock Turbózd fel a memóriádat! Peter Hollins

Ion Mihail Pacepa Vörös horizontok

Egy kommunista kémfőnök visszaemlékezései

A Securitate vezetőjének lebi lincselő emlékirata. Ion Mihai Pacepa román hírszerző tiszt, a Securitate volt vezetője altábor nagyi rendfokozatban, 1978 jú liusában az Egyesült Államok ba disszidált. Ő a volt kele ti blokk legmagasabb beosztású disszidense.

660 oldal Kartonált

Kat. szám: 224186

Ker.ár: 107 lej Klub ár: 98 lej

Ungváry Krisztián Kiugrás a történelemből

Horthy Miklós a világpolitika színpadán 1944. október 15. a magyar tör ténelem egyik legdrámaibb nap ja. Százezrek sorsát döntően be folyásolta, miközben a második világháború további alakulását is meghatározta. Ezen a napon tett kísérletet a háborúból va ló kiugrásra Horthy Miklós és kormánya.

336 oldal Keménytábla Kat. szám: 224187

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Turbucz Dávid

Horthy Miklós, a haditengerésztiszt

Horthy Miklós személyéről és tevékenységéről számtalan könyv, tanulmány és cikk szü letett az utóbbi években, de éle tének és karrierjének egy kevés sé feldolgozott szakaszát az utó kor eddig csak nagy vonalakban ismerhette.

240 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224188

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

A Gestapo Hitler titkosrendőrsége

Frank McDonough könyve a háborút átvészelő Gestapo-ak ták feldolgozása révén ennél ár nyaltabb képet fest a testületről, vezetőiről, alkalmazottairól, be súgóiról és áldozatairól. Számos mítoszt lerombol a Gestapóval kapcsolatban, és tárgyilagossá gát végig megőrizve reális ké pet fest egy olyan szervezet tör ténetéről, amely tevékeny részt vállalt a világtörténelem egyik legelnyomóbb rezsimjének a fenntartásában.

305 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224195

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

A

gonosz serege

Az SS története

A gonosz serege a mítoszok és sztereotípiák mögé hatolva fel tárja az SS valódi arcát, a megin gathatatlan fanatikusokból és ha taloméhes opportunistákból álló szervezetet, melynek tagjai szol gai módon követtek egy ideoló giát, amely elvetette a hagyomá nyos erkölcsöt.

410 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224196

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Norman Stone

Az első világháború rövid története

Amikor a Nyugaton a helyzet változatlan vagy a Búcsú a fegy verektől című regényeket olvas suk, átéljük a 20. század első vi lágégésének az értelmetlenségét, de hogy miért következett be, és milyen hatást gyakorolt valójá ban a világunkra a nagy háború, arra nem kapunk magyarázatot. 200 oldal Kartonált Kat. szám: 224189

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Philippe Sands Patkányút

Egy szökevény náci szenvedé lyes élete és titokzatos halála Otto von Wächter báró, ügyvéd, férj és apa magas rangú SS-tiszt ként és a második világháború ban a németek által megszállt Galícia kormányzójaként tevé kenykedett, az ő nevéhez fűző dik egyebek mellett a krakkói gettó felállítása.

541 oldal Keménytábla Kat. szám: 224190

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Ernő Szabadkőművesek köztársaságai

A rémuralom kezdetei

A 19. század végére, 20. szá zad e lejére a szabadkőműves ség titkos páholyaiból szervezett országhódító tevékenységet siker koronázza.

243 oldal Keménytábla Kat. szám: 224191

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Romsics Ignác

A trianoni békeszerződés

Az I. világháborút lezáró 1920as trianoni békeszerződés értel mében Magyarország elveszítet te területének 67 és lakosságának 58 százalékát.

246 oldal Keménytábla Kat. szám: 224198

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Douglas Murray Háború a Nyugat ellen

Trianon másodszor

Az 1947-es párizsi békeszerződés

A második világháborút lezáró, 1947. február 10-én aláírt magyar békeszerződés egyetlen apró el téréssel visszaállította Magyar ország 1938 előtti, a trianoni bé keszerződésben megállapított határait.

335 oldal Keménytábla Kat. szám: 224197

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Szélsőséges szekták, titkos társaságok

Sötét, hátborzongató utazásra ka lauzoljuk az olvasót a történelem legrejtőzködőbb és legveszélye sebb titkos társaságainak világá ba. A világvégét áhító szektáktól az újkori bűnszervezetekig szá mos olyan csoportot mutatunk be, amelyek igyekeztek árnyék ban maradni.

224 oldal Kartonált

Kat. szám: 224192

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Ágoston Gábor Az oszmán hódítás és Európa

Hunyadi János nándorfehérvá ri diadala, a mohácsi katasztró fa, Buda török kézre kerülése és a másfél száz éves török uralom vagy az Erdélyi Fejedelemség tör ténete a magyar olvasók számára jól ismertek.

528 oldal Keménytábla Kat. szám: 224193

Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej

Európa milleneuma

Miként lehet összhangba hozni az erkölcsi államot, Isten orszá gát a világi állammal? Mikor ju tunk el a Szent Ágoston-i „csend nyugalmába”?

435 oldal Keménytábla Kat. szám: 224194

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

A nyugati civilizáció támadás alatt áll. Az egész világot jobbá tévő vívmányait leki csinylik vagy egyenesen letagadják, nagy történelmi alakjait sárba tiporják, művé szeti alkotásait cenzúrázzák. A kíméletlen támadást ráadásul nem a nyugati értékek kel élesen szembenálló autoriter rezsimek indították, hanem azok, akik a legtöbbet profitálnak az alapvető nyugati értékek ből: a szólásszabadságból, a törvény előtti egyenlőségből, a nemi és faji megkülön böztetés elutasításából.Douglas Murray, a nagy hatású Európa furcsa halála és A tö megek tébolya szerzője új könyvében ezt a tömegpszichózist kutat ja. Megmutatja, hogyan harapódzott el a nyugati világban az új faji őrület; hogyan próbálja a lassan vallássá váló identitáspolitika rassz izmus vádjával eltörölni a felvilágosodás meghatározó gondolkodó inak életművét, miközben fittyet hány Karl Marx antiszemitizmusá ra, és hogyan száműzik a nyugati művészek nagy alkotásait kulturá lis kisajátításra hivatkozva.

336 oldal Keménytábla Kat. szám: 224199 Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

17 Történelem
Jonathan J. Moore Oscar Halecki Adrian Weale Raffay
Rendeljen telefonon: 0265-323 023

Az emberiség történelme térképeken

A térképek nemcsak azt mutatják meg, ho va menjünk, hanem azt is, hol jártunk. A világ vezető kutató-, oktatóés múzeumhálózata, a Smithsonian Intézet közreműködésével ké szült Az emberiség tör ténelme térképeken az őskortól egészen napja inkig vezet el minket az emberi történelem kacskaringós útjain. A több mint 140 különleges térképen elénk tárul emberőseink evolúci ója és vándorlása, a földművelés elterjedése, az ősi civilizációk virág zása és hanyatlása, valamint a történelem összes sorsfordító esemé nye a népvándorlásokon, a fekete halál terjedésén, a Magyarországot is bekebelező ottomán hódításokon, gyarmatosításon és a világhá borúkon át egészen a napjainkat meghatározó problémákig és konf liktusokig. Járjuk végig elődeink útjait a több mint 140 különleges, a könyv számára készített térkép; a könnyen áttekinthető, ám mégis részletgazdag idővonalak; és az ezekhez tartozó lenyűgöző leírások és történetek révén!

Jonathan J. Moore

A felfedezések története Elgondolkodtató betekintés a történelem legzseniálisabb ka landjaiba, az úttörő felfedezők életébe, akiknek dermesztő fa gyokat, hatalmas tengereket, égig érő hegyeket, kietlen sivatagokat kellett leküzdeniük.

Clare Gogerty Spirituális helyek

Több mint 150 varázslatos úti cél a világ körül

A különleges udvarokkal, ol tárokkal tarkított purák Balin, a titokzatos Callanish kőkör Skóciában, a lenyűgöző „Vízesések földje” Brazíliában és a káprázatos óriási kaurifenyők Új-Zélandon, megannyi úti cél, amely sokkal több egyszerű turistalátványosságnál. A természet szentélyei és az egyedül álló épületek csodálatos gyógyulásokat indítanak el bennünk, lehető vé teszik, hogy kikapcsoljunk, átszellemüljünk, újraértelmezzük ad digi életünket. A szerző több mint 150 varázslatos vidékre kalauzol el, és izgalmas betekintést nyújt a nevezetességeket övező mítoszok ba, a lélegzetelállító fotók pedig teljessé teszik ezt a virtuális, spiritu ális Föld körüli utazást.

Kat. szám: 224200 Ker.ár: 341 lej Klub ár: 312 lej

360 oldal Keménytábla

Kocsis Noémi Bakancslista

Kastélyok, várak, kúriák Titkok, tárgyak, történetek Ha érdekli Magyarország közel 2000 kastélya és száznál több vá ra közül a legérdekesebbeknek a története, ha szívesen szemez getne bajvívások, szerelmi csa ták, kétes adás-vételek vagy el adósodások érdekes leírásából, vagy netán menyegzői menüso rok és kísértethistóriák érdek lik, esetleg pompás kastélyker tekben barangolna, akkor min den bizonnyal kedvelni fogja Kocsis Noémi kötetét. A könyv alcíme szerint titkok, tárgyak és történetek által mutatjuk be benne Magyarország 333 legszebb, legfurább vagy legérdekesebb történel mi épületét - azzal a nem titkolt céllal, hogy az olvasó is az ódon fa lak közé képzelhesse magát. 320 oldal Keménytábla Kat. szám: 224203 Ker.ár: 153 lej Klub ár: 140 lej

207 oldal Kartonált Kat. szám: 224201 Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

223 oldal Keménytábla Kat. szám: 224202

Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej

Michael Bad Hand

A síksági indiánok kultúrája

Mary Caperton Morton 500 kirándulás a világ nemzeti parkjaiban Túraútvonalak és barangolá sok a természet legvonzóbb helyszínein

A Föld legszebb túraútvonalait színes fotókkal, térképvázlatokkal és szemléletes leírásokkal bemu tató 500 kirándulás a világ nem zeti parkjaiban tökéletes ihletfor rás minden felfedező számára.

400 oldal Keménytábla Kat. szám: 224204

Ker.ár: 170 lej Klub ár: 156 lej

Az amerikai őslakos felmenőkkel bíró Bad Hand író, előadó, törté nész, kézműves, művész, modell, színész és kaszkadőr. Több mint 40 indián témájú mozifilmhez, tévéfilmhez, illetve dokumen tumfilmhez adta a nevét, vala mint minden évben előadásokat tart szerte az Egyesült Államok ban, a Hawaii őslakos iskoláktól kezdve a New York-i Természet történeti Múzeumig. Bad Hand szenvedélye és küldetése, hogy tudását és tapasztalatait megosz sza az erre fogékony emberekkel, és életre keltse a Nagy Síkságot haj dan benépesítő színes kultúrát. Tudása nemcsak a síksági indiánok kultúrája tekintetében felbecsülhetetlen, hanem abban is, hogyan kell életre kelteni a múltat és színessé, tapinthatóvá tenni azt a mai emberek számára.

280 oldal Keménytábla Kat. szám: 224205

Ker.ár: 221 lej Klub ár: 202 lej

Philip Matyszak Az ókori világ elfeledett népei

A könyv olyan ókori népekről szól, amelyek történetét az embe riség már rég elfeledte, de tetteik a mai napig hatással vannak éle tünkre. Előfordulhat, hogy csak egy dolog maradt meg velük kap csolatban az emlékezetünkben, minden más feledésbe merült. 288 oldal Keménytábla Kat. szám: 224210

Ker.ár: 150 lej Klub ár: 137 lej

Vasutak

Káprázatos helyek, festői tájak, ámulatba ejtő épületek nem csak a mesékben léteznek, ha nem a valóságban is. Földünk csak egy aprócska bolygó az óri ási világegyetemben, ugyanak kor varázslatosan egyedülálló, gazdagon bővelkedik izgalmas vidékekben, hangulatos telepü lésekben és a fizika törvényeivel dacoló építményekben.

128 oldal Keménytábla Kat. szám: 224211

Ker.ár: 136 lej Klub ár: 124 lej

A „Lenyűgöző nagyvilág”-soro zatunkkal egy olyan különleges utazáson vehet részt, ahol meg ismerheti az anyatermészet és az emberi kéz munkájának ámulat ba ejtő alkotásait.

128 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224212

Ker.ár: 136 lej Klub ár: 124 lej

Rendeljen telefonon: 0734-060 733 Természetjárás
18
Paula Dreve Illyés Laura Hidak
Felvidék A csodák földje Kat. szám: 224209 Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Partium Erdély kapuja Kat. szám: 224206 Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Délvidék Magyarország kapuja Kat. szám: 224208 Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Székelyföld A legendák világa Kat. szám: 224207 Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Pataki János Lenyűgöző nagyvilág

Fehér Béla - Gálffy Zsuzsanna Kakastaréj

Írások a magyar konyháról

A Kakastaréjban úttörő mun kák olvashatók: a kulináris mes terművek mellett a szakács könyvkiadás kezdeteiről, az idegen nyelvű étlapokról, mél tatlanul elfeledett szerzőkről és konyhaművészekről.

300 oldal Kartonált

Kat. szám: 224213

Ker.ár: 153 lej Klub ár: 140 lej

Erdélyi lakoma

Az eredeti kötet receptjeit új életre keltette: Mautner Zsófi

A híres New York-i Four Seasons étterem tulajdonosa, Kövi Pál több, mint két évtizeden át gyűj tötte és tanulmányozta az erdélyi népek étkezési szokásait. Gyűj tőútjain barátok, rokonok, iro dalmi szerkesztők és erdélyi írók kísérték.

385 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224214

Ker.ár: 205 lej Klub ár: 187 lej

Bartholomaeus Platina Bartholomaeus Platina reneszánsz

receptjei

Az első nyomtatott szakácskönyv

Minden receptjével azt üze ni olvasójának: „Jogotok van az e világi örömökhöz!” Jelentsük ki bátran, Platina a gasztronó mia Boccacciója. És végre mi is olvashatjuk.

267 oldal Keménytábla Kat. szám: 224215

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Luciano Wernicke

A leghihetetlenebb vb-történetek

A labdarúgó-világbajnokságokat rengeteg különleges történet szö vi át a kezdetektől napjainkig. Ezeknek egy része olyan váratlan kö rülményekhez kapcsolódik, amelyek a pályán és a lelátókon zajlot tak, míg a többi a stadionoktól kissé távolabb - rávilágítva az esemé nyeket jelentősen befolyásoló történelmi összefüggésekre is. Kiderül, hogy mi lehet a magyarázata a rendező országok évtizedeken át tartó kiemelkedő szereplésének, miért viselt három helyett két csíkos mezt Johan Cruyff, és milyen rituálék előzték meg a Diego Maradona ve zetésével menetelő argentin válogatott győzelmét Mexikóban. Több száz, néha vicces, időnként megdöbbentő anekdota szól a tornák kevésbé ismert momentumai ról és emberi oldaláról: elszánt játékosokról, akik félelmetes sé rüléseik ellenére sem hagyták el a pályát, egy csatár bátorságáról, aki megtagadta a náci mez vise lését, vagy arról a futballistáról, aki a szívrohama után is folytat ta a játékot.

288 oldal Keménytábla Kat. szám: 224221 Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

James Montague Milliárdosok klubja

Hogyan hódították meg és uralják a szupergazdag klubtulajdonosok a világ labdarúgását?

Jamie Oliver Karácsonyi receptek

Egy ilyen könyvet csak egyszer írhat meg az ember, tehát min dent meg kellett tennem azért, hogy a lehető legjobb legyen. Megtisztelő arra gondolnom, hogy a Karácsonyi receptek is részese lehet a családok ünnepi előkészületeinek - téged is segít het abban, hogy igazán tökéletes legyen a karácsonyi lakoma.

408 oldal Keménytábla Kat. szám: 224216

Ker.ár: 205 lej Klub ár: 187 lej

Növényi alapú receptek a testi-lelki egészségért

A wellness-információkban is gazdag, inspiráló, újhullámos szakácskönyv a zöld leveles zöld ségeket, a teljes kiőrlésű gaboná kat, a hüvelyeseket, a bogyós gyü mölcsöket és a tonizáló zöldfű szereket ünnepli...

188 oldal Keménytábla Kat. szám: 224217

Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Méregteleníts!

Praktikus tanácsok és receptek a tiszta táplálkozáshoz

A méregtelenítő diéta célja, hogy jobban érezzük magunkat, mi közben több energiával és ön becsüléssel nézünk szembe a mindennapokkal.

159 oldal Keménytábla Kat. szám: 224218

Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Egykoron a labdarúgást helyi üzletem berek irányították. Ma viszont a foci milliárdos oligarchák játékszere, akik elképesztő vagyonra tettek szert olajés földgáz-kereskedelemmel, esetleg királyi származásuknak köszönhető en vagy kétes módszerek segítségével. A milliárdos tulajdonosokat ugyan rej tély övezi, a futballklubok megvásárlása okán mégis kénytelenek a nyilvánosság elé lépni: ez az Achilles-sarkuk, ez teszi lehetővé nekünk, földi halandóknak, hogy bepillanthassunk az újságírók és kívülállók elől eltitkolt kulisszák mögé. A Milliárdosok klubjában a szerző, James Montague minden korábbinál alaposabban utánajár ezeknek a rész leteknek, fáradhatatlanul cikázik végig a világon - Dakkától Dohá ig, Kínától Crewe-ig, St. Louistól Londonig, Bangkoktól Belgiumig -, hogy megmutassa nekünk ezt az új elitréteget, amelynek hálóza ta, vagyona és befolyása bármiféle földrajzi és országhatáron áthatol. 317 oldal Kartonált Kat. szám: 224222

Ker.ár: 94 lej

Klub ár: 86 lej

A cukrászat magasiskolája

100 séfrecept lépésről lépésre

A cukrászat bibliája részletesen ismer teti a legváltozatosabb recepteket: - a közismert, híres klasszikusokat (csokis-pisztáciás Opera szelet, Há romkirályok lepénye, Fekete-erdő tor ta, epertorta, málnás macaron), - a könnyen elkészíthető, családi re cepteket (lávasütemény olvadó cso koládéval töltve, muffin mangóval és csokidarabkákkal, meleg vaní lia szuflé, sült alma Tatin módra), - az újító szellemben alkotott mesterműveket (yuzus fánk szőke cso koládéval, csokoládés mályvacukor, aloe verás torta erdei szamócá val, vaníliás kocka cukrozott árvácskával). A kötet végül bemutatja a cukrászat nélkülözhetetlen munkaeszközeit, alapanyagait és alap készítményeit. Valamennyi recepthez rövid, keretes írás tartozik: a séf tippje, amely a díszítéshez, egy-egy szakmai fogáshoz vagy egyéb ügyes megoldáshoz nyújt segítséget.

511 oldal Keménytábla Kat. szám: 224219 Ker.ár: 256 lej Klub ár: 234 lej

Csonka Enikő - Varga Gergő Sütés nélküli desszertek

Ebben a könyvben brutál jó re ceptek raktunk össze, amiből tényleg sikerélmény lesz elkészí teni bármit. Minden recept ki próbált, működik, nem kell ag gódnod az alapanyagokon, hogy vajon beszerezhetők-e vagy azon, hogy jók-e a mennyiségek.

116 oldal Keménytábla Kat. szám: 224220

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Chelsea

Küldetés teljesítve

A Chelsea sokáig nem számított meghatározó klubnak a labda rúgás világában. Néhány ered ményesebb szezon és elhódított trófea kivételével hazájában és Európában sem tudott igazán si keressé válni, holott a Stamford Bridge-en legendás játékosok is megfordultak.

224 oldal Keménytábla Kat. szám: 224223 Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Vági Kornél Az AS Roma legjobb 100 labdarúgója

A király, a kalóz, a pék és a többiek...

A mai kor emberének természe tesen Francesco Totti az első, aki eszébe jut a Romáról, és ez rend ben is van így. Ezzel együtt a könyv bebizonyítja, hogy a Ro ma nem csupán Totti.

208 oldal Kartonált Kat. szám: 224224

Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@yahoo.com
Kövi Pál Cinzia Trenchi Lauren Lovatt MIND FOOD
19
Konyha-Sport

Tudomány

Életmentő izom

avagy miért van szükséged izomra, főként 40 felett

Ha úgy gondolod, hogy az erős, szálkás test az izomagyúak kiváltsága, akik súlyos árat fizet nek fizikumukért, tévedsz. Laka tos Péter, a nagy sikerű Kor talanul! és Illesztési hiba című könyvek szerzője határozot tan állítja, hogy valamennyien mozgásra és szunnyadó erőnk kibontakoztatására születtünk.

318 oldal Kartonált

Kat. szám: 224228

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

A természet IQ-ja

Látszólag nincs semmi meglepő abban, hogy a hangyák hangya ként, a madarak madarakként, az emlősállatok pedig emlősökként viselkednek. Táplálkozási, véde kezési szaporodási tevékenysé geik jelentős részét születésüktől fogva adott módon, ösztönösen hajtják végre. De honnan tudják az állatok, hogy mit, mikor és ho gyan kell csinálniuk?

159 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224229

Ker.ár: 114 lej Klub ár: 104 lej

Vadnövények

Keresd meg és ízleld meg!

A vadon termő ehető növények igazi varázsételek és csodálatosan fel tudják dobni a konyhánkat. De mit ehetünk meg bátran és mi mérgező? Ez a kötet a 12 leg fontosabb és legismertebb ehető vadnövényt mutatja be részlete sen, így ideális társunk lehet, ha kirándulni indulunk.

112 oldal Kartonált Kat. szám: 224230

Ker.ár: 48 lej Klub ár: 44 lej

Kés alatt

A sebészet történetének legemlékezetesebb műtétei

A Kés alatt című kötet lenyűgö ző és fe lejthetetlen betekintést nyújt az orvostudomány fejlődé sébe egy 17. századi amszterdami férfi történetétől kezdve, aki elke seredésében kivágta saját húgy hólyagjából az ott képződött kö vet, egészen Bob Marley nagyláb ujjának halált okozó betegségéig. Mi történik egy műtét alatt? Ho gyan reagál az emberi test vesze delmes baktériumok vagy a rák támadására, kés vagy golyó által okozott sérülésre? Mivel a medicina fejlődése folyamatosan feszegeti a gyógyítás lehetőségeinek határait, a szerző is felteszi a kérdést: hol vannak a sebészet korlátai?

340 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224225

Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Tony Kirkham Fák a kertben

A szép és egészséges fák nevelésének művészete és tudománya Minden kertben van hely leg alább egy szép fának, ám mielőtt megvesszük, fontos, hogy végig gondoljuk, mit, miért és hova akarunk ültetni.

144 oldal Keménytábla Kat. szám: 224231

Ker.ár: 97 lej Klub ár: 89 lej

Rózsanevelés

házikertben szakszerűen, könnyedén

A rózsát gyakran nevezik a vi rágok királynőjének, és minden bizonnyal a legnépszerűbb kerti növényeink közé tartozik.

143 oldal Keménytábla Kat. szám: 224232

Ker.ár: 97 lej Klub ár: 89 lej

Heidi Lorey Téli zöldségeskert

Méghogy holt időszak! Nincs az a téli hideg, amiben ne juthatna friss, saját termesztésű zöldség hez, aki megismeri e könyv sze replőit a klasszikus káposztáktól kezdve a saláták sokféleségén át a pak choi néven is ismert bordás kelig, vagy a bimbós kel és a fod ros kel keresztezése révén létre jött különleges „rózsabimbókig”.

144 oldal Kartonált Kat. szám: 224233

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Mindent a világűrről

Izgalmasan és látványosan

Az áttekinthető, könnyen érthető grafikákkal teli és bámulatba ejtő tényeket felsorakoztató Mindent a világűrről tökéletes bevezetés a csillagászat alapjaiba, valamint a tudomány legfurcsább, legcsodá latosabb jelenségeibe. Érdekessé gek a könyvből: - Több mint 4000 bolygót találtak távoli csillagok körül-A NASA Voyager űrszondá ja már a csillagközi térben jár-A Hold évente 3,8 cm-t távolodik a Földtől-A Hubble-űrtávcső 28 000 km/h sebességgel kering-Egyes de tektorok 1,5 km mélyen észlelik a sötét anyagot-Az űrhajós az űrben 3%-kal magasabbra nőhet-Az arany szupernóvákban keletkezik-A Tejútrendszer össze fog ütközni egy másik galaxissal-150 milliárd csillag születik évente… 223 oldal Keménytábla Kat. szám: 224226 Ker.ár: 128 lej Klub ár: 117 lej

David Attenborough Az élő bolygó

Génrégészet

Az emberiség eredeté nek genetikai története

Az archeogenetika cél ja, hogy a régészeti lele tekben talált DNS-min ták alapján felvázolja a modern ember történe tét, nyomon kövesse az ősök vándorlásait...

188 oldal Kartonált Kat. szám: 224234

Ker.ár: 63 lej

Klub ár: 58 lej

Majláth Imre A fényevés bajnokai

Betekintés a növények táplálkozásába

Növények nélkül a vi lág nem lenne olyan, amilyennek ma ismer jük. Ők képezik ugyan is a tápláléklánc alapját, amelytől az állatok és az emberek léte függ.

216 oldal Kartonált Kat. szám: 224235

Ker.ár: 63 lej

Klub ár: 58 lej

Nagy Kornél

Az Ararát hegyéről a Hargitára

Örmények Erdélyben a 17-18. században Hogyan jutott az ör mények egy csoportjahosszú vándorlás után - az Ararát hegyéről a Hargitára: a Kaukázus vidékéről Erdélybe.

192 oldal Kartonált Kat. szám: 224236

Ker.ár: 63 lej

Klub ár: 58 lej

Iancu Laura Miért csángó, ha magyar?

A moldvai magyarság története és elcsángósítása

A moldvai magyarság több százéves fennma radása a magyar állam határokon kívül rég óta izgalmas kérdése a néprajztudománynak.

192 oldal Kartonált Kat. szám: 224237

Ker.ár: 63 lej

Klub ár: 58 lej

A Földön mindenütt van élet. A sarkvidéken és a sivatagban, az óceánok mélyén és a felhők fe lett, erdőségekben és síkságokon, sőt még a vulkáni bazalt kietlen lejtőin is élő szervezetek közös ségei tanultak meg együttmű ködni az életben maradásért. A különféle élőhelyekhez való al kalmazkodás olykor rendkívüli lényeket szült: sétáló halakat, repülő kígyókat, röpképtelen madara kat, kannibál ebihalakat. Az élő bolygó az Élet a Földön után David Attenborough úttörő filmsorozat- és könyvtrilógiájának a második kötete. A gazdagon illusztrált, az ökológia és a biológia legfrissebb eredményeivel kiegészített új, átdolgozott kiadás jelenünk égető kér déseiről is szól: a klímaváltozásról, a környezetszennyezésről, a töme ges kihalások témaköréről.

392 oldal Kartonált Kat. szám: 224227

Ker.ár: 94 lej

Klub ár: 86 lej

Telefonon: 0734-060 731 20
Tony Hall Raskó István Frank Hecker - Katrin Hecker Hornyánszky B. - Tasi István Lakatos Péter Arnold van de Laar

Giovanna

Alessio Hogyan öltözködik a világ?

A legszebb népviseletek Ünnepeld a világ és a kul túrák népviseletének sok színűségét ezzel a csodála tosan illusztrált könyvvel! Barangold be a Föld min den kontinensét, és fedezd fel, milyen változatos hagyo mányokkal, ruhákkal ren delkeznek a különböző né pek, az izgalmas kimonóktól kezdve a káprázatos flamencoruhán át a színpompás matyóhímzésig. Tudd meg Chaaya Prabhat varázslatos rajzai által, hogyan öltözkö dik a világ!

79 oldal Keménytábla Kat. szám: 224238 Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej

kalandok

Első jóéjtmeséim Négy bájos jóéjtmese Furival, Pinokkióval, Mickey egérrel és Csészivel a legkisebbeknek, hogy ne féljenek a sötétben, és csodás álmaik legyenek! Az es ti lefekvés nem mindig köny nyű, így van ezzel Furi is, aki mindenre képes, hogy elodáz za az ágybabújást. Csészi is nehezen álmosodik el, hiába a sok mese és játék. Pinokkió ijesztőnek tűnő hangokat hall, de nincs mitől félni, csupán az éjszaka csöndjében furcsák ezek az amúgy is merős zajok. Ha végre sikerül elaludni, akkor Mickey egér csodála tosat álmodik egy különleges királyságról, ahol ő lesz a legbátrabb lovag. 2 éves kortól.

64 oldal Keménytábla Kat. szám: 224241 Ker.ár: 68 lej

Klub ár: 62 lej

Folytatódnak Bojta és a Pöpec té ri doboztorony lakóinak izgalmas kalandjai. Óriási bogarak lepik el a kikötő raktárépületeinek falát - de vajon hogyan kerültek oda? És ki merte lecserélni a várost át szelő, kimondhatatlan nevű sé tány utcanévtábláját? Egy új lakó is felbukkan, nem is akárhogyan! Bojtát és barátját, Piszét egy hő légballon repíti a magasba. Sike rül épségben földet érniük?

80 oldal Keménytábla Kat. szám: 224242

Ker.ár: 43 lej Klub ár: 39 lej

Clea Shearer - Joanna Teplin The Home Edit

Rakjunk rendet az életünkben!

A rendrakás következő fázisában a The Home Edit két házigazdája, Clea Shearer és Joanna Teplin megmutatja, hogyan le gyünk úrrá az életünket uraló káoszon, legyen szó akár a munkahelyről, az uta zásokról, gyermekeinkről vagy házi ked vencekről. Nem kell minimalistának lennünk a boldog és nyugodt élethez. A The Home Edit mentalitás életünk élvezetéről szól, le gyünk akár elfoglalt szülők, akár megrögzött utazók - esetleg egy szerre mindkettő! Csupán egy hosszú távon működő rendszert kell felállítanunk. Találjuk meg a hozzánk leginkább illő szervezési mód szert, szabjuk igényeinkhez, és feledkezzünk meg a bűntudatról, hogy túl sok mindenünk van.

256 oldal Keménytábla Kat. szám: 224239 Ker.ár: 128 lej Klub ár: 117 lej

Tóth Krisztina Világpuszi

Tóth Krisztina óvodás és kisisko lás korosztálynak szóló legújabb meséi olyan jelenségeket mutat nak meg, amelyekre a gyerekek nehezen tudnak rákérdezni, il letve a felnőttek nehezen tudnak mit mondani róluk.

64 oldal Keménytábla Kat. szám: 224243

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Gróh Ilona Ringató - Piros könyv Hetvenhét magyar népdal

A könyvben öt népzenei dia lektus szerint találhatók a dalok Bartók Béla, illetve Domokos Pál Péter és Jagamas János elgondo lása nyomán. A dalok mellett ér dekességek olvashatók hazánk tájairól.

93 oldal Keménytábla Kat. szám: 224244

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Csengettyű, a karácsonyi póni

Az Északi-sark csodája

Egy apró póniló legnagyobb ka rácsonyi kívánsága! Csengettyű, a kis póniló az Északi-sarkon, egy rénszarvas családban nevelkedik. Amikor a Mikulás rénszarvaso kat toboroz a szánjához, Csen gettyű is jelentkezik.

132 oldal Keménytábla Kat. szám: 224245

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

A képzőművészet nagykönyve

Minden, amit tudni érdemes Létezik-e a görögök által meg álmodott ideális szépség? Mi ért és hogyan próbálja az em ber megformálni, láthatóvá tenni isteneit? Miképpen hat nak a színek, a formák, a tónu sok az emberi lélekre? Milyen szerepet játszott a fotográfi a felfedezése a táj és az ember ábrázolásban? Teremtett-e új irányzatot Duchamp piszoár ja? Mi adja egy műalkotás mű vészi értékét?

352 oldal Keménytábla Kat. szám: 224240 Ker.ár: 128 lej Klub ár: 117 lej

Steve Richardson Sári nyuszi és a gyógyító szeretet Vajon sikerülhet-e egyetlen nyuszilánynak szembeszállni a nehézségekkel, meglepni Mókus Miklóst meg a többi állatot, és megnyerni a nagy lombházépítő versenyt? Amikor elkezdődik az iskola, Mókus Miklós, akinek az édesapja a város legnagyobb épít kezési vállalatának a tulajdonosa, lombházversenyre hívja ki a ba rátait. Mindenki megdöbben, amikor Selyemtappancs Sári, aki so ha még egy szöget sem ütött be életében, és segítőtársa sincsen, szin tén benevez a versenybe... nyúlfarknyi esélye azonban mégis van a győzelemre. És ahogy felgyorsulnak az események, Sári megmutat ja, hogy megannyi váratlan ötlet lapul a tarsolyában. Ezt a szemgyö nyörködtetően illusztrált, bűbájos mesét arról, hogy aki hisz magá ban, a körülmények dacára is nyerhet, biztosan újra és újra kezükbe veszik majd a gyerekek.

48 oldal Keménytábla

Ker.ár: 75 lej

Kat. szám: 224246

Klub ár: 69 lej

Annette

Csengettyű, a karácsonyi póni 2.

A Sarkcsillag varázsa A jó barátok együtt mindenre ké pesek! Csengettyű és a fiatal rén szarvasok izgatottan várják a Mi kulást, hiszen itt az idő, hogy az ajándékokkal teli szánnal elkez dődjön a csodás utazás.

132 oldal Keménytábla Kat. szám: 224247

Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

21
Hobbi Simon Réka Zsuzsanna Égból pottyant idegen
Rendeljen telefonon: 0734-060 733
Disney baby Első Moser Annette Moser

Nyúl Péter világa

Mesék minden évszakra Nyúl Péter ámuló öröm mel figyeli az évszakokat: a tavaszi esőt, a nyári verő fényt, az őszi szelet és a téli havazást. Annyi érdekes do log történik erdőn-mezőn: kisbárányok születnek, be érik a szeder, és korcsolyáz ni is csoda jó mulatság! Ez a szívmelengető könyv tele van nyulas kalandokkal, és minden mesét játékos fel adatok kísérnek.

114 oldal Keménytábla Kat. szám: 224248

Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Mancs őrjárat

Karácsonyi kutyibuli

Foglalkoztatókönyv matricákkal

Karácsonyozz a Mancs Őrjárat tal! A kutyik sok-sok kalandos já tékot, mókás feladatot és színes matricát hoztak neked ajándék ba, és már alig várják, hogy ve led ünnepelhessenek!

24 oldal Kartonált Kat. szám: 224252

Ker.ár: 34 lej Klub ár: 31 lej

Vigyázz, kész mancs Fergeteges mesetár

A Mancs Őrjárat élete csupa ka land és móka. Ebben a könyv ben öt, mesébe illő bevetés vár, a történetek végén pedig izgalmas kérdések, amik alapján megbe szélhetitek, amit hallottatok. Ez zel igazi sikerélménnyé válhat a mesehallgatás!

125 oldal Keménytábla Kat. szám: 224253

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Disney Hercegnők

5 perces lovas történetek Találkozz a Disney hercegnőkkel és hű hátasaikkal ebben a tizen két történetet felölelő mesegyűj teményben! Keress új barátokat Fülöpnek Belle oldalán, vágtass egy legendás lovon Meridával, vagy szárnyalj Jázminnal a siva tagi versenyen - és ez még csak a kezdet! Éld át a kalandokat, akár öt perc alatt!

208 oldal Keménytábla Kat. szám: 224249

Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej

Nagy Zsuzsanna

A huszárból lett király 22 mese a huszárokról A huszárság valós, történelmi fo galma az idők folyamán a bátor sággal, hősiességgel, virtussal ösz szefonódva folklórkinccsé neme sedett, és a mesék birodalmában a huszár legyőzhetetlen vitézzé, sárkányok, vadak, zsiványok és gonosz tündérek legyőzőjévé vált.

125 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224250

Ker.ár: 63 lej Klub ár: 58 lej

Tony Wolf Aldin, a bűvös mackó

A patak partján, az Elvarázsolt erdőben lakott Aldin, a bűbájos kismackó, aki arról ábrándozott, hogy egy napon nagy varázsló lesz belőle...

64 oldal Keménytábla

Kat. szám: 224251

Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Találkozhatunk személyszál lító és teherszállító gépekkel, meghibásodó műszerekkel, együtt izgulhatunk az ejtőernyő sök versenyén a csapat tagjaival, újra és újra átállíthatjuk az órá inkat a helyi időnek megfelelő en, és megtudhatjuk, hogyan le het megoldani egy-egy remény telennek látszó helyzetet.

104 oldal Keménytábla Kat. szám: 224257

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Vonat

Pinokkió egy fabábu, akit Dzsepettó, az asztalosmester fa ragott ki, és akinek minden vá gya, hogy igazi kisfiú legyen. Jó szíve ellenére engedetlensége és meggondolatlansága sok bajba sodorja: bábszínházba szökik, ahol csaknem gyújtós lesz belő le, a Róka és a Kandúr kicsalják a pénzét, lenyeli egy cápa... és ha füllent, az orra menten megnő!

176 oldal Keménytábla Kat. szám: 224254

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Alex T. Smith

A kisegér, aki karácsonyra hazatalált

Fülöp legújabb kalandjai 24 és fél fejezetben Már csak öt nap van hátra kará csonyig, és Fülöpnek, a kisegér nek még meg kell oldania a Na gyon Különös Rejtélyt, ezért világ körüli kalandra indul.

176 oldal Keménytábla Kat. szám: 224255

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Karácsonynak ünnepe

24 mese és vers adventre A karácsony csupa varázslat: té li titkok és illatok, sürgés-forgás, neszezés. Nagy klasszikusok és mai magyar írók meséi és versei olvashatók ebben a kötetben, az ünnepvárás minden napjára jut egy-egy. Boldog ámulást-bámu lást kívánunk!

110 oldal Keménytábla Kat. szám: 224256

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

mesék nagykönyve

Szerintetek hány kocsiból áll a vi lág leghosszabb vasúti szerelvé nye? Hogy lehet időben leszállni, ha nem nyílik ki egy vasúti kocsi ajtaja? Vajon a gőzösök a gyor sabbak, vagy a dízel-villamos mozdonyok? Hány méteren fut a világ legmagasabbra épített vas útvonala? Mi az a gurítódomb?

101 oldal Keménytábla Kat. szám: 224258

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Thomas & Friends Mesék hasznos mozdonyokról

Thomas minden nap átél és ta nul valamit Sodor szigetén. Eb ben a könyvben öt izgalmas, fel emelő és tanulságos történetet mesél barátságról, együttműkö désről és megbocsátásról, csú folódásról, tengeri állatokról és dinoszauruszokról. Éld át vele a kalandokat!

128 oldal Keménytábla Kat. szám: 224259

Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Bryony Davies Teherautók

És egyéb kerekes járgányok Imádod az autókat? Mindig gé pekkel álmodsz? Akkor itt az ide je, hogy izgalmas kalandra indulj és megismerj több száz kerekes járgányt. Indíthatod a motorokat! Készülj, mert most felfedezheted a hatalmas abroncsok, a zúgó au tók és a neonszínű kamionok szí nes világát!

47 oldal Keménytábla Kat. szám: 224260

Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Ezt nem hiszem el! Emberi

test

Az emberi test egy mérnöki cso da! Tudtad, hogy 4 millió új vér sejt keletkezik, mialatt ezt a mon datot elolvasod? Elhiszed, hogy életed során bőröd felső rétege 700-szor teljesen megújul? Nem elképesztő, hogy a csimpánz bő rén ugyanannyi szőr található, mint az emberén?

176 oldal Keménytábla Kat. szám: 224261

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Rendeljen telefonon: 0265-323 023 Mese 22
Carlo Collodi Pinokkió Hajba László - Mechler Anna Repülős mesék nagykönyve

Rosalba Troiano 20 rendkívüli lány, aki megváltoztatta a világot

Ebben a könyvben húsz olyan lányról olvashatsz, akik kez detben egyáltalán nem tűntek rendkí vülinek - később az tán, mikor felnőttek, azzá váltak, bár volt, hogy ők észre sem vették. Mi volt a titkuk? Megtanultak hallgatni a szívükre, és követni a titkos vágyaikat. Rengeteg időt áldoztak arra, hogy elérjék a célt, amit kitűztek maguk elé, még akkor is, ha senki sem hitte, hogy sikerülhet nekik. A könyvből megismerheted töb bek között Frida Kahlo, Jane Goodall, Coco Chanel és Jane Aus ten életét is!

87 oldal Keménytábla Kat. szám: 224262 Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Mikael Lindnord Arthur, a király

A kutya, aki átszelte a dzsun gelt, hogy otthonra leljen Amikor egy 700 kilométeres ver senyen teszed próbára az erődet, ismeretlen hegyeken és dzsunge leken küzdöd át magad, a legke vésbé sincs szükséged egy nyo modba szegődött kóbor kutyára.

246 oldal Kartonált

Kat. szám: 224263

Ker.ár: 63 lej Klub ár: 58 lej

Matthew K. Manning -

Minden, ami Batman „Maszkot viselek. És a maszk nem elrejti, hanem megterem ti azt, aki vagyok.”

Kövesd végig Batman lenyűgö ző, kalandokkal és csatákkal te li életútját!

A Minden ami Batman a Sötét Lovag eredettörténetét és évtizedeken át tartó karrierjét mutatja be, miközben mesél motivációiról, eszkö zeiről, járműveiről, és nem utolsó sorban azokról a hősökről és go noszokról, akikkel Batman szövevényes útja során találkozott, és akik szintén ikonikussá váltak az idők folyamán, például Jokerről, Macs kanőről, Harley Quinnről, Rébuszról, Pingvinről és a Robinokról. A kezdetektől napjainkig, a DC legfrissebb történetszálaiig tekinthe ted végig Gotham hősének kalandjait a fordulópontot jelentő kulcs eseményeken és a mérföldkőnek számító képregény-számokon ke resztül, amihez az illusztrációt az eredeti kiadások lenyűgöző grafi kái nyújtják.

216 oldal Keménytábla Kat. szám: 224270 Ker.ár: 170 lej Klub ár: 156 lej

Révész Emese Hol készül a művészet?

Révész Emese művészettörténész és Grela Alexandra, festőművész, illusztrátor 25 korszakos jelentőségű alkotó képzelt műtermének ábrázolásával mu tatja be a képzőművészetet, az altamirai barlangrajzoktól a Banksy-graffitikig.

90 oldal Keménytábla Kat. szám: 224264

Ker.ár: 170 lej Klub ár: 156 lej

David Macaulay Így működik!

A népszerű HOGY MŰKÖDIK?

című kötet után David Macaul ay újabb vidám ismeretterjesztő könyvet alkotott, melyben a kíváncsi mamutok a fizika, kémia és biológia területére ka landoznak. Hogyan működnek az izmok?

160 oldal Keménytábla Kat. szám: 224265

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Verne Nemo kapitány

Miután már több hajó legény sége is látott a tengereken vala milyen hatalmas, ovális alakú, időnként foszforeszkáló tárgyat, amely még egy bálnánál is gyor sabb, egyre több embert rémiszt meg a jelenség.

400 oldal Kartonált Kat. szám: 224266

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Marvel Pókember

Szereplők nagykönyve

Csapd fel a teljes körű útmutatót a Pókverzum szövevényes világá ról, és ismerj meg több mint 200 szuperhőst és szupergonoszt! A könyv oldalain a Marvel Comics legkiválóbb illusztrátorainak mun kái köszönnek vissza, melyek mellett részletes összefoglalót találsz a szereplők eredettörténetéről, képességeiről és tulajdonságairól. Pil lants bele a falmászó és ellenségei örökké változó világának legfris sebb eseményeibe!

208 oldal Keménytábla Kat. szám: 224271

Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Fizika a fiókból

Ismerd meg elképesztő egykori és mai tudósok életét, és a felfe dezéseik által inspirált kísérletek ből tanulj te magad is! Az olvas mányos sorozat minden fejezete egy-egy lenyűgöző fizikus port réjával kezdődik, és a gyakorlati, lépésről lépésre bemutatott kísér letek az adott szakember mun kásságához kapcsolódnak.

128 oldal Kartonált

Kat. szám: 224267

Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Kémia a kamrából

Kísérletezz otthon, és tanulj a múlt és a jelen legnevesebb tudósaitól!

Válogathatunk a legegyszerűbb projektek közül, amelyekhez elég néhány valószínűleg ott hon is megtalálható eszköz és alapanyag, vagy kipróbálhatunk bonyolultabbakat, amelyekhez szükség lehet néhány viszonylag olcsón beszerezhető hozzávalóra.

128 oldal Kartonált Kat. szám: 224268

Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

LEGO

Kalandos történelem Ismerd meg a történelem meg határozó eseményeit az ókori Egyiptomtól az űrversenyig, és inspirálódj a saját LEGO modell jeid megépítéséhez! Vegyél részt egy fantasztikus időutazásban, és tudj meg többet a világ legérde kesebb találmányairól, épületei ről és járműveiről!

80 oldal Keménytábla Kat. szám: 224269

Ker.ár: 136 lej Klub ár: 124 lej

Bálint Ágnes

Szeleburdi család „Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk írni, és majd ha öregek leszünk, jót derülünk raj ta” - így kezdi naplóját a tizenkét éves Laci, becsületesen bevall va, hogy a „derülünk” szót Ra dótól gyűjtötte, akinek nyelvész a papája, s ezért igen gazdag a szókincse.

150 oldal Kartonált Kat. szám: 224272

Ker.ár: 43 lej Klub ár: 39 lej

Hajónapló

A szeleburdi család folytatása Hajónaplót nem írhat akárki! És nem is akárhol. Ehhez a tényke déshez hajóra van szükség. Fa ragó Laci, aki él-hal azért, hogy hajónaplót vezethessen, kihar col a sorstól egy hajót a napló alá. Hogy a hajó kor-hadt, rozo ga alkotmány?

138 oldal Kartonált Kat. szám: 224273

Ker.ár: 43 lej Klub ár: 39 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@gmail.com 23 Ifjúsági
Jules Liz Lee Heinecke Daniel Wallace