Bibliofil_2021_4_1-24

Page 1

Bibl io f i l

köny vk lub

Érvényes: 2021.11.01.-2022.01.30.

2021-4

11. OLDAL

18. OLDAL

15. OLDAL

„Az én nemzedékem fiataljai, akiket bekebelezett az élet, testestüllelkestül elfelejtették a jövőbe vetett illúzióikat, míg a valóság rá nem ébresztette őket, hogy nem olyan a jövő, mint ahogyan álmaikban élt, és ekkor felfedezték a nosztalgiát.”” Gabriel García Márquez

Naponta rendelhetnek a következő telefonszámokon: 0265-323023 vezetékes valamint a 0734-060731 és 0734-060733 mobil számokon, a 2.oldalon található órarend szerint. Minden nem fogadott hívást visszahívunk!


„Butaságokon nevetgélni, saját világot kitalálni, és a világ lenéző beszólásai ellenére is következetesen ragaszkodni annak minden minket boldogító pillanatához, azt hiszem, egyáltalán nem szánalmas dolog, hanem a legbölcsebbek egyike. Ezért tanítóm és példaképem mindenki, aki boldog, önzetlen és örömteli életet él.”

Szabó Eszter KEDVES KLUBTAGJAINK! „A biztonság mítosz. Nem létezik. A veszély kerülése hosszú távon nem biztonságosabb, mint egyenesen szembenézni vele.” – állította az amerikai siket és vak író, aktivista Helen Keller. Veszélyben élünk idestova két éve. Félünk és bizonytalanok vagyunk. Érthető. Valaki egyszer azt mondta, hogy a legrosszabb döntés nem dönteni. Sokan könnyen döntöttünk, sokan rá vannak kényszerűlve, hogy ha nehezen is, de döntsenek. Miért említem ezt a biztonság kérdést ? Talán mert azt érzem, sok év után, hogy mi is megtorpantunk, az olvasás is megtorpant, az élet, a tevékenységek. A jövőképek halványodnak, kevesebb a boldogság, sok a gond és keserűség, a harag és a düh. Az elmúlt két évben személyesen is megtapasztaltuk az elmúlás fájó érzését, a tehetetlenséget, de éreztük magunkban azt az erőt, ami megengedi, hogy előre tekintsünk és jövőt tervezzünk. Ha nem tervezünk, akkor minden könnyen elvesztődhet. Ezért úgy gondolom, hogy nincs más út, csak az… előre. Mert mi a legjobb dolog, amivel a sok, nagy erőfeszítéssel kiadott könyv, a sok elnapolt rendezvény, mégis eljuthat Önökhöz, mint a katalógus ? Most nem szabad csüggedni, most kell talpon maradni vagy felállni, a lelkünkben kell keresni a hitet, keresni az Ünnepet és soha fel nem adni. Szerkesztettünk ! ( Itt jókat kuncogna Péter barátom ! ) Dolgoztunk ! Megpróbálhatnám felsorolni, méltatni a kínálatot, sajnos most csak így fog menni: Müller Péter, Szendrey Júlia, Zilahy Lajos, Nyírő József, Molnár Ferenc, Drábik János, Bodor Ádám, Radnóti Miklós, Nemere István, Náray Tamás, Wass Albert, Benkő László, Nádas Péter, Habsburg Rudolf, Faludy György és még sorolhatnám naphosszat. A múltat ismernünk kell, hogy jövőnk lehessen. A dögvész lecsendesedik majd és itt maradunk mi, emberek. Terveztünk, álmodtunk és előre tekintünk, már második alkalommal falak mögé zárva várva a Karácsonyi csodát, egy bátor, egy vidám, egy bizakodó katalógust. Feladata az , hogy fényt és melegséget hozzon az Önök házába, erőt adjon, kitöltse a bezártság ürességét és optimista jövőképet sugalljon ! Mindazokért a klubtagokért akik már nem lehetnek velünk, gondolatban egy-egy gyertya égjen ! Önöknek kívánok kellemes Ünnepeket és jó olvasást !

Eitner - Horányi - Melher

Müller Péter

Határtalan gondolatok

Boldogság

határidőnapló - 2022 Amellett, hogy könnyedén rendszerezheted benne teendőidet, lélekmelengető idézetekkel és meditációkkal segít az ellazulásban, feltöltődésben. Az asztrológiai előrejelzések segítségével teendőidet és feladataidat a csillagok állása szerint alakíthatod, így elkerülve a negatív eredményeket és a sikertelenséget.

Naptárkönyv 2022 Egyedülálló műfajú kötet: naptárkönyv. Határidőnapló a 2022-es évre, melyet hónapról hónapra és hétről hétre Müller Péter bölcs, felemelő, olykor megrendítő gondolatai, tanácsai kísérnek.Ezek gondolat- és érzésmagok. Hiszem, hogy ezeknek manapság nagyobb varázserejük van, mint egy nagyregénynek.

347 oldal Flexi Kat. szám: 214000 Ker.ár: 94 lej

256 oldal Flexi Kat. szám: 214001 Ker.ár: 84 lej

Klub ár: 86 lej

Klub ár: 76 lej

Kósa R. Géza Tulajdonos

KEDVES KLUBTAGJAINK!

MINDEN KÖNYV PÁRATLAN, ISMÉTELHETETLEN. EDDIG AZ ÚJDONSÁGOKAT EGY KIS PIROS, KEREK JELZÉSSEL LÁTTUK EL. BIZONYÁRA ÖNÖKNEK IS VANNAK KEDVENCEI! A MI KEDVENCEINK MELLÉ, VAGY AMIRŐL AZT GONDOLJUK, HOGY KEDVENCÜNKÉ VÁLHAT EGY KIS BAGOLYT TETTÜNK! Ő, BUBÓ ÉS VAN VÉLEMÉNYE!

TAVALYI

MINTÁRA, IDÉN KARÁCSONYRA IS RENDELHETNEK AZ ÉV ÖSSZE KATALÓGUSÁBÓL. EMLÉKEZTETJÜK ÖNÖKET, HOGY A KÖNYVEK KÉSZLET EREJÉIG VANNAK HIRDETVE!

2

www.bibliofilkonyvklub.com


Zilahy Lajos

A Dukay család I-III..

Harsányi Zolt

Szendrey Júlia

Petőfi

A nemzet özvegye Szendrey Júlia titkai Szendrey Júlia egyszerre volt a „feleségek felesége”, és saját és a nemzet gyászát eláruló bukott és megvetett nő. Egyszerre volt a költő fiát elhanyagoló rossz anya, és második férjétől született három gyermekét példásan nevelő, gondos asszony. Egyszerre volt ünnepelt írónő, és egy a szerelmére érdemtelen, kéjhajhász férfi meggyötört, testileg-lelkileg kizsákmányolt felesége. Szendrey Júlia csak egy valami nem lehetett gyötrelmes és keserves kínok közt lelt haláláig soha: önmaga.

304 oldal Keménytábla Kat. szám: 214002 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

400 oldal Keménytábla Kat. szám: 214003 Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

Nyírő József

Jézusfaragó ember Kat. szám: 214005 Ker.ár: 49 lej

Kat. szám: 214004

Klub ár: 210 lej

Egyetlenegy asszony Klub ár: 43 lej

Klub ár: 43 lej

Molnár Ferenc

Ismeretlen kisregények

Isten igájában Harghitay József papnövendék már a regény első lapjain megrázó vallomást tesz, miszerint nem a várható anyagi előnyökért akar pap lenni, hanem értük, a mezítlábasokért, rongyosokért, a föld barmaiért, akik reménységükben minden karácsonykor szájuk leheletével melengetik Jézuska lábait, és elalszanak a templomban, mert végre egy kis pihenéshez jutottak. Azon túl, hogy a kedves Olvasóban mindjárt felmerül, hogy aki ilyen gyönyörű sorokat tud papírra vetni, miért akar pap lenni, további igen nagy kérdés, hogy vajon a korabeli egyháznak ilyen papokra van-e szüksége?

Uz Bence Kat. szám: 214006 Ker.ár: 49 lej

1 405 oldal Keménytábla Ker.ár: 230 lej

330 oldal Keménytábla Kat. szám: 214007 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Kat. szám: 214010 Ker.ár: 65 lej

Klub ár: 58 lej

A Nagy Háború Haditudósítások I (1914. november-1916. június)

Kat. szám: 214009 Ker.ár: 68 lej

Klub ár: 62 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@gmail.com

A meg nem értett nők Színművek I. Molnár Ferenc-sorozatunk legújabb kötetét átlengi a századelős hangulat. Bohózatok, tragédiák, tragikomédiák... bennük a feleség-szerető-férj-háromszög újabb és újabb rejtélyei, emberi és társadalmi konfliktusok jelenetekbe és felvonásokba zsúfolt esszenciája - Molnár-módra. A szerző népszerűsége töretlen mind itthon, mind a világ nagyszínpadain - ez a kötet azonban más. Ismeretlen és kevéssé ismert, vagy teljességgel elfeledett Molnár-darabok és -villanások gyűjteménye, amelyek közt pazar egyperces bohózat és három felvonásos darab egyaránt található.

320 oldal Keménytábla Kat. szám: 214008 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

3

Magyar irodalom

A regényből megismert Petői mitikus alak ugyan, de nagyon is emberi, messze túlnőve az irodalomtörténetből ismert merev figurán. Szerelmein, családi kötődésein keresztül megismerhetjük esendő emberi arcát, ám a Sors nagyobb célokra szemelte ki: épp magánemberi esendőségeit levetkőzve volt képes megváltoztatni a hozzá nem túl kegyes Magyarországot.Petőfi legendája máig nem vesztett erejéből. Olyan sikertörténet, amelynek még a korai vég sem szabhatott gátat, hanem a közösségi megváltás lehetőségét hozta a magyarok számára.

Zilahy 1947-ben írta az Ara Ar Ararát r rát át című regényt. Később - már márr emigrációban - tovább sz sszőtőőt te a történet szálait, megírva eggír írva va az előzményeket és a folytatást ytatás yta tás tást ást is. Így született A Dukayy ccs csasalád trilógia, a magyar arisztokszto tokkrácia közel másfél száz esztens ten sz ten-dőt átfogó társadalomrajza. ajjza ajza za.. A regényben, mely a bécsi ko kon kongo gresszus megnyitásakor (1814) 181 8 4) kezdődik és a huszadik k sszázá-zá zad negyvenes éveinek vé végé végén gén gé ér véget, több kor és több nem nemmegy gyzedék története szövődikk egymásba rendkívül fordulatosan atos at ossan n és olvasmányosan. Realizmus izzmu izmu m s és romantika keveredik a nagyregényben, n gyregé na gyr yregé g nyb nyben, en, n gyakran gyyakr akran kran a lírai, lí ai, lír ai máskor másko má skorr humoros humo m ro mo r jelenetekkel ros jelen jelen je en nete tekke kkk l kke ötvöződve. A trilógia a hetvenes het e ven en nes es években évekbe éve kb kbe ben n Újvidéken Újvi jvidék idéken dék éken en jelent jelent en nt meg, meeg átkerült m á kerü átk átkerü ült l hazánkba haz a án á kba ánk ba is is de a cenzúra nem engedte a regényt a maga teljességében forgalomba hozni Magyarországon. EZ AZ ELSŐ TELJES ÉS HITELES KIADÁS. A regény először hatalmának és befolyásának csúcsán, majd a folytonos hanyatlásban ábrázolja a hazai arisztokráciát. A főrangú osztály történelmi szerepvesztése - amely az 1945-tel bekövetkezett szétszóratással éri el mélypontját - egyszersmind a régi Magyarország, sőt az OsztrákMagyar Monarchia hanyatlásának rajzává bővül. A Dukay család ilyen módon a „Monarchia”-regények közé is besorolható, annak a meglehetősen széles regényspektrumnak a világába, amelyben a többi között Musil, Kafka, Krleza, Krúdy vagy gróf Bethlen Miklós művei vannak jelen.


Drábik János

Plugor Sándor - Szilágyi Domokos mokos k

Öregek könyve

A kiválasztottak

A szemitizmus Elkülönülés és kettős mérce A kiválasztottság a zsidó létezés lényeges tulajdonsága. Egyes társadalomkutatók vitatják, mégis megállapíthatjuk, hogy a kiválasztottság tudata megnövelte a zsidó közösségek összetartását és elősegítette túlélési stratégiájuk sikerre vitelét. A történelem során hozzájárulhatott a zsidó közösségeket sújtó hátrányos megkülönböztetés és az ebből fakadó alacsony önbecsülési szint leküzdéséhez is. Ma már ez veszített jelentőségéből, hiszen a zsidó közösségek világszerte az előnyös helyzetű társadalmi csoportokhoz tartoznak. Minden etnikai csoport közül a legmagasabb jövedelemmel rendelkeznek, és létszámukat felülmúló arányban foglalnak el fontos állami, társadalmi és gazdasági pozíciókat. Egyes csoportjaik pedig a világot irányító globális hatalmi elit szerves részét is alkotják.

471 oldal Keménytábla Ker.ár: 60 lej

Kat. szám: 214011 Klub ár: 55 lej

Magyar irodalom

Egyenlők és egyenlőbbek A szemitizmus szervezett magánhatalom A XXI. században csaknem kétmilliárd keresztény és 800 millió mohamedán él Földünkön. A magukat zsidónak vallók száma mintegy 12-14 millió. Ebből is látható, hogy a zsidóság egésze létszámát tekintve egy viszonylag kis vallási és népi közösséget alkot, amely kevesebb, mint a Földünkön élő több mint hétmilliárd ember egynegyed százaléka. A zsidóság, a judaizmus és a zsidó szervezetek befolyása azonban nem mérhető a zsidó öntudattal rendelkezők számával. A különböző országokban élő zsidó közösségek államot alkotnak az államban, és csak azt engedik be maguk közé teljes jogú tagként, aki genetikailag, etnikailag, vérségileg is hozzájuk tartozik. Szigorúan számontartják, hogy saját törvényeik szerint ki számít zsidónak és ki nem. Amikor a zsidó közösségek elkülönülnek, lényegében kizárják maguk közül mindazokat, akiket ők nem tartanak zsidónak. Vagyis szigorúan kirekesztő magatartást tanúsítanak.

409 oldal Keménytábla Ker.ár: 60 lej

Kat. szám: 214012 Klub ár: 55 lej

Radnóti Miklós

Minden szétesett Radnóti Miklós füveskönyve A „ritka és nehéz szavak tudósa” nemcsak a huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb költői életművét alkotta meg, de nagy hozzáértéssel nyúlt a klaszszikus magyar irodalomhoz is, és mindemellett a kortárs irodalmi életre is érzékenyen reagált. Kritikáiból, verseiből, leveleiből és naplójegyzeteiből vett sorokkal idézi meg a tragikus sorsát.

1976 decemberében, 45 éve jelent meg a kolozsvári Kriterion on kiadásában az Öregek könyve, ve, Plugor Sándor és Szilágyi Domokos azóta is kultikusnak százámító kötete. A könyvet megjejelenése első napjaiban elkapapkodták, lényegében órák alatt att elfogyott: Szilágyi Domokos kos munkásságát ekkor már áltatalános érdeklődés övezte, de az életmű figyelme mellett megeghatározó volt a címben is sugallt gallt tartalom gazdag értelmezési lehetősége, hiszen az öregek sorsába sába olyan nyilvánvalóan bele lehetett látni a lét időbe vetettségének kérdésein túl az erdélyi sors aggasztó állapotát. Ugyancsak fokozta a várakozást a téma újszerű megközelítése, a társszerzőség dialógusban álló különlegessége, minden szimbolikus elem mellett azonban a fő ok a megrendítő egybeesés volt: Szilágyi Domokos közvetlenül a könyv megjelenése előtt öngyilkosságot követett el, így a poémából mindenki Erdély első számú költőjének hagyatékát próbálta kiolvasni. A kötetet, akárcsak első megjelenésekor, Plugor Sándor munkái teszik még megrendítőbbé.

126 oldal Keménytábla Kat. szám: 214014 80 oldal Keménytábla Ker.ár: 41 lej Klub ár: 37 lej Ker.ár: 51 lej

Latzkó Andor

Sepsi László

Békebíróság

Termőtestek

Ez a Romain Rolland-nak ajánlott regény a nyugati fronton játszódik; a szereplők katonák, akik követték hazájuk hősöket és hőstetteket követelő felhívását, hogy aztán egy év múltán a hadsereg barbár kényszereinek és a társadalom kusza elvárásainak való teljes kiszolgáltatottság legyen az osztályrészük.

Miután egy robbanás elpusztítja a békésen vacsorázó Ergot családot és otthonukat, felbolydul a helyi alvilág, és egyre többen sodródnak bele a gombaüzletért és a város irányításáért folyó hatalmi harcokba: Zedmork, a magányos farkasként dolgozó pénzbehajtó, aki szabadidejében apja hatalmas könyvtárát bújja...

Kat. szám: 214015 Klub ár: 47 lej

Barnás Ferenc

Másik halál Egy negyven éves pesti férfi, aki nem olyan régen még egyetemi tanár volt, egyik napról a másikra pszichésen és egzisztenciálisan összeomlik. Egy Németországban élő pincér, aki inszomniában szenved, öngyilkosságot követ el.

270 oldal Kartonált 621 oldal Keménytábla 298 oldal Keménytábla Kat. szám: 214016 Kat. szám: 214017 Kat. szám: 214018 Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Nemere István

Bodor Ádám dám

Az értelmezés útvesztői Bodor Ádám kevés szavú ember hírében áll, a közvélekedés szerint a beszédes hallgatás jellemző rá. Erre a képre cáfol rá a mostani interjúkötet, amelyben Bodor Ádámot kérdezik, ő pedig válaszol, hoszszabban is és rövidebben is, a maga stílusában, hiszen ha interjút ad, azt azzal a műgonddal teszi, ahogyan epikai mesterműveit is formálja. Az értelmezés útvesztői tizenöt beszélgetése az elmúlt évtizedekben készített Bodor Ádám-interjúk szerző által véglegesített sűrű válogatása. Míg a nagy sikerű életútinterjú, A börtön szaga vertikális síkban helyezkedik el, mivel az életrajzra összpontosít, addig ez a könyv horizontálisan a pályakép belső alakulásaival, poétikai összefüggéseivel és műhelytitkaival foglalkozik elsősorban. Így jutunk el a Sinistra körzet és a Verhovina madarai szellemi és tényleges forrásvidékeihez, az egykori és a mai Erdély különbségeihez, valóság és fikció termékenyen ellentmondásos viszonyához.

274 oldal Keménytábla Ker.ár: 68 lej

4

A turul nemzetsége A fejedelmek

Árpád és fiai A szerző árnyaltan és átfogóan örökíti meg a történettudományban sokáig csak a „kalandozások korának” nevezett időszak első évtizedeit. Fordulatokban gazdag történetében felmutatva azt az egyre inkább elfogadottá váló tényt, hogy a nyugati hadjáratok legalább annyira szóltak a frankokkal, különösen Arnulf királlyal kötött szövetség katonai kötelezettségeinek teljesítéséről, illetve később, a magyarokkal szemben ellenséges Gyermek Lajos uralkodása idején a nyugati határok megszilárdításáról, mint a puszta zsákmányszerzésről.

Kat. szám: 214013 Klub ár: 62 lej Kat. szám: 214019

A tervek szerint „A Turul nemzetsége” bemutatja az Árpád-házi királyok 400 évét. A nagy sikerű előző kötet, az Árpád és fiai után ebben a részben a szerző és olvasói még abban a homályos korszakban járnak, amelyről nagyon kevés forrás maradt fenn. A magyar kalandozások koráról annyit tudunk, hogy előbb Árpád fia Zolta volt a fejedelem, őt követték a „trónon” Fajsz és Taksony. Miféle emberek voltak, milyen személyes tragédiákat éltek át? A leendő magyar királyok ősei éppen úgy születtek, szerettek, harcoltak és haltak, mint oly sok más ősünk azokban az időkben.

333 oldal Keménytábla Kat. szám: 214020 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

Rendeljen telefonon: 0265-323 023


Wass Albert Náray Tamás

Igazságot Erdélynek! Dokumentumgyűjtemény

Volt egyszer egy varrodám ...a valóságos regény folytatódik Az utolsó reggel Párizsban egy lenyűgöző karriertörténet és fordulatos életút bevezetése volt. A megjelenése óta eltelt pár évben olvasók tízezrei követték izgatottan Dárnay Dávid történetét, akik azóta is várják a fejleményeket. A Volt egyszer egy varrodám bizonyos értelemben Náray Tamás eddigi legkimagaslóbb sikerű nagyregényének folytatása, amely ugyanakkor azok számára is hiánytalanul élvezetes olvasmány, akik nem ismerik az előzménytörténetet. A ,,valóságos regény” ez esetben is merítkezik a neves divattervező saját emlékeiből - ettől megkapóan közeli és olykor szemérmetlenül szókimondó -, ugyanakkor a szerző bátran él a fantázia szabadságának lehetőségével, hogy olvasói minél önfeledtebben merülhessenek el ennek az ízig-vérig XXI. századi mesének a kelmékben és kellemetlenségekben, izgalmakban és indulatokban, érzelmi magaslatokban és erkölcsi lejtmenetekben bővelkedő miliőjében. A kérdés továbbra is az: ,,Meddig érdemes kompromisszumok nélkül harcolni önmagunkért?” És hogyha egy ponton túl már lehetetlen, akkor hogyan menekülhetünk a hitünket és a tartásunkat megőrizve ebből a lehetetlenségből?

887 oldal Keménytábla Ker.ár: 111 lej

Az utolsó reggel Párizsban Valóságos regény I-II. kötet „Ha feladod a céljaidat, és lemondasz a vágyaidról, csak azért, mert pillanatnyilag kilátástalannak látod a helyzetet, tudnod kell, hogy ezzel elárulod az életed. És ezek után nem csodálkozhatsz azon, hogy a saját sorsod bánik majd veled úgy, mint az ellenségével.”

Napjainkban az elfogadott, nemzeti kisebbség egy olyan népcsoportra utal, amely egy másik nemzet által létrehozott országba vándorol, és amelynek tagjai ott nem tudnak asszimilálódni. Ezt az elvet követve, ha Németország elfoglalná Dániát vagy Dánia egy részét, netán Franciaország foglalná el Németországot vagy annak egy részét, akkor sem a dánokat, sem pedig a németeket nem tekintenék, nemzeti kisebbségnek a megszálló országon belül. Olyan nemzetnek, illetve egy nemzet részének tartanák őket, amelyet egy másik nemzet erőszakos eszközökkel foglalt el. Ugyanez lenne a helyzet, ha Mexikó lerohanná Kaliforniát, vagy Kuba megszállná Floridát. Ezen államokban élő amerikaiakra nem olyan, nemzeti kisebbségként tekintenének, mint akik Mexikóban vagy Kubában élnek, hanem mint olyan amerikaiakra, akiket erővel leigáztak, és területüket elkülönítették országuk másik felétől.

168 oldal Keménytábla tábla Ker.ár: 80 lej

Kat. K szám: 214028 Klub ár: 73 lej

TOVÁBBI RENDELHETŐ KÖTETEK:

627 oldal Kartonált Kat. szám: 214021 Kat. szám: 214022 Klub ár: 101 lej Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

A funtineli boszorkány Első könyv Kat. szám: 214031 Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

A funtineli boszorkány Második könyv

Milbacher Róbert Milb bert

Legendahántás Lege ntás

336 oldal Kartonált Kat. szám: 214023 Ker.ár: 85 lej

Klub ár: 78 lej

Átoksori kísértetek Az Antikrisztus és a pásztorok Weöres Sándor

A teljesség felé ,,Hamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát. E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd. Az itt következők nem újak, nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli, de lényegük nem keletkezett és nem múló.

178 oldal Kartonált Kat. szám: 214024 Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej

Az Átoksori kísértetek Amerikában született főhőse - nagyapjához megtérve - húsz évet tölt Erdélyben 1936-1956 között, az Antikrisztus és a pásztorok története pedig egy falu története, melyet megszállnak a szovjet katonák. A történelemkönyvből nem ismerhetjük meg a nyomort, a háború szörnyűségeit, a kilátástalanságot, az elszabadult és céltalan gyűlöletet. Ezt festi elénk Wass Albert igen szemléletesen.

Kat. szám: 214032 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

A funtineli boszorkány Harmadik könyv Kat. szám: 214033 Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej

Eliza háza Kat. szám: 214034 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Tizenhárom almafa / Elvásik a veres csillag Kat. szám: 214035 Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Jönnek! - Adjátok vissza

a hegyeimet! 504 oldal Keménytábla Kat. szám: 214029 Kat. szám: 214036 Ker.ár: 97 lej Klub ár: 89 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 65 lej Kard és kasza Krónikás írás Kat. szám: 214037 Ker.ár: 73 lej Klub ár: 65 lej

Kard és kasza Szemtanúság Kat. szám: 214038 Ker.ár: 73 lej Klub ár: 65 lej

Farkasverem - Csaba

Hamvas - Palkovics - Várhegyi

Féja Géza Tamási

Lengyel Olga

Karneval

Áron nyomában

Öt kémény

Az irodalomtörténet által gyakran a XX. századi magyar és bátran mondhatjuk: európai irodalom egyik legfontosabb regényének is nevezett Karneval Hamvas Béla legfontosabb és legnagyobb szabású műveinek egyike...

A ritka kézirat tanúsága szerint Féja Géza erdélyi barátja és alkotótársa munkásságát 1929 júliusától, az Előörsben megjelent első kritika közzétételétől Tamási Áron 1966. május 26-án bekövetkezett haláláig...

Egy auschwitzi túlélő igaz története Lengyel Olga 1908-ban született Kolozsvárott. Műtőasszisztensként dolgozott abban a kórházban, amelyben férje, Lengyel Miklós igazgató volt.

Az erdélyi népművészet Torockó, a Mezőség, Székelyföld és a Szilágyság, a Küküllő vidéke és Kalotaszeg. Az erdélyi magyar népművészet kincsesládája oly bőséges, hogy jó néhány kötetre volna szükség ahhoz, hogy illő módon méltassuk, és az olvasót megismertessük minden változatosságával és gazdagságával.

Kat. szám: 214039 Ker.ár: 81 lej Klub ár: 72 lej

Erdély magyar föld Kötetben meg nem jelent írások 1925-1945

Kat. szám: 214040 Ker.ár: 73 lej Klub ár: 65 lej

Kicsike lángok a magyar éjszakában Kötetben meg nem jelent

írások 1963_1992 1 092 oldal Kartonált 215 oldal Keménytábla 240 oldal Kartonált 144 oldal Keménytábla Kat. szám: 214025 Kat. szám: 214026 Kat. szám: 214027 Kat. szám: 214030 Kat. szám: 214041 Ker.ár: 161 lej Klub ár: 147 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 67 lej Ker.ár: 81 lej Klub ár: 72 lej

Telefonon: 0734-060 731

5

Magyar irodalom

50+1 tévhit a ma magyar irodalomban Vajon elszavalta-e Petőfi a Nemzeti dalt dal 1848. március 15-én? Honnan sszármazik az Arany Jánosnak tulajdonított mondás, hogy „gontulajd dolta a fene”? Az elmúlt években szépíróként is jelentkező nagyszerű szépí irodalomtörténész, Milbacher Róiroda bertt új ber új könyvének könyvén köny vének ek cél célja élja j népszerűsíteni az irodalomtörténeti szakma megállapításait, legújabb eredményeit eegy-egy rejtélyen keresztül. A könyv célközönsége kö élközö é a középiskolai középi k l i magyartanárok, a diákok és az irodalom iránt érdeklődő olvasók. A Legendahántás leginkább a XIX. század első fele szerzőinek (Kölcseytől Petőfin át Aranyig) jól ismert és a nemzeti kánonban (közoktatásban) szereplő műveinek újszerű értelmezési lehetőségeit mutatja be. Szó van benne a Hymnusról, a Szózatról, a Nemzeti dalról, a Toldiról, a magyarok istene képzetről stb. Általánosságban olyan megcsontosodott állításokat jár körbe, amelyeket mára a tudomány megcáfolt.


Hunyadi Csaba Zsolt

Csíksomlyói legenda

Benkő László Kleopátra I. Ízisz istennő leánya A történet a Kr. előtti első század Alexandriájába röpíti az Olvasót. A fáraók Egyiptomában Nagy Sándor halála óta a Ptolemaiosz dinasztia uralkodik. Róma ellenállhatatlanul tör Egyiptom felé, a birodalom azonban kemény diót jelent a hódítóknak.

Kleopátra II. Róma árnyékában Kleopátra története folytatódik. Egyiptom királynője immár érett asszony, Julius Caesart meggyilkolták. Róma vegyes érzelmekkel kötődik Kleopátrához, és a birodalom erős emberei jobb szeretnék őt leigázva, megszégyenítve látni. A Caesar utáni korszak vezéregyéniségei egymással is hadakoznak, indulatok és seregek feszülnek egymásnak.

Erdélyi magyar írók novellái „Némelyek szeretnék k megkérdezni, hogy vaajon lesz-e még magyar ar világ, de nem merik, k, pedig milyen szomjaasak utána! A vágy és az elképzelt álom őrzi csak k őket, a titokban reménykedés. A nagy közösséggből kiszakítva, a hegyek közé zárva, a rettegések árrnyékában valami kis hírt szeretnének hallani, valami jót, biztatót, ha nem is igaz...” A kisebbségbe szakadt létsors megannyi árnyalatát mutatja be ez a válogatáskötet, mely erdélyi születésű vagy erdélyivé lett írók elbeszéléseit tartalmazza. Megszólalnak a kövek Makkai Sándor novellájában, Magva szakad a búsulásnak Kacsó Sándor írásában, olvashatunk Erdélyi táncról Tamási Áron tolmácsolásában vagy Kiss Menyhért jóvoltából megismerhetjük a Csíksomlyói legendát.

Magyar irodalom

464 oldal Kartonált 452 oldal Kartonált 232 oldal Keménytábla Kat. szám: 214042 Kat. szám: 214043 Kat. szám: 214048 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 51 lej

Klub ár: 47 lej

Kincses Erdély rdély Erdélyi magyar gyar írók novellái A novellagyűjtemény yűjtemény a falu és város klasszikus ellentétpárjára építve mutatja be „Tündérország” magyarjait, akik kötődjenek bár szorosan a természethez vagy tartozzanak akár az urbanizációhoz, hitük és gondolkodásuk alapját tekintve egyek, ahogyan törekvésükben is: embernek maradni minden körülmények között.

224 oldal Keménytábla Kat. szám: 214049 Ker.ár: 51 lej

Klub ár: 47 lej

Nádas Péter

Évkönyv Mátyás fia, Corvin János I. Mátyás fia, Corvin János II. Árulók diadala Az oligarchák országa A nagy uralkodó egyetlen, törvénytelen fiával sokáig mostohán bánt a történelmi emlékezet. Mivel Beatrix királynétól nem született örököse, Mátyás őt jelölte a trónra. Igyekezett törvényes utódjának elismertetni, de hirtelen bekövetkezett halála ebben megakadályozta. Apja halála után Corvin János hercegre kemény idők vártak. Örökségéből az egyházi és a világi nagyurak – akik nem fogadták el Mátyás döntéseit, és kizárólag a saját érdekeiket tartották szem előtt – ilyen-olyan címeken részt követeltek, és mindent megtettek annak érdekében, hogy megakadályozzák trónra lépését.

Oravecz Imre

Elisabeth Asbrink

Kedves John

És a Bécsi-erdőben még most is állnak a fák

Levelek Kaliforniába „Miért levelek, és miért John? Azért levelek, mert amikor a nyolcvanas évek közepén harmadszorra is hazajöttem az Egyesült Államokból, olyan élmények foglalkoztattak, amelyek rögzítésére ez a közlésforma látszott legalkalmasabbnak.”

Otto. Szülei a náci Bécsben próbálnak túlélni, és elhatározzák, hogy naponta levelet írnak fiuknak, amíg újra nem találkoznak. Svédországban Otto napszámos lesz, és tanyáról tanyára jár. 17 évesen a smalandi Kamprad családhoz kerül.

Az Évkönyv tehát hát egy személyiség, egy alkat, egy gondolkodásmód erőteljes dokumentuma, az én felfogásomban regénye. Vagy az önismereté, így is megfogalmazhatom. Roland Barthes azonban figyelmeztet rá, hogy a műalkotást ne egyszerűen a szerző lenyomatának tekintsük, mintha az írónak nem lenne egyéb képessége, mint hogy szolga hűséggel önmagát másolja.

393 oldal Keménytábla 400 oldal Keménytábla 225 oldal Keménytábla 359 oldal Kartonált 320 oldal Keménytábla Kat. szám: 214044 Kat. szám: 214045 Kat. szám: 214050 Kat. szám: 214051 Kat. szám: 214052 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej Ker.ár: 63 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 66 lej Klub ár: 61 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

Habsburg Rudolf

Levelek Moritz Szepshez 1882-1888 A pozsonyi csata Az első honvédő háború… A nyugati kereszténység kezdettől kártékony, pogány nemzetet látott a magyarságban, kisebb hányada dicső hőstettnek vélte volna, ha a magyarokat kereszténnyé tehetik, mások azonban a maradéktalan kiirtásukban látták az egyedüli megoldást...

Balassi Bálint

Az „istentelen” magyar A XVI. század második felében járunk. Az ország három részre szakadt. Délről a török nyomul a Felvidék felé, Erdély szultán adófizetője. A Habsburg-házból való királyoknak csak ütközőzóna a magyarok földje, amely az Oszmán Birodalom támadásaitól védi őket...

A kiemelkedő intellektusú és széles látókörű Rudolf koronaherceg, az osztrák-magyar trón várományosa felnőttkorában, apjától eltérő nézetei miatt, nem kapott érdemi feladatokat. A trónörökös emiatt más csatornákon igyekezett politikai érdeklődését kielégíteni és véleményének hangot adni. 1881-ben ismeretséget kötött Moritz Szepsszel, az osztrák ellenzéki sajtó egyik kulcsfigurájával, a Neues Wiener Tagblatt főszerkesztőjével.

412 oldal Kartonált 651 oldal Kartonált 398 oldal Keménytábla Kat. szám: 214046 Kat. szám: 214047 Kat. szám: 214053 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

6

Faludy György Csiszár Gábor

Ne uszítsatok levelezésre! Faludy György hagyatékából Kötetünk válogatás atás Faludy György eddig feldolgozatlan levelezéséből: a kéziratrattárakból és magántuntulajdonból összegyűjtött űjtött levelek nagyobb része Faludy írása, de közlünk hozzá írottakat is. Az írásokból kirajzolódik a költő irodalmi és baráti kapcsolatrendszere. A Faludy-levelek terjedelme és témája rendkívül változatos, ám egyvalami közös bennük: az írójuk mesélő- és anekdotázókedve.

602 oldal Keménytábla Kat. szám: 214054 Ker.ár: 94 lej

Klub ár: 86 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@yahoo.com


Kiss Judit Ágnes

Bűbájoskönyv

Polcz Alaine

Simkó György

Karácsonyi hangulat

Krúdy Gyula

Magyar novellák Az ünnepek ünnepére készült kötetünk huszadik századi és mai szerzők karácsonyi témájú novelláinak színes válogatása. A Megváltó születésének ünnepe hagyományos témája a magyar irodalomnak is.

Karácsony hangja

Karácsonyi utazás

Krúdy Gyula esetében is mindig karácsony van! Nem mondott nemet, ha efféle felkérés érkezett. Majdnem 40 éves írói pályafutása alatt, élete 54 éve során számlálhatatlanul írta le a bűvszót: karácsony.

Kalandos utazás egy erdélyi temetésre a hetvenes évek egyik rideg, zimankós karácsonyán. Három nap története boldog találkozásokkal, temetéssel, családi perpatvarral, betlehemesekkel, vonatozással Vízakna és Kolozsvár között - megannyi szereplővel és eseménnyel...

Évezredeken át a boszorkányokk őrizték mindazt, amilyen egy nő ő valójában. Amilyennek lenniee kéne. Amilyen volt valaha, ami-kor a nagy istennők lányai vol-tunk. A boszorkányok őrizték a tudást, ami megmaradt abból azz időből, amikor még senki nem m hitte, hogy a nőt a férfi oldal-csontjából teremtették. Amikorr még a péniszt nem gondolták k magasabb rendűnek a vulvánál.l. Amikor még nem hitte senki,i, hogy a nő helye a konyhában van van. Az évezredek során a nők elfelej elfelejtették istennő ősüket, a Nagy Ősanyát, és vele együtt a szabadságot. Csak mi maradtunk, akik anyáról lányra adtuk tovább az emlékét. Mi, akiket boszorkányoknak neveznek. Ha boszorkány vagy, tudnod kell, hogy mindennek, amit a látható világban teszel, valami lenyomata, árnyéka, visszfénye megjelenik a láthatatlan világban. És mindennek, ami a láthatatlan világban történik, megvan az eredménye, a következménye a láthatóban.”

271 oldal Keménytábla 128 oldal Keménytábla 133 oldal Kartonált Kat. szám: 214055 Kat. szám: 214056 Kat. szám: 214057 288 oldal Keménytábla Ker.ár: 46 lej Klub ár: 42 lej Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej Ker.ár: 39 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 68 lej

Bakóczy Sára

Tisza Kata

Crescence

Egyedül

284 oldal Keménytábla Ker.ár: 85 lej

Kékre szeretni A szerző a tőle megszokott egyedi módon ötvözi a műfajokat műfajokat, megalkotva így a feldolgozásregény terápiás irodalmát, amelyet elolvasva egy teljes gyógyulási folyamatot kísérhetünk végig egy abuzív viszonyból: kívülről, a szöveg mentén, és belülről, a saját életünkre reflektálva.

Széchenyi menyasszonya Mindazok számára, akik nem egy történelmi korszak elmélyült kutatói, az adott időszak kiemelkedő kedő alakjai gyakran csak a tankönyvekvekből, tetteik jelentőségén keresztül ztül megismert, nem teljesen emberi beri léptékű személyiségek. Így van n ez Széchenyi István, a „legnagyobb obb magyar” esetében is: a Magyar Tudományos Akadémia megalapítópítójja, a Lánchíd megálmodója, a magyar nemzettudat megújítója többségünknek egy emberfeletti történelmi alak. Nem szabad azonban onban megfeledkeznünk arról, hogy legnagyobb nemzeti hőseink is csak emberek voltak a maguk gyarlóságaival, vágyaival, botlásaival és hétköznapi életével. Bakóczy Sára legújabb regénye Seilern-Aspang Crescence grófnő életének egy meghatározó szakaszán keresztül mutatja be második férjének, Széchenyi Istvánnak az emberi, esendő oldalát is.

252 oldal Keménytábla Kat. szám: 214058 Kat. szám: 214059 307 oldal Kartonált Kat. szám: 214064 Klub ár: 78 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 60 lej

Klub ár: 55 lej

Fábián Janka

Az Anna-bál szerelmesei

Tóth Krisztina Gurubi Ágnes

Szív utca

D. Tóth Kriszta

A múlt végül mindannyiunkat utolér. Ott visszhangzik indulatos mondatainkban, zátonyra futott kapcsolatainkban, megmagyarázhatatlan testi tüneteinkben. Ahhoz, hogy rájöjjünk, a nagyon is mainak gondolt életünket átmeg átszövi az elmúlt idő, el kell kezdenünk az ismerkedést.

Húszezer éjszaka az több mint 54 év. Egy egész élet, amit ugyanazzal az emberrel kéne hűségben leélnünk. De képes-e erre ma egy negyvenes, érzelmekre és intimitásra szomjazó nő, aki a mindennapi rutinba, a látszatvilágba és saját kínzó vágyaiba beletörik?

Húszezer éjszaka

Hazaviszlek, jó? Hajléktalanok ülnek egy padon és meredten bámulnak egy tárgyat, a magasból színes labdákat szórnak a Balatonba, az eltávozott házi kedvencek a felhők tetején gyülekeznek, egy férfi megtalálja felesége titkos mobilját, a papagáj megszökik, ám egy nagyon fontos mondatot tanul kalandozásai közben...

Egy füredi domboldalon álló kúriában neveli félárva kisslányát, Ilkát Györöky Kálmán, n, a különc földbirtokos. Ilka, akikire az édesapja életvitele miatt a helybéliek kissé ferde szemmel el néznek, ennek ellenére őszinnte barátságot köt a dúsgazdag ag Szentgyörgyi-Horváthék egyetetlen lányával, Krisztinával. A két fiatal lánynak, akik a reformkor or mozgalmas, pezsgő légkörében en nőnek fel, egy varázslatos füredi di nyáron dől el a sorsa. Vajon meggtalálhatják-e a boldogságot választottjuk asztottjuk oldalán? Az olvasó találkozhat a XIX. század első évtizedeinek inek hírességeivel, hírességeivel a Füreden megfor megforduló illusztris vendégekkel is: József nádorral és a családjával, Deák Ferenccel, Vörösmarty Mihállyal, Kisfaludy Sándorral, Wesselényi Miklóssal és másokkal is.

191 oldal Kartonált 264 oldal Keménytábla 238 oldal Keménytábla Kat. szám: 214060 Kat. szám: 214061 Kat. szám: 214062 388 oldal Keménytábla Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej Ker.ár: 68 lej

Rendeljen telefonon: 0734-060 733

Kat. szám: 214065 Klub ár: 62 lej

7

Magyar irodalom

A szerethető öregedés felé Egy öregedő kutatónő, miután elveszíti a szerelmét, magára marad fájó magányával, és a tudomány erejéhez nyúl, hogy értelmet találjon egyedüllétében és élete hátralévő éveiben. A szerző saját pszichológiai doktori életútkutatásai tanulságain vezeti végig olvasóját, miután vázolja az öregedéskutatás elméleti hátterét és az életkor-alapú előítélet (ageizmus) hatásmechanizmusait. Végül pedig a segítő szakember perspektívájából egészen gyakorlati útmutatásokkal is szolgál életünk második felének dilemmáihoz, míg önmagát és olvasóját is eljuttatja egy reflektív és önreflektív folyamaton keresztül a belső szabadság nyújtotta megbékéléshez.

Kat. szám: 214063 Klub ár: 62 lej


Matteo Strukul

Mediciek

Fjodor Mihajlovics

Dosztojevszkij

A Karamazov testvérek I-II.

Világirodalom

A Karamazov testvérek Dosztojevszkij életművének méltó lezárása, a szerző művészeti és filozófiai hitvallásának végső összegzése. A címbeli család botrányos, gyilkosságba és bírósági drámába torkolló krónikáján keresztül Dosztojevszkij korának legkínzóbb kérdéseivel, küzdelmeivel és vívódásaival vet számot. A Karamazovok kiszámíthatatlan, tragikus jellemek, akik hol keresik, hol kísértik az Istent - tökéletes megtestesítői egy válaszút elé érkezett, a szélsőséges világnézeti különbségektől kikezdett társadalomnak, ahol a régi törvények már nem képesek hatékonyan megfékezni a feltörni vágyó ösztönöket, ahol a hit válságba kerül, ahol a jó és a rossz határai mindjobban elmosódnak.

Egy dinasztia királynője Medici Katalin

1 006 oldal Keménytábla Kat. szám: 214066 Ker.ár: 170 lej Klub ár: 156 lej

Egy dinasztia fénykora

A firenzei bankárdinasztiából Medici Katalin (1519-1589) emelkedett a legmagasabb rangra II. Henrik francia király feleségeként, majd anyakirálynéként. Élete azonban nehéz és küzdelmes volt a francia udvarban, ahol soha nem fogadták be teljesen, mindig csak „az olasz kalmárnőnek” tekintették. Kirekesztettségét csak fokozta, hogy férje, akit imádott, nem őt, hanem a hatalomvágyó Diane de Poitiers-t szerette egész életében és halmozta el ajándékokkal. Katalin türelemmel és intelligenciával viselte el, hogy Diane szinte állandóan jelen van a királyi udvarban. Megalázott helyzetében barátai és gyermekei nyújtottak vigaszt. Egyik hű barátja Raymond de Polignac parancsnok, aki élete végéig szerette és hűségesen védelmezte a királynét. Katalin ezt a szerelmet csak akkor vette észre, amikor már késő volt.

Bűn és bűnhődés

Kat. szám: 214072 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

384 oldal Keménytábla Ker.ár: 68 lej

Egy dinasztia felemelkedése Kat. szám: 214071 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

„Az újabb kutatások azt is bizonyítják, hogy Dosztojevszkij korának szinte minden nyelvi rétegéből merített írás közben (...) gyakran a szleng határát súroló pétervári mindennapi beszédmód elemeit, sőt barátai vagy saját önálló szóhasználatait is beépítette művébe. Ezenközben szándékosan nemegyszer tartózkodott az egyértelmű, lezárt nyelvi megoldásoktól is. (...) A mű többértelműsége és a nyelv és a nyelvfelfogás folyamatos változása miatt van szükség mindig újabb és újabb fordításokra - újraértelmezésekre.”

592 oldal Keménytábla Ker.ár: 85 lej

Kat. szám: 214067 Klub ár: 78 lej

Lev Nikolajevics

Tolsztoj

Kreutzer-szonáta A helyszín Oroszország, a kulissza egy hosszú vonatút. Végállomás: egy nemesi marsall lelkiismeretének legmélyebb mélysége. Amikor egy kisebb társaság a házastársi hűségről és a szerelem természetéről kezd beszélgetésbe, Pozdnisev váratlan hévvel nyilatkozik a testi szerelem eredendő bűnösségéről, majd meggyónja saját vétkét. Az Athenaeum Kiadó 2021-ben útjára indított Érzelmes klasszikusok sorozatának célja, hogy korszakokon átívelő párbeszédet teremtsen olyan kérdések mentén, amelyeken az emberiség a kezdetek kezdete óta töpreng.

186 oldal Keménytábla Ker.ár: 65 lej

George

Orwell A Nagy Testvérr figyel George Orwell füveskönyve A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége, hogy a hadipropaganda, az üvöltés, a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik, akik nem harcolnak.

192 oldal Keménytábla Ker.ár: 43 lej

Kat. szám: 214073 Klub ár: 39 lej

Állatfarm Kat. szám: 214075 Ker.ár: 46 lej Klub ár: 42 lej

1984 Kat. szám: 214076 Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej

Kat. szám: 214068 Ernest Hemingway Klub ár: 59 lej A mi időnkben

Anna Karenina 1-2. A klasszikus világirodalom leghíresebb műve a házasságtörésről, amit Thomas Mann a legnagyobb társadalmi regénynek tartott.

Kat. szám: 214070 Klub ár: 62lej

Kimagaslóan eredeti novellagyűjtemény, amely egy csapásra Amerika legígéretesebb tehetségei közé emelte a szerzőt. Stílusa megalapozza Hemingway prózájának alapvető jellemvonásait: szikár, valósághű, köznyelvi. Felszíni egyszerűsége ellenére bonyolult érzelmi állapotok sokaságát jeleníti meg.

Legenda és örökség George Orwell az egyik legnagyobb hatású író, aki valaha élt, állítja John Rodden könyve. Rodden szerint a mára klasszikusnak számító művek írója ugyan nem volt nemzedékének vezető regényírója, mégis felmérhetetlen a korára és különösen az utókorra tett hatása. Művei egyszerre váltak a művészetek, a tudományok és az egyetemi kutatások, a technológia, valamint a populáris kultúra szerves részeivé.

387 oldal Keménytábla Kat. szám: 214074 Ker.ár: 85 lej

Klub ár: 78 lej

Christina Dalcher

Uram és parancsolóm

Mario Vargas Llosa

Egy napon a kormány rendeletet hoz: a nőknek ezentúl napi száz szó engedélyezett. Dr. Jean McClellan ezt nem fogadja el -itt nem történhet meg. Amerikában nem. Ővele nem. Pedig ez csak a kezdet. Hamarosan a nőknek nem lehet többé állásuk.

Hogy Guatemalában 1954-ben az Egyesült Államok segítségével hogyan döntötték meg katonai puccsal a demokratikusan megválasztott kormányt, az ma már csak apró fejezet a történelemben.

Vad idők

921 oldal Keménytábla 174 oldal Keménytábla 365 oldal Kartonált 404 oldal Keménytábla Kat. szám: 214069 Kat. szám: 214077 Kat. szám: 214078 Kat. szám: 214079 Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej Ker.ár: 66 lej Klub ár: 61 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

8

Telefonon: 0734-060 731


Archibald Joseph Cronin n

Réztábla a kapu alatt att

Rumaan Alam

Távol a világtól Hogy kiszakadjanak pörgős New York-i életükből, és több időt töltsenek kamasz fiukkal és lányukkal, Amanda és Clay az Airbnb-n egy teljes hétre kivesznek egy pazarul berendezett házat Long Island egy félreeső szegletében. Érkezésük másnapján, késő este azonban kopognak az ajtajukon: egy zaklatott idős házaspár, Ruth és G. H. az, állításuk szerint a ház tulajdonosai.

Hervé Le Tellier

Charles Martin

Anomália

A víz őrzője

2021. március 21-én az Air France 006-os Párizs-New York járata 240 utassal a fedélzetén hatalmas viharfelhőbe kerül, egy kicsit megrongálódik, de sikeresen leszáll. Ugyanaz a Boeing-787 ugyanazokkal az utasokkal 106 nap múlva ismét leszáll. Mi történik, ha bekövetkezik a lehetetlen?

Murphy Shepherd olyan ember, akinek tömérdek titka van. Egyedül él Floridában, egy folyóközi szigeten, ahol egy rég elnéptelenedett templom birtokát felügyeli, ám emellett a napjait azok megmentésének szenteli, akik valamilyen okból veszélybe kerültek.

Dr. Andrew Manson, egy fiatal és idealista skót orvos az orvosi hivatás kihíhívásai között vívódik a két világháború közötti Waleslesben és Angliában. Friss diplomával a zsebében érkezik zik Skóciából a walesi bányaviavidékre. Hamar ráébred, hogy ogy elméleti képzettsége veszézélyesebb, mint ha teljesen tudatlan volna, ezért igyekszik zik minél több tapasztalatot szezerezni és a gyakorlatból tanulni, l i hogy h iigazán á jó éés h hasznos orvos válál jék belőle. Segítségére van ebben áldozatos felesége és egy hányatott sorsú kollégája is. Hét esztendővel később Londonban találjuk - ahol megszédíti az anyagi gyarapodás lehetősége. Türelmesen hallgatja a gazdag hipochondereket, és észre sem veszi, hogy a valódi betegek számára már nincs ideje. A jómód felé vezető erkölcsi züllés útján egy tragédia állítja meg. De idejében-e?

296 oldal Keménytábla 300 oldal Kartonált 404 oldal Kartonált Kat. szám: 214080 Kat. szám: 214081 Kat. szám: 214082 584 oldal Keménytábla Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 66 lej Klub ár: 61 lej Ker.ár: 73 lej

Kat. szám: 214088 Klub ár: 67 lej

Bernard Cornwell

Az utolsó királyság Alexander Starritt A

Mi, németek M

Visszanézve Hans Békessy azzal kezdte a világg ámítását, hogy tagadta zsidósá-gát. Vagy nem tagadta, de elfejtet-te bevallani, felemlíteni, vállalni.. Ez utóbbi gesztusok csak akkorr szükségesek, ha valaki egy árjáknak fenntartott bajtársi szövetségbe lép be, s ott párbajhősként az első helyre ugrat.

562 oldal Keménytábla Kat. szám: 214083 225 oldal Keménytábla Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej Ker.ár: 68 lej

Kat. szám: 214084 368 oldal Kartonált Kat. szám: 214089 Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej

Klub ár: 62 lej

Eric Jager

Az utolsó párbaj

Carlos Ruiz Zafón A köd hercege Carlos Ruiz Zafón (1964-2020) világszerte a második legolvasottabb spanyol író Cervantes után. 2014-ben a Penguin Classics kiválasztotta a világirodalom történetének huszonhat klasszikusát (az angol ábécé mindegyik betűjéhez egyet-egyet), és a Z-t A szél árnyéká-nak ítélte.

Éjféli palota Kalkutta, 1932 májusának utolsó napjai: minden idők legforróbb hónapjának végén hó hullik a paloták városára. A sűrűn zúduló hópelyhek takarója alá kerülő Bengáli-öböl partján azonban ezt megelőzően egy tüzes, szikrákat hányó, lángoló, elszabadult vonat vágtat át az éjszakai utcákon, egyenesen a St. Patrick’s árvaházat célozva...

Szeptemberi fények „Iréne és Ismael 1937 augusztusának végén a normandiai partvidék kék-öbölbeli idilljében, szerelmi egymásra találásuk hajnalán még csak nem is sejtik, miféle borzalmakat tartogat számukra a nyár utolsó teliholdjának éjszakája, amikor nyomozni kezdenek egy feltételezett gyilkosság tettese után...”

1386. A százéves háború ú által megtépázott Franciaországot zágot két nemes viszálya tartjaa lázban. Jean de Carrouges, azaz Carrouges-i János lovag nemrég tért vissza Skóciából,, ahol az angolok ellen harcolt. Otthonában azonban nagyobb yobb megpróbáltatás várja: hitvese, a fiatal Marguerite beszáeszámol róla, hogy távollétében ben a lovag régi riválisa, Jacques es Le Gris fegyvernök erőszakot ot tett rajta. rajta Hogy bizonyítsa ellenfele bűnösségét, Carrouges-i János végül VI. Lajos királyhoz folyamodik kérvényével, miszerint Isten döntsön a két nemes ügyében - a bajvívó porondon, halálig tartó párviadalban.

223 oldal Keménytábla 340 oldal Keménytábla 296 oldal Keménytábla Kat. szám: 214085 Kat. szám: 214086 Kat. szám: 214087 319 oldal Keménytábla Ker.ár: 63 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 78 lej

Rendeljen telefonon: 0265-323 023

Kat. szám: 214090 Klub ár: 72 lej

9

Világirodalom

Hans Habe

A Mi, németek valójában egy hosszú levél, amelynek szerzőh je Meissner, a Wehrmacht egykori katonája, a levélírás idején k eegy elegáns németországi idősotthon lakója. Címzettje pedig az o unokája, a Skóciában élő Callum, u aaki már jó ideje kérleli, unszolja nagyapját, hogy elevenítse fel háborús emlékeit. A levél csak a h nagyapa halála után kerül Callumhoz, Callumh aki saját reflexióival kiegészítve „közreadja”. A keleti fronton megélt szörnyűségek felidézése nemcsak a nagyapát készteti szembenézésre, de Callumban is felvet alapvető kérdéseket a háború természetéről, a „rossz oldalon” harcoló katona felelősségéről, az embertelen viszonyok között meghozott döntések súlyáról.

A vad északi tenger partján n álló Bebbanburgot az idők kezdezdete óta az Uthredek háza uralja. a. A zord erőd Lord Uthred másodsodszülött fia, az ifjú Osbert otthona, ona, ám Krisztus után 866 egyik gyönyörű reggelén a távolban feltűeltűnő sárkányhajó mindent megválváltoztat; a félelmetes viking had elől nincs menekvés. A tízéves fiú először a bátyját és a nevét (elvégre égre Bebbanburg mindenkori örököökösének az Uthred név dukál), majd apját, végül pedig nagybátyjaa mesterkedése nyomán örökségét is elveszíti. A dán fogságba került ült Uthredet Jarl Ragnar és családja neveli fel, és ifjú vikingként csatlakozik atlakozik az utolsó angolszász királyság királyság, Wessex elleni hadjárathoz. Alfréd, Wessex ájtatos és betegeskedő királya azonban nem adja könnyen magát. A félelmetes harcossá érett Uthrednek választania kell: a szívét és a viking szabadság útját követi, vagy a vér szavára hallgat? Döntése pedig nemcsak az utolsó királyság, hanem az egész sziget sorsát eldöntheti...


Stephen E. Ambrose se

Elit alakulat

Steve Berry

A Kaiser hálója Két jelölt verseng azért, hogy Németország kancellárja legyen. Az egyikük egy hazafi, aki már tizenhat éve szolgálja a hazáját, a másikuk pedig a nacionalista gyűlölet lángját szító bitorló. Mindkettőjüknek vannak titkaik, de csak az egyikük tudja az igazságot a másikról. Ütközési pályán haladnak, minden egyetlen sorsdöntő nap - 1945. április 30. - eseményein fordul meg, és azon, hogy mi történt mélyen Berlin alatt, a Führerbunkerben. Adolf Hitler és Eva Braun ott halt meg? Martin Bormann-nak, Hitler közeli bizalmasának sikerült elmenekülnie? És ami még ennél is fontosabb, hová tűnt több milliárdnyi náci vagyon a második világháború végnapjaiban? Az iménti kérdésekre adandó válaszok fogják eldönteni, ki lesz Németország következő kancellárja.

527 oldal Kartonált Kat. szám: 214091 Ker.ár: 68 lej

Klub ár: 62 lej

Simon Sebag Montefiore

Vöröslő ég a Don felett 1942 nyara. A sztálini tisztogatásokban lefejezett és a félelmetes német hadigépezet által megtizedelt Vörös Hadsereg a szétesés szélén áll. A német csapatok könyörtelenül nyomulnak előre a Don felé - ha elérik a kaukázusi olajmezőket, az az egész Szovjetunió végét jelentheti.

A 101. légideszant-hadoszhadosztály 506. ejtőernyős ős ezredének Easy századaa a világ legjobb gyalogszázadai adai közé tartozott. Ambrose rose ennek a roppant figyelemre yelemre méltó alegységnek a második világháborús történetét mondja el, az 1942-ben 942-ben Georgia államban végzett embert próbáló alapkiképpkiképzéstől a D-napon át a végső ggső ső győzelemig. Az Easyy száz század zad d mindent végigcsinált. ált. Ejtőernyővel szállt le a D-nap hajnalán, és Hitler berchtesgadeni Sasfészkének elfoglalásával fejezte be a háborút. E könyv annak a gyalogszázadnak állít emléket, amely 150 százalékos veszteséget szenvedett a háború végéig, ahol valóban „egy falka testvér” módjára koplaltak, fáztak, éltek és haltak együtt a katonák.

432 oldal Keménytábla Kat. szám: 214093 459 oldal Keménytábla Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 85 lej

Kat. szám: 214094 Klub ár: 78 lej

V. S. Alexander Al d

Holokauszt

Az előkóstoló Ma Magda Ritter tájékozatlan fiatal lányként, akarata elfia lenére kerül Hitler szolgálen latába. Ételkóstolóként testlat közelből tapasztalja meg a kö Führer szuggesztív kisuFü gárzását, és köt szoros isgá meretséget annak szeretőme jével. Hitler egyik tisztjét, jév Karlt megismerve hamar Ka ráébred, hogy egy utópiszráé tikus világban tik villágb á ban élik élik mindennapjaikat, mind i dennapjaikat, ami körül kö a valóság épp Hitler beteg mániája miatt omlik össze. Magdában egyre erősebb az elhatározás, hogy megölje a diktátort, de Karl biztosítja a lányt, hogy a zsarnok ellen merényletet terveznek.

480 oldal Kartonált Kat. szám: 214092 Ker.ár: 73 lej

Klub ár: 67 lej

Malka Adler

Testvérek Auschwitzban Egy szétválasztott magyar család igaz története 60 év hallgatás után Dov és Yitzhak egy kis hegyvidéki, magyar faluban él a világ és a háború zajától elszigetelve. De egy napon 1944-ben a borzalom őket is eléri, és minden megváltozik.

Isabella Hammad

John Baker - Nick Place

A párizsi idegen

Sztálin borospincéje

Az első világháború borzalmai közepette, amikor családtagok, barátok és szeretők szakadnak el örökre egymástól, egy fiatalember Nábluszból hajóra száll, hogy felfedezzen egy ismeretlen és különös világot.

John Baker és Nick Place regénye egyedülállóan izgalmas történet egy borgyűjteményről, amelyet elloptak a cártól, elrejtettek a nácik elől, hogy aztán egy sydney-i illetőségű borkereskedő bukkanjon rá.

509 oldal Keménytábla 560 oldal Kartonált 424 oldal Keménytábla Kat. szám: 214095 Kat. szám: 214096 Kat. szám: 214097 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 67 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

Lily Ebert - Dov Forman

Thomas Keneally

José Rodrigues dos Santos

Schindler listája

Az auschwitzi mágus

Oskar Schindler maga is tanúja lesz, rádöbbentik, mi is történik valójában. Lassan szembesül a ténnyel, hogy a rendszer, amelyet kiszolgál, és amelynek hasznát élvezi, egy embertelen, gyilkos rendszer, amely ártatlanokat küld a halálba.

Prága, 1939. A második világháború küszöbén egész Prága a híres mágus, a Nagy Nivelli bűvészmutatványaiért rajongott. Ám Csehszlovákia német megszállása derékba törte a zsidó illuzionista, Herbert Levin karrierjét és életét. Leningrád, 1941.

Diney Costeloe

Lily fogadalma

Wladyslaw Szpilman

Az űzött család

Hogyan éltem túl Auschwitzot, és merítettem erőt a továbblépéshez Lily Ebert holokauszt-túlélő, aki a TikTokon beszél Auschwitzról, a haláltáborban szerzett élményeiről. Amikor 1945-ben kiszabadult, egy amerikai zsidó katona adott neki egy bankót, amire azt írta: „Sok szerencsét, és sok boldogságot”.

A zongorista

1937, Németország - gyanakvás és félelem járja át az utcákat. Emberek tűnnek el nyomtalanul, a zsidók elleni támadások mindennaposak. Ruth Friedman férjét letartóztatja az SS, így Ruthnak kell megvédenie gyermekeit és saját magát a nácikkal szemben. De hová mehetne? Létezik számukra biztonságos hely?

Władisław Szpilman szépreményű fiatalember: a Varsói Konzervatóriumban és a Berlini Zeneakadémián folytatott tanulmányai után a lengyel főváros legelegánsabb szórakozóhelyein zongorázik, és a rádióban is fellép. 1939 szeptemberének végén azonban a náci ideológia szerint már „csak” egy lengyel zsidó.

408 oldal Keménytábla 384 oldal Keménytábla 416 oldal Kartonált 320 oldal Keménytábla 227 oldal Keménytábla Kat. szám: 214098 Kat. szám: 214099 Kat. szám: 214100 Kat. szám: 214101 Kat. szám: 214102 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 63 lej Klub ár: 58 lej

10

www.bibliofilkonyvklub.com


Murakami Haruki

A határtól délre, a naptól nyugatra

Sandro Veronesi Sarah Winman

Csendélet 1944, hullanak a bombák Toszkánában, és egy borospince romjai között találkozik két idegen. Különleges estét töltenek együtt. Ulysses Temper fiatal brit katona, Evelyn Skinner hatvanas művészettörténész.

A kolibri

Marius Gabriel

Sandro Veronesi új regényének főszereplője Marco Carrera, a kolibri. Az élete teli van kétségekkel, végzetes véletlenekkel, kegyetlen veszteségekkel és örök szerelmekkel. De ő sosem zuhan a mélybe: szüntelen, állhatatos szárnycsapásokkal próbál helyben maradni...

Rézi nem sokkal a felszabadulás után, 1944-ben érkezik Párizsba. Míg a városban a szabadságot ünneplik, ő egy boldogtalan házasság börtönében senyved. A férje utolsó, már megbocsáthatatlan árulását követően Rézi a házasság felbontását követeli.

A divatdiktátor

A háború utáni japán kisvárososban felnövő Hadzsime úgy érezezte, csak neki nincs testvére. Egyyetlen barátja Simamoto lett, aki szintén egyedüli gyerek volt. Hosszú zú délutánokat töltöttek együtt a lány ny apjának lemezeit hallgatva. Miuután a fiú szülei elköltöztek, a két kiskamasz elszakadt egymástól. ól. Huszonöt év telt el. Hosszabb sodródás után Hadzsime megtalálta a boldogságot felesége és két lánya nya mellett, és két jól menő dzsesszbárt igazgat. Aztán egyszer csak felbukkan Simamoto. Gyönyörű, ellenállhatatlan, titokzatos. Ártatlan gyermekkori szerelmük olthatatlan, pusztító vágyként éled újjá. Hadzsime visszazuhan a múltba, és kockára teszi egész jelenét.

206 oldal Keménytábla Ker.ár: 68 lej

310 oldal Keménytábla 350 oldal Kartonált 416 oldal Kartonált Kat. szám: 214103 Kat. szám: 214104 Kat. szám: 214105 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 66 lej Klub ár: 61 lej Szunyogh Szabolcs

Kat. szám: 214113 Klub ár: 62 lej

Szerelmes istennők

Abbie Greaves

Büntető némaság Maggie és Frank 40 éve élnek látszólag boldog házasságban. Ám az elmúlt 6 hónapban Frank némasággal bünteti feleségét, és Maggie számára az a legfájdalmasabb, hogy nem tudja, miért. Nap mint nap szó nélkül kelnek fel, esznek együtt, és fekszenek le egymás mellé.

A lány, a nő, a többiek A sokhangú regény tizenkét szereplője nagyon eltérő életet él: Amma leszbikus színházi rendező éppen élete nagy lehetőségére, darabjának premierjére készül a Nemzeti Színházban; régi barátja, Shirley tanár, több évtizedes munka után is london egyik pénzhiányos iskolájában rekedt, egyik volt hallgatója, Carole mégis sikeres befektetési bankár lesz.

Anchee Min

Az utolsó császárné Az Orchidea császárné című regény folytatásában, Az utolsó császárné című kötetben az olvasó megismerkedhet a 19. század végi Kína történelmével.

524 oldal Kartonált Kat. szám: 214108 Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

Orchidea császárné 350 oldal Kartonált 440 oldal Keménytábla Kat. szám: 214106 Kat. szám: 214107 Kat. szám: 214109 324 oldal Kartonált Kat. szám: 214114 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 63 lej

Klub ár: 58 lej

“A legjobb regény, melyet fákról írtak, egyáltalán, az y egyik legjobb regény, melyet valaha írtak !”

Richard Powers

Égig érő történet

Jane Austen

Lady Susan Jane Austen

Szerelem és barátság Jane Austen korai műveinek e kötete vidám és nélkülözhetetlen olvasmány, amely nem hiányozhat azok könyvespolcáról, akik szeretik a halhatatlan írónőt és írásait.

Jane Austen kevésbé ismert műve a frissen megözvegyült, gyönyörű és ledér Lady Susan ravasz mesterkedéseit követi nyomon. A hölgy anyagilag kedvező frigyet igyekszik biztosítani önmaga számára, ugyanakkor megpróbálja vigasztalan házasságba kényszeríteni serdülő leányát, Fredericát.

Charlotte Brontë

Jane Eyre Charlotte Brontë leghíresebb regénye, a Jane Eyre rengeteget elárul szerzőjéről: életrajzi elemekből építi fel Jane gyermekkorának keserves éveit, és lelke legmélyéből veszi hősnőjének törhetetlen, makacs jellemét is.

„Az ember nem az a csúcsfaj, aminek ek képzeli magát. Más élőlények monddják meg, merre hány centi, azok cssinálják a levegőt és eszik a napfényt. yt. Nélkülük nincs semmi.” A légierő rő rakodásvezetőjének gépét lelövik a vietnámi háborúban. A katona életét etét az menti meg, hogy egy fafojtó fügefára zuhan. Egy festőművész vész százévnyi fotóportrét örököl, mindegyik kép ugyanarról a pusztulásra ítélt gesztenyefáról készült. Egy keményen bulizó egyetemista lány hozzáér a villanyvezetékhez, bele is hal az áramütésbe, hogy azután légi és fénylények lökjék vissza az életbe. Egy hallássérült tudós fölfedezi, hogy a fák kommunikálnak egymással.

166 oldal Keménytábla 169 oldal Keménytábla 422 oldal Kartonált Kat. szám: 214110 Kat. szám: 214111 Kat. szám: 214112 620 oldal Keménytábla Ker.ár: 42 lej Klub ár: 39 lej Ker.ár: 42 lej Klub ár: 39 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 85 lej

Rendeljen telefonon: 0734-060 733

Kat. szám: 214115 Klub ár: 78 lej

11

Világirodalom

Bernardine Evaristo

Az ősmítoszok gyakran brutálisak és heves erotika fűti át őket, nyilván nem függetlenül attól a ténytől, hogy fiatal emberekből állt a törzs, harmincöt-negyven évesnél idősebbek már ritkán akadtak. Feltűnő azonban, hogy ezen túl is milyen sok mitológiában bukkan fel néhány nagyon hasonló történet. Az egyik ilyen jellegzetesség, hogy a szerelemistennők történetei vagy elválaszthatatlanul összekapcsolódnak pcsolódnak a teremtés-történetekkel, vagy más módon fejezik ki a teremtő remtő erő és a szexualitás közvetlen kapcsolatát. Más szóval, őseink az égi csillagot és azt, ami barátnőjük szemében ragyogott, összetartozónak vélték. Ókori őseink nem tartották bűnnek a testi szerelmet - feltéve, hogy a kölcsönös önkéntességen alapult. Így teremtették meg önmagukban az állatból az embert. Ennek az ősi erotikának, ami minden történeten átüt, a legfontosabb szava a teremtés. Humanista, humanizálódott önmagunk megteremtése. Ennek titka az, amivel Aphrodité búcsúzik az olvasótól. Szerezz örömet, halandó, de ne csak magaddal törődj. Törekedj arra, hogy boldogságot teremts.


Helen Fielding H

Bridget Jones naplója

Romantikus

A szinglibiblia Jubileumi díszkiadás Mert megérdemled A 20. század tíz legmeghatározóbb regénye közé sorolta a The Guardian a Bridget Jones napló-ját. Az 1996-ban megjelent első rész és az 1999-ben ezt követő Bridget Jones naplója 2. - Mindjárt megőrülök! 40 országban jelent meg és több mint 15 millió példányban kelt el: világszerte több millió olvasó szívét ragadta el Bridget Jones önironikus naplójegyzeteivel - modern, dolgozó nőként, túlzott alkohol- és kalóriabevitelével, nikotinfüggőségével, állandóan az Igazi Nagy Őt keresve. Helen Fielding hősnője által igen csak rátapintott az egyedülálló, harmincas éveit taposó nők problémáira, s nagy érzékenységgel, egyben kacagtató humorral ábrázolta csetlés-botlásaikat, küzdelmeiket a mindennapok zűrzavarában.

Kate Hewitt

Maggie Brookes

Szerelem a múltból

A hadifogoly felesége

R. Kelényi Angelika

London, 1944 - Lily megismeri Matthew-t, a titokzatos katonát a háború sújtotta Londonban, nem számít rá, hogy beleszeret. A húga egy másik katonával jár, miközben Lily próbálja titkolni, mit érez Matthew iránt. De Matthew sötét titkot rejteget. Olyat, ami örökre megváltoztatja az életüket.

Az éj leple alatt egy cseh parasztlány és egy angol katona szelik át a náci megszállás alatt lévő vidéket ellenállók után kutatva. Izzy és a szökött hadifogoly, Bill titokban házasodtak össze. A lány férfinak öltözött, és a Billre váró rabság elől menekülnek, ameddig csak menekülni lehetséges, míg a nácik sarokba nem szorítják őket.

Átok ül a Habsburg családon. Egy átok, mellyel Batthyány gróf özvegye sújtotta a császárt és minden leszármazottját. A nép még 1867-ben is erről beszél. Azt suttogják, tizenhárom erőszakos halálnak kell történnie a Habsburg családban ahhoz, hogy megtörjön a rontás.

Átkozottak

1 040 oldal Keménytábla Ker.ár: 119 lej

400 oldal Keménytábla 400 oldal Kartonált 384 oldal Keménytábla Kat. szám: 214116 Kat. szám: 214117 Kat. szám: 214118 Kat. szám: 214119 Klub ár: 109 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 67 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 67 lej

Danielle Steel A sötét oldal

Nora Roberts Nekem rendelt asszony

A tízéves Zoe Morgan számára egy csapásra véget ér a boldog gyerekkor, amikor szeretett kishúga meghal leukémiában.

Alex meggyőzése

320 oldal Kat. szám: 214120

Egy hölgy elcsábítása / Befejezett Szimfónia

Áldás álruhában Kat. szám: 214121

Elveszítve és megtalálva

463 oldal Kartonált Kat. szám: 214123 Ker.ár: 66 lej Klub ár: 61 lej

Kat. szám: 214124 Ker.ár: 66 lej Klub ár: 61 lej

Papp Diána

Szerdán habcsók Tíz együtt töltött év, hét év házasság után véget ér Békési Eszter, pr-es és gasztroblogger házassága. És itt kezdődik a Szerdán habcsók története egy fiatal nőről, aki egy nagy pofon után megpróbál talpra állni, és elhinni, hogy nincs olyan, hogy soha többé.

Julia Kelly

Freya Sampson

Az utolsó kert Angliában

Az utolsó könyvtár

Napjainkban: Emma Lovett annak szentelte az életét, hogy elhanyagolt kerteket varázsoljon újjá. Most élete lehetőségét kapta: felújíthatja a Highbury-birtok kertjeit, amelyeket példaképe, Venetia Smith tervezett 1907ben. Amint Emma egyre mélyebbre ás a kert múltjába, régóta lappangó titkok jutnak tudomására.

June még sohasem hagyta el az álmos angol kisvárost, ahol felnőtt. A zárkózott és félénk harmincéves könyvtáros minden idejét olvasással tölti, amikor azonban megtudja, hogy a munkahelyét bezárják, kimerészkedik az olvasókuckójából, hogy megmentse a helyi közösség lelkét jelentő könyvtárat.

Rangrejtve Kat. szám: 214122 313 oldal Keménytábla 320 oldal Keménytábla 332 oldal Kartonált Kötetenként: Kartonált Kat. szám: 214125 Kat. szám: 214126 Kat. szám: 214127 Kat. szám: 214128 Ker.ár: 48 lej Klub ár: 44 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 67 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej

Christi Caldwell

A gróf ágyában ann Perzselő, szellemes, szenvedélyes... egyszerűen tökéletes! -Eloisa James, a New York Times bestsellerszerzője Az önfejű újságíró, Verity Lovelace minden követ megmozgat annak érdekében, hogy megoldja a londoni arisztokráciát foglalkoztató legújabb rejtélyt.

Syrie James Borsa Brown Sabrina Jeffries

A csábítás iskolája Miután a bizalmatlan, irigylésre méltóan gazdag, ám igazi nőfaló hírében álló Greycourt herceg anyja megözvegyül, a herceg megismerkedik a mostohaapja temetését intéző hölggyel.

Légy(ott) Isztambulban

Elizabeth Gilbert

Baklavám. Csókom. Vágyam. Fanni elvált nőként, két gyermekével él Budapesten. Próbál talpra állni a csalódás után, de volt férje nem könnyíti meg az életét. A múlton mereng, miközben a kezébe akad egy régi levél...

Elizabeth Gilbert önéletrajzi regénye spirituális utazásra hívja olvasóit. A főszereplő Liznek mindene megvan, amiről egy nő álmodhat: gazdag férj, álomház, sikeres írói karrier.

Ízek, imák, szerelmek

Jane Austen naplója Mi volt Jane Austen titka? Elegendő volt pusztán az istenáldotta tehetség, hogy a sokgyerekes angol vidéki lelkész vénkisasszony lányának sercegő lúdtolla alatt olyan fordulatos regények szülessenek, amelyek ma is világszerte a sikerlisták éllovasai..

350 oldal Kartonált 335 oldal Kartonált 389 oldal Kartonált 358 oldal Kartonált 312 oldal Kartonált Kat. szám: 214129 Kat. szám: 214130 Kat. szám: 214131 Kat. szám: 214132 Kat. szám: 214133 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 63 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 67 lej Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej

12

Telefonon: 0734-060 731


Tom Clancyy

A becsülett törvénye

B.B. Reid

A herceg és a bábu Riválisok játszadozása 1. Fogd a motort! Nyerd meg a versenyt! Gyűjtsd be a pénzt! Könynyű munkának kellett volna lennie. De törött lábbal és egy feljelentéssel végeztem, míg anyám legutóbbi pasija közbe nem lépett, mint egy fényes páncélú lovag. Blackwood Keep nem az otthonom, nem tartozom ide, és ezzel nem csak én vagyok tisztában. A fiú a folyosó túlsó végében, a megmentőm fia, tudja, hogy csontra éhes kóbor kutya vagyok. Ő a hely ura. A suli királya. És az első számú ellenségem. Nem áll szándékomban boldog családot játszani Hamupipőkével és a vad kislányával. Egy üveg Jameson és egy betört koponya eltünteti a problémámat a javítóba, de nem készültem fel a visszatérésére. Four egyenlíteni akar, és majdnem tökéletes tervet kovácsolt: kitálal, hogy a kivételezett fiú valójában bandatag. Okos lány, de okosabbnak kell lennie. Ezúttal nem lenne elég száműzni innen. Meg kell szelídítenem a kis bajkeverőt. A lányt a folyosó végéből, a névtelent. Senki vagyok az ezüstkanál nélkül.

499 oldal Kartonált Kat. szám: 214134 Ker.ár: 68 lej

Klub ár: 62 lej

Jeffrey Archer Metszéspontok

A kötet tizennégy novellája remek példája Archer kitűnő jellemábrázoló képességének, izgalmas témaválasztásának. Témái között szerepel a szerelem, a felebaráti segítségnyújtás, illetve a jog és a jogász olykor meglepően alakuló viszonya is.

307 oldal Kartonált Kat. szám: 214138 Ker.ár: 63 lej Klub ár: 58 lej

Az Amerikai ai Egyesült Államok elnökeként Jack Ryannek nap mint nap komoly kihívásokmbenéznie, ám egy kal kell szembenéznie, nemzetközi incidens személyes ügyévé válik: álik: gyerekkori legjobb barátja, a, Pat West atya Indonéziában nyújt lelki szolgálatot a szegényeknek, knek, ám iszlámellenes tevékenység enység vádjával letartóztatják.. Ryan elnök minden követ megmozgatva egmozgatva próbálja kiszabadítani ni barátját, de hivatalos úton nincs ncs oka fellépni Indonézia ellen. en. Így a Campus műveleti tisztekből ztekből álló csapatára támaszkodik, hogy felderítsék az ügyet. Egy rejtett üzenetben komoly és szélesebb nemzetközi távlatokat sejtető tő nyomot kap az atyától, amelyen elindulva immár az Egyesült Államok, Indonézia és Kína érdekütközéseire derül fény. Az atya egy rendkívül veszélyes technológiai eszközről ad hírt - egy szoftverről, amelyről a kínai hírszerzés is tudomást szerzett, és amelyet az ázsiai nagyhatalom a saját céljai szolgálatába kíván állítani. Földön, vízen, levegőben megkezdődik a küzdelem a veszedelmes szoftver megszerzéséért. Indonézia, Kína és az Egyesült Államok területén kormányok, titkosszolgálatok, speciális katonai egységek és több tucat különféle nemzetiségű szereplő indít váltakozó sikerű hajszát a mesterséges intelligencia e példátlanul baljós terméke után. Az Egyesült Államok elnökének és a Campus műveleti tisztjeinek elhivatott fáradozása nyomán a szövevényes történet végére nem marad elvarratlan szál.

500 oldal Kartonált Kat. szám: 214141 Ker.ár: 85 lej

Klub ár: 78 lej

Anne Jacobs

A Kilimandzsáró felett az ég

Holdfény a szavanna felett

Charlotte és George titkos szerelme hosszú évek után végre beteljesedett. Házasságot kötöttek, letelepedtek Németországban, és boldogságukat látszólag semmi sem árnyékolhatja be.

Charlotte a nagyszülei házában nő fel, ahol pap nagyapjától és szigorú nagyanyjától kifogástalan nevelést kap: derék háziasszonyt faragnak belőle, megtanítják illendően viselkedni és társalogni.

Kaland

Ütött az óra Egy végső vallomás, egy végzetes szerelem, világokat alakító politikai manőverek... A Clifton-krónika hatodik, utolsó előtti kötetében végigkísérhetjük a Barrington és a Clifton család tagjainak életét az 1970-es éveken. Ez az az évtized, amely a világpolitika színterén is példátlan változásokat hozott, és hasonlókat tartogat a főszereplők számára is.

Vadászat

Harckészültség a Vörös Októberre 512 oldal Kartonált 576 oldal Kartonált 468 oldal Kartonált Kat. szám: 214135 Kat. szám: 214136 Kat. szám: 214139 Kat. szám: 214142 Kat. szám: 214143 Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 80 lej Klub ár: 73 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Egyszerre jelenik meg mindehol a világon! Ken Follett

Soha

Kate Riordan n

Sanditon A vidám és szókimondó Charlotte Heywoodot egy szerencsétlen baleset sodorja a nyüzsgő tengerparti városkába, Sanditonba. Az ifjú hölgy lelkesen veti bele magát a bálokba a szemrevaló, bár meglehetősen mogorva Sidney Parker társaságában, ám hamar rá kell jönnie, hogy Sanditonban mindenki rejteget valamit. Élete hamarosan bonyolult szerelmi viszonyok, folyton változó szövetségek és árulások végtelen körforgásává válik. Megtalálhatja vajon önmagát ebben a városban, ahol a látszat mindennél fontosabb? Jane Austen utolsó, torzóban maradt alkotása befejezetlen mestermű, és sokak szerint az írónő legizgalmasabb könyve. Kate Riordan méltó módon szövi tovább a töredékes történetet, amelyből Andrew Davies készített nagy sikerű filmsorozatot.

431 oldal Kartonált Kat. szám: 214137 Ker.ár: 68 lej

Klub ár: 62 lej

Sara Raasch

Lázadó hullámok Folyami kalózok 1. Egy lázadó. Egy kalóz. Egy herceg. Harcba kell szállniuk az országukért, a családjukért, saját magukért - különben olyan háborúval néznek szembe, ami elpusztíthatja a világot. Adeluna katona.

Ken Follett új regénye különleges, lönleges, izgalmas thriller, amely napjainkban an játszódik. Csád fővárosában, közel a Szaharához aharához két magasan képzett titkos ügynök, nök, egy amerikai és egy francia, élete kockáztatásával áztatásával sikeresen működik közre az iszlám lám terroristák által üzemeltetett drog- és embercsempészeti hálózat felszámolásában. an. Egy gyönyörű csádi özvegyasszony nem m lát más kiutat a reménytelen éhezésből és nyomorból, minthogyy kisfiával az embercsempészek segítségével Európába jusson, és ott vállaljon áll lj munkát. ká A viszontagságos i á úton ú egy titokzatos férfi segíti és védelmezi, aki nem az, akinek mondja magát. Észak-Koreában a katonák puccsal próbálják megdönteni a diktatúrát. A hivatalos phenjani közlemény Dél-Koreát teszi felelőssé a történtekért. Az okos és ambiciózus, negyvenes éveiben járó kínai kémfőnök mindent elkövet azért, hogy Kína ne sodródjon Dél-Koreával és a szövetségi rendszereknek köszönhetően az Egyesült Államokkal is háborúba.

448 oldal Kartonált Kat. szám: 214140 816 oldal Keménytábla Ker.ár: 66 lej Klub ár: 61 lej Ker.ár: 102 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@yahoo.com

Kat. szám: 214144 Klub ár: 93 lej

13


Halálos valóság!

Dr. Richard Shepherd D

Holtak vallatója H Na Nagy-Britannia első számú törvényszéki kórboncnokának tö emlékei - avagy élet em ah halál közben Dr. Richard Shepherd, a Dr nagyszerű igazságügyi patolónag gus több mint 23000 boncolást végzett. A maga módján detektív, vég furcsa, gyakran megmagyarázhafurc tatlannak látszó halálesetek rejtatl télyeit kell megoldania... Az igtély azságot kutatva sorozatgyilkosokat buktatott bu le, természeti katasztrófák következményeit vizsgálta, vizs ált “tökéletes “tökél gyilkosságokról” rántotta le a leplet, szokatlan vagy valószínűtlen balesetek körülményeit derítette fel. Az általa szolgáltatott bizonyítékok gyilkosokat juttattak rács mögé, ártatlanok szabadságát adták vissza, kézenfekvőnek tűnő megoldási kísérleteket döntöttek romba. Tette mindezt nem kis személyes áldozatok árán.

Krimi

400 oldal Keménytábla Ker.ár: 78 lej

Sarah Pearse

A szanatórium

S. J. Bennett

A Le Sommet baljós épület, az erdőben bújik meg, vészesen meredek hegycsúcsok árnyékában, és régóta nyugtalanító szóbeszéd tárgya. Eredetileg szanatórium volt, aztán sokáig üresen állt, csak nemrég újították fel. Luxushotelt nyitottak benne, impozáns, eldugott pihenőhelyet a svájci Alpokban márpedig ez az utolsó hely, ahová Elin Warner menni akar.

2016 tavaszán II. Erzsébetet a Windsor-kastélybeli születésnapi ünnepségének az előkészületei kötik le, amikor sokkoló hír érkezik: az egyik vendéget holtan találták a hálószobájában. Látszólag minden jel arra mutat, hogy a fiatal orosz zongorista öngyilkos lett, ám a rosszul megkötött csomó idegenkezűségre utal.

A Windsor csomó Daniel Silva

A rend Gabriel Allon csendben, az éj leple alatt surran be Velencébe feleségével és két gyermekével, hogy ott töltse jól megérdemelt szabadságát. Ám amikor VII. Pál pápa hirtelen meghal, Rómába hívja a szentatya hű magántitkára, Luigi Donati érsek.

399 oldal Keménytábla 296 oldal Kartonált 368 oldal Kartonált Kat. szám: 214145 Kat. szám: 214146 Kat. szám: 214147 Kat. szám: 214148 Klub ár: 72 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 66 lej Klub ár: 61 lej

Linda Castillo

A kivülálló Kate Burkholder rendőrfőnök váratlanul szemben találja magát a múltjával. Egy amish özvegyasszony szánkózás közben a gyermekeivel egy hótorlaszban elakadt autóra lesz figyelmes. A vezetőfülkében fekvő eszméletlen nő Kate egykori rendőrtársa, Gina Colorosa.

Gustaf Skördeman Chris Carter

Melanie Blake

Karen Dionne

Kivégzés

Könyörtelen nők

A bűnös nővér

Robert Hunter és Carlos Garcia hajnalban érkeznek a tetthelyre. A helyszínelőszalagok mögött egy fehér templom húzódik meg a lámpák fényében. Képeslapra való látvány így, karácsony előtt.

Egy gyönyörű privát szigeten, nem messze a brit partoktól, éppen válságba került a Hajótörött szívek című szappanopera forgatása - és a stáb is készül ledobni a fedőt.

Tizenöt hosszú éven át el volt zárva a társadalomtól, büntetésként azért a borzalmas bűnért, amit gyermekként elkövetett. De mi van akkor, ha ez mind hazugság?

Geiger Geiger. Elég egyetlen telefonba suttogott szó ahhoz, hogy az épp unokáitól búcsúzó Agneta elővegye rejtekhelyéről pisztolyát, szeretett férje halántékához nyomja a csövet, majd meghúzza a ravaszt. Évtizedek óta tudja, hogy eljön ez a pillanat.

303 oldal Kartonált 381 oldal Kartonált 285 oldal Kartonált 238 oldal Kartonált 525 oldal Kartonált Kat. szám: 214149 Kat. szám: 214150 Kat. szám: 214151 Kat. szám: 214152 Kat. szám: 214153 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 80 lej Klub ár: 73 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Stephanie Perkins

Valaki van a házadban Egy nebraskai kisvárosban brutális gyilkosságok sorozata veszi kezdetét. Az áldozatok kivétel nélkül középiskolás diákok. Makani Young nem olyan rég költözött a kisvárosba a nagyanyjához, mert elkövetett valamit, ami miatt nem maradhatott az előző iskolájában.

David Baldacci

Laurie R. King

Napvilág

Kísértetkastély a Kárpátokban

Peter James

Ariel Lawhon

Egy királyné, egy kastély és egy kortalan fenyegetés - ezekről szól Sherlock Holmes és Mary Russell vérfagyasztó, új kalandja. A királyné: a romániai Mária, a brit Viktória királynő és II. Sándor orosz cár kétszeresen is királyi vérből származó unokája.

Halál első látásra

Fedőneve Helene

Egy férfi várja a londoni repülőtéren, hogy megérkezzen az élete szerelme. Az Atlanti-óceán túlsó felén,Floridában egy nyugdíjas rendőr az első randevúra készül azzal a nővel, aki bizonyára a lelki társa lesz.

Nancy Wake 1936-ban Párizsban él, és a Hearst konglomerátum újságírójaként dolgozik. Itt ismeri meg a dúsgazdag francia iparmágnást, Henri Fioccát, akinek hamar elcsavarja a fejét, és ráveszi, hogy vegye őt feleségül.

Amióta az ikertestvérét, Mercyt elrabolták, Atlee Pine FBI-ügynököt megállíthatatlan vágy hajtja, hogy kiderítse, mi is történt valójában a nővérével. Amikor már épp kifutna az időből, amit a főnökétől a nyomozásra kapott, végre rábukkan az eddigi legígéretesebb nyomra: a testvére elrablójának a személyazonosságára.

320 oldal Kartonált 400 oldal Kartonált 416 oldal Kartonált 522 oldal Kartonált 424 oldal Kartonált Kat. szám: 214154 Kat. szám: 214155 Kat. szám: 214156 Kat. szám: 214157 Kat. szám: 214158 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

14

Rendeljen telefonon: 0265-323 023


Müller Péter Péter

Anyám titkos itkos könyve

Mi, magyarok a századelőn Sal Endre

Mi, magyarok a színpadon Mi, magyarok 51 fantasztikus színészlegenda élete Latinovits, Ruttkai, Törőcsik, Sinkovits, Garas, Psota... sokáig sorolhatnánk a huszadik századi magyar színjátszás felejthetetlen alakjait. Könnyedén fel tudjuk idézni csodálatos alakításaikat, még mindig fülünkbe cseng a hangjuk. De kik voltak ők valójában a színfalakon kívül?

51 hihetetlen történet a nagyvilágból “Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: az emberek és a magyarok.” Isaac Asimov . Minden ember élettörténete izgalmas, de különösképpen érdekes, amikor valaki minden nehézség ellenére képes maradandót alkotni.

51 szenvedélyes történet Ki volt a magyar Rómeó és Júlia? Hogyan buktatta le egy fent felejtett álbajusz a bankrabló banditákat? Milyen szenzációs lélekvándorlás tartotta lázban a ‘30-as években a magyarokat? Ki volt a mozi első áldozata? Miféle pofonokat osztogatott Czája József? Az Újságmúzeum és a Mi, magyarok szerzője ezúttal a századelő Magyarországának izgalmas, elfeledett történeteit gyűjtötte csokorba.

“Két évvel ezelőtt kinyitottunk a padláson egy vén koffert, és találtunk benne nne egy csomó magnószalagot. t. Kiderült, hogy anyám magnóra nóra mondta élete rejtett titkait. t. Hónapokig ült a félhomályos os szobájában, és mesélte a csodákat. odákat. Hogyan volt kislánykéntt vadul szerelmes egy családos főpincérbe, őpincérbe, hogyan szeretett belee az apámba, milyen keserves nászéjszakájuk ászéjszakájuk volt egy jéghideg vonatban, elmesélte, hogyan vesztette te el a szüzességét és esett velem teherbe; mit érzett, amikor én a méhében ben voltam voltam, és belülről adtam neki életjeleket életjeleket. Kincset talál találtunk a kofferben. Gyerekeim a kazettákat legépeltették, és elolvastam a kéziratot.Sírógörcsöt kaptam…” Soha így nem sírtam még. Üvöltöttem. Ha meghallotta a túlvilágon, bizonyára ő is megrendült. Nem nekem mesélte az emlékeit. Saját magának. Nem is remélte, hogy én ezt a csodálatos monológját valaha megtalálom. “Saját színházamban nemcsak életem főszerepét játszom - de a mesém hallgatója is én magam vagyok.”

220 oldal Keménytábla 207 oldal Keménytábla 200 oldal Keménytábla Kat. szám: 214159 Kat. szám: 214160 Kat. szám: 214161 309 oldal Keménytábla Ker.ár: 98 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 90 lej Klub ár: 79 lej Ker.ár: 98 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 68 lej

Kat. szám: 214162 Klub ár: 62 lej

P. Baszinszkij - Morcsányi G. Lev Tolsztoj élete és futása Pontosan 111 évvel ezelőtt az oroszországi Jasznaja Poljanában olyasmi történt, ami a maga módján már akkor megrengette az egész világot. Lev Nyikolajevics Tolsztoj gróf, a nyolcvankét esztendős, sztarecként, azaz lelki vezetőként tisztelt, világhírű író titokban elhagyta otthonát és ismeretlen helyre távozott.

Kocsis G. István Mario Livio

Ingrid Carlberg

Galilei és a tudománytagadók

Nobel

A Szentszék megbízottja felkérte a jezsuita szakértőket, hogy egyenként hagyják jóvá vagy pedig utasítsák vissza Galilei öt fölfedezését, elsőként az állócsillagok sokaságáról szólót, különös tekintettel a Tejúton találtakra.

A rejtélyes Alfred világa és díjai NOBEL. A titokzatos Alfred világa és díjai egy elbűvölő történet Alfred Nobel szegénységben töltött stockholmi gyermekéveitől a dúsgazdag dinamitkirály végrendelete körüli viharos drámáig.

Nikola Tesla és az univerzum titkai

Walter Isaacson

Az emberiség történelmében sok nagy filozófus, számtalan híres természettudós és megannyi nagy feltaláló munkálkodott a társadalom, a tudomány és a technika fejlődésén. Kevesen voltak azonban olyanok, akik mindhárom területen kimagaslót alkottak.

Jennifer Doudna, a génszerkesztés és az emberi faj jövője Jennifer Doudna esetében a kérdés az, hogy a világ megismerése iránt felébredő természetes kíváncsiság hogyan vezet el egy olyan felfedezéshez, amely emberéleteket menthet meg, sőt egész fajunk jövőjét alakíthatja át.

A kódfejtő

647 oldal Keménytábla 278 oldal Keménytábla 606 oldal Keménytábla 496 oldal Keménytábla 340 oldal Keménytábla Kat. szám: 214163 Kat. szám: 214164 Kat. szám: 214165 Kat. szám: 214166 Kat. szám: 214167 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 75 lej Klub ár: 69 lej Ker.ár: 128 lej Klub ár: 117 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Matthew Dennison Fredrik Logevall Edward White

M. Rothmiller - D. Thompson

Alfred Hitchcock tizenkét élete

Marilyn Monroe utolsó éjszakája

Hitchcock jóval több mint egy hollywoodi nagyágyú - a 20. század meghatározó, modern művésze, akinek jelentősége meszsze túlmutat a filmművészet határain.

A gyilkos: Bobby Kennedy A könyv feltárja az igazságot arról, hogy milyen szerepet játszott Robert Kennedy, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere Marilyn Monroe halálában.

JFK A fiú, aki együtt nőtt fel Amerikával - A fiatalkori évek (1917-1956) John Fitzgerald Kennedy, illetve ahogy fél évszázaddal a halála után is szinte az egész világ ismeri, JFK, háborús hős, a szabadság és demokrácia ifjú bajnoka, Amerika mitikus államférfija.

A királynő Őfelsége, II. Erzsébet brit uralkodó életrajza II. Erzsébet Nagy-Britanniában és az egész világon emberek milliói számára testesíti meg a monarchia eszméjét. Közel egy évszázadnyi világtörténelmet felölelő élete során megtapasztalhatta a második világháború és a koronavírus-járvány időszakát is.

Barack Obama

Egy ígéret földje Elnöki memoár I. Barack Obama izgalmas, lmas nagy várakozással övezett elnöki memoárjának első kötetében elmeséli valószínűtlen útjának történetét, amely során az identitását kereső ifjúból a szabad világ vezetőjévé lett.

400 oldal Keménytábla 400 oldal Kartonált 800 oldal Keménytábla 632 oldal Keménytábla 760 oldal Keménytábla Kat. szám: 214168 Kat. szám: 214169 Kat. szám: 214170 Kat. szám: 214171 Kat. szám: 214172 Ker.ár: 84 lej Klub ár: 76 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 170 lej Klub ár: 156 lej Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej Ker.ár: 136 lej Klub ár: 125 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@gmail.com

15

Életrajzok

Szökés a paradicsomból


Adam Rutherford

Az ember könyve A kultúra, a szex, a háború és az emberi evolúció rövid története Szeretünk különleges teremtményként gondolni magunkra, de van-e bennünk valóban valami különleges, ami megkülönböztet bennünket a többi állattól? Az ember csupán egy aprócska ág egy négymilliárd éve fejlődő családfán, amely tele van kanyarokkal és csavarulatokkal, és milliárdnyi fajt ölel fel. Az élőlények mind közös eredetűek és e közös kódon alapul a mi létezésünk is. Ez a paradoxon - vagyis hogy biológiailag megkülönböztethetetlenek vagyunk a többi élőlénytől, mégis különlegesnek tekintjük magunkat - az alapkérdése annak, hogy kik is vagyunk. Adam Rutherford ebben a földi életről szóló, eredeti és szórakoztató könyvben bemutatja, mennyire sok, egykor kizárólag az emberre jellemzőnek hitt dolog nem az: nem mi vagyunk az egyetlen faj, amely kommunikál, amely eszközöket készít, amely tüzet használ, vagy amely élvezeti célból is szexel.

Tudomány

312 oldal Keménytábla Ker.ár: 85 lej

Steve Parker

Steve Brusatte

A dinoszauruszok tündöklése és bukása Egy letűnt világ újraírt története A fiatal amerikai paleontológus, Steve Brusatte, szakterületének kiemelkedő egyénisége ebben a könyvében izgalmasan és olvasmányosan meséli el meglepő és új megvilágításba helyezett történetüket.

A világegyetem születése hét napban elbeszélve Tonelli lebilincselő érzékletességgel meséli el a teremtéstörténet modern változatát, azt a hihetetlen eseménysort, ahogyan a vákuumállapotból létrejött a csillagok, a bolygók és más égitestek sokasága, végül pedig megszülettünk mi, emberek.

Helen Fewster

Az élet hajnalától az ember felemelkedéséig Könyvünk bemutatja, hogyan néztek ki, mit ettek, hol és hogyan éltek, küzdöttek s haltak meg. A felfedezéseket és adatokat, az ősmaradványok leírását és a rekonstrukciók eredményeit közérthetően összefoglaló enciklopédia ugyanolyan egyedülálló, mint maguk a dinoszauruszok.

Az ökológia nagykönyve A Föld élettelen és élő rendszere a természetéből adódóan mindig megteremti a maga egyensúlyát. Nem a bolygónk van veszélyben, hanem mi magunk: az emberi lét. Habár a környezetés természetvédők sokat tesznek a Föld természeti kincseinek és épségének megőrzéséért, ez még mindig túl kevés.

336 oldal Keménytábla 448 oldal Keménytábla 352 oldal Keménytábla Kat. szám: 214173 Kat. szám: 214174 Kat. szám: 214175 Kat. szám: 214176 Klub ár: 78 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 170 lej Klub ár: 156 lej Ker.ár: 84 lej Klub ár: 76 lej

Guido Tonelli

Genezis

Őslények enciklopédiája

Andrew H. Knoll

A Föld rövid története

Michio Kaku

Isten egyenlete A mindenség elmélete nyomában Mi történt az ősrobbanás előtt? Mit találnánk egy fekete lyuk mögött? Léteznek-e más univerzumok és más dimenziók? Lehetséges-e az időutazás? Miért vagyunk mi itt?

Isaac Asimov

A robbanó Napok Asimov máig az egyik legolvasottabb sci-fi szerző, több száz regény írója, akinek egységes, mégis galaktikusan tág világa már a sokadik útkereső nemzedék számára válik meghatározóvá.

Négymilliárd év nyolc fejezetben Gomolygó lávatenger vagy súlyos jégtáblák boríthatták egykor azt a földet, amelyet taposunk, de az is elképzelhető, hogy meteorbecsapódás rázta meg, mérges gázok lepték el, az óceán vize nehezedett rá, vagy éppen egy hegylánc tetején csúcsot formázott.

Paul Davies

Démon a gépezetben Amikor Darwin elhatározta, hogy megmagyarázza a fajok eredetét, meg sem próbált arra a mélyebb kérdésre válaszolni, hogy mi az élet. A tudósok generációkon át küzdöttek azért, hogy megértsék ezt az alapvető problémát.

224 oldal Keménytábla 272 oldal Keménytábla 239 oldal Keménytábla 249 oldal Keménytábla 312 oldal Keménytábla Kat. szám: 214177 Kat. szám: 214178 Kat. szám: 214179 Kat. szám: 214180 Kat. szám: 214181 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Beh Mariann

Levendula

Bálint György dr. Chris Clennett - dr. S. Jose

Fák, levelek, virágok és magvak A növényvilág képes enciklopédiája Fedezd fel a növények csodálatos világát a legapróbb magoktól a legmagasabb fákig!

Kertésznapló 2022

William Davidson

Ebben a rendhagyó kertésznaplóban a 2020 nyarán eltávozott, sokak által szeretett és tisztelt Bálint György hasznos tanácsait gyűjtöttük össze. Olvashatunk az adott időszak aktuális kerti teendőiről, és elsajátíthatjuk a legfontosabb elméleti ismereteket is.

Növényklinika Nélkülözhetetlen útmutató, hogy szobanövényeink szépek és egészségesek legyenek A kötet részletesen leírja a legnépszerűbb szobanövényekre vonatkozó lényeges tudnivalókat.

A kertjükben termesztett gyógyés fűszernövények, ehető virágok felhasználásával teakeverékeket, fűszersókat készít és értékesít. 2018-ban megjelent A kert konyhája című könyve különleges képi világával és szakmai, mégis szórakoztató leírásaival e növények felhasználásának sokszínűségét mutatja be.

Katrin Hecker - Frank Hecker

Nagy természetkalauz gyerekeknek A könyv segítségével több mint 200 állatot és növényt ismerhetnek meg a gyerekek. A leírások rövidek, lényegre törőek, nagyszerű fényképekkel és elragadó rajzokkal illusztrálva. Másra nincs is szükség.

192 oldal Keménytábla 256 oldal Kartonált 160 oldal Keménytábla 272 oldal Keménytábla 253 oldal Kartonált Kat. szám: 214182 Kat. szám: 214183 Kat. szám: 214184 Kat. szám: 214185 Kat. szám: 214186 Ker.ár: 84 lej Klub ár: 76 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

16

www.bibliofilkonyvklub.com


Ferrandi F di

Csokoládé

Frida Ramstedt W. Gardiner - Lorna Knight

Mindent a technológiáról Varrógép ABC Izgalmasan és látványosan MINDEN IDŐK LEGLÁTVÁNYOSABB KÉZIKÖNYVE A TECHNOLÓGIÁRÓL. Gondoltál már arra, honnan tudja az okostelefonod, merre van felfele? Hogy az önvezető autók miért nem karamboloznak? És arra, hogy hogyan működik a virtuális valóság?

Mit, mivel, hogyan? - A gépi varrás alapjai és fortélyai Mit, mivel, hogyan? Több száz trükk kezdőknek, haladóknak és profiknak! 30 varrótalp részletes és praktikus bemutatása. Több mint 150 ötlet a varrótalpak sokoldalú használatához Milyen cérnát és varrógéptűt válasszunk a különböző anyagokhoz?

Érezd magad otthon Lakberendezés A-tól Z-ig Napjaink egyik legnevesebb svéd lakberendezője, Frida Ramstedt világos stílusban, gyakorlati példákkal illusztrálva vezet be bennünket az otthonteremtés alapvető szabályaiba. Kézikönyve olyan praktikus, jól használható ötletgyűjtemény, amelyből ízléstől és stílustól függetlenül mindenki kedvére válogathat...

A Csokoládéban mindent megtalálunk, amire a csokoládés deszszertek megalkotásához szükségünk lehet. Az alapanyagok és különféle eszközök bemutatásán túl részletes, fényképekkel illusztrált útmutatóból ismerhetjük meg a temperálás, a ganache és egyéb csokoládékrémek, a csokoládés teasütemények, a bonbonok és pralinék, valamint a csokoládéalapú díszítések (forgács, csipke) elkészítésének mikéntjét. A könyv második felében található receptek könnyen kivitelezhetők a korábban bemutatott technikák felhasználásával. Ne legyen többé kérdés, mivel ajándékozzuk meg szeretteinket!

304 oldal Keménytábla Ker.ár: 290 lej

Kat. szám: 214196 Klub ár: 265 lej

255 oldal Keménytábla 128 oldal Kartonált 240 oldal Keménytábla Kat. szám: 214187 Kat. szám: 214188 Kat. szám: 214189 Ker.ár: 107 lej Klub ár: 98 lej Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Irina Georgescu

Kárpátok ízei

Méhes Károly

Ferrari A 75 éves Scuderia története A 2017-ben megjelent FERRARI 70 c. kötet kibővített, átdolgozott kiadása, 130 új fotóval. A könyv feldolgozza a csapat történetét egy-egy fejezetet szentelve minden évtizednek, minden Ferrarivilágbajnoknak és a legjelesebb pilótáknak.

Serge Bellu

Claude de La Chapelle

Ritka autók

Különleges motorok

Száz év autócsodái sorakoznak ebben a könyvben, olyan ritka példányok, amelyek csak korlátozott számban készültek, és azokat is bámulatba ejtik, akiket a gépkocsik világa amúgy hidegen hagy.

BMW vagy Harley-Davidson? Kawasaki vagy Ducati? Elegáns vonalvezetés vagy merész újítás? Klasszikus formatervezés vagy az űrtechnika diadala? Kiszámíthatóság vagy nyers erő? Szépség vagy gyorsaság?

Váncsa István

Váncsa István szakácskönyve Ezeregy+ recept Új, bővített kiadás Váncsa István szakácskönyvének új, bővített kiadásában negyven év munkáját gyűjti egybe.

671 oldal Keménytábla 223 oldal Keménytábla Kat. szám: 214198 Kat. szám: 214197 Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

312 oldal Keménytábla 240 oldal Keménytábla 240 oldal Keménytábla Kat. szám: 214190 Kat. szám: 214191 Kat. szám: 214192 Ker.ár: 128 lej Klub ár: 117 lej Ker.ár: 256 lej Klub ár: 234 lej Ker.ár: 256 lej Klub ár: 234 lej Jamie Oliver

Együtt

Feledhetetlen, könnyed étkezések

Greg Hughes

Házi sörfőzde Tökéletesítsük sörfőző művészetünket - Több mint 100 recepttel

360 oldal Keménytábla 223 oldal Keménytábla Kat. szám: 214199 Kat. szám: 214200 Ker.ár: 136 lej Klub ár: 125 lej Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Háy György

Christian Wolmar

A vasút története A könyv érdekfeszítő módon tárja fel a vasúti közlekedés történetét a legelső gőzmozdonyoktól egészen a legmodernebb nagy sebességű gyorsvasutakig. Bemutatja a vérrel és verejtékkel épített vasútvonalak történetét...

A repülő autóktól a gondolkodó drónokig

James D. Brown - Michael Green - Christophe Vallier

A 2014-ben megjelent Formabontó repülőgépek kötet bevezetésében megígértük, hogy amennyiben a lehetőségek engedik, írunk még azokról a szokatlanul érdekes és gyakran izgalmas repülőgépekről is, amelyek a terjedelem korlátai miatt az első kötetbe már nem fértek bele.

A világ harckocsijainak sok évtizedes fejlődéstörténete nem követ szigorú időrendi sorrendet, hanem olyan, mint egy bonyolult szövedék, amelyben a legelsőktől a legújabbakig minden típus konstrukcióját erősen befolyásolja elődei eseménydús története.

Harckocsik

399 oldal Keménytábla 264 oldal Kartonált 192 oldal Keménytábla Kat. szám: 214193 Kat. szám: 214194 Kat. szám: 214195 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 84 lej Klub ár: 76 lej Ker.ár: 84 lej Klub ár: 76 lej

Rendeljen telefonon: 0265-323 023

Ha valaki egy új vagy különleges ételeket, süteményeket remél ettől a kis gyűjteménytől, az csalódni fog. Nem találtam ki új ételeket. Máté Pálné Terenyei Katalin Pelle Józsefné

Ahogy én készítem...

Nagy szakácskönyve

Kat. szám: 214201

Kat. szám: 214202

Kötetenként: 320 oldal Ker.ár: 37 lej

Kartonált

Klub ár: 34 lej

17

Technika - Konyha

A legfinomabb ételek a zakuszkától a kürtőskalácsig A Kárpátok ízei különleges gasztronómiai utazásra hív: Románia igazi olvasztótégely, ételeit a görög, török és szláv mellett az osztrák, a magyar és szász konyha fogásai alakították.


Nagy Töhötöm N

J Jezsuiták éés szabadkőművesek művesek A világhírű könyv, mely először sspanyolul látott napvilágot DélAmerikában, Magyarországon A p pedig szinte az ismeretlenség h homályába veszett az egyetlen iismert magyar kiadás. Buenos A Aires, 1963. december 1.:Réggóta élt bennem a nyugtalan k kíváncsiság megismerni az igaazságot a szabadkőművesekről, aakiket a Jézus Társasága legnagyobb, százados ellenségének taro tott. Miután vissza llettem h helyezve l a laikus állapotba, eltitkolva való kilétemet, beléptem a szabadkőművesek közé, és a legtisztább szándékkal elhatároztam, hogy személyesen győződöm meg a sok vád igazságáról vagy hamisságáról. Feljutottam a legmagasabb fokokig, és ma birtokában vagyok egy olyan tökéletes ismeretnek mind a két intézményre vonatkozóan, amelyet nem mások elbeszéléséből, hanem hosszú évtizedek személyes tapasztalatából gyűjtöttem fel, így befejezve kettős küldetésemet, amelyet én valóságosan ennek fogtam fel, most a nagyközönség elé állok, és bemutatom e két rendet, a két legnagyobb ellenséget a maguk teljes őszinteségében, összes titkaikkal együtt.

524 oldal Keménytábla Ker.ár: 102 lej

Káli-Rozmis Barbara

Martyn Rady

Erzsébet királyné és a magyarok

A Habsburgok Egy dinasztia felemelkedése és bukása A mű egyik nagy erénye, hogy miközben átfogó képet nyújt erről az időszakról, olyan kevésbé ismert anekdotákat és érdekességeket is belesző a Habsburgok történetébe, amelyek közelebb hozzák és sok esetben esendő emberként mutatják be az uralkodókat.

Rebecca Johns

Báthory Erzsébet Rebecca Johns magával ragadó történelmi regényében a fogva tartott Báthory Erzsébet saját maga meséli el élettörténetét egyetlen fiának címzett leveleiben - feltárva a rettenetes bukása mögött álló igazságot.

Barátság vagy szerelem? Még senki nem írta meg ennyire regényesen, de egyben korabeli tudósítások, visszaemlékezések, naplóbejegyzések és magánlevelek alapján Erzsébet történetét arra koncentrálva, ami az ő életében az egyik legfontosabb dolog volt: hogy Magyarország királynéja!

420 oldal Keménytábla 448 oldal Kartonált 468 oldal Keménytábla Kat. szám: 214203 Kat. szám: 214204 Kat. szám: 214205 Kat. szám: 214206 Klub ár: 93 lej Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej

Magyarság

Csinta Samu

Bál a romkastélyban

Oborni Teréz

Erdély aranykora Fejedelmek tündérkertje Erdély fejedelmei, noha az oszmánok kényszer szülte vazallusai lettek, mindvégig megmaradtak magyarnak és európainak. Nemzetük érdekeit képviselve igyekeztek egyensúlyozni a két nagyhatalom szorításában és országukat megtartani a keresztény Európa kereteiben.

Katona József

Erdély képeslapokon A könyvet érdeklődéssel forgathatják majd azok, akik valaha beutazták Erdély gyönyörű tájait, amelyeket a megőrzött képeslapok még eredeti állapotukban mutatnak be.

Az erdélyi arisztokrácia hazatérése Ez a könyv nyolc erdélyi főnemesi család túléléséről, hazatérésének körülményeiről és perspektíváiról szól. Olyan erdélyi arisztokrata családok második világháború utáni története körvonalazódik, amelyek többsége a magyar történelem jelentős eseményeinek főszereplői közé tartozott.

Mikó Zs. - Szabó Csaba

Császtvay Tünde

Magyarnak maradni Erdélyben

Híres magyarok

Jelen kötet írásai többek között arra keresik a választ, hogy mit jelent a magyarságnak Erdély, és miben áll Erdély jelentősége politikai, történeti, kulturális, művelődési és gazdasági értelemben.

Beszélgetések nemzetünk nagyjaival 1849-1914 A magyar könyvkiadásban előzmények nélküli kötet az 1849 és 1914 közötti magyar sajtóinterjúk közül válogat, visszatekintve e műfaj magyarországi kezdeteire.

630 oldal Keménytábla 494 oldal Keménytábla 352 oldal Keménytábla 139 oldal Keménytábla 208 oldal Keménytábla Kat. szám: 214210 Kat. szám: 214211 Kat. szám: 214207 Kat. szám: 214208 Kat. szám: 214209 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej

Hubert Mania

Az atombomba története

Nagy György

Magyarország apróbetűs históriája A honfoglalástól az rendszerváltásig A Kossuth Kiadó népszerű, modern és fiatalos Magyar História sorozata 7 kötetben foglalta össze Magyarország és a magyarság történelmét.

Estók János - Szerencsés Károly

D. R. McElroy

Nők a magyar történelemben

A világ szimbólumai

Királynők, királynék és fejedelemasszonyok, politikusok és politikus-feleségek, az irodalom és a színpad dámái, a tanítás és az orvoslás úttörői - változatos női sorsok a magyar történelem évszázadaiból.

Több mint 1000 vizuális jel értelmezése Az ember az ősi barlangrajzok és a középkori alkímia bűvös jelképei óta használja a szimbólumokat történetek elmondására, bonyolult és elvont fogalmak kifejezésére.

1896-ban Henri Becquerel különös sugárzást fedezett fel az urániumban, amit Marie Curie radioaktivitásnak nevezett el. A következő évtizedekben olyan német fizikusok, mint Max Planck, Albert Einstein és Werner Heisenberg döntően hozzájárultak az atommagon belüli folyamatok megértéséhez. Göttingenben, a magfizikusok Mekkájában egy amerikai diák, J. Robert Oppenheimer is tőlük tanult. 1939 elején a kutatókat fellelkesítette Otto Hahn közlése: az atommag hasítható! Megtették hát az első lépést az atomenergia felszabadításához vezető úton. Fél évvel később azonban kitört a második világháború, és az addig egymással baráti viszonyt ápoló és heves vitákat folytató fizikusok hirtelen két egymással ellenséges hatalmi tömb titoktartásra kötelezett alattvalóivá lettek...

198 oldal Keménytábla 152 oldal Keménytábla 256 oldal Keménytábla Kat. szám: 214212 Kat. szám: 214213 Kat. szám: 214214 317 oldal Keménytábla Ker.ár: 111 lej Klub ár: 101 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Ker.ár: 85 lej

18

Kat. szám: 214215 Klub ár: 78 lej

Rendeljen telefonon: 0734-060 733


Josephus Flavius

A zsidók története

Hahner Péter

A régi rend alkonya Egyetemes történet 1648-1815 XIV. Lajos és Nagy Péter cár, Sobieski János és Napóleon, Cromwell és Washington világát idézi fel ez a könyv: az emberiség történelmének azt a szakaszát, amely a vesztfáliai békekötéssel kezdődött és a waterlooi csatával ért véget. 751 oldal Keménytábla Kat. szám: 214216 Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej

Josephus a mai olvasó számára zámára elsősorban A zsidó háború krónikárónikásaként ismert, ő maga azonban an élete kintette. fő művének a jelen kötetet tekintette. Ebben a munkájában összefoglalefoglalta a zsidók történetét “az első ember megteremtésétől kezdve Nero császár uralkodásának tizenkettedik k évéig” - azaz saját koráig. Kötetünkben kben az ótestamentumi történeteket elbeszélő beszélő első tíz könyv elhagyásával,, a mű valóban történeti jellegű és értékű második részét közöljük: a XI-XX. XI-XX XX X. könyvet, amely a zsidók történetének netének hat évszázadáról (a babiloni fogságból való visszatéréstől a “zsidó háború” kitöréséig) ad áttekintést, tést, s ugyanekkor részletes ismereteket nyújt a római és a parthus birodalom rodalom történetéből is. is “Ez a művem tartalmazza a zsidó nép történetét az első ember megteremtésétől kezdve Nero császár uralkodásának tizenkettedig évéig; elmondja, mi történt a zsidókkal Egyiptomban, Syriában és Palesztinában, továbbá, hogy hogyan sanyargatták őket az asszírok és a babiloniak, azután a perzsák és a makedónok, és végül hogyan igázták le a rómaiak. Azt hiszem, mindezt hitelesen írtam meg...”

592 oldal Keménytábla Ker.ár: 85 lej

Paul Bahn B

Legendás ősi helyek Lege A Ne Neander-völgyi ősember mber leletei, Stonehenge titokzaleletei kzatos os oszlopai, az egyiptomi mi piramisok, az athéni Akropramis ropolisz, a Római Birodalom alom egykori fóruma, az azték egyko k piramisok vagy az ősi Jeruzsálem ramiso álem híres eemlékei... Megannyii látványosság, amelyek évről évree ványo milliószámra vonzzák a turismillió uristákat, és hirdetik az emberiség riség múltjának dicső állomásait. múltjá it. Természetesen aligha képes bárki is valamennyit személyesen megtekinteni, és varázsuknak a helyszínen amenn adózni, de ez az album segít ít abban bb - méghozzá é h á gyönyörű ö ö ű színes í reprodukciók segítségével -, hogy megtapasztaljuk ezeknek az ősi, legendás emlékeknek a vonzerejét, és a legfontosabb információkat megkapjuk keletkezésükről, funkciójukról, a bennük valaha lezajló mindennapi életről, régészeti feltárásukról, valamint megóvásuk lehetőségeiről.

Kat. szám: 214219 320 oldal Keménytábla Klub ár: 78 lej Ker.ár Ker.ár: 170 lej

Kat. szám: 214223 Klub ár: 156 lej

Josephus Flavius

A zsidó háború

A háborúvezetéss művészete A neves brit történész, Andrew Roberts, a Churchill - Kéz a kézben a sorssal szerzője kilenc meghatározó modern kori háborús vezető tanulmányozása révén kutatja a vezetés titkát.

255 oldal Keménytábla Kat. szám: 214217 575 oldal Keménytábla Ker.ár: 80 lej Klub ár: 73 lej Ker.ár: 85 lej

A hosszú háború 1914-1945 A kötet 200, eredetileg fekete-fehér fényképet tartalmaz, melyeket Marina Amaral brazil képzőművész utólag gondos munkával színezett ki. Minden képhez tartozik egy rövid leírás is a neves történész, Dan Jones tollából, amely kontextusba helyezi a látottakat.

448 oldal Keménytábla Kat. szám: 214218 Ker.ár: 153 lej Klub ár: 140 lej

Thomas D. Conlan Ian Graham

Kurtizánok Kitartottak, ágyasok és királyi szeretők botrányos élete A szerző izgalmas képet fest minden korok kurtizánjairól az ókortól egészen a modern korig Európán át egészen Amerikáig és Japánig.

Kárpát-medence útikönyv Kocsis Károly

Magy Magyarország Nemzeti Atlasza Nem Társa Társadalom A nem nemzeti atlasz egy-egy ország, nemzet ,,személyi igazolványa”, a nemze zászló, a címer és a himnusz mellett a legfontosabb nemzeti jelképek egyike.

A Kárpát-medence természetes történelmi és turisztikai egysége először ebben a kötetben jelenik meg modern útikönyv formájában. A Felvidéktől Kárpátaljáig, a Dunántúltól Székelyföldig napjainkban egyre több utazó mozog otthonosan a történelmi Magyarország különböző vidékei között.

196 oldal Keménytábla 456 oldal Keménytábla Kat. szám: 214220 Kat. szám: 214224 Kat. szám: 214225 Klub ár: 78 lej Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej

Dan Jones

Lángoló világ

Farkas Zoltán

Szamurájok Fegyverek és harci technikák Japán legendás harcosai sok évszázadon át szereztek maguknak hírnevet a katonai hagyományokhoz való szigorú ragaszkodásukkal, hűbéruruk iránti rendületlen hűségükkel és különleges fegyverzetükkel.

Pataki János Partium Erdély kapuja A kiadvány segítségével bejárhatják Szatmár irodalmi emlékhelyekben gazdag vidékét. Barangolhatnak Érmellék titokzatos világában, felfedezhetik a hepehupás Szilágyságot. Vadregényes hegyek ölelésében túrázhatnak a Királyerdö, a Bihar, a Béli- és az Erdélyi Szigethelység káprázatos természeti látnivalók között.

Pataki János

Székelyföld A legendák világa Hiánypótló, különleges útikönyvet tart kezében az olvasó. A gyönyörű kiadvány virtuális utazásra invitál Székelyföldre. A lebilincselő leírások mellett több mint 1000 látványos fotó mutatja be Erdély e számunkra oly fontos történelmi régiójának csodálatos természeti szépségeit,.

288 oldal Kartonált 160 oldal Keménytábla 383 oldal Kartonált 365 oldal Kartonált Kat. szám: 214221 Kat. szám: 214222 Kat. szám: 214227 Kat. szám: 214226 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 59 lej Ker.ár: 84 lej Klub ár: 76 lej Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@yahoo.com

19

Történelem

Andrew Roberts

Josephus Flavius szemtanúja volt a 66-70 közötti zsidó háborúnak, nak, melynek végén a Titus vezette ette római csapatok bevették Jerueruzsálemet, felégették a Temploplomot, és ezzel beteljesült Dániel niel próféta jövendölése “a város és a szenthely elpusztításáról”. Miért következett be és miért éppen n ilyen módon Jeruzsálem megsememmisítése? Miért vonultak vissza ssza a város falai alól először Cestius, tius, majd Vespasianus katonái is?? S miért volt ennyire fékezhetetlen Titus “népe”, mely hadvezére akarata karata ellenére gyújtotta fel a csodálatos templomot? Elkerülhetetlen volt volt-ee a nemzeti katasztrófa, katasztrófa vagy más mozgatórugókat fedeztünk fel a történelemben? “A zsidók háborúja a rómaiak ellen nemcsak korunk, hanem az egész történelem egyik legjelentősebb háborúja volt azok közül, amelyeket államok államok, népek népek ellen viseltek.”


Domenico Agasso - Ferenc pápa

Kozák Péter

Isten és az eljövő világ

Magyar női szentek az Árpád-korban A gazdagon illusztrált kötet a magyarság történetének első háromszáz évét tizenkét szent vagy szentéletű boldog nő alakján keresztül mutatja be. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival.

2020. március 27-én Ferenc pápa az üres, esőtől áztatott Szent Péter téren állva szólt ahhoz a sok millió emberhez, akik karanténjuk magányából figyelték szavait: „A viharban az Úr arra hív, hogy ébredjünk fel, hívjuk életre a szolidaritást és a reményt, mert ezek adnak tartást és nyújtanak támaszt ezekben az órákban, amikor látszólag minden elsüllyed körülöttünk.”

II. János Pál

Szent II. János Pál gondolatai Szent II. János Pál pápát az elmúlt száz év legbefolyásosabb erkölcsi vezetőjeként tartják számon. Nem véletlenül. Több mint negyedszázados pápasága alatt átvezette a több mint egy milliárd hívőt számláló Katolikus Egyházat a harmadik évezredbe, és mindeközben világszerte folyamatosan felszólalt.

Basilius Doppelfeld

Szimbólumok Életünk képei - Keresztény módon értelmezve Basilius Doppelfeld könyvében öt fejezetre bontva tárgyalja a keresztény szimbólumok témakörét: a természet és anyag, ember, idő, állatok és számok vonatkozásában.

Pio Atya

A fény szavai A könyv Pio atya legjelentősebb írásainak gyűjteménycsokra, amelyek az atya lelkét és misztikus életét tárják fel. Írásaiból, különösen a lelki vezetőinek küldött leveleiből válogattunk ki gondolatokat, tanácsokat és emlékeket, amelyek a lehető leghűségesebb visszatükröződései lelkiségének.

320 oldal Keménytábla 128 oldal Keménytábla 185 oldal Keménytábla 304 oldal Kartonált 225 oldal Keménytábla Kat. szám: 214228 Kat. szám: 214229 Kat. szám: 214230 Kat. szám: 214231 Kat. szám: 214232 Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 48 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Herendi Kata - Szabó Eszter Judit

20 önismereti kérdés és válasz

Alicia Eaton

Lélek

Bagdy Emőke

Elmondani a világot, amelyben élek...

Lelki elsősegély gyermekünknek

A könyv Bagdy Emőke nyolcvanadik születésnapja alkalmából jelenik meg. A szerző a tőle megszokott igényességgel szól arról, hogy mit kell magunk mögött hagyni, és mit viszünk magunkkal tovább mindabból amit az előző századok emberi sorsunk, történelmünk évgyűrűibe véstek.

Egyszerű gyakorlatok a szorongás, a félelem, az aggodalom csillapítására Sajnos egyre több a szorongástól szenvedő gyermek. A szülők pedig elismerik, hogy ha támogatást kellene nyújtaniuk érzelmi kiegyensúlyozottságukhoz, arra nincsenek felkészülve.

284 oldal Kartonált Kat. szám: 214233 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej

224 oldal Kartonált 224 oldal Flexi 230 oldal Kat. szám: 214236 Kat. szám: 214234 Kat. szám: 214235 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Kötetenként: Kartonált

Tanith Carey - Dr. A. Rudkin

Mi jár a kamasz fejében? Gyakorlati gyermekpszichológia mai szülőknek A könyvben szereplő több mint 100 mindennapi helyzet segítségével megtudhatjuk, mit tegyünk, amikor gyerekünk ránk csapja az ajtót...

Pszichológiai kézikönyv önmagadhoz Aranyszabály, hogy bármilyen nehézségről legyen szó, az első lépés, ha jobban értjük és ismerjük önmagunkat. Ha tisztában vagyunk az erősségeinkkel, a félelmeinkkel és a vágyainkkal, teljesebb, harmonikusabb, jobb életet élhetünk. A Pszichoforyou online magazin szerzői ebben a könyvben húsz alapvető téma köré csoportosítják a legfontosabb önismereti gondolatokat.

A kapcsolatokról Társas kapcsolataink életünk első pillanatától az utolsóig formálnak bennünket. Általuk válunk azzá, akik vagyunk, és nekik köszönhetően változunk és fejlődünk folyamatosan.

235 oldal Kat. szám: 214237

Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Jo Bowlby

Az élet kézikönyve 10 lépés a spirituális szabadság, a tiszta elme és a tartós boldogság eléréséhez Az élet kézikönyvében Jo Bowlby sámán, oktató és mentor - egy tízlépéses folyamaton keresztül vezet végig a spirituális intelligencia kifejlesztésének és teljes megértésének útján. Gyors és egyszerű gyakorlatokat oszt meg arra az esetre, ha úrrá lenne rajtad a szorongás, a stressz, túlterhelt lennél, vagy mentálisan zaklatott. Apró lépésekkel vezet vissza a természettel való kapcsolat mély érzéséhez, ha magányosnak, üresnek, elveszettnek vagy elkeseredettnek érzed magad. „E könyvben megosztom azokat a képességeket, amelyeket különlegesen bölcs férfiak és nők társaságában eltöltött időm során tanultam az elmúlt harminc évben: magasan, az Andok hegyeiben élő sámánoktól, az Amazonas esőerdőiben gyógyító javasemberektől és -asszonyoktól, indiai buddhista tudósoktól, misztikus guruktól, filozófusoktól és pszichológusoktól.

245 oldal Kartonált Kat. szám: 214238 Ker.ár: 63 lej

20

Klub ár: 58 lej

Eckhart Tolle

Egység az élettel Ébredj egy új életre a most hatalmában Az Egység az élettel című kötetben Eckhart Tolle korábbi könyvének ékköveit, esszenciáját válogatta ki a számára legértékesebb idézeteket és leginspirálóbb, mélyreható részleteket tárja az olvasó elé, amelyek segítenek az elmélyülésben, egy inspiráló, meditatív állapotba terelve az olvasót.

Chopra Deepak

Teljes meditáció Szeretetteljes, tudatos élet Deepak végigvezeti olvasóit azon az úton, ahol a tudatosság egy új szintjére ébredhetnek, hogy új és tiszta víziót alkossanak maguknak, megszabadítsák elméjüket és testüket a szenvedéstől, és viszszanyerjék valódi önmagukat.

Picatrix

A bölcs célja Az arab asztrális mágia kézikönyvének számító Ghayat al-Hakím, ‚A bölcs célja’ eredetileg a X-XI. században íródott, szerzője, kompilátora pedig egy ismeretlen észak-afrikai vagy hispániai arab mágus lehetett, aki művét állítólag 200 forrásból válogatta össze.

176 oldal Keménytábla 312 oldal Keménytábla 400 oldal Keménytábla Kat. szám: 214239 Kat. szám: 214240 Kat. szám: 214241 Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej

Telefonon: 0734-060 731


Beatrix Potter

Nyúl Péter adventi kalendáriuma Péter előre örül a karácsonynak. Itt az ideje a hónyúl építésnek, az ünnepi illatoknak, a finom csemegéknek és az ajándékcsomagolásnak - Péter szerint a december a legizgalmasabb, legszebb része az évnek.

Mandy Archer - Gabi Murphy - Jane Riordan - James Newman Gray A Történetek a megfelelő korosztály igényeinek és fejlődésének megfelelően kialakított gyűjtemény, amely bájos rajzaival és szereplőivel a mindennapi meseolvasás legkedvesebb könyve lesz. Puha, habosított borítóval, élvezetet nyújt a pici kezeknek.

142 oldal Keménytábla Kat. szám: 214242 Ker.ár: 94 lej Klub ár: 86 lej

Történetek egyéveseknek

Történetek kétéveseknek

Történetek hároméveseknek

Történetek négyéveseknek

Kat. szám: 214247

Kat. szám: 214248

Kat. szám: 214249

Kat. szám: 214250

Kötetenként: 48 oldal Keménytábla

Q. Gréban - Rudyard Kipling Beatrix Potter

Nyúl Péter és barátai Beatrix Potter összes meséje Ez a különleges könyv egyetlen vaskos és gyönyörű kötetben adja át az olvasóknak Beatrix Potter huszonhárom meséjét és versét, melyek mind Nyúl Péter világában játszódnak.

A dzsungel könyve “Farkas apó a vadászösvényen szaglászott, zsákmányt keresett. Nesztelenül lépkedett. Hirtelen az az érzése támadt, hogy a bozótban meglapul valami. Közelebb hajolt, bekémlelt. Ragyogó szemű, rózsaszín állatkát pillantott meg. Nagyon is jól tudta mi az: egy emberkölyök...”

Bogyó és Babóca A Százlábú zsúrja A Százlábú zsúrja című hagyományos, kemény lapú, kihajtogatható leporelló 2021 őszére várható. A könyv a legkisebbeknek készült, megtudhatjuk belőle, az erdő kis lakói milyen ajándékokkal lepték meg az ünnepeltet.

Klub ár: 42 lej

Bogyó és Babóca

Mesék a pöttyös házból

Csengettyűk Bogyó, Babóca és barátaik a karácsonyi asztalnál ulve tizenkét régi történetet elevenítenek fel. Egyutt emlékeznek vissza az Ezerlábú látogatására, a bagolyfiókák szuletésére, és azt is megtudhatjuk, hogyan sérult meg a Barlangi Pók lába, mi történt a Csillaglány hárfájával, és miért lett Ugri haja rövidebb...

Ebben a könyvben Bogyó és Babóca tizenhárom kalandját olvashatjuk. A történetek sokféle témát körbejárnak, színre lépnek a tűzoltók, a kukásautó, a kéményseprő, a bogárkák bűvészkednek, bújócskáznak, KRESZ-pályát építenek, bodzát szednek, azt is megtudhatjuk, hogyan lesz az ebihalból béka, és ki készítette el Döme szemüvegét.

400 oldal Keménytábla 106 oldal Keménytábla 12 oldal Leporelló 234 oldal Keménytábla 249 oldal Keménytábla Kat. szám: 214243 Kat. szám: 214244 Kat. szám: 214251 Kat. szám: 214252 Kat. szám: 214253 Ker.ár: 161 lej Klub ár: 143 lej Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 25 lej Klub ár: 23 lej Ker.ár: 77 lej Klub ár: 70 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej

Horváth Ildi

Tacskó, vizsla és a többiek Kutyás könyv gyerekeknek Szeretnéd tudni, hogy mióta élnek együtt az emberek és a kutyák, és kik a legközelebbi rokonaink? Szeretnéd megérteni a kutyák beszédét, és megtanítani a saját kutyádat egy csomó hasznos dologra?

50 klasszikus mese Ebben a gyönyörűen illusztrált könyvben a jól ismert, kedvenc mesefigurák nagyszerűen megférnek távoli tájak legendáival. A könyvet azoknak a gyerekeknek, illetve szüleiknek ajánljuk, akik szeretik a klasszikus, szívmelengető meséket, a csodákkal, varázslatokkal és kalandokkal teli történeteket.

A jól ismert klasszikus meséket ezúttal kirakós formájában is kézbe vehetik a gyerekek. A hatdarabos kirakók minden oldalpáron gondoskodnak arról, hogy kellemesen teljen az olvasásra szánt idő.

A három kisnyúl

A hét kecskegida

Kat. szám: 214254 Kat. szám: 214255 77 oldal Keménytábla 256 oldal Flexi Kat. szám: 214245 Kat. szám: 214246 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 78 lej Klub ár: 72 lej Kötetenként: 14 oldal Keménytábla

Rendeljen telefonon: 0734-060 733

Csizmás kandúr

Szépség és a szörnyeteg

Kat. szám: 214256

Kat. szám: 214257

Ker.ár: 42 lej

Klub ár: 39 lej

21

Gyerekeknek

Bartos Erika

Ker.ár: 46 lej


Rehova Kata

100 állatmese Szórakoztató és tanulságos történetek kicsiknek és nagyoknak Kacor király, Csizmás kandúr vagy az aranytojást tojó tyúk története mindenkinek ismerős lehet, ám a 100 állatmese oldalain számtalan új hőssel is megismerkedhetnek a gyerekek: Páncélossal, a vitézölő teknőssel; a nyúllal, akit csak a szél képes legyőzni futásban; vagy a kisegérrel, aki átúszta a végtelen tengert.

Stefania Leonardi Hartley

101 esti mese Csodaszép esti mesék egy kötetbe összegyűjtve: jól ismert szerzők klasszikus történetei, népmesék, mondák és mítoszok a világ minden részéről.

Hol éltek a Földön dinoszauruszok és más őslények? A Föld legizgalmasabb állatainak fantasztikus története Hol találták meg az első Tyrannosaurus-kövületet? Hol kutatott növények után az óriási Giraffatitan? Hol voltak a Velociraptor vadászterületei? Hol élt az eddig ismert legnagyobb kígyó, a Titanoboa?

Mandl Orsolya

Mindent akarok tudniMindent tudni akarok az állatokról! Tudásra szomjas állatrajongók enciklopédiája A bolygónkat benépesítő élőlények hihetetlen sokszínűsége minden gyereket kíváncsivá tesz és felfedezésre sarkall. Ez a könyv kalandos élménnyé varázsolja az állatvilág feltérképezését.

Biológia érthetően Átfogó és szemléletes segítség az önálló tanuláshoz Könyvünk segítségedre lesz az iskolai tananyag több szempontú megértésében. A témakörök tematikus áttekintése, a tudományos fogalmak és jelenségek ismertetése és a biológiai folyamatok szemléletes bemutatása támogatást nyújt az önálló tanuláshoz.

295 oldal Keménytábla 125 oldal Keménytábla 160 oldal Keménytábla 224 oldal Keménytábla 288 oldal Kartonált Kat. szám: 214258 Kat. szám: 214259 Kat. szám: 214264 Kat. szám: 214265 Kat. szám: 214266 Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 67 lej Ker.ár: 89 lej Klub Klu ár: 81 lej Ker.ár: 84 lej Klub ár: 76 lej

Oldrich Ruzicka Ruzicka - S. Sanza

Találmányok

Will Gater Harcos Bálint

Szofi nagy képeskönyve María Forero

Mese

Fantasztikus történetek az unikornisokról Réges-régen békében éltek egymás mellett az emberek és a mágikus lények. Az unikornisok királyokat segítettek bölcs tanácsaikkal, és a sárkányokkal is barátkoztak.

Ki ne ismerné őt, a vörös hajú, rakoncátlan kislányt, vagy ahogyan egyik olvasója nevezi: a szófogadatlanság királynőjét? Ő Szofi, az utánozhatatlan, az óvodások kedvence, aki a kalandjaiba mindig teljes szívével veti bele magát, legyen szó tüsszentésről, varázslásról, bújócskáról vagy szánkózásról.

Rejtélyes világegyetem Utazz velünk a Föld biztonságos légköréből a világűr legtávolabbi szegleteibe, csodáld meg a Naprendszer bolygóit, a messzi csillagokat és a változatos formájú galaxisok végtelen sorát! Ismerd meg az égitestek tanulmányozásának lehetőségeit, a csillagászok izgalmas felfedezéseit és a még megfejtésre váró kozmikus rejtélyek sokaságát!

Gyere velünk időutazásra és pillants be a tudományos felfedezések és műszaki találmányok világába! Időszámításunk előtt 3500ból indulunk ki, hogy szót ejtsünk az ékírásról, a papír, a kerék vagy a számológép feltalálásáról, olyan találmányokról, amiknek a létét ma természetesnek vesszük, de azokban az időkben, amikor létrejöttek, feltalálásukhoz nagyobb fantáziára volt szükség, mint mai technikai felszereltségünk kialakulásához. Időutazásunkon a modern technológiákhoz, a tabletekhez és a szupermodern repülőgépekhez érkezünk meg. Alberttel végigjárjuk valamennyi, a találmányok szempontjából fontos évszázadot, és minden fontos találmányról elmondjuk a legfontosabbakat. Végül áttekintő időtengelyeken foglaljuk össze az egyes csoportokat. Ha felkészültél, kezdődhet az időutazás!

125 oldal Keménytábla 114 oldal Keménytábla 224 oldal Keménytábla Kat. szám: 214260 Kat. szám: 214261 Kat. szám: 214267 40 oldal Keménytábla Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 119 lej Klub ár: 109 lej Ker.ár: 51 lej

Kat. szám: 214268 Klub ár: 47 lej

Illés Andrea

Mi leszek, ha nagyy leszek?

Molnár Vilmos

Körösi Csoma Sándor csodálatos cselekedetei Kőrösi Csoma Sándor külföldön minden bizonnyal a legismertebb székely-magyar. Indiától Franciaországig, Svájctól Amerikáig jelentek meg róla méltatások, tanulmányok, monográfiák, regények. Japánban az 1930-as években bódhiszattvává avatták.

Stefanie Dahle

Nincs mitől félni! Mese a bátorságról és a barátságról Álomszép erdei történet varázslatos illusztrációkkal. Brúnó mackó nagyon szeretne bátor lenni, de sajnos borzasztóan retteg a pókoktól és a kísértetektől.

Mesterségek, foglalkozások nagy mindentudója Kötetünkben 72 mesterséget, foglalkozást mutatunk be, melyek mind izgalmas tennivalókat rejtenek, ezen kívül megtudhatod, milyen képességek kellenek a különböző szakmákhoz, milyen eszközökkel dolgoznak a művelői…

Paula Dreve Adam Kay

Testünk kívül-belül Egy teljes (és totál undi) anatómiai kalauz Gondolsz-e néha arra, hogyan működik a tested? Az emberi test fantasztikus, bámulatos és... mi tagadás, eléggé durva. A tiéd. Az enyém. A matektanárodé csak igazán.

Irány a természet! Irány az erdő, mező, a közeli park vagy csak a nagyi kertje, és nézz szét ott alaposan. Mit látsz? E hasznos kis kötet segítségével megismerheted és beazonosíthatod a természetben leggyakrabban előforduló bogarakat, fákat, virágokat, madarakat és gombákat. Sőt! Nagyon sok érdekességet is megtudhatsz róluk.

96 oldal Keménytábla 24 oldal Keménytábla 80 oldal Keménytábla 416 oldal Kartonált 80 oldal Kartonált Kat. szám: 214262 Kat. szám: 214263 Kat. szám: 214269 Kat. szám: 214270 Kat. szám: 214271 Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 42 lej Ker.ár: 102 lej Klub ár: 93 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 42 lej Klub ár: 39 lej

22

Rendeljen telefonon: 0265-323 023


Alan Cowsill - John sill - John Tomlinson

Lois Lowry

Kiran Millwood Hargrave

Hayley Chewins

A fiú

Tinta és Csillagfény

Aranyfakasztók

Marvel: Bosszúállók

Egy napon ájult fiatal lányt vet partra a tenger. A közeli falu lakói, akik befogadják, nem sejtik, hogy egy olyan társadalomból érkezett, ahol az emberek nemcsak a színeket nem ismerik, hanem bizonyos érzelmek is hiányoznak a világukból, s ők boldog együgyűséggel tűrik a szűk elit által számukra kialakított rendet.

Amikor Joya szigetén a Kormányzó átvette a hatalmat, minden megváltozott: az új vezető az Elfeledett Területekre száműzte az ellene fellázadókat, a szigeten pedig csupán emlékké vált a szabad élet. A szigeten élő Isabella és édesapja, a kartográfus, azonban nem hagyja feledésbe merülni a múlt tudását.

Blightváros különös, viharok tépázta szigetén a tizenkét éves Delphernia egész eddigi életét az aranyfakasztó lányok rideg klastromában töltötte, a tengertől és az égtől egy kőkupola meg a sziget törvényei által elzárva. Odakint a gazdák muzsikálnak, bent a lányok pedig némán arannyá változtatják a zenét.

Szereplők nagykönyve Ismerd meg eg a Föld legnagyobb hőseinek szövetségeseit zövetségeseit és ellenségeit! Ebben a gazdagon illusztrált, hivatalos útmutatóban több mint kétszáz Bosszúállók-karakter mutatkozik be, e, többek között a közkedvelt Pókember, a mágia mestere, Doktor Strange, valamint Thanos, az őrült titán és Loki, a csínytevés istene. A könyv oldalain a Marvel Comics legkiválóbb illusztrátorainak munkái köszönnek vissza, melyek mellett részletes összefoglalót találsz a szereplők eredettörténetéről, képességeiről és tulajdonságairól. Pillants bele a Bosszúállók mozgalmas, örökké változó világának legfrissebb eseményeibe!

304 oldal Kartonált 232 oldal Kartonált 224 oldal Keménytábla Kat. szám: 214272 Kat. szám: 214273 Kat. szám: 214274 208 oldal Keménytábla Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej Ker.ár: 56 lej Klub ár: 51 lej Ker.ár: 48 lej Klub ár: 44 lej Ker.ár: 85 lejj

Kat. szám: 214281 Klub ár: 78 lej

Jason Fry

Star Wars: A klónok háborúja Moony Witcher

Frankenstein rém nehéz fejtörői és rejtvényei

J. K. Rowling

A karácsonyi malac

Garry Hop csodálatos utazása

Ez a rejtvénygyűjtemény próbára teszi a megfigyelő és a logikai képességedet! A fejtörők Mary Shelley közismert regénye, a Frankenstein, avagy a modern Prométheusz témájára épülnek, és egyfajta metszetet kínálnak a viktoriánus korról.

A hétéves Jack mindennél jobban szereti a plüssmalacát. Aztán egyszer - épp szenteste napján - az undok mostohanővére kidobja Püsmacot az autóból! Hiába kap helyette a fiú egy sokkal szebb plüsst, imádott kedvencét nem pótolhatja.

Az ágyúk éjt nappallá téve rombolják Karan falait. A gyilkos háborúban a tizenegy éves Garry Hop már elvesztette apját, most pedig az anyját emésztő betegség miatt kell aggódnia, aki csak a bölcs Bandeo Gropius segítségével gyógyulhat fel.

221 oldal Keménytábla 317 oldal Keménytábla 223 oldal Kartonált Kat. szám: 214275 Kat. szám: 214276 Kat. szám: 214277 Ker.ár: 85 lej Klub ár: 78 lej Ker.ár: 84 lej Klub ár: 76 lej Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Szereplők nagykönyve Csatlakozz a harchoz! Ismerj meg több mint 350 Star Wars: A klónok háborúja-szereplőt! A teljes körű útmutató felsorakoztatja a népszerű sorozat hét évadának lenyűgöző hőseit, ádáz gonosztevőit és felejthetetlen droidjait. Fedezd fel a részletgazdag karakterleírásokat, valamint az eddig sosem hallott tudnivalókat, és válj igazi Star Wars-szakértővé!

173 oldal Keménytábla Ker.ár: 85 lej

Kat. szám: 214282 Klub ár: 78 lej

Lego City

Építs magadnak adnaak kalandot!

Lucy Maud Montgomery Lucy Maud Montgomery

Anne otthonra talál Bernáth Zsolt

Holnapelőtt, tegnapután Mit tennél, ha egy nap arra ébrednél, hogy megint tegnap van? Másnap pedig tegnapelőtt... Ráadásul egyedül kell boldogulnod egy idegen országban...

Egy idilli kanadai kisvárosban, Avonlea-ben élő idős testvérpár tagjai, Matthew és Marilla Cuthbert arra a döntésre jutnak, hogy az otthonukba fogadnak egy gyermeket az árvaházból, aki segítségükre lesz majd a ház körüli munkákban.

Anne az élet iskolájában A regénysorozat második részében az egykori bájos és cserfes, vörös (barátai szerint gesztenyebarna) hajú kislány, Anne (e-vel a végén), immár tizenhat éves ifjú hölgy, aki tanítónőként helyezkedik el Avonlea iskolájában, ahol - még nem is olyan régen maga is a padokat koptatta.

Kapd el a rablókat! blókat!! Minifigurával al és exkluzív modellel Építsd megg a rendőrségi járőrkocsit a dobozban található elemekből, ből, és készülj fel egy izgalmass LEGO City kalandra! Ismerj erj meg új építési ötleteket a saját át modellek elkészítéséhez, és segíts LEGO City nyomozóinak megtalálni az ellopott gyémántot - és a rablókat! A dobozban, a könyv kö mellett ll tt egy minifigura i ifi és é egy rendőrsédő é gi járőrkocsi elemei találhatók. Meríts ihletet a tippek és ötletek segítségévél, építsd meg a doboz elemeiből az exkluzív modellt, és a saját LEGO elemeiddel kiegészítve vágj bele a kalandba! Tökéletes ajándék a LEGO City rajongói számára!

312 oldal Kartonált 312 oldal Kartonált 272 oldal Kartonált Kat. szám: 214278 Kat. szám: 214279 Kat. szám: 214280 80 oldal Keménytábla Ker.ár: 60 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 42 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 42 lej Ker.ár: 128 lej

Rendeljen e-mailben: rendelesbibliofil@gmail.com

Kat. szám: 214283 Klub ár: 117 lej

23

Ifjúsági

Dan Moore


Agatha Christie Életem Agatha Christie önéletrajzi könyve időutazásra hívja az olvasót. Az írónő könnyed stílusban, ugyanakkor mély őszinteséggel meséli el saját és családja életét.

692 oldal Keménytábla Kat. szám: 214284 Ker.ár: 85 lej

Örök éj A Ö Az Örök k éj Agatha A h Christie Ch i i szeméé lyes kedvence saját művei közül, feszültséggel teli dráma, melynek fordulatai még a krimikirálynőtől is szokatlanul borzongatóak.

Szentivánéji krimik

290 oldal Kartonált Kat. szám: 214289 Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

A jókat ebben a kötetben is Miss Marple, Hercule Poirot, Adventi krimik Parker Pyne, Mr. Harley Quin, Egy bögre forró tea, egy puha takaró és egy kötetre vavalamint Tommy és Tuppence ló Agatha Christie-novella. Mi más kell még a téli estékre, amikor egyre rövidebbek a nappalok és sötétebképviseli. bek az éjszakák? 316 oldal Keménytábla

Klub ár: 78 lej

Holttest a könyvtárszobában

Eljöttek Bagdadba A fiatal, csinos és igen sokat fül-

232 oldal Kartonált lentő Victoria Jonest éppen most Kat. szám: 214287 rúgták ki,… Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej 321 oldal Kartonált Macska a galambok között Kat. szám: 214290 Megérkeznek a diákok és a taná- Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej rok, és az élet visszazökken a szokásos, kissé unalmas kerékvágásba - mígnem gyilkosság történik az intézetben.

Nem zörög a haraszt Burtonék nyugalmát megtöri egy helyben feladott levél…

287 oldal Kartonált 268 oldal Kartonált 298 oldal Keménytábla Kat. szám: 214286 Kat. szám: 214288 Kat. szám: 214291 Kat. szám: 214285 Klub ár: 62 lej Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej Ker.ár: 68 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 68 lej


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.