Page 1

Bibliofil Könyvklub Katalógus X Könyv X Hangoskönyv X CD X Játék Érvényes: 2018 február 5. – 2018 április 30.

2018-1

„A titok az,hogy hogyan jutunk el gyalog a Déli-sarkra, az, hogy elégszer tegyük egyik lábunkat a másik elé. Ez önmagában könnyen kivitelezhető. Hiszen egy egér is képes megenni egy elefántot kis falatokban. A kihívás abban rejlik, hogy valóban ezt akarja az ember” Erlin Kagge Naponta rendelhetnek a következő telefonszámokon: 0265-323023 vezetékes valamint a 0734-060731 és 0734-060733 mobil számokon, a 2.oldalon található órarend szerint. Minden nem fogadott hívást visszahívunk!

A 0266-361 101 TELEFONSZÁM MEGSZŰNT !!!


„Él a nagy Isten és semmise megy kárba, Magyarok Magyar Mag ya ok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát pél éldát d adni valamennyi népnek, mily görbék s biztosak bizt iztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi m a magyar dolga, hogy az erős előtt meg nee hunyászkodna.” h

(Babits (Bab abits Mihály)

KEDVES KLUBTAGJAINK! Örömmel, ugyanakkor aggodalommal köszöntjük Önöket egy újabb kihívás előtt. Újabb, hiszen égy év eltelt, egy újabb kezdődött a minap és úgy érezzük, hogy nem vagyunk 100%-os elégedettséggel ami a csomagok kiküldését illeti. Szavunkat tartani tudtuk viszont, pótolni tudtuk az összes „csonka” csomag okozta hiányokat. Nehéz ez. Karácsony erről szól, az ugrásszerűen megnövekedett rendelésekről, amit mindenki, jogosan, szeretne azonnal megkapni és a fa alá tenni. Igy olyan helyzet állt elő, aminek nem tudtunk megfelelni, szerencsére jó kommunikációval megoldódott és csak valóban elfogyott, készlet erejéig hírdetett könyvekkel maradtunk adósok. Ezért módosítottunk a telefonos megrendelések mikéntjén, ennek az órarendjét vagy programját olvashatják ezen az oldalon. Különleges eset is volt, erről külön szeretnék szólni. Felhívjuk minden klubtagunk figyelmét, hogy eddig sem, most sem és a jövőben sem fogjuk Önöket felhívni ( eddig sem tettük ) és felszólítani, hogy a megrendelt könyveket, ne a postán, a csomag kiváltásakor fizessék, hanem egy, a telefonáló által megadott bankszámlára utalják !!! Ezek nem mi vagyunk ! Nem változtatunk és nem fogunk ezen változtatni a közeljövőben sem, amennyiben ez megtörténne, a postai csomag kiváltásakor kell majd akkor is fizetni ! A nem fogadott telefonos hívásokra is válaszolni fogunk, vissza fogjuk hívni Önöket ! Köszönöm figyelmüket, a katalógust ugyanazzal a szeretettel és reméljük igényességgel állítottuk össze. Reméljül örömüket lelik benne és reméljük, hogy beszél az helyettünk is ! Jó szórakozást, nyugodt olvasást kívánok ! Kósa R. Géza Tulajdonos

Rendelési lehetőségek he etősé ég Kedves klubtagunk ! Tisztelettel megkérjük Önöket, hogy gy azz idéntől a telefonos l megrendeléseiket, észrevételeiket, reklamációikat, bármit, amit személyesen szeretnének közölni velünk, azt az alábbi program szerint sziveskedjenek megtenni. Minden nem fogadott hivásról jegyzék készül és mindenkit visszahívunk. Hamarosan, azokban az időszakokban, amikor nem tudunk a vezetékesen válaszolni, azon üzenetrögzítő fogja „venni” a hivásukat. Köszönjük kedvességüket és figyelmüket! A többi megrendelési csatorna változatlanul működni fog!

2

Rob Colson

Zászlók könyve Zászlók és történetük a világ minden tájáról Tudtad, hogy az Amerikai Egyesült Államok csillagsávos lobogóját egy 17 éves diák tervezte? És azt, hogy a magyar zászlóban a zöld sáv a reményt jelképezi? Ismerd meg az egyes zászlók történelmi és kulturális hátterét, jelképeik történetét, illetve a hozzájuk kapcsolódó szertartásokat és érdekességeket! A tematikus blokkok segítenek eligazodni a figyelmeztető és sportzászlók, valamint a nemzetközi szervezetek lobogói között, a mellékelt poszter felmatricázásával pedig látványos térképet készíthetsz a világ zászlóival. 2 lap matricás melléklet + hajtogatott térképmelléklet.

64 oldal

Kartonált Kat. szám: 181000

Ker.ár: 52 lej

Klub ár: 46 lej

A többi megrendelési csatorna, azaz a postai, elektronikus posta, facebook és webáruház változatlanul működni fog!


Szerb Antal – Irodalmi ritkaságok

Benkő László – Vér és kereszt trilógia

A hatalom ereje Sosemvolt pogányok

Nagy emberek gyermekcipőbenn

A hammelni patkányfogó Irodalmi szenzáció Szerb Antal ismeretlen mesejátékának első kiadása. Az 1919-ben írt, eleddig a hagyatékban kallódó kézirat a közismert patkányfogó-legendát tartalmazza, de a mű üzenete, végkicsengése merőben eltér az eredetitől. Szerb Antal mindössze tizennyolc éves volt, amikor papírra vetette a történetet, jó néhány írásával együtt azonban soha nem jelent meg, a Nyugatban is versekkel debütált 1921-ben, nem pedig prózával. A hammelni patkányfogó teljes történet, nem töredék, Szerb nyolc apró füzetben jegyezte le, és javításokat is csak alig-alig eszközölt rajta.

412 oldal Kat. szám: 181004

Ország születik Géza nagyfejedelem betegsége miatt néhány éve Sarolta nagyasszony irányítja az erősen széttagolt nagyfejedelemség ügyeit.

424 oldal Kat. szám: 181005 422 oldal Kat. szám: 181003 213 oldal Keménytábla 240 oldal Keménytábla Kat. szám: 181001 Kat. szám: 181002 Klub ár: 43 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Kötetenként: Keménytábla Ker.ár: 49 lej

Magyar iodalom

Fiatal költők versei hangzanak el itt néhány perc múlva. „Fiatal költők” ...vajon lehet-e költő más, mint fiatal? Fiatalság és költészet lényegszerűen összetartozik a dolgok örök rendjében, aki igazán fiatal, egy kissé mindig költő, és aki igazán költő, mindig fiatal marad - írta Szerb Antal 1941. december 3-án, majd két hét múlva elhangzik a rádióban is Gobbi Hilda és Szendrő József közreműködésével. Az adás nem egyedi eset volt, Szerb 1934 és 1938 között számos előadás anyagát állította össze Cs. Szabó László kérésére, aki a Magyar Rádió irodalmi osztályát vezette.

A Vér és kereszt trilógia első kötete visszavezet a 10. századi magyar történelem utolsó harmadába, a kereszténység felvételének korába, amikor kezdetét vette integ-rálódásunk a keresztény Európába.

Kr. u. 1008-ban járunk, István megtette az első lépéseket a hatalom megszilárdítása érdekében. Az országra ugyanakkor számos külső és belső veszély leselkedik. Ajtony, a lázadó tartományúr a Tisza-Maros-Temes vidékén nem veti alá magát a törvényeknek, és István király háta mögött önálló diplomáciát folytat Bizánccal. A király türelme a végéhez ér, de kérdés, hogy elegendő-e az ország stabilitása érdekében Ajtony leverése? A történelem színpadán megjelenik a legendás Gellért püspök, hogy átvegye Imre herceg nevelését. Koppány öccsét, Vászoly herceget családjával együtt Nyitrába záratja a királyi parancs. Számtalan kérdés merül fel, és az egyik legfontosabb, hogy az áldatlan belső viszonyok mennyiben köthetők a Szent Római Birodalom császárához, és milyen célból, kiknek a közreműködésével folyt az országon belüli ellenséges szervezkedés. Eljutunk az 1029-1030-as évekig, amikor István király hatalma a fénykorát éli. A főszereplő család életének viszontagságain keresztül megismerhetjük a korszellemet, a katonai és diplomáciai törekvéseket, célokat. A magyarok királya, aki időskori politikáját a más országok belső ügyeibe való be nem avatkozásra építette, most első, valóban honvédő harcát vívja a német császárral. Jó úton halad a királyság? Vagy a külső és belső ellenség mindent tönkretehet István eddigi törekvéseiből, eredményeiből? Erre ad választ a trilógia befejező kötete.

Trilógia csomag Kat. szám: 181289 Csomagár: 120 lej

Arany János – Élete és munkássága

Kemény Zsófi

Móricz Zsigmond

Arany János A

Asszonyokkal nem lehet vitázni

Széll Kálmánné Vörösmarty I.

Cselenyák Imre

Emlékeim

Áldott az a bölcsőő

Lappangó írások Irodalmi szenzáció. Az ismeretlen Móricz. Lehet-e egy tollforgató művészről hiteles pályaképet festeni, ha csak részleteiben ismerjük életművét? Nyilvánvaló, hogy a száz százalékos szövegismeret csak megközelíthető ideál lehet, de minél teljesebb, annál hitelesebb az írói profil. Minden bizonnyal másképpen értékeljük alkotói indulását, ha ismerjük lappangó zsengéit - állapítja meg Urbán László irodalomtörténész, a kötet összeállítója.

Deák Ferenc politikai és magánéletéből Vörösmarty Mihály leánya, Vörösmarty Ilona (18461910), a legkiválóbb, legelőkelőbb magyar hölgyek egyike, ahogy írták róla 1900-ban, 1867-ben feleségül ment Széll Kálmánhoz, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt, Bánffy Dezső utódja. A first lady emlékirata nem elsősorban politikai visszaemlékezés, még csak nem is családi krónika elsőrenden, hanem az apátlanság története.

Arany János életregénye Egy hűvös, márciusi napon beteges kisfiú születik Nagyszalontán. Senki sem hisz abban, hogy megéri a reggelt, és senki sem gondolná, hogy hazája egyik legnagyszerűbb költője válik majd belőle. Vajon ki ez a különleges fiú? Hogy találkozott a nagyszájú Petőfivel? Ez a kötet nem a megközelíthetetlen, nagy bajuszú panoptikumi alakról mesél, hanem az érző fiatal férfiről, aki megannyi nehézség és bizonytalanság után válik a nemzet aranyává.

Balladák Arany János jól ismert balladáit újraolvasva mindig meglepetést okoznak modern, szaggatott-kihagyásos elbeszélésmódjukkal. A líra és az elbeszélés határait folyamatosan egymásba nyitva Arany új, távolságtartóbb, közvetettebb költői megszólalást hozott létre a romantika énközpontúságával szemben, ami alkalmat adott neki az elmélyült lélekábrázolásra is. Másrészt ezek a történetek a kísértethistóriák hagyományába illeszkednek, ami miatt a mai napig töretlen a népszerűségük.

Arany János versei Kemény Zsófi válogatásában „Kemény Zsófi Arany-válogatásáról jutott eszembe ez a történet. A helyzet, persze fordított: a befutott, mi több, százötven éve halott, mi több, a legnagyobbak között számon tartott Arany Jánossal beszélget egy fiatal, pályakezdő költő. De bizony, a kommunikáció lényege éppen ez: minden irányban lehet beszélgetni, mindenki hozzászólhat a másik verséhez, öreg a fiatalhoz, fiatal az öreghez, a tizenkilencedik századi üzenhet a huszonegyedik századinak, s a huszonegyedik századi üzenhet a tizenkilencedik századba.

400 oldal Keménytábla 144 oldal Keménytábla 432 oldal Kartonált 144 oldal Keménytábla 125 oldal Kartonált Kat. szám: 181006 Kat. szám: 181007 Kat. szám: 181008 Kat. szám: 181009 Kat. szám: 181010 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 33 lej Klub ár: 29 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

3


Nemere István régi és új trilógiái EGY RÉG VÁRT FELÚJÍTÁS!

Vitorla-ének

Magyar iodalom

Kuruc világ I. Vadrózsa és kard A hősök: Zrínyi Ilona, Thököly Imre, Lipót császár és a többiek nála esendő, hús-vér emberek, kis és nagy vágyakkal, dicsérhető vagy kevésbé pozitív tulajdonságokkal. A trilógia első része két ember köré fonódik. Az egyik Ilona, a „vadrózsa”, akinek összeesküvő apját kivégzik és birtokait elkobozzák, és akit csak egy jó házasság ment meg a teljes nyomorúságtól. Ám innentől kezdve társadalmi előítéletekkel kell megküzdenie. Különösen a regény végén, amikor a nála tizenhárom évvel fiatalabb Thököly Imre, a „kard” megkéri a kezét. Az aszszony számtalan megaláztatáson át érkezik életének arra a pontjára, ahol az addig ismeretlen szerelem ráköszönt. A másik pedig Thököly, az árva gyerek, akinek sorsa és élete sokszor hajszálon függött, szintén kanyargós utakon jut el odáig, hogy egy nagy háborúban a szabadságért küzdők élére állhasson.

318 oldal Keménytábla Ker.ár: 49 lej

Keleti lovas Sokan úgy gondoljuk, hogy amit a kalandozások koráról olvashatunk a történelemkönyvekben, sematikus, nem fedi a valóságot. - „A magyarok nyilaitól ments meg uram minket”. A magyarokat az egymással harcoló német hercegségek, itáliai városok hívták segítségül, és a fizetség három nap szabad rablás volt. A Keleti lovas, a kiadó első könyve a kalandozások koráról.

Fiatal költők antológiája „Újratöltve” 1967–2017. Az „újratöltött” Vitorla-ének nem kíván szokványos emlékkönyv lenni. Eredeti formájában újraközli ugyan a bukaresti Ifjúsági Könyvkiadónál 1967-ben megjelent antológia teljes szövegét – beleértve Lászlóffy Aladár szerkesztői bevezetőjét és a szerzőket ismertető életrajzi adatokat is –, de egyszersmind továbbköveti az ötven évvel ezelőtti szerzők életpályáját, munkásságát, és – ahol ez lehetséges – jellegzetes mutatványt kínál fel az olvasónak az illetők későbbi irodalmi/tudományos alkotásaiból.

348 oldal Keménytábla Ker.ár: 48 lej

392 oldal Kartonált Kat. szám: 181011 Kat. szám: 181012 Molter Károly Klub ár: 43 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 40 lej Komor korunk derűje A személyes emlékek sora a szerző diák-korával és Ady Endrével kezdődik, majd megelevenednek az erdélyi irodalom hőskorának szereplői, s a kötet utolsó írásában öregkori önmagát láttatja a görbe tükörben, amint „romló memóriával, sok-dioptriás pápaszemmel, de még jó egészségben” jár-kel a világban.

A fogoly király Zádor-trilógia 3. A Zsigmond-trilógiát folytató Zádor-trilógia befejező kötetét tartja kezében az olvasó. A főhős sorsát hat kötetben követhették, így megismerkedhettek az 1380-as évek közepétől az 1401-ig tartó időszakkal.Zádorfy Zádor gróf, ki parasztlegényből küzdötte fel magát a nemesek sorába és Luxemburgi Zsigmond magyar királynak tett szolgálatai fejében nyert grófi rangot, címert és birtokot - ezúttal is uralkodója oldalán áll. Ám ennél szélesebb körképet kapunk arról a zavaros korszakról, amikor a nagyurak folyamatosan lázadtak Sigismundus Rex, az idegen király ellen.

338 oldal Keménytábla Ker.ár: 57 lej

Kat. szám: 181013 Klub ár: 51 lej

Királyi páncélban

Vér és korom

Zádor-trilógia 1.

Zádor-trilógia 2.

Szerk. Bajor Ella – Dávid Gyula

Főúr, írja a többihez Bajor Andor emlékezete Kilencven éve, 1927-ben született, s több mint 25 éve annak, hogy földi mivoltában eltávozott közülünk Bajor Andor, akiről Láng Gusztáv egykor azt írta, hogy „…életünk iskolájában ő a humor nyilvános és rendes magántanára”.

96 oldal Kartonált 420 oldal Kartonált Kat. szám: 181018 Kat. szám: 181019 Ker.ár: 18 lej Klub ár: 15 lej Ker.ár: 38 lej Klub ár: 35 lej

A tenger fia Nemere István Horthy Miklós életét feldolgozó regénytrilógiájának első kötetében születésétől az I. világháború kitöréséig követi nyomon Magyarország későbbi kormányzójának életútját. A Kenderesen, a XVII. században nemesi címet kapott család birtokán töltött gyermekévek, a családi háttér, a debreceni és soproni tanulmányok a gyermek Horthy jellemfejlődésének meghatározó évei voltak. Az ifjú Miklós tizenhat évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett az Osztrák-Magyar Monarchia fiumei haditengerészeti akadémiájára, ahol kiváló sportemberré és fiatal tisztté vált.

Fucskár József Attila - Fucskár Ágnes

Hungarikumok könyve A kalocsai fűszerpaprikát, a Herendi porcelánt és a magyar operettet valószínűleg mindenki ismeri; de tudjuk-e vajon, mióta létezik a fröccs, mik azok a kaptárkövek, vagy hogyan készül a karcagi birkapörkölt? Magyarország természeti értékeit, kulturális nevezetességeit felsorolni is hosszadalmas lenne, de ez a kivételes könyv most kísérletet tesz arra, hogy ízelítőt adjon hazánk ezeréves történetének legizgalmasabb fejezeteiből. Fucskár Ágnes és Fucskár József Attila legújabb fotóalbuma ezúttal a hungarikumok világába kalauzolja az érdeklődőket. A lenyűgöző képekkel gazdagon illusztrált könyvben a magyarság legkiemelkedőbb teljesítményeit ismerhetjük meg.

349 oldal Keménytábla 346 oldal Keménytábla 318 oldal Keménytábla 176 oldal Keménytábla Kat. szám: 181014 Kat. szám: 181015 Kat. szám: 181016 Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 98 lej

4

Kat. szám: 181017 Klub ár: 45 lej

Kat. szám: 181020 Klub ár: 86 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub


Bán Mór Isten árnyéka M. L. M L von Wallersee-Larisch

Sisi udvarában A múltam. Emlékiratok Wallersee-Larisch grófnéról az újságolvasó közönség számontartotta, hogy nem csupán a világszép és extravagáns osztrák császárné és magyar királyné, Erzsébet unokahúga, de egyben az 1889 januárjában lejátszódó mayerlingi tragédiának, Rudolf trónörökös és Mary von Vetsera bárónő rejtélyes öngyilkosságának is egyik koronatanúja. A tragédia után kegyvesztett lett, és a bécsi előkelő társaság kiközösítette. A sokféle közvetett adatot összegereblyéző kutatók egy része súlyosan elmarasztalja őt, kerítőnek tekinti, aki romlott, pszichésen is beteg unokaöccse cinkosaként visszaélt a benne őszintén megbízó, fiatal bárókisasszony naivságával és szerelmi bódulatával.

273 oldal Keménytábla Ker.ár: 57 lej

Jeannine Meighörner

Sissi Tirolban Végzetes napok A tizenegy éves Sissi 1848-ban Innsbruckban tölti a nyarat. Kis vadóc, a természet tiszta gyermeke még. Az anyja tudja, hogy éppen ott időznek a Habsburgok, akik elmenekültek Bécsből a forradalom elől. Évekkel később visszatér gyerekkori nyara helyszínére.

Ezernégyszáznegyvenhat. A várnai vereségből még csak eszmélő Magyarország tovább sodródik a végső káosz felé. Az egymással hadakozó bárói ligákat, harácsoló nagyurakat a hét kapitánynak nem sikerült megfékezni, s immár a nyugati országrészeket is lángba borítják Cillei Ulrik és Habsburg Frigyes seregei. Északon a cseh Giskra haramiái fosztogatnak, keleten pedig az ifjú Mohamed szultán gyűjti erőit, hogy végleg leszámoljon a Hunyadi János vezette keresztény erőkkel. A szűk mozgástérben egyértelművé válik, hogy valakinek meg kell fékeznie a külső és belső ellenséget, különben menthetetlenül darabokra szaggatják az országot.

252 oldal Kartonált Kat. szám: 181021 Kat. szám: 181022 476 oldal Keménytábla Klub ár: 50 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 57 lej

Kat. szám: 181029 Klub ár: 50 lej

Bán Mór további rendelhető címei:

Kalifornia magyar grófja Haraszthy Ágoston Közép-Wisconsin prérijétől San Diegóig, onnan a San Franciscó-i öböl északi partjáig, a sonomai Hold Völgyéig, s végül a nicaraguai Corinto dzsungeléig bármerre is jár a kései magyar felfedező, mindenütt találkozik egy magyar nemes, Haraszthy Ágoston nevével.

Claude Anet

Mayerling

Falk Miksa

Szerelem és halál Ugyan mi köze lehetne Ferenc József császár egyszülött fiának, az Osztrák-Magyar Monarchia koronahercegének egy olyan leányhoz, akinek nemesi rangja nem elég magas ahhoz, hogy a Hofburgban fogadják?

Visszaemlékezések Az író-újságíró Falk Miksa 1863-tól Erzsébet királyné tanítója és magyar nyelvtanára volt. Hazatérte után, a kiegyezést követően a Pester Lloyd főszerkesztője lett.

224 oldal Keménytábla 217 oldal Keménytábla Kat. szám: 181023 Kat. szám: 181024 Ker.ár: 98 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 19 lej

Erzsébet királynéról

Klub ár: 36 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 50 lej

75 oldal Keménytábla Kat. szám: 181025 Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej

Fucskár Ágnes - Fucskár József Attila

Erdély

Fucskár Ágnes - Fucskár J. A.

Felejthetetlen barangolás Temesvártól Brassóig Lehetetlen betelni a történelmi városok századfordulós épületeinek szépségével, az apró falvak vadregényes bájával, vagy a hegyvidéki erdők titokzatosságával.

Barangolások Székelyföld szívében A Székelyföldben egy még nem is sejtett világ csodás tündérkertje tárul föl előttünk” - írja dr. Hankó Vilmos Székelyföld című munkájában.

Hargita

176 oldal Keménytábla 176 oldal Keménytábla Kat. szám: 181026 Kat. szám: 181027 Ker.ár: 98 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 111 lej Klub ár: 98 lej

Telefonon: 0734-060 731

Podhorányi Zsolt

Kastélytúrák kalauza A Kastélytúrák kalauza szórakoztatóan mesél a hely történetéről, ám emellett kiemelt szövegrészekben praktikus információkat is megoszt az olvasókkal: mi látható a helyi múzeumban, illetve milyen kirándulóhelyek vannak a környéken.

A félhold tündöklése

A hit harcosa

A tét óriási: sikerül-e egyszer s mindenkorra szétzúzni a Nyugat felé terjeszkedő Török Birodalom erőit, vagy végképp szertefoszlanak a Balkán feletti magyar hegemónia álmai? A sorozat talán minden eddiginél sodróbb lendületű kötete egy krimi izgalmával eleveníti fel az 1444-es esztendő történéseit, s egészen Hunyadi János kormányzóvá választásáig követi nyomon az eseményeket.

Az ifjú Ulászló király könnyelműsége következtében a magyar sereg katasztrofális vereséget szenvedett Várna mezején. A törökök hajtóvadászatot indítanak a túlélők kézre kerítésére.Hunyadi János néhány hű embere kíséretében menekül üldözői elől, ám a Kárpátok zord hegyei között régi ellenlábasa, Vlad Dracul vajda fogságába esik.

Kat. szám: 181028 553 oldal Kat. szám: 181036 425 oldal Kat. szám: 181037 Ker.ár: 81 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 50 lej

5

Történelem

Ch. Gáll András - S. Tóth János

A hajnalcsillag fénye 328 oldal Kat. szám: 181030 Ker.ár: 39 lej Az üstökös lángja 420 oldal Kat. szám: 181031 A Csillagösvény hídja 422 oldal Kat. szám: 181032 A hadak villáma 423 oldal Kat. szám: 181033 A mennydörgés kapuja 580 oldal Kat. szám: 181034 A holló háborúja 578 oldal Kat. szám: 181035


Elek Ottó – Tanúság trilógia Miles adolescens Elek Ottó történelmi regénytrilógiája Magyarország történetének egyik legnyomasztóbb, legzűrzavarosabb korszakában játszódik. Buda 1541-es eleste után a három részre szakadt országot, s különösen Erdélyt a török és a német hadak dúlásai nyomorítják. Belviszályok, egymásra fenekedő főurak és a reformáció terjedésével vallási ellentétek nehezítik a magyarság életét, s mint mindig, leginkább a legszegényebbekét.A Tanúság-trilógia a fikció és a tényekkel bizonyítható történelmi környezet határán egyensúlyoz. A szerző remek érzékkel használja a XVII. századi nyelvezetet, gondosan ügyelve arra, hogy ez ne nehezítse a megértést. Kiterjedt kutatómunkája során felhasználta többek között az 1595-96. évi székely felkelés dokumentumait, a reformáció történetét, a magyar reneszánsz irodalmát, a korabeli népszerű költészetet, és a kor történelmét tárgyaló számtalan egyéb forrást.

319 oldal Keménytábla Ker.ár: 49 lej

Kat. szám: 181038 Klub ár: 29 lej

Romsics R i IIgnác á

Magyarország története

Marton Éva

1100 év Képes magyar történelem Ezeregyszáz év magyar története színes, érdekes leírásokkal, a történelmi kutatások legújabb eredményeivel, amelyet számos, kevéssé ismert illusztráció kísér. A korszakzáró fejezetek végén az adott kor művészetének és kultúrájának képes és szöveges bemutatása található.

Történelem

Bethleniada „A Tanúság-trilógia első könyvének a főhőse, a miles adolescens, az „ifjú katona” kalandjai és hányattatásai folytatódnak. Zsoldosként bejárja Európát, eljut az Újvilágba, majd közel tízévi távollét után hazatérve szülőföldjére szinte az első napon az események középpontjába csöppen, amikor Markó, Havasalföld hercege elfogatja, és olyan feladattal bízza meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nevében, aminek teljesítéséhez Laurentius minden ravaszságára szükség lesz... „A kassai polgárok ezután - úgy alítván, hogy a seregek béeresztése Rákóczinak tetsző cselekedet volt - Alvinczi Péter prédikátor s bizonyos Heyner Menyhért tanácsbeli indítványára azon eredeztek, hogy a város katolikus lakossága kiirtasson mind egy szálig. Mind a tanács, mind Rákóczi az indítvány ellen volt, hisz nem azért ment oda seregével, hogy magyart magyarral ölessen, néki távolabbi célokat tűzött ki Bethlen.

313 oldal Keménytábla Ker.ár: 49 lej

200 oldal Keménytábla Kat. szám: 181041 Ker.ár: 114 lej Klub ár: 101 lej

Borbély Imre Miközben a Tanúság-trilógia főhőse, a miles adolescens, az „ifjú katona” kalandokban és fordulatokban bővelkedő életét éli, a Német-római Birodalom trónján egy rendkívül különös uralkodó ül: II. Rudolf császár, aki magyar és cseh király is egyben. A sors szeszélye folytán Laurentius is elvetődik Prága városába, ahol nyüzsögnek a császári udvarba rendelt, vagy oda bebocsátást remélő híres csillagászai, asztrológusai és alkimistái Rudolfot ugyanis jobban érdeklik az ég és az aranycsinálás titkai, mint a birodalom kormányzásának ügyei. Maga Laurentius egy Rudolf császárnak címzett kéziraton keresztül mutatja be prágai éveit, mely kéziratot a heidelbergi egyetem kifosztása során szerzett, majd elveszített, ám végül újra megtalált.

308 oldal Keménytábla Ker.ár: 49 lej

6

Harc a nemzet érdekében Miért örült Göncz Árpád köztársasági elnök a trianoni diktátumnak? Mit gondolt Markó Béla, az RMDSZ elnöke Verestóy Attiláról, aki a legbefolyásosabb erdélyi magyar milliárdos? Miként próbálta a román hatalom megvenni és lekötelezni az erdélyi magyar politikusokat? Hogyan vált az RMDSZ a román politikai vezetés kollaboránsává? Mikor, kik és milyen célból vezették tévútra az erdélyi magyar érdekképviseletet? Borbély Imre 1996-ig az erdélyi magyar nemzetpolitika, az erdélyi autonómia tántoríthatatlan hirdetője volt, egyben szemtanúja és alakítója a romániai magyar politikai életnek.

260 oldal Kartonált Kat. szám: 181040 Kat. szám: 181043 Klub ár: 29 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Tanúság trilógia Kat. szám: 181049 Csomagár: 75 lej

616 oldal Keménytábla Ker.ár: 115 lej

Kat. szám: 181042 Klub ár: 105 lej

Kós Károly

Életrajz

Erdély

Kat. szám: 181039 Klub ár: 29 lej

Rudolphus

A több mint 600 oldalas nagy ívű munka öt fejezetben - közérthetően és olvasmányos stílusban - tárgyalja a magyar történetet. Az első fejezetben a magyar nép kialakulását és Kárpát-medencei megtelepedését, illetve az ezzel kapcsolatos teóriákat foglalja össze a szerző. A második tárgya a középkori magyar királyság története, majd a harmadik fejezetben a török invázióról, az ország három részre szakadásáról, és a három politikai egység eltérő fejlődéséről olvashatunk. A negyedik fejezet időhatárai a 18. század végétől 1918-19-ig tartanak, az utolsó, ötödik fejezeteben a Horthy-korszakról, 20. századi két nagy traumánkról: Trianonról és a holokausztról olvashatunk, majd továbblépve az államszocializmusról, illetve a szovjet megszállás koráról és az elmúlt negyedszázadról esik szó. A kötet alapvető rendező elve tehét az időrend, gerince pedig az állam, illetve az állami politika története, ugyanakkor sok szó esik a gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok alakulásáról, valamint az életmód változásairól is. A szöveghez, amely a tudományos ismeretterjesztés legjobb hagyományait követi, gazdag illusztrációs anyag (térképek, reprodukciók és fotók), valamint földrajzi és személynévmutató társul.

Kós Károly 1929-ben írt ismeretterjesztő munkája valódi kuriózum: Kós mintegy 60 litográfia és grafika kíséretében megírta Erdély történetét a honfoglalástól a 20. századig. Mert: A história bizonyítása szerint Erdély azoké a népeké volt, akik ezt a földet, ezt a sorsot és ezt a pszichét vállalták, és azoké lesz a jövőben, akik azt a jövőben vállalni fogják. Erdély sorsa akkor volt a legboldogabb, kultúrája akkor virágzott ki leggazdagabban és legteljesebben, amikor népei egyakarással vállalták a külön erdélyi sorsot és építették azt külön erdélyi eszükkel.

Hogy kerül egy kötetbe Bánffy Miklós és Móricz Zsigmond? Kolozsvár és Konstantinápoly?A budapesti Állatkert és körösfői fatemplom? A 20. századi erdélyi emlékirat-irodalom hallatlanul izgalmas opusza a polihisztor Kós Károly önéletrajzi írása, mely a századelőtől a világháború végéig mutatja be Erdély hétköznapjait. A szerteágazó és regényes életrajz kis magyar művelődéstörténet is egyben, Kós-házakat éppúgy találunk Sepsiszentgyörgyön, Kalotaszegen, ahogy Zebegényben vagy Budapesten, de szintén ő tervezte Tamási Áron könyveit és az Erdélyi Szépirodalmi Céh kiadványait.

216 oldal 349 oldal Kat. szám: 181045 Kat. szám: 181048 Ker.ár: 46 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 50 lej Kós Károly további rendelhető címei:

Az országépítő Kalotaszeg Varju nemzetség Keménytábla

436 oldal Kat. szám: 181044 344 oldal Kat. szám: 181046 352 oldal Kat. szám: 181047 Ker.ár: 54 lej Klub ár: 50 lej

Rendeljen telefonon: 0734-060 731


Gy. Dávid Gyula

A bonchidai Bánffy-kastély

Arthur Koestler Urbánszki László

Az Arany Horda árnyékában

A Kazár Birodalom és öröksége Arthur Koestler méhkasba nyúlt, amikor a kora középkori Kazár Kaganátus történetének vizsgálatába kezdett.Könyvét annak bizonyítására szentelte - miként ő maga írja - , hogy „ a világ zsidóságának túlnyomó többsége kelet-európai - és így talán kazár - eredetű. Ha ez így van, ez azt jelentené, hogy őseik nem a Jordán folyótól, hanem a Volgától jöttek, nem Kánaánból, hanem a Kaukázusból, amiről egykor azt hitték, hogy az árja fajta bölcsője volt, és hogy genetikailag közelebbi rokonai a hun, ugor, magyar törzseknek, mint Ábrahám, Izsák és Jákob ivadékainak.

188 oldal Keménytábla

Kat. szám: 181052

Ker.ár: 75 lej

Klub ár: 70 lej

Marosi Ildikó

Bánffy Miklós estéje

248 oldal Kartonált 329 oldal Keménytábla Kat. szám: 181051 Kat. szám: 181050 Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej gróf BÁNFFY MIKLÓS

Kései levelek 1944-1949 „Amikor kutatásaim során a most közreadott levélanyag első darabjai a kezembe kerültek, először csak Bánffy Miklós nővéréhez, Katinkához írott leveleit szándékoztam kiadni. Közben több alkalommal is részt vettem tévériport forgatáson a mind jobban és jobban hanyatló, pusztuló Bonchidán. „

Bánffy Miklós és családja, Budapest ostromát átélve, 1945 februárjában tér haza Erdélybe, ahol a bonchidai kastélyt kifosztva-felgyújtva, birtokait kisajátítva találják, s Kolozsvárt, a Toldalagi-Korda palota egy lakosztályában meghúzódva próbálják újrakezdeni az életet. Váradi Aranka és Kató azonban nemsokára visszatér Pestre, Bánffy viszont marad.

496 oldal Keménytábla Kat. szám: 181054 380 oldal Kartonált Kat. szám: 181053 Ker.ár: 89 lej Klub ár: 79 lej Ker.ár: 48 lej Klub ár: 45 lej

Nyusziék

Szabó Magda Magdaléna A másik Für Elise nyomában 1935 nyarán egy tizenhét éves lány száll le a vonatról degeszre tömött bőröndjeivel a bécsi Westbahnhofon. A fiatal Szabó Magda, aki eddig jóformán csak a szülővárosát, Debrecent ismerte, ezen a napon lép ki, vagy inkább be a nagyvilágba. Bécs, a ,,mágikus város” egy életre rabul ejti.

Napló (1950-1958) Vonalas irka, rajta a cím: Nyusziék I. Ilyen közönséges iskolai füzetekbe írta Szabó Magda 1950 és 1958 között most felfedezett és még soha nem publikált naplóit, férje, Szobotka Tibor és önmaga számára, hogy ne felejtse el napjaikat, az együtt töltött boldog pillanatokat: ,,Mindennap írnom kellene ebbe a füzetbe, rögzítenem a mosolyodat, a szádat, szavaid, az ölelésedet.”

250 oldal Keménytábla 207 oldal Keménytábla Kat. szám: 181058 Kat. szám: 181059 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Szabó Magda további rendelhető címei:

Emlékeimből Az Emlékeimből a világháború és a Monarchia krónikája, az 1916-os koronázás szürreális pillanatainak megörökítése, a Károlyi-féle hatalom és a forradalom kaotikus mindennapjainak bemutatásán túl Bánffy részletesen beszámol politikai szerepéről, küldetéséről.

Huszonöt év Az írásmű páratlanul izgalmas emlékezet-történet és (kül)politikai helyzetelemzés a Trianont követő időszakról, valamint az Erdélyt érintő kérdésekről. Bánffy ugyanis már 1923-ban kereste a lehetőséget a hazatelepülésre.

A külkereskedelmi politika eszközei Kultúrtörténeti szenzáció gróf Bánffy Miklós első, nagyobb lélegzetű műve, mely jószerivel az ismeretlenség homályában maradt az eltelt több mint száz év alatt.

Örömhozó, bánatrontó Kat. szám: 181060 Mózes egy, huszonkettő Kat. szám: 181061 Hullámok kergetése Kat. szám: 181062 324 oldal Keménytábla 262 oldal Keménytábla 303 oldal Keménytábla A pillanat Kat. szám: 181063 Kat. szám: 181056 Kat. szám: 181055 Kat. szám: 181057 Keménytábla Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

7

Magyar emlékek

Anno Domini 1245 Ezerkétszáznegyvenöt tavaszán IV. Béla király keletre küldi hű serviensét, Zoltafia Leventét, hogy kiderítse az országból négy éve visszavonult Batu kán, a Tündöklő szándékait. Levente és benei társai Hanza-városi kereskedőknek álcázva indulnak az Arany Hordával határos Halicsba. Levente mordvin íjászaival megsegíti a Batu fővárosába tartó halicsi fejedelmet egy riválisával vívott csatában. Danyiil katonai kíséretének elvesztése miatt kényszerűségből elfogadja Levente ajánlkozását, és együtt vágnak neki a két hónapos útnak.

A tizenharmadik törzs

Erdély egyik legnagyobb és legszebb főúri f kask télya, „Erdély Verszáliája”, a Losonczi Bánffy-család ősi fészke, évszázadok alatt ötvöződött egyedülálló építészeti-művészeti egységgé. Múltjának és jelenének sok évszázadon átívelő eseményein kalauzol végig a szerző, aki az alapos dokumentációt gazdag képanyaggal kiegészítve formálja élménnyé, bemutatva a kastélyegyüttes 18. majd 19-20. századi külső és belső látványát, az 1944-es és azt követő pusztulás, majd egy hősies vállalkozás: a 2000-es években elkezdődött újjászületés szemünk előtt végbemenő, szemet gyönyörködtető mozzanatait. A könyv tehát nem csak a múltról szól, hanem arról is, ami az ezredforduló óta, egy nagyszabású műemlékvédelmi terv keretében történik: az óvó, emlékvédő szándék megvalósulásáról.


SSerestély Zalán SSelyem Zsuzsa

Moszkvában esik M sik ikk

N. Fülöp F Beáta

Dolce Do

Náray Tamás

Zarah

Kortársaink

Zarah Winter szerető családba, fényűző körülmények és csodás műkincsek közé született, s egy tökéletes világban ennek megfelelő élet is várt volna rá. Ám hamar meg kell tanulnia, hogy az 1930as évek Németországában mindennek épp az ellenkezője igaz. De hiába veszik el tőle a családját, az otthonát, a hazáját, sőt még a nevét is, Zarah mindvégig kitart. A legreménytelenebb helyzetekben is hű marad önmagához és szerettei emlékéhez, akikkel élete végén egy különös véletlen közelebb hozza őket egymáshoz, mint Zarah valaha is remélte volna. Náray Tamás új regénye egy történelmi korszakokon, generációkon és országhatárokon átívelő, mozgalmas családtörténet, mely egy kivételes asszony sorsán keresztül mesél a huszadik századról, szerelemről, árulásról, sikerekről, kudarcokról és a boldogság áráról, amelyet így vagy úgy, de mindenkinek meg kell fizetnie..

739 oldal Keménytábla Ker.ár: 81 lej

Am megbocsátás ára raa Vajon sikerül-e a szerelmeV sseknek kimászniuk az érzelmi ccsapdából anélkül, hogy életre szóló sérüléseket szereznének? Sikerül-e győztesen kikerülni a háborúból, amit egymás ellen vívnak, de egymásért? Vagy marad az örök lángok közötti vergődés, a kínzó beteljesületlen vágyakozás a másik után? A megbocsátás valóban az őszinte szerelem szócsöve, vagy csupán egy emberi érzelmektől mentes tudatos cselekedet? Anna, a fiatal írónő, és Gábriel, az érzékeny trombitaművész szerelmi története lebilincselő, mert emberi, mert mai, és mert ők maguk is olyanok, mint mi vagyunk, Te, vagy én.

Egy kitelepítés története E „„…látta gyanútlan húgát az egyik idegen férfi ölében, ….látta az elárvult kisnyulakat éhen halni, további vadászatokat látott, őzekre, rókákra, vaddisznókra, szarvasokra, látta a diktátort medvékre lövöldözni az etetőknél,… ... látta anyját combig vízben rizst vágni, látta apját agyonverve a Szekuritátén, látta, ahogy apja nyolcvanegy évesen, szálegyenesen kisétál az utcára 1989 decemberében a forradalomba, látta, hogy látja, amint a diktátor űzött vadként menekül, de lelövik mint egy kutyát, és látta, hogy minden tele van örömmel és tele van fájdalommal.” Selyem Zsuzsa 1967-ben született Marosvásárhelyen és őrületesen tud mesélni.

AAz állomás 3 kutyái A állomás 3 kutyái című kötet Az olyan rövidprózai írások gyűjo teménye, melyek laza ciklusba szerveződnek. Annak ellenére, hogy egyes helyszínek felismerhetők, alapvetően világteremtő könyv, nem kíván parabolájává válni egyetlen létező történeti korszaknak sem, s noha nagyjából az 1948-1990 közötti periódusban játszódnak eseményei, a kötet nem vállalkozik a nevezett periódusban regnáló román kommunista államberendezkedés kritikájára sem. Serestély Zalán rövidprózái sajátosan ötvözik a borgesi intellektualizáló, konstruáltan modoros prózanyelvet egy olyan nem-narratív, inkább a versnyelvet jellemző hagyománnyal, mely a nyers tapasztalatiságra, térérzékelésre, a nyelv roncsolhatóságára és sérülékenységére alapoz.

272 oldal Keménytábla 109 oldal Keménytábla 100 oldal Keménytábla Kat. szám: 181064 Kat. szám: 181065 Kat. szám: 181066 Kat. szám: 181067 Klub ár: 72 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 42 lej Klub ár: 37 lej

Spiró György Ugron Zsolna Úrilányok Erdélyben Gerlóczy Márton

Mikecs Anna

Kőbéka Legyen a címe „Kálmánka”? De ki ez a Kálmánka? Legyen „Kálmán vitéz”? Van benne valami, csak éppen Kálmánka nem vitézkedik, bár kitüntetik érte.Legyen a címe „Lipót”? Megtévesztő, mert csak a negyede játszódik a Lipótmezőn, az elmegyógyintézetben. Mit szólnának ahhoz, hogy „Záp”? Húznák az orrukat? A térképen nem található, a főhős mégis oda születik, és oda is tér vissza. De a címnek azt is jeleznie kéne, hogy Kálmánka bebarangolja a fél világot és a különböző korszakbéli Magyarországokat. Előbb-utóbb választani kell a sok kaland közül. A 202. oldalon Kálmánka egy üres medence alján napozgat a gyíkokkal, a medence vízköpőjét, a nyájasan hallgató kőbékát nézegeti, és beszél is hozzá - legyen tehát „Kőbéka” a címe.

248 oldal Keménytábla Ker.ár: 57 lej

8

Álmodtam neked A jó novella Spiró szerint csapjon fejbe, amikor olvasom, aztán maradjon meg bennem, és ne tudjak szabadulni tőle. Lássam a képet lássa tehát az író is, amikor leírja -, és borzongasson meg, ha ismét és újra felmerül. Látjuk a képet. Fejbe csap minket. Végzetes. Velünk marad.

Altató Gerlóczy Márton regénye családi naplók, levelezések, néprajzi, prózai és lírai művek felhasználásával készült, de vázát két nagyobb lélegzetvételű írás, Jékely Márta és Schéfer Ida emlékirata adja.Az erdélyi családtörténetben úgy illeszkednek egymáshoz a női sorsok, mint a hajfonatban a szálak. Beletörődés, reményvesztettség, fájdalom, kitörni vágyás, csendes lázadás feszegeti szét és tartja mégis együtt a megtépázott életeket.

344 oldal Keménytábla 448 oldal Keménytábla Kat. szám: 181068 Kat. szám: 181069 Kat. szám: 181070 Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 64 lej Klub ár: 57 lej

Ez a legjobb Erdélyben gondolta. Hogy nem adja könnyen magát. A felszín poros, az utak rosszak. Tönkretett, lepusztított lett mostanra, de minél jobban körbeszimatolod, minél mélyebbre süllyedsz benne, annál inkább meglep.

253 oldal Keménytábla Kat. szám: 181071 Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ugron Zsolna további rendelhető címei:

Erdélyi menyegző Kat. szám: 181072 Ker.ár: 56 lej Klub ár: 50 lej A nádor asszonyai Kat. szám: 181073 Ker.ár: 56 lej Klub ár: 50 lej Hollóasszony Kat. szám: 181074 Ker.ár: 48 lej Klub ár: 43 lej

www.bibliofilkonyvklub.com


Gabriel Garcia Marquez

Aline Ohanesian

Orhan öröksége Aline Ohanesian maga is örmény menekültek nekültek leszármazottja, n nagyszülei túlélve az I. világháborús népirtást fiatalon találkoztak egy misszionáriusok által fenntartott árvaházban. Miután családot alapítottak, kivándoroltak az Egyesült Államokba, hogy egy szabad és demokratikus országban élhessenek. Az írónő beleszületett népének hagyományaiba, és már korán megismerkedett a 20. századi örmény történelemmel. Kilencéves volt, amikor nagymamája titokban elmesélte neki családja megrendítő történetét, melyet soha többé nem osztott meg senki mással. Mindkét főhőse felejthetetlen, erős karakter. A török Orhan, aki sokáig Németországban élt és dolgozott, nem foglalkozik a múlttal. Miután a nagyapja, Kemal meghal, rá száll a tarka szőnyegeket, kilimeket gyártó vállalkozása, az anatóliai házukat azonban egy ismeretlen nő örökli. Orhan repülőgépre ül, hogy felkeresse Amerikában a rejtélyes, kilencven éves Szedát, és kiderítse, milyen szerepet játszhatott Kemal életében.

256 oldal Kartonált Kat. szám: 181075 Ker.ár: 54 lej Klub ár: 47 lej

Söpredék Ahmet Ümit

Dervis kapu A történet nem m csakk lebi llebilincseebilin lincse lően izgalmas, de egyben a titkok könyve is. 700 évvel ezelőtt szörnyű gyilkosságot követtek el Törökországban. A bölcs, de kiismerhetetlen szúfi szerzetesek azóta sem tudják, hogy miért ölték meg egyik vezetőjüket.

Utazás Kelet-Európában A kötet García Márqueznek a keleti blokk államaiban 1957ben tett látogatásáról írt útinaplóit, riportjait tartalmazza. A fiatal újságíró a moszkvai Világifjúsági Találkozó résztvevőjeként Budapesten, Kelet-Berlinben, Csehszlovákiában és Lengyelországban is járt

136 oldal Keménytábla Kat. szám: 181082 176 oldal Keménytábla 502 oldal Kartonált Ker.ár: 44 lej Klub ár: 39 lej Kat. szám: 181083 Kat. szám: 181076 Ker.ár: 54 lej Klub ár: 47 lej Ker.ár: 70 lej Klub ár: 62 lej

Világirodalom

Egy hajótörött története

Sharon Guskin

A felejtés idejee Noah soha nem volt olt átlagos á lag át lagos os kiskis gyerek, retteg a víztől, gyakran talál ki mesébe illő történeteket, és folyton olyan meglepő dolgokról beszél, amikről egy korabeli gyereknek fogalma sem lehetne.

A Söpredék García Márquez első regénye: 1954-ben jelent meg először. Ma persze már óhatatlanul a Száz év magány és társai felől olvassuk ezt a korai remekművet, annál is inkább, mivel a főszereplő, a regény elején már halott, titokzatos orvos annak idején érkezett a regény helyszínére, az isten háta mögötti Macondóba.

Jodi Picoult

Kristin Hannah h

Egyszerű igazság

Fülemüle

Egy békés Pennsylvania állambeli amis kisvárosban halott újszülöttre bukkannak egy elhagyatott istállóban.

Carriveau csendes d kis ki falujáf l já ban Vianne Mauriac férjétől, a frontra induló Antoine-tól búcsúzik.

434 oldal Kartonált Kat. szám: 181077 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej

Egy hajótörött története, „aki tíz napig hánykolódott egy mentőcsónakban, étlen-szomjan, aztán a haza hősének kiáltották ki.

A tábornok útvesztője

A Nobel-díjas kolumbiai író ala132 oldal Keménytábla pos történeti kutatások nyomán Kat. szám: 181084 Ker.ár: 44 lej Klub ár: 39 lej írta meg a latin-amerikai kontiGabriel Garcia Marquez további rendelhető címei:

484 oldal Kartonált 541 oldal Kartonált A pátriárka alkonya Kat. szám: 181078 Kat. szám: 181079 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Kat. szám: 181087 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 53 lej Baljós óra Kat. szám: 181088 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej A szerelemről és más démoHiába telt el az a több, mint kétszáz év, Austen megunhatatlan szerző, akin nokról nem fog az idő vasfoga, klasszikusan feszes, egyúttal sziporkázóan elmés és Kat. szám: 181089 szellemes prózája soha nem megy ki a divatból. Történeteiben, melyek terKer.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej mészetesen egytől-egyig a szerelemről és a férjvadászatról szólnak, a hősSzáz év magány nők minden esetben hitelesek és szerethetőek, tűzrőlpattantak és okosak Kat. szám: 181090 gyakran éles ellentétében környezetük faragatlan ostobaságával vagy balga Ker.ár: 70 lej Klub ár: 62 lej érzéketlenségével. Jane Austen korai halála miatt a fájdalmasan rövid életmű hat befejezett nagyregényt tartalmaz: Értelem és érzelem (1811), BüszEgy előre bejelentett gyilkoskeség és balítélet (1813), A mansfieldi kastély ság krónikája (1814) valamint Emma (1815), Meggyőző ggy érvek Kat. szám: 181091 (1818), A klastrom titka (1818). Ker.ár: 44 lej Klub ár: 39 lej Egy emberrablás története Kat. szám: 181092 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Jane Austen Jane Austen Bánatos kurváim emlékezete összes regénye 1. összes regénye 2. Kat. szám: 181093 Ker.ár: 42 lej Klub ár: 39 lej Kat. szám: 181080 Kat. szám: 181081 Szerelem a kolera idején Kötetenként: Kat. szám: 181094 775 oldal Keménytábla Ker.ár: 70 lej Klub ár: 62 lej Ker.ár: 98 lej Klub ár: 86 lej

nensen „Felszabadító”-ként tisztelt Simon Bolivár történetét.

296 oldal Keménytábla Kat. szám: 181085 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 53 lej

Jane Austen

www.bibliofilkonyvklub.com

Az ezredes úrnak nincs, aki írjon A polgárháború után egymást követő kormányok valamelyike tizenöt éve rendeletet hozott: nyugdíjat ígért a köztársaság egykori katonáinak, de a bürokrácia malmai lassan őrölnek...

80 oldal Keménytábla Kat. szám: 181086 Ker.ár: 37 lej Klub ár: 33 lej

9


Umberto Eco

José Rodrigues dos Santos

Vaticanum

„Én minden egyes lépésnél szóltam neked, figyelmeztettelek, hogy a kárhozatba viszlek!”

Allan Massie

Caesar Decimus Junius Brutust, Julius Caesar rokonát, korábbi hadvezérét és legközelebbi bizalmasát Octavianus parancsára foglyul ejtik Galliában, ahol fogva tartója fiának, Artixesznek mesél Caesarról.

Világirodalom

A rózsa neve Az olvasó az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét tartja a kezében. Súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regényt. Krimit. Igazi nyomolvasást. A nyomok, persze, a tettes nyomai. Ki a tettes? Miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban? A rózsa neve nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a regény végén (a legeslegvégén) nem kapna választ erre a kérdésre. De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el a még sokkalta nagyobb kérdőjelek árnyékában. „Ki a tettes?” Ez a kérdés - figyelmeztet a regényhez írott „széljegyzeteiben” Umberto Eco, a tudós szemiotikaprofesszor - nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése. A rózsa nevétől a rózsáig hosszú az út, és kacskaringós, de belátható. Ami a rózsától a „tettesig” sötétlő homályt illeti, bizony válasz nélkül maradunk

748 oldal Keménytábla Ker.ár: 75 lej

Az ősi prófécia A világsikerű szerző legújabb regényében Tomás Noronha ismét izgalmas, ám életveszélyes megbízatást kap...Egy iszlám szélsőséges osztag bejut a Vatikánba, ahol az egyházat kompromittáló dokumentumok, majd maga a pápa is eltűnik. Kétségbeesett versenyfutás kezdődik az idővel, az események pedig még inkább felgyorsulnak, amikor az internetre felkerül a terroristák videója: az egész világ láthatja az elrabolt pápát, és hallhatja a megdöbbentő bejelentést, hogy aznap éjfélkor élő közvetítésben kivégzik. A pápa elrablása az egész világot megrázza, s beteljesedni látszik Malakiás jóslata: elszabadul a káosz. Tomás Noronha épp Szent Péter sírját keresi a nevét viselő bazilika alatt, amikor különleges megbízást kap magától a pápától, s ezzel máris a nyomozás kellős közepén találja magát. Vajon sikerül időben rájönnie, hol tartózkodik a pápa, s kideríteni, hogy ki az a rejtélyes Omissis, aki a szálakat a háttérből mozgatja?

296 oldal Keménytábla Kat. szám: 181096 492 oldal Keménytábla Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej

Kat. szám: 181097 Klub ár: 58 lej

Kat. szám: 181095 Klub ár: 66 lej Jaume Cabré

A Pamano zúgása ásaa

W Wendy Holden

A spanyol polgárháború után, a Franco-korszak legsötétebb éveiben a frissen végzett tanító, Oriol Fontelles nagy reményekkel érkezik a katalán hegyvidéki faluba, Torenába, hogy várandós feleségével megkezdjék új, békés életüket.

Auschwitz gyermekei A II. világháború idején Rachelt Auschwitzba küldik, de nem tudja, hogy a férjét lelőtték. Priska és párja együtt utaznak oda, de azonnal szétválasztják őket.

TTúlélőnek születtünk

Daniel Ellsberg

Végítéletgép Egy atomháború-tervező vallomásai Ellsberg könyve az őrület krónikája, amelyben a szerző a saját részvételét is elismeri.

540 oldal Keménytábla 384 oldal Kartonált 352 oldal Kartonált KKat. szám: 181098 Kat. szám: 181099 Kat. szám: 181100 KKer.ár: 89 lej Klub ár: 79 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej

SORSFORDITÓK a Magyar történelemben

John Grisham ham ha am William Golding

A Legyek Ura Sokáig kellemes, szinte idilli játéknak tetszik az egész: a jól nevelt angol fiúk ragyogóan megbirkóznak a nehézségekkel, s követik Ralphot, a született vezetőt, aki tüzet gyújt, és expedíciót vezet a sziget felderítésére. Ám az idillben - eleinte szinte észrevétlenül - sokasodnak a bajok: a vezérszerepre pályázó Jack nem hajlandó engedelmeskedni Ralphnak, és a fiúk közül egyre többen állnak mellé, s imádják vele együtt a Legyek Urát.

Mercer Mann fiatal, ígéretes, de nem befutott író. Elsőéves egyetemistáknak tanít irodalmat, és szeretné befejezni legújabb regényét, de állásából rövidesen felmentik, és az írással se jut előbbre. Ekkor keresi fel egy titokzatos nő, és nagyon jó fizetést ígér neki, cserébe azt kéri, hogy fejezze be félbehagyott művét. Bruce Cable híres szakértője a 20. századi írók első műveinek és kéziratainak, és a Princeton Egyetem könyvtárából ellopott, felbecsülhetetlen értékű öt Fitzgerald-kézirat feltehetően nála van.

266 oldal Keménytábla 392 oldal Kartonált Kat. szám: 181101 Kat. szám: 181102 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej

10

A sorozat történelmünk kezdeteitől a rendszerváltásig bemutatja a kiemelkedő, sorsfordító történelmi személyiségeket. Kitűnő segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek.

Camino sziget

Estók ók János

Oborni Teréz O

Rainer M. János

Turbucz Dávid

Deák ák Ferenc

Bethlen Gábor Be

Nagy Imre

Horthy Miklós

64 oldal Keménytábla Kat. szám: 181103 Ker.ár: 29 lej Klub ár: 26 lej

64 oldal Keménytábla Kat. szám: 181104 Ker.ár: 29 lej Klub ár: 26 lej

64 oldal Keménytábla Kat. szám: 181105 Ker.ár: 29 lej Klub ár: 26 lej

64 oldal Keménytábla Kat. szám: 181106 Ker.ár: 29 lej Klub ár: 26 lej

Rendeljen telefonon: 0734-060 731


Snorri Kristjansson

Vikingek végnapjai A végzet kardjai Ulfar Thormodsson számára Stenvik városa az utolsó megálló egy kétéves utazás során, mielőtt hazatérhetne száműzetéséből. Más, nagyobb erők számára azonban Stenvik lesz egy nagy háború végső csatatere: a nagy háborúé, amelyben a régi istenek csapnak össze az új Fehér Krisztussal. A nagy háborúé, amely vértengerré változtatja a földet.A tenger felől ismeretlen, sötét ellenség közeledik, sorra égetve fel a szigetek és a partvidék keresztény templomait, kolostorait és falvait. A szárazföld felől a Fehér Krisztus hitét hirdető király, Olav Tryggvason tör előre egyre növekvő seregével. A Stenvik körüli erdőkben az otthonaikat elvesztett nincstelenek bosszúra és vérre szomjazva gyülekeznek.

328 oldal Keménytábla Ker.ár: 57 lej

Egyikünk hazudik A bárányok hallgatnak rajongóinak Lecter Hannibal óta nem volt ennyire zseniális sorozatgyilkos. Dr. Hamish Wolfe intelligens, karizmatikus és nagyon meggyőző orvos.

Északi vizeken

Eredet

344 oldal Keménytábla Kat. szám: 181107 Kat. szám: 181108 Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej

Robert Langdon, a szimbolika és a vallási ikonológia harvardi professzora a bilbaói Guggenheim Múzeumba érkezik, hogy részt vegyen egy felfedezés bemutatásán, amely ,,mindörökre megváltoztatja a tudományokat”. Az esemény házigazdája Langdon barátja és egykori tanítványa, Edmond Kirsch, a negyvenéves tech-mágnás, akit káprázatos találmányai és merész előrejelzései az egész világon vitatott figurává tettek. A mai este sem kivétel: azt állítja, hogy egy megdöbbentő áttörést jelent be, amelynek messzeható következményei lesznek. Ám Langdon és a több száz vendég legnagyobb döbbenetére, az esemény még azelőtt tragikus véget ér, hogy igazán elkezdődhetne. Langdon kétségbeesett menekülésre kényszerül a múzeum igazgatónőjével, Ambra Vidallal. Barcelonába szöknek, és veszélyes kutatásba kezdenek egy jelszó után, amely megnyitja Kirsch titkát. Langdonnak és Vidalnak meg kell találnia az utat a város labirintusszerű átjáróiban egy olyan ellenséggel szemben, amely minden fordulónál egy lépéssel előttük jár. A nyomot, amelyet követnek, csak rejtélyes szimbólumok és többértelmű modern művek jelölik, de Langdon és Vidal sorra megfejti a nyomravezetőket, és végül szemtől szembe kerülnek egy világrengető igazsággal, amely rejtve maradt - egészen mostanáig.

Georges Simenon n

576 oldal Keménytábla Ker.ár: 65 lej

1859-ben járunk. Patrick Sumner, miután a brit hadseregből dicstelenül menesztették Indiában, elszegődik egy bálnavadászhajóra, amely a sarkvidékre indul. A hajóorvosi állás kis fizetséget jelent, Sumner azonban ebben a helyzetben nem lehet válogatós.

A vonat

J.D. Robb

Marcel Féron átlagos életet él a ritkán lakott Ardennek kis falvainak egyikében egészen 1940. május 10-ig, amikor német tankok lépik át a belga határt. A férfinak a környezetéhez hasonlóan el kell hagynia az otthonát a dél felé menekülő lakosság nagy része tehervagonokba zsúfolódik...

Gyorsan, némán és halálos pontossággal érkeztek a lövések. A Central Park jégpályáján másodperceken belül három halott hevert. Orvlövész szabadult New York utcáira, és Eve Dallas hadnagynak pályafutása legfelkavaróbb és legkeményebb nyomozásával kell szembenéznie.

Halálos növendék

479 oldal Kartonált 150 oldal Kartonált 383 oldal Kartonált Kat. szám: 181109 Kat. szám: 181110 Kat. szám: 181111 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 37 lej Klub ár: 33 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej

Robin Cook

Kat. szám: 181112 Klub ár: 58 lej

Dan Brown további rendelhető címei:

A Da Vinci-kód Ker.ár: 57 lej A megtévesztés foka Ker.ár: 57 lej Angyalok és démonok Ker.ár: 65 lej Az elveszett jelkép Ker.ár: 65 lej Digitális erőd Ker.ár: 65 lej

Kat. szám: 181113 Kat. szám: 181114 Kat. szám: 181115 Kat. szám: 181116 Kat. szám: 181117

Klub ár: 50 lej Klub ár: 50 lej Klub ár: 58 lej Klub ár: 58 lej Klub ár: 58 lej

James Clavell Gajdzsin

Hibridóma Sokk Ragály Az orvoskrimik mesterének klasszikusa egy halálos járványsorozatról, melyet nemcsak vírusok terjesztenek, hanem sötét mesterkedés is.

A Harvard Egyetemen tanuló két barátnő, Deborah és Joanna csábító hirdetést talál az egyetemi lapban: egy exkluzív klinika busás összegért petesejtdonorokat keres. A talpraesett Deborah meggyőzi Joannát, hogy jelentkezzenek.

A végzetes sejt Lynn Peirce negyedéves medika a dél-karolinai Mason-Dixon Orvosi Egyetemen. Egészen addig úgy érzi, hogy sínen van az élete, amíg egyébiránt egészséges barátján kisebb térdműtétet nem hajtanak végre az egyetem oktatókórházában.

Japán, 1862. Az ország az eroteljes amerikai nyomásra már megnyitotta kapuit a külföld elott - de épp csak résnyire. Az „Istenek Földjén” zűrzavar uralkodik: az egyre inkább elszegényedo szamurájok egy csoportja szeretné megfosztani hatalmától a sógunt. Japán irányítását ismét a Mennyek Fiára, a császárra akarják bízni, akinek kezébol annak idején az elso sógun kiragadta a kormánypálcát. Az ország nagyurai, daimjói közül is sokan úgy gondolják, hogy a sogunátus intézménye megérett a változtatásokra, de ezeket a változtatásokat maguk szeretnék végrehajtani a sóguni cím birtokában.

480 oldal Kartonált 391 oldal Kartonált 432 oldal Kartonált Kat. szám: 181118 Kat. szám: 181119 Kat. szám: 181120 1 304 oldal Kartonált Kat. szám: 181121 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 53 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 48 lej Ker.ár: 55 lej Klub ár: 49 lej Ker.ár: 130 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

Klub ár: 115 lej

11

Thriller

Sharon Bolton

Dan Brown Ian McGuire


Anthony A nthon McCarten

A legsötétebb óra 1940 májusa. Nagy-Britannia háborúban áll. Egyik európai demokrácia hullott el a másik után gyors egymásutánban a blitzkrieg rémségei közepette, a náci bakancsok és sortüzek előtt. Úgy tűnt, a megszállás bármikor bekövetkezhet. Ebből a magával ragadó, minden egyes napot óráról-órára kielemző beszámolóból kiderül, hogy a bizonytalan Churchill milyen sokszor rángatta ki országát a kátyúból. Az elismert, BAFTA-nyertes Anthony McCarten egy eddig soha nem látott oldalát mutatja be a XX. század egyik kiemelkedő történelmi személyiségének. Megtudhatjuk, Churchill hogyan gyakorolta és írta át újra és újra a legfontosabb beszédeit, hogyan és mikor merült fel benne a békeszerződés lehetősége a náci Németországgal, és megismerhetjük a dunkirki evakuáció során betöltött szerepét. De a könyv elsősorban arról a huszonöt napról mesél, amely bálványt csinált egy emberből.

282 oldal Kartonált Kat. szám: 181122 Ker.ár: 53 lej

Klub ár: 47 lej

Joshua Levine Winston Churchill

Ifjúságom

1874-1904 Churchillt a legtöbben csak úgy ismerik, mint a buldog természetű és buldog kinézetű angol miniszterelnököt, aki legyőzte Hitlert. Kevesen tudják róla, hogy lelkes tollforgató volt és elnyerte az irodalmi Nobel-díjat is. Ebben a - legjobbnak tartott - könyvében élete első harminc évéről ír, ami nem volt mindig felhőtlen.

DUNKIRK A mozifilm történelmi háttere 1940-ben, a franciaországi Dunkerque kikötővárosában több mint 300000 csapdába esett szövetséges katonát mentett ki a náci Németország karmaiból egy rendkívüli tengeri evakuációs hadművelet. A kilenc napig tartó csatában részt vevő katonák, tengerészek, pilóták és civilek igaz története az évek során legendává vált. A Winston Churchill által ,,csoda”-ként emlegetett mentőakciót most a több bestsellert is jegyző történész, Joshua Levine tárja fel, beavatva az olvasókat az események hátterébe, kiegészítve az áttekintést veteránokkal és túlélőkkel készített friss interjúkkal. A dunkerque-i csatában megsemmisültek a szövetséges hatalmak főerői. Franciaország elveszítette hadseregének legütőképesebb alakulatait.

327 oldal Keménytábla Kat. szám: 181123 416 oldal Keménytábla Ker.ár: 64 lej Klub ár: 57 lej Ker.ár: 65 lej

Kat. szám: 181124 Klub ár: 58 lej

Pan-dji

Történelmi

Vádirat Észak-Koreáról keveset tudunk. d k Az országgal kapcsolatos híreket a nukleáris és rakétakísérletek, vagy a kommunista dinasztia aktuális uralkodójának külső szemlélő számára megdöbbentő kinyilatkozásai, tettei dominálják.Belső világáról, az emberek hétköznapjairól, gondjaikról, bánataikról imitt-amott jelentek meg írások, főként észak-koreai menekültek tollából, olyanokéból, akiknek sikerült megszökniük az északi rendszer poklából. A Vádirat azonban az első mű, melynek írója ma is Észak-Koreában él. A személyével kapcsolatos részletek a szerző védelme érdekében homályban maradnak. Olvasva az írásokat hol elcsodálkozunk, hol megdöbbenünk. Felháborodunk, gyomrunk görcsbe rándul: lehetséges, hogy a 21. században ilyen élet jut osztályrészül egy egész népnek, huszonhétmilliónyi embertársunknak.

262 oldal Keménytábla Ker.ár: 57 lej

Norman Ohler Joshua Rubenstein

Sztálin utolsó napjai

Totális kábulatt Drogok a harmadik birodalomban Németek milliói már a háború kitörése előtt elképesztő mennyiségben fogyasztották a teljesítményüket megsokszorozó, hangulatukat feljavító, ám súlyos függőséget okozó és testi-lelki leépüléshez vezető szert.

Mihael Bar-Zohar - N. Misál

A halál, amely megmentette a világot 1953. március 5-én távozott az élők sorából Joszif Sztálin, minden idők egyik legkegyetlenebb diktátora, akinek halálát is, halála előtti terveit is sok titok övezi a mai napig.

392 oldal Keménytábla Kat. szám: 181125 Kat. szám: 181126 Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej

336 oldal Keménytábla Kat. szám: 181127 Ker.ár: 55 lej Klub ár: 49 lej

353 oldal Keménytábla Kat. szám: 181128 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej

Nincs lehetetlen küldetés A Nincs lehetetlen küldetés c. kötetükben Michael Bar-Zohar és Nisszim Misal bemutatja az Izraeli Különleges Erők, a MOSZAD harminc legvéresebb, leglendületesebb és legbátrabb bevetését.

HORROR!

Virginia Vallejo Deirdre Bair

Al Capone

Szerettem Pablót, gyűlöltem Escobart

Legenda és valóság ág Al Capone, az ,,első számú közellenség” a fénykorától mind a mai napig rabul ejti a képzeletet. Szegény brooklyni környezetből emelkedett ki és lett az amerikai történelem leghírhedtebb gengsztere.

Bensőséges portré a gyönyörű kolumbiai tévébemondónő, Virginia Vallejo és a hírhedt „Kokainkirály”, Pablo Escobar kapcsolatáról, amely hamarosan Penélope Cruz és Javier Bardem főszereplésével a mozikban is látható.

Sidney ey n Sheldon

Félsz a sötétben? en A világban egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási viszonyok. Árvizek, özönvízszerű esők, tornádók, szárazság, cunamik. Az ózonlyuk megnagyobbodásának, a globális felmelegedésnek a káros következményei könyörtelenül éreztetik hatásukat szerte a világban, a szemünk láttára pusztul a környezet, az emberek.

484 oldal Keménytábla 414 oldal Kartonált 432 oldal Kartonált Kat. szám: 181131 Kat. szám: 181129 Kat. szám: 181130 Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 57 lej

12

Ellen D Ell Datlow

SSötétség Huszonöt modern horrornovella Ellen Datlow, a science fiction-, fantasy- és horrornovellairodalom talán legismertebb szerkesztője ebben az egyedülálló antológiájában sokszínű válogatást kínál két évtized horrorterméséből. Az ínyenc gyűjtemény novelláiban kifinomult pszichológiai érzékenység keveredik felkavaró brutalitással.

502 oldal Keménytábla Kat. szám: 181132 Ker.ár: 81 lej Klub ár: 72 lej

Rendeljen telefonon: 0734-060 731


Charles Martin

Hegyek között Pierre Lemaitre

Viszontlátásra odafönt A tét egymillió frank. És az életük. A Viszontlátása odafönt nemcsak lebilincselő, fordulatos krimi, hanem Balzac, Victor Hugo, Maupassant világát felidéző nagyregény, méltán váltott ki lelkesedést mind a közönség, mind a kritikusok körében.

Egy viharos éjszakán két idegen várakozik a Salt Lake City-i repülőtéren. Ashley Knox vonzó, sikeres újságíró, az általa olyanynyira várt esküvőjére igyekszik. Dr. Ben Payne ortopédsebész és nem mellesleg tapasztalt hegymászó éppen egy orvosi konferenciáról tart hazafelé, hogy a másnapra előjegyzett műtétjét elvégezhesse.

Emma Donoghue

A csoda A 19. századi Írország kellős közepén, az ingoványos, tőzegszagú lápvidéken a burgonyavész és a tömeges kivándorlások miatt megfogyatkozott lakosság életét a katolikus vallás, a helyi hiedelemvilág és a csekély élelem megszerzése határozza meg.

Dave Eggers

Atyáitok?

Hol vannak ők? És a próféták örökké élnek-é? 520 oldal Kartonált 312 oldal Kartonált 320 oldal Keménytábla Az űrhajós Kev egyszer csak egy elhagyott katonai bázison bá találja lál Kat. szám: 181133 Kat. szám: 181134 Kat. szám: 181135 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej magát, hozzáláncolva egy cölöphöz, és valami fura alak kérdése-

Leslie L.Lawrence

Kiera Cass

A tizenhárom kristálykoponya I-II.

Matrjoska és az őrült Hernán, a bolond, beszélő szerzetes I-II. tehénnel találkozik a kukoricásban; a Grófnő kastélyában tombolni kezd egy kísértet... 852 oldal Kartonált Kat. szám: 181136 Ker.ár: 63 lej Klub ár: 56 lej

Valaki belő Leslie L. Lawrence ablakán, előkerül egy titokzatos matrjoska baba, Nalá kolostorát elöntik a kincsvadászok...

A szirén

221 oldal Kartonált Kat. szám: 181141 Ker.ár: 49 lej

Klub ár: 43 lej

Sok évvel ezelőtt az Óceán Ó á megmentette Kahlent a vízbe fúlástól, aki azóta szirénként szolgálva fizeti neki vissza a tartozását, és a hangjával a halálba csalja az embereket.

544 oldal Kartonált 296 oldal Kartonált Jaume Cabré Kat. szám: 181137 Kat. szám: 181138 Ker.ár: 63 lej Klub ub áár: r:: 56 llej e Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Én vétkem ej A regények regénye

Tom Hankss

Különleges es karakterek A többszörös Oscar-díjas színész, aki forgatókönyvíróként, rendezőként és producerként is kipróbálta már magát, néhány éve irodalmi igényű írásokat jelentet meg a The New York Times, a Vanity Fair és a The New Yorker hasábjain. Ez az első kötete, melyet világszerte nagy várakozás előz meg.Közismert, hogy a színész rajong a régi, mechanikus írógépekért - mind a 17 történetben valamilyen módon megjelenik egy. Némelyikben főszereplő, más írásokban egyetlen utalás erejéig kerül elő ez a huszonegyedik században divatjamúlt régiségnek ható masina.

423 oldal Keménytábla Ker.ár: 65 lej

Sarah Waters

A szobalány Egy napon beállít az egyik legkedveltebb tolvaj, Gentleman. Az elegáns szélhámos csábító ajánlatot tesz Sue-nak: ha elnyeri a naiv, nemes hölgy, Maud Lilly mellett a szobalányi állást, és segít Gentlemannek a nő elcsábításában, megosztoznak majd Maud hatalmas örökségén...

A hatvanéves, korai Alzheimer-kórral diagnosztizált Adrià Ardèvol megvizsgálja az életét, mielőtt sorra elveszítené az emlékeit. Felidézi gyermekéveit, amikor a tehetős családja egy gondjaira bízta a nevelését. Anyjára gondol, a visszafogott, hideg, gyakorlatias asszonyra, és a titokzatos apjára, akinek erőszakos halála miatt örökös bűntudatot érez. A család régiségboltja az egész világot jelentette a kis Adrià számára. E világ középpontjában a legértékesebb kincs az a Storioni hegedű, melynek tokja egy évekkel korábbi, rejtélyes bűneset nyomait hordozta. Adrià gyermekkora megválaszolatlan kérdésekkel és pasziánsszal, szeretetlenségben telik. Történelmet és nyelveket tanul az apja kedvéért, hegedülni az anyja kedvéért. Amikor egy baleset véget vet apja életének, Adrià világa megtelik bűntudattal, titkokkal és kétségekkel. Visszaemlékezése pedig egészen távolra visz: a késő középkori kolostorok világától a náci koncentrációs táborokon át egészen a huszadik századi Kongóig.

620 oldal Kartonált Kat. szám: 181139 Kat. szám: 181140 688 oldal Keménytábla Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 95 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

Kat. szám: 181142 Klub ár: 88 lej

13

Kaland

ket akar feltenni neki. Azt mondja, ismerik egymást (mint kiderül, egy egyetemre jártak), és nem akar semmi rosszat, csak megérteni a dolgokat. Mert nem bír úgy élni, hogy minden egyre érthetetlenebbé válik számára az országában. Például az is, hogy Kev miért nem repülhet fel a Holdra. Arra miért nincs pénz, ha Amerika közben mindenféle fölösleges háborúkat tud vívni távoli országokban? Így kezdődik az egyik legnépszerűbb mai amerikai író feszes, felkavaró regénye, amelyben a szerző - emberrabló hősével, az átlagamerikai Thomasszal - a mai amerikai társadalom keserves kérdéseire keres választ. S ha átérezzük ennek a zavart elméjű fiatalembernek a küszködését, talán azt is jobban megértjük, hogy az amerikaiak miért olyan embert választottak elnöküknek, mint Donald J. Trump, és miért szeretnének „újból naggyá válni”. „Nemzedékének legnagyobb hatású írója.”


Her Royal Highness Princess Michael of Kent

Daisy Goodwin

Viktória 1837-ben egy százötven centis fi fiatal t l llány á került Nagy-Britannia trónjára: a szőke, kék szemű, akaratos Viktória. Nagy szerencséje volt: alig egy hónappal korábban lett tizennyolc éves, tehát önállóan uralkodhatott. Anyja, a kenti herceg özvegye, és kegyence, John Conroy, addig a széltől is óvták, elzárták a világtól és az emberektől. Társaságba nem vitték, barátnőt nem szerezhetett. Most szívesen irányították volna, ha hagyja magát. Minden férfi, aki rokonságban állt vele, azt híresztelte, hogy szubnormális és hisztérikus. Boldogan megkönnyítették volna hát az életét: ők uralkodnak, Viktória meg pihenjen. Egyetlen ember bízott benne: a miniszterelnök, Lord Melbourne. Tehetséges, jellemes politikus volt, aki életéből négy évet szentelt annak, hogy az uralkodásra fel nem készített gyereklányból a maga lábán megálló királynőt faragjon. Ma már tudjuk, hogy mekkora királynőt.

417 oldal Keménytábla Ker.ár: 70 lej

Kat. szám: 181143

A szerelmes királynő

Klub ár: 62 lej

Négy ország uralkodója Az angol királyi család magyar hercegnéjének történelmi regénye a 15. századba, a százéves háború korába viszi el az olvasót. Aragóniai Jolán 19 éves, amikor feleségül adják Lajoshoz, az Anjou herceghez. Barátait és családját hátrahagyva a fiatal lánynak bizonyítania kell rátermettségét a francia királyi család pletykákkal, cselvetésekkel és árulásokkal terhelt légkörében.

A koronázatlan királyné

416 oldal Kartonált Kat. szám: 181144 Ker.ár: 60 lej Klub ár: 53 lej

257 oldal Kartonált Kat. szám: 181145 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej

Agnés Sorel a nápolyi királyné, Aragóniai Jolán bizalmasaként, a királyné fiának kíséretével érkezik a francia királyi udvarba, és szépségével, valamint gyors észjárásával mindenkit hamar lenyűgöz. Magára vonja a király figyelmét is: VII. Károly szívét annyira rabul ejti Agnés, hogy nemcsak szeretőjévé választja, de nyíltan felvállalja kapcsolatukat.

Helen Rappaport

A négy nővér Phyllis T. Smith h

Híres nők

A Palatinus-domb lányai Két évvel azután, hogy Augustus császár véres győzelmet aratott Marcus Antonius és Kleopátra felett, diadalmenet élén tér vissza Rómába. Távolléte alatt meglehetősen furcsa társat talált egyetlen gyermeke, Julia mellé Szeléné személyében, aki a legyőzött egyiptomi királynő és szeretője lánya. Augustus felesége, Livia árgus szemekkel figyeli a rábízott Szelénét, akinek nehezére esik elfogadnia új otthonát és szülei ellenségeit. A rokoni kapcsolat és a kioltott vér által összekovácsolt három nő Livia, Szeléné és Julia Róma legfelső társadalmi rétegének veszélyes világába kerül, minden egyes mozdulatukat politikai stratégiák határozzák meg, és a legszemélyesebb döntéseik is a császár kezében vannak.

400 oldal Kartonált Kat. szám: 181146 Ker.ár: 60 lej

Klub ár: 53 lej

Robert K. Massie

A Romanovok Az utolsó felvonás 1991 júliusában kilenc csontvázat emeltek ki egy sekély tömegsírból Szibériában, Jekatyerinburg közelében, alig néhány mérföldnyire az elhíresült pincehelyiségtől, ahol az utolsó cárt és a családját hetvenhárom évvel korábban meggyilkolták.

A Romanov nagyhercegnők k elveszett életei 1918. július 17. Négy fiatal nő lesétál annak a jekatyerinburgi háznak a pincéjébe, amely egy ideje már az otthonuk és börtönük. Közülük a legidősebbik huszonhárom, a legfiatalabb mindössze tizenhét éves. Szüleikkel és öccsükkel együtt valamennyiüket brutális módon meggyilkolják. Bűnük csak annyi, hogy minden oroszok cárjának és cárnőjének a lányai. A lányok saját leveleiből és naplóiból merített, eleven képet fest életükről a Romanov-dinasztia végnapjaiban. Úgyszólván ez az első alkalom, hogy végigkövethetjük életútjukat a roppant kiváltságos, mégis erősen zárt világban, a jórészt egyszerűen eltöltött gyermekévektől kezdve a fiatal nővé érlelődésig, miközben megismerkedünk első romantikus szerelmeikkel, reményeikkel és álmaikkal, legvégül a forradalom és rettenetes következményei okozta traumával.

375 oldal Keménytábla Kat. szám: 181147 594 oldal Keménytábla Ker.ár: 81 lej Klub ár: 72 lej Ker.ár: 81 lej

Kat. szám: 181148 Klub ár: 72 lej

Susan Nagel el

Mária Terézia Mária Antónia lányának sorsa Mária Terézia Sarolta, Magyarország uralkodójának unokája a francia monarchia zűrzavaros utolsó napjaiban eltűnt a nyilvánosság Lev Tolsztoj elől. A forradalmárok a kisAnna Karenina 1-2 lányt a királlyal, öccsével, a 1874-et írunk. A vibráló, gyönyörű Anna Kareninának megvan mindkis Lajos Károly trónörökösene, a férje magas rangú kormánytisztviselő, és Anna a szentpétervári sel, nagynénjével és édesanyúri társaság megbecsült tagja. Ám Anna egy nap bátyja, Oblonsky ké- jával együtt börtönbe vetették. Amikor végül 1795 decemberében résére Moszkvába utazik, hogy segítsen megmenteni annak zátony- az akkor tizenhét éves Mária Terézia, XVI. Lajos és Mária Antónia ra futó házasságát. Moszkvában összetalálkozik Vronsky-val, a fess utolsó életben maradt gyermeke kiszabadult, családja sorsáról mit huszártiszttel, akivel azonnal heves vonzalmat éreznek egymás iránt, sem tudva bizonytalan jövő elé nézett: egyszerre volt árva, számnoha Vronsky épp Oblonsky sógornőjének, Kittynek csapja a szelet. űzött és különféle politikai tervek önkéntelen főszereplője.

921 oldal Keménytábla Ker.ár: 97 lej

14

Kat. szám: 181149 474 oldal Keménytábla Klub ár: 86 lej Ker.ár: 81 lej

Dai Weina Randel

A fényes hold császárnője VU császárnő,a Kínai történelem egyetlen női uralkodójának története. A császár halálával minden megváltozik a palotában. Mej, a korábbi ágyas felszabadul, a szereleme,Fácán pedig megörökli a trónt, ami új korszak kezdetét jelenti Kínában.

424 oldal Keménytábla Kat. szám: 181150 Kat. szám: 181151 Klub ár: 72 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 57 lej

Rendeljen telefonon: 0734-060 731


Danielle Steel

Jane Austen

Büszkeség és balitélet

Shannon Winslow w

A jómódú Mr. Bennetnek falusi földbirtoka, buta és fecsegő felesége, valamint öt lánya van. Jane, a legidősebb szép és kedves, bele is szeret Mr. Bingley, a szomszéd birtok bérlője. De barátja, Mr. Darcy, aki gőgös, kellemetlen alak, nemcsak hogy kemény vitákba keveredik Elizabeth-tel, Jane briliáns eszű és éles nyelvű húgával...

Elizabeth és Mr. Darcy csaknem egy éve házasok, heves vitáik immár a múlt homályába vesztek. De vajon hogyan élik át a házas élet első jelentős válságát? Ki lehet Georgiana titkos szerelme? Miféle bajba keveredik legközelebb Wickham? Utoléri valaha is Lady Catherine-t a megérdemelt büntetése?

Titkok és szenvedélyek vedé dél dé élly lyek ekk Clare Boylan Charlotte Brontëë

Emma Brown Amikor Charlotte Brontë 1855ben meghalt, már megírta új regényének két fejezetét, mely egy titokzatos leányról szól, és az írónő legnagyszerűbb művének ígérkezik a Jane Eyre óta.

A Dél ajándéka Alexa Hamilton tősgyökeres jenki létére egy előkelő déli családból származó férfihoz megy feleségül aki hétévi házasság után faképnél hagyja feleségét és leányát. Alexa megszerzi a jogi diplomát, a manhattani bíróságon helyezkedik el, és hírneves ügyészként lesz sikeres.

A kör bezárul Tana karrierre vágyik, és ezért bármit hajlandó lenne feláldozni: szerelmet, nyugalmat, jólétet. Jogot tanul, mert pályáját csak az igazi bajnokaként tudja elképzelni. Elismert ügyész lesz, de sikereire árnyékot vet egy fiatalkori szörnyű emlék, ami miatt párkapcsolatai sorra szerencsétlenül alakulnak.

336 oldal Kartonált 288 oldal Kartonált 358 oldal Kartonált 327 oldal Kartonált 323 oldal Kartonált Kat. szám: 181152 Kat. szám: 181153 Kat. szám: 181154 Kat. szám: 181161 Kat. szám: 181162 Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 47 lej Ker.ár: 22 lej Klub ár: 19 lej Ker.ár: 22 lej Klub ár: 19 lej

Lorraine Heath

Mindent egy lapra

Esküvő újratöltve

A havishami ördögfiókák 2. Egy fülledt nyári éjszaka Edward Alcott enged a kísértésnek, és a sötét kertben megcsókolja Lady Julia Kenney-t. Sosem érzett szenvedély ébred benne, de elfojtja magában, amikor a hölgy nőül megy az ő ikertestvéréhez, Greyling grófjához.

Miután az oltár előtt faképnél hagyta a vőlegénye, Faith Holland úgy döntött, egy másik városban kezd új életet. Néhány év múlva, immár idősebben és egy kicsit bölcsebben is - elhatározza, hogy itt az ideje viszszatérni családi szőlőbirtokra.

A herceg szeretője A havishami ördögfiókák 1. Hat balsikerű báli szezon után Miss Minerva Dodger úgy dönt, hogy vénlány marad, mert elege van a hozományvadász udvarlókból.

Hotel Vendome A Vendome Hotel eleganciájának, páratlan szolgáltatásainak hamar híre megy az előkelő és gazdag körökben. A szálloda ideális búvóhely a hírességeknek, ugyanakkor varázslatos otthon a tulajdonos és családja számára.

Zoya ZZo A regény 1917 forradalom dúlta Oroszországától a közelmúlt New Yorkjáig kíséri egy csodálatosan tiszta teremtés életét. Zoya az első világháború éveiben érik gyönyörű asszonnyá. A történelem viharai a cári udvarból Párizsba sodorják, a világhírű orosz balett-társulat tagjaként.

373 oldal Kartonált 320 oldal Kartonált 400 oldal Kartonált 343 oldal Kartonált 383 oldal Kartonált Kat. szám: 181155 Kat. szám: 181156 Kat. szám: 181157 Kat. szám: 181163 Kat. szám: 181164 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 42 lej Klub ár: 37 lej Ker.ár: 42 lej Klub ár: 37 lej Ker.ár: 22 lej Klub ár: 19 lej Ker.ár: 22 lej Klub ár: 19 lej

Nora Roberts

Az éj leple alattt

Határtalan vágy

A békés magányra vágyó Maggie Marylandbe költözik, hogy befejezhesse egy film főcímzenéjét. Házat is vásárol, amelyhez hatalmas, ám elhanyagolt birtok tartozik. Az asszony a helybeli tájépítész, Cliff Delaney segítségét kéri, hogy a kert újra a régi pompájában tündököljön.

Vérében van a föld és az állatok szeretete, ezért a nagyapja halála után Jillian Baron számára magától értetődő, hogy átveszi a montanai birtok irányítását. A végtelen látóhatár, a távoli, hófedte hegycsúcsok és a határtalan szabadság a földi paradicsomot jelentik neki.

Julianne Donaldson

Edenbrooke örököse Philip Wyndham sohasem irigyelte a bátyját, Edenbrooke leendő örökösét. Inkább lenne a maga szerencséjének a kovácsa, mint hogy a cím és a rang szabta korlátok között éljen.

Meghallgatott imádság

Becsüld önmagad

Faith Madison a gazdagok irigylésre méltó életét éli Manhattanben bankár férje oldalán. Két lányt nevelt fel, s mindvégig teljesítette a feleség és anya feladatait. Ám a szíve mélyén olyan titkot őriz, amelyet senkivel nem oszthat meg.

Carole Barber ünnepelt hollywoodi színésznő, egy este iszonyatos erejű robbanás rázza meg a Louvre közelben húzódó alagutat, s az egymásra torlódott járművek egyikében ott fekszik eszméletét vesztve Ö is.

320 oldal Kartonált 319 oldal Kartonált 70 oldal Kartonált 339 oldal Kartonált 317 oldal Kartonált Kat. szám: 181158 Kat. szám: 181159 Kat. szám: 181160 Kat. szám: 181165 Kat. szám: 181166 Ker.ár: 45 lej Klub ár: 40 lej Ker.ár: 45 lej Klub ár: 40 lej Ker.ár: 29 lej Klub ár: 26 lej Ker.ár: 22 lej Klub ár: 19 lej Ker.ár: 22 lej Klub ár: 19 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

15

Romantikus

Kristan Higgins


Jakupcsek Gabriella Pam Grout

Kreatív lélek

Megúszhatatlan Ahogy a gyerekeimnek elmesélem Könyvében végiggondolja, melyek az élet megúszhatatlan helyzetei, melyek azok a kérdések, amelyekkel előbb-utóbb mindnyájan szembesülünk – s közben arra is keresi a választ, hogy hogyan mesélheti el mindezt a kislányának.

És te hogy vagy? gyy??  Bővebben... Hajlamosak vagyunk túl sokat foglalkozni másokkal, mások életével, vagy éppen véleményével, eltűrjük, hogy megmondják, mit gondoljunk, s közben megfeledkezünk arról, mivel tartozunk saját magunknak. Szeretjük a másik embert önmagunk tükrében nézni és látni, és sokszor felszínesen ítélkezünk.

Játékos gyakorlatok a bennünk élő művész felébresztésére A humoráról, llelkesedéséről és lényegre törő útmutatán ssairól híres Pam Grout - az olyan bestselleerek írója, mint az E2 - meginvitál téged egy teljes éven át tartó ó tanfolyamra, ttan nffo foly llyam amrra, mely me során felismerheted és szabadjára engedheted a veleszületett kreativitásod. A művészet és kreativitás megélése nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy egész galériányi csendéletet festesz, vagy elénekelsz egy Grammy-díjas dalt. Egyszerűen azt jelenti, hogy találsz módot arra, hogy hangot adj a világban a belső múzsádnak. Igen, nyilván ott a rajzolás, a táncolás, az éneklés és az írás. De az is művészet, hogy megalkotod a saját angyalszárnyaid, feltalálsz egy új játékot, átrendezed a lakást, főzöl valami extrát vagy bármit, ami a benned rejlő bohém művésznek eszébe jut.

301 oldal Keménytábla 320 oldal Keménytábla Kat. szám: 181167 Kat. szám: 181168 325 oldal Kartonált Kat. szám: 181173 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej

JJacquii Atkin A ki

Kerámiakönyv kezdőknek és haladóknak A könyv egyrészt olyan alkotóknak szól, akik kis műhelyükben alapvető felszereltséggel, eszközökkel és szakismerettel rendelkeznek, másrészt a felrakott és a lapból épített változatokat akár otthon is el lehet készíteni, és műhelyben kiégettetni. Ötletadónak is remek, bárki, akár szállodák, vendéglátó cégek szép formájú, praktikus, újszerű kerámiaedényeket választhatnak ki és gyártathatnak le a könyvből.

224 oldal Keménytábla Kat. szám: 181174 Ker.ár: 80 lej Klub ár: 72 lej

Életrajz, Hobbi

Festőiskola - lépésről lépésre

Andrew Morton

Diana igaz története - saját ját szavaival i l Andrew Morton csak 1997-ben, Diana tragikus halála után árulta el, hogy a hercegnő és ő titokban együttműködtek. Ezzel a rendkívüli, minden tilalmat áthágó vállalkozással

Barbara Leaming

Kennedy özvegye

Olajfestés

Jackie Kennedyt mintha celebnek teremtette volna a sors. Szép volt és tehetséges, jó családból származott, kitűnő iskolákba járt. Születésétől megvolt benne a vágy és az ambíció, hogy kilógjon a sorból.

Az olajfestés olyan festészeti eljárás, amelyhez mindenekelőtt alapos ismeretekkel kell rendelkeznünk a színekről és a festék felvitelének módjáról. Itt is, mint általában, az alapoknál kell kezdenünk.

408 oldal Kartonált 320 oldal Keménytábla Kat. szám: 181169 Kat. szám: 181170 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 53 lej

Akrilfestés

Vízfestés

Az összes létező és elismert festészeti eljárás közül az akrilfestészet alighanem a legújabb technikának számít.

A különböző festészeti eljárások közül az akvarell, vagyis a vízfestés technikája rendelkezik talán a leggazdagabb eszköztárral.

64 oldal Keménytábla 64 oldal Keménytábla 64 oldal Keménytábla Kat. szám: 181177 Kat. szám: 181175 Kat. szám: 181176 Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej

Stefan Pabst Lovasi András

Még nem összess A Még nem összes Lovasi András énekes-gitáros, dalszerző eddigi pályafutásának darabjait gyűjti kötetbe. Harminc év, több mint háromszáz dalszöveg az 1980-as évek végétől máig, a pécsi Szenes Klubtól a Budapest Arénáig.

Szemerkényi Ágnes es Vujity Tvrtko

Világgá ment... és ami azóta történt... Vujity Tvrtko új könyvében válogatott, különleges írásait olvashatjuk.

401 oldal Keménytábla 720 oldal Keménytábla Kat. szám: 181171 Kat. szám: 181172 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 81 lej Klub ár: 72 lej

16

Magyar népművészet Mikor fedezték fel ezt a gyönyörű művészetet? Hogyan fejlődött és hogyan hal el napjainkban a szemünk láttára? A kötet átfogó képet nyújt a magyar népművészet elmúlt 250 évéről.

A 3D rajzolás művészete

Matthew Brehm

A térhatású alkotások készítésének titkai E kötet segítségével az egyszerű vázlatrajzokból könnyedén lenyűgöző, fotorealisztikus képeket varázsolhatunk. Mintafeladat segítségével szemlélteti, miként lehet emelni rajz- és festési készségeinket.

Hogyan nézzük - hogyan alkamazzuk A könyv nem unalmas elmélet, bár elméleti magyarázat is található benne. Sok érdekes feladat segítségével játékosan és könnyedén tanítja meg a perspektívarajzolást.

Perspektívarajzolás lás

288 oldal Kartonált 128 oldal Kartonált 144 oldal Kartonált Kat. szám: 181178 Kat. szám: 181179 Kat. szám: 181180 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej

Keresse fel honlapunkat: www.bibliofilkonyvklub.com


Virginia L. Campbell

David Michael Smith

Az antik Róma

Az ókori Görögország

Könyvünk körülbelül 200 tárgyat mutat be a legjelentősebbek közül, hogy megvilágítsa, milyen kulturális szerepet játszottak egy-egy fontos eseményben, új politikai vagy művészeti korszakban. Az i. e. 5. századi érméktől kezdve a Nyugat-római Birodalom bukásakor, 476ban készült kerámiákig minden tárgy fontos betekintést enged ebbe a kiemelkedően nagy hatású ókori civilizációba.

A legjelentősebbek tárgyakat mutatja be, hogy betekintést nyerhessünk az ókori Görögország gazdag kultúrájába. A kora őskőkor kétélű kéziszerszámaitól (i. e. 300 000 évvel ezelőtt) a hellenisztikus pergamoni nagy Zeusz-oltárig (i. e. 2. sz.) az itt leírt tárgyak korról korra tükrözik a virágzás és a szegénység váltakozó időszakait és a folyamatosan fejlődő kulturális és társadalmi normákat.

Cs. Szabó Sándor Fa Nándor

Magad, uram Egy élő legenda, a legsikeresebb hazai vitorlázó, az első magyar, aki saját kezűleg épített hajójával körülkerülte a Földet. Fa Nándor mindig az ár ellen hajózott - keményen dolgozó szülők negyedik gyermekeként határozta el, hogy megvalósítja álmát, és a körülmények dacára a világ legjobb vitorlázóival küzd meg az óceánokon.

Luther - Az út

Richard Dawkins

A 15. század babonás hiedelmekkel átszőtt mindennapjaiból szakítja ki fiát Hans Luder mansfeldi bányász, hogy - a család felemelkedésének egyik lehetőségeként - Magdeburgba, Eisenachba és Erfurtba küldje tanulni. Fényes, felfelé ívelő jövő áll előtte jogdoktorként, miközben egyre több kétely merül fel benne az atyai, isteni és egyházi hatalommal szemben.

Az önző gén és több bb b más máás na nag nagy gy feltűnést keltő könyv szerzője Isteni téveszme című kötetében, amellyel világszerte szenvedélyes viták kereszttüzébe került. Provokatív és lendületes stílusban fejti ki nézeteit, többek közt, hogy Isten létezését tudományos hipotézisként kell kezelni, hogy nem volna szabad a gyerekeket vallási címkékkel megjelölni..

Isteni téveszmee

288 oldal Keménytábla 288 oldal Keménytábla 350 oldal Keménytábla 500 oldal Kartonált 561 oldal Kartonált Kat. szám: 181181 Kat. szám: 181182 Kat. szám: 181183 Kat. szám: 181184 Kat. szám: 181185 Ker.ár: 75 lej Klub ár: 66 lej Ker.ár: 75 lej Klub ár: 66 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 63 lej Klub ár: 56 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej

A természet erői

101 lépés Gyakorlatok lépésről lépésre a boldog és jól nevelt kutyáért Tanítsd meg a kutyádnak az alapvető parancsokat, mint az ,,ide hozzám”, a ,,helyedre” vagy az ,,engedd el”. Ismerd meg a leggyakrabban előforduló otthoni problémák kezelésének valós taktikáit...

Szerencsés kutya leckék

Cesar Millan - Melissa Jo Peltier

Brandon McMillan a Szerencsés kutyában minden héten megment egy képzetlen, nem kívánt, ,,adoptálhatatlan” menhelyi kutyát. Napok leforgása alatt ezek az állatok csodálatos átalakuláson mennek keresztül...

Ebben a megható és inspiráló könyvben az ünnepelt kutyaszakértő, Cesar Millan felfedi, milyen sokféle módon lehet az ember legjobb barátja a legnagyobb tanítója is.

Brandon McMillan

Amit a falkától tanultam

Hogyan jött létre a Földön az élet? Milyen a tér és az idő természete? Mekkora az esélye annak, hogy más bolygókon az élet nyomaira bukkanunk? A természet erőiben a szerző a világunkat irányító, alapvető törvényeket keresi. Eközben olyan különleges helyekre kísérhetjük el, mint Izlandon a Közép-Atlanti-hátság felszínre bukkanó része vagy a Florida partjai körül élő lamantinok birodalma. A könyvben tárgyalt egyetemes törvények alakítanak mindent, a hópelyhek struktúrájától a galaxisok elegáns spiráljaiig. Miközben meg akarjuk érteni mindennapi problémáinkat, túlléphetünk hétköznapi világunkon, és betekinthetünk az azokon túli univerzumba.

176 oldal Kartonált 336 oldal Keménytábla 240 oldal Keménytábla Kat. szám: 181187 Kat. szám: 181188 Kat. szám: 181189 316 oldal Keménytábla Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej

Fráter Erzsébet

Fleur Daugey

Madárhatározóó

A Biblia növényei

A növények szerelmi élete

A bibliaolvasó ember sok izgalmas kérdést fogalmaz meg, miközben az igét tanulmányozza. A Biblia növényeinek megismerése és jelképrendszerük pontosabb értelmezése, az érdekességeken túl abban is segít, hogy jobban megértsük az Isten nekünk szóló üzenetét.

Európa és Magyarország á llegátá fogóbb terepi határozója A mintegy 200 képoldalon több mint 3500, először ebben a kötetben publikált madárfestmény mutatja be, hogy nemétől, korától, elterjedésétől és az évszaktól függően miképpen változik egyegy faj megjelenése.

A könyv rendkívül izgalmas kultúrtörténeti kalandozás a növények titokzatos szerelmi életében, megismerteti velünk, miért volt a növények szűziessége az ókortól kezdve megkérdőjelezhetetlen, és hogyan fedezte fel a tudomány, hogy igenis létezik szexualitás a növényvilágban. 447 oldal Keménytábla

Kat. szám: 181193 319 oldal Keménytábla 144 oldal Kartonált Ker.ár: 155 lej Kat. szám: 181191 Kat. szám: 181192 Ker.ár: 98 lej Klub ár: 86 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 50 lej Klub ár:

137 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

Kat. szám: 181190 Klub ár: 58 lej

Vicky Egan

Érdekességek gyűjteménye

Jorge Cham - Daniel Whiteson

Állatok Fedezd fel az emlősök hihetetlen világát e gazdagon illusztrált foglalkoztató segítségével. Találsz benne lélegzetelállító információkat, állati fejtörőket, szuper matricákat, sőt még kihajtogatható posztert is!

Tutikalauz az ismeretlen Univerzumhoz A Mars-járó és a részecskegyorsító korában van-e bármi, amit nem tudunk az Univerzumról? A rossz hír az, hogy de még mennyi minden.

Halványlila gőzünk sincs

48 oldal Kartonált 375 oldal Keménytábla Kat. szám: 181194 Kat. szám: 181195 Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej

17

Természet

Andrew Cohen - Brian Cox Kyra Sundance


Dr. Joel Fuhrman

Egészség… ügyek!

Szendi Gábor

Dr. Oliver Gralla

Napfényvvitamin

Húgyügyek Boldogság odalent - urológiai problémákról férfiaknak és nőknek

200 oldal Kartonált Kat. szám: 181199 Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej

Tények T éés tévhitek a D-vitaminról A modern ember tragédiája, hogy rohamosan an n táv távolo távolodik ávolo olodik olo l dik dik attól attól att at tól az a optimális életmódtól, amelyre az evolúció „tervezte”. E folyamat egyik lényeges velejárója, hogy házakba és légkondicionált irodákba bújtunk a nap elől. Márpedig napozás és fény nélkül D-vitamin sem termelődik az emberi szervezetben, holott erre a speciális hormonra szervezetünk minden sejtjének nagy szüksége volna.

280 oldal Kartonált Kat. szám: 181200 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej

Vége a szívbetegségnek Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése és gyógyítása Dr. Fuhrman, a betegségmegelőzés és táplálkozástudomány szakértője azokhoz az olvasókhoz szól, akik a saját kezükbe akarják venni az egészségüket, és nem akarnak gyógyszereken élni vagy bonyolult, költséges, szükségtelen és igen gyakran hatástalan orvosi eljárásokon vagy műtéteken átesni.

500 oldal Keménytábla Kat. szám: 181201 Ker.ár: 73 lej Klub ár: 65 lej

Vége a cukorbetegségnek A diabétesz megelőzhető és gyógyítható Ellentétben azzal, amit hallottál, a cukorbetegség nem egy életen át tartó szenvedés. Nem muszáj megrövidítenie az életedet, és nem szükségszerű következménye a magas vérnyomás, a szívbetegség, a veseelégtelenség, az elhízás vagy más, az életet veszélyeztető, kóros állapot.

293 oldal Keménytábla Kat. szám: 181202 Ker.ár: 51 lej Klub ár: 47 lej

Giulia Enders

Bélügyek

Egészség

A belek csodálatos világa és a jó emésztés

297 oldal Kartonált Kat. szám: 181197 Ker.ár: 47 lej Klub ár: 42 lej Viktor E. Frankl

Johannes Hinrich von Borstel

Szívügyek

Mégis mondj igent az életre!

Lorna Byrne

Logoterápia dióhéjban Frankl négy koncentrációs tábort járt meg 1942-45 között, ezek egyike Auschwitz volt. Meg kellett tapasztalnia szülei, fivére és várandós felesége halálát, és később ezekből a tragikus élményekből, saját és mások végletes gyötrődéséből kiindulva hozta létre terápiás módszerét.

Angyali érintés éss

248 oldal Kartonált Kat. szám: 181203 Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej

360 oldal Kartonált 429 oldal Kartonált 166 oldal Kartonált Kat. szám: 181204 Kat. szám: 181205 Kat. szám: 181206 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 53 lej

Dr. Mark Hyman

Részletes leírást ad az angyalok külleméről, különféle típusaikról, Istennel és társaikkal való viszonyukról, érintkezésükről az emberekkel, valamint életünkben és halálunk után betöltött szerepükről. Olyan részletekkel szolgál, amelyek sehol sem jelentek még meg nyomtatásban.

Minden, amit a legfontosabb szervünkről tudni érdemes

David Perlmutter er

Megoldás az allergiára ll iá

Minden, amit az egyik legérzékenyebb szervünkről tudni érdemes

Az érzelmek nyelvén című könyvében Karla McLaren megmutatja az olvasónak, miként nézhet szembe az érzelmeivel, és miként fogadhatja be életmentő bölcsességüket, hogy aztán eljusson a kiegyensúlyozottságig.

A tünetek mögött rejlő titkok Allergiajárvány terjed világszerte. Egymilliárdan szenvednek olyan allergiás megbetegedésekben, mint az asztma, a szénanátha, az ekcéma vagy a különböző ételallergiák. És ez csak a jéghegy csúcsa.

Agyépítők Hogyan gyógyítja j és é védi édi di agyunkat az egészséges bélflóra - egy életen át Napjainkban az idegrendszeri rendellenességek - az ADHDtól kezdve az életminőséget jelentősen rontó szorongáson át a depresszióig és a demenciáig betegségek kezelését...

Hogyan hat egymásra az ember és a világ Agyunk fejlődése befolyásolja a pályaválasztásunkat, munkánk, hivatásunk pedig visszahat agyunk szerkezetére és működésére is. A kreatív agy című új könyvében Dick Swaab a legújabb tudományos eredményekre támaszkodva mutatja be számos izgalmas területét az agykutatásnak. Mitől lesz minden agy más és más? A születésünkkor kapott agyunk miként határozza meg a további életünket? Mii a kkre kreati kreativitás ati tivit ti vitás i áás itá it és hogyan tudjuk ösztönözni azt? A könyvből választ kapunk arra is, milyen terápiás hatással bír a zene és a képzőművészet, miként lehet elodázni az Alzheimer-kór kialakulását, és hogyan dönthetők meg az idegrendszeri betegségeket máig övező tabuk. Terítékre kerül az agykutatás számos társadalmi vonatkozása is a párválasztástól a filozófián át egészen a büntetőjogig. 

357 oldal Kartonált 354 oldal Keménytábla 349 oldal Kartonált Kat. szám: 181198 Kat. szám: 181207 Kat. szám: 181208 543 oldal Keménytábla Ker.ár: 56 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 51 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 62 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 81 lej

18

Az egészségmegőrzés és a tartós fogyás módszere A megfelelő vércukorszint az élethosszig tartó egészség egyik legfontosabb tényezője. Tévedés, hogy csak azoknak kell rá kiemelten odafigyelnie, akiknél már megállapították a cukorbetegséget!

A kreatív agy

Leo Galland

Bőrügyek

Az érzelmek nyelvén

Dick Swaab

288 oldal Kartonált Kat. szám: 181196 Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej

Yael Adler

Vércukordiéta Karla McLaren K

Kat. szám: 181209 Klub ár: 72 lej

Rendeljen telefonon: 0266-361 101


Dr. John Gray A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek

Vekerdy Tamás

Belső szabadság

Meik Wiking

Hygge A dán életérzés, amely boldoggá tesz Ezt a kifejezést fordították már a meghittség művészetének, a lélek otthonosságának és a megnyugtató környezet élvezetének is, ám ahhoz, hogy valóban megértsük ennek a különleges életérzésnek a lényegét, néhány kifejezésnél többre lesz szükségünk. Ennek a gyönyörű és inspiráló könyvnek a segítségével lépésről lépésre sajátíthatjuk el a hygge - és általa a boldogság - titkát: megtudhatjuk, milyen szerepet játszanak ebben a fények, a jó ételek, a társas kapcsolatok, a karácsony vagy éppen az öltözködés.

288 oldal Keménytábla Ker.ár: 73 lej

Elég jó szülő - elég jó gyerek Mindig el akarják venni a külső szabadságunkat, ez legkésőbb az iskolába lépéssel megkezdődik, de sokszor már az óvoda is fenyeget - ami viszont mindig megmaradhat, ha kimunkáltuk magunkban, az a belső szabadság.

252 oldal Keménytábla Kat. szám: 181210 Kat. szám: 181211 Klub ár: 65 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej

Az igazi párkapcsolat kézikönyve, hogyan éljünk boldogan társunkkal A Mars-lakók az erőt, a szakértelmet, a teljesítményt értékelik. Erőfeszítéseiket erre, valamint erejük és képességük kiteljesítésére összpontosítják. Jelszavuk: siker, győzelem, önmegvalósítás. A Vénusz-lakó nőknek más az értékrendjük. Számukra a szerelem, folyamatos kommunikáció és a mély kapcsolat kiépítése a fontos. Zászlójukon: Szeress, hogy szerethesselek, gondoskodhassak rólad! Önbecsülésük kapcsolataik minősége határozza meg. A marsbéli és vénuszlakók szerelme varázslatosan indul. Idővel azonban az érzések megkopnak, az eddig természetesnek vett különbözőségek már nem varázslatnak hatnak, hanem mérgezik a kapcsolatot. A könyv ezt a kibékíthetetlennek tűnő ellentétet oldja fel tanácsaival: segít, hogyan szeressük a másikat anélkül, hogy megfojtanánk egymást, miként bocsássunk meg egymásnak úgy, hogy ne csorbuljon önbecsülésünk, hiszen valamikor úgy imádtuk egymást. A Mars és Vénusz sorozat köteteit a világ több mint 40 országában, 30 millió példányban adták el!

280 oldal Kartonált Kat. szám: 181217 Ker.ár: 57 lej

Klub ár: 50 lej

Túl Marson és Vénuszon

Doreen Virtue

Anna Southgate

Arkangyalok és felemelkedett Mesterek

Mindennapi asztrológia

A könyvben felsorolt minden (összesen hetvenhét) mestert megidézett. Tárgyilagos, mégis érdekfeszítően sokrétű jellemrajzot fest róluk.

Gyakorlati útmutató horoszkópunk értelmezéséhez Hogyan hatnak az állatövi jegyek mindennapi életünkre? Kikkel illünk össze a szerelemben vagy az üzleti életben?

A szent, a szörfös, a vezető Lenyűgöző történet arról, hogyan élheted meg szíved valódi vágyait Persze minden okkal történik, és Jack útja is felfedi magát, amikor megjelenik az ősz hajú, súlyos beteg férfi a kórházi szobájában.

315 oldal Keménytábla 144 oldal Kartonált 245 oldal Kartonált Kat. szám: 181212 Kat. szám: 181213 Kat. szám: 181214 360 oldal Kartonált Kat. szám: 181218 Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 62 lej Klub ár: 55 lej Ker.ár: 57 lej

Osho

Csányi Vilmos - Tóth Balázs

Hiedelmeink Az emberi gondolatok építőkövei A hiedelmek egész életünket behálózzák: hiszünk ideológiákban, politikai pártokban, hiszünk Istenben, szellemekben, angyalokban és ördögökben is. Vannak egyszerű hiedelmek, mint például hogy hány percig kell a lágy tojást főzni, vagy mely gyógymódok hatásosak. Ugyanakkor a hiedelmek rendkívül összetettek is lehetnek: mi az élet értelme? Miért éppen úgy jó a társadalom szerkezete, ahogy van? A szerzők, hiedelmeink keletkezését és működését mutatják be. Bebizonyítják, hogy hiedelmeink által ismerjük meg és formáljuk saját képünkre a világot, és hogy még a valóság olyan alappillérei is hiedelmek, mint hogy mit jelent az „én”.

240 oldal Keménytábla Ker.ár: 65 lej

Klub ár: 50 lej

A szeretet erejee David J. Lieberman

Vegyél rá bárkit bármire! Öröm Pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz! David Lieberman az emberi psziché felfedezésének mestere.

A belülről fakadó boldogság Az öröm a boldogság spirituális dimenziója, amelyben végre megérthetjük belső értékeinket és helyünket a világegyetemben.

A szeretet és a szerelem a legfontosabb dolog, amit életünk során megtapasztalhatunk, az iskolában mégsem tanulunk róluk semmit. Civilizációnk néha olyan gondolkodásmintákba kényszeríti az embereket, melyek gyakran szöges ellentétben állnak a szeretet organikus modelljével...

207 oldal Keménytábla 207 oldal Kartonált 207 oldal Kartonált Kat. szám: 181215 Kat. szám: 181216 Kat. szám: 181219 Kat. szám: 181220 Klub ár: 58 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 45 lej Klub ár: 40 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

19

Életmód

Robin Sharma

A XXI. század párkapcsolati kézikönyve A szerző új könyve a Túl Marson és Vénuszon a jól bevált gondolatmenetet viszi tovább. Felismerte, hogy 2016-ra nagyban megváltozott körülöttünk a világ.A legkorszerűbb kutatási eredményekre támaszkodva megmutatja hogyan lehet rohanó korunkban is boldog kapcsolatban élni. Rávilágít a hétköznapjaink súlyos vagy éppen alattomos problémáira, hogy utána szakszerű megoldásokat javasoljon. Megváltozott a férfiak és nők szerepe. Ennek következtében elengedhetetlen, hogy a párkapcsolatuk is tovább fejlődjön.


Kertész Erzsi

Göröngyös Útii Isko Iskola k la

Szabó Magda

Bárány Boldizsár

Hogyan születnek a csillagok? Ez a könyv Rókapapa meséje a világ keletkezéséről. őll Alk Alkotó Alkotója, lkotója ja a grafigrafi kusként is elismert Farkas Róbert először angol nyelven, közösségi finanszírozással valósította meg, most pedig a világmindenséget fürkésző magyar gyerekek is választ kaphatnak kérdéseikre. Ez a könyv az Eszes Róka-sorozat első darabja, amelyet Raffai Péter, az ELTE Atomfizikai Tanszékének asztrofizikusa a jövő felfedezőinek ajánl. Ez a könyv az első könyved az univerzumról.

Helló, felség! Kertész Erzsi regénye, a gyerekirodalomban éppen csak felfedezett műfaj, az úgynevezett problémaorientált gyerekkönyvek sorába tartozik. Ezek a könyvek egy jól meghatározott, pontosan körvonalazható problémát mutatnak be, az önelfogadás, a másoknak való megfelelési kényszer feloldása.

207 oldal Kartonált Kat. szám: 181220 Ker.ár: 49 lej

92 oldal Keménytábla 104 oldal Kartonált 128 oldal Keménytábla Kat. szám: 181222 Kat. szám: 181223 Kat. szám: 181224 Ker.ár: 45 lej Klub ár: 40 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 54 lej Klub ár: 47 lej

Első könyvem az univerzumról

Klub ár: 43 lej

Bárány Boldizsár nem szeret iskolába járni. Nem akar illedelmes kisbárány lenni, mi mégis szívünkbe zárjuk őt. Akkor is, amikor eltünteti Ponty Piroska hozományát, és akkor is, amikor elcseni Mókus doktor bundáját. Szegény szülei sem tudják, hogyan lehetne beállítani őt a szelíd, jól nevelt kisbárányok sorába.

A legszebb magyar állatmesék A magyar állatmesék legkedveltebb állatai a medve, a róka, a farkas, a sün, a kakas, a kutya, a macska, az egér, a ló, a nyúl és az oroszlán. Gyakran egymással rivalizálnak, egymással szembeállnak, főleg a róka a farkassal és a medvével.

Gyerekeknek

Építsd fel!

Csodálatos meseerdő Csod

Sully Katherine

Chris Oxlade

Repülőtér

Tűzoltóság

A kö kötetünkben található meséket gyönyörű rajzok színesíséke tik, h hogy kis olvasóink előtt még jobban megelevenedjen a vajobb rázslatos mesevilág, és a lehető legjobban bele tudják élni magukat az olyan klasszikus történetekbe, mint amilyen például A farkas és a hét kecskegida, Az ördög három aranyhajszála, vagy éppen A vitéz szabólegény.

32 oldal Dobozban Kat. szám: 181233 Ker.ár: 89 lej Klub ár: 79 lej

32 oldal Dobozban Kat. szám: 181234 Ker.ár: 89 lej Klub ár: 79 lej

112 oldal Kartonált 56 oldal Keménytábla 128 oldal Keménytábla Kat. szám: 181225 Kat. szám: 181226 Kat. szám: 181227 Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 20 lej Klub ár: 16 lej Ker.ár: 60 lej Klub ár: 53 lej

Olvass, építs és játssz! A dobozban található egy ismeretterjesztő könyv, egy 3D-s repülőteter vagy tűzoltóságot és összerakató modellek. Építsd fel a nyüzsgő repülőteret, a kifutópályát, rakd össze a repülőgépeket és a különféle járgányokat!

Novák Vica

Sün Peti újabb kalandjai

Minka és a felhőfoltozók

Kalandok az erdei óvodában Folytatódnak az erdei óvoda kedves állatainak izgalmas kalandjai. Sün Petinek és Sün Sacinak új kis társa érkezik a csoportba, és NyulamBulam óvó nénivel izgalmas és egyben veszélyes kirándulást tesznek az erdő szélére.

Minka külön szobát kap, ami bizony megijeszti. Talán a szülei már nem is szeretik? Azt kívánja, legyen hatalmas vihar, égzengős és villámlós, mert így anyukája mellé bújhat majd. A kívánságcsillag rákacsint, és a vágya beteljesül.

Csukás István Csukás István Nagy meséskönyve Régi ismerősökkel találkozunk e szép és érdekes gyűjteményben, a kelekótya kandúrok, Mirr-Murr és OrizaTriznyák, Róka Ricsi, Brumm Brumm Brúnó, Ugrifüles, az illemtanár, Settenkedő Tódor és a többi kedvencünk kalandjairól olvashatunk. A hónapokat köszöntő versek ritmusára utazhatunk az évszakok között, tavasztól télig s közben elmerenghetünk az idő múlásán s gyönyörködhetünk az évszakok ajándékán

216 oldal Keménytábla Ker.ár: 57 lej

20

Ágacska

Pom Pom újabb meséi

A Legkisebb Ugrifüles a városban

Ki vagyok én? Erre keresi a választ egy viharban letört kis faág. Hiába kérdezi, senki nem tudja. Biztos, hogy nem virág, nem lepke, nem gomba, nem kacsa és nem is béka. Azt mondják, leginkább az emberre hasonlít.

Pom Pom, akit igazán nem ismer senki, de most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, újabb történeteket mesél Picumak és nekünk Egylábú Esernyőmadárról, Durrbelebumról, Benzinszívó Szúnyogról meg a többiekről,.

A Legkisebb Ugrifüles ügyesen és okosan sétálgat a városban barátjával, Tüskéshátúval. Kiszabadítanak egy rigót a kalitkából, pirosra állítják a közlekedési lámpát az üldöző macska előtt, s a vakondtól megszerzik a kulcsot.

88 oldal Keménytábla 75 oldal Keménytábla 32 oldal Keménytábla Kat. szám: 181228 Kat. szám: 181229 Kat. szám: 181230 Kat. szám: 181232 Klub ár: 50 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 40 lej Ker.ár: 37 lej Klub ár: 33 lej

Rendeljen telefonon: 0266-361 101


Kutasd fel és találd meg a kakukktojást!

Tony Wolf Mesél az a erdő

Az állatokról Gyerekkorunk kedvenc történeteit vehetjük újra kézbe - hiszen ki ne szerette volna hallgatni, miről is Mesél az erdő -, a szerző eredetei illusztrációit nézegetve.A sorozat első kötetében az ott élő állatokról: az egérlányok, a sünik, az őzek, a békák, a pelék és Józsi, a holló kalandjairól olvashatunk. Megtudhatjuk, hogyan válhat egy fapapucs remek hajóvá, mi mindenre jó a borsóhüvely, és bekukkanthatunk egy feketerigó-esküvőre is! Tony Wolf bájos mesegyűjteménye és rajzai az erdő lakóinak mindennapjairól a mai óvodásokat is elvarázsolják.

A törpékről A népszerű sorozat második részében folytatódnak az erdő lakóinak kalandjai. Az árvíz elől menekülő kis állatokat a törpék fogadják be az erdő felső részén elterülő birodalmukba. Az okos, szorgalmas és kedves törpék életébe vidámság költözik, az állatok pedig nem győznek ámulni vendéglátóik zseniális találmányain! A rozoga létra helyett liftet szerelnek a magas fa mellé, a békának pedig hőlégballont készítenek, hogy kipróbálhassa, milyen a repülés. A mókus úgy dönt, hogy köszönetképpen szobrot kell emelniük a törpéknek. Tony Wolf örökzöld mesegyűjteményében elragadó, vidám illusztrációk kísérik a történeteket!

92 oldal Keménytábla Kat. szám: 181240 Ker.ár: 24 lej Klub ár: 22 lej Ker.ár: 40 lej Klub ár: 36 lej

88 oldal Keménytábla Kat. szám: 181231 Ker.ár: 40 lej Klub ár: 36 lej

Mesél az erdő Egy betolakodó, kakukktojás lopakodott a könyvbe. Amíg keresed, szórakozva megtanulod a formákat, színeket, számokat és ellentétpárokat. Jó szórakozást !

A színek nagy bulija Kat. szám: 181235

Barangolás a formák körül Kat. szám: 181236

Játék az ellentétpárokkal Kat. szám: 181237

Kalandozás a számok körül Kat. szám: 181238

Kötetenként: 22 oldal Lapozó

Fedezd fel és tanulj A Fedezd fel és tanulj! sorozat felfedezőútra visz. Hat fejezete a növények és állatok világán keresztül vezet majd el a tudomány és technika birodalmába, elmagyarázva, hogyan és miért működnek a dolgok.

Csodadolgok

Pásztor Csörgei A. - Vezsenyi Zs.

Híres írok meseszép é történetei tö té t i Csodadolgok földön és égen, levegőben és szárazföldön, valóságban és álomvilágban - csak a gyerekek fantáziája tükrözheti vissza mindazt a csodát, amit a szépirodalom mesterei az olvasók elé tárnak.

Mesélj nekem minden este MESÉLJ NEKEM!- hallatszik minden este a gyerekszobából. A közös mesélés, az összebújás, az együtt átélt izgalmas történetek meghitt, emlékezetes időtöltést jelentenek gyereknek, felnőttnek egyaránt.

Ez az átfogó gyűjtemény az év minden napjára tartogat egy-egy rövid Disney mesét. A Disney világának számos fontos mesehőse a klasszikusoktól a legújabb animációs filmekig helyet kapott ebben a könyvben.Kalandozz együtt Annával és Elzával, ismerd meg a Soharém legendáját, és olvasd el Mickey és barátai legújabb történetét! Újra találkozhatunk olyan régi ismerősökkel, mint Az oroszlánkirály, Mickey egér, Bambi, Dumbo, Susie és Tekergő, Pán Péter!

365 mese fiúknak Minden napra egy mese

495 oldal Keménytábla 160 oldal Keménytábla 192 oldal Keménytábla 368 oldal Keménytábla Kat. szám: 181239 Kat. szám: 181241 Kat. szám: 181242 Kat. szám: 181246 Ker.ár: 114 lej Klub ár: 75 lej Ker.ár: 73 lej Klub ár: 65 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 81 lej Klub ár: 72 lej

365 mese lányoknak Minden napra egy mese 368 oldal Keménytábla Kat. szám: 181247 Ker.ár: 81 lej Klub ár: 72 lej

Clive Gifford d

Autók, vonatok, hajók és repülők

Móricz Sas Szilvia

A legszebb magyar népmesék A magyar népmesék gyöngyszemeit válogattuk össze ebben a meséskönyvben. A közel harminc mesét tartalmazó kötet nem csak egy nagyszerű esti szórakozást nyújt a család gyermek és felnőtt tagjai számára...

A legszebb magyar sárkányos és boszorkányos mesék A legszebb magyar népmeséket bemutató sorozatunk legújabb kötete egy olyan világba kalauzolja el olvasóit, amely tele van izgalommal és kalanddal...

Lengyel Orsolya

A legszebb magyar mesék Az ősi magyar világ legszebb meséit gyűjtöttük össze egy csokorba, amelyekben megtalálható az égig érő fa, azaz a világfa motívuma, szereplői között pedig megjelennek a táltosok, és a boszorkányok is.

Járművek képes enciklopédiája Az első keréktől az űrhajókig - minden, ami úszik, repül és gurul. Készülj fel egy izgalmas utazásra, amely során az egész világ mozgásba lendül! Száguldozz egy villámgyors versenyautóval, válts jegyet egy nagy sebességű vonatra, foglalj helyet egy luxushajón, és mássz be egy sugárhajtású repülőgép pilótafülkéjébe! Ez az enciklopédia érdekes tényekkel és több mint ezer lenyűgöző képpel mutatja be a földi, légi és tengeri közlekedés különféle eszközeit és azok történetét.

128 oldal Keménytábla 128 oldal Keménytábla 128 oldal Keménytábla Kat. szám: 181243 Kat. szám: 181244 Kat. szám: 181245 256 oldal Keménytábla Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 73 lej

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

Kat. szám: 181248 Klub ár: 65 lej

21

Gyerekeknek

Tóth Emese


Természettudományi enciklopédia

Állatok Állatok a tanyán Kalandozás meseországban

A Természettudományi enciklopédia 16 kötetben tekinti át az anyagi világ és az élő természet fő területeit, valamint a tudomány és a technika legfontosabb eredményeit. Az egyes kötetek gazdag és szemléletes illusztrációanyag segítségével adnak átfogó képet a természeti világ sokféleségéről és az azt kutató ember ismereteiről. Most az első tíz kötettel ismerkedhetnek a gyerekek, a megjelentek közül. A sorozat többi tagja a 2018. év során jelenik meg !

A világegyetem Kat. szám: 181249

Őslények és hüllők Kat. szám: 181250

Emlősök Kat. szám: 181251

Tűzhányók és földrengések Kat. szám: 181252

Állatok a szavannán A könyvet oldalról oldalra kihajtogatva csodálatos, részletgazdag táj tárul elé - van itt minden, amivel egy szafarin találkozhatunk: majmok, zsiráfok, krokodilok.

128 oldal Keménytábla 22 oldal Leporelló 22 oldal Leporelló Kat. szám: 181259 Kat. szám: 181260 Kat. szám: 181261 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej Ker.ár: 49 lej Klub ár: 43 lej

Kat. szám: 181254

Ablak-zsiráf könyvek

Növények és gombák Kat. szám: 181255

Kőzetek és ásványok Kat. szám: 181256

Az emberi test 1. Kat. szám: 181257

Az emberi test 2.

Madarak

Kat. szám: 181258

Kat. szám: 181253

96 oldal Keménytábla Ker.ár: 29 lej Klub ár: 26 lej

Gyerekeknek

Evolúció és genetika

Vajon kik azok az Elveszett Fiúk, és hol van Sohaország? Hogyan lett a szegény molnárlegényből gazdag földesúr és egy gyönyörű királykisasszony férje? Kikkel találkozott Hófehérke a sötét erdő legmélyén? Mindenre választ kapunk a Kalandozás meseországban gondosan összegyűjtött meséiből.

Gyere velem tanyám apró világába, és ha tetszik, maradj velem uzsonnára! E szépséges felfedezőkönyv segítségével a gyermek játékos módon ismerkedhet meg a tanyasi élettel. A könyvet oldalról oldalra kihajtogatva csodálatos, részletgazdag táj tárul elé - van itt minden, amivel egy gazdaságban találkozhatunk: baromfiudvar, istálló, gyümölcsös, konyhakert, méhkas, bárányok a legelőn...

Ruzsa Ágnes Kedvenc tündérmeséim

Közlekedés

A mesék hősnői bájosak és kedvesek, ám sokszor az ő életük sem egyszerű. A kis hableány az emberek világába vágyik, Csipkerózsikát elátkozza egy gonosz boszorkány, Hamupipőkét pedig éjjel-nappal dolgoztatja a mostohája.

Az Ablak-zsiráf könyvek új kötete a gyerekek egyik kedvenc témájával, a járművekkel foglalkozik. És persze minden mással is, ami a bicikli, az autók, a hajók, a repülőgépek működésével, és életünkben betöltött szerepével kapcsolatos.

Állatok A kisiskolások nem csak egy-egy rovarról, hüllőről vagy emlősről szerezhetnek érdekes és izgalmas ismereteket, hanem arról a rendszerről is, amiben élnek.

128 oldal Keménytábla 64 oldal Keménytábla 64 oldal Keménytábla Kat. szám: 181262 Kat. szám: 181263 Kat. szám: 181264 Ker.ár: 65 lej Klub ár: 58 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 40 lej Ker.ár: 46 lej Klub ár: 40 lej

Erwin Moser

Csodálatos jóéjtmesék Hogyan kell meggyógyítani egy náthás vaddisznót? Kell-e félni a kékszemű medvétől? Mit tegyünk, ha egy trópusi szigetre igyekezvén, véletlenül a Délisarkon kötünk ki? Fontos tudni a választ, hiszen bármelyikünkkel előfordulhat, hogy világgá megyünk, és mókás, ijesztő, barátságos, vagy éppen veszélyes állatokkal találkozunk. Aki pedig szívesebben olvasgat róluk meséket, szeretni fogja Erwin Moser legújabb történeteit kalandokról, találmányokról, az otthon melegéről és a barátság erejéről. 77 bájos és izgalmas mese álmodozóknak és kalandvágyóknak.

240 oldal Keménytábla Ker.ár: 55 lej

22

H.C.Andersen en

Hans Christian tian Andersen legszebb meséi A szerelmében rendíthetetlen, féllábú ólomkatona, a szomorú hableány, a rút kiskacsa vagy a borsószemen is fennakadó hercegkisasszony meséin generációk nőttek fel. Az újramesélt és rövidített történetek tükrözik Andersen meséinek hangulatát, így lesznek egy új nemzedék számára is érthetők, világosan követhetők és szerethetők.

192 oldal Keménytábla Kat. szám: 181333 Kat. szám: 181265 Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej

Első szótáram Angol-Német-Magyar Képes szótárunk színes és szórakoztató illusztrációk segítségével 1000 szót tanít meg a gyerekeknek német és angol nyelven. Segítségével könnyedén elsajátíthatják gyermekeink a mindennapi életben használt leggyakoribb szavakat az otthonnal, a sporttal, a természettel vagy akár a bevásárlással kapcsolatosan.

64 oldal Klub ár: 50 lej

Kartonált Kat. szám: 181266

Ker.ár: 29 lej

Klub ár: 26 lej

Rendeljen telefonon: 0266-361 101


Legyél Te is!

R.j. Palacio

Steve Martin n Legyél te is állatorvos! rvos! s!! Itt megtanulhatod, hogyan értsd meg a kutyák és macskák beszédét, elsajátíthatod a teknősgondozás fortélyait, és az is kiderül, mitől érzik jól magukat az állatkerti állatok. Az Akadémia elvégzése során fejlesztheted azokat a képességeidet is, amelyekre egy állatorvosnak szüksége van.

Az igazi csoda

Legyél te is űrhajós!

Auggie Pullman arcdeformációval született, így nem járhatott suliba - egészen mostanáig. Épp most kezdi az ötödik osztályt a Beecher Prep Iskolában, és ha valaha csöppentél már be újoncként egy közösségbe, pontosan tudod, milyen nehéz ez. Az a helyzet, hogy Auggie is csak egy hétköznapi gyerek. Csupán az arca nem hétköznapi. Vajon képes lesz meggyőzni az osztálytársait arról, hogy külseje ellenére közéjük tartozik?

Az Űrhajós Akadémián elsajátíthatod mindazokat az ismereteket, amelyeket az igazi űrhajósok is kapnak a kiképzésük során. Megtanulhatod, hogyan vezetik az űrhajókat az asztronauták, miből áll a szkafander, és megismerheted a világűrben végzett kísérleteket is.

64 oldal Kartonált 64 oldal Kartonált Kat. szám: 181267 Kat. szám: 181268 Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej

368 oldal Kartonált Kat. szám: 181269 Ker.ár: 44 lej Klub ár: 39 lej

Leiner Laura

Legyél te is programozó!

Ha szeretnél robotokat tervezni, repülőgépet építeni vagy új anyagokkal kísérletezni, iratkozz be a Mérnök Akadémiára! Ebben a könyvben a legkülönbözőbb szerkezetekről olvashatsz.

Tudtad, hogy a programozók által írt kódok képesek robotokat vezérelni, önvezető autókat irányítani vagy akár űrrepülőket célba juttatni? A Programozó Akadémián te is megteheted az első lépéseket, hogy egy nap sikeres programozó váljon belőled.

Pamela Lyndon Travers

Ég veled

Marry Popins

Iskolák versenye első kötet Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig, egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a tizenegyedikes bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól: részt vehet egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá.

Amikor a Banks család hirdetést ad fel, hogy új nevelőnőt keresnek négy gyermekük mellé, Mary Poppins, beszélő esernyőjével és fura aktatáskájával, leszáll az égből.

64 oldal Kartonált 64 oldal Kartonált 171 oldal Kartonált Kat. szám: 181270 Kat. szám: 181271 Kat. szám: 181272 432 oldal Kartonált Kat. szám: 181273 Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 41 lej Klub ár: 36 lej Ker.ár: 57 lej

Angol csomag

Klub ár: 50 lej

Fedezzük fel együtt! A sorozatban a gyerekek nagyon sok értékes információt kapnak állatokról, bolygónkról,utazásról, érdekességekről.

Emlősök Kat. szám: 181274

Földünk természeti csodái Kat. szám: 1812755

Legek könyvee Tanuljunk könnyen, gyorsan, angolul! Tanuljunk ANGOLUL Szórakoztató példák és feladatok kezdőknek Tanuljunk ANGOLUL Kis angol nyelvtan alapés középfok

Kat. szám: 181276 76

Lovak Magyar - angol, angol magyar szótár Angol csomag Kat. szám: 181284 Csomagár: 55 lej

Kat. szám: 181277 277

Utazás a Föld körül Kat. szám: 181278

Világra szoló találmányok Kat. szám: 181279

www.facebook.com/BibliofilKonyvklub

Vizek élővilága Kat. szám: 181280

Gondoltad volna ? Go Kat. szám: 181281 Ka

Hogyan müködik? H Kat. szám: 181282

Védett állatok Kat. szám: 181283 Kötetenként: 32 oldal Keménytábla Ker.ár: 24 lej Klub ár: 22 lej

23

Fiataloknak

Legyél te is mérnök!


J. R. R. Tolkien

Elveszett mesék könyve 1. Elveszett mesék könyve 2. A Gyűrűk Ura I-III. „ A Gyűrűk Ura tündérmese. Mégpedig -- legalábbis terjedelmét tekintve -- alighanem minden idők legnagyobb tündérmeséje. Tolkien képzelete szabadon, ráérősen kalandozik a könyv három vaskos kötetében -- vagyis abban a képzelt időben, mikor a világ sorát még nem az ember szabta meg, hanem a jót és szépet, a gonoszat és álnokot egyaránt ember előtti lények, ősi erők képviselték. Abban az időben, mikor a mi időszámításunk előtt ki tudja, hány ezer, tízezer esztendővel a Jó kisebbségbe szorult erői szövetségre léptek, hogy a Rossz erőit legyőzzék: tündérek, féltündék, az ősi Nyugat-földe erényeit őrző emberek, törpök és félszerzetek, erdő öregjei fogtak össze, hogy a jó varázslat eszközével, s a nagy mágus, Gandalf vezetésével végül győzelmet arassanak, de épp e győzelem következtében elenyésszen az ő idejük, s az árnyak birodalmába áthajózva átadják a földet új urának, az emberfajnak.

1 836 oldal Keménytábla Ker.ár: 164 lej

Az Elveszett Mesék Könyve I. része A szilmarilok mitológia ciklus legelső elbeszélésénekbevezető történeteit tartalmazza. Kibontakozik a mitológiarendszer kiindulópontja, és nyomon követhetők páratlan fejlődésének kezdő lépései: a világ teremtése, a valák cselekedetei, a tündék ébredése, legnagyobb alkotásaik születése és Melko pusztító lázadása - ahogy azt maguk a tündék Eriolnak, a nyugati óceánon átkelő emberhajósnak elmesélték.

Az Elveszett Mesék Könyve II. része A szilmarilok mitológiaciklus legelső elbeszélésének folytatását tartalmazza. A szövegekből és jegyzetekből kibontakoznak a mitológia megírásának kezdetétől jelen lévő fő történetek legelső változatai: Beren és Lúthien páratlan regéje, Túrin és a Sárkány története, a Törpök Nyakláncának egyetlen teljes narratívája, Gondolin bukásának legrészletesebb változata, és Earendel utazásának korai változata.

Caroline McAlister

John Ronald sárkányai J. R. R. Tolkien története John Ronald imádta a sárkányokat. Sokat gondolt a sistergő lángot fújó, felhőkön is átrepülő, ősi kincseket őrző csodálatos lényekre; szívesen beszélgetett róluk a barátaival; és különösen gyakran eszébe jutottak, amikor élete egy-egy nehéz, fájdalmas szakaszához érkezett.

440 oldal Kartonált Kat. 556 oldal Kartonált Kat. 48 oldal Keménytábla Kat. szám: 181285 szám: 181286 szám: 181287 Kat. szám: 181288 Klub ár: 144 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej Ker.ár: 57 lej Klub ár: 50 lej

Bibliofil-2018-1  
Bibliofil-2018-1  
Advertisement