Page 1

JUANA CATALINA ROMERO Mulleres do siglo XlX Femmes du siècle XlX


Índice Vida – Vie

Feitos – Actes

Jalisco


Juana Catalina Romero foi unha aristócrata de orixe zapoteco que estaba relacionada co Presidente de México.

Juana Catalina Romero a été une aristocrate d'origine zapoèque qui a été rapportée avec le Président du Méxique.


Naceu en JaliscoMéxico o 24 de septiembre de 1837 e faleceu o 2 de xullo de 1915. Elle est née à JaliscoMéxique le 24 septembre de 1837 et elle est morte le 2 juillet de 1915.


Dise que Juana Catalina Romeo impulsou o progreso a rexión de Tehuantepec , e por iso hoxe en día é considerada a heroína do pobo. On dit que Juana Catalina Romeo a imposé le progres de la région de Tehuantepec


Fijó las reglas del vestido tradicional y las joyas que deberían siempre usarse.Empresaria, comerciante y promotora de la educación Elle a fixé les règles de la robe traditionnelle et les bijoux qu'on doit utiliser.


Jalisco de México Jalisco du Méxique ●

A capital de Jalisco é Guadalajara.Muerta hace casi un siglo, doña Juana Cata está presente en todas las fiestas de Jalisco. La capital de Jalisco est Guadalajara. Morte depuis presque un siècle , Juana Cata est présente en toute les fêtes de Jalisco.


Juana Catalina Romero cuenta con un recinto dedicado a su figura: El Museo Histórico del Istmo de Tehuantepec. ●

Juana Catalina Romero a un lieu dédié a sa figure : Le Musée Historique de Istmo de Tehuantepec. ●


Diego Castiñeira Varela Paola Vázquez Rumbo Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

DIEGO CASTIÑEIRAS  
DIEGO CASTIÑEIRAS  

TRABALLO FEITO POR DIEGO CASTIÑEIRAS

Advertisement