Page 1

JUANA CATALINA ROMERO Mulleres do siglo XlX Femmes du siècle XlX


Índice Vida – Vie

Feitos – Actes

Jalisco


Juana Catalina Romero foi unha aristócrata de orixe zapoteco que estaba relacionada co Presidente de México.

Juana Catalina Romero a été une aristocrate d'origine zapoèque qui a été rapportée avec le Président du Méxique.


Naceu en JaliscoMéxico o 24 de septiembre de 1837 e faleceu o 2 de xullo de 1915. Elle est née à JaliscoMéxique le 24 septembre de 1837 et elle est morte le 2 juillet de 1915.


Dise que Juana Catalina Romeo impulsou o progreso a rexión de Tehuantepec , e por iso hoxe en día é considerada a heroína do pobo. On dit que Juana Catalina Romeo a imposé le progres de la région de Tehuantepec


Fijó las reglas del vestido tradicional y las joyas que deberían siempre usarse.Empresaria, comerciante y promotora de la educación Elle a fixé les règles de la robe traditionnelle et les bijoux qu'on doit utiliser.


Jalisco de México Jalisco du Méxique ●

A capital de Jalisco é Guadalajara.Muerta hace casi un siglo, doña Juana Cata está presente en todas las fiestas de Jalisco. La capital de Jalisco est Guadalajara. Morte depuis presque un siècle , Juana Cata est présente en toute les fêtes de Jalisco.


Juana Catalina Romero cuenta con un recinto dedicado a su figura: El Museo Histórico del Istmo de Tehuantepec. ●

Juana Catalina Romero a un lieu dédié a sa figure : Le Musée Historique de Istmo de Tehuantepec. ●


Diego Castiñeira Varela Paola Vázquez Rumbo Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

DIEGO CASTIÑEIRAS  

TRABALLO FEITO POR DIEGO CASTIÑEIRAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you