Page 73

Relació de Poetes i Poemes Sàlvia, La Biblioteca........................................................................7 Blog: Poesia Infantil i Juvenil http://bibliopoemes.blogspot.com Cecilia Maurig, Ritual......................................................................9 Isabel Barriel, Amb els ulls ben oberts..........................................11 Blog: Poesiaula http://poesiaula.blogspot.com/ Mónica Gudiño, El Libro................................................................13 Blog: Juagando con rimas e imágenes infantiles http://silenciadoelviento.blogspot.com/ Mª Rosa Serdio, Biblioteca, una pasión........................................15 Blog: Clase de 5º y 6º http://rosaserdio.blogspot.com/ Sílvia Bel, Biblio-TECA..................................................................17 Blog: PoeSílvia http://silviabel.wordpress.com/ Jano Ántrix, Biblioteca...................................................................19 Blog: Versos niño (poesia infantil chilena) http://antrix-versoninho.blogspot.com/ Jesús M. Tibau, Llig.......................................................................21 Blog: Tens un racó dalt del món http://jmtibau.blogspot.com/ Linsabel Noguera, Soy hecho de palabras...................................23 Blog: Pomarrosas y cerezos http://pomarrosasycerezos.blogspot.com/ 73

Profile for Sàlvia DelBerri

Volen versos  

Llibre de poesia infantil i juvenil, amb poemes sonre la lectura, el llibre i la biblioteca. Està realitzat en commemoració del Dia de la Bi...

Volen versos  

Llibre de poesia infantil i juvenil, amb poemes sonre la lectura, el llibre i la biblioteca. Està realitzat en commemoració del Dia de la Bi...

Advertisement