Page 1

CONCURSO TÍRALLE DA LINGUA 1ª FASE – no CEIP de foz número 1

•* Recollida de relatos orais, lendas… OU… •* Elaboración de historias ou relatos propios OU… •* Selección infantil dalgunha obra de lectura da literatura galega (narrativa, prosa ou verso). •* A extensión do material estará marcada polo tempo de lectura: non superior a 5 minutos. •* Data de entrega o 5 de abril •* Lectura do material aportado. •FALLO DO XURADO, CON PREMIO PARA: •* Selección do mellor material aportado. •* Selección dos mellores lectores. •OS GAÑADORES: •* Lectura do de material seleccionado polos •2ª FASEe-gravación santiago compostela lectores tamén * Enviaremos a seleccionados. gravación dos seleccionados á •“asociación PARA PARTICIPAR: psico – pedagóxica galega” para •* Deberás no inscribirte na“TÍRALLE biblioteca e LINGUA entregar”.o relato participar concurso DA escollido. * De ser seleccionados teriamos que ir a santiago de compostela facer unha segunda lectura o vindeiro 25 de abril. (premio de 250 €).

ESTAS BASES ESTÁN RECOLLIDAS NO BLOG DA BIBLIOTECA

TIRALLE DA LINGUA  

CONCURSO DE RELATOS ORAIS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you