Page 1

OBRADOIRO LITERARIO ACTIVIDADES ARREDOR DA POESÍA.    

5 motivos para ler POESÍA  1.  A  poesía  non  morde,  non  fai  dano  e,  aínda  que  haxa  quen  pense  o  contrario,  non  é  aburrida,  nin  romanticona,  nin  cursi,  nin  difícil.  E  hai  moitos  tipos  de  poesía para que elixamos.    2.  A  poesía  serve  para  ler,  cantar,  berrar,  recitar,  rapear,  musicar,  declararse,  rebelarse  contra  o  mundo  ou  unicamente  para  falar  suave  á  orella.  Tamén  é  un  somnífero  para  durmir  ben,  unha  pastilla  sen  química  que  mellora  a  saúde  e  o  benestar,  e  relaxa  ás  persoas.  E  serve,  sobre  todo,  para  explicar  as  razóns  e  as  emocións que non veñen no dicionario.    3.  Os  poemas  son  como  caixas  de  ferramentas,  valen  para  todo:  para  sentilos,  manosealos,  lelos,  cheiralos,  gardalos  nun  armario,  ensucialos,  para  ligar,  para  poñelos  enriba  da  cabeza,  penduralos  na  parede,  limpalos,  recortalos,  reescribilos,  merendalos  nun  bocadillo  de  papel,  ordenalos,  metelos  na  neveira  e  lelos  coa  cabeza  máis  fría,  ou  deixalos  sobre  a  cama  para  devoralos  á  noite,  clandestinamente,  cando todos se deitaron. Ademais a poesía cura enfermidades  como  a  impaciencia,  os  nervios,  os  pés  planos,  os  enfados,  a  dor  de  cabeza,  as  feridas  imprevistas,  as  dores  de  amor,  as  indixestións,  a  ansiedade  e  algunhas  gripes.    4.  A  poesía  está  nas  cousas  que  nos  rodean  a  diario,  na  música,  na  amizade,  no  supermercado,  na  risa,  na  moto,  no  váter,  na  esperanza,  na  rutina,  nas  cousas  persoais,  no  calexón  sen  saída,  no  mar  contaminado,  na  tristura,  no  teu  barrio,  no  ceo  cuberto,  no  ordenador,  nun  berro,  na  paisaxe,  na  conversa  e  nas  rúas.  Onde ti queiras.    5.  O  importante  da  poesía  non é obsesionarse con descifrala senón saber gozala,  sentila  e  intuíla.  Na  poesía  reconforta  sentir  o  seu  ritmo,  a  súa  música,  a  súa  sonoridade,  os  xogos  de  palabras  que  por  veces  nos  deslumbran,  as  imaxes  fascinantes  que  nos  ofrece.  E  tamén  os  seus  enigmas.  Poetizarse.  En  definitiva  facer da poesía un pracer.    FRAN ALONSO     

Extraídas de:


​A poesía necesaria. Lectura e creación literaria dentro da aula.​ Antonio García Teijeiro.Ed. Galaxia Rexistro 942 da Biblioteca   Obradoiro da escrita: a poesía, o conto e outros textos na aula. ​Curso PLATEGA 2007-2008  A Poesía non morde pero manca. ​Obradoiro de poesía de Espazo Lectura 2009 

ASPECTOS A TRABALLAR E COIDAR PARA LER UN POEMA EN VOZ ALTA: ● É imprescindible unha ​lectura previa​ e concentrada do poema  ● Facer  diversas  relecturas  para  facer  un  poema  propio,  buscando  a  ​interpretación  persoal​ do mesmo (non o que quere dicir o poeta)  ● A  ​vocalización,  entoación,  o  espírito  co  que  se  le  o  poema  debe  buscar  a  perfección:  ton en función do que di, volume alto para chegar a todos.  ● Fuxir  da  monotonía  tonal:  o  recitado  debe  ser  ​rico,  vivo,  rítmico:  atención  ás pausas,  silencios, signos de puntuación  ● Evitar  aumentar  o  ritmo  da  lectura,  ​debe  ser  unha  lectura  pracenteira,  dominada  e  que comunique aquelo que o poema di a quen o le.  ● Importancia do​ último verso​ no recitado global do poema    XOGAR ORALMENTE CUN POEMA LIDO EN VOZ ALTA​:  Partindo sempre dunha primeira lectura por parte da mestra ou mestre.   ● A  mestra/mestre  le  o  poema  en  voz  alta  e  o  alumnado  escoita.  Rematada  a  lectura,  repítea e o alumnado di a última palabra de cada verso  ● Semellante  ao  anterior,  o  alumnado  substitúe  a  última  palabra  por  outra  que  poida  quedar ben no contexto do verso.  ● Os  nenos  e  nenas  repiten  os  versos  que  vai  lendo  o  adulto  mentres  fan  xestos:  expresión corporal  ● O alumnado despois dunha primeira lectura, di os versos pares (ou os impares)  ● Dividimos  a  clase  en  dous  grupos  e co poema diante un grupo le un verso (ou estrofa) e  o outro grupo o seguinte.  ● A  mestra  ou  mestre  comeza  a  lectura  do  poema  e  vai  indicando  quen  le  o  seguinte  cambiando  os  lugares  da  clase  (pódese  facer  variantes  utilizando  diferentes  voces,  intensidades, tons, ....)  ● O  adulto  deixa  un  verso  no  aire  e  propón  que  alguén  invente  outro  verso  que  rime  co  lido  ● Facemos  ecos  dos  sons  da  última  palabra  do  verso.  A  mestra/mestre  le  e  o  alumnado  fai eco con diversos tons, potenciando a sonoridade do poema. 


● Modificación na lectura do poema: ○ Cambiar as vogais; substituír nalgún verso as vogais por unha soa que se repite  ○ Ler  a  distintas  velocidades  os  versos  do  poema,  subir  e  baixar  a voz,... o alumnado  repite  ○ Cambiar  as  emocións:  ler  o  poema  rindo,  chorando,  cantaruxando,  morrendo,  expresando sorpresa, dor, anoxados, con soño ...... Dramatización sinxela  ○ Nun  poema  dialogado  podemos  interpretalo  por  parellas,  grupos,  ringleiras,  sexos,  morenos-louros....  ○ Un  poema  con onomatopeas pódese ler facendo un recitado/lectura intercalado con  sons: palmas, pitos, golpes na mesa, bufidos, ....  ● Cantamos o poema: poñemos música ao poema cunha música coñecida ou inventada    CREACIÓN DE POEMAS:  :  A  mestra  /mestre  di  unha  palabra  (  narices!!)  e  engade  unha  palabra  que  rime  (  felices!!)  e  dirixíndose  ao  alumnado  pide  palabras  que  rimen  con......  Non  nos  debe  preocupar  que  esa  rima  sexa  consoante  ou  asonante  .  O  xogo  pode continuar por parellas, a ver quen di primeiro unha palabra que rime con.....  Creación de estrofas rimadas:   1. Damos unha palabra e buscamos palabras que rimen con ela: ​Mensaxe/ encaixe, paisaxe,  salvaxe,.... 

2. Facemos unha frase que converteremos en verso. ​Atopei unha mensaxe 3. Facemos  un  pareado  co  primeiro  verso  creado  e  un  segundo  verso  coa  segunda  palabra das rimas:   Atopei unha mensaxe  lixeira coma un encaixe 

4. Creamos unha estrofa de tres versos engadindo unha terceira palabra Atopei unha mensaxe  lixeira coma un encaixe  no medio desta paisaxe 

5. Cambiamos a  estrofa  intercalando  un  verso  que  quede  solto  (será  o  segundo  verso  do poema)  Atopei unha mensaxe  escrita con tinta azul  lixeira coma un encaixe  no medio desta paisaxe 

6. Continuamos engadindo  versos  que  rimen  entre  si:  impares,  pares  (ou  non) 


repetidos Atopei unha mensaxe  escrita con tinta azul,  lixeira coma un encaixe  dunha enauga de tul,  no medio desta paisaxe  sempre mirando ao sur. 

Variantes e  especificacións  para  maiores​:  podemos  incidir  no  tipo  de  rima  (asonante,  consonante),  na  medida  dos  versos,  as  anáforas  (se  hai  repeticións),  paralelismos, e distintos tipos de esquemas métricos.   

Das

: buscamos  no  dicionario  palabras  que 

comecen por  un  son  determinado,  que  teñan  un  son  determinado,  ...  e  cos  que  faremos trabalinguas ou poemas aliterados:   Brinca  a branca palabra,  no abrazo labrado  do brando brincar   

Con sons  e  onomatopeas:  sons  inventados  que  serven  de  detonantes  para  crear  sen  importar a medida dos versos ou si as rimas son perfectas:  Cras, cras, cras Come a vaca sen parar. Cris, cris, cris, Sube a formiga polo meu nariz Cras, cris, cros, ese cabalo deume unha coz   

ssssssssssssss silencio calado   ssssssssssssss  verde agochado, ssssssssssssss,  caricia durmida  ssssssssssssss,   da serpe temida.

     

Versos encadeados: ​a última palabra dun verso ten que ser a primeira do seguinte   nos  seus  versos  (​Palabras  brancas.  Elvira  Riveiro  Tobío.  Ed. Xerais).     Banco  de  palabras.  ​Catro  caixas,  sobres,  bolsas,....  onde  meter  as  palabras  que  as  nenas  e  nenos  consideren  bonitas;  e  lles  poñemos  3  cores,  flores,  ....  nas  dúas  repetidas meteremos nomes, noutra adxectivos e noutra para verbos.   A  actividade  consiste  en  coller  ao  chou  unha  tarxeta  de  cada  caixa  na  seguinte  orde:  nome-adxectivo-verbo-nome e con eles facer: 


unha frase  

converter a frase en dous versos

Crear un poema.   O verbo soa mellor en copretérito pero pódese usar como se queira. 

Acrósticos: ​A  partires  dunha  palabra  (pódense  usar  os  nomes  propios  de  cadaquén)  búscanse  palabras  que  empezando  por  cada  unha  das  letras  dese  nome  teñan  un  siñificado (ou frases):  P​alabras bailando,  O​ídos atentos.  E​mocións latexando  S​entimentos e  ideas​ no ar.  A​lento. 

Proposta​: Facer un abecedario de palabras   Poesía visual:  Caligramas:  ​poemas  que  mesturan  palabras  con  debuxo,  pero  as  palabras  deben 

adoptar a forma dese debuxo.   Poemas  con  debuxo  (Pictogramas).  ​Substituímos  palabras  dun  poema  por  debuxos 

do seu significado     ​poema  xaponés,  normalmente  sobre  detalles  da  natureza  e  sen  acción 

(verbos), formado  por  palabras  que  sumen  un  total  de  17  sílabas  en tres versos: 5 - 7 -  5 :  Na area gris novos gromos brillantes contra o ceo.

O asubío brincadeiro, bailador no río verde. 

  Dados dous-tres versos dun poema que o alumnado​ ​cree a continuación     Poemas do absurdo:     Poemas  sen  sentido  e  intención  humorística  creados  a  partir  da  invención  de  palabras ou ben facendo xogos de palabras  que transgridan a sintaxe e a  semántica  establecida:  o  ​cadáver  exquisito  (​poemas  al  limón  de  Neruda,  Lorca​)​, 


greguerías (​Gómez de la Serna​)​, ​jitanjáfora ( Torrente Ballester, Lewis Carroll),​ etc estrofa  normalmente  formada  por  cinco  versos  cun  esquema  de  rima  estrito:  AABBA  cunha  intención  humorística;  normalmente  os  versos  3  e  4  son  máis  curtos que os restantes.   El Limerick junta chistes anatómicos  En un espacio bastante económico.  Pero los buenos que se ven  Rara vez decentes suelen ser  Y los decentes rara vez tienen algo de cómico​. ​https://es.wikipedia.org/wiki/Limerick_(poes%C3%ADa) 

Poemas sen rima ◦

Palabras e definicións sen sentido poético, pódense modificar:

Dadas unha  serie  de  palabras  facer  frases,  definicións,  relacións,...  con  sentido  poético 

Dados dous-tres versos dun poema, que creen un texto

Utilizar cancións para elaborar textos poéticos

                                             

Obradoiro poesía odt  
Obradoiro poesía odt  
Advertisement