Page 1

BIBLIOTECA A3P 8 de Marzo

Quen son estas mulleres? BASES 1. A duración do concurso será de ciatro días, desde o día 5 ata

o 8 de marzo. 2. Os equipos do alumnado estarán formados por catro membros como máximo. 3. A inscrición dos equipos poderase facer ata o día anterior ao comenzo do mesmo durante os recreos na Biblioteca do centro. 4. O xurado estará composto polo profesorado encargado da xestión da Biblioteca. 5. O concurso consiste en identificar cada día as cinco mulleres propostas nos taboeiros do centro e no blog da biblioteca, para iso facilitarase unha foto e cinco pistas de cada una. 6. As respostas Terán que entregarse o día seguinte no primeiro recreo na caixa situada na biblioteca . 7. Diariamente publicaranse as respostas e a orde de clasificación dos equipos. 8. En caso de empate, ao remate do concurso celebrarase un desempate. 9. En caso de reclamación, esta farase por escrito e entregarase na secretaría antes das 10.10 a.m. do día seguinte á publicación da resposta motivo da citada reclamación.

PREMIO Haberá un único e cuantioso premio para o equipo clasificado en Primeiro lugar.

Bases concurso Coñeces esta muller?  

Bases para o concurso

Bases concurso Coñeces esta muller?  

Bases para o concurso