Page 1

Gu ia d ’ ex cur

sio ns

en

fam

ília


GUIA HTML


Federació d'En tats Excursionistes de Catalunya ↘h ps://www.feec.cat/

Avantatges d'estar federat:  • Assegurança • Descomptes en bo gues especialitzades • Accés i/o descomptes en refugis de muntanya • Comoditat i companyia "de qualitat" • Excursions organitzades • Caminar amb gent experimentada

Aquí hi trobareu:  •

Informació i no cies de la FEEC  Ac vitats programades  Medi ambient  En tats  Senders  Refugis  Informació sobre l’estat de la muntanya, els senders i les condicions meteorològiques 

Cercador d’en tats:  

h ps://www.feec.cat/feec/en tats/directori‐en tats/

Cercador de senders:  

h p://weban ga.feec.cat/senders/cercador‐de‐senders‐de‐catalunya

• • • • •


El Brogit guiatges ↘h p://www.elbrogit.com/ ↘guiatges@elbrogit.com 

és una empresa de senderisme interpreta u i ecoturisme que ofereix excursions guiades i autoguiades combinades  amb tastos de vi, cervesa, mel, menjar tradicional, sor ‐ des teatralitzades, fotogràfiques, nocturnes, astronòmi‐ ques, naturalís ques, de bolets...   ...per les muntanyes del sud de Catalunya.: 

Muntanyes de Prades, el Parc Natural de la Serra de  Montsant, la Serra de Llaberia, les Muntanyes de  Tivissa‐Vandellòs, la Serra de Cardó i els Ports.   Aquí hi trobareu:  • • • • • • •

Informació de contacte, serveis i tarifes  Informació d’ac vitats, escapades, rutes i vacances de senderisme  Propostes de vacances —guiades o no‐.  Enoturisme  Viatges culturals  Excursions familiars  Excursions amb bici elèctrica 

Catlàleg de rutes: h p://www.elbrogit.com/cataleg‐de‐rutes.html 

MAPA: h p://www.elbrogit.com/tl_files/BrogitGuiatges/web/mapaXNBG_gran.jpg 


Sor r amb nens ↘h p://www.sor rambnens.com/

SorƟr amb nens és una pàgina  que ofereix opcions d’oci  per famílies amb nens de totes les edats per tot Catalunya 

Aquí hi trobareu:  •

Excursions amb nens   

A peu o amb bici, per parcs i jardins, sor des guiades, vacances i viatges, hotels i cases rurals... 

Sor des amb nens 

Per coves, per l‘aigua, per l’aire, per terra, sobre rodes, per la neu, mul aventura.... 

Oci educa u 

Animals i granges,  museus, sor des culturals, espais educa us, llibres recomanats... 

espectacles, ac vitats, tallers, festes, casals, restaurants... 

Agenda d’ac vitats 

Agenda de fires i festes  

fires, festes i fes vitats tradicionals 

Parcs  

d’actraccions, aquà cs, d’aventura, pistes de gel... 

Ac vitats per fer a casa 

manualitats, tallers, contes, entreteniment, experiments,  cuina, jocs... 

Consells

consells per a pares,  psicologia infan l, alimentació infan l, remeis naturals, flors i plantes, medi ambient... 


D’excursió per Catalunya

És una pàgina feta per la gent per a la gent on s’hi poden trobar  excursions i rutes i on pots penjar‐hi les que tu fas. 

↘h p://www.dexcursio.net/

Aquí hi trobareu:  •

Buscador d’excursions agrupades per zones 

Buscador de senders (Pe ts Recorreguts, Grans Recorreguts, Vies Verdes, Senders Locals) 

Buscador de rutes BTT 

Buscador de zones d’escalada 

Orientació per a fer rutes recomanades, amb informació separada per etapes  • Carros de Foc  • Ruta del Ter  • Camins de la Mediterrània  • Ruta del Císter  • Sender del Mediterrani (GR‐92)  • El Montgrí    Catàleg d’enllaços 

Cercador de refugis de muntanya de tot Espanya 


Wikiloc ↘h p://ca.wikiloc.com/wikiloc/home.do

• • •

És una pàgina wiki per trobar excursions penjades per altres usuaris   Pots penjar‐hi les teves excursions  S’hi poden adjuntar fotografies preses durant la ruta  Funciona per rastrejament de coordenades GPS  • Existeix l’aplicació per a mòbils (Android i iPhone)  • Ruta detallada que inclou dades d’al tud i  desnivell  • Avís de dificultat  • Temps aproximat 

Aquí hi trobareu:  • • • •

• • •

Enllaç per a descarregar‐se la Aplicació per a mòbils  Possibilitat de registrar‐se  Apartat per “pujar” rutes  Cercador de rutes  • Per paraules clau  • Cerca avançada  • Tipus de ruta: linial o circular  • Distància  • Dificultat  • Orígen    Vincluació amb Google Maps i Google Earth per visualitzar les rutes i que inclou un gràfic del desnivell  Descripció de cada ruta i valoració feta per altres usuaris  Llistat de rutes agrupades per països o per  pus d’ac vitat: esports d’aventura i rutes a peu o amb tot  pus de vehicles  • h p://ca.wikiloc.com/rutes 


Senderisme i teca ↘h p://www.senderisme.tk/

És una pàgina per trobar excursions per tot Catalunya 

Inclou ruta GPS que es pot descarregar al mòbil per ac‐ cedir‐hi tot i no tenir cobertura 

Aquí hi trobareu:  •

Enllaç a l’aplicació per a Android de Senderisme i teca 

Suggeriments

Cercador per paraules clau 

Índex de rutes agrupades per zona 

Explicació  molt exhaus va amb  text, mapa amb el camí senyalitzat, track GPS (no per a totes les rutes), fitxa tècnica que inclou el temps, la  distància, el desnivell....; i descripció i imatges de la ruta. 

Enllaços a altres webs d’excursionisme  • • • •

h p://www.senderisme.com/ h p://pe tdesnivell.blogspot.com.es/  h p://senderisme.planasan ch.org/  I diverses més 


Xino‐xano Caminades ↘h p://xinoxanocaminades.blogspot.com.es/

És un blog on es proposen i expliquen excursions per a gent que no  és excursionista. Caminades senzilles per anar fent xino‐xano, amb  indicacions del camí a seguir i fotografies fetes durant el trajecte. 

Aquí hi trobareu:  •

De cada i nerari hi trobareu fotografies i indicacions escrites del camí a seguir i les referències a u litzar per no perdre’s 

Com tots els blogs, a la barra lateral de la dreta s’hi poden trobar totes les entrades ordenades per data 

Hi ha un cercador ràpid i un filtre  d’i neraris agrupats per comarques 

Llistat d’entrades més vistes 

Enllaços a altres blogs excursionistes  • • • •

h h h h

p://senderismedestarpercasa.blogspot.com.es/ p://senderismeentransportpublic.blogspot.com.es/  p://cinglesdeber .blogspot.com.es/  p://unxicdemuntanya.blogspot.com.es/ 


Aficionats als senders ↘h p://aficionatsalssenders.wordpress.com/

Blog d’aficionats als senders que, per ser un blog, és molt com‐ plert ja que no només inclou rutes i senders agrupats per comar‐ ques i espais naturals sinó que també inclou cròniques de viat‐ ges, apartat de recursos i divulgació, apartat de medi ambient i  educació des del punt de vista de la blogger 

Aquí hi trobareu:  • •

Experiències i reflexions de la blogger  Diverses categories:  • Medi ambient  • Educació  • Cròniques de viatges  • Espais naturals  • Excursions  • En alguns casos els i neraris estan explicats i en d’altres inclouen fitxa tècnica  • Les excursions estan classificades per comarques  • h p://aficionatsalssenders.wordpress.com/category/senders/barcelones/ 


Gencat.cat Palau Robert: I neraris ↘h p://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert/ menuitem.3a97132b95 c 78417bfaeb0c0e1a0/? vgnex‐ toid=5e58bbae87492110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextch annel=5e58bbae87492110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnex mt=default&comarca=17&municipi=0&tema=0&mitja=0&epoca=0 &dificultat=0& pologia=0&georeferenciada=

Propostes de rutes per Catalunya seleccionades  des de Gencat.cat i organitzades per  pus     d’ac vitat o per comarca 

Aquí hi trobareu:  •

Cercador per  pus de ruta:   • Amb cadira de rodes, a peu en família, rutes fàcils amb bici, grans ascensions i travesses, grans travesses amb BTT, patrimoni                paisatgís c, patrimoni cultural i Catalunya en 10 propostes  • Rutes a peu en família: h p://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert/ menuitem.3a97132b95 c 78417bfaeb0c0e1a0/? vgnex‐ toid=b41f97ee8dd23110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b41f97ee8dd23110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD &vgnex mt=default&municipi=&vgnextnoice=1&georeferenciada=&comarca=&idioma=ca_ES&mitja=&epoca=& pologia=6 &dificultat=  Cercador per comarques  • Barcelonès: h p://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert/menuitem.3a97132b95 c 78417bfaeb0c0e1a0/? vgnex‐ toid=b41f97ee8dd23110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b41f97ee8dd23110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnex mt =default&municipi=&vgnextnoice=1&georeferenciada=&comarca=&idioma=ca_ES&mitja=&epoca=& pologia=6&dificultat=    Cercador avançat bastant potent 


Barnatresc i Naturtresc ↘h p://www.euro‐senders.com/barnatresc/ ↘h p://www.euro‐senders.com/naturtresc/ 

Aquí hi trobareu:  • • • • •

Agenda d’ac vitats programades  Descripció detallada i fitxa tècnica de la propera caminada  Norma va de par cipació  Concurs fotogràfic i concurs de vivències  Enllaços a:  • Associació d’en tats excursionistes del Barcelonès  • Servei d’informació de senders senyalitzats  • Enllaç a la Caminada Internacional de Barcelona  • Enllaç a Naturtresc (des de Barnatresc)  • Enllaç a Barnatresc (des de Naturtresc) 

Propostes gratuïtes i organitzades de caminades per fer salut i  redescobrir Barcelona i altres paratges naturals de Catalunya 


Viatgeaddictes ↘h p://www.viatgeaddictes.com/

• • • •

Pàgina web per trobar propostes d’escapades “per lliure”  Permet buscar excursions i rutes agrupades per països, provínci‐ es i comarques  Inclou un apartat cultural de presentacions, xerrades i tallers per  a viatgers  S’hi poden trobar guies i relats de viatges  Té enllaços amb informació pràc ca per a les vostres escapades 

Aquí hi trobareu:  •

Guies, relats i diaris de viatge  • h p://www.viatgeaddictes.com/viatges.php    Fotografies  • h p://www.viatgeaddictes.com/gfotos.php    Índex d’excursions agrupades per països, províncies i comarques • h p://www.viatgeaddictes.com/excursions.php    Índex de presentacions, xerrades, audiovisuals  i tallers per a viatgers  • h p://www.viatgeaddictes.com/cultura.php    Blog de no cies per a viatgers ben informats  • h p://www.viatgeaddictes.com/blog/    Enllaços externs amb informació pràc ca per a viatjar i tots els webs necessaris per a organitzar un viatge  • h p://www.viatgeaddictes.com/enllacos.php 


GUIA BIBLIOGRÀFICA


BIBLIOGRAFIA •

A , J . Excursiones con niños desde Barcelona. Madrid: El País/Aguilar, 2006  B

, C

. Indrets insòlits de Catalunya II.  

Londres para niños: aventuras en la ciudad, juegos, entretenimientos y adivinanzas. Valls: Lec o, 2007  

M

El Camí de Sant Jaume: de Montserrat a Alcarràs.

B

, J

. A quatre passes de Barcelona.  

Barcelona: Pòr c, 2002   •

C

, A

. Espais verds.  

Parc de Collserola, Parc del Garraf, Parc d'Olèrdola.

Barcelona: Geoestel, 2007 

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Barcelona: Geoestel, 2007 

Barcelona: Ajuntament de Barcelona: La Galera, 2010  •

C

, A

. Museus.  

Els Pobles perduts: 30 indrets oblidats de Catalunya. Bisbal de l'Empordà: Sidillà, 2012 

P

Valls: Cossetània, 2012  

P

Passejades per la Cerdanya i l'Alt Urgell: en bicicleta i a peu. Barcelona: Pòr c, 2000 

R

Barcelona: Ajuntament de Barcelona: La Galera, 2009  •

C

, T

. Guia de rutes indianes de Catalunya.  

Valls: Cossetània, 2011  •

Caps de setmana inoblidables: [les 20 millors propostes de caps de setmana a Catalunya]. Barcelona: Geoestel, 2005 

G , V  T . París para niños: aventuras en la ciudad, juegos, entretenimientos y adivinanzas. Valls: Lec o, 2007 

.  

Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008 

Bilbo: Sua, 2004  •

, C

R

R

 V

, J

, J

, A

. Barcelona per a nens.  

.  

. Per l'entorn de Girona.  

Figueres: Brau, 2009  •

Z

, J

. Barcelona para ninos.  

[Madrid]: Nórdica Libros, 2009 

guia d'excursions en familia  
guia d'excursions en familia  
Advertisement