Page 1

GUIA DE LECTURA

25 ANYS

MENORCA RESERVA DE BIOSFERA


MONOGRAFIES I ARTICLES Actes de les Jornades sobre la Reserva de Biosfera de Menorca: 25, 26 i 27 de març de 1999. Institut Menorquí d’Estudis, 2002.

Aportacions a l’ordenació i la gestió del medi natural de Menorca. AETCEPIME, 1996.

CARB: Contracte agrari de la Reserva de la Biosfera. Consell Insular. Departament d’Economia, 2005. 10p.

Cardona, Eva, Samuel Pons Fàbregues.

Menorca Reserva de Biosfera.

Agència Menorca Reserva de Biosfera, 2018. Cardona Pons, Eva, Gemma Casas Bosomba i Carles Moll Taltavull.

Menorca: la reserva de biosfera al teu abast.

Consell Insular de Menorca. Agència Menorca Reserva de Biosfera, 2017. Comas Lamarca, Eulàlia.

El repte de la conservació del paisatge a la Reserva de Biosfera.

Dins «Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana». CCEPC. p. 19-26. Gornés Hachero, Josep Simó.

La gestión del patrimonio histórico en el marco de Menorca, Reserva de la Biosfera. Universidad Complutense de Madrid, 1996. Dins «Complutum Extra», núm. 6 (II), p. 359-368.

Guia de les plantes de Menorca.

Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, 2016.

Jornades sobre els 10 anys de la reserva de la biosfera de Menorca: 2427 de març de 2004. Institut Menorquí d’Estudis, 2005.

Litoral i la Reserva de la Biosfera, El.

Consell Insular de Menorca, Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient. Consell Insular, 2002.


Monografia

Article

Audiovisual

Menorca reserva de la biosfera.

Coordinación: Josep M. Vidal, Joan Rita, Cipriano Marín. Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, MaB Unesco, 1993. 5 volums.

Mir i Cardell, Guillem, Josep Lluís Melis Marquès, Cristòfol Mascaró Sintes.

Guia dels bolets de Menorca. Consell Insular de Menorca.

Agència Menorca Reserva de biosfera, Institut Menorquí d’Estudis, 2016. Pablo Pons, Félix de.

Guia de les aus de Menorca.

Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, 2015.

Quaderns de la Reserva de Biosfera Menorca.

Oficina de la Reserva de la Biosfera, 2002-2010 i editorial Menorca. Conté: 12 volums.

Quaderns didàctics Menorca Reserva de Biosfera.

Agència Menorca Reserva de Biosfera. Conté: Menorca Reserva de Biosfera, Energia, Biodiversitat terrestre, Geologia.

Red mundial de reservas de biosfera islas y zonas costeras: propuestas para el desarrollo sostenible del Plan de Lima. Agència Menorca Reserva de Biosfera, IME, Unesco. 2017.

Red Mundial de Reservas de la Biosfera, La. Unesco, 1996.

Rita i Larrucea, Joan.

Menorca Reserva de la Biosfera: ¿Dónde estamos?

Dins «Seminario Internacional Desarrollo sostenible en el Mediterráneo. Sa Nostra, 1999, p. 162-167. Rodríguez, Agustí.

Geologia.

Agència Menorca Reserva de Biosfera, 2018. Segura Castro, Francisco.

Panorama de la red española de reservas de la biosfera.

Comité Español de Programas MAB de la Unesco de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco, 1995.


Vidal Hernández, Josep Miquel, fotografías Enric Ballesteros, et al.

Menorca Reserva de biosfera.

Agència Menorca Reserva de Biosfera, 2009. Vidal Hernández, Josep Miquel, Joan Rita, Cipriano Marín.

Menorca Reserva de la biosfera.

“Sa Nostra”, Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, 2000.

Xarxa mundial de Reserves de Biosfera, La. Consell Insular de Menorca, 1994.

AUDIOVISUALS 20è aniversari Menorca Reserva Biosfera: 1993-2013. Consell Insular de Menorca, 2015. DVD.

Menorca: naturaleza viva.

Consell Insular, 1993. Videocasset (VHS).

Menorca Reserva de la biosfera.

Consell Insular: Fundació Destí Menorca, 200? DVD.

Menorca Reserva de la Biosfera. Ibatur, etc, 1993. Videocasset (VHS).

Programa Life: conservació de flora amenaçada a l’illa de Menorca. Consell Insular de Menorca, 2004. DVD. Vidal Hernández, Josep Miquel.

Menorca, reserva de la Biosfera.

Fundación Entorno, Govern Balear, 1998. CD-ROM.

Podreu trobar més informació a bibliomenorca.net

Guia lectura 25 anys Menorca Reserva Biosfera  
Guia lectura 25 anys Menorca Reserva Biosfera  
Advertisement