__MAIN_TEXT__

Page 2

Salomos miner? Af lektor Carsten Vang Dengang kong Salomo byggede templet, lod han støbe mange genstande i bronze (1 Kong 7,15-47). Da bronze er en legering af kobber og tin, må hans store projekt have krævet enorme mængder af kobber i løbet af få år. Gennem flere år har arkæologer gravet i et meget stort areal, hvor man har udvundet kobber. Området, der ligger sydøst for Det døde Hav, hedder Khirbet en-Nahash i det bibelske Edom. I 2006 gravede de gennem et 6 m tykt lag af slagger og trækul. Ud fra en række kulstof-14 prøver kan man konstatere, at området blev intensivt udnyttet fra det 11. årh. f.Kr. Det er tre hundrede år tidligere, end man hidtil har antaget. Desuden steg produktionen af kobber voldsomt omkring midten af det 10. årh. f.Kr. (Salomos tid) for så pludselig at ophøre nogle årtier senere. Først efter 70 års forløb kom produktionen i gang igen. Om anlægget har været kontrolleret af kong Salomo, ved vi endnu ikke. Men de kommende års udgravninger vil fokusere på, om der i denne periode er spor efter israelitter i Kh. en-Nahash.

Overalt i det store område ligger der mængder af slagger fra kobberproduktionen. © www.bibleplaces.com.

Selskab for Bibelsk Arkæologi Lykkegårdsvej 26, 6000 Kolding Tlf. E-Mail: Internet: Bank: Norge:

4826 3855 info@bibelskarkaeologi.dk www.bibelskarkaeologi.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Carsten Vang Forsidefoto: Terrassemarker i Judæas bjerge. © Todd Bolen, www.bibleplaces.com.

2

Links i TEL: De fleste nyheder i TEL følges op af links til hjemmesider, hvor der kan læses mere. Disse links er samlet på vores hjemmeside www.bibelskarkaeologi.dk. Layout: Freehand, Herning, freehand.dk Tryk: Økotryk, Videbæk Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 155,- / norske kr. 170,(For unge under 26 år: kr. 105,- / norske kr. 115,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA.

Tel udgives med tilskud fra undervisningsministeriets tips- og lottobevilling. Selskabets bestyrelse: Studentersekr., cand.theol. Klaus Vibe (formand), tlf.: 8612 0037 · kv@bibelskarkaeologi.dk postdoc, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Cand.theol. Christian rasmussen, tlf.: 2511 1415 · cr@bibelskarkaeologi.dk Cand.theol. Jacob Bank Møller (kasserer), tlf.: 8615 3402 · jbm@bibelskarkaeologi.dk netred., cand.theol. Thomas Bank Møller (webmaster), tlf.: 8678 7805 · tbm@bibelskarkaeologi.dk © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2008  

Magazine on biblical archaeological issues.

Tel 4, 2008  

Magazine on biblical archaeological issues.

Advertisement