__MAIN_TEXT__

Page 20

Afsender: Jacob Bank Møller Lykkegårdsvej 26 6000 Kolding

B

Eftersendes ved varig adresseændring

Adresseændring meddeles til: jbm@bibelskarkaeologi.dk

En ny inskription fra kong Salomos tid Af lektor Carsten Vang

Som prof. Alan Millard bemærker i sin artikel inde i bladet om den hebraiske skrivekunsts udbredelse i det gamle Israel, har vi meget få inskriptioner på hebraisk, som er ældre end ca. 775 f.Kr. Af tekster fra kong Salomos tid (ca. 970-930 f.Kr.) har vi kun et alfabet ridset ind på en sten i et hus på Tel Zayit og et kluntet skrevet notat om bondens årsrytme, den såkaldte Gezer-kalender. Begge menes at være skrevet omkring 925 f.Kr., altså lige efter Salomos død.

Denne situation ændrede sig dramatisk en julidag i år. Her fandt en ung volontør på Khirbet Qeiyafa et stort potteskår med fem linjer tekst skrevet på tidlig-hebraisk. Potteskåret lå i et hus tæt ved byporten. Laget, som skåret lå i, kan entydigt dateres til midten af det 10. årh. f.Kr., og dermed er det ældre end de ovenfor nævnte tekster. Det bemærkelsesværdige er, at alle fagfolk er enige om denne datering af fundene, som en kulstof-14 analyse af olivenkerner i samme lag også har bekræftet. Kh. Qeiyafa blev opført som en meget stærk befæstning i begyndelsen af det 10. årh., og den blev opgivet igen efter få årtiers brug. Det gør stedet helt usædvanligt arkæologisk set. Inskriptionen Teksten har vist sig sværere at tyde end først antaget, fordi dele af den er falmet bort. Derfor varer det nogen tid endnu, inden et udkast til oversættelse vil blive fremlagt. Så meget er dog sluppet ud, at teksten er skrevet med blæk på et 15 gange 15 cm stort potteskår. Begyndelsen er ufuldstændig og mindst en linje mangler, mens slutningen er intakt.

Potteskåret fra Kh. Qeiyafa, som bliver dateret til Salomos tid. © G. Laron og Hebrew University of Jerusalem

Ifølge eksperten, der arbejder på at tyde teksten, er der ikke tale om et kluntet skrevet notat, men det er et brev eller et dokument fra en veltrænet skrivers hånd. Det første, der kan læses, er ordene ”Du skal ikke”, ligesom ordene ”konge”, ”dommer” og ”træl” er identificeret. Betydning Denne inskription fra kong Salomos tid har med et slag rykket grænserne for skrivekunstens udbredelse i det gamle Israel tilbage med et par hundrede år. Det viser sig nu, at eliten dengang kunne skrive og læse, ligesom de kunne gemme information i skriftlig form. Alan Millards udsagn om, at folk i det gamle Israel faktisk kunne skrive bøger, er blevet bekræftet på dramatisk vis denne sommer. Og så venter vi i spænding på, hvad der står på potteskåret.

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2008  

Magazine on biblical archaeological issues.

Tel 4, 2008  

Magazine on biblical archaeological issues.

Advertisement