__MAIN_TEXT__

Page 14

Hvor meget skrev man i det gamle Israel? Af prof. Alan Millard, Liverpool

Læser man Gammel Testamente, får man det klare indtryk, at der i kongetidens Israel blev skrevet bøger på hebraisk. Flere forskere har dog afvist dette. Flere fund peger imidlertid i modsat retning, og der er ligefrem en god mulighed for, at man faktisk skrev bøger.

I 1905 fandt Flinders Petrie usædvanlige inskriptioner ridset ind i klipper og sten på Sinai-halvøen. Ti år senere foreslog egyptologen Alan Gardiner, at disse var de ældste eksempler på alfabetet. Han antog, at nogen havde tegnet billeder svarende til egyptiske hieroglyffer, men i stedet for at billedet som i egyptisk betegnede et helt ord eller en stavelse, angav det kun begyndelseslyden i det afbildede ord. ALFABeTeT opdAGeT Navnene på de fønikiske og hebraiske bogstaver ledte ham på sporet, for her er hvert bogstav et ord. I inskriptionerne så han bl.a. en zig-zag-linje, som kunne betegne vand, og da det hedder mêm på oldsemitisk, læste han bogstavlyden ‘m’. Efterfølgende var et hoved afbilledet, som hedder ra’sh på oldsemitisk, hvorfor han læste bogstavlyden ‘r’. Det gjorde ham i stand til at læse nogle få ord på kana’anæisk; men inskriptionerne var for korte eller ødelagte til at give ret megen mening. Der er givet forskellige dateringer, men de samler sig primært om 1700-1600 f.Kr. De fleste eksperter anerkender, at inskriptionerne er en meget tidlig form af alfabetet. I 1994-95 opdagede man på en klippe i Egypten to graffiti med en næsten tilsva14

rende skrift. De blev fundet ved en gammel ørkenvej mellem to af Nilens bugtninger. Egyptiske graffiti umiddelbart ved siden af tyder på, at de to inskriptioner må være skrevet så tidligt som 1900 f.Kr. Kana’anæere og andre folk fra de østlige middelhavslande arbejdede i Egypten på den tid, så det er sandsynligt, at nogle få har kendt til alfabetet i dets tidlige fase. ALFABeTeTS UdVIKLInG Om alfabetet blev opfundet i Egypten eller i Kana’an, er omdiskuteret, og ingen ved præcist, hvordan idéen om at have et tegn for hver eneste lyd opstod. Den, der udviklede alfabetet, måtte analysere sit eget sprog for at kunne isolere hver enkel væsentlig lyd og så lave et passende tegn til den. Da intet ord begynder med en vokal på de oldsemitiske sprog, kunne man via denne metode altså heller ikke lave tegn for vokaler. To vigtige efterkommere af dette alfabet, arabisk og hebraisk, skrives stadig grundlæggende uden vokaler. Forskellige genstande, som er fundet i Kana’an, viser, hvordan skrivemåden blev udviklet, indtil den i slutningen af det andet årtusind f.Kr. finder den hævdvundne form. Skriverne var påvirket af egyptisk praksis, så de sædvanligvis

En af inskriptionerne fra Serabit el-Khaddim. Det 9. tegn fra oven er bogstavet ‘m’. I den vandrette linje ses to ‘hoveder’, som repræsenterer bogstavet ‘r’. © W.F. Albright, The Protosinaitic Inscriptions and their Decipherment (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969), fig. 4.

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2008  

Magazine on biblical archaeological issues.

Tel 4, 2008  

Magazine on biblical archaeological issues.

Advertisement