__MAIN_TEXT__

Page 8

HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN

Var der et herberg

i Betlehem?

Af generalsekretær, cand.theol. Bodil F. Skjøtt

Næsten alle, som har været med i en kristen børneklub, har oplevet et julekrybbespil, hvor den bekymrede Josef og den trætte Maria må gå fra dør til dør i Betlehem for at finde overnatning, efter at den ugæstfrie

Men modsat har næsten alle, som har opholdt sig bare kort tid i Mellemøsten, oplevet folks store gæstfrihed i form af indbydelse til at komme indenfor til en kop stærk kaffe eller sød te. Der har ikke bare været tid til gæster, men også plads, skulle de ønske at overnatte. Man kan derfor godt undre sig over Lukas’ beretning om den ugæstfrie krovært! Har den mellemøstlige mentalitet ændret sig, siden Josef og Maria kom til Betlehem, eller har vi læst Lukas’ fortælling forkert og derfor også skrevet manuskriptet til krybbespillet forkert? Eller var der måske slet ikke noget herberge i Betlehem dengang?

krovært har sendt dem bort med de ORDET HERBERGE hårde ord: ”Der er ikke er plads til jer i herberget”.

Det græske ord, der i Lukas 2 er oversat med ”herberg”, katalyma, findes to steder i Lukasevangeliet, nemlig her i Luk 2,7 og

så igen i Luk. 22,11 i forbindelse med Jesu sidste måltid sammen med sine disciple. Men mens det altså i Luk 2 oversættes ”herberget”, oversættes det i 22,11 med ”rum”. Disciplene er sendt af sted for at finde et rum til påskemåltidet og får anvist et ”rum”, der i det følgende vers beskrives som et ”stort rum ovenpå med hynder”, altså et ekstra rum – eller et gæsterum – stort nok til, at man kan ligge til bords på hynder. Her er der ikke tale om et sted, en kro eller et hotel, hvor man skal leje sig ind. Det har Lukas derimod et andet ord for i en tredje sammenhæng, nemlig i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, hvor den forslåede mand bliver bragt til et pandokaion – et herberg. Dette tyder altså på, at det ikke var en egentlig kro, Josef og Maria kom til, men en almindelig familie, der i deres hus havde et ekstra gæsterum, som allerede var optaget.

Ruin af et beboelseshus med en klippegrotte i baggrunden. Fra udgravningerne ved Bebudelseskirken i Nazaret. Foto: Hartvig Wagner.

8

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for Thomas Møller

TEL4_2007  

Fra stenbruddet er der ca. 4 km til Jerusalems gamle bydel, hvor også Tempelbjerget ligger. Ifølge arkæologen Yuval Baruch, der deltog i udg...

TEL4_2007  

Fra stenbruddet er der ca. 4 km til Jerusalems gamle bydel, hvor også Tempelbjerget ligger. Ifølge arkæologen Yuval Baruch, der deltog i udg...

Advertisement