Page 17

Udgravede rester af bygninger fra det 10.-9. årh. f.Kr., afdækket i den nedre by (stratum X). Foto: John Camp

REHOV I KONGETIDEN stratum VI stratum V stratum IV stratum III stratum II

10. årh. f.Kr. 950-920 920-840 840-732 732-700 (ca.)

www.bibelskarkaeologi.dk

HVAD POTTESKÅRENE VISER De rige og varierede fund fra det 10. og 9. årh. omfatter hundredvis af krukker, som udgør et særligt regionalt aspekt ved materialkulturen i Nordriget i Jernalderen. Keramikken er karakteriseret ved en rødlig overflade, poleret i hånden, samtidig med at en grov, malet dekorering stadig findes, hvilket peger på en vis kontinuitet med kana’anæiske traditioner. Fund af fønikisk, cypriotisk og græsk keramik afslører international handel. Af særlig interesse er flere græske proto-geometriske og mellem-geometriske potteskår, som er sjældne importartikler i de østlige Middelhavslande. De er specielt vigtige for studiet af græsk jernalder kronologi og af de internationale forbindelser. Mange genstande har sammenhæng med den lokale kult. De indbefatter en gruppe altre lavet af keramik og forsynede med horn2. Nogle af dem har nøgne kvindefigurer på forsiden. Disse altre fastholder traditioner, som kendes fra Syrien (især tel Meskene = Emar og dets omegn) i slutningen af senbronzealderen. En model i keramik af en helligdom var dekoreret med en unik figur på taget, som viste et sammenkrøbet dyr, liggende med forpoterne på to groteskformede hoveder. Mange af lerfigurerne tilhører den

kana’anæisk-fønikiske tradition; andre er typiske for det nordlige Israel, f.eks. flere eksempler af “den kvindelige trommespiller”. En unik figur lavet i en grov, lokal stil viser en nøgen kvinde, der ligger på knæ. SEGL OG SJÆLDNE FIGURER Mange segl og seglaftryk på håndtag til krukker repræsenterer dyr (antiloper, strudse, krabber, fugle), og et seglaftryk forestiller to menneskeskikkelser på hver side af et palmetræ. Firkantede seglaftryk på krukkehanke, som viser skematiske figurer (guder?), er formet i en typisk lokal stil og var måske lavet på et lokalt værksted. Af andre genstande kan vi nævne en sjælden genstand af elfenben, som viser en menneskeskikkelse på en trone, måske en konge, klædt i en lang klædning. Genstanden er hul, idet hovedet, hænderne og benene (som ikke er bevarede) blev lavet særskilt og sat på kroppen. Byens særlige materialkultur kan tyde på, at størsteparten af dens befolkning kunne være efterkommere fra den foregående jernalder I’s kana’anæiske indbyggere (1200-1000 f.Kr.) og måske også nytilflyttere fra det nordlige Syrien, selv om byen nu var en del af den israelitiske geopolitiske sammenhæng.

17

Profile for Thomas Møller

TEL4_2007  

Fra stenbruddet er der ca. 4 km til Jerusalems gamle bydel, hvor også Tempelbjerget ligger. Ifølge arkæologen Yuval Baruch, der deltog i udg...

TEL4_2007  

Fra stenbruddet er der ca. 4 km til Jerusalems gamle bydel, hvor også Tempelbjerget ligger. Ifølge arkæologen Yuval Baruch, der deltog i udg...

Advertisement