__MAIN_TEXT__

Page 14

Tel Reh.ov – en stor israelitisk by Luftfoto af tel Reh.ov set mod øst, med Jordandalen og Gileads bjerge i baggrunden. Foto: Dubi Tal, Albatross.

Af prof. Amihai Mazar, Det hebraiske Universitet i Jerusalem

Byen Reh.ov, som gemmer sig i den store ruinhøj Tel Reh.ov, er ikke omtalt i Gammel Testamente. Alligevel giver fundene fra tellen ny viden om GT, f.eks. om befolkningens sammensætning på Davids og Salomos tid. Desuden leverer fundene afgørende bidrag til den aktuelle debat om Det forenede Kongedømme. Var David og Salomo blot sagnkonger, eller fandtes der et israelitisk storrige, sådan som GT beskriver det?

14

Den løbende diskussion om Davids og Salomos storrige går bl.a. på dateringen af en bestemt type lertøj, som er fundet i udgravninger på Megiddo og Hasor. Nogle forskere vil datere denne type til David og Salomos tid, mens andre vil datere den senere, hvorved Davids og Salomos periode stort set “forsvinder” arkæologisk set. Netop denne lertøjstype fandt man på tel Reh.ov, og som denne artikel vil vise, har vi haft held til vha. præcise kulstof14 analyser at datere typen til David og Salomos tid. Tel Reh.ov (ofte stavet Re ob, på arabisk: Tell es-Sarem) er den største høj i Bet-Shan dalen og dækker et areal på mere end 10,4 ha. Den ligger i dalen mellem Jordanfloden mod øst og Gilboas bjerge mod vest, 5 km syd for tel Bet-Shan. Her lå Reh.ov, hovedstaden i en lokal kana’anæisk bystat. Byen kendes fra forskellige egyptiske dokumenter fra senbronzealderen (f.eks. farao Seti den Førstes stele fundet i Bet-Shan og papyrus Anastasi I) og fra dokumenter skrevet på akkadisk (breve fra byen Ta’anak fra det 15. årh. f.Kr. og Amarnabrevene fra det 14. årh. f.Kr.). Byen bliver nævnt blandt de steder, som farao Shishak den Første erobrer i slutningen af det 10. årh. f.Kr. – omtalt efter ”Dalen” og før ”Bet-Shan”. Alligevel er den ikke nævnt i Bibelen, selv om andre bibelske byer optræder under samme navn både i det vestlige Galilæa og i Syrien1. Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for Thomas Møller

TEL4_2007  

Fra stenbruddet er der ca. 4 km til Jerusalems gamle bydel, hvor også Tempelbjerget ligger. Ifølge arkæologen Yuval Baruch, der deltog i udg...

TEL4_2007  

Fra stenbruddet er der ca. 4 km til Jerusalems gamle bydel, hvor også Tempelbjerget ligger. Ifølge arkæologen Yuval Baruch, der deltog i udg...

Advertisement