__MAIN_TEXT__

Page 2

Reportage fra

SBAs årsmøde Af Hans-Henrik Lærke SBA’s årsmøde 2008 i krypten under Nazaret Kirke (København) var bygget op over emnet: Fra Josva til Ne-

bukadnesar – hvad ved vi historisk-arkæologisk om Israel? Godt 30 mennesker blev taget med på en spændende rundtur i det gamle Israel, og det gik med raske skridt, så opmærksomheden var intens. Nicolai Winther-Nielsen tog sig af det første af to foredrag under overskriften Dommere, David og Demokrati. Målet var at se nærmere på den forandring, som lige pludselig dukker op i Israels bjergland omkring 1250 f.Kr. i såvel byggestil som kultur. Et interessant emne, hvor det var til stor hjælp, at der blev gjort brug af et stort billedmateriale, for at man ikke skulle være overladt til egne forestillinger om de eksempler på keramik og bygninger, der blev refereret til. Næste foredragsholder var Jens Bruun Kofoed, der tog fat i emnet Konge, Kult og Kalvesteg. Han stillede skarpt på det 10. århundrede f.Kr. og vi så nærmere på de fund og tekster, der bevidner en begyndende statsdannelse i Israel. Ved at trække de linjer, som viser sig i denne periode, blev der tegnet et billede af den magt-centralisering, der finder sted under kong David og hans søn Salomo - med centrum i Jerusalem og regionale centre i hhv. Megiddo, Hasor og Gezer. Foredragene satte gang i snakken mellem de tilstedeværende, mens pizzabudet var undervejs med den gode afslutning på en god dag. Nicolai Winther-Nielsen Jens Bruun Kofoed

Selskab for Bibelsk Arkæologi Lykkegårdsvej 26, 6000 Kolding Tlf. E-Mail: Internet: Bank: Norge:

4826 3855 info@bibelskarkaeologi.dk www.bibelskarkaeologi.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Carsten Vang Forsidefoto: Luftfoto (fra nord) over det område, hvor Josva og israelitterne kæmpede mod indbyggerne i byen Aj. Khirbet el-Maqatir, som måske rummer resterne af Aj, ligger oven for den vej, der ses i midten af billedet. Vestfor liger en dyb dal, hvor en stor skare kunne lægge sig i baghold. © www.bibleplaces.com

2

Links i TEL: De fleste nyheder i TEL følges op af links til hjemmesider, hvor der kan læses mere. Disse links er samlet på vores hjemmeside www.bibelskarkaeologi.dk. Layout: DANgrafik, Herning, dryp.dk Tryk: Økotryk, Videbæk Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 155,- / norske kr. 170,(For unge under 26 år: kr. 105,- / norske kr. 115,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA.

Tel udgives med tilskud fra undervisningsministeriets tips- og lottobevilling. Selskabets bestyrelse: Studentersekr., cand.theol. Klaus Vibe (formand), tlf.: 8612 0037 · kv@bibelskarkaeologi.dk Postdoc, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Stud.theol. Christian Rasmussen, tlf.: 2511 1415 · cr@bibelskarkaeologi.dk Cand.theol. Jacob Bank Møller (kasserer), tlf.: 8615 3402 · jbm@bibelskarkaeologi.dk Netred., cand.theol. Thomas Bank Møller (webmaster), tlf.: 8678 7805 · tbm@bibelskarkaeologi.dk © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for Thomas Møller

TEL2_2008  

Foredragene satte gang i snakken mellem de tilstedeværende, mens pizzabudet var undervejs med den gode afslutning på en god dag. SBA’s årsm...

TEL2_2008  

Foredragene satte gang i snakken mellem de tilstedeværende, mens pizzabudet var undervejs med den gode afslutning på en god dag. SBA’s årsm...

Advertisement