__MAIN_TEXT__

Page 2

Er essæernes toilet i Qumran fundet? I disse år kører der en heftig debat, om ruinerne i Qumran har været essæernes centrum eller ej – sådan som det kan ses af Klaus Vibes artikel i dette nummer! Mens de fleste forskere stadig støtter den forståelse, at Qumran var beboet af essæere, som igen stod bag de fleste Dødehavsruller, hævder et lille mindretal af forskere højlydt, at Qumran ikke har noget med essæerne at gøre. To forskere har nu fremlagt nye undersøgelser, som i deres øjne støtter hypotesen om, at Qumran var tilholdssted for den strenge religiøse gruppe, essæerne. De har fundet Qumrans latriner. Dødehavsrullerne og Josefus angiver, at essæernes ‘private sted’ lå 500 m nordvest for, hvor de boede. Netop 500 m nordvest for Qumran fandt man noget, der kunne minde om et gammelt toilet. Jordbundsprøver viser entydigt, at stedet har været en latrin, som blev brugt af en stor gruppe mennesker gennem mange år. Jorden indeholdt mange rester af parasitter, som er typiske i ekskrementer fra mennesker. Brugerne havde den praksis at smide jord på efter toiletbe-

søg, nøjagtig som essæerne gjorde det i deres overholdelse af lovens forskrifter. Stedet passer nøje til Dødehavsrullernes beskrivelse, siger de to forskere. Samtidig kan fundet måske løse en arkæologisk gåde, som man hidtil ikke har kunnet forklare: Hvorfor folkene i Qumran havde en væsentlig ringere chance for at nå over 40-års alderen, sammenlignet med andre jødiske samfund. Se mere her: kortlink.dk/3ubx og kortlink.dk/3uby

Gratis e-bog om Qumran på nyt flot site Society of Biblical Archaeology har netop lanceret en flot side om Qumran-skrifterne. Her kan man få historien om, hvordan rullerne blev fundet, se fotos af nogle af rullerne, få en introduktion til hovedpersonerne i skrifterne og meget mere. Oven i hatten kan man gratis downloade en flot e-bog, der introducerer Qumranskrifterne og deres betydning. Se mere her: kortlink.dk/3uaw

Selskab for Bibelsk Arkæologi Lykkegårdsvej 26, 6000 Kolding

Layout: DANgrafik, Herning, dryp.dk

Tlf. E-Mail: Internet: Bank: Norge:

Tryk: Økotryk, Videbæk

4826 3855 info@bibelskarkaeologi.dk www.bibelskarkaeologi.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Carsten Vang Forsidefoto: Udblik over udgravningerne i Tiberias’ gamle bydel ved Genesaret sø en tidlig morgen før solopgang. Foto: © Morten Hørning Jensen.

2

Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 145,- / norske kr. 160,(For unge under 26 år: kr. 95,- / norske kr. 105,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA. Tel udgives med tilskud fra undervisningsministeriets tips- og lottobevilling.

Selskabets bestyrelse: Studentersekr., cand.theol. Klaus Vibe (formand), tlf.: 8612 0037 · kv@bibelskarkaeologi.dk Postdoc, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Stud.theol. Christian Rasmussen, tlf.: 2511 1415 · cr@bibelskarkaeologi.dk Cand.theol. Jacob Bank Møller (kasserer), tlf.: 8615 3402 · jbm@bibelskarkaeologi.dk Netred., cand.theol. Thomas Bank Møller (webmaster), tlf.: 8678 7805 · tbm@bibelskarkaeologi.dk © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Profile for Thomas Møller

TEL2_2007  

I disse år kører der en heftig debat, om ruinerne i Qumran har været essæernes centrum eller ej – sådan som det kan ses af Klaus Vibes artik...

TEL2_2007  

I disse år kører der en heftig debat, om ruinerne i Qumran har været essæernes centrum eller ej – sådan som det kan ses af Klaus Vibes artik...

Advertisement