__MAIN_TEXT__

Page 8

I Johannesevangeliet læser vi, at Jesus overlod sin mor i apostlen Johannes’ varetægt (Joh 19,26-27), og ud fra dette ville hun også have endt sine dage i Efesos. I det 4. årh. e.Kr. blev der med støtte i denne tradition bygget en kirke i Efesos indviet til jomfru Maria. Siden det 19. årh. har pilgrimme valfartet til en helligdom på en bakketop sydøst for Efesos, som angiveligt markerer stedet for Marias sidste hjem på jorden. Udgravninger i 1891 afdækkede resterne af et romersk hus fra det første århundrede under et kapel i et byzantinsk kloster. Identifikationen af stedet som Marias hjem er dog først og fremmest baseret på drømme af en 1700-tals mystiker, en tysk nonne ved navn Katarina Emmerich.

MERE AF VEJEN TIL SILOADAMMEN ER FUNDET Vi har tidligere i TEL haft flere artikler om Siloadammen, og ikke mindst om den israelske arkæolog Ronny Reichs fantastiske fund af dammen fra Jesu tid. Nu er en ny brik afdækket i det smukke system af veje, der forbandt tempelpladsen med Jerusalems eneste kilde til levende vand, Siloadammen. Mange pilgrimme ville hvert år besøge denne dam og rense sig rituelt, før de gik op mod templet. Særligt i forbindelse med løvhyttefesten, hvor en vandprocession hentede vand i skåle i Siloadammen og derefter gik op til templet for at hælde det ud på brændofferalteret. Et eller andet sted under denne procession stod Jesus frem og råbte: ”Den, der tørster, skal komme til mig og drikke” (Joh 7,37). Dette nye stykke af vejen befinder sig 550 m syd for tempelpladsen i bunden af den gamle Davidsby. Læs mere om Jesus og løvhyttefesten i TEL 2006/1 og om Siloadammen i 2004/3 og 2006/1-2.

Ansigtsskulptur af den græske Gud for kærlighed og skønhed, Eros. Fundet i Efesos. Foto: Morten Hørning Jensen.

PAULUS’ GRUNDE TIL OPHOLD I lyset af alle disse tiltrækkende sider ved Efesos er det ikke vanskeligt at forstå, hvorfor Paulus udskød de planer, han måtte have haft om at vende tilbage til Korinth eller om at rejse endnu længere vestpå. I Efesos pakkede Paulus sin bagage ud for anden gang. Det, der havde fået ham til at blive så længe i Korinth, fandtes i endnu mere udtalt grad i Efesos. Byens strategiske beliggenhed, strømmen af pilgrimme og en berømt hedensk kult var alt sammen noget, der gav Paulus rige muligheder for at forkynde evangeliet. Og som noget ekstra fandt Paulus i Efesos et stimulerende lærd miljø, hvor han kunne føre teologiske debatter. I Efesos var der i sandhed “åbne døre og rige muligheder” (1 Kor 16,9).

Oversat af Birger Petterson

Litteratur til artiklen kan findes på TELs linkside på www.bibelskarkaeologi.dk.

Flere artikler om Paulus I næste nummer fortsættes serien om Paulus med en spændende artikel om, hvordan det var at rejse til lands og til vands i Romerriget.

8 TEL 4/2009

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2009  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 4, 2009  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement