__MAIN_TEXT__

Page 16

Afsender: Jacob Bank Møller, Lykkegårdsvej 26, 6000 Kolding Adresseændring meddeles til: jbm@bibelskarkaeologi.dk. Eftersendes ved varig adresseændring.

Shebna, kongens tjener Af lektor Carsten Vang Mange gange dukker segl og aftryk af segl frem af jorden, hvor navnene på dem er bibelske. Ofte kan vi bare ikke vide, om aftrykket virkelig har tilhørt en bibelsk person. Informationerne på det er for få. Der kan jo sagtens være tale om andre, som tilfældigvis har delt navn med personen, som vi møder i Bibelen. SHEBNAS BULLA Et sådant eksempel er Shebnas seglaftryk (også kaldet en bulla). Da man for mange år siden udgravede et lagerrum i den bibelske by Lakish, fandt man bl.a. en krukke, der viste sig at indeholde 17 aftryk på små lerklumper. En af disse bullae var knækket. På den bevarede del stod ”Tilhørende Shebna … kongen”. Dette satte straks tankerne i gang: Hvilken position havde denne Shebna over for kongen? Var han kongens søn, altså af kongelig slægt? Eller var han kongens

tjener i betydningen højtstående embedsmand? Det afgørende ord mangler. Selve navnet Shebna er bibelsk. Profeten Esajas udtaler et skarpt domsord mod en vis Shebna, der var hofchef og øverste embedsmand for kong Hizkija i Jerusalem (Es 22,15-16). I storhedsvanvid havde kongens tjener Shebna ladet udhugge en prangende klippegrav. Spørgsmålet er, om det ødelagte aftryk fra Lakish stammer fra den Shebna, som Esajas satte i rette. Det er en spændende tanke; men indtil nu har vi ikke haft grundlag for at fastslå det. Hvis der havde været bare ét bogstav mere på aftrykket, havde vi kunnet afgøre spørgsmålet, om denne Shebna var kongens søn eller tjener. LØSNINGEN Helt uventet dukkede der i 2007 et nyt aftryk op på antikvitetsmarkedet. Det er identisk med Shebna-aftrykket fra Lakish. Der er ingen tvivl om, at det er samme segl, som har været brugt til at præge både det gamle aftryk og det nye. Også

Aftrykket til venstre er det gamle fra Lakish, mens det til højre er dukket op for nylig. De to aftryk er helt identiske. © BAR 2009/3.

det nye aftryk mangler den nederste højre del. Men der er bevaret så meget af nederste linje, at vi kan ane bogstavet ”d” før ordet ”kongen”. Dette bogstav er det sidste i det hebræiske ord for ”tjener”, mens det ikke forekommer i ordet ”søn”. Vi kan hermed se, at Shebna-aftrykket fra Lakish har tilhørt en Shebna, der var ”kongens tjener”, altså en højtstående embedsmand. Bogstavformen passer med kong Hizkijas tid. Aftrykket blev fundet i et lag, der må dateres til denne periode. Meget taler derfor for, at denne ”Shebna, kongens tjener” er identisk med hofchefen fra Es 22. Det nye fund har dermed bidraget til, at endnu en bibelsk person nu er dukket op på et aftryk.

Litteratur: Se TELs linkside.

Profile for Thomas Møller

TEL 2, 2009  

Det bibelarkæologiske kvartalsmagasin TEL. Familieliv i Bibelen: Lad de døde begrave deres døde. Jesus og/eller familien? Uanselige skatte i...

TEL 2, 2009  

Det bibelarkæologiske kvartalsmagasin TEL. Familieliv i Bibelen: Lad de døde begrave deres døde. Jesus og/eller familien? Uanselige skatte i...

Advertisement