__MAIN_TEXT__

Page 2

Årsmøde i Selskab for bibelsk arkæologi 2009 Igen i år indbyder SBA til årsmøde. Det afholdes den 25. april kl. 16-18 i Pinsekirken, Viborgvej 173, 8210 Århus V Programmet byder i år på et foredrag ved lektor fra Menighedsfakultetet i Århus, Carsten Vang, om et særdeles omstridt emne. Titlen på foredraget er: ”De byggede forrådsbyer for farao – om Israel i Egypten i arkæologisk belysning”. Der vil være mulighed for spørgsmål og debat efter foredraget. Årsmødet afsluttes vanen tro med fællesspisning. Velkommen til en spændende eftermiddag om bibelsk arkæologi!

guLdbEKLÆdTE STEN Fra TEMpLET Undertiden er den store nyhed ikke det, som bliver gravet frem her og nu. Nyheden kan også være noget, som blev fundet for mange år siden, men først nu kommer til offentlighedens kundskab. For nylig kom det således frem, at man ved udgravningerne i området syd for tempelpladsen i 1970’erne fandt byggesten, som var dækket af guld. Det har aldrig været offentliggjort før nu. Den jødiske historieskriver Josefus beretter om, at templets døre var dækket af guld. Den guldbelagte byggesten viser, at der ved templet også var bygningsdele, som havde en yderside af guld.

© Biblical Archaeology Review 2009/1.

Mindre abonnementsstigning Prisen for et års abonnement på TEL stiger i 2009 med ti kroner til hhv. kr. 165 for voksne og kr. 115 for unge under 26.

Selskab for Bibelsk Arkæologi Lykkegårdsvej 26, 6000 Kolding Tlf. E-Mail: Internet: Bank: Norge:

4826 3855 info@bibelskarkaeologi.dk www.bibelskarkaeologi.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Carsten Vang Forsidefoto: Motiv fra Nazareth Village. Foto: © Morten Hørning Jensen.

2

Links i TEL: De fleste nyheder i TEL følges op af links til hjemmesider, hvor der kan læses mere. Disse links er samlet på vores hjemmeside www.bibelskarkaeologi.dk. Layout: Freehand.dk, Herning Tryk: Økotryk, Videbæk Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 165,- / norske kr. 180,(For unge under 26 år: kr. 115,- / norske kr. 125,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA.

TEL udgives med tilskud fra undervisningsministeriets tips- og lottobevilling. Selskabets bestyrelse: Studentersekr., cand.theol. Klaus vibe (formand), tlf.: 8612 0037 · kv@bibelskarkaeologi.dk Lektor, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Cand.theol. Christian rasmussen, tlf.: 2511 1415 · cr@bibelskarkaeologi.dk Cand.theol. Jacob bank Møller (kasserer), tlf.: 8615 3402 · jbm@bibelskarkaeologi.dk Netred., cand.theol. Thomas bank Møller (webmaster), tlf.: 8678 7805 · tbm@bibelskarkaeologi.dk © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Selskab for bibelsk arkæologi

Profile for Thomas Møller

TEL 1, 2009  

Biblical Archaeology

TEL 1, 2009  

Biblical Archaeology

Advertisement